talk Klyngebombe forbrændte Muhammed Lad dine elever tage stilling til TORTUR s. 19 Er Tavshed Guld? burde Røde Kors råbe højere? s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "talk Klyngebombe forbrændte Muhammed Lad dine elever tage stilling til TORTUR s. 19 Er Tavshed Guld? burde Røde Kors råbe højere? s."

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING talk KRIG I LIBANON: Klyngebombe forbrændte Muhammed Lad dine elever tage stilling til TORTUR s. 19 Er Tavshed Guld? burde Røde Kors råbe højere? s. 13 PROPAGANDA eller INFORMATION? Dine elever diskuterer krigsplakater s. 10

2 indhold TALK KRIG ET NØDVENDIGT DEBATINDLÆG Krigens regler og Røde Kors... 4 Målgruppe og fag... 4 Et magasin... 5 Website et supplement og værksted... 5 Lærervejledningen et idekatalog... 5 Krig, krigens regler og andre konventioner. 6 talk KRIG og Fælles Mål Et startskud, der kan mærkes... 7 Titel: talk KRIG Materialet består af et magasin til elever, websitet rodekors.dk/skole/krig og en lærervejledning. Det er målrettet klasse. Materialet er udgivet af Dansk Røde Kors med støtte fra Danida, Undervisningsministeriets tips- og lottomidler, Knud Højgaards fond, Margot og Thorvald Dreyers fond og Mads Clausens fond. Materialet er gratis. Du betaler kun for porto og ekspedition. Klassesæt kan bestilles hos Dansk Røde Kors. Redaktionen er afsluttet januar Redaktion: Jesper Malm (ansv.), Torben Blankholm, Line Rønnow og Lene Vendelbo. Forfatter og pædagogisk konsulent: Torben Blankholm OM KRIG Opgave 1: Fakta om Israel, Libanon og Hizbollah... 8 Opgave 2: Hvorfor er der krig?... 8 Opgave 3: Krigens regler i spil... 9 Opgave 4: Panel om krig... 9 Opgave 5: Krigsplakater Forsidefoto: ICRC/Marko Kokic Layout: Paramedia 1556 Tryk: Handy-Print A/S ISBN: Dansk Røde Kors, januar 2011, 1. udgave, 1. oplag eksemplarer. Dansk Røde Kors Postboks 2600 Blegdamsvej København Ø

3 DANMARK I KRIG Opgave 6: Soldat i Afghanistan Opgave 7: Hvorfor er Danmark i krig i Afghanistan? Opgave 8: Røde Kors har en særlig rolle i krig Opgave 9: Hvad gør nationale og internationale organisationer? Opgave 10: Er tavshed guld? Opgave 11: Kampagneplakat om danske soldater i Afghanistan KOPISIDER 1: Fakta om Israel, Libanon og Hizbollah : Hvorfor er der krig? : Krigens regler i spil : Panel om krig : Krigsplakater : Soldat i Afghanistan : Hvorfor er Danmark i krig i Afghanistan? : Røde Kors har en særlig rolle i krig : Hvad gør nationale og internationale organisationer? : Er tavshed guld? BØRN I KRIG Opgave 12: Var på vej til talentkonkurrence, men Opgave 13: Dit billede af en børnesoldat.. 16 Opgave 14: Børn og unge oplever krig! : Kampagneplakat om danske soldater i Afghanistan : Var på vej til talentkonkurrence, men : Dit billede af en børnesoldat : Børn og unge oplever krig! : Tortur og onde drømme : Træk en krig tjek en krig! : Efter krigen hvad så? EFTER KRIGEN Opgave 15: Tortur og onde drømme : Forbud mod vejsidebomber, førerløse fly og? : Krigens regler kort fortalt Opgave 16: Træk en krig tjek en krig! Opgave 17: Efter krigen hvad så? Opgave 18: Forbud mod vejsidebomber, førerløse fly og?... 21

4 talk KRIG et nødvendigt debatindlæg Muhammed Hajj Mussa (på forsiden) er en af de mange skæbner, dine elever kan læse om i magasinet talk KRIG. Han er et af de børn og voksne, som blev ofre for krigen i Libanon i 2006, da han kørte over en klyngebombe og fik benene sprængt af. Krige og væbnede konflikter er en del af hverdagen for millioner af mennesker i verden, og det tyder ikke på, at der bliver færre af dem. I Danmark har vi fået krigen tættere pga Danmarks militære og fredsbevarende indsatser i verden. Og en hel del familier har mistet nogle af deres nærmeste i Afghanistan. Krigens regler og Røde Kors Krigens regler sætter rammerne for, hvad der er tilladt og forbudt i krig. Reglerne er resultatet af et mere end 150-årigt internationalt samarbejde for at undgå de værste følger af krigens rædsler både for civile og soldater. Røde Kors har mange opgaver i forbindelse med krige: undervisning i krigens regler, overvågning af at reglerne overholdes, besøg hos krigsfanger, hjælp til syge og sårede, hjælp med genopbygning og meget mere. Tab og krig Arbejdet med krigens regler og følgerne af krig vil måske berøre nogle af dine elever personligt. Nogle kommer måske oprindeligt fra et land, hvor der er krig. Andre har familie, som har været udsendt for Danmark i enten Irak eller Afghanistan. I denne lærervejledning fokuserer vi ikke særligt på tab eller sorg. Alligevel håber vi, at du vil give rum og mulighed for at lade dine elever diskutere døden og de svære ting, der er forbundet med den. Du er velkommen til at ringe eller maile til os i Røde Kors skoletjeneste, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gribe undervisningen an. Målgruppe og fag Materialet retter sig mod undervisning i udskolingen i fagene historie, samfundsfag, geografi, billedkunst og dansk. Det er også velegnet til tværfaglige forløb og som oplæg til projektarbejde. Alle opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i Fælles Mål 2009 for klasse. 4

5 talk KRIG et nødvendigt debatindlæg Et magasin Magasinet talk KRIG er det tredje nummer i Dansk Røde Kors serie til udskolingen. Med en tematisk og debatskabende tilgang skitserer vi nogle centrale problemstillinger om krig og væbnede konflikter i verden og forskellige aktørers holdninger til dem. I de to andre numre sætter vi henholdsvis hiv/aids og klima til debat. Magasinet talk KRIG består af fire temaer: Krig, Danmark i krig, Børn i krig og Efter krigen. Hvert tema er bygget op efter samme struktur: Casehistorier, der sætter ansigter på temaet og konkretiserer problemstillingerne. Dilemmaer og tests, der udfordrer elevernes egne holdninger og får dem til selv at tage stilling. Kvalificerende viden, som eleverne kan læne sig op af, når de træffer deres valg. Andres holdninger, som eleverne kan spejle deres egne holdninger og valg i. Website et supplement og værksted På rodekors.dk/skole/krig kan eleverne finde tests, quizzer, baggrundsmateriale, links og flere oplysninger om krig og krigens regler. Websitet indeholder også fotos og videoklip, som lægger sig til nogle af casehistorierne i magasinet. Desuden ligger magasinet og lærervejledningen som pdf-filer, der kan anvendes til at vise opslag fra magasinet og kopisiderne på interaktive tavler. Lærervejledningen et idekatalog Lærervejledningen bygger på det samme princip som magasinet at konklusionerne ikke findes på forhånd, men derimod opstår i klasseværelset, i dialogen eleverne imellem og mellem eleverne og dig som lærer. Til nogle af kopisiderne er der facitsider. Find dem på rodekors.dk/skole/krig/laerer Lærervejledningen er et idekatalog med forskellige forslag til opgaver, aktiviteter og arbejdsformer nogle lægger op til par- og gruppearbejder, andre til klassesamtaler og plenumdiskussioner. Du kan udvælge de aktiviteter og arbejdsformer, der passer bedst til din undervisning og elevernes præferencer. Vejledningen har et forslag til en fælles start på et undervisningsforløb om krig og er derefter struktureret efter de samme fire temaer som magasinet. Under hver aktivitet kan du se, hvilke fag den retter sig imod, hvilke mål den stræber mod at opfylde (med udgangspunkt i Fælles Mål 2009), og hvor meget tid der skal afsættes til at gennemføre den i klassen. Derudover er der en liste over de nødvendige materialer og en beskrivelse af aktivitetens forløb lektion for lektion. Alle kopisiderne er samlet bagerst i vejledningen. Vejledningen indeholder desuden et kort faktuelt kapitel med baggrundsviden til læreren om krigens regler. 5

6 talk KRIG et nødvendigt debatindlæg Krig, krigens regler og andre konventioner Krigens regler kaldes også for både Genève-konventionerne og den humanitære folkeret. I magasinet kalder vi det for krigens regler. De består af en række konventioner og protokoller og er et dynamisk regelkompleks, der er udviklet gennem de seneste 150 år, og som løbende kommer til debat, når der kommer nye våben og kampformer til (se oversigt over den historiske udvikling på rodekors.dk/skole/krig/laerer). Der findes regler for krig tilbage fra oldtiden, men Genève-konventionerne og Haag-reglerne er det regelsæt, som gælder i dag. Dertil kommer, at menneskerettighederne i stigende omfang bliver brugt under væbnet konflikt. I fredstid er det landets love og menneskerettighederne, som regulerer samfundslivet. Når et land bliver kastet ud i en krig, træder krigens regler i kraft. Når et land er i krig, kan en regering begrænse borgernes rettigheder, hvis de mener, at landets sikkerhed er i fare. Typisk er det forsamlings- og ytringsfriheden, det går ud over. Der er en kerne af ufravigelige rettigheder, som er fælles for krigens regler og menneskerettighederne. Det er blandt andet retten til livet, forbuddene mod slaveri, tortur og umenneskelig behandling samt forbud mod lovgivning med tilbagevirkende kraft. Oversigt over love i krig og fred GRUNDLOVEN AF 1849 Indeholder frihedsrettigheder FN-PAGTEN Hovedregel: Forbud mod at starte en krig Undtagelse: Selvforsvar, FN-resolution MENNESKERETTIGHEDSKONVENTIONER DEN HUMANITÆRE FOLKERET/REGLER FOR KRIG 1948 Verdenserklæringen om menneskerettigheder 1948 Folkedrabskonventionen 1950 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 1965 Racediskriminationskonventionen 1984 Torturkonventionen 1989 Børnekonventionen 2002 Tillægsprotokol til Børnekonventionen om børns deltagelse i væbnede konflikter 2006 FN s konvention om tvungne forsvindinger GENÈVE-KONVENTIONERNE Beskyttelsesreglerne Genève-konvention I af 1949 Genève-konvention II af 1949 Genève-konvention III af 1949 Genève-konvention IV af 1949 Tillægsprotokol I til GK af 1977 Tillægsprotokol II til GK af 1977 HAAG-REGLERNE Midler og metoder i krig 1868 St. Petersborg-deklarationen 1899 Haag-deklarationerne 1907 Landkrigsreglementet 1954 Kulturkonventionen 1980 Våbenkonventionen 1993 FN s konvention om forbud mod kemiske våben 1997 Ottawa-traktaten 2008 Konventionen om klyngeammunition FÆLLES FOR MENNESKERETTIGHEDER OG DEN HUMANITÆRE FOLKERET Forbud mod diskrimination pga. race, farve, køn el. religion Retten til liv Forbud mod tortur Forbud mod grusom behandling Forbud mod umenneskelig og nedværdigende behandling Forbud mod slaveri Forbud mod at anvende loven med tilbagevirkende kraft 6

7 talk KRIG et nødvendigt debatindlæg talk KRIG og Fælles Mål 2009 I arbejdet med talk KRIG kommer eleverne til at arbejde med en række trin- og slutmål for fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk fra Fælles Mål Krigens regler er en samling af internationale konventioner og protokoller til arbejdet med konfliktløsning og fredsbevarelse og er derfor en central del af Fælles Mål for både historie og samfundsfag. Røde Kors har i arbejdet med krige, konflikter og katastrofer en række centrale opgaver og er med sin globale struktur en væsentlig interesseorganisation. Viden om Røde Kors og Røde Kors arbejde indgår også som en del af Fælles Mål. Læs mere om fælles mål under selve opgaverne. Et startskud, der kan mærkes Når klassen skal i gang med et emne om krig og krigens regler, er der gode muligheder for at lave et godt fælles afsæt. Der er flere velegnede dokumentar- og spillefilm, som sætter fokus på krig, krigens regler og de mange dilemmaer, der opstår i kampens hede. Saving Private Ryan (spillefilm): Instruktør Steven Spielberg, 1998, tid: 2 t 49 min, tilladt over 15 år. Giver et stærkt visuelt og auditivt billede af, hvordan det er at være i krig. Filmen viser flere dilemmaer om krigens regler i spil, fx om hvad man skal/kan stille op med en krigsfange. Filmen kan lejes i eksempelvis Blockbuster. Johnny Mad Dog (spillefilm): Instruktør Jean-Stéphane Sauvaires, 2008, tid: 1 t 37 min, tilladt over 15 år. Er en barsk historie om børnesoldater i Afrika. Filmen er optaget i Liberia, som har været præget af en borgerkrig, hvor der blev brugt børnesoldater. Filmen kan lejes i eksempelvis Blockbuster. Armadillo (dokumentarfilm): Instruktør Janus Mertz, 2010, tid: 1 t 40 min., tilladt over 15 år Giver et personligt og stærkt indblik i livet for de danske soldater, der er udstationeret i Afghanistan. Bestil filmen på filmstriben.dk/skole Unge på flugt (rollespil): Gennem rollespillet Unge på flugt oplever de unge, hvordan det er pludselig at blive fanget i krigens rædsler og flygte over hals og hoved. I rollespillet prøver de at være flygtninge i et døgn. Ungdommens Røde Kors tilbyder at planlægge og gennemføre rollespillet. Læs mere på urk.dk/hvad-goer-vi/fortalervirksomhed/unge-paa-flugt 7

8 Om krig talk KRIG 1. Fakta om Israel, Libanon og Hizbollah Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Geografi, historie og samfundsfag. At eleverne skaber sig et historisk og geografisk overblik over konflikten ved at læse og forstå faglige tekster i skriftlig og digital form. At eleverne bruger informationerne til at udtrykke sig kort, forståeligt og klart om problemstillingen. 4 lektioner. talk KRIG, kopiside 1, computere med netadgang og UNI-login til EMU en. Desuden papir i A4 og/eller A3 til faktaarket samt lim eller limstift. En opgave, der sætter eleverne i gang med at skaffe sig baggrundsviden om konflikten mellem palæstinensere og israelere i Mellemøsten. 1. og 2. lektion: Eleverne læser s. 4-7 og i talk KRIG og søger relevant information i Aschehoughs leksikon. Mind eleverne om at tage noter og finde kort og illustrationer. 3. og 4. lektion: Eleverne skriver tekster til deres faktaark om Hizbollah, Libanon og Israel. Tekst og illustrationer monteres på de tre faktaark. Yderligere materialeforslag: Hvis man har elever, der har brug for udfordringer i forhold til kildekritik, kan man vælge at lade dem tjekke oplysningerne i Aschehoughs leksikon med tilsvarende oplysninger fra Wikipedia.dk og Leksikon.org 2. Hvorfor er der krig? Fag: Historie og samfundsfag. Mål: At kunne læse, forstå og vurdere informationer i faglige tekster. At opnå viden om krig og krigens regler. Tidsforbrug: 1 lektion. Materialer: talk KRIG, kopiside 2 og 19. Beskrivelse: Faktuelle spørgsmål til s Der er facit til denne opgave rodekors.dk/ skole/krig/laerer 8

9 talk KRIG 3. Krigens regler i spil Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Samfundsfag, historie, dansk og billedkunst. Det er målet, at eleverne skal opnå en grundlæggende og personlig viden om krigens regler, og hvordan de fungerer og udfordres i praksis i krigen i Libanon. Herudover, at de får viden om, at krige kan være lovlige og ulovlige, og at de anvender plakaten som medie til at formidle og kommunikere et budskab. 5 lektioner. talk KRIG, computere med netadgang, kopiside 3, mobiltelefon med kamera og kabel eller bluetooth til at overføre billederne til computer samt papir i 70x100 til plakaten og lim eller limstift. Med udgangspunkt i den væbnede konflikt mellem Israel og Libanon/ Hizbollah skal eleverne bruge krigens regler i praksis med de dilemmaer, som krig fører med sig. Opgaven afsluttes med, at eleverne udvælger de vigtigste af krigens regler og præsenterer dem ved at fremstille en plakat. Fotos kan findes på rodekors.dk/skole/krig Aschehoughs leksikon på EMU en: skoda.emu.dk. Log på med UNI-login. Vælg Aschehoughs leksikon. Søg på Israel eller Libanon. Polfoto på EMU en: skoda.emu.dk. Under overskriften Avisartikler og pressefoto vælges Polfoto. 1. og 2. lektion: Eleverne læser s. 4-7 og i talk KRIG, sætter sig ind i krigens regler på kopiside 19, ser videoen og besvarer opgaverne på kopiside og 4. lektion: Quizzen gennemføres. De vigtigste regler for krig udvælges og formuleres i eget sprog. Der søges efter billeder til plakaten på de foreslåede hjemmesider. Forskellige skitser til plakaten fotograferes og printes ud, så den endelige version kan vælges. 5. lektion: Plakaten fremstilles i fuld størrelse. 4. Panel om krig Fag: Mål: Tidsforbrug: Historie og samfundsfag. At overveje sin egen indstilling til krig som middel til at løse konflikter. Indsamling og systematisering af oplysninger om andre menneskers holdninger. 4 lektioner. 9

10 talk KRIG Materialer: Beskrivelse: talk KRIG, kopiside 4, kamera eller mobiltelefon med kamera samt underlag og noget at skrive med, når spørgeskemaerne skal udfyldes. Aktiviteten er velegnet til et gruppearbejde, hvor grupperne deles om at indsamle, systematisere og konkludere svarene og sætte dem op sammen med billeder af deltagerne. 1. lektion: Der samtales om, hvad et panel/en vox pop er. Eleverne besvarer selv spørgsmålene på kopiside 4 og tager billeder af hinanden. Derefter fordeles de praktiske opgaver (spørgeskemaer, kameraer og hvem gør hvad), og der tales om, hvordan man henvender sig til voksne for at få dem til at besvare spørgsmålene seriøst. Det kan være hjemmearbejde at få forældrene til at svare på spørgsmålene. 2. lektion: Panelundersøgelsen gennemføres i praksis i lokalsamfundet. 3. og 4. lektion: Billeder lægges ind på computeren, og svarene skrives ind. Svar og billeder sættes sammen, printes ud og hænges på opslagstavlen i de tre grupper: elever, deres forældre og mennesker i lokalsamfundet. Arbejdet rundes af med en klassesamtale og debat om indstillingen til, hvornår krig er ok. 5. Krigsplakater Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Dansk og billedkunst. At eleverne får øvelse i billed- og kommunikationsanalyse, øver sig i interview- og notatteknik, får viden om plakater som kampagne og propagandamiddel under 2. Verdenskrig og i dag. 2 lektioner. Computere med netadgang, kopiside 5 og evt. plakater og tv-spots fra det danske forsvar. Fokus er billed- og kommunikationsanalyse på plakatpropaganda fra fx Tyskland og England/USA under 2. Verdenskrig. Eventuelt sat i relation til plakater og tv-spots fra det danske forsvar i dag. Analysen tager udgangspunkt i en model fra faget billedkunst og slutter med at sætte fokus på kommunikationen: afsender, budskab, hensigt og modtager/målgruppe. 10

11 Danmark i krig talk KRIG 6. Soldat i Afghanistan Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Dansk og samfundsfag. At eleverne både lærer at forholde sig analytisk til faglige tekster og billeder i en samfundsfaglig kontekst og at udtrykke sig skriftligt i en sammenhængende og disponeret form her i form af en fri fiktiv tekst om tanker og følelser samt en stram faglig tekst i form af en anmeldelse. 3 lektioner. talk KRIG, kopiside 6 og computere med netadgang. Kopisiden indeholder to opgaver. 1. Eleverne skal afprøve en humoristisk test om et alvorligt emne på rodekors.dk/skole/krig 2. Eleverne skal gennemføre en kombineret analyse- og skriveopgave. De skal vælge det billede, som siger dem mest om soldaten Anders. 1. lektion: Eleverne gennemfører testen, læser teksterne og vælger et billede på rodekors.dk/skole/krig 2. og 3. lektion: Eleverne går i gang med at tømme deres billede for indhold og associere på det. De skriver derefter deres historie om Anders og sætter den op sammen med fotografiet på computer. 7. Hvorfor er Danmark i krig i Afghanistan? Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Samfundsfag og historie. At eleverne opnår viden om baggrunden for, at Danmark har soldater i Afghanistan og formålet for indsatsen. Diskussionsøvelsen giver eleverne mulighed for at få indblik i, at mennesker taler ud fra et personligt og/eller fagligt værdigrundlag, når de deltager i samfundsdebatten. Og at eleverne får mulighed for at udvikle deres kritiske sans og afprøve deres færdigheder i at debattere. 1 lektion. talk KRIG, kopiside 7 og evt. computere med netadgang. Kopisiden indeholder faktuelle spørgsmål til s i talk KRIG og fortsætter med en kort diskussionsøvelse i elevpar. Svarene på de faktuelle spørgsmål kan eleverne finde i hæftet i kort form. Elever, der bliver hurtigt færdige, kan man bede om at gå ind på FN s og NATO s hjemmesider for at finde uddybende svar. 11

12 talk KRIG 1. lektion: Eleverne læser s i talk KRIG og besvarer spørgsmålene på kopiside 7. Derefter deles klassen i par, som forbereder og gennemfører diskussionsøvelsen. Yderligere materialeforslag: Forenede Nationer: un.dk eller un.org/en NATO: nato.int 8. Røde Kors har en særlig rolle i krig Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Historie, samfundsfag og geografi. At eleverne tilegner sig viden om Røde Kors historie, symboler og vigtigste opgaver og princippet om neutralitet, at de læser, forstår og vurderer informationer i faglige tekster og forholder sig til menneskers levevilkår i eget og andre samfund. 2-3 lektioner afhængigt af, om der gennemføres en klassesamtale. talk KRIG, kopiside 8, computere med netadgang, papir til den blå bog og et atlas eller et kort over Asien. Kopiside 8 indeholder to dele med faktuelle spørgsmål til: 1) Røde Kors har en særlig rolle i krig på s i talk KRIG. 2) Case om Rumal på s i talk KRIG med tilhørende video. Eleverne kan finde de fleste svar i talk KRIG. Der er facit til denne på rodekors.dk/skole/krig/laerer. Ud over de faktuelle spørgsmål opfordres eleverne til at lave deres egen blå bog og sammenligne den med Rumals. 1. lektion: S i talk KRIG læses og opgaverne besvares og gennemgås i fællesskab. 2. og evt. 3. lektion: Eleverne læser s i talk KRIG, ser videoen om Rumal og besvarer spørgsmålene om Rumal på kopiside 8. Derefter skriver eleverne deres egen blå bog og Rumals over for hinanden på et stykke papir. Nederst på siden skriver de om ligheder og forskelle. Elevernes arbejde kan hænges på opslagstavlen og danne udgangspunkt for en klassesamtale om livsvilkår, og hvad der er årsag til, at levevilkårene er så forskellige i Afghanistan og Danmark. 12

13 talk KRIG 9. Hvad gør nationale og internationale organisationer? Fag: Samfundsfag og historie. Mål: At eleverne opnår indsigt i og viden om de nationale og internationale organisationer, som omtales i talk KRIG. Tidsforbrug: 2 lektioner. Materialer: Talk KRIG, computere med netadgang og kopiside 9. Beskrivelse: Klassen skal i fællesskab skaffe sig viden i form af et vægleksikon om de nationale og internationale organisationer, som omtales i talk KRIG. 1. og 2. lektion: Indret et område enten på en væg eller en opslagstavle og giv det overskriften Vægleksikon. De ti organisationer fordeles mellem klassens elever i par eller tremandshold. Hvert par eller hold laver et opslag på fem til ti linjer om deres organisation. Opslagene hænges i alfabetisk orden under overskriften Vægleksikon. Arbejdet kan afsluttes med en kort samtale, hvor parrene fortæller om deres organisation. 10. Er tavshed guld? Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Information: Beskrivelse: Samfundsfag og historie. At eleverne arbejder med dilemmaer om krigens regler og om Røde Kors rolle og princip om neutralitet. Arbejdet giver eleverne mulighed for at reflektere over egne og andres opfattelser og derved opnå viden og indsigt i personlige og samfundsmæssige værdier. 4 lektioner. talk KRIG, kopiside 10 og 19, computere med netadgang og filmen Saving Private Ryan (Instruktør Steven Spielberg, 1998, tid: 2 t 49 min, tilladt over 15 år). Opgaven sætter fokus på det, man i Røde Kors kalder det stille diplomati altså dilemmaet om, at Røde Kors hjælpearbejdere oplever overtrædelser af krigens regler, når de besøger krigsfanger i fængsler, uden at kunne sige noget om det til offentligheden. Røde Kors gør alt, hvad der er i deres magt, for at stoppe overtrædelserne. De taler med fængselsledelsen, de relevante myndigheder og med repræsentanter fra regeringen i landet, hvis det er nødvendigt. En dilemmaøvelse, hvor eleverne først sætter sig ind i baggrundsstoffet og derefter tager individuel stilling til spørgsmålene. Til slut kan man tage en samtale i klassen om de fire spørgsmål. 1. lektion: Filmen Saving Private Ryan indeholder blandt andet en scene, der sætter fokus på et dilemma om behandling af krigsfanger. Man kan vælge at se 13

14 talk KRIG klippet fra det sted, hvor kampen om radarstationen begynder (tidskode ca. 1 t 22 min.) kampen slutter med en meget blodig scene, hvor kammeraten dør. Eller man kan starte efter kampen (tidskode ca. 1 t 28 min.) og slutte, da diskussionen er slut (tidskode ca. 1 t 39 min. 30 sek.). Vis klippet og lad eleverne to og to tale om, hvordan de synes, at kaptajn John Miller løser sin opgave med at overholde krigens regler og samtidig holde moralen højt i delingen. 2. og 3. lektion: Eleverne læser teksterne og ser klippet. Derefter tager de stilling til de fire spørgsmål på kopiside lektion: Samtale om de fire spørgsmål i klassen. Det kan gøres ved at benytte værdilinjer : På gulvet tegnes en linje eller lægges et stykke reb. Ved den ene ende skriver man: Helt enig ved den anden ende står der: Helt uenig. Man tager nu spørgsmålene et for et, og lader eleverne stille sig det sted på linjen, som passer til deres synspunkt. Læreren kan nu spørge udvalgte elever om, hvorfor de står, hvor de står og lade dem begrunde deres holdning. Eller man kan dele eleverne langs linjen i to dele og lade dem parallelforskyde sig, så de kommer til at stå over for hinanden to og to og her lade dem udveksle synspunkter og begrundelser for dem. 11. Kampagneplakat om danske soldater i Afghanistan Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Dansk og billedkunst. Eleverne søger viden om, hvordan det er at være udsendt som dansk soldat i Afghanistan og om kampagnen Støt vore soldater. På baggrund af denne viden er det målet, at de fastlægger tema, budskab, hensigt og målgruppe for en selvvalgt kampagne om Danmarks indsats i Afghanistan. Eleverne udformer skitser til kampagneplakater og vælger en, som de laver i fuld størrelse. 6 lektioner. Talk KRIG, kopiside 11, computere med netadgang, skitsepapir, farveblyanter, sorte tudser og/eller layoutprogram. Hvis plakaterne fremstilles i fuld størrelse bruges papir ca. 70x100 cm, sorte tudser og temperamaling med pensler, palet og glas til vand. 1. lektion: Kopisiden deles ud og læses igennem. Eleverne henter viden og inspiration ved at læse teksten og besøge hjemmesider om danske soldater i Afghanistan. 2. lektion: Klassen inddeles i grupper, som tager stilling til og besvarer spørgsmålene under Vælg et tema... på kopiside lektion: Der udarbejdes tre til fire skitseforslag til plakater i størrelsen 1:10 eller 1:5. 14

15 talk KRIG 4. og 5. lektion: En plakat udføres i fuld størrelse. 6. lektion: Ophængning af plakater med efterfølgende billedsamtale, hvor overvejelserne om budskab og målgruppe mm. inddrages. Yderligere materialeforslag: For at højne aktualiteten kan man enten bede eleverne om at undersøge aviser og blade for artikler om udsendte danske soldater, eller man kan foretage søgninger i dagbladenes artikelbase Infomedia og i Polfoto via skoda.emu.dk. Hvis eleverne ikke er vant til at søge i de to databaser, anbefales det at foretage nogle søgninger sammen med klassen det er to store og professionelle databaser. Når eleverne lærer lidt om at søge i dem, får de adgang til en guldgrube af artikler og billeder. Hvis man vælger pdf-udgaven af artiklerne får man dem, som de så ud, da de blev bragt i avisen. 15

16 Børn i krig talk KRIG 12. Var på vej til talentkonkurrence, men Fag: Samfundsfag og geografi. Mål: At eleverne opnår viden om børnesoldaters vilkår, Børnekonventionens regler for børnesoldater, geografisk viden om Sierra Leone og om hvad Røde Kors gør for at hjælpe tidligere børnesoldater i Sierra Leone Tidsforbrug: 1 lektion. Materialer: talk KRIG, atlas/kort over Afrika og kopiside 12. Beskrivelse: Information: Det er faktuelle spørgsmål om børnesoldaten Ismael Beah, om landet Sierra Leone og om reglerne for børnesoldater. Eleverne kan finde svarene på s i talk KRIG samt i et atlas. Der er facit til denne opgave på rodekors.dk/skole/krig/laerer Uddraget på s. 28 i talk KRIG er fra bogen Den lange vandring en drengesoldats erindringer af Ishmael Beah, Gyldendal 2007, 237 sider. Forfatteren er født i 1980 i Sierra Leone og bor nu i USA. Bogen er udgivet i knap 30 lande og kan skaffes via skole- eller folkebiblioteket. 13. Dit billede af en børnesoldat Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Information: Beskrivelse: Samfundsfag, historie og dansk. At eleverne opnår viden om børnesoldater og regler om børnesoldater i et historisk perspektiv. At de får et indblik i nogle af de problemstillinger anvendelsen af børnesoldater giver for børnene, deres familier og for samfundet. Derudover skal eleverne opnå øvelse i at analysere og uddrage viden af forskellige teksttyper samt at reflektere og udtrykke egne holdninger til en given sag. 6 (7 lektioner, hvis der gennemføres en fremlæggelse/debat i klassen). talk KRIG, kopiside 13, artiklen Krigsbørn i Sierra Leone på rodekors.dk/skole, computere med netadgang og dokumentarfilmen I soldatens fodspor på filmstriben.dk/skole talk KRIG omtaler kort FN s Børnekonvention. På kopisiden er der en boks med de allervigtigste regler om børnesoldater. Det er en større opgave, som lægger op til et individuelt arbejde. Arbejdet kan afsluttes med en ophængning af elevernes billeder og tekster, der bruges til en samtale om børnesoldater og reglerne i FN s tillægsprotokol. 16

17 talk KRIG 1. lektion: S i talk KRIG og artiklen Krigsbørn i Sierra Leone på rodekors.dk/ skole. Når teksterne er læst, kan eleverne tale om dem i grupper og formulere de vigtigste hovedpunkter i fællesskab. 2. og 3. lektion: Anvendes til at se dokumentarfilmen I soldatens fodspor den tager 89 min. 4. lektion: Samtale om og analyse af filmen: kort handlingsreferat, personkarakteristik af hovedkaraktererne, filmens måde at fortælle på samt overblik over de vigtigste fakta, filmen fortæller i relation til børnesoldater. 5. og 6. lektion: Eleverne arbejder individuelt med at se, vælge og downloade billeder fra rodekors.dk/skole. Husk eleverne på at læse boksen, inden de går i gang med at tænke over og besvare opgaverne på kopiside 13. Evt. 7. lektion: Arbejdet kan eventuelt afsluttes med en ophængning af elevernes billeder og tekster, som bruges til en samtale i klassen om børnesoldater og reglerne i FN s tillægsprotokol. Yderligere materialeforslag: Johnny Mad Dog (spillefilm): Instruktør Jean-Stéphane Sauvaires, 2008, tid: 1 t 37 min, tilladt over 15 år. Filmen er omtalt på side 7.. Uskyldige stemmer (spillefilm): Instruktør Luis Mandoki, 2004, tid: 2 timer, tilladt over 15 år. El Salvadors regering rekrutterer drenge fra 11-års alderen, og hovedpersonen står derfor for tur. Filmen kan hentes på dfi.dk/boern_og_unge/ Undervisning/Film-i-skolen.aspx One Goal (dokumentarfilm): Spanien 2008, instruktion: Sergi Augusti, s/h stills: Pep Bonet, spilletid: 20 min. The Amputees Football Team fra Sierra Leone består af unge mænd, som er blevet handicappede under eller efter borgerkrigen i landet Filmen kan hentes på salaam.dk Mapi Liberia (dokumentarfilm): Tyskland/Ghana 2009, Instruktion: Loraine Blumenthale og Michael Schmitt, Spilletid: 43 min. Filmen fra Liberia viser, hvordan fodbold og fællesskabet omkring holdet er med til at give både flygtninge og trænere et indhold i livet og et mål i deres tilværelse. Filmen kan hentes på salaam.dk 17

fghanistan Kaos med en vis orden Tegn i 7.-10. klasse. og priser, og bestil på www.zapp.dk. bestil på www.zapp.dk. #1-2010

fghanistan Kaos med en vis orden Tegn i 7.-10. klasse. og priser, og bestil på www.zapp.dk. bestil på www.zapp.dk. #1-2010 #1-2010 Lærervejledning Jorden rundt: 02 Introduktion / 03 Baggrund & Sæt scenen, og stil skarpt! / 06 Kopiside 1: Sæt scenen, og stil skarpt! / 07 Kopiside 2: Fik du fat i fakta? / 08 Kopiside 3: Fik

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

+ ROLLESPIL. Førstehjælp for 7.-10. klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE?

+ ROLLESPIL. Førstehjælp for 7.-10. klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE? + ROLLESPIL + ARBEJDSsTAtioner + FLIPspil & test + Hændelses sider Førstehjælp for 7.-10. klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE? STANDS BLØDNING FØRSTEHJÆLPKOLOFON p Undervisningsmaterialet består af denne

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

JEG KAN RIGTIG GODT LIDE AT KØBE NYT TØJ

JEG KAN RIGTIG GODT LIDE AT KØBE NYT TØJ act / E R LÆ E L J RVE /1 G N I DN VIGGO, 12 ÅR JEG KAN RIGTIG GODT LIDE AT KØBE NYT TØJ MZATI FRA AFRIKA ET PAR CONVERSE SKAL MAN HAVE KØBER DE KENDTE BRUGT TØJ? MØD JOEY MOE OG OH LAND rødekors.dk 2

Læs mere

Lærervejledning. 12-årige Min troede, han skulle drukne DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET:

Lærervejledning. 12-årige Min troede, han skulle drukne DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET: Lærervejledning DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET: 12-årige Min troede, han skulle drukne KLAR TIL NÆSTE OVERSVØMMELSE Jeg skal redde naboens datter VANDET STIGER - DRUKNER DANMARK? DE HEMMELIGE

Læs mere

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen SAMFUNDSFAG for 8. klasse - Lærerens Håndbog Kolofon Samfundsfag for 8. klasse Copyright Meloni 2011 System: Samfundsfag Forfatter: Ditte Grønning Rasmussen & Helge

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

Torben Blankholm. NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning. Førstehjælp for børn fra 7-9 år

Torben Blankholm. NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning. Førstehjælp for børn fra 7-9 år Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET Lærervejledning Førstehjælp for børn fra 7-9 år 1 Når ulykken er sket Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning, et elevhæfte og websitet www.drk.dk/skole.

Læs mere

Hele Verden i Skole 2010. Lærermateriale

Hele Verden i Skole 2010. Lærermateriale Hele Verden i Skole 2010 Lærermateriale 1 Indhold Velkommen til Hele Verden i Skole 2010 / 3 IBIS hvem er vi? / 3 Hele Verden i Skole-kampagnen / 3 Global undervisning en del af folkeskolens Fælles Mål

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge Hvis bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge d Indholdsfortegnelse Hvis bare jeg havde vidst det Psykisk 1. hjælp for unge Lærervejledning Udgivet af Dansk Røde Kors Tak for

Læs mere

Hele Verden i Skole 2011. Lærermateriale til LæseRaketten

Hele Verden i Skole 2011. Lærermateriale til LæseRaketten Hele Verden i Skole 2011 Lærermateriale til LæseRaketten 1 Lærermaterialet til LæseRaketten 2011 er udviklet af Hele Verden i Skole-kampagnetemaet på IBIS. Mille Ettrup Klein, Sine Pam Jensen og Iben Sander

Læs mere

Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden.

Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden. Sierra Leones børn OPGAVER til Sierra Leones børn David Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden. Hvad leger vi?

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Vi håber, I får glæde af materialet. God fornøjelse.

Vi håber, I får glæde af materialet. God fornøjelse. Kære underviser, Vi har samlet 21-23 aktiviteter, der sætter webetik og digital dannelse på skoleskemaet og på forældremødet. Målet er, at børn og unge både kan arbejde med det, der interesserer dem, og

Læs mere

42 veje til bedre trivsel

42 veje til bedre trivsel Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel M E T O D E H Å N D B O G Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel Nærværende metodehåndbog er en del af kampagnen Attention Mobning, der er et

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Danmarks Matematiklærerforening Forlaget Matematik

Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Danmarks Matematiklærerforening Forlaget Matematik Matematikkens Dag Matematik på Spil Forlaget Matematik Indhold Matematik på Spil Information og konkurrencer Forord... 5 Indledning... 6-7 Oversigt over aktivitetsoplæg - egnethed til trin... 8 Matematikkens

Læs mere