Næringsstofanbefalinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næringsstofanbefalinger"

Transkript

1 ss De nordiske lande udgiver fælles anbefalinger for kostens sammensætning og fysisk aktivitet. De kaldes Nordiske, NNA eller NNR. Kilde: Nordic Nutrition Recommendations Nord2004:13. Nordic Council of Ministers, Copenhagen Ilinniarfissuaq 15. maj HBH. 1 NNA 2004 er udarbejdet af en projektgruppe under Nordisk Ministerråd. Grønland var ikke repræsenteret i projektgruppen, men anbefalingerne er godkendt i alle lande og selvstyreområder under Nordisk Ministerråd. Anbefalingerne anvendes i alle landene evt. med mindre justeringer under hensyn til nationale forhold. I modsætning til tidligere udgaver indeholder NNA 2004 ikke kun anbefalinger for indtag af næringsstoffer, men også for fysisk aktivitet. På engelsk kaldes NNA for Nordic Nutrition Recommendations, der forkortes NNR. I dette materiale bruges forkortelserne NNR 2004 og NNA 2004 i flæng. EU, WHO og de fleste andre lande i verden har tilsvarende anbefalinger. Kilder: 1 Nordic Nutrition Recommendations Nord 2004:13. Nordic Council of Ministers, Copenhagen Trykkeår Nordiske næringsstofanbefalinger 2004 med implementering af fysisk aktivitet. nye Nordiske næringsstofanbefalinger2004 bilag Nordiske 2004, kap 1 og 2. 1

2 Videnskabeligt begrundede. Udarbejdet til fagfolk der arbejder professionelt med ernæring. ring. Udgør r den basisviden, som ligger bag kostråd d og kostmodeller, som bruges i formidlingen overfor befolkningen. Ilinniarfissuaq 15. maj HBH. 2 er videnskabeligt begrundede anbefalinger for kostens ernæringsmæssige sammensætning. De er først og fremmest udarbejdet til brug for fagfolk, der arbejder professionelt med ernæring. Anbefalingerne udgør den basisviden, som ligger bag de kostråd og kostmodeller, som bruges i formidlingen overfor befolkningen. Ved brug af anbefalingerne er det vigtigt at være opmærksom på, at det er summen af vore kost- og aktivitetsvaner, der afgør, om vi har en sund levevis. Sunde kostvaner kendetegnes ved et varieret og balanceret indtag af lødige madvarer i passende mængder og et beskedent indtag af slik og underlødige mad- og drikkevarer. Madens udseende, smag, konsistens, tilgængelighed, pris, familiemæssige, kulturelle og sociale forhold har stor betydning for lysten til at spise ernæringsrigtigt. 2

3 NNA s anvendelsesområde Gælder for: grupper af raske normalvægtige mennesker. gennemsnitskosten over en periode. Danner grundlag for at planlægge en kost, som: dækker de fysiologiske behov for næringsstoffer ved vækst v og funktion. giver forudsætninger for et godt helbred. nedsætter risikoen for kostrelaterede sygdomme. Ilinniarfissuaq 15. maj HBH. 3 Anbefalingerne angives som ønskeligt indtag per person per dag for personer inddelt efter alder og køn. Under graviditet og amning øges behovet for essentielle fedtsyrer, vitaminer og mineraler. Derfor udgør gravide og ammende en selvstændig gruppe. De ernæringsmæssige behov for børn op til 2 års alderen ændrer sig meget med barnets alder og adskiller sig meget fra de øvrige gruppers. Derfor gives særlige anbefalinger for undergrupper af børn op til 2 års alderen. Ved planlægning af kost er det tilstrækkeligt, at den gennemsnitlige dagskost for en periode mindst 1 uge - opfylder kravene. Denne diasserie afgrænses til at omfatte NNA s anbefalinger til børn over 2 år og voksne. Kilde: NNR 2004 side 11. 3

4 NNA 2004 omfatter Anbefalinger for indtag af: energigivende næringsstoffern vitaminer og mineraler alkohol og salt Referenceværdier rdier for energiindtagelse til vurdering af indtag af vitaminer og mineraler Anbefalinger for fysisk aktivitet Ilinniarfissuaq 15. maj HBH. 4 Referenceværdierne til vurdering af indtag af vitaminer og mineraler omfatter grænseværdier for laveste og højeste indtag. De bruges til at vurdere resultatet af kostundersøgelser og til vurdering af enkeltindividers kost. Kilde: NNR 2004 side

5 Referenceværdier for energiindtag Voksnes energibehov svarer til det energiindtag, der er nødvendigt n for at dække d energiforbruget hos personer, som har en vægt, v kropssammensætning og fysisk aktivitet, der er forenelig med et godt helbred. Børn har desuden behov for energi til vækst, v sådan at deres højde h og vægt v udvikler sig normalt, uden at de bliver overvægtige eller fede. Ilinniarfissuaq 15. maj HBH. 5 Alle har behov for energi til vedligeholdelse af kroppen og dens funktioner, fordøjelse og omsætning af føde samt bevægelse. Desuden har gravide behov for energi til vækst af moderkage og foster. Ammende til mælkeproduktion (1). En voksens energibehov er den energimængde målt i kj eller kalorier, som han skal indtage fra mad og drikke, og som sikrer, at han er i energibalance. Det forudsættes, at vedkommende har en legemsstørrelse, kropssammensætning og et fysisk aktivitetsniveau, der er forbundet med god/optimal sundhed (2 side 23). Kilder til dias og noter: 1: NNR 2004 kapitel 1 og 9. 2: En faglig vurdering af den omvendte kostpyramide. Ernæringsrådet publikation nr

6 Energiforbruget afhænger af Alder og køn k Vægt Kropssammensætning Fysisk aktivitet Kostindtag og kostsammensætning tning Genetiske og hormonelle faktorer Rygning, medicin mm. Ilinniarfissuaq 15. maj HBH. 6 En normalvægtig persons energibehov kan skønnes ved opslag i NNA. Generelt gælder ifølge NNR: Børn har højere energibehov per kg legemsvægt end voksne, fordi de bruger meget energi til vækst og ofte er mere fysisk aktive. Vægt og fysisk aktivitet er de vigtigste faktorer af betydning for energiomsætningen. Forskel i fedtfri legemsmasse forklarer op til 80 % af forskellen i BMR mellem 2 personer. Ældre har lavere energibehov end yngre voksne med samme vægt. Piger og kvinder har lavere energibehov end drenge og mænd med samme alder, vægt og aktivitet. Indtag af mad øger energiomsætningen lidt pga. DIT (Diet induced thermogenesis). Proteiner øger omsætningen mest, kulhydrater mindre og fedt mindst. Ifølge Astrup stimulerer nikotin det sympatiske nervesystem, og rygning af cigaretter om dagen kan øge energiomsætningen med cirka 10 % (2). Kilder: 1. NNR 2004 side Astrup A mfl. Menneskets ernæring. Munksgaard 2. udgave 2005 side

7 Dagligt energibehov for grupper af raske 18 30årige Aktivitetsgrad Hvilestofskifte Meget lav Lav Moderat Høj Kvinder 62 kg 5900 kj 8300 kj 9400 kj kj > kj Mænd 76 kg 7700 kj kj kj kj > kj Kilde: NNR 2004 side Ilinniarfissuaq 15. maj HBH. 7 Energiforbruget afhænger af kropssammensætning, fysisk aktivitet, alder, køn, kostindtag og kostsammensætning, vægt, rygning mm. Børn, gravide og ammende har desuden behov for energi til vækst. PAL: m. lav aktivitet 1,4 1,5 lav aktivitet 1,6 1,7; moderat aktivitet 1,8 1,9; høj aktivitet > 2,0 (de understregede værdier er anvendt i dette dias). PAL er en aktivitetsfaktor, der angiver det gennemsnitlige fysiske aktivitetsniveau over døgnet. PAL = døgnets totale energiforbrug : BMR. BMR = basal stofskifte. BMR er energiomsætningen hos en rask person, som har fastet i 12 timer og er i fuldstændig hvile ved en behagelig stuetemperatur. Ifølge NNR 2004 vejer en standardkvinde i aldersgruppen år 62,3 kg. Kvinder mellem 31 og 60 år bruger cirka 200 kj mindre om dagen ved de anførte aktivitetsniveauer og kvinder på år 900 kj mindre. En standardmand i aldersgruppen år vejer 76 kg. En mand på år bruger cirka 500 kj mindre om dagen og mænd på år 1700 kj mindre. Fysisk aktive, der spiser en lødig kost, behøver ikke tænke på kostens energiindhold, idet mæthed indfinder sig, når de har spist en passende mængde mad. Fysisk inaktive kan have så lavt energibehov, at de nemt kommer i positiv energibalance, før de føler sig mætte. De bør spise forholdsvis små portioner mad og vælge levnedsmidler, som kræver meget tygning og har lav energitæthed, sådan at mæthed indfinder sig, inden de har fået for mange kj. Kilde: NNR 2004 side

8 Gennemsnitligt energibehov for børn 5 9 år Alder år Kilde: NNR 2004 side 119. Piger kj/kg per dag Drenge kj/kg per dag Ilinniarfissuaq 15. maj HBH. 8 8

9 Gennemsnitligt energibehov i kj per kg per dag for børn og unge 10 17år Alder Piger lav P.moderat Drenge lav D moderat Kilde: NNR 2004 side 120. Ilinniarfissuaq 15. maj HBH. 9 Drengenes energibehov per kg ligger lidt højere end pigernes. Tabellen viser børnenes energibehov ved lav og ved moderat aktivitetsniveau. For begge køn ligger energiforbruget per kg legemsvægt cirka kj højere ved høj aktivitet end ved moderat aktivitet (1). Gennemsnitlig legemsvægt for 0 17-årige se tabel 9.8 NNA 2004 side 122. Kilde: 1: NNR 2004 tabel 9.7 side

10 Energibehov 12-årige, som vejer 40 kg Energi- behov Pige Lav aktivitet 7600 kj Moderat aktivitet 8600 kj Høj aktivitet 9600 kj Dreng 8800 kj kj kj Fysisk inaktive børn b har mindre råderum r til usund mad, fordi de skal have omtrent samme mængde m vitaminer og mineraler som aktive. Beregnet efter NNA 2004 side Ilinniarfissuaq 15. maj HBH

11 NNA for energigivende næringsstoffer til personer over 2 år Energifordeling NNA 2004 Protein Fedt Kulhydrat E % E % E% højst 10 E % raffinerede sukkerater fibre g per dag 3 3 g/mj Ilinniarfissuaq 15. maj HBH. 11 Ifølge NNA2004 er 10 E % protein rigeligt, men op til 20 E % anses som forsvarligt (1). I traditionel grønlandsk kost var proteinindholdet meget højere end 20 E %. I en kost på kj er et gennemsnit på 35 E % protein den maksimale øvre grænse for leverens urinstofsyntese. Indtages mere protein ophobes ammoniak og aminosyrer i blodet (2 side 25). Kulhydrater i alt bør give mellem 50 og 60 E%. Raffinerede sukkerarter omfatter sukker, glukose, fruktose, hydrolyseret stivelse mm. Da de ikke indeholder nogen essentielle næringsstoffer, bør de højst bidrage med 10 E %. Fibre er kulhydrater, som ikke fordøjes i tyndtarmen og passerer ufordøjet til tyktarmen. Fibre findes i grove kornprodukter, grønsager, frugt, nødder og bælgfrugter. Fibre har flere funktioner i kroppen. Eksempelvis tjener de som næring for tyktarmens bakterier, forebygger forstoppelse og har en god virkning på reguleringen af blodsukker og blodets kolesterolindhold. Kilder: 1 NNR2004 side Hansen JC, Deutch B, Odland JØ. Dietary transition and contaminants in the Arctic: emphasis on Greenland. Circumpolar Health Supplements 2008;2 side

12 NNA s krav til kostens fedt Mængde normalvægtige E% fedt overvægtige E % fedt Kvalitet højst jst 10 E % mættede m og transfedtsyrer E % cis-monoum monoumættede fedtsyrer 5 10 E % polyumættede fedtsyrer, heraf cirka 1 E % n-3 n Ilinniarfissuaq 15. maj HBH. 12 Overvægtige anbefales at indtage E% fedt. Magre personer kan øge fedtindholdet til E%, hvis fedtkvaliteten er som anbefalet. Kilde: NNR 2004 side 13,

13 Vitaminer og mineraler NNA giver anbefalinger for indtag af vitaminer og mineraler i den gennemsnitlige dagskost. Mængderne afhænger af køn, k alder og om man er gravid eller ammende. Fysisk inaktive har lavere energibehov end aktive, men stort set samme behov for vitaminer og mineraler jo mere inaktiv en person er, jo mere lødig l skal kosten være v for at dække d næringsstofbehovet. Ilinniarfissuaq 15. maj HBH. 13 Anbefalingerne for indtag af vitaminer og mineraler ligger langt højere end de gennemsnitlige behov for at sikre, at det anbefalede indtag dækker behovet hos så godt som alle. Typisk ligger det anbefalede indtag mindst 2 standardafvigelser højere end gennemsnitsbehovet, sådan at mindst 95% af individerne i en gruppe har et behov, som ligger lavere end den anbefalede mængde. Anbefalingerne bruges ved planlægning af kost til grupper. Anbefalingerne omfatter alene de næringsstoffer, hvor man har tilstrækkelig viden til at fastsætte behov og anbefalet indtag. Der findes anbefalinger for indtag af: Fedtopløselige vitaminer A, D, E og K. Vandopløselige vitaminer: thiamin, riboflavin, niacin, B 6, folacin, B 12 og C-vitamin. Mineraler: Calcium, fosfor, kalium, magnesium, jern, zink, kobber, jod og selen. Kilde: NNR 2004 side

14 Risiko for vitamin- og mineralmangel hos personer med Dårlige kostvaner som højt h indtag af søde s læskedrikke, alkohol, slik, fastfood, kager, kiks, hvidt brød, hvide ris, sukker og fede pålægsvarer. p Lavt energiindtag (6,5 8 MJ/dag). Svært at dække d behovet igennem kosten. Meget lavt energiindtag (<6,5 MJ). Personer med meget lav kropsvægt og/eller meget lav fysisk aktivitet har brug for sås lidt energi. Ofte behov for kosttilskud. Ilinniarfissuaq 15. maj HBH

15 Alkohol og salt Alkohol NNA anbefaler ikke alkohol Bør r højst h bidrage med 5 % af energiindtaget kvinder højst h 10 g per dag mænd højst h 20 g per dag Salt NNA anbefaler at begrænse saltindtaget højst 6 g per dag for kvinder højst 7 g per dag for mændm Ilinniarfissuaq 15. maj HBH. 15 NNA anbefaler, at alkohol bidrager med højst 5 % af energiindtaget, hvilket for personer med lav fysisk aktivitet svarer til 10 g alkohol om dagen for kvinder og 20 g for mænd (1). Store mængder alkohol ad gangen giver større risiko for alkoholrelaterede skader end et mere jævnt forbrug. Den danske sundhedsstyrelse har sat grænserne højere end NNA. Den anbefaler, at kvinder højst drikker 2 genstande om dagen, mænd 3. Dette svarer til 14 genstande om ugen for kvinder og 3 for mænd. Gravide og ammende bør ikke indtage alkohol. 1 genstand svarer til 12 g alkohol. 1 g alkohol indeholder 30 kj. NNA s anbefaling ligger lavere end Sundhedsstyrelsens, fordi NNA ser på alkohol i forhold til optimal næringstilførsel, mens Sundhedsstyrelsen på skadevirkninger af alkohol. Indtag over grænserne er forbundet med øget risiko for livsstilssygdomme og ulykker. Selv en genstand om dagen øger kvinders risiko for brystkræft med 7% hos yngre kvinder (2). Personer, som fordeler alkoholindtaget over flere af ugens dage, er slankere end personer, der fordeler det på få dage (2). Kilder: 1: NNR 2004 side 22, : Alkohol og livsstilssygdomme. Motions- og Ernæringsrådet

16 NNA s forslag til måltidsmønster Spis hver dag: 3 hovedmåltider og 1 3 mellemmåltider. ltider. Voksne og større børn b kan fordele energi-indtaget indtaget sådan: Morgen % Frokost % Aften % Mellem 5 30 % Førskolebørn rn har behov for mindre hoved-måltider, da de ikke kan spise sås meget ad gangen. Ilinniarfissuaq 15. maj HBH. 16 I de nordiske lande er det almindeligt at spise 4-6 måltider om dagen, heraf 2 3 hovedmåltider. Selvom dette måltidsmønster er hensigtsmæssigt, er det ikke bevist, at det er det mest optimale. Pubertetsbørn kan have behov for flere måltider ved vækstspurt. Et regelmæssigt måltidsmønster med hyppige måltider giver en bedre regulering af blodets lipidindhold end få store måltider. Det er vigtigt at få et (kulhydratrigt) måltid om morgenen, idet kroppen har behov for næring efter nattens faste. Morgenmåltidet bør indtages senest 1 2 timer efter, at man er stået op. Morgenmad er relateret til sundere kostvaner, bedre kognitiv funktion og lavere risiko for fedme. Store måltider sent på aftenen og nattespisning er uhensigtsmæssigt på grund af menneskets biologiske døgnrytme, der kendetegnes ved lavere insulinsekretion og dårligere insulinfølsomhed i aften- og nattetimerne end i morgen og dagtimerne. Kilde: NNR 2004 side

17 NNA og fysisk aktivitet Ilinniarfissuaq 15. maj HBH. 17 Sund kost og fysisk aktivitet forebygger hver for sig overvægt, forhøjet blodtryk, type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, kræft og knogleskørhed. Den sundhedsmæssige virkning af at kombinere bedre kost og mere fysisk aktivitet er større, end hvis man kun gør en af tingene. I NNA2004 har man derfor kædet kost og fysisk aktivitet sammen som sammenhængende dele af en sund livsstil. Den største sundhedsmæssige virkning af fysisk aktivitet opnås, når voksne går fra at være inaktive til at være moderat aktive, svarende til 30 minutters moderat fysisk aktivitet 6 7 gange om ugen. Voksne, som har dette aktivitetsniveau, anbefales at supplere med 2 3 timers ugentlig fysisk aktivitet med moderat til hård intensitet, som øger såvel kondition som styrke mm. Herved opnås den fulde sundhedsmæssige effekt. Vægtstigning forebygges med mindst 60 minutters fysisk aktivitet om dagen. Børn og unge anbefales mindst 60 minutters fysisk aktivitet om dagen med mindst moderat intensitet. Børnenes aktiviteter skal være alsidige og omfatte træning af kondition, muskelstyrke, bevægelighed, smidighed, hurtighed, reaktions- og koordinationsevne. Kilder: 1. Fysisk aktivitet i de Nordiske. nye Nordiske nærings-stofanbefalinger2004 bilag Fysisk aktivitet implementeret i Nordiske NNR 2004 side

18 Litteraturliste og nethenvisninger Nordic Nutrition Recommendations Nord 2004:13. Nordic Council of Ministers, Copenhagen Trykkeår Nordiske næringsstofanbefalinger n 2004 med implementering af fysisk aktivitet. dfvf.dk/ernæring/næringsstofferringsstoffer nye Nordiske næringsstofanbefalinger2004 bilag Nordiske 2004, kap 1 og 2. En faglig vurdering af den omvendte kostpyramide. Ernæringsr ringsrådet publikation nr Astrup A mfl. Menneskets ernæring. ring. Munksgaard 2. udgave 2005 side 332. Ilinniarfissuaq 15. maj HBH

19 Litteraturliste og nethenvisninger Hansen JC, Deutch B, Odland JØ. Dietary transition and contaminants in the Arctic: emphasis on Greenland. Circumpolar Health Supplements 2008;2 side 25. Alkohol og livsstilssygdomme.. Motions- og Ernæringsr ringsrådet Fysisk aktivitet i de Nordiske. N dfvf.dk/ernæring/næringsstofferringsstoffer nye Nordiske næringsstofanbefalinger2004 bilag Fysisk aktivitet implementeret i Nordiske N Ilinniarfissuaq 15. maj HBH

Næringsstofanbefalinger

Næringsstofanbefalinger Næringsstofanbefalinger ss De nordiske lande udgiver fælles anbefalinger for kostens sammensætning og fysisk aktivitet. De kaldes Nordiske Næringsstofanbefalinger, NNA eller NNR. Kilde: Nordic Nutrition

Læs mere

Sundhed og fysisk aktivitet

Sundhed og fysisk aktivitet Sundhed og fysisk aktivitet Sund levevis indebærer passende fysisk aktivitet og gode kostvaner Sundhed og fysisk aktivitet Ilinniarfissuaq 25. juni 2008. HBH. 1 Alle dele af kroppen, som er skabt til at

Læs mere

Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt

Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt 1. Småtspisende ældre Med alderen sker der en række ændringer i menneskets anatomiske, fysiologiske og psykiske for hold, ændringer

Læs mere

Æg i kosten, del.1. v. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012

Æg i kosten, del.1. v. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012 Æg i kosten, del.1 v. Grethe Andersen ga@lf.dk Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012 Æg som en sund fødevare Informationsaktiviteter der medvirker til at øge viden om både produktionen og sundhedsværdien

Læs mere

Æg i kosten. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkrækongres den 2. februar 2012

Æg i kosten. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkrækongres den 2. februar 2012 Æg i kosten Grethe Andersen ga@lf.dk Dansk Fjerkrækongres den 2. februar 2012 Æg som en sund fødevare Informationsaktiviteter der medvirker til at øge viden om både produktionen og sundhedsværdien af æg.

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Hvad påvirker din sundhed?

Hvad påvirker din sundhed? Fire faktorer der påvirker sundheden Livsstil Levevilkår Hvad påvirker din sundhed? Sundhedsvæsen Arv Forandringscirklen 2. OVERVEJELSE 3. FORBEREDELSE 1. FØROVERVEJELSE 6. TILBAGEFALD 4. HANDLING 5. VEDLIGE-

Læs mere

Kost og motion - Sundhed

Kost og motion - Sundhed Kost og motion - Sundhed Vibeke Brinkmann Kristensen Fysioterapeut Testinstruktør Sundhedsprofiler Træning, sundhedsfremme og forebyggelse Livsstilsændringer, KRAM-faktorene Den Motiverende Samtale Hvad

Læs mere

Mad og motion. overvægt og sundhed. De fleste får for meget af det. fiduser til dig, der ikke vil yde alt for meget for at nyde.

Mad og motion. overvægt og sundhed. De fleste får for meget af det. fiduser til dig, der ikke vil yde alt for meget for at nyde. Mad og motion Mad og motion er to nøgleord, når det handler om overvægt og sundhed. De fleste får for meget af det første og for lidt af det sidste. Her er et par tricks og fiduser til dig, der ikke vil

Læs mere

Hvilke næringsstoffer og fødevarer indtager danskerne

Hvilke næringsstoffer og fødevarer indtager danskerne Hvilke næringsstoffer og fødevarer indtager danskerne Agnes N. Pedersen Seniorrådgiver Colourbox Seminar om danskernes kostvaner 12 marts 2015 Danskernes kostvaner 2011-2013 Hovedresultater Agnes N. Pedersen

Læs mere

Sund mad og kostmodeller

Sund mad og kostmodeller Sund mad og kostmodeller Sund levevis indebærer lødig kost og passende fysisk aktivitet Sund mad og kostmodeller Ilinniarfissuaq 20. maj 2008. HBH. 1 Sund mad i praksis Følger næringsstofanbefalingerne

Læs mere

Vægttab, kost og fysik aktivitet

Vægttab, kost og fysik aktivitet Vægttab, kost og fysik aktivitet Stigende antal overvægtige og fede på grund af: Forkert sammensat kost For store portioner mad Uhensigtsmæssigt måltidsmønster For lav fysisk aktivitet påarbejde, i fritid

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 30-04-2014. Tom Gruschy Knudsen

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 30-04-2014. Tom Gruschy Knudsen Kost og marathonløb Tom Gruschy Knudsen Energiindtag Hvordan skal man spise? Generelle anbefalinger Anbefalinger for løbere Marathonløb forberedelse Væske og energiindtag Energiindtag generelt Energifordeling:

Læs mere

Mellemmåltider Af Gitte Gross centerleder, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen

Mellemmåltider Af Gitte Gross centerleder, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen Mellemmåltider Af Gitte Gross centerleder, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen Måltider mellem hovedmåltiderne har flere formål. Men hvad skal de bestå af for at være sunde og hvor kan man købe

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

Kød i voksnes måltider

Kød i voksnes måltider Kød i voksnes måltider Hvordan passer kød ind i en sund kost Nytårskur 2007 Danish Meat Association Anja Biltoft-Jensen Afdeling for Ernæring Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Formål Perspektivere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning side 2. Forbrænding og stofskifte side 2-5

Indholdsfortegnelse. Indledning side 2. Forbrænding og stofskifte side 2-5 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Forbrænding og stofskifte side 2-5 Husk Morgenmad side 6-7 Let og lækkert brød og boller side 8-23 Morgenmad på den proteinrige måde. side 24-31 Middagsretter der

Læs mere

Kapitel 3. Kost. Tabel 3.1 Anbefalinger for energifordeling i kosten

Kapitel 3. Kost. Tabel 3.1 Anbefalinger for energifordeling i kosten Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge De unge spiser oftere mere

Læs mere

Kostpolitik på Socialog Sundhedsskolen Esbjerg

Kostpolitik på Socialog Sundhedsskolen Esbjerg Kostpolitik på Socialog Sundhedsskolen Esbjerg Forord Her på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg formulerede vi i 2006 vores første kostpolitik, idet vi allerede dengang anså det for en vigtig opgave at

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Faktorer i kosten og den fysiske aktivitet der har betydning for udvikling af børns overvægt

Faktorer i kosten og den fysiske aktivitet der har betydning for udvikling af børns overvægt Faktorer i kosten og den fysiske aktivitet der har betydning for udvikling af børns overvægt Jeppe Matthiessen, DTU Fødevareinstituttet jmat@food.dtu.dk Hvad vil jeg tale om? Er fedmekurven knækket? Faktorer

Læs mere

Nordiske næringsstofanbefalinger 2004 med implementering af fysisk aktivitet

Nordiske næringsstofanbefalinger 2004 med implementering af fysisk aktivitet Nordiske næringsstofanbefalinger 04 med implementering af fysisk aktivitet Formål og indhold Nordiske næringsstofanbefalinger (NNA) 04 skal tolkes som retningslinier for den ernæringsmæssige sammensætning

Læs mere

Undervisningsdag 2. De 8 kostråd BMI Æbleform/pæreform Pause Små skridt Fysisk aktivitet Tak for i dag

Undervisningsdag 2. De 8 kostråd BMI Æbleform/pæreform Pause Små skridt Fysisk aktivitet Tak for i dag Undervisningsdag 2 De 8 kostråd BMI Æbleform/pæreform Pause Små skridt Fysisk aktivitet Tak for i dag Spis frugt og grønt, 6 om dagen Det er lige så godt at spise frosne Hvor meget er 6 om dagen? Spis

Læs mere

Skal kostrådene ændres? DMA januar 2008

Skal kostrådene ændres? DMA januar 2008 Skal kostrådene ændres? DMA januar 2008 Else Molander s Ernæringskontor De officielle kostråd: Grundlaget for kostrådene Videnskabelig dokumentation Nordiske Næringsstof Anbefalinger Regelmæssige undersøgelser

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag generelt. Energiindtag for løbere. Energiforbrug ved løb 07-05-2013. Hvordan skal man spise?

Energiindtag. Energiindtag generelt. Energiindtag for løbere. Energiforbrug ved løb 07-05-2013. Hvordan skal man spise? 07-05-2013 Hvem er jeg? Bach. Scient. i Idræt Undervist +15 år i fysiologi Tidligere supermotionist på 5/10 km Har gennemført 4 marathonløb Skribent for diverse websites og magasiner Udvikler af diverse

Læs mere

MADKLASSEN 1 Dig og din mad SUND MAD ER GODT FOR DIG

MADKLASSEN 1 Dig og din mad SUND MAD ER GODT FOR DIG 1 N SE MA S d A L DK din ma Dig o g T D O G R E D A M D N G I U S D FOR SUND MAD ER GODT FOR DIG MADKLASSEN 1 GI MADPAKKEN EN HÅND Mad er brændstof for kroppen, ligesom benzin er brændstof for en bil.

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Mariagerfjord kommunes. Mad- og måltidspolitik

Mariagerfjord kommunes. Mad- og måltidspolitik Mariagerfjord kommunes Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik for børn og unge i kommunale institutioner, selvejende institutioner samt opholdssteder og disses interne skoler 1 1. kosten, der serveres

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Sunde mad og spisevaner

Sunde mad og spisevaner Sunde mad og spisevaner Oplæg af Maiken M. Jensen Kost og Ernæringskonsulent Lemvig kommune 1 Sund mad er vigtig fordi den..., Bidrager med livsvigtige vitaminer og mineraler Indeholder gavnlige kostfibre

Læs mere

Sundhed og fysisk aktivitet

Sundhed og fysisk aktivitet Sund levevis indebærer passende fysisk aktivitet og gode kostvaner Ilinniarfissuaq 25. juni 2008. HBH. 1 Diasserien fokuserer på den sundhedsfremmende og forebyggende effekt af fysisk aktivitet i sig selv

Læs mere

KOST OG TRÆNING SPIS DIG BEDRE OG LETTERE. Foredrag LØB MED AVISEN. Mandag den. 18 april. 2016. V. Klinisk diætist Stine Henriksen

KOST OG TRÆNING SPIS DIG BEDRE OG LETTERE. Foredrag LØB MED AVISEN. Mandag den. 18 april. 2016. V. Klinisk diætist Stine Henriksen KOST OG TRÆNING SPIS DIG BEDRE OG LETTERE Foredrag LØB MED AVISEN Mandag den. 18 april. 2016 V. Klinisk diætist Stine Henriksen Hvem er jeg Stine Henriksen AUT. Klinisk diætist Klinik i Odense på Chr.

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 11.100 kj/dag + råderum på 1200 kj/dag til tomme kalorier svarende til 10 % af energiindtaget (Svarer til ca.

Læs mere

Kost og træning Mette Riis kost, krop og motion, 1. oktober 2013

Kost og træning Mette Riis kost, krop og motion, 1. oktober 2013 Kost og træning Dagens program Energibehov, - forbrug og -forsyningen Test af dine kostvaner De energigivende stoffer Kosten før, under og efter træning Vitaminer og mineraler Væske Kostprofilen Musklerne

Læs mere

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde Spis mindst fra toppen Toppen består af kød, fisk og æg mad, som er rig på proteiner. Flyttet til toppen de "hurtige" kulhydrater - ris, pasta, kartofler, hvidt brød & mælkeprodukter Spis noget fra midten

Læs mere

Krop & Sundhed. - Hvad er det egentlig for noget? Find ud af det lige her! :)

Krop & Sundhed. - Hvad er det egentlig for noget? Find ud af det lige her! :) Krop & Sundhed - Hvad er det egentlig for noget? Find ud af det lige her! :) S ide 2 Krop & S u n dhed Å rgang 1, Nummer 1 Søvn - hvorfor er det så vigtigt? Søvn er en nødvendighed for alle levende væsner.

Læs mere

Byder velkommen til temaeftermiddag om kost og træning. Mette Riis-Petersen, kostvejleder, Team Hechmann Sport, 28. nov. 2009

Byder velkommen til temaeftermiddag om kost og træning. Mette Riis-Petersen, kostvejleder, Team Hechmann Sport, 28. nov. 2009 og Byder velkommen til temaeftermiddag om kost og træning Energigivende stoffer Der er fire typer næringsstoffer: Kulhydrat Protein Fedt Alkohol Muskler og energi Hvilket stof kroppen foretrækker som brændstof

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Spis groft. Masser af grove grønsager, fuldkornsprodukter og brød lægger en fyldig bund, der begrænser det samlede energiindtag i løbet af dagen.

Spis groft. Masser af grove grønsager, fuldkornsprodukter og brød lægger en fyldig bund, der begrænser det samlede energiindtag i løbet af dagen. Person 1 - der gerne vil holde vægten 12. sep. 2006 13.41 artikler Opskriften på at holde en sund vægt er frem for alt fornuftige kostvaner. Der foreligger rigelig videnskabelig dokumentation for, at man

Læs mere

Ernæringspolitik for ældre 2010-2013. gladsaxe.dk

Ernæringspolitik for ældre 2010-2013. gladsaxe.dk Ernæringspolitik for ældre 2010-2013 gladsaxe.dk 2 Appetit til livet Alderen kan ingen løbe fra, men med sund mad sikrer du bedst muligt et godt helbred til en aktiv alderdom, hvor du selv kan klare dine

Læs mere

5. udgave. 3. oplag. 2011. Foto: Jes Buusmann. Produktion: Datagraf: Bestillingsnr.: 192

5. udgave. 3. oplag. 2011. Foto: Jes Buusmann. Produktion: Datagraf: Bestillingsnr.: 192 5. udgave. 3. oplag. 2011. Foto: Jes Buusmann. Produktion: Datagraf: Bestillingsnr.: 192 13 SUNDE VANER TIL AT FOREBYGGE HJERTEKARSYGDOM Tjek dine madvaner HAR DU 13 RIGTIGE? Der er størst gevinst, når

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 07-05-2015. Tom Gruschy Knudsen

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 07-05-2015. Tom Gruschy Knudsen Kost og marathonløb Tom Gruschy Knudsen Energiindtag Hvordan skal man spise? Generelle anbefalinger Anbefalinger for løbere Marathonløb forberedelse Væske og energiindtag Energiindtag generelt Energifordeling:

Læs mere

God smag, der styrker din krop

God smag, der styrker din krop Arla Protin God smag, der styrker din krop til patienter og pårørende Med Valleprotein Serveringsforslag: Gifflar Et par gifflar er godt selskab til Arla Protin. De giver masser af energi (kalorier), er

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler Man skal kunne mere end sin ABC for at holde vitaminog mineralbalancen. Alle har brug for vitaminer og mineraler. De fleste får allerede dækket deres behov ved at spise sundt og

Læs mere

VitaMeal -Roasted Maize & Soya Bean Porridge-

VitaMeal -Roasted Maize & Soya Bean Porridge- VitaMeal -Roasted Maize & Soya Bean Porridge- "Vores mission har helt fra starten været at arbejde i den gode sags tjeneste rundt om i verden. Initiativet Nourish the Children giver os mulighed for at

Læs mere

De nye Kostråd set fra Axelborg

De nye Kostråd set fra Axelborg De nye Kostråd set fra Axelborg Susan Vasegaard, srh@lf.dk Hanne Castenschiold, hca@lf.dk Line Damsgaard, lda@lf.dk Handel, Marked & Ernæring Landbrug & Fødevarer Nye kostråd 2013 Mejeriprodukterne er

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

En guide til den småtspisende. Gode råd og inspiration til patienter og pårørende

En guide til den småtspisende. Gode råd og inspiration til patienter og pårørende En guide til den småtspisende Gode råd og inspiration til patienter og pårørende Tålmod og udholdenhed Mens mange mennesker kæmper for at holde vægten nede og spare på kalorierne, er det for andre en lige

Læs mere

VITAMINER OG MINERALER

VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af balance. Langt de fleste danskere får tilstrækkeligt

Læs mere

Sund livsstil er vigtig, hør hvorfor og hvordan

Sund livsstil er vigtig, hør hvorfor og hvordan Sund livsstil er vigtig, hør hvorfor og hvordan Gedevasevang 1. april 2014 Fra Furesø Kommunes diabetesteam: Fysioterapeut Christina H. Leerhøj & Ernæringsvejleder Christina E. Mørk Har du diabetes, eller

Læs mere

KURSUS I BASAL SPORTSERNÆRING TD S ERNÆRINGSTEAM 1. DEL TEAM DANMARK S

KURSUS I BASAL SPORTSERNÆRING TD S ERNÆRINGSTEAM 1. DEL TEAM DANMARK S TEAM DANMARK S KURSUS I BASAL SPORTSERNÆRING 1. DEL TD S ERNÆRINGSTEAM KØBENHAVN: ÅRHUS: ANNA OTTSEN KLINISK DIÆTIST E-MAIL: AO@TEAMDANMARK.DK BIRTHE STENBÆK HANSEN KLINISK DIÆTIST E-MAIL: BSH@TEAMDANMARK.DK

Læs mere

Vurdering af frossen og paneret fisk

Vurdering af frossen og paneret fisk Vurdering af frossen og fisk Go Morgen Danmark, torsdag d. 28. januar 2010 Jacob Damgaard Pedersen og Gitte Gross, Nationalt Videncenter for Fødevarer og Sundhed Paneret fisk findes i mange forskellige

Læs mere

Mejeri & sundhed. Winnie Pauli Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Mejeri & sundhed. Winnie Pauli Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Mejeri & sundhed Winnie Pauli Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Danskernes holdning til mælk Spørgsmål Hvordan opfattes mælk? Hvordan påvirker medieomtale og anbefalinger? Undersøgelsen Kilde: Danskernes

Læs mere

Mad og læring mad og trivsel

Mad og læring mad og trivsel Mad og læring v/ lektor Eva Dollerup Mortensen MEd in Health Promotion and Education Videncenter for Sundhedsfremme, University College Syddanmark, Haderslev Mad og læring mad og trivsel Kan man spise

Læs mere

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind ERNÆRING www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION RÅDGIVNING OMKRING ERNÆRING FOR PATIENTER MED MS Det er ikke videnskabeligt bevist, at det at følge en speciel diæt hjælper

Læs mere

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden Kapitel 12 Måltidsmønstre h v a d b e t y d e r d e t a t s p r i n g e m o rgenmaden over? Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden over? 129 Fødevarestyrelsen anbefaler, at

Læs mere

2 år efter overvægtskirurgi

2 år efter overvægtskirurgi 2 år efter overvægtskirurgi Typiske problemstillinger Utryghed omkring komplikationer Hvad kan jeg forvente af fremtiden? Risiko for gensyn med gamle vaner og vægtøgning Risiko for mangel på næringsstoffer

Læs mere

Korte råd om Søvn, Kost, Motion og Rygning. Center for Psykisk Sundhedsfremme (www.cfps.dk).

Korte råd om Søvn, Kost, Motion og Rygning. Center for Psykisk Sundhedsfremme (www.cfps.dk). Korte Råd om Søvn Søvn er sundt Søvn er så sundt, at mennesket har brug for cirka 27 års søvn i løbet af et liv. Pattedyr, fugle og fisk, blåhvaler og bananfluer må sove godt, for at fungere godt. Søvn

Læs mere

Dig og dine knogler. Gør det selv-råd om knogleskørhed (osteoporose) en folkesygdom, du kan forebygge

Dig og dine knogler. Gør det selv-råd om knogleskørhed (osteoporose) en folkesygdom, du kan forebygge Dig og dine knogler Gør det selv-råd om knogleskørhed (osteoporose) en folkesygdom, du kan forebygge Udarbejdet af Mejeriforeningen i samarbejde med Osteoporoseforeningen og overlæge, dr.med. Bente Langdahl

Læs mere

om sukker & sundhed nordic sugar

om sukker & sundhed nordic sugar om sukker & sundhed nordic sugar Om sukker & sundhed! Interessen for sundhed er større end nogensinde. Næsten hver dag kan man læse om sundhed i medierne der refereres til nye undersøgelser, eksperter

Læs mere

Tandsundhed. Gode kostvaner og grundig, flourtandpasta beskytter tænderne t mod karies og erosionsskader

Tandsundhed. Gode kostvaner og grundig, flourtandpasta beskytter tænderne t mod karies og erosionsskader Gode kostvaner og grundig, regelmæssig tandbørstning med flourtandpasta beskytter tænderne t mod karies og erosionsskader Ilinniarfissuaq 19. juni 2008. HBH. 1 Fotoet af sunde tænder og de følgende foto

Læs mere

Æg som superfood. Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring. Herlev og Gentofte Hospital Enhed for Klinisk Ernæringsforskning

Æg som superfood. Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring. Herlev og Gentofte Hospital Enhed for Klinisk Ernæringsforskning Æg som superfood Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet 1 Dagligt indtag i Danmark 1/3 æg ~18g Er det passende? For meget? For lidt?

Læs mere

Dommer Clinic august 2015. - Kost & Ernæring - Træning & Fysik

Dommer Clinic august 2015. - Kost & Ernæring - Træning & Fysik Dommer Clinic august 2015 - Kost & Ernæring - Træning & Fysik Basket Ball & Fysisk Træning Emil Rasmussen Fysioterapeut, B. Pa ewkr84fysio@gmail.com Strandvejens Fysioterapi & Træning Hellerup Sundhedscenter

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

5. KOST. Hvor mange har et usundt kostmønster?

5. KOST. Hvor mange har et usundt kostmønster? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 5. KOST En uhensigtsmæssig kost med et højt fedt-, salt- og sukkerindhold samt et lavt indhold af frugt, grønt og fisk øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme,

Læs mere

Kostpolitik i Hørsholm Børnegård

Kostpolitik i Hørsholm Børnegård Kostpolitik i Hørsholm Børnegård I Hørsholm Børnegård har vi valgt, at prioritere børnenes kost højt. Det indebærer, at vi har ansat en køkkenmedarbejder, der står for indkøb,samt tilberedelse af dagens

Læs mere

Vejledende merudgifter 2015

Vejledende merudgifter 2015 Vejledende merudgifter 2015 Vejledende merudgifter pr. måned til glutenfri kost 2015 Køn Pige/dreng Pige Dreng Alder 1-2 år 3-5 år 6-9 år 10-13 år 14-17 år 10-13 år 14-17 år Energibehov 4400 kj 6000 kj

Læs mere

En af de metoder som fremmer sundheden, og giver rigtig gode resultater, er teorien om ikke at blande protein og stivelse i samme måltid.

En af de metoder som fremmer sundheden, og giver rigtig gode resultater, er teorien om ikke at blande protein og stivelse i samme måltid. Nyhedsbrev 4 I de første 3 nyhedsbreve lærte vi, at kroppen skal have vand, ilt og strøm (gennem maden), og at kroppen skal tilføres flere baseholdige fødevarer så den ikke bliver for sur. I dette nummer

Læs mere

SVINEKØD EN NATURLIG DEL AF EN SUND ERNÆRING

SVINEKØD EN NATURLIG DEL AF EN SUND ERNÆRING SVINEKØD EN NATURLIG DEL AF EN SUND ERNÆRING Grisen har tabt sig Den danske gris smed i perioden 1975-1993 1/3 af sit fedt og erstattede det med kød. Det skete bl.a. gennem avlsarbejdet, hvor svineproducenterne

Læs mere

MADKLASSEN 4 Dig og din mad SUKKER

MADKLASSEN 4 Dig og din mad SUKKER 4 N SE S A KL din mad D Dig og A M R E K K SU SUKKER MADKLASSEN 4 For ti år siden fik mange fredagsslik. I dag spiser næsten alle børn og unge slik eller en anden form for tilsat sukker hver dag. Dvs.

Læs mere

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Indhold Baggrund... 1 A. Forkortelser der anvendes i teksten... 3 1. Hvornår gælder reglerne

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12.

Læs mere

Pædagogisk it-vejleder uddannelse. Tema 2, opgave 3 vurdering af digitale læremidler. Jacob Kjær Hansen 2006/2007 Side 1 af 10

Pædagogisk it-vejleder uddannelse. Tema 2, opgave 3 vurdering af digitale læremidler. Jacob Kjær Hansen 2006/2007 Side 1 af 10 Indledning Henvendelsen kommer fra en lærer der bla. underviser i hjemkundskab og idræt, og med udgangspunkt i disse fag har hun overvejet om kostberegningsprogrammet Kend din kost er en investering værd.

Læs mere

April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Guide: Tjek dig selv: Er du i risikozonen for type 2-diabetes

April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Guide: Tjek dig selv: Er du i risikozonen for type 2-diabetes Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Opdag diabetes før det er for sent Tjek dig selv: Er du i risikozonen for type 2-diabetes Det kan du gøre for at

Læs mere

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer GRAVIDES 15 år F O R E T R U K N E GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET Til dig der er gravid eller ammer På vej til at blive mor Et nyt, lille menneske er ved at blive skabt. Du er gravid, din krop ændrer sig,

Læs mere

Kostpolitik i Hørsholm Børnegård

Kostpolitik i Hørsholm Børnegård Kostpolitik i Hørsholm Børnegård I Hørsholm Børnegård har vi valgt, at prioritere børnenes kost højt. Det indebærer, at vi har ansat en køkkenmedarbejder, der står for indkøb,samt tilberedelse af dagens

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energibehov for 70 kg løber. Energiforbrug ved løb 03-05-2011. Hvordan skal man spise?

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energibehov for 70 kg løber. Energiforbrug ved løb 03-05-2011. Hvordan skal man spise? Energiindtag Kost og marathonløb Tom Gruschy Knudsen Hvordan skal man spise? Generelle anbefalinger Anbefalinger for løbere Marathonløb forberedelse Væske og energiindtag Energiindtag generelt Energifordeling:

Læs mere

Madpyramiden. Revidering og revitalisering af madpyramiden. Sundhed, smag og klima. Marts 2011

Madpyramiden. Revidering og revitalisering af madpyramiden. Sundhed, smag og klima. Marts 2011 Madpyramiden Revidering og revitalisering af madpyramiden. Sundhed, smag og klima Marts 2011 Madpyramiden ved FDB På baggrund af den faglige baggrund for madpyramiden (appendiks 1) samt kommunikationsmæssige

Læs mere

Er mælk livsvigtig for gravide kvinder?

Er mælk livsvigtig for gravide kvinder? Ernæring Er mælk livsvigtig for gravide kvinder? Af Marianne Juhl Hansen, Maria Roed Andersen, Ulla Skovbæch Pedersen og Arne Astrup Biografi Marianne Juhl Hansen og Maria Roed Andersen er begge uddannet

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

Ernæring til spædbørn og småbørn Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer fra 25/2 2015 Sundhedsplejerkske Benedicte Engstrup 13-11-15

Ernæring til spædbørn og småbørn Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer fra 25/2 2015 Sundhedsplejerkske Benedicte Engstrup 13-11-15 + Ernæring til spædbørn og småbørn Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer fra 25/2 2015 Sundhedsplejerkske Benedicte Engstrup 13-11-15 + Sundhedsstyrelsen: Slut med komælk til babyer.sundhedsmyndighederne

Læs mere

Kostpolitik for Børnehuset Nansensgade

Kostpolitik for Børnehuset Nansensgade Kostpolitik for Børnehuset Nansensgade Børnehuset Nansensgade Nansensgade 46 1366 Kbh K 82562950 37511@buf.kk.dk Kosten er afgørende for børns vækst og trivsel, derfor er det vigtigt, at børn fra begyndelsen

Læs mere

viden vækst balance -en powerfood Æg - en powerfood 1/8

viden vækst balance -en powerfood Æg - en powerfood 1/8 viden vækst balance Æg -en powerfood 1/8 fakta et æg har alt, hvad der skal til for at bygge en kylling. det betyder, at ægget indeholder næsten alle de næringsstoffer, kroppen skal bruge for at kunne

Læs mere

Stemmer din reelle alder overens med din biologiske alder?

Stemmer din reelle alder overens med din biologiske alder? Stemmer din reelle alder overens med din biologiske alder? Der kan nemt være forskel på den alder din fødselsattest viser og kroppens tilstand. Vores generelle kost, drikkevaner samt levevis kan enten

Læs mere

Lav delmål, og beløn dig selv, når du når det. Brug gerne vægttabskurven på hjemmesiden.

Lav delmål, og beløn dig selv, når du når det. Brug gerne vægttabskurven på hjemmesiden. Velkommen til DDV s Vægttabsklub. Disse sider er en starthjælp til, hvordan du får succes med dit vægttab, samt hvordan du skal bruge de forskellige grupper fra kostprogrammet. Der er en menuplan til både

Læs mere

Labrador retriever www.royalcanin.dk

Labrador retriever www.royalcanin.dk Det skræddersyede ernæringsprogram til Labrador retriever www.royalcanin.dk En virkelig charmerende og meget livlig hund Den utrættelige Labrador retriever er fuld af energi. Den elsker at svømme eller

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er kost? Hvad betyder kost for helbredet? Hvordan er danskernes kostvaner? Hvilke konsekvenser har uhensigtsmæssig kost i Danmark?

Læs mere

Når du skal tage på. små energirige måltider hver dag.

Når du skal tage på. små energirige måltider hver dag. Når du skal tage på Spis mange små energirige måltider hver dag. Læs pjecen og få ideer til, hvordan du kan tage på eller stabilisere din vægt. Mad og måltider spiller en stor rolle i vores liv! Jo ældre

Læs mere

Den videnskabelige evidens bag kostrådene. Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring

Den videnskabelige evidens bag kostrådene. Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring Den videnskabelige evidens bag kostrådene Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring Definition af officielle kostråd Kostråd er videnskabeligt baserede retningslinjer fra myndighederne om en sund

Læs mere

Spis fisk. Af Fitnews.dk - fredag 06. juli, 2012. http://www.fitnews.dk/artikler/spis-fisk/ - det er ikk så ringe endda!

Spis fisk. Af Fitnews.dk - fredag 06. juli, 2012. http://www.fitnews.dk/artikler/spis-fisk/ - det er ikk så ringe endda! Spis fisk Af Fitnews.dk - fredag 06. juli, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/spis-fisk/ - det er ikk så ringe endda! Så enkelt kan det siges. Og der er god grund til at følge rådet. Fisk er nemlig lidt

Læs mere

Kostpolitik. Hillerød Kommunale Dagpleje. Revideret 2015

Kostpolitik. Hillerød Kommunale Dagpleje. Revideret 2015 Kostpolitik Hillerød Kommunale Dagpleje. Revideret 2015 Kostpolitik Hillerød Dagpleje har valgt at udarbejde en kostpolitik, hvor vi arbejder for en sund dansk kost. Vi tilstræber, at alle produkter er

Læs mere

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Sund mad i børnehøjde Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Program Madens betydning for børn Generelle kostanbefalinger til børn Madens betydning for børn Børn har brug for energi, vitaminer,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Mad - og måltidspolitik for Børnehuset Hyrdehøj August 2011. Roskilde Kommunes mål for kostpolitikken er at: De 8 kostråd (fra www.altomkost.

Mad - og måltidspolitik for Børnehuset Hyrdehøj August 2011. Roskilde Kommunes mål for kostpolitikken er at: De 8 kostråd (fra www.altomkost. Mad - og måltidspolitik for Børnehuset Hyrdehøj August 2011 Roskilde Kommunes mål for kostpolitikken er at: Den mad, der serveres i kommunens institutioner, er sund, varieret og ernæringsrigtig Institutionerne

Læs mere

Energiindtag generelt. Proteinindtag for triathleter 26-03-2012. Tom Gruschy Knudsen. Hvordan skal man spise?

Energiindtag generelt. Proteinindtag for triathleter 26-03-2012. Tom Gruschy Knudsen. Hvordan skal man spise? Hvem er vi? Tom Gruschy Knudsen 4 marathonløb Træningsvejledning Løbestilsanalyse Ekspert i kost og fysiologi Jesper Rygaard Hansen 7 marathonløb 8 Ironman Træningsvejledning Løbestilsanalyse Energiindtag

Læs mere