Danmarks politiske og militære initiativer for at sikre landet under 1. verdenskrig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks politiske og militære initiativer for at sikre landet under 1. verdenskrig"

Transkript

1 1 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Af Bjarne F Knudsen Danmark tjente godt på at være neutral under 1. verdenskrig; Handelsskibe sejlede med varer til de krigsførende parter, eksporten blomstrede og gullaschbaronerne havde kronede dage. Selvom Danmark ikke deltog i krigshandlingerne, var sønderjyderne tvunget til at kæmpe på tysk side- også selvom de var dansksindede. Danmarks politiske og militære initiativer for at sikre landet under 1. verdenskrig De mange krigserklæringer fra de europæiske lande omkring 1. august 1914 gjorde både den danske regering og befolkning bekymrede, for man kunne dengang ikke vide, om Danmark ville blive et besættelsesmål for de krigsførende magter. Alle politiske partier var dog enige om, at Danmark skulle forblive neutralt under krigen, og det meddelte man de lande, der deltog i krigen. Det var imidlertid klart, at man måtte gøre noget for at sikre landet under de usikre forhold. Derfor indkaldte Danmark sin militære sikringsstyrke, dvs. at man mobiliserede landets soldater, så de kunne forsvare det neutrale Danmark, hvis det blev angrebet. Sikringsstyrken var på mand, og den skulle primært forsvare hovedstaden, idet soldater blev afsat til det formål, mens kun skulle bruges til forsvaret af Jylland og Fyn.

2 2 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Anton vejmand, Ørritslev til vestre og Oluf Vanggaard, Egense til højre Ved krigsudbruddet i 1914 blev både Chr. tømrer Knudsen, Ørritslevskov og Peter musik Hansen også kaldet Peter Emmelev indkaldt. Peter huskede krigsudbruddet 1.august 1914 på følgende måde: Chr. tømrer og han spillede til bal i Skamby, og på et tidspunkt ud på aftenen 31. juli kom formanden for foreningen og fortalte, at nu var krigen brudt ud mellem Tyskland og England, og vi måtte stoppe og gå hver til sit. Danmark var nu i højeste beredskab. Da de bedste venner Christian og Peter tog afsked med hinanden vidste de ikke om de nogensinde ville ses igen. Ingen kunne vide hvad den nærmeste fremtid ville bringe, og Peter blev da også taget, da han fulgte banelinien for at komme hjem. Peter måtte så næste dag stille i Odense og Christian skulle afsted til København, sådan var betingelserne dengang. Heldigvis kom de aldrig i kamp; men Peter nåede at blive indkaldt og hjemsendt seks gange. Således blev også Chr. tømrer sendt af sted. Han blev passet op af broderen Martin, som havde det job at ridde rundt og finde dem der var indkaldt og overrække dem deres mønstrings ordre. Chr. tømrer blev sendt til Lyngby fortet 1.august Anders Christiansen, Gerskov Bygade 15

3 3 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Anders Christiansen fra Gerskov blev sendt til Odense?? og Oluf Vanggaard, fra Egense til Lunderskov i Sønderjylland, og Henrik Christiansen fra Gerskov blev indkaldt til almindelig værnepligt 1916 i Vordingborg. Anton vejmand fra Ørritslev hvor kom han hen? Henrik yderst til højre stående indkaldt til Vordingborg Foto 1916 Danmark valgte også at lægge miner ud i farvandene efter tysk pres, og efter at tyske skibe var begyndt at udlægge miner i danske farvande for at sikre Tyskland mod et britisk flådeangreb ad den vej. Fra dansk side har man givetvis også ønsket at undgå at give Tyskland et påskud til at besætte landet for på den måde at sikre sig mod britiske angreb fra dansk territorium. Københavns Befæstning blev sat i krigsklar stand bortset fra fyldning af Oversvømmelsesanlægget. Christian tømrer s beretning Christian Knudsen fra Egense og siden Ørritslevskov eller som han blev kaldt Chr. tømrer, blev som 17årig i 1906 optaget i lægdsrullen og som 22årig

4 4 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig indkaldt som rekrut i 1911 på Strandgadekaserne i København (det tidligere undervisningsministerium og nuværende en af styrelserne) hvor 2. Artilleribataillon holdt til. Her blev han uddannet som hornist og det er herfra hans færdigheder på trompet stammer. Hver dag gik de fra Frederiksholmskanal s kaserne til Gladsaxe-Avedøre fæstningen. Når de passerede Garden spillede de trompet i valsetakt for at få dem ud af fodslav. Chr. tømrer blev hjemsendt som konstabel 14. maj Første Verdenskrig brød ud! 1.august 1914 blev Chr. tømrer, som konstabel, genindkaldt til beredskab til Første Verdenskrig. Han var da tømrersvend i Egense sammen med sin gode ven Chr. Fredberg, som også var bror til Kristine Fredberg som Chr. tømrer havde et godt øje til! En af brødrene Martin - havde som job at ridde rundt og meddele geninkaldelserne dér på Nordfyn. Han kom tidligt om morgenen netop som arbejdsdagen var startet kl 6. Chr. tømrer fik besked om at tage 10-toget fra Otterup. Han nåede lige netop hjem og fik nogle penge med og andet tøj på og nåede toget. I Odense blev de stuvet sammen i åbne togkreaturvogne og hørt til Nyborg i løbet af natten. Tyskerne havde forbudt færgefart om natten; men de blev sejlet over tiltrods herfor. I Korsør blev de omladet til kreaturvogne med 50 soldater i hver vogn. Man tænker sjældent på hvor stor forurening der kom fra de gamle damplokomotiver. Der kom et tæt kulstøv på alle, og de var kulsorte da de kom til den gamle banegård i København nemlig det der i dag er Palads biografbygningen. Derfra gik de til den Nordre banegård (Østerport station) tidligt om morgenen 2.august Christians bemærkning: - man må ha troet at det var tyske neger soldater som invaderede. Derfra gik de ud til Jægersborg kaserne. En noget emsig løjtnant ville ved ankomsten have dem til at bære 100 punds (50kg) granater op ad en spindeltrappe, selv om soldaterne ikke havde fået mad siden sidste aften. Soldaterne gjorde oprør og omringede løjtnanten. Kaptajn Fouran dukkede op og spurgte hvad der var los. Man forklarede at man intet havde fået at spise længe. Han svarede send nogle indkaldte københavnere ind efter kød, brød og øl. De blev indlogeret i nyopførte barakker hvor pudset ikke var tørt endnu! Chr. tømrer blev leder for 8 andre til at tømre borde, bænke og senge sammen. Imidlertid fik de ingen materialer. Så derfor stjal de afstivningerne og forskallingen ved fortet og voldene hørende til det enorme (ubrugelige??) fæstningsværk. Én på holdet var en ældre -ca.30årig- karetmager fra Volderslev på Fyn som var en af de menige. Da Chr. tømrer blev taget ud som

5 5 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig regiments musiker blev karetmageren leder af tømrerholdet. Kong Chr. X kom på inspektion og musikerne skulle bære gevær i stedet; men kaptajn Fouran sagde at vi ta r chancen med instrumenter i stedet. Chr. tømrer stod på fløjen og blev trykket i hånden af kongen men jeg har vasket hænder siden ; men nok ikke før hjemsendelsen den 27.juli Chr. tømrer 1915 Chr. tømrer blev genindkaldt 6 måneder senere -16.januar Han havde dog forud for indkaldelsen haft symptomer der kunne tyde på blindtarmsbetændelse. Det blev meget værre et par dage efter indkaldelsen. På infirmariet sagde man, mens det var rigtig slemt -vi ser det an til kl 9 -altså dagen efter!!! Men sergenten råbte at kommer i ikke nu, så hidkalder jeg brigadekommandanten så blev Chr. tømrer indlagt øjeblikkeligt!! Han fik æter som bedøvelse hvorefter operationen blev udført. Der var naturligvis gået for lang tid, så betændelsen var gået i bughinden. Chr. tømrer lå 3 måneder med bughindebetændelse og svævede mellem liv og død. Tilfældigvis var kaptajn Fouran også blevet opereret for blindtarmsbetændelse næsten samtidigt, så de havde gode hyggesnakke under rekonvalsensen. Chr. tømrer blev hjemsendt

6 6 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig marts/april 1916 og fjernet fra lægdsrullen med begrundelsen uigenkaldelig uegnet som soldat. Kristine Fredberg havde været i Hasmark for at besøge sin mor, som var husbestyrerinde hos sin fætter professor Martin Knudsen den dag krigen brød ud, og på hjemturen forbi Egense 1.aug.1914, skulle hun have haft sit første stævnemøde med Chr. tømrer. Kristine mødtes derfor først med ham igen da han kom hjem i august De blev gift året efter 18.november 1916 da Chr. var færdig med at bygge hus og værksted i Ørritslev (deres søn Åge blev født 9.september 1917). Kristine blev syg på deres 2 års bryllupsdag 18.november Chr. tømrer ringede efter lægen; men han kunne ikke komme, for der var så mange der var syge af spansk syge ----Kristine var død næste morgen kl 8, 19.november 1918 kun en uge efter krigens afslutning 11.november!! Danmarks økonomiske situation under krigen Men Danmark kom i sidste ende til at tjene på krigen og på at være neutral. Af den danske eksport før 1. verdenskrig bestod op mod 60 % af landbrugsvarer til Storbritannien, mens 29 % ofte i form af levende dyr gik til Tyskland. Man skal huske, at Danmark på det tidspunkt i alt væsentligt var et landbrugsland. Både Storbritannien og Tyskland var således vigtige samhandelspartnere.

7 7 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Oluf Vanggaard yderst til højre nr 311 under mobiliseringen ved 1.Verdenskrig. Lunderskov ved den Sønderjyske grænse. Foto Geværfabrikken fik en god start på grund af krigen. I 1916 blev Hans Schultz' datter Ellen og Niels Larsen gift. Så, Larsen fik både pigen og det halve kongerige, idet Hans Schultz og Niels Larsen også besluttede sig for at gå i kompagniskab under betegnelsen Schultz & Larsen. De startede geværfabrikken i 1917 i Jernbanegade, men her blev bygningen hurtigt alt for lille købte de et foderstoflager ved stationen i Otterup. Firmanavnet "Schultz & Larsen Geværfabrik" blev indregistreret i januar Det var netop omkring slutningen af 1. Verdenskrig.

8 8 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig I 1918 købte geværfabrikken Emmelevmøllen s lager ved Otterup station. Foto Otterup Lokalhistorisk arkiv. I Versailles måtte tyskerne underskrive en af historiens hårdeste fredsaftaler. Bl.a. blev det dem forbudt at fabrikere krigsvåben. Niels Larsen tog derfor til Tyskland og besøgte våbenfabrikkerne, som pludselig havde en overflod af maskiner. Larsen fik dem for 1 kr. kiloet. Skønt maskinerne var tunge, var det en god handel og en god start for geværfabrikken.

9 9 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Fra den Sønderjyske mobilisering. Postkort sendt fra Hotel Lunderskov 3.oktober 1914 fra Oluf Vanggaard til Sygeplejerske Gerda på Ryslinge hvor også hans kæreste Marie er på besøg. Samhandelen fortsatte med begge lande under krigen. Tyskland købte f.eks. heste til brug i krigsindsatsen, hvor både kanoner, ambulancer og forsyningsvogne stadig i de fleste tilfælde var hestetrukne. Hesteeksporten var normalt på dyr om året, men i løbet af få måneder efter krigens start havde man eksporteret , hvoraf en stor del var kommet til Tyskland. Salg af heste fra Nordfyn må have fundet sted; men vi har endnu ikke identificeret hvem det var. Oluf Vanggaard Mens bønder, godsejere og selvstændige tjente på krigen, gik det økonomisk dårligere for offentligt ansatte, arbejdere og pensionister. Staten måtte til sidst gribe ind med bl.a. prisreguleringer for at dæmme op for voldsomme prisstigninger forårsaget af varemangel og den større afsætning pga. stigende eksport, og i 1918 lavede man rationering af sukker, smør og flæsk for at sikre, at alle kunne få den fornødne mad.

10 10 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Morten Hansen en søn af Rasmus og Kirsten i skovlykke overfor Gerskov brugs fik et sted ned efter Stige til, der kaldes Hammerstedet eller Hammeren. Hans Søn fik stedet efter ham og hed Hans Mortensen. Han var udvandret 1914 til USA; men vendte tilbage som soldat under 1. Verdenskrig i amerikansk tjeneste (ref. to postkort til Gerda i Klintebjerg). Efter krigen i 1918 vendte han hjem til Danmark. Hans Mortensen (udvandret til USA) billed taget lige før han sendes til Europa under 1. Verdenskrig. Foto 1917 og sendt som postkort til faster Gerda i Klintebjerg.

11 11 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Gullaschbaroner Det var dog ikke alle, der led nød. Nogle af dem, der tjente gode penge i Danmark under 1. verdenskrig, var de såkaldte Gullaschbaroner. De tjente rigtigt mange penge på de særlige muligheder for handel, som krigen skabte. Gullaschbaroner var en nedsættende, samlet betegnelse for dem; men ikke kun for dem, der rent faktisk tjente pengene på eksport af mad til de krigsførende. Det blev også brugt om flertallet af dem, der blev rige af krigen, og de tjente faktisk i høj grad pengene på aktiehandel. Men en del kom til at tjene mange penge på handel med mad, der kunne sendes til de krigsførende lande. I 1914 var der 21 danske fabrikker, der lavede kødkonserves, men under krigen steg tallet til 148, ligesom eksporten af kød på dåse blev 50 gange større i den periode, krigen varede. Gullaschbaronerne havde fået deres navn fra den vigtigste eksportvare til de krigsførende lande inden for dåsemad, som var netop gullasch. Det bestod af

12 12 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig kødstykker i sovs, og der var derfor reelt ingen, der med det blotte øje kunne se, hvad maden egentlig indeholdt, og ofte var kvaliteten dårlig. Gullaschen kunne indeholde alt fra sener, indvolde og brusk til egentlige knogler malet til mel og derefter kommet i blandingen. I nogle tilfælde var producenterne også ligeglade med, om kødet var for gammelt, eller om der skulle være kommet en rotte med i blandingen. Producenterne tjente meget store penge på det. Danske skibe og søfolk under 1. verdenskrig Skibstransport var der stor brug for under 1. verdenskrig. Der skulle både hentes forsyninger hjem til landet og sejles eksportvarer til samhandelspartnere på begge sider i krigen. Det var til gengæld også meget farligt at sejle som dansk sømand under krigen, selvom landet var neutralt. I alt sank 324 danske skibe. Chr. tømrer s kusine Martha fra Egense var gift med Joehl Svensson (svensker), som slap levende fra to torpedo sænkede skibe; men eksplosionen var så kraftig at han var næsten døv resten af livet hvor han var smed på B&W. 722 danske fiskere samt søfolk på handelsskibe mistede livet på havet Af samme grund er nogle af de købstæder i Danmark uden for Sønderjylland, som har monumenter fra 1. verdenskrig, netop havnebyer, der havde mistet mange søfolk som f.eks. Marstal. Interneringslejre for krigsfanger ved Horserød og Hald Ved Horserød og ved Hald ved Viborg blev der under krigen lavet to såkaldte lazaretlejre, hvor syge og sårede krigsfanger fra de kæmpende nationer kunne få behandling på dansk, neutral grund. Lige efter krigen kom der også en hel del krigsfanger til Danmark på vej hjem fra krigsfangenskab i de krigsførende lande, men som var internerede i Danmark, mens de ventede på videre transport mod hjemlandet. Nogle af disse krigsfanger døde, og de er i dag mindet på monumenter f.eks. på Vestre Kirkegård i København. En del af dem, der ikke overlevede, døde af det, der i Danmark kaldes Den Spanske Syge. Det var en særlig ondartet influenzaepidemi, der raserede over det meste af verden i vinteren og hvor Kristine Fredberg som omtalt døde 19.november 1918.

13 13 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Danskere i krig under 1. verdenskrig Nogle danskere tog ud og kæmpede i de krigsførende hære som frivillige, og andre boede i forvejen i de krigsførende lande og meldte sig så til deres hære ved krigsudbruddet. I den franske hær kæmpede der således omkring 85 danskere, formentlig hovedsageligt i fremmedlegionen. Den kendte danske forfatterinde Karen Blixens bror, Thomas Dinesen, meldte sig frivilligt til den canadiske hær og vandt som frontsoldat på vestfronten den højeste britiske tapperhedsmedalje, Victoria-korset, for sin indsats i kampen den 18. august 1918 ved Vimy. Under et canadisk angreb, der gik i stå, gik han sammen med en kammerat i spidsen og fik trængt tyskerne tilbage. Thomas Dinesen skrev senere sine erindringer som i den danske udgave har den engelske titel No man s Land eller på dansk Ingenmandsland. Det var den betegnelse, som blev brugt om området mellem fjendens skyttegrave og egne skyttegrave på vestfronten. Sønderjyderne under 1. verdenskrig For den sønderjyske befolkning var oplevelsen af krigen en helt anden, end den var for danskerne nord for Kongeåen. Under 1. verdenskrig var Sønderjylland stadig en del af Tyskland, og uanset om man var dansksindet eller tysksindet sønderjyde, så skulle man i krig for det tyske militær. I alt omkring sønderjyder kom i løbet af krigen til at gøre tjeneste i den tyske hær og flåde, og Sønderjylland kom dermed til at opleve krigen som del af en krigsførende nation. Dermed kom sønderjyder til at kæmpe på tysk side over det meste af verden. Der var således sønderjyder med på vestfronten, på østfronten, på Balkan, i Afrika og i den tyske flåde i Østersøen og Nordsøen. Selvom en del dansksindede sønderjyder deserterede over grænsen til Danmark, deltog det store flertal loyalt i krigen på tysk side. Når soldaterne først stod i skyttegravene, var de nødt til at kæmpe, hvis de ville overleve, og ofte var det stærke kammeratskab blandt dem med til at sikre, at alle gjorde deres bedste for, at både de og deres kammerater skulle komme levende hjem. Chr tømrer s svoger Asmus?? gift med søsteren Ingeborg ude fra Peter stenkløver s i

14 14 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Ørritslevskov kom hjem med stærke følger fra krigen, i familien kaldte vi det granatchok med voldsomme mareridt hver nat resten af hans liv det vi i dag ville kalde PTSD. Asmus var en af de dansksindede fra Slesvig eller Sønderjylland og stammede fra??? Han var tysk soldat under 1. Verdenskrig hvor han havde deltaget i skyttegravskrigen. Som soldat var han ikke trænet til at arbejde i stressede situationer så han udviklede en posttraumatisk stresslidelse, også kaldet posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). PTSD kan opstå, hvis man har været udsat for traumer, som ikke bliver behandlet. Derfor opstår PTSD ikke i alle tilfælde umiddelbart efter den oplevelse, som har udløst det. Der gik nogen tid efter krigen før symptomerne på PTSD viste sig. Han kunne eksempelvis blive aggressiv eller ændre personlighed. Han oplevede også flashbacks eller mareridt, hvor han genoplevede de dramatiske og grufulde oplevelser, han havde været udsat for. Øvrige symptomer kunne være irritations- eller vredesudbrud, tendens til at fare sammen, koncentrationsbesvær og problemer med at sove. Symptomerne på PTSD minder en del om symptomerne ved depression, og derfor kan de to lidelser blive forvekslet. Desuden kunne PTSD udløse depression. Men man vidste jo ikke dengang hvad PTSD var så han blev aldrig behandlet; men det gjorde bl.a. at Asmus kun sjældent deltog i familiekomsamner. Asmus fik dog job som vicevært i ejendommen på Fælledvej i Odense hvor de boede. Siden blev han også vicevært da de flyttede til Højstrup. Christian tømrer s beretning om de to sønderjyder Kristine Fredberg s onkel skolelærer Schmidt i Hasmark havde to nevøer som deserterede og ankom under Chr. tømrer s og Kristines bryllup 18.november 1916 efter en stabadserende flugt fra østfronten. Som Chr. tømrer beretter Hermed en beskrivelse af et dejligt bryllup; men dog med en tragedie, dog endt i det gode. Den attende november 1916 blev Kirstine Fredberg og jeg gift, -det foregik i Østrup kirke. Da højtideligheden var slut i kirken gik det med hestekørtøj fra kirken og til Nylundgaarden Gudskov i Nymark den Fredbergske slægtsgaard nu - ejedes af Hansine Kirstine Fredberg og Hans Chr Andreasen Fredberg, de to ville give Kirstine- de var farbror og moster til Kirstine, idet hendes far Johan Andreasen Fredberg og mor Anna Margrethe Jensen var henholdsvis brødre og søstre samt fætre og kusiner - i brudegave festmiddag og hvad dertil hørte. Da vi havde fået hilst paa de forskellige gæster blev vi budt til bords. Og da vi lige havde

15 15 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig begyndt at spise kom der pludselig et køretøj ind i gården. Kusken kendte jeg godt. Det var Marius Petersen s Niels her i Ørritslev. De 2 på bagsædet kendte jeg ikke. Så der kom bud efter lærer Schmidt fra Hasmark og Hans Christian, som ogsaa gik med derud-. Lærer Jens Peder Jensen Schmidt var gift med Kirstines Faster - Kirsten Andreasen Fredberg. Chr. tømrer fortsætter: -Så kom Hans Christian ind og fortalte, at de 2 på vognen var henholdsvis Brodersøn og Søstersøn til Schmidt. De 2 var rømmet fra Krigen mellem Rusland og Tyskland, de var deserteret og løbet væk af Krigspladsen. Efterhånden var de nået over grænsen til Polen og forsatte med løb og list om Natten, og fandt skjulesteder om dagen. Snart var de inde på det farlige Nordtyskland stadigvæk med løb og list, og nærved Nordsøen og Als. Her skulle de vælge enten at forsøge at liste igennem den danske slagmark, hvilket var meget farligt, eller forsøge at svømme over til den danske ø Ærø. De valgte det sidste, men nåede ikke ret langt, så ville arme og ben ikke mere p.gr.a. udmattelse og november vandets kulde; men i samme nu var der en Fiskerbåd over dem, som fik dem halet indenbords. Så afsted til Ærø og varmen i fiskerens båd samt det at komme af med det stivfrosne tøj og blive svøbt tæpper og dyner gav nyt livsmod. Dagen efter blev de sejlet til Faaborg og så med tog fra Faaborg til Odense og siden til Otterup. Så fra Otterup til Hasmark pr gå-ben og tilfældig kørsel, så stod de endelig ved Hasmark skole. Men der var lukket og låst alle vegne, men så kom forskolelærerinden og fortalte at de alle var til bryllup på Nylundgården lærer Schmidt og Kirsten og de to sønderjyders fem fætre og kusiner: Theodor (20år), Ellen (19), Anker (17), Nanna (15) og Edel (12). Så sank modet en del, for der var langt og nu meldte trætheden sig. Men så kom Niels, lærerindens mand, - det klarer jeg og spænder for og kører derud ----Tragedien Slut. Til 1. Verdenskrig blev der indrulleret danskere fra Sønderjylland i tysk tjeneste, omkom og blev taget til fange. Forbavsende få deserterede nemlig kun Desertører ville miste deres tyske statsborgerskab og risikere aldrig mere at besøge hjemstavn og familie. De unge mænd var endvidere født 25-30år efter den tyske besættelse, så det dansksindede var nok på retur? Så lærer Schmidt s to nevøer s ankomst hørte til sjældenhederne og endda på et relativt tidligt tidspunkt af krigen, så havde tyskerne vundet krigen var der ikke kommet en genforening i 1920, og så havde de to aldrig kunnet vende hjem igen.

16 16 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Danske tab under 1. verdenskrig og Danmarks nationale monument for krigen Under 1. verdenskrig faldt der 3900 sønderjyder, og de blev i 1934 mindet på Danmarks nationale monument i Mindeparken i Århus for alle landets faldne i 1. verdenskrig, dvs. inkl. de frivillige i de allierede hære og omkomne danske søfolk. Der er i alt 4140 navne på faldne danskere indskrevet på monumentet. Sønderjyllands monumentbygning efter 1. verdenskrig Monumentbygningen i Sønderjylland efter 1. verdenskrig svarer helt til den meget anderledes situation, området var i som en del af en krigsførende nation. I mange, hvis ikke alle, sønderjyske sogne mindes de faldne på et mindesmærke af en eller anden art og i de sønderjyske købstæder er der ofte et eller flere fritstående monumenter. I nogle tilfælde mindes dansk- og tysksindede faldne sammen som f.eks. på monumentet på Aabenraa Kirkegård og nogle steder hver for sig som f.eks. i Tønder. Genopbygninger Efter krigsafslutningen var der enorm brug for især håndværkere til genopbygningsarbejderne i krigszonen s vigtigste byer. Derfor blev også danske tømrer og murer hentet til de udbombede byer. Chr. tømrer s lillebror Otto som også var tømrer rejste således til Verdun og var med til genopbygningen. I fritiden blev han medlem af et 22 mands kommunalt orkester hovedsageligt bestående af håndværkere. I forbindelse med en militærrevy måtte dette kommunale orkester agere militærorkester og defilere forbi generalen som stod på en forhøjning særdeles fransk! Hjemsendelsespas

17 17 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Flere årtier efter aftjening af værnepligten blev der udstedt Hjemsendelsespas med en attest på at man -for stedse var udygtig til Krigstjeneste i Fredstid vi lader den lige stå et øjeblik til eftertanke udygtig til krigstjeneste i fredstid (??) Derpå følger et skudsmål der nok kan få enhver arbejdsgiver til at juble i begejsting over udsigten til en medarbejder der: i Dag saavel under som udenfor Spisetiderne (har) opført sig til sine Foresattes Tilfredshed og skønnes ikke at være farlig for sine omgivelser ---det hele var naturligvis blot en joke i forbindelse med afholdelse af 40års jubilæet. Efterkrigs Jubilæer: Mange jubilæer er der blevet holdt; men 50års jubilæet for mobiliseringen blev fejret på adskillige kaserne i landet.

18 18 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig 50 års soldater jubilæum 2. Artilleribatallon ved Lyngby Fortet udstationeret på Jægersborg kasserne. Foto dagen for moboliseringen. Kaptajn Fouran forrest og Christian tømrer lige i centrum (se næste forstørrede billed)

19 19 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Christian tømrer lige i centrum Litteratur Michael Klos: Den 1. verdenskrig. Europas historie (2004). Ole Steen Hansen: Danmark under Første verdenskrig (2000). Lars Lindeberg: De så det ske, Danmark under 1. verdenskrig (København, trykkeår uoplyst). Jan René Westh: Danske frivillige i Frankrig /Volontaires danois en France (1998). Thomas Dinesen: No Man s Land (1929). Bent Blüdnikow: Krigsfanger et billeddrama om krigsfanger i Danmark under 1. verdenskrig (1988). Niels Finn Christiansen: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bind Klassesamfundet organiseres (2. udg., 2004), s

20 20 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Chr. P. Christensen: Sønderjyder forsvarer Østafrika (1937). Inge Adriansen: Første Verdenskrig i Mikroperspektiv Maria Gørrigsens Åbenbaringer, Fra Als og Sundeved, bd. 81 (2003). Sørensen, N.A.: Storbritanniens lange efterkrigstid, : kultur- og politikhistoriske nedslag, Arbejdspapir nr. 25, udg. Center for Kulturforskning (Århus, maj 1995).

Lokalarkiverne og Den store Krig 1914-1918

Lokalarkiverne og Den store Krig 1914-1918 Lokalarkiverne og Den store Krig 1914-1918 René Rasmussen og Den store krig 1914-1918 René Rasmussen : Sønderjylland ved krigens udbrud i 1914 Interneringen af dansksindede ledere og farvandskyndige i

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Skriv dagbog fra fronten, som om du var en dansksindet soldat i tysk tjeneste under 1. verdenskrig. Baggrund Da Danmark tabte den 2. Slesvigske Krig

Læs mere

Opgaver til Bliver der krig?

Opgaver til Bliver der krig? Opgaver til Bliver der krig? 1. Dannevirke På billedet side 5 kan du se noget af Dannevirke-volden. Hvilken del var mon lettest at forsvare den gamle del som du ser i forgrunden, eller den nye del? Hvorfor?

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta Historiefaget.dk: Versaillestraktaten Versaillestraktaten 1. verdenskrig stoppede 11. november 1918 kl. 11. Fredstraktaten blev underskrevet i Versailles i 1919. Krigsafslutningen Krigens afslutning regnes

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID

FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID Eksamensprojektet hf 2011 Historie og mediefag SYNOPSIS TIL EP FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID Problemformulering På hvilken måde formidles kritikken af efterkrigstidens samfund i filmen Metropolis

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Opgaver til På vej til fronten

Opgaver til På vej til fronten Opgaver til På vej til fronten 1. Krigens parter Hvem kæmpede mod hinanden under 1. Verdenskrig? _ 2. Skyttegrave Hvor lå skyttegravene? _ 3. Livet i skyttegravene Hvordan forestiller du dig, at livet

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Anne Petersen Februar 2013

Anne Petersen Februar 2013 Anne Petersen Februar 2013 Billeder af barndomshjemmet Barndomshjemmet i Sommersted Anne Petersen blev født i 1903 på gården Bjerndrupvej nr. 1 sådan hedder adressen i dag. Til gården hørte ca. 20?? ha,

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig

Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig Introduktion Artiklen er en bearbejdet udgave af en 2.g-historieopgave, som Kathrine Lemmeke Madsen, 2.k på Fredericia Gymnasium,

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

No. 6 Ove Pedersen. Side 1

No. 6 Ove Pedersen. Side 1 Ove Pedersen Forældre: nr. 12 Karl Otto Pedersen og nr. 13 Mette Kirstine Pedersen Børn: nr. 3 Henny Pedersen, Karl Åge Pedersen, Åse Pedersen og Anni Pedersen Navn : Ove Pedersen Født : 24. februar 1925

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

1. Verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

1. Verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Said Olfat. operatør på Pressalit

Said Olfat. operatør på Pressalit Said Olfat operatør på Pressalit 71 Said Olfat Said Olfat er 41 år og fra den afghanske by Herat. Drev en vekselervirksomhed, men flygtede fra Talebanstyret i 1998. Gift med Nilofar og far til tre drenge

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag.

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag. Opgaver til Borgen 1. Konge og tigger Se på tegningen side 5 øverst til højre. Skriv i pyramiden, hvem du mener, der er de øverste i samfundet i dag, og hvem der ligger i bunden. 2. Er det bedst hos far

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere