mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE nr årgang 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013"

Transkript

1 mejeristen nr årgang 2013 delegeretmøde og kongres SIDE 4-5 Nye Mejerister SIDE 12-13

2 { formanden har ordet } Ekstraordinær generalforsamling DMF Sønderjyllands afd. 901 Så fik vi igen en god og solrig sommer i Danmark, med mulighed for at nyde den skønne danske natur og fine badestrande. Ferien varer ikke ved og arbejdet kalder igen, men med så godt vejr er alle batterierne ladet godt op. Jeg ser frem til et spændende efterår med optakt til og afholdelse af DMF s 25. delegeretmøde. DMF s 25. delegretmøde, 4. oktober 2013 Alle afdelinger har nu indsendt lister med hvem de har valgt til at repræsentere deres medlemmer på delegeretmødet. Afdelingsvalgte, landsbestyrelsen, intern revisor og feriefondsbestyrelsen i alt 27 delegerede som har det store ansvar at lægge linjerne for de næste 4 års arbejde. Den skriftlige beretning er i skrivende stund under udarbejdelse og mangler lige den sidste afpudsning. Der ligger et stort arbejde i at skrive, sammensætte og finde de ting der skal med i en sådan beretning, og jeg håber virkelig at alle delegerede vil læse beretningen nøje, da det vil kunne danne grundlag for en god debat. Hvilken retning skal Danske Mejerister Fagforening bevæge sig i? Det er nu I har muligheden for at gøres Jeres indflydelse gældende. Inde i bladet vil man bl.a. kunne se hvem de enkelte afdelingsgeneralforsamlinger har valgt som delegerede. Overenskomstforhandlinger igen OK2013 blev som de fleste bekendt kun forlænget med 11 måneder, og derfor skal der forhandles overenskomst igen til foråret. På delegeretmødet til oktober bliver tidspunktet hvor DMF samler alle trådene, til det der bliver DMF s krav. Der vil komme meget omkring OK2014 både her Der er ikke mange i dansk fagbevægelse der kan prale med medlemsfremgang i medlemsbladet, men også på DMF s hjemmeside og på facebook. Medlemssituationen Danske Mejeristers Fagforening havde medlemsfremgang i 2012, og dette er fortsat i 2013 hvor fremgangen pt. næsten er 3,5%. Der er ikke mange i dansk fagbevægelse, der kan prale med medlemsfremgang, men stabile medlemstal kommer ikke af sig selv. Gode tillidsvalgte som tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer der har faglig stolthed, er opskriften på den udvikling DMF har været inde i. Det lover godt for vores lille fagforening, og gør mig som Jeres formand meget stolt. Det er af stor betydning at vi kan stå samlet, specielt når der skal forhandles overenskomst. Ny hjemmeside Der har været arbejdet intenst med hjemmesiden gennem et par måneder og jeg var meget glad for at nye hjemmeside kunne offentliggøres lige inden jeg gik på sommerferie. Jeg synes selv resultatet er blevet ganske godt, du kan se mere inde i bladet. -Lars Gram Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Sønderjyllands afd. 901, jævnfør vedtægternes 7. Det er ikke lykkedes bestyrelsen at finde en næstformand, der ønskede at overtage formandsposten når formanden, som oplyst på afdelingens ordinære generalforsamling, trækker sig fra formandsposten umiddelbart efter DMF s delegeretmøde. Generalforsamlingen afholdes, søndag den 6. oktober 2013, kl på Agerskov Kro. Dagsorden: Dagsorden ifølge vedtægterne. MVH. Brian Petersen Danske Mejeristers Fagforening afd. 910 Sjælland Måske Danmarksrekord i DMF (902) Har ikke hørt, at andre i LO familien kan det, vi gør oppe i Nordjylland år efter år. Det med at skulle holde en generalforsamling for sine medlemmer kan godt være en ubehagelig ting, hvis man ikke kan få sine kollegaer/medlemmer til at møde op. Det kender vi ikke til i Afdeling 902 nordjylland. Vi kan takke vores gode medlemmer for fantastisk opbakning til generalforsamlingen. Uden at gøre større armbevægelser, møder vores medlemmer talstærkt frem til generalforsamlingerne. Cirka 50 procent af alle vores medlemmer mødte op på Bryggen, for at høre om året i Afdeling 902 og overenskomsten. Os i bestyrelsen vil bare sige TAK for den store opbakning til vores bette fagforening. Det gør det absolut meget sjovere og mere spændende for bestyrelsen, at vi har dette arrangement hvert år, at se frem til. PBV. Mange tak for fremmødet og vi ses næste år Vi snakkes. Lars lund 2 Mejeristen nr

3 { Delegeretmøde } Ordinært delegeretmøde og kongres Listen over de medlemmer der skal lægge Feriefonden. linjerne for de næste 4 års arbejde i Danske 1. Beretning. Mejeristers Fagforening kan gøres op på 2. Delegeretsperiodens regnskab. mange måder. 3. Fremtidens feriefond. Bl.a. er 4,3% af samtlige medlemmer med til 4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. delegeretmødet, afdelingerne Bornholm, Sjælland Valg af bestyrelses suppleant. og Ribe Sdr. har hver 7,4% af de delegerede, og Delegeretmødet afsluttes. afdeling Midt/Vest har som den største 18,5% af de Møde vedr. overenskomst fornyelsen delegerede. Landsbestyrelsen lægger op til en åben debat, til Samlet er der i alt 27 delegerede (listen kan ses gavn for medlemmerne mange år fremover. på siden overfor) og det er hos dem du/i skal rette Fornyelse af fællesoverenskomsten for Mejeripersonale og chauffører mellem DI/MA og 3F, NNF og henvendelse hvis DMF skal præges som du/i ønsker. DMF/ Serviceforbundet. Fristen for at indsende forslag er dog passeret, DMF s overenskomst krav i forbindelse med men det hindrer ikke at du/i kan komme med forslag til debatten, det er trods alt på delegeretmødet styrelsen har derfor valgt at disse krav bliver OK2013, er stadigvæk meget aktuelle. Landsbe- at fremtidens linjer tegnes. udgangspunktet, til den debat der skal være om eftermiddagen den 4. oktober efter delegeretmødet. DMF s 25. Delegeretmøde bliver som bekendt afholdt på Severin i Middelfart den 4. oktober Det bliver de delegerede samt et lille dusin andre tillidsvalgte ude fra afdelingerne der kommer til Programmet for de delegerede bliver som at debattere og efterfølgende udtage de krav DMF følgende: fremfører til OK2014. Ankomst. Så kære medlemmer I har dermed frem til Åbning af delegeretmødet. delegeretmødet muligheden for at påvirke overenskomstdebatten, og dermed DMF s overenskomst DMF s 25. delegeretmøde. m. følgende dagsorden: krav. Overenskomstforhandlingerne bliver denne gang lidt anderledes, end det vi i mejeribruget har 1. Valg af dirigenter og stemmetællere. været vant til. Tidligere har der været forhandlet 2. Godkendelse af forretningsorden og diæter. forskudt set i forhold til det øvrige arbejdsmarked, 3. Lands bestyrelsens beretning. mens der nu skal forhandles samtidigt. 4. Delegeretsperiodens regnskab. 5. Forslag til vedtægtsændringer. -Lars Gram 6. Generelle forslag. 7. Valg af landsformand/ forretningsfører. 8. Valg af intern revisor/ bilags kontrollant. 9. Valg af ekstern revisor. Deltagerliste 901 Sønderjylland Brian Petersen Bilags kon. Jonna Kirkmand Henrik B. Nielsen Marc U. Schmidt Robert Lorenzen 902 Nordjylland Lars Lund Feriefond Arne Hansen Claus Haugård Søren-Peter Lund 905 Bornholm Ole Madsen Gunni Andersen 910 Sjælland torben Madsen Kasper Jans-Pedersen 913 Midt/ Vest Mogens Vorgod Jan Hartvigsen Keld Meldgaard Karl-Aksel Døssing Larsen Jacob Lindgaard 927 Randers Martin Nybo Hansen Kenneth Winther Morten M. Jensen 928 Ribe-Sdr. Jan Søndergaard Jensen Torben Sørensen 950 Fyn Kent Jørgensen Formand Henrik Leth Børsen Kim S. Mogensen Lars Gram { Delegeretmøde } 4 Mejeristen nr

4 { Lidt af hvert } Ny hjemmeside DMF har fået ny hjemmeside Lige før sommerferien gik vi i luften med en helt ny hjemmeside. Det er vores mål at gøre det mere enkelt og overskueligt for medlemmerne og dem der forhåbentlig overvejer medlemsskab. På forsiden har vi fokus på nyheder og de emner vi gerne vil fremhæve. Under DMF kan du finde den vigtigste information om DMF's mål og arbejde - og der er meget. Afdelingerne er blevet mere synlige og her kan du altid finde informationer fra det lokale arbejde. Personalia vil vi også gerne gøre mere ud af. Her kan du følge med i hvem der bliver uddannet indenfor faget, jubilæumer og fødselsdage.... Giv os ris og ros, så vi kan udvikle hjemmesiden i tråd med medlemmernes ønsker. God fornøjelse -Lars Gram Generalforsamling afd. 910 Sjælland Generalforsamling afd. 910 Sjælland blev afholdt på Slagelse Mejeri den 13/ I alt 17 medlemmer og pensionister mødte frem. 1. Velkomst ved afdelingsformand Torben Madsen. 2. Gunner Madsen blev valgt til dirigent, og Christian Sørensen til referent. 3. Torben aflagde beretning hvor afdelingens medlemstal, verserende faglige sager og OK 2013 blev gennemgået. Afdeling 910 har haft en medlemsfremgang på i alt 5 medlemmer. 4. Afdelingsregnskabet viser et plus på kr ,22. Regnskabet er godkendt. 5. Ingen indkomne forslag. 6. Christian Sørensen blev genvalgt som næstformand. 7. John Nielsen blev genvalgt til suppleant. 8. Poul Møller blev genvalgt som revisor. 9. Jesper blev valgt som revisor suppleant. 10. Valg af deltager til delegeretmødet: Torben selvskrevet da han er med i landsbestyrelsen, Kasper Jans-Pedersen blev valgt. Afdelingen har mulighed for at vælge en gæst til delegeretmødet (landsbestyrelsens forslag da der efter delegeretmødet skal drøftes OK2014). Per Kofoed AMR på Slagelse mejeri er blevet indstillet. 11. Der blev snakket om medlemsarrangement, nærmere information vil blive opslået på virksomhederne eller sendt til aktive medlemmer. 12. DMF formand Lars Gram orienterede om DMF s virke, med vægt på regnskab, feriefond, OK2013 og delegeretmødet. Generalforsamlingen blev afsluttet med en tak for god ro og orden. Ref: Christian Sørensen Slagelse d. 13/ Gokart i Afdeling 902 Det er godt nok ved at være et stykke tid siden, men er blevet oplyst om, at afdelingen ikke har været god nok til at fortælle historien. Vi havde et bette godt arrangement hvor der var gokart ude i det fri, desværre var vejrguderne ikke helt med os. Lidt regn men stadigvæk lunt i vejret, så det var utroligt svære forhold for de kørende. En flok herrer og en enkelt pige var klar til kamp på en våd bane, hvor det var teknikken som ville løbe at med førstepladsen. Manden med førstepladsen fra sidste gang vi havde arrangement Polle havde meget svært ved at koncentrere sig, idet grillen var startet med kæmpe store frankfurtere Efter et spændende løb men vanvittigt svært skulle vinderne kåres, det blev pigen Rikke som løb med sejren. Fortjent måtte alle erkende, men det var en svær kamel at sluge for os mænd. Sådan ser en glad vinder ud... Vi snakkes Lars Lund Dækning ved død Michael Knudsen hævede beløbet ved død til kr. Michael Knudsen, 46 år, arbejder som mejerist i skummesalen på Grøndal Mejeri i Faaborg. Han bor med sin kone og to voksne børn i eget hus i Broby på Fyn. Som andre medlemmer af DMF med pensionsordning i PensionDanmark har Michael en række forsikringer, som kan hæves eller sænkes. Han har valgt at sætte mindstebeløbet ved død op fra kr. til kr. Jeg er sikkerhedsrepræsentant og var til et fagligt møde, hvor pensionen også blev gennemgået. Her kunne jeg se, at jeg i forhold til min løn godt kunne være bedre dækket. Derfor hævede jeg dødsfaldssummen til kr. Med faste månedlige udgifter til bl.a. huset er det en stor tryghed for familien. Min kone vil stå bedre økonomisk, hvis jeg dør før pensionsalderen, siger Michael. Det er nemt at ændre sine forsikringer Michael vil gerne anbefale kollegerne i branchen, at de tjekker deres personlige pensionsoplysninger på PensionDanmarks hjemmeside. Og han har også nævnt mulighederne for kollegerne på Grøndal Mejeri. Det er nemt at få adgang. Man logger bare på med sit NemID, ligesom når man logger ind på sin netbank. Når man først er inde, får man et rigtig godt overblik over pensionsordningen, og det er også meget nemt at ændre beløbene i forsikringerne, siger Michael. 6 Mejeristen nr

5 { Feriefonden informerer } Stadigvæk mulighed for udlejning! 12 fine huse Kærneland kan byde på 12 fine sommerhuse med plads til 6-7 personer, stort grønt område med masser af plads og dejlig legeplads med bl.a. hoppepude og svævebane. En af Danmarks dejligste badestrande er kun fem minutters gang fra Kærneland. Tjek med hjemmesiden om der er booket eller frit. Hjemmesiden bliver opdateret løbende. Prisliste 2013 for Kærneland DMF medl. Øvr. medl. Højsæson Højsæson ugerne ugerne Leje af feriehus pr. overnatning (søn. kl fre. kl ) kr. 330,00 kr. 500,00 kr. 400,00 kr. 600,00 Leje af feriehus pr. overnatning (fre. kl søn. kl ) kr. 500,00 kr. 500,00 kr. 600,00 kr. 600,00 Leje af feriehus pr. uge kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Leje af feriehus weekendophold (fred. kl mand. kl.11.00w) kr ,00 kr ,00 Elforbrug er sat til kr. 3,-/kW. kr. kr. kr. kr. Campingpladsen pr. overnatning kr. 150,00 kr. 200,00 Hunde gebyr huse kr. 200,00 kr. 200,00 Hunde gebyr campingplads kr. 100,00 kr. 100,00 Kontingent for passiv medlemmer pr. år. kr. 300,00 Afbestillingsgebyr kr. 200,00 kr. 200,00 Rykkerbreve pr. brev kr. 200,00 Forklaring til booking kr. 200,00 af vores feriehuse. For DMF s kontingentbetalende pensionistmedlemmer er der mulighed for rabat. (mandag - torsdag til halv pris udenfor højsæsonen) I højsæsonen lejes der kun på ugebasis, med mindre der ikke er fyldt helt op. Enkelt dage udlejes i højsæsonen først ca. 14 dage før. Når der er blevet klikket på Booking på vores hjemmeside. Kommer denne side frem. Det er denne side booking fremover skal foregå fra. Der kan bookes på vores hjemmeside eller på facebook Vælg NemID Ved at sætte flueben i feltet ved NemID I Kærneland er der mulighed for at lejer, udenfor hovedferien, kan leje indtil flere huse, og i forbindelse hermed at kunne benytte fælleshusets faciliteter mod et beløb af kr. 750,00. 8 Mejeristen nr

6 { Them andelsmejeri } Them Andelsmejeri har 125 års jubilæum Danske Mejerister Fagforening ønsker Them Andelsmejeri et stort tillykke med jubilæet. I 1888 besluttede 8 landmænd at etablere mejeriet Them Andelsmejeri, her 125 år senere er antallet af andelshavere steget til 32, og mælke indvejningen er nu på 54 mio. kg mælk. Mejeriets dygtige medarbejdere producerer tons ost, af den traditionelle danske Danbo ost. De mest kendte mærke er nok Fætter Kras og Gamle Svend. Danske Mejeristers Fagforening ønsker endnu engang medarbejdere og mejeri tillykke med 125 års jubilæet. Lars Gram Pensionisttræf 2013 dag 1 Vi var inviteret til at møde i Kærneland den 28., 29. og 30. maj. Der var inviteret 43, men der var et par afbud. Vi mødte alle op til kl. 15, hvor der var indkvartering. Derefter var der kaffe og lagkage. kl. 18 var der festmiddag i fælleshuset. Så snart vi alle var kommet til bords, bød Svend velkommen og fortalte om menuen. Da det var overstået blev fanen båret ind af Svend Aage. Vi rejste os alle. Dette var en flot og højtidelig start af festen. Derefter nød vi den gode mad og en flot servering. Under middagen sang vi nogle sange. Flemming Jørgensen spillede hyggemusik under spisningen og senere blev der spillet op til dans. Lars Gram, formand for DMF gav os en orientering om hvad der sker i forbundet. Han var en hel del inde omkring den nye overenskomst, som netop er afsluttet og som jo har været en svær proces. Han sagde også, at det var dejligt at se en flok glade pensionister som hyggede sig. Endnu engang skal vi huske på at af de 250 kr. vi betaler bliver der en stor del tilbagebetalt til pensionistklubben. Der bliver hvert år givet en buket blomster til den ældste deltager. I år var det Erik Jensen som var 86 år. Aftenen sluttede med at vi sang skuld gammel venskab rejn forgo. Kl. 8 var bussen klar til turen ud i det blå. Første stop var Høgelund mejeri. Vi kørte på den gamle hærvej der hvor vi kunne. Chaufføren var rigtig god til at fortælle os om de forskellige ting vi kørte forbi da han var meget godt stedkendt. Tak for det. Så nåede vi Høgelund mejeri. Vi blev budt velkommen og derefter blev vi delt op i 3 hold. Desværre var der ingen produktion om onsdagen. Vi gik rundt via besøgsgangen og der kunne vi se de forskellige afdelinger. Vi fik en meget fyldestgørende orientering af de 3 fagfolk, der viste os rundt. De fik til gengæld også mange spørgsmål af os som de besvarede med bravur - tak for det. Endnu en stor tak til Arla Foods for at vi må komme ind og se Jeres mejerier. Det er noget at vi som gamle mejerister sætter stor pris på. Derefter kørte vi til Frøslev kro hvor vi spiste middagsmad. Bagefter et smut over grænsen, hvor der skulle handles lidt og ellers gik turen tilbage til Kærneland. Kl. 18 var der tag selv bord som var forberedt af vores dygtige køkkenpersonale, fint anrettet og med masser af tilbehør samt øl og snaps. Underholdningen blev leveret af et orkester, der kalder sig lidt af hvert. Munter musik som vi også kunne synge med på. Så var klokken blevet 23 og slut på denne dag. dag 2 Dagen startede kl. 7 med morgensang og flaghejsning. Derefter gik vi ind til et veldækket morgenbord med fine mejeriprodukter som var sponsoreret af Arla Foods. en god tanke da vi jo alle er gamle mejerister. En stor tak fra os alle. dag 3 Morgenmaden var klar kl. 8 og vi satte os igen til et veldækket bord. Under morgenmaden rejste Anker Olsen sig op og takkede på forsamlingens vegne pensionistklubbens bestyrelse for det fine træf - flot stykke arbejde. Bagefter takkede Walter Hegner også for et godt træf. Han sagde blandt andet også vi skal værne om vores pensionistklub og betale de 250 kr. med glæde for at være med i fællesskabet. Anne-Maria fra den nedlagte østjyllands afd. fortalte, at bestyrelsen enstemmigt havde bestemt at donere et ukendt pengebeløb til pensionistklubben, god tanke. Til slut sagde vi alle farvel til hinanden. Med venlig hilsen Tage Larsen. 10 Mejeristen nr

7 Dimissionsfest for de nye mejerister juni 2013 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold College Fredag den 28. juni 2013 blev der holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført hovedforløb 4 og dermed deres sidste skoleophold i uddannelsen. 14 nåede slutmålene. Der var 16 mejerielever tilmeldt den afsluttende projekteksamen / svendeprøve. To dumpede ved svendeprøven juni Mejerister juni Beståede mejerister juni 1. Carsten Hinrichsen, Esbjerg. Fremstilling af opstukken ost 30+ i ostekar. Glejbjeg Mejeri Arla Foods, Taulov Mejeri, Fredericia Arla Foods, Esbjerg Mejeri. 2. Daniel Schmidt Østergaard, Gørding. Fremstilling af sødmælkspulver. Jernved Mejeri, Gredstedbro. Arla Foods, Esbjerg Mejeri. 3. Erik Alejandro Møller Andersen Kruså. Fremstilling af IBS smør på kærne. Lacotan A/S Arla Foods, Kruså Mejeri 4. Anders Vester Jensen, Mariager. Fremstilling af opstukken ost 30+ i ostekar. Nørager Mejeri A/S Arla Foods, Hobro Mejeri. 5. Jonas Vestergaard Pedersen, Kjellerup. Fremstilling af letmælks røre yoghurt med 3 forskellige pasteuriserings-temperaturer. Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri. Arla Foods, Arinco Mejeri, Videbæk. 6. Klaus Holdgaard Jensen, Holstebro. Fremstilling af ymer på basis af koncentreret mælk. Arla Foods, Hoco Mejeri, Holstebro Arla Foods, Holstebro Mejeri. 7. Mads Rudebeck Lütken Bech, Thorsø. Skumning af mælk i skummesalen. Mammen Mejeri A/S, Bjerringbro Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Drøsbro Mejeri, Thorsø Martin Nielsen, Odense C. Fremstilling af blåskimmelost i ostekar med lavpasteuriseret mælk. Arla Foods, Taulov Mejeri, Fredericia. Arla Foods, Birkum Ost, Odense SØ. 9. Mikkel Kjær Højmose, Ringkøbing. Fremstilling af blåskimmelost i ostekar med lavpasteuriseret mælk. Luckerbie Creamery, Scotland. Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Videbæk. Musikere ved Odense Symfoniorkester spillede på lur Morten Bækdal Mærsk, Videbæk. Skumning af mælk i skummesalen. Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Videbæk. Arla Foods, Arinco Mejeri, Videbæk. I uge , havde Kold College besøg fra Uludag Universitets afdeling for mejeriuddannelse i Karacabey i Tyrkiet. Gæsterne var ledere, lærere og studerende. Formålet med besøget var en opfølgning på tidligere besøg fra Kold College i Tyrkiet, hvor dir. Hans Skjerning, uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, suppleret med et par mejeriteknologstuderende i flere omgange har besøgt Tyrkiet for at etablere, styrke og udvide samarbejdet mellem skolerne. Gæsterne fra Tyrkiet Peter Hedegaard Kruså. Fremstilling af is med to forskellige fedtindhold. Arla Foods, Bislev Mejeri, Nibe. Arla Foods, Kruså Mejeri. 12. Torben Vestergaard Sørensen, Brande. Fremstilling af letmælks røre yoghurt med 3 forskellige pasteuriserings-temperaturer. Arla Foods, Holstebro Mejeri Arla Foods, Tistrup Mejeri. 13.Thomas Dan Nielsen Møldrup. Fremstilling af ymer på basis af koncentreret mælk. Nørager Mejeri A/S Arla Foods, Akafa Mejeri, Svenstrup J. 14. Line Rudbeck Rasmussen, Fanø. Fremstilling af IBS smør på kærne. Tivoli A/S, København V. Arla Foods, Slagelse MejeriCenter. Endrup Andelsmejeri, Bramming. 12 Mejeristen nr

8 { fødselsdage } 65 år Den 31. oktober 2013 fylder Bent Petersen Madsen, Buen 12, 6780 Skærbæk, 65 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. -Brian Petersen. Den 23. oktober 2013 fylder Edith Tiedemann, Hovedvej A1 43, 6740 Bramming, 65 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke med dagen. -Jan Søndergaard Jensen 75 år Den 11. november 2013 fylder Poul Anker Petersen, Hemmeshøjvej 9, 4241 Vemmelev, 75 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke med dagen. - Torben Madsen Den 09. oktober 2013 fylder Kjeld Sørensen, Engsvang 8, 9500 Hobro, 75 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. - Martin Nybo Hansen Den 26. november 2013 fylder Orla Laursen, Pakhusvej 5, 8420 Knebel, 75 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. -Martin Nybo Hansen Den 29. oktober 2013 fylder Knud Pedersen, Rishedevej 8, 8765 Klovborg, 75 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. - Martin Nybo Hansen Den 18. oktober 2013 fylder Launy Egon Buhl, Møllegade 5, 6623 Vorbasse, 75 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke med dagen. -Jan Søndergaard Jensen Den 13. november 2013 fylder Verner Beyer, Tårupvej 34, 5591 Gelsted, 75 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. -Kent Jørgensen 80 år Den 09. november 2013 fylder Viggo Wadt, Kornvænget 17, 4673 Rødvig Stevns, 80 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke med dagen. -Torben Madsen Den 23. november 2013 fylder Gunner Madsen, Krænkerupvej 64, 4200 Slagelse, 80 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke med dagen. -Torben Madsen Den 30. oktober 2013 fylder Kai Christiansen, Lykkebækvej 6, 4672 Klippinge, 80 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke med dagen. -Torben Madsen 85 år Den 06. november 2013 fylder Egon Haubjerg Nielsen, Riisvej 2,1,-22, 7323 Give, 85 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. -Mogens Vorgod Mejeristen Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes arbejdsløshedskasse. Mejeristen udgives af Danske Mejeristers Fagforening Redigeret af Lars Gram Vester Allé Aarhus C Tlf.: Lars Gram, direkte: Kontorets åbningstid: Daglig Fredag Uddeling af præmier ved dimissionsfesten Mejerifagets Fællesudvalg uddelte ved dimissionsfesten for de nye mejerister 2 præmier til udvalgte elever. Præmierne, som blev overrakt af formand for Mejerifagets Fællesudvalg Lars Gram, bestod af et osteskæresæt fra Stelton med indgraveringen Mejerist 2013 Carsten Hinrichsen, Esbjerg. Blev af projektvejlederne valgt som holdets fighter Gunner Madsen fylder 80 år 23. november Danske Mejeristers Fagforenings tidligere formand Gunner Madsen fylder 80 år den 23. november Danske Mejeristers Fagforening vil gerne benytte lejligheden til at takke Gunner for hans mangeårige virke i fagforeningen og hans altid gode humør. Danske Mejeristers Fagforening ønsker Gunner Madsen tillykke med fødselsdagen, og håber han får mange gode år fremover. Design og produktion: aparte Ny Munkegade Aarhus C Tlf.: Næste nummer udkommer den 26 nov (Materiale til næste nr. skal være kontoret i hænde senest den 28. oktober 2013) Nr. 3 September årgang Daniel Schmidt Østergaard, Gørding, blev af klassekammeraterne valgt som holdets humørspreder 14 15

9 Danske Mejeristers Fagforening Hovedkontoret Vester Allé Aarhus C Tlf.: Serviceforbundet Upsalagade København Ø Tlf.: fax: Åbningstider: DMF hovedkontoret: Mandag torsdag Fredag Serviceforbundet: Mandag fredag A-kassen: Mandag fredag Lukket onsdage. Socialrådgivere: Mandag fredag Lukket onsdage. NB: Der er bookning på NB: Kan også lejes via facebook - søg på danske mejeristers fagforening. Navn: Person nr.: - Adresse: Tlf. nr.: Landssammenslutning/medlemsstatus: sæt kryds Ønsker at leje feriehus i Kærneland I tiden fra lørdag den til lørdag den Såfrem dette ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge uge fra den til Weekendophold eller midt ugedage: I tiden fra dag den til dag den 16 Til hovedkontorets notering:

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013 mejeristen nr.2 90. årgang 2013 Vigtige forbedringer SIDE 3-4 Delegertmøde SIDE 7-9 { formanden har ordet } Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde inde. Påsken er

Læs mere

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013 mejeristen nr.4 90. årgang 2013 Delegeretmøde SIDE 3 Nye Mejerister SIDE 12-14 { formanden har ordet } { delegeretmøde } Referat fra delegeretmøde Hvem er vi og hvad vil vi. Jeg mener det er vigtigt, at

Læs mere

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012 mejeristen nr.4 89. årgang 2012 Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 { formanden har ordet } { OK 2013 } Gode tillidsrepræsentanter og medlemmer der har faglig stolthed, det lover godt

Læs mere

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 4 91. ÅRGANG 2014 Pension Danmark SIDE 10-12 DMF i Herning SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvem er vi og LMU International Food Contest blev afholdt i dagene 28. - 30. oktober, og DMF har

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012 MEJERISTEN NR.3 89. ÅRGANG 2012 Mejeristernes facebook SIDE 3 Hurtig Diagnose SIDE 6 { F O R M A N D E N H A R O R D E T } Facebook kan for nogle være en tidsrøver, mens andre bruger facebook og andre

Læs mere

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2014 Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19 Uddannelse skal i fokus SIDE 32 og 6-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Ved årsskiftet er det også tiden, hvor man ser tilbage på året

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

MEJERISTEN. Undgå skader på job. DMF kursus SIDE 6-8 SIDE 10-11 NR. 3 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Undgå skader på job. DMF kursus SIDE 6-8 SIDE 10-11 NR. 3 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 3 91. ÅRGANG 2014 Undgå skader på job SIDE 6-8 DMF kursus SIDE 10-11 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvis solidaritet er noget man blot ønsker, når man selv trænger til den. Så findes solidariteten

Læs mere

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Det faglige arbejde SIDE 8-11 SIDE 4-5 NR. 1 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Det faglige arbejde SIDE 8-11 SIDE 4-5 NR. 1 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 1 92. ÅRGANG 2015 Generalforsamlinger SIDE 8-11 Det faglige arbejde SIDE 4-5 { FORMANDEN HAR ORDET } Året der gik og det der kommer Ved årsskiftet er det også tiden hvor man ser tilbage

Læs mere

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2013 Svære ok 2013 forhandlinger SIDE 3-6 Generalforsamlinger SIDE 16-18 { FORMANDEN HAR ORDET } Svære OK forhandlinger Der er lagt op til meget vanskelige forhandlinger og overskrifterne

Læs mere

mejeristen Ny fagforening SIDE 6-7 nr.2 91. årgang 2014

mejeristen Ny fagforening SIDE 6-7 nr.2 91. årgang 2014 mejeristen nr.2 91. årgang 2014 Ny fagforening SIDE 6-7 { formanden har ordet } 82,6 % stemte JA til den nye overenskomst Stemmeprocenten blandt DMF medlemmer blev desværre kun 47%, hvilket kun er en lille

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Randers afdeling«side 12 Pensionist-kontingent Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12 Mejeristen side 3»Afdeling Østjylland«side 12 Samarbejde på Landsmejeriudstilling Nummer 1 Januar 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Sparer du nok op til pensionen? side 6 Pokerturnering side 14 Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 6 OVERENSKOMSTKURSUS Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Efteråret er over os, med gråt og regnfuldt vejr.

Læs mere

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6 MEJERISTEN NYT: Afdelingens indlæg se side 3»Sønderjyllands afdeling«side 6 Meddelelser fra feriefonden Landsbestyrelsen se side 2 Nummer 1 januar 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Læs mere

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening DMF kursus side 8 Medlemsarrangementer side 4 Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Bornholm«side 6 Medlemskonkurrencen Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Så har vi atter rundet et årsskifte, og vi skal

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 MEJERISTEN side 3»Nordjyllands afdeling«side 8 Hovedkontoret flytter Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 Nummer 3 August 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10

MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10 MEJERISTEN side 3»Ribe Søndre afdeling«side 8 Lønoversigt/Lønregulering Feriefonden side 10 Nummer 2 April 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Der står forår på

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET.

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. VEDTÆGTERNE 1. Navn og hjemsted 1 Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. Organisationens hjemsted er Århus. 2. Formål 2, stk. 1 At samle alle mejerister procesteknologer

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011. Næste afdelingsmøde

JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011. Næste afdelingsmøde JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011 Næste afdelingsmøde Arbejdsglæde JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011 Sydfyns dynamiske forum JCI Svendborg Næste afdelingsmøde d. 12. oktober 2011 ARBEJDSGLÆDE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG. side 3. side 8. Nummer 3 September 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG. side 3. side 8. Nummer 3 September 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 Hjælp hjælp!!! Nummer 3 September 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Sommer, sol og varme er nok ikke det sommeren 2009

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Sjælland« Lønoversigt. side 3. side 8. Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Sjælland« Lønoversigt. side 3. side 8. Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Sjælland«side 8 Lønoversigt Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Fødevareforbundet NNF efter den 1. oktober 2013 Information til tillidsvalgte om fællesskabsløsninger indenfor faglige sagsbehandling,

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Overenskomstavisen side 4 & 5 Pensionsoversigt side 11 Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Bestyrelseskursus side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg.

Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg. Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg. På FMF Kreds Østjyllands vegne, vil jeg gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen til foreningens årlige generalforsamling,

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere