DIÆTISTEN DE STUDERENDE HAR ORDET. Kost & ADHD - er der en sammenhæng? Læs mere på side 9. Samarbejde på tværs af faggrupper Læs mere på side 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIÆTISTEN DE STUDERENDE HAR ORDET. Kost & ADHD - er der en sammenhæng? Læs mere på side 9. Samarbejde på tværs af faggrupper Læs mere på side 13"

Transkript

1 Nr Oktober årgang DIÆTISTEN DE STUDERENDE HAR ORDET Kost & ADHD - er der en sammenhæng? Læs mere på side 9 Samarbejde på tværs af faggrupper Læs mere på side 13 Type-1-diabetes og kulhydratkvalitet Læs mere på side 15

2 SEKRETARIATSADRESSE Foreningen af Kliniske Diætister C/O NORSKER OG CO. ADVOKATER Landemærket København K Tlf Mandag - fredag kl UDGIVER Foreningen af Kliniske Diætister ISSN REDAKTØR Redaktør Ulla Mortensen Tlf ANSVARSHAVENDE Ginny Rhodes SIDSTE FRIST FOR INDLÆG OG ANNONCER Nr oktober 2009 (udkommer december 2009) Indlæg og annoncer sendes til sekretariatet, mrk.: Diætisten DESIGN, PRODUKTION OG TRYK AD-Work. Tlf Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indlæg, så de fremstår mere læsevenlige. Annoncer og indlæg i Diætisten udtryk ker ikke nødvendigvis redaktionens og Forenin - gen af Kliniske Diætisters holdning. INDHOLDSFORTEGNELSE TEMA Diætbehandling af kvinder med PCOS 5 Kost & ADHD er der en sammenhæng? 9 Samarbejde på tværs af faggrupper 13 Typ-1-diabetes och kolhydratkvalitet betydelse och möjligheter 15 Træning og diætbehandling i rehabilitering af kronisk obstruktiv lungesygdom 20 Projekt Småtspisende beboere på plejehjem et interventionsprojekt med måltidspiloter. 24 Klinisk diætiststuderende i praksis 26 Vejledning af klinisk diætiststuderende i klinikken 28 Vægtstop-rådgivning 31 UDEFRA Klinisk diætist løb med Astma-Allergi Forbundets posterpris 32 FRA ADVOKATEN 33 FRA BESTYRELSEN 34 MØDE- OG KONGRESKALENDER 35 BESTYRELSEN Formand Ginny Rhodes. Viggo Rothes Vej 23, 2920 Charlottenlund. Tlf / Næstformand Mette Pedersen. Jagtvej 65, 2.tv., 2200 København N. Tlf Øvrige medlemmer Anne Marie Beck. Frødings Allé 13, 1., 2860 Søborg. Tlf / arbejde Dorthe Wiuf Nielsen. Sjællandsgade 45, 3. tv., 2200 København N. Tlf / arbejde / Kirsten Petersen. Hochstrasse 3, DE Flensburg, Tyskland. Tlf / arbejde Line Rosgaard Kristensen. Østervang 28, st. th., 8840 Rødkærsbro. Tlf Margit Oien Nielsen. Hybholtvej 16, 9352 Dybvad. Tlf / arbejde Suppleant May-Britt Riggelsen. Sønderport 38 A, 1., 6200 Aabenraa. Tlf / arbejde / Lonneke Hjermitslev Dallvej 36, Dall Villaby, 9230 Svenstrup J. Tlf / arbejde REGIONSFORMÆND/NÆSTFORMÆND REGION HOVEDSTADEN. Formand Dorthe Lindschouw. Mørups Allé 21, 2650 Hvidovre. Tlf Regionsnæstformand Camilla B. Nielsen. REGION SYDDANMARK. Formand Helene Andresen. Farverhus 71, 6200 Åbenrå. Tlf / arbejde REGION NORDJYLLAND. Formand Lonneke Hjermitslev. Dallvej 36, Dall Villaby, 9230 Svenstrup J. Regionsnæstformand Janne Møller. 2 Indholdsfortegnelse Diætisten nr

3 Velkommen til de studerendes blad! Ginny Rhodes Formand Hvorfor nu det med de studerende, kunne man spørge og svaret er, at studerende altid er vigtige for en hvilken som helst faggruppe, da de bliver til de nye kollegaer, man møder ude på arbejdspladserne. Men for os diætister er det særlig vigtigt, fordi vi er med til at uddanne de studerende via deres praktikforløb. Og derfor har der altid været en stor interesse, både for de studerende og selve uddannelsen, blandt diætister. Vi har derfor indbudt de studerende på alle tre uddannelsessteder til at levere materiale til bladet her. Oplægget har været at give mulighed for at beskrive, hvordan studerende oplever uddannelsen til diætist og deres ønsker til fremtiden herunder, hvad der sker lige nu inden for faget og i praktikdelen. Gerne faglige artikler, der kan vise, at diætister arbejder evidensbaseret på baggrund af videnskabeligt arbejde, men ligeså gerne om praktiske erfaringer, tanker om studiet og vores autorisation, hvordan samfundet ser på diætister og vores arbejde ja, alt hvad der kunne give os et indblik i, hvordan uddannelsen foregår, og hvordan det er at være studerende. Resultatet er en række artikler, der nok mest giver udtryk for det faglige arbejde, de studerende involveres i og spændende er det! Det understreger, at fagligheden fylder meget for vores faggruppe, men skribenterne giver også udtryk for et stærkt ønske om, at vi som faggruppe også får mulighed for at bruge al den viden, når vi kommer ud på arbejdsmarkedet. Vi må desværre konstatere, at det ikke altid er tilfældet, ligesom vi også må konstatere, at det ikke nødvendigvis er os med den ernæringsfaglige uddannelse, der får lov til at sætte dagsordenen. Det skyldes selvfølgelig mange forskellige forhold, der ikke alle er påvirkelige, men en grundig, faglig velfunderet uddannelse må være udgangspunktet for at kunne gøre sig gældende. Derfor følger vi også interesseret med i arbejdet med at revidere den nuværende uddannelsesbekendtgørelse og arbejdet med at nå frem til en fælles studieordning for alle uddannelsessteder, der udbyder vores professionsbacheloruddannelse. På nuværende tidspunkt arbejdes der på at revidere uddannelsen og kun udbyde tre specialelinjer, hvor klinisk diætetik vil være den ene. Vi håber derfor, at man nu vil benytte muligheden til at tydeliggøre forskellene inden for de forskellige specialelinjer og dermed medvirke til, at de studerende står bedre rustet, når de efter endt uddannelse søger arbejde. Det skylder vi dem. Og det vil være en stor hjælp for arbejdsgiverne at få beskrevet forskellene i timetal indenfor de forskellige områder, der undervises i, og hvad fokus er for de enkelte specialelinjer. Som diætisternes fagforening vil FaKD fortsat følge med i uddannelsen på sidelinjen, så vi kan hjælpe vores studerende bedst muligt. Kan vi ende med en tydeliggørelse af, at vi uddanner studerende, der arbejder med madproduktion (cateringledelse), sundhedsfremme og forebyggelse over for raske (human ernæring) eller forebyggelse og behandling af syge (klinisk diætetik), så vil det blive nemmere for alle at forstå, hvad vores kompetencer er hver især. Vi siger tak til de studerende på Ankerhus/University College Sjælland, Via University College Århus og Suhrs/ professionshøjskolen Metropol og deres respektive uddannelsesledere for at gribe bolden og være med til at forme vores blad denne gang. Velkommen. Og god læsning til alle! Diætisten nr Leder 3

4 Når du har mistanke om komælksallergi, stol på Neocate som en hurtig og sikker hjælp til at stille diagnosen. Produceret med 100 % ikke allergifremkaldenderemkalde aminosyrer. Neocate hjælper med at eliminere konfuse resultater, der kan komplicere diagnosen, på kun 3-14 dage. Se forskellen inden for 3-14 dage For hurtig symptomlindring og tidlig diagnose, start med Neocate. Nutricia A/S Rørmosevej 2A, 3450 Allerød Telefon

5 Af Louise Rostgaard Schmidt, bachelor i socialvidenskab, klinisk diætetik studerende, 7. Semester, SUHRS Seminarium Diætbehandling af kvinder med PCOS Louise Rostgaard Schmidt Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) karakteriseres bl.a. af abdominal fedme, insulinresistens og infertilitet, og mange har det metaboliske syndrom eller, er i risiko for at udvikle det. Det metaboliske syndrom er ikke en sygdom, kliniske diætister undervises i endnu, og ofte betragtes patienterne i klinikken som overvægtige eller type 2 diabetikere (T2D). Det vides endnu ikke, hvilken diæt, der er den mest hensigtsmæssige i behandlingen af syndromet. Omkring pct. af kvinder verden over har polycystiske ovarier (PCO), og lidt mindre end halvdelen af disse har PCOS. Det er højst sandsynligt den mest almindelige endokrine forstyrrelse hos kvinder, samtidig med, at syndromet stadig ikke er entydigt defineret (1). I 2003 opstilledes tre diagnostiske kriterier, hvoraf to skal være opfyldt for at få diagnosen PCOS (1,4). Tabel 1. Symptomer på syndromet kommer meget forskelligt til udtryk, og der er således tale om en heterogen patientgruppe. Oligo- eller anovulation pga. ovarie dysfunktion opleves hyppigt. Dette forårsager fertilitetsproblemer hos mange. Desuden ses tendens til vægtøgning, herunder abdominal fedme, fulgt op af problemer med at tabe sig. Der er hos mange desuden tendens til maskulin behåring (hirsutisme), acne, hårtab/pletvis skaldethed (alopeci) og mørke hudpletter (nigricans acanthosis). Disse symptomer er alle tegn på hyperandrogenisme, altså forhøjet niveau af mandlige kønshormoner i blodet. Ved blodprøver ses desuden næsten altid insulinresistens. Symptomer af mere subjektiv art er træthed, hovedpine, hedeture, sukker-narkomani, manglende evne til at mærke mæthed og søvnproblemer (2,3,4). Kvinder med dette syndrom er i risiko for at udvikle livsstilssygdomme, hvilket bl.a. ses ved, at ca. 43 pct. af kvinder med PCOS opfylder kriterierne for det metaboliske syndrom. Dette er to gange flere end raske alderssvarende (1). Ætiologi Patogenesen er multifaktoriel, idet der både er tale om genetisk prædisposition og miljømæssige faktorer. Miljømæssige faktorer omhandler især dårlig ernæring for disse patienter, ofte for meget fedt, hvidt brød og sukker, og manglende fysisk aktivitet (2). Genetisk prædisposition handler især om større tendens til overvægt, hyperandrogenisme og insulinresistens. Undersøgelser viser, at kvinder med PCOS er prædisponeret for overvægt, hvilket understøttes af, at normalvægtige kvinder med PCOS begrænser deres energiindtag ift. raske normalvægtige for at undgå vægtøgning (2,3). Flere undersøgelser peger i retning af, at 2/3 af kvinder med PCOS er overvægtige, og overvejende i form af abdominal fedme. Hos normalvægtige med PCOS ses ligeledes tendens til visceral fedtaflejring, der kan udvikle sig til forstyrrelser i glukose- og fedtmetabolismen (2,3). Tabel 1. Kliniske kriterier for PCOS A. Oligo- eller anovulation B. Kliniske og/eller biokemiske tegn på hyperandrogenisme C. Minimum 1 polycystisk ovarie (minimum 12 follikler på 2-9 mm i diameter og/eller ovarie volumen >10 ml) Diætisten nr Tema - Grunduddannelse 5

6 Figur 1. Insulinreceptorkaskaden (5) Insulinresistens Omkring 80 pct. af kvinder med PCOS er insulinresistente med kompenserende hyperinsulinæmi (3). Årsagen til insulinresistens er ikke fuldt ud klarlagt, ej heller, om insulinresistens eller PCOS kommer først. Dog peger forskningen i retning af to årsager, der forårsager mindre insulinfølsomhed i muskel- og fedtvæv. Insulin overfører gennem insulinsignalkaskaden det ekstracellulære insulinsignal til et intracellulært signal. Første problem er, at der hos kvinder med PCOS forekommer en højere grad af hæmning af insulinreceptorerne (insulinresistens) (2). Inde i cellen findes glukosetransportør 4, GLUT-4, der fungerer i insulinfølsomt væv. Denne er det sidste led i insulinsignalvejen, der fører til øget insulinstimuleret glukoseoptagelse i celleoverfladen (6). Andet problem er, at der er færre GLUT-4, glukose transportører til stede i muskel- og fedtvæv, hvilket nedsætter glukoseoptaget (den blå pil i figur. 1) og forårsager øget insulinniveau i blodet (4). Figur. 1. Hyperandrogenisme Insulinresistensen rammer især muskel- og fedtvæv, hvorimod bl.a. ovarier og lever er selektivt insulinsensitive. Figur 2. Hos kvinder med PCOS er ovarierne mere effektive til at konvertere androgene forløbere til testosteron. Dette forårsages af et ændret forhold mellem to hormoner; det luteiniserende hormon (LH) og det follikelstimulerende hormon (FSH). Man taler om, at deres LH/FSH ratio er forhøjet. Dette medfører forhøjet androgen biosyntese i ovarierne (2). I leveren sker der desuden mindre syntese af sex hormone binding globulin (SHBG), der transporterer testosteron rundt i blodet, og med mindre af proteinet og med større produktion af testosteron fra ovarierne, er resultatet højere niveau af frie androgener (3). PCOS og diætetisk behandling Med udgangspunkt i insulinresistens viser megen forskning, at selv et beskedent vægttab kan give forbedringer af metaboliske abnormaliteter. Hvordan dette vægttab bedst opnås og bevares, er der dog ikke enighed om (8). Makronæringsstofsammensætningen er omdiskuteret, og to forskellige diætsammensætninger vil diskuteres her. Figur 2. Virkning af insulinresistens (7) 6 Tema - Grunduddannelse Diætisten nr

7 Behandling via diæt til type 2 diabetikere Behandlingen kan ligge op af diætbehandling til type 2 diabetikere (T2D). Denne diæt er standard i mange lande (1), dog ikke i Danmark, hvor rammeplanen for behandling af PCOS-patienter endnu ikke er offentligtgjort. Formålet er at opnå og opretholde et nær normalt blodglukoseniveau, at opnå og opretholde en normalisering af lipidniveau og blodtryk og at opnå og opretholde en acceptabel vægt, hvilket hos overvægtige ofte vil dreje sig om en vægtreduktion på omkring pct. Makronæringsstofsammensætningen er 55 E% kulhydrat, 30 E% fedt og 15 E% protein (9). Anden makronæringsstofsammensætning? Forskellen mellem T2D og PCOS handler bl.a. om det høje niveau af androgener i blodet, og hvordan dette manifesterer sig fysisk hos patienterne som gener (3). Tanken er at erstatte en del af kostens kulhydratindhold med et andet makronæringsstof, og dermed give en mindre postprandiel blodglucosestigning. Dette er forårsaget af, at kosten har et lavere glykæmisk load (2). Kulhydratomsætningen, og hermed produktionen og udskillelsen af insulin, bliver herved lavere, og ovarierne bliver ikke stimuleret til at producere så mange androgener. Hvis fedtindtaget sættes markant op på bekostning af kulhydrat, vil det have negative effekter på blodlipiderne low density lipoprotein (LDL) og triglycerid, fedtmassen og taljeomkredsen. Ved højere proteinindtag på bekostning af kulhydrat kan det modsat have fordele ift. vægttab og insulinresistens (2). viser på flere områder forskelligartede resultater. Forskningen besværliggøres bl.a. af, at endokrine eller metaboliske ændringer ikke kun kan tilskrives diæten, hvis der også har fundet vægttab sted i studierne, idet vægttab i sig selv påvirker insulinresistensen, mindsker hyperinsulinæmien, nedsætter mængden af frit testosteron og forhøjer SHBG niveauet (2,3), hvilket desuden giver mere regelmæssig ovulation. Et vigtigt spørgsmål er, om kvinder med PCOS kun kan tåle en lille mængde kulhydrat ift. T2D, og om en proteinrig diæt i særlig grad kan påvirke niveauet af androgener. Dette findes der dog ikke svar på endnu. Det mest klare resultat fra litteraturgennemgangen viser, at en proteinrig diæt påvirker taljeomfanget, og dette påvirker ligeledes kroppens insulinresistens i en gunstig retning. Selvom mange forsøg peger i samme retning, kan forskningen endnu ikke validere en proteinrig diæt, selvom den måske ville være gavnlig. Som situationen ser ud nu, er energirestriktion stadig vigtigere end makronæringsstofsammensætningen (1). Af denne årsag vurderer forfatteren, at patienterne på nuværende tidspunkt skal vejledes som type 2 diabetikere. Dog skal vi være opmærksomme på, hvad forskningen viser i fremtiden, da det er et område i stor udvikling. Forfatteren skriver i foråret 2010 sit bachelorprojekt om samme emne. Proteinrig diæt En proteinrig diæt kan have forskellig energifordeling, afhængig af hvilken undersøgelse der er tale om. Et nyere dansk forsøg opnåede følgende fordeling: 26 E% protein, 33 E% fedt og 41 E% kulhydrat (3). En proteinrig diæt, sammenlignet med en kulhydratrig diæt, kan have fordele som vist i Tabel 2.: Tabel 2. Kliniske kriterier for PCOS Et større vægttab bl.a. pga. en større måltidsinduceret termogenese Større tab af fedtmasse pga. højere grad af fedtoxidation Større bevarelse af kroppens fedtfri masse pga. en positiv nitrogen-balance Større reduktion i taljeomkreds (dvs. reduktion i mængden af abdominalt fedt) Halkier og Søe Christoffersen diskuterer i deres studie disse nyeste forskningsresultater dybtgående, og litteraturen på området Referencer 1. Kovacs, G. & Norman, R. Polycystic Ovary Syndrome, New York, Cambridge University Press, Søe Christoffersen, M. Dietary Treatment of Polycystic Ovary Syndrome, Frederiksberg, Department of Human Nutrition, The Royal Veterinary and Agricultural University, Denmark, Halkier, K. Dietary Treatment of Polycystic Ovary Syndrome, Frederiksberg, Department of Human Nutrition, The Royal Veterinary and Agricultural University, Udengaard, H. Polycystisk ovariesyndrom fakta, artikel til PCOS/Polycystisk-ovariesyndrom-fakta/ (hentet d ) 5. How insulin works, Beta Cell biology Consortium, (hentet d ) 6. Hilsted, J., Borch-Johnsen, K. & Christiansen, J. S. Diabetes, København, Munksgaard Danmark, Rungby, J. PCOS set fra en endokrinologisk afdeling, temaartikel til PCOS/PCOS-set-fra-en-endokrinologisk-afd/ (hentet d ) 8. Hessov, I. Klinisk Ernæring, København, Munksgaard Danmark, Schelde, B. et. Al. Diætbehandling ved type 2 diabetes (voksne), Foreningen af Kliniske Diætister, København, 2001 Diætisten nr Tema - Grunduddannelse 7

8 Hvem sikrer, at dine små patienter kommer godt fra start? Hos Simonsen & Weel sikrer vores kliniske diætister den optimale opfølgning, når din patient udskrives med sondeernæring eller ernæringsdrikke: Simonsen & Weels diætist-team har mange års erfaring fra både institutioner og private over hele landet Vi har stor erfaring med at vejlede og afhjælpe de komplikationer, der måtte opstå undervejs Simonsen & Weel sikrer, at både børn og voksne kommer godt fra start, når de har brug for ernæringstilskud eller sondeernæring Er du interesseret i at høre mere eller ønsker du materiale tilsendt, er du meget velkommen til at kontakte en af vores diætister: Region Sjælland Region Hovedstaden Region Nord- og Midtjylland Region Syddanmark Ditte Møller Nielsen Carina Lütken Pia Overgaard Bjørn Heidi Kristiansen Mobil: Mobil: Mobil: Mobil:

9 Af Lotte Gerdes, journalist og aut. klinisk diætist, Favrskov kommune. Dimitteret fra VIA-University College i Århus februar 2009 Kost & ADHD er der en sammenhæng? Lotte Gerdes Der har gennem tiden været fremsat en række teorier om sammenhænge mellem kost og ADHD-symptomer. Med baggrund i et bachelorprojekt omhandlende Kost & ADHD, beskriver artiklen, hvorvidt der er evidens for en sammenhæng mellem kost og ADHD herunder, om specifikke diæter og kosttilskud har effekt på kernesymptomerne uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet hos børn med ADHD; samt om der er hidtil oversete diætetiske problemstillinger, der kan danne grundlag for nye arbejdsområder for kliniske diætister. Ca børn i DK med ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), der betyder vanskeligheder med hensyn til opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet, er den mest udbredte neurologiske lidelse blandt børn, og ses hos ca. 4-7 pct. af alle skolebørn (1). Prævalensen svarer til, at der sidder et barn i hver skoleklasse med ADHD (2). Førstevalg af behandling er centralstimulerende medicin, der har en række kendte bivirkninger som mavesmerter, søvnbesvær og appetitløshed. Bivirkningerne er ofte forbigående, bortset fra appetitnedsættelse, der i mange tilfælde er vedvarende, med vægttab, vækstproblemer og generel mistrivsel til følge (1). Som følge heraf anbefales ifølge referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD, at væksten monitoreres løbende, hos børn der er i medicinsk behandling (1). Udbredt brug af alternativ behandling Selvom pct. af de medicinerede børn med ADHD responderer positivt på behandling med bl.a. centralstimulerende medicin (3), er det velkendt, at der eksisterer en høj grad af bekymring hos forældrene, dels på grund af bivirkninger her og nu, dels på grund af manglende data for langtidsbivirkninger af psykofarmaka. Dette anses for en af hovedårsagerne til, at alternativ behandling med kost er udbredt blandt forældre til børn med ADHD (4). Op mod 64 pct. af forældrene opsøger alternative metoder, hvoraf diæt, vitaminer og mineraler indtager førstepladsen (5-6). I Danmark er det blandt andet ernæringsterapeuter, der anbefaler diæter og specifikke kosttilskud med det formål at undgå eller forbedre ADHD-symptomer (7). Modstridende resultater Den videnskabelige litteratur om en sammenhæng mellem kost og ADHD er omfattende. Resultaterne er imidlertid modstridende og fremkommer på baggrund af svage forsøgsdesigns og store metodemæssige problemer. Det er fundet, at en undergruppe af børn responderer negativt på indtag af enkelte eller flere kunstige farvestoffer (8). Der er imidlertid ikke fundet en sammenhæng mellem børn, der responderer negativt, og diagnosen ADHD, og dermed heller ikke belæg for at anbefale alle børn med ADHD at udelukke farvestoffer fra kosten. Ligeledes er der ikke evidens for, at den såkaldte Feingold diæt - der udelukker både farvestoffer, aromastoffer og naturlige salicylater - afhjælper hyperaktivitet hos børn med ADHD (9-10). Det kan ikke udelukkes, at der findes en mindre gruppe af børn med ADHD, hvis hyperaktivitet forværres som følge af indtag af specifikke fødevarer. Men det har endnu ikke været muligt at finde objektive mål og metoder til at identificere, hvilke børn med Diætisten nr G Tema - Grunduddannelse 9

10 ADHD, der responderer, samt hvilke fødevarer og doser, de reagerer negativt på. Modsat hvad mange forældre tror, er der heller ikke evidens for, at der skulle være en kausal sammenhæng mellem hverken sukker eller sødestoffet aspartam og ADHD (11-17). Med hensyn til kosttilskud er der ikke belæg for at anbefale megadoser i form af B og C vitaminer (18-19); ligesom det ikke er sandsynliggjort, at børn med ADHD specifikt har lavt niveau af jern, zink eller magnesium (20-26); endsige at tilskud kan forbedre kernesymptomer ved ADHD. Da man imidlertid ikke kan udelukke, at børn med ADHD kan have lav status af jern og zink som følge af eventuel appetitløshed og lavt energiindtag, kan det anbefales at få målt dette hos egen læge. Sidst, men ikke mindst, har de nuværende randomiserede kontrollerede undersøgelser (RCT er) over polyumættede fedtsyrer ikke været overbevisende, i forhold til at forbedre kernesymptomer ved ADHD. Siden 2000 er der publiceret syv RCT er, der har undersøgt effekt af fiskeolie på ADHD- eller ADHD-lignende symptomer. Tre af studierne undersøgte n-3 på børn med diagnosen ADHD (27-29). Resultatet var ingen signifikant effekt af n-3 eller kombination af n-3/n-6 på ADHD-symptomer. Fire af studierne undersøgte fiskeolie på børn uden ADHD-diagnose (30-33). To af disse studier havde delvis positivt resultat. Alternative behandlere henviser primært til ét af disse to studier - det såkaldte Durham-trial (31) - der testede fiskeoliekapsler af mærket Eye-Q på børn med indlæringsvanskeligheder (DCD). Eye-Q er siden blevet markedsført som virkningsfulde på linie med medicin og uden bivirkninger, specifikt til børn med ADHD. Dette til trods for, at der siden er gennemført et lignende studie på børn med ADHD dog uden at kunne replikere de positive resultater (29). Selvom nogle enkeltstudier har vist potentiel og positiv effekt af diæt eller kosttilskud på kernesymptomer hos børn med ADHD, er der altså ikke på det nuværende videnskabelig evidens for en sammenhæng mellem kost og ADHD, og dermed ikke grundlag for at anbefale nogen form for diæt i behandlingen af børn med ADHD. Tværtimod er restriktive diæter en byrde for familien de er komplekse at gennemføre, dyre, kan være socialt invaliderende, og ikke mindst skadelige på grund af risiko for fejl- og underernæring. Diætetiske problemstillinger Derimod er der ernæringsmæssige problemstillinger der gør, at børn med ADHD er i øget risiko for at udvikle fejl- og undernæring. Dels er der føromtalte medicinsk inducerede appetitløshed; dels er der vanskeligheder relateret til kernesymptomerne uopmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet; og dels har børn med ADHD grundlæggende sensoriske vanskeligheder. Selve det at spise er en daglig udfordring, fordi måltidet er en af de situationer, hvor kernesymptomerne ved ADHD kommer til udtryk på én gang i form af vanskeligheder med at sidde stille, vente på tur, hæmme sine impulser, planlægge hvad og hvor meget, man vil spise, overskue, hvad der er start og slut på måltidet, styre sin motorik, føre en samtale, lytte til og være sammen med andre. Nogle børn har desuden så dårlig fin- og mundmotorik, at det kræver høj grad af træning at lære at spise pænt (2). Stram rutine og fast struktur i hverdagen er principper, som børn med ADHD har stor gavn af, og det er principper, der også gælder i spisesituationer, ligesom de har lettere ved at forstå og fastholde information som præsenteres visuelt, end information der formidles via det talte sprog. Visuel baseret støtte, hvor man konkretiserer forløb ved hjælp af billeder, fotos, piktogrammer og skrift, er dermed hjælp til selvhjælp og med til at selvstændiggøre barnet, så det kender indhold, rækkefølge og handlemuligheder i en given situation (34). Børn med ADHD har desuden grundlæggende en svag sanse - regulering, der bl.a. kommer til udtryk ved manglende eller svag fornemmelse for sult og mæthed. Det betyder, at de ofte glemmer at spise, med øget irritation og forstærket koncentrationsbesvær til 10 Tema - Grunduddannelse Diætisten nr

11 følge. At de først mærker sulten, når det er for sent, kan medføre, at de i højere grad vil være tilbøjelige til at vælge hurtige og nemme løsninger til at stille sulten, eksempelvis i form af kulhydratrige måltider, hvis de selv får lov at bestemme. Den svage fornemmelse for mæthed kan betyde, at de forlader måltidet for hurtigt, eller at de tværtimod ikke stopper med at spise, før maden sidder i halsen (2). Således er der behov for diætetisk vejledning til familier og institutionspersonale, med særligt fokus på ernæringsterapi ved nedsat energiindtagelse; samt vejledning i at strukturere kosten og skabe optimale rammer omkring måltidet, så barnet spiser, eksempelvis ved hjælp af visuelle støttesystemer, der skaber overblik, struktur og sammenhæng i spisesituationer. Referencer 1. BUP-DK (2008). Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD Damm D, Thomsen PH (2006). Om børn og unge med ADHD. København: Hans Reitzels Forlag. 3. American Acedemy of Pediatrics (2000). Clinical practice guideline: diagnosis and evaluation of the child with attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatrics, 105; Chan E (2000). At least its natural: herbs and dietary supplementes in ADHD. Contemp Pediatrics, 17: Chan E, Rappaport LA, Kemper KJ ( 2003). Complementary and alternative therapies in childhood attention and hyperactivity problems. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics; 24: Sinha D, Efron D (2005). Complementary and alternative medicine use in children with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Paediatrics and Child Health ;41: Nørby K (2007). Kost og hyperaktivitet - ADHD-DAMP. København: CET Forlag. 8. McCann D, Barrett A, Cooper A et al. (2007). Food additives and hyperactive behaviour in 3-year-old and 8/9-year-old children in the community: a randomised, double-blinded, placebo-controlled trial. Lancet, vol 370: Conners CK, Goyette CH, Southwick DA et al. (1976). Food additives and hyperkinesis: a controlled double-blind experiment. Pediatrics, 58: Harley JP, Ray RS, Tomasi L et al. (1978 a). Hyperkinesis and food additives: testing the Feingold hypothesis. Pediatrics, 61: Fuldstændig referenceliste (1-34) kan fås ved henvendelse til forfatteren.

12 Klinisk isk ernæring rin... når viden er vigtig i Ulla Hardt Klinisk diætistt Tlf R egion Syd Tina Eklund Sygeplejerske Tlf Region Nord og Midt Malin Lundh Klinisk diætist Tlf Region Sj jælland og Hovedstaden MEDIQ Danmarks ernæringsteam er bemandet med kliniske diætister og sygeplejersker. Kontakt os på tlf MEDIQ Danmarks sortiment dækker produkter fra Fresenius Kabi, Nestlé, Nutricia, To oft Care og Meda. + =

13 Af Signe Rømer, klinisk diætist, dimitteret fra SUHRS Seminarium i juni 2009, nu studerende cand.scient. i human ernæring, KU LIFE Samarbejde på tværs af faggrupper Desværre ses det ofte, at ernæringsscreening og kostregistrering er opgaver, der nemt nedprioriteres i dagligdagen på hospitalerne. I min bachelorpraktik var dette en kendsgerning, som vanskeliggjorde gennemførelsen af et 24- timers kostkoncept. Et velfungerende samarbejde med plejepersonalet på afdelingerne var altafgørende for kostkonceptets succes, hvilket jeg erfarede i mine otte ugers praktik på Herlev Hospital. Signe Rømer Praktik på Herlev Hospital Jeg har i mit bachelorprojekt beskæftiget mig med underernæring blandt indlagte patienter. På Herlev Hospital har jeg i den forbindelse deltaget i et 24- timers kostkoncept for ernæringstruede patienter. Jeg var tilknyttet kostprojektet i otte uger, og i denne periode blev 29 patienter i ernæringsmæssig risiko (ernæringsscreeningsscore 3) tilbudt et udvalg af små energitætte retter, som kunne bestilles døgnet rundt, og så ofte patienten ønskede. Desuden var det sædvanlige kosttilbud fortsat tilgængeligt for disse patienter. Interventionen blev foretaget på tre afdelinger: Ortopædkirurgisk, Gynækologisk og Medicinsk Endokrinologisk afdeling. Sammen med min medstuderende, Katrine Heide, havde jeg funktion som daglig forsøgsleder. Hver dag gik vi rundt på afdelingerne for at inkludere nye patienter i kostprojektet. Vi besøgte også de allerede inkluderede patienter, indsamlede kostregistreringer og talte med hver enkelt om den foregående dags kostindtag. I dette intensive forløb har jeg fået en dybere forståelse af, hvor komplekst problemet med underernæring er, og hvorfor det kan være vanskeligt at komme problemet til livs. Ingen patienter i ernæringsmæssig risiko? Lige fra begyndelsen stødte Katrine og jeg på vanskeligheder, som jeg inden kostprojektets start ikke havde forestillet mig kunne blive et problem. Da vi de første par uger kom op på afdelingerne, var der kun ganske få patienter at inkludere. Hensigten var oprindeligt, at plejepersonalet ud fra ernæringsscreeningerne henviste de ernæringstruede patienter til os. Men der lå stort set ingen henvisninger, og det kunne vi ikke forstå. Desuden undrede det os, når vores forespørgsel til personalet angående mulige patienter til projektet blev mødt med et suk eller en bemærkning: Det vidste man ikke, eller det kunne man ikke tage stilling til nu. Men her stod Katrine og jeg jo med alle tiders tilbud til patienter i ernæringsmæssig risiko, og så kunne vi ikke engang få identificeret dem. Det skal dog nævnes, at der var undtagelser herfra, for vi oplevede bestemt også positive reaktioner, når vi spurgte efter ernæringstruede patienter. Forskellige arbejdsopgaver og prioriteter I begyndelsen kunne jeg til tider føle, at vores tilstedeværelse på afdelingerne var ubelejlig. Men efterhånden lærte Katrine og jeg dagligdagen på afdelingerne at kende, dvs. hvornår der blev gået stuegang, hvornår måltiderne blev serveret, hvornår der var vagtskifte etc. Vi forstod, at plejepersonalet havde en travl hverdag, og at vi ikke kunne forvente, at alle prioriterede patienternes ernæring så højt som vi. Vi arbejdede for én sag: patienternes ernæring, mens plejepersonalet også havde andet at se til, hvorfor patienternes ernæringstilstand ikke fik den opmærksomhed, som vi ønskede eller forventede. Katrine og jeg blev klar over, at det var nødvendigt med en anden fremgangsmåde, hvis projektet ikke Diætisten nr Tema - Grunduddannelse 13

14 skulle trækkes i langdrag. Vi tilbød plejepersonalet, at vi ville ernæringsscreene patienterne, og vi blev fortrolige med at læse i patienternes kardeks. Således blev vi mindre afhængige af personalet, og antallet af inkluderede patienter blev ikke begrænset til kun de af personalet henviste. Jeg erfarede, at denne ekstra indsats fra vores side forbedrede samarbejdet mellem os og plejepersonalet. I de sidste uger oplevede vi en generelt større opmærksomhed og interesse for patienternes ernæringstilstand blandt personalet på afdelingerne. Personalet blev mere villige til også selv at foretage screening og kostregistrering. Vi erfarede desuden, at frivillighed lønner sig. På hver afdeling havde en mindre gruppe fra plejepersonalet meldt sig som kontaktgruppe i forbindelse med kostprojektet. Dette personale udviste stort engagement i projektet, og de spurgte interesseret til, hvordan projektet forløb. Jeg fornemmede, at de følte et ansvar, og at de var medejere af projektet. Denne følelse af medejerskab er vigtig for kostprojektets succes, hvilket også er erfaret i en undersøgelse på Århus Universitetshospital i 2002 (1). Hvordan kan plejepersonalets engagement optimeres? Hver faggruppe har sine interesseområder, og det er vigtigt med en gensidig forståelse og respekt, når der skal samarbejdes på tværs af faggrupperne. Ikke desto mindre tror jeg, at jo mere personalet ved om ernæringens betydning for behandlingsforløbet, jo større bliver deres engagement. Derfor bør der jævnligt undervises i kost til syge, samt i ernæringsscreening, og evt. afholdes temadage inden for området. Dette foreslås også i en fællesrapport fra 14 puljestøttede projekter fra Sundhedsstyrelsen (2). Desuden bør der ansættes en ernæringsansvarlig på afdelingerne, som kan være tovholder inden for området. Dette kunne fx være en diætist. Det bør også tydeliggøres på afdelingerne, at ernæringen prioriteres højt fra sygehusledelsens side. Endelig kan fastsættelse af konkrete mål for screening og monitorering på afdelingerne muligvis motivere personalet til at gøre en ekstra indsats for at nå målet. Referencer 1. Lassen KO et al. Nutritional care of Danish medical inpatients: Effect on dietary intake and the occupational groups perspectives of intervention. J Nutr 2004;13;3: Sundhedsstyrelsen. Bedre mad til syge - fællesrapport. Erfaringer fra 14 projekter og ideér til den fremtidige ernæringsindsats. Sundhedsstyrelsen 2007 (www.sst.dk). 14 Tema - Grunduddannelse Diætisten nr

15 Af Anna Stubbendorff, klinisk diætist, dimitteret fra SUHRS Seminarium juni 2009 Typ-1-diabetes och kolhydratkvalitet betydelse och möjligheter Der finns en stor polarisering i debatten kring glykemiskt index (GI) i diabeteskosten. Då både kolhydratkvaliteten och kolhydratkvantiteten avgör glykemisk påverkan, har båda betydelse i behandlingen av en patient med typ-1-diabetes. Anna Stubbendorff Kolhydrater Kolhydrater bidrar med den största delen av energin för de flesta personer. Kolhydratrika livsmedel bidrar med energi för oxidering, samt med mikronäringsämnen, antioxidanter, kostfibrer och fytokemikalier. Kolhydraterna i kosten är viktiga för att bibehålla energibalansen. Den kemiska kompositionen av livsmedel (ex fett, socker, fibrer) ska enligt FAO/WHO vara en viktig faktor i livsmedelsval. Den kemiska klassificeringen av kolhydrater i kosten förutsäger däremot inte tillfredsställande deras fysiologiska effekter (1). Ett sätt att klassificera kolhydratrika livsmedel utifrån deras fysiologiska effekter är glykemiskt index. GI definieras som: arean under blodglukoskurvan (area under curve AUC) 0-2 timmar efter intag av 50 g tillgänglig kolhydrat (inga fibrer eller resistent stärkelse inkluderas), och uttrycks som procent av den korresponderade arean av en jämförbar mängd av kolhydrat från en standardreferensprodukt. Livsmedel med ett lågt GI absorberas långsammare från det gastrointestinala området, och därför blir postprandiella nivåer av glukos och insulin lägre (1,2). Glykemisk load (GL) är ett mått på både kolhydratmängd och kolhydratkvalitet och används för jämförelser av troliga effekter på glukossvar för realistiska portioner av olika livsmedel (1,3-5). Användandet av GL har kritiserats, då det riskerar att överskatta den glykemiska effekten av låg-gi livsmedel, när de äts i stora portioner (storleken på kurvan ökar inte alltid efter intag av mer än 50 g kolhydrat). Användandet av GL kan också riskera, att konsumtionen av kolhydrater minskar (6,7). Måltider, som innehåller låg-gi livsmedel, minskar både den postprandiella blodsockerstigningen och insulinresponsen. Låg-GI livsmedel har som regel också sämre absorbering än hög-gi-livsmedel, vilket leder till en ökad mängd kolhydrater i colon, som ökar fermenteringen och produktionen av kortkedjiga fettsyror (1). En rad faktorer har identifierats som påverkar den glykemiska responsen, bl.a. partikelstorlek, gelbildande fiber och typ av stärkelse. Dessutom påverkar livsmedlets innehåll av fett och protein. Livsmedel, som har ett lågt eller medium GI, är bröd med hela kärnor, pasta, baljväxter och många frukter. Högt GI ses hos ljust bröd, kex och frukostflingor (8). Sackarosens betydelse för glykemiskt index har varit debatterad. Flera studier visar, att den glykemiska responsen efter intag av sackaros är lägre, jämfört med intag av samma mängd kolhydrater i form av stärkelse (9). Fruktosen omsätts i levern och har endast ett GI på 19, vilket gör, att sackarosens GI hamnar på 68. Vitt bröd har ett GI på 63-95, beroende på typ (glukos som referens) (8). I flera länder är rekommendationerna för sackaros därför desamma för diabetespatienter som för övrig befolkning. Livsmedel äts sällan isolerade, utan förekommer som en del av en blandad måltid. Men den kliniska relevansen av GI i måltider har ifrågasatts, då en kalkylering av enskilda ingredienser inte alltid stämmer med hela måltidens GI (10,11). FAO/WHO menar dock, att korrelationen är god mellan det kalkylerade värdet och det mätta värdet (1). Organisationer i Kanada, Australien, Storbritannien samt EASD (European Association for the Study of Diabetes) rekommenderar låg-gi livsmedel för personer med diabetes (typ-1 och typ-2). Diætisten nr Tema - Grunduddannelse 15

16 De menar, att GI värdet framför allt ska användas för att jämföra produkter inom samma livsmedelsgrupp, och att det inte skall användas isolerat (12-16). Tidigare har ADA (American Diabetes Association) varit kritiska till GI, men i nyare rekommendationer menar ADA, att användandet av låg-gi kan tillföra några, om än blygsamma fördelar (17). Metoder för mätning av GI Flera faktorer bidrar till variationerna av den glykemiska responsen vid användandet av GI. Det kan bero på inter- och intra-individuell variation i blodglukos-responsen. Även andra faktorer påverkar tabellvärdet för GI, häribland: olika metoder för att beräkna AUC, olika standardlivsmedel, olika metoder för att mäta tillgängliga kolhydrater i en portion, olika tillagningsmetoder, volym och typ av dryck konsumerad tillsammans med testmåltiden, metoder för blodprov, antal testpersoner, samt deras förberedelse innan testdagen. I interventionsstudier kan resultatet påverkas av studiens längd. Om det inte finns standardiserade metoder för mätning av GI, är metoden osäkrare att använda. För att studier ska vara jämförbara är det en förutsättning, att den standardiserade metoden följs. Men trots detta kan det förekomma felkällor som påverkar resultatet (fx svårigheterna att mäta resistent stärkelse), och denna problematik kan bara delvis undgås genom standardiseringar (1,2,6,8,18). Diabetes och glykemisk kontroll God glykemisk kontroll är tydligt relaterat till minskade risker för senkomplikationer för personer med typ-1-diabetes. Evidensen från DCCT (The Diabetes Control and Complications Trial), EDIC (Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications) (båda studier på typ-1-diabetes) och UKPDS (UK Prospective Diabetes Study) (typ-2-diabetes) har visat kausalitet mellan glykemisk kontroll och mikro- och makrovaskulära komplikationer hos personer med diabetes (19-22). Det är därför väldigt viktigt att sträva mot ett så normalt HbA1c som möjligt, utan att öka risken för hypoglykemier. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste mortalitetsorsaken hos personer med diabetes, och förebyggande åtgärder av det är därför viktiga (23,24). Även en liten sänkning i HbA1c har betydelse för utvecklingen av senkomplikationer. För varje 1 pct. HbA1c sjunker med, minskar mortalitetsriskerna med 21 pct., hjärtinfarkter med 14 pct., och mikrovaskulära komplikationer med 17 pct. De, som ligger på ett högt värde, gagnas mer av en sänkning (21). Målsättningen med kostbehandlingen vid diabetes är att undvika kraftiga blodglukossvängningar samt att minska risken för senkomplikationer. För att minska risken för senkomplikationer är det viktigt att normalisera dess riskfaktorer, såsom hypertoni, störningar i lipidmetabolism, fibrinolys och koagulation (25). GI och hälsa Flera studier har visat, att kost med lågt GI har en skyddande effekt mot obesitas, hjärt-kärlsjukdomar, coloncancer samt bröstcancer (8,26,27). Det ses samband mellan ett lågt GI och en högre HDL-koncentration hos den friska befolkningen (28-30). Den första epidemiologiska studien, som använde GL, var Nurse s Health Study (NHS) Studien visade, att risken för typ-2-diabetes, samt riskmarkörer för diabetes, var högre för individer som konsumerade hög-gi- och hög-gl-dieter, och motsvarande resultat ses i The Health Professionals Follow up Study (HPFS). Dessa prospektiva observationsstudier antyder, att GI och GL har betydelse för utvecklingen av typ-2-diabetes däremot noterades ingen association till den totala mängden kolhydrater. I NHS ses en negativ association mellan typ-2-diabetes och fiberintag, däremot såg man inget samband i HPFS (4,5,31,32). I the Iowa Womens Health Study fann man, att en minskad risk associerades med totalt fiberintag och fullkorn, men inte till GI och GL (33). När det gäller GI och typ-1-diabetes, har EURODIAB studien visat ett samband mellan lågt GI och ett lägre HbA1c, oberoende av fiberinnehållet i kosten (34). Flera interventionsstudier visar, att låg-gi-livsmedel kan förbättra HbA1c-koncentrationerna hos både vuxna och barn med typ-1-diabetes (35,36). God glykemisk kontroll för personer med typ-1-diabetes beror på koordinationen och mängden av insulindoser, kvalitet och tidpunkt av måltider samt fysisk aktivitet. En studie från 2004 visar, att personer med typ-1- diabetes i behandling med insulin lispro kan använda GI för att förutsäga den glykemiska responsen av individuella kolhydratrika livsmedel (37). Även patienter i behandling med konventionella insulintyper kan använda GI för att optimera den glykemiska kontrollen och reducera incidensen av hypoglykemi (35,36). Några studier på typ-1- och typ-2-diabetes har visat statistiskt signifikanta effekter av låg-gi kost i den metabola kontrollen (35,36), medan andra inte kunnat visa effekt (38,39). I en metaanalys från 2003 ses det, att en låg-gi-diet hos typ-1- och typ-2-diabetespatienter reducerar HbA1c med 0,43%-enheter jämfört med hög-gi-dieten. Författarna konkluderar, att ett byte av hög-gi-livsmedel mot låg-gi-livsmedel har en liten, men kliniskt användbar effekt för patienter med diabetes (40) kom en metaanalys om GI och diabetes (typ-1- och typ-2-diabetes) från Cohcrane, där resultatet visar, att den metabola kontrollen, mätt som en minskning i HbA1c, minskade med 0,5%-enheter, i gruppen med låg-gi-kost. Antalet hypoglykemier minskade också i gruppen. Författarnas slutsats var, att en låg-gi-diet kan förbättra den glykemiska kontrollen vid diabetes, utan att öka antalet tillfällen med hypoglykemi (41). Diskussion evidensbaserade kostråd? Debatten om GI har pågått i många år och är fortfarande aktuell. Det finns en stor polarisering i uppfattningen om GI, och det kan vara svårt att utröna vad som verkligen är evidens. Olika forskarlag har olika uppfattningar, och tolkar studier på olika sätt. En del forskare förefaller fasthålla sina uppfattningar likt religioner och ignorerar ny evidens på området. En del av de olika tolkningarna beror på olika resultat i studierna om GI. Det kan vara en följd av, att oli- 16 Tema - Grunduddannelse Diætisten nr

17

18 ka metoder kan användas i studierna vilket ger olika resultat - fx om testet är utfört på diabetiker eller friska, olika referenslivsmedel, olika provtagningstekniker ven eller kapillärblod, olika testtidpunkt på dagen, bristande standardisering av föregående måltid och fysisk aktivitet. Det är även så, att GI-värden uppskattas i en del studier, om det finns ett liknande livsmedel i en tabell, tas det värdet istället för att man testar produkten. Det är också skillnader i livsmedelstabeller i olika länder, vilket gör, att tabellvärdena för fx en banan inte alltid stämmer överens med värdena för en banan i ett annat land. Livsmedlen i databaserna kan skilja sig åt både i makro- och mikronäringsämnen. Och dessutom finns det skillnader för beräkningar i olika kostbehandlingsprogram. Samlat taget finns det en mängd felkällor som kan uppstå i studier. Några kan ligga bakom de olika resultat som uppvisas i studier och därmed olika uppfattningar om GI-konceptet. Men samma studier kan också tolkas ur olika perspektiv. Ett exempel på att samma evidens kan tolkas olika - är att kostråden för diabetespatienter ser olika ut i olika delar av världen. Rekommendationerna för kolhydrat kan variera mellan pct., proteiner pct- och fett pct. mellan olika länder. Olikheterna reflekterar skillnader i socioekonomiska faktorer och tillgänglighet av livsmedel. Nationer, med högre BNP per capita, har ofta en lägre rekommendation för kolhydrater (42), vilket får utgöra exempel på, att kostråden inte alltid baseras på evidens kring hälsoeffekter (utan i detta tillfälle beror på ekonomiska faktorer). Ändå menar många länder, att det är just det de gör. De använder samma vetenskapliga bakgrundsmaterial/evidens för att dra olika slutsatser och skapa rekommendationer, vilket jag menar kan vara ett exempel på, att materialet kan tolkas ur olika perspektiv. Konklusion Som läsare bör man vara medveten om den rådande polarisering inom GI-området och om det faktum, att artiklar och vetenskapligt material, som innehåller stora metodskillnader, är svåra att jämföra. Därför behövs det fler studier och bättre standardisering. Man bör också vara medveten om, att samma resultat kan tolkas på olika sätt, utifrån personliga intressen eller olika bakgrund eller intention med tolkningen. Eftersom diabetes är en sjukdom som direkt är kopplad till kolhydrat-, lipid- och proteinmetabolismen, har nutrition otvivelaktigt en viktig roll i behandlingen. Tidigare har kolhydrater klassificerats efter deras stuktur och kemiska sammansättning. Även om detta system är lätt att förstå för patienten, så har det inte alltid en stor betydelse in vivo. För diabetiker kan GI vara en god prediktor av blodsockersvar, kanske bättre än de förväntningar som kan ställas till livsmedlet utifrån dess kemiska komposition. Det kan hjälpa patienten att förutse det postprandiella blodsockersvaret och minska antalet hypo- och hyperglykemier, och därmed underlätta kontrollen, samt minska senkomplikationerna. Utmaningen med GI ligger i att få patienten att förstå och kunna använda konceptet. Kritikerna mot GI menar, att dieten innebär restriktioner i livsmedelsval och att den kan strida mot övriga näringsrekommendationer. Jag menar, att GI kan ge viktig information rörande glukosoch insulinmetabolism men konceptet kan aldrig ge hela bilden i förhållande till en sund kost. Om GI används, som det var tänkt från början genom att kostens sammansättning bibehålls och endast livsmedlen, som är rika på kolhydrater, byts ut till låg-givarianter, menar jag, att risken för, att patienten skall uppleva restriktioner, eller att dieten ska strida mot näringsrekommendationer, minimeras. Ett lägre HbA1c är förbundet med färre senkomplikationer. Det är därför av stort intresse att öka den glykemiska kontrollen för att minska risken för makro- och mikrovaskulära komplikationer. Låg- GI-kost har visat sig sänka HbA1c hos personer med typ-1-diabetes och även om resultaten i vissa fall är blygsamma, kan den kliniska användbarheten vara stor. Hos patienter med ett högre LDL och total kolesterol ses en ökad risk för CVD. Det är följaktligen viktigt att sänka dessa blodlipider. Låg-GI-kost har i studier kunnat sänka LDL och total kolesterol, samt öka HDL-koncentrationen. När studier visar på förbättringar av fx HbA1c bygger det på ett genomsnitt, och troligen finns det testpersoner som haft mycket goda resultat av dieten. Därför menar jag, att om patienten är intresserad och motiverad att använda GI-konceptet i sin kost, så bör behandlaren stötta patienten i detta. Slutsatsen är, att låg-gikost med fördel kan användas i behandlingen av typ-1-diabetiker. Referencer 1. FAO/WHO, Carbohydrates in human nutrition. Paper No 66, Wolever, T.M., et al., Determination of the glycaemic index of foods: interlaboratory study. Eur J Clin Nutr, (3): p Wolever, T.M., Carbohydrate and the regulation of blood glucose and metabolism. Nutr Rev, (5 Pt 2): p. S Salmeron, J., et al., Dietary fiber, glycemic load, and risk of NIDDM in men. Diabetes Care, (4): p Salmeron, J., et al., Dietary fiber, glycemic load, and risk of non-insulindependent diabetes mellitus in women. JAMA, (6): p Jenkins, D.J., et al., Glycemic index of foods: a physiological basis for carbohydrate exchange. Am J Clin Nutr, (3): p Arvidsson-Lenner, R. and et al, Glycaemic index. Scandinavian Journal of Nutrition, (2): p Foster-Powell, K., S.H. Holt, and J.C. Brand-Miller, International table of glycemic index and glycemic load values: Am J Clin Nutr, (1): p Rickard, K.A., et al., Lower glycemic response to sucrose in the diets of children with type 1 diabetes. J Pediatr, (3): p Coulston, A.M. and G.M. Reaven, Much ado about (almost) nothing. Diabetes Care, (3): p Fuldstændig referenceliste (1-42) kan fås ved henvendelse til forfatteren. Diætisten nr Tema - Grunduddannelse 18

19 meget Fuldgyldige ernæringsdrikke med højt indhold af energi og protein Telefon

20 Af Camilla Pi Kirkegaard, BA i spansk og retorik, stud. ernæring og sundhed, klinisk diætetik, 7. semester, VIA-University College i Århus Træning og diætbehandling i rehabilitering af kronisk obstruktiv lungesygdom Fysisk træning i rehabilitering har vist sig at have en positiv indvirkning på KOL-patientens tilstand. Studier viser en positiv effekt på graden af åndenød, følelsen af træthed og livskvalitet, det fysiske funktionsniveau samt på overlevelse (1). Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at træning indgår som en del af KOL-rehabilitering, og at en diætist sikrer patienterne tilstrækkelig tilførsel af energi og protein (1). Spørgsmålet er, hvad træning reelt set betyder for ernæringstilstanden, og hvad diætistens arbejde betyder for træningens effekt. Camilla Pi Kirkegaard Træning, ernæringsintervention og vægtstabilitet Indtil videre ses det ikke bevist, at ernæringsintervention i forbindelse med KOL-rehabilitering har en afgørende indvirkning på vægtvedligehold og - øgning. Der fremstår dog indikation på en vis effekt. Et enkelt randomiseret kontrolleret (RCT) studie har påvist, at patienter i et syv ugers rehabiliteringsprogram med træning tabte sig i gruppen, der modtog et flydende placebo-tilskud og holdt eller øgede vægten i gruppen, der modtog flydende ernæringstilskud dagligt (2). Et prospektivt case-controlstudie konkluderede ligeledes, at løbende diætetisk vejledning ved diætist i et et-årigt rehabiliteringsforløb med træning havde haft en positiv, om end lille, effekt på vægtstabilitet og vægtøgning (3). Der mangler således flere større RCT-studier, før man kan tale om egentlig evidens på området. Energibehov og træning Der ligger et begrænset antal studier af mindre omfang omkring træningens betydning for KOL-patientens totale daglige energiforbrug (TEE) samt for deres fysiske aktivitetsfaktor (AF/PAL). To mindre studier har undersøgt, om træning får KOL-patienters totale daglige energibehov til at stige. Et randomiseret kontrolleret studie udførte et seks ugers forløb med 14 patienter med svær KOL. De første to uger fungerede som kontrolperiode uden træning og de sidste fire uger gennemgik patienterne et træningsprogram. Målingerne af TEE viste overraskende, at energiforbruget i perioden uden træning var 500 kj større end i perioden med træning, og at aktivitetsfaktoren ikke steg som forventet men derimod faldt fra 1.53 i de inaktive uger til 1.44 i de uger, hvor patienterne trænede. Forfatterne tilskriver det overraskende resultat et nedsat aktivitetsmønster i dagens yderligere timer i de uger, hvor patienterne trænede (4). Et andet mindre studie udførte et mere kortvarigt forsøg over to dage. Den ene dag var der træning, og den anden dag var der ikke. Resultatet viste, at det gennemsnitlige totale energiforbrug og patienternes aktivitetsfaktor var ens de to dage (5). Tilsyneladende betyder et træningsprogram ikke nødvendigvis, at patienternes energibehov øges, men der kræves flere større undersøgelser, før man kan uddrage specifikke konklusioner. Undgå store måltider før træning På baggrund af en teoretisk antagelse om, at indtag af kulhydrat (grundet dets højere produktion af kuldioxid ved omsætning) ville betyde et større behov for ventilation end ved indtag af fedt, har flere mindre studier undersøgt, i hvilken grad flydende tilskud med varierende energiprocentfordeling påvirker træningsresultatet. Overordnet set administrerede man i studierne umiddelbart før træning enten et fedtrigt flydende tilskud (ca. 55 E% fedt) eller 20 Tema - Grunduddannelse Diætisten nr

LOW CARB DIÆT OG DIABETES

LOW CARB DIÆT OG DIABETES LOW CARB DIÆT OG DIABETES v/ Inge Tetens Professor i Ernæring Forskningsgruppen for Helhedsvurdering Agenda Intro Definition af low-carb diæter Gennemgang af den videnskabelige evidens De specielle udfordringer

Læs mere

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Title of PhD project Effect of different amounts of protein on physiological functions in healthy adults. - The Protein (Meat) and Function

Læs mere

Hvorfor er kost og ernæring vigtig?

Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Rehabilitering, forebyggelse af sygdom og (gen)indlæggelse God Mad- Godt Liv. Knudshoved 17.08.11 Mette Holst. Klinisk Sygeplejespecialist, MKS, Phd. Center for Ernæring

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge

Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge program Indledning - ADHD og forekomst INCA-Studiet nyt stort Hollandsk studie af sammenhæng mellem kost og ADHD Andre

Læs mere

Diabetes i praksis. Lisa Heidi Witt Klinisk diætist, Diabetesforeningen

Diabetes i praksis. Lisa Heidi Witt Klinisk diætist, Diabetesforeningen Diabetes i praksis Lisa Heidi Witt Klinisk diætist, Diabetesforeningen Diabetesforeningen En af Danmarks største patientforeninger: Ca. 90.000 medlemmer Flere end 1.200 frivillige Medlemmer: Personer med

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

Ernæringsindsatsen i Fredensborg Kommune. Præsentation til Forebyggelsesrådet Januar 2017

Ernæringsindsatsen i Fredensborg Kommune. Præsentation til Forebyggelsesrådet Januar 2017 Ernæringsindsatsen i Fredensborg Kommune Præsentation til Forebyggelsesrådet - 19. Januar 2017 Program: Introduktion af team Ernæringsindsatser Perspektivering Spørgsmål Klinisk diætist: 3,5 årig professionsuddannelse,

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

PARENTERAL NUTRITION. Patientinformation. Parenteral ernæring

PARENTERAL NUTRITION. Patientinformation. Parenteral ernæring PARENTERAL NUTRITION Patientinformation Parenteral ernæring HVORFOR ER ERNÆRING NØDVENDIG? Ernæring indeholder energi og næringsstoffer, der er livsvigtige for, at cellerne i kroppen kan leve, fornyes

Læs mere

ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE?

ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE? ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE? Anne Marie Beck IHE, LIFE Dias 1 Lidt baggrund Ernæringstilstand - rehabilitering Charlton K. et al. JNH&A 2010 33

Læs mere

Diætisten - Din hjælp til et sundere liv

Diætisten - Din hjælp til et sundere liv Diætisten - Din hjælp til et sundere liv Udgivet af Foreningen af Kliniske Diætister Redaktion: Lisa Bolting Heidi Dreist Pia Houmøller Udarbejdelse: PRspektiv Layout og design: ekvator ApS Fotos: GettyImages

Læs mere

Sondeernæring til patienter med akut apopleksi

Sondeernæring til patienter med akut apopleksi Sondeernæring til patienter med akut apopleksi Ved klinisk afdelingssygeplejerske Malene Fogh Nielsen Malene.Fogh.Nielsen@hvh.regionh.dk Hvidovre Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Afsnit for Apopleksi

Læs mere

Update på diabeteskosten hvad siger evidensen?

Update på diabeteskosten hvad siger evidensen? Update på diabeteskosten hvad siger evidensen? Inge Tetens Professor i Ernæring Afd. Ernæring Fødevareinstituttet Menu 1. Introduktion, inkl. afgrænsning 2. Den videnskabelige evidens? 3. Diabeteskosten

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest ErnæringsNyt Januar 2014 Torsdag d. 7. november blev der afholdt Ernæringens dag, i Hospitalsenheden Vest. Rigtig mange afdelinger gjorde en stor indsats på dagen. I alt deltog 13 afsnit i dataindsamlingen,

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Optimering af ambulante forløb. Fokus på fysisk aktivitet. Anne Mette Langgaard, fysioterapeut, SHS

Optimering af ambulante forløb. Fokus på fysisk aktivitet. Anne Mette Langgaard, fysioterapeut, SHS Optimering af ambulante forløb Fokus på fysisk aktivitet Anne Mette Langgaard, fysioterapeut, SHS Hvad ved vi om fysisk aktivitet som intervention til kronisk sygdom? Specielt til diabetes Hvordan og hvor

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet Baggrund NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet 26-04-2016 I relation til Ballerup Kommunes overordnede indsats med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt evidens

Læs mere

Børneernæring. Ernæringsfaglig undervisning i CBH. Trine Klindt, Klinisk diætist 1

Børneernæring. Ernæringsfaglig undervisning i CBH. Trine Klindt, Klinisk diætist 1 Børneernæring Ernæringsfaglig undervisning i CBH Trine Klindt, Klinisk diætist 1 Trine Klindt 41 år 2 drenge på 12 og 14 år, gift med efterskolelærer Jakob Klindt Privatpraktiserende diætist i Slagelse

Læs mere

Energibalance og kostsammensætning

Energibalance og kostsammensætning Energibalance og kostsammensætning Af Ulla Skovbæch Pedersen og Anette Due Energibalance Energiindtag er den mængde mad (kalorier), du får fra kosten, bestående af fedt, protein, kulhydrater og alkohol.

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling 4 HIGH BLOOD PRESSURE Forhøjet blodtryk Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling Fakta om forhøjet blodtryk: Dr. Raths Cellular Health anbefalinger - Dokumenteret

Læs mere

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Ældreservice Udvalgsformanden 3 Formål 4 Traditioner 4 Kvalitet 4 Fleksibilitet 5 Valgmuligheder 6 Ernæringsvejledning 7 Information 8 Udvalgsformanden

Læs mere

8.3 Overvægt og fedme

8.3 Overvægt og fedme 8.3 Overvægt og fedme Anni Brit Sternhagen Nielsen og Nina Krogh Larsen Omfanget af overvægt og fedme (svær overvægt) i befolkningen er undersøgt ud fra målinger af højde, vægt og taljeomkreds. Endvidere

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

DIÆTBEHANDLING VED TYPE 2 DIABETES (VOKSNE)

DIÆTBEHANDLING VED TYPE 2 DIABETES (VOKSNE) FAKD S R AMMEPLANER Revideret for FaKD s kvalitetsudvalg af Birgit Schelde, Maiken Beck, Merethe Have og Lene Hansen. Januar 2001 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. UNDERSØGELSER... 5 3. DIÆTPRINCIPPER...

Læs mere

Fedme handler ikke (altid) om kalorier

Fedme handler ikke (altid) om kalorier Fedme handler ikke (altid) om kalorier Tine Jess, forskningsleder, dr.med Thorkild IA Sørensen, professor, dr.med Danish Obesity Research Center Institut for Sygdomsforebyggelse Dogmet om at fedme skyldes...

Læs mere

Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring

Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring Titel: Indhold: Placering: Molekylær ernæring/molecular Nutrition Almen molekylær ernæring (5 ECTS) Bioaktive Fødevarekomponenter og Functional Foods (10 ECTS)

Læs mere

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling)

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling) PROHIP Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Did you feed your patient today? Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring Prader-Willi Syndrom og kost Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring 1 INDIVIDUALISERET DIÆT!!! 2 De officielle kostråd 1. Spis varieret, ikke for meget, og vær fysisk aktiv

Læs mere

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today?

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? PROHIP Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt

Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt 1. Småtspisende ældre Med alderen sker der en række ændringer i menneskets anatomiske, fysiologiske og psykiske for hold, ændringer

Læs mere

PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION. DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011

PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION. DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011 PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011 Protein anbefalinger til raske voksne konklusioner fra WHO/FAO/UNU

Læs mere

Behandling af diabetes i det postoperative forløb. Sandra Loretta Danum Klinisk diætist Rigshospitalets Ernæringsenhed, 5711

Behandling af diabetes i det postoperative forløb. Sandra Loretta Danum Klinisk diætist Rigshospitalets Ernæringsenhed, 5711 Behandling af diabetes i det postoperative forløb Sandra Loretta Danum Klinisk diætist Rigshospitalets Ernæringsenhed, 5711 Hvorfor skal vi interessere os for diabetes i det postoperative forløb? Stressmetabolisme

Læs mere

Sukker og børns adfærd

Sukker og børns adfærd + Sukker og børns adfærd + Hvem er vi? Mia og Michelle Ernæring og sundhedsstuderende fra VIA university collage I Århus Praktik I Randers Sundhedscenter + Indhold Fakta og statistik Præsentation af studier

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

Vægtøgning. Kost der understøtter hypertrofi

Vægtøgning. Kost der understøtter hypertrofi Vægtøgning Kost der understøtter hypertrofi Vægtøgning kost og træning Øgning af magre kropsvægt, muskelvægt opnås bedst gennem en kombination mellem styrketræning og en sund og varierende kost. Stimuliene

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Ny Nordisk Hverdagsmads effekt på sundheden resultater fra Butiksprojektet

Ny Nordisk Hverdagsmads effekt på sundheden resultater fra Butiksprojektet Ny Nordisk Hverdagsmads effekt på sundheden resultater fra Butiksprojektet Sanne K Poulsen, Anette Due, Andreas B Jordy, Bente Kiens, Ken D Stark, Steen Stender, Claus Holst, Arne Astrup, Thomas M Larsen

Læs mere

5. KOST. Hvor mange har et usundt kostmønster?

5. KOST. Hvor mange har et usundt kostmønster? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 5. KOST En uhensigtsmæssig kost med et højt fedt-, salt- og sukkerindhold samt et lavt indhold af frugt, grønt og fisk øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme,

Læs mere

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Hjerterehabilitering: Status og udfordringer v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Dagsorden Baggrund Status Udfordringer Hjerterehabilitering Hospital Hospital Kommune Kommune, almen praksis & foreninger

Læs mere

Rehabilitering med fokus på ernæring og træning på hospitaler. Hanne Elkjær Andersen, Overlæge Ph.d. Katrine Storm Piper, Fysioterapeut

Rehabilitering med fokus på ernæring og træning på hospitaler. Hanne Elkjær Andersen, Overlæge Ph.d. Katrine Storm Piper, Fysioterapeut Rehabilitering med fokus på ernæring og træning på hospitaler Hanne Elkjær Andersen, Overlæge Ph.d. Katrine Storm Piper, Fysioterapeut Rehabilitering med fokus på ernæring og træning på hospitaler Geriatrisk

Læs mere

En blodprøve kan afsløre den rette diæt

En blodprøve kan afsløre den rette diæt En blodprøve kan afsløre den rette diæt Mads Fiil Hjorth Adjunkt madsfiil@nexs.ku.dk Institut for Idræt og Ernæring Sektion for fedmeforskning Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

KOSTOGCANCER RAPPORT OM KRÆFTPATIENTERS KOST OG ERNÆRING JUNI 2016

KOSTOGCANCER RAPPORT OM KRÆFTPATIENTERS KOST OG ERNÆRING JUNI 2016 KOSTOGCANCER RAPPORT OM KRÆFTPATIENTERS KOST OG ERNÆRING JUNI 2016 Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Foreningen af Kliniske Diætister Kost & Ernæringsforbundet Fresenius Kabi Rapporten kan frit refereres

Læs mere

En guide til den småtspisende. Gode råd og inspiration til patienter og pårørende

En guide til den småtspisende. Gode råd og inspiration til patienter og pårørende En guide til den småtspisende Gode råd og inspiration til patienter og pårørende Tålmod og udholdenhed Mens mange mennesker kæmper for at holde vægten nede og spare på kalorierne, er det for andre en lige

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse

Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse Et tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Gentofte, Lyngby- Taarbæk

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke ENTERAL ERNÆRING Patientinformation Sondeernæring og ernæringsdrikke Hvis du ikke får tilstrækkeligt med energi, protein, vitaminer og mineraler, kommer du ind i en ond cirkel... Du har mindre appetit

Læs mere

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Befolkningen i Norden er gennem de senere årtier blevet mere heterogen grundet

Læs mere

Professor Arne V. Astrup Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Institut for Human Ernæring

Professor Arne V. Astrup Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Institut for Human Ernæring Ugeskr Læger 2004;166(17):1564 The Atkins diet Status for dokumentation af effekt og sikkerhed STATUSARTIKEL Print Professor Arne V. Astrup Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Institut for Human Ernæring

Læs mere

Information om Testosteronbrist

Information om Testosteronbrist Information om Testosteronbrist Information om testosteronmangel Indledning Hvis du er over 40 år, har du måske oplevet forandringer i din krop og i din almene sundhedstilstand, som for eksempel vægtforøgelse,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SUNDHEDSFORLØB

EKSEMPEL PÅ SUNDHEDSFORLØB EKSEMPEL PÅ SUNDHEDSFORLØB Udkast til Sundhedsforløb Varighed: 3 måneder. Kontaktperson fra Frokost.dk: Line Eckermann, Sundhedsfaglig konsulent og Projektleder for Firmasund. Måned Aktivitet Tidsforbrug

Læs mere

Kapitel 3. Kost. Tabel 3.1 Anbefalinger for energifordeling i kosten

Kapitel 3. Kost. Tabel 3.1 Anbefalinger for energifordeling i kosten Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge De unge spiser oftere mere

Læs mere

Blodsukker og energi. Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen

Blodsukker og energi. Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen Blodsukker og energi Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen 1 Blodsukker Blodsukker er mængden af sukkerstoffet glukose i blodbanen Den primære energikilde for de fleste mennesker i moderne samfund

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Besvarelser fra diætister 2014

Besvarelser fra diætister 2014 Besvarelser fra diætister 2014 1. Køn: Mand 5 2,6% Kvinde 187 97,4% 2. Alder: Under 30 år 35 18,2% 30-39 år 46 24,0% 40-49 år 46 24,0% 50-59 år 56 29,2% Over 60 år 9 4,7% 3. Region: Hovedstaden 53 27,6%

Læs mere

Ulighed i sundhed Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Knut Borch-Johnsen Vicedirektør, dr.med Holbæk Sygehus

Ulighed i sundhed Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Knut Borch-Johnsen Vicedirektør, dr.med Holbæk Sygehus Ulighed i sundhed Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen Knut Borch-Johnsen Vicedirektør, dr.med Holbæk Sygehus Ulighed i Sundhed Something is rotten in the state of Denmark Forebyggende

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Majbritt Blume-Hellesøe, ES11146 Katrine Lorenzen, ES11118 Susanne Hørlyk Schmidt, ES11125. Side 1 af 73

Majbritt Blume-Hellesøe, ES11146 Katrine Lorenzen, ES11118 Susanne Hørlyk Schmidt, ES11125. Side 1 af 73 Side 1 af 73 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Abstract... 5 Indledning... 6 Formål... 7 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Metode... 8 Opgavens struktur... 8 Videnskabsteori... 8 Det randomiserede

Læs mere

Type 1-diabetes hos børn og unge

Type 1-diabetes hos børn og unge EN VEJLEDNING TIL PERSONALE I SKOLE OG DAGINSTITUTIONER I denne pjece kan I læse om type 1-diabetes hos børn og unge og få vejledning til, hvordan I håndterer barnets diabetes i hverdagen. TYPE 1-DIABETES

Læs mere

Sundhedsprofil: Forhøjet stofskifte

Sundhedsprofil: Forhøjet stofskifte Hvad er - Forhøjet stofskifte? 2014 Sundhedsprofil: Forhøjet stofskifte Brug den medicinske mulighed til reel helbredelse Dialog & Opgave Forhøjet stofskifte er en af de sygdomme, der er kategoriseret

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Høringssvar vedr. National Klinisk Retningslinje for KOL-Rehabilitering

Høringssvar vedr. National Klinisk Retningslinje for KOL-Rehabilitering Sundhedsstyrelsen Sygehuse og Beredskab syb@sst.dk Østerbro, 12. marts 2014 Høringssvar vedr. National Klinisk Retningslinje for KOL-Rehabilitering Danmarks Lungeforening takker for muligheden for at give

Læs mere

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013.

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Når du skal starte med sondemad derhjemme Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Inden min mand blev syg, forestillede jeg mig det værste, når folk talte

Læs mere

v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI

v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI I anledning af arrangementet "Fup og fakta om psykofarmaka" Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatriforeningernes Fællesråd den 27. januar 2015 MX, 22. januar

Læs mere

Hvordan bliver data fra kostundersøgelserne brugt i udvikling og evaluering af kostråd?

Hvordan bliver data fra kostundersøgelserne brugt i udvikling og evaluering af kostråd? Hvordan bliver data fra kostundersøgelserne brugt i udvikling og evaluering af kostråd? Ulla Holmboe Gondolf, Postdoc Afdeling for Ernæring DTU Fødevareinstituttet Nye kostråd lanceres 17/9-2013 Arbejdet

Læs mere

Æg som superfood. Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring. Herlev og Gentofte Hospital Enhed for Klinisk Ernæringsforskning

Æg som superfood. Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring. Herlev og Gentofte Hospital Enhed for Klinisk Ernæringsforskning Æg som superfood Nina Geiker Post.doc. Ph.d., Cand.scient.. Human Ernæring Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet 1 Dagligt indtag i Danmark 1/3 æg ~18g Er det passende? For meget? For lidt?

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Salt, sundhed og sygdom

Salt, sundhed og sygdom Department of Nutrition Salt, sundhed og sygdom sygdom Sundhe Seniorforsker Seniorforsker Lone Banke Rasmussen Afd. For Ernæring, ring, FødevareinstituttetF 2 Salt = NaCl 1 g Na svarer til 2,5 g salt 1

Læs mere

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud ADHD et liv i kaos Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud v. Psykolog Anette Ulrik og Dorthe Wulff Kelstrup www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

De eksisterende kostråd hvorfor skal de revurderes?

De eksisterende kostråd hvorfor skal de revurderes? De eksisterende kostråd hvorfor skal de revurderes? Inge Tetens Afdelingen for Ernæring Kostrådene som de er nu! 1 Kostrådene 2005 Spis frugt og grønt 6 om dagen Spis fisk og fiskepålæg flere gange om

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen

Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Perspektivering af Diabetes Impact Study Sundhedsfagligt og politisk En behandlingssucces:

Læs mere

DIÆTBEHANDLING VED TYPE 2 DIABETES

DIÆTBEHANDLING VED TYPE 2 DIABETES DIÆTBEHANDLING VED TYPE 2 DIABETES (voksne) Rammeplanen er revideret for FaKD`s kvalitetssikringsudvalg af: Birgit Schelde, Maiken Beck, Merethe Have og Lene Hansen. januar 2001 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Formålet med disse kliniske retningslinjer er at give alle læger et fælles grundlag for forebyggelse af cardiovaskulære sygdomme

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

Motion som forebyggelse og medicin, hvordan?

Motion som forebyggelse og medicin, hvordan? Motion som forebyggelse og medicin, hvordan? Idræt, sundhed og sociale faktorer København, 26. februar 2008 Der kræves QuickTime og et TIFF (LZW)-komprimeringsværktøj, for at man kan se dette billede.

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

DIABETES OG HJERTESYGDOM

DIABETES OG HJERTESYGDOM DIABETES OG HJERTESYGDOM Diabetes og hjertesygdom Hjertesygdom kan ramme alle mennesker, men når du har diabetes forøges din risiko. Det at have diabetes får dig til at tænke mere på din sundhed, således

Læs mere