FAXE KOMMUNE som Danmarks første Cradle to Cradle kommune! Strategisk grundlag for Faxe Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAXE KOMMUNE som Danmarks første Cradle to Cradle kommune! Strategisk grundlag for Faxe Kommune."

Transkript

1 1 FAXE KOMMUNE som Danmarks første Cradle to Cradle kommune! Strategisk grundlag for Faxe Kommune.

2 2 Faxe Kommune som Danmarks første Cradle to Cradle kommune! Netop nu har Faxe Kommune chancen for at blive Danmarks første Cradle to Cradle kommune helt i forlængelse af kommunens værdier med at tage ansvar, få helheden i fokus og skabe resultater. Formålet med denne rapport er at skitsere, hvad Cradle to Cradle vil indebære for Faxe Kommune og hvilke muligheder, det vil give ikke mindst at skabe 0-spild i kommunen. Idéen bag Cradle to Cradle er at producere produkter uden miljøfarlige kemikalier, der kan nedbrydes i naturen og samtidig at designe produkter, der holder længere og både kan skilles ad og indgå i produktionen af nye varer. Tanken er, at vi som producenter og forbrugere skal omlægge vores vaner, så vi låner, lejer og leaser ting i stedet for at købe dem. På den måde kommer det, vi smider væk, tilbage til producenten eller tilbage i naturen uden at belaste miljøet. Cradle to Cradle handler således grundlæggende om at forbedre kvaliteten af det, vi producerer, så det i stedet for at være mindre dårligt bliver mere godt. På den måde introducerer Cradle to Cradle et paradigmeskift i hele vores måde at tænke design og produktion på, så vi går fra at producere mindre af det forkerte til i stedet at producere mere af det rigtige. I Cradle to Cradle anses affald som en ressource. Visionen er et samfund uden affald.

3 3 Tre grundlæggende principper Affald = Føde I naturen findes affald ikke, da alt er næring for noget andet. Alle produkter indgår enten i et biologisk kredsløb eller i et teknisk materialekredsløb, således at alt er næring for noget andet. I det biologiske kredsløb bliver de biologiske stoffer brudt ned af mikroorganismer for igen at danne nye næringsstoffer, mens det tekniske kredsløb består af materialestrømme, der cirkulerer i lukkede systemer. Det første Cradle to Cradle princip handler derfor om at anskue alle materialer som en potentiel ressource for enten det biologiske eller det tekniske kredsløb. Brug vedvarende energi Det andet Cradle to Cradle princip har fokus på en omstilling fra fossile energikilder til vedvarende energikilder som solvarme, biomasse og vindenergi, da disse energikilder er uudtømmelige. Værdsæt mangfoldighed Naturens evolutionære udvikling viser, at den bedst tilpassede vinder. Med naturen som model tilskynder det tredje Cradle to Cradle princip os derfor til at tilpasse vores design og produktion til biodiversiteten og den menneskelige diversitet, der knytter sig til lokale steder og sociale kulturer og dermed lade design og produktion indgå i et gensidigt afhængighedsforhold til omgivelserne.

4 4 Cradle to Cradle er en ny vision Cradle to Cradle er en enkel og banebrydende ny vision, som repræsenterer en cirkulær tilgang. Konceptet introducerer en helt ny måde at tænke på, hvor alting er næring for noget nyt, og al vækst produceres ved hjælp af vedvarende energikilder, så produktion ikke efterlader affald og forurening som i dag. Således understøtter Cradle to Cradle de initiativer, der er under udvikling i både EU og Danmark i retning af bæredygtig produktion og øget genanvendelse. Som udviklingsværktøj rummer konceptet store muligheder for at skabe økonomisk vækst og innovation i den private såvel som i den offentlige sektor. Første Cradle to Cradle kommune i verden Venlo ligger i det sydøstlige Holland og er den første kommune i verden til at anvende Cradle to Cradle principperne som økonomisk udviklingsstrategi. Ved at udvikle initiativer, der kan teste Cradle to Cradle principperne, vil Venlo Kommune øge den sociale, økonomiske og miljømæssige velfærd i hele regionen Limburg og på samme tid skabe en videnbase, der kan eksporteres over hele Europa og internationalt. I Venlo har man bl.a. udviklet Greenport Venlo, der er et netværk af virksomheder, organisationer og institutioner med tilknytning til gartnerierhvervet. Projektet integrerer landbrug, industri, transport, logistik og turisme. Ved at følge principperne i Cradle to Cradle begrænses det kollektive spild fra industrien og gør det muligt at anvende outputtet fra én proces som input til en anden proces. - Vand renses og kanaliseres til vanding af marker og drivhuse og bruges til - Man har etableret videnscentret C2C ExpoLab med showroom for at kunne yde inspiration, rådgivning og projektstøtte om Cradle to Cradle principperne til aktører indenfor byggeindustrien og offentlige myndigheder. - Etablering af et regionalt partnerskab om bæredygtig økonomisk udvikling mellem flere kommuner i Limburg kaldet Regio Venlo.

5 5 Cirkulær forretningsmodel Fremadrettet bør vi i Faxe Kommune tænke i cirkulære forretningsmodeller, som bruges i stedet for de traditionelle lineære forretningsmodeller. Den globale befolkningstilvækst, ressourceknapheden og de accelererende klimarelaterede problemer har skabt et stigende behov for at omlægge til en mere bæredygtig livsstil. Cirkulær økonomi er derfor kommet på den globale dagsorden. Det er en dagsorden, der forbinder vækst og miljø på en ny måde og som går ud på at sende materialer i cirkulation i et lukket kredsløb inspireret af naturens eget.

6 6 Efterligning af naturen Ved at efterligne naturen kan vi finde nye måder at skabe økonomisk vækst på, som er i balance med naturen. Fremtidens vindere er dem, der forstår at producere nedbrydelige og genanvendelige produkter ved brug af færre ressourcer inspireret af naturens eget kredsløb. Faxe Kommune vil blive pionerer på området ved en indførelse af Cradle to Cradle konceptet i kommunen og hele tankegangen om bæredygtig produktion. Der er ingen danske fortilfælde på, at en hel kommune, som har igangsat et sådan projekt. Med EcoValley har Faxe Kommune etableret Danmarks første erhvervspark dedikeret til virksomheder med en grøn erhvervsprofil. Den er målrettet virksomheder, der arbejder med miljø, energi og udvikling af fremtidens teknologi. Hovedpointen i Cradle to Cradle er, at alle produkter skal designes til at indgå i enten det biologiske eller det tekniske kredsløb

7 7 Cradle to Cradle finder anvendelse Store multinationale selskaber som Puma, Ford Motor Company, Mærsk, Auping (senge) og BASF er på forskellig vis i gang med at indrette deres produktion efter Cradle to Cradle principperne. Et godt eksempel herhjemme er Mærsk med deres nye store containerskib Emma Mærsk. Når skibet er udtjent, slipper Mærsk for en regning for at få det ophugget og står i stedet med en række materialer i form af jern, stål, plastik osv. af høj værdi, der kan bruges igen, fordi skibet er designet med materialerne og deres værdi for øje. Første nordiske kommune Den svenske kommune Ronneby har som den første kommune i Norden valgt at satse på Cradle to Cradle for herigennem at styrke kommunens konkurrenceevne. I centrum for satsningen står Cefur, Center for Forskning og Udvikling i Ronneby. Cefur har til opgave at udbrede kendskabet til Cradle to Cradle hos borgere, virksomheder og kommunale organisationer og samtidig inspirere og støtte op om deres arbejde med konceptet. Det gøres gennem uddannelse, forskning og netværk. I Ronneby arbejder de med ressourceeffektivitet i alle deres beslutninger og indkøb i kommunen. En hel bydel og en børnehave i Ronneby er blevet bygget efter Cradle to Cradle principperne. Det betyder fx, at børnehaven har LEDbelysning, og at det varme vand i hanerne udvindes af varmen fra køkkenets køle-fryserum.

8 8 Det biologiske og det tekniske kredsløb I stedet for at betragte brugte materialer som et affaldshåndteringsproblem hvor ambitionen blot er at forsinke rejsen fra produktion til destruktion betragter Cradle to Cradle materialer som næringsstoffer for nye generationer af enten biologiske eller tekniske produkter. Det biologiske kredsløb består af materialer, der efter endt brug kan komposteres uden at forurene naturen. Det tekniske kredsløb består af materialer, der efter endt brug kan separeres og genanvendes i nye generationer af industrielle produkter - uden tab af kvalitet og fortrinsvis i såkaldte definerede materialekredsløb.

9 9 Upcycling og downcycling Det ultimative mål er at bevare materialernes oprindelige værdi. For at opnå dette må produkterne nødvendigvis designes således, at de senere kan skilles ad og materialets deklaration er entydigt i forhold til indholdsstofferne Upcycling og downcycling En betonvæg, der knuses og bruges som vejfyld er downcycling. Væggen har mistet sin tidligere kvalitet og potentiale for genanvendelse ved at indgå i et blandingsprodukt af lav kvalitet. Dette ses blot som forlængelse af materialets vej mod deponi eller afbrænding - fra vugge til grav. Omvendt kan materialer gennemgå en upcycling, hvis deres kvalitet igennem genanvendelse oparbejdes til en højere værdi, fx plastaffald, der anvendes til produktion af gulvtæpper.

10 10 Nyt design for adskillelse og genanvendelse Produkter består i dag ofte af en kompleks sammenblanding af både biologiske og tekniske materialer. Separation af materialer efter brug er derfor en central udfordring inden for Cradle to Cradle. Det er således nødvendigt, at der i designet af Cradle to Cradle produkter indgår strategier for adskillelse samt genanvendelse af materialer, således at de kan indgå i styrede og sikre biologiske eller tekniske kredsløb. Det er grundlæggende en negativ agenda baseret på reduktion, hvor målsætningen er at minimere fortidens fejl og være mindre dårlig mod miljøet. Øko-efficient tilgang er første skridt mod implementering af øko-effektiv strategi, hvor al produktion gavner miljøet med positive afkast. Bæredygtige strategier er ofte et spørgsmål om at gøre så lidt skade på miljøet som muligt: - at reducere energiforbruget - at minimere spild - at anvende færre skadelige kemikalier og mindre forurenende produktionsprocesser m.m..

11 11 Optimering Cradle to Cradle integrerer øko-efficiens og økoeffektivetet, således at negative påvirkninger af miljøet ikke reduceres blot for reduktionens skyld, men for at optimere værdiforøgelsen. Eksempelvis skal en bygning, inspireret og udformet efter Cradle to Cradle principper, ikke reducere sit energiforbrug blot for at blive mindre miljøbelastende. Men det kan ske som en overgangsteknologi hen imod, at bygningens energibehov med tiden kan dækkes af vedvarende energi og levere ren overskudsenergi til sine omgivelser. Det er således ambitionen for en Cradle to Cradle inspireret bygning at efterlade et positivt fodaftryk. Sportsproducenten Puma er et eksempel herpå. Deres sportswear, Puma Incycle, er designet, så tøj og sko i serien enten kan komposteres eller omarbejdes til nye formål efter brug. Når man ikke skal bruge skoene mere, kan de afleveres til andre formål via Puma bring back bin tilbageleveringssystem via deres butikker.

12 12 Faxe Kommune som pioneer Som pioneer vil der være store muligheder for at opnå økonomisk projektstøtte. Der ligger desuden en stor markedsføringsværdi i at kunne promovere sig som den første Cradle to Cradle kommune i Danmark i form af større omtale og tiltrækning af turister. Derved vil Faxe Kommune ikke blot komme på Danmarkskortet, men også på Europakortet. Ved at være først vil virksomhederne ligeledes kunne opnå store konkurrencefordele. Endelig vil Cradle to Cradle virke som et samlingspunkt på tværs af kommunen ved at involvere den kommunale forvaltning, politikere, erhvervsliv og borgere om et fælles projekt. Karise Permatopia er et moderne, selvforsynende og bæredygtigt bolig- og landbrugsfællesskab under etablering med indflytning henover sommeren/efteråret Permatopia er baseret på vedvarende energi og resursekredsløb Samarbejdet mellem landbruget og landsbyerne er allerede et vigtigt fokusområde i Faxe Kommune indenfor varme og energi endnu et tiltag indenfor Cradle to Cradle.

13 13 Symbiose samarbejder Symbiose-samarbejder, hvor den ene virksomheds affald bliver brugt i en anden virksomheds produktion, er i forvejen udbredt i Faxe Kommune. Recirkulationstankegangen og arbejdet med aspekter af Cradle to Cradle er således ikke ny for hverken virksomhederne eller forvaltningerne i kommunen. Men ingen har endnu kaldt det Cradle to Cradle. Cradle to Cradle samler mange af de miljøtiltag, vi i kommunen arbejder med i forvejen, men ikke kendt til begreberne og visionen, som er formuleret i Cradle to Cradle. Herved leverer Cradle to Cradle en klart formuleret og meget stærk vision, som gør det muligt at se de enkelte tiltag i et større helhedsperspektiv. Symbiosesamarbejdet i Faxe Kommune er vokset ud af en dialog mellem Royal Unibrew A/S, Haribo Lakrids A/S, Faxe Kalk, Faxe Forsyning og Faxe Fjernvarme. Sigtet er bl.a. at sikre, at de biologiske affaldsstoffer, restprodukter og overskudsvarme fra produktions- og forsyningsvirksomhederne udnyttes som værdier i andre produktionsled, og at varme- og energiforbruget reduceres og med tiden baseres på vedvarende kilder.

14 14 Hvad kan vi i Faxe Kommune gøre? Vi kan som kommune vise en klar vision, der driver alle i samme retning. Cradle to Cradle er netop sådan en vision. Vi kan opstille klare mål for genanvendelse. Vi kan understøtte virksomhedernes omstilling med rådgivning og støtte inspireret af det svenske Cefur eller det hollandske C2C ExpoLab. Vi kan sørge for, at infrastrukturen er indrettet på genanvendelse i stedet for affaldsforbrænding. Vi kan prioritere et fokus på Cradle to Cradle og cirkulær økonomi i undervisningen ved at integrere det i lærerplaner på forskellige klassetrin i folkeskolen og i samarbejde med ungdomsuddannelses- og de videregående uddannelsesinstitutioner i regionen udvikle læringsprogrammer og supplerende uddannelsestilbud.

15 Udrulning af Cradle to Cradle i Faxe Kommune 15 Cradle to Cradle er rammen, der forbinder erhvervspolitikken med miljøpolitikken med uddannelsespolitikken og så videre på helt nye måder. Disse syv spor repræsenterer mulige indsatsområder for udrulningen af en overordnet Cradle to Cradle strategi, som Faxe Kommune har mulighed for at slå ind på. De syv spor kan i princippet sagtens blive til otte eller seks i en efterfølgende kvalificering, og den anførte rækkefølge skal ikke opfattes som en prioritering. Det afgørende er, at Faxe Kommune udstikker rammerne for Cradle to Cradle som udviklingsstrategi i kommunen, men at selve implementeringen sker i samarbejde med erhvervs- og foreningslivet i kommunen. Kommunens syv spor 1. Undervisning og uddannelse 2. Erhvervsudvikling (Innovation og cocreation ) 3. Jordbrug og fødevarer (fra jord-til-bord-til-jord) 4. Affaldshåndtering og ressourcekredsløb - (fraaffald-til-ressourcer) 5. Byggeri - Faxe Kommune som byg- og driftsherre 6. Vidensformidling og kommunikation 7. Kommunens indkøb (udbudskriterier, OPP, OPI)

16 16 Anbefalinger til videre læsning Vi skal låne, bytte og lease os ind i fremtiden, Kronik i Politiken 19. januar 2015 af Ida Auken C2C Your Innovation Stories Book eksempler på certificerede produkter https://www.dropbox.com/sh/ub56dxj7y4mxfk6/aadmqqjrnx1xfjxw1okp1saea?dl=0 PUMA's InCycle products - Cradle to Cradle Certified CM Basic. Cradle Products Innovation Institute's guidelines. PUMA.com/bringmeback. Offentliggjort den 12/02/2013 https://www.youtube.com/watch?v=j9zfkyhtumc CEFUR C2C ExpoLab Venlo Cradle to Cradle Capital: A city that works

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ Design is the first sign of intention. As designers, we promote a positive vision of the future, based upon the belief that many of the environmental problems we face

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder KRONER KRONER forskellig hastighed forskellig hastighed fælles faciliteter fælles faciliteter kollektiv transport kollektiv transport bedre kvalitet bedre kvalitet omprioritering omprioritering retfærdig

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD 1 SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN Sustainia tilrettelæggere: Nicholas Krøyer Blok Christian Eika, Tine Rubeck Andreasen,

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen af Dalberg Research September 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid Velkommen til Danmark i 2050. Velkommen til et grønt, effektivt,

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere