Arbejdstitel; Innovation on demand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdstitel; Innovation on demand"

Transkript

1 Arbejdstitel; Innovation on demand Notat til program gruppe 1.1 Erhvervsrettet Innovation Feltbesøg i London den februar 2014, Opsamlet og udarbejdet af Anne-Mette Krifa 1. Baggrund Studieturen var opbygget efter Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratoriets Internationale studieturs koncept omkring bæredygtige studieturer med; 1. Briefingsmøde inden studieturen med det formål at forberede og informere deltagerne om forholdene i det pågældende land og skabe medansvar ifht besøgene 2. Selve studieturen, tilrettelagt som et felt besøg 3. De-briefingmøde efterfølgende - med det formål, at deltagerne præsenterede deres pointer fra besøgene og hvilke tiltag de forventede at tage med hjem til egen praksis. På baggrund af hvilket dette notat er udarbejdet. 2. Formål med turen I den Internationale arbejdsgruppe bestående af Afdelingsleder Rasmus Frimodt (NCE PH Metropol), Internationale koordinator Vibeke Holtum (Tec) og undertegnede var der indsamlet erfaringer i forhold til hvor der internationalt var erfaringer, som Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium kunne lade sig inspirer af indenfor temaet Erhvervsrettet Innovation. Valget faldt på det UK baserede netværk af Gazelle colleges (http://www.gazellecolleges.com), som bevidst og strategisk arbejder med Innovations kompetencer og entrepreneurskab: Formålet for felt besøget blev derfor; Hvordan arbejder netværket - Gazelle colleges med innovation Hvordan arbejdes med at udvikle innovative kompetencer Og hvordan omsættes dette til/ i curriculum og Hvordan arbejdes der entreprenant

2 3. Program for turen 23/2 Søndag; check-in hotel; samling kl fælles introduktion til program og hinanden 24/2 Mandag morgen samling kl 8.00 Barking & Dagenham London kl Contact; Anne Vessey, Corporate Communications & Digital Marketing Manager Rush Green Campus, Dagenham Rd, Romford, Essex RM7 0XU (http://www.barkingdagenhamcollege.ac.uk/) 25/2 Tirsdag; North Herts College Letchworth (NHC) - kl Contact; Kam Nandra North Hertfordshire College (NHC) - Town Hall, Broadway, Letchworth, Herts, SG6 3PF (www.nhc.ac.uk) 26/2 Onsdag: kl bearbejdning af besøgene For flere detaljer i forhold til de enkelte besøg se den sociale rapport og vedhæftede bilag, som er de enkelte arbejdsgruppers notater. 4. Opsamling fra turen og pointer til ny praksis Nedenfor fremgår de 3 hovedpointer, som vi har taget med os hjem til vores praksis og bevægegrundene for hvad og hvordan dette kan gavne praksis. De mere detaljerede erfaringer og konkrete tiltag fremgår af vedhæftede notater fra hvert besøg, udarbejdet af de enkelte arbejdsgrupper på studieturen. Disse arbejdsgrupper var primært institutions baseret. Undervisningsplanlægningen; Her var pointen at curriculum var brudt op i forhold til projekter og eventuelle events, som var lagt ind i undervisningskalenderen. Disse fungerede derfor som omdrejningspunktet for tilrettelæggelse af undervisningen. Fagene og dermed underviserne blev faciliterende i forhold til de studerendes behov for at få viden for at gennemføre projektet / løse opgaven. Der var tale om Renewing curriculum design backwards, hvor fokus er rettet mod de studerendes slutkompetencer og dermed deres employability og ikke deres lærings mål. Autentisk læringsrum / træning; For at sikre meningsfyldt aktivitet og opbygning af reelle arbejdsmarkeds kompetencer drev colleget flere virksomheder, de såkaldte Traningscompanies, og gennemførte flere company take-overs, hvor lokale virksomheder ( for eksempel den lokale avis) lod de studerende tage over for en periode. Colleges havde ansvar for at følge/støtte / vejlede de studerende helt til job. Medbestemmelse; De studerende blev ikke bare medinddraget i undervisning med havde reel indflydelse og blev anset som en ligeværdig part i det at udvikle og sikre uddannelsesinstitutionens kvalitet og drift.

3 Undervisningsplanlægning Autentisk læringsrum / træning Medbestemmelse Win Win situation elev / lærer (naturlig flow giver mere mening og kobling mellem fagene opgaven i centrum) Skaber mere motivation og Frigøre mere tid Fremtidige Spin-off på andre områder Transparent planlægning ifht events i god tid skaber overblik og bedre tilrettelæggelse ifht undervisningen CSR - arbejdsmiljø /-forhold /- muligheder Variation i læringen Underviserne tæt på praksis Global konkurrence fordel Motivation - seriøsiteten / ambitioner selvmotivering Employability Stolthed (faglig + skole/institutions kultur - identitet) pitch on demand Vi uddanner til professioner jo mere praksis jo bedre Også tænke det som ny form for kompetenceudvikling for underviserne Målet er ikke kun at bestå uddannelsen med at kunne bestride et job Mere ejerskab (medejerskab) hos eleverne Vigtig med form som giver mening for eleverne (løn?? / opgave på cv) Respekt for elevernes input - de er en del Branding

4 5. Bilag Opsamling og notater/oplæg fra de enkelte institutioners rapporter Bilag a; Opsamling: Metropol: Risiko management. Arbejder med PBL. Gør mange af de ting vi har hørt, men vi har ikke været særlig bevidste om det. Savner mere tid og rum til vidensdeling. Kan tage en del af inspirationen med om studerendes indflydelse. Få større sammenhæng mellem det kliniske spor og teorien - så man ikke kører to spor. Hanne: Ville gerne have haft andre med fra Metropol til at arbejde med Modul 5 på sundhed. Fund: meget anerkendende ledelse. Stor grad af information og indikation af hvor man vil hen. Hvad er det for strategier vi arbejder med. KEA: Et større perspektiv på hvad de studerende skal bruge end på kompetencemål. Blended learning. Tværfaglig undervisning. Learning companies skal etableres. 360 graders blik på uddannelsen. Destinationsdrevet perspektiv på uddannelserne. SOSU-C: inspireret af tanken om at hvis eleverne skal noget, er det nødvendigt at lærerne kan og vil. Den formelle fremtræden gjorde indtryk. En fantastisk åbenhed over for gæster. Arbejder med job-færdigheder frem for mål. Inspireret af student take over - learning companies. Evt. kan eleverne lave en cafe på uddannelsen. Det er rigtig svært med elevindflydelse. Elsi: arbejde mere med T-shaped skills. 'Expert studens demand expert staff' - det skal vi arbejde med. Ledelsen skal være mere strategiske på dette - hvordan arbejder men med det. TEC: Colleges promovering - plancher,mm - er vigtige for de studerende. Det kan løfte en off-day til hvorfor er jeg her. Tænke employability og ikke mål. Skal nurce vores vekseluddannelsessystem. Det er tit noget vi tager for givet. Og som England skal slås for at få til at fungere. STEM er meget interessant. Kunne vi blive inspireret af den måde de arbejder med det på i England.

5 Bilag B; Nogle af de forskellige forhold, der er med til at indkredse et Gazelle college er: T- shape skills Alle Colleges i Gazelle netværket arbejder med denne model. Den horisontale del af T et illustrerer evnen til at tænke på tværs af fag og brancher, se helheder og de personlige kompetencer. Den vertikale del af T et illustrerer den faglige dybde. IDEO/ design thingning colleges baserer sig på IDEO s kreative og metodiske tilgange til ideudvikling. Renewing curriculum by designing backwards den traditionelle måde at tænke curriculum på, hvor kompetencemålene er I focus er vendt på hovedet. Curriculum er et minimusmål, der skal nås, mens det, de studerende skal kunne i en kommende praksis, blive det centrale fokus. Den kommende praksis danner grundlag for hvad uddannelsen skal indeholde og sammensættes. Emploability bliver I denne forbindelse et central begreb. Fokus bliver hvordan gør vi de studerende klar til ansættelse i en given praksis og i mindre grad om de har opnået specifikke kompetencemål. Projektbased learning bliver derfor en væsentlig del af den måde man tænker uddannelse på. Uddannelsen er ikke opdelt i traditionelle fag, men de enkelte fag skal berige og kvalificere de projekter der skal løses. Learning companies eller student take-overs er en konstruktion, hvor College overtager en restaurant, Fitness, eller lignende for at drive det på markedsvilkår, men som en del af de studerendes praksis. Student voice der er en systematisk inddragelse af de studerende på alle niveauer på college. Student Crew De enkelte afdelinger på colleges skal afsætte midler i deres budgetter, til ansættelse af studerende, der kan løse opgaver for afdelingen. POD-center Pitch On Demand er en særlig afdeling, der dels arbejder med de studerendes præsentationsevner og dels fungerer som screening af ideer, der skal føres ud i livet. STEM-center Science, Technology, Engineering og Math er en national indsat, (svarer til vores naturvidenskablige fag) hvor man arbejder tværfagligt med fagene.

6 Nøgleord: Kollektive bevægelse Fælles sprog, italesættelse, mm fra ledelse, undervisere og studerende. Meget offensiv og synlig fremstilling af værdier og strategier i alle rum. Pradigme skrift - måde at tænke uddannelse på fra produktion af kompetencer til design af uddannelser der skaber employability. Renewing curriculum design backwards - fokus skal rettet mod det de studerende skal kunne, når de kommer ud i en given praksis efter endt uddannelse. Reel studenterinddragelse systematisk inddragelse af de studerende Student take-over en anden måde at tænke tilrettelæggelse af praktik

7 Bilag C; Kort note fra Metropol Der var flere helt lavpraktiske elementer fra de to besøg i London som var en inspiration, for KRM har jeg efterfølgende reflekteret over de udsatte grupper på min uddannelses, hvordan kan vi bedre imødekomme deres udfordringer og skabe både nogle gode fysiske og psykologiske rammer for den gruppe. Se bilag med innovativ brainstorm. Ideen eller refleksionerne kan eventuelt indgå i KRM eget projekt studerende underviser studerende gennem lektiecafe eller gruppe/støttemøder. Igen se bilag 4. Studieturen gav et lille indblik i en anderledes tankegang, hvor der er en kontrolleret men proaktiv tilgang til studieaktiviteter. Der er fokus på en meget praksisnær tilgang og der er mulighed for at de studerende (om end meget få studerende) kan få sparring og motivation til at øge deres jobmuligheder. Morgenmad, lotteri osv. er måske ikke noget for videregående uddannelser, men med en ny strategi omkring en styrkelse af de stærke studerende, ville der bestemt være ræson at tænke over motivation og klasserumsledelse på en ny måde. Det var et godt indtryk af en noget anderledes tilgang, og noget som kan skabe debat på både KRM og Metropol, f.eks. skal vi have en lille nål, skal vi have et bedre/mere åbent receptionsområde, skal der fokuseres mere på de fysiske ramme osv. Der var mange god oplevelser, og enkelte underfundige; innovationsrummet og et åbent bibliotek var super tiltag, butikkerne og fokus på svage studerende var ligeledes en meget positiv oplevelse. Det var dejligt at blive bekræftet i at vores daglige drift model på KRM var en model som flere begynder at bruge, men det var ikke så revolutionerende e, da det er hvad vi gør til dagligt (blot ubevidst). Vi har holdt et oplæg om turen og indhold på et status møde og elementer vil på sigt blive en del af Thomas Holmsgaards modul 12 ; beredskabsfaglig innovation.

8 Bilag D; Oplæg ved KEA - North Hertfordshire College tirsdag formiddag Oplæg omhandlende: Learning Companies What is a Learning Company? What is the difference between a Learning Company and a Commercial Venture? Investigate developing enterprise and employability within student learning experience The impact of activities and how are they are mapped to learning outcomes and progression opportunities. Der blev præsenteret en case om hvordan skolen havde overtaget et lokalt fitness center, som to tidligere aktører (større fitness kæder) ikke har haft succes med at drive. Fitness centeret blev overtaget, og der blev etableret et franchise samarbejde med en eksisterende kæde i forhold til bl.a. kvalitetssikring, økonomi osv. Hvordan blev det organiseret. Der var ansat en fitness manager, der var branchekendt og ikke i uddannelsesverdenen. Vedkommende skulle som udgangspunkt være finansieret af centerets drift. Alle ansatte består af de studerende, som fik lønnet arbejde, samtidig med at det udgjorde en del af deres uddannelse, som en form for praktik i stedet for teoretisk undervisning. Ud over de ansatte og lønnede studerende, var der også andre studerende på North Hertfordshire College, der blev inddraget i forbindelse med kortere og længere projekter. North Hertfordshire College var organiseret i 5 forskellige områder: sundhed, teknik, it, byg og xx. Det var indenfor disse områder, at der var projekter, fra deres faglighed. Planen var at der skulle/var etableret et Learning company for hvert af områderne. Fitness centeret gav overskud og bidrog positivt til institutionens økonomi PS i turnover. Områder der på centeret kunne arbejdes med: -service - økonomi (forretningsmodeller) - bogholderi - Innovation (en ny oplevelse i et fitness center? Hvordan kan det skabes) - Markedsføring - offline(event, kampagner, synlighed) - Markedsføring online (SEO, synlighed på nettet, sociale medier) - kostrådgivning - instuktioner, fitness hold, - børnepasning - rengøring, servicering og vedligeholdelse - ledelse og styring En grundlæggende præmis var, at det skulle være virkeligt arbejde altså ikke noget med at 10 studerende skulle arbejde med at lave 5 medarbejderes arbejde. Det skulle være virkeligt og ikke bare noget man leger!!! Problematikker Omverdene: (fagforeninger, lokalt erhvervsliv, civil)

9 I starten lidt spektisk, men med tiden en udbredt accept og opbakning til det, fagforening, knap så stærk som i dk, derfor ikke samme mulighed for at sætte en kæp i hjulet. Opbakning er essentiel, ellers ingen kunder eller samarbejdspartnere. I skole contra i arbejde Der var konflikter i mellem underviserne (bagudrettet) og the learning company, fordi virkeligheden ikke passede ind i skemaet og læringsmålene, plus at underviserne i en periode havde været ude af erhveret, hvilket er et problem, eftersom tingene ændre sig inden for alle brancher og det går stærkt. Dette er en afgørende udfordring, som det ikke helt lød til de havde løst, plus at det kunne virke som om at det ikke var helt integreret. Popularitet Der var cirka 12 studerende der var ansat, og derfor er der rift om pladserne til at få et lønnet praktikjob i fitness centeret. Dette betyder at det ikke kan gøres tilgængelig for alle, hvilket i en dansk kontekst er lidt vanskelig, fordi vores lighedstankegang skaber ulighed i muligheder. Færdiggørelse Det er en udfordring, at når de studerende har været i praktik, så vil de gerne være færdig med uddannelsen og ud og have et job, dette betyder, at skolen har en udfordring i at kunne tilbyde et fleksibelt forløb, som gør at de studerende reelt set får færdiggjort deres uddannelse hurtigt! Hvad er der kommet ud af det efterfølgende Vi vil på KEA på forsøgtbasis etablere et learnings company (vi skal have fundet et bedre navn) til vores bygningskonstruktører 5. Semester, samt den nye byggekoordinator (som vi har studerende nok til at oprette Hurra!) En del af udviklingsarbejdet vil foregår forår/sommer og efterår, men det er et projekt, hvor både studerende og undervisere til med ind over, så det ikke bliver en top-down model, men en studenterdreven og opstartet organisation, hvor vi som institution skal understøtte. Når ja, også er der det med småt - jura, selskabsform, risiko, ansvar, fagforening, taxameterforpligtigelse, ledelse osv.

10 Bilag E; North Hertfordshire College - TEC Chris McLean. De søger ERASMUS og er interesserede i partnere til ansøgningen. Arbejder siden 2009 meget med at involvere studerende i uddannelserne. Ikke bare meningsmålinger, men reel deltagelse. Fra 2011 har skolen været en del af Gazelle netværket. Og det er meget vigtigt for dem at være med. Film skal med!!! Fælles formål - T-shapede learner. Meget stærk kultur og åben kommunikation. Attitude trumpf everything - not action. De ønsker at afskaffe 'ubrugelige uddannelser' - uddannelser der foregår i et klasserum, med en lærer og PP og kun har teoretiske kvalifikationer og kompetencer som mål og ikke kobling til virkeligheden. Studerendes stemme: Der er et studenter parlament. I 2007/08 startede med arbejdet med studerende og startede parlamentet. De studerende har ugentlige møder med direktionen og beslutningstagere på institutionen. President og viceprecident har orlov og er betalte studerende, der bruger et år af deres tid på studen- terarbejde.

11 Parlamentet har bl.a. gjort opmærksomme på det er for dyrt med rail transport og det er gennem studenterrepræsentationen meldt ind til colleges og de har så lobby'et over for tog selskabet. Det har medført en 75% reduktion på transport for studerende på skolen. De har skabt 'Employer Link' som er et netværk, hvor virksomheder og lokale institutioner skaber kontakt med studerende og omvendt. Det er en fysisk lokalitet, hvor man kan mødes ('Link Lounge'). Skolen arbejder med de studerendes CV, digitale profiler, hjælper med ansøgninger, at de rigtige kompetencer er med på ansøgninger, mm 'Student Crew' : skolen hjælper de studerende med at finde betalt arbejde. De studerende skal ansøge for at komme i betragtning. Jobbene er studierelevante og skal helst understøtte studiekompetencerne. Det har været en investering fra skolens side: pund. Alle afdelinger skal tænke Student Crew ind i deres budget og tænke 'hvor kan studerende udføre et job hos os'. De har aftale med den lokale ugentlige avis, hvor studerende har en del af avisen og websiden. To af de studerende har efterfølgende fået 3 mdr intern ship og én har fået fast job som sales chef. Gordon Barr - vice principal De har smidt den traditionelle uddannelsestænkning overbord - og gjort Entrepreneurship til overskriften. Hovedformålet er at bryde 'søjletænkningen' ned. Tænke tværfagligt. De arbejder projektbaseret. En stor del af støtten går til virksomheder, som så vælger hvilke colleges de vil arbejde med. De arbejder også med T-shaped kvalifikationer. De arbejder med et begreb som hedder 'real work companies'. Men det er ikke 'learning companies'. Fitness centeret skulle være et 'learning company'. Det er med tiil at udvikle 'T-shaped skills'.

12 De studerende er der 37 timer. 7 timer fysiologi, Health and well being time. Learning companies giver en meget bredere forståelse for virksomheden end en traditionel lærerplads. Der er betydeligt mere udbytte. En af de største barrierer er lærernes forståelse af at de er nødt til at være tilstede i the learning company og ikke kun fra 8-17 og så gå hjem. Særlig ikke når den travleste tid er om aftenen. Det er kun manager og finance der er ansat af college. Resten er studerende. De regner med en overskud på Fitness i år på pund. Learning companies medfører exelerated learning. De studerende afslutter deres studier på halv tid. Lokale virksomheder bruger college som 'pipeline' til virksomhederne. Der er også en positiv indflydelse på det lokale samfund. Det er vigtigt at holde balancen mellem det læringsmæssige og formålet med uddannelse og på den anden side faren for at fokusere på profitmuligheden. Ikke alle studerende går videre med en uddannelse efter learning companies. Nogen får et diplom. Andre fortsætter med en akademisk uddannelse. Fitness, Health, Restaurant, IT, Event-manager. New curriculum Delivery Model, Chris McLean Øvelse med virksomheder med et billede af unge, gav ord som: dovne, uengagerede, sløve, mm. Det var det der satte dem igang med tankerne om T-shaped competencies. I starten var arbejdet meget noget der stod på slides, men ikke noget man gjorde. Det at italesætte det var et stort skridt. Jeremy Wilsdon. Meget simpelt: sikre at vigtige arrengementer der er i løbet af året, bliver meldt ud når der planlægges og ikke en uge før. Der skal være mulighed for at integrere eksterne aktiviteter. Når man går igang med et projekt er det alle, studerende og undervisere der er involveret i planlægning. Inspiration til projektet kan komme fra de studerenes erfaringer fra andre fag - det udfordrer også undervisernes komfort zone.

13 De graduerer studerende efter forventninger når de starter på uddannelser: hvis de performer over forventet, er de purple. Performer som forventet: grøn. Performer under: Amber. Critical: red. I stedet for at have fag og blive bedømt i dem, arbejder man med projekter. Studerende skal tage ejerskab. Underviserne har en stor udfordring. Undervisere arbejder med netværk, markedsplads, hvor man kan dele viden. Underviserne skal levere mere online undervisningsmaterialer. Det er en stor omstilling for mange lærere. De lavede en dag hvor undervisere lavede noget digitalt de ikke havde prøvet før ex video som skulle lægges på Facebook. Og så gjorde de meget ud af at få lærerne til at kommentere på hinandens postings. Deling af materialer der er digitaliseret er blevet implementeret og har været en stor succes. De har en fælles database med søgemaskine. I projektbeskrivelserne er der ikke fokus på kompetencemål, men på hvad der skal arbejdes med i projektet. Bill Lucas, Warrick university. Projekterne indeholder tre centrale fakta: hvorfor, hvordan og bevis det. Alle projekterne har tilknyttet kompetencemål for hvert projekt. Målet er at denne database skal være cloud baseret på sigt og deles med de andre Gazelle colleges. Basen er koblet til noget der ligner 'Elevplan'. Ved ansættelse forventes det at alle lærere arbejder mod lærerekvalifikationer. Lærere kommer gennem praktiske assesment opgaver, hvor de skal vise hvad de kan i praksis. De møder både studerende og kollegaer. Tanker: KEA - starte learning companies, der kan være rådgivende på konstrukti-

14 onsuddannelserne. Kan man forestille sig at uddannelsen etablerer learning companies, der 'ansætter' studerende. Disse skal stå for alle dele at 'virksomheden' støttet af uddannelsesleder og undervisere. Vi ser et entreprenant lederskab der tør skubbe til praksis. Hovedpunkter: - bort fra curriculum tænkning - tænke praksis, handlinger - hvad skal du kunne - bruge entrepreneurskab som paraply og optik - arbejde med praksis i form af virksomheder eller selv skabe learning companies

15 Bilag F; Besøg hos Barking & Dagenham af Sosu C Meget fornem modtagelse på College. rektor og Vice-principal Lesley og studieansvarlige Ann modtager os. Et udfordret område. Depressed area. Ford forlod området fra for 30 år siden og over en periode til i dag, hvor alt er flyttet til Tyskland. OFSTED har givet bedste evaluering til College. Mange studerende med lavt selvværd og med stort behov for styrke det sociale. College lægger stor vægt på udenoms fasiliteter som morgenmad, børnepasning, ekstra penge for årige. Lesley laver oplæg. De studerende arbejder med alle mulige opgaver: receptionsarealet, deres logo, mange af bygningernes indretning, mm De studerende kommer gennem processer, der ligner den virkelige verden. Inden for konstruktion har de samarbejdsaftaler med lokale firmaer og kommunen og en del studerende for efterfølgende arbejde gennem disse kontakter. England har samme problem med et stort fokus på akademisk uddannelsesvej med efterfølgende store problemer med at få unge til at vælge håndværksuddannelser. De har studerende i alderen år som kommer på college 1 dag om ugen og er på secondary school resten af tiden. De arbejder med europæisk kvalifikationsramme og uddanner op til level 7 - Masters. De laver program for ikke engelsk talende studerende - både som før studie og som sideløbende med andre uddannelsesprogrammer. DEt er en betingelse for at komme igang med en lærlingeuddannelse at man har en kontrakt med en virksomhed. Man kan få en intern apprentice. De laver adgangskurser til universitet inden for sociale, sygepleje, jura, mm

16 De har fokus på læreruddannelse - som vi er der lærere der ikke er særlige villige til at 'flytte sig' og lærere der arbejder meget med nytænkning i undervisningen. De arbejder med åben dør, peer review, mm De arbejder med at udvikle træning af lærere. STEM STEM is an acronym for science, technology, engineering and mathematics. STEM subjects are integral to the UK s success: the UK is the world s sixth largest manufacturer, engineering turnover is around 800 billion per year, and whilst the UK makes up only 1% of the world s population, we produce 10% of the world s top scientific research. Despite this, it is remarkable to note that even though STEM graduates have the potential to earn amongst the highest salaries of all new recruits, employers are finding it difficult to recruit STEM skilled staff. And alongside our need for a skilled STEM workforce, it is crucial that all young people, regardless of their future career pathway, have the STEM knowledge and skills they need to be an informed citizen in an increasingly scientific and technological society. Government has long identified STEM education as a major priority at both school and HE level. In 2007 the McKinsey report, How the world's best-performing school systems come out on top, compared successful education systems from across the world to identify the factors most likely to provide the best education. Not surprisingly the Report's key finding was that: 'Above all, the top performing systems demonstrate that quality of an education system depends ultimately on the quality of its teachers.' Education for a strong STEM economy is built on strong subject teaching. The number and quality of teachers and lecturers recruited to train to teach STEM subjects plays a significant role in the success of students. As learners progress they require specialist knowledge to challenge them. Within schools and colleges STEM subjects are usually taught individually, providing young people with the benefit of specialist teaching.. However the view of STEM that young people experience outside of school is far more complex with technology and engineering at the fore, drawing on a broad science base and mathematical expertise. One challenge for STEM teaching is to help young people recognise how the science, design & technology, computer science, engineering and mathematics that they study at school or college can lead to rich and varied career pathways. This complexity is a challenge but also offers an enormous opportunity for STEM teachers to engage young people with these strategically important subjects. By reaching outside their own classroom, teachers and lecturers collaborate across subjects, enhance and enrich the school curriculum, make links with the world of work, and use varied contexts to help young people relate school STEM subjects with their real-world experience. This in no way undermines the fundamental fascination that young people have with major scientific explanations, or the excitement that results from grasping the power of a mathematical model. But for some students the route to this satisfaction will start from an experience of STEM in the wider world, and thinking of STEM as a group of inter-related subjects

17 helps to open up those doors. Effective and inspiring teachers, sufficiently supported, are vital to raising students enjoyment of, enthusiasm for, and achievement in STEM subjects. Eftermiddag Bob sikrer kontakten til industrien. Området er byggefagene. Arrangerer aftaler med industrien. Jag rallys med forskellige industrielle virksomheder. Vi skal have industri ind om tale med studerende - skabe relationer. Studier bliver let en 'bobbel' der ikke hænger sammen med virkeligheden - det er vigtigt at skabe en sammenhæng. Det er vigtigt at underviserne kommer ud i virkeligheden og får fingerne i virkeligheden. Hele promoveringen af campus er bevidst. Et ønske om at markere uddannelsen i konkurrence med andre colleges og for at understrege at det er et sted, hvor uddannelse tages alvorligt. College ligger i et 'fattigt' område og skal være med til at 'løfte' området. Kollegaer har været på Babson, IDEO, ol. De bringer viden hjem der bliver delt med andre kollegaer. Man bliver inviteret ind som Gazelle College. Bella Parenti - designer uddannelse 'baglæns'. Bellas kollega: Vi praler meget med at vi har virkelige opgaver i college. Opgaven definerer slutkompetencer og følger ikke nødvendigvis fagene. Et eksempel er bl.a. de stole vi sidder på i dag. En arbejdsdag på college, hvor lærere og ledelse arbejdede med curriculum viste sig at vær meget givende og blev udvidet med en halv dag. Tanker: Gazelle samarbejdet/tanken giver mange muligheder. Blandt andet sammenhæng mellem flere institutioner, der arbejder med samme visioner/principper. Efteruddannelse af lærere - kompetenceløft. Fælles temaer kan adresseres i samarbejde. Lettere at skabe grundlag for spredning af ny viden og eksperimenterende tiltag. Lettere at lave fællesskab om tiltag, der kan danne udgangspunkt for at søge midler. Colleges tænker meget: hvad kan virksomheder få ud af samarbejdet? Hvordan får vi virksomhederne tættere på skolen og på de studerende? Vi skal ikke være så bange for at gå i konkurrence med virksomheder. Vi skal have meget mere fokus på det autentiske og virkelighedsnære. Vi skal inddrage virkeligheden meget mere - og ikke som cases, men som rigtige opgaver fra virkeligheden.

Tydelighed i ledelsesgerningen - gør en forskel!

Tydelighed i ledelsesgerningen - gør en forskel! Notat til program gruppe 3 Den Eksperimenterende Organisation nye ledelses og organisationsformer. Feltbesøg i London nov./dec. 2014. Arbejdstitel; Tydelighed i ledelsesgerningen - gør en forskel! Opsamlet

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Har vi ikke en laborant i gruppen? Rapport fra MIE studenter task force. Pointer og idékatalog til studenterdreven innovation på Metropol.

Har vi ikke en laborant i gruppen? Rapport fra MIE studenter task force. Pointer og idékatalog til studenterdreven innovation på Metropol. Har vi ikke en laborant i gruppen? Rapport fra MIE studenter task force. Pointer og idékatalog til studenterdreven innovation på Metropol. Opsamlet og bearbejdet af Kristel Rytter Westerberg, F&U, oktober

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik

Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik Hovedpunkter De studerende i centrum på SDU Aktiv læring og aktiverende undervisning Andre projekter

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011 www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner Herning Business coach seminar Indhold 1. Præsentation mv. 2. Forretningsplaner og krav til iværksætteren 3. Budgetter 4. Kreditvurdering af Mogens

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

VIA Film & Transmedia VIA UNIVERSITY COLLEGE

VIA Film & Transmedia VIA UNIVERSITY COLLEGE VIA Film & Transmedia VIA UNIVERSITY COLLEGE 1. Kort om studiet 2. Opbygning (inkl. praktik, udvekslingsmuligheder) 3. Undervisningsform 4. Erhvervsliv og beliggenhed 5. Studenterproduktioner 6. Optagelseskriterier

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen 5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen På Ellemarkskolen har 7. klasse normalt skolebod en gang om året. Her tjener de penge til deres kommende lejrskole. I dette skoleår har skoleboden

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE WHAT IS AN EXPO? An Expo is a global event that aims at educating the public, sharing innovation, promoting progress and fostering cooperation.

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU Kommunale UBU-fremme-strategier som bidrag til UNESCO s globale handlingsprogram til hvilken nytte? Side 1 Tilføj hjæ UNESCO og bæredygtig udvikling Since wars

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg KBH 1 praktikdag i Malmø Eller som en praktikuge, i et tæt på land. hvad med - EUREKA! PIU kontorer Materiale omkring i verden - Det kunne bemandes med

Læs mere

EDUCATION FOR INDUSTRY 4.0

EDUCATION FOR INDUSTRY 4.0 EDUCATION FOR INDUSTRY 4.0 Professor Flemming Besenbacher Chairman of The Carlsberg Foundation and Carlsberg A/S IDA conference, 13 December 2016 THE WORLD IS CHANGING RADICALLY NEW IS NORMAL Uncertainty

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv.

Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv. Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv. Et samarbejde mellem : Læreruddannelsen i Århus/VIAUC, Pædagoguddannelsen JYDSK /VIAUC, Århus og Ernæring

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Kollektive vejledningsformer

Kollektive vejledningsformer Kollektive vejledningsformer Muligheder og udfordringer Lektor Helle Merete Nordentoft, Aarhus Universitet Lektor Lene Poulsen, UCC 1 Agenda Intro: Opdraget og den aktuelle retorik Kritisk indgang ift.

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Læring i Folkebiblioteket Erfaringer fra et projekt

Læring i Folkebiblioteket Erfaringer fra et projekt Læring i Folkebiblioteket Erfaringer fra et projekt Dagens program Hvad var projekt Hybride Læringsmiljøer? Hvordan kommer man i gang med læring på et folkebibliotek? Læring på udlånsvagterne Indretning

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Folkebibliotekerne og samskabelse

Folkebibliotekerne og samskabelse Folkebibliotekerne og samskabelse - Visioner fra et civilsamfundsperspektiv Ved Katrine Pram Nielsen Udviklingskonsulent i Frivilligrådets sekretariat Forløb for oplæg Frivilligrådets mærkesager og visioner

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre KL TOPMØDE 2016 AALBORG Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre Professor Ole Sejer Iversen Aarhus Universitet & University of Technology, Sydney @sejer Source: http://www.fastcoexist.com/1680659/the-beam-toothbrush-knows-if-youre-not-brushing-enough

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

De næste 4 år bliver meget anderledes. 50% reglen. What are the most important ingredients in a successful Supply Chain partnership?

De næste 4 år bliver meget anderledes. 50% reglen. What are the most important ingredients in a successful Supply Chain partnership? 19-09-2011 NYE TIDER NYE METODER UDFORDRING A Passion er lig prestige De næste 4 år bliver meget anderledes Copyright Soulaima Gourani, Soulaima Gourani Aps UDFORDRING B UDFORDRING C 50% reglen UDFORDRING

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Hvad er vi forpligtet til: Universitetet skal give forskningsbaseret undervisning, samt sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Webside score templatedownload.org

Webside score templatedownload.org Webside score templatedownload.org Genereret Oktober 18 2015 05:21 AM Scoren er 43/100 SEO Indhold Titel FREE Template Download Længde : 22 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver. Beskrivelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere