LIDT OM DEN POLITISKE GENBRUGSBUTIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIDT OM DEN POLITISKE GENBRUGSBUTIK 02-08-2015"

Transkript

1 Kære læsere I 1983 udgav den tyske filosof Sten Nadolny sin bog Opdagelse af langsomheden, der vakte stor opsigt. Dens indhold og argumenter var i skærende modsætning til den generelle tyske besættelse af effektivitet og hastighed, den var en hyldest til det, vi i Jyskland kalder for at klappe hesten. Det vil jeg så gøre Fredag aften 31/7 var der i Tv s Deadline en dialog, som DF s forsvarspolitiske ordfører Martin Henriksen deltog i. DF står for Dansk, men her er en repræsentant, der ikke behersker dansk og hvis synspunkter om dansk forsvar og dets forpligtelser er så tåbelige, at de grænser til total mangel på indsigt i den aktuelle situation omkring Islamisk Stat og de følgevirkninger dens grusomme handlinger medfører også for Danmark, en kendsgerning han fornægtede. Hans optræden var i virkeligheden bare et eksempel på, at stort set intet flytter sig i den politiske manege og med respekt for agurketiden i fædrelandet, så er det meste af det, der ruller på skærmen, er genbrug og gentagelser af politiske argumenter, vi har set før. Så jeg vil gøre brug af fremgangsmåde og her genskrive, hvad jeg anførte om de politiske forhold i fædrelandet i april For når Danmark holder industriferie har jeg masser af ekstra timer til rådighed. Efterfølgende kommentarer er en del af mine erindringer nedskrevet til mine børnebørn. DANMARK 2014 Man skal ikke uddanne sine børn til hverken fortid eller nutid, men til dagen i morgen. Et samfund skal uddanne den yngre generation til fremtiden, så den er rustet til at møde dens krav. Mine mange sider om mit liv eller togrejsen er også en delvis beskrivelse af den danske samfundsmodel og beretningsperioden er i gruppen fortiden, så lad mig kaste et blik på nutiden, som jeg betragter den udefra. Fremtiden skal jeg nok søge at holde mig fra. I dag er det sådan, at kun tiltag, der fremelsker egne interesser, er i højsædet. I min generation fulgte vi svagtseende over gaden, i dag køres de ned. En anden måde er at lege med de to begreber pligter og rettigheder. Balancen mellem disse to bør være indeholdt i en samfundskontrakt mellem borger og samfund og i ændret omfang mellem borger og statsapparatet. Det er nemlig ikke helt det samme som samfundet og det store emne er den såkaldte retfærdige fordeling en uløselig opgave. Jeg har været stolt over, at jeg i en årrække var med til at etablere det danske velfærdssystem, hvis kernepunkt var at yde støtte til værdigt trængende. Vi havde i 1960erne næsten aktive 6 personer, der nemt kunne dele byrden mellem sig og således hjælpe én, der fortjente at blive hjulpet. Der var stort set ingen klassekamp undtagen naturligvis i sportens verden. I 2014 er der kamp mellem A og B holdet, det sidste kæmper for at bevare og udbygge delvist ufortjente såkaldte velfærdsrettigheder. Det er måske nemmest at beskrive min manglende accept af den nuværende danske samfundsmodel ved at gentage historien om eksemplet på fattigdom i Danmark, nemlig Carina sagen og de dønninger og debat den skabte. En fuldstændig beskrivelse er ikke nødvendig da I alle kender forløbet om kvinden, der har været på kontanthjælp i 20 år og som har et større rådighedsbeløb end en lavtlønnet arbejdsmand, der altså arbejder. 1

2 Resultatet af udviklingen af velfærdsstaten er at der i dag er knapt 1 aktiv person, der med nød og næppe kan klare skærene for sig selv og dermed er det gamle begreb solidaritet forsvundet af den danske ordbog og erstattet med MIG. Så hvordan skal denne 1 aktive person (der altså ikke engang kan klare sig selv i samfundsøkonomisk henseende) kunne bidrage til at hjælpe sin arbejdsløse nabo? Samfundet er blevet forvandlet til en velfærdsbutik med oceaner af gratisautomater, hvis pengeforsyning sikres ved at konfiskere maksimum af likviditeten fra dem, der holder hjulene i gang. Når den danske statsminister vedvarende fastholder, at borgerne har pligter såvel som rettigheder, lyver hun. Hvis hun vil fastholde dette udsagn ville landet ikke importere arbejdskraft til opgaver, som mange danskere føler sig højt hævet over og Helle giver dem ret ved hver måned at sende dem en check. Denne fremgangsmåder sikrer det socialdemokratiske slogan; Fair Løsning, der blev markedsført i meget store neonskilte fra Crown Plaza hotel, da Helle med stolthed i stemmen fremkom med regeringsgrundlaget i Argumentet om pligt til at påtage sig arbejde understregede hun i forbindelse med Carina sagen i november 2011, men hun mente det jo ikke, for der var ingen myndighed, der næste morgen stillede ved Carinas bopæl for at transportere hende til en arbejdsplads, i stedet fik hun en check mere. Løgn og bedrag er de discipliner hun som den moderne socialdemokrat behersker til fuldkommenhed. Det seneste eksempel herpå at de nye offentliggjorte tal for arbejdsløsheden. I denne forbindelse meddelte den rævestolte CEO Helle, at faldet skyldes regeringens politik, som hun gerne vil stå på mål for. Hun læste op af spinddoktorens manuskript uden at rødme, men uden tvivl vidste hun at tallene slet og ret er manipulerede. Arbejdsløsheden er i relativiteten ikke faldet, tallet er lavere fordi mere end personer er flyttet til en anden kolonne i forbindelse med ændringerne i dagpengereformen. Helle er som en tørreovn, der producerer varm luft. Men det var indlysende for alle, at de nye manipulerede tal blev offentliggjort netop de dage, da formanden for EP og sikkert den samme for EU skal udpege kandidater til rokeringerne af persongalleriet, der skal ske til efteråret, og budskabet var klart; EU chefer; se her på Helle fra Danmark, hun kan, hende er vi nødt til at få herned, så hende enestående evner kan komme alle EU lande til gode. Hun spilder sit talent ved at være leder af folkefængslet Dania. Et af elementer i fair var hendes tilsagn om, at al form for socialt bedrageri fremover ikke mere vil blive tolereret og at regeringen vil sætte ind mod denne form for kriminalitet med hård hånd. Dette førte til en nedlæggelse af kontorerne for Borger Service, der nu er omdøbt til Borger Kontrol. På samme tid blev samfundet inddelt i flere hold, med sportsbetegnelser som inspiration; 1. og 2. division samt elitehold f.eks. og her placerede hun sig selv og de nærmeste, der i dag er blandt landets største sociale bedragere ved at modtage store summer for at indføre tiltag, der er 180 grader fra valgløfterne og det, der er endnu værre er, at danskerne finder sig i at uligheden vokser og dermed splitter samfundet, hvis taberhold snart udgør 1 million medborgere. Der er etableret en ny organisation i samfundsmodellen. Det er i princippet ikke acceptabelt at have mere end får løbende rundt i mannegen uden at have styr på dem, så vi har fået et behandlerkorps af personer, der lever af at klippe hinanden. En stor del af dette korps, ikke at forveksle med Frikorps Danmark, er kontrollanter. Sidste opfindelse er frontkontrol i børnehaverne. Det gamle ordsprog om, at i et samfund er det klogt at holde ulvene mættet og sørge for at fåreflokken overlever, trives i bedste velgående. 2

3 Dermed er snart den sidste del af den oprindelige danske socialpolitiske holdning forsvundet i den blå luft sammen med de mange gyldne løfter. Væk er fællesskabet og ind på scenen kom den nye centrale figur, der hedder krævementaliteten. I disse dage etablerer Finansministeriet sammen med en række banker et nyt og meget specielt finansielt instrument, der meget fint kaldes for Afviklingsbanken AS, der skal tage sig af de mange nødlidende pengeinstitutter, der ikke mere kan leve op til solvenskravene, den model bruges verden over og benævnes populært som Finansskraldespanden i hvilken man hælder alt det shit, de grådige banker selv har skabt, hvorefter det skal afvikles, dog ledes det ikke ud i Øresund, hvor overklassen snart skal bade. For deres store indsats får bankcheferne millioner i løn og fratrædelsesgodtgørelser for at have skabt problemer, som skatteborgerne nu skal betale. Velkommen i klubben med særlige spilleregler, som cheferne i det offentlige har lært meget af, for de bruges nu flittigt i stat- og kommuneadminstrationen. Fyret for uduelighed, belønning stor stilling i EU regi. På samme måde kan man jo passende oprette et selskab Afviklingsselskabet for det anstændige danske samfund, for det samfund vi troede på er de facto under afvikling. Hvordan kan jeg fremføre dette argument? Svarene er nemme. I flere år har siddende regeringer ført en politik, hvis vision er at politik skal være et levebrød, et håndværk med fokus på sig selv. Ved hjælp af et korps af spindoktorer har det været formålet med regeringens markedsføring at sælge illusioner og drømme. For mig er det billedet af den trojanske hest, der melder sig på nethinden. Den gamle solide model af Dania kan med held placeres på Nationalmuseet. Men Helle sagde jo ikke, at dette budskab kun gælder samfundets B medlemmer; hun og hendes øvrige direktionsmedlemmer er naturligvis ikke omfattet, de har deres særregler. Helle havde det derfor ikke godt, da hendes kampfælle Mette Frederiksen udtalte, at kontanthjælp placerer borgerne udenfor midterbanen og i sin næste tale til danskerne understregede hun, at velfærden skal bidrage til at borgerne bliver aktive i stedet for passive modtagere af velfærdsydelser. Siddende i et land, hvor det er utænkeligt at anvende et socialt politisk system repræsenteret ved den danske velfærdsmodel, forekommer det mig, at de fleste danskere ikke kan få øjnene op for, hvilke tiltag der er på vej fra EU og som sandsynligvis kan lemlæste danskernes velfærds tag selv bord, men under alle omstændigheder vil medføre radikale ændringer for det danske samfund og dets mulighed for at sikre sig en plads på én af de første rækker i EU's skoleklasse. Lad mig minde om EU's opfattelse af demokrati; For at en skoleklasse skal være solidarisk og bestå årsprøven kræves et gennemsnit på 10 scores; derfor tager man 2 points fra den dygtige elev med 12 point og giver dem til den uduelige elev med de 8 point og vupti har alle 10. Socialdemokratisk solidaritet. Nu overfører vi denne model til hele EU's gennemsnit af social velfærd og her har Danmark ikke bare 12 scores men 13, og der er masser af lande, der har mindre end 8, så nu skal den nye EU politik sikre, at alle med en score på under 8 skal først op til 8 tallet og derfra videre mod gennemsnittet på de 10, for det sikrer stemmer, der fører til taburet, ministerbil og den adgang til velfærdssamfundets fælles pengekasse, hvortil B holdet stort set har adgangsforbud. Hvordan vil hårdt arbejdende danskere se på, at EU (ikke den danske stat) klipper i det danske velfærdskort for at sende kuponerne til Grækenland og andre, der har hårdt brug for dem? Hvor mange danskere tænker på og eller accepterer at 123 såkaldte danske velfærdsydelser er underkastet EU regler? 3

4 Har vi glemt, at velstand er et resultat af en flittig og vedvarende indsats drevet af virkelyst og ikke kommer fra at snyde? Det er med vilje, at jeg her placerer dette billede, for det mantra, der i 1919 blev ledestjernen for samfundet, er i dag væk. Kræv din ret og lad andre om at påtage sig pligten er det ikke sådan det er blevet? Men jeg må medgive at set over en længere årrække er det ikke et politisk parti, der har læderet samfundsmodellen, der var levedygtig, respekteret over det meste af kloden og retfærdig, det er indtoget af levebrødspolitik, der er den store stygge Bastian. Hvad er det denne nye hensynsløse, magtsyge og uduelige fagforening gør? Den serverer menuer for de godtroende; I kan selv finde den lille finte skrevet af Storm P. om hunden og halen, men det er nok bedre at omtale legenden om grisen Særimmer, der antagelig er hevet frem fra gemmerne. Galten fra Valhalla, hvis flæsk hver dag skæres af den og serveres som aftensmad, men mærkeligt nok vokser det frem igen i nattens løb klar til ny servering dagen efter. Samme valgflæsk. Derfor er der i velfærdsmodellen indbygget en række alvorlige dilemmaer, som er svære at løse. F.eks. hvor findes balancen mellem den gode moral, der kan bidrage til opretholdelsen af et samfund, hvor egoismen synes at have taget magten? Respekten for et medborgerskab erstattet af en ny fraktion, der måske kan beskrives som private interesser før fællesskab? Staten synes nu stort set alles fjende, der skal bekæmpes med alle midler eller malkes mest muligt og hvordan skete alt dette? Jeg vælger at tro på det skete, da vi skiftede fra begrebet værdigt trængende, der har gjort sig fortjent til hjælp til at blive en 100 % forsørgelsesstat. Da denne proces var tilendebragt godt hjulpet på vej af de omtalte nye politiske holdninger, forsvandt ædle begreber som solidaritet, medansvar, pligter og respekt og tilsvarende dyder og i stedet fik vi en såkaldt velfærdsmodel, der er ved at ruste op, tilintetgøre sig selv. Den bærer i sig kimen til sin egen destruktion; Jeg nyder, du yder! Hvordan er tilliden til demokrati, retfærdighed og solidt politisk håndværk forsvundet? Svaret er nemt, den nye politikergruppe skaber selv dens eget dilemma, den har kun beskeden forståelse for virkelighedens samfund, som erstattes af illusioner. 4

5 Det med tillid til politikere er nok der, hvor jeg skal starte. Jeg så for få dage siden det gode program Debatten og blev rystet over dialogerne; det samme ævl kommer ud af munden på de fleste, der var dog to undtagelser nemlig Morsten Messerschmidt og Kristian Thulesen Dahl. Det var en gåde for mig, hvordan den nye uddannelsesminister Sofie Carlsen Nielsen har fået sit job, for hendes forsvar for radikal/socialdemokratisk politik var uden jordforbindelse til den alvorlige krise de to partier befinder sig i. Hun er eet af eksemplerne på, at tilliden synker og hvordan skal regeringen og folketinget gennemføre en politik, der kan føre Danmark fremad, når medarbejderne er ukvalificerede, men altså folkevalgte. Det er jo et tegn på sygdommen i partiet at udnævne en minister for uddannelse, hvis mastergrad er opnået baseret på Afrikastudier. I samme debat deltog socialdemokratiets spidskandidat til valget i maj (EP) og jeg skal holde godt fast i bordkanten for ikke at anvende de mest negative ord, jeg kan hæfte på en socialdemokratisk politiker. Jeg troede en gang at jeg ikke kunne finde en værre person end Ritt Bjerregaard, men at denne Jeppe Kofoed er det bedste arbejderpartiet har at byde på, er et bevis for, hvorfor tilliden forsvinder som dug for solen. Han er ikke bare dum, han er ualmindelig svagt begavet. Men det undrer mig ikke, at han har valgt politik som levevej, han kan slå følge med andre af samme skuffe, uddannet fra RUC, der netop har fået ny chef. Og sandelig om ikke denne nye rektor nu slår til lyd for, at undervisningen her fremover skal tilpasses de studerendes niveau. Ups, niveau? Majoriteten af de studerende her kan stort set ikke læse og forstå lange sætninger, de har ingen grammatisk sans og de kan ikke arbejde individuelt. Deres akademiske niveau er det laveste i landet. Svaret er, som i forholdet til muslimerne; vi bøjer os mod dem, store knæfald, lad dem endelig forhindre at danske børn kan spise dansk mad i børnehaven. På RUC skal de nu fortsætte linjen med gruppearbejde, det store forkromede fællesskab, der producerer opgaverne, der så bare skal have et 7 tal for at blive accepteret; hvordan med at bede dem tage sig sammen og lære at skrive og regne? Dette forhold, at det er middelmådigheden der sætter overliggeren, tilbedelsen af den, ja det svarer til den kritiske opfattelse jeg har af uddannelsen i Thailand. Har danskerne glemt, hvad Helle Thornings studiekammerater fortalte om hende? Hun kan kun løse en opgave, hvis en gruppe hjælper hende, hun er ikke selvkørende. Hun er landets dyreste CD afspiller. Har denne nye klasse af EU fokuserede politiske amatører den styrke Danmark skal have for blot at bevare status quo? Som jeg bedømmer det fra min liggestol i drømmeland er resultaterne ikke værdiskabelse af samfundet, men værditab, tab på respekten for det offentlige apparat samt stigende modløshed overfor systemet. En anden, men måske langt vigtigere årsag er effekten af de nye og mange sociale medier, hvor også politikere i bredeste forstand er flittige medlemmer, men kommunikerer via deres spindoktorer eller kommunikationsmedarbejdere, der skriver for dem og dermed bidrager til at skabe en virkelighed der er kreeret baseret på illusionsnumre. Det er jo nemt at Internetvoldtage eller TV forføre personer, ved at kaste bidrag ind på f.eks. Facebook, som sikrer likes og followers, der bruges som måleinstrumenter. Da Vammen var borgmester i Aarhus havde han en række kommunikationsmedarbejdere ansat, vistnok det største antal i en dansk kommune. Opdelingen i ansvarsområder var klar; budskaber til borgerne i kommunen, aviser i Jylland, ditto i København, Facebook, Twitter og de andre sociale folkeforførelsesmaskiner og sociale kloaker hver med en ansvarlig, plus aviserne i hovedstaden, for det var her, han satsede på at komme til og herfra til udlandet (EU). 5

6 Jeg har fået at vide, at der var mindst 4 alle til en høj løn og alle ansat med hovedopgaven; markedsføring af personen Vammen, skråt op med alle andre forpligtelser, al power gik til at fylde medierne med løgnehistorier om Danmarks bedste borgmester. Han er jo bare eet eksempel. I dag, når jeg ser nyheder tænker jeg på, hvornår mon en dansk minister arbejder, for de er ofte i mange timer fordelt på flere TV eller radioindslag i løbet af dagen og nogle af dem deltagere i de mange programmer, der nu bruges som politiske talerstole forklædt som demokratiske debatprogrammer. Tilsammen er der skabt et parallelt univers, der forekommer uden forbindelse til samfundets reelle problemer. Denne skare af spindoktorer ansat af regeringen koster statskassen over 250 millioner om året, men de er med til at skabe mere forvirring end klarhed. At spinne er at dreje, læs forvanske budskaber om emner, som en politiker ønsker fokuseret på sin person. En spindoktor er mester i at forvandle/forvanske sandheden, afledningsmanøvrer og af og til direkte løgne, alt betegnet af Marianne Jelved som kampen om virkeligheden. Forstod vi lige kulturministerens budskab? Denne kamp foretages i stigende grad via de sociale medier, der har skabt en række nye fællesskaber med egne spilleregler. De nye sociale spil har medført en meget stor ændring af den sociale forståelse. Men det standser ikke her, de omtalte netværk udelukker alternativ viden og gør deres brugere døve og dumme overfor argumenter, der ikke får likes og followers, det er en katastrofal udvikling. De omtalte medier har bidraget til at skabe en anden form for demokrati og en ny form for offentlighed. De har ændret radikalt på manges holdninger, og jeg finder det meget urovækkende når det påstås, at de fremover vil have langt mere indflydelse på demokrati og samfund end i dag. Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke taler om Internettet, men her udelukkende om de sociale medier og deres misbrug af deres markedsposition. Størstedelen af danske politikere i bredeste forstand bruger nu alle disse nye værktøjer i deres arbejde og det flytter kampen om politiske synspunkter væk fra de reelle opgaver i samfundet til kampen om bedste placeringer i medierne. De sociale medier markerede deres styrke til at flytte stemmer ved KV i 2014 og vil gøre det samme til EP valget i maj. Det triste er, at budskaberne på medierne fokuserer på nonsens, de har blikket rettet mod spin. Et godt eksempel på professionelt brug er markedsføringen af Lars Løkke, der er mere korrupt og hensynsløs end de fleste af sine kolleger og det er forfærdeligt, at han synes at være oppositions bedste bud på at genindtage rollen som landets CEO. Jeg er ikke bange for at erkende, at LLR er mere utroværdig en HTS. Danmark vil i 2014 blive præget af forberedelser til diverse valg. Der bliver sikkert kamp til stregen baseret på mange personlige angreb og løfter i lange baner, som snart ingen mere tror på. For mig er det sværeste konstateringen af, at mange personer synes at have givet fortabt overfor muligheden af, at der kan ændres afgørende på den nuværende situation skabt af levebrødspolitikere og regnestokke. Hvis jeg skal driste mig til at se lidt længere ud af tangenten fremkommer nogle scenarier, som jeg umiddelbart ikke kan ramme ordentlig ind. Den udvikling af det samlede sociale struktursystem, der nu er præget betydeligt af global udvikling meget på bekostning af den nationale, vil fortsat ændre sig og med stigende hastighed. Vi taler i moderne vendinger om konkurrencestat og konkurrencesamfund, og jeg kan sagtens acceptere at et lille land som Danmark er tvunget til at tænke sig godt om, for den blødsødenhed der er fremherskende nu, vil føre til et sammenbrud af den nuværende velfærdsmodel. Den hastighed vi kender i dag efterlader mange på perronen, der ikke evner at omstille sig eller simpelthen ikke har evnerne til at være med i konkurrence, hvis basis er stærkt IT relateret. 6

7 Derfor er den model, der nu er trådt ind på den danske nationalscene, ikke den bedste for dansk mentalitet, idet den medvirker til en fremmedgørelse af de elementer, danskerne oprigtigt sætter, eller skal jeg skrive i datid, pris på, elementer der gav fællesskab og sammenhold. Nu er det hele én stor konkurrence, hvor kun de tre førstepladser er attraktive. Der har altid været en overmand, en, der bestemte og vi gik fra eneherskende konger over til eneherskende eliter og nu er kontrollen lagt i hænderne på IT diktatorer, hvis spilleregler nu er afgørende for ikke alene de administrative opgaver i samfundet, men også er de styrende kræfter i den generelle sociale udvikling. Det virker meget skræmmende på mig fordi jeg kan mærke, at begreber som livslang erfaring og de tiltag vi stolede på ikke mere tæller; de er set med IT guruens øjne for langsomme. Og dermed er jeg endt igen ved langsomhedens opdagelse frem og tilbage er lige langt I agurketiden har debatten om Europas holdninger til flygtninge og en samlet plan for, hvorledes opgaven skal løses, fyldt meget. En person, som er hevet frem fra kosteskabet er erhvervskvinden Stine Bosse, der som bekendt er glødende socialdemokrat. Hun anser flygtningestrømmen af ikke vestlige personer som en gave og at vi virkelig skal demonstrere vore medmenneskelige egenskaber og ignorerer alle tal og kendsgerninger, der er knyttet til det alvorligste problem Europa og EU står overfor i år og i de kommende. Jeg er ikke enig med Inger Støjberg, der har den vanskeligste ministerpost og som nu vil indrykke annoncer i udenlandske aviser og ødelægge potentielle ønskedrømme om paradiset Danmark. Der er bedre og mere effektive instrumenter, der kan anvendes, men at Stine Bosse kan skrive i et åbent brev til Inger Støjberg, at Venstres politik vil føre til nedgang i vores økonomi og vil skade Danmarks anseelse i udlandet, det er en megastor fodfejl og hendes referencer til tal er behæftet med store fejl. Hun glemmer, at valget blev vundet af danskere, der ønsker ændringer i landets politik overfor udlændinge. SB er ikke uddannet som økonom, men som jurist og med fokus på HR, og det er måske derfor hun er mere i den empatiske verden? Lad det ligge men jeg er nødt til at skrive, at jeg er rystet over Stines udmeldinger til TV og alle andre media, at Helle Thorning Schmidt er Danmarks dygtigste politiker, der er skyld i landets enestående økonomiske udvikling og at hun vil være et fund for alle dominerende internationale organisationer, herunder UN. Bliver hun betalt af socialdemokratiet eller er hun stillet i udsigt, at når Mette Frederiksen bliver statsminister ved næste valg, får hun en ministerbil (erhvervsminister)? Agurketiden har i politisk henseende bestået af gamle travere hentet fra genbrugsbutikken og en meget stor skuffelse for mange har været at stort set alle partier nu er i den fase, der hedder realpolitik og at afstanden til valgløfterne vokser. Så hvor længe vil regeringen holde? Chonburi 2.august

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen 1 Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen En af de danskere, der voksede op her på Bornholm, er arbejderforfatteren Martin Andersen Nexø. Og øen danner også rammen om første del

Læs mere

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold:

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold: De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Samfundsøkonmi Arbejdsmarkedet Velfærdsstaten Miljø og

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Kristian Thulesen Dahl:
Danskere skal arbejde flere år fremfor at give plads 10-09-2015 til flygtninge 22:00:45 - UgebrevetA4

Kristian Thulesen Dahl:</br>Danskere skal arbejde flere år fremfor at give plads 10-09-2015 til flygtninge 22:00:45 - UgebrevetA4 PARTILEDERRUNDE : Danskere skal arbejde flere år fremfor at give plads til flygtninge Af Gitte Redder @GitteRedder Mette Lauth @mettela Fredag den 11. september 2015, 05:00 Del: Uden en effektiv grænsekontrol,

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved Adfærd side 1 Point 1..tror ikke, at du har forstand på det du laver..vil gerne løse mine opgaver i fællesskab med andre..skal nok hjælpe til - selv om jeg næsten ikke har tid..synes der gerne må ske noget

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

DEMOKRATI I FAMILIEN af Claus Flygare

DEMOKRATI I FAMILIEN af Claus Flygare af Claus Flygare DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed Nygade 15 6300 Gråsten Telefon: 7465 1103 Telefax: 7465 2093 www.dats.dk dats@dats.dk Udgivet af DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder Tak som byder, siger Emil Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder kabinepersonalet om at rette ind

Læs mere

Partisekretær Claus Søgaard-Richters beretning til Venstres Landsmøde 2012 Det talte ord gælder

Partisekretær Claus Søgaard-Richters beretning til Venstres Landsmøde 2012 Det talte ord gælder 1 Partisekretær Claus Søgaard-Richters beretning til Venstres Landsmøde 2012 Det talte ord gælder Venstre har haft et godt år Kære landsmøde, kære delegerede, kære gæster fra ind- og udland Det har været

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Det er helt afgørende, at man ikke bare på forhånd siger, at man skal sidde i regering for enhver pris. For selvfølgelig handler det om indholdet.

Det er helt afgørende, at man ikke bare på forhånd siger, at man skal sidde i regering for enhver pris. For selvfølgelig handler det om indholdet. PARTILEDERRUNDE SF-formand er klar til at gå i regering igen Af Gitte Redder @GitteRedder Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 14. august 2015, 05:00 Del: Drømmeriet skal tilbage i SF, og det skal

Læs mere

Argumentationsanalyse af avisledere

Argumentationsanalyse af avisledere FORLAG Argumentationsanalyse af avisledere Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld, VUC & hf Nordjylland Introduktion Argumentationsanalyse er en fast del af det sproglige område både på hf og stx. I argumentationsanalysen

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale til Folkemødet 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Lars Løkke Rasmussens tale til Folkemødet 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Lars Løkke Rasmussens tale til Folkemødet 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Jeg har glædet mig til Folkemødet i år. De første to år skulle arrangementet lige finde sine egne ben, formatet skulle afpudses og mobildækningen

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011 1. juni 2011 Radikale Venstre var et af de første partier, der lavede en 2020-plan. Nu er der sket så meget. Der er efterlønsforlig, dagpengereform og nulvækst i kommunerne. Derfor har partiet lavet en

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder.

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder. PDMWDOHYHG/2VHNUHW U7LQD0 OOHU.ULVWHQVHQ Første maj er en god tradition. Det er her vi gør status, og fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, modige mænd og kvinder nåede før os. Og det er

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Troværdighed kommer indefra!

Troværdighed kommer indefra! Helle Bertram Troværdighed kommer indefra! Sådan skaber du troværdighed i professionel kommunikation Handelshøjskolens Forlag Helle Bertram Troværdighed kommer indefra! Sådan skaber du troværdighed i professionel

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Hvad er spin? Tematekst. Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium

Hvad er spin? Tematekst. Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Tematekst Hvad er spin? Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Der er gennem tiden givet mange forskellige definitioner på, hvad spin er. Normalt hentyder spin til det arbejde, spindoktorerne

Læs mere