LIDT OM DEN POLITISKE GENBRUGSBUTIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIDT OM DEN POLITISKE GENBRUGSBUTIK 02-08-2015"

Transkript

1 Kære læsere I 1983 udgav den tyske filosof Sten Nadolny sin bog Opdagelse af langsomheden, der vakte stor opsigt. Dens indhold og argumenter var i skærende modsætning til den generelle tyske besættelse af effektivitet og hastighed, den var en hyldest til det, vi i Jyskland kalder for at klappe hesten. Det vil jeg så gøre Fredag aften 31/7 var der i Tv s Deadline en dialog, som DF s forsvarspolitiske ordfører Martin Henriksen deltog i. DF står for Dansk, men her er en repræsentant, der ikke behersker dansk og hvis synspunkter om dansk forsvar og dets forpligtelser er så tåbelige, at de grænser til total mangel på indsigt i den aktuelle situation omkring Islamisk Stat og de følgevirkninger dens grusomme handlinger medfører også for Danmark, en kendsgerning han fornægtede. Hans optræden var i virkeligheden bare et eksempel på, at stort set intet flytter sig i den politiske manege og med respekt for agurketiden i fædrelandet, så er det meste af det, der ruller på skærmen, er genbrug og gentagelser af politiske argumenter, vi har set før. Så jeg vil gøre brug af fremgangsmåde og her genskrive, hvad jeg anførte om de politiske forhold i fædrelandet i april For når Danmark holder industriferie har jeg masser af ekstra timer til rådighed. Efterfølgende kommentarer er en del af mine erindringer nedskrevet til mine børnebørn. DANMARK 2014 Man skal ikke uddanne sine børn til hverken fortid eller nutid, men til dagen i morgen. Et samfund skal uddanne den yngre generation til fremtiden, så den er rustet til at møde dens krav. Mine mange sider om mit liv eller togrejsen er også en delvis beskrivelse af den danske samfundsmodel og beretningsperioden er i gruppen fortiden, så lad mig kaste et blik på nutiden, som jeg betragter den udefra. Fremtiden skal jeg nok søge at holde mig fra. I dag er det sådan, at kun tiltag, der fremelsker egne interesser, er i højsædet. I min generation fulgte vi svagtseende over gaden, i dag køres de ned. En anden måde er at lege med de to begreber pligter og rettigheder. Balancen mellem disse to bør være indeholdt i en samfundskontrakt mellem borger og samfund og i ændret omfang mellem borger og statsapparatet. Det er nemlig ikke helt det samme som samfundet og det store emne er den såkaldte retfærdige fordeling en uløselig opgave. Jeg har været stolt over, at jeg i en årrække var med til at etablere det danske velfærdssystem, hvis kernepunkt var at yde støtte til værdigt trængende. Vi havde i 1960erne næsten aktive 6 personer, der nemt kunne dele byrden mellem sig og således hjælpe én, der fortjente at blive hjulpet. Der var stort set ingen klassekamp undtagen naturligvis i sportens verden. I 2014 er der kamp mellem A og B holdet, det sidste kæmper for at bevare og udbygge delvist ufortjente såkaldte velfærdsrettigheder. Det er måske nemmest at beskrive min manglende accept af den nuværende danske samfundsmodel ved at gentage historien om eksemplet på fattigdom i Danmark, nemlig Carina sagen og de dønninger og debat den skabte. En fuldstændig beskrivelse er ikke nødvendig da I alle kender forløbet om kvinden, der har været på kontanthjælp i 20 år og som har et større rådighedsbeløb end en lavtlønnet arbejdsmand, der altså arbejder. 1

2 Resultatet af udviklingen af velfærdsstaten er at der i dag er knapt 1 aktiv person, der med nød og næppe kan klare skærene for sig selv og dermed er det gamle begreb solidaritet forsvundet af den danske ordbog og erstattet med MIG. Så hvordan skal denne 1 aktive person (der altså ikke engang kan klare sig selv i samfundsøkonomisk henseende) kunne bidrage til at hjælpe sin arbejdsløse nabo? Samfundet er blevet forvandlet til en velfærdsbutik med oceaner af gratisautomater, hvis pengeforsyning sikres ved at konfiskere maksimum af likviditeten fra dem, der holder hjulene i gang. Når den danske statsminister vedvarende fastholder, at borgerne har pligter såvel som rettigheder, lyver hun. Hvis hun vil fastholde dette udsagn ville landet ikke importere arbejdskraft til opgaver, som mange danskere føler sig højt hævet over og Helle giver dem ret ved hver måned at sende dem en check. Denne fremgangsmåder sikrer det socialdemokratiske slogan; Fair Løsning, der blev markedsført i meget store neonskilte fra Crown Plaza hotel, da Helle med stolthed i stemmen fremkom med regeringsgrundlaget i Argumentet om pligt til at påtage sig arbejde understregede hun i forbindelse med Carina sagen i november 2011, men hun mente det jo ikke, for der var ingen myndighed, der næste morgen stillede ved Carinas bopæl for at transportere hende til en arbejdsplads, i stedet fik hun en check mere. Løgn og bedrag er de discipliner hun som den moderne socialdemokrat behersker til fuldkommenhed. Det seneste eksempel herpå at de nye offentliggjorte tal for arbejdsløsheden. I denne forbindelse meddelte den rævestolte CEO Helle, at faldet skyldes regeringens politik, som hun gerne vil stå på mål for. Hun læste op af spinddoktorens manuskript uden at rødme, men uden tvivl vidste hun at tallene slet og ret er manipulerede. Arbejdsløsheden er i relativiteten ikke faldet, tallet er lavere fordi mere end personer er flyttet til en anden kolonne i forbindelse med ændringerne i dagpengereformen. Helle er som en tørreovn, der producerer varm luft. Men det var indlysende for alle, at de nye manipulerede tal blev offentliggjort netop de dage, da formanden for EP og sikkert den samme for EU skal udpege kandidater til rokeringerne af persongalleriet, der skal ske til efteråret, og budskabet var klart; EU chefer; se her på Helle fra Danmark, hun kan, hende er vi nødt til at få herned, så hende enestående evner kan komme alle EU lande til gode. Hun spilder sit talent ved at være leder af folkefængslet Dania. Et af elementer i fair var hendes tilsagn om, at al form for socialt bedrageri fremover ikke mere vil blive tolereret og at regeringen vil sætte ind mod denne form for kriminalitet med hård hånd. Dette førte til en nedlæggelse af kontorerne for Borger Service, der nu er omdøbt til Borger Kontrol. På samme tid blev samfundet inddelt i flere hold, med sportsbetegnelser som inspiration; 1. og 2. division samt elitehold f.eks. og her placerede hun sig selv og de nærmeste, der i dag er blandt landets største sociale bedragere ved at modtage store summer for at indføre tiltag, der er 180 grader fra valgløfterne og det, der er endnu værre er, at danskerne finder sig i at uligheden vokser og dermed splitter samfundet, hvis taberhold snart udgør 1 million medborgere. Der er etableret en ny organisation i samfundsmodellen. Det er i princippet ikke acceptabelt at have mere end får løbende rundt i mannegen uden at have styr på dem, så vi har fået et behandlerkorps af personer, der lever af at klippe hinanden. En stor del af dette korps, ikke at forveksle med Frikorps Danmark, er kontrollanter. Sidste opfindelse er frontkontrol i børnehaverne. Det gamle ordsprog om, at i et samfund er det klogt at holde ulvene mættet og sørge for at fåreflokken overlever, trives i bedste velgående. 2

3 Dermed er snart den sidste del af den oprindelige danske socialpolitiske holdning forsvundet i den blå luft sammen med de mange gyldne løfter. Væk er fællesskabet og ind på scenen kom den nye centrale figur, der hedder krævementaliteten. I disse dage etablerer Finansministeriet sammen med en række banker et nyt og meget specielt finansielt instrument, der meget fint kaldes for Afviklingsbanken AS, der skal tage sig af de mange nødlidende pengeinstitutter, der ikke mere kan leve op til solvenskravene, den model bruges verden over og benævnes populært som Finansskraldespanden i hvilken man hælder alt det shit, de grådige banker selv har skabt, hvorefter det skal afvikles, dog ledes det ikke ud i Øresund, hvor overklassen snart skal bade. For deres store indsats får bankcheferne millioner i løn og fratrædelsesgodtgørelser for at have skabt problemer, som skatteborgerne nu skal betale. Velkommen i klubben med særlige spilleregler, som cheferne i det offentlige har lært meget af, for de bruges nu flittigt i stat- og kommuneadminstrationen. Fyret for uduelighed, belønning stor stilling i EU regi. På samme måde kan man jo passende oprette et selskab Afviklingsselskabet for det anstændige danske samfund, for det samfund vi troede på er de facto under afvikling. Hvordan kan jeg fremføre dette argument? Svarene er nemme. I flere år har siddende regeringer ført en politik, hvis vision er at politik skal være et levebrød, et håndværk med fokus på sig selv. Ved hjælp af et korps af spindoktorer har det været formålet med regeringens markedsføring at sælge illusioner og drømme. For mig er det billedet af den trojanske hest, der melder sig på nethinden. Den gamle solide model af Dania kan med held placeres på Nationalmuseet. Men Helle sagde jo ikke, at dette budskab kun gælder samfundets B medlemmer; hun og hendes øvrige direktionsmedlemmer er naturligvis ikke omfattet, de har deres særregler. Helle havde det derfor ikke godt, da hendes kampfælle Mette Frederiksen udtalte, at kontanthjælp placerer borgerne udenfor midterbanen og i sin næste tale til danskerne understregede hun, at velfærden skal bidrage til at borgerne bliver aktive i stedet for passive modtagere af velfærdsydelser. Siddende i et land, hvor det er utænkeligt at anvende et socialt politisk system repræsenteret ved den danske velfærdsmodel, forekommer det mig, at de fleste danskere ikke kan få øjnene op for, hvilke tiltag der er på vej fra EU og som sandsynligvis kan lemlæste danskernes velfærds tag selv bord, men under alle omstændigheder vil medføre radikale ændringer for det danske samfund og dets mulighed for at sikre sig en plads på én af de første rækker i EU's skoleklasse. Lad mig minde om EU's opfattelse af demokrati; For at en skoleklasse skal være solidarisk og bestå årsprøven kræves et gennemsnit på 10 scores; derfor tager man 2 points fra den dygtige elev med 12 point og giver dem til den uduelige elev med de 8 point og vupti har alle 10. Socialdemokratisk solidaritet. Nu overfører vi denne model til hele EU's gennemsnit af social velfærd og her har Danmark ikke bare 12 scores men 13, og der er masser af lande, der har mindre end 8, så nu skal den nye EU politik sikre, at alle med en score på under 8 skal først op til 8 tallet og derfra videre mod gennemsnittet på de 10, for det sikrer stemmer, der fører til taburet, ministerbil og den adgang til velfærdssamfundets fælles pengekasse, hvortil B holdet stort set har adgangsforbud. Hvordan vil hårdt arbejdende danskere se på, at EU (ikke den danske stat) klipper i det danske velfærdskort for at sende kuponerne til Grækenland og andre, der har hårdt brug for dem? Hvor mange danskere tænker på og eller accepterer at 123 såkaldte danske velfærdsydelser er underkastet EU regler? 3

4 Har vi glemt, at velstand er et resultat af en flittig og vedvarende indsats drevet af virkelyst og ikke kommer fra at snyde? Det er med vilje, at jeg her placerer dette billede, for det mantra, der i 1919 blev ledestjernen for samfundet, er i dag væk. Kræv din ret og lad andre om at påtage sig pligten er det ikke sådan det er blevet? Men jeg må medgive at set over en længere årrække er det ikke et politisk parti, der har læderet samfundsmodellen, der var levedygtig, respekteret over det meste af kloden og retfærdig, det er indtoget af levebrødspolitik, der er den store stygge Bastian. Hvad er det denne nye hensynsløse, magtsyge og uduelige fagforening gør? Den serverer menuer for de godtroende; I kan selv finde den lille finte skrevet af Storm P. om hunden og halen, men det er nok bedre at omtale legenden om grisen Særimmer, der antagelig er hevet frem fra gemmerne. Galten fra Valhalla, hvis flæsk hver dag skæres af den og serveres som aftensmad, men mærkeligt nok vokser det frem igen i nattens løb klar til ny servering dagen efter. Samme valgflæsk. Derfor er der i velfærdsmodellen indbygget en række alvorlige dilemmaer, som er svære at løse. F.eks. hvor findes balancen mellem den gode moral, der kan bidrage til opretholdelsen af et samfund, hvor egoismen synes at have taget magten? Respekten for et medborgerskab erstattet af en ny fraktion, der måske kan beskrives som private interesser før fællesskab? Staten synes nu stort set alles fjende, der skal bekæmpes med alle midler eller malkes mest muligt og hvordan skete alt dette? Jeg vælger at tro på det skete, da vi skiftede fra begrebet værdigt trængende, der har gjort sig fortjent til hjælp til at blive en 100 % forsørgelsesstat. Da denne proces var tilendebragt godt hjulpet på vej af de omtalte nye politiske holdninger, forsvandt ædle begreber som solidaritet, medansvar, pligter og respekt og tilsvarende dyder og i stedet fik vi en såkaldt velfærdsmodel, der er ved at ruste op, tilintetgøre sig selv. Den bærer i sig kimen til sin egen destruktion; Jeg nyder, du yder! Hvordan er tilliden til demokrati, retfærdighed og solidt politisk håndværk forsvundet? Svaret er nemt, den nye politikergruppe skaber selv dens eget dilemma, den har kun beskeden forståelse for virkelighedens samfund, som erstattes af illusioner. 4

5 Det med tillid til politikere er nok der, hvor jeg skal starte. Jeg så for få dage siden det gode program Debatten og blev rystet over dialogerne; det samme ævl kommer ud af munden på de fleste, der var dog to undtagelser nemlig Morsten Messerschmidt og Kristian Thulesen Dahl. Det var en gåde for mig, hvordan den nye uddannelsesminister Sofie Carlsen Nielsen har fået sit job, for hendes forsvar for radikal/socialdemokratisk politik var uden jordforbindelse til den alvorlige krise de to partier befinder sig i. Hun er eet af eksemplerne på, at tilliden synker og hvordan skal regeringen og folketinget gennemføre en politik, der kan føre Danmark fremad, når medarbejderne er ukvalificerede, men altså folkevalgte. Det er jo et tegn på sygdommen i partiet at udnævne en minister for uddannelse, hvis mastergrad er opnået baseret på Afrikastudier. I samme debat deltog socialdemokratiets spidskandidat til valget i maj (EP) og jeg skal holde godt fast i bordkanten for ikke at anvende de mest negative ord, jeg kan hæfte på en socialdemokratisk politiker. Jeg troede en gang at jeg ikke kunne finde en værre person end Ritt Bjerregaard, men at denne Jeppe Kofoed er det bedste arbejderpartiet har at byde på, er et bevis for, hvorfor tilliden forsvinder som dug for solen. Han er ikke bare dum, han er ualmindelig svagt begavet. Men det undrer mig ikke, at han har valgt politik som levevej, han kan slå følge med andre af samme skuffe, uddannet fra RUC, der netop har fået ny chef. Og sandelig om ikke denne nye rektor nu slår til lyd for, at undervisningen her fremover skal tilpasses de studerendes niveau. Ups, niveau? Majoriteten af de studerende her kan stort set ikke læse og forstå lange sætninger, de har ingen grammatisk sans og de kan ikke arbejde individuelt. Deres akademiske niveau er det laveste i landet. Svaret er, som i forholdet til muslimerne; vi bøjer os mod dem, store knæfald, lad dem endelig forhindre at danske børn kan spise dansk mad i børnehaven. På RUC skal de nu fortsætte linjen med gruppearbejde, det store forkromede fællesskab, der producerer opgaverne, der så bare skal have et 7 tal for at blive accepteret; hvordan med at bede dem tage sig sammen og lære at skrive og regne? Dette forhold, at det er middelmådigheden der sætter overliggeren, tilbedelsen af den, ja det svarer til den kritiske opfattelse jeg har af uddannelsen i Thailand. Har danskerne glemt, hvad Helle Thornings studiekammerater fortalte om hende? Hun kan kun løse en opgave, hvis en gruppe hjælper hende, hun er ikke selvkørende. Hun er landets dyreste CD afspiller. Har denne nye klasse af EU fokuserede politiske amatører den styrke Danmark skal have for blot at bevare status quo? Som jeg bedømmer det fra min liggestol i drømmeland er resultaterne ikke værdiskabelse af samfundet, men værditab, tab på respekten for det offentlige apparat samt stigende modløshed overfor systemet. En anden, men måske langt vigtigere årsag er effekten af de nye og mange sociale medier, hvor også politikere i bredeste forstand er flittige medlemmer, men kommunikerer via deres spindoktorer eller kommunikationsmedarbejdere, der skriver for dem og dermed bidrager til at skabe en virkelighed der er kreeret baseret på illusionsnumre. Det er jo nemt at Internetvoldtage eller TV forføre personer, ved at kaste bidrag ind på f.eks. Facebook, som sikrer likes og followers, der bruges som måleinstrumenter. Da Vammen var borgmester i Aarhus havde han en række kommunikationsmedarbejdere ansat, vistnok det største antal i en dansk kommune. Opdelingen i ansvarsområder var klar; budskaber til borgerne i kommunen, aviser i Jylland, ditto i København, Facebook, Twitter og de andre sociale folkeforførelsesmaskiner og sociale kloaker hver med en ansvarlig, plus aviserne i hovedstaden, for det var her, han satsede på at komme til og herfra til udlandet (EU). 5

6 Jeg har fået at vide, at der var mindst 4 alle til en høj løn og alle ansat med hovedopgaven; markedsføring af personen Vammen, skråt op med alle andre forpligtelser, al power gik til at fylde medierne med løgnehistorier om Danmarks bedste borgmester. Han er jo bare eet eksempel. I dag, når jeg ser nyheder tænker jeg på, hvornår mon en dansk minister arbejder, for de er ofte i mange timer fordelt på flere TV eller radioindslag i løbet af dagen og nogle af dem deltagere i de mange programmer, der nu bruges som politiske talerstole forklædt som demokratiske debatprogrammer. Tilsammen er der skabt et parallelt univers, der forekommer uden forbindelse til samfundets reelle problemer. Denne skare af spindoktorer ansat af regeringen koster statskassen over 250 millioner om året, men de er med til at skabe mere forvirring end klarhed. At spinne er at dreje, læs forvanske budskaber om emner, som en politiker ønsker fokuseret på sin person. En spindoktor er mester i at forvandle/forvanske sandheden, afledningsmanøvrer og af og til direkte løgne, alt betegnet af Marianne Jelved som kampen om virkeligheden. Forstod vi lige kulturministerens budskab? Denne kamp foretages i stigende grad via de sociale medier, der har skabt en række nye fællesskaber med egne spilleregler. De nye sociale spil har medført en meget stor ændring af den sociale forståelse. Men det standser ikke her, de omtalte netværk udelukker alternativ viden og gør deres brugere døve og dumme overfor argumenter, der ikke får likes og followers, det er en katastrofal udvikling. De omtalte medier har bidraget til at skabe en anden form for demokrati og en ny form for offentlighed. De har ændret radikalt på manges holdninger, og jeg finder det meget urovækkende når det påstås, at de fremover vil have langt mere indflydelse på demokrati og samfund end i dag. Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke taler om Internettet, men her udelukkende om de sociale medier og deres misbrug af deres markedsposition. Størstedelen af danske politikere i bredeste forstand bruger nu alle disse nye værktøjer i deres arbejde og det flytter kampen om politiske synspunkter væk fra de reelle opgaver i samfundet til kampen om bedste placeringer i medierne. De sociale medier markerede deres styrke til at flytte stemmer ved KV i 2014 og vil gøre det samme til EP valget i maj. Det triste er, at budskaberne på medierne fokuserer på nonsens, de har blikket rettet mod spin. Et godt eksempel på professionelt brug er markedsføringen af Lars Løkke, der er mere korrupt og hensynsløs end de fleste af sine kolleger og det er forfærdeligt, at han synes at være oppositions bedste bud på at genindtage rollen som landets CEO. Jeg er ikke bange for at erkende, at LLR er mere utroværdig en HTS. Danmark vil i 2014 blive præget af forberedelser til diverse valg. Der bliver sikkert kamp til stregen baseret på mange personlige angreb og løfter i lange baner, som snart ingen mere tror på. For mig er det sværeste konstateringen af, at mange personer synes at have givet fortabt overfor muligheden af, at der kan ændres afgørende på den nuværende situation skabt af levebrødspolitikere og regnestokke. Hvis jeg skal driste mig til at se lidt længere ud af tangenten fremkommer nogle scenarier, som jeg umiddelbart ikke kan ramme ordentlig ind. Den udvikling af det samlede sociale struktursystem, der nu er præget betydeligt af global udvikling meget på bekostning af den nationale, vil fortsat ændre sig og med stigende hastighed. Vi taler i moderne vendinger om konkurrencestat og konkurrencesamfund, og jeg kan sagtens acceptere at et lille land som Danmark er tvunget til at tænke sig godt om, for den blødsødenhed der er fremherskende nu, vil føre til et sammenbrud af den nuværende velfærdsmodel. Den hastighed vi kender i dag efterlader mange på perronen, der ikke evner at omstille sig eller simpelthen ikke har evnerne til at være med i konkurrence, hvis basis er stærkt IT relateret. 6

7 Derfor er den model, der nu er trådt ind på den danske nationalscene, ikke den bedste for dansk mentalitet, idet den medvirker til en fremmedgørelse af de elementer, danskerne oprigtigt sætter, eller skal jeg skrive i datid, pris på, elementer der gav fællesskab og sammenhold. Nu er det hele én stor konkurrence, hvor kun de tre førstepladser er attraktive. Der har altid været en overmand, en, der bestemte og vi gik fra eneherskende konger over til eneherskende eliter og nu er kontrollen lagt i hænderne på IT diktatorer, hvis spilleregler nu er afgørende for ikke alene de administrative opgaver i samfundet, men også er de styrende kræfter i den generelle sociale udvikling. Det virker meget skræmmende på mig fordi jeg kan mærke, at begreber som livslang erfaring og de tiltag vi stolede på ikke mere tæller; de er set med IT guruens øjne for langsomme. Og dermed er jeg endt igen ved langsomhedens opdagelse frem og tilbage er lige langt I agurketiden har debatten om Europas holdninger til flygtninge og en samlet plan for, hvorledes opgaven skal løses, fyldt meget. En person, som er hevet frem fra kosteskabet er erhvervskvinden Stine Bosse, der som bekendt er glødende socialdemokrat. Hun anser flygtningestrømmen af ikke vestlige personer som en gave og at vi virkelig skal demonstrere vore medmenneskelige egenskaber og ignorerer alle tal og kendsgerninger, der er knyttet til det alvorligste problem Europa og EU står overfor i år og i de kommende. Jeg er ikke enig med Inger Støjberg, der har den vanskeligste ministerpost og som nu vil indrykke annoncer i udenlandske aviser og ødelægge potentielle ønskedrømme om paradiset Danmark. Der er bedre og mere effektive instrumenter, der kan anvendes, men at Stine Bosse kan skrive i et åbent brev til Inger Støjberg, at Venstres politik vil føre til nedgang i vores økonomi og vil skade Danmarks anseelse i udlandet, det er en megastor fodfejl og hendes referencer til tal er behæftet med store fejl. Hun glemmer, at valget blev vundet af danskere, der ønsker ændringer i landets politik overfor udlændinge. SB er ikke uddannet som økonom, men som jurist og med fokus på HR, og det er måske derfor hun er mere i den empatiske verden? Lad det ligge men jeg er nødt til at skrive, at jeg er rystet over Stines udmeldinger til TV og alle andre media, at Helle Thorning Schmidt er Danmarks dygtigste politiker, der er skyld i landets enestående økonomiske udvikling og at hun vil være et fund for alle dominerende internationale organisationer, herunder UN. Bliver hun betalt af socialdemokratiet eller er hun stillet i udsigt, at når Mette Frederiksen bliver statsminister ved næste valg, får hun en ministerbil (erhvervsminister)? Agurketiden har i politisk henseende bestået af gamle travere hentet fra genbrugsbutikken og en meget stor skuffelse for mange har været at stort set alle partier nu er i den fase, der hedder realpolitik og at afstanden til valgløfterne vokser. Så hvor længe vil regeringen holde? Chonburi 2.august

OM VELFÆRDSSTATENS PROBLEMER DEL I OKT 2010

OM VELFÆRDSSTATENS PROBLEMER DEL I OKT 2010 SAWASDEE KHRAP VELKOMMEN tilbage OM VELFÆRDSSTATENS PROBLEMER DEL I I mine betragtninger fra maj i år truede jeg med at holde en lang pause. Næsten lige hjemvendt fra en lang tur til Danmark plus 4 andre

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

OM VÆDISKABELSE VELFÆRDSSTAT RETFÆRDIG FORDELING 12-04-2015

OM VÆDISKABELSE VELFÆRDSSTAT RETFÆRDIG FORDELING 12-04-2015 OM VÆRDISKABELSE/VELFÆRD OG RETFÆRDIG FORDELING I min reol med lærebøger står der en megatyk bog skrevet af Adam Smith, der som bekendt var en herlig skotsk blanding af økonom og moralfilosof. En række

Læs mere

Overenskomst oplæg fra Industriens forhandlere Det er skammeligt at høre på KL og landets socialchefer.

Overenskomst oplæg fra Industriens forhandlere Det er skammeligt at høre på KL og landets socialchefer. CJ`s indlæg Overenskomst oplæg fra Industriens forhandlere fratrædelsesgodtgørelse efter 3-6-8 års anciennitet (85 % af ens hidtidige løn i 1-2-3 måneder) Industri Pension efter 2 måneders anciennitet,

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre Politisk Vi sikrer fremtiden! En debat om skattelettelser og velfærd Interview med Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Økonomi Interview med Lene Espersen Voxpop Stemmer fra gaden og bagland Den store

Læs mere

92. møde. Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1

92. møde. Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1 Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1 92. møde Onsdag den 13. maj 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). Økonomi- og erhvervsministeren og videnskabsministeren

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1 Vi bygger fremtidens Danmark 1 DANMARK HERFRA TIL 2032 Forord Hvordan skal Danmark se ud om 20 år i 2032 hvis det står til Socialdemokraterne? Hvordan løser vi vores samfunds langsigtede udfordringer?

Læs mere

NYT fra Dansk Samling Nr. 4 / 2006 (december)

NYT fra Dansk Samling Nr. 4 / 2006 (december) Udtalelse Dansk indfødsret Danmarks indfødte, hjemmehørende folk, det danske, har en ret, der følger naturligt netop deraf, at det er indfødt. Det eller rettere: vi har hjemstavnsretten, arveretten, odelsretten.

Læs mere

DE TILBYDER INGEN FREMTID

DE TILBYDER INGEN FREMTID [Nummer 319 26. april, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK DE TILBYDER INGEN FREMTID MEN DER FINDES ET ALTERNATIV & R Ø R P O E M S I L A I C SO SIDE 02 Socialistisk Arbejderavis

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Grænseforeningen fremsætter forslag til at bevare dansk som komplet og samfunds- bærende sprog GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Indhold Grænseforeningens formål: Det er Grænsefor enin gens formål

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april

Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april Kære kolleger, overenskomstansatte og tjenestemænd medlemmer af Danmarks Lærerforening Det er første gang vi mødes her sammen. Det er en dejlig følelse at se

Læs mere

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen 1 Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen En af de danskere, der voksede op her på Bornholm, er arbejderforfatteren Martin Andersen Nexø. Og øen danner også rammen om første del

Læs mere

Storstrejkerne 1956 - Påskestrejkerne 1985 - Lærerlockouten 2013. TEMA: Først tager de lærerne - Hvem bliver de næste? Nr.

Storstrejkerne 1956 - Påskestrejkerne 1985 - Lærerlockouten 2013. TEMA: Først tager de lærerne - Hvem bliver de næste? Nr. Nr. 4 aprilmaj 2013 17. årg. Christiansborg Slotsplads 11. april 2013. Foto Danmarks Lærerforening. TEMA: Først tager de lærerne - Hvem bliver de næste? Afindustrialisering af Danmark Generation 2000+

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Pligt og ret Ret og pligt

Pligt og ret Ret og pligt Pligt og ret Ret og pligt Med tak tilegnet Birgit Pligt og ret Ret og pligt Refleksioner over den socialdemokratiske idéarv Jørn Henrik Petersen Syddansk Universitetsforlag 2014 Forfatteren og Syddansk

Læs mere

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard 1 %& ' ( )(*+(,-(. /' Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard Jacobsen, Vera Marton, Pil Berner Strandgaard,

Læs mere