Danmarks politiske og militære initiativer for at sikre landet under 1. verdenskrig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks politiske og militære initiativer for at sikre landet under 1. verdenskrig"

Transkript

1 1 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Af Bjarne F Knudsen Danmark tjente godt på at være neutral under 1. verdenskrig; Handelsskibe sejlede med varer til de krigsførende parter, eksporten blomstrede og gullaschbaronerne havde kronede dage. Selvom Danmark ikke deltog i krigshandlingerne, var sønderjyderne tvunget til at kæmpe på tysk side- også selvom de var dansksindede. Danmarks politiske og militære initiativer for at sikre landet under 1. verdenskrig De mange krigserklæringer fra de europæiske lande omkring 1. august 1914 gjorde både den danske regering og befolkning bekymrede, for man kunne dengang ikke vide, om Danmark ville blive et besættelsesmål for de krigsførende magter. Alle politiske partier var dog enige om, at Danmark skulle forblive neutralt under krigen, og det meddelte man de lande, der deltog i krigen. Det var imidlertid klart, at man måtte gøre noget for at sikre landet under de usikre forhold. Derfor indkaldte Danmark sin militære sikringsstyrke, dvs. at man mobiliserede landets soldater, så de kunne forsvare det neutrale Danmark, hvis det blev angrebet. Sikringsstyrken var på mand, og den skulle primært forsvare hovedstaden, idet soldater blev afsat til det formål, mens kun skulle bruges til forsvaret af Jylland og Fyn.

2 2 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Anton vejmand, Ørritslev til vestre og Oluf Vanggaard, Egense til højre Ved krigsudbruddet i 1914 blev både Chr. tømrer Knudsen, Ørritslevskov og Peter musik Hansen også kaldet Peter Emmelev indkaldt. Peter huskede krigsudbruddet 1.august 1914 på følgende måde: Chr. tømrer og han spillede til bal i Skamby, og på et tidspunkt ud på aftenen 31. juli kom formanden for foreningen og fortalte, at nu var krigen brudt ud mellem Tyskland og England, og vi måtte stoppe og gå hver til sit. Danmark var nu i højeste beredskab. Da de bedste venner Christian og Peter tog afsked med hinanden vidste de ikke om de nogensinde ville ses igen. Ingen kunne vide hvad den nærmeste fremtid ville bringe, og Peter blev da også taget, da han fulgte banelinien for at komme hjem. Peter måtte så næste dag stille i Odense og Christian skulle afsted til København, sådan var betingelserne dengang. Heldigvis kom de aldrig i kamp; men Peter nåede at blive indkaldt og hjemsendt seks gange. Således blev også Chr. tømrer sendt af sted. Han blev passet op af broderen Martin, som havde det job at ridde rundt og finde dem der var indkaldt og overrække dem deres mønstrings ordre. Chr. tømrer blev sendt til Lyngby fortet 1.august Anders Christiansen, Gerskov Bygade 15

3 3 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Anders Christiansen fra Gerskov blev sendt til Odense?? og Oluf Vanggaard, fra Egense til Lunderskov i Sønderjylland, og Henrik Christiansen fra Gerskov blev indkaldt til almindelig værnepligt 1916 i Vordingborg. Anton vejmand fra Ørritslev hvor kom han hen? Henrik yderst til højre stående indkaldt til Vordingborg Foto 1916 Danmark valgte også at lægge miner ud i farvandene efter tysk pres, og efter at tyske skibe var begyndt at udlægge miner i danske farvande for at sikre Tyskland mod et britisk flådeangreb ad den vej. Fra dansk side har man givetvis også ønsket at undgå at give Tyskland et påskud til at besætte landet for på den måde at sikre sig mod britiske angreb fra dansk territorium. Københavns Befæstning blev sat i krigsklar stand bortset fra fyldning af Oversvømmelsesanlægget. Christian tømrer s beretning Christian Knudsen fra Egense og siden Ørritslevskov eller som han blev kaldt Chr. tømrer, blev som 17årig i 1906 optaget i lægdsrullen og som 22årig

4 4 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig indkaldt som rekrut i 1911 på Strandgadekaserne i København (det tidligere undervisningsministerium og nuværende en af styrelserne) hvor 2. Artilleribataillon holdt til. Her blev han uddannet som hornist og det er herfra hans færdigheder på trompet stammer. Hver dag gik de fra Frederiksholmskanal s kaserne til Gladsaxe-Avedøre fæstningen. Når de passerede Garden spillede de trompet i valsetakt for at få dem ud af fodslav. Chr. tømrer blev hjemsendt som konstabel 14. maj Første Verdenskrig brød ud! 1.august 1914 blev Chr. tømrer, som konstabel, genindkaldt til beredskab til Første Verdenskrig. Han var da tømrersvend i Egense sammen med sin gode ven Chr. Fredberg, som også var bror til Kristine Fredberg som Chr. tømrer havde et godt øje til! En af brødrene Martin - havde som job at ridde rundt og meddele geninkaldelserne dér på Nordfyn. Han kom tidligt om morgenen netop som arbejdsdagen var startet kl 6. Chr. tømrer fik besked om at tage 10-toget fra Otterup. Han nåede lige netop hjem og fik nogle penge med og andet tøj på og nåede toget. I Odense blev de stuvet sammen i åbne togkreaturvogne og hørt til Nyborg i løbet af natten. Tyskerne havde forbudt færgefart om natten; men de blev sejlet over tiltrods herfor. I Korsør blev de omladet til kreaturvogne med 50 soldater i hver vogn. Man tænker sjældent på hvor stor forurening der kom fra de gamle damplokomotiver. Der kom et tæt kulstøv på alle, og de var kulsorte da de kom til den gamle banegård i København nemlig det der i dag er Palads biografbygningen. Derfra gik de til den Nordre banegård (Østerport station) tidligt om morgenen 2.august Christians bemærkning: - man må ha troet at det var tyske neger soldater som invaderede. Derfra gik de ud til Jægersborg kaserne. En noget emsig løjtnant ville ved ankomsten have dem til at bære 100 punds (50kg) granater op ad en spindeltrappe, selv om soldaterne ikke havde fået mad siden sidste aften. Soldaterne gjorde oprør og omringede løjtnanten. Kaptajn Fouran dukkede op og spurgte hvad der var los. Man forklarede at man intet havde fået at spise længe. Han svarede send nogle indkaldte københavnere ind efter kød, brød og øl. De blev indlogeret i nyopførte barakker hvor pudset ikke var tørt endnu! Chr. tømrer blev leder for 8 andre til at tømre borde, bænke og senge sammen. Imidlertid fik de ingen materialer. Så derfor stjal de afstivningerne og forskallingen ved fortet og voldene hørende til det enorme (ubrugelige??) fæstningsværk. Én på holdet var en ældre -ca.30årig- karetmager fra Volderslev på Fyn som var en af de menige. Da Chr. tømrer blev taget ud som

5 5 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig regiments musiker blev karetmageren leder af tømrerholdet. Kong Chr. X kom på inspektion og musikerne skulle bære gevær i stedet; men kaptajn Fouran sagde at vi ta r chancen med instrumenter i stedet. Chr. tømrer stod på fløjen og blev trykket i hånden af kongen men jeg har vasket hænder siden ; men nok ikke før hjemsendelsen den 27.juli Chr. tømrer 1915 Chr. tømrer blev genindkaldt 6 måneder senere -16.januar Han havde dog forud for indkaldelsen haft symptomer der kunne tyde på blindtarmsbetændelse. Det blev meget værre et par dage efter indkaldelsen. På infirmariet sagde man, mens det var rigtig slemt -vi ser det an til kl 9 -altså dagen efter!!! Men sergenten råbte at kommer i ikke nu, så hidkalder jeg brigadekommandanten så blev Chr. tømrer indlagt øjeblikkeligt!! Han fik æter som bedøvelse hvorefter operationen blev udført. Der var naturligvis gået for lang tid, så betændelsen var gået i bughinden. Chr. tømrer lå 3 måneder med bughindebetændelse og svævede mellem liv og død. Tilfældigvis var kaptajn Fouran også blevet opereret for blindtarmsbetændelse næsten samtidigt, så de havde gode hyggesnakke under rekonvalsensen. Chr. tømrer blev hjemsendt

6 6 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig marts/april 1916 og fjernet fra lægdsrullen med begrundelsen uigenkaldelig uegnet som soldat. Kristine Fredberg havde været i Hasmark for at besøge sin mor, som var husbestyrerinde hos sin fætter professor Martin Knudsen den dag krigen brød ud, og på hjemturen forbi Egense 1.aug.1914, skulle hun have haft sit første stævnemøde med Chr. tømrer. Kristine mødtes derfor først med ham igen da han kom hjem i august De blev gift året efter 18.november 1916 da Chr. var færdig med at bygge hus og værksted i Ørritslev (deres søn Åge blev født 9.september 1917). Kristine blev syg på deres 2 års bryllupsdag 18.november Chr. tømrer ringede efter lægen; men han kunne ikke komme, for der var så mange der var syge af spansk syge ----Kristine var død næste morgen kl 8, 19.november 1918 kun en uge efter krigens afslutning 11.november!! Danmarks økonomiske situation under krigen Men Danmark kom i sidste ende til at tjene på krigen og på at være neutral. Af den danske eksport før 1. verdenskrig bestod op mod 60 % af landbrugsvarer til Storbritannien, mens 29 % ofte i form af levende dyr gik til Tyskland. Man skal huske, at Danmark på det tidspunkt i alt væsentligt var et landbrugsland. Både Storbritannien og Tyskland var således vigtige samhandelspartnere.

7 7 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Oluf Vanggaard yderst til højre nr 311 under mobiliseringen ved 1.Verdenskrig. Lunderskov ved den Sønderjyske grænse. Foto Geværfabrikken fik en god start på grund af krigen. I 1916 blev Hans Schultz' datter Ellen og Niels Larsen gift. Så, Larsen fik både pigen og det halve kongerige, idet Hans Schultz og Niels Larsen også besluttede sig for at gå i kompagniskab under betegnelsen Schultz & Larsen. De startede geværfabrikken i 1917 i Jernbanegade, men her blev bygningen hurtigt alt for lille købte de et foderstoflager ved stationen i Otterup. Firmanavnet "Schultz & Larsen Geværfabrik" blev indregistreret i januar Det var netop omkring slutningen af 1. Verdenskrig.

8 8 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig I 1918 købte geværfabrikken Emmelevmøllen s lager ved Otterup station. Foto Otterup Lokalhistorisk arkiv. I Versailles måtte tyskerne underskrive en af historiens hårdeste fredsaftaler. Bl.a. blev det dem forbudt at fabrikere krigsvåben. Niels Larsen tog derfor til Tyskland og besøgte våbenfabrikkerne, som pludselig havde en overflod af maskiner. Larsen fik dem for 1 kr. kiloet. Skønt maskinerne var tunge, var det en god handel og en god start for geværfabrikken.

9 9 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Fra den Sønderjyske mobilisering. Postkort sendt fra Hotel Lunderskov 3.oktober 1914 fra Oluf Vanggaard til Sygeplejerske Gerda på Ryslinge hvor også hans kæreste Marie er på besøg. Samhandelen fortsatte med begge lande under krigen. Tyskland købte f.eks. heste til brug i krigsindsatsen, hvor både kanoner, ambulancer og forsyningsvogne stadig i de fleste tilfælde var hestetrukne. Hesteeksporten var normalt på dyr om året, men i løbet af få måneder efter krigens start havde man eksporteret , hvoraf en stor del var kommet til Tyskland. Salg af heste fra Nordfyn må have fundet sted; men vi har endnu ikke identificeret hvem det var. Oluf Vanggaard Mens bønder, godsejere og selvstændige tjente på krigen, gik det økonomisk dårligere for offentligt ansatte, arbejdere og pensionister. Staten måtte til sidst gribe ind med bl.a. prisreguleringer for at dæmme op for voldsomme prisstigninger forårsaget af varemangel og den større afsætning pga. stigende eksport, og i 1918 lavede man rationering af sukker, smør og flæsk for at sikre, at alle kunne få den fornødne mad.

10 10 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Morten Hansen en søn af Rasmus og Kirsten i skovlykke overfor Gerskov brugs fik et sted ned efter Stige til, der kaldes Hammerstedet eller Hammeren. Hans Søn fik stedet efter ham og hed Hans Mortensen. Han var udvandret 1914 til USA; men vendte tilbage som soldat under 1. Verdenskrig i amerikansk tjeneste (ref. to postkort til Gerda i Klintebjerg). Efter krigen i 1918 vendte han hjem til Danmark. Hans Mortensen (udvandret til USA) billed taget lige før han sendes til Europa under 1. Verdenskrig. Foto 1917 og sendt som postkort til faster Gerda i Klintebjerg.

11 11 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Gullaschbaroner Det var dog ikke alle, der led nød. Nogle af dem, der tjente gode penge i Danmark under 1. verdenskrig, var de såkaldte Gullaschbaroner. De tjente rigtigt mange penge på de særlige muligheder for handel, som krigen skabte. Gullaschbaroner var en nedsættende, samlet betegnelse for dem; men ikke kun for dem, der rent faktisk tjente pengene på eksport af mad til de krigsførende. Det blev også brugt om flertallet af dem, der blev rige af krigen, og de tjente faktisk i høj grad pengene på aktiehandel. Men en del kom til at tjene mange penge på handel med mad, der kunne sendes til de krigsførende lande. I 1914 var der 21 danske fabrikker, der lavede kødkonserves, men under krigen steg tallet til 148, ligesom eksporten af kød på dåse blev 50 gange større i den periode, krigen varede. Gullaschbaronerne havde fået deres navn fra den vigtigste eksportvare til de krigsførende lande inden for dåsemad, som var netop gullasch. Det bestod af

12 12 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig kødstykker i sovs, og der var derfor reelt ingen, der med det blotte øje kunne se, hvad maden egentlig indeholdt, og ofte var kvaliteten dårlig. Gullaschen kunne indeholde alt fra sener, indvolde og brusk til egentlige knogler malet til mel og derefter kommet i blandingen. I nogle tilfælde var producenterne også ligeglade med, om kødet var for gammelt, eller om der skulle være kommet en rotte med i blandingen. Producenterne tjente meget store penge på det. Danske skibe og søfolk under 1. verdenskrig Skibstransport var der stor brug for under 1. verdenskrig. Der skulle både hentes forsyninger hjem til landet og sejles eksportvarer til samhandelspartnere på begge sider i krigen. Det var til gengæld også meget farligt at sejle som dansk sømand under krigen, selvom landet var neutralt. I alt sank 324 danske skibe. Chr. tømrer s kusine Martha fra Egense var gift med Joehl Svensson (svensker), som slap levende fra to torpedo sænkede skibe; men eksplosionen var så kraftig at han var næsten døv resten af livet hvor han var smed på B&W. 722 danske fiskere samt søfolk på handelsskibe mistede livet på havet Af samme grund er nogle af de købstæder i Danmark uden for Sønderjylland, som har monumenter fra 1. verdenskrig, netop havnebyer, der havde mistet mange søfolk som f.eks. Marstal. Interneringslejre for krigsfanger ved Horserød og Hald Ved Horserød og ved Hald ved Viborg blev der under krigen lavet to såkaldte lazaretlejre, hvor syge og sårede krigsfanger fra de kæmpende nationer kunne få behandling på dansk, neutral grund. Lige efter krigen kom der også en hel del krigsfanger til Danmark på vej hjem fra krigsfangenskab i de krigsførende lande, men som var internerede i Danmark, mens de ventede på videre transport mod hjemlandet. Nogle af disse krigsfanger døde, og de er i dag mindet på monumenter f.eks. på Vestre Kirkegård i København. En del af dem, der ikke overlevede, døde af det, der i Danmark kaldes Den Spanske Syge. Det var en særlig ondartet influenzaepidemi, der raserede over det meste af verden i vinteren og hvor Kristine Fredberg som omtalt døde 19.november 1918.

13 13 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Danskere i krig under 1. verdenskrig Nogle danskere tog ud og kæmpede i de krigsførende hære som frivillige, og andre boede i forvejen i de krigsførende lande og meldte sig så til deres hære ved krigsudbruddet. I den franske hær kæmpede der således omkring 85 danskere, formentlig hovedsageligt i fremmedlegionen. Den kendte danske forfatterinde Karen Blixens bror, Thomas Dinesen, meldte sig frivilligt til den canadiske hær og vandt som frontsoldat på vestfronten den højeste britiske tapperhedsmedalje, Victoria-korset, for sin indsats i kampen den 18. august 1918 ved Vimy. Under et canadisk angreb, der gik i stå, gik han sammen med en kammerat i spidsen og fik trængt tyskerne tilbage. Thomas Dinesen skrev senere sine erindringer som i den danske udgave har den engelske titel No man s Land eller på dansk Ingenmandsland. Det var den betegnelse, som blev brugt om området mellem fjendens skyttegrave og egne skyttegrave på vestfronten. Sønderjyderne under 1. verdenskrig For den sønderjyske befolkning var oplevelsen af krigen en helt anden, end den var for danskerne nord for Kongeåen. Under 1. verdenskrig var Sønderjylland stadig en del af Tyskland, og uanset om man var dansksindet eller tysksindet sønderjyde, så skulle man i krig for det tyske militær. I alt omkring sønderjyder kom i løbet af krigen til at gøre tjeneste i den tyske hær og flåde, og Sønderjylland kom dermed til at opleve krigen som del af en krigsførende nation. Dermed kom sønderjyder til at kæmpe på tysk side over det meste af verden. Der var således sønderjyder med på vestfronten, på østfronten, på Balkan, i Afrika og i den tyske flåde i Østersøen og Nordsøen. Selvom en del dansksindede sønderjyder deserterede over grænsen til Danmark, deltog det store flertal loyalt i krigen på tysk side. Når soldaterne først stod i skyttegravene, var de nødt til at kæmpe, hvis de ville overleve, og ofte var det stærke kammeratskab blandt dem med til at sikre, at alle gjorde deres bedste for, at både de og deres kammerater skulle komme levende hjem. Chr tømrer s svoger Asmus?? gift med søsteren Ingeborg ude fra Peter stenkløver s i

14 14 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Ørritslevskov kom hjem med stærke følger fra krigen, i familien kaldte vi det granatchok med voldsomme mareridt hver nat resten af hans liv det vi i dag ville kalde PTSD. Asmus var en af de dansksindede fra Slesvig eller Sønderjylland og stammede fra??? Han var tysk soldat under 1. Verdenskrig hvor han havde deltaget i skyttegravskrigen. Som soldat var han ikke trænet til at arbejde i stressede situationer så han udviklede en posttraumatisk stresslidelse, også kaldet posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). PTSD kan opstå, hvis man har været udsat for traumer, som ikke bliver behandlet. Derfor opstår PTSD ikke i alle tilfælde umiddelbart efter den oplevelse, som har udløst det. Der gik nogen tid efter krigen før symptomerne på PTSD viste sig. Han kunne eksempelvis blive aggressiv eller ændre personlighed. Han oplevede også flashbacks eller mareridt, hvor han genoplevede de dramatiske og grufulde oplevelser, han havde været udsat for. Øvrige symptomer kunne være irritations- eller vredesudbrud, tendens til at fare sammen, koncentrationsbesvær og problemer med at sove. Symptomerne på PTSD minder en del om symptomerne ved depression, og derfor kan de to lidelser blive forvekslet. Desuden kunne PTSD udløse depression. Men man vidste jo ikke dengang hvad PTSD var så han blev aldrig behandlet; men det gjorde bl.a. at Asmus kun sjældent deltog i familiekomsamner. Asmus fik dog job som vicevært i ejendommen på Fælledvej i Odense hvor de boede. Siden blev han også vicevært da de flyttede til Højstrup. Christian tømrer s beretning om de to sønderjyder Kristine Fredberg s onkel skolelærer Schmidt i Hasmark havde to nevøer som deserterede og ankom under Chr. tømrer s og Kristines bryllup 18.november 1916 efter en stabadserende flugt fra østfronten. Som Chr. tømrer beretter Hermed en beskrivelse af et dejligt bryllup; men dog med en tragedie, dog endt i det gode. Den attende november 1916 blev Kirstine Fredberg og jeg gift, -det foregik i Østrup kirke. Da højtideligheden var slut i kirken gik det med hestekørtøj fra kirken og til Nylundgaarden Gudskov i Nymark den Fredbergske slægtsgaard nu - ejedes af Hansine Kirstine Fredberg og Hans Chr Andreasen Fredberg, de to ville give Kirstine- de var farbror og moster til Kirstine, idet hendes far Johan Andreasen Fredberg og mor Anna Margrethe Jensen var henholdsvis brødre og søstre samt fætre og kusiner - i brudegave festmiddag og hvad dertil hørte. Da vi havde fået hilst paa de forskellige gæster blev vi budt til bords. Og da vi lige havde

15 15 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig begyndt at spise kom der pludselig et køretøj ind i gården. Kusken kendte jeg godt. Det var Marius Petersen s Niels her i Ørritslev. De 2 på bagsædet kendte jeg ikke. Så der kom bud efter lærer Schmidt fra Hasmark og Hans Christian, som ogsaa gik med derud-. Lærer Jens Peder Jensen Schmidt var gift med Kirstines Faster - Kirsten Andreasen Fredberg. Chr. tømrer fortsætter: -Så kom Hans Christian ind og fortalte, at de 2 på vognen var henholdsvis Brodersøn og Søstersøn til Schmidt. De 2 var rømmet fra Krigen mellem Rusland og Tyskland, de var deserteret og løbet væk af Krigspladsen. Efterhånden var de nået over grænsen til Polen og forsatte med løb og list om Natten, og fandt skjulesteder om dagen. Snart var de inde på det farlige Nordtyskland stadigvæk med løb og list, og nærved Nordsøen og Als. Her skulle de vælge enten at forsøge at liste igennem den danske slagmark, hvilket var meget farligt, eller forsøge at svømme over til den danske ø Ærø. De valgte det sidste, men nåede ikke ret langt, så ville arme og ben ikke mere p.gr.a. udmattelse og november vandets kulde; men i samme nu var der en Fiskerbåd over dem, som fik dem halet indenbords. Så afsted til Ærø og varmen i fiskerens båd samt det at komme af med det stivfrosne tøj og blive svøbt tæpper og dyner gav nyt livsmod. Dagen efter blev de sejlet til Faaborg og så med tog fra Faaborg til Odense og siden til Otterup. Så fra Otterup til Hasmark pr gå-ben og tilfældig kørsel, så stod de endelig ved Hasmark skole. Men der var lukket og låst alle vegne, men så kom forskolelærerinden og fortalte at de alle var til bryllup på Nylundgården lærer Schmidt og Kirsten og de to sønderjyders fem fætre og kusiner: Theodor (20år), Ellen (19), Anker (17), Nanna (15) og Edel (12). Så sank modet en del, for der var langt og nu meldte trætheden sig. Men så kom Niels, lærerindens mand, - det klarer jeg og spænder for og kører derud ----Tragedien Slut. Til 1. Verdenskrig blev der indrulleret danskere fra Sønderjylland i tysk tjeneste, omkom og blev taget til fange. Forbavsende få deserterede nemlig kun Desertører ville miste deres tyske statsborgerskab og risikere aldrig mere at besøge hjemstavn og familie. De unge mænd var endvidere født 25-30år efter den tyske besættelse, så det dansksindede var nok på retur? Så lærer Schmidt s to nevøer s ankomst hørte til sjældenhederne og endda på et relativt tidligt tidspunkt af krigen, så havde tyskerne vundet krigen var der ikke kommet en genforening i 1920, og så havde de to aldrig kunnet vende hjem igen.

16 16 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Danske tab under 1. verdenskrig og Danmarks nationale monument for krigen Under 1. verdenskrig faldt der 3900 sønderjyder, og de blev i 1934 mindet på Danmarks nationale monument i Mindeparken i Århus for alle landets faldne i 1. verdenskrig, dvs. inkl. de frivillige i de allierede hære og omkomne danske søfolk. Der er i alt 4140 navne på faldne danskere indskrevet på monumentet. Sønderjyllands monumentbygning efter 1. verdenskrig Monumentbygningen i Sønderjylland efter 1. verdenskrig svarer helt til den meget anderledes situation, området var i som en del af en krigsførende nation. I mange, hvis ikke alle, sønderjyske sogne mindes de faldne på et mindesmærke af en eller anden art og i de sønderjyske købstæder er der ofte et eller flere fritstående monumenter. I nogle tilfælde mindes dansk- og tysksindede faldne sammen som f.eks. på monumentet på Aabenraa Kirkegård og nogle steder hver for sig som f.eks. i Tønder. Genopbygninger Efter krigsafslutningen var der enorm brug for især håndværkere til genopbygningsarbejderne i krigszonen s vigtigste byer. Derfor blev også danske tømrer og murer hentet til de udbombede byer. Chr. tømrer s lillebror Otto som også var tømrer rejste således til Verdun og var med til genopbygningen. I fritiden blev han medlem af et 22 mands kommunalt orkester hovedsageligt bestående af håndværkere. I forbindelse med en militærrevy måtte dette kommunale orkester agere militærorkester og defilere forbi generalen som stod på en forhøjning særdeles fransk! Hjemsendelsespas

17 17 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Flere årtier efter aftjening af værnepligten blev der udstedt Hjemsendelsespas med en attest på at man -for stedse var udygtig til Krigstjeneste i Fredstid vi lader den lige stå et øjeblik til eftertanke udygtig til krigstjeneste i fredstid (??) Derpå følger et skudsmål der nok kan få enhver arbejdsgiver til at juble i begejsting over udsigten til en medarbejder der: i Dag saavel under som udenfor Spisetiderne (har) opført sig til sine Foresattes Tilfredshed og skønnes ikke at være farlig for sine omgivelser ---det hele var naturligvis blot en joke i forbindelse med afholdelse af 40års jubilæet. Efterkrigs Jubilæer: Mange jubilæer er der blevet holdt; men 50års jubilæet for mobiliseringen blev fejret på adskillige kaserne i landet.

18 18 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig 50 års soldater jubilæum 2. Artilleribatallon ved Lyngby Fortet udstationeret på Jægersborg kasserne. Foto dagen for moboliseringen. Kaptajn Fouran forrest og Christian tømrer lige i centrum (se næste forstørrede billed)

19 19 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Christian tømrer lige i centrum Litteratur Michael Klos: Den 1. verdenskrig. Europas historie (2004). Ole Steen Hansen: Danmark under Første verdenskrig (2000). Lars Lindeberg: De så det ske, Danmark under 1. verdenskrig (København, trykkeår uoplyst). Jan René Westh: Danske frivillige i Frankrig /Volontaires danois en France (1998). Thomas Dinesen: No Man s Land (1929). Bent Blüdnikow: Krigsfanger et billeddrama om krigsfanger i Danmark under 1. verdenskrig (1988). Niels Finn Christiansen: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bind Klassesamfundet organiseres (2. udg., 2004), s

20 20 Danmark og Syddanmark især Nordfyn under 1. verdenskrig Chr. P. Christensen: Sønderjyder forsvarer Østafrika (1937). Inge Adriansen: Første Verdenskrig i Mikroperspektiv Maria Gørrigsens Åbenbaringer, Fra Als og Sundeved, bd. 81 (2003). Sørensen, N.A.: Storbritanniens lange efterkrigstid, : kultur- og politikhistoriske nedslag, Arbejdspapir nr. 25, udg. Center for Kulturforskning (Århus, maj 1995).

En soldats beretning fra den 1. verdenskrig (1914-1918)

En soldats beretning fra den 1. verdenskrig (1914-1918) En soldats beretning fra den 1. verdenskrig (1914-1918) I anledning af 100 året for 1. verdenskrigs start har jeg tilladt mig "digitalisere" en beretning om min Farfars deltagelse i 1. verdenskrig, som

Læs mere

Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig

Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig Sigurd Kloppenborg Skrumsager i Rusland 1916. Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig 1 Forord Sigurd er min morbror. Jeg har skrevet hans

Læs mere

Soldaten fra Nybøl. Af Arne Jessen, Nybøl

Soldaten fra Nybøl. Af Arne Jessen, Nybøl Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 1 Soldaten fra Nybøl Af Arne Jessen, Nybøl Dette er beretningen om en soldat fra 1864. Fortællingen er uddrag af soldatens dagbog og materiale hentet på diverse

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 Indhold Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg

Læs mere

Tysklandsarbejder 1941-42

Tysklandsarbejder 1941-42 Gartner Povl Christiansen 1923-2006 Tysklandsarbejder 1941-42 Povl Christiansen er født 1923 i Gundstrup på Nordfyn. Hans far var smed Lars Peder Christiansen. Povl har skrevet sine erindringer om drengeår,

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Copyright Det Historiske Hus ApS Indhold: Briterne kommer! Side 3 København belejres Side 6 Forhandling Side 9 Bombardement Side 12 Rygende Ruiner Side

Læs mere

HJEMMEFRONT OG SKYTTEGRAV. 12 autentiske fortællinger fra Første Verdenskrig

HJEMMEFRONT OG SKYTTEGRAV. 12 autentiske fortællinger fra Første Verdenskrig HJEMMEFRONT OG SKYTTEGRAV 12 autentiske fortællinger fra Første Verdenskrig 12 fortællinger om Sønderjyderne og Den Store Krig Sønderjylland august 1914 1. Skildring fra Kær og fra Haderslev Propaganda

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Uddrag fra Slægtsbogen om Attermann-slægten 1590-1970 af Lizzi Knoop. Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen og Frederik

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Birgit Krasnik Fischermann

Birgit Krasnik Fischermann Birgit Krasnik Fischermann Tirsdag d. 30. juni 2009 på besøg hos Birgit Fischermann i Hellerup. Jeg sidder her og fortæller Sofie om nogle foredrag jeg holder, bl.a. for børn i 5. klasse, jeg var på en

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

AGTRUPDANSKESKOLE 1946-1981

AGTRUPDANSKESKOLE 1946-1981 AGTRUPDANSKESKOLE 1946-1981 GUNNAR RYGE PETERSEN X AGTRUPDANSKESKOLE 1946-1981 Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig FLENSBORG 1995 Gunnar Ryge Petersen,f 25. jan. 1914, der i efterkrigstiden

Læs mere

Livet på landet frem til 1800 tallet.

Livet på landet frem til 1800 tallet. Indledning. I dette skrift tager jeg udgangspunkt i mig selv, så hvis jeg f.eks. omtaler min farmor, er det dermed mine børns oldemor, og mine børnebørns tipoldemor. Tilbage omkring 2002 kom opfordringen

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 01/09 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening FEBRUAR LANDPOSTENS TRAVLE OG ALSIDIGE HVERDAG SIDE 4 SENIORKLUBBEN SIDE 8 ET SKELSÆTTENDE ÅR LANDPOSTBUD I VORBASSE NYT FRA KLUBBERNE

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

Sukker, slaver og skæbner

Sukker, slaver og skæbner Nationalmuseet 2007 CHRISTIAN VOLLMOND Tekst: Christian Vollmond Redaktion: Mette Boritz, Karl-Johann Hemmersam og Bodil Bundgaard Rasmussen Grafisk design: Nan Tøgern Tryk: Kailow Graphic ISBN: 87-7602-067-3

Læs mere

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede.

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede. De Slesvigske Krige 1848 og 1864 Slægtshistorie De Slesvigske Krige 1848-1864 Sammenskrevet af Leif Christensen, 1. december 2010 I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark,

Læs mere

Første Slesvigske Krig 1848-1851

Første Slesvigske Krig 1848-1851 Inge Adriansen og Jens Ole Christensen Første Slesvigske Krig 1848-1851 Kort over den danske helstat efter Englandskrigene bestående af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Læs mere

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0 I S B N 978-87-02-07161-0 9 77683_om_historie 8.indd 1 788702 071610 8 HISTORIE HISTORIE ê 8 ê Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL 7/29/09 8:41:35

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

I medmenneskelighedens tjeneste

I medmenneskelighedens tjeneste I medmenneskelighedens tjeneste rødekors.dk INDHOLD 1 Henry Dunant 4 Charles van de Velde 7 August Christian Price 11 Lena Tideman 15 Carl Krebs 17 Jakob Raft 21 Holger Reedtz Funder 25 Dagmar Hanghøj

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2011

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2011 Fængselsfunktionæren 4 Fængselsforbundet April 2011 Nr. 4-2011 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Ny aftale om arbejdsmiljø 15 Hvordan får man et tillæg fremover? 16 Oppositionen afviser private fængsler

Læs mere

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011 Brande Jul er atter på gaden, hermed genoptages og videreføres en gammel tradition i byen og vi håber, den kan vare ved. Det første Brande Jul blev udgivet tilbage i 1943. Vi håber, læserne hilser initiativet

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere