talk Klyngebombe forbrændte Muhammed Lad dine elever tage stilling til TORTUR s. 19 Er Tavshed Guld? burde Røde Kors råbe højere? s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "talk Klyngebombe forbrændte Muhammed Lad dine elever tage stilling til TORTUR s. 19 Er Tavshed Guld? burde Røde Kors råbe højere? s."

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING talk KRIG I LIBANON: Klyngebombe forbrændte Muhammed Lad dine elever tage stilling til TORTUR s. 19 Er Tavshed Guld? burde Røde Kors råbe højere? s. 13 PROPAGANDA eller INFORMATION? Dine elever diskuterer krigsplakater s. 10

2 indhold TALK KRIG ET NØDVENDIGT DEBATINDLÆG Krigens regler og Røde Kors... 4 Målgruppe og fag... 4 Et magasin... 5 Website et supplement og værksted... 5 Lærervejledningen et idekatalog... 5 Krig, krigens regler og andre konventioner. 6 talk KRIG og Fælles Mål Et startskud, der kan mærkes... 7 Titel: talk KRIG Materialet består af et magasin til elever, websitet rodekors.dk/skole/krig og en lærervejledning. Det er målrettet klasse. Materialet er udgivet af Dansk Røde Kors med støtte fra Danida, Undervisningsministeriets tips- og lottomidler, Knud Højgaards fond, Margot og Thorvald Dreyers fond og Mads Clausens fond. Materialet er gratis. Du betaler kun for porto og ekspedition. Klassesæt kan bestilles hos Dansk Røde Kors. Redaktionen er afsluttet januar Redaktion: Jesper Malm (ansv.), Torben Blankholm, Line Rønnow og Lene Vendelbo. Forfatter og pædagogisk konsulent: Torben Blankholm OM KRIG Opgave 1: Fakta om Israel, Libanon og Hizbollah... 8 Opgave 2: Hvorfor er der krig?... 8 Opgave 3: Krigens regler i spil... 9 Opgave 4: Panel om krig... 9 Opgave 5: Krigsplakater Forsidefoto: ICRC/Marko Kokic Layout: Paramedia 1556 Tryk: Handy-Print A/S ISBN: Dansk Røde Kors, januar 2011, 1. udgave, 1. oplag eksemplarer. Dansk Røde Kors Postboks 2600 Blegdamsvej København Ø

3 DANMARK I KRIG Opgave 6: Soldat i Afghanistan Opgave 7: Hvorfor er Danmark i krig i Afghanistan? Opgave 8: Røde Kors har en særlig rolle i krig Opgave 9: Hvad gør nationale og internationale organisationer? Opgave 10: Er tavshed guld? Opgave 11: Kampagneplakat om danske soldater i Afghanistan KOPISIDER 1: Fakta om Israel, Libanon og Hizbollah : Hvorfor er der krig? : Krigens regler i spil : Panel om krig : Krigsplakater : Soldat i Afghanistan : Hvorfor er Danmark i krig i Afghanistan? : Røde Kors har en særlig rolle i krig : Hvad gør nationale og internationale organisationer? : Er tavshed guld? BØRN I KRIG Opgave 12: Var på vej til talentkonkurrence, men Opgave 13: Dit billede af en børnesoldat.. 16 Opgave 14: Børn og unge oplever krig! : Kampagneplakat om danske soldater i Afghanistan : Var på vej til talentkonkurrence, men : Dit billede af en børnesoldat : Børn og unge oplever krig! : Tortur og onde drømme : Træk en krig tjek en krig! : Efter krigen hvad så? EFTER KRIGEN Opgave 15: Tortur og onde drømme : Forbud mod vejsidebomber, førerløse fly og? : Krigens regler kort fortalt Opgave 16: Træk en krig tjek en krig! Opgave 17: Efter krigen hvad så? Opgave 18: Forbud mod vejsidebomber, førerløse fly og?... 21

4 talk KRIG et nødvendigt debatindlæg Muhammed Hajj Mussa (på forsiden) er en af de mange skæbner, dine elever kan læse om i magasinet talk KRIG. Han er et af de børn og voksne, som blev ofre for krigen i Libanon i 2006, da han kørte over en klyngebombe og fik benene sprængt af. Krige og væbnede konflikter er en del af hverdagen for millioner af mennesker i verden, og det tyder ikke på, at der bliver færre af dem. I Danmark har vi fået krigen tættere pga Danmarks militære og fredsbevarende indsatser i verden. Og en hel del familier har mistet nogle af deres nærmeste i Afghanistan. Krigens regler og Røde Kors Krigens regler sætter rammerne for, hvad der er tilladt og forbudt i krig. Reglerne er resultatet af et mere end 150-årigt internationalt samarbejde for at undgå de værste følger af krigens rædsler både for civile og soldater. Røde Kors har mange opgaver i forbindelse med krige: undervisning i krigens regler, overvågning af at reglerne overholdes, besøg hos krigsfanger, hjælp til syge og sårede, hjælp med genopbygning og meget mere. Tab og krig Arbejdet med krigens regler og følgerne af krig vil måske berøre nogle af dine elever personligt. Nogle kommer måske oprindeligt fra et land, hvor der er krig. Andre har familie, som har været udsendt for Danmark i enten Irak eller Afghanistan. I denne lærervejledning fokuserer vi ikke særligt på tab eller sorg. Alligevel håber vi, at du vil give rum og mulighed for at lade dine elever diskutere døden og de svære ting, der er forbundet med den. Du er velkommen til at ringe eller maile til os i Røde Kors skoletjeneste, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gribe undervisningen an. Målgruppe og fag Materialet retter sig mod undervisning i udskolingen i fagene historie, samfundsfag, geografi, billedkunst og dansk. Det er også velegnet til tværfaglige forløb og som oplæg til projektarbejde. Alle opgaver og aktiviteter tager udgangspunkt i Fælles Mål 2009 for klasse. 4

5 talk KRIG et nødvendigt debatindlæg Et magasin Magasinet talk KRIG er det tredje nummer i Dansk Røde Kors serie til udskolingen. Med en tematisk og debatskabende tilgang skitserer vi nogle centrale problemstillinger om krig og væbnede konflikter i verden og forskellige aktørers holdninger til dem. I de to andre numre sætter vi henholdsvis hiv/aids og klima til debat. Magasinet talk KRIG består af fire temaer: Krig, Danmark i krig, Børn i krig og Efter krigen. Hvert tema er bygget op efter samme struktur: Casehistorier, der sætter ansigter på temaet og konkretiserer problemstillingerne. Dilemmaer og tests, der udfordrer elevernes egne holdninger og får dem til selv at tage stilling. Kvalificerende viden, som eleverne kan læne sig op af, når de træffer deres valg. Andres holdninger, som eleverne kan spejle deres egne holdninger og valg i. Website et supplement og værksted På rodekors.dk/skole/krig kan eleverne finde tests, quizzer, baggrundsmateriale, links og flere oplysninger om krig og krigens regler. Websitet indeholder også fotos og videoklip, som lægger sig til nogle af casehistorierne i magasinet. Desuden ligger magasinet og lærervejledningen som pdf-filer, der kan anvendes til at vise opslag fra magasinet og kopisiderne på interaktive tavler. Lærervejledningen et idekatalog Lærervejledningen bygger på det samme princip som magasinet at konklusionerne ikke findes på forhånd, men derimod opstår i klasseværelset, i dialogen eleverne imellem og mellem eleverne og dig som lærer. Til nogle af kopisiderne er der facitsider. Find dem på rodekors.dk/skole/krig/laerer Lærervejledningen er et idekatalog med forskellige forslag til opgaver, aktiviteter og arbejdsformer nogle lægger op til par- og gruppearbejder, andre til klassesamtaler og plenumdiskussioner. Du kan udvælge de aktiviteter og arbejdsformer, der passer bedst til din undervisning og elevernes præferencer. Vejledningen har et forslag til en fælles start på et undervisningsforløb om krig og er derefter struktureret efter de samme fire temaer som magasinet. Under hver aktivitet kan du se, hvilke fag den retter sig imod, hvilke mål den stræber mod at opfylde (med udgangspunkt i Fælles Mål 2009), og hvor meget tid der skal afsættes til at gennemføre den i klassen. Derudover er der en liste over de nødvendige materialer og en beskrivelse af aktivitetens forløb lektion for lektion. Alle kopisiderne er samlet bagerst i vejledningen. Vejledningen indeholder desuden et kort faktuelt kapitel med baggrundsviden til læreren om krigens regler. 5

6 talk KRIG et nødvendigt debatindlæg Krig, krigens regler og andre konventioner Krigens regler kaldes også for både Genève-konventionerne og den humanitære folkeret. I magasinet kalder vi det for krigens regler. De består af en række konventioner og protokoller og er et dynamisk regelkompleks, der er udviklet gennem de seneste 150 år, og som løbende kommer til debat, når der kommer nye våben og kampformer til (se oversigt over den historiske udvikling på rodekors.dk/skole/krig/laerer). Der findes regler for krig tilbage fra oldtiden, men Genève-konventionerne og Haag-reglerne er det regelsæt, som gælder i dag. Dertil kommer, at menneskerettighederne i stigende omfang bliver brugt under væbnet konflikt. I fredstid er det landets love og menneskerettighederne, som regulerer samfundslivet. Når et land bliver kastet ud i en krig, træder krigens regler i kraft. Når et land er i krig, kan en regering begrænse borgernes rettigheder, hvis de mener, at landets sikkerhed er i fare. Typisk er det forsamlings- og ytringsfriheden, det går ud over. Der er en kerne af ufravigelige rettigheder, som er fælles for krigens regler og menneskerettighederne. Det er blandt andet retten til livet, forbuddene mod slaveri, tortur og umenneskelig behandling samt forbud mod lovgivning med tilbagevirkende kraft. Oversigt over love i krig og fred GRUNDLOVEN AF 1849 Indeholder frihedsrettigheder FN-PAGTEN Hovedregel: Forbud mod at starte en krig Undtagelse: Selvforsvar, FN-resolution MENNESKERETTIGHEDSKONVENTIONER DEN HUMANITÆRE FOLKERET/REGLER FOR KRIG 1948 Verdenserklæringen om menneskerettigheder 1948 Folkedrabskonventionen 1950 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 1965 Racediskriminationskonventionen 1984 Torturkonventionen 1989 Børnekonventionen 2002 Tillægsprotokol til Børnekonventionen om børns deltagelse i væbnede konflikter 2006 FN s konvention om tvungne forsvindinger GENÈVE-KONVENTIONERNE Beskyttelsesreglerne Genève-konvention I af 1949 Genève-konvention II af 1949 Genève-konvention III af 1949 Genève-konvention IV af 1949 Tillægsprotokol I til GK af 1977 Tillægsprotokol II til GK af 1977 HAAG-REGLERNE Midler og metoder i krig 1868 St. Petersborg-deklarationen 1899 Haag-deklarationerne 1907 Landkrigsreglementet 1954 Kulturkonventionen 1980 Våbenkonventionen 1993 FN s konvention om forbud mod kemiske våben 1997 Ottawa-traktaten 2008 Konventionen om klyngeammunition FÆLLES FOR MENNESKERETTIGHEDER OG DEN HUMANITÆRE FOLKERET Forbud mod diskrimination pga. race, farve, køn el. religion Retten til liv Forbud mod tortur Forbud mod grusom behandling Forbud mod umenneskelig og nedværdigende behandling Forbud mod slaveri Forbud mod at anvende loven med tilbagevirkende kraft 6

7 talk KRIG et nødvendigt debatindlæg talk KRIG og Fælles Mål 2009 I arbejdet med talk KRIG kommer eleverne til at arbejde med en række trin- og slutmål for fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk fra Fælles Mål Krigens regler er en samling af internationale konventioner og protokoller til arbejdet med konfliktløsning og fredsbevarelse og er derfor en central del af Fælles Mål for både historie og samfundsfag. Røde Kors har i arbejdet med krige, konflikter og katastrofer en række centrale opgaver og er med sin globale struktur en væsentlig interesseorganisation. Viden om Røde Kors og Røde Kors arbejde indgår også som en del af Fælles Mål. Læs mere om fælles mål under selve opgaverne. Et startskud, der kan mærkes Når klassen skal i gang med et emne om krig og krigens regler, er der gode muligheder for at lave et godt fælles afsæt. Der er flere velegnede dokumentar- og spillefilm, som sætter fokus på krig, krigens regler og de mange dilemmaer, der opstår i kampens hede. Saving Private Ryan (spillefilm): Instruktør Steven Spielberg, 1998, tid: 2 t 49 min, tilladt over 15 år. Giver et stærkt visuelt og auditivt billede af, hvordan det er at være i krig. Filmen viser flere dilemmaer om krigens regler i spil, fx om hvad man skal/kan stille op med en krigsfange. Filmen kan lejes i eksempelvis Blockbuster. Johnny Mad Dog (spillefilm): Instruktør Jean-Stéphane Sauvaires, 2008, tid: 1 t 37 min, tilladt over 15 år. Er en barsk historie om børnesoldater i Afrika. Filmen er optaget i Liberia, som har været præget af en borgerkrig, hvor der blev brugt børnesoldater. Filmen kan lejes i eksempelvis Blockbuster. Armadillo (dokumentarfilm): Instruktør Janus Mertz, 2010, tid: 1 t 40 min., tilladt over 15 år Giver et personligt og stærkt indblik i livet for de danske soldater, der er udstationeret i Afghanistan. Bestil filmen på filmstriben.dk/skole Unge på flugt (rollespil): Gennem rollespillet Unge på flugt oplever de unge, hvordan det er pludselig at blive fanget i krigens rædsler og flygte over hals og hoved. I rollespillet prøver de at være flygtninge i et døgn. Ungdommens Røde Kors tilbyder at planlægge og gennemføre rollespillet. Læs mere på urk.dk/hvad-goer-vi/fortalervirksomhed/unge-paa-flugt 7

8 Om krig talk KRIG 1. Fakta om Israel, Libanon og Hizbollah Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Geografi, historie og samfundsfag. At eleverne skaber sig et historisk og geografisk overblik over konflikten ved at læse og forstå faglige tekster i skriftlig og digital form. At eleverne bruger informationerne til at udtrykke sig kort, forståeligt og klart om problemstillingen. 4 lektioner. talk KRIG, kopiside 1, computere med netadgang og UNI-login til EMU en. Desuden papir i A4 og/eller A3 til faktaarket samt lim eller limstift. En opgave, der sætter eleverne i gang med at skaffe sig baggrundsviden om konflikten mellem palæstinensere og israelere i Mellemøsten. 1. og 2. lektion: Eleverne læser s. 4-7 og i talk KRIG og søger relevant information i Aschehoughs leksikon. Mind eleverne om at tage noter og finde kort og illustrationer. 3. og 4. lektion: Eleverne skriver tekster til deres faktaark om Hizbollah, Libanon og Israel. Tekst og illustrationer monteres på de tre faktaark. Yderligere materialeforslag: Hvis man har elever, der har brug for udfordringer i forhold til kildekritik, kan man vælge at lade dem tjekke oplysningerne i Aschehoughs leksikon med tilsvarende oplysninger fra Wikipedia.dk og Leksikon.org 2. Hvorfor er der krig? Fag: Historie og samfundsfag. Mål: At kunne læse, forstå og vurdere informationer i faglige tekster. At opnå viden om krig og krigens regler. Tidsforbrug: 1 lektion. Materialer: talk KRIG, kopiside 2 og 19. Beskrivelse: Faktuelle spørgsmål til s Der er facit til denne opgave rodekors.dk/ skole/krig/laerer 8

9 talk KRIG 3. Krigens regler i spil Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Samfundsfag, historie, dansk og billedkunst. Det er målet, at eleverne skal opnå en grundlæggende og personlig viden om krigens regler, og hvordan de fungerer og udfordres i praksis i krigen i Libanon. Herudover, at de får viden om, at krige kan være lovlige og ulovlige, og at de anvender plakaten som medie til at formidle og kommunikere et budskab. 5 lektioner. talk KRIG, computere med netadgang, kopiside 3, mobiltelefon med kamera og kabel eller bluetooth til at overføre billederne til computer samt papir i 70x100 til plakaten og lim eller limstift. Med udgangspunkt i den væbnede konflikt mellem Israel og Libanon/ Hizbollah skal eleverne bruge krigens regler i praksis med de dilemmaer, som krig fører med sig. Opgaven afsluttes med, at eleverne udvælger de vigtigste af krigens regler og præsenterer dem ved at fremstille en plakat. Fotos kan findes på rodekors.dk/skole/krig Aschehoughs leksikon på EMU en: skoda.emu.dk. Log på med UNI-login. Vælg Aschehoughs leksikon. Søg på Israel eller Libanon. Polfoto på EMU en: skoda.emu.dk. Under overskriften Avisartikler og pressefoto vælges Polfoto. 1. og 2. lektion: Eleverne læser s. 4-7 og i talk KRIG, sætter sig ind i krigens regler på kopiside 19, ser videoen og besvarer opgaverne på kopiside og 4. lektion: Quizzen gennemføres. De vigtigste regler for krig udvælges og formuleres i eget sprog. Der søges efter billeder til plakaten på de foreslåede hjemmesider. Forskellige skitser til plakaten fotograferes og printes ud, så den endelige version kan vælges. 5. lektion: Plakaten fremstilles i fuld størrelse. 4. Panel om krig Fag: Mål: Tidsforbrug: Historie og samfundsfag. At overveje sin egen indstilling til krig som middel til at løse konflikter. Indsamling og systematisering af oplysninger om andre menneskers holdninger. 4 lektioner. 9

10 talk KRIG Materialer: Beskrivelse: talk KRIG, kopiside 4, kamera eller mobiltelefon med kamera samt underlag og noget at skrive med, når spørgeskemaerne skal udfyldes. Aktiviteten er velegnet til et gruppearbejde, hvor grupperne deles om at indsamle, systematisere og konkludere svarene og sætte dem op sammen med billeder af deltagerne. 1. lektion: Der samtales om, hvad et panel/en vox pop er. Eleverne besvarer selv spørgsmålene på kopiside 4 og tager billeder af hinanden. Derefter fordeles de praktiske opgaver (spørgeskemaer, kameraer og hvem gør hvad), og der tales om, hvordan man henvender sig til voksne for at få dem til at besvare spørgsmålene seriøst. Det kan være hjemmearbejde at få forældrene til at svare på spørgsmålene. 2. lektion: Panelundersøgelsen gennemføres i praksis i lokalsamfundet. 3. og 4. lektion: Billeder lægges ind på computeren, og svarene skrives ind. Svar og billeder sættes sammen, printes ud og hænges på opslagstavlen i de tre grupper: elever, deres forældre og mennesker i lokalsamfundet. Arbejdet rundes af med en klassesamtale og debat om indstillingen til, hvornår krig er ok. 5. Krigsplakater Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Dansk og billedkunst. At eleverne får øvelse i billed- og kommunikationsanalyse, øver sig i interview- og notatteknik, får viden om plakater som kampagne og propagandamiddel under 2. Verdenskrig og i dag. 2 lektioner. Computere med netadgang, kopiside 5 og evt. plakater og tv-spots fra det danske forsvar. Fokus er billed- og kommunikationsanalyse på plakatpropaganda fra fx Tyskland og England/USA under 2. Verdenskrig. Eventuelt sat i relation til plakater og tv-spots fra det danske forsvar i dag. Analysen tager udgangspunkt i en model fra faget billedkunst og slutter med at sætte fokus på kommunikationen: afsender, budskab, hensigt og modtager/målgruppe. 10

11 Danmark i krig talk KRIG 6. Soldat i Afghanistan Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Dansk og samfundsfag. At eleverne både lærer at forholde sig analytisk til faglige tekster og billeder i en samfundsfaglig kontekst og at udtrykke sig skriftligt i en sammenhængende og disponeret form her i form af en fri fiktiv tekst om tanker og følelser samt en stram faglig tekst i form af en anmeldelse. 3 lektioner. talk KRIG, kopiside 6 og computere med netadgang. Kopisiden indeholder to opgaver. 1. Eleverne skal afprøve en humoristisk test om et alvorligt emne på rodekors.dk/skole/krig 2. Eleverne skal gennemføre en kombineret analyse- og skriveopgave. De skal vælge det billede, som siger dem mest om soldaten Anders. 1. lektion: Eleverne gennemfører testen, læser teksterne og vælger et billede på rodekors.dk/skole/krig 2. og 3. lektion: Eleverne går i gang med at tømme deres billede for indhold og associere på det. De skriver derefter deres historie om Anders og sætter den op sammen med fotografiet på computer. 7. Hvorfor er Danmark i krig i Afghanistan? Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Samfundsfag og historie. At eleverne opnår viden om baggrunden for, at Danmark har soldater i Afghanistan og formålet for indsatsen. Diskussionsøvelsen giver eleverne mulighed for at få indblik i, at mennesker taler ud fra et personligt og/eller fagligt værdigrundlag, når de deltager i samfundsdebatten. Og at eleverne får mulighed for at udvikle deres kritiske sans og afprøve deres færdigheder i at debattere. 1 lektion. talk KRIG, kopiside 7 og evt. computere med netadgang. Kopisiden indeholder faktuelle spørgsmål til s i talk KRIG og fortsætter med en kort diskussionsøvelse i elevpar. Svarene på de faktuelle spørgsmål kan eleverne finde i hæftet i kort form. Elever, der bliver hurtigt færdige, kan man bede om at gå ind på FN s og NATO s hjemmesider for at finde uddybende svar. 11

12 talk KRIG 1. lektion: Eleverne læser s i talk KRIG og besvarer spørgsmålene på kopiside 7. Derefter deles klassen i par, som forbereder og gennemfører diskussionsøvelsen. Yderligere materialeforslag: Forenede Nationer: un.dk eller un.org/en NATO: nato.int 8. Røde Kors har en særlig rolle i krig Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Historie, samfundsfag og geografi. At eleverne tilegner sig viden om Røde Kors historie, symboler og vigtigste opgaver og princippet om neutralitet, at de læser, forstår og vurderer informationer i faglige tekster og forholder sig til menneskers levevilkår i eget og andre samfund. 2-3 lektioner afhængigt af, om der gennemføres en klassesamtale. talk KRIG, kopiside 8, computere med netadgang, papir til den blå bog og et atlas eller et kort over Asien. Kopiside 8 indeholder to dele med faktuelle spørgsmål til: 1) Røde Kors har en særlig rolle i krig på s i talk KRIG. 2) Case om Rumal på s i talk KRIG med tilhørende video. Eleverne kan finde de fleste svar i talk KRIG. Der er facit til denne på rodekors.dk/skole/krig/laerer. Ud over de faktuelle spørgsmål opfordres eleverne til at lave deres egen blå bog og sammenligne den med Rumals. 1. lektion: S i talk KRIG læses og opgaverne besvares og gennemgås i fællesskab. 2. og evt. 3. lektion: Eleverne læser s i talk KRIG, ser videoen om Rumal og besvarer spørgsmålene om Rumal på kopiside 8. Derefter skriver eleverne deres egen blå bog og Rumals over for hinanden på et stykke papir. Nederst på siden skriver de om ligheder og forskelle. Elevernes arbejde kan hænges på opslagstavlen og danne udgangspunkt for en klassesamtale om livsvilkår, og hvad der er årsag til, at levevilkårene er så forskellige i Afghanistan og Danmark. 12

13 talk KRIG 9. Hvad gør nationale og internationale organisationer? Fag: Samfundsfag og historie. Mål: At eleverne opnår indsigt i og viden om de nationale og internationale organisationer, som omtales i talk KRIG. Tidsforbrug: 2 lektioner. Materialer: Talk KRIG, computere med netadgang og kopiside 9. Beskrivelse: Klassen skal i fællesskab skaffe sig viden i form af et vægleksikon om de nationale og internationale organisationer, som omtales i talk KRIG. 1. og 2. lektion: Indret et område enten på en væg eller en opslagstavle og giv det overskriften Vægleksikon. De ti organisationer fordeles mellem klassens elever i par eller tremandshold. Hvert par eller hold laver et opslag på fem til ti linjer om deres organisation. Opslagene hænges i alfabetisk orden under overskriften Vægleksikon. Arbejdet kan afsluttes med en kort samtale, hvor parrene fortæller om deres organisation. 10. Er tavshed guld? Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Information: Beskrivelse: Samfundsfag og historie. At eleverne arbejder med dilemmaer om krigens regler og om Røde Kors rolle og princip om neutralitet. Arbejdet giver eleverne mulighed for at reflektere over egne og andres opfattelser og derved opnå viden og indsigt i personlige og samfundsmæssige værdier. 4 lektioner. talk KRIG, kopiside 10 og 19, computere med netadgang og filmen Saving Private Ryan (Instruktør Steven Spielberg, 1998, tid: 2 t 49 min, tilladt over 15 år). Opgaven sætter fokus på det, man i Røde Kors kalder det stille diplomati altså dilemmaet om, at Røde Kors hjælpearbejdere oplever overtrædelser af krigens regler, når de besøger krigsfanger i fængsler, uden at kunne sige noget om det til offentligheden. Røde Kors gør alt, hvad der er i deres magt, for at stoppe overtrædelserne. De taler med fængselsledelsen, de relevante myndigheder og med repræsentanter fra regeringen i landet, hvis det er nødvendigt. En dilemmaøvelse, hvor eleverne først sætter sig ind i baggrundsstoffet og derefter tager individuel stilling til spørgsmålene. Til slut kan man tage en samtale i klassen om de fire spørgsmål. 1. lektion: Filmen Saving Private Ryan indeholder blandt andet en scene, der sætter fokus på et dilemma om behandling af krigsfanger. Man kan vælge at se 13

14 talk KRIG klippet fra det sted, hvor kampen om radarstationen begynder (tidskode ca. 1 t 22 min.) kampen slutter med en meget blodig scene, hvor kammeraten dør. Eller man kan starte efter kampen (tidskode ca. 1 t 28 min.) og slutte, da diskussionen er slut (tidskode ca. 1 t 39 min. 30 sek.). Vis klippet og lad eleverne to og to tale om, hvordan de synes, at kaptajn John Miller løser sin opgave med at overholde krigens regler og samtidig holde moralen højt i delingen. 2. og 3. lektion: Eleverne læser teksterne og ser klippet. Derefter tager de stilling til de fire spørgsmål på kopiside lektion: Samtale om de fire spørgsmål i klassen. Det kan gøres ved at benytte værdilinjer : På gulvet tegnes en linje eller lægges et stykke reb. Ved den ene ende skriver man: Helt enig ved den anden ende står der: Helt uenig. Man tager nu spørgsmålene et for et, og lader eleverne stille sig det sted på linjen, som passer til deres synspunkt. Læreren kan nu spørge udvalgte elever om, hvorfor de står, hvor de står og lade dem begrunde deres holdning. Eller man kan dele eleverne langs linjen i to dele og lade dem parallelforskyde sig, så de kommer til at stå over for hinanden to og to og her lade dem udveksle synspunkter og begrundelser for dem. 11. Kampagneplakat om danske soldater i Afghanistan Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Dansk og billedkunst. Eleverne søger viden om, hvordan det er at være udsendt som dansk soldat i Afghanistan og om kampagnen Støt vore soldater. På baggrund af denne viden er det målet, at de fastlægger tema, budskab, hensigt og målgruppe for en selvvalgt kampagne om Danmarks indsats i Afghanistan. Eleverne udformer skitser til kampagneplakater og vælger en, som de laver i fuld størrelse. 6 lektioner. Talk KRIG, kopiside 11, computere med netadgang, skitsepapir, farveblyanter, sorte tudser og/eller layoutprogram. Hvis plakaterne fremstilles i fuld størrelse bruges papir ca. 70x100 cm, sorte tudser og temperamaling med pensler, palet og glas til vand. 1. lektion: Kopisiden deles ud og læses igennem. Eleverne henter viden og inspiration ved at læse teksten og besøge hjemmesider om danske soldater i Afghanistan. 2. lektion: Klassen inddeles i grupper, som tager stilling til og besvarer spørgsmålene under Vælg et tema... på kopiside lektion: Der udarbejdes tre til fire skitseforslag til plakater i størrelsen 1:10 eller 1:5. 14

15 talk KRIG 4. og 5. lektion: En plakat udføres i fuld størrelse. 6. lektion: Ophængning af plakater med efterfølgende billedsamtale, hvor overvejelserne om budskab og målgruppe mm. inddrages. Yderligere materialeforslag: For at højne aktualiteten kan man enten bede eleverne om at undersøge aviser og blade for artikler om udsendte danske soldater, eller man kan foretage søgninger i dagbladenes artikelbase Infomedia og i Polfoto via skoda.emu.dk. Hvis eleverne ikke er vant til at søge i de to databaser, anbefales det at foretage nogle søgninger sammen med klassen det er to store og professionelle databaser. Når eleverne lærer lidt om at søge i dem, får de adgang til en guldgrube af artikler og billeder. Hvis man vælger pdf-udgaven af artiklerne får man dem, som de så ud, da de blev bragt i avisen. 15

16 Børn i krig talk KRIG 12. Var på vej til talentkonkurrence, men Fag: Samfundsfag og geografi. Mål: At eleverne opnår viden om børnesoldaters vilkår, Børnekonventionens regler for børnesoldater, geografisk viden om Sierra Leone og om hvad Røde Kors gør for at hjælpe tidligere børnesoldater i Sierra Leone Tidsforbrug: 1 lektion. Materialer: talk KRIG, atlas/kort over Afrika og kopiside 12. Beskrivelse: Information: Det er faktuelle spørgsmål om børnesoldaten Ismael Beah, om landet Sierra Leone og om reglerne for børnesoldater. Eleverne kan finde svarene på s i talk KRIG samt i et atlas. Der er facit til denne opgave på rodekors.dk/skole/krig/laerer Uddraget på s. 28 i talk KRIG er fra bogen Den lange vandring en drengesoldats erindringer af Ishmael Beah, Gyldendal 2007, 237 sider. Forfatteren er født i 1980 i Sierra Leone og bor nu i USA. Bogen er udgivet i knap 30 lande og kan skaffes via skole- eller folkebiblioteket. 13. Dit billede af en børnesoldat Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Information: Beskrivelse: Samfundsfag, historie og dansk. At eleverne opnår viden om børnesoldater og regler om børnesoldater i et historisk perspektiv. At de får et indblik i nogle af de problemstillinger anvendelsen af børnesoldater giver for børnene, deres familier og for samfundet. Derudover skal eleverne opnå øvelse i at analysere og uddrage viden af forskellige teksttyper samt at reflektere og udtrykke egne holdninger til en given sag. 6 (7 lektioner, hvis der gennemføres en fremlæggelse/debat i klassen). talk KRIG, kopiside 13, artiklen Krigsbørn i Sierra Leone på rodekors.dk/skole, computere med netadgang og dokumentarfilmen I soldatens fodspor på filmstriben.dk/skole talk KRIG omtaler kort FN s Børnekonvention. På kopisiden er der en boks med de allervigtigste regler om børnesoldater. Det er en større opgave, som lægger op til et individuelt arbejde. Arbejdet kan afsluttes med en ophængning af elevernes billeder og tekster, der bruges til en samtale om børnesoldater og reglerne i FN s tillægsprotokol. 16

17 talk KRIG 1. lektion: S i talk KRIG og artiklen Krigsbørn i Sierra Leone på rodekors.dk/ skole. Når teksterne er læst, kan eleverne tale om dem i grupper og formulere de vigtigste hovedpunkter i fællesskab. 2. og 3. lektion: Anvendes til at se dokumentarfilmen I soldatens fodspor den tager 89 min. 4. lektion: Samtale om og analyse af filmen: kort handlingsreferat, personkarakteristik af hovedkaraktererne, filmens måde at fortælle på samt overblik over de vigtigste fakta, filmen fortæller i relation til børnesoldater. 5. og 6. lektion: Eleverne arbejder individuelt med at se, vælge og downloade billeder fra rodekors.dk/skole. Husk eleverne på at læse boksen, inden de går i gang med at tænke over og besvare opgaverne på kopiside 13. Evt. 7. lektion: Arbejdet kan eventuelt afsluttes med en ophængning af elevernes billeder og tekster, som bruges til en samtale i klassen om børnesoldater og reglerne i FN s tillægsprotokol. Yderligere materialeforslag: Johnny Mad Dog (spillefilm): Instruktør Jean-Stéphane Sauvaires, 2008, tid: 1 t 37 min, tilladt over 15 år. Filmen er omtalt på side 7.. Uskyldige stemmer (spillefilm): Instruktør Luis Mandoki, 2004, tid: 2 timer, tilladt over 15 år. El Salvadors regering rekrutterer drenge fra 11-års alderen, og hovedpersonen står derfor for tur. Filmen kan hentes på dfi.dk/boern_og_unge/ Undervisning/Film-i-skolen.aspx One Goal (dokumentarfilm): Spanien 2008, instruktion: Sergi Augusti, s/h stills: Pep Bonet, spilletid: 20 min. The Amputees Football Team fra Sierra Leone består af unge mænd, som er blevet handicappede under eller efter borgerkrigen i landet Filmen kan hentes på salaam.dk Mapi Liberia (dokumentarfilm): Tyskland/Ghana 2009, Instruktion: Loraine Blumenthale og Michael Schmitt, Spilletid: 43 min. Filmen fra Liberia viser, hvordan fodbold og fællesskabet omkring holdet er med til at give både flygtninge og trænere et indhold i livet og et mål i deres tilværelse. Filmen kan hentes på salaam.dk 17

18 talk KRIG 14. Børn og unge oplever krig! Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Dansk, geografi og historie. At eleverne ser dokumentarfilm og læser fagtekster for at skaffe sig viden om, hvordan det er som barn at blive påvirket af krig, og at de sætter krigsbørnenes oplevelser i en historisk og geografisk kontekst for at skabe overblik og viden. 6 lektioner: 2 lektioner til at se dokumentarfilmen Som fugle i et bur samt 4 lektioner til opgaverne på kopiside 14. talk KRIG, kopiside 14, artikler og videoer på rodekors.dk/skole/krig, computere med netadgang. Evt. bestilling af filmlokale. Kopisiden lægger op til, at eleverne individuelt skriver en avisartikel om krigen og om de unges tanker og oplevelser under en krig. Hvis eleverne ikke har arbejdet med avisgenren, vil det være oplagt at tale om de forskellige artikeltyper og at sætte fokus på begreber som rubrik, manchet, underrubrikker samt illustration og billedtekst. Man kan enten lade eleverne selv vælge en passende artikeltype eller vælge en, som alle elever skal anvende. 1. og 2. lektion: Klassen ser og taler om dokumentarfilmen Som fugle i bur om Ivana fra Bosnien. Gå ind på filmstriben.dk/skole og søg på filmtitlen. Der er udarbejdet materiale til filmen, som kan findes via Det Danske Filminstituts hjemmeside dfi.dk/boern_og_unge/undervisning.aspx 3. til 5. lektion: De fire opgaver er placeret på fire kort. Man kan enten lade eleverne vælge emnerne efter interesse, eller man kan klippe kortene ud og lade dem trække lod. Eleverne forbereder sig ved at læse tekster og se videoklip. Derefter udarbejder eleverne en disposition, inden de skriver deres artikel. Til slut læses korrektur, og der vælges illustrationer enten på rodekors.dk/ skole eller Aschehoughs leksikon på EMU en: skoda.emu.dk, og der skrives billedtekster. 6. lektion: De færdige avisartikler præsenteres fx ved en udstilling på opslagstavlen med en efterfølgende klassesamtale og evaluering. Yderligere materialeforslag: I skjul og Slaver (dokumentar) Instruktører: Hanna Heilbom, David Aronowitch og Mats Johansson, 2002 og 2008, tid: 8 og 16 min. Drageløberen (spillefilm) Instruktør Marc Forster, 2008, tid: 2 t 8 min, tilladt over 11 år. Filmen giver med udgangspunkt i to drenges relation en overklassedreng og en søn af familiens tjener et billede af det modsætningsfyldte liv i Afghanistan. Filmene kan ses via filmstriben.dk. Der er udarbejdet undervisningsmateriale til filmene. Materialet kan hentes på Det Danske Filminstituts hjemmeside dfi.dk/boern_og_unge/undervisning/film-i-skolen.aspx 18

19 Efter krigen talk KRIG 15. Tortur og onde drømme Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Dansk og samfundsfag. At eleverne opnår viden om borgerkrigen i Bosnien, om tortur og posttraumatisk stress-syndrom, og at de opnår viden om og indsigt i reglerne om tortur i krigens regler og FN s torturkonvention, samt udvikler en forståelse af, at reglerne er et resultat af historiske processer, og at eleverne bliver bedre til at reflektere over deres forhold til medmennesker. 4 lektioner. talk KRIG, kopiside 15 og computere med netadgang. Kopisiden indeholder tre opgaver: Faktuelle spørgsmål til s i talk KRIG, opgaver om tortur og en opgave om følgevirkningerne af tortur posttraumatisk stress-syndrom PTSD. 1. og 2. lektion: Eleverne læser s i talk KRIG og svarer på de tilhørende spørgsmål der er facit til dem på rodekors.dk/skole/krig/laerer. Eleverne læser artiklen Tortur nej tak! på rodekors.dk/skole/krig, gennemfører testen Kan du lade være med at bruge tortur? og løser de tilhørende opgaver. 3. og 4. lektion: Eleverne søger viden om regler for tortur og om lidelsen PTSD på de anviste hjemmesider og på kopiside 19 om krigens regler. Arbejdet kan afsluttes med en klassesamtale og/eller ved, at eleverne afleverer en kort rapport. 16. Træk en krig tjek en krig! Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Historie, samfundsfag og geografi. At eleverne arbejder med tekster om krig og opnår viden om en krig og udviklingen af krigens regler set i et historisk og samfundsfagligt perspektiv. 4 lektioner. talk KRIG, kopiside 16 og computere med netadgang. Et oplæg til en paropgave om de ti krige, som nævnes i talk KRIG. De ti krige er sat på ti små kort, som kan klippes ud, så eleverne evt. kan trække lod imellem dem. 1. og 2. lektion: Klassen deles i op til ti par/grupper, og opgaven præsenteres: Parrene skal ud-arbejde et memo om deres krig enten i form af en kort powerpoint eller præsentation på den interaktive tavle. Eleverne opfordres til at udnytte 19

20 talk KRIG mediets muligheder for at forbedre formidlingen. Et memo er en kort og faktuel orientering, og formidlingen skal derfor have en tidsbegrænsning på fx fem minutter. 3. og 4. lektion: Parrene fremlægger deres memo for hinanden. Yderligere materialeforslag: Hvis man har elever, der har brug for udfordringer i forhold til kildekritik, kan man vælge at lade dem tjekke oplysningerne i Aschehoughs leksikon med tilsvarende oplysninger fra internet-leksikonet leksikon.org og fra udenrigsministeriets landefakta um.dk/da/menu/udenrigspolitik/ Landefakta 17. Efter krigen hvad så? Fag: Mål: Tidsforbrug: Materialer: Information: Historie, samfundsfag og dansk. At eleverne lærer at gøre rede for historiske begivenheder og at sætte dem i relation til omverdenens historie, at de får indsigt i og viden om forskellige måder at løse og efterbehandle konflikter på, og at de får indblik i forskellige styreformer og internationale organisationers arbejde. At eleverne lærer at anvende ny viden som baggrund for at diskutere sociale problemstillinger og konflikterne samt at lytte aktivt og være åbne og analytiske. 5 lektioner. talk KRIG, kopiside 17 og computere med netadgang. Desuden vil eleverne kunne finde væsentlige oplysninger i kapitel 4 (s ) af undervisningsmaterialet Når krigen raser, som kan downloades fra rodekors.dk/skole/krigenraser Videoklippet til Sydafrika er fra udsendelsen Sandhedens Apostel DR1 2002, tid: 2½ min. Ærkebiskop Desmond Tutu taler med Frank Esmann om to former for retfærdighed: straffende og genopbyggende retfærdighed. Se videoen på: rodekors.dk/skole/krigenraser. Vælg Krigens regler, Krigsforbrydelser og klippet Forsoning. 20

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater lærervejledning når BØRN slås når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser for regler børnesoldater og konsekvenser for børnesoldater d+ d+ Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

En dansk udgave af Exploring Humanitarian Law

En dansk udgave af Exploring Humanitarian Law Lærervejledning når krigen raser regler, dilemmaer og konsekvenser d+ En dansk udgave af Exploring Humanitarian Law når krigen raser regler, dilemmaer og konsekvenser DEN INTERNATIONALE RØDE KORS KOMITÉ

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet.

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet. Program for VI SKABER FRED! udstilling i Øksnehallen 28.dec. 27.jan. Dato Arrangement 2. jan: Udstillingen åbner 4.jan: AMOK ved Jon K. Lange Tidspunkt: 10.00-12.30 Klassetrin: 4.-6. klasse Varighed: 3

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Langt borte fra 1.-4. klasse

Langt borte fra 1.-4. klasse 1.-4. klasse Land Canada, 2003 Sprog Dansk tale Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel From far Away Instruktion Shira Avni og Serene El-Haj Daoud Varighed 7 min. Niveau 1. - 4. kl. Fag Billedkunst,

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag C Lærer(e) Peter Hansen-Damm/

Læs mere

Liberias børn. Opgaver

Liberias børn. Opgaver Opgaver Opgave 1: Håndtryk Det kan være sjovt at øve sig på noget, som er en skik i andre lande. Eleverne kan øve sig på at lave det håndtryk, som Frederick og Michael bruger, når de siger goddag. Opgave

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

Moduloversigt for national identitet-forløb

Moduloversigt for national identitet-forløb Moduloversigt for national identitet-forløb Mål: Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien. Overskrift på de 15 lektioner materiale

Læs mere

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP På europas-lande.dk kan du gå på opdagelse i hele Europa. Du kan læse om alt fra natur og miljø til historie og politik. På sitet kan du også møde børn fra andre

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM Klassesættet Mobbestop - Bland dig ikke udenom indeholder materiale til, at klassen kan udarbejde sine egne samværsregler og øve sig på

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen 1 En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Skole200 Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste Gentofte Et samarbejde mellem kirke og kulturmedarbejder Helle Hentzer & Karen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE Der er flere elementer i Verden på Mærkerne. Tilsammen udgør de et varieret undervisningsforløb af mindst en uges varighed. Formålet med Verden

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen Start

Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start er en integreret del af systemet Stavevejen Start. Stavevejen Start består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette

Læs mere

Introduktion & spilleregler

Introduktion & spilleregler Introduktion & spilleregler - 1 - Indhold... 3 Sådan spilles spillet... 3 Forberedelse... 3 Afdækning... 4 Håndtering... 4 Refleksion... 4 Spillets formål... 5 Spillets tilblivelse... 5 Etiske dilemmaer...

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

BØRNS RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL MELLEMTRINNET 4.kl -6.kl

BØRNS RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL MELLEMTRINNET 4.kl -6.kl BØRNS RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL MELLEMTRINNET 4.kl -6.kl Illustration: Jakob Tolstrup 1 Institut for menneskerettigheder fylder 25 år: Børns rettigheder undervisningsmateriale til grundskolen

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen over

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Spørgeskema. For nærmere oplysninger om præmierne henvises til sidste side i spørgeskemaet. På forhånd tak for hjælpen.

Spørgeskema. For nærmere oplysninger om præmierne henvises til sidste side i spørgeskemaet. På forhånd tak for hjælpen. Spørgeskema Ved at udfylde og levere dette spørgeskema tilbage kan du deltage i lodtrækningen om mindst 2.000 kr. Svarene benyttes i forbindelse med en skriftlig opgave, som udarbejdes af stud.oecon. Ulrik

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen Årsplan historie 9. klasse Lektioner i alt: 26 Uge Emne Indhold Materialer Mål Evaluering 34 35 36 37 Vi alene vide Europæernes kolonisering af Sydamerika samt Afrika FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere