,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'."

Transkript

1 -,..... I I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l... ' 1,1"" P ""il"'''''' l... twl MI,... "I 11' l,...,...11',i<. I \'< d t. N, >!.. -" '''." '~"".".'.,".I... _!,_.p"i/"'~ii""'"....:'''''''.' r..,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.1' 11""'11'!'tf hn,"u'.>'111; hft.t lilo,...'ri"dlr~uot..'d la,b"'li'rrn 111u.; k." T, U,:I.,,,~"CM AI d,,,.k~i... lrrl~tw:lltt:'mrl1tl.. TlJnll 'Lh "It lil... ktl K,,~Ill>'" "ri.f, '''r.1\... n"r.l"'ii~) d~rl,.. r '\h~~r Urnnt," 1""... 11,,,...\""."'1:'0'1 - \1 IM'f ~11"'t 101' mf" \1 1""'Il.~N'<ltll' ri l'tl.. hr-.:i.h".,.. t,llt full.. 1",n.:!' den 11'('.1 " It'lln,t ~'1'''1",1.'''''1 f'u.1,... to ft ~Jbtl nl"j,.. I J~ lu.i' j:d, du..."lrr "1< H.n.lIen"".."'h:tf "II rut 'ti.1,,'l/-":1. l't'i... fjttholt'. onnl jo': \,I"~." '" rj "'uuat""ntl_ -tin.!'" - 1,[ PH.r,.,ltr t, l. toj NI''''p I \ftllnt I u ~ 1 II ;llr.1 M.hil1llll'llh,tlillHlj;tl'., ~J.u,lIc'fllt; II II lu",~,~.' t)i.i\>h~1 l A_r I lien r\nlrlln\ni! hl'le\jt 1"" II Oanl1"'~ ø~ n'r ultb'~tptt Dlrd,l"r.!.. 1 t\l'n I~'" ~n hil t'l1i\'«11.,1_ lui 1\('11 ' nut'!lurtnu"l'i,.., IWMr1ltr f 1'" hllltllin~tr. ojul'c'liitr HJ S.Ia: II.1t.):ltl tjtl t}~r.k.l i tnh... r f;j<,njolll I lull'! ~"tr "Jt,kll!' li' SI'IIIt'!"\:, I Thblt.!, h'o~ mm.. nol ~en hll.ihl' ~I~~: ~llltt~!~i~i;;t1~l~~~~ ~""Ilt:''i'i'~j,;l~: I).'r,,.. rf' uiil~lkl T,lU n l:wlln. f,~rto.lul:tt _ lu.. hrrt'j:ti,.1., ø~,ji~'" _hl.,rt '1IIt,lt'.1 Pr"rt Jtr,'H,.ll~rf NOl\':IUlj:tl\l" '!I, "d... "'il 'J',..:u:tll'hikl"d~. II III Iltl OIl'IIlIut I'tUlll!tmlt,ul., dt undtr..\<'l\lu.. li.. LultklOlJ'lt ".rl'l:"" t'jnkra I.\:lru. b.j IiII... jt:l..t Ptl~dlrt~tllflltl tlltr B.onlbl"!f,mtnltr hil )" t o~tr.il hh)1 "'III kolullttlr, O\~". for.\nhll [lll'knloiol, I!..,I"I,~ AI tlrfln~ ato.ini11i1~\j(', Hd,1 \'illlto Lull\...tnJIllJndljo... l'ii 1"Ul\ltdl~~ rlhtj" It}11 mild IJr htdnn" "'Hl b)"ilw'n I)un'... I 11...)l.W'llJrll!.h I (h rrni~ii.ii!ithit"i.. llle Ilytr, filtil ~ IIII.}:I lirkttl tutti Prl.I\I~rll' "<'lo1ler. Lal'tnl I\r.\' 1"t, Vi lu... slhe D. bttl,t Illuh»1 undtr t/r fo,h"ld, Thisted Socialdemokrats "i har, Og tin hn bid.. ti hm)!.1 Alllur {lu ti~", d.. r v~d.1 unu- Julenumsr. l.ti" II oj'lyld~.in rtilll ujiælla Orl ilr lrud. PiI"lrltnlU\ll('d,," hkkrjn,\i"nnul',,1'1i Liv I()r tltn Ilvarhl/SIt... liittf,' 11I~II.. kl\('i\il.1 I'I.plr Ir.'" ul flrt, II 1'b1.,rd SIX'I.hI""',I\u.1.'1t... I "~r k.n 1I"I~n~.. ti.mur, ItrYdqllil th,.tr. _ HI'om"t hnder Ellta)'ntl SIttl?.plll)l.<:'r \'i L.ulls\ lmllsrkrr I\~r Ritm~.!"r EiI~lIu\' 'l.ltj~t'n, Thi.lIld, ""m.., III J"I.. ". Ot!1 "Il I n«ll.. UMCI ko'll"i~.\b.'nn\lntt,nl, H>l::ndt _ \Ii IIRt'! Ilrlh IItl rn II.~ Lukkdhluoe I Juleul(lI dt' ollllntlillt riluiiwl!mulll'n~f, Dl' ~ld'h' ~d:~ Sillolm:tllllr Il't Ol: dntlt!!t ~0111tl1Cr rurtn til ~c: Jul~.It~n. IU~U In. tlll Ull'd priuiii, fr"d_)!. ti.. n 17, III PR n1t'd TlJutl.!l. _ tlvilke KllV I1i1lt~ Iltt? d.. u 2,1. I1f~mbtr ' Potr..', _ Dcr lorlmn/:r" jl RUnmtfne ninlltln~ hottir IIIhtl11 tu 1\1 lo.,hl \'lt'te IJlIdrtlllt og tenhoitji". Oll d~u ~id.l(' So\I\t!.W l('ir Jill - De.ht \'a!ui lillrt.dl' mod Spr.tool!. all$ll i Au S"ndl~ den I~ ('ll'- 1yllktr, Olf dt Ibi \'fi.'re lon,.diwi C'rlllhu - ItJIIa d~t jl<'111 $!I:'tI\'U1UW 1lllivtdt. O.., Ikll,'ror.. Sidde- h,ndl~1 Ir. 1\1, '" lil l') Jul". pl,dur, or ti!!! vii \'~ra I:otll" om.!lllnadall IIIli.kc_ Kt. 14 d~r og 1 ~r Lillgtplltlur, Man Di".. l..ukk~lld,'r /:lt'ltlrr tlr". hn I~I rl.ltett ll.kuli\" IUbrinRC: lur Ullrb~r_ IlW fri'l'rr<'trc:llllli~rr, helt Nælltr i On'kning, du.11~bft 0l/un ~1t1\1 lutll~ 1\1 zti, Dtr Ik,1 Vll'r1J Ly. i 'filllulll~- nlllll d~ In,Wl Kl, llttduw,ttcl rummiliit', Oll dn bill vrute t'1l I..:.lll1del, d~r hllt I"dhtttdlil.\j~ I NildbelY8ninR - TQrClllmt'III, PIl- Purr~Ininll~n In, l.ukketid. lroleum. Sludn!y. ~. I. - Ihl dd tleklri c Ly. nit jo Iwlglt Der To Cykh'r sflaalc:t. øh: være Vll'rklaJ - Øhe, Skovl, Splde ol: SIV - "Il tltr b13r vlt're Arbl"J\lIm.ml Nll"t. p, Nleli"n Skjultlhnflll har mistd sin CJktll' Dnkk"v'nd DR lidi 1'ork131' l' lu I.t 1'>11 D~t shl lal I'itll muligl som TirltlaW Ah~n bl,w ItlUltt værll lo Utlg,n!:ll IltetIs ti!'!".in:! \'t'd fih~ai1lul1il" hunl l SkJnldhnrjl, - Hvorledu milt! I. Eh. R,,_ SllUrllionernfl? -. DI'.bl h.v~ TillluAI\ltIlll1, dnr t Rlvel t'lild hn Ifttltl OIt'~I~rne, I modnt fahl hil dt" penhyllc$.dem ni lukkc eller 011:'" kuli AI 111tIIIde det Antll OI\1~ltr, lom SinR~I t'ofhlllldlt't S. $urellwrn. ThIlIINI, bl~v 1!'"tKUf' Ir!J.. IN ~In Cylrl~, nt~n. ijtlnnt. l1.!(1t1... ~tl SUranll.fllltI Ftlrrlllnln/: v~.! LlIIt' TurII, Tmrugllrnuullel IIln lire. O~I ilr Klosk Orttk I R ~hr, lor Reslen i OrdIIn lor nrullen III~ RUIIUflltllnel1 Vetlkom l1l('nde, bu'iih" "'o... 'S..,, "II \'\'11"«1 uuc.l' " \I,n I ",t,u hrll øu'tj... Alor"'", ",>,...,11 øl.. ~ ),.a' \ "III'~I1',- '" m"'uh>''''. "Il,ltll,"w,,,,1, I....1'.~rfl HI_lp...,,!td. ",M'IJI'I". W..,- \'", :lo.a,",,,n,... Jtl ha.,.. 1 '''1'.11 øtu,ru,"'hi.".tl"', (>11 III.' II J.. ro.."... lt,1,. tk bit> I ri' l"it>t~hc'if"ji l Ul bil "." 111 1j)'lIrl\l1otl flilld...' bl"... linøll'ltt (>11 Ul"''''t -::::1 'I) AIl\f.ul.. t'i~t'. C()th Ir.. lr" Ul IIluM Irrrn,,.r.li" UJ'~.IS,k.""'t. I.. ri tint I\UI1 i"t'i tnlo.~it, ~fbfl,hn\.m'l '.jlu!!. CluhU.nUtl, jti.dt, t'lt~v,1\-.. InUI'I1' p Sy.:t'llu,r' Hin huj.. 'utl "'I"~t1j'n IfllJlutl. 0(' I Il).'IUlt,ll.lurflt! IntJ u"iuil~ Skl.nllll.. ', Ch;iuU"rrn, Rt.:"tf ChtUI"IHt,I, N)'ltot'llolll, I,~ HuMl1 'ltlbt' II NIth'" Dtl \"1 I: IS "hnd I Vt l '::""", 1".. S,,~thu'l'l ".! opl)'.t', II L.. Chr"lllllh'l1 hit Btu.l IIU R".:: ' 'I'III~II t'll 'lu 1., ~t I.. tli!"f~ Sy~... Itlt. [ l\litu...,..!i\ Plt'f.l.rljuhr\u "... mul!:' S\tloJ. L."om,oll Nlrh C!\r, Nltl;tn, SJr, Sk!øIUhl'lft1, ~"m, Ht~II"\.:l.:n kthl'ndl" 1ft Thl;U"J, t'lti Hdll'n IruQlt \I1l.~lI l,,, tu Plloli-tbr., Ol: kt'lpl III II!lut pu R)'il~~" I t'n 1I11~tlVl\ln~ fl.i" In rhl~lj'd 1Ik. dtn (juli I'ltll1tl u~k..dt Clft. Lili!.r>~Il'1 ~ kfltlr vel! Sidt n III Phll1).;NI\e, mtn I,ttl vnf $III mertt '''."d.k-ah v\'1l Hllnd~n. III " <trorn blt\ hlutl1r1 op!~l'n, (Ii: der IkNt tnj:l'n S.IYbt)'110p hn Prf'd'j: d. 1'1 t,lli(jtnltlll t,lur. J j' n ~ f> n øj; HuslIU, O,It.1$, Ih 'tiif' Nu, "I fr dql.1t~.. Ntl \fllklo;'ntl~rf1~, Hr. R.'d.kul,.It,,,, tli'iii, ti~f flirter Ilt hllltlm \'<'11 A!Id. '11111<)1111 \lm.ltri'li M~'rt"'"'dOIl Nu I..n IltI Ulkt'l I!lll U.~ 1I11\I.ClII:I';'~ Mllnll I\(ln t111fil!' ti! It.k"'<11 $111111\ VIlflilli.\It \'ej ~I lilla H.. to. l\. L".",u (llln_1. J~K bil Jo Mil. I.., IMI f'of.tlftj Pil I'Inllllnll, 1.\, I~II ISn... Ikh, 11,,( kll.w1 k~ n,';tn.t,'r,.. ShJt ti.i, ~;li\... n.ll 1<' iiiiulllhci Mj,;... 1 J>'\> l'i~it>f III 1'1.100\ \I,nktll\t 111 "U. tlf' An,lt.plI.,t"r \'U bud" 11"1l1 \'1,~: l1~t ~n I~h f,int u~1 fl\lifl'\lto \1111/., I'.;, t1~"likllh.ln" klll"i\! Ikk1!l lul\!. 11 hjllllln\1i fn AlIfIn I N,w,,"bN I)II(<hl""I, 1),,1 h""i1<1 vt.11\1.11'11.. I HII',I lu, II!lNII hlln. ft'.f J~ 1 II '".,J"., hlini., (li/. I~I!; tf k~. III II, 1"1.'''' Vlt

2 Sid. li. II Overordentlige Foranstaltninger. \ blll Skarpskydning agen mel- 181\1 den udenafholdes Fredag den 17. Decbr. Kl. 17,00-21,00 ved. TVOTUP Plantage fra 1 km Nord for til J km Syd for E~eb8k88nde og med vestnordvestjlg SkudretninlZ. Indenfor ovennævnte Omrsode er Pærdsel og Ophold indenfor ovennævnte Tidsrum livsfarligt og forbudt. Polllimesteren i Thisted Købstad m. V., den 16. Decbr E. BRIX. ;r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ MARIUS SØRENSEN a V~ 88und avde lindncen Rulet op, Am - Guldsmed Lille Torv - Telefon 23 Se vort Udvalg i billige Julegaver

3 trod..< $.ih~ SO) Allr i! S)... bo::>jd" Ol( "r II.t hllh Hh' 1mn at. U"" :'>'eaen i de mange IIJ~m, a i Aa.n!>l... Løb. IDC.""ar.Pri.. paa ~ ly"", Syn paa ",nglln T.. i,! om, læt p;>n SO A.... F~ Sori".. ryju~r 70 Aar "icben er E' lke "Js.:,n. d, r i... in edlagie Afhold& n i!ar,.,..ret Q-n IMg ""arr.ekke estl]!i.n~ paa "" saaled... ;H <kr hll.r 1IJI'I"ct benuig>'t Klag>'! en i Vestuvig. l ID.:!(!'rkcligt. at den ~ Fod r~ {],!llre Dptre.hJulpet med at arter er nu Teen ande.n er (n(lle hjæjph i Ve;te):"Vlg. m l };Qn"tilul>rr-t Tid {'ilcr.\ r.lød. ~r hlr" '! -n r i Thi..t..u P1" hk;' an~at u :!2. Ft>brnar '<Jet Tj'."l!""I/! ~Ia.t...ta-d 11"";" rlkh a.l k'jrl'- (u"-':"1' t,fil Jr:<, KaluII I~ ~h2c.\ n j Embd _ \ar. Ilse for.gteinistetie1 til troe I Thy_ IT..,,, II, f r1') Olll,. rll rq ly li.'1.r rr 1 t 1"" blll!j a! };:''''''~lil, "t }j(ll"r)" :K døi".. Mn. 'I1,;,I~~I. Arbejderbil mod en Mur ved Silstrup. Af dl! 12 Arbeiden I Folkekassen kom kun en ",]yorligl Ul Skade. \"od 8-Tid< " i llorgus '];wl" di'r N,,"'orli!;1 K.or.;;"bu~wlcl i Si]J;trup. En Arb,'jd,'rbil kom kure llrl, 1m Nylwl"nj:: m~.. t.. n l:!-is ArlM'l,I"1"1' I F()\ );;..,1;::1-'80'''. EiI~1l tillumo' "o;;wllluml,r"ns J" Il'; \' n, Brund"!il!w, Oll" d,'u t"rll'" af Ghauffu!.fifl!.:,..'r Ollv.'r CJ,rj'ilenseu Jra J lallulld ~~'<I Hr.mder"j,,. Chauffør Chri.l;t('n.q\'1l bor mtdl.. rtidlg paa Howl "P111mi",.,.s-y];;abing Jian "ar kurt fra N,lwbing tidligt l l lort!'l's og },&vde ~l'n~ t.ø;;'jui Cange pas. Yejen maatl",1 bru g' Br,'Ill.S('rn..., id.'! dpi "ar glat 0; '''1 i 1...'1xningl"rJU! paa Yf>j"n. \'ogn.,u ha'rde "I"/l.'r"\ fuldaw.'owg i Ord {'u, nwn paa d"t ai",ort'l]de SIN!,;,;gIOOE.< Bremserne pluwwlig. Det ral" i S\'in;"t XQrd Ior Sil:;lrup, h'qr der f(lr Øj~blikJ;el!orn~M for~)mllig" "Cdg-ral'ningllr og StubnHl.~.. r "ed "{'jen. CbauJforcn var opliili.'l'ksom pilii, at St;:del 'rar HlnSkt>hgt al PB.~~ s' n'. flan ona oi:!saa, al d,;r boldt,." Arhr'jrl.. rbil i den HLlI~k('I;ge' Pas..ag", ml'n.han kujlde ikk',.slanth;" I';n {'gf-n BH og tørn"l1p - hpldjg'ris ik);" ml'!!. Tet.slor Xrnft - mod fon Mur, ln (lrt..d Bil",IL.~ Forparti ble; Uf-h is ooplngl Arlwjdf'r/ll' ind~ r Folk\ k{l.i.~en luml<>de rumh mp!1pm hvprllndrt', og PI, al dl'm, I.aur. GhrlJlliall8en. nn,ii', :>.fqfs, dl'r.sad forrl'sl i Kas ;W/l, lik _le and,"".\r}k'jd'lrfo ovpr eig o~ JII"v rl'l ohaanll kl,.,ml. Cil.BuffoJ"('n,,!np mr'(} l.'1 o.. nfjadi.sk SaIl1' 1'= :\":'''''''Jl og n.,:;dt> Knuh& pall Knfl~l1P. u.. li> kurte i en andpn A1'bdflf rbil Irl ThiHtM.l Sn~ Mlu.~, h~or ChrIshan ti' n JJ1",'\' jj}<lia!rt. ":r Chll:ufIoT Cbrj~ 1..'><:'" h,f'" forbund.".r"lk, d>r.;.a.a l'h"kk"il, trocdp~ at (j'r var k"mmp~- IDB D:;!'" n... 1'" {il fo'k1.+ _1',. ":Z d"nor hj' \' Fakk fr/\ Thj6lt-d 1iIknl'lI F:tkk ml'd\!' m"d ll,,;:t:l(p,\ mhn!~.i1"" r, m"n <"Ir>r "lt1' ingl'n tilbng" :tiiult" njni. 1.Allr. <":h1'i.j;t':tnn I nl'.,.{(r'r h. /\II,1,,1' Opi)".'M rh'lil. ~., fll-1.l'\, BrtIII pa.a Ihin, il ',I"r ~"1l1('[!Jflm ' J la'oil' T" " },æplantningsmøde i Snedsted. Man vil flrø~e cl Læplanlningll1ull paa al oprfllh 5",~\ to l '1.:11 'L l II l!i, i fjanr... '''~'' IolI.n ~ Jln D \ d"~h II Ild h Mm 1",<1~.s linild bl..,, il I,..... r j.~ nd",l eiis Julelm F~... \( Th.i~tcl! ldodln gilli. HushOr V L!d ~ G,;'&r :E ~"'1 ~""i C T lu1q I",,~s.. '" =. _. -l"gni HiIleQ "m 0.,.m. ie vis u~ ri.'klik:! det III d....s dl me.1len brand Efte-r c1ltlij ni!, d\' tale, I!Jl'tIg"j u.~ d!t'r,"ust bo< Kr. S" opl~ Kr. Oli Til Jen&f'T _d "Sid~ Lil!th L"", r..., I hj,.., til l Skat t, L 11m

4 '-r.:-::-,''''... r..~ ~~~-,-,,1i III 1-:1. 1\ ~- up. hn\t R Ud (]('f fur :!(l \IIT. utebil i A'rav- p 1\ Y s \tl i ~un- n ingen. nl!('1l I)., 'ru- ttttll, u ~ SIOrl' li Troflk5lnru.!lnlno pao Løn- FOf(!. l'\ln,hk H11tIs,11l1 111' /li,i,'n ILtlhrult,., P IUHU \'1', (j,lr. II Il) nlll'd i In I') kluh S;\\U!in- H... t I der \'UI', kø\.;k. ' elit I,'rk. '\~" 0':: Ilt 1II,.. 1 ntnl{es I Ol!" 19, In<l rdnlll1t OIlUIlC rlrill~dl'.ju-.:'\ 1\301' /lk~l - dnvo joi1 Sy!1 tor Thisted I Aftes. (ldlh.ltlllltlh'kn I'r 1'11/\ Io SII-.ll'r ligt',syd fllr '1',hish'(\ 1I1\'H'\\ \llllllkt ll!t ni I){V;'~I'n' rllr Kllrt'lIdt'. 'h'\ tf \'1'11 I1rng:..lul'k til{ I HIlsirIlIl, Inor <\1'T for 'l'itll'li,flln'\!ljot'\s rot"krlllgt' Untltl'arlI,-j,I,'r nll 0Plll'''' nin!li't. l AU.'II, <In. \rhl'jd"l'b,ll'rm' kom i 1' 11 hmj[ HIl'kkl', I ih' dl't NI On'Tltl\lIj{ 'frnrik,11\ ml fin i 1I1t. id l'\ S\ul:-;!m IlI'r1H~.It'j{intlobil, ttr kllrl llh'd Fonhjuh'lIl' 1\1'11 i 1'1 liul L V"jt-Il Hl'r I'T Imn. dl'l JlIlltlof!l.tllplltll\ 811'11 In){\. nu~hl 8Hl'Tt' Plnn);.,'r iii.\1 J.llrt' IJlU, JllI'lI dl'll lnllj{t!u\"-il'llt. Hutl-lul.skubh,.dt' Plnu );,t-rll1' til Sidt Olt korh' IH'!;I i Hulll'l nl'l l)'k!;,n.h ~ tloj:'. da Uilt'n bl!'" toml, til!' \'I'tI cll' IdslN.h'\'1\'l'I'lHh' At'ill'Jdt'l't's Ifjldll III {Illl Ih'n lilla. \'"jl'li igt-n, HH\ df'li kllmh klll'i',"illt'ri', En HM!. Inlwl'l'uth' N Chr. N i l' 1-.<: t' n, $dr, SkjoldhorIt. skrt'd O~8an. t!lulll'! 1.\11\\... ni I \)'kknh'~ ogsnn ul fun tint Oll n'11 IInnndkrnfl l'iykkf'1i i '[,lr/l(\s. $om ominim nlld('\ :::l\t'd. kundl' monski.' hl'nrkl', at tlt. "nn'lkt'iiui' Pns..~ngt'r bl('v nog(1\ bl'dr,' njm:l'rkt,\ i l"n'mhdt'll. Tilb..'lg'<,betaling (Ol' 1<unstgodnin,g. Prisdirf'ktoratt't har - i OVNens' sh'mm... IH' mt'd I'risordninft('l\ {Ol' Knlkl'n1lwtl'l', SVo\']sur AltulIollink o~ Pl' LIU(' D gn 11 K i r\.;, Itllur!.l, b ".,,11.11'1', kuld o t"r NI kund,' ( "h-1i\l SVlIg. Til Eks I 'I'h ' lilo j\.1 Bilhju Fm Tidtm o lllt'wl To Cy Krl Anmrld lt"t \.1\ linsrshu renflen, Indbru Kril fmwl Kiosk bh'n~ 1 Gf\lIg stjnnl"

5 SkarpskYdning a.fhojdes Fredag den 17. Decbr. KJ. 17,00-21,00 ved Tvo Nord for til l km Syd for Egebaksande og lll(!(j vestn l"ll p P 1antaR'l! Indenfor ovennævnte Omraade er Færdsel og O horldv~ lig Skuli tl'a, l ~ Tidsrum li\'sfurligt og forbudt. p o d lnden!oi' o~~. POLITIMESTEREN 1 THfSTED KØBSTAD Af V. d. 16D_ ' """bo, Priser og Avancer fastsat af PriskontrOl Nedenstnncnde Priser og A VBnccr maa _ uanset. r~ade t. ere, E, Iltbt. ''41. Aftaler om hojere Priser euer Avancer - P ærer. ikke overskli~hgere i rides. nd ga H usholdnings/rugt (Dre pr. kg).. Priser ved Priser Ved Salg fra Salg fra Producent Grossist

6 I nd lll'ud I '(!_k i Itæh r. Nntll'n ttl (h'll l I. ds. I'r dpi' Ikke, D"ol('l, Ili'KlUu' L Indhrud i lhll<io~k i r"'~lu O"K. J ~u' lli ' tilhul'j'ndul{ioskejf'r ellr.,. hen til Ilt 1 1hOm ltcli. Rkunt. n"n-i! til 1\io- \ skcll var lruuwt. med lo Hænge IntlSC OK C'lludu dirkefri Lnaa har )'cjmyge dik blev og jeg ~r Tyv('llc nlligov('! skurret. lii~ Ad. OrdR Skyld Køng OK, hn.. IItjlUllct. for ca. <100 Kr. dcnblnndt. en Del Tobak kommer dog dog ct KIa:- lynes, de t d u fnar ~ dig uu y dmygede " bønligt, Gud økjulhan let at. 1- din TrOR opøve dig for ut du r.. mere in- ",te Dn Gud. ydhan, hvarl rnodta- ; og vid, at ham, til Da (j(r. Lodd og CII Kon, - 'I'ftprlojyn, lll're /IIl IM'.m und,"11' orn bf'vil5(e. ti, I.y. TyvcMct. er nnmeldt. lu Krimlnnlpolitlet. Bamklejren i næhr. Da det pau Grund af Maleri_ nicmangel har været. umuligt at opføre Tørveskur i BarnkleJren I Ræhr, er der nu givet Tilladelse til, at Beboerne 1 forale Omgang' kan fiul en mindre Tildeling Ilf Koks, da man JO ikke knn slaa uden Brændsel lil den forealan_ ende Vinl.cr. l snmme Forbindelse kan nævnes, nl ml,ln for Tiden er ved a.t opføre fire Barakker i NYlorp, hvol' der skal bo fire Fnmiller. Bil tornet mod Arbejder i Thorup. I CaRl' Morges skulde en Bil hjemmehørende i Herning og ført af Chauffor Sv. Aage Jensen, Klim, standse midt i Thorup By for at lage nogle Arbejdere op, der skulde kores til en Arbejdsplads. I del glatte Fore gled Bil!'n og fol' al undgaa al paakøre en anden Bil, manlte Svend Ang(!.Tensen forrlnr'c rn pludselig Drejning, hvorved Bilen ramti' to Arbcjd('l'c. Den cnc kom m('n kun ubetydeligt til Skad!!, d,'n nndt'n, ArbejdAmnnd Sv. An. K/' H"r/'mwn, Hindl'rup pun IEmn1l'rillnd, blev sui'rkt fol'8huwt i AnsiKt/'t, og hj/hii'nd/' Ol' uklar IMv hutl brakl ind til l\1pj"ril:h. I.i Lyn'r ljf'nrikrf'n OK t!i'nprf' 1\( J<'nkks Amhuhml'u fm Fjl'rriLsl,..v kurt til Fjl'rriblf'v Sygf'hus. I h'l vi,t".. ig, at hun fmudnl Ad,.killiK'l Saur l 1I11\'l'flf't.11\\'11(' p:uuh'llgt,t aij( 1'11 IIJI'I'IlI'ryøll'11Ie. i Iltes og i Der Ilkele dok h C'ldlgvlll InKen.1lvorlll(e t:lykkn. _ ArlM'j6", bu kørt mod Hlenntur p"'u\ Odde-ound l..andcv"j. En særlig trot Decemhert.anlC(', klam og ubehagelig, Indhylh'de I Artes hele Thy, OK gjorde del. i Forbindelse ml:d el blag, der gjorde Gader og Veje meget glat.. te, meget vanakellgt al lærdea ude. Særlig forat par Aftenen i Gaar var TlUlgen meget l.a!t., oa: i Thisted By aaa. man Bilerne koro ganske hmgaomt. omkring, da di~r simpelthen ikke kunde lels mere end fna Meler frem, H eller ikke Fodg;cngeme havde det let, men heldigvis synes der ikke at. Va'r<' sket nlvorlige Ulykker, hverken i By eller pan Land. Del var dog saa farligt at. færdes ude, al adskillige Landboere, der ikke var naaet. hjem inden Aflen, forelrak al logere i Byen fremfor al komme ud pau La.ndevejene i Tangen \ og del glalte Fort', Hvor alem Taagen var, fremgtulr af, at del tog en Personbil mere end lre Kvarlcr for at kore fra Sjømng lil Thisted 1 Falck i Thisted. havde rubkillige Udrykninger i Aftes til Biler, der i Tangen var kort i Grøfternc, men i inlet Titfa.'lde var d,'r sket. ruvorligerf! Skader. KOflmCl havde desuden to Udrykninger til Oddesund Lnndt vej umiddc1 ~ bart for V('jkryth;ct lil Vild!>un1. Iler skal Kurct"jerne for Tidl'n PMI\I!l't' &,('nnem l'n,-mal Aahning, og da d"r vur gl"l\\"f'l el liul her Lvu'l"t' nn'r Vt'jl'n, OK d. lt(! kun var da.'k "t'l lnt,ll Hnt'ddt'r, "hle dl~t i to Tilfll ldt" al Hnr«t.. fh'mw Kik i ~lfkkl'r, 1 d.'l etw Til.. hl,hin "l}tll',dll (In 1 h.'ht Ulh. Ilfuu11l Sid~ ehr ~icl n, Stir. ~kjllhthon(, I lhllle~ ill.., '-'n, ~v kut.e\ blnøm... "11: VoDlløk fonr.kel\l~ Ksuit., Y!.:1f mult.. dok 1lfl.>r~\.let Rat: Ul'... do:r var 'kommet ul I"'l Dl p t &Mf'! B'w L7u.k.dekomne 'f'" dalede Chauffe~n 101' ~nt. a.t mt. Arbtj C"nllcmkøne,1 vllr umulil. lian Chriatluun. ~ t.;enkt.e et. Øjeblik pall al køre re forbundet kll: Vornell til Side. men turde na,.. ipn fqrb"- Sy turulfv\a ikke dette, hvqrfor lwl AM1~ bremsede af al Kraft., nwn n..d det. neault.at., at Fodbremaen w.t Ikke. Virkede, hvqrfor BUen ternede mod Muren. idel doa: no~" luat &lutimenltaatet Jord 10l'1Ul denne to" det mea~ af Bi\60nll Fart.. Alligevel var SammrMt.~ det trmmelig vo\dlkimt, og de Arbejdere. der befa.ndl aia: pas. }3j,. ""p'l RYlJ'tll.. Ildn h&vde IMn ta.a.et fonuuip liuen var y \'~l ~\ke... Ol rnu.t\.e af F pilt1ltlon, Sf,rU vi. p.ael. ud v&r ~'t. lryll Du bksi byges rn ny SIL_ il 0:JI1\ op( I.. og Io.. """ udby... al AnIp -I vil l..lllltr 1 ~OOO Kr. Otil... VcaJøa-Arup &,gnerud har paa. et Mode i Gaar aammen m,-od Sko!t:lkommiui'jnen, Ol' hvor Byueu4 *' par Am~kolf'kon aulcnt Mellpard IS en var til Stede, vedtagel den nye to...j... ti Skok-ordning for Kommunen.... Bill'r at man indp.atme hav-.d~t. de: drufl'!l de for&\'d1ire }.t.. kr, des man kunde ordn.e Tin~ p.a.a. \ Arup Slunll-de lnlere&len &11' om \.O }o~o l-\ l1'1lrg, hvoraf dtt. lidst~, Vll"-, \Æt acnttia: Grad var inaplrer'!"t af LRre Am t.ukolekonlulenl~n. VIl'n f'onlai l. d" "l... te 130,000 \ Kr til H) ueudlifl.tr, par ud ru 1l4:~ t"n t dbypln&: af t,. d~ en. I nd" Skoler. \' ed nordre

7 t forser: had " ral4 :, s'-'''', nik! bii-' 't f;c og.::: I i1f~1.. Vod, 1It.~.,.,.,;:Slrtaldfl ~ liah, dt~... Vi kat, il: For'tr.-.q!re tank,,'... '" f!! Ob).tit ti)..,... a>ng...t. ~ Overordentlige Foranstaltninger. -- Skarpskydning Jh... Jd~ Fredag den 17. DN'br. Kl. 17,00-21,00 ~d 7'vOrllp rl&l'l~ ira l ;.-m ~ord fol' til l l.;m Syd for Ege.bak!'ande og med... elltnordvenhg SkudtI'~M, InMn for na"vntfl Omraad(' er Færd.~l og Ophold inden for OVf't1ne\-n~ ~m Iiv~arligt og forbudt, politimesteren I TruSTEn KØBSTAD.M. V t den 16. Decbr E.... d ""'h n... 1d _;... ~tjeneste i Underhuset mcd- Kærnemælk med 8 pel Tør ('Ij"'1II ~- Ch n hll.~ Delt. at PremiermInister. ur- stof i løst Maal 14 Ore pr. l t~ hvil;! ~ :hill har maattet gaa tilsengs 1 fia- ker 18 Ore pr. I. fdod os, dat um_ m.e:.. tm æ.. lk_ l.2. 0.;... ;...::p.;; r...;l;..._ pst. Grund af Forkøle}&'. Det er 1_.S,k Vust Kirke 10. T....,...,.1"bv l Ad lo.rb ltl., oiill(t.i\...ltli,f' Vangs&&. Hillen;lev ssi,

8 Alten j Okende Entren, og der iler Benzin, L. Smøreved af en anvendtes er foretoges n, og lire Tiltale lor amt for, at el Opslag og anden Id i Skuret en er opig er to af t hver en den tredie den fjerde ling bliver ages Helle. um betale I Ny t koyo! Af Del Chr. relle_, Gag IIIUI;:II 5 Kreaturer. lui "' _. Lejere i Tilflugtsrum. Ved fælles Hjælp kad Op boldet gøres taaleligt. Indreiningen af private Tilllugtsrum I Thisted paahvi!er 90m bekendt Husejerne, og det bliver nu p8a~ct, al Pligten alle Steder opfyldes. Men det er en naturlig Ting, al alle Lejere yder deres Hidrag til at gøre Opholdet i lilliugtsrummerne taaleligt. Lejerne skal selvfølgelig hver lor sig bidrage iii, al der ikke bliver Ur) ddeligl og uhyggeligl i Tilllugt. rummene, og vi kan godt give den Husejer i Thisted Ret, der over lor Thisted Socialdemokrat udtaler: _ Natudigvis skal vi Husejere opfylde vore Pligter, men hvorfor skal det hele væltes over paa Ol? Lejerne bør dog virkelig ogsaa hjælpe lidi til. Det er ikke saa nemt for enhver Husejer al have gode Siddepl8dser i Tilllugtsrum mene, og al have Liggepladser vil de lieste Steder være umuligt. Men ved Lultalarm kunde hver ørers". vuru. Prs Arbeldø rup, til Arbel eted, Kobesu BU~ 5700 Kr. Pra VlJ1eds Poul Holberg, plus LøBøre 9-!QO Kr. Pra Kirke Pie kerne Jen Noer, Jegind eærek. vurd. Fra Enkelr til Landpost Købesum l 500 Kr. i Grises Ved Re Sogner88df Holm, Vus1 SOD Kr. fa h8ve solgt ca. ISO kg betalte BØI Lærlingen stiaall Mens J Thisted Rel I Handels! lens Kon; lrekke, de Vagn Heb! forening. radelog I Lejer jo godl møde med en Stol at sidde i. og hvorlor skulde Lejerne ikke kunne hænge f. Eks. et Psr Billeder op og paa anden Maade være med Iii 8t.kabe lidi Hygge Den nye midt i Uhyggen? Lad os da hj",lpe I Den o hverandre, aaa goar det bedsil Pæng.elst Nyborg, sted, forel Magnm Bello~et Dom lor Puldskab. En Landmand ; Sydthy, d"r tid IiRcre hllr værd "ti atlet for Serustile Ilod i Gasf tiltalt lor 8amme Porllceløe. Hun dokumenterede, øt han havde indmeldt ~ig i en Afhold,lorening o~ hon fik elter di, Omslændigheder en belingel DOI1l "aa I'æng.cl i 40 Dage mod at hil" i tre Aer afholder.

9 Mm Kommjs_ D, Hvid- Karhy. i AIf"" 'holdt fil non unge l sig, al og i dot blev hun hrnde Lyuter. f'd sid~t(l Flere Jægere end. Jagtgeværerl Bed... far '""" at anmen, «~.. V.ed al sammenligne Forternela... u(. O\.r koste J ""tt~!ill og den Dl" Forlegneise O\'er.Folk, der ep i Be 'jddeloe af.taglva"heo. koostaterade Polilift i Hurup, at dt"r var en uri. IDelig Blnr Forskel mellem <le to.lister. ide! det var langt lien> Jægere ('od.jagtgeværer. Sagen.~ nu bkovet aud~rs9gt, og splv om det har vist sig, at mange Jægere, f. Eks. Far og Son, "ar fælles om et Jagtgevær, var dl-r dog ogsa.a. mange Geværer. som ikke var bl<,y 't a.nwt'ldt. De paa. gætdf\ndl) hm nu faat" Boder. Og tlp~thhln (l't..-it r Ialdt>t {Ion Dl'l Boder 1,1 Folk, som har handlel med Jaglgeværer udc"n al mdhf.'ntc Politiets TiIlaJl'lsl' hertil. Undersog:clsen i Pohtikrl'dsen er endnu ikke Msluttd. Strømafbrydelse under Nordthy Strømforsyning. Forbrugprne undpt SlI'omlors\ ning muatte i tid i )[ol'ges undvq1l'tl Nordthr l'u Times Stromllllln. Familien gik ~ dere Organist. "Julens betalt Sparere relsen

10 I /- KIrken har en Johannes Dc.ber GerniDJ;.3t gere i '-orl Folk,'ed at berede '-~jen for Jesus.. :\fen hnll fa.r døber du da, der.sani du ikke er Kristus. ej heller Elia..., ej heller Profeten! Og Johannes og Kirken s\-arer: Jeg døber med Yand; ru i d t bl3udt jer s1aar den. I i kke I ender_ Det er Johannes Dobers ig Kirkens \-ished. at Jesus ~taar bag>.-ed dens Tro og Dash_ Han \""ar for mig, og han komler efter mig, og han staar idt iblandt os. han. som døber led den Helligaand. han som f8;k-er os sj!!. Haand og \idnet ~ _rn. H)r Aand, at \i er Guds. Vor! Løsen e r \'o r Tro " H a a b"_ Med det Løsen kal ~~; :'11 $e)vl)psindelse og Samr ro den Ga\-e, Gud har givet i Tilgj'ielsen af \'ore Synder Indt-.,dsretten i d~1 himmelske reland, åer gør o til Guds Børn f! Boryere i Gud!'! Karle, J;;.. b<'.. ha",. der Onsdao:: ~t~n,.""d bl~... fuldsuettdig ødelagt Kr_,.t b:rggoe; nn mener mad. at det.. il kollt.e d"t t;j... bbeltt- har I alskedige Plads Der kan ye.ntes yderligere Foranstaltninger tu at standse Flugten al Arbejdere fra Landbruget. - ~~I!o... "c ""I!\.:.vvu ringsmærl!:er for Sæbe. det er ad",en<!t til bo: Varmerur paa Damp\-, i Esbjerg og S..-endOOI styres af KrinK'> lo : som ejes af et Aktie hvilket Kring er Fon Sæbemærkerne M\ de 15& kg Sæbe til Vask litifujdmæglig Haars' dede. at der var udl hind til Isolering "" huset, og han mind drejede sig om en Vare, som )ledic' de paabudt den ;;to meligbed med. Sr ren udtalte, at h Tilfælde ha'\1ie gh stenntilladelse ol Gazebind, men h om, at ~fa.skinm faaet udleveret 50- H j o r r i n g, TQrsdag_ (RB.) fra dette Arilejde og anvises Ar- ler. Io:---ngt udtalt. Hem-endelsen i sidste Uge til Ar- hejde i Landbruget. Entrepreno- ~az.ebrnd, de.r \"ar bejdsministeriet fra de \-endsys- j rerne har Pligt til at afskedj I neme, k-un var en selske I.andboforeningers For- ; sapdanne Arbejdere. Det er:: \"et". da SygehUSt mænd i Anledning af den omfat- 1 Forudsætning forordningens Ef- meget store Lagt tende Flugt af T;mdbrugets Ar- : fektivitet, at T.andmænd, der \ Han maatte in, bejdskraft har allerede gi\"et et mister _-\.rbejdskraft pa.a den om- havde tjent 1400 Resultat, idet der i Dag er kom- : talte 'hade. uophørligt opgiver deresælge noget. : m~. lfeddelelse om, at Arbejds- I den paagældende Arbejders staurant Brygge numstenet til de offentlige Ar-, Navn og Adresse til Arbejdsan- fon."t at. have ko bejdsamisnings.kontorer har yisningskontorerne.. Der kan ven- husets Regning sendt en Skrivelse, h\'"on det paa_ tes yderligere Foranstaltninger Jorgensea Fyns lægges Kontorerne at foranledi- fo r at standse Flugten af Arbej- Han k-unde dog: ge, at Tjenestekarle, der j Utide dere frn La!ldbruget, men nogen \"ar noget ulo'\"lil forlader deres Pladser i Landbru- endelig Afgørelse foreligger end- aktion, og m. f get f(ir at faa Ansættelse ved nu ikke_ mente han, at Entreprenorarbejde. bort.vis,es! t lykkelige og ydmyge Vished, at. I

11 Overordentlige Foranstaltninger. SkarpskydDiD~ afhcjldes Tirsdag den 21. December 1943 KI i et Omraade umlddelbart Syd for Klitmøller med Skudretning udover Havet i ca, 5 km. Afstand fra Kysten. Sejlads indenfor Omraadet el farlig og lorbudt. Politimesteren j Thisted Købstad m. V' I den 18. Decbr. lij43. E. BRIX... Søer: e. ved r "Jul fa r Sportsmænd" Aartls største og smukkeste julehefte kan endnu I...!

12 )n ind imellem amt af Lastbilens i:~:e~8:~d~ej;;: men med liete ekomne Mand Vejen. 60 Aer. Assistent ved Thisted Postkontor, Pru J. C. S p o r r I n g fylder Tirsdag den 21. ds. 00 Asr. Ikke mere Benzin. Ogsa8 Petroleumen er ved al sjippe op. ors, kom hur. v den tilskade Der vil j meget nær Premtid, jtning, hvorefte'r muligvis allerede i Dag, blive lanee førtes til givet Meddelelse om Benzinratio nernes Bortfald for samtlige Last. vor han døde bilers Vedkommende. Por godt e. Han havde en Maaned siden blev til ca rt Kraniebrud. Lastbiler tildelt en Ration. der nu Ie v 59 Aar gl. viser sig at være den sidste. Og.. b I' H s med Hensyn til Pelroleum fil I.V ae I [) an.. Brug i Hjemmene ventes der visse ne unge age Vanskeligheder. ri. Han har _ Handelsmlnislerlel har I Dag dningavæsenel udsendl en Op lord ring Iii at vise nebrogsmand. j den størsle Sparsommelighed med efterlader han I Petroleumen. idet ny Tildeling og bor i Ræhr.!kke. kan finde Sled før et Stykke. IOd I det nye Aar. J Børge John- Der vil fra Nylaar ikke i Almlnklarel, al han deligheden kunne venles Benzinfra Hansled. Ii/deling 11/ Last- og Varebl/er. e bag om de Hvor det drejer sig om særlig Ira Ræhr Hy. vigtig Kørsel kan der muligvis ses, er den fbrs Til/adelse Iii at bruge SchWellkoks. Den nye PerIode. vel ramt af for Benzin- og Oeneratorbrænde pa" Vognen begynder 3. Januar. ved al hans. 8 Møde paa agen.chrl erkulo8e8ta t. kaffelse 0/1 BIblioteket lukker I Julen. I Dagene Decbr. - begre Dage Indualve - er Blbl/oteket I ThI sted lukket, hiet Gulvene skal hsve en Omgang. Blbl/otel,et er a.bent den 30. da. Iii de sædvanlige Tider. Nyt,.. aflenadag lul,kea Kl. 12. Lærerloreolngens Hovedbestyrelse. Valgel III Danmarks Lærerfore-.. at rude av blive dem hl osa r de skal Ungdoms8 tilknyttet Sp' Amt, og n har halt en kassedirektør om den bet) - An ledn foreningens gang til Un - udtaler Spareksssed al28 Januar Tyendespa" i visse Henl eolge om, skulde lave! maaue mal konsekvent Rammerne, henvendte s dom og ikl unge. De I skal oplyld, l. Tillægl iii Personeri 2. Kun PI ske Forhold være M e dl ~ kendl Syge lemmer. 3. Den e overstige 6 overgs8r v almindelig 4. Opsp for en reg mas ikke Eller O kassen he Ungdoms8 Ma.de, at Sparerne

13 lili:1 62. A.rl(. I Stort Madraslager brændt. Ih... hil, I~" U'd"'I/U.h.", '1"'", I' I,, ".1 11,01...,;,~~'-." h, II,,, ~'",I" IH. I' III ",],, løl1.h),l CYKLIST DRÆBT ved en Færdselsulykke i Ræhr \ I,,, I,..., I' K, '",t h, 1,I,,,,, " IIUII korn ror IIll'r ind t'li La ~ I"i1. clt'" 0\ l'l"halt.'dt, hilm.,,.., ",,' I II 1 1 ",I I.. j,i,.""»ind.. st.-jen ({ N,d J,~""' ~I.,'t Skadl' for ca lir. - J'(('r/('IIH fluud "",kkede "'limiiiefl. ";,,h,(' (/lb). IIntel " Inll u- I ud J ~,d~tt Ojlhlik, Ol( d, t vnr, I , IIrr II' lut~m 1''' nwk/'t ll.il, d!'1 Iykkl.h's ni fuii,1nrn, kk.' hllr \II', ~' ll 'J"II,f rt'dr!,'1 I.r IUI,'lIlan'! ' n Bmnd 'i,," lwulh wrkl'r. "II' ' rnlulltri- nlllnd muj 1t1l1f1Tl"Hkl' 1""/lKU' Ol' ' J Funl/.re! )lilli Lt>ftl'l uu' fjk 111'",'111(1. cl ohr!.>i. "!!)kllh "Il IlI'rfrll r"eld,-i Fa!fii!il'n I'r I :"\lil f ;nnl(klll d.'r,,h'r hjwllrl!ll S. "gi' Ilrnml, I<>J' t bj, v kll"t< t ud.if Vinduet. I'K lin I)(,t Iykkffic.. n i,.. dd,,'n Ilt! /lf Ilf IO Vmlllger!'t, ""'" I/lr l Kl, lrhm'n Illr IIdtn. FoJ,-ren lielt r ""K,-t hel)'dellgt ht'lt' cl F IRlII. Tph. idel h.1n n, '''P l.hsse nagl' BrIl Ilden "'III mext't (PN.'- Jlaulll.'lI"t,., nt ("ri,oje 'lin L"sorei det tll'[ llt'h.\-i('gede (on"knllg. 1I,'rllllod cr HYli:mn ';'. r umnll'" 1'11 Del Ilt I{I'Il fornylig hj"\i't Mt op I AS!lui".;;:' I huh'. Ilet Jykkf'<le" rllnet'. men SkIlden /lmlrnj:l'pr '0 II hcii"ill' nht' Ilden rni l1d~l loo./iof) KI' Brnncinan;n,:~,.. ~:~i;i;':::;!,,:m:;:,~',:,: det ned- Ken kend('~ "Ild nu Ikke I1rhm up- "'l.ujedt..'ii n ~ dagedes I'<'d. Ilt VII!"IPll/! Jl ullci " Illlmfrl' frocdl" I'II.I\;I.,:'- I"k t, nt,kil nc:kk{)dc "ora ud I,"d"!t Øjeblik. J /l liii h l'n. ol' hnn. FJuniJfe kom m ene; I I a len. Allieredes kraftigere Angreb a f' Vises. i Il, ~'ro~ ' "1r Informnll!>n I I (lul) 11I1",nll._ IItc~" I,.I"r "III l- Irrflll1" 1':,,,"1"" o/( \'"0'... Nim! I d, I pdl"io(i:,l. f"rh"u l l'l~l" d" l} k, I (i/l,'r,-ii".'rl "',. (i, n",.,,,ltruli III,~I 1,,,1 ~I~ af I"rnnh,i ')'Jk",,~.\ ri nr"r i l<ll'i~-, ",1,,1. hnl ~I,!II. In", H"",_.l),~<'r Itl III"u,n,\ Ilfll"_ Itn"" rn~r.:el l... d, Ir. cl, "'t.~,,",l);, lit" Sin ml_ "W",Lk,. II1md, /1"'" I I ~ 1 Le- fi. '"",w,,,r 111'<1, );"nl1., \nlt'.. I~-rn. IJf' nnn",i "n.' h SI. I 11\<'" -Inll"\ hlhlll/r pll'-r " 111,,1 rlll ' 1",lltu,,1 Ihl(" r)""d"jluii~1 'mk ri" Jl~f il( 1,1hlt.1/Il frn ' I"nl,' lllr, Ih h ~ I >I, "n BJ'",. 'tut'- II \' "ti",i <'., "I"n l' hil,, nll,. Imn_i"",l nl/'"'' l"r_".ii' I ll'i"lnl/ (1'1) IIIl.\Jnnl._ Sammun"O, Kort over den illiuøl1skc K rlgsskueplads, tul HI"l" TI., U.", 1.,-" '" HIIIILI'r. o-0mru,l, t 1.1" " II \nr, I,. Hefhge lyske Mocl,","b p" DsUI, en o >".'';~'''''~-~':''"''~':'~''~"'~''- li I" \ II",,,", I I! I,,,, K, J~h,, '~ " 10,~lan r. a l ha" h ~ w de ko.1 11"' bau M, j,k~ p K.rt Ol/ ~ n. "df n t~k"." han ' ulgt.. med. lordl d... koiji... modl/..... d. BIL d.. I..-h.mlr'" ham I a l ow.,hal.. Oll d&nne B I var " Duerel. korl. han In... Ol ud,,, o m tykll,' ern.,.1 h wol k, Ka rl "-r I. ydeni, men I d ~ ha, ha wd, pauer~ df m m-cl F urende" 111 Vogn,,,, ",.,kedl hen el St.d I V o u,,~n og h. rl. lydtil al en Cykr l, tltr w,.. Uøde. Han, 'an d ~~d. arrak, og u. dt... hn d d~ Uf, og d aa Mik"'. Karl paa Vejen. II lødend, DU b... ld' Un J" <> ',IJI_,_,_o f",,",ti,ru I ",uh \ 'Ir tid 111:1. \ a\ r,.1 H"Ir,l' "1'," ol.. r \10,,,<1 II' U... n. " J''''' Kr;I!H' 1",,01 ~I.lk d,,,j ",I ]>'''1 \It." :-'I~. l ",,, II d"" k, U"J, \ Ulykken 1.41 II It IrI I kr'dn drt ølatle Fare.. k, 1<!tI &I 1J1 I ("ltaufftilr 1\ J,.;--:;.,. ko.t II""J II t" ~n '",I, 1..:\ lo k!lm'" "hn T,,J gi II" ~"r<' 1101., '.'.'1.11 Ila..,-I" r "r <>" 1'1, t!l'lil af li,h l... ". tn, t mlln kan!om" I "Il" '1t1 'r t rr M \ r,1,,1 \"n lir \Ib :-~ull,'r. d r hilr r,.," hil./' III "t Il "" C " Den Dræb!e., )hu,j I' K.ul \!lin '1IIIIn,\ 11\. '''1 ~IJ' af r l' d.-r "II: 1\ I.Ir II 'rl\n I' h..lr! h,11 J - htu \ II",J"n han ',Ir an u, 'I' al i Jh '"i u hil! hl \ Itlln :r" 1 idl '\ l ",, n I' d,. n 6 JUUl. Tons Ton \, f"l, \~. r 2,,(, " I T l ' l I, l f

14 ller om a. Valel i Hasom Foenriksen r, Soma glade turiigvis eres af gamle l! nikere, alk paa 'artøjer, rede nu es Tranaar.er forn først ~---' - -- Skarpskydning afholdes Tirsdag d. 21. December 1943 KI i et Omraade umiddelbart Syd for KlitmØlJer med Skudretning ud over Havet i ca. 5 km's Afstand fra Kysten. Sejlads indenfor Omraadet el' farlig og forbudt. POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD, M. V., den IB. Decbr E. BrL"{. Salærberegning ved Murer- og Tømrerarbejde. I Medfør af 13 i Lov Mr. 472 af 28. November om Priser m. v. jrr. Lovanordnlllg af 23. November 1943 om Forlængelse af nævnte Lov, h81' Priskonlrolraadet bestemt. at Hanndværli:ere for Udforelf;e af Murerog Tomreral'bejde ikke maa beregne sig Salærer, der.i Procenl af henholdsvis Lon- og Materialcoml(Qstninger overstiger nedensl3.aendc Brokdele al de SaJrcl'procclIlcr, som de paagft'ldendc Haandværkcre su:~dynnligl opnaacdc i 1. llalvatl1' af 1939 ved Arbejder af lils\'arende Arl og Omfang: Poa l)~hl Arbejdsion l\laterialcr e \ ~11 - I

15 " 1, I I

16 Jitimand efholdes pøb "PH0NIX" On.dag G. Juledag, lor Børn KI. 14,30,. n _ l V ~... Side 5 ræbtjl Overordentlige Foranstaltninger. \ Skarpskydoiol af Toget IIfhlJldes Tirsdag den 21. December 1943 KI. S-!2 I et Omuade umiddelbart. (Privat) Vesl for Vejen fra Faddersbøl til Snejstrup. Færdsel og Ophold indenlor Om og forbudt. Politimesteren I Thiated Købstad m. v.. den 20. Decbr. HUS. blev en al raadel, som bliver alspærret, er farli~ ~olitiv8gler, ndergaard... L B R I X. Hjørring, g. var samlejder paa.ing langb lages, al inden og gaaet lorhørt eller Vej mod lukket hele Dagen. Juleaftensdag og Nytaarsaftensdag 27. ds.-30. ds. inel. lukkes KL lb. Vilh. Helstrups Vinforretning. vi s. W. Vøhtz. Uldhandlernes Juletræ...

17 H",':,,,,,:' r hll~. Døl ~:::i'!i:: ivn ikkft i 1I11~r larll 1M dllrrrlftd bint. 59 Danske i Koncentrationslejr ført lil Tyskland paa Grund al Iyskfjendtlig Virksomhed,r.kole Fri ouider Iyek Side rmddere.: "~horder' P.. Oruod af vedvarende krilli Pololl,,'e< fjendlrilr kommuniatiak Virklamhed j(et.~dftl. ller Lu'" cr deu 19. D ecem b er I Ilgende I hvad en- danlh overlori lil Koncenlra'iona_ LuUvrrrn. lejr I Tyakllnll: Prll R.nder8~Stig Axelsen Drejer, VC81l'rporl, Rudoll Bcndlzen, Nr. BOUICYnrd 62, Johl. Chriøtensen, Torvel/llde IO, Viggo fr. Dphl~e!l, Kildcvcj 2, Vorup, Joset Prieh V. HILllutræde 8, P. Hansen, Isulyk- østergade IO, MarilIn. Han,eu, Ponroppldanl/lode II, Joh. Hov Schmidr, Hidluod... ej, V. Stytte Jennn, Hadlundveiens Skole, Sv. A'lle Johallsen, PriuI ChrilllIani' /lide 8, N. AnI. Larsen, Kilkegade IO, Poul V Larsen, østergade 15, Hans C Pedenen, Hadøundvej 28, Axel Jacobscn RR8ch, Slykllborgblev glide!i, Herlha Bencte, Nr. Boule i Fre P. Karl et Led Iykker, Ir har else n, yard 62, Sørence Marie Bond~, ~Bk"e. Slots!lade 12, Nancy Grethe Chd hjem sten.en, lød t Dahlsen, Kildevej 2, iske. Vorup. f..ted, Fta Oden,e: Arne Ghf. Jørgen ~errc. len, OrondllllveJ 19, Hlnll Høn,en, III "lørrehro 126, Knud Damagaard. evcj, Jensen, SkibhulIVcj 405, lacob Anved derten, IbienIlvej 45, Robert Han len. Baumglrtenvej 34, Aage den SChultz, Breumlyltnget., Erik ~ke i Jenlen, S~Dpind8Vej 71, Svend aard Hansen, BJerJl/Jade 8, Robert An. ker dencn, Muienlyslvej 6, Hans Søbo, d"... am...,,, blev h" ICI...,., ~ MortllllRninK Julealten O" Ny till r. allen HI KI, 19. Det er d')~ en Betin,lj'el.e, II der udenlor pollete. en Mind, lom,traka kan Rive - Hørduml"ade!i(). Ch,rlel Be Thor'Ulde 47, Evald Bor" sth, pilldlvej 61. jenl P. Pe;'tr.~ Vellerbro 17, Mogen, Skov R. n, herred 3, Reinholdt Harmd'l.m. mua N,e I. 7. 'tnsv~j I. Ellon Hu. Middellarltvej 54. Knud JUIlC;~:~' Bøgedalul1e 2. P'Uen, B"k:e V ' ner Knud.en. St Jorgen,vel' \;8' thlrlrik Nit1at'n, Regner LOdbro~t: vel l!i, Chr Petersen, SkibhUlvtj 133, Rumus Bøflfle, ProrøiBlIlI & Anna MlHic Henrikaen, ledt Olun' ROllrlvel 17, Astrid Pedeuen lødi Slumenl8adt, Chri~ti8l1.gDde' 18. Pra Koltling: Vagn Chriatenun BI.,.bjerg~ade 2., Axel Chri"en: lien. BhrabJeriUl8de 24, C.rI Kaiter Tol:.lbodø.ade 10, HariUI fi~lll~d~ Aw:trupveJ l, Henry JenselI, Ble.. bjergglide 36, Bruno Poul,en, Kl,. mensgade IO, Eyvind Storkl'ltI Ol. Kongevej 13. Eine, DsIlIgllrd' Parkvej 2, frovin Jørgensen, Poul Mellersvej 19. Kørt LaURCSen, O.l.!lur Ild vej 36, Niels frederiluen øltergadc 4, Halvor Bech, Citrin: flade 9, Edv. Christenaen, Konlul Olaulgadc!S, Harry Helmuth Ob". gaard, Kralund.gade I. Henry Meyer, Kom:nuneholp," liliei, Aabenrlll, Hermlnn W,ld. mlnn, uden lu, Bopæl, WtlR Warnke, Frø.revve], Padborlil', At", Holm, A~trop, Cørl frederiii J.r. flenøen. Lunderskov, joh. Andr. Kleberg, fredericia. fllt!lic, al de er nodl III Ollllll,edl. Orlte liodan uden om tu TOPllolerl,PI! og de griner lianika ubeller.ket,.. Baderne raider.

18 ingsdagene. Ide sig gøre ra flere forr at danne r har godt ærket undelv mindre ugl. bil Penge, og r, da man starte en gt fra lige. sder over an skal til g Afdrag. k.ber er raten belderpu". personlige II bed.t Kl. pedih ii54 rd prlva!.) blen) 280. '>0, M88ned ~ officielle øre. Alm. Øre for (rykntnger. O IO pct ::>- SIlder, som har passet Børn med stor Omhu. Lyset gik ud, Bn Spærrebalan laver slor Ravage, Lørdag Allen ved 20 1 /,-Tiden gik det elektriske Ly, ud over hele Thy og Mors paa nær Thisted By. Aarsagen var en Spærreballon, der kom drivende fra Syd, og hvis slæbende Wire lørst i Sundby p.a Mors havde faael fat Hjem og Vurderingssum Sklfteudsl{ril gaard Christlæ derlm~ssum 10 Skøde fra 81 Købesum 4100 Pra Chr. A H. Langballet 19 t OOO Kr. ptu sænk. vurd. Fra Enkelrl til H. SunesE 6000 Kr. plus dering8sum 5C1 Pra Handel Arbejdsm. Ejm Ejendom i SI Kr" Vurderlnl5 i Porblndelseslednlngen mellem Mors og Thy og rev denne over. Over Thisted By rørte Wiren to Gange ved Ledningsnettet, og I Hjemmene mærkede man, al Juleliskerie Lyset blinkede og var lige ved Fr. Th~bor at gas Ud, men der skete dog ikke noget. Det Ber u' fisk for Tic Nord for Thisted, i Lerpøtter, Baaledes næ' Brond og Hillerslev, lavede Ballonnen 588 megen Ravage pab Kuttere"Mari L S f edningsoeltef, at tre m orsymo- er der indkomml gik ud gen fil Landet bfev afbrudt, lige. kun 1000 Pd. som der og,aa skefe Skade pa. nærm t Tal Telefonnettel. Der var i Oaar Travlhed med Uge gik nc at faa Skaderne udbedret, og der Vod eller fortbættes i Dag, saafedes at Por. _g_ik_"_d_m_ec bindeisen I det væsentligste er genoprettet. To Dæk sl/aalel. Natten til Lørdag er der forøvet Indbrud hos Vulkanisør E/ner Nielsen, Kaslet i Thisted" og uer er st/aalel to Personvognsdæk. ti

19 læde" 'fi' :~ \ Hf''' 'I r ~ Jjerg }w:!' Kr. r+! O" E,n z..,, 2' E, EL E_O Skarpskydning l J T I ~ afho,lc'n 21. December D43 KJ i et Omr l,,.~ IT!',( Il/,>., I (f~ umirldelbart Vest tor Vrjf n fra Farl(!('Tshøl til Sn~JstTUP. j 'rerrjsel Ofr OphoJd mde:nfor Omraadet, som bliver a.f~r)<errf~t (:r fa J' ~,. r Ilt og forbudt., POLITIMESTEREN I THISTED K0RSTAV M. V., den 20. J'p,nr. l~~' E. Brix. '. Anvendelsen af visse Lægemidler. ~ 1. Kemoterapeutika af Sulfonamidgruppen maa indtil vid,re ikke ordineres til Brug ved Hehandlmg af ukompliceret Influenza, Forkølelse og ukompliceret Angina. 2. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks. JfandeJsministel'iet. den 17. IJft"'.mh.r 1<lt~

20 ~/sen I Overordentlige -!oranstaltning /Jeru p-, I ';;;~::, :ø~ I;: "'1. om Da~D3 Tek..-:' der..e :;n },!ee d", g;m- J rr:....or..æ11er om JohZ:1n :3 Døberen.51 Ydmyghed. ug derom er en Prædiken til os ijm at se bort fra "or egen '\[zg: og Ære. :Men E"... angeliet er ogsaa et Ad-mt&- l"idcttl Thio 91a1 Ef" F-Jdu ""t. --? -, D"'r

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere.

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. OVERDREV NEWS ~~ 11. ~ 1987 GENERALFORSAMLING Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. FÆLLESANTENNE Der har

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Sennepsgas fra Havet.

Sennepsgas fra Havet. Sennepsgas fra Havet. Malineministeriet advarer Fiskcerne m1>d at iudbjcrge Kasser hvis ndhold 'er ubekcendt. Marineministeriet har undersøgt den Vædske som har givet nogle Skagensfiskere alvorlige Forbrændinger

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK I hvilken vi skal høre om far og mor og lille Thor, som har gemt sin sko. Hyrderne på marken og de lange underbukser fra Ruth og onkel Ejner. Om flæskesvær og flaskesvaj og svigermor,

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere