Årsrapport annual report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. annual report 2011 1"

Transkript

1 Årsrapport 2011 annual report

2 2 annual report 2011

3 annual report Indholdsfortegnelse Året i korte træk LEDELSENS BERETNING Årets resultater Markedsudvikling Case story: Fra traditionel visdom til fremtidens innovative sundhedsløsninger Forretningsstrategi Markeder og kunder Case story: NNE Pharmaplan hjælper UCB Pharma i kampen mod alvorlige sygdomme Medarbejderudvikling Bæredygtighed Holistisk risikostyring God selskabsledelse Case story: Infusionsvæsker kom på markedet med ekspresfart Koncernledelsen Bestyrelsen ÅRSREGNSKABER Årsregnskab for koncernen Den finansielle udvikling Finansielle hoved- og nøgletal Koncernresultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Koncernbalance Pengestrømsopgørelse for koncernen Egenkapitalopgørelse for koncernen Noter - koncernen Årsregnskab for NNE Pharmaplan A/S Påtegninger Ledelsens påtegning Uafhængig revisionspåtegning

4 4 Året i korte træk NNE Pharmaplan i 2011 Bedste ordrebeholdning og pipeline i NNE Pharmaplans historie Et vedholdende fokus på kunderelationer positionerede NNE Pharmaplan med den bedste ordrebeholdning og pipeline nogensinde ved udgangen af Årsresultatetet for 2011 blev lavere end forventet Til trods for en lidt højere omsætning end i 2010, blev resultatet af den primære drift lavere end forventet DKK 22 mio. svarende til en overskudsgrad på 1,5 procent. De væsentligste årsager var et underskud i Nordamerika forårsaget af fejlagtig periodisering af indtægter og avance i tidligere år samt et utilfredsstillende markedsresultat. Vækst i Centraleuropa og i nye markeder I region Central Europe førte regionaliseringen og omstruktureringer til betydelig vækst og positive regnskabsresultater. NNE Pharmaplan prioriterede at investere yderligere i ansættelse og uddannelse af nye medarbejdere i vores nye Emerging Markets region for at imødekomme den stigende efterspørgsel. Den største vækst fandt sted i Rusland, hvor NNE Pharmaplan nu har næsten 100 medarbejdere svarende til en stigning på 127 procent i Ny forretningsmodel Morten Nielsen, der tiltrådte som koncernchef i januar 2011, lancerede et strategisk initiativ i fire spor inden for organisation, kultur, procedurer og finansiel styring med henblik på at leane organisationen, gøre den mere fleksibel og sikre konstant fokus på værdiskabelse for virksomhedens kunder verden over. Disse tiltag indebar blandt andet en regionalisering af virksomheden i fem regioner: China, Central Europe, Emerging Markets, Nordic og North America. Udsigterne for 2012 Forventet omsætning på DKK mio. Forventet overskudsgrad på 3-4 procent

5 5 Nøgletal RESULTATOPGØRELSE (millioner DKK) Nettoomsætning 1.504, , , , ,8 Resultat af primær drift 22,3 18,5 49,7 (26,9) (20,0) Årets resultat 1,1 5,5 19,1 (32,1) (1,8) AKTIVER OG EGENKAPIAL (millioner DKK) Aktiver i alt 705,8 671,4 588,9 679,3 854,0 Egenkapital i alt 147,9 146,6 140,9 128,4 188,7 NØGLETAL Overskudsgrad (EBIT margin) 1,5% 1,3% 3,3% (1,6%) (1,4%) Forrentning af egenkapital 0,8% 3,8% 14,2% (20,2%) (0,9%) Soliditetsgrad 21,0% 21,8% 23,9% 18,9% 22,1% MEDARBEJDERE Antal medarbejdere ultimo (fuldtids) omfatter NNE i 12 måneder + Pharmaplan i 9 måneder til 2011 omfatter NNE Pharmaplan koncernen. Omsætning pr. region i 2011 Overskud af primær drift 2007 til 2011 Emerging markets 13% Millioner DKK Nordic 50% Central Europe 17% China 12% North America 8% (10) (20) (30) (40) omfatter NNE i 12 måneder + Pharmaplan i 9 måneder til 2011 omfatter NNE Pharmaplan koncernen.

6 6 annual report 2011 Årets resultater Positioneret til øget indtjening

7 Årets resultater 7 For at skabe yderligere værdi i vores globale eksekvering, investerede NNE Pharmaplan i en storstilet forandringsproces i 2011 i organisationsstrukturen, i ledelsesgruppen, i globale procedurer og i virksomhedskulturen. Bedste ordrebeholdning og pipeline nogensinde Ved udgangen af 2011 var ordrebeholdning og pipeline de bedste nogensinde for NNE Pharmaplan. Dette skyldes i stort omfang vores account management, der sikrer vores globale kunder en velkoordineret indsats på tværs af NNE Pharmaplans organisation, uanset hvor i verden kundernes aktiviteter foregår. I årets løb opnåede vi en langt større viden om vores kunders forretninger og styrkede derved vores brand. Ny forretningsmodel spillede en central rolle i 2011 Implementeringen af New Operating Model var NNE Pharmaplans største strategiske initiativ i Formålet er at blive endnu mere kundeorienteret, at strømline vores procedurer globalt og derigennem at forbedre både markedsresultater og lønsomhed. Under fire hovedoverskrifter organisation, procedurer, kultur og finansiel styring fokuserede vi i 2011 på at tilpasse virksomhedens processer og procedurer, så der skabes størst mulig værdi for kunderne. Vi opdelte organisationen i fem regioner: Nordic, Central Europe, China, North America og Emerging Markets i stedet for den tidligere struktur, der var landeinddelt og domineret af hovedkontoret i Danmark. Regionaliseringen medførte en ændret ledelsesstruktur og større globalt fokus. Resultaterne i anden halvdel af 2011 indikerer, at disse organisationsændringer har haft en gunstig indvirkning. De øvrige spor i den nye forretningsmodel er nærmere beskrevet under Forretningsstrategi og Medarbejderudvikling. Resultater i NNE Pharmaplan regionerne Nordic Region Nordic (Danmark og Sverige) kæmpede med ordrebeholdningen i første halvår af 2011, hvilket gjorde det nødvendigt at reducere den lokale medarbejderstab. Denne reduktion kombineret med en stigende ordretilgang førte til en bedre belægning af vores ressourcer, og regionen endte året med en solid ordrebeholdning. Forbedringerne slog især igennem i Danmark. I Sverige blev resultatet en smule under det forventede. Central Europe Region Central Europe (Tyskland, Frankrig og Schweiz) oplevede en betydelig vækst. Især i Tyskland vendte udviklingen til et meget imponerende resultat sammenlignet med sidste år. I 2011 begyndte region Central Europe at se udbyttet af tidligere års omstruktureringer, ligesom man oplevede den positive effekt af regionaliseringen. Fleksibiliteten ved at kunne flytte arbejdskraft mellem de tre lande førte til en forbedret belægningsgrad. På baggrund af den positive udvikling i regionen blev det besluttet at indlede procedurerne for åbning af et kontor i Belgien i 2012.

8 8 Årets resultater De nye vækstmarkeder spiller hovedrollen En del af NNE Pharmaplans globale kunder flytter i stigende grad deres investeringer til de nye vækstmarkeder. Konsekvensen er, at Emerging Markets er den hurtigst voksende region i NNE Pharmaplan, hvor den tegnede sig for 17 procent af ordreindgangen i 2011 en stigning på 78 procent i forhold til Mens den vestlige verden kæmper for at genvinde fodfæstet efter finanskrisen, vokser de nye markeder. Men det kan være en stor udfordring at etablere sig i nye og ukendte områder, da vores globale kunder samtidig ønsker at beholde deres egne standarder og forretningsetik. En tilstrækkelig høj produktkvalitet er altafgørende for farmaceutiske virksomheder, ligesom det er nødvendigt at sikre sig kvalificeret arbejdskraft lokalt. Etablering af virksomheder i ukendt land er en af NNE Pharmaplans kernekompetencer. Over de senere år har vi udviklet et meget struktureret koncept, der kan hjælpe vores kunder med at etablere sig i nye markeder overalt i verden. Emerging Markets er den hurtigst voksende region i NNE Pharmaplan. Region Central Europe oplevede en betydelig vækst. Især i Tyskland vendte udviklingen. NNE Pharmaplan gik målrettet efter at ekspandere i de nye vækstmarkeder i Og vi åbnede to nye kontorer et i St. Petersburg i Rusland og et i Curitiba i Brasilien. Regnskabsresultater NNE Pharmaplans samlede omsætning i 2011 var på DKK mio., hvilket er en stigning på DKK 38 mio. i forhold til Omsætningen til kunder uden for Novo Nordiskkoncernen steg til 62 procent fra 56 procent i Omsætningen fra arbejde uden for Danmark steg fra 52 procent i 2010 til 58 procent i 2011, primært på grund af øget omsætning i Central Europa og Emerging Markets regionerne. Resultatet af primær drift blev på DKK 22 mio. (2010: DKK 18 mio.), svarende til en overskudsgrad på 1,5 procent. Dette er ikke tilfredsstillende i forhold til vores mål på 3-4 Resultater i NNE Pharmaplan regionerne North America Region North America fik et meget utilfredsstillende resultat. Vi havde store forventninger til denne region i 2011, men desværre opdagede vi et økonomisk underskud i sommeren Fejlagtig periodisering af indtægter og avance i tidligere år nødvendiggjorde en tilbageførsel af indtægter, hvilket sammen med det utilfredsstilende markedsresultat førte til, at NNE Pharmaplan led et betydeligt tab i Dette medførte en ændring i ledelsesstrukturen samt en omstrukturering, der justerede organisationen til den nuværende ordrebeholdning og kundegrundlag. China I mange år var Kina det land, hvor NNE Pharmaplan oplevede størst vækst og også stor indtjening. Men i 2011 afleverede vi en række store projekter, og det viste sig at være en stor udfordring at erstatte disse aktiviteter i ordrebeholdningen. Overgangen hen mod lokale kinesiske kunder og nye virksomheder etableret af internationale farmaceutiske virksomheder viste sig at gå langsommere end forventet. Dette førte til et skuffende regnskabsresultat i I slutningen af 2011 var situationen dog præget af forsigtig optimisme, da flere store internationale virksomheder placerede store ordrer hos NNE Pharmaplan.

9 Årets resultater 9 procent for året. Den lave ordreindgang i første halvdel af 2011 havde en negativ indvirkning på belægningsgraden af vores medarbejderressourcer og dermed også på regnskabsresultatet. Ved udgangen af 2011 var vores ordretilgang imidlertid tilbage på det forventede niveau. Årets resultat blev også påvirket negativt af fejlagtig periodisering af indtægter og avance i Nordamerika, der blev opdaget medio 2011 og som kombineret med et utilfredsstillende markedsresultat medførte et større økonomisk tab. Udsigterne for 2012 Også 2012 vil blive præget af intens konkurrence, og priserne vil fortsat være under betydeligt pres. Derudover vil ændringer i det farma- og biotekniske marked kræve, at NNE Pharmaplan fokuserer på nye vækstmarkeder og kontinuerligt tilpasser organisationen til de kompetencer, der er i efterspørgsel. Vi går ind i 2012 med en meget solid ordrebeholdning og pipeline, så udsigterne er lovende. I de nye vækstmarkeder og i Centraleuropa forventer vi, at aktivitetsniveauet i 2012 bliver mindst lige så højt som i Vi foretog store investeringer i vores Emerging Markets region i 2011, som vi forventer at få udbytte af i På trods af tabet i region North America i 2011, ser markedet lovende ud for 2012, da regionen opbyggede en solid kundebase i løbet af året. Vi forventer, at markedet i Kina vil stabilisere sig og udvikle sig positivt, og at region Nordic vil levere på samme niveau som i Alt i alt regner vi med en omsætning på DKK mio. i 2012 og en overskudsgrad på 3-4 procent. Vi har sat målet temmelig konservativt velvidende at en eventuel forværring af finanskrisen vil få indflydelse på vores forretning. Vores langsigtede mål om en overskudsgrad på 8 procent er uændret. Vi går ind i 2012 med en meget solid ordrebeholdning og pipeline. Emerging Markets I region Emerging Markets (Rusland, Indien, Malaysia og Brasilien) kom Indien stærkt igen efter et dårligt første halvår, og året endte i overskud og med ordrebogen fuld. Malaysia viste også en lille forbedring i forhold til Det russiske marked er meget aktivt og i kraftig vækst, og vi har opbygget en stærk markedsposition her. Året 2011 var præget af omfattende investeringer, et meget højt aktivitetsniveau og ansættelse af nye medarbejdere. De stadige omkostninger til opbygning af forretningen for at kunne imødekomme fremtidens krav medførte dog, at årets resultat blev lavere end forventet.

10 10 annual report 2011

11 annual report Markedsudvikling Nye trends åbner nye døre Farma- og biotekindustrien gennemgår for tiden store forandringer, der tvinger til nytænkning. Patenter udløber i stor stil, sundhedsudgifterne er under stigende pres, nye patientgrupper og sygdomme opstår, og der er et erkendt behov for mere bæredygtige metoder og teknologi. Alt dette skaber grobund for innovation og nye muligheder.

12 12 Markedsudvikling Patentudløb fører til nye forretningsmodeller i den farmaceutiske industri Nogen har kaldt 2011 afslutningen på blockbuster-æraen, da det var året, hvor patentet udløb i USA for verdens mest solgte lægemiddel, Pfizer s Lipitor. I de senere år er færre nye produkter blevet godkendt af de amerikanske og europæiske myndigheder, og i løbet af de næste par år vil yderligere en række vigtige patenter løbe ud. Mange farmaceutiske virksomheder er blevet tvunget til at revidere deres forretningsstrategi, og de fleste store virksomheder har gjort deres produktportefølje bredere og mere varieret. Derved er der opstået en ny trend med produktionsnetværk bestående af en lang række virksomheder, der producerer f.eks. lægemidler baseret på små molekyler, biofarmaceutiske produkter baseret på store molekyler og vacciner. I takt med at de store farmaceutiske virksomheder udvider sortimentet og går ind i nye områder såsom kopimedicin, diagnostik og medicinsk udstyr opstår der nye forretningsmuligheder for NNE Pharmaplan. Virksomhederne spreder sig også ind i nye områder såsom biosimilære lægemidler, lægemidler til sjældne sygdomme og individuel medicin. NNE Pharmaplan har tilpasset sine serviceydelser Store farmaceutiske virksomheder udvider sortimentet og går ind i nye områder såsom kopimedicin, diagnostik og medicinsk udstyr. til disse specialiserede markedssegmenter og via sin account management arbejdet på at opbygge flere langvarige kunderelationer baseret på tillid. Øget regeringspres på priserne baner nye veje Verden over øger regeringerne presset på sundhedsudgifterne. Nye sundhedsreformer, både i USA og i mange europæiske lande, har tilskyndet farmaceutiske virksomheder til store omkostningsbesparelser og færre produktions- og anlægsudgifter. Dette påvirker prisen på ingeniørog konsulentydelser og skaber et øget behov for innovative, sikre og omkostningseffektive produktionsanlæg. For at minimere kundernes udgifter til drift og opfyldelse af lovkrav, tilbyder NNE Pharmaplan at sørge for f.eks. test og teknisk support af renrum, da vi ofte kan gøre dette billigere end kunderne selv. I de nye vækstmarkeder øger regeringerne presset på priserne yderligere ved at lægge store afgifter på importerede medicinalvarer. Derved tvinger man de globale farmaceutiske virksomheder til at etablere lokale produktionsanlæg og understøtter udviklingen af lokale medicinalproducenter. Baseret på vores mangeårige erfaring med at designe, bygge og lede projekter for nøglefærdige fabrikker hjælper NNE Pharmaplan internationale virksomheder med at etablere lokale produktionsanlæg. Vi understøtter også de nye lokale farmaceutiske virksomheder i at opfylde internationale myndighedskrav og god produktionspraksis (Good Manufacturing Practice - GMP). De nye vækstmarkeder er i færd med at implementere regulativer, der svarer til europæisk GMP. NNE Pharmaplans store viden om de GMP-krav, der stilles af US FDA (Food and Drug Administration) og europæiske EMA (European Medicines Agency), giver os en klar fordel i forhold til lokale konkurrenter i de nye markeder.

13 Markedsudvikling 13 NNE Pharmaplan var en af de første virksomheder til at indføre de nye, innovative og fleksible engangsløsninger. Bæredygtighed I lighed med mange andre brancher har den farmaceutiske industri i stigende grad fokus på bæredygtighed og alternativ produktion. Der er en stigende efterspørgsel efter nye koncepter som grøn farmaproduktion. Nogle farmaceutiske virksomheder har haft en konservativ tilgang til bæredygtighed, men vi oplever nu en stigende interesse hos kunderne for alternative anlægsløsninger, for eksempel efter vugge-til-vugge principperne, der bygger på teknologier for genanvendelse. Derfor udvider NNE Pharmaplan løbende sine bæredygtige ydelser både inden for farmaceutiske anlæg og til nye segmenter såsom hospitaler og sundhedsklinikker. Stor vækst i de nye markeder Generelt vokser den farmaceutiske industri mest i de nye markeder, de såkaldte emerging markets. De største nye vækstmarkeder udgøres af BRIC-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina). For mange farmaceutiske virksomheder er Kina det største vækstmarked på grund af et voksende hjemmemarked og lave produktionsomkostninger. Som en af de hurtigst voksende sektorer på de nye vækstmarkeder har den farmaceutiske industri udpeget 17 såkaldte pharmerging markets, der udover BRIC-landene omfatter Argentina, Egypten, Indonesien, Mexico, Pakistan, Polen, Rumænien, Sydafrika, Thailand, Tyrkiet, Ukraine, Venezuela og Vietnam. NNE Pharmaplans omdømme og tilstedeværelse i Kina såvel som i Rusland, Indien og Malaysia har sikret os en anerkendt markedsposition, som vi vil bruge til at udvide forretningen både i disse og andre vækstmarkeder. I januar 2011 etablerede vi et separat Emerging Markets forretningsområde. Nye behandlinger og nye patientgrupper fostrer ny teknologi Både inden for biofarmaceutisk produktion og vaccineproduktion er man i gang med at skifte dele af udstyret i rustfrit stål ud med engangscontainere i plastik. Disse er ikke blot mindre investeringstunge, men kræver også en anden type ingeniørydelser. Nye anlæg bliver mindre og mere fleksible, fordi produktiviteten stiger, og fordi mange af de nye medicinalprodukter produceres i små mængder til behandling af sygdomme med et lille patientgrundlag. Denne trend forventes at udvikle sig yderligere til produktion af medicin til sjældne sygdomme og personlig medicin til individuelle patienter. NNE Pharmaplan var en af de første virksomheder til at indføre de nye, innovative og fleksible engangsløsninger inden for bioteknologi (såkaldt single-use teknologi), der kræver både mindre plads, investeringer og konstruktionsarbejde og vi har til hensigt at blive ved med at være på forkant med denne udvikling. Verden over øger regeringerne presset på sundhedsudgifterne.

14 14 annual report 2011

15 annual report Case story Fra traditionel visdom til fremtidens innovative sundhedsløsninger Biotropics Malaysia Berhad forener topprofessionel forskning og udvikling med urgammel viden om plantemedicin i omgivelser, der overholder internationale standarder såsom ISO og god laboratoriepraksis (GLP). Malaysia har en af verden ældste og mest mangfoldige regnskove, og generationer af den malaysiske, kinesiske, indiske og oprindelige befolkning har indgående kendskab til brugen af urtemedicin. Der er tradition for at anvende urter til mange forskellige formål: til behandling og afhjælpning af alvorlige sygdomme, som kosttilskud der styrker immunsystemet og det almindelige velvære, samt i kosmetiske produkter. Videnskabeligt dokumenteret naturmedicin Biotropics Malaysia Berhad blev grundlagt i 2007 af regeringen. Et af formålene var at standardisere alle lokale urteekstrakter og sikre videnskabelig afprøvning og eftervisning af traditionel medicin med henblik på at opfylde internationale krav for kvalitet, sikkerhed og virkekraft. Endvidere stiler Biotropics Malaysia Berhad efter at udvikle nye former for urtemedicin og plantemidler, der vil blive underkastet de strenge godkendelsesproducer som the US Food and Drug Administration (FDA) udstikker. Lokalkendskab kombineret med international ekspertise Der udføres et omfattende kemisk analysearbejde i det nye og topmoderne forskningslaboratorium, som NNE Pharmaplans organisation i Malaysia har leveret som et nøglefærdigt projekt. Projektet omfattede alle ingeniørydelser fra det konceptuelle design over konstruktion, test og kvalificering til opstart. Monitorering af sundhed, sikkerhed og miljøledelse indgik også i leverancen. NNE Pharmaplans mangeårige erfaring med leverancer af rådgivende ingeniørydelser til farma- og biotekindustrien og virksomhedens store ekspertise inden for opfyldelse af internationale standarder var det ideelle udgangspunkt for et frugtbart partnerskab mellem de to virksomheder et samarbejde som også forskere fra lokale og internationale universiteter deltog i. Bæredygtighed går hånd i hånd med en bedre sundhedstilstand Det nye forskningslaboratorium kan håndtere op til 150 forskellige typer urteprodukter om året. Biotropics Malaysia Berhad har forpligtet sig til at beskytte regnskoven og er meget omhyggelig med, at udvælgelse og indsamling af både vilde og dyrkede planter sker på en måde, der beskytter regnskoven og dens diversitet. Ved at vælge NNE Pharmaplan som samarbejdspartner har Biotropics Malaysia Berhad løftet plantemedicin til et nyt niveau. Ikke blot bevarer man ældgamle planter og behandlingsformer for eftertiden. De bliver også forbedret og godkendt på en måde, der baner vejen for global udbredelse, hvorved de kan bidrage til øget sundhed også for fremtidige generationer både i og uden for Malaysia.

16 16 annual report 2011 Forretningsstrategi Nyt forretningskoncept

17 I 2011 lancerede NNE Pharmaplan en ny forretningsmodel New Operating Model der bragte os et stort skridt nærmere vores ambitiøse målsætning. Dette strategiske initiativ skal sikre, at vi konstant skaber værdi for vores kunder, og den nye forretningsmodel udgør en transparent, lønsom og kundeorienteret platform for vores fremtidige drift. annual report

18 18 Forretningsstrategi The New Operating Model NNE Pharmaplans overordnede strategi er grundlaget for den nye forretningsmodel: Værdiskabelse for kunden er det overordnede fokus for vores aktiviteter. En global harmonisering af processer og procedurer skal sikre en koordineret og gennemført udførelse af vores projekter. Optimeret projekteksekvering og værdiskabelse for kunderne vil igen føre til forbedret lønsomhed. Som et strategisk projekt i NNE Pharmaplans forretningsstrategi for , gennemsyrede New Operating Model alle initiativer i Den nye forretningsmodel er opdelt i fire hovedspor: Organisation Culture Strategiske mål for 2014 Financial management Processes Langvarige kunderelationer 10% skal omsætningen fra strategiske kunder vokse med årligt Organisation Vi etablerede en ny organisation med fem regioner, der hver især har kritisk masse og kan fungere som selvstændige forretningsenheder: Nordic, Central Europe, China, North America og Emerging Markets. Især Central Europe (Schweiz, Tyskland og Frankrig) og Nordic (Danmark og Sverige) opnåede en væsentlig bedre ressourceudnyttelse og globalt samarbejde allerede i Emerging Markets (Rusland, Indien, Malaysia og Brasilien) omfatter lande med samme markedsbetingelser og et stort vækstpotentiale. Hovedformålet er at opbygge organisationer i disse lande med klart fokus på at udnytte vækstpotentialet på en lønsom måde og opnå en solid markedsposition. Kina er en separat region, da NNE Pharmaplan i Kina allerede er en veletableret organisation med en betragtelig omsætning. Kultur En global organisation som NNE Pharmaplan behøver en fælles virksomhedskultur for a sikre, at vores kunder får den samme behandling i alle vores kontorer. I 2011 udmøntede vi vores nye adfærdsmæssige ambitioner i seks hovedpunkter benævnt NNE Pharmaplan Essentials: demonstrate leadership (vis lederskab) closer to the customer (tætte kunderelationer) be passionate (vær passioneret) smarter execution (intelligent projekteksekvering) be global (vær global) be result-oriented (vær målrettet). Forbedrede forretningsprocesser 95% af vores projekter eksekveres på indeks 100 eller bedre med hensyn til tid og budget.

19 Forretningsstrategi 19 Økonomistyring NNE Pharmaplan designede en ny økonomimodel, der på globalt plan skal give en mere gennemsigtig fordeling af omkostninger og overskud og bedre måling af indtjeningen på projekter. Den nye økonomimodel skal sikre tæt sammenhæng mellem projektresultater, resultaterne i de enkelte forretningsenheder og NNE Pharmaplans koncernresultater. Implementeringen startede i 2011, og det nye system vil være i fuld drift i løbet af Procedurer Vi ændrede nogle af vores vigtigste forretningsprocedurer for at sikre effektivitet, standardisering og gennemsigtighed på tvært af regionerne. Vi intensiverede vores kundefokus med særligt henblik på at etablere langvarige kunderelationer, optimere vores projekteksekvering og tilbyde værdiskabende serviceydelser. Strategisk fokus for 2012: Forbedret projekteksekvering og optimeret ressourceudnyttelse I 2012 vil vi have konstant fokus på at forbedre vores serviceydelser, procedurer og leverancer på vores kundeprojekter og således udvikle langvarige kunderelationer. Kombineret med en vedvarende indsats for at forbedre vores kompetencer, belægning og projekteksekvering skal disse tiltag forbedre vores økonomiske resultat, så vi kan nå de strategiske mål, der er opsat for perioden frem til Strategiske mål for 2014 NNE Pharmaplans strategi har fire hovedelementer: vi vil opbygge flere langvarige kunderelationer. Strategisk mål: Omsætningen fra strategiske kunder skal vokse med 10 procent årligt. vi vil forbedre vores forretningsprocesser og tilbyde vores kunder mere intelligente, fleksible og omkostningseffektive løsninger. Strategisk mål: 95 procent af vores projekter eksekveres på indeks 100 eller bedre med hensyn til tid og budget. vores kunder skal anerkende os som en fuldt global virksomhed, der har samme formål og forretningsfokus, uanset hvilken region, kontor eller afdeling kunden arbejder med. Strategisk mål: 30 procent af vores medarbejdere virker som ambassadører for virksomheden målt ved deres engagement, jobtilfredshed og loyalitet. ovenstående skal sikre, at vi konstant fokuserer på at forbedre lønsomheden og på at opnå pålidelige og bæredygtige forretningsresultater. Strategisk mål: En overskudsgrad på 8 procent. Blive én global virksomhed 30% af vores medarbejdere virker som ambassadører for virksomheden Forbedret lønsomhed 8% i overskudsgrad

20 20 annual report 2011

21 annual report Markeder og kunder Fodfæste i nye segmenter og markeder I 2011 opnåede vi en meget bedre forståelse for vores kunders forretning, og fremtidsudsigterne er de mest lovende i NNE Pharmaplans historie. Region Central Europe og Emerging Markets tog føringen.

22 22 Markeder og kunder Generelt billede af virksomheden Ved udgangen af december 2011 havde NNE Pharmaplan en ordrebeholdning på DKK 868 mio. eller ca. 56 procent af omsætningsmålet for Dette var en stigning i forhold til 2010, hvor de tilsvarende tal var DKK 677 mio. eller ca. 42 procent af omsætningsmålet for Forbedringen skyldtes især et øget antal store projekter, og at ordretilgangen i 2011 lå 8 procent højere end i Dette anses for en meget tilfredsstillende situation. I 2010 var ordrebeholdningen domineret af små og mellemstore projekter. Dette ændrede sig i 2011, og vi har nu en god blanding af små, mellemstore og store projekter. NNE Pharmaplan går ind i 2012 med en sund spredning i vores aktiviteter og et godt udgangspunkt for vækst med den bedste ordrebog og pipeline nogensinde. I 2011 vandt vi 55 procent af alle afgivne tilbud (2010: 57 procent; 2009: 47 procent). Vores 2011-mål for vundne i forhold til afgivne tilbud var 50 procent, og de sidste to års resultater er derfor meget tilfredsstillende. Vi har nu en god blanding af små, mellemstore og store projekter. Bioteknologi er stadig en vækstdriver NNE Pharmaplan har en meget stærk position inden for europæisk biotek. To store, nye biotekprojekter i Centraleuropa kombineret med et stort antal udvidelser og moderniseringer i Nord- og Centraleuropa sikrede NNE Pharmaplan en førende rolle. I andet halvår af 2011 fik NNE Pharmaplan et solidt fodfæste inden for moderne biotek. I USA og Europa er der en vis overkapacitet inden for biotekproduktion, og væksten er derfor koncentreret i de nye vækstmarkeder, især Kina. I 2011 startede NNE Pharmaplan seks nye biotekprojekter i de nye vækstmarkeder. Vi hjalp også europæiske og amerikanske biotekvirksomheder med at indføre den nye engangsteknologi, der gør produktionen mere fleksibel og kræver mindre investeringer. De nye vækstmarkeder har et stærkt vækstpotentiale for farmaceutiske anlæg Hvor der etableres et begrænset antal nye anlæg på de traditionelle farmaceutiske markeder i Europa og USA, oplever Kina, Indien og Rusland stor vækst, også i volumen. Der er et stort pres på at etablere produktion i høj kvalitet i de nye markeder både gennem lokale virksomheder og gennem globale virksomheder der etablerer sig på disse markeder. NNE Pharmaplan har flere igangværende aktiviteter, der omhandler design og konstruktion af flere store nye anlæg.

23 Markeder og kunder 23 Hospitaler et nyt forretningsområde for region Nordic I 2011 vandt NNE Pharmaplan nogle vigtige projekter i den danske hospitalssektor: et nyt mor-og-barn hospital, skadestuer og et nyt psykiatrisk hospital. Vi udnyttede vores stærke tilstedeværelse og kompetencer på det danske marked til at udvide vores kundebase til hospitalssektoren, der i stigende grad anvender de samme teknologier og metoder som den farmaceutiske industri. For eksempel bygger vi på vores erfaring inden for renrumsdesign til at optimere hospitalshygiejnen og minimere risikoen for infektion. NNE Pharmaplans kompetencer inden for IT, ventilation og automation, foruden personsikkerhed og adgangskontrol, finder også anvendelse i hospitalsprojekter. Tætte kunderelationer NNE Pharmaplan videreudviklede sine relationer til eksisterende kunder i Gennem en vedholdende kundepleje sikrede vi os, at vi forstår vores kunder og tilbyder og leverer netop de ydelser, som den individuelle kunde har brug for. Vores evne til at følge en global kunde gennem vores lokale repræsentationer verden over er et stort aktiv. Vi koordinerer vores aktiviteter og leverer kompetence på højeste niveau, uanset hvor i verden vi gør forretning med vores globale kunder. Erfaringer og læring indsamles og videregives fra projekt til projekt og fra land til land. På den måde følger vi kundernes globale investeringsprojekter overalt i verden. Vores evne til at følge en global kunde gennem vores lokale repræsentationer verden over er et stort aktiv. Salgssynergi på tværs af grænser NNE Pharmaplans Sales Board blev etableret i starten af 2011 med repræsentanter fra alle fem regioner med det formål at udvikle og harmonisere vores globale tilgang til markeder og kunder, især kunder der er repræsenteret i flere regioner. Global forretningsudvikling NNE Pharmaplan har et stort antal eksperter inden for biotek, vacciner, produktions-it, medicinsk udstyr, små molekyler, aseptisk fyldning og overholdelse af lovkrav, Quality by Design og ASTM E2500. Disse såkaldte Senior Technology Partners understøtter vores vedvarende bestræbelser på at være med helt fremme i farma- og biotekindustrien. De identificerer nuværende og fremtidige trends på markedet og driver udviklingen af relevante nye serviceydelser, der kan hjælpe kunderne med at fremtidssikre deres forretning. De fungerer endvidere som rådgivere og specialister på vores kundeprojekter.

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder Kullegaard Holbæk Erhvervsforum Kunder 11.10.16 Fakta Etableret i 1980. Mere end 60 ansatte fordelt på kontorer i Holbæk og København. Kanalstræde 10, 2. sal 4300 Holbæk Trekronergade 149B, 1. tv. 2500

Læs mere

årsrapport nne pharmaplan årsrapport 2008 3

årsrapport nne pharmaplan årsrapport 2008 3 årsrapport 2 nne pharmaplan årsrapport 2008 08 årsrapport nne pharmaplan årsrapport 2008 3 4 nne pharmaplan årsrapport 2008 indholdsfortegnelse 7 Året i korte træk 9 10 14 16 18 20 24 26 28 Ledelsens beretning

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa Danish Farmers Abroad Aller Aqua har på få år skabt en global virksomhed med eksport til 70 lande kloden rundt samt produktion i bl.a. DK, Ægypten og Kina Hvordan gør man det? 9. Januar 2017 Niels Lundgaard

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Højgaard Holding. Præsentation den 31. august 2010

Højgaard Holding. Præsentation den 31. august 2010 Højgaard Holding Præsentation den 31. august 2010 » Investorpræsentation August 2010 » Indhold Økonomien Præsentation af Q2, 2010 Forretningen/-erne Præsentation af MT Højgaard-porteføljen Retningen Den

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Et globalt industrikonglomerat

Et globalt industrikonglomerat Et globalt industrikonglomerat i Aarhus Sydbank: 2014 hvad nu? 31. marts 2014 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Schouw & Co. introduktion AT A GLANCE 135+ års historie 125 år i emballage (senest mælkekartoner)

Læs mere

Præsentation den 25. marts 2010

Præsentation den 25. marts 2010 30.04.03 Højgaard Holding Præsentation den 25. marts 2010 MT Højgaard Investormøde 25. marts 2010 Mål og indhold Formålet er: At skabe overblik over MT Højgaards performance At skabe indblik i MT Højgaards

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012 Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber Aalund 2012 Case - agenda - Kort om Aalund - PR Barometret historien kort - Udbredelsen og udfordringerne - Ny platform nye

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal!

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal! Benchmark Management en strategisk benchmark af nøgletal! 1 Hvilke spørgsmål kan jeg på svar på? Er der utilsigtede ledelsesmæssige beslutninger, som har betydning for vores resultatopgørelse? Hvor effektive

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Året i korte træk

Indholdsfortegnelse. Året i korte træk Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse 4 Året i korte træk 6 10 18 22 28 32 36 LEDELSENS BERETNING Årets resultater Markedsudvikling Forretningsstrategi Markeder og kunder Medarbejderudvikling Bæredygtighed

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik Oplev forskellen! HVEM ER SCHMIDT? Schmidt er Europas største køkkenkæde med mere end 700 franchisebutikker. Schmidt er en del af den franske

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Ledelsens dag 08 Bella Centret Nr 2 1 Vores forretning bygger på the Novo Nordisk Way Nr 3 En ekspanderende og global virksomhed Nordamerika

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere