Dansk bliver svensk. Din guide til 1600-tallet i Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk bliver svensk. Din guide til 1600-tallet i Skåne"

Transkript

1 Dansk bliver svensk Din guide til 1600-tallet i Skåne

2

3 Grænselandet Skåne At leve i grænselandet mellem to lande i krig er utrolig belastende for befolkningen. Skåne har ofte været meget udsat i magtkampene mellem Sverige og Danmark. Hvordan blev befolkningen i Skåne påvirket af dette? Hvilke spor efter disse urolige tider kan stadig ses den dag i dag, næsten 400 år senere? Skåne er et udpræget kulturlandskab. Den dag i dag er der stadig mange spor efter de vanskelige krigsår. Nogle af disse spor giver os også ledetråde til hvordan mennesker levede, hvordan jordbrug og andre erhverv fungerede, og hvordan samfundet var organiseret. Med denne guide til 1600-tallets Skåne kan du begive dig ud og besøge historiske steder, som fortæller mange dramatiske historier om dengang, da Skåne blev svensk. Til din hjælp er der et kort med markerede steder og en kortfattet beskrivelse af, hvad der er sket netop der. Det er ikke alle steder, der er markeret i landskabet, men for nogle er der lavet et skiltesystem, blandt andre projektet Snaphaner, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Regionmuseet Kristianstad, Hässleholms kommune, Osby kommune og Östra Göinge kommune. Du kan finde yderligere information om dette projekt på Regionmuseets hjemmeside, er også et besøg værd. Hele 1600-tallet var en meget turbulent periode i grænselandet Skåne. Freden i Roskilde i 1658 er vigtig, fordi det var her Danmark overdrog Skåne til Sverige. Men freden i Roskilde blev ikke enden på urolighederne mellem de to lande. Det er en kompliceret historie. Derfor giver vi dig en kortfattet baggrund for de forskellige krige mellem Sverige og Danmark fra Kalmarunionens opløsning i 1520 erne til freden i 1720 efter Store Nordiske Krig. Stormen på Kristianstad i 1676

4 Kongemagt og reformation Danmark blev regeret af en konge og et rigsråd, der bestod af de fornemste adelsmænd samt ærkebiskoppen. Skåne var inddelt i herreder der fungerede som forvaltningsområder. Bureaukrati og centralforvaltning begyndte at blive etableret i Skåne i og 1600-tallet. Man kan sige, at det var en forløber for den moderne stat. I 1520 erne blev Kalmarunionen definitivt opløst, og den sidste unionskonge, Christian II, blev afsat ved et adelsoprør, der startede i Jylland. I stedet kom Christian II s farbror, Frederik I, til magten. I midten af 1530 erne kulminerede den politiske og religiøse uro med Grevens Fejde. I denne konflikt deltog Lübeck med den målsætning at genindsætte Christian II på tronen, men til sidst måtte oprørerne gå med til at Frederik I s ældste søn, hertug Christian, blev valgt til konge. I Danmark og Skåne plejer reformationen i år 1536 at markere middelalderens afslutning og starten på den nye epoke. Kong Christian III gennemførte reformationen i Danmark. Perioden fra reformationen til enevælden i år 1660 er blevet kaldt for adelsvældets tid, fordi magten var koncentreret hos adelen. Adelens dominerende stilling viser sig den dag i dag i form af Skånes mange slotte. Omkring midten af tallet var Skåne det landskab i hele Norden, hvor der var flest gårde der var ejet af adelen. Troskabsbrev fra 1677, detalje

5 De mange krige Unionskrigen De danske unionskonger angreb Sverige, og svenskerne gennemførte flere angreb på Skåne i slutningen af Kalmarunionens periode. I disse urotider sluttede befolkningerne ved grænserne ofte en separat fred med hinanden, hvilket betød at de lovede at hjælpe og advare hinanden, når fjendens tropper nærmede sig. Grænsefredsaftaler var almindelige under middelalderens unionskrige og levede videre helt frem til Den Skånske Krig i 1670 erne. Aftalerne gik ud på at opretholde fredelige forbindelser og undgå krigens hærgen, uanset hvad overhøjhederne og kongerne beordrede. Den Nordiske Syvårskrig Sverige stod alene over for Danmark-Norge, Lübeck og Polen under krigen, og kampen om herredømmet over Østersøen var en udløsende faktor. Freden i år 1570 flyttede ingen grænser, men foreskrev, at konflikter mellem de nordiske riger i fremtiden skulle løses gennem forhandling. Sverige måtte betale den første løsesum for Älvsborg. Skåne var udsat for flere svenske plyndringstogter, og Göinge blev ekstra hårdt ramt, blandt andet nedbrændtes Wanås slot. Kalmarkrigen En udløsende årsag var flere konflikter om Lapland. Grænserne forblev uændrede ved fredsslutningen i Knäred år Sverige måtte betale den anden løsesum for Älvsborg, og planerne om svensk herredømme over Norrland blev til intet. Toldfriheden bestod i Øresund, og Skåne blev udsat for svenske plyndringstogter. Horns krig var en svensk angrebskrig på Danmark fra to fronter. Gustav Horn gik i februar 1644 ind i Skåne via Markaryd og holdt stand der til fredsslutningen i august Malmö og Kristianstad måtte tåle hårde belejringer, men blev ikke indtaget. Ved freden i Brömsebro måtte Danmark overdrage store landområder til Sverige, blandt andet Halland i 30 år. Krigen Den danske revanchekrig år 1657 mislykkedes. I stedet kunne den svenske konge, Karl X Gustav, indtage Danmark ved at gå over de isdækkede Bælter i begyndelsen af Freden i Roskilde betød at Danmark måtte afstå Skåne med Bornholm og Blekinge. Med sin fortsættelseskrig ville Karl X Gustav erobre hele Danmark. Erobringen mislykkedes, og ved freden i København år 1660 fik danskerne i stedet Bornholm tilbage. Malmösammensværgelsen Lige efter at Skåne var blevet svensk i år 1658, var der uroligheder mange steder i regionen. En sammensværgelse mod svenskerne voksede frem i Malmö under ledelse af Bartholomeus Mikkelsen, der ejede kalkbruddet i Limhamn. Malmös borgmester, Evert Wildtfang, og en del af byens købmænd var også involveret i planerne. De sammensvorne ville indtage slottet Malmöhus og tage kontrollen over byen. Men i stedet blev sammensværgelsen afsløret, og lederne dømtes til døden. Borgmester Evert Wildtfang blev benådet lige inden sin henrettelse. Den Skånske Krig var en dansk revanchekrig, hvor svenskerne vandt slaget ved Lund år 1676, og danskerne sejrede i søslaget i Køge Bugt år Freden blev sluttet i Lund og i Fontainebleau i Grænserne forblev uændrede til trods for at Danmark ønskede at Gotland samt Landskrona og Helsingborg skulle tilfalde Danmark, eftersom disse havde været på danske hænder ved fredsslutningen. Store Nordiske Krig var Danmarks sidste mislykkede forsøg på at generobre Skåne. Slaget ved Helsingborg år 1710 sluttede med svensk sejr, og der blev sluttet fred mellem Danmark og Sverige på slottet Frederiksborg i Sverige måtte afgive toldfriheden i Øresund.

6 De store slag Slaget ved Borst Horns krig er også blevet kaldt for den glemte krig, fordi det var en langvarig svensk okkupation af Skåne uden større slag. Den 25. marts 1644 mødtes dog en svensk kavalerienhed under kommando af generalmajor Hans Wachtmeister og en bondehær på ca. 500 mand i et slag ved Borstbäcken. Bondehæren havde lånt to kanoner fra Övedskloster og forskanset sig på højdedragene, så de havde frie skudlinjer mod vest, hvor de troede, at den svenske afdeling ville komme fra. Men svenskerne overrumplede bønderne ved at angribe fra to retninger samtidig. År 2004 blev der rejst en mindesten over de faldne. Slaget ved Lund Danmark gik i land i Skåne i begyndelsen af 1676 og begyndte at genindtage de mistede områder fra freden i Roskilde I oktober 1676 marcherede den svenske hær ind i Skåne, og det lykkedes den med megen møje og besvær at trænge sydpå. I starten af december samme år mødtes de danske og svenske arméer igen på skånsk jord lige nord for Lund. Danskerne havde slået lejr ved Skälshög nær Örtofta. Om morgenen den 4. december gik svenskerne med Kong Karl XI over Kävlingeån og angreb den danske armé. Den svenske hær bestod af ca mand, mens den danske var antalsmæssigt overlegen med ca mand. Slaget pågik uafbrudt i otte timer og endte med svensk sejr, til trods for at det længe så ud til, at de ville tabe. Efter en hård slutkamp lå næsten faldne soldater tilbage på slagmarken. Som et minde over Nordens blodigste slag blev der rejst en mindesten i cement på Sliparebacken i Lund i år I 1930 blev den erstattet af en ny mindesten i granit. Slaget ved Landskrona Den 14. juli 1677 udkæmpedes slaget ved Landskrona, på et sted mellem Tirup og Sireköpinge. Den svenske konge, Karl XI, var brudt op fra Herrevadskloster to dage tidligere i spidsen for næsten mand, og Christian V gik samtidig fra Saxtorp med mand. Danskernes hensigt var at gå mod Helsingborg, men da de fik besked om den svenske fremrykning vendte de om og gik svenskerne i møde. Ved Tirup stødte hærene sammen, men slaget bølgede frem og tilbage over et større område. I den kvælende hede og det brændende solskin døde sammenlagt cirka mand, mange af hedeslag. Danskerne tabte slaget og trak sig derefter tilbage til Rönneberga bakker. En mindesten blev rejst i 1911 nordvest for Billeberga. Fæstninger 1. Kärnan i Helsingborg Helsingborg var den eneste militære udpost og opretholder af det danske grænseforsvar mod Sverige, indtil fæstningsbyen Kristianstad blev grundlagt i det nordøstlige Skåne. I middelalderen var Helsingborg med sin beliggenhed ved Øresunds smalleste sted et af Skånes mest betydningsfulde områder. Byens militære betydning viste sig også i 1600-tallet, blandt andet under Den Skånske Krig og under de danske generobringsforsøg af Skåne. Allerede i 1100-tallet blev der bygget et forsvarsværk i byen, som blev erstattet af Kärnan i begyndelsen af 1300-tallet. 2. Kristianstad Kristianstad blev grundlagt på en ø mellem Helge å og den nu afvandede Nosabysjön af den danske Kong Christian IV i år Stedet var strategisk fra et forsvarssynspunkt, og det nye Kristianstad erstattede de hårdt prøvede gamle middelalderbyer Åhus og Vä. Den nye fæstningsby blev en af hjørnepillerne i det danske grænseforsvar, og under krigen mod Sverige udstod den en langvarig belejring. Citadellet i Landskrona

