Danmarks politiske og militære initiativer for at sikre landet under 1. verdenskrig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks politiske og militære initiativer for at sikre landet under 1. verdenskrig"

Transkript

1 1 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Af Bjarne F Knudsen Danmark tjente godt på at være neutral under 1. verdenskrig; Handelsskibe sejlede med varer til de krigsførende parter, eksporten blomstrede og gullaschbaronerne havde kronede dage. Selvom Danmark ikke deltog i krigshandlingerne, var sønderjyderne tvunget til at kæmpe på tysk side- også selvom de var dansksindede. Danmarks politiske og militære initiativer for at sikre landet under 1. verdenskrig De mange krigserklæringer fra de europæiske lande omkring 1. august 1914 gjorde både den danske regering og befolkning bekymrede, for man kunne dengang ikke vide, om Danmark ville blive et besættelsesmål for de krigsførende magter. Alle politiske partier var dog enige om, at Danmark skulle forblive neutralt under krigen, og det meddelte man de lande, der deltog i krigen. Det var imidlertid klart, at man måtte gøre noget for at sikre landet under de usikre forhold. Derfor indkaldte Danmark sin militære sikringsstyrke, dvs. at man mobiliserede landets soldater, så de kunne forsvare det neutrale Danmark, hvis det blev angrebet. Sikringsstyrken var på mand, og den skulle primært forsvare hovedstaden, idet soldater blev afsat til det formål, mens kun skulle bruges til forsvaret af Jylland og Fyn.

2 2 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Anton vejmand, Ørritslev til vestre og Oluf Vanggaard, Egense til højre Ved krigsudbruddet i 1914 blev både Chr. tømrer Knudsen, Ørritslevskov og Peter musik Hansen også kaldet Peter Emmelev indkaldt. Peter huskede krigsudbruddet 1.august 1914 på følgende måde: Chr. tømrer og han spillede til bal i Skamby, og på et tidspunkt ud på aftenen 31. juli kom formanden for foreningen og fortalte, at nu var krigen brudt ud mellem Tyskland og England, og vi måtte stoppe og gå hver til sit. Danmark var nu i højeste beredskab. Da de bedste venner Christian og Peter tog afsked med hinanden vidste de ikke om de nogensinde ville ses igen. Ingen kunne vide hvad den nærmeste fremtid ville bringe, og Peter blev da også taget, da han fulgte banelinien for at komme hjem. Peter måtte så næste dag stille i Odense og Christian skulle afsted til København, sådan var betingelserne dengang. Heldigvis kom de aldrig i kamp; men Peter nåede at blive indkaldt og hjemsendt seks gange. Således blev også Chr. tømrer sendt af sted. Han blev passet op af broderen Martin, som havde det job at ridde rundt og finde dem der var indkaldt og overrække dem deres mønstrings ordre. Chr. tømrer blev sendt til Lyngby fortet 1.august Anders Christiansen, Gerskov Bygade 15

3 3 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Anders Christiansen fra Gerskov blev sendt til Odense?? og Oluf Vanggaard, fra Egense til Lunderskov i Sønderjylland, og Henrik Christiansen fra Gerskov blev indkaldt til almindelig værnepligt 1916 i Vordingborg. Anton vejmand fra Ørritslev hvor kom han hen? Henrik yderst til højre stående indkaldt til Vordingborg Foto 1916 Danmark valgte også at lægge miner ud i farvandene efter tysk pres, og efter at tyske skibe var begyndt at udlægge miner i danske farvande for at sikre Tyskland mod et britisk flådeangreb ad den vej. Fra dansk side har man givetvis også ønsket at undgå at give Tyskland et påskud til at besætte landet for på den måde at sikre sig mod britiske angreb fra dansk territorium. Københavns Befæstning blev sat i krigsklar stand bortset fra fyldning af Oversvømmelsesanlægget. Christian tømrer s beretning Christian Knudsen fra Egense og siden Ørritslevskov eller som han blev kaldt Chr. tømrer, blev som 17årig i 1906 optaget i lægdsrullen og som 22årig

4 4 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig indkaldt som rekrut i 1911 på Strandgadekaserne i København (det tidligere undervisningsministerium og nuværende en af styrelserne) hvor 2. Artilleribataillon holdt til. Her blev han uddannet som hornist og det er herfra hans færdigheder på trompet stammer. Hver dag gik de fra Frederiksholmskanal s kaserne til Gladsaxe-Avedøre fæstningen. Når de passerede Garden spillede de trompet i valsetakt for at få dem ud af fodslav. Chr. tømrer blev hjemsendt som konstabel 14. maj Første Verdenskrig brød ud! 1.august 1914 blev Chr. tømrer, som konstabel, genindkaldt til beredskab til Første Verdenskrig. Han var da tømrersvend i Egense sammen med sin gode ven Chr. Fredberg, som også var bror til Kristine Fredberg som Chr. tømrer havde et godt øje til! En af brødrene Martin - havde som job at ridde rundt og meddele geninkaldelserne dér på Nordfyn. Han kom tidligt om morgenen netop som arbejdsdagen var startet kl 6. Chr. tømrer fik besked om at tage 10-toget fra Otterup. Han nåede lige netop hjem og fik nogle penge med og andet tøj på og nåede toget. I Odense blev de stuvet sammen i åbne togkreaturvogne og hørt til Nyborg i løbet af natten. Tyskerne havde forbudt færgefart om natten; men de blev sejlet over tiltrods herfor. I Korsør blev de omladet til kreaturvogne med 50 soldater i hver vogn. Man tænker sjældent på hvor stor forurening der kom fra de gamle damplokomotiver. Der kom et tæt kulstøv på alle, og de var kulsorte da de kom til den gamle banegård i København nemlig det der i dag er Palads biografbygningen. Derfra gik de til den Nordre banegård (Østerport station) tidligt om morgenen 2.august Christians bemærkning: - man må ha troet at det var tyske neger soldater som invaderede. Derfra gik de ud til Jægersborg kaserne. En noget emsig løjtnant ville ved ankomsten have dem til at bære 100 punds (50kg) granater op ad en spindeltrappe, selv om soldaterne ikke havde fået mad siden sidste aften. Soldaterne gjorde oprør og omringede løjtnanten. Kaptajn Fouran dukkede op og spurgte hvad der var los. Man forklarede at man intet havde fået at spise længe. Han svarede send nogle indkaldte københavnere ind efter kød, brød og øl. De blev indlogeret i nyopførte barakker hvor pudset ikke var tørt endnu! Chr. tømrer blev leder for 8 andre til at tømre borde, bænke og senge sammen. Imidlertid fik de ingen materialer. Så derfor stjal de afstivningerne og forskallingen ved fortet og voldene hørende til det enorme (ubrugelige??) fæstningsværk. Én på holdet var en ældre -ca.30årig- karetmager fra Volderslev på Fyn som var en af de menige. Da Chr. tømrer blev taget ud som

5 5 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig regiments musiker blev karetmageren leder af tømrerholdet. Kong Chr. X kom på inspektion og musikerne skulle bære gevær i stedet; men kaptajn Fouran sagde at vi ta r chancen med instrumenter i stedet. Chr. tømrer stod på fløjen og blev trykket i hånden af kongen men jeg har vasket hænder siden ; men nok ikke før hjemsendelsen den 27.juli Chr. tømrer 1915 Chr. tømrer blev genindkaldt 6 måneder senere -16.januar Han havde dog forud for indkaldelsen haft symptomer der kunne tyde på blindtarmsbetændelse. Det blev meget værre et par dage efter indkaldelsen. På infirmariet sagde man, mens det var rigtig slemt -vi ser det an til kl 9 -altså dagen efter!!! Men sergenten råbte at kommer i ikke nu, så hidkalder jeg brigadekommandanten så blev Chr. tømrer indlagt øjeblikkeligt!! Han fik æter som bedøvelse hvorefter operationen blev udført. Der var naturligvis gået for lang tid, så betændelsen var gået i bughinden. Chr. tømrer lå 3 måneder med bughindebetændelse og svævede mellem liv og død. Tilfældigvis var kaptajn Fouran også blevet opereret for blindtarmsbetændelse næsten samtidigt, så de havde gode hyggesnakke under rekonvalsensen. Chr. tømrer blev hjemsendt

6 6 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig marts/april 1916 og fjernet fra lægdsrullen med begrundelsen uigenkaldelig uegnet som soldat. Kristine Fredberg havde været i Hasmark for at besøge sin mor, som var husbestyrerinde hos sin fætter professor Martin Knudsen den dag krigen brød ud, og på hjemturen forbi Egense 1.aug.1914, skulle hun have haft sit første stævnemøde med Chr. tømrer. Kristine mødtes derfor først med ham igen da han kom hjem i august De blev gift året efter 18.november 1916 da Chr. var færdig med at bygge hus og værksted i Ørritslev (deres søn Åge blev født 9.september 1917). Kristine blev syg på deres 2 års bryllupsdag 18.november Chr. tømrer ringede efter lægen; men han kunne ikke komme, for der var så mange der var syge af spansk syge ----Kristine var død næste morgen kl 8, 19.november 1918 kun en uge efter krigens afslutning 11.november!! Danmarks økonomiske situation under krigen Men Danmark kom i sidste ende til at tjene på krigen og på at være neutral. Af den danske eksport før 1. verdenskrig bestod op mod 60 % af landbrugsvarer til Storbritannien, mens 29 % ofte i form af levende dyr gik til Tyskland. Man skal huske, at Danmark på det tidspunkt i alt væsentligt var et landbrugsland. Både Storbritannien og Tyskland var således vigtige samhandelspartnere.

7 7 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Oluf Vanggaard yderst til højre nr 311 under mobiliseringen ved 1.Verdenskrig. Lunderskov ved den Sønderjyske grænse. Foto Geværfabrikken fik en god start på grund af krigen. I 1916 blev Hans Schultz' datter Ellen og Niels Larsen gift. Så, Larsen fik både pigen og det halve kongerige, idet Hans Schultz og Niels Larsen også besluttede sig for at gå i kompagniskab under betegnelsen Schultz & Larsen. De startede geværfabrikken i 1917 i Jernbanegade, men her blev bygningen hurtigt alt for lille købte de et foderstoflager ved stationen i Otterup. Firmanavnet "Schultz & Larsen Geværfabrik" blev indregistreret i januar Det var netop omkring slutningen af 1. Verdenskrig.

8 8 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig I 1918 købte geværfabrikken Emmelevmøllen s lager ved Otterup station. Foto Otterup Lokalhistorisk arkiv. I Versailles måtte tyskerne underskrive en af historiens hårdeste fredsaftaler. Bl.a. blev det dem forbudt at fabrikere krigsvåben. Niels Larsen tog derfor til Tyskland og besøgte våbenfabrikkerne, som pludselig havde en overflod af maskiner. Larsen fik dem for 1 kr. kiloet. Skønt maskinerne var tunge, var det en god handel og en god start for geværfabrikken.

9 9 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Fra den Sønderjyske mobilisering. Postkort sendt fra Hotel Lunderskov 3.oktober 1914 fra Oluf Vanggaard til Sygeplejerske Gerda på Ryslinge hvor også hans kæreste Marie er på besøg. Samhandelen fortsatte med begge lande under krigen. Tyskland købte f.eks. heste til brug i krigsindsatsen, hvor både kanoner, ambulancer og forsyningsvogne stadig i de fleste tilfælde var hestetrukne. Hesteeksporten var normalt på dyr om året, men i løbet af få måneder efter krigens start havde man eksporteret , hvoraf en stor del var kommet til Tyskland. Salg af heste fra Nordfyn må have fundet sted; men vi har endnu ikke identificeret hvem det var. Oluf Vanggaard Mens bønder, godsejere og selvstændige tjente på krigen, gik det økonomisk dårligere for offentligt ansatte, arbejdere og pensionister. Staten måtte til sidst gribe ind med bl.a. prisreguleringer for at dæmme op for voldsomme prisstigninger forårsaget af varemangel og den større afsætning pga. stigende eksport, og i 1918 lavede man rationering af sukker, smør og flæsk for at sikre, at alle kunne få den fornødne mad.

10 10 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Morten Hansen en søn af Rasmus og Kirsten i skovlykke overfor Gerskov brugs fik et sted ned efter Stige til, der kaldes Hammerstedet eller Hammeren. Hans Søn fik stedet efter ham og hed Hans Mortensen. Han var udvandret 1914 til USA; men vendte tilbage som soldat under 1. Verdenskrig i amerikansk tjeneste (ref. to postkort til Gerda i Klintebjerg). Efter krigen i 1918 vendte han hjem til Danmark. Hans Mortensen (udvandret til USA) billed taget lige før han sendes til Europa under 1. Verdenskrig. Foto 1917 og sendt som postkort til faster Gerda i Klintebjerg.

11 11 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Gullaschbaroner Det var dog ikke alle, der led nød. Nogle af dem, der tjente gode penge i Danmark under 1. verdenskrig, var de såkaldte Gullaschbaroner. De tjente rigtigt mange penge på de særlige muligheder for handel, som krigen skabte. Gullaschbaroner var en nedsættende, samlet betegnelse for dem; men ikke kun for dem, der rent faktisk tjente pengene på eksport af mad til de krigsførende. Det blev også brugt om flertallet af dem, der blev rige af krigen, og de tjente faktisk i høj grad pengene på aktiehandel. Men en del kom til at tjene mange penge på handel med mad, der kunne sendes til de krigsførende lande. I 1914 var der 21 danske fabrikker, der lavede kødkonserves, men under krigen steg tallet til 148, ligesom eksporten af kød på dåse blev 50 gange større i den periode, krigen varede. Gullaschbaronerne havde fået deres navn fra den vigtigste eksportvare til de krigsførende lande inden for dåsemad, som var netop gullasch. Det bestod af

12 12 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig kødstykker i sovs, og der var derfor reelt ingen, der med det blotte øje kunne se, hvad maden egentlig indeholdt, og ofte var kvaliteten dårlig. Gullaschen kunne indeholde alt fra sener, indvolde og brusk til egentlige knogler malet til mel og derefter kommet i blandingen. I nogle tilfælde var producenterne også ligeglade med, om kødet var for gammelt, eller om der skulle være kommet en rotte med i blandingen. Producenterne tjente meget store penge på det. Danske skibe og søfolk under 1. verdenskrig Skibstransport var der stor brug for under 1. verdenskrig. Der skulle både hentes forsyninger hjem til landet og sejles eksportvarer til samhandelspartnere på begge sider i krigen. Det var til gengæld også meget farligt at sejle som dansk sømand under krigen, selvom landet var neutralt. I alt sank 324 danske skibe. Chr. tømrer s kusine Martha fra Egense var gift med Joehl Svensson (svensker), som slap levende fra to torpedo sænkede skibe; men eksplosionen var så kraftig at han var næsten døv resten af livet hvor han var smed på B&W. 722 danske fiskere samt søfolk på handelsskibe mistede livet på havet Af samme grund er nogle af de købstæder i Danmark uden for Sønderjylland, som har monumenter fra 1. verdenskrig, netop havnebyer, der havde mistet mange søfolk som f.eks. Marstal. Interneringslejre for krigsfanger ved Horserød og Hald Ved Horserød og ved Hald ved Viborg blev der under krigen lavet to såkaldte lazaretlejre, hvor syge og sårede krigsfanger fra de kæmpende nationer kunne få behandling på dansk, neutral grund. Lige efter krigen kom der også en hel del krigsfanger til Danmark på vej hjem fra krigsfangenskab i de krigsførende lande, men som var internerede i Danmark, mens de ventede på videre transport mod hjemlandet. Nogle af disse krigsfanger døde, og de er i dag mindet på monumenter f.eks. på Vestre Kirkegård i København. En del af dem, der ikke overlevede, døde af det, der i Danmark kaldes Den Spanske Syge. Det var en særlig ondartet influenzaepidemi, der raserede over det meste af verden i vinteren og hvor Kristine Fredberg som omtalt døde 19.november 1918.

13 13 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Danskere i krig under 1. verdenskrig Nogle danskere tog ud og kæmpede i de krigsførende hære som frivillige, og andre boede i forvejen i de krigsførende lande og meldte sig så til deres hære ved krigsudbruddet. I den franske hær kæmpede der således omkring 85 danskere, formentlig hovedsageligt i fremmedlegionen. Den kendte danske forfatterinde Karen Blixens bror, Thomas Dinesen, meldte sig frivilligt til den canadiske hær og vandt som frontsoldat på vestfronten den højeste britiske tapperhedsmedalje, Victoria-korset, for sin indsats i kampen den 18. august 1918 ved Vimy. Under et canadisk angreb, der gik i stå, gik han sammen med en kammerat i spidsen og fik trængt tyskerne tilbage. Thomas Dinesen skrev senere sine erindringer som i den danske udgave har den engelske titel No man s Land eller på dansk Ingenmandsland. Det var den betegnelse, som blev brugt om området mellem fjendens skyttegrave og egne skyttegrave på vestfronten. Sønderjyderne under 1. verdenskrig For den sønderjyske befolkning var oplevelsen af krigen en helt anden, end den var for danskerne nord for Kongeåen. Under 1. verdenskrig var Sønderjylland stadig en del af Tyskland, og uanset om man var dansksindet eller tysksindet sønderjyde, så skulle man i krig for det tyske militær. I alt omkring sønderjyder kom i løbet af krigen til at gøre tjeneste i den tyske hær og flåde, og Sønderjylland kom dermed til at opleve krigen som del af en krigsførende nation. Dermed kom sønderjyder til at kæmpe på tysk side over det meste af verden. Der var således sønderjyder med på vestfronten, på østfronten, på Balkan, i Afrika og i den tyske flåde i Østersøen og Nordsøen. Selvom en del dansksindede sønderjyder deserterede over grænsen til Danmark, deltog det store flertal loyalt i krigen på tysk side. Når soldaterne først stod i skyttegravene, var de nødt til at kæmpe, hvis de ville overleve, og ofte var det stærke kammeratskab blandt dem med til at sikre, at alle gjorde deres bedste for, at både de og deres kammerater skulle komme levende hjem. Chr tømrer s svoger Asmus?? gift med søsteren Ingeborg ude fra Peter stenkløver s i

14 14 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Ørritslevskov kom hjem med stærke følger fra krigen, i familien kaldte vi det granatchok med voldsomme mareridt hver nat resten af hans liv det vi i dag ville kalde PTSD. Asmus var en af de dansksindede fra Slesvig eller Sønderjylland og stammede fra??? Han var tysk soldat under 1. Verdenskrig hvor han havde deltaget i skyttegravskrigen. Som soldat var han ikke trænet til at arbejde i stressede situationer så han udviklede en posttraumatisk stresslidelse, også kaldet posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). PTSD kan opstå, hvis man har været udsat for traumer, som ikke bliver behandlet. Derfor opstår PTSD ikke i alle tilfælde umiddelbart efter den oplevelse, som har udløst det. Der gik nogen tid efter krigen før symptomerne på PTSD viste sig. Han kunne eksempelvis blive aggressiv eller ændre personlighed. Han oplevede også flashbacks eller mareridt, hvor han genoplevede de dramatiske og grufulde oplevelser, han havde været udsat for. Øvrige symptomer kunne være irritations- eller vredesudbrud, tendens til at fare sammen, koncentrationsbesvær og problemer med at sove. Symptomerne på PTSD minder en del om symptomerne ved depression, og derfor kan de to lidelser blive forvekslet. Desuden kunne PTSD udløse depression. Men man vidste jo ikke dengang hvad PTSD var så han blev aldrig behandlet; men det gjorde bl.a. at Asmus kun sjældent deltog i familiekomsamner. Asmus fik dog job som vicevært i ejendommen på Fælledvej i Odense hvor de boede. Siden blev han også vicevært da de flyttede til Højstrup. Christian tømrer s beretning om de to sønderjyder Kristine Fredberg s onkel skolelærer Schmidt i Hasmark havde to nevøer som deserterede og ankom under Chr. tømrer s og Kristines bryllup 18.november 1916 efter en stabadserende flugt fra østfronten. Som Chr. tømrer beretter Hermed en beskrivelse af et dejligt bryllup; men dog med en tragedie, dog endt i det gode. Den attende november 1916 blev Kirstine Fredberg og jeg gift, -det foregik i Østrup kirke. Da højtideligheden var slut i kirken gik det med hestekørtøj fra kirken og til Nylundgaarden Gudskov i Nymark den Fredbergske slægtsgaard nu - ejedes af Hansine Kirstine Fredberg og Hans Chr Andreasen Fredberg, de to ville give Kirstine- de var farbror og moster til Kirstine, idet hendes far Johan Andreasen Fredberg og mor Anna Margrethe Jensen var henholdsvis brødre og søstre samt fætre og kusiner - i brudegave festmiddag og hvad dertil hørte. Da vi havde fået hilst paa de forskellige gæster blev vi budt til bords. Og da vi lige havde

15 15 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig begyndt at spise kom der pludselig et køretøj ind i gården. Kusken kendte jeg godt. Det var Marius Petersen s Niels her i Ørritslev. De 2 på bagsædet kendte jeg ikke. Så der kom bud efter lærer Schmidt fra Hasmark og Hans Christian, som ogsaa gik med derud-. Lærer Jens Peder Jensen Schmidt var gift med Kirstines Faster - Kirsten Andreasen Fredberg. Chr. tømrer fortsætter: -Så kom Hans Christian ind og fortalte, at de 2 på vognen var henholdsvis Brodersøn og Søstersøn til Schmidt. De 2 var rømmet fra Krigen mellem Rusland og Tyskland, de var deserteret og løbet væk af Krigspladsen. Efterhånden var de nået over grænsen til Polen og forsatte med løb og list om Natten, og fandt skjulesteder om dagen. Snart var de inde på det farlige Nordtyskland stadigvæk med løb og list, og nærved Nordsøen og Als. Her skulle de vælge enten at forsøge at liste igennem den danske slagmark, hvilket var meget farligt, eller forsøge at svømme over til den danske ø Ærø. De valgte det sidste, men nåede ikke ret langt, så ville arme og ben ikke mere p.gr.a. udmattelse og november vandets kulde; men i samme nu var der en Fiskerbåd over dem, som fik dem halet indenbords. Så afsted til Ærø og varmen i fiskerens båd samt det at komme af med det stivfrosne tøj og blive svøbt tæpper og dyner gav nyt livsmod. Dagen efter blev de sejlet til Faaborg og så med tog fra Faaborg til Odense og siden til Otterup. Så fra Otterup til Hasmark pr gå-ben og tilfældig kørsel, så stod de endelig ved Hasmark skole. Men der var lukket og låst alle vegne, men så kom forskolelærerinden og fortalte at de alle var til bryllup på Nylundgården lærer Schmidt og Kirsten og de to sønderjyders fem fætre og kusiner: Theodor (20år), Ellen (19), Anker (17), Nanna (15) og Edel (12). Så sank modet en del, for der var langt og nu meldte trætheden sig. Men så kom Niels, lærerindens mand, - det klarer jeg og spænder for og kører derud ----Tragedien Slut. Til 1. Verdenskrig blev der indrulleret danskere fra Sønderjylland i tysk tjeneste, omkom og blev taget til fange. Forbavsende få deserterede nemlig kun Desertører ville miste deres tyske statsborgerskab og risikere aldrig mere at besøge hjemstavn og familie. De unge mænd var endvidere født 25-30år efter den tyske besættelse, så det dansksindede var nok på retur? Så lærer Schmidt s to nevøer s ankomst hørte til sjældenhederne og endda på et relativt tidligt tidspunkt af krigen, så havde tyskerne vundet krigen var der ikke kommet en genforening i 1920, og så havde de to aldrig kunnet vende hjem igen.

16 16 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Danske tab under 1. verdenskrig og Danmarks nationale monument for krigen Under 1. verdenskrig faldt der 3900 sønderjyder, og de blev i 1934 mindet på Danmarks nationale monument i Mindeparken i Århus for alle landets faldne i 1. verdenskrig, dvs. inkl. de frivillige i de allierede hære og omkomne danske søfolk. Der er i alt 4140 navne på faldne danskere indskrevet på monumentet. Sønderjyllands monumentbygning efter 1. verdenskrig Monumentbygningen i Sønderjylland efter 1. verdenskrig svarer helt til den meget anderledes situation, området var i som en del af en krigsførende nation. I mange, hvis ikke alle, sønderjyske sogne mindes de faldne på et mindesmærke af en eller anden art og i de sønderjyske købstæder er der ofte et eller flere fritstående monumenter. I nogle tilfælde mindes dansk- og tysksindede faldne sammen som f.eks. på monumentet på Aabenraa Kirkegård og nogle steder hver for sig som f.eks. i Tønder. Genopbygninger Efter krigsafslutningen var der enorm brug for især håndværkere til genopbygningsarbejderne i krigszonen s vigtigste byer. Derfor blev også danske tømrer og murer hentet til de udbombede byer. Chr. tømrer s lillebror Otto som også var tømrer rejste således til Verdun og var med til genopbygningen. I fritiden blev han medlem af et 22 mands kommunalt orkester hovedsageligt bestående af håndværkere. I forbindelse med en militærrevy måtte dette kommunale orkester agere militærorkester og defilere forbi generalen som stod på en forhøjning særdeles fransk! Hjemsendelsespas

17 17 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Flere årtier efter aftjening af værnepligten blev der udstedt Hjemsendelsespas med en attest på at man -for stedse var udygtig til Krigstjeneste i Fredstid vi lader den lige stå et øjeblik til eftertanke udygtig til krigstjeneste i fredstid (??) Derpå følger et skudsmål der nok kan få enhver arbejdsgiver til at juble i begejsting over udsigten til en medarbejder der: i Dag saavel under som udenfor Spisetiderne (har) opført sig til sine Foresattes Tilfredshed og skønnes ikke at være farlig for sine omgivelser ---det hele var naturligvis blot en joke i forbindelse med afholdelse af 40års jubilæet. Efterkrigs Jubilæer: Mange jubilæer er der blevet holdt; men 50års jubilæet for mobiliseringen blev fejret på adskillige kaserne i landet.

18 18 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig 50 års soldater jubilæum 2. Artilleribatallon ved Lyngby Fortet udstationeret på Jægersborg kasserne. Foto dagen for moboliseringen. Kaptajn Fouran forrest og Christian tømrer lige i centrum (se næste forstørrede billed)

19 19 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Christian tømrer lige i centrum Litteratur Michael Klos: Den 1. verdenskrig. Europas historie (2004). Ole Steen Hansen: Danmark under Første verdenskrig (2000). Lars Lindeberg: De så det ske, Danmark under 1. verdenskrig (København, trykkeår uoplyst). Jan René Westh: Danske frivillige i Frankrig /Volontaires danois en France (1998). Thomas Dinesen: No Man s Land (1929). Bent Blüdnikow: Krigsfanger et billeddrama om krigsfanger i Danmark under 1. verdenskrig (1988). Niels Finn Christiansen: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bind Klassesamfundet organiseres (2. udg., 2004), s

20 20 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Chr. P. Christensen: Sønderjyder forsvarer Østafrika (1937). Inge Adriansen: Første Verdenskrig i Mikroperspektiv Maria Gørrigsens Åbenbaringer, Fra Als og Sundeved, bd. 81 (2003). Sørensen, N.A.: Storbritanniens lange efterkrigstid, : kultur- og politikhistoriske nedslag, Arbejdspapir nr. 25, udg. Center for Kulturforskning (Århus, maj 1995).

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot Tekster til hovedtemaerne til udstillingen Skyttegrav og hjemmefront Sønderjyderne under 1.

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot Tekster til hovedtemaerne til udstillingen Skyttegrav og hjemmefront Sønderjyderne under 1. Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot Tekster til hovedtemaerne til udstillingen Skyttegrav og hjemmefront Sønderjyderne under 1. Verdenskrig Udstillingen er bygget op omkring ni hovedtemaer: 1. Europa

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler

1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler 1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler Udskrift af Tidslinje: Første verdenskrig: de store begivenheder 1) 1914 - Et skud der ændrede verden 19-årige Gavrilo Princip var bosnisk serber og medlem af den

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Når der bliver orkestertransmission fra stationsbyen

Når der bliver orkestertransmission fra stationsbyen 1 Tømrer Otto Knudsen, som er en af Peter Stenkløvers drenge bror til Christian Tømrer, Knud Peter, Thorvald, Martin og så var der Christian s søn Aage var formand for Nordfynsk Musikforening af 1940,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

(Fig 1) SLA Årsmøde: Lokalhistorien og Den store Krig 1914-1918

(Fig 1) SLA Årsmøde: Lokalhistorien og Den store Krig 1914-1918 (Fig 1) SLA Årsmøde: Lokalhistorien og Den store Krig 1914-1918 Foredraget/indlægget: Et idékatalog til markering af Første Verdenskrig på Lokalarkiverne: Hvilke emner kunne Lokalarkiverne man tage op?

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja NYHEDSBREV December 2013 Cambodja Et begivenhedsrigt år Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, temperaturen har lige sneget sig op over de 25 grader (efter en lidt kølig periode...), træerne foran

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660 Redaktør: Steffen Møller 1561 1563 s søret Tre svenske fartøjer erobres Maden i renæssancen var baseret på kål og rodfrugter, dog ikke kartofler. Kødet blev som

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere