Arbejdstitel; Innovation on demand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdstitel; Innovation on demand"

Transkript

1 Arbejdstitel; Innovation on demand Notat til program gruppe 1.1 Erhvervsrettet Innovation Feltbesøg i London den februar 2014, Opsamlet og udarbejdet af Anne-Mette Krifa 1. Baggrund Studieturen var opbygget efter Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratoriets Internationale studieturs koncept omkring bæredygtige studieturer med; 1. Briefingsmøde inden studieturen med det formål at forberede og informere deltagerne om forholdene i det pågældende land og skabe medansvar ifht besøgene 2. Selve studieturen, tilrettelagt som et felt besøg 3. De-briefingmøde efterfølgende - med det formål, at deltagerne præsenterede deres pointer fra besøgene og hvilke tiltag de forventede at tage med hjem til egen praksis. På baggrund af hvilket dette notat er udarbejdet. 2. Formål med turen I den Internationale arbejdsgruppe bestående af Afdelingsleder Rasmus Frimodt (NCE PH Metropol), Internationale koordinator Vibeke Holtum (Tec) og undertegnede var der indsamlet erfaringer i forhold til hvor der internationalt var erfaringer, som Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium kunne lade sig inspirer af indenfor temaet Erhvervsrettet Innovation. Valget faldt på det UK baserede netværk af Gazelle colleges (http://www.gazellecolleges.com), som bevidst og strategisk arbejder med Innovations kompetencer og entrepreneurskab: Formålet for felt besøget blev derfor; Hvordan arbejder netværket - Gazelle colleges med innovation Hvordan arbejdes med at udvikle innovative kompetencer Og hvordan omsættes dette til/ i curriculum og Hvordan arbejdes der entreprenant

2 3. Program for turen 23/2 Søndag; check-in hotel; samling kl fælles introduktion til program og hinanden 24/2 Mandag morgen samling kl 8.00 Barking & Dagenham London kl Contact; Anne Vessey, Corporate Communications & Digital Marketing Manager Rush Green Campus, Dagenham Rd, Romford, Essex RM7 0XU (http://www.barkingdagenhamcollege.ac.uk/) 25/2 Tirsdag; North Herts College Letchworth (NHC) - kl Contact; Kam Nandra North Hertfordshire College (NHC) - Town Hall, Broadway, Letchworth, Herts, SG6 3PF (www.nhc.ac.uk) 26/2 Onsdag: kl bearbejdning af besøgene For flere detaljer i forhold til de enkelte besøg se den sociale rapport og vedhæftede bilag, som er de enkelte arbejdsgruppers notater. 4. Opsamling fra turen og pointer til ny praksis Nedenfor fremgår de 3 hovedpointer, som vi har taget med os hjem til vores praksis og bevægegrundene for hvad og hvordan dette kan gavne praksis. De mere detaljerede erfaringer og konkrete tiltag fremgår af vedhæftede notater fra hvert besøg, udarbejdet af de enkelte arbejdsgrupper på studieturen. Disse arbejdsgrupper var primært institutions baseret. Undervisningsplanlægningen; Her var pointen at curriculum var brudt op i forhold til projekter og eventuelle events, som var lagt ind i undervisningskalenderen. Disse fungerede derfor som omdrejningspunktet for tilrettelæggelse af undervisningen. Fagene og dermed underviserne blev faciliterende i forhold til de studerendes behov for at få viden for at gennemføre projektet / løse opgaven. Der var tale om Renewing curriculum design backwards, hvor fokus er rettet mod de studerendes slutkompetencer og dermed deres employability og ikke deres lærings mål. Autentisk læringsrum / træning; For at sikre meningsfyldt aktivitet og opbygning af reelle arbejdsmarkeds kompetencer drev colleget flere virksomheder, de såkaldte Traningscompanies, og gennemførte flere company take-overs, hvor lokale virksomheder ( for eksempel den lokale avis) lod de studerende tage over for en periode. Colleges havde ansvar for at følge/støtte / vejlede de studerende helt til job. Medbestemmelse; De studerende blev ikke bare medinddraget i undervisning med havde reel indflydelse og blev anset som en ligeværdig part i det at udvikle og sikre uddannelsesinstitutionens kvalitet og drift.

3 Undervisningsplanlægning Autentisk læringsrum / træning Medbestemmelse Win Win situation elev / lærer (naturlig flow giver mere mening og kobling mellem fagene opgaven i centrum) Skaber mere motivation og Frigøre mere tid Fremtidige Spin-off på andre områder Transparent planlægning ifht events i god tid skaber overblik og bedre tilrettelæggelse ifht undervisningen CSR - arbejdsmiljø /-forhold /- muligheder Variation i læringen Underviserne tæt på praksis Global konkurrence fordel Motivation - seriøsiteten / ambitioner selvmotivering Employability Stolthed (faglig + skole/institutions kultur - identitet) pitch on demand Vi uddanner til professioner jo mere praksis jo bedre Også tænke det som ny form for kompetenceudvikling for underviserne Målet er ikke kun at bestå uddannelsen med at kunne bestride et job Mere ejerskab (medejerskab) hos eleverne Vigtig med form som giver mening for eleverne (løn?? / opgave på cv) Respekt for elevernes input - de er en del Branding

4 5. Bilag Opsamling og notater/oplæg fra de enkelte institutioners rapporter Bilag a; Opsamling: Metropol: Risiko management. Arbejder med PBL. Gør mange af de ting vi har hørt, men vi har ikke været særlig bevidste om det. Savner mere tid og rum til vidensdeling. Kan tage en del af inspirationen med om studerendes indflydelse. Få større sammenhæng mellem det kliniske spor og teorien - så man ikke kører to spor. Hanne: Ville gerne have haft andre med fra Metropol til at arbejde med Modul 5 på sundhed. Fund: meget anerkendende ledelse. Stor grad af information og indikation af hvor man vil hen. Hvad er det for strategier vi arbejder med. KEA: Et større perspektiv på hvad de studerende skal bruge end på kompetencemål. Blended learning. Tværfaglig undervisning. Learning companies skal etableres. 360 graders blik på uddannelsen. Destinationsdrevet perspektiv på uddannelserne. SOSU-C: inspireret af tanken om at hvis eleverne skal noget, er det nødvendigt at lærerne kan og vil. Den formelle fremtræden gjorde indtryk. En fantastisk åbenhed over for gæster. Arbejder med job-færdigheder frem for mål. Inspireret af student take over - learning companies. Evt. kan eleverne lave en cafe på uddannelsen. Det er rigtig svært med elevindflydelse. Elsi: arbejde mere med T-shaped skills. 'Expert studens demand expert staff' - det skal vi arbejde med. Ledelsen skal være mere strategiske på dette - hvordan arbejder men med det. TEC: Colleges promovering - plancher,mm - er vigtige for de studerende. Det kan løfte en off-day til hvorfor er jeg her. Tænke employability og ikke mål. Skal nurce vores vekseluddannelsessystem. Det er tit noget vi tager for givet. Og som England skal slås for at få til at fungere. STEM er meget interessant. Kunne vi blive inspireret af den måde de arbejder med det på i England.

5 Bilag B; Nogle af de forskellige forhold, der er med til at indkredse et Gazelle college er: T- shape skills Alle Colleges i Gazelle netværket arbejder med denne model. Den horisontale del af T et illustrerer evnen til at tænke på tværs af fag og brancher, se helheder og de personlige kompetencer. Den vertikale del af T et illustrerer den faglige dybde. IDEO/ design thingning colleges baserer sig på IDEO s kreative og metodiske tilgange til ideudvikling. Renewing curriculum by designing backwards den traditionelle måde at tænke curriculum på, hvor kompetencemålene er I focus er vendt på hovedet. Curriculum er et minimusmål, der skal nås, mens det, de studerende skal kunne i en kommende praksis, blive det centrale fokus. Den kommende praksis danner grundlag for hvad uddannelsen skal indeholde og sammensættes. Emploability bliver I denne forbindelse et central begreb. Fokus bliver hvordan gør vi de studerende klar til ansættelse i en given praksis og i mindre grad om de har opnået specifikke kompetencemål. Projektbased learning bliver derfor en væsentlig del af den måde man tænker uddannelse på. Uddannelsen er ikke opdelt i traditionelle fag, men de enkelte fag skal berige og kvalificere de projekter der skal løses. Learning companies eller student take-overs er en konstruktion, hvor College overtager en restaurant, Fitness, eller lignende for at drive det på markedsvilkår, men som en del af de studerendes praksis. Student voice der er en systematisk inddragelse af de studerende på alle niveauer på college. Student Crew De enkelte afdelinger på colleges skal afsætte midler i deres budgetter, til ansættelse af studerende, der kan løse opgaver for afdelingen. POD-center Pitch On Demand er en særlig afdeling, der dels arbejder med de studerendes præsentationsevner og dels fungerer som screening af ideer, der skal føres ud i livet. STEM-center Science, Technology, Engineering og Math er en national indsat, (svarer til vores naturvidenskablige fag) hvor man arbejder tværfagligt med fagene.

6 Nøgleord: Kollektive bevægelse Fælles sprog, italesættelse, mm fra ledelse, undervisere og studerende. Meget offensiv og synlig fremstilling af værdier og strategier i alle rum. Pradigme skrift - måde at tænke uddannelse på fra produktion af kompetencer til design af uddannelser der skaber employability. Renewing curriculum design backwards - fokus skal rettet mod det de studerende skal kunne, når de kommer ud i en given praksis efter endt uddannelse. Reel studenterinddragelse systematisk inddragelse af de studerende Student take-over en anden måde at tænke tilrettelæggelse af praktik

7 Bilag C; Kort note fra Metropol Der var flere helt lavpraktiske elementer fra de to besøg i London som var en inspiration, for KRM har jeg efterfølgende reflekteret over de udsatte grupper på min uddannelses, hvordan kan vi bedre imødekomme deres udfordringer og skabe både nogle gode fysiske og psykologiske rammer for den gruppe. Se bilag med innovativ brainstorm. Ideen eller refleksionerne kan eventuelt indgå i KRM eget projekt studerende underviser studerende gennem lektiecafe eller gruppe/støttemøder. Igen se bilag 4. Studieturen gav et lille indblik i en anderledes tankegang, hvor der er en kontrolleret men proaktiv tilgang til studieaktiviteter. Der er fokus på en meget praksisnær tilgang og der er mulighed for at de studerende (om end meget få studerende) kan få sparring og motivation til at øge deres jobmuligheder. Morgenmad, lotteri osv. er måske ikke noget for videregående uddannelser, men med en ny strategi omkring en styrkelse af de stærke studerende, ville der bestemt være ræson at tænke over motivation og klasserumsledelse på en ny måde. Det var et godt indtryk af en noget anderledes tilgang, og noget som kan skabe debat på både KRM og Metropol, f.eks. skal vi have en lille nål, skal vi have et bedre/mere åbent receptionsområde, skal der fokuseres mere på de fysiske ramme osv. Der var mange god oplevelser, og enkelte underfundige; innovationsrummet og et åbent bibliotek var super tiltag, butikkerne og fokus på svage studerende var ligeledes en meget positiv oplevelse. Det var dejligt at blive bekræftet i at vores daglige drift model på KRM var en model som flere begynder at bruge, men det var ikke så revolutionerende e, da det er hvad vi gør til dagligt (blot ubevidst). Vi har holdt et oplæg om turen og indhold på et status møde og elementer vil på sigt blive en del af Thomas Holmsgaards modul 12 ; beredskabsfaglig innovation.

8 Bilag D; Oplæg ved KEA - North Hertfordshire College tirsdag formiddag Oplæg omhandlende: Learning Companies What is a Learning Company? What is the difference between a Learning Company and a Commercial Venture? Investigate developing enterprise and employability within student learning experience The impact of activities and how are they are mapped to learning outcomes and progression opportunities. Der blev præsenteret en case om hvordan skolen havde overtaget et lokalt fitness center, som to tidligere aktører (større fitness kæder) ikke har haft succes med at drive. Fitness centeret blev overtaget, og der blev etableret et franchise samarbejde med en eksisterende kæde i forhold til bl.a. kvalitetssikring, økonomi osv. Hvordan blev det organiseret. Der var ansat en fitness manager, der var branchekendt og ikke i uddannelsesverdenen. Vedkommende skulle som udgangspunkt være finansieret af centerets drift. Alle ansatte består af de studerende, som fik lønnet arbejde, samtidig med at det udgjorde en del af deres uddannelse, som en form for praktik i stedet for teoretisk undervisning. Ud over de ansatte og lønnede studerende, var der også andre studerende på North Hertfordshire College, der blev inddraget i forbindelse med kortere og længere projekter. North Hertfordshire College var organiseret i 5 forskellige områder: sundhed, teknik, it, byg og xx. Det var indenfor disse områder, at der var projekter, fra deres faglighed. Planen var at der skulle/var etableret et Learning company for hvert af områderne. Fitness centeret gav overskud og bidrog positivt til institutionens økonomi PS i turnover. Områder der på centeret kunne arbejdes med: -service - økonomi (forretningsmodeller) - bogholderi - Innovation (en ny oplevelse i et fitness center? Hvordan kan det skabes) - Markedsføring - offline(event, kampagner, synlighed) - Markedsføring online (SEO, synlighed på nettet, sociale medier) - kostrådgivning - instuktioner, fitness hold, - børnepasning - rengøring, servicering og vedligeholdelse - ledelse og styring En grundlæggende præmis var, at det skulle være virkeligt arbejde altså ikke noget med at 10 studerende skulle arbejde med at lave 5 medarbejderes arbejde. Det skulle være virkeligt og ikke bare noget man leger!!! Problematikker Omverdene: (fagforeninger, lokalt erhvervsliv, civil)

9 I starten lidt spektisk, men med tiden en udbredt accept og opbakning til det, fagforening, knap så stærk som i dk, derfor ikke samme mulighed for at sætte en kæp i hjulet. Opbakning er essentiel, ellers ingen kunder eller samarbejdspartnere. I skole contra i arbejde Der var konflikter i mellem underviserne (bagudrettet) og the learning company, fordi virkeligheden ikke passede ind i skemaet og læringsmålene, plus at underviserne i en periode havde været ude af erhveret, hvilket er et problem, eftersom tingene ændre sig inden for alle brancher og det går stærkt. Dette er en afgørende udfordring, som det ikke helt lød til de havde løst, plus at det kunne virke som om at det ikke var helt integreret. Popularitet Der var cirka 12 studerende der var ansat, og derfor er der rift om pladserne til at få et lønnet praktikjob i fitness centeret. Dette betyder at det ikke kan gøres tilgængelig for alle, hvilket i en dansk kontekst er lidt vanskelig, fordi vores lighedstankegang skaber ulighed i muligheder. Færdiggørelse Det er en udfordring, at når de studerende har været i praktik, så vil de gerne være færdig med uddannelsen og ud og have et job, dette betyder, at skolen har en udfordring i at kunne tilbyde et fleksibelt forløb, som gør at de studerende reelt set får færdiggjort deres uddannelse hurtigt! Hvad er der kommet ud af det efterfølgende Vi vil på KEA på forsøgtbasis etablere et learnings company (vi skal have fundet et bedre navn) til vores bygningskonstruktører 5. Semester, samt den nye byggekoordinator (som vi har studerende nok til at oprette Hurra!) En del af udviklingsarbejdet vil foregår forår/sommer og efterår, men det er et projekt, hvor både studerende og undervisere til med ind over, så det ikke bliver en top-down model, men en studenterdreven og opstartet organisation, hvor vi som institution skal understøtte. Når ja, også er der det med småt - jura, selskabsform, risiko, ansvar, fagforening, taxameterforpligtigelse, ledelse osv.

10 Bilag E; North Hertfordshire College - TEC Chris McLean. De søger ERASMUS og er interesserede i partnere til ansøgningen. Arbejder siden 2009 meget med at involvere studerende i uddannelserne. Ikke bare meningsmålinger, men reel deltagelse. Fra 2011 har skolen været en del af Gazelle netværket. Og det er meget vigtigt for dem at være med. Film skal med!!! Fælles formål - T-shapede learner. Meget stærk kultur og åben kommunikation. Attitude trumpf everything - not action. De ønsker at afskaffe 'ubrugelige uddannelser' - uddannelser der foregår i et klasserum, med en lærer og PP og kun har teoretiske kvalifikationer og kompetencer som mål og ikke kobling til virkeligheden. Studerendes stemme: Der er et studenter parlament. I 2007/08 startede med arbejdet med studerende og startede parlamentet. De studerende har ugentlige møder med direktionen og beslutningstagere på institutionen. President og viceprecident har orlov og er betalte studerende, der bruger et år af deres tid på studen- terarbejde.

11 Parlamentet har bl.a. gjort opmærksomme på det er for dyrt med rail transport og det er gennem studenterrepræsentationen meldt ind til colleges og de har så lobby'et over for tog selskabet. Det har medført en 75% reduktion på transport for studerende på skolen. De har skabt 'Employer Link' som er et netværk, hvor virksomheder og lokale institutioner skaber kontakt med studerende og omvendt. Det er en fysisk lokalitet, hvor man kan mødes ('Link Lounge'). Skolen arbejder med de studerendes CV, digitale profiler, hjælper med ansøgninger, at de rigtige kompetencer er med på ansøgninger, mm 'Student Crew' : skolen hjælper de studerende med at finde betalt arbejde. De studerende skal ansøge for at komme i betragtning. Jobbene er studierelevante og skal helst understøtte studiekompetencerne. Det har været en investering fra skolens side: pund. Alle afdelinger skal tænke Student Crew ind i deres budget og tænke 'hvor kan studerende udføre et job hos os'. De har aftale med den lokale ugentlige avis, hvor studerende har en del af avisen og websiden. To af de studerende har efterfølgende fået 3 mdr intern ship og én har fået fast job som sales chef. Gordon Barr - vice principal De har smidt den traditionelle uddannelsestænkning overbord - og gjort Entrepreneurship til overskriften. Hovedformålet er at bryde 'søjletænkningen' ned. Tænke tværfagligt. De arbejder projektbaseret. En stor del af støtten går til virksomheder, som så vælger hvilke colleges de vil arbejde med. De arbejder også med T-shaped kvalifikationer. De arbejder med et begreb som hedder 'real work companies'. Men det er ikke 'learning companies'. Fitness centeret skulle være et 'learning company'. Det er med tiil at udvikle 'T-shaped skills'.

12 De studerende er der 37 timer. 7 timer fysiologi, Health and well being time. Learning companies giver en meget bredere forståelse for virksomheden end en traditionel lærerplads. Der er betydeligt mere udbytte. En af de største barrierer er lærernes forståelse af at de er nødt til at være tilstede i the learning company og ikke kun fra 8-17 og så gå hjem. Særlig ikke når den travleste tid er om aftenen. Det er kun manager og finance der er ansat af college. Resten er studerende. De regner med en overskud på Fitness i år på pund. Learning companies medfører exelerated learning. De studerende afslutter deres studier på halv tid. Lokale virksomheder bruger college som 'pipeline' til virksomhederne. Der er også en positiv indflydelse på det lokale samfund. Det er vigtigt at holde balancen mellem det læringsmæssige og formålet med uddannelse og på den anden side faren for at fokusere på profitmuligheden. Ikke alle studerende går videre med en uddannelse efter learning companies. Nogen får et diplom. Andre fortsætter med en akademisk uddannelse. Fitness, Health, Restaurant, IT, Event-manager. New curriculum Delivery Model, Chris McLean Øvelse med virksomheder med et billede af unge, gav ord som: dovne, uengagerede, sløve, mm. Det var det der satte dem igang med tankerne om T-shaped competencies. I starten var arbejdet meget noget der stod på slides, men ikke noget man gjorde. Det at italesætte det var et stort skridt. Jeremy Wilsdon. Meget simpelt: sikre at vigtige arrengementer der er i løbet af året, bliver meldt ud når der planlægges og ikke en uge før. Der skal være mulighed for at integrere eksterne aktiviteter. Når man går igang med et projekt er det alle, studerende og undervisere der er involveret i planlægning. Inspiration til projektet kan komme fra de studerenes erfaringer fra andre fag - det udfordrer også undervisernes komfort zone.

13 De graduerer studerende efter forventninger når de starter på uddannelser: hvis de performer over forventet, er de purple. Performer som forventet: grøn. Performer under: Amber. Critical: red. I stedet for at have fag og blive bedømt i dem, arbejder man med projekter. Studerende skal tage ejerskab. Underviserne har en stor udfordring. Undervisere arbejder med netværk, markedsplads, hvor man kan dele viden. Underviserne skal levere mere online undervisningsmaterialer. Det er en stor omstilling for mange lærere. De lavede en dag hvor undervisere lavede noget digitalt de ikke havde prøvet før ex video som skulle lægges på Facebook. Og så gjorde de meget ud af at få lærerne til at kommentere på hinandens postings. Deling af materialer der er digitaliseret er blevet implementeret og har været en stor succes. De har en fælles database med søgemaskine. I projektbeskrivelserne er der ikke fokus på kompetencemål, men på hvad der skal arbejdes med i projektet. Bill Lucas, Warrick university. Projekterne indeholder tre centrale fakta: hvorfor, hvordan og bevis det. Alle projekterne har tilknyttet kompetencemål for hvert projekt. Målet er at denne database skal være cloud baseret på sigt og deles med de andre Gazelle colleges. Basen er koblet til noget der ligner 'Elevplan'. Ved ansættelse forventes det at alle lærere arbejder mod lærerekvalifikationer. Lærere kommer gennem praktiske assesment opgaver, hvor de skal vise hvad de kan i praksis. De møder både studerende og kollegaer. Tanker: KEA - starte learning companies, der kan være rådgivende på konstrukti-

14 onsuddannelserne. Kan man forestille sig at uddannelsen etablerer learning companies, der 'ansætter' studerende. Disse skal stå for alle dele at 'virksomheden' støttet af uddannelsesleder og undervisere. Vi ser et entreprenant lederskab der tør skubbe til praksis. Hovedpunkter: - bort fra curriculum tænkning - tænke praksis, handlinger - hvad skal du kunne - bruge entrepreneurskab som paraply og optik - arbejde med praksis i form af virksomheder eller selv skabe learning companies

15 Bilag F; Besøg hos Barking & Dagenham af Sosu C Meget fornem modtagelse på College. rektor og Vice-principal Lesley og studieansvarlige Ann modtager os. Et udfordret område. Depressed area. Ford forlod området fra for 30 år siden og over en periode til i dag, hvor alt er flyttet til Tyskland. OFSTED har givet bedste evaluering til College. Mange studerende med lavt selvværd og med stort behov for styrke det sociale. College lægger stor vægt på udenoms fasiliteter som morgenmad, børnepasning, ekstra penge for årige. Lesley laver oplæg. De studerende arbejder med alle mulige opgaver: receptionsarealet, deres logo, mange af bygningernes indretning, mm De studerende kommer gennem processer, der ligner den virkelige verden. Inden for konstruktion har de samarbejdsaftaler med lokale firmaer og kommunen og en del studerende for efterfølgende arbejde gennem disse kontakter. England har samme problem med et stort fokus på akademisk uddannelsesvej med efterfølgende store problemer med at få unge til at vælge håndværksuddannelser. De har studerende i alderen år som kommer på college 1 dag om ugen og er på secondary school resten af tiden. De arbejder med europæisk kvalifikationsramme og uddanner op til level 7 - Masters. De laver program for ikke engelsk talende studerende - både som før studie og som sideløbende med andre uddannelsesprogrammer. DEt er en betingelse for at komme igang med en lærlingeuddannelse at man har en kontrakt med en virksomhed. Man kan få en intern apprentice. De laver adgangskurser til universitet inden for sociale, sygepleje, jura, mm

16 De har fokus på læreruddannelse - som vi er der lærere der ikke er særlige villige til at 'flytte sig' og lærere der arbejder meget med nytænkning i undervisningen. De arbejder med åben dør, peer review, mm De arbejder med at udvikle træning af lærere. STEM STEM is an acronym for science, technology, engineering and mathematics. STEM subjects are integral to the UK s success: the UK is the world s sixth largest manufacturer, engineering turnover is around 800 billion per year, and whilst the UK makes up only 1% of the world s population, we produce 10% of the world s top scientific research. Despite this, it is remarkable to note that even though STEM graduates have the potential to earn amongst the highest salaries of all new recruits, employers are finding it difficult to recruit STEM skilled staff. And alongside our need for a skilled STEM workforce, it is crucial that all young people, regardless of their future career pathway, have the STEM knowledge and skills they need to be an informed citizen in an increasingly scientific and technological society. Government has long identified STEM education as a major priority at both school and HE level. In 2007 the McKinsey report, How the world's best-performing school systems come out on top, compared successful education systems from across the world to identify the factors most likely to provide the best education. Not surprisingly the Report's key finding was that: 'Above all, the top performing systems demonstrate that quality of an education system depends ultimately on the quality of its teachers.' Education for a strong STEM economy is built on strong subject teaching. The number and quality of teachers and lecturers recruited to train to teach STEM subjects plays a significant role in the success of students. As learners progress they require specialist knowledge to challenge them. Within schools and colleges STEM subjects are usually taught individually, providing young people with the benefit of specialist teaching.. However the view of STEM that young people experience outside of school is far more complex with technology and engineering at the fore, drawing on a broad science base and mathematical expertise. One challenge for STEM teaching is to help young people recognise how the science, design & technology, computer science, engineering and mathematics that they study at school or college can lead to rich and varied career pathways. This complexity is a challenge but also offers an enormous opportunity for STEM teachers to engage young people with these strategically important subjects. By reaching outside their own classroom, teachers and lecturers collaborate across subjects, enhance and enrich the school curriculum, make links with the world of work, and use varied contexts to help young people relate school STEM subjects with their real-world experience. This in no way undermines the fundamental fascination that young people have with major scientific explanations, or the excitement that results from grasping the power of a mathematical model. But for some students the route to this satisfaction will start from an experience of STEM in the wider world, and thinking of STEM as a group of inter-related subjects

17 helps to open up those doors. Effective and inspiring teachers, sufficiently supported, are vital to raising students enjoyment of, enthusiasm for, and achievement in STEM subjects. Eftermiddag Bob sikrer kontakten til industrien. Området er byggefagene. Arrangerer aftaler med industrien. Jag rallys med forskellige industrielle virksomheder. Vi skal have industri ind om tale med studerende - skabe relationer. Studier bliver let en 'bobbel' der ikke hænger sammen med virkeligheden - det er vigtigt at skabe en sammenhæng. Det er vigtigt at underviserne kommer ud i virkeligheden og får fingerne i virkeligheden. Hele promoveringen af campus er bevidst. Et ønske om at markere uddannelsen i konkurrence med andre colleges og for at understrege at det er et sted, hvor uddannelse tages alvorligt. College ligger i et 'fattigt' område og skal være med til at 'løfte' området. Kollegaer har været på Babson, IDEO, ol. De bringer viden hjem der bliver delt med andre kollegaer. Man bliver inviteret ind som Gazelle College. Bella Parenti - designer uddannelse 'baglæns'. Bellas kollega: Vi praler meget med at vi har virkelige opgaver i college. Opgaven definerer slutkompetencer og følger ikke nødvendigvis fagene. Et eksempel er bl.a. de stole vi sidder på i dag. En arbejdsdag på college, hvor lærere og ledelse arbejdede med curriculum viste sig at vær meget givende og blev udvidet med en halv dag. Tanker: Gazelle samarbejdet/tanken giver mange muligheder. Blandt andet sammenhæng mellem flere institutioner, der arbejder med samme visioner/principper. Efteruddannelse af lærere - kompetenceløft. Fælles temaer kan adresseres i samarbejde. Lettere at skabe grundlag for spredning af ny viden og eksperimenterende tiltag. Lettere at lave fællesskab om tiltag, der kan danne udgangspunkt for at søge midler. Colleges tænker meget: hvad kan virksomheder få ud af samarbejdet? Hvordan får vi virksomhederne tættere på skolen og på de studerende? Vi skal ikke være så bange for at gå i konkurrence med virksomheder. Vi skal have meget mere fokus på det autentiske og virkelighedsnære. Vi skal inddrage virkeligheden meget mere - og ikke som cases, men som rigtige opgaver fra virkeligheden.

Tydelighed i ledelsesgerningen - gør en forskel!

Tydelighed i ledelsesgerningen - gør en forskel! Notat til program gruppe 3 Den Eksperimenterende Organisation nye ledelses og organisationsformer. Feltbesøg i London nov./dec. 2014. Arbejdstitel; Tydelighed i ledelsesgerningen - gør en forskel! Opsamlet

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

Next EUD. Rejsen, relevansen & ressourcerne. v. Projektleder Next EUD Julie Kronstrøm Carton Region Hovedstaden 17. Marts 2015

Next EUD. Rejsen, relevansen & ressourcerne. v. Projektleder Next EUD Julie Kronstrøm Carton Region Hovedstaden 17. Marts 2015 Next EUD Rejsen, relevansen & ressourcerne v. Projektleder Next EUD Julie Kronstrøm Carton Region Hovedstaden 17. Marts 2015 Next EUD-processen Projektstart: 2013 rammen blev lagt Nye indsigter i karriere-

Læs mere

Fremtidens talenter kalder på ny lærerolle og pædagogik samt nye rollemodeller, man kan spejle sig i.

Fremtidens talenter kalder på ny lærerolle og pædagogik samt nye rollemodeller, man kan spejle sig i. Arbejdstitel; Fremtidens talenter kalder på ny lærerolle og pædagogik samt nye rollemodeller, man kan spejle sig i. Notat til program gruppe 1.2 - Talent og motivation Feltbesøg i Holland februar 2014,

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Af Mette Molbæk, lektor Denne artikel er skrevet på baggrund af et igangværende projekt; Pædagogen i skolen fritidslærer eller skolepædagog?, som griber

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Skal alle være kreative?

Skal alle være kreative? 1 2 Dette var en forfilm til dette års Disney produktion til børn i alderen 4-6 år. Hvad sker der i filmen? Skal alle være kreative? Ja, og nej 3 4 med håbet om at lave en original impact på samfund, studerende

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Innovation Studio. - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO

Innovation Studio. - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO Innovation Studio - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO 078400_LEIS_Course Catalogue 2013_250x180mm.indd 1 11/04/13 09.13 Indholdsfortegnelse LEGO Education

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Erfaringsopsamling fra case

Erfaringsopsamling fra case Erfaringsopsamling fra case s samt læringsteori og læringsstil Midler/program: Erfaringsopsamling fra case s Læringsteori Læringsstiltest Erfaringsopsamling fra case. Case-opstart (trin -). Indsamling

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

Tanker omkring en dansk uddannelse i bæredygtighed baseret på erfaringer fra Ecovillage Design Education (EDE) i Hallingelille, august 2012

Tanker omkring en dansk uddannelse i bæredygtighed baseret på erfaringer fra Ecovillage Design Education (EDE) i Hallingelille, august 2012 Tankeromkringen danskuddannelsei bæredygtighed baseretpåerfaringerfraecovillagedesign Education(EDE)iHallingelille,august2012 BjørnUldall,SasjaChristensen ogcamillanielsen Englyst Hallingelille,februar2013

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Studerende inviteres til deltagelse i Master Class

Studerende inviteres til deltagelse i Master Class Studerende inviteres til deltagelse i Master Class Dette blinkende apparat er en prototype på en hel ny type lege- og træningsredskab, som er udviklet i udviklingsprojektet ispace, hvor erfaringer fra

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Bang akademi tilbyder nu som introduktionstilbud de to første moduler af UJJ Praktiske undervisningsteknikker til dig der underviser.

Bang akademi tilbyder nu som introduktionstilbud de to første moduler af UJJ Praktiske undervisningsteknikker til dig der underviser. UJJ Undervisnings Jiu Jitsu Bang akademi tilbyder nu som introduktionstilbud de to første moduler af UJJ Praktiske undervisningsteknikker til dig der underviser. Bang Akademi introducerer nu Undervisnings

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Fra viden til virkelighed

Fra viden til virkelighed Fra viden til virkelighed Dialog om hvordan alle elever lærer mere 2 Redaktionel opbygning Guiden indledes med en kort præsentation af baggrunden for udgivelsen samt af det datamateriale, der ligger til

Læs mere

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 OM VIVIANE ROBINSON Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 HYBRID?--- BEGYNDELSEN PÅ EN SLAGS KONKLUSION PÅ LÆSNINGEN Den Instruerende ledelsesform er nødvendig men ikke tilstrækkelig hvis elevernes

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere