talk Klyngebombe forbrændte Muhammed Lad dine elever tage stilling til TORTUR s. 19 Er Tavshed Guld? burde Røde Kors råbe højere? s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "talk Klyngebombe forbrændte Muhammed Lad dine elever tage stilling til TORTUR s. 19 Er Tavshed Guld? burde Røde Kors råbe højere? s."

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING talk KRIG I LIBANON: Klyngebombe forbrændte Muhammed Lad dine elever tage stilling til TORTUR s. 19 Er Tavshed Guld? burde Røde Kors råbe højere? s. 13 PROPAGANDA eller INFORMATION? Dine elever diskuterer krigsplakater s. 10

2 indhold TALK KRIG ET NØDVENDIGT DEBATINDLÆG Krigens regler og Røde Kors... 4 Målgruppe og fag... 4 Et magasin... 5 Website et supplement og værksted... 5 Lærervejledningen et idekatalog... 5 Krig, krigens regler og andre konventioner. 6 talk KRIG og Fælles Mål Et startskud, der kan mærkes... 7 Titel: talk KRIG Materialet består af et magasin til elever, websitet rodekors.dk/skole/krig og en lærervejledning. Det er målrettet klasse. Materialet er udgivet af Dansk Røde Kors med støtte fra Danida, Undervisningsministeriets tips- og lottomidler, Knud Højgaards fond, Margot og Thorvald Dreyers fond og Mads Clausens fond. Materialet er gratis. Du betaler kun for porto og ekspedition. Klassesæt kan bestilles hos Dansk Røde Kors. Redaktionen er afsluttet januar Redaktion: Jesper Malm (ansv.), Torben Blankholm, Line Rønnow og Lene Vendelbo. Forfatter og pædagogisk konsulent: Torben Blankholm OM KRIG Opgave 1: Fakta om Israel, Libanon og Hizbollah... 8 Opgave 2: Hvorfor er der krig?... 8 Opgave 3: Krigens regler i spil... 9 Opgave 4: Panel om krig... 9 Opgave 5: Krigsplakater Forsidefoto: ICRC/Marko Kokic Layout: Paramedia 1556 Tryk: Handy-Print A/S ISBN: Dansk Røde Kors, januar 2011, 1. udgave, 1. oplag eksemplarer. Dansk Røde Kors Postboks 2600 Blegdamsvej København Ø

3 DANMARK I KRIG Opgave 6: Soldat i Afghanistan Opgave 7: Hvorfor er Danmark i krig i Afghanistan? Opgave 8: Røde Kors har en særlig rolle i krig Opgave 9: Hvad gør nationale og internationale organisationer? Opgave 10: Er tavshed guld? Opgave 11: Kampagneplakat om danske soldater i Afghanistan KOPISIDER 1: Fakta om Israel, Libanon og Hizbollah : Hvorfor er der krig? : Krigens regler i spil : Panel om krig : Krigsplakater : Soldat i Afghanistan : Hvorfor er Danmark i krig i Afghanistan? : Røde Kors har en særlig rolle i krig : Hvad gør nationale og internationale organisationer? : Er tavshed guld? BØRN I KRIG Opgave 12: Var på vej til talentkonkurrence, men Opgave 13: Dit billede af en børnesoldat.. 16 Opgave 14: Børn og unge oplever krig! : Kampagneplakat om danske soldater i Afghanistan : Var på vej til talentkonkurrence, men : Dit billede af en børnesoldat : Børn og unge oplever krig! : Tortur og onde drømme : Træk en krig tjek en krig! : Efter krigen hvad så? EFTER KRIGEN Opgave 15: Tortur og onde drømme : Forbud mod vejsidebomber, førerløse fly og? : Krigens regler kort fortalt Opgave 16: Træk en krig tjek en krig! Opgave 17: Efter krigen hvad så? Opgave 18: Forbud mod vejsidebomber, førerløse fly og?... 21

4 talk KRIG et nødvendigt debatindlæg Muhammed Hajj Mussa (på forsiden) er en af de mange skæbner, dine elever kan læse om i magasinet talk KRIG. Han er et af de børn og voksne, som blev ofre for krigen i Libanon i 2006, da han kørte over en klyngebombe og fik benene sprængt af. Krige og væbnede konflikter er en del af hverdagen for millioner af mennesker i verden, og det tyder ikke på, at der bliver færre af dem. I Danmark har vi fået krigen tættere pga Danmarks militære og fredsbevarende indsatser i verden. Og en hel del familier har mistet nogle af deres nærmeste i Afghanistan. Krigens regler og Røde Kors Krigens regler sætter rammerne for, hvad der er tilladt og forbudt i krig. Reglerne er resultatet af et mere end 150-årigt internationalt samarbejde for at undgå de værste følger af krigens rædsler både for civile og soldater. Røde Kors har mange opgaver i forbindelse med krige: undervisning i krigens regler, overvågning af at reglerne overholdes, besøg hos krigsfanger, hjælp til syge og sårede, hjælp med genopbygning og meget mere. Tab og krig Arbejdet med krigens regler og følgerne af krig vil måske berøre nogle af dine elever personligt. Nogle kommer måske oprindeligt fra et land, hvor der er krig. Andre har familie, som har været udsendt for Danmark i enten Irak eller Afghanistan. I denne lærervejledning fokuserer vi ikke særligt på tab eller sorg. Alligevel håber vi, at du vil give rum og mulighed for at lade dine elever diskutere døden og de svære ting, der er forbundet med den. Du er velkommen til at ringe eller maile til os i Røde Kors skoletjeneste, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gribe undervisningen an. Målgruppe og fag Materialet retter sig mod undervisning i udskolingen i fagene historie, samfundsfag, geografi, billedkunst og dansk. Det er også velegnet til tværfaglige forløb og som oplæg til projektarbejde. Alle opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i Fælles Mål 2009 for klasse. 4

5 talk KRIG et nødvendigt debatindlæg Et magasin Magasinet talk KRIG er det tredje nummer i Dansk Røde Kors serie til udskolingen. Med en tematisk og debatskabende tilgang skitserer vi nogle centrale problemstillinger om krig og væbnede konflikter i verden og forskellige aktørers holdninger til dem. I de to andre numre sætter vi henholdsvis hiv/aids og klima til debat. Magasinet talk KRIG består af fire temaer: Krig, Danmark i krig, Børn i krig og Efter krigen. Hvert tema er bygget op efter samme struktur: Casehistorier, der sætter ansigter på temaet og konkretiserer problemstillingerne. Dilemmaer og tests, der udfordrer elevernes egne holdninger og får dem til selv at tage stilling. Kvalificerende viden, som eleverne kan læne sig op af, når de træffer deres valg. Andres holdninger, som eleverne kan spejle deres egne holdninger og valg i. Website et supplement og værksted På rodekors.dk/skole/krig kan eleverne finde tests, quizzer, baggrundsmateriale, links og flere oplysninger om krig og krigens regler. Websitet indeholder også fotos og videoklip, som lægger sig til nogle af casehistorierne i magasinet. Desuden ligger magasinet og lærervejledningen som pdf-filer, der kan anvendes til at vise opslag fra magasinet og kopisiderne på interaktive tavler. Lærervejledningen et idekatalog Lærervejledningen bygger på det samme princip som magasinet at konklusionerne ikke findes på forhånd, men derimod opstår i klasseværelset, i dialogen eleverne imellem og mellem eleverne og dig som lærer. Til nogle af kopisiderne er der facitsider. Find dem på rodekors.dk/skole/krig/laerer Lærervejledningen er et idekatalog med forskellige forslag til opgaver, aktiviteter og arbejdsformer nogle lægger op til par- og gruppearbejder, andre til klassesamtaler og plenumdiskussioner. Du kan udvælge de aktiviteter og arbejdsformer, der passer bedst til din undervisning og elevernes præferencer. Vejledningen har et forslag til en fælles start på et undervisningsforløb om krig og er derefter struktureret efter de samme fire temaer som magasinet. Under hver aktivitet kan du se, hvilke fag den retter sig imod, hvilke mål den stræber mod at opfylde (med udgangspunkt i Fælles Mål 2009), og hvor meget tid der skal afsættes til at gennemføre den i klassen. Derudover er der en liste over de nødvendige materialer og en beskrivelse af aktivitetens forløb lektion for lektion. Alle kopisiderne er samlet bagerst i vejledningen. Vejledningen indeholder desuden et kort faktuelt kapitel med baggrundsviden til læreren om krigens regler. 5

6 talk KRIG et nødvendigt debatindlæg Krig, krigens regler og andre konventioner Krigens regler kaldes også for både Genève-konventionerne og den humanitære folkeret. I magasinet kalder vi det for krigens regler. De består af en række konventioner og protokoller og er et dynamisk regelkompleks, der er udviklet gennem de seneste 150 år, og som løbende kommer til debat, når der kommer nye våben og kampformer til (se oversigt over den historiske udvikling på rodekors.dk/skole/krig/laerer). Der findes regler for krig tilbage fra oldtiden, men Genève-konventionerne og Haag-reglerne er det regelsæt, som gælder i dag. Dertil kommer, at menneskerettighederne i stigende omfang bliver brugt under væbnet konflikt. I fredstid er det landets love og menneskerettighederne, som regulerer samfundslivet. Når et land bliver kastet ud i en krig, træder krigens regler i kraft. Når et land er i krig, kan en regering begrænse borgernes rettigheder, hvis de mener, at landets sikkerhed er i fare. Typisk er det forsamlings- og ytringsfriheden, det går ud over. Der er en kerne af ufravigelige rettigheder, som er fælles for krigens regler og menneskerettighederne. Det er blandt andet retten til livet, forbuddene mod slaveri, tortur og umenneskelig behandling samt forbud mod lovgivning med tilbagevirkende kraft. Oversigt over love i krig og fred GRUNDLOVEN AF 1849 Indeholder frihedsrettigheder FN-PAGTEN Hovedregel: Forbud mod at starte en krig Undtagelse: Selvforsvar, FN-resolution MENNESKERETTIGHEDSKONVENTIONER DEN HUMANITÆRE FOLKERET/REGLER FOR KRIG 1948 Verdenserklæringen om menneskerettigheder 1948 Folkedrabskonventionen 1950 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 1965 Racediskriminationskonventionen 1984 Torturkonventionen 1989 Børnekonventionen 2002 Tillægsprotokol til Børnekonventionen om børns deltagelse i væbnede konflikter 2006 FN s konvention om tvungne forsvindinger GENÈVE-KONVENTIONERNE Beskyttelsesreglerne Genève-konvention I af 1949 Genève-konvention II af 1949 Genève-konvention III af 1949 Genève-konvention IV af 1949 Tillægsprotokol I til GK af 1977 Tillægsprotokol II til GK af 1977 HAAG-REGLERNE Midler og metoder i krig 1868 St. Petersborg-deklarationen 1899 Haag-deklarationerne 1907 Landkrigsreglementet 1954 Kulturkonventionen 1980 Våbenkonventionen 1993 FN s konvention om forbud mod kemiske våben 1997 Ottawa-traktaten 2008 Konventionen om klyngeammunition FÆLLES FOR MENNESKERETTIGHEDER OG DEN HUMANITÆRE FOLKERET Forbud mod diskrimination pga. race, farve, køn el. religion Retten til liv Forbud mod tortur Forbud mod grusom behandling Forbud mod umenneskelig og nedværdigende behandling Forbud mod slaveri Forbud mod at anvende loven med tilbagevirkende kraft 6

7 talk KRIG et nødvendigt debatindlæg talk KRIG og Fælles Mål 2009 I arbejdet med talk KRIG kommer eleverne til at arbejde med en række trin- og slutmål for fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk fra Fælles Mål Krigens regler er en samling af internationale konventioner og protokoller til arbejdet med konfliktløsning og fredsbevarelse og er derfor en central del af Fælles Mål for både historie og samfundsfag. Røde Kors har i arbejdet med krige, konflikter og katastrofer en række centrale opgaver og er med sin globale struktur en væsentlig interesseorganisation. Viden om Røde Kors og Røde Kors arbejde indgår også som en del af Fælles Mål. Læs mere om fælles mål under selve opgaverne. Et startskud, der kan mærkes Når klassen skal i gang med et emne om krig og krigens regler, er der gode muligheder for at lave et godt fælles afsæt. Der er flere velegnede dokumentar- og spillefilm, som sætter fokus på krig, krigens regler og de mange dilemmaer, der opstår i kampens hede. Saving Private Ryan (spillefilm): Instruktør Steven Spielberg, 1998, tid: 2 t 49 min, tilladt over 15 år. Giver et stærkt visuelt og auditivt billede af, hvordan det er at være i krig. Filmen viser flere dilemmaer om krigens regler i spil, fx om hvad man skal/kan stille op med en krigsfange. Filmen kan lejes i eksempelvis Blockbuster. Johnny Mad Dog (spillefilm): Instruktør Jean-Stéphane Sauvaires, 2008, tid: 1 t 37 min, tilladt over 15 år. Er en barsk historie om børnesoldater i Afrika. Filmen er optaget i Liberia, som har været præget af en borgerkrig, hvor der blev brugt børnesoldater. Filmen kan lejes i eksempelvis Blockbuster. Armadillo (dokumentarfilm): Instruktør Janus Mertz, 2010, tid: 1 t 40 min., tilladt over 15 år Giver et personligt og stærkt indblik i livet for de danske soldater, der er udstationeret i Afghanistan. Bestil filmen på filmstriben.dk/skole Unge på flugt (rollespil): Gennem rollespillet Unge på flugt oplever de unge, hvordan det er pludselig at blive fanget i krigens rædsler og flygte over hals og hoved. I rollespillet prøver de at være flygtninge i et døgn. Ungdommens Røde Kors tilbyder at planlægge og gennemføre rollespillet. Læs mere på urk.dk/hvad-goer-vi/fortalervirksomhed/unge-paa-flugt 7

8 Om krig talk KRIG 1. Fakta om Israel, Libanon og Hizbollah Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Geografi, historie og samfundsfag. At eleverne skaber sig et historisk og geografisk overblik over konflikten ved at læse og forstå faglige tekster i skriftlig og digital form. At eleverne bruger informationerne til at udtrykke sig kort, forståeligt og klart om problemstillingen. 4 lektioner. talk KRIG, kopiside 1, computere med netadgang og UNI-login til EMU en. Desuden papir i A4 og/eller A3 til faktaarket samt lim eller limstift. En opgave, der sætter eleverne i gang med at skaffe sig baggrundsviden om konflikten mellem palæstinensere og israelere i Mellemøsten. 1. og 2. lektion: Eleverne læser s. 4-7 og i talk KRIG og søger relevant information i Aschehoughs leksikon. Mind eleverne om at tage noter og finde kort og illustrationer. 3. og 4. lektion: Eleverne skriver tekster til deres faktaark om Hizbollah, Libanon og Israel. Tekst og illustrationer monteres på de tre faktaark. Yderligere materialeforslag: Hvis man har elever, der har brug for udfordringer i forhold til kildekritik, kan man vælge at lade dem tjekke oplysningerne i Aschehoughs leksikon med tilsvarende oplysninger fra Wikipedia.dk og Leksikon.org 2. Hvorfor er der krig? Fag: Historie og samfundsfag. Mål: At kunne læse, forstå og vurdere informationer i faglige tekster. At opnå viden om krig og krigens regler. Tidsforbrug: 1 lektion. Materialer: talk KRIG, kopiside 2 og 19. Beskrivelse: Faktuelle spørgsmål til s Der er facit til denne opgave rodekors.dk/ skole/krig/laerer 8

9 talk KRIG 3. Krigens regler i spil Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Samfundsfag, historie, dansk og billedkunst. Det er målet, at eleverne skal opnå en grundlæggende og personlig viden om krigens regler, og hvordan de fungerer og udfordres i praksis i krigen i Libanon. Herudover, at de får viden om, at krige kan være lovlige og ulovlige, og at de anvender plakaten som medie til at formidle og kommunikere et budskab. 5 lektioner. talk KRIG, computere med netadgang, kopiside 3, mobiltelefon med kamera og kabel eller bluetooth til at overføre billederne til computer samt papir i 70x100 til plakaten og lim eller limstift. Med udgangspunkt i den væbnede konflikt mellem Israel og Libanon/ Hizbollah skal eleverne bruge krigens regler i praksis med de dilemmaer, som krig fører med sig. Opgaven afsluttes med, at eleverne udvælger de vigtigste af krigens regler og præsenterer dem ved at fremstille en plakat. Fotos kan findes på rodekors.dk/skole/krig Aschehoughs leksikon på EMU en: skoda.emu.dk. Log på med UNI-login. Vælg Aschehoughs leksikon. Søg på Israel eller Libanon. Polfoto på EMU en: skoda.emu.dk. Under overskriften Avisartikler og pressefoto vælges Polfoto. 1. og 2. lektion: Eleverne læser s. 4-7 og i talk KRIG, sætter sig ind i krigens regler på kopiside 19, ser videoen og besvarer opgaverne på kopiside og 4. lektion: Quizzen gennemføres. De vigtigste regler for krig udvælges og formuleres i eget sprog. Der søges efter billeder til plakaten på de foreslåede hjemmesider. Forskellige skitser til plakaten fotograferes og printes ud, så den endelige version kan vælges. 5. lektion: Plakaten fremstilles i fuld størrelse. 4. Panel om krig Fag: Mål: Tidsforbrug: Historie og samfundsfag. At overveje sin egen indstilling til krig som middel til at løse konflikter. Indsamling og systematisering af oplysninger om andre menneskers holdninger. 4 lektioner. 9

10 talk KRIG Materialer: Beskrivelse: talk KRIG, kopiside 4, kamera eller mobiltelefon med kamera samt underlag og noget at skrive med, når spørgeskemaerne skal udfyldes. Aktiviteten er velegnet til et gruppearbejde, hvor grupperne deles om at indsamle, systematisere og konkludere svarene og sætte dem op sammen med billeder af deltagerne. 1. lektion: Der samtales om, hvad et panel/en vox pop er. Eleverne besvarer selv spørgsmålene på kopiside 4 og tager billeder af hinanden. Derefter fordeles de praktiske opgaver (spørgeskemaer, kameraer og hvem gør hvad), og der tales om, hvordan man henvender sig til voksne for at få dem til at besvare spørgsmålene seriøst. Det kan være hjemmearbejde at få forældrene til at svare på spørgsmålene. 2. lektion: Panelundersøgelsen gennemføres i praksis i lokalsamfundet. 3. og 4. lektion: Billeder lægges ind på computeren, og svarene skrives ind. Svar og billeder sættes sammen, printes ud og hænges på opslagstavlen i de tre grupper: elever, deres forældre og mennesker i lokalsamfundet. Arbejdet rundes af med en klassesamtale og debat om indstillingen til, hvornår krig er ok. 5. Krigsplakater Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Dansk og billedkunst. At eleverne får øvelse i billed- og kommunikationsanalyse, øver sig i interview- og notatteknik, får viden om plakater som kampagne og propagandamiddel under 2. Verdenskrig og i dag. 2 lektioner. Computere med netadgang, kopiside 5 og evt. plakater og tv-spots fra det danske forsvar. Fokus er billed- og kommunikationsanalyse på plakatpropaganda fra fx Tyskland og England/USA under 2. Verdenskrig. Eventuelt sat i relation til plakater og tv-spots fra det danske forsvar i dag. Analysen tager udgangspunkt i en model fra faget billedkunst og slutter med at sætte fokus på kommunikationen: afsender, budskab, hensigt og modtager/målgruppe. 10

11 Danmark i krig talk KRIG 6. Soldat i Afghanistan Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Dansk og samfundsfag. At eleverne både lærer at forholde sig analytisk til faglige tekster og billeder i en samfundsfaglig kontekst og at udtrykke sig skriftligt i en sammenhængende og disponeret form her i form af en fri fiktiv tekst om tanker og følelser samt en stram faglig tekst i form af en anmeldelse. 3 lektioner. talk KRIG, kopiside 6 og computere med netadgang. Kopisiden indeholder to opgaver. 1. Eleverne skal afprøve en humoristisk test om et alvorligt emne på rodekors.dk/skole/krig 2. Eleverne skal gennemføre en kombineret analyse- og skriveopgave. De skal vælge det billede, som siger dem mest om soldaten Anders. 1. lektion: Eleverne gennemfører testen, læser teksterne og vælger et billede på rodekors.dk/skole/krig 2. og 3. lektion: Eleverne går i gang med at tømme deres billede for indhold og associere på det. De skriver derefter deres historie om Anders og sætter den op sammen med fotografiet på computer. 7. Hvorfor er Danmark i krig i Afghanistan? Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Samfundsfag og historie. At eleverne opnår viden om baggrunden for, at Danmark har soldater i Afghanistan og formålet for indsatsen. Diskussionsøvelsen giver eleverne mulighed for at få indblik i, at mennesker taler ud fra et personligt og/eller fagligt værdigrundlag, når de deltager i samfundsdebatten. Og at eleverne får mulighed for at udvikle deres kritiske sans og afprøve deres færdigheder i at debattere. 1 lektion. talk KRIG, kopiside 7 og evt. computere med netadgang. Kopisiden indeholder faktuelle spørgsmål til s i talk KRIG og fortsætter med en kort diskussionsøvelse i elevpar. Svarene på de faktuelle spørgsmål kan eleverne finde i hæftet i kort form. Elever, der bliver hurtigt færdige, kan man bede om at gå ind på FN s og NATO s hjemmesider for at finde uddybende svar. 11

12 talk KRIG 1. lektion: Eleverne læser s i talk KRIG og besvarer spørgsmålene på kopiside 7. Derefter deles klassen i par, som forbereder og gennemfører diskussionsøvelsen. Yderligere materialeforslag: Forenede Nationer: un.dk eller un.org/en NATO: nato.int 8. Røde Kors har en særlig rolle i krig Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Historie, samfundsfag og geografi. At eleverne tilegner sig viden om Røde Kors historie, symboler og vigtigste opgaver og princippet om neutralitet, at de læser, forstår og vurderer informationer i faglige tekster og forholder sig til menneskers levevilkår i eget og andre samfund. 2-3 lektioner afhængigt af, om der gennemføres en klassesamtale. talk KRIG, kopiside 8, computere med netadgang, papir til den blå bog og et atlas eller et kort over Asien. Kopiside 8 indeholder to dele med faktuelle spørgsmål til: 1) Røde Kors har en særlig rolle i krig på s i talk KRIG. 2) Case om Rumal på s i talk KRIG med tilhørende video. Eleverne kan finde de fleste svar i talk KRIG. Der er facit til denne på rodekors.dk/skole/krig/laerer. Ud over de faktuelle spørgsmål opfordres eleverne til at lave deres egen blå bog og sammenligne den med Rumals. 1. lektion: S i talk KRIG læses og opgaverne besvares og gennemgås i fællesskab. 2. og evt. 3. lektion: Eleverne læser s i talk KRIG, ser videoen om Rumal og besvarer spørgsmålene om Rumal på kopiside 8. Derefter skriver eleverne deres egen blå bog og Rumals over for hinanden på et stykke papir. Nederst på siden skriver de om ligheder og forskelle. Elevernes arbejde kan hænges på opslagstavlen og danne udgangspunkt for en klassesamtale om livsvilkår, og hvad der er årsag til, at levevilkårene er så forskellige i Afghanistan og Danmark. 12

13 talk KRIG 9. Hvad gør nationale og internationale organisationer? Fag: Samfundsfag og historie. Mål: At eleverne opnår indsigt i og viden om de nationale og internationale organisationer, som omtales i talk KRIG. Tidsforbrug: 2 lektioner. Materialer: Talk KRIG, computere med netadgang og kopiside 9. Beskrivelse: Klassen skal i fællesskab skaffe sig viden i form af et vægleksikon om de nationale og internationale organisationer, som omtales i talk KRIG. 1. og 2. lektion: Indret et område enten på en væg eller en opslagstavle og giv det overskriften Vægleksikon. De ti organisationer fordeles mellem klassens elever i par eller tremandshold. Hvert par eller hold laver et opslag på fem til ti linjer om deres organisation. Opslagene hænges i alfabetisk orden under overskriften Vægleksikon. Arbejdet kan afsluttes med en kort samtale, hvor parrene fortæller om deres organisation. 10. Er tavshed guld? Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Information: Beskrivelse: Samfundsfag og historie. At eleverne arbejder med dilemmaer om krigens regler og om Røde Kors rolle og princip om neutralitet. Arbejdet giver eleverne mulighed for at reflektere over egne og andres opfattelser og derved opnå viden og indsigt i personlige og samfundsmæssige værdier. 4 lektioner. talk KRIG, kopiside 10 og 19, computere med netadgang og filmen Saving Private Ryan (Instruktør Steven Spielberg, 1998, tid: 2 t 49 min, tilladt over 15 år). Opgaven sætter fokus på det, man i Røde Kors kalder det stille diplomati altså dilemmaet om, at Røde Kors hjælpearbejdere oplever overtrædelser af krigens regler, når de besøger krigsfanger i fængsler, uden at kunne sige noget om det til offentligheden. Røde Kors gør alt, hvad der er i deres magt, for at stoppe overtrædelserne. De taler med fængselsledelsen, de relevante myndigheder og med repræsentanter fra regeringen i landet, hvis det er nødvendigt. En dilemmaøvelse, hvor eleverne først sætter sig ind i baggrundsstoffet og derefter tager individuel stilling til spørgsmålene. Til slut kan man tage en samtale i klassen om de fire spørgsmål. 1. lektion: Filmen Saving Private Ryan indeholder blandt andet en scene, der sætter fokus på et dilemma om behandling af krigsfanger. Man kan vælge at se 13

14 talk KRIG klippet fra det sted, hvor kampen om radarstationen begynder (tidskode ca. 1 t 22 min.) kampen slutter med en meget blodig scene, hvor kammeraten dør. Eller man kan starte efter kampen (tidskode ca. 1 t 28 min.) og slutte, da diskussionen er slut (tidskode ca. 1 t 39 min. 30 sek.). Vis klippet og lad eleverne to og to tale om, hvordan de synes, at kaptajn John Miller løser sin opgave med at overholde krigens regler og samtidig holde moralen højt i delingen. 2. og 3. lektion: Eleverne læser teksterne og ser klippet. Derefter tager de stilling til de fire spørgsmål på kopiside lektion: Samtale om de fire spørgsmål i klassen. Det kan gøres ved at benytte værdilinjer : På gulvet tegnes en linje eller lægges et stykke reb. Ved den ene ende skriver man: Helt enig ved den anden ende står der: Helt uenig. Man tager nu spørgsmålene et for et, og lader eleverne stille sig det sted på linjen, som passer til deres synspunkt. Læreren kan nu spørge udvalgte elever om, hvorfor de står, hvor de står og lade dem begrunde deres holdning. Eller man kan dele eleverne langs linjen i to dele og lade dem parallelforskyde sig, så de kommer til at stå over for hinanden to og to og her lade dem udveksle synspunkter og begrundelser for dem. 11. Kampagneplakat om danske soldater i Afghanistan Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Dansk og billedkunst. Eleverne søger viden om, hvordan det er at være udsendt som dansk soldat i Afghanistan og om kampagnen Støt vore soldater. På baggrund af denne viden er det målet, at de fastlægger tema, budskab, hensigt og målgruppe for en selvvalgt kampagne om Danmarks indsats i Afghanistan. Eleverne udformer skitser til kampagneplakater og vælger en, som de laver i fuld størrelse. 6 lektioner. Talk KRIG, kopiside 11, computere med netadgang, skitsepapir, farveblyanter, sorte tudser og/eller layoutprogram. Hvis plakaterne fremstilles i fuld størrelse bruges papir ca. 70x100 cm, sorte tudser og temperamaling med pensler, palet og glas til vand. 1. lektion: Kopisiden deles ud og læses igennem. Eleverne henter viden og inspiration ved at læse teksten og besøge hjemmesider om danske soldater i Afghanistan. 2. lektion: Klassen inddeles i grupper, som tager stilling til og besvarer spørgsmålene under Vælg et tema... på kopiside lektion: Der udarbejdes tre til fire skitseforslag til plakater i størrelsen 1:10 eller 1:5. 14

15 talk KRIG 4. og 5. lektion: En plakat udføres i fuld størrelse. 6. lektion: Ophængning af plakater med efterfølgende billedsamtale, hvor overvejelserne om budskab og målgruppe mm. inddrages. Yderligere materialeforslag: For at højne aktualiteten kan man enten bede eleverne om at undersøge aviser og blade for artikler om udsendte danske soldater, eller man kan foretage søgninger i dagbladenes artikelbase Infomedia og i Polfoto via skoda.emu.dk. Hvis eleverne ikke er vant til at søge i de to databaser, anbefales det at foretage nogle søgninger sammen med klassen det er to store og professionelle databaser. Når eleverne lærer lidt om at søge i dem, får de adgang til en guldgrube af artikler og billeder. Hvis man vælger pdf-udgaven af artiklerne får man dem, som de så ud, da de blev bragt i avisen. 15

16 Børn i krig talk KRIG 12. Var på vej til talentkonkurrence, men Fag: Samfundsfag og geografi. Mål: At eleverne opnår viden om børnesoldaters vilkår, Børnekonventionens regler for børnesoldater, geografisk viden om Sierra Leone og om hvad Røde Kors gør for at hjælpe tidligere børnesoldater i Sierra Leone Tidsforbrug: 1 lektion. Materialer: talk KRIG, atlas/kort over Afrika og kopiside 12. Beskrivelse: Information: Det er faktuelle spørgsmål om børnesoldaten Ismael Beah, om landet Sierra Leone og om reglerne for børnesoldater. Eleverne kan finde svarene på s i talk KRIG samt i et atlas. Der er facit til denne opgave på rodekors.dk/skole/krig/laerer Uddraget på s. 28 i talk KRIG er fra bogen Den lange vandring en drengesoldats erindringer af Ishmael Beah, Gyldendal 2007, 237 sider. Forfatteren er født i 1980 i Sierra Leone og bor nu i USA. Bogen er udgivet i knap 30 lande og kan skaffes via skole- eller folkebiblioteket. 13. Dit billede af en børnesoldat Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Information: Beskrivelse: Samfundsfag, historie og dansk. At eleverne opnår viden om børnesoldater og regler om børnesoldater i et historisk perspektiv. At de får et indblik i nogle af de problemstillinger anvendelsen af børnesoldater giver for børnene, deres familier og for samfundet. Derudover skal eleverne opnå øvelse i at analysere og uddrage viden af forskellige teksttyper samt at reflektere og udtrykke egne holdninger til en given sag. 6 (7 lektioner, hvis der gennemføres en fremlæggelse/debat i klassen). talk KRIG, kopiside 13, artiklen Krigsbørn i Sierra Leone på rodekors.dk/skole, computere med netadgang og dokumentarfilmen I soldatens fodspor på filmstriben.dk/skole talk KRIG omtaler kort FN s Børnekonvention. På kopisiden er der en boks med de allervigtigste regler om børnesoldater. Det er en større opgave, som lægger op til et individuelt arbejde. Arbejdet kan afsluttes med en ophængning af elevernes billeder og tekster, der bruges til en samtale om børnesoldater og reglerne i FN s tillægsprotokol. 16

17 talk KRIG 1. lektion: S i talk KRIG og artiklen Krigsbørn i Sierra Leone på rodekors.dk/ skole. Når teksterne er læst, kan eleverne tale om dem i grupper og formulere de vigtigste hovedpunkter i fællesskab. 2. og 3. lektion: Anvendes til at se dokumentarfilmen I soldatens fodspor den tager 89 min. 4. lektion: Samtale om og analyse af filmen: kort handlingsreferat, personkarakteristik af hovedkaraktererne, filmens måde at fortælle på samt overblik over de vigtigste fakta, filmen fortæller i relation til børnesoldater. 5. og 6. lektion: Eleverne arbejder individuelt med at se, vælge og downloade billeder fra rodekors.dk/skole. Husk eleverne på at læse boksen, inden de går i gang med at tænke over og besvare opgaverne på kopiside 13. Evt. 7. lektion: Arbejdet kan eventuelt afsluttes med en ophængning af elevernes billeder og tekster, som bruges til en samtale i klassen om børnesoldater og reglerne i FN s tillægsprotokol. Yderligere materialeforslag: Johnny Mad Dog (spillefilm): Instruktør Jean-Stéphane Sauvaires, 2008, tid: 1 t 37 min, tilladt over 15 år. Filmen er omtalt på side 7.. Uskyldige stemmer (spillefilm): Instruktør Luis Mandoki, 2004, tid: 2 timer, tilladt over 15 år. El Salvadors regering rekrutterer drenge fra 11-års alderen, og hovedpersonen står derfor for tur. Filmen kan hentes på dfi.dk/boern_og_unge/ Undervisning/Film-i-skolen.aspx One Goal (dokumentarfilm): Spanien 2008, instruktion: Sergi Augusti, s/h stills: Pep Bonet, spilletid: 20 min. The Amputees Football Team fra Sierra Leone består af unge mænd, som er blevet handicappede under eller efter borgerkrigen i landet Filmen kan hentes på salaam.dk Mapi Liberia (dokumentarfilm): Tyskland/Ghana 2009, Instruktion: Loraine Blumenthale og Michael Schmitt, Spilletid: 43 min. Filmen fra Liberia viser, hvordan fodbold og fællesskabet omkring holdet er med til at give både flygtninge og trænere et indhold i livet og et mål i deres tilværelse. Filmen kan hentes på salaam.dk 17

18 talk KRIG 14. Børn og unge oplever krig! Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Dansk, geografi og historie. At eleverne ser dokumentarfilm og læser fagtekster for at skaffe sig viden om, hvordan det er som barn at blive påvirket af krig, og at de sætter krigsbørnenes oplevelser i en historisk og geografisk kontekst for at skabe overblik og viden. 6 lektioner: 2 lektioner til at se dokumentarfilmen Som fugle i et bur samt 4 lektioner til opgaverne på kopiside 14. talk KRIG, kopiside 14, artikler og videoer på rodekors.dk/skole/krig, computere med netadgang. Evt. bestilling af filmlokale. Kopisiden lægger op til, at eleverne individuelt skriver en avisartikel om krigen og om de unges tanker og oplevelser under en krig. Hvis eleverne ikke har arbejdet med avisgenren, vil det være oplagt at tale om de forskellige artikeltyper og at sætte fokus på begreber som rubrik, manchet, underrubrikker samt illustration og billedtekst. Man kan enten lade eleverne selv vælge en passende artikeltype eller vælge en, som alle elever skal anvende. 1. og 2. lektion: Klassen ser og taler om dokumentarfilmen Som fugle i bur om Ivana fra Bosnien. Gå ind på filmstriben.dk/skole og søg på filmtitlen. Der er udarbejdet materiale til filmen, som kan findes via Det Danske Filminstituts hjemmeside dfi.dk/boern_og_unge/undervisning.aspx 3. til 5. lektion: De fire opgaver er placeret på fire kort. Man kan enten lade eleverne vælge emnerne efter interesse, eller man kan klippe kortene ud og lade dem trække lod. Eleverne forbereder sig ved at læse tekster og se videoklip. Derefter udarbejder eleverne en disposition, inden de skriver deres artikel. Til slut læses korrektur, og der vælges illustrationer enten på rodekors.dk/ skole eller Aschehoughs leksikon på EMU en: skoda.emu.dk, og der skrives billedtekster. 6. lektion: De færdige avisartikler præsenteres fx ved en udstilling på opslagstavlen med en efterfølgende klassesamtale og evaluering. Yderligere materialeforslag: I skjul og Slaver (dokumentar) Instruktører: Hanna Heilbom, David Aronowitch og Mats Johansson, 2002 og 2008, tid: 8 og 16 min. Drageløberen (spillefilm) Instruktør Marc Forster, 2008, tid: 2 t 8 min, tilladt over 11 år. Filmen giver med udgangspunkt i to drenges relation en overklassedreng og en søn af familiens tjener et billede af det modsætningsfyldte liv i Afghanistan. Filmene kan ses via filmstriben.dk. Der er udarbejdet undervisningsmateriale til filmene. Materialet kan hentes på Det Danske Filminstituts hjemmeside dfi.dk/boern_og_unge/undervisning/film-i-skolen.aspx 18

19 Efter krigen talk KRIG 15. Tortur og onde drømme Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Dansk og samfundsfag. At eleverne opnår viden om borgerkrigen i Bosnien, om tortur og posttraumatisk stress-syndrom, og at de opnår viden om og indsigt i reglerne om tortur i krigens regler og FN s torturkonvention, samt udvikler en forståelse af, at reglerne er et resultat af historiske processer, og at eleverne bliver bedre til at reflektere over deres forhold til medmennesker. 4 lektioner. talk KRIG, kopiside 15 og computere med netadgang. Kopisiden indeholder tre opgaver: Faktuelle spørgsmål til s i talk KRIG, opgaver om tortur og en opgave om følgevirkningerne af tortur posttraumatisk stress-syndrom PTSD. 1. og 2. lektion: Eleverne læser s i talk KRIG og svarer på de tilhørende spørgsmål der er facit til dem på rodekors.dk/skole/krig/laerer. Eleverne læser artiklen Tortur nej tak! på rodekors.dk/skole/krig, gennemfører testen Kan du lade være med at bruge tortur? og løser de tilhørende opgaver. 3. og 4. lektion: Eleverne søger viden om regler for tortur og om lidelsen PTSD på de anviste hjemmesider og på kopiside 19 om krigens regler. Arbejdet kan afsluttes med en klassesamtale og/eller ved, at eleverne afleverer en kort rapport. 16. Træk en krig tjek en krig! Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Historie, samfundsfag og geografi. At eleverne arbejder med tekster om krig og opnår viden om en krig og udviklingen af krigens regler set i et historisk og samfundsfagligt perspektiv. 4 lektioner. talk KRIG, kopiside 16 og computere med netadgang. Et oplæg til en paropgave om de ti krige, som nævnes i talk KRIG. De ti krige er sat på ti små kort, som kan klippes ud, så eleverne evt. kan trække lod imellem dem. 1. og 2. lektion: Klassen deles i op til ti par/grupper, og opgaven præsenteres: Parrene skal ud-arbejde et memo om deres krig enten i form af en kort powerpoint eller præsentation på den interaktive tavle. Eleverne opfordres til at udnytte 19

20 talk KRIG mediets muligheder for at forbedre formidlingen. Et memo er en kort og faktuel orientering, og formidlingen skal derfor have en tidsbegrænsning på fx fem minutter. 3. og 4. lektion: Parrene fremlægger deres memo for hinanden. Yderligere materialeforslag: Hvis man har elever, der har brug for udfordringer i forhold til kildekritik, kan man vælge at lade dem tjekke oplysningerne i Aschehoughs leksikon med tilsvarende oplysninger fra internet-leksikonet leksikon.org og fra udenrigsministeriets landefakta um.dk/da/menu/udenrigspolitik/ Landefakta 17. Efter krigen hvad så? Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Information: Historie, samfundsfag og dansk. At eleverne lærer at gøre rede for historiske begivenheder og at sætte dem i relation til omverdenens historie, at de får indsigt i og viden om forskellige måder at løse og efterbehandle konflikter på, og at de får indblik i forskellige styreformer og internationale organisationers arbejde. At eleverne lærer at anvende ny viden som baggrund for at diskutere sociale problemstillinger og konflikterne samt at lytte aktivt og være åbne og analytiske. 5 lektioner. talk KRIG, kopiside 17 og computere med netadgang. Desuden vil eleverne kunne finde væsentlige oplysninger i kapitel 4 (s ) af undervisningsmaterialet Når krigen raser, som kan downloades fra rodekors.dk/skole/krigenraser Videoklippet til Sydafrika er fra udsendelsen Sandhedens Apostel DR1 2002, tid: 2½ min. Ærkebiskop Desmond Tutu taler med Frank Esmann om to former for retfærdighed: straffende og genopbyggende retfærdighed. Se videoen på: rodekors.dk/skole/krigenraser. Vælg Krigens regler, Krigsforbrydelser og klippet Forsoning. 20

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater lærervejledning når BØRN slås når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser for regler børnesoldater og konsekvenser for børnesoldater d+ d+ Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL PIGELIV/DRENGELIV TEMAUGEN Formålet med temaugen er at få eleverne til at reflektere over, hvordan kønsroller og kønsspecifikke forventninger påvirker deres eget liv

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet 9. klasse Det gode liv arbejdsmarkedet Det gode liv arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Dagens tema Introduktion og arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet og film Messedag Uddannelsesplan Ude af arbejdsmarkedet

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem FORLAG Et børnehjem Af Henriette Langkjær, Bredballe Privatskole Foto: Frank Productions ApS Introduktion Et børnehjem er en gribende animationsfilm, som bygger på en dokumentarisk radioudsendelse fra

Læs mere

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan Modul Indholdsmæssigt fokus Færdighedsmål Læringsmål Undervisningsaktivitet Tegn på læring 1 (1/3 lektion) 2 (1 2/3 lektioner) 3 4 Introduktion

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Idékatalog. Børnekonventionens 24-års fødselsdag

Idékatalog. Børnekonventionens 24-års fødselsdag Idékatalog Børnekonventionens 24-års fødselsdag Til lærerne: Dette materiale er et oplæg til de klasser på 6.-9. klassetrin, som ønsker at fejre Børnekonventionens fødselsdag onsdag den 20. november 2013.

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch.

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch. Menneskerettigheder og krigens regler Lektion / dato Emne / tema r Arbejdsformer Skriftligt arbejde 1. 2/2 2. 4/2 3. 16/2 Introduktion til dilemmaerne og gruppearbejde Fortsat arbejde med de forskellige

Læs mere

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til eleven Indledning Du skal nu læse bogen Luremine. Bogen består af to dele,

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Barnets Bedste R D O MK A E T I

Barnets Bedste R D O MK A E T I Barnets Bedste T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse med diskussion i plenum fulgt op af kortere oplæg fra læreren. Med udgangspunkt i en fiktiv forestilling om, at eleverne skal passe en baby, konkretiseres

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 9. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen.

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 9. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen. On the Run Niveau 9.klasse Varighed 6-8 lektioner Om forløbet Medierne flyder over med historier om hidtil usete flygtningestrømme, lukkede grænser og et Europa under pres. I dette forløb sætter vi fokus

Læs mere

2016 FORLØB KLASSE

2016 FORLØB KLASSE sociale medier 2016 FORLØB 0.-3. KLASSE INDHOLD 1. Introduktion.......................................................................3 Fælles mål for forløbet "Sociale medier"....................................................4

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Li l l esol dat Fi kt i onog f akt a AfRi k k edy r hav e Mål gr uppe: 5. 7. Kl as s e Lille Soldat Fiktion og fakta Lille Soldat, af T.B. Rotbøll Undervisningsforløb til 5.-7. Klasse Varighed ca. 15-18

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I tegn og ga Et -Ligeva Erd og fa Elleskab T D A O M K E R I Indhold Tegn og gæt øvelse der lægger op til en diskussion om stereotyper. Formål At eleverne opnår en forståelse for, at vi alle er forskellige,

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonathan Hyams/Red Barnet Undervisningsvejledning indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad skal man være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug og anvendelse

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

StÆrke fællesskaber. Skab stærke fællesskaber. Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1.

StÆrke fællesskaber. Skab stærke fællesskaber. Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1. 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1 StÆrke fællesskaber Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? Skab stærke fællesskaber Indhold I denne øvelsesrække får deltagerne opgaven: Hvad vil I gøre for

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: omsorg for andre. at lyve. forskellen på at sladre og hjælpe. Formål Når man er sammen hver dag, er det naturligt, at der indimellem opstår konflikter og uenigheder. Heldigvis

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM)

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) Oplysningsfilm om katastrofer og Red Barnets arbejde. Filmen viser, hvordan katastrofer rammer børns liv både de naturskabte som tsunamien i Asien og hungersnød

Læs mere

eller har jubelen lagt sig?

eller har jubelen lagt sig? eller har jubelen lagt sig? Hvem er vi? Terkel Jessen Jensen Lars A. Haakonsen Pæd. konsulent i Aalborg. Arbejder på Tofthøjskolen i Storvorde. Læreruddannet fra Aalborg Seminarium i 1984. Pæd. konsulent

Læs mere

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE VELKOMMEN! Tak fordi I nu overvejer eller har besluttet jer for at blive Red Barnet ambassadørskole. Red Barnet har nemlig meget brug for at samarbejde med jer. Over hele

Læs mere

UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST

UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST Af Anna Hofgaard Møller (LIN 208470) Vejleder: Kirsten Bak Andersen INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Mål med forløbet... 3 Klassetrin... 3 Forud for forløbet...

Læs mere

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline Indhold Kom godt i gang med Redaktionen 3 Opret avis 4 Opret redaktioner 6 Tilknyt elever 7 Fordel elever

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Lærervejledning. Baggårdens børnearbejdere

Lærervejledning. Baggårdens børnearbejdere Lærervejledning Baggårdens børnearbejdere Intro Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkommen til undervisningsforløbet Baggårdens børnearbejdere Lærervejledningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Kort beskrivelse: Undervisningsforløbet Familien Jacobsen en arbejderfamilie i

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Abuks historie. Side 10. Se filmen igen. Sørg for at du kan stoppe filmen og tage noter undervejs. Skriv så om Abuk og hendes historie her: Navn:

Abuks historie. Side 10. Se filmen igen. Sørg for at du kan stoppe filmen og tage noter undervejs. Skriv så om Abuk og hendes historie her: Navn: Abuks historie Se filmen igen. Sørg for at du kan stoppe filmen og tage noter undervejs. Skriv så om Abuk og hendes historie her: Navn: Alder nu: By: Familie: Alder da hun blev bortført: Hvor lang tid

Læs mere

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning Mennesker på flugt - lærervejledning På kant med EU Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Pædagogisk inspiration

Pædagogisk inspiration Pædagogisk inspiration til Børnenes Grundlovsdags 20 års jubilæum d. 4. juni 2015 Hvis I gerne vil sætte fokus på børns rettigheder i dit dagtilbud, skole og fritidsinstitution kan I hente inspiration

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

Årsplan for historie 9. klasse 2012/2013

Årsplan for historie 9. klasse 2012/2013 Årsplan for historie 9. klasse 2012/2013 Uge Indhold Mål Materialer Evaluering 34-35 Tidslinje gøre rede for almindelige betegnelser for tidsepoker og placere dem kronologisk - At søge oplysninger i forskellige

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Folkedrab angår os alle

Folkedrab angår os alle Folkedrab angår os alle Afdeling for Holocaust- og Folkedrabsstudier har lanceret en ny undervisningswebside om folkedrab til folkeskolen. Af Cand.it. Gitte Almer Nielsen, DIIS, Afdeling for Holocaust-

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE 1 UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN OM TIL 7. 10. KLASSE 2 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN Til dette tema indgår en stribe links til undersider på redbarnet.dk/skole og andre hjemmesider. Når du har dette dokument åbent

Læs mere

aktiviteter De syv døddsynder LOCs tekster inddrages til at skabe et perspektiv til det moderne menneskes forhold til synd.

aktiviteter De syv døddsynder LOCs tekster inddrages til at skabe et perspektiv til det moderne menneskes forhold til synd. Fag: Kultur og samfundsfag Hold: 14 Lærer: Lise Stadelund Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer IT-inddragelse Evaluering 32-35 Give eksempler på, at en periodes

Læs mere

2. klasse. Børn i verden

2. klasse. Børn i verden 2. klasse Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Napoleon Lærervejledning og aktiviteter

Napoleon Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 9. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen.

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 9. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen. Voices of Africa Forløbsvejledning Af Lene Vendelbo Varighed 6-8 lektioner Om forløbet Dette forløb sætter fokus på det moderne Afrika. Det tager udgangspunkt i tre succesrige afrikanere fra hvert deres

Læs mere

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole Lærerens manual Max s Håndvaskeskole Sæt kryds ud for de aktiviteter, hvor man bør vaske hænder bagefter og forklar hvorfor. Før du spiser Når du har været på toilettet Når du har

Læs mere

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold Projekt beskrivelse Indledning Vi vil gerne lave en kampagne hvor vi har RTG som kunde. Målet med kampagnen er at få flere elever på RTG og finde ud af hvilke fordomme der er omkring RTG iblandt vores

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Problemstillingerne knytter sig til bøgernes tekster og kilder (også kilderne fra kopiarkene i lærervejledningen til Liv og religion).

Problemstillingerne knytter sig til bøgernes tekster og kilder (også kilderne fra kopiarkene i lærervejledningen til Liv og religion). Forslag til problemstillinger og produkter Dette hjælpeark kan inspirere til arbejdet med selvvalgt problemstilling og udarbejdelse af produkter/kulturteknikker. I kan sikkert selv finde på mange flere

Læs mere

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE?

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? 54 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 6: HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? forebyggelse og kampagner www.op-i-røg.dk 55 Kapitel 6: Indhold Kapitlet giver et overblik

Læs mere

PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE

PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE Kære elever i udskolingen. I står snart overfor at skulle lave projektopgave. I skal ud og søge viden, undersøge, undres og selv skabe nye sammenhænge

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spejdere og seniorer. Varighed: 4 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spejdere og seniorer. Varighed: 4 trin + et engagement Verdensborger Hjem Målgruppe: Spejdere og seniorer Årstid: Hele året. Evt. i forbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 4 trin + et engagement Hjem - niveau 1 og 2 - trin for trin Danske pigespejdere

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Lærervejledning. På sporet af familien Sørensen

Lærervejledning. På sporet af familien Sørensen Lærervejledning På sporet af familien Sørensen Intro Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkommen til undervisningsforløbet På sporet af familien Sørensen på Arbejdermuseet. Lærervejledningen

Læs mere

TANKE-EKSPERIMENTER:

TANKE-EKSPERIMENTER: TANKE-EKSPERIMENTER: Samfundsfilosofisk og etisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 2 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

En håndsrækning til læreren

En håndsrækning til læreren En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Digital dannelse. Introduktion til 1g SR-lederne. Introduktionsforløb for 1g - 2013

Digital dannelse. Introduktion til 1g SR-lederne. Introduktionsforløb for 1g - 2013 Introduktionsforløb for 1g - 2013 Digital dannelse Introduktion til 1g SR-lederne I det følgende er der to forskellige muligheder for, at eleverne kan arbejde med digital dannelse. Dels kan man arbejde

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet NÅR KASTASTROFEN Jonathan Hyams/Red Barnet RAMMER g in n d e jl e v s g in n is v r e d Un indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad man skal være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere