BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

2 _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning, er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd - herunder Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor). BAR Kontor er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for det private kontor- og administrationsområde. BAR Kontor har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål, og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for det private kontor- og administrationsområde. F.eks. IT-virksomheder, advokat- og revisionskontorer, vikarbureauer, rådgivende virksomheder, rejsebureauer, arkitekter samt øvrige private kontorarbejdspladser. BAR Kontor giver konkret vejledning om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af branchevejledninger, kampagnemateriale, afholdelse af temadage og andre aktiviteter. Holdningerne der udtrykkes i BAR Kontors forskellige vejledninger, viser disse parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard inden for branchen. "God trivsel" henvender sig til alle i virksomheden. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og finder at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

3 INDHOLD OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE OG TRIVSEL HVAD ER GOD TRIVSEL EN FÆLLES OPGAVE GOD TRIVSEL I DET DAGLIGE God omgangstone Kontakt og dialog Respekt for hinanden Gensidig hjælp Støtte og opbakning Kommunikation og klarhed Tryghed ved forandringer i virksomheden Indflydelse og ansvar Balance mellem krav og ressourcer Udfordring og udvikling OVERORDNEDE VÆRKTØJER TIL AT FREMME TRIVSEL Information og dialog Synliggørelse af virksomhedens politik og holdninger Kortlægning af trivsel Medarbejderudviklingssamtaler Aktivitets- og joblister VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIGNALER En eller flere ansatte viser tegn på, at de ikke har det godt Mobning og chikane Stigende fravær eller personale omsætning Nedsat effektivitet HVORDAN KAN VIRKSOMHEDEN LØSE PROBLEMER MED TRIVSEL YDERLIGERE INFORMATION

4 _ 02 GOD TRIVSEL OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE OG TRIVSEL OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE OG TRIVSEL Hvad er det, der giver en god trivsel i virksomheden? Er det arbejdsopgaverne?, kollegerne? ledelsen? eller? Ofte er det en kombination af flere faktorer, der skaber en god arbejdsdag, og alle i virksomheden har et ansvar overfor sig selv og hinanden for at være med til at skabe en god arbejdsdag. Ledelsen varetager fordelingen af opgaver og sørger for, at der tages handling på et overordnet virksomhedsplan, men såvel ledere som medarbejdere har et ansvar for at medvirke til at skabe god trivsel til gavn for alle i virksomheden. "God trivsel" giver et bredt indblik i emnet trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Formålet med branchevejledningen er, at arbejdsgivere, ledere og medarbejdere får et indblik i, hvordan der fastholdes eller skabes god trivsel på arbejdspladsen. Branchevejledningen giver først nogle forslag til, hvordan der skabes god trivsel i det daglige arbejde. Derefter beskrives, hvilke mere overordnede initiativer, der kan tages for at sikre den gode trivsel. Endelig beskrives nogle forhold, der kan være et symptom på, at der er problemer med trivslen. Branchevejledningen giver først og fremmest råd til de virksomheder, der vil i gang med et mere systematisk arbejde med trivsel. Ved at arbejde med trivsel, igangsættes en proces der styrker virksomheden. Samtidig giver det virksomheden bedre muligheder for at forebygge, og dermed et grundlag for at løse eventuelle problemer i forbindelse med trivsel. Branchevejledningen henvender sig til alle i virksomheden, da det er en fælles opgave at sikre og forbedre trivslen.

5 FAKTA I denne vejledning anvendes begrebet "trivsel", som indeholder elementer fra bl.a. psykisk arbejdsmiljø, ledelse, samarbejde m.v. > INFORMER NÅR DET ER NØDVENDIGT > GOD TRIVSEL ER EN FÆLLES OPGAVE - ALLE MÅ BIDRAGE OG TAGE ET ANSVAR

6 _ 04 GOD TRIVSEL HVAD ER GOD TRIVSEL HVAD ER GOD TRIVSEL God trivsel er ikke nemt at definere kort og entydigt. Der er mange forhold, der påvirker trivslen, og det er individuelt hvilke forhold, der virker fremmende eller hæmmende på den enkeltes arbejdsmiljø. I de følgende afsnit listes en række forhold, som har en positiv indflydelse på de flestes trivsel. Generelt handler god trivsel om "at have en god arbejdsdag". Men på den anden side skal der også være plads til en dårlig arbejdsdag, uden at der sættes fokus på dårlig trivsel. Alle, både medarbejdere som ledere, kan have en dårlig dag på arbejdet. Overordnet er der nogle grundlæggende forhold, der har betydning for trivsel på arbejdspladsen. Det drejer sig om: - Samspillet mellem ledere og medarbejdere og mellem kolleger - De krav og udfordringer som alle stilles overfor i det daglige arbejde og mulighederne for at indfri dem tilfredsstillende > HAV EN GOD OG LØBENDE DIALOG - Løbende information om virksomhedens virke

7 EN FÆLLES OPGAVE EN FÆLLES OPGAVE En god arbejdsdag kan godt være hektisk og indeholde problemer og konflikter. Men problemer og konflikter kan ses som et tegn på dynamik mellem mennesker. I virksomheder hvor de hektiske perioder er langvarige eller opstår hyppigt i lange perioder, kan der dog opstå problemer med trivslen. Problemer med trivsel bør ikke gemmes af vejen, men søges løst på en konstruktiv måde. Det er ledelsen der sikrer, at arbejdsmiljøet som helhed er i orden. Den gode stemning bør gennemstrømme hele virksomheden, og denne opgave kan kun løses i fællesskab. God stemning fremmes f.eks. ved at både ledelse og medarbejdere udviser respekt og opbakning for hinanden i arbejdet. Der er en klar sammenhæng mellem trivslen på arbejdspladsen og medarbejdernes engagement, samarbejdsvilje og produktivitet. HVEM SKAL TAGE SIG AF TRIVSLEN Det skal I alle. Men det kan være en fordel for nogle virksomheder at sætte samarbejdet om trivsel lidt mere i system. Arbejdet med trivsel kan håndteres forskelligt. Men det er ledelsen på den enkelte virksomhed, der beslutter hvordan det skal gøres. Det kan være, at ledelsen vælger en projektgruppe, der er specielt oprettet til formålet, eller det kan være en del af en eventuel personaleafdelings arbejdsområde. Det kan også være, at ledelsen vælger at lade det være en del af samarbejdsudvalget eller sikkerhedsorganisationens område. Det er vigtigt, at ledelsen også forholder sig til, hvordan opfølgning af arbejdet med trivsel skal foregå. Afhængigt af virksomhedens kultur og normale arbejdsfacon er det væsentligt, at I finder den måde at samarbejde om trivsel på, som passer til netop jeres virksomhed.

8 _ 06 GOD TRIVSEL GOD TRIVSEL I DET DAGLIGE > FIND DEN "RIGTIGE" OMGANGSTONE

9 GOD TRIVSEL I DET DAGLIGE Det er en meget mere positivt fornemmelse, at slutte arbejdsdagen - når den har været god. De fleste ved godt, hvad det er, der gør deres arbejdsdag god, men det er ofte svært at vide, hvordan virksomheden og den enkelte kan skabe den gode arbejdsdag. Der findes heller ingen facitliste for det. Det er derfor væsentligt at have blik for hvilke positive forhold, der ønskes bevaret, måske endda styrket, og hvilke ændringer der er ønskelige. Ved at fokusere på de positive forhold i virksomheden, og arbejde med at sikre og udvikle disse, medvirker man til at fremme trivslen i virksomheden. I det følgende gives nogle eksempler på, hvad de positive forhold kan være. OMGANGSTONE Simple ting, som at der bliver sagt godmorgen og farvel, og at der er den "rigtige" omgangstone, betyder meget. Det er ikke noget mennesker nødvendigvis tænker over - men det gør de hvis det ikke sker! Er der en god omgangstone i virksomheden er disse ting helt naturlige, og det smitter automatisk af på humøret og engagementet. KONTAKT OG DIALOG En god dialog har en stor betydning for den daglige trivsel. Hvis virksomheden har tradition for at tage ting op på morgenmøder, personalemøder eller ved en mere uformel snak, er det også nemmere at beskæftige sig med mere ømtålelige emner. Får tingene lov til at ligge og "ulme", kan det påvirke forholdet mellem de berørte personer og på sigt belaste trivslen. Ikke alle er imidlertid trygge ved at tage spørgsmål op i forsamlinger, og ved en del emner, i forbindelse med trivslen, har udgangspunktet en mere personlig karakter, hvor det kan være svært at se "om det bare er mig" eller om det er noget flere er fælles om. Faglig såvel som social kontakt med kolleger og ledere i løbet af en arbejdsdag betyder meget. Det giver en mere effektiv opgaveløsning og styrker forholdet til kollegerne. I virksomheder, hvor der er mulighed for samarbejde såvel som mulighed for mere direkte socialt samvær, som for eksempel at spise frokost sammen, er der større sandsynlighed for, at der er en god trivsel. De uformelle øjeblikke er ofte med til at styrke samarbejdsrelationerne og kommunikationen, da det er her medarbejdere og ledere lærer hinanden at kende som kolleger. Der er samtidig en tendens til, at både medarbejdere og ledere er gladere for at arbejde i virksomheder, hvor der er en bevidsthed om virksomhedens kultur hos alle parter, og hvor der er gode traditioner for samarbejde.

10 _ 08 GOD TRIVSEL GOD TRIVSEL I DET DAGLIGE RESPEKT FOR HINANDEN Virksomheder efterspørger mange former for kvalifikationer og kompetencer, så medarbejderne kan supplere hinanden i deres arbejde. Derfor stilles der sædvanligvis heller ikke de samme krav til alle i virksomheden. Det er vigtigt at respektere hinanden indbyrdes og de arbejdsopgaver den enkelte udfører. Respekteres hinandens kvalifikationer, kompetencer og forskelligheder, vil det have en faglig såvel som en social positiv effekt. GENSIDIG HJÆLP En væsentlig del af den positive effekt der kan opnås, findes i den gensidige hjælp. Er der en kultur på arbejdspladsen, hvor der lægges vægt på både at hjælpe og få hjælp fra andre i det daglige arbejde, kan mange frustrationer og unødige forsinkelser undgås. STØTTE OG OPBAKNING Det er vigtigt for trivslen, at der efter behov er mulighed for sparring mellem leder og medarbejdere og mellem virksomhedens ansatte. Når der foregår en sparring om de daglige opgaver, bliver alle støttet og får dermed et bedre fundament for at løse opgaverne godt. Det får en positiv betydning for både den enkeltes daglige trivsel og for virksomhedens drift. KOMMUNIKATION OG KLARHED Viden om hvad der foregår i virksomheden er en forudsætning for at føle sig som en del af virksomheden. F.eks. bør virksomhedens vision, strategi og indsatsområder stå klart for den enkelte. Ligeledes bør der være klarhed omkring arbejdets mål, metoder til udførelsen af arbejdet og forventningerne til den enkeltes arbejde, så arbejdet kan udføres tilfredsstillende. Det bør f.eks. være klart for alle, hvor de skal henvende sig med eventuelle spørgsmål. Især ved nye tiltag i virksomheden, er det vigtigt med information, så alle har en forståelse for, hvorfor tiltagene gennemføres, og hvilken indflydelse det vil have på den enkeltes situation. TRYGHED VED FORANDRINGER I VIRKSOMHEDEN Når der sker forandringer i en virksomhed, medfører det ofte nye udfordringer og nye muligheder - og dermed i mange tilfælde et bedre arbejde. De nye muligheder og udfordringer kan også i nogle tilfælde påvirke trygheden for den fremtidige situation i virksomheden.

11 Derfor er det væsentligt, at virksomheden giver de nødvendige informationer i forbindelse med en forandring. Hvis medarbejderne ved hvad der skal ske, bliver der større tryghed - og samtidig en større parathed til de nødvendige forandringer. INDFLYDELSE OG ANSVAR De fleste har det bedst, når de har en vis indflydelse på det de laver. Det kan være indflydelse på f.eks. arbejdsopgavernes rækkefølge. Med indflydelse følger som regel også et ansvar. Virksomheder oplever ofte, at medarbejderne bliver mere engagerede i deres arbejde, hvis de selv har indflydelse og bærer en del af ansvaret for resultatet. Det er imidlertid ikke alle ansatte, som har lyst til eller magter at have en stor grad af indflydelse på eget arbejde. Graden af indflydelse og ansvar bør derfor afstemmes med den enkeltes muligheder og behov. Den enkelte medarbejder befinder sig typisk bedst, hvis der er balance mellem krav, ønsker og formåen. BALANCE MELLEM KRAV OG RESSOURCER Hvis der er en god overensstemmelse mellem de opgaver, som skal udføres, og de opgaver der rent faktisk udføres - både tidsmæssigt og fagligt - vil det have en positiv virkning på trivslen. Der kan naturligvis være perioder, hvor der er mere travlt end sædvanligt - og de fleste synes da også, at det er udfordrende at skulle nå at have noget færdigt. Der bør imidlertid være en rimelig balance mellem de krav der stilles, og de ressourcer, som eksempelvis tid og faglig kunnen, der er til rådighed. UDFORDRING OG UDVIKLING I det daglige ser de fleste udfordring og udvikling, som en del af et godt arbejde, da det er spændende med nye opgaver, og godt for den personlige udvikling. Samtidig er det med til at fremme den "mening med arbejdet" som de fleste ønsker at have. I praksis vil det ikke altid være muligt, at efterkomme alle ønsker om udfordring og udvikling, idet der altid er en række opgaver i virksomheden, som nødvendigvis skal udføres. Det er imidlertid altid en god idé at se på udviklingsmulighederne indenfor de eksisterende rammer.

12 _ 10 GOD TRIVSEL OVERORDNEDE VÆRKTØJER TIL AT FREMME TRIVSEL > DET ER EN FÆLLES OPGAVE - ALLE MÅ BIDRAGE OG TAGE ET ANSVAR > HAV EN GOD OG LØBENDE DIALOG

13 OVERORDNEDE VÆRKTØJER TIL AT FREMME TRIVSEL Når virksomheden ønsker at kortlægge og arbejde med trivslen, findes der en række instrumenter, som kan være gode at anvende. Et udgangspunkt kan være at stille sig spørgsmålet "Hvilke ting er det der gør vores arbejdsplads til et godt sted at arbejde". Spørgsmålet kan måske lyde banalt, men det kan faktisk sætte en del tanker i gang at stille et sådant spørgsmål. Nogle af de positive ting ved en persons ageren eller en hel afdelings behandling af en bestemt situation, kan måske påvirke trivslen positivt ved at komme frem i lyset. I det følgende gives eksempler på nogle måder, der kan give inspiration til at få tingene frem i lyset. INFORMATION OG DIALOG Information er et nøgleord, når der skal arbejdes med trivslen. Det er vigtigt, at virksomheden får formidlet de oplysninger, som har betydning for det daglige arbejde i virksomheden. Et højt informationsniveau vil betyde, at jobmålene bliver klarere for den enkelte, og både trivsel og produktion påvirkes positivt. Hvis der er en god information i virksomheden stimuleres og forbedres den daglige dialog også. Når den enkelte medarbejder ved hvad kollegerne arbejder med, og i hvilken sammenhæng, skabes der grobund for bedre kommunikation og gensidig forståelse. Når der er en løbende dialog i virksomheden, er der langt større mulighed for at forebygge eventuelle trivselsproblemer, og løse dem internt i virksomheden inden de bliver for store. Der findes forskellige værktøjer, der kan bidrage til øget information og dialog i virksomheden. Det drejer sig f.eks. om beskeder på opslagstavler, mailingslister, medarbejdersamtaler, personalemøder og samarbejdsudvalg. SYNLIGGØRELSE AF VIRKSOMHEDENS POLITIK OG HOLDNINGER Det er vigtig at virksomheden melder sine forskellige holdninger og overordnede linier ud, så alle i virksomheden kender dem. Det har en stor signalværdi, og er med til at skabe en god trivsel. Holdningerne kan synliggøres på forskellig vis, og kan skabes via de redskaber, der allerede er i virksomheden. Grobunden for en god trivsel skabes blandt andet igennem virksomhedens værdigrundlag. Virksomhedens værdigrundlag skabes blandt andet igennem personalepolitikken og har en afsmittende effekt på samarbejdet i virksomheden. De overordnede initiativer i forbindelse med trivsel, er ledelsens kompetence og ansvar, men tilslutningen til de forskellige initiativer bliver i reglen større, hvis de ansatte føler, at de har haft indflydelse på politikken.

14 _ 12 GOD TRIVSEL OVERORDNEDE VÆRKTØJER TIL AT FREMME TRIVSEL Dette kan imødekommes på flere måder, f.eks. ved at de ansatte udpeger repræsentanter til ad hoc udvalg og samarbejdsudvalg. I mindre virksomheder behøver der ikke nødvendigvis udarbejdes en skriftlig personalepolitik. Her er personalepolitikken noget alle kender til igennem den daglige dialog, og noget der kan tales om over frokosten. Der findes ingen endegyldige svar på hvad en personalepolitik bør indeholde. Eksempler på emner, hvor virksomheden synliggør sine holdninger kan være: Samarbejde og information Udvikling og opkvalificering Mobning og seksuel chikane Personalepolitikken giver virksomheden en god ramme i det daglige arbejde, og skaber fundamentet for en god trivsel. I nogle tilfælde kan der alligevel opstå et behov for en temperaturmåling af trivslen, og her vil det være en god idé at foretage en egentlig kortlægning. KORTLÆGNING AF TRIVSEL For at få et overblik over trivslen i virksomheden, kan en kortlægning være en hjælp. En kortlægning giver et overblik over eventuelle problemers omfang og karakter. Et overblik over forholdene giver et godt grundlag for en fælles diskussion af trivslen på virksomheden. En kortlægning kan samtidig danne grundlag for en opfølgning, der fører til konkrete initiativer. På den måde kan kortlægningen bruges konstruktivt, som et værktøj i virksomhedens udvikling. Der findes flere veje til at lave en kortlægning af trivslen. Mange vælger at bruge et spørgeskema for at få et fingerpeg om hvordan det står til. Virksomheden kan vælge selv at stille nogle spørgsmål op, men det kan være rimeligt omfattende. Der er udarbejdet en række hjælpeværktøjer af både organisationer og myndigheder, som kan kopieres eller bruges som inspiration til at udvikle sit eget. Mange af dem er tilgængelige på internettet, eller kan fås ved telefonisk henvendelse. Se Enkelte virksomheder vælger at købe bistand fra et privat konsulentfirma, for at få en mere tilbundsgående vurdering af deres arbejdsmiljø. Denne løsning er imidlertid ofte meget dyr. Det er vigtigt, at virksomheden finder den løsning som passer bedst til netop de forhold, der ønskes belyst. Så mulighederne bør undersøges, inden der vælges analyseredskab. Analyseredskaberne skulle gerne kunne danne grundlag for ledelsesmæssige beslutninger, som er til gavn for alle i virksomheden. Arbejdspladsvurdering (APV) kan også være et redskab for arbejdspladsen, og medvirke til at skabe overblik over forhold omkring trivsel - se BAR Kontors vejledning om APV.

15 > LUK IKKE ØJNENE FOR EVENTUELLE PROBLEMER - ENHVER SUND VIRKSOMHED HAR UDFORDRINGER

16 _ 14 GOD TRIVSEL OVERORDNEDE VÆRKTØJER TIL AT FREMME TRIVSEL MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER En medarbejdersamtale er en samtale mellem en medarbejder og dennes daglige leder. Samtalerne gennemføres med jævne mellemrum - f.eks. én gang om året. Selvom ledere og medarbejdere taler sammen hver dag, er en årlig samtale under fire øjne en god idé. Samtalerne kan bidrage til, at lederen får de informationer, der skal til for at fastholde det gode arbejdsforhold. Medarbejderudviklingssamtalen kan bruges til at evaluere og planlægge det daglige arbejde, og eventuelt drøfte mulighederne for den ansattes faglig udvikling og fremtidige virke indenfor virksomheden. Skal medarbejderudviklingssamtalerne fungere efter hensigten er det vigtigt, at både leder og medarbejder er forberedt. Dette kan eksempelvis gøres ved, at der er opstillet en række punkter som gennemgås i fællesskab, og som begge parter har forberedt sig på. Den daglige dialog mellem medarbejdere og ledelse kan ikke erstatte medarbejderudviklingssamtalerne. Løsningen af et problem må ikke udskydes til en eventuel medarbejderudviklingssamtale, da samtalerne ikke må erstatte konflikt- og problemløsning i det daglige. Visse samtaler kan dog have en alvorligere karakter og går udover det der ligger i medarbejderudviklingssamtalen. AKTIVITETS- OG JOBLISTER Et andet værktøj, der kan bruges i det daglige arbejde, og ikke kun til medarbejderudviklingssamtalerne, er aktivitets- eller joblister, der indeholder en oversigt over hvilke aktiviteter, der skal udføres, og hvad der forventes. På denne måde er både ledere og medarbejdere klar over de forventninger, som virksomheden har til den enkelte og det job vedkommende bestrider. > FØLG OP PÅ INITIATIVER

17 DEN SVÆRE SAMTALE Begrebet dækker over en samtale mellem leder og medarbejder, hvor der tales om et problem, der kan virke vanskeligt at tage fat på. Det er ikke det samme som en medarbejderudviklingssamtale. Det er vigtigt, at eventuelle problemer bliver behandlet så tidligt som muligt, men det kan ofte være svært at få taget samtalen. Derfor er det en god ide hvis både lederen og medarbejderen er "klædt på" til at tage > RESPEKTER OG HJÆLP HINANDEN disse samtaler.

18 _ 16 GOD TRIVSEL VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIGNALER > LUK IKKE ØJNENE FOR PROBLEMER - ENHVER SUND VIRKSOMHED HAR UDFORDRINGER

19 VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIGNALER Det er vigtigt at fokusere på de positive forhold, og sørge for at disse bevares og udvikles. Men det er også vigtigt løbende at være opmærksom på de signaler, som kan indikere, at der er nogle problemer under opsejling, uanset om de er på individuelt eller virksomhedsplan. En væsentlig forudsætning for at fremme trivslen er at tage eventuelle problemer i opløbet. Det er vigtigt at være opmærksom på hvilke symptomer, der indikerer, at trivslen ikke går i den rigtige retning. Symptomerne kan fremtræde forskelligt fra virksomhed til virksomhed. I det følgende nævnes en række forhold, som virksomheden bør være opmærksom på i hverdagen, så der ikke opstår alvorlige trivselsproblemer. Forholdene er eksempler, og er listet i tilfældig rækkefølge, men de kan alle være et tegn på, at en eller flere af medarbejderne ikke trives af jobmæssige eller private årsager. EN ELLER FLERE ANSATTE VISER TEGN PÅ, AT DE IKKE HAR DET GODT Indenfor de rammer, som virksomheden stiller op, har den enkelte selv en mulighed for at skabe sig en god arbejdsdag. De fleste vil naturligvis, som udgangspunkt, holde humøret højt, men nogle gange rammes vi som mennesker af forskellige ting, som gør det vanskeligt at trives godt. Det kan naturligvis være svært at se om en ansat eller kollega ikke trives, og om problemerne er af privat eller arbejdsmæssig karakter. Derfor er det vigtigt, at både leder og medarbejdere er opmærksom på, hvis en ansat eller kollega ændrer adfærd over en længere periode. Der findes en række signaler, som kan indikere, at kollegaen måske ikke har det helt godt. Indikationer herpå kan være: - At kollegaen isolerer sig og ikke ønsker social omgang - At kollegaen måske hyppigt lugter af alkohol - At kollegaen ændrer adfærd, f.eks. bliver glemsom, irritabel og opfarende - At arbejdstempoet falder væsentligt - At kollegaen konstant er træt I alle tilfælde vil det være fornuftigt at få en snak med den ansatte eller kollegaen for at finde frem til hvad problemet er, og om det er et problem af privat karakter eller om det berører virksomheden. Såfremt problemerne er af arbejdsmæssig karakter, vil det være fornuftigt at se på hvad der kan gøres, i forhold til den enkeltes arbejdsopgaver og måske i forhold til dennes kolleger. Hvis problemet har privat karakter kan det, som virksomhed, være svært at gøre noget ved, idet kun den berørte person kan løse problemet. Men det vil altid være en god idé, hvis virksomheden åbner mulighed for dialog - og på den måde både hjælper og støtter.

20 _ 18 GOD TRIVSEL VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIGNALER MOBNING OG CHIKANE Inden der kommer mærkbare tegn fra en eller flere medarbejdere, vil virksomheden ofte kunne opleve problemer med mobning eller chikane. På arbejdspladser, hvor trivslen er mindre god, kan der være mulighed for at mobning og chikane hyppigere kan opstå. Mobning og chikane kan også være et selvstændigt problem og et symptom, der ikke behøver at være et udtryk for, at der er noget galt med trivslen generelt i virksomheden. Mobning og chikane betyder, at en medarbejder regelmæssigt og over længere tid udsættes for negative eller krænkende handlinger fra kollegers eller ledelsens side. Alle kan blive udsat for mobning og chikane. Mobbeofre betragtes ofte som svage personer, men det behøver ikke nødvendigvis at være tilfældet. Personer, der opfattes som stærke kan også blive udsat for mobning. Jo før der gribes ind overfor mobning og chikanen, desto lettere er problemet at løse. I personalepolitikken vil mobning og chikane kunne imødegås, ved at der meldes klart ud, at mobning og chikane ikke accepteres. Det er samtidigt vigtigt, at ledelsen er synlig, både ved at tydeliggøre rammerne for acceptabel adfærd og ved at være med til at løse konflikterne. Mobning og chikane er et fælles anliggende, og vedrører ikke kun de implicerede personer. STIGENDE FRAVÆR ELLER PERSONALE OMSÆTNING Et stigende fravær kan være et tegn på, at der er ansatte, som ikke trives. I en sådan situation kan det være formålstjenligt, hvis virksomheden prøver at få belyst årsagerne til det stigende fravær. Der findes ingen entydig anvisning på hvordan virksomheden kan gøre dette, men en undersøgelse blandt medarbejderne om deres daglige trivsel, kan være med til at belyse årsagerne til fravær. Stigende personaleomsætning kan på samme vis være et udtryk for, at trivslen ikke er i top. Trivsel er en vigtig ting for mange mennesker når der vælges arbejdsplads. NEDSAT EFFEKTIVITET Mindre effektivitet og produktivitet, kan være et udtryk for ringe trivsel. Alle undersøgelser peger på, at tilfredse medarbejdere yder en langt bedre arbejdsindsats. Det er derfor meget vigtigt at arbejde med at sikre sine medarbejdere en god trivsel udfra de muligheder, der nu er givet. Manglende information om virksomhedens mål og ideer kan også have en negativ effekt på trivslen. Mennesker identificerer sig meget ofte med deres arbejde. Hvis medarbejderne føler, at de arbejder for en sag og har et mål med arbejdet, udover at tjene penge, bliver entusiasmen og effektiviteten også bedre.

21 > FIND DEN "RIGTIGE" OMGANGSTONE

22 _ 20 GOD TRIVSEL LØSE PROBLEMER MED TRIVSEL HVORDAN KAN VIRKSOMHEDER LØSE PROBLEMER MED TRIVSEL Problemerne løses bedst der, hvor de er. Derfor bør det i første omgang overvejes, om de forslag, der er givet i denne vejledning er afprøvet, eller om nogle af forslagene vil kunne hjælpe på problemet. Der er bred enighed om, at information er væsentlig. Forudsætningen for at komme til at arbejde konstruktivt med trivslen er, at man ved, at der findes forhold, som kunne trænge til at blive bedre. I nogle tilfælde kan der være behov for at få hjælp udefra. Dette kan både være for at løse op for ellers fastlåste positioner og for at bilægge deciderede stridigheder. Der findes en række forskellige typer konsulenter, der kan understøtte dialogen på virksomheden, eller der kan vælges at hente hjælp hos de respektive organisationer. NOGLE AF INGREDIENSERNE I OPSKRIFTEN PÅ GOD TRIVSEL: Det er en fælles opgave - alle må bidrage og tage et ansvar Hav en god og løbende dialog Luk ikke øjnene for eventuelle problemer - enhver sund virksomhed har udfordringer Informer når det er nødvendigt Find den "rigtige" omgangstone Respekter og hjælp hinanden Følg op på initiativer

23 YDERLIGERE INFORMATION BAR KONTOR - branchevejledninger Lys og lyd, 2000 Distancearbejde og arbejdsmiljø, 2001 Indeklima, 2002 Arbejde ved skærme, 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver, 2002 Opbygning af en sikkerhedsorganisation, 2002 Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder, 2002 Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø, 2003 ArbejdsPladsVurdering, 2003 Andre vejledninger og anden information fra BAR Kontor fremgår af ARBEJDSTILSYNET Landskronagade 33, 2100 København Ø Tlf Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 om lov om arbejdsmiljø, samt ændringerne hertil nr. 331 af 16. maj 2001 og nr. 437 af 10. juni At-vejledning om kortlægning af psykisk arbejdsmiljø, nr. D.4.1. ARBEJDSMILJØINSTITUTTET Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø Tlf Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

24 "God trivsel" giver kontorvirksomheder opskrifter på, hvordan der kan skabes god trivsel på arbejdspladsen. Vejledningen giver et bredt indblik i emnet trivsel, som indeholder elementer fra bl.a. psykisk arbejdsmiljø, ledelse samarbejde mv. Der gives forslag til hvordan der skabes god trivsel i det daglige arbejde, hvilke overordnede initiativer, der kan tages for at sikre den gode trivsel. Endelig beskrives nogle forhold, der kan være symptomer på, at der er problemer med trivslen. Denne vejledning giver først og fremmest råd til de virksomheder, der vil i gang med et mere systematisk arbejde med trivsel og psykisk arbejdsmiljø. + Branchevejledningen er udgivet af: Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor) Ny Vestergade 17, 1471 København K Tlf.: udgave 2003 Vejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center Tlf Varenummer Layout: Trykning: Holmens Center-Tryk Forarbejdet under størst mulig hensyntagen til arbejdsmiljø såvel som til det omgivende miljø. Trykt på miljørigtigt papir. ISBN nr HK Varenummer:

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken Adresser Denne branchevejledning giver en introduktion til emnerne trivsel og psykisk arbejdsmiljø og kan bruges som et værktøj og inspiration til arbejdsgivere, arbejdsleder og medarbejdere om, hvordan

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING HANDLINGSPLAN SYGEFRAVÆR OVERBLIK ELLER MYLDER? 1 2 3 7 7 8 10 11 11 11 12 13 14 15 15 17

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Hold mobning udenfor Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Viden, værktøje r og gode eksempl er forebygmobning.dk Mobning har konsekvenser for hele arbejdspladsen

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF MOBNING PÅ KONTORER. Forebyg mobning!

BRANCHEVEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF MOBNING PÅ KONTORER. Forebyg mobning! BRANCHEVEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF MOBNING PÅ KONTORER Forebyg mobning! INDHOLD 7 MOBNINGENS MANGE ANSIGTER HVAD ER MOBNING? 8 VIRKSOMHEDER MED MOBNING 11 KONSEKVENSER 12 FOREBYGGELSE OVERVEJELSER INDEN

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Fakta om stress Stress er kroppens alarmberedskab. Det aktiveres automatisk, når vi bliver udsat for en fysisk eller psykisk aktivitet på grænsen af, hvad vi kan

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk Stress skal løses i VIDEN OG GOD PRAKSIS fællesskab frastresstiltrivsel.dk Kampagnen: Fra stress til trivsel Stress skal løses i fællesskab Videncenter for Arbejdsmiljø, 2011 Lersø Parkallé 105 2100 København

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Arbejdsmiljøcirkel GODT ARBEJDSMILJØ Tekst: Foto: Design: Peter T. Petersen og Signe Bonnén Magnesium Topp AD ISBN: 87-7904-124-8

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere