MEDIA OG MARKED 2005/2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDIA OG MARKED 2005/2"

Transkript

1 MEDIA OG MARKED 2005/2 Til lands, til vands og i luften Aguketid - nej tak Step by Stepstone Mød Si Richad Banson i København Henley - MBA med muskle Duften af tang og levepostej

2 KUNDECASE Til lands, til vands og i luften - i avisen, magasinet og på nettet - Bøsens læsee e en kla målguppe fo os, fastslå DIFKO s maketingchef Helle Fyllgaf Holst Ejendomme, skibe og vindmølle e te af de mulighede, som Difko tilbyde velhavende investoe gennem annonceing i Bøsen. Investeinge ha gennem 30 å væet DIFKO s speciale. I dag e det vigtigste podukt selskabe med højst ti deltagee, de i fællesskab investee i ejendomme, skibe og vindmølle. I å ha pesone fået udbetalt tilsammen 663 millione kone i udbytte fa DIFKO. Indtil 1989 va DIFKO kendt fo investeingstilbud med bed folkelig deltagelse, men minde seiøse udbydee bagte skibsanpatene i miskedit, og 2 B Ø R S E N

3 KUNDEC ASE - Reklamekonsulent Las Madsen fa Bøsen e en inspieende spaingspatne, sige Difko s maketingchef. Støe annonce mee esponse efte en lovænding mistede menigmand muligheden fo at købe en bid af et skib med isiko fo tab elle gevinst. DIFKO ha siden 2000 udviklet og udbudt omking 50 timandspojekte til lands, til vands og i luften. Eftespøgslen e betydelig, og i slutningen af apil kunne man ligefem se en annonce i Bøsen, hvo et skib blev meldt udsolgt efte få dage. Taditionelt stige inteessen kot fø nytå, hvo potentielle investoe ha det økonomiske oveblik og behov fo solide afskivninge, men DIFKO gø meget fo at spede aktiviteten ove hele ået. Det skal ikke væe en impulsiv beslutning i sidste øjeblik, de give udslaget. Ud ove timands-selskabene ha DIFKO nogle mee folkelige aktiepojekte, de give mulighed fo at investee uden at hæfte fo mee end aktiens pis. - Jo støe en annonce i Bøsen e, desto stækee e esponsen. Nå vi ha en helside, kan det vikelig mækes he i huset i fom af kimende telefone. Vi søge også fo at vedligeholde kendskabet gennem løbende image-annonceing på bagsiden med 50 ålige indykninge. Bøsen Magasines investeingsudgave skal vi væe med i, fo vi konkuee jo med mange ande tilbud om pengeanbingelse. Endelig ha vi bannee på Bøsen Online. Det hele e omfattet af en åsaftale, og vi få god opbakning af Bøsens eklamekonsulent Las Madsen, som næmest e en spaingspatne, de give os inspiation og viden, fotælle hun. medabejde i de enkelte bestyelse, og selve fovaltningen af selskabene vaetages af DIFKO. - Målguppen e veluddannede og højtlønnede pesone, som ha mod på at gå ind i et pojekt til mellem 20 og 80 millione kone. De ha sjældent tid til selv at finde og udvikle et investeingsobjekt og bagefte finde ni ande, de gene vil væe med. He komme DIFKO betagte sit eget kvatalsblad som sit vigtigste medie, men det e isæ de eksisteende kunde, de ha glæde af det. Denæst spille en sto olle med besøg om måneden. Nye kunde hentes gennem blandt andet Bøsen, som også levee esultate, hvis DIFKO ha en ejendom på hånden og skal finde investoe i løbet af 14 dage. De e ikke plads til sote få, nå investoene hve isæ skal hæfte fo flee millione kone. Bøsen som landsdækkende avis ind i billedet som det igtige medie med en målguppe, de matche voes, sige maketingchef Helle Fyllgaf Holst. DIFKO glæde sig til at udnytte sit nye fimamedlemskab af Bøsen Executive Club, hvo op til fem medabejdee kan tage til de mest inspieende aangemente. Det e med til at gøe DIFKO til en attaktiv abejdsplads. Fa 20 til 80 mill. k. På hovedkontoet i Holstebo og filialene i Åhus og København e ca. 125 medabejdee med vidt foskellige kompetence inden fo finans, jua, søfat, ejendomme, vindmølle og administation beskæftiget med at finde nye pojekte, de egne sig til denne fom fo ejeskab. De foetage en gundig keditvudeing af de potentielle investoe. De e ikke plads til sote få, nå investoene hve isæ skal hæfte fo flee millione kone. DIFKO placee som egel en efaen jend om m e ønsk gen ninge om stillin n oplys se ninge spe La igee p oplys Ydel Je ildtu igee diektø el Ab s Ydel Mikk fås ho ektø. kan di unde send elle, så efon fo dig tchef på tel job ek et t Poj ndesom det mæke ling, Sø e te og e. d de t en ing nd ell Ly fde me ee søgn ligne ebo pimæ sonntific nalea aing d elle din an s peso 00 Holst mme, e ef igt ide me me t pe do nd on et. ko 75 sto jen ntæ ati se fik lvs Jobb ndom mt ge ko.dk et til Dif de 44, egen al se vevseje teing. Du ha lings at ga e ne sa inves Du sk ke hand lands ail til ha til hænd lge eh søge eje ge. lands ke fo evnen os i op uden udvæ p. e-m alt, stæ ndlin væe tiale, g. dive fem fo. skal foha t nin e bs 05 lig poten ing et en gn j 20 øe kø d fo s int e og se ansø. ma skab se en go nemf Difko d analy Din n 17, selve g, me es på st de egisk fokunn sene tækk bindelse, indetnin ud e, en kan abejde mplay bange fo e e i fo ld, lejee tud ist tea va ak ial ikke gå e be sfoho ld, kont Du e spec ig og kunn tide gning sfoho stænd Du skal m det til moiaf by ighed hu e. lvo e ding d en mynd t, se ngse all m.v. likke es me te omga saml oveb Du tiv delse ek fo at foeligge.. og di nligt el tage stækt mel peso slutsedd dsfase, ufo stisk Du stå, indtil på fo udbu sælge ne tysk ende e. og og ølg ton tåde de lsk eftef jektle enge I den ene po ske he u. int be t Du den svas nivea pæge, lings og an tion, lg i ud hand ove. ndigt isa n ha de sa lvstæ sk ogan e cesse psøgen seaktik et se n mi o bspo ko.d vil få en dyna l ej peso og fage de Du Indkø akte af w.dif en g igtig job i ka sonli den egne på ww fuldt gad fo fo pe aktiv løn må på mee de du de 3 att ojekte s he Læs hvo og, one. ngsp Difko mulig samt en fikati bsfat estei et af g, gode vitet. kvali o, fo ski af inv og viklin cil på Holsteb hvad dine inden tion avn domi lig ud dsvae is e benh nista jek te n få oldsv mo admi alt eft de Kø 0 po nh n, bå og 10 de Du ka he i end pital ge nhav e i. mee ngska afdelin konto elle Købe dst. ansat estei skabt med e s be o inv ha eb dig Åhu g af bejde iv og Holst sse meda midlin e i ve vsl de pa ds væ på ud enlan aftig et en k base et af ud f. te he øb levet op spojek fo indk pojektc o ha, Difk e ejendoml at stå ges en mægle and ge vi sø ehvevs sælg eige. Tiomme sø ansm nen e Peso e, fin kvaliund og Svke ejend gg velop ba ste, de Din b af vigtig dans penø Din indkø Difko s annonce i avisen, online og i Bøsen Magasine. te, fo ligg e eh peten toet vikling kom dansk jek tud ø i det vedkon ede og d po e. Ho akt gage et me tydelig omåd 0 en de 11 be abejd og an og ha e en 30 å oe Difko vikling i knap off-sh ha oe. nt ud egi, Difko invest v en konsta nske ed i enati da mh alt, fo kso omme e en vi ejend ko s. Dif Åhu BUSINESS 9 UG at også e nu land Tysk af e d, og jekte i Englan d indkøb spo dske ve ef t ndom pimæ edvike ktch - udenlan af danskeejeeje me, tm ndom me sam et Poje salg landske ejendom kst i en ke LHQ SnD QSDUW HUHU 'DQV N$ IRUPL NWLH $Q GOHUD SD IEUXJ UWVE UV $ 6 WHDQ 6 WLOEn SDUWHU HU'LINR DOJDI NR 9L GHN DQSD EHUH NDQEO D QFHUQHQ UWHU 5LQ W RJV VK JRJI OJHUH LOE\GHI OJ DQGHOVS JH nrso\ ODG DIDQ UQHHW HQGH SDUWH SURG VVDPW JUDWL VWY UGL YH HQ U GVDOJ VWLOEX XNWHU SnQH GVDP WRS LWRS GLQH PHQP HGGH DQSDUWH U 9 VNDWW HP V LVHQGH )n UGLJ JUDWL VLJHN RJVn RQVHN 6 UOLJ VUnGJLY YHQV QLQJL HIRUK HU IRUEL PRGWD ROGJ QGHOV JHSH UVLJ GXKD QVLRQ J OGH HPHGN UDUYH HOOHU EH VRFLD QGH KY WDQS % LVGX OOHUVDOJ DUWHU OH\G XG 8 DIDQ PRG IUDIR HOVHU GE SD WDJ XG U OGU LIU UWHU HHOOHU HPWLGHQ HUHOOHUY $I LO HOOHU JLYEX IDPL KY OLH GSnD LV QSDUW 9 UGLW HU VR MHN PGX V UOLJ /D W QV GRVI NHUD OJHY WN E UGLH 6 H HOYDQ QDIG JLYHOV LQHDQ SDUWH HVVH /D UKHOW UYLFH GRVK JUDWL M OSH V GLJP HGVH OYDQJ QVNH LYHOVH UGX Q \G 5 ngjly QLQJ WLODWNR HUOLJHU HRSO\ QWDNWH %HV J VQLQJH RVSn RJVnY UHUGX WOI RUHVK DOWLGY MHPPH HONRP VLGHS PHQ n ZZZ GDD E DV FRP 'DQ VN WHU 9L $NWLH YHGU U IRUPLGOH $QSDUWVE UN ER UV$ P JOH HQGHVNDW 6HU' WHP V JVDOJDI UVHOVN LINR NR DOOH DE VLJHN QFHUQH RQVHNYW\SHUD QVKDQ HQVHU QSDUWHU GHOVSO VD 'DQ VN$N PW\GHUUn DGVVDPW WLH GJL ODQ $QSDU YQLQJLIR GHWVV W UVWH WVE UV UELQ IRUPL $ 6H GHOVH GOH KHU UJR GNHQGW PHG UDIEUXJWH DI)LQ KHUXQG DQ DQVWLOV HUUnGJ SDU \QHWVR LYQLQJ PIRQG V Renault femstilles på Domaine des Lignées, et pægtigt slot de ha egne vinmake, vinifikationskælde og et destillei 3

4 I juli udkomme Bøsen som altid. Det e jo en skøne, at ehvevsdanmak gå i sommedvale. Mængden af ehvevsnyhede e nok minde, men tiden og lysten til at læse e til gengæld mangefold støe. Og Bøsen e jo mee end hadcoe ehvevsstof. Atikelakivet vise, at både aktie, bestyelse og centaliseinge ikke altid espektee aguketiden. Følgende kendsgeninge bø inteessee dig som annoncø: Bøsens oplag e i juli måned sølle 3-5 % lavee end elles. Juli-oplaget vil med sto sandsynlighed fotsat væe på den gode side af Det skyldes bl.a., at ca abonnente flytte Bøsen med på feie, pimæt inden fo landets gænse, men også uden fo. Mee end 50 % af Bøsens abonnementsoplag levees til beslutningstagene pivatadesse og betagtes som en mindst lige så vital del af husstanden som enhve anden mogenavis. Bøsens læsetal i juli holde tilsvaende niveauet pænt. Med ca. 10 % unde nomalen i juli måned tale vi stadig om mee end købedygtige sommelæsee af Bøsen. Bøsens læsee ligge langt ove gennemsnittet fo de fleste ande dagblade/medie på følgende dimensione: Holde sommefeie indenlands Eje elle leje sommehus i Danmak Dele ofte feiepeiodene op i flee ejse/feieophold Buge makant mee på feie og øvig livsnydelse i køkken, hus og have i sommetiden Andelen med hjemmeboende bøn e langt højee end gennemsnittet. Foestil dig, hvad en købestæk bønefamilie, de gene spontant hive tegnebogen fem, kan gøe fo afsætningen af dit podukt. Med ande od: Hvis du vil amme Danmaks mest købestæke beslutningstagee, mens de ha fi, så e annonceing i Bøsen i juli måned væd at oveveje fo en effektoienteet maketingchef. Det gælde selvfølgelig i høj gad fo Business to High Consume annoncøe, men et elevant BtB budskab kan netop tænge igennem i en fedelig feiestund. Vi ha sammensat en ække ualmindelig attaktive sommeannoncepakke. Kontakt Bøsens annonceafdeling og hø, hvodan du få solskin i salget. God somme! Med venlig hilsen Jes Richad Mølle Annonce- og bladsalgsdiektø Dagbladet Bøsen Hvad lave du selv i din sommefeie? LÆSERTAL fo 2/3 kvatal i 2001, 2002, 2003 og OPLAGSTAL fo 2. halvå i 2001, 2002, 2003 og BøsenBusiness Ansvashavende edaktø: Jes Richad Mølle Redaktion: Jacob Ludvigsen, Baltisk Bueau A/S AD/Poduktion: Caina Bang Foto: Søen Wesseltoft Tyk: Lassen Offset A/S Udgivet af: Dagbladet Bøsen A/S Møntegade 19, 1140 København K Tlf.: Fax: ISSN BøsenBusiness infomee om maked og medie fie gange om ået Kilde: Gallup - Index Danmak Kilde: Dansk Oplagskontol B Ø R S E N

5 KUNDECASE Dynamisk duo på jobmakedet StepStone og Bøsen i ny alliance om effektiv ekutteing på nettet og på pint StepStone ASA Euopa, de e kendt som den føende specialist i onlineekutteing, ha indgået et samabejde med dagbladet Bøsen. Patneskabet indebæe stæke og effektive løsninge fo viksomhede, de e på udkig efte højt kvalificeede top- og mellemledee. StepStone og Bøsen vil Samabejdet makee et udvikle pakkeløsninge, de skidt femad i StepStone s skal tiltække de bedste stategi fo udvikling af ledee og specialiste inden innovative podukte, de fo salg, maketing, it, fobinde fodelene mellem finans, biotek nettet og den tykte avis. og medicin. Hve fedag vil Bøsen binge en sælig StepStone-side med ovesigt ove attaktive stillinge og links til nettet, hvo kandidate kan finde ydeligee oplysninge og sende ansøgninge. BøsenKaieeJob-potalen basees nu på StepStone s teknologi, så alle tykte stillingsopslag oveføes til På den måde vil et endnu støe publikum få kendskab til jobmakedets tilbud til højpofileede kandidate. Også salgsstyken foøges, nå begge pate sælge det fælles podukt. Samabejdet makee et skidt femad i StepStone s stategi fo udvikling af innovative podukte, de fobinde fodelene mellem nettet og den tykte avis. Modellen ha vist sin styke i Tyskland, hvo StepStone og en ække af Axel Spinge-koncenens blade skabe gode esultate. Også i Belgien fungee en tilsvaende kombination, og på den hjemlige font gå MetoXpess og StepStone hånd i hånd. - Vi e glade ove, at Bøsen ha valgt os som online-patnee. Bøsen e et stækt band med Danmaks beslutningstagee som læsee, og vi kan tilbyde voes kliente adgang til de dygtigste kandidate, sige StepStones danske administeende diektø i, Moten Heuing, som påpege, at det indfie ambitionen om at kunne betjene de mest kævende kliente. - - Sammen med Bøsen blive vi n. 1, nå det gælde tvæmedial ekutteing af diektøe og specialiste, udtale han. - Bøsens ønske om en patne, de dele voes vision om sevice af høj kvalitet i den øve ende af jobmakedet, e nu gået i opfyldelse. Tilsammen danne vi det pefekte pa, sige Makedschef Moten Andesen, Bøsen. BUSINESS 5

6 BEC På ny befæste Bøsen executive club sit y som et foum, hvo medlemmene ha mulighed fo at komme tæt ind på livet af tidens støste foetningsmænd og politikee. I maj måned talte Bill Clinton igen i Det Ny Teate i København, og den 17. novembe e entepeneuen og eventyeen Si Richad Banson på scenen fo at fotælle BEC-medlemmene, hvodan han i en alde af 54 å ha skabt sig en fomue på godt 30 mia k. Banson e involveet i omking 150 selskabe, i nogle ha han majoiteten, i ande blot en minde andel, men det afgøende e, at han bidage med sit Vigin-mæke til at skabe succes, beette Klaus Givskov, Bøsens koespondent i London. Bansons støste fima e Vigin Ai, som han eje sammen med Singapoe Ailines. Selskabet ha netop skevet kontakt på flee Aibus A380 gigantfly, som han vil indette med bae, dobbeltvæelse og sauna. Fa 2008 vil Vigin Galactic påbegynde umflyvninge; passagee ha alleede købt billette fo tilsammen 9 milliade kone. Si Banson e selv en vovehals, de flyve joden undt i ballon og sætte hastighedsekod i katamaansejlads ove Atlanten. Hidtil ha Banson haft fo tavl til at gå på talestolen, men nu skal det væe. I en ække ande lande blive billettene solgt fo k., i Danmak e den eneste mulighed fo at deltage et medlemskab af Bøsen executive club. Pis kun k. Banson besøge Bøsen Bliv medlem af Bøsen executive club og oplev Si Richad Banson i København At få Banson hetil e lidt af et scoop, og vi glæde os meget til at få opskiften på, hvodan man omking en enkelt peson kan skabe et vedenskendt band, og en fomue på godt k. 30 mia., sige Bøsens chefedaktø Leif Beck Fallesen. Sejl og se med BMW Bøsen executive club ha planlagt otte aangemente i andet halvå. Pogammet e en affineet blanding af foedag og fonøjelse, heunde en golf- og gastonomiejse til Bodeaux i oktobe. Louis Vuitton/Ameica s Cup finde sted i Malmø i slutningen af august. BEC s medlemme invitees til at ovevæe begivenheden. Om mogenen blive gæstene sejlet fa København fo at møde BMW Oacle Racing Team. Fa en tilskuebåd følges kapsejladsen helt tæt, og de e føsteklasses foplejning hele dagen. Om aftenen e de champagne og snak med sejlspotsfolkene, og hjemtanspoten foegå i BMWlimousine. Et aangement, som elles ville koste 3000 k. p. peson. BEC s medlemme kan tilmelde sig uden beegning. Et ås kontingent til Bøsen executive club koste k. Et fimamedlemskab til k. give adgang fo op til fem pesone. Pisene e eksklusiv moms. Kontakt Bøsen executive club s vice pesident Diana Willemoes på telefon elle send en mail til Læs mee om BEC s aktivitete på Foøg din dækning med omking 50 % Ved at øge antallet af indykninge i Bøsen og Bøsen Magasine øges nettodækningen væsentligt. Med en indykning i Bøsen amme din annonce læsee. Øge du til to indykninge foøges nettodækningen til læsee. Det en foøgelse på 48 %. Samme flotte akkumuleing gø sig gældende fo Bøsen Magasine. He øges nettodækningen med 53 % fa læsee til læsee ved to indykninge fem fo en. Kombinee du Bøsen og Bøsen Vi afvente i øjeblikket dækningstal på Bøsen Online fa Gallup. Demed få vi mulighed fo at dokumentee akkumuleingseffekten ved at supplee medieplanen med Bøsen Online. Det fovente vi os meget af. Magasine opnås en endnu støe foøgelse af nettodækningen. Med en annonce i Bøsen og en i Bøsen Magasine opnås kontakt til læsee. Det e en stigning på 59 % i fohold til en indykning alene i Bøsen og 76 % i fohold til en indykning alene i Bøsen Magasine. Kontakt BøsenAnnonce på fo hjælp til den optimale plan og fekvens fo netop din kampagne. Kilde: Indeks Danmak 2. halvå

7 KUNDECASE Henley Management College e på toppen af MBA-banchen. Fo den danske afdeling e Bøsen vejen til vækst. Building People Poject manage Sven Demant, studiechef Jespe Nytoft MBA (med hovedpydelse) og maketingkoodinato Kathine Andesen impotee og distibuee viden fa Henley Management College. The taditional gaduation Nå anstengelsene e ovevundet, foegå de en stilfuld gaduation i Henley, hvo kandidatenes familie og mentoe opleve ceemonien. Kappeklædte MBA ee med den kaakteistiske unde og dog fikantede hat i skæet fa fakle og ledsaget af ogelmusik tæde ind i visdommens veden. Ved den seneste tanslokation modtog 55 danskee dees eksamensdiplom, og de medbagte 122 gæste til den ufoglemmelige højtidelighed. - Vi e i vækst, og synlighed e vigtig fo os, både i avisen og på Online. At Bøsen også edaktionelt inteessee sig fo esultatene fa Henley e natuligvis et eksta plus, sige maketingkoodinato Kathine Andesen. Building Business MBA Maste of Business Administation. De te bogstave pynte på visitkotet. Veden vimle med MBA-udbydee. Medminde man bae ønske falske fje, gælde det om at vælge igtigt. Den danske afdeling af Henley Management College, opettet 1986, buge Bøsen og Bøsen Online til pofileing, infomation og pæsentation af de nyudklækkede MBA ee. Building People Building Business, e paolen fo det pivatejede notfo-pofit univesitet, gundlagt i Gennem Bøsen gø vi målguppen opmæksom på, at det e afgøende at kunne skelne, og eftespøgslen e voksende, sige studiechef Jespe Nytoft. Han ha selv taget MBA på Henley og afsluttet med en afhandling om stategipocesse i danske oganisatione. Konen på væket e et speciale på engelsk, de bedømmes af bitiske censoe; dette kav adskille bl.a. Henley fa flee konkuente. Value fo money Undevisningen kæve et pa tusinde time, koste k. (det svae til et AMUkusus) og foegå enten på fuld tid i England elle hehjemme ove to-te å. Kandidaten, de typisk abejde på ledelsesniveau, aftale fomålet og foløbet med sine foesatte og få mulighed fo at deltage i foelæsningene, de samles i to-dages module og afvikles på komfotable kususejendomme, hvo en videnskabsmand stye undevisningen. Undevejs løse kandidatenes opgave, de tage konket udgangspunkt i dees viksomheds vikelighed og defo e umiddelbat anvendelige som handlingsplane elle diskussionsoplæg. Den enkelte kan altså fotsætte i sit job og behøve ikke flytte elle fosømme familien; to ud af ti Henley-studeende e kvinde. Oganisationen i Danmak skæddesye den engelske pakke til Danmak og vaetage ekutteing, infomation, foelæsninge, pesonlige samtale og kontakt med viksomhedene. De studeende danne netvæk med seks-otte deltagee og få hve isæ en coach og spaingspatne, typisk dees chef. Viksomhede som ISS, Coloplast og Danfoss ha egne MBA-pogamme, koodineet af Henley Danmak, det e mee ationelt end at lade medabejdene vælge individuelt. Poject manage Sven Demant fa Henleys danske filial e selv ved at dygtiggøe sig gennem en Henley MBA in Poject Management og femhæve, at Henley ha et uovetuffet e-bibliotek, diskussionsfoa og foskee, de hutigt sætte sig ind i de nyeste managementteoie og fomidle essensen til sine eleve. På den måde spae de oveflødig læsning og eseach. 7

8 KONKURRENCE Med Bøsen på Bakken Vind åets sommeudflugt Te igtige sva e nok til at deltage i lodtækningen om en tu på Dyehavsbakken fo 12 pesone. De heldige kan glæde sig til dette pogam: 1 times køsel gennem Dyehaven i kapevogne En femkamp elle en anden selskabskonkuence En te-ettes Bakken-menu med velkomstdink og vin ad libitum A-billette til Cikusevyen Mine dame og hee, gevskabe og klædeskabe, som Bakkens navnkundige Pofesso Tibini åbte. Nu gælde det om at skyde papegøjen. Fu Fotuna finde den vinde, de skal invitee kollege, kunde elle kammeate på en ufoglemmelig udflugt i den gønne skov. Kapevognene binge den udvalgte skae gennem Dyehaven til Danmaks støste og smukkeste selskabslokale. Deefte kan de fo eksempel aangees en femkamp elle en anden munte kappestid, de skæpe appetitten. Bakken ha 40 estauante og bevætninge, og man kan også spise i det gønne. Glem ikke utschebanen og folystelsene og Bakkens Hvile og adiobilene og fadøllet og alt det andet, de yste os sammen og femme snakken. På Bakken. Send din løsning i dag og inden den 10. juni vindeen få diekte besked og tilettelægge pogammet sammen med Bakkens hjælpsomme medabejdee. Bakkens pakke Hvis det kible i dig fo at komme på Bakken, så bestil det favestålende Bakkemagasinet, de give inspiation til en sjov fimaskovtu på Se også Bakkens Aangement Sevice ha tlf fax Cikusevyen ha pemiee den 26. maj og spille fem til den 27. august. Det e oplagt at tage en ginetu i teltet hos Lisbet Dahl, Ulf Pilgaad, Claus Ryskjæ, Maie Askehave og Henik Lykkegaad. Billetsalg Besva de te spøgsmål og mail svaet på inden den 10. juni. 1. Hvo ha DIFKO hovedsæde? 2. Hvo mange abonnente flytte Bøsen til feieadessen i juli måned? 3. Hvonå blev Henley Management College etableet i England? Besva de te spøgsmål og send dem på:

9 Fie vindee af japanske knive Online i vækst: X-TRA Fonyelse femme funktionalitet og effekt Mette Maie Lydet Bosen, Steen Ellegaad, Vivi Genande og Annette Riiskjæ svaede på spøgsmålene i Bøsen Business n. 1. De ha nu modtaget et sæt Rosendahl knive til en vædi af k., designet af Komin Yamada. Bøsen Online ha netop haft pemiee på sit nye design, de bygge på femtidssiket teknologi og e endnu mee oveskueligt ved ent visuelt at væe tættee på avisen. Ove bugee klikke sig ind på bosen.dk, hvo de mest populæe punkte e aktiekuse og nyhede. Fonyelsen af ehvevslivets foetukne søgemaskine e mee end et facelift, fo ambitionen e at gøe hjemmesiden lige så holistisk som den tykte avis og magasinene. Hidtil ha Bøsen Online føst og femmest væet kendt som et foetningsvæktøj, nu skal intenetudgaven også dække de stofomåde, de kendes fa ha vi taget højde fo, sige annoncekonsulent Michael Bafoed, Bøsen. - Vi fovente en stigning på ove 50 %, det ligne snaee en fodobling, sige salgschef Las Helweg-Andesen. Bøsen Online sige konsekvent nej til pop-up eklame, som kan vike som spam og støj, og at det vædsættes af både bugee og annoncøe. Ove to millione sidevisninge p. uge betyde selvsagt, at flee øjne se budskabene. Det foøge annonceeffekten, og stadig flee viksomhede supplee annonceingen på tyk med elektoniske budskabe. PERSONALIA Nyt ansigt på Bøsen Biita á Heygum e tiltådt som DTP e i Bøsens tekniske annonceafdeling. Biita ha blandt andet tidligee væet ansat i Signatu Aps. X-TRA TEMA & TILLÆG 2005 i peioden Bøsen Magasine: Tema: Tend Udgivelse: 25. august Deadline: 12. august BøsenLogistik: Udgivelse: 15. juni 17. juni Deadline: 1 uge fø Bøsen Weekend og fa de daglige side om livsstil. Indholdet skal væe så attaktivt, at bugene også ha lyst til at kigge uden fo kontotid. - Væksten i salget af banneannonce e næmest eksplosiv med en stigning på omking 50 % i fohold til Det nye look e ikke blot kosmetisk, det skal også gøe det nemt og hutigt at finde det, man søge. Vi ved, at de utålmodige falde fa, hvis de skal gennem flee niveaue fo at komme ind på det ønskede omåde, og det Bøsen Online, som e blevet mee oveskueligt ved ent visuelt at væe tættee på avisen. 9

10 BULL S EYE BULL S EYE DOBBELT OP Åets anden Bull s Eye juy Spøgsmål: Kan samme bueau og annoncø vinde Bull s Eye mee end én gang? At diecto Elsebeth Vahl, Unplugged. Sva: Pincipielt ja, da valget tæffes af foskellige juye. Kongebogaadens kampagne i Bøsen begyndte i janua 2004 og va få dage gammel, da en juy bestående af de keative diektøe Mads Oht og Fank Eiksen plus AD Sanne Fank satte Home Sweet Home på Bull s Eye-shotlisten. Et kvatal og flee fiske annonce senee besluttede juyen Maggie Kempinska (tekst) og Thokild Bjee Lasen (AD) at kåe HSH og det femstjenede fynske komfot- og konfeencehotel ved den gamle Lillebæltsbo som Bull s Eye vinde.. Foleden afgjode at diecto Elsebeth Vahl, Unplugged, planne Sanne Olsen, fø Advance og nu selvstændig, samt keativ diektø Pe Pedesen, Uncle Gey, at Kongebogaaden plus tekstfofatte Mette Lehmann og at diecto Heidi Volke fotjene hæde fo avanceet annonceing i føste kvatal af Planne Sanne Olsen, Selvstændig. Keativ diektø Pe Pedesen, Uncle Gey. Juyens motiveing Bull s Eye I 2005 Vinde: Kongebogaaden Foskellige annonce... Bueau: Home Sweet Home Team: Tekstfofatte Mette Lehmann og At diecto Heidi Volke pause i hvedagen og e som al vikelig god eklame med til at gøe mediet bede. Både idé, tekst og illustation oveaske hve gang og give gensynsglæde. Fomatet e så indabejdet, at hotellet kan tillade sig at indykke en påskehilsen, hvo man selv skal gætte afsendeen. Det e ægte vædibaseet makedsføing. Kongebogaaden vise mod og vilje til at skille sig ud. Annoncene amme både mænd og kvinde pivat og pofessionelt, e sanselige og danne kontast til de atikle, de omgive den. Annoncene fungee som en slags klumme, en kot Hua fo Bøsens annonce. Elsebeth Vahl, Sanne Olsen, bag dem Jacob Ludvigsen, Pe Pedesen og Niels Kjæ Jøgensen, Bøsen. 10 B Ø R S E N

11 Soloannonce med høj fomat-effekt BULL S EYE Kongebogaadens annonce e på te lodette spalte, men den halve side vike som en helside i kaft af dens luftighed, vudee de to ophavskvinde og bueauindehavee Mette Lehmann og Heidi Volke, de stå støt på egen kommandobo i Home Sweet Home på hjønet af Støget og Gammeltov i Københavns hjete. Og hjetene e med, nå HSH med undespillet ovelegenhed fotælle Bøsens og kun Bøsens - læsee om Kongebogaadens lyksalighede i poetiske vendinge og sate stegtegninge. En stæk stategi, nå det gælde om at distancee sig fa ande ku- og kusushotelle. SH RTLISTEN Jette Nielsen Feslew, Mette Lehmann, Heidi Volke og fa Home Sweet Home fik endnu en gang blomste og diplome. BøsenAnnonces konsulent Cistina Biondi havde fonøjelsen af at hylde heltindene. Hedde det business elle deal? Touaeg-ejeens døm om et andet Køge Annoncø: SMC Bueau: DDB Pe Pedesen: - Danmak e Touaegfjendtligt teitoium. Det kæve ioni at makedsføe en bil i et land, den ikke e bygget til. Jeg ha set mange Touaeg køe undt, så det lykkes på en elle anden måde. Elsebeth Vahl: - Klassisk VW-annonce, de tale til denge. Fint, at de ha valgt Køge fem fo fx Høsholm. Supe annonce. Sanne Olsen: - Til den inde vildmand. Køge e elles et usexet. God indsigt i målguppen. Bede. Bedee. Behageligee. Annoncø: SAS Business Bueau: Halbye, Kaag & Thompson Sanne: - Godt håndvæk, de vike. Relevante budskabe i fohold til målguppen. Back to business. Fomidle et USP og afsendeen slå tydeligt igennem. PP: - Den tø lidt mee. Lidt befiende i fohold til det alt fo business-agtige. Nu ha SAS genoptaget dialogen med sine ehvevskunde. De e på banen igen. Det e aldig nogen skam at makedsføe en poduktfodel, nå man ha en. SAS ha skabt en diffeentieing. Elsebeth: - Og så e den igtig godt castet. Annoncø: Gyldendals Røde Odbøge Bueau: Gyldendal Elsebeth: - Annoncen lege med de od, den skal sælge. Og den øde fave e et indabejdet signal fo odbøge. Od og ød fave godt tænkt. Eksekveingen e måske ikke den mest affineede, men budskabet gå ent ind. Pe: - Det e godt nok modigt at sælge odbøge til administeende diektøe og seniopatnee. I den modene veden, hvo executives selv kommunikee p. mail, komme dees evne til at stave på udstilling. Sanne: - Ehvevsfolk højt på stå og de fleste af os e ikke gode nok til engelsk på fohandlingsniveau, men vil nødigt indømme det. Annoncen sige det højt, undestøttet af tovædige testimonials fa espekteede ehvevsledee. BUSINESS 11

12 BAGSIDEN Efte få månede på Hause Plads i hjetet af København kan Thomas Meng, diektø fo den nye afdeling af Nøgaad Mikkelsen, glæde sig ove at have fået den føste ækekøbenhavnske kunde, HUR, Hovedstadens Udviklingsåd. En kampagne fo byens busse e udviklet af keativ diektø Thomas Fabicius, som e hentet fa Gey København. De to va tidligee kollege på Leo Bunett. Thomas Meng ha væet hos Nøgaad Mikkelsen i fie å, men ha kendt Danmaks næststøste eklamebueau siden sin bandom, fodi hans mo va ansat de. Meng ha opbygget Nøgaad Mikkelsens filial i Hambug (han tale flydende tysk) og e fotsat dens diektø. Nu bestå udfodingen i at finde og vinde de viksomhede i hoved- og Øestadsomådet, som ha bug fo Nøgaad Mikkelsens full-sevice kompetence på isæ fødevae og detailhandel, men som synes at Odense tods bo og hutige tog ligge fo langt væk. Målsætningen med bueauet e ikke at lave et bueau i bueauet, men at væe en stæk stategisk og keativ 8-10 mands spydspids fo Nøgåd Mikkelsen ind på det Københavnske maked. Alle ande funktione hentes hos hovedkvateet i Odense. Staben vil vokse i takt med væksten, flee nye kunde e på tappene, fotælle Meng og tilføje, at beliggenheden spille en olle, nå de skal hyes efane medabejdee og fo den sociale kontakt med ehvevslivets beslutningstagee, som hen ad vejen kan føe til samabejde. Folk i faten 2 x Thomas Otte ud af ti poduktlanceinge slå fejl, og det kæve stategisk nytænkning og en skap keativ pofil. Vi ha defo udviklet et nyt insight væktøj på såvel fobuge, medie og poduktniveau. Det give unikke mulighede fo at amme fobugeen på nye måde og hjælpe voes kunde til succes. Diektø Thomas Meng (t..v.) og keativ diektø Thomas Fabicius med et pa visuelle insight tanke... JACOBs BAGTANKER Det duftende dagblad Avanceede bandingekspete af den kalibe, de få $ fo at aflevee nogle helt specielle almindelighede til et måbende publikum på en måde, så de bagefte føle sig klogee end ande, undestege betydningen af at foføe fobugene ved hjælp af alle fem sanse. Fo et almindeligt supemaked e det let nok at følge foslaget. Faktisk havde de alleede fundet ud af det fø tendsettene. Ved at kombinee butikkens ventilationssystem med slagteafdelingens udsugning kan hømen af nybagt levepostej distibuees helt ned i vaskepulvehyldeafsnittet, og så begynde de letpåvikelige sind alleede at tænke på, om de e flee syltedeødbede dehjemme. Knap så ligetil e det fo dagbladsbanchen at implementee tilsvaende kunstgeb i bestæbelsene på at tænke i takt med tiden. Men det kan ikke udelukkes, de på et japansk laboatoium sidde en cand. odeu og sysle med at oveføe essensen af gæet tang til tyksvæte. Nå det føst e lykkedes, åbne de sig uanede mulighede. Ejendomsannoncene skal natuligvis ganees med den kombination af økologisk bikebænde og nybagt speltbød, de e så foføende. Motostoffet skal tilføes den fine pafume af olie og læde, som e halvdelen af glæden ved en fabiksny bil, og pafumeannoncøe må have sælige næse til at dufte koektu. Mee svedent blive det at ganee det politiske stof. At illustee et blodbad i en folketingsguppe med autentiske duftspo fa Danish Cown e ikke seiøst. Den slags løse sig, nå epotene udstyes med en Smell-O-Phone, og så gælde det om at have en spay med fyenåle på kontoet. Hvad så med bøskuse og vaenoteinge? Non Olet, sagde kejse Vespasian (å 9-79) til sin søn Titus, da denne undede sig ove en ny skat på nødtøftshuse. Penge lugte ikke.

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

MEDIA OG MARKED 2004/3

MEDIA OG MARKED 2004/3 MEDIA OG MARKED 2004/3 Swatch er alfa & Omega Laigaard & Partners brød et headhunter-dogme Børsen - den dobbelte avis 10 år med Gazeller over hele Danmark Vind dejligt weekendophold på KongebroGaarden

Læs mere

MEDIA OG MARKED 2004/2

MEDIA OG MARKED 2004/2 MEDIA OG MARKED 2004/2 Kæmpebilen fra USA via Allerød Havemøblerne fra Kina via Herlev Tre iværksættere på Næsseslottet i Holte Bull s Eye til Kongebrogården i Middelfart 10 år med Gazeller over hele Danmark

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK fa C- til A- niveau. udgave FORORD Denne bog e beegnet fo studeende, som ha behov fo at epetee elle opgadee dees matematiske viden fa C elle B- niveau til A-niveau Bogen

Læs mere

Storytelling via Børsen

Storytelling via Børsen BørsenBusiness INFORMATION FRA BØRSENS ANNONCEAFDELING 2006/1 Bredspektret annoncering styrker Audis brand Annoncering via flere af dagbladet Børsens medieprodukter er blevet en fast del af Audis brandstrategi

Læs mere

MEDIA OG MARKED 2005/4

MEDIA OG MARKED 2005/4 MEDIA OG MARKED 2005/4 Hotte Lottes stil og liv IT med hjerne og hjerte Effekt: Australsk støvlesucces Advokater og revisorer vil kommunikere Kreative søstre bag barsk kampagne Mathiesens magasin KUNDECASE

Læs mere

Temanummer: Fodbold og sundhed

Temanummer: Fodbold og sundhed Nr. 3 august 2010 17. årgang Temanummer: Fodbold og sundhed Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Væk med Danmarksserien Oprykningstoget kørte mod vest THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, formand

Læs mere

FEDERE JOB GENVEJE TIL ET

FEDERE JOB GENVEJE TIL ET EFTERÅRET 2013 WWW.PENGE.DK Karrieremagasin i samarbejde med 6 GENVEJE TIL ET FEDERE JOB Sådan bliver du headhuntet Markedsfør dig selv på nettet Løft karrieren med en MBA Slå døren ind til din nye stilling

Læs mere

> Skræddersyet webportal til Sandoz

> Skræddersyet webportal til Sandoz Indhold 4 > Skræddersyet webportal til Sandoz 6 > Et er et søkort at forstå 7 > ISO-standard sikrer høj og ensartet trykkvalitet 8 > Konverteringsraten steg til 13 % 10 > Verdens flotteste katalog fra

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

DUBLI BUSINESS SYSTEM. Din nøglefærdige løsning til at opbygge en succesrig DubLi Network-virksomhed

DUBLI BUSINESS SYSTEM. Din nøglefærdige løsning til at opbygge en succesrig DubLi Network-virksomhed DUBLI BUSINESS SYSTEM Din nøglefærdige løsning til at opbygge en succesrig DubLi Network-virksomhed Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Introduktion Velkommen til DubLi Networks verden! Her får du chancen

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Service frem for discount. tema. Annoncerne vandt valget. kan godt være med. Fire brancheledere står fast:

Service frem for discount. tema. Annoncerne vandt valget. kan godt være med. Fire brancheledere står fast: Nummer 07 / november 2011 Branchemagasin udgivet af Grafisk Arbejdsgiverforening tema digitaltryk i hverdagen Annoncerne vandt valget danmark kan godt være med Fire brancheledere står fast: Service frem

Læs mere

Granturismo Nr.12 2004 Granturism MEDLEMSBLAD FOR DANSK LANCIA REGISTER NO:12

Granturismo Nr.12 2004 Granturism MEDLEMSBLAD FOR DANSK LANCIA REGISTER NO:12 Granturismo Nr.12 2004 Granturism MEDLEMSBLAD FOR DANSK LANCIA REGISTER NO:12 Oktober 2004 Granturismo 2004 Klargøring til syn Reparation af alle mærker Gratis tilbud gives. Ring og få en tid hos JOHNS

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

REGIONSHUSET PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

REGIONSHUSET PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN MELLEM BRIKKER OG BOLD: JESPER HAR TO FULDTIDSJOB NYE CHEFER PÅ TVÆRS: De forløbsansvarlige viceklinikchefer skal bryde med sundhedsvæsnets gamle vaner og bane vej for mere effektive og sammenhængende

Læs mere

Bjarne nielsen: John Stender. Kliim Coiffure. Hair Construction. Frisørbranchens Grand Old Man. Satser på franchise. En mand med kult-status

Bjarne nielsen: John Stender. Kliim Coiffure. Hair Construction. Frisørbranchens Grand Old Man. Satser på franchise. En mand med kult-status # 18 > august 2008 Bjarne nielsen: Frisørbranchens Grand Old Man Hair Construction Satser på franchise Kliim Coiffure Teamspirit i en salon med sjæl John Stender En mand med kult-status Jeg er vokset med

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige Ny bog: "Foss" skriver erhvervshistorien om > 6 7 Prikker til produktivitet Får medarbejrne resultatløn, øges produktiviteten, viser ny DI-unrsøgelse > si 3 MMV'ere un miljøkrav MMV-virksomher stiller

Læs mere

Nr. 23 - september 2013

Nr. 23 - september 2013 Nr. 23 - september 2013 Det åbne lederskab Positive tendenser for turismen i Holbæk Erhvervslivet har brug for et stærkt kulturliv Ny virksomhed fylder de store Superfos-haller Styr på den enkle strategi

Læs mere

Kaya Brüel, sangerinde, sangskriver og skuespiller:

Kaya Brüel, sangerinde, sangskriver og skuespiller: 01 2012 FRIE Funktionærer www.f-f.dk Magasinet om dit individuelle arbejdsliv til din næste lønforhandling Tænk dig godt om inden du hæver dit efterlønsbidrag: Ingen seniorjob uden efterløn Sådan indstiller

Læs mere