Eksisterer TIDEN? Udgivet af VisdomsNettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksisterer TIDEN? Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 Eksisterer TIDEN? 1 Udgivet af VisdomsNettet

2 Eksisterer TIDEN? Af Erik Ansvang 2

3 Eksisterer tiden? Tid er en afgørende faktor til styring af menneskets affærer. Men den er også en af de mest uhåndgribelige I new age kredse møder vi to fundamentale begreber. Det ene begreb er evighed. Det andet er tid. Evighed er uendelig. Tid er afgrænset. Vi kan forholdsvis nemt forholde os til tid, for det gør vi dagligt. Det er straks værre med evigheden, for hvordan skal vi definere den? Evighed kan umuligt være et uendeligt tidsforløb, hvor dag og nat aldrig vil ophøre med at skifte i forlængelse af hinanden, for så er der stadig tale om tid. Hvis vi vælger at forestille os, at evigheden blot er uendelig lang tid, så adskiller den sig principielt ikke fra al anden tid. Tid har en begyndelse og en ende. Evighed har hverken begyndelse eller ende. Problemet er bare, at vi ikke kan forestille os noget, der altid har været der, fordi det bare ér. Vi kan kalde evigheden for et uendeligt»nu«, men det hjælper os ikke meget, for vores tankesind vil straks opsplitte nuet i tid, for det er vi vant til. Vi kan tale om et uendeligt»nu«, men vi kan ikke forestille os, hvad det er, eller hvordan det er. Karakterudvikling i tid Uanset motiveringen så arbejder åndeligt søgende mennesker seriøst med karakterudvikling. De ønsker at blive bedre mennesker, end de har været. I fremtiden vil de være bedre end i tiden, der er gået forud. Det kan umiddelbart virke ulogisk, hvis evolutionen ikke har tidsmæssige barrierer. Hvis vi er evige væsener, og hvis evighed ikke er tid, så er der ingen tidsmæssige grænser for vores udvikling? Hvor lang tid har vi så til vores udvikling? Alt går hurtigere i dag end i tidligere tider. Det er i hvert fald en almindelig antagelse. Betyder det, at vi skal udvikle os hurtigere end de mennesker, der er gået forud for os? De fleste påstår, at alt går hurtigere i dag end nogensinde før, men spørgsmålet er, om denne oplevelse af tiden er reel eller en illusion. Den uforanderlige foranderlighed*) Man vil let kunne finde mennesker, der mener, at forandringsraten accelererer.»alting går så hurtigt nu om dage,«siger de.»det gik langsommere og roligere i de gode gamle dage!«der er flere grunde til at denne antagelse er almindelig. Jeg kan nævne almindelig glemsomhed og mangel på perspektiv samt stigende modstand mod forandring hos mennesker, jo ældre de bliver. Der er flere grunde, men lad os se på nogle af dem. Det er let at finde eksempler på forandringer, der sker hurtigere end tidligere. Udviklingen indenfor elektronikken, hvor det tilsyneladende går virkeligt stærkt i disse år, er et godt eksempel. Det beviser bare ikke at forandringsraten generelt er stigende, for den kan jo være faldende andre steder. Der er ofte et naturligt fokus på de områder, hvor der»sker noget«, og derved opstår der en skævhed i opfattelsen. *) Kilde: Instituttet for Fremtidsforskning: Anders Bjerre:»Den uforanderlige foranderlighed«(website) 3

4 Sker udviklingen i bølger? Lad os antage, at udviklingen på forskellige områder foregår i bølger: Perioder med høj forandringshastighed afløses af perioder med lav forandringshastighed. Lad os desuden antage, at det kulturelle fokus løbende skifter fra de områder, hvor der sker mindre, til de områder, hvor der sker mere. Eksempelvis vidste en dreng alt om biler for 50 år siden, mens han i dag ved alt om computere. Det skiftende fokus understøttes af, at det»gammelkendte«bliver selvfølgeligt, banalt, uinteres-sant og i hvert fald ikke udtryk for forandring. Det er formentlig et ganske typisk billede af hvordan udviklingen opfattes. Men hvis fokus løbende skifter til de områder, der har mest aktivitet, så vil det altid se ud som om udviklingen accelererer, selvom den reelt bevæger sig i bølger. Hvis vi altid fokuserer på de nye felter, så ser vi altid accelererende vækst. I virkeligheden går det hurtigt nogen steder, men på en række felter er udviklingen bremset eller gået i stå. De ældre er mindre omstillingsberedte De ældre påstår, at»alting ændrer sig hurtigt nu«, fordi de selv er blevet mindre omstillingsberedte. Der er her tale om en væsentlig forvanskning, netop fordi ældres udsagn ofte har stor vægt. Det virker jo troværdigt nok, når de nu tydeligvis ikke kan finde ud af alt det nye med for eksempel computere Kronologisk nærsynethed Vi må ikke glemme, at vi lider af kronologisk nærsynethed. Ting ser meget mindre ud, når de kommer på afstand og de bliver usynlige, når de kommer langt væk. Det gælder også forandringer. Forandringer, der var store, mens de skete, bliver til sidst helt overset. Det, der var nyt dengang, opfattes nu som gammeldags og banalt eller det overses helt, fordi det i mellemtiden er afløst af noget andet. Samtidig har de unge en stærk interesse i at fremstille udviklingen som radikalt anderledes, accelererende og vanskelig at forholde sig til modsat tidligere tiders Morten Korch-agtige stilstand i samfundet. Når den unge siger:»alt er anderledes nu det går hurtigere og hurtigere!«så betyder det i virkeligheden:»de gamle kan ikke klare det længere når man er over de 30 er man reelt færdig! Lad bare mig og min generation komme til nu!«det globale perspektiv Nutidens globale perspektiv gør, at vi hører om flere forandringer nu for hver tidsenhed. Tidligere var der en masse forandringer i andre lande, som vi aldrig hørte om, ganske enkelt fordi de aldrig nåede frem til os. Men de skete ikke desto mindre. I dag hører vi om alting. Det er med til at give et indtryk af øget omskiftelighed, uden at der nødvendigvis ligger noget bag det. Endvidere er mange forandringer ganske uvæsentlige i samfundsperspektiv. Tingene forandrer sig, og det har de altid gjort, og forestillingen om en stigende forandringsrate er urgammel. Forestillingen om en stigende forandringsrate er en illusion skabt af den måde, mennesker ser på omverdenen eller i det mindste den måde, vi ser på omverdenen i vores kultur. Måske var tilværelsen førhen ikke slet så sløv og statisk, som vi gerne vil gøre den til? Det bør dog i sandhedens interesse tilføjes, at når antallet af indtryk pr. tidsenhed tiltager, vil forandringshastigheden også øges. Udviklingen går derfor reelt stærkere nu end tidligere, men vores opfattelsen fordrejes af vores manglende evne til at bevare et samlet overblik over tiltagende og aftagende udviklingstendenser. 4

5 Tiden er en illusion Det er ikke kun forandringsraten, der er en illusion. I artiklen vil jeg forsøge at sandsynliggøre, at selve tiden er en illusion, og at vores forhold til denne illusion har været under løbende forandring. Jeg håber, at jeg derved kan inspirere til mere seriøs anvendelse af tiden, så længe vi er indhyllet i tidens illusion, for alene gennem vores arbejde i tidens dimension, kan vi frigøre vores bevidsthed for denne begrænsning, og løfte den op på et højere niveau hinsides tid og rum. Albert Einstein havde hele den etablerede videnskab i ryggen, da han pointerede, at tid og rum er hinandens forudsætninger. Han understregede desuden, at tid og rum er virkelighedens forudsætning. Uden tid og rum ville fysikernes fundament forsvinde, sagde han. Tid og rum er de absolut faste holdepunkter for vores moderne naturvidenskab. Hvordan kan jeg så påstå, at tiden er en illusion? Inden vi går tættere på dette postulat, synes jeg, vi skal kaste et blik på de helt store tidsaldre. I Østen har man altid forholdt sig til begge begreber tiden som illusion, og tid og rum. Jordens tidsaldre I de gamle skrifter hører vi om bevidsthedstilstande og lokaliteter, som er hinsides tid og rum, men vi hører samtidig om universets alder i tid og rum. Vestens naturvidenskab anslår Jordens nuværende alder til mere end to billioner år baseret på studiet af blylommer forårsaget af radioaktivitet i klipper. Østens gamle hinduskrifter giver mere detaljerede informationer: Jordens Yugas eller tidsaldre kaldes: Kali, Dwapara, Treta og Satya (svarende til grækernes Jern-, Bronze-, Sølv- og Guldalder) Hindu skriften lader den nuværende verdensalder finde sted inden for Kali Yugaen. Skriftens universelle cyklus er på år*) og udgør en Skabelsesdag eller den livslængde, der er tilmålt vort planetsystem i dets nuværende form. Livslængden for et helt univers er i henhold til de gamle profeter solår - eller»en Brahma-alder«*) Dette vældige tal, som Rishierne har opgivet, er baseret på forholdet mellem solårets længde og et multiplum af pi (3,1416, forholdet mellem en cirkels omkreds og dens diameter). 5

6 Tidsaldre har en begyndelse og en ende. Det betyder, at vores planet har et livsforløb i tid, som slutter på et eller andet tidspunkt. Hinduskriften erklærer, at en jord som vores opløses af to årsager: Indbyggerne som helhed bliver enten fuldstændigt gode eller fuldstændigt onde. Det universelle sind producerer da en kraft, som frigør de bundne atomer, der udgør planeten, siger de. Jordens undergang er ikke nær Af og til offentliggøres uheldsvarslende forudsigelser om Jordens umiddelbart forestående undergang. Men åndsvidenskaben oplyser, at de planetare kredsløb fortsætter i henhold til en ordnet, guddommelig plan. Der er ingen tilintetgørelse af Jorden i sigte. Mange opadstigende og nedadstigende jævndøgnskredsløb ligger endnu foran vores planet i dens nuværende form. Eksisterer tiden? Lige nu omtaler jeg tiden som noget reelt noget eksisterende og naturvidenskaben ville sige:»hvad ellers«. I alt hvad vi foretager os, forholder vi os jo til tid og rum. Hvis vi indgår en aftale om at mødes med en god ven, og vennen spørger hvornår og hvor, vil vi aldrig svare:»ingen steder og på intet tidspunkt«. Vi vil naturligvis lave en aftale i tid og rum. I den forstand er tiden virkelig. Men spørgsmålet er, om tidsoplevelsen er noget, vi selv skaber i vores bevidsthed. Åndsvidenskaben påstår, at tiden er en illusion, fordi den udelukkende skabes i tanken. Tiden eksisterer kun, fordi vi tænker i tid og rum.»nuet«er det eneste, der eksisterer Lad os tage et tilfældigt tidsrum et døgn for eksempel. Vi har opdelt dette døgn i fireogtyve timer, og derfor forestiller vi os, at tiden har et forløb. Men ved middagstid er det halve af døgnet gået. Det er væk, og det kan ikke genskabes. Det er ikkeeksi-sterende. Det samme gælder resten af døgnet. Det er ikke opstået endnu. Det kan heller ikke lægges på bordet og studeres. Det er ikke-eksisterende. Den samme betragtning kan vi gøre, hvis vi studerer en time eller et minut eller et sekund. Alle tidsrum, store såvel som små, har en begyndelse og en slutning, som ikke eksisterer, fordi begyndelsen er væk, og slutnin-gen ikke er indtrådt endnu. Vi kan forestille os, at vi gør tidsrummet stadig mindre, og til slut vil begyndelsen og enden smelte sammen. Og hvad får vi? Vi får et»nu«. Nu-et er det eneste, der eksisterer, og nuet er selvsagt uden tid. Reelt eksisterer tid derfor ikke. Det må huskes, at det åndelige menneske bortset fra tiden i den tætte fysiske inkarnation og derfor betinget af hjernen og dennes specielle begrænsninger ikke har nogen tidsopfattelse, når først det er adskilt fra det fysiske legeme. Tid er hjernens sekventielle registrering af bevidsthedstilstande og af progressive kontakter med fænomener. Tid, således som menneskeheden forstår den, findes ikke på de indre planer. Der findes kun cykler med aktivitet eller uden aktivitet. Alice A. Bailey:»Strålerne og indvielserne«s Tid eksisterer kun i vores tankesind Vi har svært ved at forestil-le os, at det ikke er tiden, der går, men os der bevæger os fra sindstilstand til sindstilstand. Tid eksisterer kun i vores tankesind. Tid er kun virkelighed for os, fordi den skabes af vores tanker.»det evige nu«eller»ikke-tid«eller»nul-tid«kan kun opleves ikke tænkes. Tanken vil straks opsplitte virkeligheden i tid. 6

7 Det samme gælder vores oplevelse af rum. Hvis tid ikke eksisterer, eksisterer rum heller ikke. Rum eksisterer kun i kraft af afstande, og oplevelsen af afstande er nært knyttet til oplevelsen af fremadskridende tid. Når tiden smelter sammen til et»nu«, forsvinder idéen om afstand i tid og rum. Når tiden forsvinder, smelter de fjerneste og de nærmeste ting sammen. Alt er til stede i samme øjeblik. Årsag og virkning er ikke adskilt i tid. Kahlil Gibran har udtrykt det på denne smukke måde i bogen»profeten«:»er tiden ikke ligesom kærligheden udelt og uden bevægelse? Men eftersom I med tanken skal udmåle tiden i tider, lad da hver tid rumme alle de øvrige tider. Og lad i dag favne det forgangne med ihukommelse og fremtiden med længsel.«kahlil Gibran:»Profeten«, s. 62 7

8 Eksempel: Kompagni soldater på march Men hvordan kan enhver tid rumme alle de øvrige tider? Denne erkendelse forudsætter en transcendering af bevidstheden. Det er muligt at give et billede på denne tilstand. Hvis vi forestiller os, at vi står ved fortovskanten og iagttager et kompagni soldater, der marcherer forbi på rad og række, og hvis vi forestiller os, at vi stirrer lige frem, så vil vi blot se den ene soldat passere efter den anden altså på samme måde som den ene dag går efter den anden. De soldater, der er passeret forbi, repræsenterer fortiden, og de soldater, der er på vej, repræsenteret fremtiden. Hvis vi derefter forestiller os, at en luftballon løfter os op over soldaterkompagniet, vil vi pludselig kunne opleve hele kompagniet på én gang. Vi vil se fortid, nutid og fremtid som en sammenhængende helhed som ét»nu«.»nuet«tid er den mest afgørende faktor til styring af menneskelige affærer, men den er også en af de mest uhåndgribelige. Tid kan måles, men blandt alt andet, som kan måles (for eksempel vindens hastighed eller vandets temperatur, der nemt kan fattes) er det anderledes vanskeligt at afgøre, om tid har en klar eksistens. Én ting er dog et indiskutabelt faktum: Vi kender vores fortid, og vi er uvidende om vores fremtid. Og mellem fortid og fremtid skal vi definere et punkt, der adskiller de to.»nuet«. Så uhyre subtil, så ufattelig umærkelig er denne uendelig lille overgang, som evigt bevæger sig mellem disse to grænseløse rum. Dette atomare liv, som vi kalder»nuet«, undviger endog tanken.»jeg er«lad os forestille os, at et menneske udtaler ordene:»jeg er«. Det er den mest enkle erklæring om menneskets egen eksistens den kortest tænkelige sætning et menneske kan bruge om sig selv. I samme sekund ordet»jeg«udtales, vil ordet»er«befinde sig i fremtiden, og i samme sekund der siges»er«, vil ordet»jeg«befinde sig i fortiden. Og dog fra det øjeblik, som netop er passeret, og fra det øjeblik, som ligger lige foran, er vi adskilt af et svælg så absolut uoverstigeligt, som den tid, der adskiller os fra de atlantiske tider og fra de årtusinder, der vil komme. Osiris i den egyptiske dødebog I den egyptiske»dødebog«siger dødens og genopstandelsens gud Osiris:»Jeg er i går«, og tilkendegiver dermed, at for ham er fortiden eller livets oprindelse ikke forsvundet. For ham eksisterer den stadig, for i modsætning til mennesket er han befriet for tidens begrænsninger. Uanset hvor langt vi går tilbage i tiden, vil Osiris altid være»i går«. Selv når vi går helt tilbage til tidernes begyndelse, vil han stadig være»i går«. Han er ikke alene et symbol på universets cykliske natur, der kommer til udtryk som fødsel, liv, død og genfødsel i det manifesterede univers. Han er også drivkraften, som kommer før bevægelsen før tiden og rummet. 8

9 Tidens forandringer Men selvom tiden selv er ubegribelig, så skaber den dog en virkning, som både er håndgribelig og universel, for ingen kan undgå at erkende de forandringer, som den usynlige tid skaber i den synlige verden ikke mindst gennem de mest virk-ningsfulde former for forandringer, nemlig vækst og bevægelse. Selve tiden kan ikke måles, men når en skikkelse i en given periode tiltager i størrelse eller ændrer sin position, kan denne forandring måles og omsættes til tid. På denne måde kan retningen på en skygge markere tiden, der går. Gentagelsen af bestemte velkendte lugte og lyde forkynder årstidernes ankomst og afgang. Den gradvise forandring af os selv og vores venner fortæller os om årenes gang. Vi kan udelukkende måle tiden ved hjælp af forandringer. Denne foranderlige virkelighed præsenteres for os i symbolet med slangen, der bider sig selv i halen. Slangen er et symbol på universet, som blev skabt da det ene umanifesterede, ubegrænsede liv, vi kalder Gud, besluttede at manifestere sig gennem en begrænsning af sin uendelige natur. Han løftede konceptet for skabelsen fra den tidløse og rumløse virkelighed ind i tidens og rummets dimension. Universet eller»rummet«opstod derfor ved tidernes begyndelse, for tid og rum er hinandens forudsætninger. Evighedens slange Hvis vi forestiller os, at den symbolske slange, som danner en cirkel, gradvis sluger sig selv, ville cirklen blive mindre og mindre og til slut vil den smelte sammen i et punkt og til sidst helt forsvinde. Tid og rum fortid og fremtid ville forsvinde i et usynligt punkt. Hvis vi kører filmen den modsatte vej, vil vi først se et hvidt lærred. Der er intet ligesom før universets skabelse. Knap synlig toner et punkt frem. Det er den første årsag eller den første begyndelse. Efterhånden vokser punktet og antager form af en slange, som glider ud af munden på slangehovedet, og cirklen skabes. Universets afgrænsning er nu markeret. Ved universets manifestation opstod årsag og virkning begyndelse og ende tid og rum. Men inden dette skete, var der en tilstand hinsides tid og rum. Spiralen En anden tolkning siger, at slangen ikke bider sig selv i halen, men at halen forsvinder bag slangens hoved og danner begyndelsen til en spiral. Spiralen repræsenterer universets bevægelse, vækst og cykliske natur. Universets evolution og vækst kommer til udtryk gennem evig fødsel, liv, død og genfødsel. Universet er alt som har været, alt som er, og alt som skal komme. Naturvidenskabens problem I naturvidenskabelige kredse er man enstemmigt enige om, at universet er i en udvidelsesfase. Mange forskere regner også med, at om milliarder af år vil universet gå ind i en sammentrækningsfase, som medfører, at det til sidst forsvinder i punktet for skabelsen. 9

10 Teorien lyder rimelig, når man arbejder med tid og rum som eneste grundlag for sit verdensbillede, og det gør videnskaben som bekendt. Problemet er imidlertid, at den naturvidenskabelige teori endnu ikke har plads til en tidløs og rumløs virkelighed. I den nye tidsalder venter denne erkendelse uundgåeligt.»univers«betyder»alt det, der er«. Vi kalder det også»verdensaltet«. Der eksisterer derfor intet ud over universet. Men hvis universet er alt det, som er, kan det ikke udvide sig for hvad skulle det ekspandere ud i? Hvis det, universet udvider sig ind i ikke er universet, hvad er det så? Og hvis det er noget, er universet ikke alt det, der er. Problemet er, at vi i nutiden udelukkende betragter universet som en fysisk størrelse. Når videnskaben i den nye tidsalder inddrager den metafysiske virkelighed i sit verdensbillede, vil dette paradoks være løst og vise vejen til nye erkendelser. I makrokosmos såvel som i mikrokosmos. Det kosmiske åndedræt Universet pulserer som et gigantisk åndedræt. Universets uafbrudte, uadskillelige forhold mellem liv og form kommer til udtryk gennem en konstant udånding og indånding eller frastødning og tiltrækning. Dette åndedrag, denne vekselvirkning viser sig som universet i konstant bevægelse eller i konstant udvikling og forandring. Dualitet og punktet af enhed Det kosmiske åndedræt præsenterer os både for universets dualitet og for enheden bag dualiteten. Indiens hellige skrifter siger:»i punktet mellem udånding og indånding en byge af lys«. Bag ud- og indåndingens dualitet er der evigt liv. Mellem fortid og fremtid er der et evigt nu. 10

11 Vores forhold til tiden Efter dette forsøg på at sandsynliggøre, at tiden er en illusion, kan det lyde selvmodsigende, når jeg nu vil forsøge at beskrive tidens betydning, men eftersom mennesket er tænkeren (eng.:»man«stammer fra»manas«som betyder»tænkeren«), skaber vi vores virkelighed ved hjælp af vores tænkeevne og tanken, og denne selvskabte virkelighed må vi naturligvis forholde os til. Vi tænker tiden, og dermed bliver den virkelig for os. Og derfor bør vi overveje, hvad vi gør med vores tid. Naturvidenskaben har ikke tjek på tiden Det er naturvidenskaben, der definerer den eksakte tid. Afstandene i verdensrummet måles i tid. Vi måler i lysår. Vi iagttager stjernerne og tænker, at det lys vi betragter, blev sendt af sted dengang dinosaurerne levede på Jorden altså engang i fortiden. Og det lys som sendes af sted nu, vil først ramme Jorden engang i fremtiden, hvor menneskene måske ikke længere har brug for fysiske legemer. Men naturvidenskaben har ikke absolut tjek på, hvad der er fortid, og hvad der er fremtid, hvilket professor Holger Bech Nielsen fra Niels Bohr Instituttet bekræfter:»i relativitetsbegreberne bliver tidsbegrebet reduceret, sådan at det faktisk er meningsløst med et tidspunkt, for om noget sker samtidigt er jo afhængig af, hvilken hastighed man ser det med. Det er nok en af de chokerende ting i den moderne fysik. Der er med andre ord ikke nogen absolut måde, på hvilken du kan påstå, at den ene begivenhed sker før end den anden. Hvad der er før eller efter afhænger af, hvilken hastighed, det skib, du sidder på, sejler«. Holger Bech Nielsen, professor i teoretisk fysik ved Niels Bohr Instituttet, Politiken jan 1999 Naturvidenskaben giver hermed åndsvidenskaben ret: Tiden er et relativt begreb. 11

12 Tid i fremtidens samfund Hvad sker der så med vores tid? Når vi selv har lært at eje tiden sammen med andre, hvad skal vi så tildele tid? Hvis det nye samfund er på vej, så bør vi kunne se tendenser til nye prioriteringer, nu, hvor vi ejer tiden sammen med andre. Og det er faktisk tilfældet! Teknologien har overtaget arbejdet for menneskenes muskler, og er på vej til at overtage menneskenes hjernearbejde. Hvad er der så tilbage? Fremtidsforskernes svar er overraskende, for det ligger tæt på åndsvidenskabens bud. Det eneste område, der er tilbage, siger forskerne, er hjertet kærligheden. Det er en selvfølge, at man kan styre sin egen tid i samarbejde med andre, men kan man også prioritere sin tid til de rette områder? Buddhisk bevidsthed Åndsvidenskaben er principielt enig, for den oplyser, at mennesket vil begynde at udvikle buddhisk bevidsthed eller intuitionen, og den rene intuitive indsigt kommer til udtryk som visdom og kærlighed. I den fremtidige periode vil vi udvikle den abstrakte tænkning, som fører til intuition. Intuitionen vil blive bevidsthedens almindelige udtryksmåde. I mange år fremover vil det være et fåtal, der er så langt, at de er i stand til at udvikle og udtrykke intuitionen eller den buddhiske bevidsthed. Buddhisk bevidsthed befinder sig på niveauet over sjælen. Buddhi er ren intuitiv indsigt på sit eget plan, som i mentallegemet fører til visdom, og i astrallegemet bliver til kærlighed. Det er almindeligt at sætte lighedstegn mellem buddhi og kærlighed, men det er i virkeligheden forkert. Kærlighed er ikke en årsag (buddhi) men en virkning (i astrallegemet). Denne udvikling kan man allerede spore i et bredere perspektiv, for inden for de seneste år har træningen til den nye tid vist sig stadig stærkere og stærkere. I dag skal en leder have forskellige følelsesmæssige intelligenser og vel og mærke prioritere dem højt ved at tildele dem tid i sit arbejde med medarbejdere og kunder. Det er ikke nok at have den højeste intelligenskvotient eller gode eksaminer, hvis den følelsesmæssige intelligens mangler. Jeg påstår ikke, at lederne er ved at udvikle buddhisk bevidsthed, men fokuseringen på hjertet, følelserne og samhørigheden med andre, er en fortræning. 12

13 Teambuilding Åndsvidenskaben fortæller også, at menneskeheden i årmillioner har udviklet selvbevidsthed gennem egoisme og oplevelse af adskillelse. Næste fase i menneskets udvikling er gruppebevidsthed. Denne tendens afspejles også i det almindelige samfund i dag. I mange virksomheder afsættes tid til teambuilding. Teambuilding foregår ved, at en gruppe af medarbejdere løser en opgave sammen en opgave som umiddelbart ikke har nogen relevans i firmasammenhænge. Man bygger eksempelvis en bro af granrafter over et vandløb. Man går på glødende kul. Man hænger i et tov ned ad gamle fabriksbygninger. Begrundelsen for disse aktiviteter er, at man skal lære at bruge sine følelser i arbejdstiden sammen med kolleger. Man skal udvikle gruppefølelse. Syntesens tidsalder Det siges, at den nye tidsalder bliver syntesens tidsalder. Syntese af hvad? I sidste ende af alt. Og menneskets tænkning vil være det tydeligste tegn på denne udvikling. Det er nok muligt, at den gamle sandhed, at»intellektet dræber virkeligheden«er principielt rigtigt for flertallets vedkommende, og at en rent intellektuel indstilling (som afviser visioner og nægter at acceptere, det der ikke kan bevises) kan være langt fjernere fra virkeligheden end gudskendernes forudsigelser og massernes forventning. Alice A. Bailey:»Kristi tilsynekomst«, s. 57 I årtusinder har mennesket arbejdet med udviklingen af det konkrete tankesind, og den konkrete tænkning er endnu ikke nået til et maksimum. Men den konkrete tænknings opsplittende natur er samtidig ved at blive farlig for menneskeheden, for den opsplitter ikke kun tiden den opsplitter alt. Denne adskillende tænkning har udviklet en»menneskeheden-kontra-naturenindstilling«og en»mig-eller-jeg-holdning«. Vi kæmper og konkurrerer med naturen vi er ikke en del af naturen. Vi kæmper og konkurrerer med vores medmennesker vi ser ikke menneskeheden som en enhed. Forstærket af naturvidenskaben Denne indstilling er i høj grad blevet forstærket gennem naturvidenskabelige og teknologiske modeller, som ser menneskeheden som den højeste livsform i stand til at udnytte naturen og andre mennesker til sit eget formål. Naturvidenskaben er et godt eksempel på den nutidige tænkemåde, for den analytiske tænkning og tilbøjeligheden til at opsplitte virkeligheden har medført, at vi søger årsagen til livets opståen i de mindste fysiske partikler. Vi prøver at forstå helheden ved at skille den ad ikke ved at forstå den som en enhed. 13

14 Musik-cd Mennesket vil aldrig finde svaret på universets oprindelse gennem reduktion. Ved at adskille og finde den fysiske naturs mindste dele, forventer naturvidenskaben at nå frem til svaret på, hvordan verden blev skabt. Det svarer til at man ved at adskille en musikcd til atomare enheder, forventer at kunne opklare, hvem der har indspillet musikken på cd en og hvordan. Naturvidenskaben bygger på objektivitet eller afstand mellem den, der iagttager, og det der iagttages. Et verdenssyn der forudsætter afstand til i stedet for enhed med skabelsen mangler noget altafgørende nemlig kærlighed. Naturvidenskaben mangler derfor den indre drivkraft, der kan skabe fremtidens livsværdier og livsforståelse. Synkronisering under meditation Ved hjælp af den konkrete tænkeevne, har forstanden skelnet genstand efter genstand og systematisk udviklet evnen til at opfatte forskelligheder, men i den nye tidsalder vil vi begynde at åbne sindet for ligheder. For at kunne fatte helheden, må vi først forstå delene. De fleste er bekendt med forskellen på den tænkning, der udtrykkes gennem venstre hjernehalvdel, og den der kommer til udtryk via den højre. Studier af hjernens elektriske aktivitet hos mennesker i dyb meditation afslører imidlertid en tiltagende synkronisering af begge hjernehalvdeles elektriske aktivitet. Jo dybere meditation, jo større integration. Balancen mellem de to måder at tænke på synkroniseres. Det antyder, at polarisering er en illusion. Bag dualiteten er der enhed og helhed. Tid og rum ophæves. Denne erkendelse vil naturligvis påvirke vores holdning til både tid og rum. 14

15 Det buddhiske princip enhedsprincippet Det nye menneske, som skal skabe en kultur baseret på syntese, samarbejde og gruppebevidsthed, vil kulminere i den nye tidsalder. I den nye tid vil vi kæmpe os tilbage til enhed. Enhed med sjælen og enhed med vores gruppebrødre og -søstre. Vi vil begynde at skabe syntese på flere og flere områder syntese af to poler eller modstridende egenskaber. Vi vil udvikle det buddhiske princip i mennesket. Det buddhiske princip er enhedsprincippet, som gør de adskilte individualiteter til én enhed. For adskilthed er en illusion. Og dermed bliver tiden også en illusion. Konklusion Denne viden om tiden, som vi her har stiftet bekendtskab med, kan faktisk ændre vores liv, for vi kan nu konkludere: Din tid er dit liv Viden om tiden kan ændre dit fysiske liv, for Tid eksisterer ikke. Tiden er en selvskabt illusion, fordi du selv tilvejebringer den med din tænkning. Så længe du skaber tiden med din tænkning, er du underlagt tidens illusion. Derfor må du forholde dig til tid og rum. Det du selv skaber, kan du beherske. Når du bliver bevidst om tiden, kan du også eje den og dermed forhindre at andre ejer din tid. Hvis du ejer din tid, beslutter du selv, hvordan du vil disponere din tid og dermed dit liv. Du må bevidst tildele tid til de livsområder, du finder vigtige for din egen og din gruppes udvikling. Hvis du vil leve et åndeligt liv, må du tildele tid til: a. Meditation. b. Studier. c. Samfundsengagement. Meditation handler om fremtiden, for her kan du modtage sjælens inspiration til dine opgaver i livet. Studier handler om fortiden, for her arbejder du med tanker, der allerede er tænkt. Samfundsengagement handler om nutiden, for her omsætter du din inspiration fra meditationen og din viden og forståelse fra studierne til praktisk handling. Dit arbejde med de tre okkulte discipliner vil medføre en gradvis disidentifikation med din personlighed, som er bundet til tidens og rummets illusion. Ultimativt vil du opnå sjælskontakt og hæve dig over tidens illusion. 15

16 16

17 17

Eksisterer TIDEN? Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Eksisterer TIDEN? Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Eksisterer TIDEN? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Eksisterer tiden? Af Erik Ansvang Tid er en afgørende faktor til styring af menneskets affærer. Men den er også en af de mest uhåndgribelige. I new

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang Udgivet af VisdomsNettet 1 www.visdomsnettet.dk ISIS OG LOTUSBLOMSTEN www.visdomsnettet.dk 2 Isis og lotusblomsten Af Erik Ansvang Universet er en tanke I dag arbejder

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 INDVIELSE i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 INDVIELSE i Egypten Af Erik Ansvang Indviet i Egypten Den traditionelle egyptologi afviser kategorisk, at pyramider og templer fungerede som en

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Isis & lotusen. Erik Ansvang.

Isis & lotusen. Erik Ansvang. 1 Isis & lotusen Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Isis & lotusen Af Erik Ansvang Universet er en tanke I nutiden arbejder progressive forskere inden for naturvidenskaben ud fra en teori om, at Universet

Læs mere

De fire Grundelementer og Verdensrummet

De fire Grundelementer og Verdensrummet De fire Grundelementer og Verdensrummet Indledning Denne teori går fra Universets fundament som nogle enkelte små frø til det mangfoldige Univers vi kender og beskriver også hvordan det tomme rum og derefter

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen 1 DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER af Jan Erhardt Jensen Når man taler om de personlige erfaringer, som det enkelte menneske er sig bevidst, må man være klar

Læs mere

Religion. Religiøsitet

Religion. Religiøsitet 1 Religion & Religiøsitet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Religion & Religiøsitet Af Erik Ansvang I alle religioner har nogle mennesker påstået, at de har forstået, hvad Gud har sagt, og herefter har

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen:

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Elevbesvarelser svinger ikke overraskende i kvalitet - fra meget ufuldstændige besvarelser, hvor de fx glemmer at forklare hvad gåden går ud på, eller glemmer

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS INSTITUT København I969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut (Bearbejdet af Mogens Møller). Logos-Tryk 1. KAPITEL Døden skal ophøre med at være

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen Evangeliet, Matt. 2,1-12: Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

En bøn fra hjertet. En bøn fra hjerte til hjerte.

En bøn fra hjertet. En bøn fra hjerte til hjerte. Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 1. januar 2016 Kirkedag: Nytårsdag/B Tekst: Matt 6,5-13 Salmer: LL: 712 * 713 * 367 * 586 * 474 * 719 I filmen Bruce den Almægtige mener Bruce, at han kan gøre Guds

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Side 1 af 9 Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Evangeliet til 2. påskedag Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom

Læs mere

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 OKKULTISME C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 OKKULTISME Af C.W. Leadbeater (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Ordet okkultisme er alvorligt misforstået. I de uvidendes forestilling

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

LIVSLYSET OVER LIVSVEJEN

LIVSLYSET OVER LIVSVEJEN Joh 8,12-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Helligtrekongers søndag; 5. jan. 2014 Tekst: Joh 8,12-20 LIVSLYSET OVER LIVSVEJEN Epifanitidens lys- og vandringsmotiv Helligtrekongers søndag kaldes også epifani,

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

Aristoteles Metafysik 2. bog (a) oversat af Chr. Gorm Tortzen

Aristoteles Metafysik 2. bog (a) oversat af Chr. Gorm Tortzen Aristoteles Metafysik 2. bog (a) oversat af Chr. Gorm Tortzen Indledning Denne lille bog (eller fragment af en bog, kaldet Lille alfa ) er en selvstændig introduktionsforelæsning til fysikken, dvs. det

Læs mere

DEN BRUDTE GAV ALT DEN VELBJERGEDE HOLDT IGEN

DEN BRUDTE GAV ALT DEN VELBJERGEDE HOLDT IGEN Luk 7,36-50 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 19. august 2012 Tekst: Luk 7,36-50 DEN BRUDTE GAV ALT DEN VELBJERGEDE HOLDT IGEN Kvindens mod til at trodse forhindringsmure Vi hører om

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er.

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er. Indhold Forord 7 1. Indledning 9 2. Filosofi og kristendom 13 3. Før-sokratikerne og Sokrates 18 4. Platon 21 5. Aristoteles 24 6. Augustin 26 7. Thomas Aquinas 30 8. Martin Luther 32 9. 30-årskrigen 34

Læs mere

Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro

Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro Oprettet: 16. december 2005 Selvom præsident Brigham Young kun havde gået i skole i 11 dage, forstod han behovet for at lære,

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere

Oversigt. Bogens Forhistorie

Oversigt. Bogens Forhistorie Oversigt SIX ANALYSES er en bog, der beskæftiger sig med den personlige udvikling, hvori reinkarnation indgår, men som ikke er baseret på gamle religioner som f.eks. Buddhisme men på en vestlig opfattelse,

Læs mere

GUDS ALLIANCE MED DE MINDSTE

GUDS ALLIANCE MED DE MINDSTE Mark 10,13-16 s.1 Prædiken af Morten Munch 1. s.e. Hellig3Konger / 12. jan. 2014 Tekst: Mark 10,13-16 (Salme 8; Kol 1,15-19) GUDS ALLIANCE MED DE MINDSTE Af spædes og diendes mund I dag har vi lyttet til

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu.

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. juni 2013 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 747 * 696 * 47 * 474 * 724 LL: 747 * 447 * 449 * 696 * 47 * 474 * 724 Hvem kommer ind

Læs mere

Verdens alder ifølge de højeste autoriteter

Verdens alder ifølge de højeste autoriteter Verdens alder ifølge de højeste autoriteter Alle religioner har beretninger om verdens skabelse og udvikling, der er meget forskellige og udsprunget af spekulation. Her fortælles om nogle få videnskabelige

Læs mere

Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20.

Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20. Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20. 1 En sædemand om foråret er en håbets figur noget af det mest livsbekræftende man vel kan se, også hvor vi, som nu om stunder møder ham i maskinens form. Sædemanden

Læs mere

PROCESSEN Fascination & Skepticisme

PROCESSEN Fascination & Skepticisme 1 PROCESSEN Fascination & Skepticisme Erik Ansvang & Thora Lund Mollerup www.visdomsnettet.dk 2 PROCESSEN Fascination & Skepticisme Af Erik Ansvang & Thora Lund Mollerup Trilogien er på 1.290 sider, og

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430

Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430 Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Opfordringen i denne søndags

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet En af de mest opsigtsvækkende opdagelser inden for astronomien er, at Universet udvider sig. Det var den

Læs mere

Analytisk Geometri. Frank Nasser. 12. april 2011

Analytisk Geometri. Frank Nasser. 12. april 2011 Analytisk Geometri Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er

Læs mere

PRÆDIKEN TIL JULEDAG 2005 - Allerslev kl. 9.00 - Osted kl. 10.30

PRÆDIKEN TIL JULEDAG 2005 - Allerslev kl. 9.00 - Osted kl. 10.30 Nu vil vi sjunge og være glad i Jesu Kristi navn! Guds Søn er født i Betlehems stad, os alle til glæde og gavn. Han steg fra tronen i Himmerig og blev et barn på jord; for os han daled så nederlig, hans

Læs mere

MED RETNING MOD LIVET

MED RETNING MOD LIVET Joh 11,19-45, s.1 Prædiken af Morten Munch 16. s. e. trin / 5. okt. 2014 Tekst: Joh 11,19-45 MED RETNING MOD LIVET Midtvejspåske Denne søndag er blevet kaldt for midtvejspåske. Hvis vi forestiller os kirkeåret

Læs mere

INTUITION. den nye tidsalders vigtigste evne. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

INTUITION. den nye tidsalders vigtigste evne. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk INTUITION den nye tidsalders vigtigste evne 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Intuition den nye tidsalders vigtigste evne Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Intuition den nye tidsalders

Læs mere

5 TIP FRA EN TVIVLER

5 TIP FRA EN TVIVLER 5 TIP FRA EN TVIVLER 5 TIP FRA EN TVIVLER MANUEL VIGILIUS Credo Forlag København 2007 5 TIP FRA EN TVIVLER 1. udgave, 1. oplag Copyright Credo Forlag 2007 Forfatter: Manuel Vigilius Omslag: Jacob Friis

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Sind & Sjæl. L.A. Coplan. www.visdomsnettet.dk

Sind & Sjæl. L.A. Coplan. www.visdomsnettet.dk 1 Sind & Sjæl L.A. Coplan www.visdomsnettet.dk 2 Sind & Sjæl Af L.A. Coplan Et vigtigt spørgsmål Det er et vigtigt spørgsmål, og der er god grund til at venner taler med hinanden om det. I sin bog Modern

Læs mere

Generelt om Healing/indre legemer

Generelt om Healing/indre legemer Generelt om Healing/indre legemer Når en healer står overfor et menneske som han/hun ønsker at give healing, ser healeren ikke bare på den fysiske krop. Igennem sin udvikling og træning har healeren lært

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht 19. s. e. Trin. - 11. oktober 2015 - Haderslev Domkirke kl. 10.00 3 31-518 / 675 473 435 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus (2,1-12): Da

Læs mere

Arbejdstilsynet succes eller fiasko?

Arbejdstilsynet succes eller fiasko? DEBATARTIKEL Tage Søndergård Kristensen Arbejdstilsynet succes eller fiasko? Har Arbejdstilsynet ingen effekt på arbejdsmiljøet eller er det kritikerne, der skyder ved siden af? I år 2000 udkom der to

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

Prædiken 1. søndag efter trinitatis

Prædiken 1. søndag efter trinitatis Prædiken 1. søndag efter trinitatis Salmer Indgangssalme: DDS 13: Måne og sol Salme mellem læsninger: DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær Salme før prædikenen: DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Relativitetsteori. Henrik I. Andreasen Foredrag afholdt i matematikklubben Eksponenten Thisted Gymnasium 2015

Relativitetsteori. Henrik I. Andreasen Foredrag afholdt i matematikklubben Eksponenten Thisted Gymnasium 2015 Relativitetsteori Henrik I. Andreasen Foredrag afholdt i matematikklubben Eksponenten Thisted Gymnasium 2015 Koordinattransformation i den klassiske fysik Hvis en fodgænger, der står stille i et lyskryds,

Læs mere

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Tonen overfor muslimer er hård især i medierne. Men tonen er ikke på nær et par markante undtagelser - blevet hårdere i de sidste ti år. Det viser en systematisk

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag, Vor Frue Kirke, 2014.

Prædiken til Skærtorsdag, Vor Frue Kirke, 2014. Prædiken til Skærtorsdag, Vor Frue Kirke, 2014. Stine Munch Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste Jesu kærlighed er en kærlighed til det sidste. En fuldkommen

Læs mere

forstår og fatter, og at vi ikke vil se, høre, forstå og fatte, hvor meget vi har fået, hvor meget vi hele tiden får, hvor stor en rigdom der omgiver

forstår og fatter, og at vi ikke vil se, høre, forstå og fatte, hvor meget vi har fået, hvor meget vi hele tiden får, hvor stor en rigdom der omgiver 12.s.e.trin.18.8.2013. Domkirken 10: 754 Se, nu stiger, 414 Den mægtige finder vi ikke, 305 Kom Guds Helligånd, 443 Op til Guds hus, 11 Nu takker alle Gud. Nadver: 4 Giv mig Gud. Gråbrødre 17: 5 O havde

Læs mere

Tekster: Sl 22,22b-32, ApG 10,34-41, Luk 24,13-35. Salmer:

Tekster: Sl 22,22b-32, ApG 10,34-41, Luk 24,13-35. Salmer: Tekster: Sl 22,22b-32, ApG 10,34-41, Luk 24,13-35 Salmer: Rødding 9.00 241 Tag det sorte kors 242 Hører I som græde 243 Luk øjne op, al kristenhed 249 Hvad er det at møde Lihme 10.30 241 Tag det sorte

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29

Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29 Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29 3 Lovsynger herren (300 Kom sandheds ånd (mel.: Gør døren høj)) 352 Herrens kirke (mel. Rind nu op i Jesu navn) 348 Tør end nogen (mel.: Lindemann) (438 Hellig)

Læs mere

Fysikforløb nr. 6. Atomfysik

Fysikforløb nr. 6. Atomfysik Fysikforløb nr. 6. Atomfysik I uge 8 begynder vi på atomfysik. Derfor får du dette kompendie, så du i god tid, kan begynde, at forberede dig på emnet. Ideen med dette kompendie er også, at du her får en

Læs mere

Så vær dag ikke bekymrede for dagen i morgen

Så vær dag ikke bekymrede for dagen i morgen 1 Prædiken til 15. s. e. trin kl. 10.00 i Engesvang 729 - Nu falmer skoven 29 - Spænd over os dit himmelsejl 728 - Du gav mig, o Herre 730 - vi pløjed og vi så de 477 - Som korn fra mange marker 13 - Måne

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

BALANCE. Træningsprogram. Svimmel genfind balancen. Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening

BALANCE. Træningsprogram. Svimmel genfind balancen. Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening BALANCE Træningsprogram Svimmel genfind balancen Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening Udarbejdet af Fotos Layout Trykt og udgivet af Der er ydet støtte til

Læs mere

Videnskabernes. integrering. Brian Arrowsmith. www.visdomsnettet.dk

Videnskabernes. integrering. Brian Arrowsmith. www.visdomsnettet.dk 1 Videnskabernes integrering Brian Arrowsmith www.visdomsnettet.dk 2 Videnskabernes integrering Af Brian Arrowsmith Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Åndsvidenskaben analyserer årsager. Naturvidenskaben

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere