Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank."

Transkript

1 Side 1 af 8 er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. 1. Systemets anvendelsesmuligheder Brugeren kan se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (f.eks. kontoudskrifter, depotmeddelelser, fondsnotaer, årsudskrifter og breve fra Alm. Brand Bank) disponere på konti og handle værdipapirer, indgå elektroniske aftaler, tilmelde/afmelde betalinger om faste overførsler samt fra- og tilvælge papirudskrifter. Ibrugtagning I forbindelse med den elektroniske accept af disse vilkår, accepterer brugeren, at Alm. Brand Bank sender udskrifter (f.eks. Betalingsservice oversigter, kontoudskrifter, depotmeddelelser, fondsnotaer og årsudskrifter) elektronisk til Netbanken og ikke sender disse på papir. Begrænsninger For brugere under 18 år er der begrænsninger i anvendelsesmulighederne - de fremgår af de enkelte afsnit nedenfor Alm. Brand Bank læser elektroniske breve på alle bankdage. Elektroniske breve, som Alm. Brand Bank modtager efter kl , kan ikke forventes læst/ekspederet samme dag Alm. Brand Bank effektuerer ikke ordrer, der er sendt via elektronisk brev, hvis disse ordrer kunne have været afgivet via de tilgængelige funktioner i Netbanken. Der er under normale driftsforhold adgang til Netbanken alle ugens dage fra kl til kl , dog undtagen natten til søndag, hvor Netbanken lukker kl , og åbner igen søndag morgen kl Disponering over konti og depoter 2.1 Disponering over konti I Netbanken har brugeren adgang til sine nuværende og fremtidige konti. Brugerens adgang til andre personers konti i Netbanken er betinget af, at kontoindehaver har givet skriftlig fuldmagt til det. Brugere under 18 år kan se egne konti, men kan kun disponere på selverhvervskonti. Dispositioner på konti er i øvrigt bestemt af de regler, der gælder for den enkelte konto. Alm. Brand Bank accepterer, at hver bruger fra egen konto eller iht. fuldmagt i alt kan overføre eller betale op til kr pr. dag til tredjemand via Alm. Brand Banks e-banking, inkl. dagens bekræftede edankort-betalinger. For brugere under 18 år er denne beløbsgrænse kr. Kontant- og valutabestillinger foretaget i Netbanken indgår ikke i beregningen af det maksimale beløb, der kan overføres/betales pr. dag. Brugerens betalinger kan først betragtes som gennemførte, når betalingerne har status Gennemført. Faste overførsler og betalinger betales løbende til de terminer, som er angivet i forbindelse med de enkelte aftaler/betalinger

2 Side 2 af 8 Alm. Brand Bank er ikke forpligtet til at gennemføre betalinger fra konti, hvor der ikke er dækning for betalingsbeløbet, eller hvor der er registreret bemærkninger mv. Alm. Brand Bank kan ligeledes undlade at gennemføre betalinger på grund af mangelfulde oplysninger. Desuden er Alm. Brand Bank ikke forpligtet til at gennemføre betalinger, hvis brugeren eller en eventuel fuldmagtsgiver anmelder betalingsstandsning, kommer under konkurs, indleder forhandling om gældssanering eller tvangsakkord, herunder frivillig akkord, eller afgår ved døden. Behandling af en EU-betaling fremgår af Generelle betingelser for overførsler til og fra udlandet. 2.2 Disponering over depoter I Netbanken har brugeren adgang til at se og disponere over alle sine nuværende og fremtidige værdipapirer i depoter i Alm. Brand Bank. Herudover er der adgang til en række faciliteter såsom kursinformationer og finansielle informationer. Brugerens adgang til at se og/eller disponere over andres værdipapirer er betinget af, at depotindehaveren har givet skriftlig fuldmagt hertil. I Netbanken kan der handles danske og udvalgte udenlandske værdipapirer, så snart brugeren har accepteret Aftale om værdipapirhandel i Netbanken. Har brugeren skriftlig fuldmagt til at handle for andre, omfatter denne aftale også handelsadgang til disse depoter. Al værdipapirhandel i Netbanken sker uden individuel rådgivning, og er derfor for depotindehaverens egen regning og risiko. 3. Til- og fravalg af papirudskrifter 3.1 Fravalg af papirudskrifter Med accepten af vilkårene accepterer brugeren, at Alm. Brand Bank kan fravælge papirudskrifter (f.eks. Betalingsservice oversigter, kontoudskrifter, depotmeddelelser, fondsnotaer og årsudskrifter), efterhånden som disse udskrifter kan ses elektronisk i Netbanken. Det automatiske fravalg af papir gælder brugerens eget, fælles, ægtefælle/samlever og hjemmeboende børns engagementer som brugeren har dispositionsadgang til. Brugeren kan fravælge papirudskrifter på engagementer, som brugeren har dispositionsadgang til. Fravalg af papirudskrifter gælder ikke for brugere under 18 år. Når der er fravalgt papirudskrifter, forpligter brugeren sig til selv via Netbanken at kontrollere posteringer jævnligt - som minimum én gang om måneden - samt at være særlig opmærksom på posteringer med checks, kort og betalinger i forbindelse med internethandel. Brugeren forpligter sig ligeledes til via Netbanken at kontrollere elektronisk post fra Alm. Brand Bank løbende. Brugeren kan se posteringer i mindst 1 år fra bogføringsdatoen. Denne periode vil på sigt udvides til 5 år fra bogføringsdatoen. Ønskes posteringer gemt ud over 5 år, skal brugeren selv foranledige dette. Alm. Brand Bank har intet ansvar for posteringers tilgængelighed i mere end 5 år fra bogføringsdatoen. Brugeren er forpligtet til selv at kontrollere, at den elektroniske Betalingsservice oversigt, der kan indeholde elektroniske betalingsinformationer som kan erstatte en faktura, er modtaget ved månedsskiftet. Hvis ikke Betalingsservice oversigten er modtaget, skal brugeren hurtigst muligt kontakte Alm. Brand Bank, så betalingsinformationen kan sendes på ny - enten elektronisk eller på papir. I øvrigt henvises til Generelle regler for debitorer i Betalingsservice og Tillæg til generelle regler for debitorer i Betalingsservice - elektronisk betalingsinformation.

3 Side 3 af 8 Når brugeren frameldes Netbanken, og ingen anden Netbank-bruger har dispositionsadgang til engagementet, vil der igen automatisk blive udskrevet og sendt papirudskrifter. Brugeren skal selv sikre sig at have gemt/udskrevet historiske dokumenter. 3.2 Tilvalg af papirudskrifter I Netbanken kan brugeren tilvælge papirudskrifter på engagementer, som brugeren har dispositionsadgang til. For at Betalingsservice oversigten i den efterfølgende måned bliver udskrevet på papir, skal papiret tilvælges senest den 8. sidste bankdag i måneden. Prisen for papirudskrifter kan ses i Alm. Brand Banks generelle prisliste eller oplyses ved henvendelse til Alm. Brand Bank. 4. Anvendelse af Netbanken 4.1 Tilmelding til Netbanken I forbindelse med tilmeldingen får brugeren automatisk fuld dispositions- og forespørgselsadgang til sit engagement i Alm. Brand Bank, dog med begrænsninger for enkelte brugere. 4.2 Udlevering af brugernummer, kodeord og evt. nøglekort med engangskoder Kort tid efter tilmeldingen til Netbanken vil brugeren modtage maskinelt udskrevet brugernummer og kodeord med posten i en såkaldt kodekuvert. Er kodekuverten åben eller ikke intakt ved modtagelsen, skal Alm. Brand Bank straks underrettes herom. Brugeren vil hurtigst muligt herefter modtage en ny kodekuvert med et nyt kodeord. Det er brugerens CPR-nr., der som hovedregel anvendes som brugernummer. Efter ønske kan dette ændres til et andet brugernummer, som Alm. Brand Bank vælger. Kodeordet er personligt og hemmeligt og må derfor hverken udleveres til andre personer eller opbevares sammen med det computer-udstyr, som benyttes til Netbanken. Ved første pålogning til Netbanken skal brugeren ændre det maskinelt udskrevne kodeord og indtaste sit personlige mærke, som blev oplyst ved tilmeldingen. Brugeren kan selv ændre kodeordet i vinduet Ændr kodeord i Netbanken og bør som minimum ændre kodeordet hver tredje måned. I Netbanken er det muligt at bestille et nøglekort med engangskoder, som anvendes, hvis certifikat ikke kan benyttes. Dette nøglekort er personligt og må derfor ikke udleveres til andre. Brugeren skal aktivere nøglekortet, før nøglerne kan benyttes. Aktiveringen sker via en speciel sikkerhedsfunktion i Netbanken. 4.3 Brug af kodeordet Når Netbanken benyttes, skal både brugernummeret og kodeordet anvendes. Der må ikke etableres en fast opkaldsrutine, f.eks. ved hjælp af en makro, hvor kodeordet er en integreret del. Kodeordet skal indtastes manuelt, hver gang systemet kræver kode. Derfor skal kodeordet læres udenad. Får brugeren mistanke om, at andre har fået kendskab til kodeordet, skal brugerens adgang til Netbanken straks spærres.

4 Side 4 af Spærring af Netbanken I Netbanken Brugeren kan i Netbanken spærre sin adgang på følgende måde: Vælg vinduet Spærring eller Indtast kodeordet forkert 5 på hinanden følgende gange I Alm. Brand Banks afdelinger Kontakt Alm. Brand Bank i åbningstiden Via Spærreservice Ring på og oplys, at du er kunde i. Spærreservice er åben 24 timer i døgnet. Brugeren modtager en skriftlig bekræftelse på spærringen med tidspunktet for modtagelse af spærringen. Med bekræftelsen følger en blanket, hvormed bruger kan få Alm. Brand Bank til at ophæve spærringen. Blanketten skal sendes til Alm. Brand Bank, når spærringen ønskes ophævet. Hverken Alm. Brand Banks Hotline eller Spærreservice kan ophæve en spærring. 4.5 Tilmelding til yderligere funktionaliteter Nogle funktioner i er omfattet af en aftale, som brugeren skal acceptere, første gang funktionen anvendes. Sker der ændringer i aftaleindholdet, skal brugeren igen acceptere reglerne for på ny at få adgang til funktionen. Brugeren er ansvarlig for at informere en evt. fuldmagtsgiver om indholdet i aftalen. Brugeren kan til enhver tid se en oversigt over indgåede elektroniske aftaler i Netbanken. Ved opsigelse af Netbanken ophæves aftalerne automatisk. 4.6 Fuldmagt Hvis Alm. Brand Bank har fået en underskrevet fuldmagt, gælder den indtil Alm. Brand Bank har fået skriftlig meddelelse fra fuldmagtsgiver om, at fuldmagten er tilbagekaldt. Brugere under 18 år kan ikke få fuldmagter til at se og disponere på andres engagementer i Netbanken. Hverken brugeren selv eller Alm. Brand Bank kan give andre fuldmagt til at anvende brugerens personlige brugernummer og kodeord til Netbanken. Skal en anden person have adgang til Netbanken, skal denne person have sit eget brugernummer og kodeord. 4.7 Kontrol og opbevaring af betalingsgrundlag Brugeren skal kontrollere, at der ikke forekommer betalinger, som efter brugerens mening ikke skulle have været foretaget. I tilfælde af uoverensstemmelser skal Alm. Brand Bank straks underrettes. Brugeren bør opbevare betalingsgrundlaget, f.eks. et indbetalingskort, for egne registrerede betalinger i minimum 5 år. 4.8 Stop af egne betalinger og ophævelse af betalingsaftaler Registrerede betalinger kan stoppes af brugeren til og med betalingsdagen. Aftaler om faste overførsler kan afmeldes til og med bankdagen før næste betaling. Betalingsservice-aftaler og -træk kan stoppes efter gældende regler for Betalingsservice. I vinduet "Betalingsservice oversigt" kan brugeren via knappen "Print gode råd" få vist informationer om afvisning af en bestemt regning og afmelding af en Betalingsservice-aftale.

5 Side 5 af Brugerens ansvar Brugeren har en selvrisiko på op til kr. for tab som følge af andres uberettigede brug af brugerens adgang til Netbanken, når brugerens personlige brugernummer og kodeord (og evt. engangskoder fra nøglekort) er anvendt. Brugeren hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede brug af Netbanken, hvis Alm. Brand Bank godtgør, at den til Netbanken hørende personlige, hemmelige kode har været anvendt, og: 1. brugeren har undladt at underrette Alm. Brand Bank snarest muligt efter at have fået kendskab til, at koden er kommet til den uberettigedes kendskab 2. brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, eller 3. brugeren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Brugeren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af Netbanken, når den til Netbanken hørende personlige, hemmelige kode er anvendt, og Alm. Brand Bank godtgør, at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor brugeren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Brugeren er ikke ansvarlig for uberettiget brug af Netbanken, der finder sted, efter at brugeren har underrettet Alm. Brand Bank om, at koden og/eller nøglekortet med engangskoder er bortkommet, eller at en uberettiget person har fået kendskab til koden, eller at brugeren af andre grunde ønsker Netbanken spærret. Brugeren er kun ansvarlig for tab som følge af andres brug af Netbanken, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført i Alm. Brand Bank. Alm. Brand Bank hæfter over for brugeren, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af Netbanken Alm. Brand Banks ansvar Alm. Brand Bank er i overensstemmelse med almindelige ansvarsregler og 12 i Lov om visse betalingsmidler ansvarlig for tab, der kan henføres til fejl i Alm. Brand Bank. Alm. Brand Bank har intet ansvar for fejl og mangler mv. ved de ydelser, som en netbutik leverer. Alm. Brand Bank indestår ikke på nogen måde for, at netbutikken leverer som aftalt, eller for netbutikkens forretningsmetoder eller kreditværdighed mv. Alm. Brand Bank er heller ikke ansvarlig for tab som følge af: driftsforstyrrelser, der forhindrer anvendelsen af Netbanken afbrydelser i adgangen til at anvende Netbanken forvanskninger af de indtastede data eller de afsendte svar på grund af dårlige eller fejlbehæftede telefonlinier at oplysninger kommer til tredjemands kendskab som følge af fejl i datatransmissionen eller ved tredjemands indtrængen på datatransmissionsforbindelsen eller tredjemands indtrængen i kundens/brugerens it-systemer at alle indgange til Alm. Brand Banks it-systemer er optaget, således at serveren meldes optaget skader, der måtte opstå som følge af forhold i brugerens egne it-systemer Klager I tilfælde af klager, kan brugeren henvende sig til Alm. Brand Bank. Får brugeren ikke medhold i klagen, kan brugeren henvende sig til Pengeinstitutankenævnet eller Forbrugerombudsmanden.

6 Side 6 af Ændring af vilkårene for brugen af Hvis Alm. Brand Bank udvider Netbankens anvendelsesområder med funktionaliteter, der kan få konsekvenser for brugeren - især i relation til ansvarsreglerne - giver Alm. Brand Bank særskilt meddelelse herom. Vilkårene for brugen af Netbanken kan ændres med en måneds varsel. Ændringerne vil blive meddelt enten pr. brev, elektronisk via Netbanken eller på Når de ændrede vilkår er trådt i kraft, kan Netbanken kun bruges, hvis brugeren elektronisk accepterer de ændrede vilkår med sit kodeord Opsigelse Brugeren kan til enhver tid skriftligt opsige aftalen med Alm. Brand Bank og uden varsel udtræde af Netbanken. Alm. Brand Bank betragter en manglende elektronisk accept af ændrede vilkår som en opsigelse med øjeblikkelig virkning fra brugerens side. Alm. Brand Bank kan skriftligt opsige aftalen med én måneds varsel. I tilfælde af misligholdelse af kundeforholdet er Alm. Brand Bank dog berettiget til at ophæve aftalen uden varsel. 5. Omkostninger ved tilmelding og brugen af Omkostningerne i forbindelse med tilmelding og brug af Netbanken betales af brugeren jvf. nedenstående, og fremgår af Alm. Brand Banks prisliste. Priserne kan endvidere ses i vinduet Prisliste i Netbanken. Priserne kan ændres med det varsel, der gælder ifølge Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser. Ændringerne vil blive meddelt enten pr. brev, elektronisk via Netbanken eller på Opsamlede omkostninger opkræves kvartalsvis på den af brugeren eller Alm. Brand Bank valgte konto. Omkostningerne i forbindelse med tilslutning til internettet betales af brugeren og er således Alm. Brand Bank uvedkommende. 6. Vurdering af tilmelding Tilmelding til Netbanken sker efter individuel vurdering af kundeforholdet. Alm. Brand Bank er berettiget til at begrænse brugerens anvendelsesmuligheder eller at afvise en tilmelding. 7. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb m.v. Ved brug af Netbanken registreres brugernummer, CPR-nr., kontohavers og en eventuel betalingsmodtagers kontonummer, beløb samt dato for transaktionen. Ved overførsel af beløb sender Alm. Brand Bank oplysninger om beløb, dato samt evt. kontohavers navneoplysninger og kontonummer videre til betalingsmodtager. Dette sker via betalingsmodtagers pengeinstitut og dettes data- eller afregningscenter. Oplysninger opbevares hos en eventuel betalingsmodtager, i betalingsmodtagers pengeinstitut og i Alm. Brand Bank. Oplysningerne anvendes til Alm. Brand Banks bogføring og ved eventuel senere fejlretning. Oplysningerne gives i øvrigt kun videre, når lovgivningen kræver det, eller til brug for Pengeinstitutankenævnet eller retssager om krav opstået i forbindelse med brug af Netbanken. Oplysningerne opbevares i 5 år, jf. den til enhver tid gældende lovgivning herom. Til styring af Netbankens sikkerhedsløsning anvendes cookies, hvor indholdet er krypteret.

7 Side 7 af 8 8. Fortrydelsesret - privatkunder Forbrugeraftaleloven 17 indeholder regler om fortrydelsesret ved fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. 8.1 Fortrydelsesret Brugeren har ret til inden for 14 dage at fortryde en aftale, der er indgået med banken via Netbanken. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, aftalen eller bestillingen er accepteret i Netbanken. Brugeren har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesretten løber ikke, før brugeren har modtaget disse oplysninger på skrift, f.eks. på papir eller elektronisk i Netbanken. Falder fortrydelsesfristens sidste dag på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fortrydelsesfristen den følgende hverdag. 8.2 Meddelelse om fortrydelse Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal brugeren telefonisk eller skriftligt meddele banken, at aftalen fortrydes. Meddelelsen kan sendes til den filial, hvor brugeren har konto. Brugeren kan sikre sig bevis for rettidig udnyttelse af fortrydelsesfristen ved at sende et anbefalet brev og opbevare postkvitteringen. 8.3 Betaling Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal brugeren tilbagelevere den ydelse, der er modtaget fra Alm. Brand Bank. Alm. Brand Bank skal tilbagebetale det beløb, som brugeren har betalt for ydelsen, dog ikke almindelige ekspeditionsgebyrer og stiftelsesprovision samt omkostninger til tredjemand. Brugeren skal desuden betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret. 8.4 Aftaler, der ikke er omfattet af fortrydelsesretten Brugeren har ikke fortrydelsesret på aftaler om: optagelse af realkreditlån og handel med realkreditobligationer, herunder fastkursaftaler værdipapirer og finansielle tjenesteydelser, hvis værdipapirets eller tjenesteydelsens pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet. 8.5 Bortfald af fortrydelsesret Fortrydelsesretten bortfalder inden fortrydelsesfristens udløb, hvis aftalen efter brugerens udtrykkelige samtykke opfyldes fuldt ud af både Alm. Brand Bank og brugeren. 8.6 Garantifonden for indskydere og investorer Alm. Brand Bank er omfattet af Lov om garantifond for indskydere og investorer. 9. Bankens erstatningsansvar Alm. Brand Bank er erstatningsansvarlig, hvis Alm. Brand Bank på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Alm. Brand Bank ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Alm. Brand Bank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i Alm. Brand Banks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller

8 Side 8 af 8 iværksat af Alm. Brand Bank selv eller Alm. Brand Banks organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Alm. Brand Bank andre omstændigheder, som er uden for Alm. Brand Banks kontrol. Alm. Brand Banks ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: Alm. Brand Bank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør Alm. Brand Bank ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 10. Praktiske oplysninger For oplysninger om tekniske forudsætninger for anvendelse af Netbanken, henviser vi til Alm. Brand Banks hjemmeside Meddelelse om midlertidige driftsforstyrelser vil i videst muligt omfang blive givet via Netbanken. Hotline er bemandet med erfarne medarbejdere, som besvarer brugerens spørgsmål om Netbanken. I vinduet Skriv til Hotline kan brugeren sende et spørgsmål til Hotline, eller brugeren kan ringe på telefon Hotline har åbent mandag til fredag kl

Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder

Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder Sydbanks NetBank er et system i Sydbanks ebanking I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Sydbanks NetBank. 1. Systemets

Læs mere

Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 01.08.2010 Sparekassen Sjællands Netbank er et system i Sparekassen Sjællands ebanking. I det efterfølgende angives du som den person,

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Brugerens adgang til andre personers konti i Netbanken er betinget af, at kontoindehaver har givet skrift- lig fuldmagt hertil.

Brugerens adgang til andre personers konti i Netbanken er betinget af, at kontoindehaver har givet skrift- lig fuldmagt hertil. Side 1 af 8 Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. 1. Systemets anvendelsesmuligheder Brugeren

Læs mere

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Ringkjøbing Landbobanks NetBank og accept af "Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder.

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. Side 1 af 7 1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. 2. Muligheder i Netbanken I Alm. Brand Banks Netbank kan du: Se posteringsoplysninger

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Østjydsk Banks NetBank og accept af "Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken I Østjydsk

Læs mere

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Sparekassen Sjællands Netbank og accept af "Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder".

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder

13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder 13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder Nordfyns Banks Netbank er et system i Nordfyns Banks e-banking. I det efterfølgende angives du som den person, der kan benytte Nordfyns

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder

Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder Sydbanks NetBank er et system i Sydbanks ebanking I det efterfølgende angives du om den person, der kan benytte Sydbanks NetBank. 1. Tilmelding Tilmelding

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank)

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Søby-Skader-Halling Sparekasse, Vestersøvej 1, 8543 Hornslet Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra 9. januar 2013

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra 9. januar 2013 GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra 9. januar 2013 Disse betingelser gælder for privat- og erhvervskunders brug af Basisbanks netbank. Betingelserne består af to sæt regler vedrørende logon:

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

BRUGERAFTALE TIL JYSKE NETBANK - VERSION 12-16.08.2010 MULIGHEDER I JYSKE NETBANK

BRUGERAFTALE TIL JYSKE NETBANK - VERSION 12-16.08.2010 MULIGHEDER I JYSKE NETBANK BRUGERAFTALE TIL JYSKE NETBANK - VERSION 12-16.08.2010 MULIGHEDER I JYSKE NETBANK Du kan bl.a. Få informationer om egne konti og depoter Overføre penge mellem egne konti og til andres konti Oprette faste

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Sparekassen Sjællands e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat Side 1 Alm. Brand Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Alm. Brand Bank tilbyder fx Alm. Brand Banks Netbank og Alm. Brand Banks Mobilbank. Reglerne for Alm.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

om ændringerne enten pr. brev, elektronisk via NetBanken eller på Gældende fra

om ændringerne enten pr. brev, elektronisk via NetBanken eller på  Gældende fra Aabenraa kreditbank A/S Se-nr.: 16339016 H. P. Hanssens Gade 17 SWIFT: AAKRD22 6200 Aabenraa Benkreg. Ne.: 7930 Telefon 7333 1700 E-mail: mail@kreditbanken.dk Telefax 7333 1717 www.kreditbanken.dk Gældende

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD 1. Rammerne for kundeforholdet 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af de almindelige forretningsbetingelser 2 4. Elektroniske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

REGLER FOR SWIPP - PRIVAT

REGLER FOR SWIPP - PRIVAT Version 1.5-16.02.2014 Når du har godkendt en Swipp-overførsel/-betaling, sender Fynske Bank en bekræftelses-sms til modtager om overførslen/betalingen. Dit Kaldenavn, dit mobilnummer og beløbet fremgår

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Aftale om Telefon-Service

Aftale om Telefon-Service Aftale om Telefon-Service 1. Telefon-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af Telefon-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

1.2 Aftalen omfatter samtlige af kundens nuværende og fremtidige konti og depoter i Møns Bank med de ændringer, der løbende aftales

1.2 Aftalen omfatter samtlige af kundens nuværende og fremtidige konti og depoter i Møns Bank med de ændringer, der løbende aftales Side 1 af 9 Dokumentnummer 2012-06-21-16.15.42.113280 Aftale om Netbank Kunden og Møns Bank, Storegade 29, 4780 Stege, post@moensbank.dk, har dags dato indgået følgende aftale om kundens tilslutning til

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Læs om Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Gældende pr. 1. august 2015 0715 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 R4962d Propellant 1. Generelt 1.1 Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

2.2 Brugernummer Enhver bruger i Alm. Brand Netbank Erhverv får tildelt sit eget personlige brugernummer.

2.2 Brugernummer Enhver bruger i Alm. Brand Netbank Erhverv får tildelt sit eget personlige brugernummer. Side 1 af 8 1. Alm. Brand Netbank Erhverv 1.1 I Alm. Brand Netbank Erhverv kan brugerne se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (f.eks. konto udskrifter,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016

Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016 Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016 Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende modtagers kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. juni 2015 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 1. august 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 0815 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5008 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Regler for Skjern Banks e-banking - privat

Regler for Skjern Banks e-banking - privat Regler for Skjern Banks e-banking - privat Skjern Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Skjern Bank tilbyder fx Skjern Banks Netbank

Læs mere

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Djurslands Banks e-bank er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Djurslands Bank tilbyder fx Djurslands Banks NetBank og Djurslands

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Generelt Ved privatkunder forstås fysiske personer, der benytter systemerne ikke-erhvervsmæssigt. Ved erhvervskunder forstås personer, foreninger, forretningsdrivende,

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Læs om Gældende pr. 19. maj 2016 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til -konto-overførsler uden at kende modtagers kontonummer. Swipp kan ogsa

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Aftale om SMS-Service

Aftale om SMS-Service Aftale om SMS-Service 1. SMS-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af SMS-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget og accepterer.

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Bestemmelserne om afsendelse af Swipp -overførsler /-betalinger ophører den 25. november 2015. For Swipp-overførsler /-betalinger afsendt inden den 25. november 2015 finder

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere