Den kolde krig ved Billeshave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den kolde krig ved Billeshave"

Transkript

1 Den kolde krig ved Billeshave Nord for Strib blev der fra bygget et olieberedskabslager på et stykke jord ved den tidligere herregård, Billeshave. Her blev opbevaret over m3 olie og benzin. Det skulle holde Danmark i gang, hvis krigen kom. Der var meget tys-tys om koldkrigslageret. Af Poul Christensen I 1965 tog husmand Hans Christensen for sidste gang kartofler op og høstede kornet på sine godt 12 tønder land ved den gamle her- regård, Billeshave. Da overtog Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) ejendommen. Prisen på kontante kroner, kunne han ikke sige nej til. Den offentlige vurdering lød på kr. Entreprenørmaskiner begyndte at grave store, dybe huller i den sandede jord. Så kom betonbiler og læssede tonsvis af beton af. Lastbiler kom med tunge stålplader. Det blev til tykke, armerede vægge rundt om underjordiske ståltanke med plads til de enorme mængder olie og benzin. Grunden blev indhegnet med pigtråd over det grove metalnet. Der blev plantet hurtigt voksende grantræer og andre træer og buske på arealet, så de snart skjulte, hvad der gemte sig dér. Sådan så det nordvestre hjørne af depot arealet ud i mange år. Her fotograferet i (Foto: Poul Christensen) 2

2 Indgangspartiet fotograferet i I dag er flere træer fældet. (Foto: Poul Christensen Midt i den kolde krig Under Suez-krisen i 1956 opdagede den vestlige verden, hvor afhængig den var af olieforsyninger fra det urolige Mellemøsten. Dette gjaldt i høj grad Danmark, som skulle importere al olie. Ledende embedsmænd i centraladministrationer forberedte løsninger. Danmark var kommet i gang efter Anden Verdenskrig, og det krævede mere olie og energi. Landbruget blev mekaniseret. Industrien producerede mere og mere. Der kom biler på vejene. Husene fik oliefyr, vaskemaskiner og køleskabe. Det gik også op for politikerne på Christiansborg, at hele landet ville gå i stå, hvis oliestrømmen stoppede i en krisesituation eller endnu værre, hvis den kolde krig blev varm. Et embedsmandudvalg, Lorentzenudvalget, afgav sidst i 1950 erne en betænkning om oprettelse af civile beredskabslagre. Men det forslag faldt ikke i politikernes smag. Bl.a. var der modstand mod, at forbrugerne af olie og benzin skulle betale en øre pr. liter for at finansiere beredskabet. I 1959 fremsatte statsminister H.C. Hansen et lovforslag i Folketinget om et civilt beredskab. Alle Folketingets partier minus Danmarks Kommunistiske Partis fem mandater vedtog denne bemyndigelseslov lige før jul i 1959, og kong Frederik den 9. stadfæstede loven den 23. december, derfor fik den navnet lillejuleaftensloven. Lovens lagde op til foranstaltninger, der skal have til formål at fremme landets samlede forsvar, herunder at sikre opretholdelsen i krigstid af regeringens funktioner, og af den statslige og kommunale forvaltning, opretholdelsen af ro og orden, styrkelse og udnyttelse af landets produktionsevne og transport- og kommunikationsapparat samt sikring og fordeling af forsyninger af enhver art. En af bestemmelserne var, at der skal oprettes beredskabslagre til olie og benzin. I og 1960 erne blev tone og handling i den kolde krig voldsommere; øst og vest Sovjetunionen og USA førte krig på ord og ideologi. Det i sig selv var faretruende nok for Danmark. Nogle få hundrede kilometer syd for landet, i Berlin, stod øst og vest konfrontatorisk over for hinanden. I august 1961 lukkede DDR sektorgrænsen og byggede den 150 km lange Berlin-mur om Vestberlin. Endnu værre var truslen om en atomkrig. Den var reel, som det på dramatisk vis kom til udtryk under Cuba-krisen i I januar 1964, godt tilskyndet af Cuba-krisen, besluttede politikerne 3

3 Cubakrisen Under Cubakrisen i efteråret 1962 var verden på randen af en atom-krig. Sovjetunionen havde bygget missilinstallationer med raketter i Cuba og sejlede bl.a. gennem Storebælt med mere krigsudstyr til USA's sydlige nabo. Det var bl.a. SS-4 Sandalmissiler, som var i stand til at fremføre atomvåben, der kunne nå Washington og andre strategiske mål i USA. Den 22. oktober var udkigsposten på Langelandsfortet med til at opdage sovjetiske fragtskibe lastet med materiale til raketter i Langelandsbæltet. Samme dag talte USA s præsident John F. Kennedy til den amerikanske befolkning. USA blokerede med krigsskibe al trafik til og fra Cuba og krævede, at Sovjetunionen fjernede anlægget og raketterne samt standsede yderligere leverancer. Der udspandt sig en nervekrig, som endte med, at Sovjetunionens leder Nikita Khrusjtjov lovede at fjerne anlægget og udstyret mod, at USA lovede ikke at invadere Cuba. Søværnets Operative Kommando sendte tidligt om morgenen den 24. oktober dette nu afklassificerede telegram til de militære NATO-chefer. Danskerne opdagede som nogle af de første, at de sovjetiske skibe var begyndt at vende om her fragtskibet Krasnograd med motorkøretøjer som dækslast. Spændingen var aftagende. Khrusjtjov overholdt aftalen og fjernede krigsudstyret i de følgende måneder. (Telegram fundet i Forsvarets Efterretningstjeneste, nu på Koldkrigsmuseum Langelandsfortet) på Christiansborg at handle. Handelsminister Hilmar Baunsgaard brugte bemyndigelsesloven fra 1959 og udstedte en bekendtgørelse, der skulle føre planerne om olieberedskabslagre ud i livet. Det blev overladt til den nyetablerede Foreningen af Danske Olieberedskabslagre at står for oprettelsen og driften af et antal lagre i hele landet. Olieselskaberne stod bag denne forening. Landets bilister og olieforbrugere skulle betale en afgift, der finansierede anlæg og drift af lagrene. Nu skulle det gå hurtigt. Sognerådet anviste arealer Antagelig i slutningen af 1964 fik Vejlby-Strib Kommune en henvendelse fra FDO om at anvise arealer, hvor der kunne bygges et lager. Det 4

4 skulle placeres et sted, hvor der kunne ind- og udskibes olie. Her kunne havnen i Strib bruges. Og lageret skulle ligge i en vis afstand fra større bymæssige bebyggelser og gerne i et kuperet terræn, så det med beplantninger let kunne skjules. Et olielager var jo et bombemål i en krigssituation, og lageret skulle være et såkaldt B-lager, som netop skulle bruges i tilfælde af krig. Tilsyneladende havde sognerådet ingen betænkeligheder og henviste i første omgang til tre placeringer: Ejendommen Linddalslund, der med småbakker ligger omkranset af Strib Landevej, Rudbæksmøllevej, Strandvejen og Røjle Mose i dag Plejecentret Rudbækshøj. Ejendommen Røjlemosevej 110, et kuperet areal, der mod syd grænser op til Røjlemosevej og mod vest til Provstskovvej i det nordvestlige Strib. Et areal af Stribgårdens jord, formodentlig hvor Chr. Dannings Vejkvarteret er i dag, mellem Ny Billeshavevej og Billeshavevej (nu en sti) ved fodboldbanen. Alle tre områder lå uden for Stribs daværende bymæssige bebyggelse. Direktør Albert Larsen, FDO, og direktør Christian Mathiesen fra det rådgivende ingeniørfirma, Oilconsult, besigtigede i slutningen af vinteren arealerne. De opsøgte Georg Jensen, Stribgården, som godt ville sælge et stykke jord. Det var sidst i marts det foretrukne areal, men Boligministeriets kommitterede i byplansager stoppede den mulighed, fordi man mente, at det kunne kollidere med mulige planer om byudvikling i Strib. Samme melding Fakta om FDO Foreningen Danske Olieberedskabslagre, FDO, blev oprettet i 1964 for at sikre forsyningssikkerheden for olie i tilfælde af krig eller forsyningskriser. Baggrunden var samfundets næsten totale afhængighed af olie samt de daværende oliekriser, bl.a. Suez-krisen i Det var midt i den kolde krig, hvor der blev lagt vægt på at opbygge et civilt beredskab inden for alle samfundets sektorer. FDO blev etableret og drevet i et nært samarbejde mellem oliebranchen og energimyndighederne. Der blev oprettet 15 B-beredskabslagre (underjordiske lagre til brug i krigssituationer) og senere tre større M-lagre (overjordiske lagre til brug ved forsyningskriser). De var fordelt ud over landet. FDO ejer både tankanlæg og lagerbeholdningerne. FDO er en selvejende institution organiseret som en forening. Indtægterne er kommet fra en afgift på køb af benzin og olie. FDO's udgifter finansieres i dag ved et vederlag i kr./m3 fra alle lagringspligtige selskaber. I dag skal der i Danmark være olielagre svarende til ca. 81 dages forbrug. Heraf ligger FDO med ca. 57 dage, mens olieselskaberne selv ligger med resten. kom fra kommunens byplanrådgiver, der ligesom den kommitterede fandt de to øvrige steder egnede. 5

5 Her kan man se de tre første forslag fra Vejlby-Strib Kommune til placering af olielageret. 1. Ejendommen Lindalslund. 2. Ejendommen Røjlemosevej Areal på Stribgårdens jord. Det kom til at ligge på Billeshavevej lige uden for billedet (4), dér hvor pilen peger hen. 5. Strib Havn. Guldbjerggaard øst for Staurby Skov og uden for billedet var også på tale. (Foto: Strib Vandværk/Danisk AirPhoto 2010) Så kom turen til Verner Hansen på Lindalslund. Det var et oplagte sted, tæt på havnen. Det betød beskedne udgifter til rørledninger. Åbenbart spillede det ingen rolle, at det lå op til de planlagte boliger på Møllebakken og klos op ad det yderste areal af Møllebakken-udstykningen, hvor Strib Vandværk netop havde fundet gode drikkevandskilder og havde fået myndighedernes tilladelse til at bygge et nyt vandværk. sager. Også en del af Guldbjerggaards jord øst for Staurby Skov i dag fodboldgolf-bane var på tale, men den placering stoppede Handelsministeriet, som havde det overordnede ansvar for beredskabslagrene. Yderligere et sted var formentlig inde i billedet, inden Albert Larsen bankede på hos Mary og Hans Christensen skråt over for Billeshave. Her lykkedes det at få en købsaftale ca. 1. juli 1965, og de nødvendige tilladelser kom på plads. Direktør Albert Larsen var kendt for at kunne tale med alle slags mennesker. Men at overtale Verner Hansen til at sælge kunne han ikke. Det på trods af flere møder, ganske favorable tilbud og truslen om ekspropriation som en sidste mulighed. Ejendommen Røjlemosevej 110 blev også droppet af ukendte år- Sagen hemmelig og fortrolig Den 30. juli 1965 gav Vejlby-Strib Kommune FDO en principiel tilladelse til at placere depotet på ejendommen ved Billeshave. Selv om alt dette foregik i al hemmelighed rygtedes det. 6

6 Den 6. august 1965 berettede Middelfart Venstreblad, at Strib Havn skal være indskibningshavn til en olieberedskabslager. Dagen efter vil avisen vide, at marsvinestationen må vige for det hemmeligt beredskabslager. Selve lageret skal graves ned tre km inde i landet, men avisen kan ikke fortælle hvor. Alle instanser, lige bortset fra Landbrugsministeriet, har godkendt placeringen, og sognerådet er godt tilfreds med placeringen. Direktør Albert Larsen, FDO, siger til avisen: Vi så helst, at beredskabslagrene etableres, uden at nogen som helst fik kendskab til det. Alt materiale vedrørende sagen er hemmelig og fortrolig. Men det lader sig næppe gøre at skjule det helt. Derfor bekræfter han, at der skal være et lager, uden at komme med yderligere oplysninger. FDO og foreningens rådgivende ingeniørfirma, Steensen & Varming i Hellerup, arbejdede på højtryk med at omsætte planerne til tegninger og beskrivelser. Også i kommunen havde kommuneingeniør Poul Olsen Andersen travlt. Den 4. oktober satte han og sognegårdsformand Aage Warming deres navne under et brev, der gav tilladelse til, at der kan anlægges en olieledning mellem havnen og lageret ved Billeshave. Den 10. november var ingeniørfirmaet klar med første del af projektet, og det søgte kommunen om tilladelse til at opføre: En tank på m3 og to på m3 til benzin og olie. Et generatorhus. En vagtbygning. Tre læsseramper. Låger og hegn. Hen over vinteren og foråret blev detailprojektet gjort færdigt, og tilladelserne kom på plads. Projektet blev senere udvidet med en fjerde tank på m3. En stor byggeplads Foråret 1966 blev Mary og Hans Christensens ejendom en stor byggeplads. Parret var da 70 og 68 år og havde aftalt, at de kunne blive boende på ejendommen. De kunne se, at der blev gravet dybe huller til tankene, der skulle have en indvendig højde på otte meter. Tankenes sider skulle bestå af mindst 30 cm dobbelt armeret beton med mindst fem millimeter indvendig stålpladebeklædning forankret i betonen. Taget skulle være af samme slags armeret beton. Bunden skulle også være af beton med en tykkelse efter bundforholdene og skulle dækkes af mindst seks millimeter tykke stålplader. Der skulle være dræn under tankene for at undgå vandtryk på undersiden af tankene. Tankene blev dækket med et jordlag. Ved indgangen fra Billeshavevej blev bygget en vagt- og personalebygning og ved siden af et brandbassin med 30 kubikmeter vand. Generatorhuset var en vigtig sikkerhedsforanstaltning i en krisesituation. Det indeholdt to dieselgeneratorer, som kunne trække en reservepumpe. Den skulle sikre, at der kunne leveres olie, hvis den offentlige elforsyning svigtede. Også denne bygning skulle dækkes med jord og opføres i beton som et beskyttet hus med vægtykkelse og armering som tankene. Til sidst blev det hele hegnet ind. Over trådværket blev der trukket tre rækker pigtråd. 7

7 Røre på havnen På Strib Havn skabte projektet røre. For at havnen kunne tage imod tankskibe, skulle den moderniseres. Havnens nordlige del ved den nye metalvarefabrik, El-tin, var moderniseret, men anlægget ved det nuværende klubhus (de gamle færgeleje tre) var der ikke gjort noget ved, siden færgerne stoppede i Her lagde Marsvinestationen, der forskede i den lille hval, beslag på en del af havnen. Marsvinestationen frygtede det postyr, der ville komme, når havnen skulle udbygges, og Olieberedskabslageret fuldt udbygget 1974, tegning efter FDOs oversigtsplan. 1. Indgang fra Billeshavevej. 2. Vagtbygning og brandbassin. 3. Tank 1, m3. 4. Tank 2, m3. 5. Tank 3, m3. 6. Tank 4, m3. 7. Tank 5, m3. 8. Tank 6, m3. 9. Tank 7, m Jorddækket smøreolielager, 800 m Fordelingssted til tankene. 12. Generatorhus. 13. Tre læseramper. 14. Landbrugsejendommen (senere fjernet). 15. Bassin til opsamling af vand fra dræn og overfladevand. 16. Vandhul på det laveste sted, hvortil overfladevand løb ved regnskyl o.lign. De buede streger er højdekvoter. (Tegning fra byggesagen i Middelfart Kommune) 8

8 Vagtbygning-personalehus med køkken, spisestue, toilet og soverum. Brandbassinet foran rummer 30 kubikmeter. (Foto: Poul Christensen) Stien ned til en af de syv underjordiske tanke efteråret De jorddækkede tanke hæver sig lidt over terræn. Fra drænlag under tanken til toppen af jordlaget er der ca. 10 meter. Tankene skulle beplantes, så de i videst muligt omfang vil falde ind i omgivelserne, som det hed i en beskrivelse. Foto: Poul Christensen) der skulle transportere olien. Rørledningen sluttede ved et fordelingssted inde på beredskabslageret. Herfra blev olien eller benzinen i ledninger pumpet hen til de forskellige tanke. Den første olie kom I sommeren 1967 kom det første tankskib til Strib Havn og pumpede sin olielast de tre km op til lageret. Men den næste tanker kunne ikke få olie, fordi seksdagskrigen mellem Israel på den ene side og dets nabolande på den anden side havde raset i juni og havde stoppet olieforsyningen til Europa. I løbet af efteråret kom der mere olie, samtidig med at olielageret fortsatte med at bygge tanke. Middelfart Venstreblad forsøgte at finde ud af, hvad der foregik, men arbejdet var mørkelagt, og medarbejderne på byggepladsen havde fra efterretningsvæsenet fået besked på, Rørledningen fra Strib Havn ender i denne manifold, hvorfra olien og benzinen fordeles til de enkelte tanke. Foto: Poul Christensen der kom store, larmende tankskibe. Men så galt gik det ikke. Arbejdet på havnen blev udført sommeren Havnen skulle dog ikke uddybes. Det inderste træværk op til klubhuset blev delvis fornyet, og der blev lavet flere kraftige pullerter (fortøjningsstolper), som skulle holde tankskibene på plads. Samme år gik et entreprenørfirma i gang med at grave en rende fra havnen langs med vejene op til lageret og nedlægge de metalrør, 9

9 at det var fortroligt, siger en medarbejder til avisen. Direktør Albert Larsen, DLO, nøjedes med at sige, at udvidelsen er beordret af Handelsministeriet. Palle Søndergaard Christensen, Strib, arbejdede i Mobil Oil dengang. Det var et af mindre olieselskaber, som kun skulle levere én skibsladning til lageret. De brugte et Herning-rederi, som havde mindre skibe med tilstrækkelig pumpekapacitet til at pumpe olie de tre km og 22 meter op til lageret. Han husker, at Mobils hovedkontor udsendte en besked til alle medarbejdere om, at de ikke måtte omtale for nogen, at Mobil leverede olie til lageret. Det skulle være hemmeligt. - En bombe dér, og vi røg med Ingrid Nielsen boede i ejendommen skråt over for beredskabslageret. Hun husker godt, da lageret blev bygget. - En dag kom Mary og Hans over til os og fortalte, at de var ved at sælge huset, og at der skulle være olielager. Det var vi ikke så meget for. Hold da op, hvis de smed en bombe dér, så røg vi jo med. I starten snakkede vi meget om det. Men vi kunne jo ikke gøre noget, fortæller Ingrid Nielsen, der fra sin stue i dag kan se over til lageret på den anden side af vejen. Knud Warming, sognerådsformand Aage Warmings søn, passede dengang farens gård, hvis jord stødte op til lageret. Gennem den familiemæssige relation var han udmærket klar over, hvad der foregik. - Faren for os blev vendt flere gange derhjemme, siger Knud Warming. Det var kun få år efter Cuba-krisen i 1962, hvor verden var tæt på en atomkrig, så de var på det rene med risikoen hjemme på gården Abelonelund. - Men så meget kunne ske. Lillebæltsbroen og Fredericia var også mål. Vi var bevidste om risikoen, men frygtede ikke, at det skulle gå helt galt. Heller ikke den miljømæssige risiko med f.eks. udslip af olie var aktuel. - Det var en anden tid dengang, hvor der ikke var offentlighed om sådanne sager, og hvor man slet ikke var bevidst om miljøet som i dag, siger Knud Warming. Men han husker en olieforurening år senere, hvor lageret var i skudlinjen. Olieforurening i 1969 I vinteren 1969 blev tre vandbrønde ramt af en olieforurening, alle naboer til olielageret. Ingrid og Henry Nielsens var en af dem. Her var der dog kun tale om en bagatel, husker Ingrid Nielsen. Også en af Strib Vandværks brønde ved Røjlemosevej var der olie i. Myndighederne tog det alvorligt og lukkede straks brøndene, og man gik på jagt efter synderen. Flere pegede på det nyanlagte olieberedskabslager som synderen. Her lå jo mange millioner liter olie, som kom dertil gennem en rørledning fra Strib Havn, og Middelfart Kommune fik sit vand fra den nærliggende Staurby Skov. Direktør Albert Larsen, FDO, var fåmælt i sin afvisning. Middelfart Politi satte jagten ind på forureningskilden og fandt olie i endnu en brønd i nabolaget og i overfladevandet u- middelbart i nærheden af lageret. 10

10 Beredskabslageret afviste igen nu i tv-avisen at være kilden. Olielageret er konstrueret sådan, at udsivning er umulig, fastslog direktør Albert Larsen. Forureningssagen nåede næsten hysteriske højder med stormøde på Byggecentrum i Middelfart, flere indslag til TV-avisen og spørgsmål til ministeren i Folketinget. Først i maj kom resultatet af Sundhedsstyrelsens undersøgelser. Der var ikke olie i vandprøverne fra brønden ved Røjle Mose og brøndene ved Billeshave. Det undrede de lokale myndigheder, for et laboratorium i Odense var kommet til det modsatte resultat. Mens diskussionerne fortsatte, blev olielugten i de lukkede brønde mindre. Beredskabslageret klarede frisag i hvert fald i medierne, og i løbet af efteråret gik sagen i sig selv uden at kilden til forureningen blev fundet. En førende ekspert, Odenses vanddirektør G.O. Andrup var nok nærmest ved at afsløre synderen, da han på mødet på Byggecentrum i marts 1969 sagde: - Der sløses uhyggeligt meget med olie, som spildes fra tanke, servicestationer, jordbrug og veje. Olielageret var åbenbart også blandt dem, der sløsede. Knud Warming har en klar erindring om, at der dengang blev ført vand gennem en slange fra vandhullet på lageret til en grøft for enden af farens mark, som dér stødte op til lageret. Fra denne grøft løb vandet i drænsystemet mod Staurby Skov og Staurby Mose. - Der var en hinde på vandet i vandhullet, som kom af olie, men jeg kan ikke sige, hvor meget olie, der var tale om, siger Knud Warming. Det har ikke været muligt at få adgang til FDOs og den nedlagte Vejlby-Strib Kommunes papirer om sagen. Politiets rapport om olieforureningen kan ikke findes på Landsarkivet i Odense. Men pensioneret driftsmester Knud Mathiesen siger, at han, siden han blev ansat i 1974, ikke har observeret olierester i overfladevandet, hverken i bassinet midt på arealet eller i vandhullet. Inden vandet når bassinet, løber det gennem en olieudskiller. Sådan var det også fra starten i Efter udvidelsen først i 1970 erne blev vandet pumpet gennem en rørledning ned til vandhullet, når der var meget overfladevand. - Det er også hændt i min tid, at der har været så meget vand i hullet, at der var nødvendigt at føre det videre til Warmings dræn, og det er sket efter aftale med Aage Warming og kommunen, siger Knud Mathiesen. Et projekt til knap 100 mio. kr. Først i 1970 erne blev lageret udvidet. Der blev udgravet til en underjordisk bunker på 800 kvadratmeter. Her skulle opbevares stk. 200 liters dunke med smøreolie og andre olieprodukter til mindre forbrugere i en krisesituation. Og der blev bygget yderligere tre jordtanke på hver m3, så den samlede kapacitet var m3 plus beholdningen af dunke i bunkeren. De samlede anlægsudgifter til anlægget ved Billeshave og arbejdet på havnen og ledningen kostede ifølge Svend West Hansen, DLO, knap 100 millioner kr. Den 11

11 oplagrede olie udskiftes ifølge Ib Laursen med visse mellemrum, der kan variere fra et til op til 10 år efter oliens kvalitet. Det sker for at sikre, at olien hele tiden er fuldt brugbar. Så løb olien den anden vej ned til Strib Havn, hvor den blev pumpet på en tanker. Et nyt skib kom med frisk olie, der blev pumpet til den tomme tank på lageret. Olielageret ved Billeshave er ikke blevet brugt i nogen krisesituation. Selv den store forsyningskrise i 1973, hvor der var bilfrie søndage, blev klaret uden, at olie og benzin fra nogen danske lagre kom i brug. Ifølge direktør Svend West Hansen er der kun brugt olie og benzin fra danske beredskabslagre i forbindelse med internationale kriser to gange: Golf-krigen i 1991 og Katrina-orkanen i USA i Ude ved Billeshave voksede grantræer og buske op og skjulte lageret. Intet skilt fortalte, hvad der gemte sig bag stål- og pigtråd og den stedsegrønne bevoksning. Men lokal-befolkningen vidste udmærket, hvad det var. Som tilflytter kunne man hos naboer og bekendte få at vide, hvad det var. Men det lå i luftet, at det skulle man ikke snakke for meget om, erfarede denne artikels forfatter sidst i 1970 erne. Koldkrigslageret blev det kaldt. Under oliekrisen i 1973 sparede man på forbruget af olie og benzin med flere bilfrie søndage. En enkelt cyklist har her hele det ellers stærkt trafikerede strøg, Hans Mulesgade i Odense, for sig selv. I Danmark klarede vi også den krise uden at gøre brug af beholdningerne i beredskabslagrene. (Foto fra Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Odense Stadsarkiv) 12

12 Krigstruslen forsvandt I løbet af 1980 erne begyndte Nordsøolien og -gassen at brænde i danskernes fyr og motorer. Danmark blev i det store og hele selvforsynende og mindre afhængig af Mellemøsten, hvor uro og konflikter dog fortsat påvirkede oliepriserne og den globale forsyning. Da Berlinmuren faldt i efteråret 1988, og Sovjetunionen derefter gik i opløsning, stoppede den kolde krig. Det fjendebillede, som havde været herskende siden Anden Verdenskrig, var væk. Også den teknologiske og logistiske udvikling fik betydning for, hvordan fremtidens beredskabslagre skulle indrettes og placeres. For eksempel var det langt billigere og mere praktisk i driften at placere dem tæt ved et olieraffinaderi. Beredskabslageret ved Billeshave blev taget ud af drift i Den væsentligste grund var, at transportomkostningerne var store, da kun mindre tankskibe kunde anløbe Strib Havn. For sidste gang løb olien tilbage til Strib Havn, og lastbiler hentede de mange 200 liters tromler fra bunkeren. Tankene blev renset, men olieledningen til Strib Havn blev bevaret indtil videre. I 2006 blev anlægget udbudt til salg. Flere bød på det. Entreprenørfirmaet Davidsen og Partners, Fredericia, var højestbydende. Det udviklede et boligprojekt, Oliedepotet, som blev præsenteret i Der skulle bygges boliger oven på de syv tanke, som skulle indrettes til parkeringskældre. Også rækkehuse og en børnehave var der plads til. I Den sidste olie fra beredskabslageret blev hentet af tankeren Vitta Theresa i maj En ledning førte olie fra brønden på havnen via lejderen op i skibets tank, der kunne rumme ca tons, så det tog nogen tid at tømme lageret. (Foto: Knud Mathiesen) 13

13 ning, er der ingen restriktioner som følge af, at der har været olielager på grunden. Også den begrænsning, at der ikke må bygges mindre end 300 meter fra risikovirksomheden olieberedskabslageret er ophævet. Brønden ved Strib Havn oktober Oprindelig lå den ved det nuværende klubhus, men blev flyttet et par hundrede meter mod fyret. Her er dysser, så man kan føre olie fra et tankskib gennem den ca. tre km lange rørledning til oliedepotet ved Billeshave - og omvendt. Brønden er nu fjernet og olieledningen forseglet i begge ender. (Foto: Poul Christensen) alt mellem 80 og 110 boliger. Men den økonomiske krise satte en stopper for byggeplanerne. Entreprenørfirmaet gik konkurs, og FDO ejer fortsat beredskabslageret. I vinteren blev det sidste arbejde med at demontere lageret afsluttet. Rørledningen blev renset med en rensegris en skumgummiagtig børste der flere gange blev kørt gennem ledningen, der blev forseglet i begge ender. Brønden på havnen blev fjernet. Olieberedskabslageret ved Billeshave er en saga blot. FDO har sat arealet med installationer til salg. Ifølge plan- og byggechef Jørgen Knudsen, Middelfart Kommune, er arealet udlagt til boligområde, men det forslag til lokalplan, der skulle muliggøre byggeprojektet i 2008, blev stillet i bero. Da depotet er nedlagt, og da kommunen kun er bekendt med en mindre olieforure- Kilder: Forslag til Lov om det civile beredskab, fremsat den 11. marts 1969, med bemærkninger. Bekendtgørelse nr. 21 om beredskabslagre af mineralolieprodukter. b-oliekriser FDO s jubilæumsskrift Knud Warming, Strib. Tidligere sognerådsformand Aage Warmings papirer om sagen. Teknisk Forvaltning, Middelfart Kommune: Byggesagen fra Artikler i Middelfart Venstreblad. Tingbogsoplysninger. Koldkrigsmuseum Langelandsfortet. Strib Vandværk i 100 år, Driftsmester Ib Laursen, FDO, som også har vist rundt på lageret i oktober Direktør Svend West Hansen, FDO, og pensioneret driftsmester Knud Mathiesen, FDO. 14

Forsvarets olieledning (NEPS)

Forsvarets olieledning (NEPS) Brændstof til Forsvaret - brændstof til alle Forsvarets olieledning (NEPS) Information fra Drivmiddelsektionen, Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution Tlf. 72 16 30 30 neps@mil.dk NEPS baggrund og

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Danmark og den kolde krig

Danmark og den kolde krig Historiefaget.dk: Danmark og den kolde krig Danmark og den kolde krig Efter 2. verdenskrig blev Europa delt i øst og vest. En væsentlig del af opdelingen skete på grund af supermagterne USA og Sovjetunionen.

Læs mere

Kriser og konflikter under den kolde krig

Kriser og konflikter under den kolde krig Historiefaget.dk: Kriser og konflikter under den kolde krig Kriser og konflikter under den kolde krig Under den kolde krig 1947-1991 var der flere alvorlige konflikter og kriser mellem supermagterne USA

Læs mere

PAS. Forsvarets olieledning løber gennem Deres grund. Tlf Information og vejledning fra POL-Divisionen - en del af flyvevåbnet.

PAS. Forsvarets olieledning løber gennem Deres grund. Tlf Information og vejledning fra POL-Divisionen - en del af flyvevåbnet. PAS Forsvarets olieledning løber gennem Deres grund Information og vejledning fra POL-Divisionen - en del af flyvevåbnet. Tlf. 9846 1455 Vær forsigtig med pløjning og gravearbejde Forsvarets olieledning

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Bekendtgørelse om pligtige lagre af mineralolie og mineralolieprodukter 1

Bekendtgørelse om pligtige lagre af mineralolie og mineralolieprodukter 1 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 73 O Bekendtgørelse om pligtige lagre af mineralolie og mineralolieprodukter 1 I medfør af 3, stk. 2, 5, stk. 2, og 6 i lov nr. 1275 af 20. december 2000

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Inddæmningspolitikken

Inddæmningspolitikken Historiefaget.dk: Inddæmningspolitikken Inddæmningspolitikken Under den kolde krig 1945-1991 modarbejdede det kapitalistiske, demokratiske USA fremstød i det kommunistiske etparti-styrede Sovjetunionen

Læs mere

DEBAT. Udvidelse af Statoil Raffinaderiets tanklager samt etablering af en bioethanolfabrik. Regionplan 2005 2016 TILLÆG 15

DEBAT. Udvidelse af Statoil Raffinaderiets tanklager samt etablering af en bioethanolfabrik. Regionplan 2005 2016 TILLÆG 15 DEBAT Regionplan 2005 2016 TILLÆG 15 Udvidelse af Statoil Raffinaderiets tanklager samt etablering af en bioethanolfabrik Bioethanolfabrik Tanklager Serviceområde (omlægning af vej) Statoil ønsker at gennemføre

Læs mere

125år. Esbjerg Vandforsyning 1887-2012

125år. Esbjerg Vandforsyning 1887-2012 125år Esbjerg Vandforsyning 1887-2012 125års jubilæum Esbjerg Vandforsyning 1887-2012 Esbjerg Vandforsyning har 125 års jubilæum den 1. oktober 2012. I 1887 begyndte vi at levere vand i Ribe fra Dagmarsgades

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Brændstof til Forsvaret - brændstof til alle. Cl) .- Vl.- >.- o -.J. a..

Brændstof til Forsvaret - brændstof til alle. Cl) .- Vl.- >.- o -.J. a.. Brændstof til Forsvaret - brændstof til alle c Cl) c o.- Vl.- >.- o I -.J o a.. NEPS - den sikre linje NEPS - North Europea n Pi peline Syst em er et 650 ki lomet er langt rør- og t an k syst em fra Frederikshavn

Læs mere

Den kolde krigs afslutning

Den kolde krigs afslutning Historiefaget.dk: Den kolde krigs afslutning Den kolde krigs afslutning Den kolde krig sluttede i 1989 til 1991. Det er der forskellige forklaringer på. Nogle forklaringer lægger mest vægt på USA's vedvarende

Læs mere

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder Vurdering af placeringsmuligheder Placering omkring Tommerup St.: Placering omkring Tommerup St. er ifølge ansøger ikke en mulighed, idet transmissionsledningen er baseret på og dimensioneret for forsyning

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Det første, Erik Jørgensen

Det første, Erik Jørgensen Det første, der møder os i 38-årige Erik Jørgensens lejlighed i Lyngby nord for København, er en riffel. Sammen med resten af hans udstyr ligger den og flyder i et organiseret kaos. Otte store ammunitionskasser

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Nye afgørelser om påbud efter jordforureningsloven. Flemming Krog Bjerre ATV møde om jordforureningsloven 9. oktober 2013, København

Nye afgørelser om påbud efter jordforureningsloven. Flemming Krog Bjerre ATV møde om jordforureningsloven 9. oktober 2013, København Nye afgørelser om påbud efter jordforureningsloven Flemming Krog Bjerre ATV møde om jordforureningsloven 9. oktober 2013, København Temaer Påfyldning af defekt eller ikke-tilsluttet tank - ansvar for leverandør

Læs mere

Eventyret om det skæve slot

Eventyret om det skæve slot 24 Eventyret om det skæve slot Tema I Børnekulturhus Ama r er et eventyr om, hvordan det lykkedes at bygge landets første børnekulturhus opført fra grunden på baggrund af hårdt arbejde fra en ildsjæl og

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

VARME- KILDER Undervisningsmodul 1. Hvordan får vi varme i Gentofte Kommune?

VARME- KILDER Undervisningsmodul 1. Hvordan får vi varme i Gentofte Kommune? VARME- KILDER Undervisningsmodul 1 Hvordan får vi varme i Gentofte Kommune? Hvordan bliver din bolig varmet op? Når vi tænder for radiatorerne, er vi vant til, at der bliver dej lig varmt. Det er især

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Sundby Sø. Afvandingen

Sundby Sø. Afvandingen Sundby Sø af Henrik Schjødt Kristensen I sidste halvdel af 1800-tallet blev der over hele landet gennemført mange af afvandingsprojekter med betydelige tilskud fra staten. Formålet var at udvide landets

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til?

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til? AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2 Affald hvad kan jeg bruge det til? Hvad er affald? I Danmark smider vi ting i skralde spanden, når vi ikke kan bruge dem længere. Det, vi smider ud, kaldes

Læs mere

NIVEAU 1 AQUA Sø- og Naturcenter, Silkeborg

NIVEAU 1 AQUA Sø- og Naturcenter, Silkeborg DEN EUROPÆISKE BÆVER NIVEAU 1 AQUA Sø- og Naturcenter, Silkeborg Den europæiske bæver HISTORIE For 3000 år siden levede der bævere mange steder i Danmark. Men bæverne blev jaget af mennesket. Kødet smagte

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema Tværgående planlægning Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema J. nr. NST-130-00205 Februar 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland

Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland Hvad vil Energinet.dk bygge? For at sikre, at danske forbrugere fortsat kan forsynes med naturgas, ønsker Energinet.dk at udbygge gastransmissionsnettet

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

K206, samt en lang række andre aktiviteter Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald. Indsamling og opbevaring af affald Tanke med benzin og diesel

K206, samt en lang række andre aktiviteter Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald. Indsamling og opbevaring af affald Tanke med benzin og diesel Helsingør kommune, Nordhavnen Att.: Jan Hjort Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 15.05.2017 Sagsnr. 17/9256 Sagsbehandler Malene Kamstrup

Læs mere

Anholt Nærvarme. Projekt: Anholt Nærvarme 26. januar 2015

Anholt Nærvarme. Projekt: Anholt Nærvarme 26. januar 2015 Anholt Nærvarme Resume I forlængelse af projekt: Naturpleje på Anholt, opstår der en mulighed for, at udnytte den uønskede bevoksning til biomasse, som ressource til vedvarende energi og et alternativ

Læs mere

Ingeniør Sv. Aa. Oustrups billeder fra afvandingen

Ingeniør Sv. Aa. Oustrups billeder fra afvandingen Ingeniør Sv. Aa. Oustrups billeder fra afvandingen af Åmosen 1954-64 1 Ingeniør Sv. Aa. Oustrups billeder fra afvandingen af Åmosen 1954-64 Af Claus Helweg Ovesen, Naturparkprojekt Åmosen I perioden 1954-64

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning af bebyggelsen

Læs mere

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Blandet landhandel, men mest mælk Ved mejeriernes fremkomst i slutningen af 18oo- og begyndelsen af 1900-tallet kunne forbrugerne få frisk mælk og andre mejerivarer direkte

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Læreruddannelse samme sted i 208 år nu er det slut

Læreruddannelse samme sted i 208 år nu er det slut Fra læreruddannelsens historie 2011 1 / 6 Læreruddannelsen før og nu Fem tv-udsendelser med historier fra læreruddannelsen - på dk4 og folkeskolen.dk Ved Pernille Aisinger pai@dlf.org og Thorkild Thejsen

Læs mere

Rapport over fornyelse af trappe samt vedligeholdelsesarbejde udført ved Jættestuen Mårhøj Hindsholm.

Rapport over fornyelse af trappe samt vedligeholdelsesarbejde udført ved Jættestuen Mårhøj Hindsholm. Rapport over fornyelse af trappe samt vedligeholdelsesarbejde udført ved Jættestuen Mårhøj Hindsholm. Foretaget i perioden 3. til 6. september 2012. SMV 8546. Jættestuen Mårhøj. Matr. nr. 3i af Martofte

Læs mere

747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel.

747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel. Tekster: Gal 2,16-21, Luk 10,23-37 Salmer: 8 kl 9.00 i Lihme 747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel. Elmquist)

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Om Lagerstyring af afgrøder. Generelt. Lagerstyring på flere bedrifter. Begreber i lagerstyring. Leverandører / kunder

Om Lagerstyring af afgrøder. Generelt. Lagerstyring på flere bedrifter. Begreber i lagerstyring. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af afgrøder Lagerstyring af Afgrøder åbnes via menuen Lagerstyring > Afgrøder > Lagre. Afgrødelagre er en udvidelse af Lagerstyring af handelsvarer. Modulet Lagerstyring er et

Læs mere

Håndtering af overgreb på kommunale træer og bevoksninger Hvordan tackler vi det?

Håndtering af overgreb på kommunale træer og bevoksninger Hvordan tackler vi det? Håndtering af overgreb på kommunale træer og bevoksninger Hvordan tackler vi det? EKSEMPLER FRA HORSENS KOMMUNE NATURAFDELINGEN PARKER, SKOVE, GRØNNE OMRÅDER, VEJBEPLANTNING Eksempel 1 2013 Virksomhed

Læs mere

KOMMUNE NYBORG. nr. 25. Lokaiplan. for et åmråde til måler- og regulatorstation ved Strandskovgård i Bovense sogn.

KOMMUNE NYBORG. nr. 25. Lokaiplan. for et åmråde til måler- og regulatorstation ved Strandskovgård i Bovense sogn. NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 25 for et åmråde til måler- og regulatorstation ved Strandskovgård i Bovense sogn. 1. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 FOR ET OMRÅDE TIL MKLER OG REGU LATORSTATION VED STRANDSKOVGÅRD

Læs mere

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Bilag 3 - Kim Pedersen, advokat, på vegne af: Anna Marie Mikkelsen, Norsmindevej 201, 8340 Malling Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S, Tofteledet 16, 8330

Læs mere

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode Historiefaget.dk: Trekantshandlen Trekantshandlen Trekantshandlen var en handelsrute, hvor våben og forarbejdede varer fra Europa blev bragt til Afrika, slaver fra Afrika til Amerika og endelig sukker,

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5

Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5 Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5 Baggrund: De to boldbaner ved Multihuset i Rødvig har alvorlige problemer med afvandingen. Da Multihuset på Vemmetoftevej 5 blev bygget, blev al overskudsjord med

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Dato: 12.12.2014 Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Fakta arkets indhold: Side 1: - Sådan arbejdes der med at stoppe forureningen Side 2: - Risikovurdering

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Oprydning efter container nr. 4 og begyndelse på nr. 5

Oprydning efter container nr. 4 og begyndelse på nr. 5 Oprydning efter container nr. 4 og begyndelse på nr. 5 Skjorte affald fyldte 9 sække. Godt det ikke kom derned. 26.5.2007 Kl. 10 begyndte jeg at rydde op og fik kørte et kæmpe læs op til brændbart. 12.30

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger

Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger Natur & Miljø 2017 Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger 1. Indledning hvad forstås ved de udfordrende påbud - Søren Helt Jessen 2. Hovedtemaet:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Omstillingen til vedvarende energi er vor generations største, kollektive, globale udfordring. Og der er ingen

Læs mere

Lydersholm Grænse. Grænsen på Vinatvedvej. Hvor går grænsen? Af Jesper Krarup, Højer Folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Middelfartkredsen.

Lydersholm Grænse. Grænsen på Vinatvedvej. Hvor går grænsen? Af Jesper Krarup, Højer Folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Middelfartkredsen. Hvor går grænsen? Af Jesper Krarup, Højer Folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Middelfartkredsen. Grænsedebatten raser lystigt videre, især her lige op til EU-valget. Venstre ønsker skærpet overvågning

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 421152E002 og 4210720001 Hovedområde: BSS /Jura Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Eksamensdato:

Læs mere

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en splintret stamme. Vores søster Harm er sent på den,

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset.

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset. VIBORG STIFTSMUSEUM Dato: Viborg Golfklub Spangsbjerg Alle 50 8800 Viborg Kultur & Service Viborg Stiftsmuseum Hjultorvet 4 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 38 38 Fax.: 87 99 79 72 vibmus@viborg.dk www.viborgstiftsmuseum.dk

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

HISTORISK REDEGØRELSE. Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174

HISTORISK REDEGØRELSE. Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174 HISTORISK REDEGØRELSE Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174 Udført af: Carl Bro as Forfatter: SBM For Århus Amt Dato: Marts 2006 Århus Amt: Lokalitetsnr.733-0174, Hornbjergvej

Læs mere

Rikke. - på tur i skoven

Rikke. - på tur i skoven Rikke - på tur i skoven Med denne børnebog om Rensdyret Rikke ønsker Odense Renovation at præsentere begrebet affald for børnehavebørn. Bogen kan bruges som optakt til, at børnene skal på tur omkring børnehaven

Læs mere

LNG Flydende Natur Gas

LNG Flydende Natur Gas Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 (Omtryk - 21/06/2012 - Opdateret materiale vedlagt) ERU alm. del Bilag 292 Offentligt LNG Flydende Natur Gas -som alternativ for dieselolie i den maritime sektor

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej

Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Dato: 22. dec. 2016 J.nr.: 201616016 Deres j.nr.: Side: 1 / 3 Forslag til Kommuneplan 2017 udlæg af boligområde ved Hørretvej/Oddervej

Læs mere