,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'."

Transkript

1 -,..... I I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l... ' 1,1"" P ""il"'''''' l... twl MI,... "I 11' l,...,...11',i<. I \'< d t. N, >!.. -" '''." '~"".".'.,".I... _!,_.p"i/"'~ii""'"....:'''''''.' r..,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.1' 11""'11'!'tf hn,"u'.>'111; hft.t lilo,...'ri"dlr~uot..'d la,b"'li'rrn 111u.; k." T, U,:I.,,,~"CM AI d,,,.k~i... lrrl~tw:lltt:'mrl1tl.. TlJnll 'Lh "It lil... ktl K,,~Ill>'" "ri.f, '''r.1\... n"r.l"'ii~) d~rl,.. r '\h~~r Urnnt," 1""... 11,,,...\""."'1:'0'1 - \1 IM'f ~11"'t 101' mf" \1 1""'Il.~N'<ltll' ri l'tl.. hr-.:i.h".,.. t,llt full.. 1",n.:!' den 11'('.1 " It'lln,t ~'1'''1",1.'''''1 f'u.1,... to ft ~Jbtl nl"j,.. I J~ lu.i' j:d, du..."lrr "1< H.n.lIen"".."'h:tf "II rut 'ti.1,,'l/-":1. l't'i... fjttholt'. onnl jo': \,I"~." '" rj "'uuat""ntl_ -tin.!'" - 1,[ PH.r,.,ltr t, l. toj NI''''p I \ftllnt I u ~ 1 II ;llr.1 M.hil1llll'llh,tlillHlj;tl'., ~J.u,lIc'fllt; II II lu",~,~.' t)i.i\>h~1 l A_r I lien r\nlrlln\ni! hl'le\jt 1"" II Oanl1"'~ ø~ n'r ultb'~tptt Dlrd,l"r.!.. 1 t\l'n I~'" ~n hil t'l1i\'«11.,1_ lui 1\('11 ' nut'!lurtnu"l'i,.., IWMr1ltr f 1'" hllltllin~tr. ojul'c'liitr HJ S.Ia: II.1t.):ltl tjtl t}~r.k.l i tnh... r f;j<,njolll I lull'! ~"tr "Jt,kll!' li' SI'IIIt'!"\:, I Thblt.!, h'o~ mm.. nol ~en hll.ihl' ~I~~: ~llltt~!~i~i;;t1~l~~~~ ~""Ilt:''i'i'~j,;l~: I).'r,,.. rf' uiil~lkl T,lU n l:wlln. f,~rto.lul:tt _ lu.. hrrt'j:ti,.1., ø~,ji~'" _hl.,rt '1IIt,lt'.1 Pr"rt Jtr,'H,.ll~rf NOl\':IUlj:tl\l" '!I, "d... "'il 'J',..:u:tll'hikl"d~. II III Iltl OIl'IIlIut I'tUlll!tmlt,ul., dt undtr..\<'l\lu.. li.. LultklOlJ'lt ".rl'l:"" t'jnkra I.\:lru. b.j IiII... jt:l..t Ptl~dlrt~tllflltl tlltr B.onlbl"!f,mtnltr hil )" t o~tr.il hh)1 "'III kolullttlr, O\~". for.\nhll [lll'knloiol, I!..,I"I,~ AI tlrfln~ ato.ini11i1~\j(', Hd,1 \'illlto Lull\...tnJIllJndljo... l'ii 1"Ul\ltdl~~ rlhtj" It}11 mild IJr htdnn" "'Hl b)"ilw'n I)un'... I 11...)l.W'llJrll!.h I (h rrni~ii.ii!ithit"i.. llle Ilytr, filtil ~ IIII.}:I lirkttl tutti Prl.I\I~rll' "<'lo1ler. Lal'tnl I\r.\' 1"t, Vi lu... slhe D. bttl,t Illuh»1 undtr t/r fo,h"ld, Thisted Socialdemokrats "i har, Og tin hn bid.. ti hm)!.1 Alllur {lu ti~", d.. r v~d.1 unu- Julenumsr. l.ti" II oj'lyld~.in rtilll ujiælla Orl ilr lrud. PiI"lrltnlU\ll('d,," hkkrjn,\i"nnul',,1'1i Liv I()r tltn Ilvarhl/SIt... liittf,' 11I~II.. kl\('i\il.1 I'I.plr Ir.'" ul flrt, II 1'b1.,rd SIX'I.hI""',I\u.1.'1t... I "~r k.n 1I"I~n~.. ti.mur, ItrYdqllil th,.tr. _ HI'om"t hnder Ellta)'ntl SIttl?.plll)l.<:'r \'i L.ulls\ lmllsrkrr I\~r Ritm~.!"r EiI~lIu\' 'l.ltj~t'n, Thi.lIld, ""m.., III J"I.. ". Ot!1 "Il I n«ll.. UMCI ko'll"i~.\b.'nn\lntt,nl, H>l::ndt _ \Ii IIRt'! Ilrlh IItl rn II.~ Lukkdhluoe I Juleul(lI dt' ollllntlillt riluiiwl!mulll'n~f, Dl' ~ld'h' ~d:~ Sillolm:tllllr Il't Ol: dntlt!!t ~0111tl1Cr rurtn til ~c: Jul~.It~n. IU~U In. tlll Ull'd priuiii, fr"d_)!. ti.. n 17, III PR n1t'd TlJutl.!l. _ tlvilke KllV I1i1lt~ Iltt? d.. u 2,1. I1f~mbtr ' Potr..', _ Dcr lorlmn/:r" jl RUnmtfne ninlltln~ hottir IIIhtl11 tu 1\1 lo.,hl \'lt'te IJlIdrtlllt og tenhoitji". Oll d~u ~id.l(' So\I\t!.W l('ir Jill - De.ht \'a!ui lillrt.dl' mod Spr.tool!. all$ll i Au S"ndl~ den I~ ('ll'- 1yllktr, Olf dt Ibi \'fi.'re lon,.diwi C'rlllhu - ItJIIa d~t jl<'111 $!I:'tI\'U1UW 1lllivtdt. O.., Ikll,'ror.. Sidde- h,ndl~1 Ir. 1\1, '" lil l') Jul". pl,dur, or ti!!! vii \'~ra I:otll" om.!lllnadall IIIli.kc_ Kt. 14 d~r og 1 ~r Lillgtplltlur, Man Di".. l..ukk~lld,'r /:lt'ltlrr tlr". hn I~I rl.ltett ll.kuli\" IUbrinRC: lur Ullrb~r_ IlW fri'l'rr<'trc:llllli~rr, helt Nælltr i On'kning, du.11~bft 0l/un ~1t1\1 lutll~ 1\1 zti, Dtr Ik,1 Vll'r1J Ly. i 'filllulll~- nlllll d~ In,Wl Kl, llttduw,ttcl rummiliit', Oll dn bill vrute t'1l I..:.lll1del, d~r hllt I"dhtttdlil.\j~ I NildbelY8ninR - TQrClllmt'III, PIl- Purr~Ininll~n In, l.ukketid. lroleum. Sludn!y. ~. I. - Ihl dd tleklri c Ly. nit jo Iwlglt Der To Cykh'r sflaalc:t. øh: være Vll'rklaJ - Øhe, Skovl, Splde ol: SIV - "Il tltr b13r vlt're Arbl"J\lIm.ml Nll"t. p, Nleli"n Skjultlhnflll har mistd sin CJktll' Dnkk"v'nd DR lidi 1'ork131' l' lu I.t 1'>11 D~t shl lal I'itll muligl som TirltlaW Ah~n bl,w ItlUltt værll lo Utlg,n!:ll IltetIs ti!'!".in:! \'t'd fih~ai1lul1il" hunl l SkJnldhnrjl, - Hvorledu milt! I. Eh. R,,_ SllUrllionernfl? -. DI'.bl h.v~ TillluAI\ltIlll1, dnr t Rlvel t'lild hn Ifttltl OIt'~I~rne, I modnt fahl hil dt" penhyllc$.dem ni lukkc eller 011:'" kuli AI 111tIIIde det Antll OI\1~ltr, lom SinR~I t'ofhlllldlt't S. $urellwrn. ThIlIINI, bl~v 1!'"tKUf' Ir!J.. IN ~In Cylrl~, nt~n. ijtlnnt. l1.!(1t1... ~tl SUranll.fllltI Ftlrrlllnln/: v~.! LlIIt' TurII, Tmrugllrnuullel IIln lire. O~I ilr Klosk Orttk I R ~hr, lor Reslen i OrdIIn lor nrullen III~ RUIIUflltllnel1 Vetlkom l1l('nde, bu'iih" "'o... 'S..,, "II \'\'11"«1 uuc.l' " \I,n I ",t,u hrll øu'tj... Alor"'", ",>,...,11 øl.. ~ ),.a' \ "III'~I1',- '" m"'uh>''''. "Il,ltll,"w,,,,1, I....1'.~rfl HI_lp...,,!td. ",M'IJI'I". W..,- \'", :lo.a,",,,n,... Jtl ha.,.. 1 '''1'.11 øtu,ru,"'hi.".tl"', (>11 III.' II J.. ro.."... lt,1,. tk bit> I ri' l"it>t~hc'if"ji l Ul bil "." 111 1j)'lIrl\l1otl flilld...' bl"... linøll'ltt (>11 Ul"''''t -::::1 'I) AIl\f.ul.. t'i~t'. C()th Ir.. lr" Ul IIluM Irrrn,,.r.li" UJ'~.IS,k.""'t. I.. ri tint I\UI1 i"t'i tnlo.~it, ~fbfl,hn\.m'l '.jlu!!. CluhU.nUtl, jti.dt, t'lt~v,1\-.. InUI'I1' p Sy.:t'llu,r' Hin huj.. 'utl "'I"~t1j'n IfllJlutl. 0(' I Il).'IUlt,ll.lurflt! IntJ u"iuil~ Skl.nllll.. ', Ch;iuU"rrn, Rt.:"tf ChtUI"IHt,I, N)'ltot'llolll, I,~ HuMl1 'ltlbt' II NIth'" Dtl \"1 I: IS "hnd I Vt l '::""", 1".. S,,~thu'l'l ".! opl)'.t', II L.. Chr"lllllh'l1 hit Btu.l IIU R".:: ' 'I'III~II t'll 'lu 1., ~t I.. tli!"f~ Sy~... Itlt. [ l\litu...,..!i\ Plt'f.l.rljuhr\u "... mul!:' S\tloJ. L."om,oll Nlrh C!\r, Nltl;tn, SJr, Sk!øIUhl'lft1, ~"m, Ht~II"\.:l.:n kthl'ndl" 1ft Thl;U"J, t'lti Hdll'n IruQlt \I1l.~lI l,,, tu Plloli-tbr., Ol: kt'lpl III II!lut pu R)'il~~" I t'n 1I11~tlVl\ln~ fl.i" In rhl~lj'd 1Ik. dtn (juli I'ltll1tl u~k..dt Clft. Lili!.r>~Il'1 ~ kfltlr vel! Sidt n III Phll1).;NI\e, mtn I,ttl vnf $III mertt '''."d.k-ah v\'1l Hllnd~n. III " <trorn blt\ hlutl1r1 op!~l'n, (Ii: der IkNt tnj:l'n S.IYbt)'110p hn Prf'd'j: d. 1'1 t,lli(jtnltlll t,lur. J j' n ~ f> n øj; HuslIU, O,It.1$, Ih 'tiif' Nu, "I fr dql.1t~.. Ntl \fllklo;'ntl~rf1~, Hr. R.'d.kul,.It,,,, tli'iii, ti~f flirter Ilt hllltlm \'<'11 A!Id. '11111<)1111 \lm.ltri'li M~'rt"'"'dOIl Nu I..n IltI Ulkt'l I!lll U.~ 1I11\I.ClII:I';'~ Mllnll I\(ln t111fil!' ti! It.k"'<11 $111111\ VIlflilli.\It \'ej ~I lilla H.. to. l\. L".",u (llln_1. J~K bil Jo Mil. I.., IMI f'of.tlftj Pil I'Inllllnll, 1.\, I~II ISn... Ikh, 11,,( kll.w1 k~ n,';tn.t,'r,.. ShJt ti.i, ~;li\... n.ll 1<' iiiiulllhci Mj,;... 1 J>'\> l'i~it>f III 1'1.100\ \I,nktll\t 111 "U. tlf' An,lt.plI.,t"r \'U bud" 11"1l1 \'1,~: l1~t ~n I~h f,int u~1 fl\lifl'\lto \1111/., I'.;, t1~"likllh.ln" klll"i\! Ikk1!l lul\!. 11 hjllllln\1i fn AlIfIn I N,w,,"bN I)II(<hl""I, 1),,1 h""i1<1 vt.11\1.11'11.. I HII',I lu, II!lNII hlln. ft'.f J~ 1 II '".,J"., hlini., (li/. I~I!; tf k~. III II, 1"1.'''' Vlt

2 Sid. li. II Overordentlige Foranstaltninger. \ blll Skarpskydning agen mel- 181\1 den udenafholdes Fredag den 17. Decbr. Kl. 17,00-21,00 ved. TVOTUP Plantage fra 1 km Nord for til J km Syd for E~eb8k88nde og med vestnordvestjlg SkudretninlZ. Indenfor ovennævnte Omrsode er Pærdsel og Ophold indenfor ovennævnte Tidsrum livsfarligt og forbudt. Polllimesteren i Thisted Købstad m. V., den 16. Decbr E. BRIX. ;r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ MARIUS SØRENSEN a V~ 88und avde lindncen Rulet op, Am - Guldsmed Lille Torv - Telefon 23 Se vort Udvalg i billige Julegaver

3 trod..< $.ih~ SO) Allr i! S)... bo::>jd" Ol( "r II.t hllh Hh' 1mn at. U"" :'>'eaen i de mange IIJ~m, a i Aa.n!>l... Løb. IDC.""ar.Pri.. paa ~ ly"", Syn paa ",nglln T.. i,! om, læt p;>n SO A.... F~ Sori".. ryju~r 70 Aar "icben er E' lke "Js.:,n. d, r i... in edlagie Afhold& n i!ar,.,..ret Q-n IMg ""arr.ekke estl]!i.n~ paa "" saaled... ;H <kr hll.r 1IJI'I"ct benuig>'t Klag>'! en i Vestuvig. l ID.:!(!'rkcligt. at den ~ Fod r~ {],!llre Dptre.hJulpet med at arter er nu Teen ande.n er (n(lle hjæjph i Ve;te):"Vlg. m l };Qn"tilul>rr-t Tid {'ilcr.\ r.lød. ~r hlr" '! -n r i Thi..t..u P1" hk;' an~at u :!2. Ft>brnar '<Jet Tj'."l!""I/! ~Ia.t...ta-d 11"";" rlkh a.l k'jrl'- (u"-':"1' t,fil Jr:<, KaluII I~ ~h2c.\ n j Embd _ \ar. Ilse for.gteinistetie1 til troe I Thy_ IT..,,, II, f r1') Olll,. rll rq ly li.'1.r rr 1 t 1"" blll!j a! };:''''''~lil, "t }j(ll"r)" :K døi".. Mn. 'I1,;,I~~I. Arbejderbil mod en Mur ved Silstrup. Af dl! 12 Arbeiden I Folkekassen kom kun en ",]yorligl Ul Skade. \"od 8-Tid< " i llorgus '];wl" di'r N,,"'orli!;1 K.or.;;"bu~wlcl i Si]J;trup. En Arb,'jd,'rbil kom kure llrl, 1m Nylwl"nj:: m~.. t.. n l:!-is ArlM'l,I"1"1' I F()\ );;..,1;::1-'80'''. EiI~1l tillumo' "o;;wllluml,r"ns J" Il'; \' n, Brund"!il!w, Oll" d,'u t"rll'" af Ghauffu!.fifl!.:,..'r Ollv.'r CJ,rj'ilenseu Jra J lallulld ~~'<I Hr.mder"j,,. Chauffør Chri.l;t('n.q\'1l bor mtdl.. rtidlg paa Howl "P111mi",.,.s-y];;abing Jian "ar kurt fra N,lwbing tidligt l l lort!'l's og },&vde ~l'n~ t.ø;;'jui Cange pas. Yejen maatl",1 bru g' Br,'Ill.S('rn..., id.'! dpi "ar glat 0; '''1 i 1...'1xningl"rJU! paa Yf>j"n. \'ogn.,u ha'rde "I"/l.'r"\ fuldaw.'owg i Ord {'u, nwn paa d"t ai",ort'l]de SIN!,;,;gIOOE.< Bremserne pluwwlig. Det ral" i S\'in;"t XQrd Ior Sil:;lrup, h'qr der f(lr Øj~blikJ;el!orn~M for~)mllig" "Cdg-ral'ningllr og StubnHl.~.. r "ed "{'jen. CbauJforcn var opliili.'l'ksom pilii, at St;:del 'rar HlnSkt>hgt al PB.~~ s' n'. flan ona oi:!saa, al d,;r boldt,." Arhr'jrl.. rbil i den HLlI~k('I;ge' Pas..ag", ml'n.han kujlde ikk',.slanth;" I';n {'gf-n BH og tørn"l1p - hpldjg'ris ik);" ml'!!. Tet.slor Xrnft - mod fon Mur, ln (lrt..d Bil",IL.~ Forparti ble; Uf-h is ooplngl Arlwjdf'r/ll' ind~ r Folk\ k{l.i.~en luml<>de rumh mp!1pm hvprllndrt', og PI, al dl'm, I.aur. GhrlJlliall8en. nn,ii', :>.fqfs, dl'r.sad forrl'sl i Kas ;W/l, lik _le and,"".\r}k'jd'lrfo ovpr eig o~ JII"v rl'l ohaanll kl,.,ml. Cil.BuffoJ"('n,,!np mr'(} l.'1 o.. nfjadi.sk SaIl1' 1'= :\":'''''''Jl og n.,:;dt> Knuh& pall Knfl~l1P. u.. li> kurte i en andpn A1'bdflf rbil Irl ThiHtM.l Sn~ Mlu.~, h~or ChrIshan ti' n JJ1",'\' jj}<lia!rt. ":r Chll:ufIoT Cbrj~ 1..'><:'" h,f'" forbund.".r"lk, d>r.;.a.a l'h"kk"il, trocdp~ at (j'r var k"mmp~- IDB D:;!'" n... 1'" {il fo'k1.+ _1',. ":Z d"nor hj' \' Fakk fr/\ Thj6lt-d 1iIknl'lI F:tkk ml'd\!' m"d ll,,;:t:l(p,\ mhn!~.i1"" r, m"n <"Ir>r "lt1' ingl'n tilbng" :tiiult" njni. 1.Allr. <":h1'i.j;t':tnn I nl'.,.{(r'r h. /\II,1,,1' Opi)".'M rh'lil. ~., fll-1.l'\, BrtIII pa.a Ihin, il ',I"r ~"1l1('[!Jflm ' J la'oil' T" " },æplantningsmøde i Snedsted. Man vil flrø~e cl Læplanlningll1ull paa al oprfllh 5",~\ to l '1.:11 'L l II l!i, i fjanr... '''~'' IolI.n ~ Jln D \ d"~h II Ild h Mm 1",<1~.s linild bl..,, il I,..... r j.~ nd",l eiis Julelm F~... \( Th.i~tcl! ldodln gilli. HushOr V L!d ~ G,;'&r :E ~"'1 ~""i C T lu1q I",,~s.. '" =. _. -l"gni HiIleQ "m 0.,.m. ie vis u~ ri.'klik:! det III d....s dl me.1len brand Efte-r c1ltlij ni!, d\' tale, I!Jl'tIg"j u.~ d!t'r,"ust bo< Kr. S" opl~ Kr. Oli Til Jen&f'T _d "Sid~ Lil!th L"", r..., I hj,.., til l Skat t, L 11m

4 '-r.:-::-,''''... r..~ ~~~-,-,,1i III 1-:1. 1\ ~- up. hn\t R Ud (]('f fur :!(l \IIT. utebil i A'rav- p 1\ Y s \tl i ~un- n ingen. nl!('1l I)., 'ru- ttttll, u ~ SIOrl' li Troflk5lnru.!lnlno pao Løn- FOf(!. l'\ln,hk H11tIs,11l1 111' /li,i,'n ILtlhrult,., P IUHU \'1', (j,lr. II Il) nlll'd i In I') kluh S;\\U!in- H... t I der \'UI', kø\.;k. ' elit I,'rk. '\~" 0':: Ilt 1II,.. 1 ntnl{es I Ol!" 19, In<l rdnlll1t OIlUIlC rlrill~dl'.ju-.:'\ 1\301' /lk~l - dnvo joi1 Sy!1 tor Thisted I Aftes. (ldlh.ltlllltlh'kn I'r 1'11/\ Io SII-.ll'r ligt',syd fllr '1',hish'(\ 1I1\'H'\\ \llllllkt ll!t ni I){V;'~I'n' rllr Kllrt'lIdt'. 'h'\ tf \'1'11 I1rng:..lul'k til{ I HIlsirIlIl, Inor <\1'T for 'l'itll'li,flln'\!ljot'\s rot"krlllgt' Untltl'arlI,-j,I,'r nll 0Plll'''' nin!li't. l AU.'II, <In. \rhl'jd"l'b,ll'rm' kom i 1' 11 hmj[ HIl'kkl', I ih' dl't NI On'Tltl\lIj{ 'frnrik,11\ ml fin i 1I1t. id l'\ S\ul:-;!m IlI'r1H~.It'j{intlobil, ttr kllrl llh'd Fonhjuh'lIl' 1\1'11 i 1'1 liul L V"jt-Il Hl'r I'T Imn. dl'l JlIlltlof!l.tllplltll\ 811'11 In){\. nu~hl 8Hl'Tt' Plnn);.,'r iii.\1 J.llrt' IJlU, JllI'lI dl'll lnllj{t!u\"-il'llt. Hutl-lul.skubh,.dt' Plnu );,t-rll1' til Sidt Olt korh' IH'!;I i Hulll'l nl'l l)'k!;,n.h ~ tloj:'. da Uilt'n bl!'" toml, til!' \'I'tI cll' IdslN.h'\'1\'l'I'lHh' At'ill'Jdt'l't's Ifjldll III {Illl Ih'n lilla. \'"jl'li igt-n, HH\ df'li kllmh klll'i',"illt'ri', En HM!. Inlwl'l'uth' N Chr. N i l' 1-.<: t' n, $dr, SkjoldhorIt. skrt'd O~8an. t!lulll'! 1.\11\\... ni I \)'kknh'~ ogsnn ul fun tint Oll n'11 IInnndkrnfl l'iykkf'1i i '[,lr/l(\s. $om ominim nlld('\ :::l\t'd. kundl' monski.' hl'nrkl', at tlt. "nn'lkt'iiui' Pns..~ngt'r bl('v nog(1\ bl'dr,' njm:l'rkt,\ i l"n'mhdt'll. Tilb..'lg'<,betaling (Ol' 1<unstgodnin,g. Prisdirf'ktoratt't har - i OVNens' sh'mm... IH' mt'd I'risordninft('l\ {Ol' Knlkl'n1lwtl'l', SVo\']sur AltulIollink o~ Pl' LIU(' D gn 11 K i r\.;, Itllur!.l, b ".,,11.11'1', kuld o t"r NI kund,' ( "h-1i\l SVlIg. Til Eks I 'I'h ' lilo j\.1 Bilhju Fm Tidtm o lllt'wl To Cy Krl Anmrld lt"t \.1\ linsrshu renflen, Indbru Kril fmwl Kiosk bh'n~ 1 Gf\lIg stjnnl"

5 SkarpskYdning a.fhojdes Fredag den 17. Decbr. KJ. 17,00-21,00 ved Tvo Nord for til l km Syd for Egebaksande og lll(!(j vestn l"ll p P 1antaR'l! Indenfor ovennævnte Omraade er Færdsel og O horldv~ lig Skuli tl'a, l ~ Tidsrum li\'sfurligt og forbudt. p o d lnden!oi' o~~. POLITIMESTEREN 1 THfSTED KØBSTAD Af V. d. 16D_ ' """bo, Priser og Avancer fastsat af PriskontrOl Nedenstnncnde Priser og A VBnccr maa _ uanset. r~ade t. ere, E, Iltbt. ''41. Aftaler om hojere Priser euer Avancer - P ærer. ikke overskli~hgere i rides. nd ga H usholdnings/rugt (Dre pr. kg).. Priser ved Priser Ved Salg fra Salg fra Producent Grossist

6 I nd lll'ud I '(!_k i Itæh r. Nntll'n ttl (h'll l I. ds. I'r dpi' Ikke, D"ol('l, Ili'KlUu' L Indhrud i lhll<io~k i r"'~lu O"K. J ~u' lli ' tilhul'j'ndul{ioskejf'r ellr.,. hen til Ilt 1 1hOm ltcli. Rkunt. n"n-i! til 1\io- \ skcll var lruuwt. med lo Hænge IntlSC OK C'lludu dirkefri Lnaa har )'cjmyge dik blev og jeg ~r Tyv('llc nlligov('! skurret. lii~ Ad. OrdR Skyld Køng OK, hn.. IItjlUllct. for ca. <100 Kr. dcnblnndt. en Del Tobak kommer dog dog ct KIa:- lynes, de t d u fnar ~ dig uu y dmygede " bønligt, Gud økjulhan let at. 1- din TrOR opøve dig for ut du r.. mere in- ",te Dn Gud. ydhan, hvarl rnodta- ; og vid, at ham, til Da (j(r. Lodd og CII Kon, - 'I'ftprlojyn, lll're /IIl IM'.m und,"11' orn bf'vil5(e. ti, I.y. TyvcMct. er nnmeldt. lu Krimlnnlpolitlet. Bamklejren i næhr. Da det pau Grund af Maleri_ nicmangel har været. umuligt at opføre Tørveskur i BarnkleJren I Ræhr, er der nu givet Tilladelse til, at Beboerne 1 forale Omgang' kan fiul en mindre Tildeling Ilf Koks, da man JO ikke knn slaa uden Brændsel lil den forealan_ ende Vinl.cr. l snmme Forbindelse kan nævnes, nl ml,ln for Tiden er ved a.t opføre fire Barakker i NYlorp, hvol' der skal bo fire Fnmiller. Bil tornet mod Arbejder i Thorup. I CaRl' Morges skulde en Bil hjemmehørende i Herning og ført af Chauffor Sv. Aage Jensen, Klim, standse midt i Thorup By for at lage nogle Arbejdere op, der skulde kores til en Arbejdsplads. I del glatte Fore gled Bil!'n og fol' al undgaa al paakøre en anden Bil, manlte Svend Ang(!.Tensen forrlnr'c rn pludselig Drejning, hvorved Bilen ramti' to Arbcjd('l'c. Den cnc kom m('n kun ubetydeligt til Skad!!, d,'n nndt'n, ArbejdAmnnd Sv. An. K/' H"r/'mwn, Hindl'rup pun IEmn1l'rillnd, blev sui'rkt fol'8huwt i AnsiKt/'t, og hj/hii'nd/' Ol' uklar IMv hutl brakl ind til l\1pj"ril:h. I.i Lyn'r ljf'nrikrf'n OK t!i'nprf' 1\( J<'nkks Amhuhml'u fm Fjl'rriLsl,..v kurt til Fjl'rriblf'v Sygf'hus. I h'l vi,t".. ig, at hun fmudnl Ad,.killiK'l Saur l 1I11\'l'flf't.11\\'11(' p:uuh'llgt,t aij( 1'11 IIJI'I'IlI'ryøll'11Ie. i Iltes og i Der Ilkele dok h C'ldlgvlll InKen.1lvorlll(e t:lykkn. _ ArlM'j6", bu kørt mod Hlenntur p"'u\ Odde-ound l..andcv"j. En særlig trot Decemhert.anlC(', klam og ubehagelig, Indhylh'de I Artes hele Thy, OK gjorde del. i Forbindelse ml:d el blag, der gjorde Gader og Veje meget glat.. te, meget vanakellgt al lærdea ude. Særlig forat par Aftenen i Gaar var TlUlgen meget l.a!t., oa: i Thisted By aaa. man Bilerne koro ganske hmgaomt. omkring, da di~r simpelthen ikke kunde lels mere end fna Meler frem, H eller ikke Fodg;cngeme havde det let, men heldigvis synes der ikke at. Va'r<' sket nlvorlige Ulykker, hverken i By eller pan Land. Del var dog saa farligt at. færdes ude, al adskillige Landboere, der ikke var naaet. hjem inden Aflen, forelrak al logere i Byen fremfor al komme ud pau La.ndevejene i Tangen \ og del glalte Fort', Hvor alem Taagen var, fremgtulr af, at del tog en Personbil mere end lre Kvarlcr for at kore fra Sjømng lil Thisted 1 Falck i Thisted. havde rubkillige Udrykninger i Aftes til Biler, der i Tangen var kort i Grøfternc, men i inlet Titfa.'lde var d,'r sket. ruvorligerf! Skader. KOflmCl havde desuden to Udrykninger til Oddesund Lnndt vej umiddc1 ~ bart for V('jkryth;ct lil Vild!>un1. Iler skal Kurct"jerne for Tidl'n PMI\I!l't' &,('nnem l'n,-mal Aahning, og da d"r vur gl"l\\"f'l el liul her Lvu'l"t' nn'r Vt'jl'n, OK d. lt(! kun var da.'k "t'l lnt,ll Hnt'ddt'r, "hle dl~t i to Tilfll ldt" al Hnr«t.. fh'mw Kik i ~lfkkl'r, 1 d.'l etw Til.. hl,hin "l}tll',dll (In 1 h.'ht Ulh. Ilfuu11l Sid~ ehr ~icl n, Stir. ~kjllhthon(, I lhllle~ ill.., '-'n, ~v kut.e\ blnøm... "11: VoDlløk fonr.kel\l~ Ksuit., Y!.:1f mult.. dok 1lfl.>r~\.let Rat: Ul'... do:r var 'kommet ul I"'l Dl p t &Mf'! B'w L7u.k.dekomne 'f'" dalede Chauffe~n 101' ~nt. a.t mt. Arbtj C"nllcmkøne,1 vllr umulil. lian Chriatluun. ~ t.;enkt.e et. Øjeblik pall al køre re forbundet kll: Vornell til Side. men turde na,.. ipn fqrb"- Sy turulfv\a ikke dette, hvqrfor lwl AM1~ bremsede af al Kraft., nwn n..d det. neault.at., at Fodbremaen w.t Ikke. Virkede, hvqrfor BUen ternede mod Muren. idel doa: no~" luat &lutimenltaatet Jord 10l'1Ul denne to" det mea~ af Bi\60nll Fart.. Alligevel var SammrMt.~ det trmmelig vo\dlkimt, og de Arbejdere. der befa.ndl aia: pas. }3j,. ""p'l RYlJ'tll.. Ildn h&vde IMn ta.a.et fonuuip liuen var y \'~l ~\ke... Ol rnu.t\.e af F pilt1ltlon, Sf,rU vi. p.ael. ud v&r ~'t. lryll Du bksi byges rn ny SIL_ il 0:JI1\ op( I.. og Io.. """ udby... al AnIp -I vil l..lllltr 1 ~OOO Kr. Otil... VcaJøa-Arup &,gnerud har paa. et Mode i Gaar aammen m,-od Sko!t:lkommiui'jnen, Ol' hvor Byueu4 *' par Am~kolf'kon aulcnt Mellpard IS en var til Stede, vedtagel den nye to...j... ti Skok-ordning for Kommunen.... Bill'r at man indp.atme hav-.d~t. de: drufl'!l de for&\'d1ire }.t.. kr, des man kunde ordn.e Tin~ p.a.a. \ Arup Slunll-de lnlere&len &11' om \.O }o~o l-\ l1'1lrg, hvoraf dtt. lidst~, Vll"-, \Æt acnttia: Grad var inaplrer'!"t af LRre Am t.ukolekonlulenl~n. VIl'n f'onlai l. d" "l... te 130,000 \ Kr til H) ueudlifl.tr, par ud ru 1l4:~ t"n t dbypln&: af t,. d~ en. I nd" Skoler. \' ed nordre

7 t forser: had " ral4 :, s'-'''', nik! bii-' 't f;c og.::: I i1f~1.. Vod, 1It.~.,.,.,;:Slrtaldfl ~ liah, dt~... Vi kat, il: For'tr.-.q!re tank,,'... '" f!! Ob).tit ti)..,... a>ng...t. ~ Overordentlige Foranstaltninger. -- Skarpskydning Jh... Jd~ Fredag den 17. DN'br. Kl. 17,00-21,00 ~d 7'vOrllp rl&l'l~ ira l ;.-m ~ord fol' til l l.;m Syd for Ege.bak!'ande og med... elltnordvenhg SkudtI'~M, InMn for na"vntfl Omraad(' er Færd.~l og Ophold inden for OVf't1ne\-n~ ~m Iiv~arligt og forbudt, politimesteren I TruSTEn KØBSTAD.M. V t den 16. Decbr E.... d ""'h n... 1d _;... ~tjeneste i Underhuset mcd- Kærnemælk med 8 pel Tør ('Ij"'1II ~- Ch n hll.~ Delt. at PremiermInister. ur- stof i løst Maal 14 Ore pr. l t~ hvil;! ~ :hill har maattet gaa tilsengs 1 fia- ker 18 Ore pr. I. fdod os, dat um_ m.e:.. tm æ.. lk_ l.2. 0.;... ;...::p.;; r...;l;..._ pst. Grund af Forkøle}&'. Det er 1_.S,k Vust Kirke 10. T....,...,.1"bv l Ad lo.rb ltl., oiill(t.i\...ltli,f' Vangs&&. Hillen;lev ssi,

8 Alten j Okende Entren, og der iler Benzin, L. Smøreved af en anvendtes er foretoges n, og lire Tiltale lor amt for, at el Opslag og anden Id i Skuret en er opig er to af t hver en den tredie den fjerde ling bliver ages Helle. um betale I Ny t koyo! Af Del Chr. relle_, Gag IIIUI;:II 5 Kreaturer. lui "' _. Lejere i Tilflugtsrum. Ved fælles Hjælp kad Op boldet gøres taaleligt. Indreiningen af private Tilllugtsrum I Thisted paahvi!er 90m bekendt Husejerne, og det bliver nu p8a~ct, al Pligten alle Steder opfyldes. Men det er en naturlig Ting, al alle Lejere yder deres Hidrag til at gøre Opholdet i lilliugtsrummerne taaleligt. Lejerne skal selvfølgelig hver lor sig bidrage iii, al der ikke bliver Ur) ddeligl og uhyggeligl i Tilllugt. rummene, og vi kan godt give den Husejer i Thisted Ret, der over lor Thisted Socialdemokrat udtaler: _ Natudigvis skal vi Husejere opfylde vore Pligter, men hvorfor skal det hele væltes over paa Ol? Lejerne bør dog virkelig ogsaa hjælpe lidi til. Det er ikke saa nemt for enhver Husejer al have gode Siddepl8dser i Tilllugtsrum mene, og al have Liggepladser vil de lieste Steder være umuligt. Men ved Lultalarm kunde hver ørers". vuru. Prs Arbeldø rup, til Arbel eted, Kobesu BU~ 5700 Kr. Pra VlJ1eds Poul Holberg, plus LøBøre 9-!QO Kr. Pra Kirke Pie kerne Jen Noer, Jegind eærek. vurd. Fra Enkelr til Landpost Købesum l 500 Kr. i Grises Ved Re Sogner88df Holm, Vus1 SOD Kr. fa h8ve solgt ca. ISO kg betalte BØI Lærlingen stiaall Mens J Thisted Rel I Handels! lens Kon; lrekke, de Vagn Heb! forening. radelog I Lejer jo godl møde med en Stol at sidde i. og hvorlor skulde Lejerne ikke kunne hænge f. Eks. et Psr Billeder op og paa anden Maade være med Iii 8t.kabe lidi Hygge Den nye midt i Uhyggen? Lad os da hj",lpe I Den o hverandre, aaa goar det bedsil Pæng.elst Nyborg, sted, forel Magnm Bello~et Dom lor Puldskab. En Landmand ; Sydthy, d"r tid IiRcre hllr værd "ti atlet for Serustile Ilod i Gasf tiltalt lor 8amme Porllceløe. Hun dokumenterede, øt han havde indmeldt ~ig i en Afhold,lorening o~ hon fik elter di, Omslændigheder en belingel DOI1l "aa I'æng.cl i 40 Dage mod at hil" i tre Aer afholder.

9 Mm Kommjs_ D, Hvid- Karhy. i AIf"" 'holdt fil non unge l sig, al og i dot blev hun hrnde Lyuter. f'd sid~t(l Flere Jægere end. Jagtgeværerl Bed... far '""" at anmen, «~.. V.ed al sammenligne Forternela... u(. O\.r koste J ""tt~!ill og den Dl" Forlegneise O\'er.Folk, der ep i Be 'jddeloe af.taglva"heo. koostaterade Polilift i Hurup, at dt"r var en uri. IDelig Blnr Forskel mellem <le to.lister. ide! det var langt lien> Jægere ('od.jagtgeværer. Sagen.~ nu bkovet aud~rs9gt, og splv om det har vist sig, at mange Jægere, f. Eks. Far og Son, "ar fælles om et Jagtgevær, var dl-r dog ogsa.a. mange Geværer. som ikke var bl<,y 't a.nwt'ldt. De paa. gætdf\ndl) hm nu faat" Boder. Og tlp~thhln (l't..-it r Ialdt>t {Ion Dl'l Boder 1,1 Folk, som har handlel med Jaglgeværer udc"n al mdhf.'ntc Politiets TiIlaJl'lsl' hertil. Undersog:clsen i Pohtikrl'dsen er endnu ikke Msluttd. Strømafbrydelse under Nordthy Strømforsyning. Forbrugprne undpt SlI'omlors\ ning muatte i tid i )[ol'ges undvq1l'tl Nordthr l'u Times Stromllllln. Familien gik ~ dere Organist. "Julens betalt Sparere relsen

10 I /- KIrken har en Johannes Dc.ber GerniDJ;.3t gere i '-orl Folk,'ed at berede '-~jen for Jesus.. :\fen hnll fa.r døber du da, der.sani du ikke er Kristus. ej heller Elia..., ej heller Profeten! Og Johannes og Kirken s\-arer: Jeg døber med Yand; ru i d t bl3udt jer s1aar den. I i kke I ender_ Det er Johannes Dobers ig Kirkens \-ished. at Jesus ~taar bag>.-ed dens Tro og Dash_ Han \""ar for mig, og han komler efter mig, og han staar idt iblandt os. han. som døber led den Helligaand. han som f8;k-er os sj!!. Haand og \idnet ~ _rn. H)r Aand, at \i er Guds. Vor! Løsen e r \'o r Tro " H a a b"_ Med det Løsen kal ~~; :'11 $e)vl)psindelse og Samr ro den Ga\-e, Gud har givet i Tilgj'ielsen af \'ore Synder Indt-.,dsretten i d~1 himmelske reland, åer gør o til Guds Børn f! Boryere i Gud!'! Karle, J;;.. b<'.. ha",. der Onsdao:: ~t~n,.""d bl~... fuldsuettdig ødelagt Kr_,.t b:rggoe; nn mener mad. at det.. il kollt.e d"t t;j... bbeltt- har I alskedige Plads Der kan ye.ntes yderligere Foranstaltninger tu at standse Flugten al Arbejdere fra Landbruget. - ~~I!o... "c ""I!\.:.vvu ringsmærl!:er for Sæbe. det er ad",en<!t til bo: Varmerur paa Damp\-, i Esbjerg og S..-endOOI styres af KrinK'> lo : som ejes af et Aktie hvilket Kring er Fon Sæbemærkerne M\ de 15& kg Sæbe til Vask litifujdmæglig Haars' dede. at der var udl hind til Isolering "" huset, og han mind drejede sig om en Vare, som )ledic' de paabudt den ;;to meligbed med. Sr ren udtalte, at h Tilfælde ha'\1ie gh stenntilladelse ol Gazebind, men h om, at ~fa.skinm faaet udleveret 50- H j o r r i n g, TQrsdag_ (RB.) fra dette Arilejde og anvises Ar- ler. Io:---ngt udtalt. Hem-endelsen i sidste Uge til Ar- hejde i Landbruget. Entrepreno- ~az.ebrnd, de.r \"ar bejdsministeriet fra de \-endsys- j rerne har Pligt til at afskedj I neme, k-un var en selske I.andboforeningers For- ; sapdanne Arbejdere. Det er:: \"et". da SygehUSt mænd i Anledning af den omfat- 1 Forudsætning forordningens Ef- meget store Lagt tende Flugt af T;mdbrugets Ar- : fektivitet, at T.andmænd, der \ Han maatte in, bejdskraft har allerede gi\"et et mister _-\.rbejdskraft pa.a den om- havde tjent 1400 Resultat, idet der i Dag er kom- : talte 'hade. uophørligt opgiver deresælge noget. : m~. lfeddelelse om, at Arbejds- I den paagældende Arbejders staurant Brygge numstenet til de offentlige Ar-, Navn og Adresse til Arbejdsan- fon."t at. have ko bejdsamisnings.kontorer har yisningskontorerne.. Der kan ven- husets Regning sendt en Skrivelse, h\'"on det paa_ tes yderligere Foranstaltninger Jorgensea Fyns lægges Kontorerne at foranledi- fo r at standse Flugten af Arbej- Han k-unde dog: ge, at Tjenestekarle, der j Utide dere frn La!ldbruget, men nogen \"ar noget ulo'\"lil forlader deres Pladser i Landbru- endelig Afgørelse foreligger end- aktion, og m. f get f(ir at faa Ansættelse ved nu ikke_ mente han, at Entreprenorarbejde. bort.vis,es! t lykkelige og ydmyge Vished, at. I

11 Overordentlige Foranstaltninger. SkarpskydDiD~ afhcjldes Tirsdag den 21. December 1943 KI i et Omraade umlddelbart Syd for Klitmøller med Skudretning udover Havet i ca, 5 km. Afstand fra Kysten. Sejlads indenfor Omraadet el farlig og lorbudt. Politimesteren j Thisted Købstad m. V' I den 18. Decbr. lij43. E. BRIX... Søer: e. ved r "Jul fa r Sportsmænd" Aartls største og smukkeste julehefte kan endnu I...!

12 )n ind imellem amt af Lastbilens i:~:e~8:~d~ej;;: men med liete ekomne Mand Vejen. 60 Aer. Assistent ved Thisted Postkontor, Pru J. C. S p o r r I n g fylder Tirsdag den 21. ds. 00 Asr. Ikke mere Benzin. Ogsa8 Petroleumen er ved al sjippe op. ors, kom hur. v den tilskade Der vil j meget nær Premtid, jtning, hvorefte'r muligvis allerede i Dag, blive lanee førtes til givet Meddelelse om Benzinratio nernes Bortfald for samtlige Last. vor han døde bilers Vedkommende. Por godt e. Han havde en Maaned siden blev til ca rt Kraniebrud. Lastbiler tildelt en Ration. der nu Ie v 59 Aar gl. viser sig at være den sidste. Og.. b I' H s med Hensyn til Pelroleum fil I.V ae I [) an.. Brug i Hjemmene ventes der visse ne unge age Vanskeligheder. ri. Han har _ Handelsmlnislerlel har I Dag dningavæsenel udsendl en Op lord ring Iii at vise nebrogsmand. j den størsle Sparsommelighed med efterlader han I Petroleumen. idet ny Tildeling og bor i Ræhr.!kke. kan finde Sled før et Stykke. IOd I det nye Aar. J Børge John- Der vil fra Nylaar ikke i Almlnklarel, al han deligheden kunne venles Benzinfra Hansled. Ii/deling 11/ Last- og Varebl/er. e bag om de Hvor det drejer sig om særlig Ira Ræhr Hy. vigtig Kørsel kan der muligvis ses, er den fbrs Til/adelse Iii at bruge SchWellkoks. Den nye PerIode. vel ramt af for Benzin- og Oeneratorbrænde pa" Vognen begynder 3. Januar. ved al hans. 8 Møde paa agen.chrl erkulo8e8ta t. kaffelse 0/1 BIblioteket lukker I Julen. I Dagene Decbr. - begre Dage Indualve - er Blbl/oteket I ThI sted lukket, hiet Gulvene skal hsve en Omgang. Blbl/otel,et er a.bent den 30. da. Iii de sædvanlige Tider. Nyt,.. aflenadag lul,kea Kl. 12. Lærerloreolngens Hovedbestyrelse. Valgel III Danmarks Lærerfore-.. at rude av blive dem hl osa r de skal Ungdoms8 tilknyttet Sp' Amt, og n har halt en kassedirektør om den bet) - An ledn foreningens gang til Un - udtaler Spareksssed al28 Januar Tyendespa" i visse Henl eolge om, skulde lave! maaue mal konsekvent Rammerne, henvendte s dom og ikl unge. De I skal oplyld, l. Tillægl iii Personeri 2. Kun PI ske Forhold være M e dl ~ kendl Syge lemmer. 3. Den e overstige 6 overgs8r v almindelig 4. Opsp for en reg mas ikke Eller O kassen he Ungdoms8 Ma.de, at Sparerne

13 lili:1 62. A.rl(. I Stort Madraslager brændt. Ih... hil, I~" U'd"'I/U.h.", '1"'", I' I,, ".1 11,01...,;,~~'-." h, II,,, ~'",I" IH. I' III ",],, løl1.h),l CYKLIST DRÆBT ved en Færdselsulykke i Ræhr \ I,,, I,..., I' K, '",t h, 1,I,,,,, " IIUII korn ror IIll'r ind t'li La ~ I"i1. clt'" 0\ l'l"halt.'dt, hilm.,,.., ",,' I II 1 1 ",I I.. j,i,.""»ind.. st.-jen ({ N,d J,~""' ~I.,'t Skadl' for ca lir. - J'(('r/('IIH fluud "",kkede "'limiiiefl. ";,,h,(' (/lb). IIntel " Inll u- I ud J ~,d~tt Ojlhlik, Ol( d, t vnr, I , IIrr II' lut~m 1''' nwk/'t ll.il, d!'1 Iykkl.h's ni fuii,1nrn, kk.' hllr \II', ~' ll 'J"II,f rt'dr!,'1 I.r IUI,'lIlan'! ' n Bmnd 'i,," lwulh wrkl'r. "II' ' rnlulltri- nlllnd muj 1t1l1f1Tl"Hkl' 1""/lKU' Ol' ' J Funl/.re! )lilli Lt>ftl'l uu' fjk 111'",'111(1. cl ohr!.>i. "!!)kllh "Il IlI'rfrll r"eld,-i Fa!fii!il'n I'r I :"\lil f ;nnl(klll d.'r,,h'r hjwllrl!ll S. "gi' Ilrnml, I<>J' t bj, v kll"t< t ud.if Vinduet. I'K lin I)(,t Iykkffic.. n i,.. dd,,'n Ilt! /lf Ilf IO Vmlllger!'t, ""'" I/lr l Kl, lrhm'n Illr IIdtn. FoJ,-ren lielt r ""K,-t hel)'dellgt ht'lt' cl F IRlII. Tph. idel h.1n n, '''P l.hsse nagl' BrIl Ilden "'III mext't (PN.'- Jlaulll.'lI"t,., nt ("ri,oje 'lin L"sorei det tll'[ llt'h.\-i('gede (on"knllg. 1I,'rllllod cr HYli:mn ';'. r umnll'" 1'11 Del Ilt I{I'Il fornylig hj"\i't Mt op I AS!lui".;;:' I huh'. Ilet Jykkf'<le" rllnet'. men SkIlden /lmlrnj:l'pr '0 II hcii"ill' nht' Ilden rni l1d~l loo./iof) KI' Brnncinan;n,:~,.. ~:~i;i;':::;!,,:m:;:,~',:,: det ned- Ken kend('~ "Ild nu Ikke I1rhm up- "'l.ujedt..'ii n ~ dagedes I'<'d. Ilt VII!"IPll/! Jl ullci " Illlmfrl' frocdl" I'II.I\;I.,:'- I"k t, nt,kil nc:kk{)dc "ora ud I,"d"!t Øjeblik. J /l liii h l'n. ol' hnn. FJuniJfe kom m ene; I I a len. Allieredes kraftigere Angreb a f' Vises. i Il, ~'ro~ ' "1r Informnll!>n I I (lul) 11I1",nll._ IItc~" I,.I"r "III l- Irrflll1" 1':,,,"1"" o/( \'"0'... Nim! I d, I pdl"io(i:,l. f"rh"u l l'l~l" d" l} k, I (i/l,'r,-ii".'rl "',. (i, n",.,,,ltruli III,~I 1,,,1 ~I~ af I"rnnh,i ')'Jk",,~.\ ri nr"r i l<ll'i~-, ",1,,1. hnl ~I,!II. In", H"",_.l),~<'r Itl III"u,n,\ Ilfll"_ Itn"" rn~r.:el l... d, Ir. cl, "'t.~,,",l);, lit" Sin ml_ "W",Lk,. II1md, /1"'" I I ~ 1 Le- fi. '"",w,,,r 111'<1, );"nl1., \nlt'.. I~-rn. IJf' nnn",i "n.' h SI. I 11\<'" -Inll"\ hlhlll/r pll'-r " 111,,1 rlll ' 1",lltu,,1 Ihl(" r)""d"jluii~1 'mk ri" Jl~f il( 1,1hlt.1/Il frn ' I"nl,' lllr, Ih h ~ I >I, "n BJ'",. 'tut'- II \' "ti",i <'., "I"n l' hil,, nll,. Imn_i"",l nl/'"'' l"r_".ii' I ll'i"lnl/ (1'1) IIIl.\Jnnl._ Sammun"O, Kort over den illiuøl1skc K rlgsskueplads, tul HI"l" TI., U.", 1.,-" '" HIIIILI'r. o-0mru,l, t 1.1" " II \nr, I,. Hefhge lyske Mocl,","b p" DsUI, en o >".'';~'''''~-~':''"''~':'~''~"'~''- li I" \ II",,,", I I! I,,,, K, J~h,, '~ " 10,~lan r. a l ha" h ~ w de ko.1 11"' bau M, j,k~ p K.rt Ol/ ~ n. "df n t~k"." han ' ulgt.. med. lordl d... koiji... modl/..... d. BIL d.. I..-h.mlr'" ham I a l ow.,hal.. Oll d&nne B I var " Duerel. korl. han In... Ol ud,,, o m tykll,' ern.,.1 h wol k, Ka rl "-r I. ydeni, men I d ~ ha, ha wd, pauer~ df m m-cl F urende" 111 Vogn,,,, ",.,kedl hen el St.d I V o u,,~n og h. rl. lydtil al en Cykr l, tltr w,.. Uøde. Han, 'an d ~~d. arrak, og u. dt... hn d d~ Uf, og d aa Mik"'. Karl paa Vejen. II lødend, DU b... ld' Un J" <> ',IJI_,_,_o f",,",ti,ru I ",uh \ 'Ir tid 111:1. \ a\ r,.1 H"Ir,l' "1'," ol.. r \10,,,<1 II' U... n. " J''''' Kr;I!H' 1",,01 ~I.lk d,,,j ",I ]>'''1 \It." :-'I~. l ",,, II d"" k, U"J, \ Ulykken 1.41 II It IrI I kr'dn drt ølatle Fare.. k, 1<!tI &I 1J1 I ("ltaufftilr 1\ J,.;--:;.,. ko.t II""J II t" ~n '",I, 1..:\ lo k!lm'" "hn T,,J gi II" ~"r<' 1101., '.'.'1.11 Ila..,-I" r "r <>" 1'1, t!l'lil af li,h l... ". tn, t mlln kan!om" I "Il" '1t1 'r t rr M \ r,1,,1 \"n lir \Ib :-~ull,'r. d r hilr r,.," hil./' III "t Il "" C " Den Dræb!e., )hu,j I' K.ul \!lin '1IIIIn,\ 11\. '''1 ~IJ' af r l' d.-r "II: 1\ I.Ir II 'rl\n I' h..lr! h,11 J - htu \ II",J"n han ',Ir an u, 'I' al i Jh '"i u hil! hl \ Itlln :r" 1 idl '\ l ",, n I' d,. n 6 JUUl. Tons Ton \, f"l, \~. r 2,,(, " I T l ' l I, l f

14 ller om a. Valel i Hasom Foenriksen r, Soma glade turiigvis eres af gamle l! nikere, alk paa 'artøjer, rede nu es Tranaar.er forn først ~---' - -- Skarpskydning afholdes Tirsdag d. 21. December 1943 KI i et Omraade umiddelbart Syd for KlitmØlJer med Skudretning ud over Havet i ca. 5 km's Afstand fra Kysten. Sejlads indenfor Omraadet el' farlig og forbudt. POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD, M. V., den IB. Decbr E. BrL"{. Salærberegning ved Murer- og Tømrerarbejde. I Medfør af 13 i Lov Mr. 472 af 28. November om Priser m. v. jrr. Lovanordnlllg af 23. November 1943 om Forlængelse af nævnte Lov, h81' Priskonlrolraadet bestemt. at Hanndværli:ere for Udforelf;e af Murerog Tomreral'bejde ikke maa beregne sig Salærer, der.i Procenl af henholdsvis Lon- og Materialcoml(Qstninger overstiger nedensl3.aendc Brokdele al de SaJrcl'procclIlcr, som de paagft'ldendc Haandværkcre su:~dynnligl opnaacdc i 1. llalvatl1' af 1939 ved Arbejder af lils\'arende Arl og Omfang: Poa l)~hl Arbejdsion l\laterialcr e \ ~11 - I

15 " 1, I I

16 Jitimand efholdes pøb "PH0NIX" On.dag G. Juledag, lor Børn KI. 14,30,. n _ l V ~... Side 5 ræbtjl Overordentlige Foranstaltninger. \ Skarpskydoiol af Toget IIfhlJldes Tirsdag den 21. December 1943 KI. S-!2 I et Omuade umiddelbart. (Privat) Vesl for Vejen fra Faddersbøl til Snejstrup. Færdsel og Ophold indenlor Om og forbudt. Politimesteren I Thiated Købstad m. v.. den 20. Decbr. HUS. blev en al raadel, som bliver alspærret, er farli~ ~olitiv8gler, ndergaard... L B R I X. Hjørring, g. var samlejder paa.ing langb lages, al inden og gaaet lorhørt eller Vej mod lukket hele Dagen. Juleaftensdag og Nytaarsaftensdag 27. ds.-30. ds. inel. lukkes KL lb. Vilh. Helstrups Vinforretning. vi s. W. Vøhtz. Uldhandlernes Juletræ...

17 H",':,,,,,:' r hll~. Døl ~:::i'!i:: ivn ikkft i 1I11~r larll 1M dllrrrlftd bint. 59 Danske i Koncentrationslejr ført lil Tyskland paa Grund al Iyskfjendtlig Virksomhed,r.kole Fri ouider Iyek Side rmddere.: "~horder' P.. Oruod af vedvarende krilli Pololl,,'e< fjendlrilr kommuniatiak Virklamhed j(et.~dftl. ller Lu'" cr deu 19. D ecem b er I Ilgende I hvad en- danlh overlori lil Koncenlra'iona_ LuUvrrrn. lejr I Tyakllnll: Prll R.nder8~Stig Axelsen Drejer, VC81l'rporl, Rudoll Bcndlzen, Nr. BOUICYnrd 62, Johl. Chriøtensen, Torvel/llde IO, Viggo fr. Dphl~e!l, Kildcvcj 2, Vorup, Joset Prieh V. HILllutræde 8, P. Hansen, Isulyk- østergade IO, MarilIn. Han,eu, Ponroppldanl/lode II, Joh. Hov Schmidr, Hidluod... ej, V. Stytte Jennn, Hadlundveiens Skole, Sv. A'lle Johallsen, PriuI ChrilllIani' /lide 8, N. AnI. Larsen, Kilkegade IO, Poul V Larsen, østergade 15, Hans C Pedenen, Hadøundvej 28, Axel Jacobscn RR8ch, Slykllborgblev glide!i, Herlha Bencte, Nr. Boule i Fre P. Karl et Led Iykker, Ir har else n, yard 62, Sørence Marie Bond~, ~Bk"e. Slots!lade 12, Nancy Grethe Chd hjem sten.en, lød t Dahlsen, Kildevej 2, iske. Vorup. f..ted, Fta Oden,e: Arne Ghf. Jørgen ~errc. len, OrondllllveJ 19, Hlnll Høn,en, III "lørrehro 126, Knud Damagaard. evcj, Jensen, SkibhulIVcj 405, lacob Anved derten, IbienIlvej 45, Robert Han len. Baumglrtenvej 34, Aage den SChultz, Breumlyltnget., Erik ~ke i Jenlen, S~Dpind8Vej 71, Svend aard Hansen, BJerJl/Jade 8, Robert An. ker dencn, Muienlyslvej 6, Hans Søbo, d"... am...,,, blev h" ICI...,., ~ MortllllRninK Julealten O" Ny till r. allen HI KI, 19. Det er d')~ en Betin,lj'el.e, II der udenlor pollete. en Mind, lom,traka kan Rive - Hørduml"ade!i(). Ch,rlel Be Thor'Ulde 47, Evald Bor" sth, pilldlvej 61. jenl P. Pe;'tr.~ Vellerbro 17, Mogen, Skov R. n, herred 3, Reinholdt Harmd'l.m. mua N,e I. 7. 'tnsv~j I. Ellon Hu. Middellarltvej 54. Knud JUIlC;~:~' Bøgedalul1e 2. P'Uen, B"k:e V ' ner Knud.en. St Jorgen,vel' \;8' thlrlrik Nit1at'n, Regner LOdbro~t: vel l!i, Chr Petersen, SkibhUlvtj 133, Rumus Bøflfle, ProrøiBlIlI & Anna MlHic Henrikaen, ledt Olun' ROllrlvel 17, Astrid Pedeuen lødi Slumenl8adt, Chri~ti8l1.gDde' 18. Pra Koltling: Vagn Chriatenun BI.,.bjerg~ade 2., Axel Chri"en: lien. BhrabJeriUl8de 24, C.rI Kaiter Tol:.lbodø.ade 10, HariUI fi~lll~d~ Aw:trupveJ l, Henry JenselI, Ble.. bjergglide 36, Bruno Poul,en, Kl,. mensgade IO, Eyvind Storkl'ltI Ol. Kongevej 13. Eine, DsIlIgllrd' Parkvej 2, frovin Jørgensen, Poul Mellersvej 19. Kørt LaURCSen, O.l.!lur Ild vej 36, Niels frederiluen øltergadc 4, Halvor Bech, Citrin: flade 9, Edv. Christenaen, Konlul Olaulgadc!S, Harry Helmuth Ob". gaard, Kralund.gade I. Henry Meyer, Kom:nuneholp," liliei, Aabenrlll, Hermlnn W,ld. mlnn, uden lu, Bopæl, WtlR Warnke, Frø.revve], Padborlil', At", Holm, A~trop, Cørl frederiii J.r. flenøen. Lunderskov, joh. Andr. Kleberg, fredericia. fllt!lic, al de er nodl III Ollllll,edl. Orlte liodan uden om tu TOPllolerl,PI! og de griner lianika ubeller.ket,.. Baderne raider.

18 ingsdagene. Ide sig gøre ra flere forr at danne r har godt ærket undelv mindre ugl. bil Penge, og r, da man starte en gt fra lige. sder over an skal til g Afdrag. k.ber er raten belderpu". personlige II bed.t Kl. pedih ii54 rd prlva!.) blen) 280. '>0, M88ned ~ officielle øre. Alm. Øre for (rykntnger. O IO pct ::>- SIlder, som har passet Børn med stor Omhu. Lyset gik ud, Bn Spærrebalan laver slor Ravage, Lørdag Allen ved 20 1 /,-Tiden gik det elektriske Ly, ud over hele Thy og Mors paa nær Thisted By. Aarsagen var en Spærreballon, der kom drivende fra Syd, og hvis slæbende Wire lørst i Sundby p.a Mors havde faael fat Hjem og Vurderingssum Sklfteudsl{ril gaard Christlæ derlm~ssum 10 Skøde fra 81 Købesum 4100 Pra Chr. A H. Langballet 19 t OOO Kr. ptu sænk. vurd. Fra Enkelrl til H. SunesE 6000 Kr. plus dering8sum 5C1 Pra Handel Arbejdsm. Ejm Ejendom i SI Kr" Vurderlnl5 i Porblndelseslednlngen mellem Mors og Thy og rev denne over. Over Thisted By rørte Wiren to Gange ved Ledningsnettet, og I Hjemmene mærkede man, al Juleliskerie Lyset blinkede og var lige ved Fr. Th~bor at gas Ud, men der skete dog ikke noget. Det Ber u' fisk for Tic Nord for Thisted, i Lerpøtter, Baaledes næ' Brond og Hillerslev, lavede Ballonnen 588 megen Ravage pab Kuttere"Mari L S f edningsoeltef, at tre m orsymo- er der indkomml gik ud gen fil Landet bfev afbrudt, lige. kun 1000 Pd. som der og,aa skefe Skade pa. nærm t Tal Telefonnettel. Der var i Oaar Travlhed med Uge gik nc at faa Skaderne udbedret, og der Vod eller fortbættes i Dag, saafedes at Por. _g_ik_"_d_m_ec bindeisen I det væsentligste er genoprettet. To Dæk sl/aalel. Natten til Lørdag er der forøvet Indbrud hos Vulkanisør E/ner Nielsen, Kaslet i Thisted" og uer er st/aalel to Personvognsdæk. ti

19 læde" 'fi' :~ \ Hf''' 'I r ~ Jjerg }w:!' Kr. r+! O" E,n z..,, 2' E, EL E_O Skarpskydning l J T I ~ afho,lc'n 21. December D43 KJ i et Omr l,,.~ IT!',( Il/,>., I (f~ umirldelbart Vest tor Vrjf n fra Farl(!('Tshøl til Sn~JstTUP. j 'rerrjsel Ofr OphoJd mde:nfor Omraadet, som bliver a.f~r)<errf~t (:r fa J' ~,. r Ilt og forbudt., POLITIMESTEREN I THISTED K0RSTAV M. V., den 20. J'p,nr. l~~' E. Brix. '. Anvendelsen af visse Lægemidler. ~ 1. Kemoterapeutika af Sulfonamidgruppen maa indtil vid,re ikke ordineres til Brug ved Hehandlmg af ukompliceret Influenza, Forkølelse og ukompliceret Angina. 2. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks. JfandeJsministel'iet. den 17. IJft"'.mh.r 1<lt~

20 ~/sen I Overordentlige -!oranstaltning /Jeru p-, I ';;;~::, :ø~ I;: "'1. om Da~D3 Tek..-:' der..e :;n },!ee d", g;m- J rr:....or..æ11er om JohZ:1n :3 Døberen.51 Ydmyghed. ug derom er en Prædiken til os ijm at se bort fra "or egen '\[zg: og Ære. :Men E"... angeliet er ogsaa et Ad-mt&- l"idcttl Thio 91a1 Ef" F-Jdu ""t. --? -, D"'r

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n.

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n. 02134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00 Fredningen vedrører: Grathe Kirke Domme la ksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954, 24-05-1954 Kendelser Deklarationer

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere