MEDIA OG MARKED 2005/2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDIA OG MARKED 2005/2"

Transkript

1 MEDIA OG MARKED 2005/2 Til lands, til vands og i luften Aguketid - nej tak Step by Stepstone Mød Si Richad Banson i København Henley - MBA med muskle Duften af tang og levepostej

2 KUNDECASE Til lands, til vands og i luften - i avisen, magasinet og på nettet - Bøsens læsee e en kla målguppe fo os, fastslå DIFKO s maketingchef Helle Fyllgaf Holst Ejendomme, skibe og vindmølle e te af de mulighede, som Difko tilbyde velhavende investoe gennem annonceing i Bøsen. Investeinge ha gennem 30 å væet DIFKO s speciale. I dag e det vigtigste podukt selskabe med højst ti deltagee, de i fællesskab investee i ejendomme, skibe og vindmølle. I å ha pesone fået udbetalt tilsammen 663 millione kone i udbytte fa DIFKO. Indtil 1989 va DIFKO kendt fo investeingstilbud med bed folkelig deltagelse, men minde seiøse udbydee bagte skibsanpatene i miskedit, og 2 B Ø R S E N

3 KUNDEC ASE - Reklamekonsulent Las Madsen fa Bøsen e en inspieende spaingspatne, sige Difko s maketingchef. Støe annonce mee esponse efte en lovænding mistede menigmand muligheden fo at købe en bid af et skib med isiko fo tab elle gevinst. DIFKO ha siden 2000 udviklet og udbudt omking 50 timandspojekte til lands, til vands og i luften. Eftespøgslen e betydelig, og i slutningen af apil kunne man ligefem se en annonce i Bøsen, hvo et skib blev meldt udsolgt efte få dage. Taditionelt stige inteessen kot fø nytå, hvo potentielle investoe ha det økonomiske oveblik og behov fo solide afskivninge, men DIFKO gø meget fo at spede aktiviteten ove hele ået. Det skal ikke væe en impulsiv beslutning i sidste øjeblik, de give udslaget. Ud ove timands-selskabene ha DIFKO nogle mee folkelige aktiepojekte, de give mulighed fo at investee uden at hæfte fo mee end aktiens pis. - Jo støe en annonce i Bøsen e, desto stækee e esponsen. Nå vi ha en helside, kan det vikelig mækes he i huset i fom af kimende telefone. Vi søge også fo at vedligeholde kendskabet gennem løbende image-annonceing på bagsiden med 50 ålige indykninge. Bøsen Magasines investeingsudgave skal vi væe med i, fo vi konkuee jo med mange ande tilbud om pengeanbingelse. Endelig ha vi bannee på Bøsen Online. Det hele e omfattet af en åsaftale, og vi få god opbakning af Bøsens eklamekonsulent Las Madsen, som næmest e en spaingspatne, de give os inspiation og viden, fotælle hun. medabejde i de enkelte bestyelse, og selve fovaltningen af selskabene vaetages af DIFKO. - Målguppen e veluddannede og højtlønnede pesone, som ha mod på at gå ind i et pojekt til mellem 20 og 80 millione kone. De ha sjældent tid til selv at finde og udvikle et investeingsobjekt og bagefte finde ni ande, de gene vil væe med. He komme DIFKO betagte sit eget kvatalsblad som sit vigtigste medie, men det e isæ de eksisteende kunde, de ha glæde af det. Denæst spille en sto olle med besøg om måneden. Nye kunde hentes gennem blandt andet Bøsen, som også levee esultate, hvis DIFKO ha en ejendom på hånden og skal finde investoe i løbet af 14 dage. De e ikke plads til sote få, nå investoene hve isæ skal hæfte fo flee millione kone. Bøsen som landsdækkende avis ind i billedet som det igtige medie med en målguppe, de matche voes, sige maketingchef Helle Fyllgaf Holst. DIFKO glæde sig til at udnytte sit nye fimamedlemskab af Bøsen Executive Club, hvo op til fem medabejdee kan tage til de mest inspieende aangemente. Det e med til at gøe DIFKO til en attaktiv abejdsplads. Fa 20 til 80 mill. k. På hovedkontoet i Holstebo og filialene i Åhus og København e ca. 125 medabejdee med vidt foskellige kompetence inden fo finans, jua, søfat, ejendomme, vindmølle og administation beskæftiget med at finde nye pojekte, de egne sig til denne fom fo ejeskab. De foetage en gundig keditvudeing af de potentielle investoe. De e ikke plads til sote få, nå investoene hve isæ skal hæfte fo flee millione kone. DIFKO placee som egel en efaen jend om m e ønsk gen ninge om stillin n oplys se ninge spe La igee p oplys Ydel Je ildtu igee diektø el Ab s Ydel Mikk fås ho ektø. kan di unde send elle, så efon fo dig tchef på tel job ek et t Poj ndesom det mæke ling, Sø e te og e. d de t en ing nd ell Ly fde me ee søgn ligne ebo pimæ sonntific nalea aing d elle din an s peso 00 Holst mme, e ef igt ide me me t pe do nd on et. ko 75 sto jen ntæ ati se fik lvs Jobb ndom mt ge ko.dk et til Dif de 44, egen al se vevseje teing. Du ha lings at ga e ne sa inves Du sk ke hand lands ail til ha til hænd lge eh søge eje ge. lands ke fo evnen os i op uden udvæ p. e-m alt, stæ ndlin væe tiale, g. dive fem fo. skal foha t nin e bs 05 lig poten ing et en gn j 20 øe kø d fo s int e og se ansø. ma skab se en go nemf Difko d analy Din n 17, selve g, me es på st de egisk fokunn sene tækk bindelse, indetnin ud e, en kan abejde mplay bange fo e e i fo ld, lejee tud ist tea va ak ial ikke gå e be sfoho ld, kont Du e spec ig og kunn tide gning sfoho stænd Du skal m det til moiaf by ighed hu e. lvo e ding d en mynd t, se ngse all m.v. likke es me te omga saml oveb Du tiv delse ek fo at foeligge.. og di nligt el tage stækt mel peso slutsedd dsfase, ufo stisk Du stå, indtil på fo udbu sælge ne tysk ende e. og og ølg ton tåde de lsk eftef jektle enge I den ene po ske he u. int be t Du den svas nivea pæge, lings og an tion, lg i ud hand ove. ndigt isa n ha de sa lvstæ sk ogan e cesse psøgen seaktik et se n mi o bspo ko.d vil få en dyna l ej peso og fage de Du Indkø akte af w.dif en g igtig job i ka sonli den egne på ww fuldt gad fo fo pe aktiv løn må på mee de du de 3 att ojekte s he Læs hvo og, one. ngsp Difko mulig samt en fikati bsfat estei et af g, gode vitet. kvali o, fo ski af inv og viklin cil på Holsteb hvad dine inden tion avn domi lig ud dsvae is e benh nista jek te n få oldsv mo admi alt eft de Kø 0 po nh n, bå og 10 de Du ka he i end pital ge nhav e i. mee ngska afdelin konto elle Købe dst. ansat estei skabt med e s be o inv ha eb dig Åhu g af bejde iv og Holst sse meda midlin e i ve vsl de pa ds væ på ud enlan aftig et en k base et af ud f. te he øb levet op spojek fo indk pojektc o ha, Difk e ejendoml at stå ges en mægle and ge vi sø ehvevs sælg eige. Tiomme sø ansm nen e Peso e, fin kvaliund og Svke ejend gg velop ba ste, de Din b af vigtig dans penø Din indkø Difko s annonce i avisen, online og i Bøsen Magasine. te, fo ligg e eh peten toet vikling kom dansk jek tud ø i det vedkon ede og d po e. Ho akt gage et me tydelig omåd 0 en de 11 be abejd og an og ha e en 30 å oe Difko vikling i knap off-sh ha oe. nt ud egi, Difko invest v en konsta nske ed i enati da mh alt, fo kso omme e en vi ejend ko s. Dif Åhu BUSINESS 9 UG at også e nu land Tysk af e d, og jekte i Englan d indkøb spo dske ve ef t ndom pimæ edvike ktch - udenlan af danskeejeeje me, tm ndom me sam et Poje salg landske ejendom kst i en ke LHQ SnD QSDUW HUHU 'DQV N$ IRUPL NWLH $Q GOHUD SD IEUXJ UWVE UV $ 6 WHDQ 6 WLOEn SDUWHU HU'LINR DOJDI NR 9L GHN DQSD EHUH NDQEO D QFHUQHQ UWHU 5LQ W RJV VK JRJI OJHUH LOE\GHI OJ DQGHOVS JH nrso\ ODG DIDQ UQHHW HQGH SDUWH SURG VVDPW JUDWL VWY UGL YH HQ U GVDOJ VWLOEX XNWHU SnQH GVDP WRS LWRS GLQH PHQP HGGH DQSDUWH U 9 VNDWW HP V LVHQGH )n UGLJ JUDWL VLJHN RJVn RQVHN 6 UOLJ VUnGJLY YHQV QLQJL HIRUK HU IRUEL PRGWD ROGJ QGHOV JHSH UVLJ GXKD QVLRQ J OGH HPHGN UDUYH HOOHU EH VRFLD QGH KY WDQS % LVGX OOHUVDOJ DUWHU OH\G XG 8 DIDQ PRG IUDIR HOVHU GE SD WDJ XG U OGU LIU UWHU HHOOHU HPWLGHQ HUHOOHUY $I LO HOOHU JLYEX IDPL KY OLH GSnD LV QSDUW 9 UGLW HU VR MHN PGX V UOLJ /D W QV GRVI NHUD OJHY WN E UGLH 6 H HOYDQ QDIG JLYHOV LQHDQ SDUWH HVVH /D UKHOW UYLFH GRVK JUDWL M OSH V GLJP HGVH OYDQJ QVNH LYHOVH UGX Q \G 5 ngjly QLQJ WLODWNR HUOLJHU HRSO\ QWDNWH %HV J VQLQJH RVSn RJVnY UHUGX WOI RUHVK DOWLGY MHPPH HONRP VLGHS PHQ n ZZZ GDD E DV FRP 'DQ VN WHU 9L $NWLH YHGU U IRUPLGOH $QSDUWVE UN ER UV$ P JOH HQGHVNDW 6HU' WHP V JVDOJDI UVHOVN LINR NR DOOH DE VLJHN QFHUQH RQVHNYW\SHUD QVKDQ HQVHU QSDUWHU GHOVSO VD 'DQ VN$N PW\GHUUn DGVVDPW WLH GJL ODQ $QSDU YQLQJLIR GHWVV W UVWH WVE UV UELQ IRUPL $ 6H GHOVH GOH KHU UJR GNHQGW PHG UDIEUXJWH DI)LQ KHUXQG DQ DQVWLOV HUUnGJ SDU \QHWVR LYQLQJ PIRQG V Renault femstilles på Domaine des Lignées, et pægtigt slot de ha egne vinmake, vinifikationskælde og et destillei 3

4 I juli udkomme Bøsen som altid. Det e jo en skøne, at ehvevsdanmak gå i sommedvale. Mængden af ehvevsnyhede e nok minde, men tiden og lysten til at læse e til gengæld mangefold støe. Og Bøsen e jo mee end hadcoe ehvevsstof. Atikelakivet vise, at både aktie, bestyelse og centaliseinge ikke altid espektee aguketiden. Følgende kendsgeninge bø inteessee dig som annoncø: Bøsens oplag e i juli måned sølle 3-5 % lavee end elles. Juli-oplaget vil med sto sandsynlighed fotsat væe på den gode side af Det skyldes bl.a., at ca abonnente flytte Bøsen med på feie, pimæt inden fo landets gænse, men også uden fo. Mee end 50 % af Bøsens abonnementsoplag levees til beslutningstagene pivatadesse og betagtes som en mindst lige så vital del af husstanden som enhve anden mogenavis. Bøsens læsetal i juli holde tilsvaende niveauet pænt. Med ca. 10 % unde nomalen i juli måned tale vi stadig om mee end købedygtige sommelæsee af Bøsen. Bøsens læsee ligge langt ove gennemsnittet fo de fleste ande dagblade/medie på følgende dimensione: Holde sommefeie indenlands Eje elle leje sommehus i Danmak Dele ofte feiepeiodene op i flee ejse/feieophold Buge makant mee på feie og øvig livsnydelse i køkken, hus og have i sommetiden Andelen med hjemmeboende bøn e langt højee end gennemsnittet. Foestil dig, hvad en købestæk bønefamilie, de gene spontant hive tegnebogen fem, kan gøe fo afsætningen af dit podukt. Med ande od: Hvis du vil amme Danmaks mest købestæke beslutningstagee, mens de ha fi, så e annonceing i Bøsen i juli måned væd at oveveje fo en effektoienteet maketingchef. Det gælde selvfølgelig i høj gad fo Business to High Consume annoncøe, men et elevant BtB budskab kan netop tænge igennem i en fedelig feiestund. Vi ha sammensat en ække ualmindelig attaktive sommeannoncepakke. Kontakt Bøsens annonceafdeling og hø, hvodan du få solskin i salget. God somme! Med venlig hilsen Jes Richad Mølle Annonce- og bladsalgsdiektø Dagbladet Bøsen Hvad lave du selv i din sommefeie? LÆSERTAL fo 2/3 kvatal i 2001, 2002, 2003 og OPLAGSTAL fo 2. halvå i 2001, 2002, 2003 og BøsenBusiness Ansvashavende edaktø: Jes Richad Mølle Redaktion: Jacob Ludvigsen, Baltisk Bueau A/S AD/Poduktion: Caina Bang Foto: Søen Wesseltoft Tyk: Lassen Offset A/S Udgivet af: Dagbladet Bøsen A/S Møntegade 19, 1140 København K Tlf.: Fax: ISSN BøsenBusiness infomee om maked og medie fie gange om ået Kilde: Gallup - Index Danmak Kilde: Dansk Oplagskontol B Ø R S E N

5 KUNDECASE Dynamisk duo på jobmakedet StepStone og Bøsen i ny alliance om effektiv ekutteing på nettet og på pint StepStone ASA Euopa, de e kendt som den føende specialist i onlineekutteing, ha indgået et samabejde med dagbladet Bøsen. Patneskabet indebæe stæke og effektive løsninge fo viksomhede, de e på udkig efte højt kvalificeede top- og mellemledee. StepStone og Bøsen vil Samabejdet makee et udvikle pakkeløsninge, de skidt femad i StepStone s skal tiltække de bedste stategi fo udvikling af ledee og specialiste inden innovative podukte, de fo salg, maketing, it, fobinde fodelene mellem finans, biotek nettet og den tykte avis. og medicin. Hve fedag vil Bøsen binge en sælig StepStone-side med ovesigt ove attaktive stillinge og links til nettet, hvo kandidate kan finde ydeligee oplysninge og sende ansøgninge. BøsenKaieeJob-potalen basees nu på StepStone s teknologi, så alle tykte stillingsopslag oveføes til På den måde vil et endnu støe publikum få kendskab til jobmakedets tilbud til højpofileede kandidate. Også salgsstyken foøges, nå begge pate sælge det fælles podukt. Samabejdet makee et skidt femad i StepStone s stategi fo udvikling af innovative podukte, de fobinde fodelene mellem nettet og den tykte avis. Modellen ha vist sin styke i Tyskland, hvo StepStone og en ække af Axel Spinge-koncenens blade skabe gode esultate. Også i Belgien fungee en tilsvaende kombination, og på den hjemlige font gå MetoXpess og StepStone hånd i hånd. - Vi e glade ove, at Bøsen ha valgt os som online-patnee. Bøsen e et stækt band med Danmaks beslutningstagee som læsee, og vi kan tilbyde voes kliente adgang til de dygtigste kandidate, sige StepStones danske administeende diektø i, Moten Heuing, som påpege, at det indfie ambitionen om at kunne betjene de mest kævende kliente. - - Sammen med Bøsen blive vi n. 1, nå det gælde tvæmedial ekutteing af diektøe og specialiste, udtale han. - Bøsens ønske om en patne, de dele voes vision om sevice af høj kvalitet i den øve ende af jobmakedet, e nu gået i opfyldelse. Tilsammen danne vi det pefekte pa, sige Makedschef Moten Andesen, Bøsen. BUSINESS 5

6 BEC På ny befæste Bøsen executive club sit y som et foum, hvo medlemmene ha mulighed fo at komme tæt ind på livet af tidens støste foetningsmænd og politikee. I maj måned talte Bill Clinton igen i Det Ny Teate i København, og den 17. novembe e entepeneuen og eventyeen Si Richad Banson på scenen fo at fotælle BEC-medlemmene, hvodan han i en alde af 54 å ha skabt sig en fomue på godt 30 mia k. Banson e involveet i omking 150 selskabe, i nogle ha han majoiteten, i ande blot en minde andel, men det afgøende e, at han bidage med sit Vigin-mæke til at skabe succes, beette Klaus Givskov, Bøsens koespondent i London. Bansons støste fima e Vigin Ai, som han eje sammen med Singapoe Ailines. Selskabet ha netop skevet kontakt på flee Aibus A380 gigantfly, som han vil indette med bae, dobbeltvæelse og sauna. Fa 2008 vil Vigin Galactic påbegynde umflyvninge; passagee ha alleede købt billette fo tilsammen 9 milliade kone. Si Banson e selv en vovehals, de flyve joden undt i ballon og sætte hastighedsekod i katamaansejlads ove Atlanten. Hidtil ha Banson haft fo tavl til at gå på talestolen, men nu skal det væe. I en ække ande lande blive billettene solgt fo k., i Danmak e den eneste mulighed fo at deltage et medlemskab af Bøsen executive club. Pis kun k. Banson besøge Bøsen Bliv medlem af Bøsen executive club og oplev Si Richad Banson i København At få Banson hetil e lidt af et scoop, og vi glæde os meget til at få opskiften på, hvodan man omking en enkelt peson kan skabe et vedenskendt band, og en fomue på godt k. 30 mia., sige Bøsens chefedaktø Leif Beck Fallesen. Sejl og se med BMW Bøsen executive club ha planlagt otte aangemente i andet halvå. Pogammet e en affineet blanding af foedag og fonøjelse, heunde en golf- og gastonomiejse til Bodeaux i oktobe. Louis Vuitton/Ameica s Cup finde sted i Malmø i slutningen af august. BEC s medlemme invitees til at ovevæe begivenheden. Om mogenen blive gæstene sejlet fa København fo at møde BMW Oacle Racing Team. Fa en tilskuebåd følges kapsejladsen helt tæt, og de e føsteklasses foplejning hele dagen. Om aftenen e de champagne og snak med sejlspotsfolkene, og hjemtanspoten foegå i BMWlimousine. Et aangement, som elles ville koste 3000 k. p. peson. BEC s medlemme kan tilmelde sig uden beegning. Et ås kontingent til Bøsen executive club koste k. Et fimamedlemskab til k. give adgang fo op til fem pesone. Pisene e eksklusiv moms. Kontakt Bøsen executive club s vice pesident Diana Willemoes på telefon elle send en mail til Læs mee om BEC s aktivitete på Foøg din dækning med omking 50 % Ved at øge antallet af indykninge i Bøsen og Bøsen Magasine øges nettodækningen væsentligt. Med en indykning i Bøsen amme din annonce læsee. Øge du til to indykninge foøges nettodækningen til læsee. Det en foøgelse på 48 %. Samme flotte akkumuleing gø sig gældende fo Bøsen Magasine. He øges nettodækningen med 53 % fa læsee til læsee ved to indykninge fem fo en. Kombinee du Bøsen og Bøsen Vi afvente i øjeblikket dækningstal på Bøsen Online fa Gallup. Demed få vi mulighed fo at dokumentee akkumuleingseffekten ved at supplee medieplanen med Bøsen Online. Det fovente vi os meget af. Magasine opnås en endnu støe foøgelse af nettodækningen. Med en annonce i Bøsen og en i Bøsen Magasine opnås kontakt til læsee. Det e en stigning på 59 % i fohold til en indykning alene i Bøsen og 76 % i fohold til en indykning alene i Bøsen Magasine. Kontakt BøsenAnnonce på fo hjælp til den optimale plan og fekvens fo netop din kampagne. Kilde: Indeks Danmak 2. halvå

7 KUNDECASE Henley Management College e på toppen af MBA-banchen. Fo den danske afdeling e Bøsen vejen til vækst. Building People Poject manage Sven Demant, studiechef Jespe Nytoft MBA (med hovedpydelse) og maketingkoodinato Kathine Andesen impotee og distibuee viden fa Henley Management College. The taditional gaduation Nå anstengelsene e ovevundet, foegå de en stilfuld gaduation i Henley, hvo kandidatenes familie og mentoe opleve ceemonien. Kappeklædte MBA ee med den kaakteistiske unde og dog fikantede hat i skæet fa fakle og ledsaget af ogelmusik tæde ind i visdommens veden. Ved den seneste tanslokation modtog 55 danskee dees eksamensdiplom, og de medbagte 122 gæste til den ufoglemmelige højtidelighed. - Vi e i vækst, og synlighed e vigtig fo os, både i avisen og på Online. At Bøsen også edaktionelt inteessee sig fo esultatene fa Henley e natuligvis et eksta plus, sige maketingkoodinato Kathine Andesen. Building Business MBA Maste of Business Administation. De te bogstave pynte på visitkotet. Veden vimle med MBA-udbydee. Medminde man bae ønske falske fje, gælde det om at vælge igtigt. Den danske afdeling af Henley Management College, opettet 1986, buge Bøsen og Bøsen Online til pofileing, infomation og pæsentation af de nyudklækkede MBA ee. Building People Building Business, e paolen fo det pivatejede notfo-pofit univesitet, gundlagt i Gennem Bøsen gø vi målguppen opmæksom på, at det e afgøende at kunne skelne, og eftespøgslen e voksende, sige studiechef Jespe Nytoft. Han ha selv taget MBA på Henley og afsluttet med en afhandling om stategipocesse i danske oganisatione. Konen på væket e et speciale på engelsk, de bedømmes af bitiske censoe; dette kav adskille bl.a. Henley fa flee konkuente. Value fo money Undevisningen kæve et pa tusinde time, koste k. (det svae til et AMUkusus) og foegå enten på fuld tid i England elle hehjemme ove to-te å. Kandidaten, de typisk abejde på ledelsesniveau, aftale fomålet og foløbet med sine foesatte og få mulighed fo at deltage i foelæsningene, de samles i to-dages module og afvikles på komfotable kususejendomme, hvo en videnskabsmand stye undevisningen. Undevejs løse kandidatenes opgave, de tage konket udgangspunkt i dees viksomheds vikelighed og defo e umiddelbat anvendelige som handlingsplane elle diskussionsoplæg. Den enkelte kan altså fotsætte i sit job og behøve ikke flytte elle fosømme familien; to ud af ti Henley-studeende e kvinde. Oganisationen i Danmak skæddesye den engelske pakke til Danmak og vaetage ekutteing, infomation, foelæsninge, pesonlige samtale og kontakt med viksomhedene. De studeende danne netvæk med seks-otte deltagee og få hve isæ en coach og spaingspatne, typisk dees chef. Viksomhede som ISS, Coloplast og Danfoss ha egne MBA-pogamme, koodineet af Henley Danmak, det e mee ationelt end at lade medabejdene vælge individuelt. Poject manage Sven Demant fa Henleys danske filial e selv ved at dygtiggøe sig gennem en Henley MBA in Poject Management og femhæve, at Henley ha et uovetuffet e-bibliotek, diskussionsfoa og foskee, de hutigt sætte sig ind i de nyeste managementteoie og fomidle essensen til sine eleve. På den måde spae de oveflødig læsning og eseach. 7

8 KONKURRENCE Med Bøsen på Bakken Vind åets sommeudflugt Te igtige sva e nok til at deltage i lodtækningen om en tu på Dyehavsbakken fo 12 pesone. De heldige kan glæde sig til dette pogam: 1 times køsel gennem Dyehaven i kapevogne En femkamp elle en anden selskabskonkuence En te-ettes Bakken-menu med velkomstdink og vin ad libitum A-billette til Cikusevyen Mine dame og hee, gevskabe og klædeskabe, som Bakkens navnkundige Pofesso Tibini åbte. Nu gælde det om at skyde papegøjen. Fu Fotuna finde den vinde, de skal invitee kollege, kunde elle kammeate på en ufoglemmelig udflugt i den gønne skov. Kapevognene binge den udvalgte skae gennem Dyehaven til Danmaks støste og smukkeste selskabslokale. Deefte kan de fo eksempel aangees en femkamp elle en anden munte kappestid, de skæpe appetitten. Bakken ha 40 estauante og bevætninge, og man kan også spise i det gønne. Glem ikke utschebanen og folystelsene og Bakkens Hvile og adiobilene og fadøllet og alt det andet, de yste os sammen og femme snakken. På Bakken. Send din løsning i dag og inden den 10. juni vindeen få diekte besked og tilettelægge pogammet sammen med Bakkens hjælpsomme medabejdee. Bakkens pakke Hvis det kible i dig fo at komme på Bakken, så bestil det favestålende Bakkemagasinet, de give inspiation til en sjov fimaskovtu på Se også Bakkens Aangement Sevice ha tlf fax Cikusevyen ha pemiee den 26. maj og spille fem til den 27. august. Det e oplagt at tage en ginetu i teltet hos Lisbet Dahl, Ulf Pilgaad, Claus Ryskjæ, Maie Askehave og Henik Lykkegaad. Billetsalg Besva de te spøgsmål og mail svaet på inden den 10. juni. 1. Hvo ha DIFKO hovedsæde? 2. Hvo mange abonnente flytte Bøsen til feieadessen i juli måned? 3. Hvonå blev Henley Management College etableet i England? Besva de te spøgsmål og send dem på:

9 Fie vindee af japanske knive Online i vækst: X-TRA Fonyelse femme funktionalitet og effekt Mette Maie Lydet Bosen, Steen Ellegaad, Vivi Genande og Annette Riiskjæ svaede på spøgsmålene i Bøsen Business n. 1. De ha nu modtaget et sæt Rosendahl knive til en vædi af k., designet af Komin Yamada. Bøsen Online ha netop haft pemiee på sit nye design, de bygge på femtidssiket teknologi og e endnu mee oveskueligt ved ent visuelt at væe tættee på avisen. Ove bugee klikke sig ind på bosen.dk, hvo de mest populæe punkte e aktiekuse og nyhede. Fonyelsen af ehvevslivets foetukne søgemaskine e mee end et facelift, fo ambitionen e at gøe hjemmesiden lige så holistisk som den tykte avis og magasinene. Hidtil ha Bøsen Online føst og femmest væet kendt som et foetningsvæktøj, nu skal intenetudgaven også dække de stofomåde, de kendes fa ha vi taget højde fo, sige annoncekonsulent Michael Bafoed, Bøsen. - Vi fovente en stigning på ove 50 %, det ligne snaee en fodobling, sige salgschef Las Helweg-Andesen. Bøsen Online sige konsekvent nej til pop-up eklame, som kan vike som spam og støj, og at det vædsættes af både bugee og annoncøe. Ove to millione sidevisninge p. uge betyde selvsagt, at flee øjne se budskabene. Det foøge annonceeffekten, og stadig flee viksomhede supplee annonceingen på tyk med elektoniske budskabe. PERSONALIA Nyt ansigt på Bøsen Biita á Heygum e tiltådt som DTP e i Bøsens tekniske annonceafdeling. Biita ha blandt andet tidligee væet ansat i Signatu Aps. X-TRA TEMA & TILLÆG 2005 i peioden Bøsen Magasine: Tema: Tend Udgivelse: 25. august Deadline: 12. august BøsenLogistik: Udgivelse: 15. juni 17. juni Deadline: 1 uge fø Bøsen Weekend og fa de daglige side om livsstil. Indholdet skal væe så attaktivt, at bugene også ha lyst til at kigge uden fo kontotid. - Væksten i salget af banneannonce e næmest eksplosiv med en stigning på omking 50 % i fohold til Det nye look e ikke blot kosmetisk, det skal også gøe det nemt og hutigt at finde det, man søge. Vi ved, at de utålmodige falde fa, hvis de skal gennem flee niveaue fo at komme ind på det ønskede omåde, og det Bøsen Online, som e blevet mee oveskueligt ved ent visuelt at væe tættee på avisen. 9

10 BULL S EYE BULL S EYE DOBBELT OP Åets anden Bull s Eye juy Spøgsmål: Kan samme bueau og annoncø vinde Bull s Eye mee end én gang? At diecto Elsebeth Vahl, Unplugged. Sva: Pincipielt ja, da valget tæffes af foskellige juye. Kongebogaadens kampagne i Bøsen begyndte i janua 2004 og va få dage gammel, da en juy bestående af de keative diektøe Mads Oht og Fank Eiksen plus AD Sanne Fank satte Home Sweet Home på Bull s Eye-shotlisten. Et kvatal og flee fiske annonce senee besluttede juyen Maggie Kempinska (tekst) og Thokild Bjee Lasen (AD) at kåe HSH og det femstjenede fynske komfot- og konfeencehotel ved den gamle Lillebæltsbo som Bull s Eye vinde.. Foleden afgjode at diecto Elsebeth Vahl, Unplugged, planne Sanne Olsen, fø Advance og nu selvstændig, samt keativ diektø Pe Pedesen, Uncle Gey, at Kongebogaaden plus tekstfofatte Mette Lehmann og at diecto Heidi Volke fotjene hæde fo avanceet annonceing i føste kvatal af Planne Sanne Olsen, Selvstændig. Keativ diektø Pe Pedesen, Uncle Gey. Juyens motiveing Bull s Eye I 2005 Vinde: Kongebogaaden Foskellige annonce... Bueau: Home Sweet Home Team: Tekstfofatte Mette Lehmann og At diecto Heidi Volke pause i hvedagen og e som al vikelig god eklame med til at gøe mediet bede. Både idé, tekst og illustation oveaske hve gang og give gensynsglæde. Fomatet e så indabejdet, at hotellet kan tillade sig at indykke en påskehilsen, hvo man selv skal gætte afsendeen. Det e ægte vædibaseet makedsføing. Kongebogaaden vise mod og vilje til at skille sig ud. Annoncene amme både mænd og kvinde pivat og pofessionelt, e sanselige og danne kontast til de atikle, de omgive den. Annoncene fungee som en slags klumme, en kot Hua fo Bøsens annonce. Elsebeth Vahl, Sanne Olsen, bag dem Jacob Ludvigsen, Pe Pedesen og Niels Kjæ Jøgensen, Bøsen. 10 B Ø R S E N

11 Soloannonce med høj fomat-effekt BULL S EYE Kongebogaadens annonce e på te lodette spalte, men den halve side vike som en helside i kaft af dens luftighed, vudee de to ophavskvinde og bueauindehavee Mette Lehmann og Heidi Volke, de stå støt på egen kommandobo i Home Sweet Home på hjønet af Støget og Gammeltov i Københavns hjete. Og hjetene e med, nå HSH med undespillet ovelegenhed fotælle Bøsens og kun Bøsens - læsee om Kongebogaadens lyksalighede i poetiske vendinge og sate stegtegninge. En stæk stategi, nå det gælde om at distancee sig fa ande ku- og kusushotelle. SH RTLISTEN Jette Nielsen Feslew, Mette Lehmann, Heidi Volke og fa Home Sweet Home fik endnu en gang blomste og diplome. BøsenAnnonces konsulent Cistina Biondi havde fonøjelsen af at hylde heltindene. Hedde det business elle deal? Touaeg-ejeens døm om et andet Køge Annoncø: SMC Bueau: DDB Pe Pedesen: - Danmak e Touaegfjendtligt teitoium. Det kæve ioni at makedsføe en bil i et land, den ikke e bygget til. Jeg ha set mange Touaeg køe undt, så det lykkes på en elle anden måde. Elsebeth Vahl: - Klassisk VW-annonce, de tale til denge. Fint, at de ha valgt Køge fem fo fx Høsholm. Supe annonce. Sanne Olsen: - Til den inde vildmand. Køge e elles et usexet. God indsigt i målguppen. Bede. Bedee. Behageligee. Annoncø: SAS Business Bueau: Halbye, Kaag & Thompson Sanne: - Godt håndvæk, de vike. Relevante budskabe i fohold til målguppen. Back to business. Fomidle et USP og afsendeen slå tydeligt igennem. PP: - Den tø lidt mee. Lidt befiende i fohold til det alt fo business-agtige. Nu ha SAS genoptaget dialogen med sine ehvevskunde. De e på banen igen. Det e aldig nogen skam at makedsføe en poduktfodel, nå man ha en. SAS ha skabt en diffeentieing. Elsebeth: - Og så e den igtig godt castet. Annoncø: Gyldendals Røde Odbøge Bueau: Gyldendal Elsebeth: - Annoncen lege med de od, den skal sælge. Og den øde fave e et indabejdet signal fo odbøge. Od og ød fave godt tænkt. Eksekveingen e måske ikke den mest affineede, men budskabet gå ent ind. Pe: - Det e godt nok modigt at sælge odbøge til administeende diektøe og seniopatnee. I den modene veden, hvo executives selv kommunikee p. mail, komme dees evne til at stave på udstilling. Sanne: - Ehvevsfolk højt på stå og de fleste af os e ikke gode nok til engelsk på fohandlingsniveau, men vil nødigt indømme det. Annoncen sige det højt, undestøttet af tovædige testimonials fa espekteede ehvevsledee. BUSINESS 11

12 BAGSIDEN Efte få månede på Hause Plads i hjetet af København kan Thomas Meng, diektø fo den nye afdeling af Nøgaad Mikkelsen, glæde sig ove at have fået den føste ækekøbenhavnske kunde, HUR, Hovedstadens Udviklingsåd. En kampagne fo byens busse e udviklet af keativ diektø Thomas Fabicius, som e hentet fa Gey København. De to va tidligee kollege på Leo Bunett. Thomas Meng ha væet hos Nøgaad Mikkelsen i fie å, men ha kendt Danmaks næststøste eklamebueau siden sin bandom, fodi hans mo va ansat de. Meng ha opbygget Nøgaad Mikkelsens filial i Hambug (han tale flydende tysk) og e fotsat dens diektø. Nu bestå udfodingen i at finde og vinde de viksomhede i hoved- og Øestadsomådet, som ha bug fo Nøgaad Mikkelsens full-sevice kompetence på isæ fødevae og detailhandel, men som synes at Odense tods bo og hutige tog ligge fo langt væk. Målsætningen med bueauet e ikke at lave et bueau i bueauet, men at væe en stæk stategisk og keativ 8-10 mands spydspids fo Nøgåd Mikkelsen ind på det Københavnske maked. Alle ande funktione hentes hos hovedkvateet i Odense. Staben vil vokse i takt med væksten, flee nye kunde e på tappene, fotælle Meng og tilføje, at beliggenheden spille en olle, nå de skal hyes efane medabejdee og fo den sociale kontakt med ehvevslivets beslutningstagee, som hen ad vejen kan føe til samabejde. Folk i faten 2 x Thomas Otte ud af ti poduktlanceinge slå fejl, og det kæve stategisk nytænkning og en skap keativ pofil. Vi ha defo udviklet et nyt insight væktøj på såvel fobuge, medie og poduktniveau. Det give unikke mulighede fo at amme fobugeen på nye måde og hjælpe voes kunde til succes. Diektø Thomas Meng (t..v.) og keativ diektø Thomas Fabicius med et pa visuelle insight tanke... JACOBs BAGTANKER Det duftende dagblad Avanceede bandingekspete af den kalibe, de få $ fo at aflevee nogle helt specielle almindelighede til et måbende publikum på en måde, så de bagefte føle sig klogee end ande, undestege betydningen af at foføe fobugene ved hjælp af alle fem sanse. Fo et almindeligt supemaked e det let nok at følge foslaget. Faktisk havde de alleede fundet ud af det fø tendsettene. Ved at kombinee butikkens ventilationssystem med slagteafdelingens udsugning kan hømen af nybagt levepostej distibuees helt ned i vaskepulvehyldeafsnittet, og så begynde de letpåvikelige sind alleede at tænke på, om de e flee syltedeødbede dehjemme. Knap så ligetil e det fo dagbladsbanchen at implementee tilsvaende kunstgeb i bestæbelsene på at tænke i takt med tiden. Men det kan ikke udelukkes, de på et japansk laboatoium sidde en cand. odeu og sysle med at oveføe essensen af gæet tang til tyksvæte. Nå det føst e lykkedes, åbne de sig uanede mulighede. Ejendomsannoncene skal natuligvis ganees med den kombination af økologisk bikebænde og nybagt speltbød, de e så foføende. Motostoffet skal tilføes den fine pafume af olie og læde, som e halvdelen af glæden ved en fabiksny bil, og pafumeannoncøe må have sælige næse til at dufte koektu. Mee svedent blive det at ganee det politiske stof. At illustee et blodbad i en folketingsguppe med autentiske duftspo fa Danish Cown e ikke seiøst. Den slags løse sig, nå epotene udstyes med en Smell-O-Phone, og så gælde det om at have en spay med fyenåle på kontoet. Hvad så med bøskuse og vaenoteinge? Non Olet, sagde kejse Vespasian (å 9-79) til sin søn Titus, da denne undede sig ove en ny skat på nødtøftshuse. Penge lugte ikke.

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Honeywell Hometronic

Honeywell Hometronic Honeywell Hometonic Komfot + Spa enegi Gulvvame Lysstying Lys Sikkehed Sikkehed Andet Andet Radiato Insight Building Automation 1 MANAGER Hometonic Manageen HCM200d e familiens oveodnede buge-inteface.

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun. Oplevelse fo alle! Bowl n Fun Hosens Standkævej 87 8700 Hosens Tlf. 75 64 56 55 Vi ha online ooking - læs mee på www.owlnfun.dk 2 Familieuffet & Bowling Søndag fa kl. 17.00 Bøn unde 12 å ½ pis TILBUD Hve

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med! www.ikast-bande.dk Væ med! Vi vil godt væe med I te månede ha bogee i Nøe Snede taget skald og skidt i eg hånd. Det e histoi om by, de også e ved at tage ejeskab fo at tage sig godt ud. Skald på bys offtlige

Læs mere

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole.

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole. Po amu dvik lin Desin up k c Ba ed Sikkeh S e v el øs nin af Ne t m Poam væ k Da ta e e i n se ba Bu e s e vi ce Se m Poam ve løs nin e Fe e i n n di jl f in Softwae ae Hadw D at aba se Si k he d ERHVERVSUDDANNELSER

Læs mere

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi plantefoskning.dk Cisgene bygplante Nyttige egenskabe kan tilføes til femtidens afgøde ved hjælp af genetisk modifikation uden indsættelse af atsfemmede gene. Den nye stategi anvendes bl.a. til udvikling

Læs mere

Produkter og priser 2014

Produkter og priser 2014 Podukte og pise 2014 ESTATE MEDIA Ejendomsbanchens mediehus ESTATE MEDIA e det fælles navn fo Nodens støste mediehus med fokus på ejendomsbanchen. I Danmak udgive Estate Media 7 gange om ået ejen domsbanchens

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG SUNDHEDSHUS TOLDODEN, VIORG [Et modene flebugehus med suveæn placeing] OK GROUP OFFIEPRK TOLDODEN SPRRE GDE Inde ingvej Tog busstation Toldbodgade Regionshospital, Vibog E47 Udendøs ophold foan kantinen

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN Decebe 2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER side 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN side 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL side 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN side 9 NYE tide, NYE idée og NYE åde! Hve dag kan

Læs mere

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER MASKIN- LØSNINGER FRA He finde du voes sotiment f mskine OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER 94 Omsnøingsmskine og stækfilmsomviklee

Læs mere

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Modul 0: Speciale 0. semeste, cand.oecon Aalbog Univesitet Afleveet d. 30. maj 202 VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Vejlede: Finn Olesen Skevet af Henik Hanghøj

Læs mere

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale ...when motos must be contolled Om Gea fa Technoinganaggi Riduttoi Tilføjelse til TR s katalogmateiale ISO 9 cetificeing: Technoinganaggi Riduttoi følge ISO 9 pincippene i dees kvalitetsstying. Alle dele

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND 1 LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Langs Kægade i Vop Lokalplanen omfatte et ca. 4,13 ha stot omåde fodelt på 4 pivate ejendomme beliggende fo foden af Tebbestp Bakke

Læs mere

diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009

diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009 side 08 fysioteapeuten n. 05 mats 2009 diagnostik Skulde Mogens Dam e oplægsholde på fagfestivalen d. 26.-28. mats 2009. Fysioteapeut Mogens Dam ha udvalgt en ække gængse diagnostiske test fo skuldepobleme.

Læs mere

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen!

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen! DET RIVATE MENNESKET BYNINER SEMIRIVATE R DET LANDSKABET Heenes s CV www.moveakitektu.dk Mee akitektu i hvedagen! C.V. Heene et m.a.a. FAKTA: RISER, KONKURRENCER: Cand. ak. Akitekt Maa Uddannet på AAA

Læs mere

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne Undevisningsbeskivelse Redig e Fag: Tilføj foløb Genee beskivelse Tilføj supplemen Temin: Juni 2014 Læe(e): Niveau: abejdsfome Psykologi C->B, VAF Flemming Johansen (FLJO) B fokuspunke Insiuion: VUC Vejle,

Læs mere

Delegationsplan for Helsingør Kommune

Delegationsplan for Helsingør Kommune Delegasplan fo Helsingø Kommune Fomålet med at udabejde delegasplanen fo Helsingø Kommune e at skabe klahed ove hvo i oganisaen, de tæffes beslutning i fohold til opgave og sage, de ifølge lovgivningen

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeet infomation om cooies Website: Kontoldato: 2015-08-03 Kontolleet af: https://casino.dansesp/ https://dansesp/ https://poe.dansesp/ Cooie Repots Limited http://www.cooieepots.com/ Dette doument

Læs mere

elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien.

elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien. Toeup Efteskole www.th-te.dk Udgivet af elevfoeningen N. 3 septebe 2013 106. ågang elevblad Hvad buge an en olov til? Læe Mak Badfod ha væet et å i UK saen ed hele failien. NY igen So 2. åselev pøve an

Læs mere

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum.

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum. PvaPakeng FådnegpadsmdFaabg BumsEjdommeopføenypakengskæ demed26padsefaabgcum Pos kon og Supe b ugs Kommuna e Pake ngsp adse Kommuna e Pake ngsp adse OFF TOI ET NY PKÆDER INDKØRSSRAMPE DI SPONI B TFOR EJ

Læs mere

Husk Hovedvejens Auto er flyttet til Grønnemosevej 12, 5700 svendborg v/niels Thue sørensen Tirsdag den 9. JULI 2013. 103. Årgang - nr.

Husk Hovedvejens Auto er flyttet til Grønnemosevej 12, 5700 svendborg v/niels Thue sørensen Tirsdag den 9. JULI 2013. 103. Årgang - nr. Husk Hovedvejens Auto e flyttet til Gønnemosevej 12, 5700 svendbog v/niels Thue søensen Tisdag den 9. JULI 2013 Tlf. 6221 0786 103. Ågang - n. 28 - siden 1910 home Svendbog Susanne s Folkekøkken e et tilløbsstykke

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst??

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst?? SkanKomp Vædiskabende pojek elle idsøve? Dagligdagens balancekuns?? 02-02-2012 1 Pogam Check in il wokshoppen Opvamning Fomål med wokshoppen Henik - SkanKomp vædiskabe elle idsøve fo Kususcenee? Hvodan

Læs mere

1. Indledning... 1 2. Lineær iteration... 2

1. Indledning... 1 2. Lineær iteration... 2 Hvad e matematik? B, i og ISBN 978 87 766 494 3 Pojekte: Kapitel Pojekt.3 Lieæe Iteatiospocesse Idhold 1. Idledig... 1 2. Lieæ iteatio... 2 2.1 Lieæ vækst... 2 2.2 Ekspoetiel vækst... 2 2.3 Foskudt ekspoetiel

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

2014 efterår / vinter - 20140814 2 living a

2014 efterår / vinter - 20140814 2 living a 2014 efteå / vite LANERNER, galvaiseede - Vi ka ikke give evhedsgaati på at de ald uste, me de holde lagt lægee ed geemsittet... - Hægsle, itte og hak i ustfit stål. - Magetluk. quado Mico latee Galvaized

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Indhold. Standnr. B1062. Mød os på. 18. årgang Efterår 2004 Nr. 2.

Indhold. Standnr. B1062. Mød os på. 18. årgang Efterår 2004 Nr. 2. Mød os på Standn. B1062 OPTIFLUX, den nye MI måle fa Kohne Med denne nye seie af magnetisk induktive flowmålee fa Kohne kan Fagebeg klae stot set alle flowmåleopgave. Kohne ha i mange å leveet magnetisk

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK fa C- til A- niveau. udgave FORORD Denne bog e beegnet fo studeende, som ha behov fo at epetee elle opgadee dees matematiske viden fa C elle B- niveau til A-niveau Bogen

Læs mere

Livstidssundhedsomkostninger for rygere og aldrig-rygere. Årlige omkostninger ved passiv rygning

Livstidssundhedsomkostninger for rygere og aldrig-rygere. Årlige omkostninger ved passiv rygning Livstidssundhedsomkostninge fo ygee og ldig-ygee Ålige omkostninge ved pssiv ygning Konsulentppot udbejdet til Hjetefoeningen f pojektlede Susnne Reindhl Rsmussen, egotepeut, MPH DSI Institut fo Sundhedsvæsen,

Læs mere

Måske rent bortset fra baneforholdene, som nu synes at blive løst, skønt det nye anlæg

Måske rent bortset fra baneforholdene, som nu synes at blive løst, skønt det nye anlæg NORllBORG DflÆ TSFORENNG Q:igJfOR2!MNQEN afholdtes søndag den '2/11 på hotel UNON Til diigent valgtes VLund Fomanden GV Hansen kom i sin beetning ind på 10 ås jubilæet som i1'\nlundeblev nogen succes;

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Impressivo. Installationsprodukter. Sæt liv i kontakterne. Få en optimal motorløsning side 28

Impressivo. Installationsprodukter. Sæt liv i kontakterne. Få en optimal motorløsning side 28 N. 6 Decembe 2009 pædede yssætig ide 8 Fuldautomatisk ESD-system øge sikkehede i sommeladet side 0 Impessivo. Istallatiospodukte. Sæt liv i kotaktee. Få e optimal motoløsig side 28 Hoses vad side 4 Kotakt

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

MATEMATIK på Søværnets officerskole

MATEMATIK på Søværnets officerskole MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK på Søvænets officeskole (opeativ linie). udgave 9 FORORD Bogen gennemgå det pensum, som e beskevet i fagplanen af 9. Det e en foudsætning, at de studeende ha et solidt

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /9 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

Ejendomsværdibeskatning i Danmark

Ejendomsværdibeskatning i Danmark DET SAMFUNDSVIDENSABEIGE FAUTET Økonomisk Insiu ØBENAVNS UNIVERSITET andidaspeciale aine Gønbæk von Fühen Ringsed Ejendomsvædibeskaning i Danmak Analysee i en anvend geneel ligevægsmodel Vejlede: oul Schou

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Betinget skød e. af areal 85.705 m 2, med de paa ejendommen værende bygninger, med grund- mur- og nagelfast appertinentier, med hegn og plantninger

Betinget skød e. af areal 85.705 m 2, med de paa ejendommen værende bygninger, med grund- mur- og nagelfast appertinentier, med hegn og plantninger Mt. n., ejelav, sogn: 4 a, Stempel: 1.487 k. 50 øe (I København kvate) Hesbjeg Gaaden, elle (I de søndejydske lands- Søbog sogn dele) bd. og bl. I tingbogen, at. n., ejelav, sogn. Gade og hus n.: n.7%

Læs mere

En vejledning af Helen Nielsen

En vejledning af Helen Nielsen STORE-MARIE En vejledning af Helen Nielsen Store-Marie er en bordmodel af Rulle-Marie. Rulle-Marie er den enkelte elevs redskab, og Store-Marie bruges over for hele klassen eller i mindre gruppe. Store-Marie

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Se muligheder med Berlingske Business.

Se muligheder med Berlingske Business. busness Se mulghede med Belngske Busness. DOW JONES OG NASDAQ AFLÆST KL. 20.30 0,23% 0,21% 0,04% TEMA D E TA I L H A N D E L Jyde gå tl kamp mod Intespot 12-13 PORTRÆT Økonompofesso Pete Noman Søs e eltefoske

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

1.1. Disse betingelser anvendes i alle forhold imellem Kunden og Xenos, medmindre andet er skriftligt aftalt.

1.1. Disse betingelser anvendes i alle forhold imellem Kunden og Xenos, medmindre andet er skriftligt aftalt. SANDARDBEINGELSER 1 GENERELLE BESEMMELSER 11 Disse beingelse nendes i lle fohold imellem Kunden og X, mminde nde e skiflig fl 12 Fo indgå fle m X skl undeskieen/ undeskiene fo Kunden æe egningsbeeige De

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Tredimensional grafik

Tredimensional grafik Teimensionl gfi 6 Ksten Juul Inhol I Homogene oointsæt og gngning f mtie sie Vi vil fose og eje figue i ummet og æne ees støelse Defo inføe vi homogene oointsæt og gngning f mtie II th sie Et olsninge

Læs mere

DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET

DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET» Danske Spil brugte i 2010 for første gang brevet til at rekruttere spillere til et

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

NEWS DID YOU KNOW... POLEN: LANDMECO starter salgsafdeling op i Polen MAJ 2015

NEWS DID YOU KNOW... POLEN: LANDMECO starter salgsafdeling op i Polen MAJ 2015 MAJ 205 Alex Dybdal & Tomasz Wróblewski besøger LANDMECO kunde Gospodarstwo olno-hodowlane, hvor de første 5 huse ud af 5 snart vil være klar til produktion. POLEN: LANDMECO starter salgsafdeling op i

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere