Brugerdreven innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerdreven innovation"

Transkript

1 Brugerdreven innovation Erfaringer fra to projekter på - Mette Mollerup, Projektleder stud. MBA in Concept Making, MCC, RN Kaja Misvaer, Innovation Director, Designit Oslo siv.ing Idustriell Design

2 - > indlæggelser per år > ambulante > ansatte > Budsjett: 4,5 milliarder DKK 2

3 Designit > Strategisk designvirksomhet med tverrfaglig kompetanse - designere, antropologer, forretningsutviklere > ca. 75 ansatte > København, Aarhus, München, Paris, Shanghai og Oslo + 3

4 Agenda > Fokus for presentasjonen > Om innovasjon > Om brukerdreven innovasjon > Erfaringer fra to prosjekter på - Prosjekt PaRIS - Prosjekt Pasienthuset > Erfaringer med inndragelse af brukere > Erfaringer med å arbeide med brukerdreven innovasjon i helsesektoren 4

5 Om innovasjon 5

6 Om innovasjon > Teknologidreven > Medarbeiderdreven > Innovasjonsallianser (offentlige institusjoner, vidensinstitusjoner, private firmaer og hvis relevant: brukerne, kundene, borgerne) > Brukerdreven (kunder, pasienter) 6

7 Brukerdreven innovasjon - oppnå innsikt - avdekke behov - forstå kontekts - identifisere utfordringer - se muligheter - bli inspirert - kvalitetssikre - minimere risiko - skape eierskap Social, cultural context Infuations, motivations State of Mind Think Say Feel Do 7

8 Designbegrepet 01 design handler om formgivning 02 design er et godt verktøy i utvikling av produkter som passer brukernes behov 03 design er en prosess hvor utfordringer og muligheter søkes, og omsettes til innovative løsninger 04 design er en tilnærming, ikke bare i utforming av produkter og visuelle løsninger - men i så mye mer! 8

9 Servicedesign er en brukerorientert, tverrfaglig og strategisk designdisiplin hvor systemer og prosesser som utgjør en tjeneste innoveres eller forbedres for å være nyttige, brukervennlige, attraktive og effektive. Tjenesten består av materielle og immaterielle kontakt -punkter mellom leverandør og sluttbruker som til sammen skaper brukeropplevelsen.* * Moritz (2005) og 9

10 Støtte > Program for Brugerdreven Innovation og demonstrasjonsprosjekter i servicedesign fra Erhvervs- og Byggestyrelsen > Norsk Designråd Designdrevet innovasjonsprogram - støtte til idéfasen gjennom Design Pilot 10

11 Brukerdreven innovasjon på > Prosjekt Pasientens reise i sundhetssektoren PaRIS 11

12 Patientens Rejse I Sundhedssektoren Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation

13 Støtte > 5,8 mio. kr. fra program for Brugerdreven Innovation fra Erhvervs- og Byggestyrelsen > 1,25 mio. kr. fra Kræftens Bekæmpelses pulje fra Komité til Opfølgning på Kræftpatientens Verden 13

14 Formål: Øge patienternes oplevelse af og tilfredsheden med sammenhæng i patientforløbet ved at styrke patienternes rolle som aktiv dialogpartner. 1. august august maj august 2011 Vidensavdækning Udvikling af redskaber Implementering - evaluering 14

15 Konsortium Tænketanken Mandag Morgen Formidling/metodeudvikling Afd. M, X og B Syddansk Universitet og Dansk Sundhedsinstitut Projektledelse, eksperimentarium Metodeudvikling/formidling og dokumentation Odense Kommune Tværsektoriel sammenhæng Kræftens Bekæmpelse Diabetesforeningen Hjerteforeningen Sikre at relevante viden om patienterne 15

16 Udgangspunktet for projektet > Hvilke oplevelserne/erfaringer har patienterne? 15 interviews med erfarne patienter > Ud fra disse er både gode og mindre gode identificeret > Der er lavet feltobservation i den kliniske hverdag og personalets perspektiv er afdækket > På baggrund af de identificerede brændpunkter er der udarbejdet spørgeskema, som er sendt til 1800 patienter (svarprocent på 65 %) 16

17 Patientforløbet > Patienter har ikke opfattelsen af forløbet som en lineær rejse > Kontakterne med sundhedsvæsenet repræsenterer ufrivillige udflugter fra eget liv > Målet er at komme tilbage til udgangspunktet eget liv Prak. læge Indlæggelse Prak. læge Indlæggelse Hjemmepleje Genoptræning Prak. læge 17

18 Sammenhængende forløb > Det sammenhængende patientforløb er et fagudtryk > Patienter søger ikke efter sammenhæng men god behandling > Fragmentering og systembrister bliver særlig vigtigt (også retrospektivt) når patienter oplever ikke at have fået ret/tilstrækkelig behandling > Manglende sammenhæng bliver synlig i brud 18

19 De kritiske episoder > Patienter fokuserer på de kritiske episoder i deres forløb > De kritiske episoder knyttes som regel til udredning og indlæggelse på hospitalet > De uproblematiske møde og andre overgange/kontakter til sundhedsvæsenet fylder mindre > Den kritiske episode karakteriseres ved patientens oplevelse af fejl og svigt i forbindelse med behandlingen 19

20 Oplevelsen af hospitalet > Hospitalet er et uigennemskueligt system præget af træge processer > Patienten befinder sig i et ukendt landskab uden et kort og med begrænsede muligheder for at orientere sig > Patientens position er passiv og/eller stationær 20

21 Workshop med patienter 1 a 1 b Lead-users > Defineres ift. sundhedssektoren > Annoncering Lead-users > Defineres ift. sundhedssektoren > Udpeges af patientforeningerne > Patienterne melder sig selv 21

22 22

23 Prosess Projektgruppen Workshop 2 Udvikling af redskaber Udvikling af prototyper Prioritering Klargøring aug.- sept. okt.- mars. maj 2009 juni Workshop 1a Workshop 1b Workshop 3a Workshop 3b Expertbrugere Patienterforeninger Workshop 3c Patienter, profesionelle, pårörende, private virksomheder og andre parter Fase 2: Redskabsudvikling 23

24 Workshop med blandede perspektiver > patienter og pårørende > læger, sygeplejersker, SSA og sekretærer fra de kliniske afdelinger som indgår i projektet, fysioterapeut og socialrådgiver fra > praktiserende læger, hjemmesygeplejersker og SSA fra kommunen > private virksomheder og wildcards 24

25 Områder, indenfor hvilke der er kommet ideer til løsninger > Relationel kommunikation > Kontaktperson (mentor, forløbskoordinator etc.) > Patientens egen sundhedsjournal > Formel kommunikation > Patientforeningerne > Håndtering af fejl og misforståelser afbrydelse 25

26 Brukerdreven innovasjon på > Prosjekt Pasientens reise i sundhetssektoren PaRIS > Prosjekt Pasienthoteltenkningen i de kliniske avdelinger 26

27 Slides med præsentation af Patienthuset patienthotelprojektet Fra traditionel hospitaldrift til > patienthotelkoncept - Nytænkning av sengeafsnittet og de tilknyttede services

28 Støtte > 1 av 4 demontrasjonsprosjekter i servicedesign støttet av Erhvervs- og Byggestyrelsen 28

29 Projektets baggrund og mission Det nye sengeafsnit skal være et attraktivt sted for både patienter, pårørende og personale. Servicedesignet skal højne den oplevede brugerkvalitet. Implementering af projektet skal bidrage til besparelser. Besparelser Brugertilfredshed Relaterede forandringsprojekter Nyt 29

30 Forankring Styregruppe (direktion) Projektgruppe Forretningsudvalg Designit A/S Servicedesign projekt Delprojektgruppe 1 patientkategorier Delprojektgruppe 2 Fysiske rammer & faciliteter Delprojektgruppe 3 Teknologi Delprojektgruppe 4 Økonomi Delprojektgruppe 5 Personaleforhold Ledelse & organisation Delprojektgruppe 6 Markedsføring 30

31 Tilgang og metode Væk fra skrivebordet! Tværfaglighed Brugerinddragelse Designeren som facilitator 31

32 Brugerundersøgelser 82 respondenter. 19 cultural probes. 6 workshops. 52 interviews. 4 medicinske og kirurgiske afdelinger. 4 patientforeninger. Deltagende observation. Ekspertinddragelse. Teori. Best practice. Brugerne har været inddraget i alle projektets faser. 32

33 Indsigter Patienthotellets kendetegn: Empowerment Eget værelse Tæt på hverdags- og arbejdsliv Plads til familie Ro Sygeplejerskerne er ikke fortravlede God mad Manglende kontakt og fællesskab Ensomhed Utryghed Hospitalets kendetegn: Tæt kontakt med sundhedspersonale Kommunikation Medicinsk sikkerhed Omsorg Pladsmangel Pontentiale for kulinariske forbedringer Stress Larm Hospital Patienthotel Patienthotel Hospital 33

34 Patienthuset Servicekonceptet indeholder en række anbefalinger inden for følgende tre overordnede kategorier: 34 Kliniske kerneydelser Serviceydelser Fysiske rammer Fakta: Patienthuset er Patienthotellets nye afdeling på med faciliteter og bemanding til at håndtere mere plejekrævende patienter end på det nuværende patienthotel. Patienthuset skal sikre effektive og sammenhængende behandlingsforløb for patienterne og understøtte specialafdelingerne, således at specialafdelingerne kan fokusere på de mest komplekse patientforløb.

35 Organisation og ledelse Patienthotellet Patienthuset fungerer som en satellit - fysisk placeret på hospitalet men drevet af hotellet Hospitalet 35 Benjamin 66 år, læge: Om det nye sengeafsnit: Der vil altid være mange som er imod en ny idé også selvom den er god. Der er konstant projekter, og nogle gange kan det være svært at se, hvorfor de er vigtigere end vores daglige arbejde.

36 Stedets identitet Patienten som gæst Sammenhæng og tryghed Valgmuligheder Egenomsorg 36 Line 44 år, sygeplejerske: Vi har konstant en stor udfordring i forhold til at skulle motivere og aktivere patienter. Det er ikke en nem opgave at skulle stille krav til patienterne, men det er vi nødt til. Vi kan ikke sidde og holde patienterne i hånden hele tiden - vi har mange opgaver, som vi skal løse.

37 Løsninger Privatliv Information Plass til pårørende 37

38 Scenarier Scenarie 1 Patient Patienthuset Scenarie 2 Pårørende Patienthuset Scenarie 3 Sygeplejerske Patienthuset Scenarie 4 Sygeplejerske Ortopædkirurgisk Afdeling Scenarie 5 Læge Ortopædkirurgisk Afdeling 38

39 Scenarie 1 - Patient Morten er en ortopædkirurgisk patient, som skal opereres på

40 Scenarie 2 - Pårørende Mette er Mortens kone, som besøger ham i Patienthuset

41 Scenarie 3 - Sygeplejeske, Patienthuset Anne har været sygeplejerske i mange år og har en bred faglig erfaring

42 Indretning og design Reception og ankomst Restaurant og fællesstue Værelser Multifunktionelle rum Personalefunktioner Rengøring m.m. 42

43 Erfaringer med å inddra brukerne 43

44 Erfaringer fra Prosjekt PaRIS > Gode til at stille sig op, præsentere og formulere deres oplevelser > Meget konstruktive kritiske > Meget koncentrerede og energiske (trods flere var midt i behandlingsforløb) > Stillede krav til sig selv og hinanden forventninger! > Åbenhed og ærlighed ift. hinanden og os > Er i eget perspektiv - svært at være visionære 44

45 Erfaringer fra Prosjekt Pasienthuset > De fleste er engasjert i eget situasjon og liker å snakke om seg selv > Dialog gir a-ha opplevelser > Uformelle samtaler er de mest verdifulle! > Tror vi forventer prestasjon, ikke ærlighet > Usikkerhet om hva vi skal bruke innsikten til 45

46 Erfaringer med å arbeide med brukerdreven innovasjon i helsesektoren 46

47 Indefra perspektiv > Nej..nu må de altså holde op > Hvem ejer problemerne? det gør vi da!! > Reaktion på pressedækning: det var modigt > Det skulle vi have med jævne mellemrum, for at blive mindet på for hvem vi er her og hvordan de oplever det. Man bliver ligesom lidt ydmyg at af høre deres historier 47

48 Udefra perspektiv > Rigtig inngang og tydelig kommunisert: Hvem er det I arbejder for siger i? Det har jeg ikke hørt noget om... > Skepsis til metoden: Hva for noget design...? > Lukket verden med normer, faglig stolthet og politikk > Tiden er verdifull: Hvad trænger du, og hvor lang tid tager det? > Ny innsikt til workshop: Jeg vidste slet ikke at de oplevede det sådan! 48

49 Generelt > Vigtigt at alle involverede er med fra starten > Projekterne har søgt at få synergieffekten kræver åbenhed > Inddragelse af rigtig ekspertise på rigtige områder > Iterativ prosess betyder frem og tilbage > Vær modig - trods uvidsheden, så hold fast i tilgangen > Målet er implementering og resultater! 49 > Kan være med til at sætte ny standard for inddragelse af brugerne på flere forskellige steder i organisationen

50 Til sist... > Få et overblikk og se helheten... > Se de ansatte som brukere... > Kommuniser innsikt og forståelse... 50

51 Takk...

52 52

53 Få et overblikk og se helheten... 53

54 Noe brukerinnsikt er bedre enn ingen... 54

55 Arbeid tverrfaglig... 55

56 Se de ansatte som brukere... 56

57 Kommuniser innsikt og forståelse... 57

58 Det krever metodisk tilnærming, tverrfaglig samarbeid, et trent blikk og nysgjerrighet. 58

59 design av et intuitivt brukergrensesnitt...

60 og attraktive produkter til hjemmet...

61 eller produkter som gjør livet lettere...

62 og tjenester som gir gode bruksopplevelser...

63 utstyr som tilfredstiller unike behov...

64 under tøffe forhold...

65 og pressede situasjoner...

66

67 Brukerdreven innovasjon på > Prosjekt Pasientens reise i sundhetssektoren PaRIS > Prosjekt Pasienthoteltenkningen i de kliniske avdelinger 67

68 Støtte > 5,8 mio. kr. fra program for Brugerdreven Innovation fra Erhvervs- og Byggestyrelsen > 1,25 mio. kr. fra Kræftens Bekæmpelses pulje fra Komité til Opfølgning på Kræftpatientens Verden > Startet d og løber over 3 år 68

69 Støtte til brukedrevet innovasjon i Danmark

70 Støtte til brukedrevet innovasjon i Danmark

71 Støtte til brukedrevet innovasjon i Norge

72 Patientens Rejse I Sundhedssektoren Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation

73 Patientens Rejse I Sundhedssektoren - Nytænkning av sengeafsnittet og de tilknyttede services Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation

74 Støtte > Demonstrasjonsprosjekt i servicedesign fra Erhvervs- og Byggestyrelsen > Startet jan 2009 og avsluttet august

75 Brukerdrevet innovasjon 75

76 Brukerdrevet innovasjon - oppnå innsikt Say Do 76

77 Brukerdrevet innovasjon - oppnå innsikt - avdekke behov Say Think Do Feel 77

78 Brukerdrevet innovasjon - oppnå innsikt - avdekke behov - forstå kontekts Social, cultural context Infuations, motivations State of Mind Think Say Do Feel 78

79 Brukerdrevet innovasjon - oppnå innsikt - avdekke behov - forstå kontekts - identifisere utfordringer &#!!%?//&*!! 79

80 Brukerdrevet innovasjon - oppnå innsikt - avdekke behov - forstå kontekts - identifisere utfordringer - se muligheter Ikke-erkjente behov Erkjente behov 80 Kjente markeder Ukjente markeder

81 Brukerdrevet innovasjon - oppnå innsikt - avdekke behov - forstå kontekts - identifisere utfordringer - se muligheter - bli inspirert 81

82 Brukerdrevet innovasjon - oppnå innsikt - avdekke behov - forstå kontekts - identifisere utfordringer - se muligheter - bli inspirert - kvalitetssikre Yes! Spot on. 82

83 Brukerdrevet innovasjon - oppnå innsikt - avdekke behov - forstå kontekts - identifisere utfordringer - se muligheter - bli inspirert - kvalitetssikre - minimere risiko Sold! 83

84 Brukerdrevet innovasjon - oppnå innsikt - avdekke behov - forstå kontekts - identifisere utfordringer - se muligheter - bli inspirert - kvalitetssikre - minimere risiko - skape eierskap I regognize that! 84

85 Gode løsninger bygger på dyp forståelse for brukeren enten det er... > design av et intuitivt brukergrensesnitt... > og attraktive produkter til hjemmet... > eller produkter som gjør livet lettere... > og tjenester som gir gode bruksopplevelser... > utstyr som tilfredstiller unike behov... > under tøffe forhold... > og pressede situasjoner... 85

86 Scenarie 1 - Patient Morten er en ortopædkirurgisk patient, som skal opereres på. Forberedende patientinformation før indlæggelse 1/5 Vedlagt indkaldelsesbrevet til operationen er en folder om Patienthuset, hvortil Morten overflyttes umiddelbart efter operationen. Der er bl.a. information om mulighederne på afdelingen og en sms service, hvortil Morten er velkommen til at sms e sine spørgsmål. Der står også, at pårørende kan booke overnatning og måltider, så de kan være tilstede under indlæggelsen. Mortens behandling er et accelereret patient-forløb, hvilket også er beskrevet i brevet. Derved kan hans indlæggelsestid reduceres fra 7 til 3 dage. 86

87 Scenarie 1 - Patient Morten er en ortopædkirurgisk patient, som skal opereres på. Patienten som gæst 2/5 Da Morten ankommer til Patienhuset, modtages han af sygeplejersken Anne i Patienthusets lobby. Der hersker en afslappet og behagelig stemning. Anne introducerer Morten til den elektroniske patientbog, som bl.a. indeholder hans journal. Morten får patientbogen med sig og har på den måde let adgang til relevante oplysninger. Det er rart at være informeret og inddraget, synes Morten. Anne viser Morten hans værelse og beder ham skifte tøj, så han er klar til operation. Når han kommer tilbage fra operationen vil hun fortælle ham mere om Patienthusets faciliteter og hans videre behandlingsforløb. 87

88 Scenarie 1 - Patient Morten er en ortopædkirurgisk patient, som skal opereres på. Operation 3/5 Morten køres til operation og bliver opereret som planlagt. En serviceassistent henter Morten og kører ham tilbage til Patienthuset. Hun fortæller Morten, at han gerne må tage sit eget tøj på, når han har lyst. 88

89 Scenarie 1 - Patient Morten er en ortopædkirurgisk patient, som skal opereres på. Patient empowerment 4/5 Sygeplejersken Anne viser Morten rundt på afdelingen. Patienthuset har en sund profil; der er træningsfaciliteter samt frugt og nødder til fri afbenyttigelse. Anne fortæller om, hvordan Morten bedst selv bidrager til hurtig bedring. Det er bl.a. vigtigt, at han holder sig igang, fordi han på den måde bliver hurtigere rask. Der er en generel forventning om, at han selv tager ansvar og gør opmærksom på, hvis han får ondt eller har spørgsmål. Der er sygeplejersker til rådighed døgnet rundt. 89

90 Scenarie 1 - Patient Morten er en ortopædkirurgisk patient, som skal opereres på. Inspiration til aktiviteter 5/5 Da Anne er gået, går Morten hen i restauranten for at spise frokost. På en opslagstavle i restauranten læser Morten om de aktuelle tilbud på afdelingen. Han overvejer bl.a., om han skal se håndbold i fællestuen samme aften eller låne en Nintendo Wii. 90

91 Scenarie 2 - Pårørende Mette er Mortens kone, som besøger ham i Patienthuset. Plads til pårørende 1/5 Morten bor med sin familie i Sønderborg. Hans kone Mette planlægger et besøg på Patienthuset. Parret er blevet enige om, at hun skal være hos Morten den første nat efter operationen. Det er flere uger siden, Mette bookede en overnatning på Patienthuset. På nettet bestiller og betaler hun for aftensmad og morgenmad til sig selv. 91

92 Scenarie 2 - Pårørende Mette er Mortens kone, som besøger ham i Patienthuset. Information til pårørende 2/5 Mette ankommer til Patienthuset, hvor hun checker ind i receptionen og bliver budt velkommen af sygeplejersken Hanne. Hun kan i receptionen se, hvem der er tilknyttet afdelingen og deres faglige specialer. Hanne viser billedet af Merethe og fortæller, at det er den læge, som har opereret Morten. 92

93 Scenarie 2 - Pårørende Mette er Mortens kone, som besøger ham i Patienthuset. Smertefri reconvalescens 3/5 Mette kommer ind på værelset til Morten. Det er et godt værelse med en venlig og imødekommende atmosfære. Morten sidder og arbejder på sin computer med én hånd. Hun synes, han ser træt ud. Morten har en opslagstavle ved sin seng, og Mette hænger en tegning op fra deres søn. Hun kan læse på opslagstavlen, at Morten har en aftale med en fysioterapeut vedrørende genoptræning. Morten fortæller, at han har meget ondt i hånden. 93

94 Scenarie 2 - Pårørende Mette er Mortens kone, som besøger ham i Patienthuset. Pårørende som ressource 4/5 På vej til aftensmaden møder Morten og Mette sygeplejersken Anne. Morten spørger om han kan få noget smertestillende, som virker bedre. Mette fortæller, at hun sover på Patienthuset om natten, så hun kan hjælpe Morten med det praktiske, som han ikke selv kan klare. Anne synes det er fint, at Mette er der, og hun vil komme forbi og snakke med dem om smertebehandling. 94

95 Scenarie 2 - Pårørende Mette er Mortens kone, som besøger ham i Patienthuset. Valgmuligheder 5/5 Mette og Morten spiser i Patienthusets restaurant. Der er en hyggelig stemning i restauranten og flere af Patienthusets patienter sidder sammen og snakker. Maden består af en buffet med forskellige retter, så der er mulighed for at træffe individuelle valg i forhold til, hvad man har lyst og lov til at spise. Buffeten er tilberedt af kokke og er tilgængelig i et tidsrum på tre timer. 95

96 Scenarie 2 - Pårørende Mette er Mortens kone, som besøger ham i Patienthuset. Faglighed 1/3 På Patienthuset starter Anne sin morgenvagt med at vaske hænder. De har lige haft en hygiejnekampagne på Patienthuset for bl.a. at minde personalet om, hvor vigtig håndhygiejnen er. Anne ser frem til sin MUS-samtale med lederen af Patienthuset. De skal bl.a. snakke om den videre udvikling på Patienthuset og planlægge kurser og udviklingspunkter for Anne selv. Anne er særligt optaget af accelererede patientforløb, som er et af afdelingens faglige fokusområder. 96

97 Scenarie 3 - Sygeplejeske, Patienthuset Anne har været sygeplejerske i mange år og har en bred faglig erfaring. Assistance 2/3 Efter morgenmaden vil Morten gerne i bad, så han henvender sig til Anne. Anne hjælper ham med at få en pose over den opererede hånd. Resten klarer han selv. På badeværelset har Morten ligesom på stuen mulighed for at kalde sygeplejersken, hvis han får brug for hjælp. Anne bærer nurse call devicet på sig, så det kun er hende der får kaldet fra patienten. Det er positivt for lydmiljøet, at ikke hele afdelingen bliver informeret, når en patient har brug for assistance. 97

98 Scenarie 3 - Sygeplejeske, Patienthuset Anne har været sygeplejerske i mange år og har en bred faglig erfaring. Koordinering og samarbejde med specialafdelingerne 3/3 Bagefter taler Anne med lægerne og koordinerer tidspunkter for stuegang, undersøgelser og udskrivning i løbet af dagen. har lige suppleret EPJ-systemet med en elektronisk patientbog. Her kan patienterne bl.a. få direkte besked om tidspunkt for stuegang og undersøgelser. Anne ved fx at Helle bliver glad for at hendes stuegang er flyttet en time, så hun kan høre et oplæg med diætisten om sund livsstil. 98

99 Gode løsninger bygger på dyp forståelse for brukeren enten det er... > design av et intuitivt brukergrensesnitt... 99

100 Gode løsninger bygger på dyp forståelse for brukeren enten det er... > og attraktive produkter til hjemmet

101 Gode løsninger bygger på dyp forståelse for brukeren enten det er... > eller produkter som gjør livet lettere

102 Gode løsninger bygger på dyp forståelse for brukeren enten det er... > og tjenester som gir gode bruksopplevelser

103 Gode løsninger bygger på dyp forståelse for brukeren enten det er... > utstyr som tilfredstiller unike behov

104 Gode løsninger bygger på dyp forståelse for brukeren enten det er... > under tøffe forhold

105 Gode løsninger bygger på dyp forståelse for brukeren enten det er... > og pressede situasjoner

106 AFD. X AFD. Y Patienthuset AFD. Z 106

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt!

De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt! De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt! About Designit Born 1991, in Denmark, raised internationally 10 offices, 250+ Designits, 25+ nationalities Creative zoo designers, human factor,

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

IDéER. fra borgermøderne

IDéER. fra borgermøderne IDéER fra borgermøderne Ca.800borgereogpolitikeresadbænketomkringrundebordepåUniversityCollegeNordjyllandi RegionNordjylland,påBjerringbroGymnasiumiRegionMidtjylland,iLillebæltshallerneiRegion Syddanmark,

Læs mere

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Innovation afhænger af vaner

Innovation afhænger af vaner Innovation afhænger af vaner - Bryd vanen og nå dine mål! 21. 22. september 2005 Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles Darwin Program

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER Anvendelse af brugerdreven innovation i forbindelse med udvikling af elektroniske plejeplaner til kritisk syge patienter på intensivafdelinger i Danmark BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER René

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Referat fra Idéklinikkens tænketankseminar 1. Oktober 2010

Referat fra Idéklinikkens tænketankseminar 1. Oktober 2010 Referat fra Idéklinikkens tænketankseminar 1. Oktober 2010 Seminaret var opdelt i tre faser Fase1: Oplæg ved sundhedsdirektør Jens Winther Jensen, Cheflæge Steen Friberg fra RM, og innovationschef Kjeld

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen på C1 Vi glæder os til at tage imod jer Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære familie Med denne pjece, vil vi gerne fortælle lidt om vores neonatal afsnit, så

Læs mere

Patienters måltider. Anbefalinger

Patienters måltider. Anbefalinger Patienters måltider Anbefalinger Gør patienters måltider til sundhed Mad og måltider er en undervurderet del af patienters helbred og trivsel. I dag er op mod 40 % af patienterne på danske hospitaler i

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler 2 Disposition Introduktion: status for brugerinddragelse anno 2013 Hvorfor brugerinddragelse er en

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E.

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E AFSNIT E5 og E6 Tlf: 8949 4146 VELKOMMEN TIL Ortopædkirurgisk Afdeling Afsnit E5 og E6 Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2008-0299 Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet?

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d, MHM Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelsen - patienternes perspektiv på

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Hvordan bygger man et nyt hospital...?

Hvordan bygger man et nyt hospital...? - til over 300.000 indbyggere... Herning Oplandsforening december 2007 Hvem er jeg, at jeg kan sige noget om emnet? - sygeplejerske - leder med et stramt budget - sundhedspolitiker - cand. scient. i sundhedsvidenskab

Læs mere

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent Projekt Nervecentre Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014 Eva Lund, Innovationskonsulent Systemet kort fortalt Nervecentre er et softwaresystem, der kan styre

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe endnu mere Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe Frivilligcenter Hillerød d. 27. april 2011 Velkomst og præsentationsrunde Hvad er tanken med Attraktiv forening? Workshop: Ind

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Gruppe 1 Det Virtuelle Patienthus Nøgleord: Sensorteknologi, monitorering via GPS, Gyro, interaktiv medicinæske Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Individuel

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Vi bygger bro over sektorgrænsen

Vi bygger bro over sektorgrænsen Vi bygger bro over sektorgrænsen Foto: Philip Lindgreen Rosted Fælles Landskonference for Sygeplejersker i Primærsektor og Gerontologiske og Geriatriske sygeplejersker 25. og 26. Marts 2009 Hotel Nyborg

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I. BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! Velkommen til Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.V 2. OKTOBER 2013 hos Syddansk Sundhedsinnovation Forskerparken

Læs mere

Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver

Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver Lotte Huniche, Lektor, Syddanske Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning Birthe Dinesen, Lektor, Aalborg Universitet,

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb Tegning: Lars Andersen Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb En Tretrins raket Tanken bag et pakkeforløb Personlig patient oplevelse Anbefalinger i fht brugerinddragelse 2 Hvad er et pakkeforløb Så er der

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

At arbejde i traumeteam

At arbejde i traumeteam At arbejde i traumeteam Kommunikation, samarbejde og ledelse Resource Management Få overblik Prioritere og fordele opgaverne Ledelse og team-koordinering God og sikker kommunikation Mobilisering av tilgængelige

Læs mere

Guide til den gode dialogsamtale

Guide til den gode dialogsamtale Guide til den gode dialogsamtale En klagesang er til for at høres, ikke en stil som skal rettes - Benny Andersen Hvorfor tilbud om dialogsamtale? En patient/pårørende har indgivet en skriftlig klage til

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Den Involverende Stuegang - DIS. Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital

Den Involverende Stuegang - DIS. Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital Den Involverende Stuegang - DIS Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital Maj 2014 Indhold Baggrund Formål med DIS Udfordringer/forestillinger

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Intern Service og Logistik

Intern Service og Logistik Intern Service og Logistik Uddannelseskonference Region Hovedstaden Strategisk chef, Michael Wallin 24. oktober 2013 Hospitalsplanen rolle og profil Akuthospital, 750 senge, 1600 ambulante, 3 dage, 4300

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere