Årsrapport annual report

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. annual report 2011 1"

Transkript

1 Årsrapport 2011 annual report

2 2 annual report 2011

3 annual report Indholdsfortegnelse Året i korte træk LEDELSENS BERETNING Årets resultater Markedsudvikling Case story: Fra traditionel visdom til fremtidens innovative sundhedsløsninger Forretningsstrategi Markeder og kunder Case story: NNE Pharmaplan hjælper UCB Pharma i kampen mod alvorlige sygdomme Medarbejderudvikling Bæredygtighed Holistisk risikostyring God selskabsledelse Case story: Infusionsvæsker kom på markedet med ekspresfart Koncernledelsen Bestyrelsen ÅRSREGNSKABER Årsregnskab for koncernen Den finansielle udvikling Finansielle hoved- og nøgletal Koncernresultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Koncernbalance Pengestrømsopgørelse for koncernen Egenkapitalopgørelse for koncernen Noter - koncernen Årsregnskab for NNE Pharmaplan A/S Påtegninger Ledelsens påtegning Uafhængig revisionspåtegning

4 4 Året i korte træk NNE Pharmaplan i 2011 Bedste ordrebeholdning og pipeline i NNE Pharmaplans historie Et vedholdende fokus på kunderelationer positionerede NNE Pharmaplan med den bedste ordrebeholdning og pipeline nogensinde ved udgangen af Årsresultatetet for 2011 blev lavere end forventet Til trods for en lidt højere omsætning end i 2010, blev resultatet af den primære drift lavere end forventet DKK 22 mio. svarende til en overskudsgrad på 1,5 procent. De væsentligste årsager var et underskud i Nordamerika forårsaget af fejlagtig periodisering af indtægter og avance i tidligere år samt et utilfredsstillende markedsresultat. Vækst i Centraleuropa og i nye markeder I region Central Europe førte regionaliseringen og omstruktureringer til betydelig vækst og positive regnskabsresultater. NNE Pharmaplan prioriterede at investere yderligere i ansættelse og uddannelse af nye medarbejdere i vores nye Emerging Markets region for at imødekomme den stigende efterspørgsel. Den største vækst fandt sted i Rusland, hvor NNE Pharmaplan nu har næsten 100 medarbejdere svarende til en stigning på 127 procent i Ny forretningsmodel Morten Nielsen, der tiltrådte som koncernchef i januar 2011, lancerede et strategisk initiativ i fire spor inden for organisation, kultur, procedurer og finansiel styring med henblik på at leane organisationen, gøre den mere fleksibel og sikre konstant fokus på værdiskabelse for virksomhedens kunder verden over. Disse tiltag indebar blandt andet en regionalisering af virksomheden i fem regioner: China, Central Europe, Emerging Markets, Nordic og North America. Udsigterne for 2012 Forventet omsætning på DKK mio. Forventet overskudsgrad på 3-4 procent

5 5 Nøgletal RESULTATOPGØRELSE (millioner DKK) Nettoomsætning 1.504, , , , ,8 Resultat af primær drift 22,3 18,5 49,7 (26,9) (20,0) Årets resultat 1,1 5,5 19,1 (32,1) (1,8) AKTIVER OG EGENKAPIAL (millioner DKK) Aktiver i alt 705,8 671,4 588,9 679,3 854,0 Egenkapital i alt 147,9 146,6 140,9 128,4 188,7 NØGLETAL Overskudsgrad (EBIT margin) 1,5% 1,3% 3,3% (1,6%) (1,4%) Forrentning af egenkapital 0,8% 3,8% 14,2% (20,2%) (0,9%) Soliditetsgrad 21,0% 21,8% 23,9% 18,9% 22,1% MEDARBEJDERE Antal medarbejdere ultimo (fuldtids) omfatter NNE i 12 måneder + Pharmaplan i 9 måneder til 2011 omfatter NNE Pharmaplan koncernen. Omsætning pr. region i 2011 Overskud af primær drift 2007 til 2011 Emerging markets 13% Millioner DKK Nordic 50% Central Europe 17% China 12% North America 8% (10) (20) (30) (40) omfatter NNE i 12 måneder + Pharmaplan i 9 måneder til 2011 omfatter NNE Pharmaplan koncernen.

6 6 annual report 2011 Årets resultater Positioneret til øget indtjening

7 Årets resultater 7 For at skabe yderligere værdi i vores globale eksekvering, investerede NNE Pharmaplan i en storstilet forandringsproces i 2011 i organisationsstrukturen, i ledelsesgruppen, i globale procedurer og i virksomhedskulturen. Bedste ordrebeholdning og pipeline nogensinde Ved udgangen af 2011 var ordrebeholdning og pipeline de bedste nogensinde for NNE Pharmaplan. Dette skyldes i stort omfang vores account management, der sikrer vores globale kunder en velkoordineret indsats på tværs af NNE Pharmaplans organisation, uanset hvor i verden kundernes aktiviteter foregår. I årets løb opnåede vi en langt større viden om vores kunders forretninger og styrkede derved vores brand. Ny forretningsmodel spillede en central rolle i 2011 Implementeringen af New Operating Model var NNE Pharmaplans største strategiske initiativ i Formålet er at blive endnu mere kundeorienteret, at strømline vores procedurer globalt og derigennem at forbedre både markedsresultater og lønsomhed. Under fire hovedoverskrifter organisation, procedurer, kultur og finansiel styring fokuserede vi i 2011 på at tilpasse virksomhedens processer og procedurer, så der skabes størst mulig værdi for kunderne. Vi opdelte organisationen i fem regioner: Nordic, Central Europe, China, North America og Emerging Markets i stedet for den tidligere struktur, der var landeinddelt og domineret af hovedkontoret i Danmark. Regionaliseringen medførte en ændret ledelsesstruktur og større globalt fokus. Resultaterne i anden halvdel af 2011 indikerer, at disse organisationsændringer har haft en gunstig indvirkning. De øvrige spor i den nye forretningsmodel er nærmere beskrevet under Forretningsstrategi og Medarbejderudvikling. Resultater i NNE Pharmaplan regionerne Nordic Region Nordic (Danmark og Sverige) kæmpede med ordrebeholdningen i første halvår af 2011, hvilket gjorde det nødvendigt at reducere den lokale medarbejderstab. Denne reduktion kombineret med en stigende ordretilgang førte til en bedre belægning af vores ressourcer, og regionen endte året med en solid ordrebeholdning. Forbedringerne slog især igennem i Danmark. I Sverige blev resultatet en smule under det forventede. Central Europe Region Central Europe (Tyskland, Frankrig og Schweiz) oplevede en betydelig vækst. Især i Tyskland vendte udviklingen til et meget imponerende resultat sammenlignet med sidste år. I 2011 begyndte region Central Europe at se udbyttet af tidligere års omstruktureringer, ligesom man oplevede den positive effekt af regionaliseringen. Fleksibiliteten ved at kunne flytte arbejdskraft mellem de tre lande førte til en forbedret belægningsgrad. På baggrund af den positive udvikling i regionen blev det besluttet at indlede procedurerne for åbning af et kontor i Belgien i 2012.

8 8 Årets resultater De nye vækstmarkeder spiller hovedrollen En del af NNE Pharmaplans globale kunder flytter i stigende grad deres investeringer til de nye vækstmarkeder. Konsekvensen er, at Emerging Markets er den hurtigst voksende region i NNE Pharmaplan, hvor den tegnede sig for 17 procent af ordreindgangen i 2011 en stigning på 78 procent i forhold til Mens den vestlige verden kæmper for at genvinde fodfæstet efter finanskrisen, vokser de nye markeder. Men det kan være en stor udfordring at etablere sig i nye og ukendte områder, da vores globale kunder samtidig ønsker at beholde deres egne standarder og forretningsetik. En tilstrækkelig høj produktkvalitet er altafgørende for farmaceutiske virksomheder, ligesom det er nødvendigt at sikre sig kvalificeret arbejdskraft lokalt. Etablering af virksomheder i ukendt land er en af NNE Pharmaplans kernekompetencer. Over de senere år har vi udviklet et meget struktureret koncept, der kan hjælpe vores kunder med at etablere sig i nye markeder overalt i verden. Emerging Markets er den hurtigst voksende region i NNE Pharmaplan. Region Central Europe oplevede en betydelig vækst. Især i Tyskland vendte udviklingen. NNE Pharmaplan gik målrettet efter at ekspandere i de nye vækstmarkeder i Og vi åbnede to nye kontorer et i St. Petersburg i Rusland og et i Curitiba i Brasilien. Regnskabsresultater NNE Pharmaplans samlede omsætning i 2011 var på DKK mio., hvilket er en stigning på DKK 38 mio. i forhold til Omsætningen til kunder uden for Novo Nordiskkoncernen steg til 62 procent fra 56 procent i Omsætningen fra arbejde uden for Danmark steg fra 52 procent i 2010 til 58 procent i 2011, primært på grund af øget omsætning i Central Europa og Emerging Markets regionerne. Resultatet af primær drift blev på DKK 22 mio. (2010: DKK 18 mio.), svarende til en overskudsgrad på 1,5 procent. Dette er ikke tilfredsstillende i forhold til vores mål på 3-4 Resultater i NNE Pharmaplan regionerne North America Region North America fik et meget utilfredsstillende resultat. Vi havde store forventninger til denne region i 2011, men desværre opdagede vi et økonomisk underskud i sommeren Fejlagtig periodisering af indtægter og avance i tidligere år nødvendiggjorde en tilbageførsel af indtægter, hvilket sammen med det utilfredsstilende markedsresultat førte til, at NNE Pharmaplan led et betydeligt tab i Dette medførte en ændring i ledelsesstrukturen samt en omstrukturering, der justerede organisationen til den nuværende ordrebeholdning og kundegrundlag. China I mange år var Kina det land, hvor NNE Pharmaplan oplevede størst vækst og også stor indtjening. Men i 2011 afleverede vi en række store projekter, og det viste sig at være en stor udfordring at erstatte disse aktiviteter i ordrebeholdningen. Overgangen hen mod lokale kinesiske kunder og nye virksomheder etableret af internationale farmaceutiske virksomheder viste sig at gå langsommere end forventet. Dette førte til et skuffende regnskabsresultat i I slutningen af 2011 var situationen dog præget af forsigtig optimisme, da flere store internationale virksomheder placerede store ordrer hos NNE Pharmaplan.

9 Årets resultater 9 procent for året. Den lave ordreindgang i første halvdel af 2011 havde en negativ indvirkning på belægningsgraden af vores medarbejderressourcer og dermed også på regnskabsresultatet. Ved udgangen af 2011 var vores ordretilgang imidlertid tilbage på det forventede niveau. Årets resultat blev også påvirket negativt af fejlagtig periodisering af indtægter og avance i Nordamerika, der blev opdaget medio 2011 og som kombineret med et utilfredsstillende markedsresultat medførte et større økonomisk tab. Udsigterne for 2012 Også 2012 vil blive præget af intens konkurrence, og priserne vil fortsat være under betydeligt pres. Derudover vil ændringer i det farma- og biotekniske marked kræve, at NNE Pharmaplan fokuserer på nye vækstmarkeder og kontinuerligt tilpasser organisationen til de kompetencer, der er i efterspørgsel. Vi går ind i 2012 med en meget solid ordrebeholdning og pipeline, så udsigterne er lovende. I de nye vækstmarkeder og i Centraleuropa forventer vi, at aktivitetsniveauet i 2012 bliver mindst lige så højt som i Vi foretog store investeringer i vores Emerging Markets region i 2011, som vi forventer at få udbytte af i På trods af tabet i region North America i 2011, ser markedet lovende ud for 2012, da regionen opbyggede en solid kundebase i løbet af året. Vi forventer, at markedet i Kina vil stabilisere sig og udvikle sig positivt, og at region Nordic vil levere på samme niveau som i Alt i alt regner vi med en omsætning på DKK mio. i 2012 og en overskudsgrad på 3-4 procent. Vi har sat målet temmelig konservativt velvidende at en eventuel forværring af finanskrisen vil få indflydelse på vores forretning. Vores langsigtede mål om en overskudsgrad på 8 procent er uændret. Vi går ind i 2012 med en meget solid ordrebeholdning og pipeline. Emerging Markets I region Emerging Markets (Rusland, Indien, Malaysia og Brasilien) kom Indien stærkt igen efter et dårligt første halvår, og året endte i overskud og med ordrebogen fuld. Malaysia viste også en lille forbedring i forhold til Det russiske marked er meget aktivt og i kraftig vækst, og vi har opbygget en stærk markedsposition her. Året 2011 var præget af omfattende investeringer, et meget højt aktivitetsniveau og ansættelse af nye medarbejdere. De stadige omkostninger til opbygning af forretningen for at kunne imødekomme fremtidens krav medførte dog, at årets resultat blev lavere end forventet.

10 10 annual report 2011

11 annual report Markedsudvikling Nye trends åbner nye døre Farma- og biotekindustrien gennemgår for tiden store forandringer, der tvinger til nytænkning. Patenter udløber i stor stil, sundhedsudgifterne er under stigende pres, nye patientgrupper og sygdomme opstår, og der er et erkendt behov for mere bæredygtige metoder og teknologi. Alt dette skaber grobund for innovation og nye muligheder.

12 12 Markedsudvikling Patentudløb fører til nye forretningsmodeller i den farmaceutiske industri Nogen har kaldt 2011 afslutningen på blockbuster-æraen, da det var året, hvor patentet udløb i USA for verdens mest solgte lægemiddel, Pfizer s Lipitor. I de senere år er færre nye produkter blevet godkendt af de amerikanske og europæiske myndigheder, og i løbet af de næste par år vil yderligere en række vigtige patenter løbe ud. Mange farmaceutiske virksomheder er blevet tvunget til at revidere deres forretningsstrategi, og de fleste store virksomheder har gjort deres produktportefølje bredere og mere varieret. Derved er der opstået en ny trend med produktionsnetværk bestående af en lang række virksomheder, der producerer f.eks. lægemidler baseret på små molekyler, biofarmaceutiske produkter baseret på store molekyler og vacciner. I takt med at de store farmaceutiske virksomheder udvider sortimentet og går ind i nye områder såsom kopimedicin, diagnostik og medicinsk udstyr opstår der nye forretningsmuligheder for NNE Pharmaplan. Virksomhederne spreder sig også ind i nye områder såsom biosimilære lægemidler, lægemidler til sjældne sygdomme og individuel medicin. NNE Pharmaplan har tilpasset sine serviceydelser Store farmaceutiske virksomheder udvider sortimentet og går ind i nye områder såsom kopimedicin, diagnostik og medicinsk udstyr. til disse specialiserede markedssegmenter og via sin account management arbejdet på at opbygge flere langvarige kunderelationer baseret på tillid. Øget regeringspres på priserne baner nye veje Verden over øger regeringerne presset på sundhedsudgifterne. Nye sundhedsreformer, både i USA og i mange europæiske lande, har tilskyndet farmaceutiske virksomheder til store omkostningsbesparelser og færre produktions- og anlægsudgifter. Dette påvirker prisen på ingeniørog konsulentydelser og skaber et øget behov for innovative, sikre og omkostningseffektive produktionsanlæg. For at minimere kundernes udgifter til drift og opfyldelse af lovkrav, tilbyder NNE Pharmaplan at sørge for f.eks. test og teknisk support af renrum, da vi ofte kan gøre dette billigere end kunderne selv. I de nye vækstmarkeder øger regeringerne presset på priserne yderligere ved at lægge store afgifter på importerede medicinalvarer. Derved tvinger man de globale farmaceutiske virksomheder til at etablere lokale produktionsanlæg og understøtter udviklingen af lokale medicinalproducenter. Baseret på vores mangeårige erfaring med at designe, bygge og lede projekter for nøglefærdige fabrikker hjælper NNE Pharmaplan internationale virksomheder med at etablere lokale produktionsanlæg. Vi understøtter også de nye lokale farmaceutiske virksomheder i at opfylde internationale myndighedskrav og god produktionspraksis (Good Manufacturing Practice - GMP). De nye vækstmarkeder er i færd med at implementere regulativer, der svarer til europæisk GMP. NNE Pharmaplans store viden om de GMP-krav, der stilles af US FDA (Food and Drug Administration) og europæiske EMA (European Medicines Agency), giver os en klar fordel i forhold til lokale konkurrenter i de nye markeder.

13 Markedsudvikling 13 NNE Pharmaplan var en af de første virksomheder til at indføre de nye, innovative og fleksible engangsløsninger. Bæredygtighed I lighed med mange andre brancher har den farmaceutiske industri i stigende grad fokus på bæredygtighed og alternativ produktion. Der er en stigende efterspørgsel efter nye koncepter som grøn farmaproduktion. Nogle farmaceutiske virksomheder har haft en konservativ tilgang til bæredygtighed, men vi oplever nu en stigende interesse hos kunderne for alternative anlægsløsninger, for eksempel efter vugge-til-vugge principperne, der bygger på teknologier for genanvendelse. Derfor udvider NNE Pharmaplan løbende sine bæredygtige ydelser både inden for farmaceutiske anlæg og til nye segmenter såsom hospitaler og sundhedsklinikker. Stor vækst i de nye markeder Generelt vokser den farmaceutiske industri mest i de nye markeder, de såkaldte emerging markets. De største nye vækstmarkeder udgøres af BRIC-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina). For mange farmaceutiske virksomheder er Kina det største vækstmarked på grund af et voksende hjemmemarked og lave produktionsomkostninger. Som en af de hurtigst voksende sektorer på de nye vækstmarkeder har den farmaceutiske industri udpeget 17 såkaldte pharmerging markets, der udover BRIC-landene omfatter Argentina, Egypten, Indonesien, Mexico, Pakistan, Polen, Rumænien, Sydafrika, Thailand, Tyrkiet, Ukraine, Venezuela og Vietnam. NNE Pharmaplans omdømme og tilstedeværelse i Kina såvel som i Rusland, Indien og Malaysia har sikret os en anerkendt markedsposition, som vi vil bruge til at udvide forretningen både i disse og andre vækstmarkeder. I januar 2011 etablerede vi et separat Emerging Markets forretningsområde. Nye behandlinger og nye patientgrupper fostrer ny teknologi Både inden for biofarmaceutisk produktion og vaccineproduktion er man i gang med at skifte dele af udstyret i rustfrit stål ud med engangscontainere i plastik. Disse er ikke blot mindre investeringstunge, men kræver også en anden type ingeniørydelser. Nye anlæg bliver mindre og mere fleksible, fordi produktiviteten stiger, og fordi mange af de nye medicinalprodukter produceres i små mængder til behandling af sygdomme med et lille patientgrundlag. Denne trend forventes at udvikle sig yderligere til produktion af medicin til sjældne sygdomme og personlig medicin til individuelle patienter. NNE Pharmaplan var en af de første virksomheder til at indføre de nye, innovative og fleksible engangsløsninger inden for bioteknologi (såkaldt single-use teknologi), der kræver både mindre plads, investeringer og konstruktionsarbejde og vi har til hensigt at blive ved med at være på forkant med denne udvikling. Verden over øger regeringerne presset på sundhedsudgifterne.

14 14 annual report 2011

15 annual report Case story Fra traditionel visdom til fremtidens innovative sundhedsløsninger Biotropics Malaysia Berhad forener topprofessionel forskning og udvikling med urgammel viden om plantemedicin i omgivelser, der overholder internationale standarder såsom ISO og god laboratoriepraksis (GLP). Malaysia har en af verden ældste og mest mangfoldige regnskove, og generationer af den malaysiske, kinesiske, indiske og oprindelige befolkning har indgående kendskab til brugen af urtemedicin. Der er tradition for at anvende urter til mange forskellige formål: til behandling og afhjælpning af alvorlige sygdomme, som kosttilskud der styrker immunsystemet og det almindelige velvære, samt i kosmetiske produkter. Videnskabeligt dokumenteret naturmedicin Biotropics Malaysia Berhad blev grundlagt i 2007 af regeringen. Et af formålene var at standardisere alle lokale urteekstrakter og sikre videnskabelig afprøvning og eftervisning af traditionel medicin med henblik på at opfylde internationale krav for kvalitet, sikkerhed og virkekraft. Endvidere stiler Biotropics Malaysia Berhad efter at udvikle nye former for urtemedicin og plantemidler, der vil blive underkastet de strenge godkendelsesproducer som the US Food and Drug Administration (FDA) udstikker. Lokalkendskab kombineret med international ekspertise Der udføres et omfattende kemisk analysearbejde i det nye og topmoderne forskningslaboratorium, som NNE Pharmaplans organisation i Malaysia har leveret som et nøglefærdigt projekt. Projektet omfattede alle ingeniørydelser fra det konceptuelle design over konstruktion, test og kvalificering til opstart. Monitorering af sundhed, sikkerhed og miljøledelse indgik også i leverancen. NNE Pharmaplans mangeårige erfaring med leverancer af rådgivende ingeniørydelser til farma- og biotekindustrien og virksomhedens store ekspertise inden for opfyldelse af internationale standarder var det ideelle udgangspunkt for et frugtbart partnerskab mellem de to virksomheder et samarbejde som også forskere fra lokale og internationale universiteter deltog i. Bæredygtighed går hånd i hånd med en bedre sundhedstilstand Det nye forskningslaboratorium kan håndtere op til 150 forskellige typer urteprodukter om året. Biotropics Malaysia Berhad har forpligtet sig til at beskytte regnskoven og er meget omhyggelig med, at udvælgelse og indsamling af både vilde og dyrkede planter sker på en måde, der beskytter regnskoven og dens diversitet. Ved at vælge NNE Pharmaplan som samarbejdspartner har Biotropics Malaysia Berhad løftet plantemedicin til et nyt niveau. Ikke blot bevarer man ældgamle planter og behandlingsformer for eftertiden. De bliver også forbedret og godkendt på en måde, der baner vejen for global udbredelse, hvorved de kan bidrage til øget sundhed også for fremtidige generationer både i og uden for Malaysia.

16 16 annual report 2011 Forretningsstrategi Nyt forretningskoncept

17 I 2011 lancerede NNE Pharmaplan en ny forretningsmodel New Operating Model der bragte os et stort skridt nærmere vores ambitiøse målsætning. Dette strategiske initiativ skal sikre, at vi konstant skaber værdi for vores kunder, og den nye forretningsmodel udgør en transparent, lønsom og kundeorienteret platform for vores fremtidige drift. annual report

18 18 Forretningsstrategi The New Operating Model NNE Pharmaplans overordnede strategi er grundlaget for den nye forretningsmodel: Værdiskabelse for kunden er det overordnede fokus for vores aktiviteter. En global harmonisering af processer og procedurer skal sikre en koordineret og gennemført udførelse af vores projekter. Optimeret projekteksekvering og værdiskabelse for kunderne vil igen føre til forbedret lønsomhed. Som et strategisk projekt i NNE Pharmaplans forretningsstrategi for , gennemsyrede New Operating Model alle initiativer i Den nye forretningsmodel er opdelt i fire hovedspor: Organisation Culture Strategiske mål for 2014 Financial management Processes Langvarige kunderelationer 10% skal omsætningen fra strategiske kunder vokse med årligt Organisation Vi etablerede en ny organisation med fem regioner, der hver især har kritisk masse og kan fungere som selvstændige forretningsenheder: Nordic, Central Europe, China, North America og Emerging Markets. Især Central Europe (Schweiz, Tyskland og Frankrig) og Nordic (Danmark og Sverige) opnåede en væsentlig bedre ressourceudnyttelse og globalt samarbejde allerede i Emerging Markets (Rusland, Indien, Malaysia og Brasilien) omfatter lande med samme markedsbetingelser og et stort vækstpotentiale. Hovedformålet er at opbygge organisationer i disse lande med klart fokus på at udnytte vækstpotentialet på en lønsom måde og opnå en solid markedsposition. Kina er en separat region, da NNE Pharmaplan i Kina allerede er en veletableret organisation med en betragtelig omsætning. Kultur En global organisation som NNE Pharmaplan behøver en fælles virksomhedskultur for a sikre, at vores kunder får den samme behandling i alle vores kontorer. I 2011 udmøntede vi vores nye adfærdsmæssige ambitioner i seks hovedpunkter benævnt NNE Pharmaplan Essentials: demonstrate leadership (vis lederskab) closer to the customer (tætte kunderelationer) be passionate (vær passioneret) smarter execution (intelligent projekteksekvering) be global (vær global) be result-oriented (vær målrettet). Forbedrede forretningsprocesser 95% af vores projekter eksekveres på indeks 100 eller bedre med hensyn til tid og budget.

19 Forretningsstrategi 19 Økonomistyring NNE Pharmaplan designede en ny økonomimodel, der på globalt plan skal give en mere gennemsigtig fordeling af omkostninger og overskud og bedre måling af indtjeningen på projekter. Den nye økonomimodel skal sikre tæt sammenhæng mellem projektresultater, resultaterne i de enkelte forretningsenheder og NNE Pharmaplans koncernresultater. Implementeringen startede i 2011, og det nye system vil være i fuld drift i løbet af Procedurer Vi ændrede nogle af vores vigtigste forretningsprocedurer for at sikre effektivitet, standardisering og gennemsigtighed på tvært af regionerne. Vi intensiverede vores kundefokus med særligt henblik på at etablere langvarige kunderelationer, optimere vores projekteksekvering og tilbyde værdiskabende serviceydelser. Strategisk fokus for 2012: Forbedret projekteksekvering og optimeret ressourceudnyttelse I 2012 vil vi have konstant fokus på at forbedre vores serviceydelser, procedurer og leverancer på vores kundeprojekter og således udvikle langvarige kunderelationer. Kombineret med en vedvarende indsats for at forbedre vores kompetencer, belægning og projekteksekvering skal disse tiltag forbedre vores økonomiske resultat, så vi kan nå de strategiske mål, der er opsat for perioden frem til Strategiske mål for 2014 NNE Pharmaplans strategi har fire hovedelementer: vi vil opbygge flere langvarige kunderelationer. Strategisk mål: Omsætningen fra strategiske kunder skal vokse med 10 procent årligt. vi vil forbedre vores forretningsprocesser og tilbyde vores kunder mere intelligente, fleksible og omkostningseffektive løsninger. Strategisk mål: 95 procent af vores projekter eksekveres på indeks 100 eller bedre med hensyn til tid og budget. vores kunder skal anerkende os som en fuldt global virksomhed, der har samme formål og forretningsfokus, uanset hvilken region, kontor eller afdeling kunden arbejder med. Strategisk mål: 30 procent af vores medarbejdere virker som ambassadører for virksomheden målt ved deres engagement, jobtilfredshed og loyalitet. ovenstående skal sikre, at vi konstant fokuserer på at forbedre lønsomheden og på at opnå pålidelige og bæredygtige forretningsresultater. Strategisk mål: En overskudsgrad på 8 procent. Blive én global virksomhed 30% af vores medarbejdere virker som ambassadører for virksomheden Forbedret lønsomhed 8% i overskudsgrad

20 20 annual report 2011

21 annual report Markeder og kunder Fodfæste i nye segmenter og markeder I 2011 opnåede vi en meget bedre forståelse for vores kunders forretning, og fremtidsudsigterne er de mest lovende i NNE Pharmaplans historie. Region Central Europe og Emerging Markets tog føringen.

22 22 Markeder og kunder Generelt billede af virksomheden Ved udgangen af december 2011 havde NNE Pharmaplan en ordrebeholdning på DKK 868 mio. eller ca. 56 procent af omsætningsmålet for Dette var en stigning i forhold til 2010, hvor de tilsvarende tal var DKK 677 mio. eller ca. 42 procent af omsætningsmålet for Forbedringen skyldtes især et øget antal store projekter, og at ordretilgangen i 2011 lå 8 procent højere end i Dette anses for en meget tilfredsstillende situation. I 2010 var ordrebeholdningen domineret af små og mellemstore projekter. Dette ændrede sig i 2011, og vi har nu en god blanding af små, mellemstore og store projekter. NNE Pharmaplan går ind i 2012 med en sund spredning i vores aktiviteter og et godt udgangspunkt for vækst med den bedste ordrebog og pipeline nogensinde. I 2011 vandt vi 55 procent af alle afgivne tilbud (2010: 57 procent; 2009: 47 procent). Vores 2011-mål for vundne i forhold til afgivne tilbud var 50 procent, og de sidste to års resultater er derfor meget tilfredsstillende. Vi har nu en god blanding af små, mellemstore og store projekter. Bioteknologi er stadig en vækstdriver NNE Pharmaplan har en meget stærk position inden for europæisk biotek. To store, nye biotekprojekter i Centraleuropa kombineret med et stort antal udvidelser og moderniseringer i Nord- og Centraleuropa sikrede NNE Pharmaplan en førende rolle. I andet halvår af 2011 fik NNE Pharmaplan et solidt fodfæste inden for moderne biotek. I USA og Europa er der en vis overkapacitet inden for biotekproduktion, og væksten er derfor koncentreret i de nye vækstmarkeder, især Kina. I 2011 startede NNE Pharmaplan seks nye biotekprojekter i de nye vækstmarkeder. Vi hjalp også europæiske og amerikanske biotekvirksomheder med at indføre den nye engangsteknologi, der gør produktionen mere fleksibel og kræver mindre investeringer. De nye vækstmarkeder har et stærkt vækstpotentiale for farmaceutiske anlæg Hvor der etableres et begrænset antal nye anlæg på de traditionelle farmaceutiske markeder i Europa og USA, oplever Kina, Indien og Rusland stor vækst, også i volumen. Der er et stort pres på at etablere produktion i høj kvalitet i de nye markeder både gennem lokale virksomheder og gennem globale virksomheder der etablerer sig på disse markeder. NNE Pharmaplan har flere igangværende aktiviteter, der omhandler design og konstruktion af flere store nye anlæg.

23 Markeder og kunder 23 Hospitaler et nyt forretningsområde for region Nordic I 2011 vandt NNE Pharmaplan nogle vigtige projekter i den danske hospitalssektor: et nyt mor-og-barn hospital, skadestuer og et nyt psykiatrisk hospital. Vi udnyttede vores stærke tilstedeværelse og kompetencer på det danske marked til at udvide vores kundebase til hospitalssektoren, der i stigende grad anvender de samme teknologier og metoder som den farmaceutiske industri. For eksempel bygger vi på vores erfaring inden for renrumsdesign til at optimere hospitalshygiejnen og minimere risikoen for infektion. NNE Pharmaplans kompetencer inden for IT, ventilation og automation, foruden personsikkerhed og adgangskontrol, finder også anvendelse i hospitalsprojekter. Tætte kunderelationer NNE Pharmaplan videreudviklede sine relationer til eksisterende kunder i Gennem en vedholdende kundepleje sikrede vi os, at vi forstår vores kunder og tilbyder og leverer netop de ydelser, som den individuelle kunde har brug for. Vores evne til at følge en global kunde gennem vores lokale repræsentationer verden over er et stort aktiv. Vi koordinerer vores aktiviteter og leverer kompetence på højeste niveau, uanset hvor i verden vi gør forretning med vores globale kunder. Erfaringer og læring indsamles og videregives fra projekt til projekt og fra land til land. På den måde følger vi kundernes globale investeringsprojekter overalt i verden. Vores evne til at følge en global kunde gennem vores lokale repræsentationer verden over er et stort aktiv. Salgssynergi på tværs af grænser NNE Pharmaplans Sales Board blev etableret i starten af 2011 med repræsentanter fra alle fem regioner med det formål at udvikle og harmonisere vores globale tilgang til markeder og kunder, især kunder der er repræsenteret i flere regioner. Global forretningsudvikling NNE Pharmaplan har et stort antal eksperter inden for biotek, vacciner, produktions-it, medicinsk udstyr, små molekyler, aseptisk fyldning og overholdelse af lovkrav, Quality by Design og ASTM E2500. Disse såkaldte Senior Technology Partners understøtter vores vedvarende bestræbelser på at være med helt fremme i farma- og biotekindustrien. De identificerer nuværende og fremtidige trends på markedet og driver udviklingen af relevante nye serviceydelser, der kan hjælpe kunderne med at fremtidssikre deres forretning. De fungerer endvidere som rådgivere og specialister på vores kundeprojekter.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2011

NOVOZYMES RAPPORTEN 2011 NOVOZYMES RAPPORTEN 2011 Denne danske udgave af The Novozymes Report 2011 er en oversat udgave af den engelske rapport og indeholder kun tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til ÅRSRAPPORT 2010 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund Indhold 4 Nye markedsvilkår

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

lederskab vises gennem handling

lederskab vises gennem handling økonomiske, sociale og miljømæssige resultater 2006 lederskab vises gennem handling diabetesbehandling: fortsat førende biopharmaceuticals: porteføljen udvides Business results re Biophuticals Challenging

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com Årsrapport 2009 vestas.com Vestas årsrapport 2009 Vestas årsrapport 2009 004 Stærkt afsæt for Triple15 006 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 007 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2010

NOVOZYMES RAPPORTEN 2010 NOVOZYMES RAPPORTEN 2010 Denne danske udgave af The Novozymes Report 2010 er en oversat udgave af den engelske rapport og indeholder kun tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

Årsrapport 2011/2012

Årsrapport 2011/2012 Årsrapport 2011/2012 Roblons vækst på væsentlige markeder i 2011/12 + 43% + 38% Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resumé 6 På vej 8 Ledelsens beretning 17 Et større globalt aftryk 19 Høj vækst i Indonesien

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012 Årsrapport 2011 Offentliggjort 1. marts 2012 Indhold 2011 vigtige skridt fremad trods international krise...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Isolering den rentable vej til et energieffektivt samfund...6

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

novo nordisk årsskrift

novo nordisk årsskrift novo nordisk årsskrift 214 EN KUR MOD TYPE 1-DIABETES kan drømmen blive virkelighed? VERDENS STORBYER SKAL BEKÆMPE DIABETES men hvordan? BEVAR FOKUS, TÆNK LANGSIGTET Novo Nordisks forretningsstrategi DET

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere