klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet"

Transkript

1 klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

2 Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser, der følger med, når du bor til leje. I folderen beskrives de situationer, som vi oplever, ofte giver anledning til spørgsmål. Har du uddybende eller andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os i UNG RET. Pjecen guider dig gennem tre faser. 1. Når du flytter ind, 2. Når du bor til leje, og 3. Når du flytter ud. God læselyst! Mads Cramer, William Hansen & Sofie Rosenkrantz

3 Nar du flytter ind Det er altid spændende at flytte ind i en ny lejlighed, men det kan blive en problematisk og dyr omgang for dig, hvis ikke du er opmærksom på en række ting. Her er nogle gode råd, som du kan følge, når du skal finde og flytte ind i din nye lejlighed 1. Betal aldrig, før at du har set lejligheden og lejekontrakten. 2. Betal aldrig depositum eller forudbetalt leje kontant, før lejekontrakten er underskrevet. Husk at din udlejer højest kan kræve 3 måneders forudbetalt leje, samt 3 måneders depositum. 3. Betal aldrig din leje sort. Hvis du gør dette har du ingen dokumentation for dine indbetalinger, og kan dermed risikere at skulle betale din leje én gang til. 4. Hvis du lejer en andelsbolig så sørg altid for at få kopi af vedtægterne og se en tilladelse fra bestyrelsen om, at lejligheden må lejes ud. Mange andelsboligforeninger giver nemlig ikke tilladelse til udlejning, og hvis de gør, så er det kun for en begrænset periode. 5. Kræv altid en standard lejekontrakt fra Ministeriet for By og Bolig. Denne overholder alle de væsentlige forskrifter og er meget overskuelig, se link: 6. Undersøg altid punkt 11 i lejekontrakten. Her gemmer der sig ofte tilføjelser, der kan have stor betydning for dit lejeforhold, såsom huslejeregulering osv. Brug altid din sunde fornuft, og hvis du syntes, at noget lyder urimeligt, så kan det være, at der er noget om det. 7. Sørg altid for at informere udlejer om fejl og mangler inden 14 dage efter din indflytning og tag billeder af de fejl og mangler du finder, så du kan dokumentere dem senere hen. 8. Er dit lejemål tidsbegrænset, så husk, at det er uopsigeligt i hele perioden, både for dig selv og din udlejer. Dette kan dog fraviges, men kun til fordel for dig som lejer. 9. Få altid alle aftaler med din udlejer på skrift, så du kan dokumentere disse, og sørg evt. for at jeres samtaler foregår på mail. 10. Skal I bo flere sammen, så kan det være en fordel, at I alle står på lejekontrakten, så det ikke kun er én af jer, der har de juridiske rettigheder og forpligtelser, der følger en lejekontrakt. Er det f.eks. kun dig, der står på lejekontrakten, er det kun dig, udlejer kan kræve husleje af, selvom i bor flere i lejemålet.

4 Nar du bor til leje Nu har du fået din lejlighed, og hvad sker der så? Hvornår skal du betale husleje og må du fremleje lejligheden? Der gælder også mange regler, når du har underskrevet lejekontrakten. Vi guider dig gennem nogle af de vigtigste Hvem vedligeholder lejeligheden? Hvis ikke andet er aftalt, er det udlejer, der skal sørge for, at holde ejendommen og det lejede forsvarligt vedlige. Mest almindeligt er det dog, at det aftales, at det er lejer der skal sørge for vedligeholdelsen, særligt når det gælder maling, hvidtning, tapetsering også kaldet den indvendige vedligeholdelse. Vær derfor altid opmærksom på, hvad din lejekontrakt siger om vedligeholdelse. Må lejligheden bruges som man vil? Du betaler din husleje så må du vel også bruge din lejlighed, som du vil. Eller må du? Du skal som lejer behandle dit lejemål ordentligt. Hvis der for ejendommen gælder en husorden, så er du forpligtet til at overholde bestemmelserne heri. En evt. husorden vil fremgå af din lejekontrakt. Gælder der ikke en husorden, skal du stadig som lejer altid følge god skik og orden.du må som udgangspunkt heller ikke foretage ændringer eller installationer i lejemålet, uden først at sikre dig din udlejers tilladelse. Kan udlejeren kræve at få adgang til lejemålet? Din udlejer skal acceptere, at han ved indgåelsen af lejeaftalen, har overladt brugen af lejemålet til dig. Han må derfor ikke have en nøgle, uden din accept. Din udlejer har dog i visse tilfælde ret til at få adgang til lejemålet, hvis det er nødvendigt. Er der f.eks. sprunget et vandrør i din lejlighed, og du ikke er hjemme, så må din udlejer gerne gå ind i dit lejemål, for at forhindre skade. Udlejer skal dog altid forsøge at lave en aftale med dig. Hvis udlejer skal vedligeholde dit lejemålet, f.eks. foretage reparationer eller udskiftninger, gælder der regler for, hvor lang en varsel du skal have. Er arbejdet ikke til gene for dig, skal du have 6 ugers varsel. Vil arbejdet være en væsentlig ulempe for dig, skal du have mindst 3 måneders varsel.

5 Udlejer har også ret til at få adgang til fremvisning af lejligheden til nye potentielle lejere, når det er bestemt, at du skal fraflytte lejemålet. Det er dog som hovedregel dig der bestemmer, hvornår lejligheden skal være tilgængelig for fremvisning. Vær opmærksom på, at hvis du nægter din udlejer adgang til dit lejemål, i tilfælde, hvor udlejeren har ret til at få adgang, kan han ophæve dit lejemål. Må lejemålet fremlejes? Du kan altid fremleje et værelse i din bolig, hvis lejligheden er en beboelseslejlighed, og du højest fremlejer halvdelen af lejlighedens beboelsesrum. Der skal gives meddelelse til udlejer om, hvem der fremlejes til, og hvilke vilkår, der gælder. Du kan altid fremleje hele din lejebolig, hvis lejligheden er en beboelseslejlighed, og fremleje højest sker i 2 år. Derudover skal du have planer om at flytte tilbage til lejligheden, og dit fravær skal skyldes enten sygdom, forretningsrejse, studieophold el.lign. HUSK, at når du fremlejer din lejlighed, er det dig der har en aftale med fremlejeren og ikke udlejeren selv. Det betyder, at du bliver ved med at have alle forpligtelser over for udlejer. Har du f.eks. aftalt med din fremlejer, at han betaler direkte til udlejer, så er det dit eget problem, hvis han ikke gør det. Så må du betale selv, og forsøge at få pengene tilbage af din fremlejer. Husleje det er vigtigt! Sædvanligvis skal du betale din husleje forud, men dette vil stå i din lejekontrakt. Også her vil det fremgå, på hvilken dag, du skal betale din husleje typisk vil det være den første i måneden. Hvis denne dag rammer en lørdag, søndag eller anden helligdag, udskydes betalingsdagen til den første hverdag, der følger efter. En god idé er dog at få din bank til at lave en fast overførsel. Betaler du ikke din husleje, kan det medføre, at udlejer ophæver dit lejemål, hvilket vil sige, at du skal flytte ud med det samme. Dette kan blive rigtig dyrt for dig, da du faktisk er forpligtet til at betale husleje i din almindelige opsigelsesperiode, indtil udlejeren finder en ny lejer. Betaler du stadig ikke, det du skylder, kan du blive indkaldt til møde i fogedretten. En sådan indkaldelse medfører, at du skal betale de omkostninger der er forbundet med at mødet afholdes, herunder gebyrer. Dette kan blive rigtig dyrt! Og husk at betale din varmeregning, hvis det ikke er aftalt med udlejer, at det er en del af lejen. Ellers kan der blive slukket for det varme vand! Kommer du i betalingsproblemer, så forsøg altid at tale med din udlejer måske er han villig til at indgå en afdragsordning. Du må aldrig bare lade vær med at betale!

6 Hvad er opsigelse og ophævelse? Reglerne om opsigelse og ophævelse er mange, og det er af betydning om du bor på et værelse eller i en lejlighed, og med hvilken grund udlejer opsiger/ophæver dig. Når dit lejemål er blevet ophævet, har du ikke længere ret til at bo i lejligheden, men du er forsat forpligtet til at betale husleje, indtil din udlejer finder en ny lejer. At få ophævet sin lejekontrakt kan derfor være meget dyrt! Opsigelse er den situation, hvor enten du eller udlejer bestemmer, at lejeaftalen skal ophøre. Opsigelsen skal gives med et varsel. Det almindelige opsigelsesvarsel er 3 måneder til den første hverdag i en måned. Dette gælder uanset om din udlejer har forsøgt at forkorte dette i din kontrakt. Du har ret til at bo i lejemålet inden for opsigelsesvarslet, og udlejer har ret til at kræve husleje inden for samme periode. Bor du på et enkeltværelse er det almindelige opsigelsesvarsel én måned, hvilket ej heller kan forkortes. Ophævelse er den situation, hvor udlejer ophæver lejeaftalen med øjeblikkelig virkning. Ophævelse kommer typisk på tale, hvis du har overtrådt nogle af de aftaler der gælder for dit lejeforhold. Lejeaftalen kan ophæves, hvis du f.eks. ikke betaler din husleje, hvis du larmer for meget eller hvis du ødelægger lejligheden. Udlejer kan dog ikke bare ophæve dig han skal altid give dig en påmindelse der kunne jo være tale om en misforståelse. Scan koden eller besog os på ungret.dk og læs mere om dine muligheder. Vi er også pa Linkedin og Facebook

7 Nar du flytter ud Her er nogle gode råd, som du kan følge, når du skal flytte ud af din lejlighed 1. Man kan ifølge lejelovens regler ikke tilpligtes at aflevere lejemålet i bedre stand end ved overtagelsen af lejemålet. 2. Lejemålet skal afleveres ryddet og rengjort 3. Lejemålet skal afleveres senest kl på udflytningsdagen 4. Samtlige nøgler, vaskekort m.v. skal afleveres (ellers risikerer du gebyr for omskiftning af låse osv.). Husk at få en kvittering for afleveringen af nøgler mv., så du senere kan dokumentere, hvilken dag du afleverede lejligheden 5. Hvis der indkaldes til flyttesyn, så MØD OP! Det er her du og udlejer kan tale om, hvad dit depositum går til. 6. Din udlejer skal senest 14 dage efter fraflytningsdag (afleveringen af nøgler) gøre eventuelle mangler ved lejemålet gældende overfor dig og sende dig et overslag over, hvad der skal istandsættes. Overholder udlejer ikke fristen, kan udlejer ikke kræve istandsættelsesomkostninger af dig. En længere frist kan dog være aftalt i lejekontrakten. 7. Gennemgå både synsrapporten, overslaget fra udlejer og den endelig flytteafregning - og gør straks indsigelser skriftligt, hvis du ikke er enig. 8. Tag billeder af hele lejligheden ved fraflytning særligt de steder, hvor der kan være slidtage eller stor belastning på lejemålet. 9. Er du uenig med udlejer ved flyttesynet, så sørg for at dine indsigelser bliver noteret på synsrapporten, og undlad at underskrive den Du kan nøjes med at skrive under på modtagelsen af flytteafregningen. 10. Gør indsigelser så snart du bliver bekendt med synsrapporten, overslaget eller flytteafregningen, hvis der er anledning til det. Skulle du være så uheldig og løbe ind i problemer med din lejlighed, hvad enten det er ved inflytning, udflytning, eller når du bor i lejligheden - så kontakt endelig UNG RET. Vi har en række dygtige rådgivere, der står klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål!

8 UNG RET Fiolstræde København K Tlf

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J Velkommen - J Alle er velkomne til at læse disse sider, selv om indholdet mest er rettet mod dig der enten overvejer at blive eller allerede er kræmmer på Det Blå Marked i Haslev. Vi ved der er mange detaljer

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

Dit barns nye skole-ipad

Dit barns nye skole-ipad Dit barns nye skole-ipad Skolerne i Gladsaxe skal udfordre alle elever så de bliver så dygtige, de kan. De digitale værktøjer skal understøtte elevernes læring 1 Indhold Et pædagogisk redskab 3 Før dit

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere