Brugerdreven innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerdreven innovation"

Transkript

1 Brugerdreven innovation Erfaringer fra to projekter på - Mette Mollerup, Projektleder stud. MBA in Concept Making, MCC, RN Kaja Misvaer, Innovation Director, Designit Oslo siv.ing Idustriell Design

2 - > indlæggelser per år > ambulante > ansatte > Budsjett: 4,5 milliarder DKK 2

3 Designit > Strategisk designvirksomhet med tverrfaglig kompetanse - designere, antropologer, forretningsutviklere > ca. 75 ansatte > København, Aarhus, München, Paris, Shanghai og Oslo + 3

4 Agenda > Fokus for presentasjonen > Om innovasjon > Om brukerdreven innovasjon > Erfaringer fra to prosjekter på - Prosjekt PaRIS - Prosjekt Pasienthuset > Erfaringer med inndragelse af brukere > Erfaringer med å arbeide med brukerdreven innovasjon i helsesektoren 4

5 Om innovasjon 5

6 Om innovasjon > Teknologidreven > Medarbeiderdreven > Innovasjonsallianser (offentlige institusjoner, vidensinstitusjoner, private firmaer og hvis relevant: brukerne, kundene, borgerne) > Brukerdreven (kunder, pasienter) 6

7 Brukerdreven innovasjon - oppnå innsikt - avdekke behov - forstå kontekts - identifisere utfordringer - se muligheter - bli inspirert - kvalitetssikre - minimere risiko - skape eierskap Social, cultural context Infuations, motivations State of Mind Think Say Feel Do 7

8 Designbegrepet 01 design handler om formgivning 02 design er et godt verktøy i utvikling av produkter som passer brukernes behov 03 design er en prosess hvor utfordringer og muligheter søkes, og omsettes til innovative løsninger 04 design er en tilnærming, ikke bare i utforming av produkter og visuelle løsninger - men i så mye mer! 8

9 Servicedesign er en brukerorientert, tverrfaglig og strategisk designdisiplin hvor systemer og prosesser som utgjør en tjeneste innoveres eller forbedres for å være nyttige, brukervennlige, attraktive og effektive. Tjenesten består av materielle og immaterielle kontakt -punkter mellom leverandør og sluttbruker som til sammen skaper brukeropplevelsen.* * Moritz (2005) og 9

10 Støtte > Program for Brugerdreven Innovation og demonstrasjonsprosjekter i servicedesign fra Erhvervs- og Byggestyrelsen > Norsk Designråd Designdrevet innovasjonsprogram - støtte til idéfasen gjennom Design Pilot 10

11 Brukerdreven innovasjon på > Prosjekt Pasientens reise i sundhetssektoren PaRIS 11

12 Patientens Rejse I Sundhedssektoren Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation

13 Støtte > 5,8 mio. kr. fra program for Brugerdreven Innovation fra Erhvervs- og Byggestyrelsen > 1,25 mio. kr. fra Kræftens Bekæmpelses pulje fra Komité til Opfølgning på Kræftpatientens Verden 13

14 Formål: Øge patienternes oplevelse af og tilfredsheden med sammenhæng i patientforløbet ved at styrke patienternes rolle som aktiv dialogpartner. 1. august august maj august 2011 Vidensavdækning Udvikling af redskaber Implementering - evaluering 14

15 Konsortium Tænketanken Mandag Morgen Formidling/metodeudvikling Afd. M, X og B Syddansk Universitet og Dansk Sundhedsinstitut Projektledelse, eksperimentarium Metodeudvikling/formidling og dokumentation Odense Kommune Tværsektoriel sammenhæng Kræftens Bekæmpelse Diabetesforeningen Hjerteforeningen Sikre at relevante viden om patienterne 15

16 Udgangspunktet for projektet > Hvilke oplevelserne/erfaringer har patienterne? 15 interviews med erfarne patienter > Ud fra disse er både gode og mindre gode identificeret > Der er lavet feltobservation i den kliniske hverdag og personalets perspektiv er afdækket > På baggrund af de identificerede brændpunkter er der udarbejdet spørgeskema, som er sendt til 1800 patienter (svarprocent på 65 %) 16

17 Patientforløbet > Patienter har ikke opfattelsen af forløbet som en lineær rejse > Kontakterne med sundhedsvæsenet repræsenterer ufrivillige udflugter fra eget liv > Målet er at komme tilbage til udgangspunktet eget liv Prak. læge Indlæggelse Prak. læge Indlæggelse Hjemmepleje Genoptræning Prak. læge 17

18 Sammenhængende forløb > Det sammenhængende patientforløb er et fagudtryk > Patienter søger ikke efter sammenhæng men god behandling > Fragmentering og systembrister bliver særlig vigtigt (også retrospektivt) når patienter oplever ikke at have fået ret/tilstrækkelig behandling > Manglende sammenhæng bliver synlig i brud 18

19 De kritiske episoder > Patienter fokuserer på de kritiske episoder i deres forløb > De kritiske episoder knyttes som regel til udredning og indlæggelse på hospitalet > De uproblematiske møde og andre overgange/kontakter til sundhedsvæsenet fylder mindre > Den kritiske episode karakteriseres ved patientens oplevelse af fejl og svigt i forbindelse med behandlingen 19

20 Oplevelsen af hospitalet > Hospitalet er et uigennemskueligt system præget af træge processer > Patienten befinder sig i et ukendt landskab uden et kort og med begrænsede muligheder for at orientere sig > Patientens position er passiv og/eller stationær 20

21 Workshop med patienter 1 a 1 b Lead-users > Defineres ift. sundhedssektoren > Annoncering Lead-users > Defineres ift. sundhedssektoren > Udpeges af patientforeningerne > Patienterne melder sig selv 21

22 22

23 Prosess Projektgruppen Workshop 2 Udvikling af redskaber Udvikling af prototyper Prioritering Klargøring aug.- sept. okt.- mars. maj 2009 juni Workshop 1a Workshop 1b Workshop 3a Workshop 3b Expertbrugere Patienterforeninger Workshop 3c Patienter, profesionelle, pårörende, private virksomheder og andre parter Fase 2: Redskabsudvikling 23

24 Workshop med blandede perspektiver > patienter og pårørende > læger, sygeplejersker, SSA og sekretærer fra de kliniske afdelinger som indgår i projektet, fysioterapeut og socialrådgiver fra > praktiserende læger, hjemmesygeplejersker og SSA fra kommunen > private virksomheder og wildcards 24

25 Områder, indenfor hvilke der er kommet ideer til løsninger > Relationel kommunikation > Kontaktperson (mentor, forløbskoordinator etc.) > Patientens egen sundhedsjournal > Formel kommunikation > Patientforeningerne > Håndtering af fejl og misforståelser afbrydelse 25

26 Brukerdreven innovasjon på > Prosjekt Pasientens reise i sundhetssektoren PaRIS > Prosjekt Pasienthoteltenkningen i de kliniske avdelinger 26

27 Slides med præsentation af Patienthuset patienthotelprojektet Fra traditionel hospitaldrift til > patienthotelkoncept - Nytænkning av sengeafsnittet og de tilknyttede services

28 Støtte > 1 av 4 demontrasjonsprosjekter i servicedesign støttet av Erhvervs- og Byggestyrelsen 28

29 Projektets baggrund og mission Det nye sengeafsnit skal være et attraktivt sted for både patienter, pårørende og personale. Servicedesignet skal højne den oplevede brugerkvalitet. Implementering af projektet skal bidrage til besparelser. Besparelser Brugertilfredshed Relaterede forandringsprojekter Nyt 29

30 Forankring Styregruppe (direktion) Projektgruppe Forretningsudvalg Designit A/S Servicedesign projekt Delprojektgruppe 1 patientkategorier Delprojektgruppe 2 Fysiske rammer & faciliteter Delprojektgruppe 3 Teknologi Delprojektgruppe 4 Økonomi Delprojektgruppe 5 Personaleforhold Ledelse & organisation Delprojektgruppe 6 Markedsføring 30

31 Tilgang og metode Væk fra skrivebordet! Tværfaglighed Brugerinddragelse Designeren som facilitator 31

32 Brugerundersøgelser 82 respondenter. 19 cultural probes. 6 workshops. 52 interviews. 4 medicinske og kirurgiske afdelinger. 4 patientforeninger. Deltagende observation. Ekspertinddragelse. Teori. Best practice. Brugerne har været inddraget i alle projektets faser. 32

33 Indsigter Patienthotellets kendetegn: Empowerment Eget værelse Tæt på hverdags- og arbejdsliv Plads til familie Ro Sygeplejerskerne er ikke fortravlede God mad Manglende kontakt og fællesskab Ensomhed Utryghed Hospitalets kendetegn: Tæt kontakt med sundhedspersonale Kommunikation Medicinsk sikkerhed Omsorg Pladsmangel Pontentiale for kulinariske forbedringer Stress Larm Hospital Patienthotel Patienthotel Hospital 33

34 Patienthuset Servicekonceptet indeholder en række anbefalinger inden for følgende tre overordnede kategorier: 34 Kliniske kerneydelser Serviceydelser Fysiske rammer Fakta: Patienthuset er Patienthotellets nye afdeling på med faciliteter og bemanding til at håndtere mere plejekrævende patienter end på det nuværende patienthotel. Patienthuset skal sikre effektive og sammenhængende behandlingsforløb for patienterne og understøtte specialafdelingerne, således at specialafdelingerne kan fokusere på de mest komplekse patientforløb.

35 Organisation og ledelse Patienthotellet Patienthuset fungerer som en satellit - fysisk placeret på hospitalet men drevet af hotellet Hospitalet 35 Benjamin 66 år, læge: Om det nye sengeafsnit: Der vil altid være mange som er imod en ny idé også selvom den er god. Der er konstant projekter, og nogle gange kan det være svært at se, hvorfor de er vigtigere end vores daglige arbejde.

36 Stedets identitet Patienten som gæst Sammenhæng og tryghed Valgmuligheder Egenomsorg 36 Line 44 år, sygeplejerske: Vi har konstant en stor udfordring i forhold til at skulle motivere og aktivere patienter. Det er ikke en nem opgave at skulle stille krav til patienterne, men det er vi nødt til. Vi kan ikke sidde og holde patienterne i hånden hele tiden - vi har mange opgaver, som vi skal løse.

37 Løsninger Privatliv Information Plass til pårørende 37

38 Scenarier Scenarie 1 Patient Patienthuset Scenarie 2 Pårørende Patienthuset Scenarie 3 Sygeplejerske Patienthuset Scenarie 4 Sygeplejerske Ortopædkirurgisk Afdeling Scenarie 5 Læge Ortopædkirurgisk Afdeling 38

39 Scenarie 1 - Patient Morten er en ortopædkirurgisk patient, som skal opereres på

40 Scenarie 2 - Pårørende Mette er Mortens kone, som besøger ham i Patienthuset

41 Scenarie 3 - Sygeplejeske, Patienthuset Anne har været sygeplejerske i mange år og har en bred faglig erfaring

42 Indretning og design Reception og ankomst Restaurant og fællesstue Værelser Multifunktionelle rum Personalefunktioner Rengøring m.m. 42

43 Erfaringer med å inddra brukerne 43

44 Erfaringer fra Prosjekt PaRIS > Gode til at stille sig op, præsentere og formulere deres oplevelser > Meget konstruktive kritiske > Meget koncentrerede og energiske (trods flere var midt i behandlingsforløb) > Stillede krav til sig selv og hinanden forventninger! > Åbenhed og ærlighed ift. hinanden og os > Er i eget perspektiv - svært at være visionære 44

45 Erfaringer fra Prosjekt Pasienthuset > De fleste er engasjert i eget situasjon og liker å snakke om seg selv > Dialog gir a-ha opplevelser > Uformelle samtaler er de mest verdifulle! > Tror vi forventer prestasjon, ikke ærlighet > Usikkerhet om hva vi skal bruke innsikten til 45

46 Erfaringer med å arbeide med brukerdreven innovasjon i helsesektoren 46

47 Indefra perspektiv > Nej..nu må de altså holde op > Hvem ejer problemerne? det gør vi da!! > Reaktion på pressedækning: det var modigt > Det skulle vi have med jævne mellemrum, for at blive mindet på for hvem vi er her og hvordan de oplever det. Man bliver ligesom lidt ydmyg at af høre deres historier 47

48 Udefra perspektiv > Rigtig inngang og tydelig kommunisert: Hvem er det I arbejder for siger i? Det har jeg ikke hørt noget om... > Skepsis til metoden: Hva for noget design...? > Lukket verden med normer, faglig stolthet og politikk > Tiden er verdifull: Hvad trænger du, og hvor lang tid tager det? > Ny innsikt til workshop: Jeg vidste slet ikke at de oplevede det sådan! 48

49 Generelt > Vigtigt at alle involverede er med fra starten > Projekterne har søgt at få synergieffekten kræver åbenhed > Inddragelse af rigtig ekspertise på rigtige områder > Iterativ prosess betyder frem og tilbage > Vær modig - trods uvidsheden, så hold fast i tilgangen > Målet er implementering og resultater! 49 > Kan være med til at sætte ny standard for inddragelse af brugerne på flere forskellige steder i organisationen

50 Til sist... > Få et overblikk og se helheten... > Se de ansatte som brukere... > Kommuniser innsikt og forståelse... 50

51 Takk...

52 52

53 Få et overblikk og se helheten... 53

54 Noe brukerinnsikt er bedre enn ingen... 54

55 Arbeid tverrfaglig... 55

56 Se de ansatte som brukere... 56

57 Kommuniser innsikt og forståelse... 57

58 Det krever metodisk tilnærming, tverrfaglig samarbeid, et trent blikk og nysgjerrighet. 58

59 design av et intuitivt brukergrensesnitt...

60 og attraktive produkter til hjemmet...

61 eller produkter som gjør livet lettere...

62 og tjenester som gir gode bruksopplevelser...

63 utstyr som tilfredstiller unike behov...

64 under tøffe forhold...

65 og pressede situasjoner...

66

67 Brukerdreven innovasjon på > Prosjekt Pasientens reise i sundhetssektoren PaRIS > Prosjekt Pasienthoteltenkningen i de kliniske avdelinger 67

68 Støtte > 5,8 mio. kr. fra program for Brugerdreven Innovation fra Erhvervs- og Byggestyrelsen > 1,25 mio. kr. fra Kræftens Bekæmpelses pulje fra Komité til Opfølgning på Kræftpatientens Verden > Startet d og løber over 3 år 68

69 Støtte til brukedrevet innovasjon i Danmark

70 Støtte til brukedrevet innovasjon i Danmark

71 Støtte til brukedrevet innovasjon i Norge

72 Patientens Rejse I Sundhedssektoren Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation

73 Patientens Rejse I Sundhedssektoren - Nytænkning av sengeafsnittet og de tilknyttede services Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation

74 Støtte > Demonstrasjonsprosjekt i servicedesign fra Erhvervs- og Byggestyrelsen > Startet jan 2009 og avsluttet august

75 Brukerdrevet innovasjon 75

76 Brukerdrevet innovasjon - oppnå innsikt Say Do 76

77 Brukerdrevet innovasjon - oppnå innsikt - avdekke behov Say Think Do Feel 77

78 Brukerdrevet innovasjon - oppnå innsikt - avdekke behov - forstå kontekts Social, cultural context Infuations, motivations State of Mind Think Say Do Feel 78

79 Brukerdrevet innovasjon - oppnå innsikt - avdekke behov - forstå kontekts - identifisere utfordringer &#!!%?//&*!! 79

80 Brukerdrevet innovasjon - oppnå innsikt - avdekke behov - forstå kontekts - identifisere utfordringer - se muligheter Ikke-erkjente behov Erkjente behov 80 Kjente markeder Ukjente markeder

81 Brukerdrevet innovasjon - oppnå innsikt - avdekke behov - forstå kontekts - identifisere utfordringer - se muligheter - bli inspirert 81

82 Brukerdrevet innovasjon - oppnå innsikt - avdekke behov - forstå kontekts - identifisere utfordringer - se muligheter - bli inspirert - kvalitetssikre Yes! Spot on. 82

83 Brukerdrevet innovasjon - oppnå innsikt - avdekke behov - forstå kontekts - identifisere utfordringer - se muligheter - bli inspirert - kvalitetssikre - minimere risiko Sold! 83

84 Brukerdrevet innovasjon - oppnå innsikt - avdekke behov - forstå kontekts - identifisere utfordringer - se muligheter - bli inspirert - kvalitetssikre - minimere risiko - skape eierskap I regognize that! 84

85 Gode løsninger bygger på dyp forståelse for brukeren enten det er... > design av et intuitivt brukergrensesnitt... > og attraktive produkter til hjemmet... > eller produkter som gjør livet lettere... > og tjenester som gir gode bruksopplevelser... > utstyr som tilfredstiller unike behov... > under tøffe forhold... > og pressede situasjoner... 85

86 Scenarie 1 - Patient Morten er en ortopædkirurgisk patient, som skal opereres på. Forberedende patientinformation før indlæggelse 1/5 Vedlagt indkaldelsesbrevet til operationen er en folder om Patienthuset, hvortil Morten overflyttes umiddelbart efter operationen. Der er bl.a. information om mulighederne på afdelingen og en sms service, hvortil Morten er velkommen til at sms e sine spørgsmål. Der står også, at pårørende kan booke overnatning og måltider, så de kan være tilstede under indlæggelsen. Mortens behandling er et accelereret patient-forløb, hvilket også er beskrevet i brevet. Derved kan hans indlæggelsestid reduceres fra 7 til 3 dage. 86

87 Scenarie 1 - Patient Morten er en ortopædkirurgisk patient, som skal opereres på. Patienten som gæst 2/5 Da Morten ankommer til Patienhuset, modtages han af sygeplejersken Anne i Patienthusets lobby. Der hersker en afslappet og behagelig stemning. Anne introducerer Morten til den elektroniske patientbog, som bl.a. indeholder hans journal. Morten får patientbogen med sig og har på den måde let adgang til relevante oplysninger. Det er rart at være informeret og inddraget, synes Morten. Anne viser Morten hans værelse og beder ham skifte tøj, så han er klar til operation. Når han kommer tilbage fra operationen vil hun fortælle ham mere om Patienthusets faciliteter og hans videre behandlingsforløb. 87

88 Scenarie 1 - Patient Morten er en ortopædkirurgisk patient, som skal opereres på. Operation 3/5 Morten køres til operation og bliver opereret som planlagt. En serviceassistent henter Morten og kører ham tilbage til Patienthuset. Hun fortæller Morten, at han gerne må tage sit eget tøj på, når han har lyst. 88

89 Scenarie 1 - Patient Morten er en ortopædkirurgisk patient, som skal opereres på. Patient empowerment 4/5 Sygeplejersken Anne viser Morten rundt på afdelingen. Patienthuset har en sund profil; der er træningsfaciliteter samt frugt og nødder til fri afbenyttigelse. Anne fortæller om, hvordan Morten bedst selv bidrager til hurtig bedring. Det er bl.a. vigtigt, at han holder sig igang, fordi han på den måde bliver hurtigere rask. Der er en generel forventning om, at han selv tager ansvar og gør opmærksom på, hvis han får ondt eller har spørgsmål. Der er sygeplejersker til rådighed døgnet rundt. 89

90 Scenarie 1 - Patient Morten er en ortopædkirurgisk patient, som skal opereres på. Inspiration til aktiviteter 5/5 Da Anne er gået, går Morten hen i restauranten for at spise frokost. På en opslagstavle i restauranten læser Morten om de aktuelle tilbud på afdelingen. Han overvejer bl.a., om han skal se håndbold i fællestuen samme aften eller låne en Nintendo Wii. 90

91 Scenarie 2 - Pårørende Mette er Mortens kone, som besøger ham i Patienthuset. Plads til pårørende 1/5 Morten bor med sin familie i Sønderborg. Hans kone Mette planlægger et besøg på Patienthuset. Parret er blevet enige om, at hun skal være hos Morten den første nat efter operationen. Det er flere uger siden, Mette bookede en overnatning på Patienthuset. På nettet bestiller og betaler hun for aftensmad og morgenmad til sig selv. 91

92 Scenarie 2 - Pårørende Mette er Mortens kone, som besøger ham i Patienthuset. Information til pårørende 2/5 Mette ankommer til Patienthuset, hvor hun checker ind i receptionen og bliver budt velkommen af sygeplejersken Hanne. Hun kan i receptionen se, hvem der er tilknyttet afdelingen og deres faglige specialer. Hanne viser billedet af Merethe og fortæller, at det er den læge, som har opereret Morten. 92

93 Scenarie 2 - Pårørende Mette er Mortens kone, som besøger ham i Patienthuset. Smertefri reconvalescens 3/5 Mette kommer ind på værelset til Morten. Det er et godt værelse med en venlig og imødekommende atmosfære. Morten sidder og arbejder på sin computer med én hånd. Hun synes, han ser træt ud. Morten har en opslagstavle ved sin seng, og Mette hænger en tegning op fra deres søn. Hun kan læse på opslagstavlen, at Morten har en aftale med en fysioterapeut vedrørende genoptræning. Morten fortæller, at han har meget ondt i hånden. 93

94 Scenarie 2 - Pårørende Mette er Mortens kone, som besøger ham i Patienthuset. Pårørende som ressource 4/5 På vej til aftensmaden møder Morten og Mette sygeplejersken Anne. Morten spørger om han kan få noget smertestillende, som virker bedre. Mette fortæller, at hun sover på Patienthuset om natten, så hun kan hjælpe Morten med det praktiske, som han ikke selv kan klare. Anne synes det er fint, at Mette er der, og hun vil komme forbi og snakke med dem om smertebehandling. 94

95 Scenarie 2 - Pårørende Mette er Mortens kone, som besøger ham i Patienthuset. Valgmuligheder 5/5 Mette og Morten spiser i Patienthusets restaurant. Der er en hyggelig stemning i restauranten og flere af Patienthusets patienter sidder sammen og snakker. Maden består af en buffet med forskellige retter, så der er mulighed for at træffe individuelle valg i forhold til, hvad man har lyst og lov til at spise. Buffeten er tilberedt af kokke og er tilgængelig i et tidsrum på tre timer. 95

96 Scenarie 2 - Pårørende Mette er Mortens kone, som besøger ham i Patienthuset. Faglighed 1/3 På Patienthuset starter Anne sin morgenvagt med at vaske hænder. De har lige haft en hygiejnekampagne på Patienthuset for bl.a. at minde personalet om, hvor vigtig håndhygiejnen er. Anne ser frem til sin MUS-samtale med lederen af Patienthuset. De skal bl.a. snakke om den videre udvikling på Patienthuset og planlægge kurser og udviklingspunkter for Anne selv. Anne er særligt optaget af accelererede patientforløb, som er et af afdelingens faglige fokusområder. 96

97 Scenarie 3 - Sygeplejeske, Patienthuset Anne har været sygeplejerske i mange år og har en bred faglig erfaring. Assistance 2/3 Efter morgenmaden vil Morten gerne i bad, så han henvender sig til Anne. Anne hjælper ham med at få en pose over den opererede hånd. Resten klarer han selv. På badeværelset har Morten ligesom på stuen mulighed for at kalde sygeplejersken, hvis han får brug for hjælp. Anne bærer nurse call devicet på sig, så det kun er hende der får kaldet fra patienten. Det er positivt for lydmiljøet, at ikke hele afdelingen bliver informeret, når en patient har brug for assistance. 97

98 Scenarie 3 - Sygeplejeske, Patienthuset Anne har været sygeplejerske i mange år og har en bred faglig erfaring. Koordinering og samarbejde med specialafdelingerne 3/3 Bagefter taler Anne med lægerne og koordinerer tidspunkter for stuegang, undersøgelser og udskrivning i løbet af dagen. har lige suppleret EPJ-systemet med en elektronisk patientbog. Her kan patienterne bl.a. få direkte besked om tidspunkt for stuegang og undersøgelser. Anne ved fx at Helle bliver glad for at hendes stuegang er flyttet en time, så hun kan høre et oplæg med diætisten om sund livsstil. 98

99 Gode løsninger bygger på dyp forståelse for brukeren enten det er... > design av et intuitivt brukergrensesnitt... 99

100 Gode løsninger bygger på dyp forståelse for brukeren enten det er... > og attraktive produkter til hjemmet

101 Gode løsninger bygger på dyp forståelse for brukeren enten det er... > eller produkter som gjør livet lettere

102 Gode løsninger bygger på dyp forståelse for brukeren enten det er... > og tjenester som gir gode bruksopplevelser

103 Gode løsninger bygger på dyp forståelse for brukeren enten det er... > utstyr som tilfredstiller unike behov

104 Gode løsninger bygger på dyp forståelse for brukeren enten det er... > under tøffe forhold

105 Gode løsninger bygger på dyp forståelse for brukeren enten det er... > og pressede situasjoner

106 AFD. X AFD. Y Patienthuset AFD. Z 106

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Erfaringer fra to projekter på - Mette Mollerup, Projektleder stud. MBA in Concept Making, MCC, RN Kaja Misvaer, Innovation Director, Designit Oslo siv.ing Idustriell Design - >

Læs mere

Patientens perspektiv set fra projekt PaRIS

Patientens perspektiv set fra projekt PaRIS Patientens perspektiv set fra projekt PaRIS Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA Business Innovation and Concept Creation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV, Odense

Læs mere

Metoder til brugerdreven innovation: Projekt PaRIS

Metoder til brugerdreven innovation: Projekt PaRIS Metoder til brugerdreven innovation: Projekt PaRIS Indlæg til møde 16/6 2011 i netværksgruppen om forskningsmæssige og teoretiske aspekter af brugerinddragelse v/peter Bogason, Bogason Consulting Konsortium

Læs mere

Samarbejde med patienter i udviklingen af sundhedssektoren - erfaringer fra projekt PaRIS, Odense Universitetshospital.

Samarbejde med patienter i udviklingen af sundhedssektoren - erfaringer fra projekt PaRIS, Odense Universitetshospital. www.ouh.dk/paris Samarbejde med patienter i udviklingen af sundhedssektoren - erfaringer fra projekt PaRIS, Odense Universitetshospital. Mette Mollerup, projektleder Msc in Business Innovation and Concept

Læs mere

Cancerpatienters ønsker og behov til sammenhængende patientforløb - første og udvalgte resultater

Cancerpatienters ønsker og behov til sammenhængende patientforløb - første og udvalgte resultater Cancerpatienters ønsker og behov til sammenhængende patientforløb - første og udvalgte resultater Dansk forum for sundhedstjenesteforskning 11. november 2009 Eva Draborg Institut for Sundhedstjenesteforskning

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Mennesker med flere kroniske lidelser og sundhedsvæsenet

Mennesker med flere kroniske lidelser og sundhedsvæsenet Mennesker med flere kroniske lidelser og sundhedsvæsenet Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV

Læs mere

Sammenhængende patientforløb

Sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business Innovation and Concept Creation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV Brugerdreven innovation

Læs mere

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og

Læs mere

At se med patientens øjne erfaringer fra OUH

At se med patientens øjne erfaringer fra OUH At se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingssygeplejerske

Læs mere

Og hvad kan metoden At se med patientens øjne bidrage med?

Og hvad kan metoden At se med patientens øjne bidrage med? Oplever patienter med kroniske lidelser sammenhæng i deres forløb? Og hvad kan metoden At se med patientens øjne bidrage med? Af projektleder Mette Mollerup Mcs in Business Innovation and Concept Creation

Læs mere

"Sammenhængende patientforløb i fokus - men hvad snakker vi om..."

Sammenhængende patientforløb i fokus - men hvad snakker vi om... "Sammenhængende patientforløb i fokus - men hvad snakker vi om..." Temadag den 28. november 2011 for: Sundhedsbrugerrådet, Patientforeninger i Region Nordjylland og Regionsrådet Indhold Udfordringen Identifikation

Læs mere

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Patientinformation Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Velkommen til Vejle Sygehus Neurologisk Afdeling 1 2 Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Vi byder dig velkommen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H

Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H Patientinformation Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 Rev. aug. 2011 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120H Afdelingens adresse Vejle Sygehus

Læs mere

Skype samtaler med pårørende. Patientsikkerhedschef Sabina Holm Larsen

Skype samtaler med pårørende. Patientsikkerhedschef Sabina Holm Larsen Skype samtaler med pårørende Historik 2012 - Implementering af stuegang i enerum på Medicinsk afdeling C April 2013 Møde om elektronisk optagelse af udskrivningssamtale (USA) Juni 2013 Første opstartsmøde

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Brugerdreven, medarbejderdreven og teknologidreven innovation på OUH

Brugerdreven, medarbejderdreven og teknologidreven innovation på OUH Chefkonsulent Mogens Theodorsen, Enhed for Strategi og Innovation Brugerdreven, medarbejderdreven og teknologidreven på OUH 1 Indhold 2 1 OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus 3 Odense Universitetshospital

Læs mere

Information til patienter og pårørende. Øjenafsnit E. Om ophold på Patienthotellet. Patienthotellet ved Odense Universitetshospital

Information til patienter og pårørende. Øjenafsnit E. Om ophold på Patienthotellet. Patienthotellet ved Odense Universitetshospital Information til patienter og pårørende Øjenafsnit E Om ophold på Patienthotellet Patienthotellet ved Odense Universitetshospital Fra Patient til gæst Velkommen til Øjenafsnit E på Patienthotellet. Med

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009 Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup September 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund...3 2.0. Patienttilfredshedsundersøgelse 2009...3

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Danske Ældreråd konference 25. april 2017

Danske Ældreråd konference 25. april 2017 Danske Ældreråd konference 25. april 2017 1 Udviklings- og kvalitetssygeplejerske Mette Foldager og Sygeplejerske (Geriatri i døren) Lenette Beer Hummelgaard Baggrund I Finanslovsaftalen 2015 blev der

Læs mere

Den akut indlagte patient - til operation

Den akut indlagte patient - til operation Ortopædkirurgisk Afdeling Den akut indlagte patient - til operation Patientinformation www.sygehuslillebaelt.dk Når du sidder med denne folder, er det fordi, du er blevet indlagt akut på vores afdeling

Læs mere

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Patientinformation Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Velkommen til A120 Afdelingens adresse Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Direkte

Læs mere

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Innovationschef Alexandra Instituttet A/S Jane Clemensen: Sygeplejerske, cand.cur., PhD. indenfor Pervasive Healthcare Hvad er Pervasive Healthcare? PH betyder

Læs mere

Hørsholm Kommune. Udbud af Plejecentret Margrethelund Hverdagsblikke

Hørsholm Kommune. Udbud af Plejecentret Margrethelund Hverdagsblikke Hørsholm Kommune Udbud af Plejecentret Margrethelund Hverdagsblikke 22. april 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Om Margrethelund... 4 3. Livet på Margrethelund... 5 4. Den gode flytning... 6

Læs mere

Samarbejde med patienten og pårørende. Hvordan høres patienten i operationsforløbet?

Samarbejde med patienten og pårørende. Hvordan høres patienten i operationsforløbet? Samarbejde med patienten og pårørende. Hvordan høres patienten i operationsforløbet? Udviklingskonsulent Mette Mollerup MBI, MCC, Lean, DN, RN Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse Odense Universitetshospital

Læs mere

Hvordan får vi personalet til at fokusere på patienten som en HEL person, og ikke KUN en diagnose?

Hvordan får vi personalet til at fokusere på patienten som en HEL person, og ikke KUN en diagnose? Hvordan får vi personalet til at fokusere på patienten som en HEL person, og ikke KUN en diagnose? Patienter oplever sig som brikker i systemet Patienterne oplever ikke lydhørhed Patienterne oplever at

Læs mere

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Gynækologisk klinik, Aabenraa

Gynækologisk klinik, Aabenraa Patientinformation Gynækologisk klinik, Aabenraa Velkommen til klinikken Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Velkommen til Gynækologisk klinik Det er vores

Læs mere

Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA

Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA Aarhus Universitetshospital Tlf. +45 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA Hensigten med denne pjece Med denne pjece vil

Læs mere

Ophold på Patienthotellet

Ophold på Patienthotellet Til patienter og pårørende Ophold på Patienthotellet Vælg farve Vælg billede Patienthotellet ved Odense Universitetshospital Fra Patient til hotelgæst Velkommen på Patienthotellet Patienthotellet ved Odense

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen Velkommen Personalet i Afdeling M2 vil gerne med denne mappe byde dig velkommen. Velkomstmappen giver dig nogle praktiske oplysninger, der gerne skulle være med til at give dig et godt indlæggelsesforløb.

Læs mere

Indlæggelse på Urologisk Sengeafsnit

Indlæggelse på Urologisk Sengeafsnit Indlæggelse på Urologisk Sengeafsnit FORSAMTALE OG NARKOSETILSYN...dag den... kl.... Skal du møde til forsamtale og narkosetilsyn på Urologisk Dagafsnit. Vi vil gennemgå operationsforløbet med dig, tage

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt!

De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt! De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt! About Designit Born 1991, in Denmark, raised internationally 10 offices, 250+ Designits, 25+ nationalities Creative zoo designers, human factor,

Læs mere

VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET. Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling

VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET. Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling Afdelingen: Ortopædkirurgisk børneafsnit modtager patienter i alderen 0-18 år. Afsnittet er placeret på Ortopædkirurgisk sengeafdeling

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Brugerinddragelse i forskning

Brugerinddragelse i forskning Brugerinddragelse i forskning Anne Lee Sygeplejerske, cand. scient. san. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Syddansk Universitet Hvad er en bruger? Hvad er brugerinddragelse?

Læs mere

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat Patientværelset Møde d. 8. januar 2015 kl. 17.00-20.00 1) Velkomst og introduktion v/hospitalsdirektør Torben Ø Pedersen og Arkitekt Naja McNair Torben Ø Pedersen og Naja

Læs mere

Patientinformation PATIENTHOTELLET. - et alternativ til sygehusindlæggelse. Velkommen til Vejle Sygehus

Patientinformation PATIENTHOTELLET. - et alternativ til sygehusindlæggelse. Velkommen til Vejle Sygehus Patientinformation PATIENTHOTELLET - et alternativ til sygehusindlæggelse Velkommen til Vejle Sygehus 1 Patienthotellet Patienthotellet ved Vejle Sygehus tilbyder overnatning til selvhjulpne patienter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Øre-, næse- og halsafdeling A130

Øre-, næse- og halsafdeling A130 Patientinformation Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Velkommen til Vejle Sygehus Øre-, næse- og halsafdeling A130 Rev. maj 2008 Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Afdelingens adresse

Læs mere

VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150

VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Patientinformation VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Velkommen til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Med denne pjece vil vi byde dig velkommen

Læs mere

Borgernes Sundhedsvæsen, 28. januar 2016

Borgernes Sundhedsvæsen, 28. januar 2016 Borgernes Sundhedsvæsen, 28. januar 2016 Det går jo rigtig godt! Eller? Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP) Andel svar: Slet ikke/i ringe grad Patienterne har mulighed for deltagelse

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Kvalitativ undersøgelse ifb. med sundhedshus i Nordborg. Syddansk Sundhedsinnovation

Kvalitativ undersøgelse ifb. med sundhedshus i Nordborg. Syddansk Sundhedsinnovation Kvalitativ undersøgelse ifb. med sundhedshus i Nordborg Syddansk Sundhedsinnovation Oversigt over præsentation Metode Hvem er vi Motivationer Betænkeligheder Stikprøve omkring borgernes behov At skabe

Læs mere

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen på C1 Vi glæder os til at tage imod jer Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære familie Med denne pjece, vil vi gerne fortælle lidt om vores neonatal afsnit, så

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Morten Freil Direktør

Morten Freil Direktør Morten Freil Direktør ALLE ØNSKER INDDRAGELSE. Men hvad er det vi/i vil? HVAD ER PATIENTINDDRAGELSE? Det handler blandt andet om, at personalet anerkender, at man ikke kan forvalte andre menneskers liv

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1 og M2. Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1 og M2. Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1 og M2 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1 og M2 Indhold Velkommen til Medicinsk Afsnit

Læs mere

Innovation afhænger af vaner

Innovation afhænger af vaner Innovation afhænger af vaner - Bryd vanen og nå dine mål! 21. 22. september 2005 Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles Darwin Program

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Hvordan kan LUP anvendes som redskab til kvalitetsudvikling? - muligheder og udfordringer

Hvordan kan LUP anvendes som redskab til kvalitetsudvikling? - muligheder og udfordringer Hvordan kan LUP anvendes som redskab til kvalitetsudvikling? - muligheder og udfordringer Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Samlet status. Månedsopdeling. Distribueret. Nogen svar 100% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100%

Samlet status. Månedsopdeling. Distribueret. Nogen svar 100% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Samlet status Ny % Distribueret % Nogen svar % Gennemført % Frafaldet % Månedsopdeling % 5% 5% 5% % Maj % Juni % Juli % August % September % Oktober % November % December % nuar % Februar % Marts % April

Læs mere

Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV

Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV Frivillige i sundhedssektoren: hvorfor og hvordan? Nok mest det sidste! Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Guide til den gode dialogsamtale

Guide til den gode dialogsamtale Guide til den gode dialogsamtale En klagesang er til for at høres, ikke en stil som skal rettes - Benny Andersen Hvorfor tilbud om dialogsamtale? En patient/pårørende har indgivet en skriftlig klage til

Læs mere

Støtteperson. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Støtteperson. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Støtteperson Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Patientinformation om inddragelse af støtteperson Ved patientforløb på sygehuse kan patienter have stor gavn af, at deres pårørende

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune

Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune Centerchef Jette Vibe-Petersen, Sundhedscenter for Kræftramte, Københavns Kommune Årsmøde DSKS, 9. januar 2009 1 Hvad er kræftrehabilitering? Formålet

Læs mere

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Medicinsk sengeafsnit 4, der har plads til 18 patienter, er et afsnit for patienter

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER Anvendelse af brugerdreven innovation i forbindelse med udvikling af elektroniske plejeplaner til kritisk syge patienter på intensivafdelinger i Danmark BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER René

Læs mere