7 3. Malmöhus Erik af Pommern opførte et kastel i Malmö i år 1434, der blev kaldt Kungsgården. Kong Christian III byggede kastellet om til et stærkt befæstningsværk i årene Malmöhus vidner om en storhedstid for byen, og i begyndelsen af 1500-tallet udfordrede Malmö København om titlen som Nordens største by. Et stykke ind i 1600-tallet boede tronfølgeren Christian, søn af Christian IV, på Malmöhus. 4. Citadellet i Landskrona I 1549 påbegyndtes opførelsen af Landskrona slot eller Citadellet af Christian III med admiralen Peder Skram som bygherre. Med sine velbevarede bastioner, volde og voldgrave fra 1600-tallet er det en af Nordens flotteste fæstninger fra denne periode.

8 Skanser Et forsvarssystem af skanser og volde blev anlagt langs grænsen mod Sverige i nord. Denne type enkle forsvarsværker af opkastet jord findes blandt andet i Örkelljunga, Vittsjö, Sibbarp og Hönjarum. Skanserne var ikke bebyggede og blev som regel anlagt på forhøjninger i et utilgængeligt terræn. I tilslutning til skanserne blev der nogle steder gravet skyttegrave og løbegange. Voldene kunne også være udstyret med palisader og omgivet af voldgrave. 5. Vittsjö skanse Vittsjö skanse blev opført i forbindelse med Horns krig år Ebbe Ulfeld, lederen af forsvaret i Skåne, havde slået lejr ved skansen og regnede med at svenskerne ville gå ind i Skåne via Vittsjö. Men Gustav Horn snød ham ved at vælge en anden vej. Det strategisk velplacerede skanseanlæg har op til syv meter brede voldgrave og volde. 6. Sibbarps skanse Sibbarps skanse syd for Osby blev opført i år Her stod et slag i 1657 mellem Knud Ulfelds danske dragonenhed, forstærket med en bondehær, mod en svensk rytterstyrke på 110 mand. Svenskerne var ved at udforske egnen, da de stødte på danskerne, og led store tab i den efterfølgende kamp. Også Knud Ulfeld faldt. I 1911 blev der rejst en mindesten over slaget. 7. Örkelljunga skanser I september 1657 førte Gustav Otto Stenbock sine tropper over Markaryd til Örkelljunga. Mens han ventede på forstærkning, opførte Stenbock en befæstet lejr på begge sider af hovedvejen, hvortil han flyttede sit hovedkvarter. I dag viser spor i terrænet, at voldene har været omkring 250 meter lange i nord-sydgående retning, mens den velbevarede vestvold nåede en længde af ca. 100 meter. I nærheden af Örkelljunga skanser ligger Fantehåla, hvor danskerne lå i baghold, da svenskerne trængte ind i Skåne i august Skepparslövs skanser I sommeren 1678 anlagde svenskerne i løbet af en eneste nat fire skanser som grænsebelejring med to forbindelsesløbegrave ved Skepparslöv. Skanserne blev placeret med udsigt over Kristianstadssletten, så man i god tid kunne opdage en forventet dansk undsætningsstyrke til det belejrede Kristianstad. Efterretningerne om at svenskerne havde opført denne befæstning betød at danskerne afbrød fremrykningen, og Kristianstad blev tvunget til at kapitulere. 9. Hönjarums skanse Ved Hönje bro, der går over Helge å, lå Hönjarums skanse, hvor en del slag fandt sted under snaphanekrigen. Stedet forbindes først og fremmest med friskyttekaptajnen Aage Monsen Herlev og hans kompagni, der havde stor militær succes i sommeren Et første forsøg på at indtage Hönjarums skanse mislykkedes dog, da svenskerne forsvarede sig. Men da Aage Monsen kom til Hönjarum med 100 mand, indså svenskerne at de var tvunget til at give op.

9 Slotte og herresæder Adelen havde en storhedstid i og 1600-tallets Skåne og der blev bygget som aldrig før på de frugtbare slettejorder i det sydlige og vestlige Skåne samt på Kristianstadssletten. Cirka 140 adelige hovedgårde blev opført i Skåne i denne periode. 10. Lillöhus Lillöhus var en befæstet borg, der blev opført af Erik Axelsson Tott på Lillön i Helge å i 1450 erne. Da Lillöhus kom på svenske hænder i 1658 var det en mægtig rektangulær borg, antagelig fem etager høj, med trappegavle og med mindst to hjørnetårne. Lillöhus blev ødelagt af Karl X Gustav i for ikke at falde i snaphanernes hænder. Udflugtsmål. 11. Hovdala Hovdala slot er et historisk sted i forbindelse med magtkampene mellem Danmark og Sverige. Hovdalas ældste bevarede del er den østlige længe i den indre borggård fra 1500-tallet. Porttårnet er fra En stenplade på tårnet beskriver svenskernes mislykkede forsøg på at indtage slottet i Under et slag i 1678 blev slottet ødelagt af danskerne. Gårdens ejer, Jens Mickelsen, flygtede men vendte senere tilbage og byggede Hovdala op igen. Udflugtsmål. 12. Torup En forgænger for det nuværende slot blev sandsynligvis ødelagt under Grevens Fejde i 1530 erne. Opførelsen af den nuværende firlængede borg påbegyndtes af Gjörvel Faddersdotter. I begyndelsen af 1600-tallet ejedes slottet af lensmanden på Malmöhus, Sivert Grubbe, som var Christian IV s ven. I 1660 blev slottet lagt ind under den svenske krone. Udflugtsmål. 13. Månstorps gavle Eske Bille lod i 1537 opføre en stor renæssanceborg med forsirede murstensgavle, en ringformet vold og voldgrav. Under Den Skånske Krig blev anlægget svært beskadiget og senere forladt og fik lov at forfalde. Den nuværende borgruin kaldes for Månstorps gavle. Den har 15 meter høje mure og er Skånes største ruin. Privateje. 14. Mölleröds borgruin En mægtig borg i tre etager, opført omkring 1580 af Beate Huitfeldt. Allerede under Den Skånske Krig blev den ødelagt af danskerne, og den blev aldrig genopbygget. Ruinen ligger ved siden af den nuværende hovedbygning. Privateje. 15. Vittskövle Vittskövle er en af Nordens bedst bevarede renæssancebygninger. Det nuværende slot blev bygget af Jens og Henrik Brahe i anden halvdel af 1500-tallet. Under Den Skånske Krig oplevede Vittskövle en vanskelig periode og lå øde i perioder, men fik derefter en opblomstringstid under grevinde Margareta von Ascheberg, som i 1691 giftede sig med Kield Christopher Barnekow. Privateje. 16. Trolle-Ljungby Trolle-Ljungby er med sin pragtfulde renæssancebygning et af Sveriges største godser. Hovedbygningen blev opført i 1629 af Knud Gyldenstierne oven på murerne af en borg, der nedbrændte under bondeoprøret i 1520 erne. I 1633 opførtes vestfløjen, mens østfløjen først blev bygget i Ljungby horn og fløjte er et kendt eventyr fra slottet. Om sommeren vises eventyrets genstande i et vindue på onsdage og lørdage. Privateje.

10 17. Skarhult Skarhult er en af Skånes fornemste renæssancebygninger, der er opført i røde mursten med ornamenter i sandsten. Midterlængen blev opført allerede i middelalderen, mens den vestlige længe blev bygget omkring år Enken efter Sten Rosensparre, Mette, giftede sig igen med den indflydelsesrige danske rigshofmester Peder Oxe og blev ved hans død den rigeste kvinde i Danmark. Skarhult blev svært beskadiget under Den Skånske Krig og stod ubeboet helt frem til begyndelsen af 1800-tallet. Privateje. 18. Wanås Wanås nedbrændte under Den Nordiske Syvårskrig, men blev genopbygget af landsdommer Sten Bille. I 1649 havde Wanås udviklet sig til et storgods, bestående af hele 64 gårde rundt om i Göinge. Slottet er omgivet af et smukt parkanlæg med et omfattende system af småsøer og med en berømt snaphane-eg. Privatejet udflugtsmål. 19. Svenstorp Svenstorp, der blev opført i 1596 i to etager af den kongelige bygmester Hans van Steenwinckel den Ældre, havnede i begivenhedernes centrum i slaget ved Lund som fandt sted den 4. december Nogle uger inden slaget havde den danske konge, Christian V, sit hovedkvarter på Svenstorp. Om morgenen dagen før slaget gav han ordre til, at der skulle dækkes op til et sejrsmåltid til om aftenen. Dagen efter slaget indtog den svenske konge, Karl XI, slottet og lod maden smage sig. Karl XI blev fire nætter i samme rum. Privateje. 20. Bosjökloster Corfitz Ulfeldt var dansk rigshofmester og gift med Christian IV s datter Leonora Christine. Frem til tronskiftet i 1648 havde Ulfeldt en ledende rolle i det såkaldte svogerparti, der bestod af kongens svigersønner, og havde stor politisk indflydelse. Efter at Frederik III var kommet til magten, gik Ulfeldt i svensk tjeneste og blev Karl X Gustavs rådgiver, blandt andet ved toget over bælterne og ved fredsforhandlingerne i Roskilde. Efter krigen bosatte Ulfeldt sig på Bosjökloster. Kort efter kom han i konflikt med den svenske konge og blev fængslet i 1660, mistænkt for forræderi. Privatejet udflugtsmål. 21. Herrevadskloster Herrevadskloster blev en svensk kongegård efter år 1658 og var også oberstbolig for det Norra Skånska kavalleriregement mellem 1662 og I sommeren 1678 lå Karl XI her med sin armé. I skovene omkring gården opholdt der sig mange snaphaneenheder, der stod bag en masse fortræd mod svenskerne. Karl XI skal have hængt 27 snaphaner i en eg nord for Herrevadskloster. I sommeren 1658 gennemførte en gruppe bønder et kup mod fogeden på gården, og under krigen i plyndredes Herrevadskloster af danske tropper. Herrevadskloster var oprindeligt grundlagt af cisterciensermunke i år Privatejet udflugtsmål. Adgang efter aftale. 22. Knutstorp Knutstorp var et tilholdssted for dansksindede under Den Skånske Krig, mens det tilhørte amtmanden i Landskrona, Knut Thott. I år 1677 blev fæstningen indtaget af svenskerne, der forvandlede den til en fæstning, rettet mod de mange snaphaner, som holdt til på Söderåsen. Et år senere stormede en dansk styrke fæstningen. Privateje. Skarhult

11

12

13 Jordbrug og industri Jordbruget var det store erhverv i Skåne. Her lå også industrier og brug, som var i drift allerede i 1600-tallet. Den danske krone var meget interesseret i skovegnene. Fordi Danmark var et skovfattigt land, var produkterne fra den skånske skovegn eftertragtede i København, hvilket betød at kontakten mellem hovedstaden og den skånske grænseegn var tæt. Andre vigtige erhverv i Skåne i 1600-tallet var jernindustri og tjærebrænding. 23. Kumlatofta landsby Kumlatofta landsby er en velbevaret agtværdig gammel landsby med tre uskiftede, sammenbyggede gårde, som landevejen snor sig frem mellem. Landsbyen blev ramt af brande og ødelæggelser under krigene i 1600-tallet, men blev bygget op igen af generalguvernør von Ascheberg, som var slotsherre på Torup og Sövdeborg. 24. Sporrakulla Sporrakulla er snaphanegården, hvis navn er kendt fra Beboelseshuset er et såkaldt sydgotisk hus, bestående af en rygåsstue med lofthus eller fadebur på den vestlige side. I en senere periode er rygåsstuen blevet gjort højere. Gården har siden 1974 været beskyttet som bevaringsværdig bygning. 25. Ballingstorpsgården Ballingstorpsgården ligger i grænseområdet mellem skovområde og sletteland. Ligesom Sporrakulla er beboelseshuset et såkaldt sydgotisk hus, med et højere fadebur mod vest. Gården har siden 1964 været beskyttet som bevaringsværdig bygning. 26. Andrarums alunbrug Andrarums alunbrug blev grundlagt i 1637 og lå 10 kilometer fra den skånske østkyst i Verkeåens dalgang. Dengang var det Skånes største industri og Nordens førende alunbrug. Alunskiffer blev brudt på stedet og forædlet til alun. Christina Piper på Christinehofs slot købte alunbruget og drev det med succes i starten af 1700-tallet. Slottet ligger i nærheden af alunbruget og er et populært udflugtsmål i dag. 27. Klippans papirmølle I 1637 fik den tyske købmand Mattias Smidt sammen med en kompagnon tilladelse til at anlægge en papirmølle ved Stackarp. To år senere var anlægget klar til at blive taget i brug. 28. Limhamns kalkbrud I 1600-tallet opførtes en kalkovn, der blev kendt vidt og bredt. Kalkbruddet og Limhamnsgården var et konspirationscentrum under den såkaldte Malmösammensværgelse. Indehaveren, københavneren Bartholomeus Mickelsen, tog parti mod de nye svenske magthavere efter freden i Roskilde I forbindelse med den danske invasion i 1676 blev kalkbruddet fuldstændig ødelagt, men efter krigen var det vigtigt for svenskerne at få gang i driften igen. 29. Tykarpsgrotten Ignaberga Her i de underjordiske brud var der allerede blevet brudt kalksten gennem mange år. Allerede i 1100-tallet blev der brudt kalk, men den mere omfattende drift kom dog først i gang i 1700-tallet. 30. Stenskogens stenbrud Höör Allerede i begyndelsen af 1100-tallet blev der brudt sandsten i Stenskogen uden for Höör til opførelsen af Lunds domkirke. Der fandt altså allerede omfattende stenbrydning sted her på denne tid. Et vigtigt produkt, der blev fremstillet, var møllesten. Der ligger mange kasserede eller halvfærdige møllesten rundt om i området. Stenskogens stenbrud, Höör

14 Kirker og andre minder 31. Trefoldighedskirken i Kristianstad Trefoldighedskirken blev opført i af Christian IV og anses for at være den smukkeste og mest rendyrkede renæssancekirke i Norden. Christian IV s svigersøn, Ebbe Ulfeldt, blev begravet i kirken i Efter at have været en af organisatorerne af det skånske forsvar mod svenskerne under krigen gik han i svensk tjeneste og blev en ivrig snaphanejæger. 32. Genarps kirke Genarps kirke er den eneste kirke, der blev nyopført i Skåne i 1500-tallet. Den er et udsøgt eksempel på dansk kirkebygningskunst, helt opført i mursten. Inde i kirken er der en gravhvælving, som blev opført til indehaverne af Häckeberga slot. Kirken har i øvrigt mange seværdigheder som blandt andet våbenskjolde og rig ornamentik. 33. Everöds kirke Everöds kirke har et epitafium (gravskrift) over Sthen Pedersen Sommer, som hjalp sognepræsten i sognet. Under Horns krig hærgedes egnen af svenske tropper, og landsbyboerne vovede ikke at komme til gudstjenesten i påsken I efteråret samme år kom en svensk hærenhed til Everöd midt under en højmesse. Flere af sognebørnene blev slået ihjel, og Sommer og hans trolovede blev jaget væk. 34. Glimåkra kirke Glimåkra kirke forbindes først og fremmest med sognepræsten Paul Enertsen fra Den Skånske Krig. Han var den sidste danske præst i menigheden, som stædigt vægrede sig ved at gå de dansksindede snaphaners ærinde. I efteråret 1676 blev han bortført af nogle snaphaner og ført til Kristianstad, hvor han blev holdt fangen krigen ud. Epitafiet over Herr Paul er noget af en seværdighed. Herr Paul skal to år før sin død, efter sigende selv have bestilt det hos en portrætmaler i Kristianstad. 35. Norra Åkarps kirke I Norra Åkarps kirke findes Hans Feuks epitafium. Hans Feuk gik hårdt frem mod snaphanerne i en prædiken. Efter gudstjenesten truede snaphanerne derfor med at skyde ham på stedet, men præstens modige optræden fik snaphanerne til at fortryde. 36. Ravlunda kirke og Vittsjö mindesten Gustav II Adolfs indmarch i det nordlige Skåne år 1612 er en af de mest kendte i eftertiden. En mindetekst i Ravlunda kirke fortæller om det danske angreb på svenskerne i Vittsjö. I henhold til fortællingerne havnede den svenske konge i vandet. Men han reddede sig op på en stor sten, hvor han blev reddet af rytteren Thomas Larsson. I 1959 blev der opdaget to massegrave i Vittsjö med de faldne. På det sted, hvor massegravene ligger, er der både en mindesten over slaget og en gravsten for de dræbte. 37. Den gamle rigsvej og grænsestenene i Sjöhult Under krigen benyttede de svenske tropper ofte rigsvejen over Markaryd mod Helsingborg til indmarcherne i Skåne. Her drog Karl Knutsson frem på sit plyndringstogt i Her kom også Gustav Horn i vinteren 1644 og Karl XI i På deres vej sydpå kunne de svenske tropper regne med at møde modstand fra bønderne. I fredstid var rigsvejen en vigtig forbindelsesvej, blandt andet gik den svenske postgang til Hamburg via Markaryd, Skåne og Sjælland. I 1988 blev der rejst en mindesten af Sparbankerne i Markaryd og Skånes Fagerhult ved den gamle rigsgrænse. Trefoldighedskirken i Kristianstad

15

16

17 38. Jörgen Krabbes kapel Tosterups kirke I januar 1678 blev adelsmanden Jörgen Krabbe henrettet på Stortorget i Malmö for landsforræderi af svenskerne. Hans lig blev ført til Tosterups kirke. Den rigt udsmykkede kiste kan i dag ses i et særligt gravkapel ved kirken. 39. Getinge bro Vadestedet ved Kävlingeån over Getinge blev vidt berømt og var en meget vigtig overgang. Af strategiske grunde blev der tidligt anlagt en bro her, og der har stået flere slag mellem svenskere og danskere ved denne bro. Getinge bro ansås som nøglen til Skåne. Kontrollerede man den, kunne man effektiv stoppe transporter både nordpå og sydpå. 40. Loshult I sommeren 1676 sendte Karl XI 277 vogne af sted med den svenske krigskasse samt kongens telt, sølvservice, ammunition og faner. Da svenskerne rastede ved Loshults kirke slog en bondestyrke forstærket med nogle danske soldater til. Efter en kort strid begav svenskerne sig over hals og hoved af sted mod Småland. Efter ankomsten i Småland fandt et nyt kup sted, og skånske og smålandske bønder lagde i fællesskab beslag på resterne af krigskassen. Af de bortrøvede kobberplader er kun en lille del blevet fundet igen. Forsvenskningen 41. Lunds universitet Efter 1658 blev det den skånske ungdom forbudt at studere ved universitetet i København. Derfor grundlagde den svenske konge, Karl X Gustav, et nyt universitet i Skåne. Det blev besluttet at oprette et universitet i Lund i år Til trods for at regeringen havde givet store donationer til universitetet, var økonomiske bekymringer almindelige. Universitetet havde ikke engang deres egne lokaler. Forelæsningerne blev i begyndelsen holdt i domkirken og i den bygning, der rummede domkapitlets bibliotek, det såkaldte liberi. 42. Torsebro krudtværk Torsebro krudtværk ligger ved en fos i Helge å cirka 10 kilometer nord for Kristianstad. En af grundene til, at svenskerne anlagde et krudtværk her i ca. 1680, var, at snaphanerne havde røvet den svenske hærs krudt under Den Skånske Krig. Gennem cirka 250 år blev der drevet en omfattende virksomhed ved krudtværket i Torsebro, som blev nedlagt i 1920 erne. Torsebro krudtværk

18 T-Kartor Sweden AB

19 Produktion: Regionmuseet Kristianstad 2008 Research: Stefan Persson Tekstredigering: Eva Holmestig Form: Catherine Svensson, Evelyn Thomasson Foto: Evelyn Thomasson, Janne Jönsson side 7 Oversættelse: AB Språkman

20

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta.

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta. Historiefaget.dk: Den Store Nordiske Krig Den Store Nordiske Krig foto Den Store Nordiske Krig var den sidste af svenskekrige i danmarkshistorien. Danmark stod denne gang på vindernes side, men kunne dog

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper.

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper. Fag: Historie Klasse: 6. klasse OpgaveSæt: Hvem var Christian d. 4.? Vikar-Guide 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Christian d. 4. og tag en snak med dem om det. Fortæl evt. hvad du ved

Læs mere

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013 Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Sverige 21. 28. juni 2013 med forberedende dage på Løgumkloster

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Absalon 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Absalon. Det kan være de kender noget til ham fra julekalenderen "Absalons hemmelighed".

Læs mere

EMU Kultur og læring

EMU Kultur og læring EMU Kultur og læring Forsvar, slotte og herregårde Mennesket har altid forsøgt at beskytte sig mod ydre fare. Gruppens sikkerhed har været højt prioriteret. Ansvaret har traditionelt været lagt i hænderne

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks.

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. følgende: At vi alle har en forståelse og indsigt i, hvordan vores forfædre

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 5. - 6. klasse Absalon 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Absalon. Det kan være de kender noget til ham fra julekalenderen "Absalons hemmelighed".

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

SVENSKEKRIGE OG ENEVOLDSMAGT

SVENSKEKRIGE OG ENEVOLDSMAGT Palle Lauring SVENSKEKRIGE OG ENEVOLDSMAGT (1648-1683) FOTOGRAFIER AF LENNART LARSEN OG INGA MED FLERE AISTRUP DET SCHØNBERGSKE FORLAG KØBENHAVN 1970 INDHOLD Christian IV dør 5 Otto Sperlings skildring

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

I Jomfruspringets fodspor

I Jomfruspringets fodspor I Jomfruspringets fodspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor myten om Jomfruspringet udspiller sig, og vi ser også nærmere på den tid, som myten fortæller om, nemlig renæssancens Odense. Turen

Læs mere

Opgaver til Kongeriget

Opgaver til Kongeriget Født i 1577 på Frederiksborg Slot død i 1648 på Rosenborg Slot. Konge af Danmark-Norge 1588-1648. FAMILIE Søn af Frederik 2. af Danmark-Norge (1534-1588) og Sophie af Mecklenburg (1557-1631). Gift 1. gang

Læs mere

Husby Hole Grønnestrand

Husby Hole Grønnestrand Medlemmerne af DM-seniorklub Århus var den 19. maj 2008 inviteret på forårsudflugt til Jammerbugten med ophold ved en række spændende lokaliteter undervejs. Dagen startede i regnvejr, men vejret udviklede

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Torstenssonkrigen. Årsager. fakta. Fakta. Øresundstolden. Beslutningen tages. Invasion. kort. Modoffensiv. Koldberger Heide. vidste. Vidste du, at...

Torstenssonkrigen. Årsager. fakta. Fakta. Øresundstolden. Beslutningen tages. Invasion. kort. Modoffensiv. Koldberger Heide. vidste. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand?

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? At han var konge, havde stor magt, var en dygtig kriger, klog og gjorde danerne kristne. Hvem fik den store Jellingsten til Jelling?

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Historisk Bibliotek. Christian den 4. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Christian den 4. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Christian den 4. Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Lars Groth Serieredaktør: Henning Brinckmann & Lars Groth Læs

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia.

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kære medlem Du og din ledsager inviteres hermed til foreningens arrangement i Fredericia. Med følgende program: LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kl.

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Historie Færdighedsmål: Kildearbejde: Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

I Oluf Bagers fodspor Gåtur rundt til Skt. Hans Kirke, Nørregade, (Overgade) og Gråbrødre Kirke (Skt. Knuds Kirke) Turen starter ved Skt. Hans Kirke.

I Oluf Bagers fodspor Gåtur rundt til Skt. Hans Kirke, Nørregade, (Overgade) og Gråbrødre Kirke (Skt. Knuds Kirke) Turen starter ved Skt. Hans Kirke. I Oluf Bagers fodspor Gåtur rundt til Skt. Hans Kirke, Nørregade, (Overgade) og Gråbrødre Kirke (Skt. Knuds Kirke) Turen starter ved Skt. Hans Kirke. 1. Find Oluf Bagers epitafium (mindetavle) og hans

Læs mere

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag.

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag. Opgaver til Borgen 1. Konge og tigger Se på tegningen side 5 øverst til højre. Skriv i pyramiden, hvem du mener, der er de øverste i samfundet i dag, og hvem der ligger i bunden. 2. Er det bedst hos far

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIENS REGENTER 1384-1419 Philip den Dristige Philip den Dristige var født den 17.jan 1342 som den yngste

Læs mere

Kongeriget. Opgaver til. frederik 4. Hvor gammel var frederik 4. da. Hvor blev frederik 4. Han blev gift:... Født: [F]... Gift: [G]...

Kongeriget. Opgaver til. frederik 4. Hvor gammel var frederik 4. da. Hvor blev frederik 4. Han blev gift:... Født: [F]... Gift: [G]... Opgaver til Kongeriget FAMILIE Søn af Christian 5. af Danmark-Norge (1646-1699) og Charlotte Amalie af Hessen-Kassel (1650-1714). Gift 1. gang i 1695 med den 4 år ældre Louise af Mecklenburg-Güstrow (1667-1721)

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

UDKIG HISTORIEKANON HISTORIEKANON: REFORMATIONEN FRA TALLET REFORMATIONEN

UDKIG HISTORIEKANON HISTORIEKANON: REFORMATIONEN FRA TALLET REFORMATIONEN UDKIG HISTORIEKANON FRA HISTORIEKANON: Mange var begyndt at stille spørgsmål til den katolske kirke og mente at paven i Rom gik for vidt, da han sendte sine afladshandlere ud for at skaffe midler til bygningen

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Hvert år den 7. april samles de fleste indbyggere i Rwanda og mindes de mellem 800.000 til en million mennesker, der brutalt blev slået ihjel under

Læs mere

Møn før 1657 10. Mølleporten i Stege

Møn før 1657 10. Mølleporten i Stege Om Møns indbyggertal Mølleporten i Stege Omkring 1650 var indbyggertallet på Møn ca. 5500. Der var på det tidspunkt 546 gårde, 254 huse og 10 ikke-landmænd (præster, degne og ridefogder). De største landsbyer

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 indeholder Indledningen, De andre borge og Udgravningen. Side 2 indeholder Trelleborgenes formål og Gravpladsen.

Indholdsfortegnelse. Side 1 indeholder Indledningen, De andre borge og Udgravningen. Side 2 indeholder Trelleborgenes formål og Gravpladsen. Indholdsfortegnelse Side 1 indeholder Indledningen, De andre borge og Udgravningen. Side 2 indeholder Trelleborgenes formål og Gravpladsen. Side 3 indeholder Husene, Stolpehullerne og Borgens forsvar.

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

JELLING. dramaioldtiden.natmus.dk

JELLING. dramaioldtiden.natmus.dk JELLING JELLING OG KONGEMAGTEN Jelling er rammen om et af de vigtigste monumenter fra Danmarks vikingetid. Der er flere grunde til, at Jelling-monumentet er så betydningsfuldt, som det er. For det første

Læs mere

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden.

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. HARK OLUF Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. 1 Danmark for 300 år siden Det Danmark, som fandtes for 300 år siden, er meget forskelligt fra det land, vi kender

Læs mere

Hærvejen nord for Klosterlund

Hærvejen nord for Klosterlund Hærvejen nord for Klosterlund Fra Klosterlund er der ikke ret langt til de markerede hærvejsruter. Der findes en cykelrute, som går gennem Kragelund og der findes en vandrerute, der går gennem Stenholt

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Vandretur ved NørHolm Skov og Hede

Vandretur ved NørHolm Skov og Hede Vandretur ved NørHolm Skov og Hede Gå en tur i den fredede skov og hede, ved og omkring NørHolm Gods, der ligger mellem Tistrup og sig. Kør af lundvej, fra varde mod Tistrup, ca 10 km til du møde et skilt

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig Historie synopsis 2 2. verdenskrig I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den 2. verdenskrig. Mere konkret spørgsmålet om årsagerne til krigen. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Skriv dagbog fra fronten, som om du var en dansksindet soldat i tysk tjeneste under 1. verdenskrig. Baggrund Da Danmark tabte den 2. Slesvigske Krig

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Oprøret ved Kalø. et rollespil om magt i middelalderen. I Jylland er bondeoprøret slået ned. Bønderne er vendt desillusionerede hjem til Djursland,

Oprøret ved Kalø. et rollespil om magt i middelalderen. I Jylland er bondeoprøret slået ned. Bønderne er vendt desillusionerede hjem til Djursland, Oprøret ved Kalø et rollespil om magt i middelalderen I Jylland er bondeoprøret slået ned. Bønderne er vendt desillusionerede hjem til Djursland, bekymrede for deres fremtid og den straf, der er pålagt

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første frie forfatning blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen ANSGAR på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen: Ansgar på mission blandt vikinger. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2012 Forlagsredaktion:

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Danefæ Skatte fra den danske muld

Danefæ Skatte fra den danske muld Danefæ Skatte fra den danske muld Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. Nationalmuseet Gyldendal Skatten fra Munkebo Af Poul Grinder-Hansen Stål og sølv var et makkerpar i 1500-, 1600- og 1700-tallets

Læs mere

I slutningen af det, vi kalder Vikingetiden, og i den tidlige middelalder begyndte man at bygge på en ny måde og med andre formål, kirker,

I slutningen af det, vi kalder Vikingetiden, og i den tidlige middelalder begyndte man at bygge på en ny måde og med andre formål, kirker, Efterskrift Historien, du lige har læst, er ikke det pure opspind. Den benytter sig af virkelige hændelser, som er dokumenteret af historikere og arkæologer, og der er kilder på. Du kan se en lang række

Læs mere

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen?

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Kopiside 4 Break 3 - Historisk baggrund Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Josefine Ottesens roman om Helgi Daner er ikke bare ren fantasi. Flere af hovedpersonerne er kendt som

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Christian 3. indførte Reformationen ved en lov, som blev vedtaget af Rigsdagen i 1536, og den blev i 1537 fulgt op af Kirkeordinansen, som gav regler for kirkens

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger Når borgere og bønder samles om ilden i byhøvdingens store hus i Ripa for at holde ting, kan de på hallens malede vægge opleve historien om byens grundlæggelse. Lige fra

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

OPLEV SPØTTRUP BORG OG HAVEANLÆG

OPLEV SPØTTRUP BORG OG HAVEANLÆG OPLEV SPØTTRUP BORG OG HAVEANLÆG VELKOMMEN I MIDDELALDEREN N BORGGÅRDEN BISPESALEN DANSESALEN VÆGTERGANGENE Loftet VOLDENE UDSIGT TIL SPØTTRUP SØ LÆGEURTEHAVEN PICNICOMRÅDE FRUGTHAVE Legeplads Spøttrup

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

Vejledning til underviseren

Vejledning til underviseren Vejledning til underviseren Der er i alt 6 undervisningsforløb, som henvender sig til 7.-9. klasse. Undervisningsforløbene kan bruges direkte som de står, eller underviseren kan tilføje/plukke i dem efter

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne.

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Vikingetiden 1. Fælles gennemgang: Start med at spørge eleverne hvad de ved om vikingetiden. De har helt sikkert hørt en del om den før. Du kan evt.

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Der er fest på borgen

Der er fest på borgen Der er fest på borgen Hvornår var middelalderen? Kort og godt kan man sige, at middelalderen var den periode, hvor danskernes tro var den katolske tro. Middelalderen begynder, da vikingetiden slutter ca.

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere