BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

2 _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning, er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd - herunder Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor). BAR Kontor er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for det private kontor- og administrationsområde. BAR Kontor har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål, og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for det private kontor- og administrationsområde. F.eks. IT-virksomheder, advokat- og revisionskontorer, vikarbureauer, rådgivende virksomheder, rejsebureauer, arkitekter samt øvrige private kontorarbejdspladser. BAR Kontor giver konkret vejledning om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af branchevejledninger, kampagnemateriale, afholdelse af temadage og andre aktiviteter. Holdningerne der udtrykkes i BAR Kontors forskellige vejledninger, viser disse parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard inden for branchen. "God trivsel" henvender sig til alle i virksomheden. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og finder at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

3 INDHOLD OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE OG TRIVSEL HVAD ER GOD TRIVSEL EN FÆLLES OPGAVE GOD TRIVSEL I DET DAGLIGE God omgangstone Kontakt og dialog Respekt for hinanden Gensidig hjælp Støtte og opbakning Kommunikation og klarhed Tryghed ved forandringer i virksomheden Indflydelse og ansvar Balance mellem krav og ressourcer Udfordring og udvikling OVERORDNEDE VÆRKTØJER TIL AT FREMME TRIVSEL Information og dialog Synliggørelse af virksomhedens politik og holdninger Kortlægning af trivsel Medarbejderudviklingssamtaler Aktivitets- og joblister VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIGNALER En eller flere ansatte viser tegn på, at de ikke har det godt Mobning og chikane Stigende fravær eller personale omsætning Nedsat effektivitet HVORDAN KAN VIRKSOMHEDEN LØSE PROBLEMER MED TRIVSEL YDERLIGERE INFORMATION

4 _ 02 GOD TRIVSEL OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE OG TRIVSEL OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE OG TRIVSEL Hvad er det, der giver en god trivsel i virksomheden? Er det arbejdsopgaverne?, kollegerne? ledelsen? eller? Ofte er det en kombination af flere faktorer, der skaber en god arbejdsdag, og alle i virksomheden har et ansvar overfor sig selv og hinanden for at være med til at skabe en god arbejdsdag. Ledelsen varetager fordelingen af opgaver og sørger for, at der tages handling på et overordnet virksomhedsplan, men såvel ledere som medarbejdere har et ansvar for at medvirke til at skabe god trivsel til gavn for alle i virksomheden. "God trivsel" giver et bredt indblik i emnet trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Formålet med branchevejledningen er, at arbejdsgivere, ledere og medarbejdere får et indblik i, hvordan der fastholdes eller skabes god trivsel på arbejdspladsen. Branchevejledningen giver først nogle forslag til, hvordan der skabes god trivsel i det daglige arbejde. Derefter beskrives, hvilke mere overordnede initiativer, der kan tages for at sikre den gode trivsel. Endelig beskrives nogle forhold, der kan være et symptom på, at der er problemer med trivslen. Branchevejledningen giver først og fremmest råd til de virksomheder, der vil i gang med et mere systematisk arbejde med trivsel. Ved at arbejde med trivsel, igangsættes en proces der styrker virksomheden. Samtidig giver det virksomheden bedre muligheder for at forebygge, og dermed et grundlag for at løse eventuelle problemer i forbindelse med trivsel. Branchevejledningen henvender sig til alle i virksomheden, da det er en fælles opgave at sikre og forbedre trivslen.

5 FAKTA I denne vejledning anvendes begrebet "trivsel", som indeholder elementer fra bl.a. psykisk arbejdsmiljø, ledelse, samarbejde m.v. > INFORMER NÅR DET ER NØDVENDIGT > GOD TRIVSEL ER EN FÆLLES OPGAVE - ALLE MÅ BIDRAGE OG TAGE ET ANSVAR

6 _ 04 GOD TRIVSEL HVAD ER GOD TRIVSEL HVAD ER GOD TRIVSEL God trivsel er ikke nemt at definere kort og entydigt. Der er mange forhold, der påvirker trivslen, og det er individuelt hvilke forhold, der virker fremmende eller hæmmende på den enkeltes arbejdsmiljø. I de følgende afsnit listes en række forhold, som har en positiv indflydelse på de flestes trivsel. Generelt handler god trivsel om "at have en god arbejdsdag". Men på den anden side skal der også være plads til en dårlig arbejdsdag, uden at der sættes fokus på dårlig trivsel. Alle, både medarbejdere som ledere, kan have en dårlig dag på arbejdet. Overordnet er der nogle grundlæggende forhold, der har betydning for trivsel på arbejdspladsen. Det drejer sig om: - Samspillet mellem ledere og medarbejdere og mellem kolleger - De krav og udfordringer som alle stilles overfor i det daglige arbejde og mulighederne for at indfri dem tilfredsstillende > HAV EN GOD OG LØBENDE DIALOG - Løbende information om virksomhedens virke

7 EN FÆLLES OPGAVE EN FÆLLES OPGAVE En god arbejdsdag kan godt være hektisk og indeholde problemer og konflikter. Men problemer og konflikter kan ses som et tegn på dynamik mellem mennesker. I virksomheder hvor de hektiske perioder er langvarige eller opstår hyppigt i lange perioder, kan der dog opstå problemer med trivslen. Problemer med trivsel bør ikke gemmes af vejen, men søges løst på en konstruktiv måde. Det er ledelsen der sikrer, at arbejdsmiljøet som helhed er i orden. Den gode stemning bør gennemstrømme hele virksomheden, og denne opgave kan kun løses i fællesskab. God stemning fremmes f.eks. ved at både ledelse og medarbejdere udviser respekt og opbakning for hinanden i arbejdet. Der er en klar sammenhæng mellem trivslen på arbejdspladsen og medarbejdernes engagement, samarbejdsvilje og produktivitet. HVEM SKAL TAGE SIG AF TRIVSLEN Det skal I alle. Men det kan være en fordel for nogle virksomheder at sætte samarbejdet om trivsel lidt mere i system. Arbejdet med trivsel kan håndteres forskelligt. Men det er ledelsen på den enkelte virksomhed, der beslutter hvordan det skal gøres. Det kan være, at ledelsen vælger en projektgruppe, der er specielt oprettet til formålet, eller det kan være en del af en eventuel personaleafdelings arbejdsområde. Det kan også være, at ledelsen vælger at lade det være en del af samarbejdsudvalget eller sikkerhedsorganisationens område. Det er vigtigt, at ledelsen også forholder sig til, hvordan opfølgning af arbejdet med trivsel skal foregå. Afhængigt af virksomhedens kultur og normale arbejdsfacon er det væsentligt, at I finder den måde at samarbejde om trivsel på, som passer til netop jeres virksomhed.

8 _ 06 GOD TRIVSEL GOD TRIVSEL I DET DAGLIGE > FIND DEN "RIGTIGE" OMGANGSTONE

9 GOD TRIVSEL I DET DAGLIGE Det er en meget mere positivt fornemmelse, at slutte arbejdsdagen - når den har været god. De fleste ved godt, hvad det er, der gør deres arbejdsdag god, men det er ofte svært at vide, hvordan virksomheden og den enkelte kan skabe den gode arbejdsdag. Der findes heller ingen facitliste for det. Det er derfor væsentligt at have blik for hvilke positive forhold, der ønskes bevaret, måske endda styrket, og hvilke ændringer der er ønskelige. Ved at fokusere på de positive forhold i virksomheden, og arbejde med at sikre og udvikle disse, medvirker man til at fremme trivslen i virksomheden. I det følgende gives nogle eksempler på, hvad de positive forhold kan være. OMGANGSTONE Simple ting, som at der bliver sagt godmorgen og farvel, og at der er den "rigtige" omgangstone, betyder meget. Det er ikke noget mennesker nødvendigvis tænker over - men det gør de hvis det ikke sker! Er der en god omgangstone i virksomheden er disse ting helt naturlige, og det smitter automatisk af på humøret og engagementet. KONTAKT OG DIALOG En god dialog har en stor betydning for den daglige trivsel. Hvis virksomheden har tradition for at tage ting op på morgenmøder, personalemøder eller ved en mere uformel snak, er det også nemmere at beskæftige sig med mere ømtålelige emner. Får tingene lov til at ligge og "ulme", kan det påvirke forholdet mellem de berørte personer og på sigt belaste trivslen. Ikke alle er imidlertid trygge ved at tage spørgsmål op i forsamlinger, og ved en del emner, i forbindelse med trivslen, har udgangspunktet en mere personlig karakter, hvor det kan være svært at se "om det bare er mig" eller om det er noget flere er fælles om. Faglig såvel som social kontakt med kolleger og ledere i løbet af en arbejdsdag betyder meget. Det giver en mere effektiv opgaveløsning og styrker forholdet til kollegerne. I virksomheder, hvor der er mulighed for samarbejde såvel som mulighed for mere direkte socialt samvær, som for eksempel at spise frokost sammen, er der større sandsynlighed for, at der er en god trivsel. De uformelle øjeblikke er ofte med til at styrke samarbejdsrelationerne og kommunikationen, da det er her medarbejdere og ledere lærer hinanden at kende som kolleger. Der er samtidig en tendens til, at både medarbejdere og ledere er gladere for at arbejde i virksomheder, hvor der er en bevidsthed om virksomhedens kultur hos alle parter, og hvor der er gode traditioner for samarbejde.

10 _ 08 GOD TRIVSEL GOD TRIVSEL I DET DAGLIGE RESPEKT FOR HINANDEN Virksomheder efterspørger mange former for kvalifikationer og kompetencer, så medarbejderne kan supplere hinanden i deres arbejde. Derfor stilles der sædvanligvis heller ikke de samme krav til alle i virksomheden. Det er vigtigt at respektere hinanden indbyrdes og de arbejdsopgaver den enkelte udfører. Respekteres hinandens kvalifikationer, kompetencer og forskelligheder, vil det have en faglig såvel som en social positiv effekt. GENSIDIG HJÆLP En væsentlig del af den positive effekt der kan opnås, findes i den gensidige hjælp. Er der en kultur på arbejdspladsen, hvor der lægges vægt på både at hjælpe og få hjælp fra andre i det daglige arbejde, kan mange frustrationer og unødige forsinkelser undgås. STØTTE OG OPBAKNING Det er vigtigt for trivslen, at der efter behov er mulighed for sparring mellem leder og medarbejdere og mellem virksomhedens ansatte. Når der foregår en sparring om de daglige opgaver, bliver alle støttet og får dermed et bedre fundament for at løse opgaverne godt. Det får en positiv betydning for både den enkeltes daglige trivsel og for virksomhedens drift. KOMMUNIKATION OG KLARHED Viden om hvad der foregår i virksomheden er en forudsætning for at føle sig som en del af virksomheden. F.eks. bør virksomhedens vision, strategi og indsatsområder stå klart for den enkelte. Ligeledes bør der være klarhed omkring arbejdets mål, metoder til udførelsen af arbejdet og forventningerne til den enkeltes arbejde, så arbejdet kan udføres tilfredsstillende. Det bør f.eks. være klart for alle, hvor de skal henvende sig med eventuelle spørgsmål. Især ved nye tiltag i virksomheden, er det vigtigt med information, så alle har en forståelse for, hvorfor tiltagene gennemføres, og hvilken indflydelse det vil have på den enkeltes situation. TRYGHED VED FORANDRINGER I VIRKSOMHEDEN Når der sker forandringer i en virksomhed, medfører det ofte nye udfordringer og nye muligheder - og dermed i mange tilfælde et bedre arbejde. De nye muligheder og udfordringer kan også i nogle tilfælde påvirke trygheden for den fremtidige situation i virksomheden.

11 Derfor er det væsentligt, at virksomheden giver de nødvendige informationer i forbindelse med en forandring. Hvis medarbejderne ved hvad der skal ske, bliver der større tryghed - og samtidig en større parathed til de nødvendige forandringer. INDFLYDELSE OG ANSVAR De fleste har det bedst, når de har en vis indflydelse på det de laver. Det kan være indflydelse på f.eks. arbejdsopgavernes rækkefølge. Med indflydelse følger som regel også et ansvar. Virksomheder oplever ofte, at medarbejderne bliver mere engagerede i deres arbejde, hvis de selv har indflydelse og bærer en del af ansvaret for resultatet. Det er imidlertid ikke alle ansatte, som har lyst til eller magter at have en stor grad af indflydelse på eget arbejde. Graden af indflydelse og ansvar bør derfor afstemmes med den enkeltes muligheder og behov. Den enkelte medarbejder befinder sig typisk bedst, hvis der er balance mellem krav, ønsker og formåen. BALANCE MELLEM KRAV OG RESSOURCER Hvis der er en god overensstemmelse mellem de opgaver, som skal udføres, og de opgaver der rent faktisk udføres - både tidsmæssigt og fagligt - vil det have en positiv virkning på trivslen. Der kan naturligvis være perioder, hvor der er mere travlt end sædvanligt - og de fleste synes da også, at det er udfordrende at skulle nå at have noget færdigt. Der bør imidlertid være en rimelig balance mellem de krav der stilles, og de ressourcer, som eksempelvis tid og faglig kunnen, der er til rådighed. UDFORDRING OG UDVIKLING I det daglige ser de fleste udfordring og udvikling, som en del af et godt arbejde, da det er spændende med nye opgaver, og godt for den personlige udvikling. Samtidig er det med til at fremme den "mening med arbejdet" som de fleste ønsker at have. I praksis vil det ikke altid være muligt, at efterkomme alle ønsker om udfordring og udvikling, idet der altid er en række opgaver i virksomheden, som nødvendigvis skal udføres. Det er imidlertid altid en god idé at se på udviklingsmulighederne indenfor de eksisterende rammer.

12 _ 10 GOD TRIVSEL OVERORDNEDE VÆRKTØJER TIL AT FREMME TRIVSEL > DET ER EN FÆLLES OPGAVE - ALLE MÅ BIDRAGE OG TAGE ET ANSVAR > HAV EN GOD OG LØBENDE DIALOG

13 OVERORDNEDE VÆRKTØJER TIL AT FREMME TRIVSEL Når virksomheden ønsker at kortlægge og arbejde med trivslen, findes der en række instrumenter, som kan være gode at anvende. Et udgangspunkt kan være at stille sig spørgsmålet "Hvilke ting er det der gør vores arbejdsplads til et godt sted at arbejde". Spørgsmålet kan måske lyde banalt, men det kan faktisk sætte en del tanker i gang at stille et sådant spørgsmål. Nogle af de positive ting ved en persons ageren eller en hel afdelings behandling af en bestemt situation, kan måske påvirke trivslen positivt ved at komme frem i lyset. I det følgende gives eksempler på nogle måder, der kan give inspiration til at få tingene frem i lyset. INFORMATION OG DIALOG Information er et nøgleord, når der skal arbejdes med trivslen. Det er vigtigt, at virksomheden får formidlet de oplysninger, som har betydning for det daglige arbejde i virksomheden. Et højt informationsniveau vil betyde, at jobmålene bliver klarere for den enkelte, og både trivsel og produktion påvirkes positivt. Hvis der er en god information i virksomheden stimuleres og forbedres den daglige dialog også. Når den enkelte medarbejder ved hvad kollegerne arbejder med, og i hvilken sammenhæng, skabes der grobund for bedre kommunikation og gensidig forståelse. Når der er en løbende dialog i virksomheden, er der langt større mulighed for at forebygge eventuelle trivselsproblemer, og løse dem internt i virksomheden inden de bliver for store. Der findes forskellige værktøjer, der kan bidrage til øget information og dialog i virksomheden. Det drejer sig f.eks. om beskeder på opslagstavler, mailingslister, medarbejdersamtaler, personalemøder og samarbejdsudvalg. SYNLIGGØRELSE AF VIRKSOMHEDENS POLITIK OG HOLDNINGER Det er vigtig at virksomheden melder sine forskellige holdninger og overordnede linier ud, så alle i virksomheden kender dem. Det har en stor signalværdi, og er med til at skabe en god trivsel. Holdningerne kan synliggøres på forskellig vis, og kan skabes via de redskaber, der allerede er i virksomheden. Grobunden for en god trivsel skabes blandt andet igennem virksomhedens værdigrundlag. Virksomhedens værdigrundlag skabes blandt andet igennem personalepolitikken og har en afsmittende effekt på samarbejdet i virksomheden. De overordnede initiativer i forbindelse med trivsel, er ledelsens kompetence og ansvar, men tilslutningen til de forskellige initiativer bliver i reglen større, hvis de ansatte føler, at de har haft indflydelse på politikken.

14 _ 12 GOD TRIVSEL OVERORDNEDE VÆRKTØJER TIL AT FREMME TRIVSEL Dette kan imødekommes på flere måder, f.eks. ved at de ansatte udpeger repræsentanter til ad hoc udvalg og samarbejdsudvalg. I mindre virksomheder behøver der ikke nødvendigvis udarbejdes en skriftlig personalepolitik. Her er personalepolitikken noget alle kender til igennem den daglige dialog, og noget der kan tales om over frokosten. Der findes ingen endegyldige svar på hvad en personalepolitik bør indeholde. Eksempler på emner, hvor virksomheden synliggør sine holdninger kan være: Samarbejde og information Udvikling og opkvalificering Mobning og seksuel chikane Personalepolitikken giver virksomheden en god ramme i det daglige arbejde, og skaber fundamentet for en god trivsel. I nogle tilfælde kan der alligevel opstå et behov for en temperaturmåling af trivslen, og her vil det være en god idé at foretage en egentlig kortlægning. KORTLÆGNING AF TRIVSEL For at få et overblik over trivslen i virksomheden, kan en kortlægning være en hjælp. En kortlægning giver et overblik over eventuelle problemers omfang og karakter. Et overblik over forholdene giver et godt grundlag for en fælles diskussion af trivslen på virksomheden. En kortlægning kan samtidig danne grundlag for en opfølgning, der fører til konkrete initiativer. På den måde kan kortlægningen bruges konstruktivt, som et værktøj i virksomhedens udvikling. Der findes flere veje til at lave en kortlægning af trivslen. Mange vælger at bruge et spørgeskema for at få et fingerpeg om hvordan det står til. Virksomheden kan vælge selv at stille nogle spørgsmål op, men det kan være rimeligt omfattende. Der er udarbejdet en række hjælpeværktøjer af både organisationer og myndigheder, som kan kopieres eller bruges som inspiration til at udvikle sit eget. Mange af dem er tilgængelige på internettet, eller kan fås ved telefonisk henvendelse. Se Enkelte virksomheder vælger at købe bistand fra et privat konsulentfirma, for at få en mere tilbundsgående vurdering af deres arbejdsmiljø. Denne løsning er imidlertid ofte meget dyr. Det er vigtigt, at virksomheden finder den løsning som passer bedst til netop de forhold, der ønskes belyst. Så mulighederne bør undersøges, inden der vælges analyseredskab. Analyseredskaberne skulle gerne kunne danne grundlag for ledelsesmæssige beslutninger, som er til gavn for alle i virksomheden. Arbejdspladsvurdering (APV) kan også være et redskab for arbejdspladsen, og medvirke til at skabe overblik over forhold omkring trivsel - se BAR Kontors vejledning om APV.

15 > LUK IKKE ØJNENE FOR EVENTUELLE PROBLEMER - ENHVER SUND VIRKSOMHED HAR UDFORDRINGER

16 _ 14 GOD TRIVSEL OVERORDNEDE VÆRKTØJER TIL AT FREMME TRIVSEL MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER En medarbejdersamtale er en samtale mellem en medarbejder og dennes daglige leder. Samtalerne gennemføres med jævne mellemrum - f.eks. én gang om året. Selvom ledere og medarbejdere taler sammen hver dag, er en årlig samtale under fire øjne en god idé. Samtalerne kan bidrage til, at lederen får de informationer, der skal til for at fastholde det gode arbejdsforhold. Medarbejderudviklingssamtalen kan bruges til at evaluere og planlægge det daglige arbejde, og eventuelt drøfte mulighederne for den ansattes faglig udvikling og fremtidige virke indenfor virksomheden. Skal medarbejderudviklingssamtalerne fungere efter hensigten er det vigtigt, at både leder og medarbejder er forberedt. Dette kan eksempelvis gøres ved, at der er opstillet en række punkter som gennemgås i fællesskab, og som begge parter har forberedt sig på. Den daglige dialog mellem medarbejdere og ledelse kan ikke erstatte medarbejderudviklingssamtalerne. Løsningen af et problem må ikke udskydes til en eventuel medarbejderudviklingssamtale, da samtalerne ikke må erstatte konflikt- og problemløsning i det daglige. Visse samtaler kan dog have en alvorligere karakter og går udover det der ligger i medarbejderudviklingssamtalen. AKTIVITETS- OG JOBLISTER Et andet værktøj, der kan bruges i det daglige arbejde, og ikke kun til medarbejderudviklingssamtalerne, er aktivitets- eller joblister, der indeholder en oversigt over hvilke aktiviteter, der skal udføres, og hvad der forventes. På denne måde er både ledere og medarbejdere klar over de forventninger, som virksomheden har til den enkelte og det job vedkommende bestrider. > FØLG OP PÅ INITIATIVER

17 DEN SVÆRE SAMTALE Begrebet dækker over en samtale mellem leder og medarbejder, hvor der tales om et problem, der kan virke vanskeligt at tage fat på. Det er ikke det samme som en medarbejderudviklingssamtale. Det er vigtigt, at eventuelle problemer bliver behandlet så tidligt som muligt, men det kan ofte være svært at få taget samtalen. Derfor er det en god ide hvis både lederen og medarbejderen er "klædt på" til at tage > RESPEKTER OG HJÆLP HINANDEN disse samtaler.

18 _ 16 GOD TRIVSEL VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIGNALER > LUK IKKE ØJNENE FOR PROBLEMER - ENHVER SUND VIRKSOMHED HAR UDFORDRINGER

19 VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIGNALER Det er vigtigt at fokusere på de positive forhold, og sørge for at disse bevares og udvikles. Men det er også vigtigt løbende at være opmærksom på de signaler, som kan indikere, at der er nogle problemer under opsejling, uanset om de er på individuelt eller virksomhedsplan. En væsentlig forudsætning for at fremme trivslen er at tage eventuelle problemer i opløbet. Det er vigtigt at være opmærksom på hvilke symptomer, der indikerer, at trivslen ikke går i den rigtige retning. Symptomerne kan fremtræde forskelligt fra virksomhed til virksomhed. I det følgende nævnes en række forhold, som virksomheden bør være opmærksom på i hverdagen, så der ikke opstår alvorlige trivselsproblemer. Forholdene er eksempler, og er listet i tilfældig rækkefølge, men de kan alle være et tegn på, at en eller flere af medarbejderne ikke trives af jobmæssige eller private årsager. EN ELLER FLERE ANSATTE VISER TEGN PÅ, AT DE IKKE HAR DET GODT Indenfor de rammer, som virksomheden stiller op, har den enkelte selv en mulighed for at skabe sig en god arbejdsdag. De fleste vil naturligvis, som udgangspunkt, holde humøret højt, men nogle gange rammes vi som mennesker af forskellige ting, som gør det vanskeligt at trives godt. Det kan naturligvis være svært at se om en ansat eller kollega ikke trives, og om problemerne er af privat eller arbejdsmæssig karakter. Derfor er det vigtigt, at både leder og medarbejdere er opmærksom på, hvis en ansat eller kollega ændrer adfærd over en længere periode. Der findes en række signaler, som kan indikere, at kollegaen måske ikke har det helt godt. Indikationer herpå kan være: - At kollegaen isolerer sig og ikke ønsker social omgang - At kollegaen måske hyppigt lugter af alkohol - At kollegaen ændrer adfærd, f.eks. bliver glemsom, irritabel og opfarende - At arbejdstempoet falder væsentligt - At kollegaen konstant er træt I alle tilfælde vil det være fornuftigt at få en snak med den ansatte eller kollegaen for at finde frem til hvad problemet er, og om det er et problem af privat karakter eller om det berører virksomheden. Såfremt problemerne er af arbejdsmæssig karakter, vil det være fornuftigt at se på hvad der kan gøres, i forhold til den enkeltes arbejdsopgaver og måske i forhold til dennes kolleger. Hvis problemet har privat karakter kan det, som virksomhed, være svært at gøre noget ved, idet kun den berørte person kan løse problemet. Men det vil altid være en god idé, hvis virksomheden åbner mulighed for dialog - og på den måde både hjælper og støtter.

20 _ 18 GOD TRIVSEL VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIGNALER MOBNING OG CHIKANE Inden der kommer mærkbare tegn fra en eller flere medarbejdere, vil virksomheden ofte kunne opleve problemer med mobning eller chikane. På arbejdspladser, hvor trivslen er mindre god, kan der være mulighed for at mobning og chikane hyppigere kan opstå. Mobning og chikane kan også være et selvstændigt problem og et symptom, der ikke behøver at være et udtryk for, at der er noget galt med trivslen generelt i virksomheden. Mobning og chikane betyder, at en medarbejder regelmæssigt og over længere tid udsættes for negative eller krænkende handlinger fra kollegers eller ledelsens side. Alle kan blive udsat for mobning og chikane. Mobbeofre betragtes ofte som svage personer, men det behøver ikke nødvendigvis at være tilfældet. Personer, der opfattes som stærke kan også blive udsat for mobning. Jo før der gribes ind overfor mobning og chikanen, desto lettere er problemet at løse. I personalepolitikken vil mobning og chikane kunne imødegås, ved at der meldes klart ud, at mobning og chikane ikke accepteres. Det er samtidigt vigtigt, at ledelsen er synlig, både ved at tydeliggøre rammerne for acceptabel adfærd og ved at være med til at løse konflikterne. Mobning og chikane er et fælles anliggende, og vedrører ikke kun de implicerede personer. STIGENDE FRAVÆR ELLER PERSONALE OMSÆTNING Et stigende fravær kan være et tegn på, at der er ansatte, som ikke trives. I en sådan situation kan det være formålstjenligt, hvis virksomheden prøver at få belyst årsagerne til det stigende fravær. Der findes ingen entydig anvisning på hvordan virksomheden kan gøre dette, men en undersøgelse blandt medarbejderne om deres daglige trivsel, kan være med til at belyse årsagerne til fravær. Stigende personaleomsætning kan på samme vis være et udtryk for, at trivslen ikke er i top. Trivsel er en vigtig ting for mange mennesker når der vælges arbejdsplads. NEDSAT EFFEKTIVITET Mindre effektivitet og produktivitet, kan være et udtryk for ringe trivsel. Alle undersøgelser peger på, at tilfredse medarbejdere yder en langt bedre arbejdsindsats. Det er derfor meget vigtigt at arbejde med at sikre sine medarbejdere en god trivsel udfra de muligheder, der nu er givet. Manglende information om virksomhedens mål og ideer kan også have en negativ effekt på trivslen. Mennesker identificerer sig meget ofte med deres arbejde. Hvis medarbejderne føler, at de arbejder for en sag og har et mål med arbejdet, udover at tjene penge, bliver entusiasmen og effektiviteten også bedre.

21 > FIND DEN "RIGTIGE" OMGANGSTONE

22 _ 20 GOD TRIVSEL LØSE PROBLEMER MED TRIVSEL HVORDAN KAN VIRKSOMHEDER LØSE PROBLEMER MED TRIVSEL Problemerne løses bedst der, hvor de er. Derfor bør det i første omgang overvejes, om de forslag, der er givet i denne vejledning er afprøvet, eller om nogle af forslagene vil kunne hjælpe på problemet. Der er bred enighed om, at information er væsentlig. Forudsætningen for at komme til at arbejde konstruktivt med trivslen er, at man ved, at der findes forhold, som kunne trænge til at blive bedre. I nogle tilfælde kan der være behov for at få hjælp udefra. Dette kan både være for at løse op for ellers fastlåste positioner og for at bilægge deciderede stridigheder. Der findes en række forskellige typer konsulenter, der kan understøtte dialogen på virksomheden, eller der kan vælges at hente hjælp hos de respektive organisationer. NOGLE AF INGREDIENSERNE I OPSKRIFTEN PÅ GOD TRIVSEL: Det er en fælles opgave - alle må bidrage og tage et ansvar Hav en god og løbende dialog Luk ikke øjnene for eventuelle problemer - enhver sund virksomhed har udfordringer Informer når det er nødvendigt Find den "rigtige" omgangstone Respekter og hjælp hinanden Følg op på initiativer

23 YDERLIGERE INFORMATION BAR KONTOR - branchevejledninger Lys og lyd, 2000 Distancearbejde og arbejdsmiljø, 2001 Indeklima, 2002 Arbejde ved skærme, 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver, 2002 Opbygning af en sikkerhedsorganisation, 2002 Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder, 2002 Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø, 2003 ArbejdsPladsVurdering, 2003 Andre vejledninger og anden information fra BAR Kontor fremgår af ARBEJDSTILSYNET Landskronagade 33, 2100 København Ø Tlf Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 om lov om arbejdsmiljø, samt ændringerne hertil nr. 331 af 16. maj 2001 og nr. 437 af 10. juni At-vejledning om kortlægning af psykisk arbejdsmiljø, nr. D.4.1. ARBEJDSMILJØINSTITUTTET Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø Tlf Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

24 "God trivsel" giver kontorvirksomheder opskrifter på, hvordan der kan skabes god trivsel på arbejdspladsen. Vejledningen giver et bredt indblik i emnet trivsel, som indeholder elementer fra bl.a. psykisk arbejdsmiljø, ledelse samarbejde mv. Der gives forslag til hvordan der skabes god trivsel i det daglige arbejde, hvilke overordnede initiativer, der kan tages for at sikre den gode trivsel. Endelig beskrives nogle forhold, der kan være symptomer på, at der er problemer med trivslen. Denne vejledning giver først og fremmest råd til de virksomheder, der vil i gang med et mere systematisk arbejde med trivsel og psykisk arbejdsmiljø. + Branchevejledningen er udgivet af: Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor) Ny Vestergade 17, 1471 København K Tlf.: udgave 2003 Vejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center Tlf Varenummer Layout: Trykning: Holmens Center-Tryk Forarbejdet under størst mulig hensyntagen til arbejdsmiljø såvel som til det omgivende miljø. Trykt på miljørigtigt papir. ISBN nr HK Varenummer:

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken Adresser Denne branchevejledning giver en introduktion til emnerne trivsel og psykisk arbejdsmiljø og kan bruges som et værktøj og inspiration til arbejdsgivere, arbejdsleder og medarbejdere om, hvordan

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ på din arbejdsplads www.detdumærker.dk OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads. Klik ind på www.detdumærker.dk

Læs mere

krydderi Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø sætter på din hverdag Branchevejledning til kontorarbejdspladser om:

krydderi Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø sætter på din hverdag Branchevejledning til kontorarbejdspladser om: Opskrifter på arbejdsglæde krydderi Et godt arbejdsmiljø sætter på din hverdag Branchevejledning til kontorarbejdspladser om: Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø Forord Med baggrund i den danske

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen?

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Det er mobning, når en eller flere personer på arbejdspladsen regelmæssigt og

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Fakta om kommunikation og konflikthåndtering

Fakta om kommunikation og konflikthåndtering Fakta om kommunikation og konflikthåndtering at det psykiske arbejdsmiljø ikke har negative konsekvenser for helbredet. En lang række undersøgelser viser, at god kommunikation og effektiv konflikthåndtering

Læs mere

TRIO. en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel AMR

TRIO. en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel AMR AMR TRIO en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel Introduktion til samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant Indhold 3 4 6 7 Forord: En daglig aktionsstyrke

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FSL'S ARBEJDSMILJØPOLITIK

ARBEJDSMILJØPOLITIK FSL'S ARBEJDSMILJØPOLITIK FSL'S Som lærere og børnehaveklasseledere (fremover samlet lærerne) bruger vi en væsentlig del af vores tid og vores liv på arbejdet. Arbejdet bør derfor være sundt, udviklende og motiverende. Det giver

Læs mere

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Hold mobning udenfor Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Viden, værktøje r og gode eksempl er forebygmobning.dk Mobning har konsekvenser for hele arbejdspladsen

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder?

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Min egen arbejdsmiljøleder Hvordan skaber jeg fundamentet for, at lede mig selv hen imod den gode trivsel og tilfredshed? Gennem de senere år er der sat øget fokus

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen: Hvem gør hvad? IGLO står for: Individet - Den enkelte medarbejder Gruppen - Teamet/afdelingen Ledelsen - Mellemledelsen Organisationen

Læs mere

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Odder Kommune vil være en sikker, sund og udviklende arbejdsplads Det er en arbejdsplads: 1. Som har et arbejdsmiljø, som lever op til kravene til arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Til sikkerhedsgruppen

Til sikkerhedsgruppen Program for Tilpasset Tilsyn på Jydsk Emblem Fabrik d. 5/11 2009 kl. 9:00 Til sikkerhedsgruppen Arbejdstilsynet ønsker som en del af det Tilpassede Tilsyn at gennemføre en gruppesamtale med 5-6 ansatte

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Roskilde Kommune Antal besvarelser: 4.559 Svarprocent: 85% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 FORORD OG INDHOLD 01 Denne rapport indeholder resultater fra Roskilde Kommunes trivselsundersøgelse, som blev gennemført

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Dialogbaseret APV af det psykiske arbejdsmiljø. Psykisk APV i Dagtilbud, Hjørring Kommune

Dialogbaseret APV af det psykiske arbejdsmiljø. Psykisk APV i Dagtilbud, Hjørring Kommune Dialogbaseret APV af det psykiske arbejdsmiljø Psykisk APV i Dagtilbud, Hjørring Kommune 2018-2020 Den gode APV dialog: APV dialogen er karakteriseret ved At der er kort fra kortlægning til handling At

Læs mere

November Sunde og attraktive arbejdspladser

November Sunde og attraktive arbejdspladser November 2016 F A G N N I E S R E AD T L D P N S Å D H J E R O RB F A K I Å T P I L S S O P RE ST Sunde og attraktive arbejdspladser INDHOLD Forord 3 Mål og holdning 4 Synlighed 5 Bilag 1 6 Trivsel, åbenhed

Læs mere

Inspiration og værktøjer til at styrke det. psykiske arbejdsmiljø

Inspiration og værktøjer til at styrke det. psykiske arbejdsmiljø Inspiration og værktøjer til at styrke det psykiske arbejdsmiljø Forord et godt arbejdsmiljø betaler sig Socialpædagoger mødes af store udfordringer og skal kunne håndtere disse udfordringer. Men uanset

Læs mere

MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Succes med arbejdsmiljøarbejdet

Succes med arbejdsmiljøarbejdet Tag vare på... Succes med arbejdsmiljøarbejdet Branchevejledning for sikkerhedsorganisation, arbejdsledere og medarbejdere f Forord Hent mere hjælp i BAR Handels branchevejledninger om arbejdet med arbejdsmiljø

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET MAJ 2019 2 Anbefalingerne er udarbejdet i fællesskab af arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet. Anbefalingerne bygger på parternes erfaringer

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING HANDLINGSPLAN SYGEFRAVÆR OVERBLIK ELLER MYLDER? 1 2 3 7 7 8 10 11 11 11 12 13 14 15 15 17

Læs mere

Skolen på Sønderagers trivsels- og antimobbestrategi

Skolen på Sønderagers trivsels- og antimobbestrategi Skolen på Sønderagers trivsels- og antimobbestrategi Strategien inddeles i 1) Indledning og baggrund 2) Mål for Skolen på Sønderagers trivsels- og antimobbestrategi 3) Definition på mobning 4) Digital

Læs mere

Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere.

Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere. fbn fbn acta Godkendt 1 af 5 Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere. Denne politik er udtryk for, at skolen tilstræber at være en

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Roskilde Tekniske Skole

APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Roskilde Tekniske Skole APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 88% (371/422) Skolerapport Symbolforklaring - Vurdering Vurdering øj vurdering Lav vurdering Arbejdspres og

Læs mere

ZENTROPA ADMINISTRATION ApS Filmbyen Hvidovre

ZENTROPA ADMINISTRATION ApS Filmbyen Hvidovre ZENTROPA ADMINISTRATION ApS Filmbyen 22 2650 Hvidovre Arbejdstilsynet Tilsynscenter Øst Landskronagade 33 2100 København Ø T 70 12 12 88 at@at.dk www.at.dk CVR 21481815 8. januar 2018 Vejledning Arbejdstilsynet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

En synlig politik virker i sig selv forebyggende, og er et nødvendigt værktøj når krænkende behandling - mobning og seksuel chikane forekommer.

En synlig politik virker i sig selv forebyggende, og er et nødvendigt værktøj når krænkende behandling - mobning og seksuel chikane forekommer. æ En politik om hvorledes virksomheden forholder sig til forebyggelse og håndtering af krænkende behandling, er en del af virksomhedens personalepolitik. Principperne for en sådan politik skal udarbejdes

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE

MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE ODDER KOMMUNE INTRODUKTION Medarbejderudviklingssamtalen er en fremadrettet og gensidigt forpligtende samtale mellem medarbejder og den nærmeste leder om medarbejderens trivsel,

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere