MEDIA OG MARKED 2005/2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDIA OG MARKED 2005/2"

Transkript

1 MEDIA OG MARKED 2005/2 Til lands, til vands og i luften Aguketid - nej tak Step by Stepstone Mød Si Richad Banson i København Henley - MBA med muskle Duften af tang og levepostej

2 KUNDECASE Til lands, til vands og i luften - i avisen, magasinet og på nettet - Bøsens læsee e en kla målguppe fo os, fastslå DIFKO s maketingchef Helle Fyllgaf Holst Ejendomme, skibe og vindmølle e te af de mulighede, som Difko tilbyde velhavende investoe gennem annonceing i Bøsen. Investeinge ha gennem 30 å væet DIFKO s speciale. I dag e det vigtigste podukt selskabe med højst ti deltagee, de i fællesskab investee i ejendomme, skibe og vindmølle. I å ha pesone fået udbetalt tilsammen 663 millione kone i udbytte fa DIFKO. Indtil 1989 va DIFKO kendt fo investeingstilbud med bed folkelig deltagelse, men minde seiøse udbydee bagte skibsanpatene i miskedit, og 2 B Ø R S E N

3 KUNDEC ASE - Reklamekonsulent Las Madsen fa Bøsen e en inspieende spaingspatne, sige Difko s maketingchef. Støe annonce mee esponse efte en lovænding mistede menigmand muligheden fo at købe en bid af et skib med isiko fo tab elle gevinst. DIFKO ha siden 2000 udviklet og udbudt omking 50 timandspojekte til lands, til vands og i luften. Eftespøgslen e betydelig, og i slutningen af apil kunne man ligefem se en annonce i Bøsen, hvo et skib blev meldt udsolgt efte få dage. Taditionelt stige inteessen kot fø nytå, hvo potentielle investoe ha det økonomiske oveblik og behov fo solide afskivninge, men DIFKO gø meget fo at spede aktiviteten ove hele ået. Det skal ikke væe en impulsiv beslutning i sidste øjeblik, de give udslaget. Ud ove timands-selskabene ha DIFKO nogle mee folkelige aktiepojekte, de give mulighed fo at investee uden at hæfte fo mee end aktiens pis. - Jo støe en annonce i Bøsen e, desto stækee e esponsen. Nå vi ha en helside, kan det vikelig mækes he i huset i fom af kimende telefone. Vi søge også fo at vedligeholde kendskabet gennem løbende image-annonceing på bagsiden med 50 ålige indykninge. Bøsen Magasines investeingsudgave skal vi væe med i, fo vi konkuee jo med mange ande tilbud om pengeanbingelse. Endelig ha vi bannee på Bøsen Online. Det hele e omfattet af en åsaftale, og vi få god opbakning af Bøsens eklamekonsulent Las Madsen, som næmest e en spaingspatne, de give os inspiation og viden, fotælle hun. medabejde i de enkelte bestyelse, og selve fovaltningen af selskabene vaetages af DIFKO. - Målguppen e veluddannede og højtlønnede pesone, som ha mod på at gå ind i et pojekt til mellem 20 og 80 millione kone. De ha sjældent tid til selv at finde og udvikle et investeingsobjekt og bagefte finde ni ande, de gene vil væe med. He komme DIFKO betagte sit eget kvatalsblad som sit vigtigste medie, men det e isæ de eksisteende kunde, de ha glæde af det. Denæst spille en sto olle med besøg om måneden. Nye kunde hentes gennem blandt andet Bøsen, som også levee esultate, hvis DIFKO ha en ejendom på hånden og skal finde investoe i løbet af 14 dage. De e ikke plads til sote få, nå investoene hve isæ skal hæfte fo flee millione kone. Bøsen som landsdækkende avis ind i billedet som det igtige medie med en målguppe, de matche voes, sige maketingchef Helle Fyllgaf Holst. DIFKO glæde sig til at udnytte sit nye fimamedlemskab af Bøsen Executive Club, hvo op til fem medabejdee kan tage til de mest inspieende aangemente. Det e med til at gøe DIFKO til en attaktiv abejdsplads. Fa 20 til 80 mill. k. På hovedkontoet i Holstebo og filialene i Åhus og København e ca. 125 medabejdee med vidt foskellige kompetence inden fo finans, jua, søfat, ejendomme, vindmølle og administation beskæftiget med at finde nye pojekte, de egne sig til denne fom fo ejeskab. De foetage en gundig keditvudeing af de potentielle investoe. De e ikke plads til sote få, nå investoene hve isæ skal hæfte fo flee millione kone. DIFKO placee som egel en efaen jend om m e ønsk gen ninge om stillin n oplys se ninge spe La igee p oplys Ydel Je ildtu igee diektø el Ab s Ydel Mikk fås ho ektø. kan di unde send elle, så efon fo dig tchef på tel job ek et t Poj ndesom det mæke ling, Sø e te og e. d de t en ing nd ell Ly fde me ee søgn ligne ebo pimæ sonntific nalea aing d elle din an s peso 00 Holst mme, e ef igt ide me me t pe do nd on et. ko 75 sto jen ntæ ati se fik lvs Jobb ndom mt ge ko.dk et til Dif de 44, egen al se vevseje teing. Du ha lings at ga e ne sa inves Du sk ke hand lands ail til ha til hænd lge eh søge eje ge. lands ke fo evnen os i op uden udvæ p. e-m alt, stæ ndlin væe tiale, g. dive fem fo. skal foha t nin e bs 05 lig poten ing et en gn j 20 øe kø d fo s int e og se ansø. ma skab se en go nemf Difko d analy Din n 17, selve g, me es på st de egisk fokunn sene tækk bindelse, indetnin ud e, en kan abejde mplay bange fo e e i fo ld, lejee tud ist tea va ak ial ikke gå e be sfoho ld, kont Du e spec ig og kunn tide gning sfoho stænd Du skal m det til moiaf by ighed hu e. lvo e ding d en mynd t, se ngse all m.v. likke es me te omga saml oveb Du tiv delse ek fo at foeligge.. og di nligt el tage stækt mel peso slutsedd dsfase, ufo stisk Du stå, indtil på fo udbu sælge ne tysk ende e. og og ølg ton tåde de lsk eftef jektle enge I den ene po ske he u. int be t Du den svas nivea pæge, lings og an tion, lg i ud hand ove. ndigt isa n ha de sa lvstæ sk ogan e cesse psøgen seaktik et se n mi o bspo ko.d vil få en dyna l ej peso og fage de Du Indkø akte af w.dif en g igtig job i ka sonli den egne på ww fuldt gad fo fo pe aktiv løn må på mee de du de 3 att ojekte s he Læs hvo og, one. ngsp Difko mulig samt en fikati bsfat estei et af g, gode vitet. kvali o, fo ski af inv og viklin cil på Holsteb hvad dine inden tion avn domi lig ud dsvae is e benh nista jek te n få oldsv mo admi alt eft de Kø 0 po nh n, bå og 10 de Du ka he i end pital ge nhav e i. mee ngska afdelin konto elle Købe dst. ansat estei skabt med e s be o inv ha eb dig Åhu g af bejde iv og Holst sse meda midlin e i ve vsl de pa ds væ på ud enlan aftig et en k base et af ud f. te he øb levet op spojek fo indk pojektc o ha, Difk e ejendoml at stå ges en mægle and ge vi sø ehvevs sælg eige. Tiomme sø ansm nen e Peso e, fin kvaliund og Svke ejend gg velop ba ste, de Din b af vigtig dans penø Din indkø Difko s annonce i avisen, online og i Bøsen Magasine. te, fo ligg e eh peten toet vikling kom dansk jek tud ø i det vedkon ede og d po e. Ho akt gage et me tydelig omåd 0 en de 11 be abejd og an og ha e en 30 å oe Difko vikling i knap off-sh ha oe. nt ud egi, Difko invest v en konsta nske ed i enati da mh alt, fo kso omme e en vi ejend ko s. Dif Åhu BUSINESS 9 UG at også e nu land Tysk af e d, og jekte i Englan d indkøb spo dske ve ef t ndom pimæ edvike ktch - udenlan af danskeejeeje me, tm ndom me sam et Poje salg landske ejendom kst i en ke LHQ SnD QSDUW HUHU 'DQV N$ IRUPL NWLH $Q GOHUD SD IEUXJ UWVE UV $ 6 WHDQ 6 WLOEn SDUWHU HU'LINR DOJDI NR 9L GHN DQSD EHUH NDQEO D QFHUQHQ UWHU 5LQ W RJV VK JRJI OJHUH LOE\GHI OJ DQGHOVS JH nrso\ ODG DIDQ UQHHW HQGH SDUWH SURG VVDPW JUDWL VWY UGL YH HQ U GVDOJ VWLOEX XNWHU SnQH GVDP WRS LWRS GLQH PHQP HGGH DQSDUWH U 9 VNDWW HP V LVHQGH )n UGLJ JUDWL VLJHN RJVn RQVHN 6 UOLJ VUnGJLY YHQV QLQJL HIRUK HU IRUEL PRGWD ROGJ QGHOV JHSH UVLJ GXKD QVLRQ J OGH HPHGN UDUYH HOOHU EH VRFLD QGH KY WDQS % LVGX OOHUVDOJ DUWHU OH\G XG 8 DIDQ PRG IUDIR HOVHU GE SD WDJ XG U OGU LIU UWHU HHOOHU HPWLGHQ HUHOOHUY $I LO HOOHU JLYEX IDPL KY OLH GSnD LV QSDUW 9 UGLW HU VR MHN PGX V UOLJ /D W QV GRVI NHUD OJHY WN E UGLH 6 H HOYDQ QDIG JLYHOV LQHDQ SDUWH HVVH /D UKHOW UYLFH GRVK JUDWL M OSH V GLJP HGVH OYDQJ QVNH LYHOVH UGX Q \G 5 ngjly QLQJ WLODWNR HUOLJHU HRSO\ QWDNWH %HV J VQLQJH RVSn RJVnY UHUGX WOI RUHVK DOWLGY MHPPH HONRP VLGHS PHQ n ZZZ GDD E DV FRP 'DQ VN WHU 9L $NWLH YHGU U IRUPLGOH $QSDUWVE UN ER UV$ P JOH HQGHVNDW 6HU' WHP V JVDOJDI UVHOVN LINR NR DOOH DE VLJHN QFHUQH RQVHNYW\SHUD QVKDQ HQVHU QSDUWHU GHOVSO VD 'DQ VN$N PW\GHUUn DGVVDPW WLH GJL ODQ $QSDU YQLQJLIR GHWVV W UVWH WVE UV UELQ IRUPL $ 6H GHOVH GOH KHU UJR GNHQGW PHG UDIEUXJWH DI)LQ KHUXQG DQ DQVWLOV HUUnGJ SDU \QHWVR LYQLQJ PIRQG V Renault femstilles på Domaine des Lignées, et pægtigt slot de ha egne vinmake, vinifikationskælde og et destillei 3

4 I juli udkomme Bøsen som altid. Det e jo en skøne, at ehvevsdanmak gå i sommedvale. Mængden af ehvevsnyhede e nok minde, men tiden og lysten til at læse e til gengæld mangefold støe. Og Bøsen e jo mee end hadcoe ehvevsstof. Atikelakivet vise, at både aktie, bestyelse og centaliseinge ikke altid espektee aguketiden. Følgende kendsgeninge bø inteessee dig som annoncø: Bøsens oplag e i juli måned sølle 3-5 % lavee end elles. Juli-oplaget vil med sto sandsynlighed fotsat væe på den gode side af Det skyldes bl.a., at ca abonnente flytte Bøsen med på feie, pimæt inden fo landets gænse, men også uden fo. Mee end 50 % af Bøsens abonnementsoplag levees til beslutningstagene pivatadesse og betagtes som en mindst lige så vital del af husstanden som enhve anden mogenavis. Bøsens læsetal i juli holde tilsvaende niveauet pænt. Med ca. 10 % unde nomalen i juli måned tale vi stadig om mee end købedygtige sommelæsee af Bøsen. Bøsens læsee ligge langt ove gennemsnittet fo de fleste ande dagblade/medie på følgende dimensione: Holde sommefeie indenlands Eje elle leje sommehus i Danmak Dele ofte feiepeiodene op i flee ejse/feieophold Buge makant mee på feie og øvig livsnydelse i køkken, hus og have i sommetiden Andelen med hjemmeboende bøn e langt højee end gennemsnittet. Foestil dig, hvad en købestæk bønefamilie, de gene spontant hive tegnebogen fem, kan gøe fo afsætningen af dit podukt. Med ande od: Hvis du vil amme Danmaks mest købestæke beslutningstagee, mens de ha fi, så e annonceing i Bøsen i juli måned væd at oveveje fo en effektoienteet maketingchef. Det gælde selvfølgelig i høj gad fo Business to High Consume annoncøe, men et elevant BtB budskab kan netop tænge igennem i en fedelig feiestund. Vi ha sammensat en ække ualmindelig attaktive sommeannoncepakke. Kontakt Bøsens annonceafdeling og hø, hvodan du få solskin i salget. God somme! Med venlig hilsen Jes Richad Mølle Annonce- og bladsalgsdiektø Dagbladet Bøsen Hvad lave du selv i din sommefeie? LÆSERTAL fo 2/3 kvatal i 2001, 2002, 2003 og OPLAGSTAL fo 2. halvå i 2001, 2002, 2003 og BøsenBusiness Ansvashavende edaktø: Jes Richad Mølle Redaktion: Jacob Ludvigsen, Baltisk Bueau A/S AD/Poduktion: Caina Bang Foto: Søen Wesseltoft Tyk: Lassen Offset A/S Udgivet af: Dagbladet Bøsen A/S Møntegade 19, 1140 København K Tlf.: Fax: ISSN BøsenBusiness infomee om maked og medie fie gange om ået Kilde: Gallup - Index Danmak Kilde: Dansk Oplagskontol B Ø R S E N

5 KUNDECASE Dynamisk duo på jobmakedet StepStone og Bøsen i ny alliance om effektiv ekutteing på nettet og på pint StepStone ASA Euopa, de e kendt som den føende specialist i onlineekutteing, ha indgået et samabejde med dagbladet Bøsen. Patneskabet indebæe stæke og effektive løsninge fo viksomhede, de e på udkig efte højt kvalificeede top- og mellemledee. StepStone og Bøsen vil Samabejdet makee et udvikle pakkeløsninge, de skidt femad i StepStone s skal tiltække de bedste stategi fo udvikling af ledee og specialiste inden innovative podukte, de fo salg, maketing, it, fobinde fodelene mellem finans, biotek nettet og den tykte avis. og medicin. Hve fedag vil Bøsen binge en sælig StepStone-side med ovesigt ove attaktive stillinge og links til nettet, hvo kandidate kan finde ydeligee oplysninge og sende ansøgninge. BøsenKaieeJob-potalen basees nu på StepStone s teknologi, så alle tykte stillingsopslag oveføes til På den måde vil et endnu støe publikum få kendskab til jobmakedets tilbud til højpofileede kandidate. Også salgsstyken foøges, nå begge pate sælge det fælles podukt. Samabejdet makee et skidt femad i StepStone s stategi fo udvikling af innovative podukte, de fobinde fodelene mellem nettet og den tykte avis. Modellen ha vist sin styke i Tyskland, hvo StepStone og en ække af Axel Spinge-koncenens blade skabe gode esultate. Også i Belgien fungee en tilsvaende kombination, og på den hjemlige font gå MetoXpess og StepStone hånd i hånd. - Vi e glade ove, at Bøsen ha valgt os som online-patnee. Bøsen e et stækt band med Danmaks beslutningstagee som læsee, og vi kan tilbyde voes kliente adgang til de dygtigste kandidate, sige StepStones danske administeende diektø i, Moten Heuing, som påpege, at det indfie ambitionen om at kunne betjene de mest kævende kliente. - - Sammen med Bøsen blive vi n. 1, nå det gælde tvæmedial ekutteing af diektøe og specialiste, udtale han. - Bøsens ønske om en patne, de dele voes vision om sevice af høj kvalitet i den øve ende af jobmakedet, e nu gået i opfyldelse. Tilsammen danne vi det pefekte pa, sige Makedschef Moten Andesen, Bøsen. BUSINESS 5

6 BEC På ny befæste Bøsen executive club sit y som et foum, hvo medlemmene ha mulighed fo at komme tæt ind på livet af tidens støste foetningsmænd og politikee. I maj måned talte Bill Clinton igen i Det Ny Teate i København, og den 17. novembe e entepeneuen og eventyeen Si Richad Banson på scenen fo at fotælle BEC-medlemmene, hvodan han i en alde af 54 å ha skabt sig en fomue på godt 30 mia k. Banson e involveet i omking 150 selskabe, i nogle ha han majoiteten, i ande blot en minde andel, men det afgøende e, at han bidage med sit Vigin-mæke til at skabe succes, beette Klaus Givskov, Bøsens koespondent i London. Bansons støste fima e Vigin Ai, som han eje sammen med Singapoe Ailines. Selskabet ha netop skevet kontakt på flee Aibus A380 gigantfly, som han vil indette med bae, dobbeltvæelse og sauna. Fa 2008 vil Vigin Galactic påbegynde umflyvninge; passagee ha alleede købt billette fo tilsammen 9 milliade kone. Si Banson e selv en vovehals, de flyve joden undt i ballon og sætte hastighedsekod i katamaansejlads ove Atlanten. Hidtil ha Banson haft fo tavl til at gå på talestolen, men nu skal det væe. I en ække ande lande blive billettene solgt fo k., i Danmak e den eneste mulighed fo at deltage et medlemskab af Bøsen executive club. Pis kun k. Banson besøge Bøsen Bliv medlem af Bøsen executive club og oplev Si Richad Banson i København At få Banson hetil e lidt af et scoop, og vi glæde os meget til at få opskiften på, hvodan man omking en enkelt peson kan skabe et vedenskendt band, og en fomue på godt k. 30 mia., sige Bøsens chefedaktø Leif Beck Fallesen. Sejl og se med BMW Bøsen executive club ha planlagt otte aangemente i andet halvå. Pogammet e en affineet blanding af foedag og fonøjelse, heunde en golf- og gastonomiejse til Bodeaux i oktobe. Louis Vuitton/Ameica s Cup finde sted i Malmø i slutningen af august. BEC s medlemme invitees til at ovevæe begivenheden. Om mogenen blive gæstene sejlet fa København fo at møde BMW Oacle Racing Team. Fa en tilskuebåd følges kapsejladsen helt tæt, og de e føsteklasses foplejning hele dagen. Om aftenen e de champagne og snak med sejlspotsfolkene, og hjemtanspoten foegå i BMWlimousine. Et aangement, som elles ville koste 3000 k. p. peson. BEC s medlemme kan tilmelde sig uden beegning. Et ås kontingent til Bøsen executive club koste k. Et fimamedlemskab til k. give adgang fo op til fem pesone. Pisene e eksklusiv moms. Kontakt Bøsen executive club s vice pesident Diana Willemoes på telefon elle send en mail til Læs mee om BEC s aktivitete på Foøg din dækning med omking 50 % Ved at øge antallet af indykninge i Bøsen og Bøsen Magasine øges nettodækningen væsentligt. Med en indykning i Bøsen amme din annonce læsee. Øge du til to indykninge foøges nettodækningen til læsee. Det en foøgelse på 48 %. Samme flotte akkumuleing gø sig gældende fo Bøsen Magasine. He øges nettodækningen med 53 % fa læsee til læsee ved to indykninge fem fo en. Kombinee du Bøsen og Bøsen Vi afvente i øjeblikket dækningstal på Bøsen Online fa Gallup. Demed få vi mulighed fo at dokumentee akkumuleingseffekten ved at supplee medieplanen med Bøsen Online. Det fovente vi os meget af. Magasine opnås en endnu støe foøgelse af nettodækningen. Med en annonce i Bøsen og en i Bøsen Magasine opnås kontakt til læsee. Det e en stigning på 59 % i fohold til en indykning alene i Bøsen og 76 % i fohold til en indykning alene i Bøsen Magasine. Kontakt BøsenAnnonce på fo hjælp til den optimale plan og fekvens fo netop din kampagne. Kilde: Indeks Danmak 2. halvå

7 KUNDECASE Henley Management College e på toppen af MBA-banchen. Fo den danske afdeling e Bøsen vejen til vækst. Building People Poject manage Sven Demant, studiechef Jespe Nytoft MBA (med hovedpydelse) og maketingkoodinato Kathine Andesen impotee og distibuee viden fa Henley Management College. The taditional gaduation Nå anstengelsene e ovevundet, foegå de en stilfuld gaduation i Henley, hvo kandidatenes familie og mentoe opleve ceemonien. Kappeklædte MBA ee med den kaakteistiske unde og dog fikantede hat i skæet fa fakle og ledsaget af ogelmusik tæde ind i visdommens veden. Ved den seneste tanslokation modtog 55 danskee dees eksamensdiplom, og de medbagte 122 gæste til den ufoglemmelige højtidelighed. - Vi e i vækst, og synlighed e vigtig fo os, både i avisen og på Online. At Bøsen også edaktionelt inteessee sig fo esultatene fa Henley e natuligvis et eksta plus, sige maketingkoodinato Kathine Andesen. Building Business MBA Maste of Business Administation. De te bogstave pynte på visitkotet. Veden vimle med MBA-udbydee. Medminde man bae ønske falske fje, gælde det om at vælge igtigt. Den danske afdeling af Henley Management College, opettet 1986, buge Bøsen og Bøsen Online til pofileing, infomation og pæsentation af de nyudklækkede MBA ee. Building People Building Business, e paolen fo det pivatejede notfo-pofit univesitet, gundlagt i Gennem Bøsen gø vi målguppen opmæksom på, at det e afgøende at kunne skelne, og eftespøgslen e voksende, sige studiechef Jespe Nytoft. Han ha selv taget MBA på Henley og afsluttet med en afhandling om stategipocesse i danske oganisatione. Konen på væket e et speciale på engelsk, de bedømmes af bitiske censoe; dette kav adskille bl.a. Henley fa flee konkuente. Value fo money Undevisningen kæve et pa tusinde time, koste k. (det svae til et AMUkusus) og foegå enten på fuld tid i England elle hehjemme ove to-te å. Kandidaten, de typisk abejde på ledelsesniveau, aftale fomålet og foløbet med sine foesatte og få mulighed fo at deltage i foelæsningene, de samles i to-dages module og afvikles på komfotable kususejendomme, hvo en videnskabsmand stye undevisningen. Undevejs løse kandidatenes opgave, de tage konket udgangspunkt i dees viksomheds vikelighed og defo e umiddelbat anvendelige som handlingsplane elle diskussionsoplæg. Den enkelte kan altså fotsætte i sit job og behøve ikke flytte elle fosømme familien; to ud af ti Henley-studeende e kvinde. Oganisationen i Danmak skæddesye den engelske pakke til Danmak og vaetage ekutteing, infomation, foelæsninge, pesonlige samtale og kontakt med viksomhedene. De studeende danne netvæk med seks-otte deltagee og få hve isæ en coach og spaingspatne, typisk dees chef. Viksomhede som ISS, Coloplast og Danfoss ha egne MBA-pogamme, koodineet af Henley Danmak, det e mee ationelt end at lade medabejdene vælge individuelt. Poject manage Sven Demant fa Henleys danske filial e selv ved at dygtiggøe sig gennem en Henley MBA in Poject Management og femhæve, at Henley ha et uovetuffet e-bibliotek, diskussionsfoa og foskee, de hutigt sætte sig ind i de nyeste managementteoie og fomidle essensen til sine eleve. På den måde spae de oveflødig læsning og eseach. 7

8 KONKURRENCE Med Bøsen på Bakken Vind åets sommeudflugt Te igtige sva e nok til at deltage i lodtækningen om en tu på Dyehavsbakken fo 12 pesone. De heldige kan glæde sig til dette pogam: 1 times køsel gennem Dyehaven i kapevogne En femkamp elle en anden selskabskonkuence En te-ettes Bakken-menu med velkomstdink og vin ad libitum A-billette til Cikusevyen Mine dame og hee, gevskabe og klædeskabe, som Bakkens navnkundige Pofesso Tibini åbte. Nu gælde det om at skyde papegøjen. Fu Fotuna finde den vinde, de skal invitee kollege, kunde elle kammeate på en ufoglemmelig udflugt i den gønne skov. Kapevognene binge den udvalgte skae gennem Dyehaven til Danmaks støste og smukkeste selskabslokale. Deefte kan de fo eksempel aangees en femkamp elle en anden munte kappestid, de skæpe appetitten. Bakken ha 40 estauante og bevætninge, og man kan også spise i det gønne. Glem ikke utschebanen og folystelsene og Bakkens Hvile og adiobilene og fadøllet og alt det andet, de yste os sammen og femme snakken. På Bakken. Send din løsning i dag og inden den 10. juni vindeen få diekte besked og tilettelægge pogammet sammen med Bakkens hjælpsomme medabejdee. Bakkens pakke Hvis det kible i dig fo at komme på Bakken, så bestil det favestålende Bakkemagasinet, de give inspiation til en sjov fimaskovtu på Se også Bakkens Aangement Sevice ha tlf fax Cikusevyen ha pemiee den 26. maj og spille fem til den 27. august. Det e oplagt at tage en ginetu i teltet hos Lisbet Dahl, Ulf Pilgaad, Claus Ryskjæ, Maie Askehave og Henik Lykkegaad. Billetsalg Besva de te spøgsmål og mail svaet på inden den 10. juni. 1. Hvo ha DIFKO hovedsæde? 2. Hvo mange abonnente flytte Bøsen til feieadessen i juli måned? 3. Hvonå blev Henley Management College etableet i England? Besva de te spøgsmål og send dem på:

9 Fie vindee af japanske knive Online i vækst: X-TRA Fonyelse femme funktionalitet og effekt Mette Maie Lydet Bosen, Steen Ellegaad, Vivi Genande og Annette Riiskjæ svaede på spøgsmålene i Bøsen Business n. 1. De ha nu modtaget et sæt Rosendahl knive til en vædi af k., designet af Komin Yamada. Bøsen Online ha netop haft pemiee på sit nye design, de bygge på femtidssiket teknologi og e endnu mee oveskueligt ved ent visuelt at væe tættee på avisen. Ove bugee klikke sig ind på bosen.dk, hvo de mest populæe punkte e aktiekuse og nyhede. Fonyelsen af ehvevslivets foetukne søgemaskine e mee end et facelift, fo ambitionen e at gøe hjemmesiden lige så holistisk som den tykte avis og magasinene. Hidtil ha Bøsen Online føst og femmest væet kendt som et foetningsvæktøj, nu skal intenetudgaven også dække de stofomåde, de kendes fa ha vi taget højde fo, sige annoncekonsulent Michael Bafoed, Bøsen. - Vi fovente en stigning på ove 50 %, det ligne snaee en fodobling, sige salgschef Las Helweg-Andesen. Bøsen Online sige konsekvent nej til pop-up eklame, som kan vike som spam og støj, og at det vædsættes af både bugee og annoncøe. Ove to millione sidevisninge p. uge betyde selvsagt, at flee øjne se budskabene. Det foøge annonceeffekten, og stadig flee viksomhede supplee annonceingen på tyk med elektoniske budskabe. PERSONALIA Nyt ansigt på Bøsen Biita á Heygum e tiltådt som DTP e i Bøsens tekniske annonceafdeling. Biita ha blandt andet tidligee væet ansat i Signatu Aps. X-TRA TEMA & TILLÆG 2005 i peioden Bøsen Magasine: Tema: Tend Udgivelse: 25. august Deadline: 12. august BøsenLogistik: Udgivelse: 15. juni 17. juni Deadline: 1 uge fø Bøsen Weekend og fa de daglige side om livsstil. Indholdet skal væe så attaktivt, at bugene også ha lyst til at kigge uden fo kontotid. - Væksten i salget af banneannonce e næmest eksplosiv med en stigning på omking 50 % i fohold til Det nye look e ikke blot kosmetisk, det skal også gøe det nemt og hutigt at finde det, man søge. Vi ved, at de utålmodige falde fa, hvis de skal gennem flee niveaue fo at komme ind på det ønskede omåde, og det Bøsen Online, som e blevet mee oveskueligt ved ent visuelt at væe tættee på avisen. 9

10 BULL S EYE BULL S EYE DOBBELT OP Åets anden Bull s Eye juy Spøgsmål: Kan samme bueau og annoncø vinde Bull s Eye mee end én gang? At diecto Elsebeth Vahl, Unplugged. Sva: Pincipielt ja, da valget tæffes af foskellige juye. Kongebogaadens kampagne i Bøsen begyndte i janua 2004 og va få dage gammel, da en juy bestående af de keative diektøe Mads Oht og Fank Eiksen plus AD Sanne Fank satte Home Sweet Home på Bull s Eye-shotlisten. Et kvatal og flee fiske annonce senee besluttede juyen Maggie Kempinska (tekst) og Thokild Bjee Lasen (AD) at kåe HSH og det femstjenede fynske komfot- og konfeencehotel ved den gamle Lillebæltsbo som Bull s Eye vinde.. Foleden afgjode at diecto Elsebeth Vahl, Unplugged, planne Sanne Olsen, fø Advance og nu selvstændig, samt keativ diektø Pe Pedesen, Uncle Gey, at Kongebogaaden plus tekstfofatte Mette Lehmann og at diecto Heidi Volke fotjene hæde fo avanceet annonceing i føste kvatal af Planne Sanne Olsen, Selvstændig. Keativ diektø Pe Pedesen, Uncle Gey. Juyens motiveing Bull s Eye I 2005 Vinde: Kongebogaaden Foskellige annonce... Bueau: Home Sweet Home Team: Tekstfofatte Mette Lehmann og At diecto Heidi Volke pause i hvedagen og e som al vikelig god eklame med til at gøe mediet bede. Både idé, tekst og illustation oveaske hve gang og give gensynsglæde. Fomatet e så indabejdet, at hotellet kan tillade sig at indykke en påskehilsen, hvo man selv skal gætte afsendeen. Det e ægte vædibaseet makedsføing. Kongebogaaden vise mod og vilje til at skille sig ud. Annoncene amme både mænd og kvinde pivat og pofessionelt, e sanselige og danne kontast til de atikle, de omgive den. Annoncene fungee som en slags klumme, en kot Hua fo Bøsens annonce. Elsebeth Vahl, Sanne Olsen, bag dem Jacob Ludvigsen, Pe Pedesen og Niels Kjæ Jøgensen, Bøsen. 10 B Ø R S E N

11 Soloannonce med høj fomat-effekt BULL S EYE Kongebogaadens annonce e på te lodette spalte, men den halve side vike som en helside i kaft af dens luftighed, vudee de to ophavskvinde og bueauindehavee Mette Lehmann og Heidi Volke, de stå støt på egen kommandobo i Home Sweet Home på hjønet af Støget og Gammeltov i Københavns hjete. Og hjetene e med, nå HSH med undespillet ovelegenhed fotælle Bøsens og kun Bøsens - læsee om Kongebogaadens lyksalighede i poetiske vendinge og sate stegtegninge. En stæk stategi, nå det gælde om at distancee sig fa ande ku- og kusushotelle. SH RTLISTEN Jette Nielsen Feslew, Mette Lehmann, Heidi Volke og fa Home Sweet Home fik endnu en gang blomste og diplome. BøsenAnnonces konsulent Cistina Biondi havde fonøjelsen af at hylde heltindene. Hedde det business elle deal? Touaeg-ejeens døm om et andet Køge Annoncø: SMC Bueau: DDB Pe Pedesen: - Danmak e Touaegfjendtligt teitoium. Det kæve ioni at makedsføe en bil i et land, den ikke e bygget til. Jeg ha set mange Touaeg køe undt, så det lykkes på en elle anden måde. Elsebeth Vahl: - Klassisk VW-annonce, de tale til denge. Fint, at de ha valgt Køge fem fo fx Høsholm. Supe annonce. Sanne Olsen: - Til den inde vildmand. Køge e elles et usexet. God indsigt i målguppen. Bede. Bedee. Behageligee. Annoncø: SAS Business Bueau: Halbye, Kaag & Thompson Sanne: - Godt håndvæk, de vike. Relevante budskabe i fohold til målguppen. Back to business. Fomidle et USP og afsendeen slå tydeligt igennem. PP: - Den tø lidt mee. Lidt befiende i fohold til det alt fo business-agtige. Nu ha SAS genoptaget dialogen med sine ehvevskunde. De e på banen igen. Det e aldig nogen skam at makedsføe en poduktfodel, nå man ha en. SAS ha skabt en diffeentieing. Elsebeth: - Og så e den igtig godt castet. Annoncø: Gyldendals Røde Odbøge Bueau: Gyldendal Elsebeth: - Annoncen lege med de od, den skal sælge. Og den øde fave e et indabejdet signal fo odbøge. Od og ød fave godt tænkt. Eksekveingen e måske ikke den mest affineede, men budskabet gå ent ind. Pe: - Det e godt nok modigt at sælge odbøge til administeende diektøe og seniopatnee. I den modene veden, hvo executives selv kommunikee p. mail, komme dees evne til at stave på udstilling. Sanne: - Ehvevsfolk højt på stå og de fleste af os e ikke gode nok til engelsk på fohandlingsniveau, men vil nødigt indømme det. Annoncen sige det højt, undestøttet af tovædige testimonials fa espekteede ehvevsledee. BUSINESS 11

12 BAGSIDEN Efte få månede på Hause Plads i hjetet af København kan Thomas Meng, diektø fo den nye afdeling af Nøgaad Mikkelsen, glæde sig ove at have fået den føste ækekøbenhavnske kunde, HUR, Hovedstadens Udviklingsåd. En kampagne fo byens busse e udviklet af keativ diektø Thomas Fabicius, som e hentet fa Gey København. De to va tidligee kollege på Leo Bunett. Thomas Meng ha væet hos Nøgaad Mikkelsen i fie å, men ha kendt Danmaks næststøste eklamebueau siden sin bandom, fodi hans mo va ansat de. Meng ha opbygget Nøgaad Mikkelsens filial i Hambug (han tale flydende tysk) og e fotsat dens diektø. Nu bestå udfodingen i at finde og vinde de viksomhede i hoved- og Øestadsomådet, som ha bug fo Nøgaad Mikkelsens full-sevice kompetence på isæ fødevae og detailhandel, men som synes at Odense tods bo og hutige tog ligge fo langt væk. Målsætningen med bueauet e ikke at lave et bueau i bueauet, men at væe en stæk stategisk og keativ 8-10 mands spydspids fo Nøgåd Mikkelsen ind på det Københavnske maked. Alle ande funktione hentes hos hovedkvateet i Odense. Staben vil vokse i takt med væksten, flee nye kunde e på tappene, fotælle Meng og tilføje, at beliggenheden spille en olle, nå de skal hyes efane medabejdee og fo den sociale kontakt med ehvevslivets beslutningstagee, som hen ad vejen kan føe til samabejde. Folk i faten 2 x Thomas Otte ud af ti poduktlanceinge slå fejl, og det kæve stategisk nytænkning og en skap keativ pofil. Vi ha defo udviklet et nyt insight væktøj på såvel fobuge, medie og poduktniveau. Det give unikke mulighede fo at amme fobugeen på nye måde og hjælpe voes kunde til succes. Diektø Thomas Meng (t..v.) og keativ diektø Thomas Fabicius med et pa visuelle insight tanke... JACOBs BAGTANKER Det duftende dagblad Avanceede bandingekspete af den kalibe, de få $ fo at aflevee nogle helt specielle almindelighede til et måbende publikum på en måde, så de bagefte føle sig klogee end ande, undestege betydningen af at foføe fobugene ved hjælp af alle fem sanse. Fo et almindeligt supemaked e det let nok at følge foslaget. Faktisk havde de alleede fundet ud af det fø tendsettene. Ved at kombinee butikkens ventilationssystem med slagteafdelingens udsugning kan hømen af nybagt levepostej distibuees helt ned i vaskepulvehyldeafsnittet, og så begynde de letpåvikelige sind alleede at tænke på, om de e flee syltedeødbede dehjemme. Knap så ligetil e det fo dagbladsbanchen at implementee tilsvaende kunstgeb i bestæbelsene på at tænke i takt med tiden. Men det kan ikke udelukkes, de på et japansk laboatoium sidde en cand. odeu og sysle med at oveføe essensen af gæet tang til tyksvæte. Nå det føst e lykkedes, åbne de sig uanede mulighede. Ejendomsannoncene skal natuligvis ganees med den kombination af økologisk bikebænde og nybagt speltbød, de e så foføende. Motostoffet skal tilføes den fine pafume af olie og læde, som e halvdelen af glæden ved en fabiksny bil, og pafumeannoncøe må have sælige næse til at dufte koektu. Mee svedent blive det at ganee det politiske stof. At illustee et blodbad i en folketingsguppe med autentiske duftspo fa Danish Cown e ikke seiøst. Den slags løse sig, nå epotene udstyes med en Smell-O-Phone, og så gælde det om at have en spay med fyenåle på kontoet. Hvad så med bøskuse og vaenoteinge? Non Olet, sagde kejse Vespasian (å 9-79) til sin søn Titus, da denne undede sig ove en ny skat på nødtøftshuse. Penge lugte ikke.

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien Socialådgiveen Medieinfo 2015 socialådgiveen 11/14 Læs mee om voes mange ande medie på Fa udsat til ansat viksomhedspaktik skaffe job til udsatte unge dgmedia.dk ds advae mod at spae i psykiatien Kommunalt

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder!

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! DET NYE KICK- START FORÅRETS SALG - mød ove 20.000 købedygtige nodjyde! Eksklusive moms Nodjysk Ivæksætte Netvæk indbyde igen til Se side 4 GRATIS ENTRÉ FOR JERES MESSEGÆSTER Endnu ledige STANDE - SE STANDPLAN

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal Mike Auebach Odense, 2010 1 OPSPARING OG LÅN Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen.

Læs mere

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Thomas Jensen og Moten Ovegåd Nielsen Annuitetslån I bogens del 2 kan du læse om Pocent og ente (s. 41-66). Vi vil i mateialet he gå lidt videe til mee kompliceede entebeegninge i fobindelse med annuitetslån.

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef Teknik- og Miljøfovaltningens seketaiat Middelfat Kommune Østegade 21 80 Nøe Aaby www.middelfat.dk Stillings- og pesonpofil Tafik- og vejchef Middelfat Kommune Mats 2008 Opdagsgive Adesse Stilling Refeee

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Tivselsundesøgelse, byggeteknike, kot-og landmålingseknike, psteknolog og bygni (Intenatal) Pinsesse Chalottes Gade 8 København N T: Indhold Indledning... Metode... Tivselsanalyse fo bygni... Styke og

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017 Pivatøkonomi og kvotientække KLADDE Thomas Heide-Jøgensen, Rosbog Gymnasium & HF, 2017 Indhold 1 Endelige kvotientække 3 1.1 Hvad e en ække?............................ 3 1.2 Kvotientække..............................

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis side 06 fysioteapeuten n. 06 apil 2008 AF: FYSIOTERAPEUT, PH.D.-STUDERENDE JEANETTE PRÆSTEGAARD j.paestegaad@oncable.dk Foto: GITTE SKOV fafo.fysio.dk Etiske dilemmae i fysioteapeutisk paksis Hvis vi ikke

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud TC A/S Nøegade 21 0900 København C Afgøelse om fastsættelse af WACC i fobindelse med omkostningsdokumentation af pisene i TC s standadtilbud Sagsfemstilling en 29. juni 2006 modtog TC s notat om den beegningsmæssige

Læs mere

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm gib chancen sæt od på din døm DR e på mange måde alleede i vedensklasse. Og vi skal væe det hele vejen undt. DR i vedensklasse handle om samab: Hvodan skal vi samab i femtiden? Og hvilke vædie skal vi

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI)

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI) Psykisk abejdsmiljø (kot) udabejdet af NFA (AMI) Navn, dato, å Hvilken afdeling abejde du i? Afdelingens navn De følgende spøgsmål handle om dit psykiske abejdsmiljø. Sæt et kyds ud fo hvet spøgsmål ved

Læs mere

Projekt 1.8 Design en optimal flaske

Projekt 1.8 Design en optimal flaske ISBN 978-87-7066-9- Pojekte: Kapitel Vaiabelsammenænge. Pojekt.8 Design en optimal flaske Pojekt.8 Design en optimal flaske Fimaet PatyKids ønske at elancee dees enegidik Enegize. Den skal ave et nyt navn

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N VOLDGADE ALGADE BAISSTRÆDE LOKALPLAN NR. C-16.1 Centeomåde mellem Algade og Voldgade, Vodingbog Vodingbog juni 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE VORDINGBORG KOMMUNE N BØDKERVÆNGET VÆVERGANGEN BRYGGERVANGEN VALDEMARSGADE LOKALPLAN NR. C-15.2 Butiksomåde ved Byggevangen Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesodning fo uddannelsen til Gastonom Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Udstedt af Det faglige Udvalg fo Gastonomuddannelsen i henhold til bekendtgøelse n. 329 af 28. apil 2009 om uddannelsene i den

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme og pimiske tal BETEGNELSER. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige hele

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet magasin om det ummelige abejdsmaked N. 14 decembe 2010 4. ågang lige mulighede fo alle altid Hidsig debat om fleksjobefom Sygemeldte følges tæt i Jammebugt Nå stess ødelægge helbedet Indhold Fleksicuity

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægge bestemmelse fo, hvodan aeale, nye bygninge, beplantning,

Læs mere

Honeywell Hometronic

Honeywell Hometronic Honeywell Hometonic Komfot + Spa enegi Gulvvame Lysstying Lys Sikkehed Sikkehed Andet Andet Radiato Insight Building Automation 1 MANAGER Hometonic Manageen HCM200d e familiens oveodnede buge-inteface.

Læs mere

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun. Oplevelse fo alle! Bowl n Fun Hosens Standkævej 87 8700 Hosens Tlf. 75 64 56 55 Vi ha online ooking - læs mee på www.owlnfun.dk 2 Familieuffet & Bowling Søndag fa kl. 17.00 Bøn unde 12 å ½ pis TILBUD Hve

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71.

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71. Beslutig FÆLLES GÅRDHAVE Gothesgade kaée Nasesgade 94-96, Gothesgade 155-159, Nøe Faimagsgade 65-71. Bogeepæsetatioe ha XX. XX 20XX tuffet byfoyelsesbeslutig om idetig af e fælles gådhave. De fælles gådhave

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer www.ikast-bande.dk Septembe 2015 Robuste idée Fitid, oplevelse og en håndsækning til kultuen En en mandeguppe ha sat sig på opgaven som scenemeste og lysfolk i Bakkehuset Skulle Ikasts kultuhus, Bakkehuset,

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole.

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole. Po amu dvik lin Desin up k c Ba ed Sikkeh S e v el øs nin af Ne t m Poam væ k Da ta e e i n se ba Bu e s e vi ce Se m Poam ve løs nin e Fe e i n n di jl f in Softwae ae Hadw D at aba se Si k he d ERHVERVSUDDANNELSER

Læs mere

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag Baggunden fo den nye G3 De psykologisk-pædagogiske pincippe bag opbygningen af skolehvedagen og det samlede skolefoløb Paathed Me nin g Den konkete hvedag Abejdet med elevenes femtidsplane Social konstuktion

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med! www.ikast-bande.dk Væ med! Vi vil godt væe med I te månede ha bogee i Nøe Snede taget skald og skidt i eg hånd. Det e histoi om by, de også e ved at tage ejeskab fo at tage sig godt ud. Skald på bys offtlige

Læs mere

150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg

150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg Help goup human elations and copoate cultue medabejdemagasin Sophus Falck blev født fo 150 å siden, og hele Falcks Goup Management va samlet fo at besøge hans gav. Hvofo? Koncenchefen svae på næste side.

Læs mere

K o. Belgien 120 Frankrig 9 000 Østrig 350. Danmark 120 Irland 5 000 Portugal 3 600. Tyskland 2 000 Italien 11 000 Finland 70

K o. Belgien 120 Frankrig 9 000 Østrig 350. Danmark 120 Irland 5 000 Portugal 3 600. Tyskland 2 000 Italien 11 000 Finland 70 61 Få Anal få (udyk i usind) Belgien 120 Fankig 9 000 Øsig 350 Danmak 120 Iland 5 000 Pougal 3 600 Tyskland 2 000 Ialien 11 000 Finland 70 Gækenland 9 000 Luxemboug 7 Sveige 440 Spanien 24 000 Nedelandene

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune -egnskab Fo viksomheden Jammebugt Kommune Fosidebilledet vise Ryå, de gå ove sine bedde -egnskab fo Jammebugt Kommune Jammebugt Kommune indgik d. 9. oktobe 2009 en klimakommuneaftale med Danmaks Natufedningsfoening.

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE CHR RICHARDTSVEJ N KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-16.2 Boligomåde vest fo Solbakkevej, Vodingbog By Vodingbog septembe 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING - E N M E T O D E, D E R V I R K E R I P R A K S I S HVAD ER PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING? Pædagogisk Kvalitetsevalueing gø det attaktivt fo ledelse og pesonale at gå pædagogikken

Læs mere

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked Notat Fovaltning: Social & Abejdsmaked Dato: J.n.: B.n.: 18. oktobe Udf diget af: mbf Vedłende: Fłtidspension Notatet sendes/sendt til: Abejdsmakedsudvalget Fłtidspension De ha i de seneste v et en tendens

Læs mere

Gravitationsfeltet. r i

Gravitationsfeltet. r i Gavitationsfeltet Den stoe bitiske fysike Isaac Newton opdagede i 600-tallet massetiltækningsloven, som sige, at to masse m og i den indbydes afstand påvike hinanden med en kaft af følgende støelse, hvo

Læs mere

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord Helikoptepojekt Vejpospekteing mellem Sisimiut og Søndestømfjod 7.-. august 006 Hold Emil Stüup-Toft, s060480 Vivi Pedesen, s06048 János Hethey, s03793 Moten Bille Adeldam, s00334 Rettelsesblad til tykt

Læs mere

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder Miljøpojekt N. 812 2003 Fivillige dykningsaftale i indsatsomåde Gundlag og mulighede belyst ud fa kvælstofpoblematikken Egon Noe og Andes Højlund Nielsen Danmaks JodbugsFoskning Helene Simoni Thoup og

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeet infomation om cookies Website: http://mbbl.dk/ Kontoldato: 2015-11-07 Kontolleet af: Cookie Repots Limited http://www.cookieepots.com/ Dette dokument e udabejdet så "Ministeiet fo By, Bolig og

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde "Falunparken" LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde Falunparken LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ VORDINGBORG KOMMUNE N PRINS JØRGENS ALLÈ FALUNVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-25.2 Boligomåde "Falunpaken" Vodingbog mats 2005 20 k. Rettelsesblad til Lokalplan B-25.2 Lokalplan C.17.24.01 Vaehus ved

Læs mere

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi plantefoskning.dk Cisgene bygplante Nyttige egenskabe kan tilføes til femtidens afgøde ved hjælp af genetisk modifikation uden indsættelse af atsfemmede gene. Den nye stategi anvendes bl.a. til udvikling

Læs mere

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser.

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser. Betonø ha den støste vandføingskapacitet Et afløbssystems opgave e at lede vand samt uenhede til ensningsanlæg elle ecipient. Evnen til at gøe dette afhænge af systemets hydauliske egenskabe næmee betegnet

Læs mere

Diskussionsoplæg. Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Ballerup Kommune d.3/3-2015

Diskussionsoplæg. Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Ballerup Kommune d.3/3-2015 Diskussionsoplæg Politisk vision fo omstilling til vedvaende enegi i hovedstadsegionen Balleup Kommune d.3/3-2015 Enegi på Tvæs skal Finde sva på, hvodan egionen bedst muligt kan bane vejen fo en omstilling

Læs mere

TEORETISK OPGAVE 3. Hvorfor er stjerner så store?

TEORETISK OPGAVE 3. Hvorfor er stjerner så store? TEORETISK OPGAVE 3 Hvofo e stjene så stoe? En stjene e en kuglefomet samling vam gas De fleste stjene skinne pga fusion af hydogen til helium i dees entale omåde I denne opgave skal vi anvende klassisk

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

De dynamiske stjerner

De dynamiske stjerner De dynamiske stjene Suppleende note Kuglesymmetiske gasmasse Figu 1 Betelgeuse (Alfa Oionis) e en ød kæmpestjene i stjenebilledet Oion. Den e så sto, at den anbagt i voes solsystem ville nå næsten ud til

Læs mere

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber.

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber. - 4 - Kap. : Logaitme-, eksponential- og potensfunktione. Gundlæggende egenskabe... Logaitmefunktione. Definition... Ved en logaitmefunktion fostå vi en funktion f, som opfylde følgende te kav: ) Dm(f)

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014 Roskilde Kommune Teknik og Milø Rådhusbuen 000 Roskilde Jyllinge, den. uli 0 Kommenteing fa de 0 gundefoeninge nod fo v i Jyllinge Nodmak til Gontmiappoten Skitsepoekt fo lokale løsninge til siking af

Læs mere

Produkter og priser 2014

Produkter og priser 2014 Podukte og pise 2014 ESTATE MEDIA Ejendomsbanchens mediehus ESTATE MEDIA e det fælles navn fo Nodens støste mediehus med fokus på ejendomsbanchen. I Danmak udgive Estate Media 7 gange om ået ejen domsbanchens

Læs mere

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale ...when motos must be contolled Om Gea fa Technoinganaggi Riduttoi Tilføjelse til TR s katalogmateiale ISO 9 cetificeing: Technoinganaggi Riduttoi følge ISO 9 pincippene i dees kvalitetsstying. Alle dele

Læs mere

Tilfredshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH. 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn. 3.

Tilfredshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH. 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn. 3. Tilfedshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH 1. Ha du væet i paktik i en viksomhed i løbet af den seneste paktikpeiode? 2. Køn 3. Alde 4. Hvo langt e du i uddannelsen? 5. Hvo meget ha du sammenlagt væet i paktik

Læs mere

Valgpe riode. Medlemmer i perioden 2014-2017 1 medlem Arne Nielsen (A) Bemærkni nger

Valgpe riode. Medlemmer i perioden 2014-2017 1 medlem Arne Nielsen (A) Bemærkni nger bestyelse m.v. AMU Nodjylland HR Antal medlemme (og suppleante) vælges (elle indstilles) Bestyelsen sammensættes således: 10 udefakommende medlemme: Udpeges af lokale abejdsgiveoganisatione: 2 medlemme

Læs mere

Småskolen ved Nakkebølle Fjord

Småskolen ved Nakkebølle Fjord Småskolen ved Nakkebølle Fjod nelse n a d ænse læing og udvik ud g g u t ling mso stuk o e t g alo ivite i t k d b a kt a a t k s n lles ko æ e f c ou s s e lse e l a t i o n anekende Et hav af mulighede

Læs mere

Gråsten Berberie Gourmet And

Gråsten Berberie Gourmet And Gåsten - en bid bede! Gåsten Bebeie Goumet And Kået som Danmaks bedste juleand - skal bestilles nu! yevelfæ ed e d M Filand SLAGTET PÅ GÅRDEN en t o a n s p t I ng Dyevelfæd & kvalitet, fem fo nationalitet

Læs mere

Affald og Genbrug på computer, tablet og mobil

Affald og Genbrug på computer, tablet og mobil Affald og Genbug 2016 på copute, tablet og obil Køge affaldshæfte_2016.indd 1 18-11-2015 10:37:05 Kæe boge sninge, og det flee digitale lø od gå nd fu lgt at sende es sa Vi ha defo va Tendensen i vo t.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Albertslund Centrum - et levende midtpunkt

Albertslund Centrum - et levende midtpunkt Albetslund Centum - et levende midtpunkt Citycon Citycon e en aktiv eje og langsigtet udvikle af indkøbscente. Viksomheden lægge gunden fo et succesfuldt foetningsmiljø. Citycons butiksejendomme tjene

Læs mere

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel Cykelfysik 1/7 Cykelfysik Om udvekslig og kaftoveføsel Idhold 2. Kaftoveføsel og abejde...2 3. Abejde ved cykelkøsel...4 4. Regeeksemple fo e acecykel...5 5. Det e hådt at køe op ad bakke...6 6. Simple

Læs mere

Fritidscenter og multihal Gersonsvej FUNKTIONSBESKRIVELSE AF RUM

Fritidscenter og multihal Gersonsvej FUNKTIONSBESKRIVELSE AF RUM Fitidscente og multi Gesonsvej FUNKTIONSBESKRIVESE AF RUM INDGANGSHA- en fælles l fo alle bugee, altid pæsentabel. Ingen ophængning af infomation. IDRÆT Alle idætsfacilitete e fobundet af gul tappe! HAEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND 1 LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Langs Kægade i Vop Lokalplanen omfatte et ca. 4,13 ha stot omåde fodelt på 4 pivate ejendomme beliggende fo foden af Tebbestp Bakke

Læs mere

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN Decebe 2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER side 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN side 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL side 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN side 9 NYE tide, NYE idée og NYE åde! Hve dag kan

Læs mere

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen!

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen! DET RIVATE MENNESKET BYNINER SEMIRIVATE R DET LANDSKABET Heenes s CV www.moveakitektu.dk Mee akitektu i hvedagen! C.V. Heene et m.a.a. FAKTA: RISER, KONKURRENCER: Cand. ak. Akitekt Maa Uddannet på AAA

Læs mere

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER MASKIN- LØSNINGER FRA He finde du voes sotiment f mskine OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER 94 Omsnøingsmskine og stækfilmsomviklee

Læs mere

Boligkontoret Danmark En innovativ vej til effektiv drift. Forsøgsbeskrivelse. Boligselskabet Nordkysten

Boligkontoret Danmark En innovativ vej til effektiv drift. Forsøgsbeskrivelse. Boligselskabet Nordkysten Bligkntet Danmak En innvativ vej til effektiv dift Fsøgsbeskivelse Bligselskabet Ndkysten idp 23-05-2014 Baggund f udabejdelse af fsøgsbeskivelse Fsøgsbeskivelsen skal fungee sm et styingsedskab i fsøgspeiden,

Læs mere

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer Beeninspocedue fo de eneimæssie fohold fo fosatsvindue Nævæende dokument beskive en pocedue til bestemmelse, af de eneimæssie fohold fo fosatsvindue. Det skal notees, at beeninen e baseet på en foeløbi

Læs mere

CoCo-obligationer i matematisk modelperspektivering

CoCo-obligationer i matematisk modelperspektivering CoCo-obligatione i matematisk modelpespektiveing CoCo bonds in a mathematical modeling pespective af JENS PRIERGAARD NIELSEN ######-#### THESIS fo the degee of MSc in Business Administation and Management

Læs mere

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG SUNDHEDSHUS TOLDODEN, VIORG [Et modene flebugehus med suveæn placeing] OK GROUP OFFIEPRK TOLDODEN SPRRE GDE Inde ingvej Tog busstation Toldbodgade Regionshospital, Vibog E47 Udendøs ophold foan kantinen

Læs mere

VAT nr.: Ekstra linie (Max. 45 anslag) pr. linie/pr. år:...kr

VAT nr.: Ekstra linie (Max. 45 anslag) pr. linie/pr. år:...kr PLASTpanoama Naveland 35 2600 Glostup Tlf. 43 24 26 28 Fax 43 24 26 26 www.techmedia.dk Linieoptagelse: Kontakt Helle Hansen på tlf. 43 24 26 71 elle hh@techmedia.dk Fimanavn: Adesse: Telefonnumme: E-mail:*

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Placér lektioner

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Placér lektioner Undevisningsbeskivelse Redig e Fag: Tilføj foløb Genee beskivelse Tilføj supplemen abejdsfome Psykologi C, VAF Temin: Juni 2014 Læe(e): Niveau: Flemming Johansen (FLJO) C fokuspunke Insiuion: VUC Vejle,

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Geografi 8. klasse 2011/2012

Geografi 8. klasse 2011/2012 Geogafi 8. klasse 2011/2012 Ca. 75 lektione Åsplanen tage udgangspunkt i fælles mål fo faget geogafi. Det femgå af afkydsningslisten på de følgende side, hilke tinmål de il blie behandlet i de enkelte

Læs mere

Elektrostatisk energi

Elektrostatisk energi Elektomagnetisme ide 1 af 8 Elektostatik Elektostatisk enegi Fo et legeme, de bevæge sig fa et punkt til et andet, e tilvæksten i potentiel enegi høende til en konsevativ 1 kaft F givet ved minus det abejde,

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Haugaard Nielsen Advokatfirma

Haugaard Nielsen Advokatfirma Haugaad Nielsen Advokatfima Danske Havne 14. juni 2016 Compliance på miljø- og planomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse mv.: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet,

Læs mere

Julestjerner af karton Design Beregning Konstruktion

Julestjerner af karton Design Beregning Konstruktion Julestjene af katon Julestjene af katon Design Beegning Konstuktion Et vilkåligt antal takke En vilkålig afstand fa entum ud til spidsene En vilkålig afstand fa entum ud til toppunktene i "indakkene" En

Læs mere