,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'."

Transkript

1 -,..... I I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l... ' 1,1"" P ""il"'''''' l... twl MI,... "I 11' l,...,...11',i<. I \'< d t. N, >!.. -" '''." '~"".".'.,".I... _!,_.p"i/"'~ii""'"....:'''''''.' r..,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.1' 11""'11'!'tf hn,"u'.>'111; hft.t lilo,...'ri"dlr~uot..'d la,b"'li'rrn 111u.; k." T, U,:I.,,,~"CM AI d,,,.k~i... lrrl~tw:lltt:'mrl1tl.. TlJnll 'Lh "It lil... ktl K,,~Ill>'" "ri.f, '''r.1\... n"r.l"'ii~) d~rl,.. r '\h~~r Urnnt," 1""... 11,,,...\""."'1:'0'1 - \1 IM'f ~11"'t 101' mf" \1 1""'Il.~N'<ltll' ri l'tl.. hr-.:i.h".,.. t,llt full.. 1",n.:!' den 11'('.1 " It'lln,t ~'1'''1",1.'''''1 f'u.1,... to ft ~Jbtl nl"j,.. I J~ lu.i' j:d, du..."lrr "1< H.n.lIen"".."'h:tf "II rut 'ti.1,,'l/-":1. l't'i... fjttholt'. onnl jo': \,I"~." '" rj "'uuat""ntl_ -tin.!'" - 1,[ PH.r,.,ltr t, l. toj NI''''p I \ftllnt I u ~ 1 II ;llr.1 M.hil1llll'llh,tlillHlj;tl'., ~J.u,lIc'fllt; II II lu",~,~.' t)i.i\>h~1 l A_r I lien r\nlrlln\ni! hl'le\jt 1"" II Oanl1"'~ ø~ n'r ultb'~tptt Dlrd,l"r.!.. 1 t\l'n I~'" ~n hil t'l1i\'«11.,1_ lui 1\('11 ' nut'!lurtnu"l'i,.., IWMr1ltr f 1'" hllltllin~tr. ojul'c'liitr HJ S.Ia: II.1t.):ltl tjtl t}~r.k.l i tnh... r f;j<,njolll I lull'! ~"tr "Jt,kll!' li' SI'IIIt'!"\:, I Thblt.!, h'o~ mm.. nol ~en hll.ihl' ~I~~: ~llltt~!~i~i;;t1~l~~~~ ~""Ilt:''i'i'~j,;l~: I).'r,,.. rf' uiil~lkl T,lU n l:wlln. f,~rto.lul:tt _ lu.. hrrt'j:ti,.1., ø~,ji~'" _hl.,rt '1IIt,lt'.1 Pr"rt Jtr,'H,.ll~rf NOl\':IUlj:tl\l" '!I, "d... "'il 'J',..:u:tll'hikl"d~. II III Iltl OIl'IIlIut I'tUlll!tmlt,ul., dt undtr..\<'l\lu.. li.. LultklOlJ'lt ".rl'l:"" t'jnkra I.\:lru. b.j IiII... jt:l..t Ptl~dlrt~tllflltl tlltr B.onlbl"!f,mtnltr hil )" t o~tr.il hh)1 "'III kolullttlr, O\~". for.\nhll [lll'knloiol, I!..,I"I,~ AI tlrfln~ ato.ini11i1~\j(', Hd,1 \'illlto Lull\...tnJIllJndljo... l'ii 1"Ul\ltdl~~ rlhtj" It}11 mild IJr htdnn" "'Hl b)"ilw'n I)un'... I 11...)l.W'llJrll!.h I (h rrni~ii.ii!ithit"i.. llle Ilytr, filtil ~ IIII.}:I lirkttl tutti Prl.I\I~rll' "<'lo1ler. Lal'tnl I\r.\' 1"t, Vi lu... slhe D. bttl,t Illuh»1 undtr t/r fo,h"ld, Thisted Socialdemokrats "i har, Og tin hn bid.. ti hm)!.1 Alllur {lu ti~", d.. r v~d.1 unu- Julenumsr. l.ti" II oj'lyld~.in rtilll ujiælla Orl ilr lrud. PiI"lrltnlU\ll('d,," hkkrjn,\i"nnul',,1'1i Liv I()r tltn Ilvarhl/SIt... liittf,' 11I~II.. kl\('i\il.1 I'I.plr Ir.'" ul flrt, II 1'b1.,rd SIX'I.hI""',I\u.1.'1t... I "~r k.n 1I"I~n~.. ti.mur, ItrYdqllil th,.tr. _ HI'om"t hnder Ellta)'ntl SIttl?.plll)l.<:'r \'i L.ulls\ lmllsrkrr I\~r Ritm~.!"r EiI~lIu\' 'l.ltj~t'n, Thi.lIld, ""m.., III J"I.. ". Ot!1 "Il I n«ll.. UMCI ko'll"i~.\b.'nn\lntt,nl, H>l::ndt _ \Ii IIRt'! Ilrlh IItl rn II.~ Lukkdhluoe I Juleul(lI dt' ollllntlillt riluiiwl!mulll'n~f, Dl' ~ld'h' ~d:~ Sillolm:tllllr Il't Ol: dntlt!!t ~0111tl1Cr rurtn til ~c: Jul~.It~n. IU~U In. tlll Ull'd priuiii, fr"d_)!. ti.. n 17, III PR n1t'd TlJutl.!l. _ tlvilke KllV I1i1lt~ Iltt? d.. u 2,1. I1f~mbtr ' Potr..', _ Dcr lorlmn/:r" jl RUnmtfne ninlltln~ hottir IIIhtl11 tu 1\1 lo.,hl \'lt'te IJlIdrtlllt og tenhoitji". Oll d~u ~id.l(' So\I\t!.W l('ir Jill - De.ht \'a!ui lillrt.dl' mod Spr.tool!. all$ll i Au S"ndl~ den I~ ('ll'- 1yllktr, Olf dt Ibi \'fi.'re lon,.diwi C'rlllhu - ItJIIa d~t jl<'111 $!I:'tI\'U1UW 1lllivtdt. O.., Ikll,'ror.. Sidde- h,ndl~1 Ir. 1\1, '" lil l') Jul". pl,dur, or ti!!! vii \'~ra I:otll" om.!lllnadall IIIli.kc_ Kt. 14 d~r og 1 ~r Lillgtplltlur, Man Di".. l..ukk~lld,'r /:lt'ltlrr tlr". hn I~I rl.ltett ll.kuli\" IUbrinRC: lur Ullrb~r_ IlW fri'l'rr<'trc:llllli~rr, helt Nælltr i On'kning, du.11~bft 0l/un ~1t1\1 lutll~ 1\1 zti, Dtr Ik,1 Vll'r1J Ly. i 'filllulll~- nlllll d~ In,Wl Kl, llttduw,ttcl rummiliit', Oll dn bill vrute t'1l I..:.lll1del, d~r hllt I"dhtttdlil.\j~ I NildbelY8ninR - TQrClllmt'III, PIl- Purr~Ininll~n In, l.ukketid. lroleum. Sludn!y. ~. I. - Ihl dd tleklri c Ly. nit jo Iwlglt Der To Cykh'r sflaalc:t. øh: være Vll'rklaJ - Øhe, Skovl, Splde ol: SIV - "Il tltr b13r vlt're Arbl"J\lIm.ml Nll"t. p, Nleli"n Skjultlhnflll har mistd sin CJktll' Dnkk"v'nd DR lidi 1'ork131' l' lu I.t 1'>11 D~t shl lal I'itll muligl som TirltlaW Ah~n bl,w ItlUltt værll lo Utlg,n!:ll IltetIs ti!'!".in:! \'t'd fih~ai1lul1il" hunl l SkJnldhnrjl, - Hvorledu milt! I. Eh. R,,_ SllUrllionernfl? -. DI'.bl h.v~ TillluAI\ltIlll1, dnr t Rlvel t'lild hn Ifttltl OIt'~I~rne, I modnt fahl hil dt" penhyllc$.dem ni lukkc eller 011:'" kuli AI 111tIIIde det Antll OI\1~ltr, lom SinR~I t'ofhlllldlt't S. $urellwrn. ThIlIINI, bl~v 1!'"tKUf' Ir!J.. IN ~In Cylrl~, nt~n. ijtlnnt. l1.!(1t1... ~tl SUranll.fllltI Ftlrrlllnln/: v~.! LlIIt' TurII, Tmrugllrnuullel IIln lire. O~I ilr Klosk Orttk I R ~hr, lor Reslen i OrdIIn lor nrullen III~ RUIIUflltllnel1 Vetlkom l1l('nde, bu'iih" "'o... 'S..,, "II \'\'11"«1 uuc.l' " \I,n I ",t,u hrll øu'tj... Alor"'", ",>,...,11 øl.. ~ ),.a' \ "III'~I1',- '" m"'uh>''''. "Il,ltll,"w,,,,1, I....1'.~rfl HI_lp...,,!td. ",M'IJI'I". W..,- \'", :lo.a,",,,n,... Jtl ha.,.. 1 '''1'.11 øtu,ru,"'hi.".tl"', (>11 III.' II J.. ro.."... lt,1,. tk bit> I ri' l"it>t~hc'if"ji l Ul bil "." 111 1j)'lIrl\l1otl flilld...' bl"... linøll'ltt (>11 Ul"''''t -::::1 'I) AIl\f.ul.. t'i~t'. C()th Ir.. lr" Ul IIluM Irrrn,,.r.li" UJ'~.IS,k.""'t. I.. ri tint I\UI1 i"t'i tnlo.~it, ~fbfl,hn\.m'l '.jlu!!. CluhU.nUtl, jti.dt, t'lt~v,1\-.. InUI'I1' p Sy.:t'llu,r' Hin huj.. 'utl "'I"~t1j'n IfllJlutl. 0(' I Il).'IUlt,ll.lurflt! IntJ u"iuil~ Skl.nllll.. ', Ch;iuU"rrn, Rt.:"tf ChtUI"IHt,I, N)'ltot'llolll, I,~ HuMl1 'ltlbt' II NIth'" Dtl \"1 I: IS "hnd I Vt l '::""", 1".. S,,~thu'l'l ".! opl)'.t', II L.. Chr"lllllh'l1 hit Btu.l IIU R".:: ' 'I'III~II t'll 'lu 1., ~t I.. tli!"f~ Sy~... Itlt. [ l\litu...,..!i\ Plt'f.l.rljuhr\u "... mul!:' S\tloJ. L."om,oll Nlrh C!\r, Nltl;tn, SJr, Sk!øIUhl'lft1, ~"m, Ht~II"\.:l.:n kthl'ndl" 1ft Thl;U"J, t'lti Hdll'n IruQlt \I1l.~lI l,,, tu Plloli-tbr., Ol: kt'lpl III II!lut pu R)'il~~" I t'n 1I11~tlVl\ln~ fl.i" In rhl~lj'd 1Ik. dtn (juli I'ltll1tl u~k..dt Clft. Lili!.r>~Il'1 ~ kfltlr vel! Sidt n III Phll1).;NI\e, mtn I,ttl vnf $III mertt '''."d.k-ah v\'1l Hllnd~n. III " <trorn blt\ hlutl1r1 op!~l'n, (Ii: der IkNt tnj:l'n S.IYbt)'110p hn Prf'd'j: d. 1'1 t,lli(jtnltlll t,lur. J j' n ~ f> n øj; HuslIU, O,It.1$, Ih 'tiif' Nu, "I fr dql.1t~.. Ntl \fllklo;'ntl~rf1~, Hr. R.'d.kul,.It,,,, tli'iii, ti~f flirter Ilt hllltlm \'<'11 A!Id. '11111<)1111 \lm.ltri'li M~'rt"'"'dOIl Nu I..n IltI Ulkt'l I!lll U.~ 1I11\I.ClII:I';'~ Mllnll I\(ln t111fil!' ti! It.k"'<11 $111111\ VIlflilli.\It \'ej ~I lilla H.. to. l\. L".",u (llln_1. J~K bil Jo Mil. I.., IMI f'of.tlftj Pil I'Inllllnll, 1.\, I~II ISn... Ikh, 11,,( kll.w1 k~ n,';tn.t,'r,.. ShJt ti.i, ~;li\... n.ll 1<' iiiiulllhci Mj,;... 1 J>'\> l'i~it>f III 1'1.100\ \I,nktll\t 111 "U. tlf' An,lt.plI.,t"r \'U bud" 11"1l1 \'1,~: l1~t ~n I~h f,int u~1 fl\lifl'\lto \1111/., I'.;, t1~"likllh.ln" klll"i\! Ikk1!l lul\!. 11 hjllllln\1i fn AlIfIn I N,w,,"bN I)II(<hl""I, 1),,1 h""i1<1 vt.11\1.11'11.. I HII',I lu, II!lNII hlln. ft'.f J~ 1 II '".,J"., hlini., (li/. I~I!; tf k~. III II, 1"1.'''' Vlt

2 Sid. li. II Overordentlige Foranstaltninger. \ blll Skarpskydning agen mel- 181\1 den udenafholdes Fredag den 17. Decbr. Kl. 17,00-21,00 ved. TVOTUP Plantage fra 1 km Nord for til J km Syd for E~eb8k88nde og med vestnordvestjlg SkudretninlZ. Indenfor ovennævnte Omrsode er Pærdsel og Ophold indenfor ovennævnte Tidsrum livsfarligt og forbudt. Polllimesteren i Thisted Købstad m. V., den 16. Decbr E. BRIX. ;r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ MARIUS SØRENSEN a V~ 88und avde lindncen Rulet op, Am - Guldsmed Lille Torv - Telefon 23 Se vort Udvalg i billige Julegaver

3 trod..< $.ih~ SO) Allr i! S)... bo::>jd" Ol( "r II.t hllh Hh' 1mn at. U"" :'>'eaen i de mange IIJ~m, a i Aa.n!>l... Løb. IDC.""ar.Pri.. paa ~ ly"", Syn paa ",nglln T.. i,! om, læt p;>n SO A.... F~ Sori".. ryju~r 70 Aar "icben er E' lke "Js.:,n. d, r i... in edlagie Afhold& n i!ar,.,..ret Q-n IMg ""arr.ekke estl]!i.n~ paa "" saaled... ;H <kr hll.r 1IJI'I"ct benuig>'t Klag>'! en i Vestuvig. l ID.:!(!'rkcligt. at den ~ Fod r~ {],!llre Dptre.hJulpet med at arter er nu Teen ande.n er (n(lle hjæjph i Ve;te):"Vlg. m l };Qn"tilul>rr-t Tid {'ilcr.\ r.lød. ~r hlr" '! -n r i Thi..t..u P1" hk;' an~at u :!2. Ft>brnar '<Jet Tj'."l!""I/! ~Ia.t...ta-d 11"";" rlkh a.l k'jrl'- (u"-':"1' t,fil Jr:<, KaluII I~ ~h2c.\ n j Embd _ \ar. Ilse for.gteinistetie1 til troe I Thy_ IT..,,, II, f r1') Olll,. rll rq ly li.'1.r rr 1 t 1"" blll!j a! };:''''''~lil, "t }j(ll"r)" :K døi".. Mn. 'I1,;,I~~I. Arbejderbil mod en Mur ved Silstrup. Af dl! 12 Arbeiden I Folkekassen kom kun en ",]yorligl Ul Skade. \"od 8-Tid< " i llorgus '];wl" di'r N,,"'orli!;1 K.or.;;"bu~wlcl i Si]J;trup. En Arb,'jd,'rbil kom kure llrl, 1m Nylwl"nj:: m~.. t.. n l:!-is ArlM'l,I"1"1' I F()\ );;..,1;::1-'80'''. EiI~1l tillumo' "o;;wllluml,r"ns J" Il'; \' n, Brund"!il!w, Oll" d,'u t"rll'" af Ghauffu!.fifl!.:,..'r Ollv.'r CJ,rj'ilenseu Jra J lallulld ~~'<I Hr.mder"j,,. Chauffør Chri.l;t('n.q\'1l bor mtdl.. rtidlg paa Howl "P111mi",.,.s-y];;abing Jian "ar kurt fra N,lwbing tidligt l l lort!'l's og },&vde ~l'n~ t.ø;;'jui Cange pas. Yejen maatl",1 bru g' Br,'Ill.S('rn..., id.'! dpi "ar glat 0; '''1 i 1...'1xningl"rJU! paa Yf>j"n. \'ogn.,u ha'rde "I"/l.'r"\ fuldaw.'owg i Ord {'u, nwn paa d"t ai",ort'l]de SIN!,;,;gIOOE.< Bremserne pluwwlig. Det ral" i S\'in;"t XQrd Ior Sil:;lrup, h'qr der f(lr Øj~blikJ;el!orn~M for~)mllig" "Cdg-ral'ningllr og StubnHl.~.. r "ed "{'jen. CbauJforcn var opliili.'l'ksom pilii, at St;:del 'rar HlnSkt>hgt al PB.~~ s' n'. flan ona oi:!saa, al d,;r boldt,." Arhr'jrl.. rbil i den HLlI~k('I;ge' Pas..ag", ml'n.han kujlde ikk',.slanth;" I';n {'gf-n BH og tørn"l1p - hpldjg'ris ik);" ml'!!. Tet.slor Xrnft - mod fon Mur, ln (lrt..d Bil",IL.~ Forparti ble; Uf-h is ooplngl Arlwjdf'r/ll' ind~ r Folk\ k{l.i.~en luml<>de rumh mp!1pm hvprllndrt', og PI, al dl'm, I.aur. GhrlJlliall8en. nn,ii', :>.fqfs, dl'r.sad forrl'sl i Kas ;W/l, lik _le and,"".\r}k'jd'lrfo ovpr eig o~ JII"v rl'l ohaanll kl,.,ml. Cil.BuffoJ"('n,,!np mr'(} l.'1 o.. nfjadi.sk SaIl1' 1'= :\":'''''''Jl og n.,:;dt> Knuh& pall Knfl~l1P. u.. li> kurte i en andpn A1'bdflf rbil Irl ThiHtM.l Sn~ Mlu.~, h~or ChrIshan ti' n JJ1",'\' jj}<lia!rt. ":r Chll:ufIoT Cbrj~ 1..'><:'" h,f'" forbund.".r"lk, d>r.;.a.a l'h"kk"il, trocdp~ at (j'r var k"mmp~- IDB D:;!'" n... 1'" {il fo'k1.+ _1',. ":Z d"nor hj' \' Fakk fr/\ Thj6lt-d 1iIknl'lI F:tkk ml'd\!' m"d ll,,;:t:l(p,\ mhn!~.i1"" r, m"n <"Ir>r "lt1' ingl'n tilbng" :tiiult" njni. 1.Allr. <":h1'i.j;t':tnn I nl'.,.{(r'r h. /\II,1,,1' Opi)".'M rh'lil. ~., fll-1.l'\, BrtIII pa.a Ihin, il ',I"r ~"1l1('[!Jflm ' J la'oil' T" " },æplantningsmøde i Snedsted. Man vil flrø~e cl Læplanlningll1ull paa al oprfllh 5",~\ to l '1.:11 'L l II l!i, i fjanr... '''~'' IolI.n ~ Jln D \ d"~h II Ild h Mm 1",<1~.s linild bl..,, il I,..... r j.~ nd",l eiis Julelm F~... \( Th.i~tcl! ldodln gilli. HushOr V L!d ~ G,;'&r :E ~"'1 ~""i C T lu1q I",,~s.. '" =. _. -l"gni HiIleQ "m 0.,.m. ie vis u~ ri.'klik:! det III d....s dl me.1len brand Efte-r c1ltlij ni!, d\' tale, I!Jl'tIg"j u.~ d!t'r,"ust bo< Kr. S" opl~ Kr. Oli Til Jen&f'T _d "Sid~ Lil!th L"", r..., I hj,.., til l Skat t, L 11m

4 '-r.:-::-,''''... r..~ ~~~-,-,,1i III 1-:1. 1\ ~- up. hn\t R Ud (]('f fur :!(l \IIT. utebil i A'rav- p 1\ Y s \tl i ~un- n ingen. nl!('1l I)., 'ru- ttttll, u ~ SIOrl' li Troflk5lnru.!lnlno pao Løn- FOf(!. l'\ln,hk H11tIs,11l1 111' /li,i,'n ILtlhrult,., P IUHU \'1', (j,lr. II Il) nlll'd i In I') kluh S;\\U!in- H... t I der \'UI', kø\.;k. ' elit I,'rk. '\~" 0':: Ilt 1II,.. 1 ntnl{es I Ol!" 19, In<l rdnlll1t OIlUIlC rlrill~dl'.ju-.:'\ 1\301' /lk~l - dnvo joi1 Sy!1 tor Thisted I Aftes. (ldlh.ltlllltlh'kn I'r 1'11/\ Io SII-.ll'r ligt',syd fllr '1',hish'(\ 1I1\'H'\\ \llllllkt ll!t ni I){V;'~I'n' rllr Kllrt'lIdt'. 'h'\ tf \'1'11 I1rng:..lul'k til{ I HIlsirIlIl, Inor <\1'T for 'l'itll'li,flln'\!ljot'\s rot"krlllgt' Untltl'arlI,-j,I,'r nll 0Plll'''' nin!li't. l AU.'II, <In. \rhl'jd"l'b,ll'rm' kom i 1' 11 hmj[ HIl'kkl', I ih' dl't NI On'Tltl\lIj{ 'frnrik,11\ ml fin i 1I1t. id l'\ S\ul:-;!m IlI'r1H~.It'j{intlobil, ttr kllrl llh'd Fonhjuh'lIl' 1\1'11 i 1'1 liul L V"jt-Il Hl'r I'T Imn. dl'l JlIlltlof!l.tllplltll\ 811'11 In){\. nu~hl 8Hl'Tt' Plnn);.,'r iii.\1 J.llrt' IJlU, JllI'lI dl'll lnllj{t!u\"-il'llt. Hutl-lul.skubh,.dt' Plnu );,t-rll1' til Sidt Olt korh' IH'!;I i Hulll'l nl'l l)'k!;,n.h ~ tloj:'. da Uilt'n bl!'" toml, til!' \'I'tI cll' IdslN.h'\'1\'l'I'lHh' At'ill'Jdt'l't's Ifjldll III {Illl Ih'n lilla. \'"jl'li igt-n, HH\ df'li kllmh klll'i',"illt'ri', En HM!. Inlwl'l'uth' N Chr. N i l' 1-.<: t' n, $dr, SkjoldhorIt. skrt'd O~8an. t!lulll'! 1.\11\\... ni I \)'kknh'~ ogsnn ul fun tint Oll n'11 IInnndkrnfl l'iykkf'1i i '[,lr/l(\s. $om ominim nlld('\ :::l\t'd. kundl' monski.' hl'nrkl', at tlt. "nn'lkt'iiui' Pns..~ngt'r bl('v nog(1\ bl'dr,' njm:l'rkt,\ i l"n'mhdt'll. Tilb..'lg'<,betaling (Ol' 1<unstgodnin,g. Prisdirf'ktoratt't har - i OVNens' sh'mm... IH' mt'd I'risordninft('l\ {Ol' Knlkl'n1lwtl'l', SVo\']sur AltulIollink o~ Pl' LIU(' D gn 11 K i r\.;, Itllur!.l, b ".,,11.11'1', kuld o t"r NI kund,' ( "h-1i\l SVlIg. Til Eks I 'I'h ' lilo j\.1 Bilhju Fm Tidtm o lllt'wl To Cy Krl Anmrld lt"t \.1\ linsrshu renflen, Indbru Kril fmwl Kiosk bh'n~ 1 Gf\lIg stjnnl"

5 SkarpskYdning a.fhojdes Fredag den 17. Decbr. KJ. 17,00-21,00 ved Tvo Nord for til l km Syd for Egebaksande og lll(!(j vestn l"ll p P 1antaR'l! Indenfor ovennævnte Omraade er Færdsel og O horldv~ lig Skuli tl'a, l ~ Tidsrum li\'sfurligt og forbudt. p o d lnden!oi' o~~. POLITIMESTEREN 1 THfSTED KØBSTAD Af V. d. 16D_ ' """bo, Priser og Avancer fastsat af PriskontrOl Nedenstnncnde Priser og A VBnccr maa _ uanset. r~ade t. ere, E, Iltbt. ''41. Aftaler om hojere Priser euer Avancer - P ærer. ikke overskli~hgere i rides. nd ga H usholdnings/rugt (Dre pr. kg).. Priser ved Priser Ved Salg fra Salg fra Producent Grossist

6 I nd lll'ud I '(!_k i Itæh r. Nntll'n ttl (h'll l I. ds. I'r dpi' Ikke, D"ol('l, Ili'KlUu' L Indhrud i lhll<io~k i r"'~lu O"K. J ~u' lli ' tilhul'j'ndul{ioskejf'r ellr.,. hen til Ilt 1 1hOm ltcli. Rkunt. n"n-i! til 1\io- \ skcll var lruuwt. med lo Hænge IntlSC OK C'lludu dirkefri Lnaa har )'cjmyge dik blev og jeg ~r Tyv('llc nlligov('! skurret. lii~ Ad. OrdR Skyld Køng OK, hn.. IItjlUllct. for ca. <100 Kr. dcnblnndt. en Del Tobak kommer dog dog ct KIa:- lynes, de t d u fnar ~ dig uu y dmygede " bønligt, Gud økjulhan let at. 1- din TrOR opøve dig for ut du r.. mere in- ",te Dn Gud. ydhan, hvarl rnodta- ; og vid, at ham, til Da (j(r. Lodd og CII Kon, - 'I'ftprlojyn, lll're /IIl IM'.m und,"11' orn bf'vil5(e. ti, I.y. TyvcMct. er nnmeldt. lu Krimlnnlpolitlet. Bamklejren i næhr. Da det pau Grund af Maleri_ nicmangel har været. umuligt at opføre Tørveskur i BarnkleJren I Ræhr, er der nu givet Tilladelse til, at Beboerne 1 forale Omgang' kan fiul en mindre Tildeling Ilf Koks, da man JO ikke knn slaa uden Brændsel lil den forealan_ ende Vinl.cr. l snmme Forbindelse kan nævnes, nl ml,ln for Tiden er ved a.t opføre fire Barakker i NYlorp, hvol' der skal bo fire Fnmiller. Bil tornet mod Arbejder i Thorup. I CaRl' Morges skulde en Bil hjemmehørende i Herning og ført af Chauffor Sv. Aage Jensen, Klim, standse midt i Thorup By for at lage nogle Arbejdere op, der skulde kores til en Arbejdsplads. I del glatte Fore gled Bil!'n og fol' al undgaa al paakøre en anden Bil, manlte Svend Ang(!.Tensen forrlnr'c rn pludselig Drejning, hvorved Bilen ramti' to Arbcjd('l'c. Den cnc kom m('n kun ubetydeligt til Skad!!, d,'n nndt'n, ArbejdAmnnd Sv. An. K/' H"r/'mwn, Hindl'rup pun IEmn1l'rillnd, blev sui'rkt fol'8huwt i AnsiKt/'t, og hj/hii'nd/' Ol' uklar IMv hutl brakl ind til l\1pj"ril:h. I.i Lyn'r ljf'nrikrf'n OK t!i'nprf' 1\( J<'nkks Amhuhml'u fm Fjl'rriLsl,..v kurt til Fjl'rriblf'v Sygf'hus. I h'l vi,t".. ig, at hun fmudnl Ad,.killiK'l Saur l 1I11\'l'flf't.11\\'11(' p:uuh'llgt,t aij( 1'11 IIJI'I'IlI'ryøll'11Ie. i Iltes og i Der Ilkele dok h C'ldlgvlll InKen.1lvorlll(e t:lykkn. _ ArlM'j6", bu kørt mod Hlenntur p"'u\ Odde-ound l..andcv"j. En særlig trot Decemhert.anlC(', klam og ubehagelig, Indhylh'de I Artes hele Thy, OK gjorde del. i Forbindelse ml:d el blag, der gjorde Gader og Veje meget glat.. te, meget vanakellgt al lærdea ude. Særlig forat par Aftenen i Gaar var TlUlgen meget l.a!t., oa: i Thisted By aaa. man Bilerne koro ganske hmgaomt. omkring, da di~r simpelthen ikke kunde lels mere end fna Meler frem, H eller ikke Fodg;cngeme havde det let, men heldigvis synes der ikke at. Va'r<' sket nlvorlige Ulykker, hverken i By eller pan Land. Del var dog saa farligt at. færdes ude, al adskillige Landboere, der ikke var naaet. hjem inden Aflen, forelrak al logere i Byen fremfor al komme ud pau La.ndevejene i Tangen \ og del glalte Fort', Hvor alem Taagen var, fremgtulr af, at del tog en Personbil mere end lre Kvarlcr for at kore fra Sjømng lil Thisted 1 Falck i Thisted. havde rubkillige Udrykninger i Aftes til Biler, der i Tangen var kort i Grøfternc, men i inlet Titfa.'lde var d,'r sket. ruvorligerf! Skader. KOflmCl havde desuden to Udrykninger til Oddesund Lnndt vej umiddc1 ~ bart for V('jkryth;ct lil Vild!>un1. Iler skal Kurct"jerne for Tidl'n PMI\I!l't' &,('nnem l'n,-mal Aahning, og da d"r vur gl"l\\"f'l el liul her Lvu'l"t' nn'r Vt'jl'n, OK d. lt(! kun var da.'k "t'l lnt,ll Hnt'ddt'r, "hle dl~t i to Tilfll ldt" al Hnr«t.. fh'mw Kik i ~lfkkl'r, 1 d.'l etw Til.. hl,hin "l}tll',dll (In 1 h.'ht Ulh. Ilfuu11l Sid~ ehr ~icl n, Stir. ~kjllhthon(, I lhllle~ ill.., '-'n, ~v kut.e\ blnøm... "11: VoDlløk fonr.kel\l~ Ksuit., Y!.:1f mult.. dok 1lfl.>r~\.let Rat: Ul'... do:r var 'kommet ul I"'l Dl p t &Mf'! B'w L7u.k.dekomne 'f'" dalede Chauffe~n 101' ~nt. a.t mt. Arbtj C"nllcmkøne,1 vllr umulil. lian Chriatluun. ~ t.;enkt.e et. Øjeblik pall al køre re forbundet kll: Vornell til Side. men turde na,.. ipn fqrb"- Sy turulfv\a ikke dette, hvqrfor lwl AM1~ bremsede af al Kraft., nwn n..d det. neault.at., at Fodbremaen w.t Ikke. Virkede, hvqrfor BUen ternede mod Muren. idel doa: no~" luat &lutimenltaatet Jord 10l'1Ul denne to" det mea~ af Bi\60nll Fart.. Alligevel var SammrMt.~ det trmmelig vo\dlkimt, og de Arbejdere. der befa.ndl aia: pas. }3j,. ""p'l RYlJ'tll.. Ildn h&vde IMn ta.a.et fonuuip liuen var y \'~l ~\ke... Ol rnu.t\.e af F pilt1ltlon, Sf,rU vi. p.ael. ud v&r ~'t. lryll Du bksi byges rn ny SIL_ il 0:JI1\ op( I.. og Io.. """ udby... al AnIp -I vil l..lllltr 1 ~OOO Kr. Otil... VcaJøa-Arup &,gnerud har paa. et Mode i Gaar aammen m,-od Sko!t:lkommiui'jnen, Ol' hvor Byueu4 *' par Am~kolf'kon aulcnt Mellpard IS en var til Stede, vedtagel den nye to...j... ti Skok-ordning for Kommunen.... Bill'r at man indp.atme hav-.d~t. de: drufl'!l de for&\'d1ire }.t.. kr, des man kunde ordn.e Tin~ p.a.a. \ Arup Slunll-de lnlere&len &11' om \.O }o~o l-\ l1'1lrg, hvoraf dtt. lidst~, Vll"-, \Æt acnttia: Grad var inaplrer'!"t af LRre Am t.ukolekonlulenl~n. VIl'n f'onlai l. d" "l... te 130,000 \ Kr til H) ueudlifl.tr, par ud ru 1l4:~ t"n t dbypln&: af t,. d~ en. I nd" Skoler. \' ed nordre

7 t forser: had " ral4 :, s'-'''', nik! bii-' 't f;c og.::: I i1f~1.. Vod, 1It.~.,.,.,;:Slrtaldfl ~ liah, dt~... Vi kat, il: For'tr.-.q!re tank,,'... '" f!! Ob).tit ti)..,... a>ng...t. ~ Overordentlige Foranstaltninger. -- Skarpskydning Jh... Jd~ Fredag den 17. DN'br. Kl. 17,00-21,00 ~d 7'vOrllp rl&l'l~ ira l ;.-m ~ord fol' til l l.;m Syd for Ege.bak!'ande og med... elltnordvenhg SkudtI'~M, InMn for na"vntfl Omraad(' er Færd.~l og Ophold inden for OVf't1ne\-n~ ~m Iiv~arligt og forbudt, politimesteren I TruSTEn KØBSTAD.M. V t den 16. Decbr E.... d ""'h n... 1d _;... ~tjeneste i Underhuset mcd- Kærnemælk med 8 pel Tør ('Ij"'1II ~- Ch n hll.~ Delt. at PremiermInister. ur- stof i løst Maal 14 Ore pr. l t~ hvil;! ~ :hill har maattet gaa tilsengs 1 fia- ker 18 Ore pr. I. fdod os, dat um_ m.e:.. tm æ.. lk_ l.2. 0.;... ;...::p.;; r...;l;..._ pst. Grund af Forkøle}&'. Det er 1_.S,k Vust Kirke 10. T....,...,.1"bv l Ad lo.rb ltl., oiill(t.i\...ltli,f' Vangs&&. Hillen;lev ssi,

8 Alten j Okende Entren, og der iler Benzin, L. Smøreved af en anvendtes er foretoges n, og lire Tiltale lor amt for, at el Opslag og anden Id i Skuret en er opig er to af t hver en den tredie den fjerde ling bliver ages Helle. um betale I Ny t koyo! Af Del Chr. relle_, Gag IIIUI;:II 5 Kreaturer. lui "' _. Lejere i Tilflugtsrum. Ved fælles Hjælp kad Op boldet gøres taaleligt. Indreiningen af private Tilllugtsrum I Thisted paahvi!er 90m bekendt Husejerne, og det bliver nu p8a~ct, al Pligten alle Steder opfyldes. Men det er en naturlig Ting, al alle Lejere yder deres Hidrag til at gøre Opholdet i lilliugtsrummerne taaleligt. Lejerne skal selvfølgelig hver lor sig bidrage iii, al der ikke bliver Ur) ddeligl og uhyggeligl i Tilllugt. rummene, og vi kan godt give den Husejer i Thisted Ret, der over lor Thisted Socialdemokrat udtaler: _ Natudigvis skal vi Husejere opfylde vore Pligter, men hvorfor skal det hele væltes over paa Ol? Lejerne bør dog virkelig ogsaa hjælpe lidi til. Det er ikke saa nemt for enhver Husejer al have gode Siddepl8dser i Tilllugtsrum mene, og al have Liggepladser vil de lieste Steder være umuligt. Men ved Lultalarm kunde hver ørers". vuru. Prs Arbeldø rup, til Arbel eted, Kobesu BU~ 5700 Kr. Pra VlJ1eds Poul Holberg, plus LøBøre 9-!QO Kr. Pra Kirke Pie kerne Jen Noer, Jegind eærek. vurd. Fra Enkelr til Landpost Købesum l 500 Kr. i Grises Ved Re Sogner88df Holm, Vus1 SOD Kr. fa h8ve solgt ca. ISO kg betalte BØI Lærlingen stiaall Mens J Thisted Rel I Handels! lens Kon; lrekke, de Vagn Heb! forening. radelog I Lejer jo godl møde med en Stol at sidde i. og hvorlor skulde Lejerne ikke kunne hænge f. Eks. et Psr Billeder op og paa anden Maade være med Iii 8t.kabe lidi Hygge Den nye midt i Uhyggen? Lad os da hj",lpe I Den o hverandre, aaa goar det bedsil Pæng.elst Nyborg, sted, forel Magnm Bello~et Dom lor Puldskab. En Landmand ; Sydthy, d"r tid IiRcre hllr værd "ti atlet for Serustile Ilod i Gasf tiltalt lor 8amme Porllceløe. Hun dokumenterede, øt han havde indmeldt ~ig i en Afhold,lorening o~ hon fik elter di, Omslændigheder en belingel DOI1l "aa I'æng.cl i 40 Dage mod at hil" i tre Aer afholder.

9 Mm Kommjs_ D, Hvid- Karhy. i AIf"" 'holdt fil non unge l sig, al og i dot blev hun hrnde Lyuter. f'd sid~t(l Flere Jægere end. Jagtgeværerl Bed... far '""" at anmen, «~.. V.ed al sammenligne Forternela... u(. O\.r koste J ""tt~!ill og den Dl" Forlegneise O\'er.Folk, der ep i Be 'jddeloe af.taglva"heo. koostaterade Polilift i Hurup, at dt"r var en uri. IDelig Blnr Forskel mellem <le to.lister. ide! det var langt lien> Jægere ('od.jagtgeværer. Sagen.~ nu bkovet aud~rs9gt, og splv om det har vist sig, at mange Jægere, f. Eks. Far og Son, "ar fælles om et Jagtgevær, var dl-r dog ogsa.a. mange Geværer. som ikke var bl<,y 't a.nwt'ldt. De paa. gætdf\ndl) hm nu faat" Boder. Og tlp~thhln (l't..-it r Ialdt>t {Ion Dl'l Boder 1,1 Folk, som har handlel med Jaglgeværer udc"n al mdhf.'ntc Politiets TiIlaJl'lsl' hertil. Undersog:clsen i Pohtikrl'dsen er endnu ikke Msluttd. Strømafbrydelse under Nordthy Strømforsyning. Forbrugprne undpt SlI'omlors\ ning muatte i tid i )[ol'ges undvq1l'tl Nordthr l'u Times Stromllllln. Familien gik ~ dere Organist. "Julens betalt Sparere relsen

10 I /- KIrken har en Johannes Dc.ber GerniDJ;.3t gere i '-orl Folk,'ed at berede '-~jen for Jesus.. :\fen hnll fa.r døber du da, der.sani du ikke er Kristus. ej heller Elia..., ej heller Profeten! Og Johannes og Kirken s\-arer: Jeg døber med Yand; ru i d t bl3udt jer s1aar den. I i kke I ender_ Det er Johannes Dobers ig Kirkens \-ished. at Jesus ~taar bag>.-ed dens Tro og Dash_ Han \""ar for mig, og han komler efter mig, og han staar idt iblandt os. han. som døber led den Helligaand. han som f8;k-er os sj!!. Haand og \idnet ~ _rn. H)r Aand, at \i er Guds. Vor! Løsen e r \'o r Tro " H a a b"_ Med det Løsen kal ~~; :'11 $e)vl)psindelse og Samr ro den Ga\-e, Gud har givet i Tilgj'ielsen af \'ore Synder Indt-.,dsretten i d~1 himmelske reland, åer gør o til Guds Børn f! Boryere i Gud!'! Karle, J;;.. b<'.. ha",. der Onsdao:: ~t~n,.""d bl~... fuldsuettdig ødelagt Kr_,.t b:rggoe; nn mener mad. at det.. il kollt.e d"t t;j... bbeltt- har I alskedige Plads Der kan ye.ntes yderligere Foranstaltninger tu at standse Flugten al Arbejdere fra Landbruget. - ~~I!o... "c ""I!\.:.vvu ringsmærl!:er for Sæbe. det er ad",en<!t til bo: Varmerur paa Damp\-, i Esbjerg og S..-endOOI styres af KrinK'> lo : som ejes af et Aktie hvilket Kring er Fon Sæbemærkerne M\ de 15& kg Sæbe til Vask litifujdmæglig Haars' dede. at der var udl hind til Isolering "" huset, og han mind drejede sig om en Vare, som )ledic' de paabudt den ;;to meligbed med. Sr ren udtalte, at h Tilfælde ha'\1ie gh stenntilladelse ol Gazebind, men h om, at ~fa.skinm faaet udleveret 50- H j o r r i n g, TQrsdag_ (RB.) fra dette Arilejde og anvises Ar- ler. Io:---ngt udtalt. Hem-endelsen i sidste Uge til Ar- hejde i Landbruget. Entrepreno- ~az.ebrnd, de.r \"ar bejdsministeriet fra de \-endsys- j rerne har Pligt til at afskedj I neme, k-un var en selske I.andboforeningers For- ; sapdanne Arbejdere. Det er:: \"et". da SygehUSt mænd i Anledning af den omfat- 1 Forudsætning forordningens Ef- meget store Lagt tende Flugt af T;mdbrugets Ar- : fektivitet, at T.andmænd, der \ Han maatte in, bejdskraft har allerede gi\"et et mister _-\.rbejdskraft pa.a den om- havde tjent 1400 Resultat, idet der i Dag er kom- : talte 'hade. uophørligt opgiver deresælge noget. : m~. lfeddelelse om, at Arbejds- I den paagældende Arbejders staurant Brygge numstenet til de offentlige Ar-, Navn og Adresse til Arbejdsan- fon."t at. have ko bejdsamisnings.kontorer har yisningskontorerne.. Der kan ven- husets Regning sendt en Skrivelse, h\'"on det paa_ tes yderligere Foranstaltninger Jorgensea Fyns lægges Kontorerne at foranledi- fo r at standse Flugten af Arbej- Han k-unde dog: ge, at Tjenestekarle, der j Utide dere frn La!ldbruget, men nogen \"ar noget ulo'\"lil forlader deres Pladser i Landbru- endelig Afgørelse foreligger end- aktion, og m. f get f(ir at faa Ansættelse ved nu ikke_ mente han, at Entreprenorarbejde. bort.vis,es! t lykkelige og ydmyge Vished, at. I

11 Overordentlige Foranstaltninger. SkarpskydDiD~ afhcjldes Tirsdag den 21. December 1943 KI i et Omraade umlddelbart Syd for Klitmøller med Skudretning udover Havet i ca, 5 km. Afstand fra Kysten. Sejlads indenfor Omraadet el farlig og lorbudt. Politimesteren j Thisted Købstad m. V' I den 18. Decbr. lij43. E. BRIX... Søer: e. ved r "Jul fa r Sportsmænd" Aartls største og smukkeste julehefte kan endnu I...!

12 )n ind imellem amt af Lastbilens i:~:e~8:~d~ej;;: men med liete ekomne Mand Vejen. 60 Aer. Assistent ved Thisted Postkontor, Pru J. C. S p o r r I n g fylder Tirsdag den 21. ds. 00 Asr. Ikke mere Benzin. Ogsa8 Petroleumen er ved al sjippe op. ors, kom hur. v den tilskade Der vil j meget nær Premtid, jtning, hvorefte'r muligvis allerede i Dag, blive lanee førtes til givet Meddelelse om Benzinratio nernes Bortfald for samtlige Last. vor han døde bilers Vedkommende. Por godt e. Han havde en Maaned siden blev til ca rt Kraniebrud. Lastbiler tildelt en Ration. der nu Ie v 59 Aar gl. viser sig at være den sidste. Og.. b I' H s med Hensyn til Pelroleum fil I.V ae I [) an.. Brug i Hjemmene ventes der visse ne unge age Vanskeligheder. ri. Han har _ Handelsmlnislerlel har I Dag dningavæsenel udsendl en Op lord ring Iii at vise nebrogsmand. j den størsle Sparsommelighed med efterlader han I Petroleumen. idet ny Tildeling og bor i Ræhr.!kke. kan finde Sled før et Stykke. IOd I det nye Aar. J Børge John- Der vil fra Nylaar ikke i Almlnklarel, al han deligheden kunne venles Benzinfra Hansled. Ii/deling 11/ Last- og Varebl/er. e bag om de Hvor det drejer sig om særlig Ira Ræhr Hy. vigtig Kørsel kan der muligvis ses, er den fbrs Til/adelse Iii at bruge SchWellkoks. Den nye PerIode. vel ramt af for Benzin- og Oeneratorbrænde pa" Vognen begynder 3. Januar. ved al hans. 8 Møde paa agen.chrl erkulo8e8ta t. kaffelse 0/1 BIblioteket lukker I Julen. I Dagene Decbr. - begre Dage Indualve - er Blbl/oteket I ThI sted lukket, hiet Gulvene skal hsve en Omgang. Blbl/otel,et er a.bent den 30. da. Iii de sædvanlige Tider. Nyt,.. aflenadag lul,kea Kl. 12. Lærerloreolngens Hovedbestyrelse. Valgel III Danmarks Lærerfore-.. at rude av blive dem hl osa r de skal Ungdoms8 tilknyttet Sp' Amt, og n har halt en kassedirektør om den bet) - An ledn foreningens gang til Un - udtaler Spareksssed al28 Januar Tyendespa" i visse Henl eolge om, skulde lave! maaue mal konsekvent Rammerne, henvendte s dom og ikl unge. De I skal oplyld, l. Tillægl iii Personeri 2. Kun PI ske Forhold være M e dl ~ kendl Syge lemmer. 3. Den e overstige 6 overgs8r v almindelig 4. Opsp for en reg mas ikke Eller O kassen he Ungdoms8 Ma.de, at Sparerne

13 lili:1 62. A.rl(. I Stort Madraslager brændt. Ih... hil, I~" U'd"'I/U.h.", '1"'", I' I,, ".1 11,01...,;,~~'-." h, II,,, ~'",I" IH. I' III ",],, løl1.h),l CYKLIST DRÆBT ved en Færdselsulykke i Ræhr \ I,,, I,..., I' K, '",t h, 1,I,,,,, " IIUII korn ror IIll'r ind t'li La ~ I"i1. clt'" 0\ l'l"halt.'dt, hilm.,,.., ",,' I II 1 1 ",I I.. j,i,.""»ind.. st.-jen ({ N,d J,~""' ~I.,'t Skadl' for ca lir. - J'(('r/('IIH fluud "",kkede "'limiiiefl. ";,,h,(' (/lb). IIntel " Inll u- I ud J ~,d~tt Ojlhlik, Ol( d, t vnr, I , IIrr II' lut~m 1''' nwk/'t ll.il, d!'1 Iykkl.h's ni fuii,1nrn, kk.' hllr \II', ~' ll 'J"II,f rt'dr!,'1 I.r IUI,'lIlan'! ' n Bmnd 'i,," lwulh wrkl'r. "II' ' rnlulltri- nlllnd muj 1t1l1f1Tl"Hkl' 1""/lKU' Ol' ' J Funl/.re! )lilli Lt>ftl'l uu' fjk 111'",'111(1. cl ohr!.>i. "!!)kllh "Il IlI'rfrll r"eld,-i Fa!fii!il'n I'r I :"\lil f ;nnl(klll d.'r,,h'r hjwllrl!ll S. "gi' Ilrnml, I<>J' t bj, v kll"t< t ud.if Vinduet. I'K lin I)(,t Iykkffic.. n i,.. dd,,'n Ilt! /lf Ilf IO Vmlllger!'t, ""'" I/lr l Kl, lrhm'n Illr IIdtn. FoJ,-ren lielt r ""K,-t hel)'dellgt ht'lt' cl F IRlII. Tph. idel h.1n n, '''P l.hsse nagl' BrIl Ilden "'III mext't (PN.'- Jlaulll.'lI"t,., nt ("ri,oje 'lin L"sorei det tll'[ llt'h.\-i('gede (on"knllg. 1I,'rllllod cr HYli:mn ';'. r umnll'" 1'11 Del Ilt I{I'Il fornylig hj"\i't Mt op I AS!lui".;;:' I huh'. Ilet Jykkf'<le" rllnet'. men SkIlden /lmlrnj:l'pr '0 II hcii"ill' nht' Ilden rni l1d~l loo./iof) KI' Brnncinan;n,:~,.. ~:~i;i;':::;!,,:m:;:,~',:,: det ned- Ken kend('~ "Ild nu Ikke I1rhm up- "'l.ujedt..'ii n ~ dagedes I'<'d. Ilt VII!"IPll/! Jl ullci " Illlmfrl' frocdl" I'II.I\;I.,:'- I"k t, nt,kil nc:kk{)dc "ora ud I,"d"!t Øjeblik. J /l liii h l'n. ol' hnn. FJuniJfe kom m ene; I I a len. Allieredes kraftigere Angreb a f' Vises. i Il, ~'ro~ ' "1r Informnll!>n I I (lul) 11I1",nll._ IItc~" I,.I"r "III l- Irrflll1" 1':,,,"1"" o/( \'"0'... Nim! I d, I pdl"io(i:,l. f"rh"u l l'l~l" d" l} k, I (i/l,'r,-ii".'rl "',. (i, n",.,,,ltruli III,~I 1,,,1 ~I~ af I"rnnh,i ')'Jk",,~.\ ri nr"r i l<ll'i~-, ",1,,1. hnl ~I,!II. In", H"",_.l),~<'r Itl III"u,n,\ Ilfll"_ Itn"" rn~r.:el l... d, Ir. cl, "'t.~,,",l);, lit" Sin ml_ "W",Lk,. II1md, /1"'" I I ~ 1 Le- fi. '"",w,,,r 111'<1, );"nl1., \nlt'.. I~-rn. IJf' nnn",i "n.' h SI. I 11\<'" -Inll"\ hlhlll/r pll'-r " 111,,1 rlll ' 1",lltu,,1 Ihl(" r)""d"jluii~1 'mk ri" Jl~f il( 1,1hlt.1/Il frn ' I"nl,' lllr, Ih h ~ I >I, "n BJ'",. 'tut'- II \' "ti",i <'., "I"n l' hil,, nll,. Imn_i"",l nl/'"'' l"r_".ii' I ll'i"lnl/ (1'1) IIIl.\Jnnl._ Sammun"O, Kort over den illiuøl1skc K rlgsskueplads, tul HI"l" TI., U.", 1.,-" '" HIIIILI'r. o-0mru,l, t 1.1" " II \nr, I,. Hefhge lyske Mocl,","b p" DsUI, en o >".'';~'''''~-~':''"''~':'~''~"'~''- li I" \ II",,,", I I! I,,,, K, J~h,, '~ " 10,~lan r. a l ha" h ~ w de ko.1 11"' bau M, j,k~ p K.rt Ol/ ~ n. "df n t~k"." han ' ulgt.. med. lordl d... koiji... modl/..... d. BIL d.. I..-h.mlr'" ham I a l ow.,hal.. Oll d&nne B I var " Duerel. korl. han In... Ol ud,,, o m tykll,' ern.,.1 h wol k, Ka rl "-r I. ydeni, men I d ~ ha, ha wd, pauer~ df m m-cl F urende" 111 Vogn,,,, ",.,kedl hen el St.d I V o u,,~n og h. rl. lydtil al en Cykr l, tltr w,.. Uøde. Han, 'an d ~~d. arrak, og u. dt... hn d d~ Uf, og d aa Mik"'. Karl paa Vejen. II lødend, DU b... ld' Un J" <> ',IJI_,_,_o f",,",ti,ru I ",uh \ 'Ir tid 111:1. \ a\ r,.1 H"Ir,l' "1'," ol.. r \10,,,<1 II' U... n. " J''''' Kr;I!H' 1",,01 ~I.lk d,,,j ",I ]>'''1 \It." :-'I~. l ",,, II d"" k, U"J, \ Ulykken 1.41 II It IrI I kr'dn drt ølatle Fare.. k, 1<!tI &I 1J1 I ("ltaufftilr 1\ J,.;--:;.,. ko.t II""J II t" ~n '",I, 1..:\ lo k!lm'" "hn T,,J gi II" ~"r<' 1101., '.'.'1.11 Ila..,-I" r "r <>" 1'1, t!l'lil af li,h l... ". tn, t mlln kan!om" I "Il" '1t1 'r t rr M \ r,1,,1 \"n lir \Ib :-~ull,'r. d r hilr r,.," hil./' III "t Il "" C " Den Dræb!e., )hu,j I' K.ul \!lin '1IIIIn,\ 11\. '''1 ~IJ' af r l' d.-r "II: 1\ I.Ir II 'rl\n I' h..lr! h,11 J - htu \ II",J"n han ',Ir an u, 'I' al i Jh '"i u hil! hl \ Itlln :r" 1 idl '\ l ",, n I' d,. n 6 JUUl. Tons Ton \, f"l, \~. r 2,,(, " I T l ' l I, l f

14 ller om a. Valel i Hasom Foenriksen r, Soma glade turiigvis eres af gamle l! nikere, alk paa 'artøjer, rede nu es Tranaar.er forn først ~---' - -- Skarpskydning afholdes Tirsdag d. 21. December 1943 KI i et Omraade umiddelbart Syd for KlitmØlJer med Skudretning ud over Havet i ca. 5 km's Afstand fra Kysten. Sejlads indenfor Omraadet el' farlig og forbudt. POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD, M. V., den IB. Decbr E. BrL"{. Salærberegning ved Murer- og Tømrerarbejde. I Medfør af 13 i Lov Mr. 472 af 28. November om Priser m. v. jrr. Lovanordnlllg af 23. November 1943 om Forlængelse af nævnte Lov, h81' Priskonlrolraadet bestemt. at Hanndværli:ere for Udforelf;e af Murerog Tomreral'bejde ikke maa beregne sig Salærer, der.i Procenl af henholdsvis Lon- og Materialcoml(Qstninger overstiger nedensl3.aendc Brokdele al de SaJrcl'procclIlcr, som de paagft'ldendc Haandværkcre su:~dynnligl opnaacdc i 1. llalvatl1' af 1939 ved Arbejder af lils\'arende Arl og Omfang: Poa l)~hl Arbejdsion l\laterialcr e \ ~11 - I

15 " 1, I I

16 Jitimand efholdes pøb "PH0NIX" On.dag G. Juledag, lor Børn KI. 14,30,. n _ l V ~... Side 5 ræbtjl Overordentlige Foranstaltninger. \ Skarpskydoiol af Toget IIfhlJldes Tirsdag den 21. December 1943 KI. S-!2 I et Omuade umiddelbart. (Privat) Vesl for Vejen fra Faddersbøl til Snejstrup. Færdsel og Ophold indenlor Om og forbudt. Politimesteren I Thiated Købstad m. v.. den 20. Decbr. HUS. blev en al raadel, som bliver alspærret, er farli~ ~olitiv8gler, ndergaard... L B R I X. Hjørring, g. var samlejder paa.ing langb lages, al inden og gaaet lorhørt eller Vej mod lukket hele Dagen. Juleaftensdag og Nytaarsaftensdag 27. ds.-30. ds. inel. lukkes KL lb. Vilh. Helstrups Vinforretning. vi s. W. Vøhtz. Uldhandlernes Juletræ...

17 H",':,,,,,:' r hll~. Døl ~:::i'!i:: ivn ikkft i 1I11~r larll 1M dllrrrlftd bint. 59 Danske i Koncentrationslejr ført lil Tyskland paa Grund al Iyskfjendtlig Virksomhed,r.kole Fri ouider Iyek Side rmddere.: "~horder' P.. Oruod af vedvarende krilli Pololl,,'e< fjendlrilr kommuniatiak Virklamhed j(et.~dftl. ller Lu'" cr deu 19. D ecem b er I Ilgende I hvad en- danlh overlori lil Koncenlra'iona_ LuUvrrrn. lejr I Tyakllnll: Prll R.nder8~Stig Axelsen Drejer, VC81l'rporl, Rudoll Bcndlzen, Nr. BOUICYnrd 62, Johl. Chriøtensen, Torvel/llde IO, Viggo fr. Dphl~e!l, Kildcvcj 2, Vorup, Joset Prieh V. HILllutræde 8, P. Hansen, Isulyk- østergade IO, MarilIn. Han,eu, Ponroppldanl/lode II, Joh. Hov Schmidr, Hidluod... ej, V. Stytte Jennn, Hadlundveiens Skole, Sv. A'lle Johallsen, PriuI ChrilllIani' /lide 8, N. AnI. Larsen, Kilkegade IO, Poul V Larsen, østergade 15, Hans C Pedenen, Hadøundvej 28, Axel Jacobscn RR8ch, Slykllborgblev glide!i, Herlha Bencte, Nr. Boule i Fre P. Karl et Led Iykker, Ir har else n, yard 62, Sørence Marie Bond~, ~Bk"e. Slots!lade 12, Nancy Grethe Chd hjem sten.en, lød t Dahlsen, Kildevej 2, iske. Vorup. f..ted, Fta Oden,e: Arne Ghf. Jørgen ~errc. len, OrondllllveJ 19, Hlnll Høn,en, III "lørrehro 126, Knud Damagaard. evcj, Jensen, SkibhulIVcj 405, lacob Anved derten, IbienIlvej 45, Robert Han len. Baumglrtenvej 34, Aage den SChultz, Breumlyltnget., Erik ~ke i Jenlen, S~Dpind8Vej 71, Svend aard Hansen, BJerJl/Jade 8, Robert An. ker dencn, Muienlyslvej 6, Hans Søbo, d"... am...,,, blev h" ICI...,., ~ MortllllRninK Julealten O" Ny till r. allen HI KI, 19. Det er d')~ en Betin,lj'el.e, II der udenlor pollete. en Mind, lom,traka kan Rive - Hørduml"ade!i(). Ch,rlel Be Thor'Ulde 47, Evald Bor" sth, pilldlvej 61. jenl P. Pe;'tr.~ Vellerbro 17, Mogen, Skov R. n, herred 3, Reinholdt Harmd'l.m. mua N,e I. 7. 'tnsv~j I. Ellon Hu. Middellarltvej 54. Knud JUIlC;~:~' Bøgedalul1e 2. P'Uen, B"k:e V ' ner Knud.en. St Jorgen,vel' \;8' thlrlrik Nit1at'n, Regner LOdbro~t: vel l!i, Chr Petersen, SkibhUlvtj 133, Rumus Bøflfle, ProrøiBlIlI & Anna MlHic Henrikaen, ledt Olun' ROllrlvel 17, Astrid Pedeuen lødi Slumenl8adt, Chri~ti8l1.gDde' 18. Pra Koltling: Vagn Chriatenun BI.,.bjerg~ade 2., Axel Chri"en: lien. BhrabJeriUl8de 24, C.rI Kaiter Tol:.lbodø.ade 10, HariUI fi~lll~d~ Aw:trupveJ l, Henry JenselI, Ble.. bjergglide 36, Bruno Poul,en, Kl,. mensgade IO, Eyvind Storkl'ltI Ol. Kongevej 13. Eine, DsIlIgllrd' Parkvej 2, frovin Jørgensen, Poul Mellersvej 19. Kørt LaURCSen, O.l.!lur Ild vej 36, Niels frederiluen øltergadc 4, Halvor Bech, Citrin: flade 9, Edv. Christenaen, Konlul Olaulgadc!S, Harry Helmuth Ob". gaard, Kralund.gade I. Henry Meyer, Kom:nuneholp," liliei, Aabenrlll, Hermlnn W,ld. mlnn, uden lu, Bopæl, WtlR Warnke, Frø.revve], Padborlil', At", Holm, A~trop, Cørl frederiii J.r. flenøen. Lunderskov, joh. Andr. Kleberg, fredericia. fllt!lic, al de er nodl III Ollllll,edl. Orlte liodan uden om tu TOPllolerl,PI! og de griner lianika ubeller.ket,.. Baderne raider.

18 ingsdagene. Ide sig gøre ra flere forr at danne r har godt ærket undelv mindre ugl. bil Penge, og r, da man starte en gt fra lige. sder over an skal til g Afdrag. k.ber er raten belderpu". personlige II bed.t Kl. pedih ii54 rd prlva!.) blen) 280. '>0, M88ned ~ officielle øre. Alm. Øre for (rykntnger. O IO pct ::>- SIlder, som har passet Børn med stor Omhu. Lyset gik ud, Bn Spærrebalan laver slor Ravage, Lørdag Allen ved 20 1 /,-Tiden gik det elektriske Ly, ud over hele Thy og Mors paa nær Thisted By. Aarsagen var en Spærreballon, der kom drivende fra Syd, og hvis slæbende Wire lørst i Sundby p.a Mors havde faael fat Hjem og Vurderingssum Sklfteudsl{ril gaard Christlæ derlm~ssum 10 Skøde fra 81 Købesum 4100 Pra Chr. A H. Langballet 19 t OOO Kr. ptu sænk. vurd. Fra Enkelrl til H. SunesE 6000 Kr. plus dering8sum 5C1 Pra Handel Arbejdsm. Ejm Ejendom i SI Kr" Vurderlnl5 i Porblndelseslednlngen mellem Mors og Thy og rev denne over. Over Thisted By rørte Wiren to Gange ved Ledningsnettet, og I Hjemmene mærkede man, al Juleliskerie Lyset blinkede og var lige ved Fr. Th~bor at gas Ud, men der skete dog ikke noget. Det Ber u' fisk for Tic Nord for Thisted, i Lerpøtter, Baaledes næ' Brond og Hillerslev, lavede Ballonnen 588 megen Ravage pab Kuttere"Mari L S f edningsoeltef, at tre m orsymo- er der indkomml gik ud gen fil Landet bfev afbrudt, lige. kun 1000 Pd. som der og,aa skefe Skade pa. nærm t Tal Telefonnettel. Der var i Oaar Travlhed med Uge gik nc at faa Skaderne udbedret, og der Vod eller fortbættes i Dag, saafedes at Por. _g_ik_"_d_m_ec bindeisen I det væsentligste er genoprettet. To Dæk sl/aalel. Natten til Lørdag er der forøvet Indbrud hos Vulkanisør E/ner Nielsen, Kaslet i Thisted" og uer er st/aalel to Personvognsdæk. ti

19 læde" 'fi' :~ \ Hf''' 'I r ~ Jjerg }w:!' Kr. r+! O" E,n z..,, 2' E, EL E_O Skarpskydning l J T I ~ afho,lc'n 21. December D43 KJ i et Omr l,,.~ IT!',( Il/,>., I (f~ umirldelbart Vest tor Vrjf n fra Farl(!('Tshøl til Sn~JstTUP. j 'rerrjsel Ofr OphoJd mde:nfor Omraadet, som bliver a.f~r)<errf~t (:r fa J' ~,. r Ilt og forbudt., POLITIMESTEREN I THISTED K0RSTAV M. V., den 20. J'p,nr. l~~' E. Brix. '. Anvendelsen af visse Lægemidler. ~ 1. Kemoterapeutika af Sulfonamidgruppen maa indtil vid,re ikke ordineres til Brug ved Hehandlmg af ukompliceret Influenza, Forkølelse og ukompliceret Angina. 2. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks. JfandeJsministel'iet. den 17. IJft"'.mh.r 1<lt~

20 ~/sen I Overordentlige -!oranstaltning /Jeru p-, I ';;;~::, :ø~ I;: "'1. om Da~D3 Tek..-:' der..e :;n },!ee d", g;m- J rr:....or..æ11er om JohZ:1n :3 Døberen.51 Ydmyghed. ug derom er en Prædiken til os ijm at se bort fra "or egen '\[zg: og Ære. :Men E"... angeliet er ogsaa et Ad-mt&- l"idcttl Thio 91a1 Ef" F-Jdu ""t. --? -, D"'r

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer.

., '''''''','''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk 3, ''', se ikke fattende er være! ummer. at "ære pm "Jlc den doli1!- 1000 :viser, a! kortere nyttet til r anden :mod 300 ''', se ikke fattende er være! ummer. husvilde,."", 5aille. er. Re rederi-! u,..." ;-;;';;~;; havde.ltid nrer! de'.1h./!el!;er

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ. 4.30 Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke. 5.07. Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd

Læs mere

Poul Sønderskov blev løsladl.

Poul Sønderskov blev løsladl. pr Poul Sønderskov blev løsladl. et Retsmøde i Oa.r Eltermiddag blev Odr. Poul Sønderskov Brond løsladt mens Sagen gaar sin videre Gang. Poul ~ønderøkov skal indtil Dommen er laldet være disponibel for

Læs mere

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1.

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. il! 'I l' " il II :1 II:, ' II i il! 'I' side 2 onsdag 20. oktober 1993 LEDERSlOEN ml CIlF,FREDMT0RER:,, SVEN OVE GADE IADMl RAOHUSPLAOSHl

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1

SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1 1 SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1 Niela Jonassen l Jpeoial områd$t 'urop~ernes forhold til Afrika 1 første halvdel af det 19. århundrede. Afleve~et d. 16/ll 1964 2 Indhold" I. F.u;ropæerne 1 Vestafrika, Guldk:yaten

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 A - Stol'men p:\ Stu

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

MATERIALESAMLING DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI 1974. Genoptryk 1996

MATERIALESAMLING DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI 1974. Genoptryk 1996 ..., MATERALESAMLNG 1945 DANMARKS KOMMUNSTSKE PART 1974 Genoptryk 1996 l073 r Sidste side af illegal flyveblad i b1indskri ft. Udstillet i Frihedsmuseet: Hvad er det de gamle kræver? 60 millioner kroner,

Læs mere

MA.PPE C'2' MellemsPil I\. 29 n ' pa domjæjdel ' " "'retllings T' Cm er 1993

MA.PPE C'2' MellemsPil I\. 29 n ' pa domjæjdel '  'retllings T' Cm er 1993 , ' MA.PPE C'2' MellemsPil I\. 29 n ' El,s/ormen pi! s/ Ol' 1993-15 C - Aflytningen ~,ndemerhllset d 20 - sep 1994, Registrering a rkøbenhavns U,,, oktober 199.1 kl 2 O 4 r a stud versilet r ' > 5 D s'

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen.

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen. 01906.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00 Fredningen vedrører: Tibirke Bakker Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-09-1957, 26-04-1983, 05-07-1983 Fredningsnævnet 19-09-1952

Læs mere

VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. 1900-1901. CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI.

VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. 1900-1901. CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI. HORSENS KJØBSTADS VEJVISER 1900-1901. UDGIVET AF f-edaktøf( } Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. PRIS 3 KRONER HORSENS CHR. HENRICHSEN'S FORLAG HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI. 1899 :>O 111. &3cmflen 11to?ta9c-t. ti

Læs mere

tv10bler OG TkPPER , ".' ~ Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Gram-tmpper Uldne vbnd etmpper

tv10bler OG TkPPER , .' ~ Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Gram-tmpper Uldne vbnd etmpper tv10bler OG TkPPER Skal?noblerne ski/tes tid til jttl, da se vort store tidvalg Gram-tmpper Vi h a r : DagJigstuer.. fra kr. 570,00 Spisestuer fra kr. 560,00 Lrenestole, polstrede fra kr. 98,00 Sofaborde

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy HENRY SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy f\1 8 s! 5 Min tilværelse begyndte ifølge d~ibsallestcn den

Læs mere