Årsrapport annual report

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. annual report 2011 1"

Transkript

1 Årsrapport 2011 annual report

2 2 annual report 2011

3 annual report Indholdsfortegnelse Året i korte træk LEDELSENS BERETNING Årets resultater Markedsudvikling Case story: Fra traditionel visdom til fremtidens innovative sundhedsløsninger Forretningsstrategi Markeder og kunder Case story: NNE Pharmaplan hjælper UCB Pharma i kampen mod alvorlige sygdomme Medarbejderudvikling Bæredygtighed Holistisk risikostyring God selskabsledelse Case story: Infusionsvæsker kom på markedet med ekspresfart Koncernledelsen Bestyrelsen ÅRSREGNSKABER Årsregnskab for koncernen Den finansielle udvikling Finansielle hoved- og nøgletal Koncernresultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Koncernbalance Pengestrømsopgørelse for koncernen Egenkapitalopgørelse for koncernen Noter - koncernen Årsregnskab for NNE Pharmaplan A/S Påtegninger Ledelsens påtegning Uafhængig revisionspåtegning

4 4 Året i korte træk NNE Pharmaplan i 2011 Bedste ordrebeholdning og pipeline i NNE Pharmaplans historie Et vedholdende fokus på kunderelationer positionerede NNE Pharmaplan med den bedste ordrebeholdning og pipeline nogensinde ved udgangen af Årsresultatetet for 2011 blev lavere end forventet Til trods for en lidt højere omsætning end i 2010, blev resultatet af den primære drift lavere end forventet DKK 22 mio. svarende til en overskudsgrad på 1,5 procent. De væsentligste årsager var et underskud i Nordamerika forårsaget af fejlagtig periodisering af indtægter og avance i tidligere år samt et utilfredsstillende markedsresultat. Vækst i Centraleuropa og i nye markeder I region Central Europe førte regionaliseringen og omstruktureringer til betydelig vækst og positive regnskabsresultater. NNE Pharmaplan prioriterede at investere yderligere i ansættelse og uddannelse af nye medarbejdere i vores nye Emerging Markets region for at imødekomme den stigende efterspørgsel. Den største vækst fandt sted i Rusland, hvor NNE Pharmaplan nu har næsten 100 medarbejdere svarende til en stigning på 127 procent i Ny forretningsmodel Morten Nielsen, der tiltrådte som koncernchef i januar 2011, lancerede et strategisk initiativ i fire spor inden for organisation, kultur, procedurer og finansiel styring med henblik på at leane organisationen, gøre den mere fleksibel og sikre konstant fokus på værdiskabelse for virksomhedens kunder verden over. Disse tiltag indebar blandt andet en regionalisering af virksomheden i fem regioner: China, Central Europe, Emerging Markets, Nordic og North America. Udsigterne for 2012 Forventet omsætning på DKK mio. Forventet overskudsgrad på 3-4 procent

5 5 Nøgletal RESULTATOPGØRELSE (millioner DKK) Nettoomsætning 1.504, , , , ,8 Resultat af primær drift 22,3 18,5 49,7 (26,9) (20,0) Årets resultat 1,1 5,5 19,1 (32,1) (1,8) AKTIVER OG EGENKAPIAL (millioner DKK) Aktiver i alt 705,8 671,4 588,9 679,3 854,0 Egenkapital i alt 147,9 146,6 140,9 128,4 188,7 NØGLETAL Overskudsgrad (EBIT margin) 1,5% 1,3% 3,3% (1,6%) (1,4%) Forrentning af egenkapital 0,8% 3,8% 14,2% (20,2%) (0,9%) Soliditetsgrad 21,0% 21,8% 23,9% 18,9% 22,1% MEDARBEJDERE Antal medarbejdere ultimo (fuldtids) omfatter NNE i 12 måneder + Pharmaplan i 9 måneder til 2011 omfatter NNE Pharmaplan koncernen. Omsætning pr. region i 2011 Overskud af primær drift 2007 til 2011 Emerging markets 13% Millioner DKK Nordic 50% Central Europe 17% China 12% North America 8% (10) (20) (30) (40) omfatter NNE i 12 måneder + Pharmaplan i 9 måneder til 2011 omfatter NNE Pharmaplan koncernen.

6 6 annual report 2011 Årets resultater Positioneret til øget indtjening

7 Årets resultater 7 For at skabe yderligere værdi i vores globale eksekvering, investerede NNE Pharmaplan i en storstilet forandringsproces i 2011 i organisationsstrukturen, i ledelsesgruppen, i globale procedurer og i virksomhedskulturen. Bedste ordrebeholdning og pipeline nogensinde Ved udgangen af 2011 var ordrebeholdning og pipeline de bedste nogensinde for NNE Pharmaplan. Dette skyldes i stort omfang vores account management, der sikrer vores globale kunder en velkoordineret indsats på tværs af NNE Pharmaplans organisation, uanset hvor i verden kundernes aktiviteter foregår. I årets løb opnåede vi en langt større viden om vores kunders forretninger og styrkede derved vores brand. Ny forretningsmodel spillede en central rolle i 2011 Implementeringen af New Operating Model var NNE Pharmaplans største strategiske initiativ i Formålet er at blive endnu mere kundeorienteret, at strømline vores procedurer globalt og derigennem at forbedre både markedsresultater og lønsomhed. Under fire hovedoverskrifter organisation, procedurer, kultur og finansiel styring fokuserede vi i 2011 på at tilpasse virksomhedens processer og procedurer, så der skabes størst mulig værdi for kunderne. Vi opdelte organisationen i fem regioner: Nordic, Central Europe, China, North America og Emerging Markets i stedet for den tidligere struktur, der var landeinddelt og domineret af hovedkontoret i Danmark. Regionaliseringen medførte en ændret ledelsesstruktur og større globalt fokus. Resultaterne i anden halvdel af 2011 indikerer, at disse organisationsændringer har haft en gunstig indvirkning. De øvrige spor i den nye forretningsmodel er nærmere beskrevet under Forretningsstrategi og Medarbejderudvikling. Resultater i NNE Pharmaplan regionerne Nordic Region Nordic (Danmark og Sverige) kæmpede med ordrebeholdningen i første halvår af 2011, hvilket gjorde det nødvendigt at reducere den lokale medarbejderstab. Denne reduktion kombineret med en stigende ordretilgang førte til en bedre belægning af vores ressourcer, og regionen endte året med en solid ordrebeholdning. Forbedringerne slog især igennem i Danmark. I Sverige blev resultatet en smule under det forventede. Central Europe Region Central Europe (Tyskland, Frankrig og Schweiz) oplevede en betydelig vækst. Især i Tyskland vendte udviklingen til et meget imponerende resultat sammenlignet med sidste år. I 2011 begyndte region Central Europe at se udbyttet af tidligere års omstruktureringer, ligesom man oplevede den positive effekt af regionaliseringen. Fleksibiliteten ved at kunne flytte arbejdskraft mellem de tre lande førte til en forbedret belægningsgrad. På baggrund af den positive udvikling i regionen blev det besluttet at indlede procedurerne for åbning af et kontor i Belgien i 2012.

8 8 Årets resultater De nye vækstmarkeder spiller hovedrollen En del af NNE Pharmaplans globale kunder flytter i stigende grad deres investeringer til de nye vækstmarkeder. Konsekvensen er, at Emerging Markets er den hurtigst voksende region i NNE Pharmaplan, hvor den tegnede sig for 17 procent af ordreindgangen i 2011 en stigning på 78 procent i forhold til Mens den vestlige verden kæmper for at genvinde fodfæstet efter finanskrisen, vokser de nye markeder. Men det kan være en stor udfordring at etablere sig i nye og ukendte områder, da vores globale kunder samtidig ønsker at beholde deres egne standarder og forretningsetik. En tilstrækkelig høj produktkvalitet er altafgørende for farmaceutiske virksomheder, ligesom det er nødvendigt at sikre sig kvalificeret arbejdskraft lokalt. Etablering af virksomheder i ukendt land er en af NNE Pharmaplans kernekompetencer. Over de senere år har vi udviklet et meget struktureret koncept, der kan hjælpe vores kunder med at etablere sig i nye markeder overalt i verden. Emerging Markets er den hurtigst voksende region i NNE Pharmaplan. Region Central Europe oplevede en betydelig vækst. Især i Tyskland vendte udviklingen. NNE Pharmaplan gik målrettet efter at ekspandere i de nye vækstmarkeder i Og vi åbnede to nye kontorer et i St. Petersburg i Rusland og et i Curitiba i Brasilien. Regnskabsresultater NNE Pharmaplans samlede omsætning i 2011 var på DKK mio., hvilket er en stigning på DKK 38 mio. i forhold til Omsætningen til kunder uden for Novo Nordiskkoncernen steg til 62 procent fra 56 procent i Omsætningen fra arbejde uden for Danmark steg fra 52 procent i 2010 til 58 procent i 2011, primært på grund af øget omsætning i Central Europa og Emerging Markets regionerne. Resultatet af primær drift blev på DKK 22 mio. (2010: DKK 18 mio.), svarende til en overskudsgrad på 1,5 procent. Dette er ikke tilfredsstillende i forhold til vores mål på 3-4 Resultater i NNE Pharmaplan regionerne North America Region North America fik et meget utilfredsstillende resultat. Vi havde store forventninger til denne region i 2011, men desværre opdagede vi et økonomisk underskud i sommeren Fejlagtig periodisering af indtægter og avance i tidligere år nødvendiggjorde en tilbageførsel af indtægter, hvilket sammen med det utilfredsstilende markedsresultat førte til, at NNE Pharmaplan led et betydeligt tab i Dette medførte en ændring i ledelsesstrukturen samt en omstrukturering, der justerede organisationen til den nuværende ordrebeholdning og kundegrundlag. China I mange år var Kina det land, hvor NNE Pharmaplan oplevede størst vækst og også stor indtjening. Men i 2011 afleverede vi en række store projekter, og det viste sig at være en stor udfordring at erstatte disse aktiviteter i ordrebeholdningen. Overgangen hen mod lokale kinesiske kunder og nye virksomheder etableret af internationale farmaceutiske virksomheder viste sig at gå langsommere end forventet. Dette førte til et skuffende regnskabsresultat i I slutningen af 2011 var situationen dog præget af forsigtig optimisme, da flere store internationale virksomheder placerede store ordrer hos NNE Pharmaplan.

9 Årets resultater 9 procent for året. Den lave ordreindgang i første halvdel af 2011 havde en negativ indvirkning på belægningsgraden af vores medarbejderressourcer og dermed også på regnskabsresultatet. Ved udgangen af 2011 var vores ordretilgang imidlertid tilbage på det forventede niveau. Årets resultat blev også påvirket negativt af fejlagtig periodisering af indtægter og avance i Nordamerika, der blev opdaget medio 2011 og som kombineret med et utilfredsstillende markedsresultat medførte et større økonomisk tab. Udsigterne for 2012 Også 2012 vil blive præget af intens konkurrence, og priserne vil fortsat være under betydeligt pres. Derudover vil ændringer i det farma- og biotekniske marked kræve, at NNE Pharmaplan fokuserer på nye vækstmarkeder og kontinuerligt tilpasser organisationen til de kompetencer, der er i efterspørgsel. Vi går ind i 2012 med en meget solid ordrebeholdning og pipeline, så udsigterne er lovende. I de nye vækstmarkeder og i Centraleuropa forventer vi, at aktivitetsniveauet i 2012 bliver mindst lige så højt som i Vi foretog store investeringer i vores Emerging Markets region i 2011, som vi forventer at få udbytte af i På trods af tabet i region North America i 2011, ser markedet lovende ud for 2012, da regionen opbyggede en solid kundebase i løbet af året. Vi forventer, at markedet i Kina vil stabilisere sig og udvikle sig positivt, og at region Nordic vil levere på samme niveau som i Alt i alt regner vi med en omsætning på DKK mio. i 2012 og en overskudsgrad på 3-4 procent. Vi har sat målet temmelig konservativt velvidende at en eventuel forværring af finanskrisen vil få indflydelse på vores forretning. Vores langsigtede mål om en overskudsgrad på 8 procent er uændret. Vi går ind i 2012 med en meget solid ordrebeholdning og pipeline. Emerging Markets I region Emerging Markets (Rusland, Indien, Malaysia og Brasilien) kom Indien stærkt igen efter et dårligt første halvår, og året endte i overskud og med ordrebogen fuld. Malaysia viste også en lille forbedring i forhold til Det russiske marked er meget aktivt og i kraftig vækst, og vi har opbygget en stærk markedsposition her. Året 2011 var præget af omfattende investeringer, et meget højt aktivitetsniveau og ansættelse af nye medarbejdere. De stadige omkostninger til opbygning af forretningen for at kunne imødekomme fremtidens krav medførte dog, at årets resultat blev lavere end forventet.

10 10 annual report 2011

11 annual report Markedsudvikling Nye trends åbner nye døre Farma- og biotekindustrien gennemgår for tiden store forandringer, der tvinger til nytænkning. Patenter udløber i stor stil, sundhedsudgifterne er under stigende pres, nye patientgrupper og sygdomme opstår, og der er et erkendt behov for mere bæredygtige metoder og teknologi. Alt dette skaber grobund for innovation og nye muligheder.

12 12 Markedsudvikling Patentudløb fører til nye forretningsmodeller i den farmaceutiske industri Nogen har kaldt 2011 afslutningen på blockbuster-æraen, da det var året, hvor patentet udløb i USA for verdens mest solgte lægemiddel, Pfizer s Lipitor. I de senere år er færre nye produkter blevet godkendt af de amerikanske og europæiske myndigheder, og i løbet af de næste par år vil yderligere en række vigtige patenter løbe ud. Mange farmaceutiske virksomheder er blevet tvunget til at revidere deres forretningsstrategi, og de fleste store virksomheder har gjort deres produktportefølje bredere og mere varieret. Derved er der opstået en ny trend med produktionsnetværk bestående af en lang række virksomheder, der producerer f.eks. lægemidler baseret på små molekyler, biofarmaceutiske produkter baseret på store molekyler og vacciner. I takt med at de store farmaceutiske virksomheder udvider sortimentet og går ind i nye områder såsom kopimedicin, diagnostik og medicinsk udstyr opstår der nye forretningsmuligheder for NNE Pharmaplan. Virksomhederne spreder sig også ind i nye områder såsom biosimilære lægemidler, lægemidler til sjældne sygdomme og individuel medicin. NNE Pharmaplan har tilpasset sine serviceydelser Store farmaceutiske virksomheder udvider sortimentet og går ind i nye områder såsom kopimedicin, diagnostik og medicinsk udstyr. til disse specialiserede markedssegmenter og via sin account management arbejdet på at opbygge flere langvarige kunderelationer baseret på tillid. Øget regeringspres på priserne baner nye veje Verden over øger regeringerne presset på sundhedsudgifterne. Nye sundhedsreformer, både i USA og i mange europæiske lande, har tilskyndet farmaceutiske virksomheder til store omkostningsbesparelser og færre produktions- og anlægsudgifter. Dette påvirker prisen på ingeniørog konsulentydelser og skaber et øget behov for innovative, sikre og omkostningseffektive produktionsanlæg. For at minimere kundernes udgifter til drift og opfyldelse af lovkrav, tilbyder NNE Pharmaplan at sørge for f.eks. test og teknisk support af renrum, da vi ofte kan gøre dette billigere end kunderne selv. I de nye vækstmarkeder øger regeringerne presset på priserne yderligere ved at lægge store afgifter på importerede medicinalvarer. Derved tvinger man de globale farmaceutiske virksomheder til at etablere lokale produktionsanlæg og understøtter udviklingen af lokale medicinalproducenter. Baseret på vores mangeårige erfaring med at designe, bygge og lede projekter for nøglefærdige fabrikker hjælper NNE Pharmaplan internationale virksomheder med at etablere lokale produktionsanlæg. Vi understøtter også de nye lokale farmaceutiske virksomheder i at opfylde internationale myndighedskrav og god produktionspraksis (Good Manufacturing Practice - GMP). De nye vækstmarkeder er i færd med at implementere regulativer, der svarer til europæisk GMP. NNE Pharmaplans store viden om de GMP-krav, der stilles af US FDA (Food and Drug Administration) og europæiske EMA (European Medicines Agency), giver os en klar fordel i forhold til lokale konkurrenter i de nye markeder.

13 Markedsudvikling 13 NNE Pharmaplan var en af de første virksomheder til at indføre de nye, innovative og fleksible engangsløsninger. Bæredygtighed I lighed med mange andre brancher har den farmaceutiske industri i stigende grad fokus på bæredygtighed og alternativ produktion. Der er en stigende efterspørgsel efter nye koncepter som grøn farmaproduktion. Nogle farmaceutiske virksomheder har haft en konservativ tilgang til bæredygtighed, men vi oplever nu en stigende interesse hos kunderne for alternative anlægsløsninger, for eksempel efter vugge-til-vugge principperne, der bygger på teknologier for genanvendelse. Derfor udvider NNE Pharmaplan løbende sine bæredygtige ydelser både inden for farmaceutiske anlæg og til nye segmenter såsom hospitaler og sundhedsklinikker. Stor vækst i de nye markeder Generelt vokser den farmaceutiske industri mest i de nye markeder, de såkaldte emerging markets. De største nye vækstmarkeder udgøres af BRIC-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina). For mange farmaceutiske virksomheder er Kina det største vækstmarked på grund af et voksende hjemmemarked og lave produktionsomkostninger. Som en af de hurtigst voksende sektorer på de nye vækstmarkeder har den farmaceutiske industri udpeget 17 såkaldte pharmerging markets, der udover BRIC-landene omfatter Argentina, Egypten, Indonesien, Mexico, Pakistan, Polen, Rumænien, Sydafrika, Thailand, Tyrkiet, Ukraine, Venezuela og Vietnam. NNE Pharmaplans omdømme og tilstedeværelse i Kina såvel som i Rusland, Indien og Malaysia har sikret os en anerkendt markedsposition, som vi vil bruge til at udvide forretningen både i disse og andre vækstmarkeder. I januar 2011 etablerede vi et separat Emerging Markets forretningsområde. Nye behandlinger og nye patientgrupper fostrer ny teknologi Både inden for biofarmaceutisk produktion og vaccineproduktion er man i gang med at skifte dele af udstyret i rustfrit stål ud med engangscontainere i plastik. Disse er ikke blot mindre investeringstunge, men kræver også en anden type ingeniørydelser. Nye anlæg bliver mindre og mere fleksible, fordi produktiviteten stiger, og fordi mange af de nye medicinalprodukter produceres i små mængder til behandling af sygdomme med et lille patientgrundlag. Denne trend forventes at udvikle sig yderligere til produktion af medicin til sjældne sygdomme og personlig medicin til individuelle patienter. NNE Pharmaplan var en af de første virksomheder til at indføre de nye, innovative og fleksible engangsløsninger inden for bioteknologi (såkaldt single-use teknologi), der kræver både mindre plads, investeringer og konstruktionsarbejde og vi har til hensigt at blive ved med at være på forkant med denne udvikling. Verden over øger regeringerne presset på sundhedsudgifterne.

14 14 annual report 2011

15 annual report Case story Fra traditionel visdom til fremtidens innovative sundhedsløsninger Biotropics Malaysia Berhad forener topprofessionel forskning og udvikling med urgammel viden om plantemedicin i omgivelser, der overholder internationale standarder såsom ISO og god laboratoriepraksis (GLP). Malaysia har en af verden ældste og mest mangfoldige regnskove, og generationer af den malaysiske, kinesiske, indiske og oprindelige befolkning har indgående kendskab til brugen af urtemedicin. Der er tradition for at anvende urter til mange forskellige formål: til behandling og afhjælpning af alvorlige sygdomme, som kosttilskud der styrker immunsystemet og det almindelige velvære, samt i kosmetiske produkter. Videnskabeligt dokumenteret naturmedicin Biotropics Malaysia Berhad blev grundlagt i 2007 af regeringen. Et af formålene var at standardisere alle lokale urteekstrakter og sikre videnskabelig afprøvning og eftervisning af traditionel medicin med henblik på at opfylde internationale krav for kvalitet, sikkerhed og virkekraft. Endvidere stiler Biotropics Malaysia Berhad efter at udvikle nye former for urtemedicin og plantemidler, der vil blive underkastet de strenge godkendelsesproducer som the US Food and Drug Administration (FDA) udstikker. Lokalkendskab kombineret med international ekspertise Der udføres et omfattende kemisk analysearbejde i det nye og topmoderne forskningslaboratorium, som NNE Pharmaplans organisation i Malaysia har leveret som et nøglefærdigt projekt. Projektet omfattede alle ingeniørydelser fra det konceptuelle design over konstruktion, test og kvalificering til opstart. Monitorering af sundhed, sikkerhed og miljøledelse indgik også i leverancen. NNE Pharmaplans mangeårige erfaring med leverancer af rådgivende ingeniørydelser til farma- og biotekindustrien og virksomhedens store ekspertise inden for opfyldelse af internationale standarder var det ideelle udgangspunkt for et frugtbart partnerskab mellem de to virksomheder et samarbejde som også forskere fra lokale og internationale universiteter deltog i. Bæredygtighed går hånd i hånd med en bedre sundhedstilstand Det nye forskningslaboratorium kan håndtere op til 150 forskellige typer urteprodukter om året. Biotropics Malaysia Berhad har forpligtet sig til at beskytte regnskoven og er meget omhyggelig med, at udvælgelse og indsamling af både vilde og dyrkede planter sker på en måde, der beskytter regnskoven og dens diversitet. Ved at vælge NNE Pharmaplan som samarbejdspartner har Biotropics Malaysia Berhad løftet plantemedicin til et nyt niveau. Ikke blot bevarer man ældgamle planter og behandlingsformer for eftertiden. De bliver også forbedret og godkendt på en måde, der baner vejen for global udbredelse, hvorved de kan bidrage til øget sundhed også for fremtidige generationer både i og uden for Malaysia.

16 16 annual report 2011 Forretningsstrategi Nyt forretningskoncept

17 I 2011 lancerede NNE Pharmaplan en ny forretningsmodel New Operating Model der bragte os et stort skridt nærmere vores ambitiøse målsætning. Dette strategiske initiativ skal sikre, at vi konstant skaber værdi for vores kunder, og den nye forretningsmodel udgør en transparent, lønsom og kundeorienteret platform for vores fremtidige drift. annual report

18 18 Forretningsstrategi The New Operating Model NNE Pharmaplans overordnede strategi er grundlaget for den nye forretningsmodel: Værdiskabelse for kunden er det overordnede fokus for vores aktiviteter. En global harmonisering af processer og procedurer skal sikre en koordineret og gennemført udførelse af vores projekter. Optimeret projekteksekvering og værdiskabelse for kunderne vil igen føre til forbedret lønsomhed. Som et strategisk projekt i NNE Pharmaplans forretningsstrategi for , gennemsyrede New Operating Model alle initiativer i Den nye forretningsmodel er opdelt i fire hovedspor: Organisation Culture Strategiske mål for 2014 Financial management Processes Langvarige kunderelationer 10% skal omsætningen fra strategiske kunder vokse med årligt Organisation Vi etablerede en ny organisation med fem regioner, der hver især har kritisk masse og kan fungere som selvstændige forretningsenheder: Nordic, Central Europe, China, North America og Emerging Markets. Især Central Europe (Schweiz, Tyskland og Frankrig) og Nordic (Danmark og Sverige) opnåede en væsentlig bedre ressourceudnyttelse og globalt samarbejde allerede i Emerging Markets (Rusland, Indien, Malaysia og Brasilien) omfatter lande med samme markedsbetingelser og et stort vækstpotentiale. Hovedformålet er at opbygge organisationer i disse lande med klart fokus på at udnytte vækstpotentialet på en lønsom måde og opnå en solid markedsposition. Kina er en separat region, da NNE Pharmaplan i Kina allerede er en veletableret organisation med en betragtelig omsætning. Kultur En global organisation som NNE Pharmaplan behøver en fælles virksomhedskultur for a sikre, at vores kunder får den samme behandling i alle vores kontorer. I 2011 udmøntede vi vores nye adfærdsmæssige ambitioner i seks hovedpunkter benævnt NNE Pharmaplan Essentials: demonstrate leadership (vis lederskab) closer to the customer (tætte kunderelationer) be passionate (vær passioneret) smarter execution (intelligent projekteksekvering) be global (vær global) be result-oriented (vær målrettet). Forbedrede forretningsprocesser 95% af vores projekter eksekveres på indeks 100 eller bedre med hensyn til tid og budget.

19 Forretningsstrategi 19 Økonomistyring NNE Pharmaplan designede en ny økonomimodel, der på globalt plan skal give en mere gennemsigtig fordeling af omkostninger og overskud og bedre måling af indtjeningen på projekter. Den nye økonomimodel skal sikre tæt sammenhæng mellem projektresultater, resultaterne i de enkelte forretningsenheder og NNE Pharmaplans koncernresultater. Implementeringen startede i 2011, og det nye system vil være i fuld drift i løbet af Procedurer Vi ændrede nogle af vores vigtigste forretningsprocedurer for at sikre effektivitet, standardisering og gennemsigtighed på tvært af regionerne. Vi intensiverede vores kundefokus med særligt henblik på at etablere langvarige kunderelationer, optimere vores projekteksekvering og tilbyde værdiskabende serviceydelser. Strategisk fokus for 2012: Forbedret projekteksekvering og optimeret ressourceudnyttelse I 2012 vil vi have konstant fokus på at forbedre vores serviceydelser, procedurer og leverancer på vores kundeprojekter og således udvikle langvarige kunderelationer. Kombineret med en vedvarende indsats for at forbedre vores kompetencer, belægning og projekteksekvering skal disse tiltag forbedre vores økonomiske resultat, så vi kan nå de strategiske mål, der er opsat for perioden frem til Strategiske mål for 2014 NNE Pharmaplans strategi har fire hovedelementer: vi vil opbygge flere langvarige kunderelationer. Strategisk mål: Omsætningen fra strategiske kunder skal vokse med 10 procent årligt. vi vil forbedre vores forretningsprocesser og tilbyde vores kunder mere intelligente, fleksible og omkostningseffektive løsninger. Strategisk mål: 95 procent af vores projekter eksekveres på indeks 100 eller bedre med hensyn til tid og budget. vores kunder skal anerkende os som en fuldt global virksomhed, der har samme formål og forretningsfokus, uanset hvilken region, kontor eller afdeling kunden arbejder med. Strategisk mål: 30 procent af vores medarbejdere virker som ambassadører for virksomheden målt ved deres engagement, jobtilfredshed og loyalitet. ovenstående skal sikre, at vi konstant fokuserer på at forbedre lønsomheden og på at opnå pålidelige og bæredygtige forretningsresultater. Strategisk mål: En overskudsgrad på 8 procent. Blive én global virksomhed 30% af vores medarbejdere virker som ambassadører for virksomheden Forbedret lønsomhed 8% i overskudsgrad

20 20 annual report 2011

21 annual report Markeder og kunder Fodfæste i nye segmenter og markeder I 2011 opnåede vi en meget bedre forståelse for vores kunders forretning, og fremtidsudsigterne er de mest lovende i NNE Pharmaplans historie. Region Central Europe og Emerging Markets tog føringen.

22 22 Markeder og kunder Generelt billede af virksomheden Ved udgangen af december 2011 havde NNE Pharmaplan en ordrebeholdning på DKK 868 mio. eller ca. 56 procent af omsætningsmålet for Dette var en stigning i forhold til 2010, hvor de tilsvarende tal var DKK 677 mio. eller ca. 42 procent af omsætningsmålet for Forbedringen skyldtes især et øget antal store projekter, og at ordretilgangen i 2011 lå 8 procent højere end i Dette anses for en meget tilfredsstillende situation. I 2010 var ordrebeholdningen domineret af små og mellemstore projekter. Dette ændrede sig i 2011, og vi har nu en god blanding af små, mellemstore og store projekter. NNE Pharmaplan går ind i 2012 med en sund spredning i vores aktiviteter og et godt udgangspunkt for vækst med den bedste ordrebog og pipeline nogensinde. I 2011 vandt vi 55 procent af alle afgivne tilbud (2010: 57 procent; 2009: 47 procent). Vores 2011-mål for vundne i forhold til afgivne tilbud var 50 procent, og de sidste to års resultater er derfor meget tilfredsstillende. Vi har nu en god blanding af små, mellemstore og store projekter. Bioteknologi er stadig en vækstdriver NNE Pharmaplan har en meget stærk position inden for europæisk biotek. To store, nye biotekprojekter i Centraleuropa kombineret med et stort antal udvidelser og moderniseringer i Nord- og Centraleuropa sikrede NNE Pharmaplan en førende rolle. I andet halvår af 2011 fik NNE Pharmaplan et solidt fodfæste inden for moderne biotek. I USA og Europa er der en vis overkapacitet inden for biotekproduktion, og væksten er derfor koncentreret i de nye vækstmarkeder, især Kina. I 2011 startede NNE Pharmaplan seks nye biotekprojekter i de nye vækstmarkeder. Vi hjalp også europæiske og amerikanske biotekvirksomheder med at indføre den nye engangsteknologi, der gør produktionen mere fleksibel og kræver mindre investeringer. De nye vækstmarkeder har et stærkt vækstpotentiale for farmaceutiske anlæg Hvor der etableres et begrænset antal nye anlæg på de traditionelle farmaceutiske markeder i Europa og USA, oplever Kina, Indien og Rusland stor vækst, også i volumen. Der er et stort pres på at etablere produktion i høj kvalitet i de nye markeder både gennem lokale virksomheder og gennem globale virksomheder der etablerer sig på disse markeder. NNE Pharmaplan har flere igangværende aktiviteter, der omhandler design og konstruktion af flere store nye anlæg.

23 Markeder og kunder 23 Hospitaler et nyt forretningsområde for region Nordic I 2011 vandt NNE Pharmaplan nogle vigtige projekter i den danske hospitalssektor: et nyt mor-og-barn hospital, skadestuer og et nyt psykiatrisk hospital. Vi udnyttede vores stærke tilstedeværelse og kompetencer på det danske marked til at udvide vores kundebase til hospitalssektoren, der i stigende grad anvender de samme teknologier og metoder som den farmaceutiske industri. For eksempel bygger vi på vores erfaring inden for renrumsdesign til at optimere hospitalshygiejnen og minimere risikoen for infektion. NNE Pharmaplans kompetencer inden for IT, ventilation og automation, foruden personsikkerhed og adgangskontrol, finder også anvendelse i hospitalsprojekter. Tætte kunderelationer NNE Pharmaplan videreudviklede sine relationer til eksisterende kunder i Gennem en vedholdende kundepleje sikrede vi os, at vi forstår vores kunder og tilbyder og leverer netop de ydelser, som den individuelle kunde har brug for. Vores evne til at følge en global kunde gennem vores lokale repræsentationer verden over er et stort aktiv. Vi koordinerer vores aktiviteter og leverer kompetence på højeste niveau, uanset hvor i verden vi gør forretning med vores globale kunder. Erfaringer og læring indsamles og videregives fra projekt til projekt og fra land til land. På den måde følger vi kundernes globale investeringsprojekter overalt i verden. Vores evne til at følge en global kunde gennem vores lokale repræsentationer verden over er et stort aktiv. Salgssynergi på tværs af grænser NNE Pharmaplans Sales Board blev etableret i starten af 2011 med repræsentanter fra alle fem regioner med det formål at udvikle og harmonisere vores globale tilgang til markeder og kunder, især kunder der er repræsenteret i flere regioner. Global forretningsudvikling NNE Pharmaplan har et stort antal eksperter inden for biotek, vacciner, produktions-it, medicinsk udstyr, små molekyler, aseptisk fyldning og overholdelse af lovkrav, Quality by Design og ASTM E2500. Disse såkaldte Senior Technology Partners understøtter vores vedvarende bestræbelser på at være med helt fremme i farma- og biotekindustrien. De identificerer nuværende og fremtidige trends på markedet og driver udviklingen af relevante nye serviceydelser, der kan hjælpe kunderne med at fremtidssikre deres forretning. De fungerer endvidere som rådgivere og specialister på vores kundeprojekter.

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Året i korte træk

Indholdsfortegnelse. Året i korte træk Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse 4 Året i korte træk 6 10 18 22 28 32 36 LEDELSENS BERETNING Årets resultater Markedsudvikling Forretningsstrategi Markeder og kunder Medarbejderudvikling Bæredygtighed

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Lidt om A/S Vestfrost Baggrunden

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012 Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber Aalund 2012 Case - agenda - Kort om Aalund - PR Barometret historien kort - Udbredelsen og udfordringerne - Ny platform nye

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe Bureau Veritas Netværksgruppe ARBEJDSMILJØ Et sundt arbejdsmiljø har mange ansigter: tryghed, trivsel, glæde, engagement og overskud - både mentalt og forretningsmæssigt. Bureau Veritas netværksgruppe

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere