Den kolde krig ved Billeshave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den kolde krig ved Billeshave"

Transkript

1 Den kolde krig ved Billeshave Nord for Strib blev der fra bygget et olieberedskabslager på et stykke jord ved den tidligere herregård, Billeshave. Her blev opbevaret over m3 olie og benzin. Det skulle holde Danmark i gang, hvis krigen kom. Der var meget tys-tys om koldkrigslageret. Af Poul Christensen I 1965 tog husmand Hans Christensen for sidste gang kartofler op og høstede kornet på sine godt 12 tønder land ved den gamle her- regård, Billeshave. Da overtog Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) ejendommen. Prisen på kontante kroner, kunne han ikke sige nej til. Den offentlige vurdering lød på kr. Entreprenørmaskiner begyndte at grave store, dybe huller i den sandede jord. Så kom betonbiler og læssede tonsvis af beton af. Lastbiler kom med tunge stålplader. Det blev til tykke, armerede vægge rundt om underjordiske ståltanke med plads til de enorme mængder olie og benzin. Grunden blev indhegnet med pigtråd over det grove metalnet. Der blev plantet hurtigt voksende grantræer og andre træer og buske på arealet, så de snart skjulte, hvad der gemte sig dér. Sådan så det nordvestre hjørne af depot arealet ud i mange år. Her fotograferet i (Foto: Poul Christensen) 2

2 Indgangspartiet fotograferet i I dag er flere træer fældet. (Foto: Poul Christensen Midt i den kolde krig Under Suez-krisen i 1956 opdagede den vestlige verden, hvor afhængig den var af olieforsyninger fra det urolige Mellemøsten. Dette gjaldt i høj grad Danmark, som skulle importere al olie. Ledende embedsmænd i centraladministrationer forberedte løsninger. Danmark var kommet i gang efter Anden Verdenskrig, og det krævede mere olie og energi. Landbruget blev mekaniseret. Industrien producerede mere og mere. Der kom biler på vejene. Husene fik oliefyr, vaskemaskiner og køleskabe. Det gik også op for politikerne på Christiansborg, at hele landet ville gå i stå, hvis oliestrømmen stoppede i en krisesituation eller endnu værre, hvis den kolde krig blev varm. Et embedsmandudvalg, Lorentzenudvalget, afgav sidst i 1950 erne en betænkning om oprettelse af civile beredskabslagre. Men det forslag faldt ikke i politikernes smag. Bl.a. var der modstand mod, at forbrugerne af olie og benzin skulle betale en øre pr. liter for at finansiere beredskabet. I 1959 fremsatte statsminister H.C. Hansen et lovforslag i Folketinget om et civilt beredskab. Alle Folketingets partier minus Danmarks Kommunistiske Partis fem mandater vedtog denne bemyndigelseslov lige før jul i 1959, og kong Frederik den 9. stadfæstede loven den 23. december, derfor fik den navnet lillejuleaftensloven. Lovens lagde op til foranstaltninger, der skal have til formål at fremme landets samlede forsvar, herunder at sikre opretholdelsen i krigstid af regeringens funktioner, og af den statslige og kommunale forvaltning, opretholdelsen af ro og orden, styrkelse og udnyttelse af landets produktionsevne og transport- og kommunikationsapparat samt sikring og fordeling af forsyninger af enhver art. En af bestemmelserne var, at der skal oprettes beredskabslagre til olie og benzin. I og 1960 erne blev tone og handling i den kolde krig voldsommere; øst og vest Sovjetunionen og USA førte krig på ord og ideologi. Det i sig selv var faretruende nok for Danmark. Nogle få hundrede kilometer syd for landet, i Berlin, stod øst og vest konfrontatorisk over for hinanden. I august 1961 lukkede DDR sektorgrænsen og byggede den 150 km lange Berlin-mur om Vestberlin. Endnu værre var truslen om en atomkrig. Den var reel, som det på dramatisk vis kom til udtryk under Cuba-krisen i I januar 1964, godt tilskyndet af Cuba-krisen, besluttede politikerne 3

3 Cubakrisen Under Cubakrisen i efteråret 1962 var verden på randen af en atom-krig. Sovjetunionen havde bygget missilinstallationer med raketter i Cuba og sejlede bl.a. gennem Storebælt med mere krigsudstyr til USA's sydlige nabo. Det var bl.a. SS-4 Sandalmissiler, som var i stand til at fremføre atomvåben, der kunne nå Washington og andre strategiske mål i USA. Den 22. oktober var udkigsposten på Langelandsfortet med til at opdage sovjetiske fragtskibe lastet med materiale til raketter i Langelandsbæltet. Samme dag talte USA s præsident John F. Kennedy til den amerikanske befolkning. USA blokerede med krigsskibe al trafik til og fra Cuba og krævede, at Sovjetunionen fjernede anlægget og raketterne samt standsede yderligere leverancer. Der udspandt sig en nervekrig, som endte med, at Sovjetunionens leder Nikita Khrusjtjov lovede at fjerne anlægget og udstyret mod, at USA lovede ikke at invadere Cuba. Søværnets Operative Kommando sendte tidligt om morgenen den 24. oktober dette nu afklassificerede telegram til de militære NATO-chefer. Danskerne opdagede som nogle af de første, at de sovjetiske skibe var begyndt at vende om her fragtskibet Krasnograd med motorkøretøjer som dækslast. Spændingen var aftagende. Khrusjtjov overholdt aftalen og fjernede krigsudstyret i de følgende måneder. (Telegram fundet i Forsvarets Efterretningstjeneste, nu på Koldkrigsmuseum Langelandsfortet) på Christiansborg at handle. Handelsminister Hilmar Baunsgaard brugte bemyndigelsesloven fra 1959 og udstedte en bekendtgørelse, der skulle føre planerne om olieberedskabslagre ud i livet. Det blev overladt til den nyetablerede Foreningen af Danske Olieberedskabslagre at står for oprettelsen og driften af et antal lagre i hele landet. Olieselskaberne stod bag denne forening. Landets bilister og olieforbrugere skulle betale en afgift, der finansierede anlæg og drift af lagrene. Nu skulle det gå hurtigt. Sognerådet anviste arealer Antagelig i slutningen af 1964 fik Vejlby-Strib Kommune en henvendelse fra FDO om at anvise arealer, hvor der kunne bygges et lager. Det 4

4 skulle placeres et sted, hvor der kunne ind- og udskibes olie. Her kunne havnen i Strib bruges. Og lageret skulle ligge i en vis afstand fra større bymæssige bebyggelser og gerne i et kuperet terræn, så det med beplantninger let kunne skjules. Et olielager var jo et bombemål i en krigssituation, og lageret skulle være et såkaldt B-lager, som netop skulle bruges i tilfælde af krig. Tilsyneladende havde sognerådet ingen betænkeligheder og henviste i første omgang til tre placeringer: Ejendommen Linddalslund, der med småbakker ligger omkranset af Strib Landevej, Rudbæksmøllevej, Strandvejen og Røjle Mose i dag Plejecentret Rudbækshøj. Ejendommen Røjlemosevej 110, et kuperet areal, der mod syd grænser op til Røjlemosevej og mod vest til Provstskovvej i det nordvestlige Strib. Et areal af Stribgårdens jord, formodentlig hvor Chr. Dannings Vejkvarteret er i dag, mellem Ny Billeshavevej og Billeshavevej (nu en sti) ved fodboldbanen. Alle tre områder lå uden for Stribs daværende bymæssige bebyggelse. Direktør Albert Larsen, FDO, og direktør Christian Mathiesen fra det rådgivende ingeniørfirma, Oilconsult, besigtigede i slutningen af vinteren arealerne. De opsøgte Georg Jensen, Stribgården, som godt ville sælge et stykke jord. Det var sidst i marts det foretrukne areal, men Boligministeriets kommitterede i byplansager stoppede den mulighed, fordi man mente, at det kunne kollidere med mulige planer om byudvikling i Strib. Samme melding Fakta om FDO Foreningen Danske Olieberedskabslagre, FDO, blev oprettet i 1964 for at sikre forsyningssikkerheden for olie i tilfælde af krig eller forsyningskriser. Baggrunden var samfundets næsten totale afhængighed af olie samt de daværende oliekriser, bl.a. Suez-krisen i Det var midt i den kolde krig, hvor der blev lagt vægt på at opbygge et civilt beredskab inden for alle samfundets sektorer. FDO blev etableret og drevet i et nært samarbejde mellem oliebranchen og energimyndighederne. Der blev oprettet 15 B-beredskabslagre (underjordiske lagre til brug i krigssituationer) og senere tre større M-lagre (overjordiske lagre til brug ved forsyningskriser). De var fordelt ud over landet. FDO ejer både tankanlæg og lagerbeholdningerne. FDO er en selvejende institution organiseret som en forening. Indtægterne er kommet fra en afgift på køb af benzin og olie. FDO's udgifter finansieres i dag ved et vederlag i kr./m3 fra alle lagringspligtige selskaber. I dag skal der i Danmark være olielagre svarende til ca. 81 dages forbrug. Heraf ligger FDO med ca. 57 dage, mens olieselskaberne selv ligger med resten. kom fra kommunens byplanrådgiver, der ligesom den kommitterede fandt de to øvrige steder egnede. 5

5 Her kan man se de tre første forslag fra Vejlby-Strib Kommune til placering af olielageret. 1. Ejendommen Lindalslund. 2. Ejendommen Røjlemosevej Areal på Stribgårdens jord. Det kom til at ligge på Billeshavevej lige uden for billedet (4), dér hvor pilen peger hen. 5. Strib Havn. Guldbjerggaard øst for Staurby Skov og uden for billedet var også på tale. (Foto: Strib Vandværk/Danisk AirPhoto 2010) Så kom turen til Verner Hansen på Lindalslund. Det var et oplagte sted, tæt på havnen. Det betød beskedne udgifter til rørledninger. Åbenbart spillede det ingen rolle, at det lå op til de planlagte boliger på Møllebakken og klos op ad det yderste areal af Møllebakken-udstykningen, hvor Strib Vandværk netop havde fundet gode drikkevandskilder og havde fået myndighedernes tilladelse til at bygge et nyt vandværk. sager. Også en del af Guldbjerggaards jord øst for Staurby Skov i dag fodboldgolf-bane var på tale, men den placering stoppede Handelsministeriet, som havde det overordnede ansvar for beredskabslagrene. Yderligere et sted var formentlig inde i billedet, inden Albert Larsen bankede på hos Mary og Hans Christensen skråt over for Billeshave. Her lykkedes det at få en købsaftale ca. 1. juli 1965, og de nødvendige tilladelser kom på plads. Direktør Albert Larsen var kendt for at kunne tale med alle slags mennesker. Men at overtale Verner Hansen til at sælge kunne han ikke. Det på trods af flere møder, ganske favorable tilbud og truslen om ekspropriation som en sidste mulighed. Ejendommen Røjlemosevej 110 blev også droppet af ukendte år- Sagen hemmelig og fortrolig Den 30. juli 1965 gav Vejlby-Strib Kommune FDO en principiel tilladelse til at placere depotet på ejendommen ved Billeshave. Selv om alt dette foregik i al hemmelighed rygtedes det. 6

6 Den 6. august 1965 berettede Middelfart Venstreblad, at Strib Havn skal være indskibningshavn til en olieberedskabslager. Dagen efter vil avisen vide, at marsvinestationen må vige for det hemmeligt beredskabslager. Selve lageret skal graves ned tre km inde i landet, men avisen kan ikke fortælle hvor. Alle instanser, lige bortset fra Landbrugsministeriet, har godkendt placeringen, og sognerådet er godt tilfreds med placeringen. Direktør Albert Larsen, FDO, siger til avisen: Vi så helst, at beredskabslagrene etableres, uden at nogen som helst fik kendskab til det. Alt materiale vedrørende sagen er hemmelig og fortrolig. Men det lader sig næppe gøre at skjule det helt. Derfor bekræfter han, at der skal være et lager, uden at komme med yderligere oplysninger. FDO og foreningens rådgivende ingeniørfirma, Steensen & Varming i Hellerup, arbejdede på højtryk med at omsætte planerne til tegninger og beskrivelser. Også i kommunen havde kommuneingeniør Poul Olsen Andersen travlt. Den 4. oktober satte han og sognegårdsformand Aage Warming deres navne under et brev, der gav tilladelse til, at der kan anlægges en olieledning mellem havnen og lageret ved Billeshave. Den 10. november var ingeniørfirmaet klar med første del af projektet, og det søgte kommunen om tilladelse til at opføre: En tank på m3 og to på m3 til benzin og olie. Et generatorhus. En vagtbygning. Tre læsseramper. Låger og hegn. Hen over vinteren og foråret blev detailprojektet gjort færdigt, og tilladelserne kom på plads. Projektet blev senere udvidet med en fjerde tank på m3. En stor byggeplads Foråret 1966 blev Mary og Hans Christensens ejendom en stor byggeplads. Parret var da 70 og 68 år og havde aftalt, at de kunne blive boende på ejendommen. De kunne se, at der blev gravet dybe huller til tankene, der skulle have en indvendig højde på otte meter. Tankenes sider skulle bestå af mindst 30 cm dobbelt armeret beton med mindst fem millimeter indvendig stålpladebeklædning forankret i betonen. Taget skulle være af samme slags armeret beton. Bunden skulle også være af beton med en tykkelse efter bundforholdene og skulle dækkes af mindst seks millimeter tykke stålplader. Der skulle være dræn under tankene for at undgå vandtryk på undersiden af tankene. Tankene blev dækket med et jordlag. Ved indgangen fra Billeshavevej blev bygget en vagt- og personalebygning og ved siden af et brandbassin med 30 kubikmeter vand. Generatorhuset var en vigtig sikkerhedsforanstaltning i en krisesituation. Det indeholdt to dieselgeneratorer, som kunne trække en reservepumpe. Den skulle sikre, at der kunne leveres olie, hvis den offentlige elforsyning svigtede. Også denne bygning skulle dækkes med jord og opføres i beton som et beskyttet hus med vægtykkelse og armering som tankene. Til sidst blev det hele hegnet ind. Over trådværket blev der trukket tre rækker pigtråd. 7

7 Røre på havnen På Strib Havn skabte projektet røre. For at havnen kunne tage imod tankskibe, skulle den moderniseres. Havnens nordlige del ved den nye metalvarefabrik, El-tin, var moderniseret, men anlægget ved det nuværende klubhus (de gamle færgeleje tre) var der ikke gjort noget ved, siden færgerne stoppede i Her lagde Marsvinestationen, der forskede i den lille hval, beslag på en del af havnen. Marsvinestationen frygtede det postyr, der ville komme, når havnen skulle udbygges, og Olieberedskabslageret fuldt udbygget 1974, tegning efter FDOs oversigtsplan. 1. Indgang fra Billeshavevej. 2. Vagtbygning og brandbassin. 3. Tank 1, m3. 4. Tank 2, m3. 5. Tank 3, m3. 6. Tank 4, m3. 7. Tank 5, m3. 8. Tank 6, m3. 9. Tank 7, m Jorddækket smøreolielager, 800 m Fordelingssted til tankene. 12. Generatorhus. 13. Tre læseramper. 14. Landbrugsejendommen (senere fjernet). 15. Bassin til opsamling af vand fra dræn og overfladevand. 16. Vandhul på det laveste sted, hvortil overfladevand løb ved regnskyl o.lign. De buede streger er højdekvoter. (Tegning fra byggesagen i Middelfart Kommune) 8

8 Vagtbygning-personalehus med køkken, spisestue, toilet og soverum. Brandbassinet foran rummer 30 kubikmeter. (Foto: Poul Christensen) Stien ned til en af de syv underjordiske tanke efteråret De jorddækkede tanke hæver sig lidt over terræn. Fra drænlag under tanken til toppen af jordlaget er der ca. 10 meter. Tankene skulle beplantes, så de i videst muligt omfang vil falde ind i omgivelserne, som det hed i en beskrivelse. Foto: Poul Christensen) der skulle transportere olien. Rørledningen sluttede ved et fordelingssted inde på beredskabslageret. Herfra blev olien eller benzinen i ledninger pumpet hen til de forskellige tanke. Den første olie kom I sommeren 1967 kom det første tankskib til Strib Havn og pumpede sin olielast de tre km op til lageret. Men den næste tanker kunne ikke få olie, fordi seksdagskrigen mellem Israel på den ene side og dets nabolande på den anden side havde raset i juni og havde stoppet olieforsyningen til Europa. I løbet af efteråret kom der mere olie, samtidig med at olielageret fortsatte med at bygge tanke. Middelfart Venstreblad forsøgte at finde ud af, hvad der foregik, men arbejdet var mørkelagt, og medarbejderne på byggepladsen havde fra efterretningsvæsenet fået besked på, Rørledningen fra Strib Havn ender i denne manifold, hvorfra olien og benzinen fordeles til de enkelte tanke. Foto: Poul Christensen der kom store, larmende tankskibe. Men så galt gik det ikke. Arbejdet på havnen blev udført sommeren Havnen skulle dog ikke uddybes. Det inderste træværk op til klubhuset blev delvis fornyet, og der blev lavet flere kraftige pullerter (fortøjningsstolper), som skulle holde tankskibene på plads. Samme år gik et entreprenørfirma i gang med at grave en rende fra havnen langs med vejene op til lageret og nedlægge de metalrør, 9

9 at det var fortroligt, siger en medarbejder til avisen. Direktør Albert Larsen, DLO, nøjedes med at sige, at udvidelsen er beordret af Handelsministeriet. Palle Søndergaard Christensen, Strib, arbejdede i Mobil Oil dengang. Det var et af mindre olieselskaber, som kun skulle levere én skibsladning til lageret. De brugte et Herning-rederi, som havde mindre skibe med tilstrækkelig pumpekapacitet til at pumpe olie de tre km og 22 meter op til lageret. Han husker, at Mobils hovedkontor udsendte en besked til alle medarbejdere om, at de ikke måtte omtale for nogen, at Mobil leverede olie til lageret. Det skulle være hemmeligt. - En bombe dér, og vi røg med Ingrid Nielsen boede i ejendommen skråt over for beredskabslageret. Hun husker godt, da lageret blev bygget. - En dag kom Mary og Hans over til os og fortalte, at de var ved at sælge huset, og at der skulle være olielager. Det var vi ikke så meget for. Hold da op, hvis de smed en bombe dér, så røg vi jo med. I starten snakkede vi meget om det. Men vi kunne jo ikke gøre noget, fortæller Ingrid Nielsen, der fra sin stue i dag kan se over til lageret på den anden side af vejen. Knud Warming, sognerådsformand Aage Warmings søn, passede dengang farens gård, hvis jord stødte op til lageret. Gennem den familiemæssige relation var han udmærket klar over, hvad der foregik. - Faren for os blev vendt flere gange derhjemme, siger Knud Warming. Det var kun få år efter Cuba-krisen i 1962, hvor verden var tæt på en atomkrig, så de var på det rene med risikoen hjemme på gården Abelonelund. - Men så meget kunne ske. Lillebæltsbroen og Fredericia var også mål. Vi var bevidste om risikoen, men frygtede ikke, at det skulle gå helt galt. Heller ikke den miljømæssige risiko med f.eks. udslip af olie var aktuel. - Det var en anden tid dengang, hvor der ikke var offentlighed om sådanne sager, og hvor man slet ikke var bevidst om miljøet som i dag, siger Knud Warming. Men han husker en olieforurening år senere, hvor lageret var i skudlinjen. Olieforurening i 1969 I vinteren 1969 blev tre vandbrønde ramt af en olieforurening, alle naboer til olielageret. Ingrid og Henry Nielsens var en af dem. Her var der dog kun tale om en bagatel, husker Ingrid Nielsen. Også en af Strib Vandværks brønde ved Røjlemosevej var der olie i. Myndighederne tog det alvorligt og lukkede straks brøndene, og man gik på jagt efter synderen. Flere pegede på det nyanlagte olieberedskabslager som synderen. Her lå jo mange millioner liter olie, som kom dertil gennem en rørledning fra Strib Havn, og Middelfart Kommune fik sit vand fra den nærliggende Staurby Skov. Direktør Albert Larsen, FDO, var fåmælt i sin afvisning. Middelfart Politi satte jagten ind på forureningskilden og fandt olie i endnu en brønd i nabolaget og i overfladevandet u- middelbart i nærheden af lageret. 10

10 Beredskabslageret afviste igen nu i tv-avisen at være kilden. Olielageret er konstrueret sådan, at udsivning er umulig, fastslog direktør Albert Larsen. Forureningssagen nåede næsten hysteriske højder med stormøde på Byggecentrum i Middelfart, flere indslag til TV-avisen og spørgsmål til ministeren i Folketinget. Først i maj kom resultatet af Sundhedsstyrelsens undersøgelser. Der var ikke olie i vandprøverne fra brønden ved Røjle Mose og brøndene ved Billeshave. Det undrede de lokale myndigheder, for et laboratorium i Odense var kommet til det modsatte resultat. Mens diskussionerne fortsatte, blev olielugten i de lukkede brønde mindre. Beredskabslageret klarede frisag i hvert fald i medierne, og i løbet af efteråret gik sagen i sig selv uden at kilden til forureningen blev fundet. En førende ekspert, Odenses vanddirektør G.O. Andrup var nok nærmest ved at afsløre synderen, da han på mødet på Byggecentrum i marts 1969 sagde: - Der sløses uhyggeligt meget med olie, som spildes fra tanke, servicestationer, jordbrug og veje. Olielageret var åbenbart også blandt dem, der sløsede. Knud Warming har en klar erindring om, at der dengang blev ført vand gennem en slange fra vandhullet på lageret til en grøft for enden af farens mark, som dér stødte op til lageret. Fra denne grøft løb vandet i drænsystemet mod Staurby Skov og Staurby Mose. - Der var en hinde på vandet i vandhullet, som kom af olie, men jeg kan ikke sige, hvor meget olie, der var tale om, siger Knud Warming. Det har ikke været muligt at få adgang til FDOs og den nedlagte Vejlby-Strib Kommunes papirer om sagen. Politiets rapport om olieforureningen kan ikke findes på Landsarkivet i Odense. Men pensioneret driftsmester Knud Mathiesen siger, at han, siden han blev ansat i 1974, ikke har observeret olierester i overfladevandet, hverken i bassinet midt på arealet eller i vandhullet. Inden vandet når bassinet, løber det gennem en olieudskiller. Sådan var det også fra starten i Efter udvidelsen først i 1970 erne blev vandet pumpet gennem en rørledning ned til vandhullet, når der var meget overfladevand. - Det er også hændt i min tid, at der har været så meget vand i hullet, at der var nødvendigt at føre det videre til Warmings dræn, og det er sket efter aftale med Aage Warming og kommunen, siger Knud Mathiesen. Et projekt til knap 100 mio. kr. Først i 1970 erne blev lageret udvidet. Der blev udgravet til en underjordisk bunker på 800 kvadratmeter. Her skulle opbevares stk. 200 liters dunke med smøreolie og andre olieprodukter til mindre forbrugere i en krisesituation. Og der blev bygget yderligere tre jordtanke på hver m3, så den samlede kapacitet var m3 plus beholdningen af dunke i bunkeren. De samlede anlægsudgifter til anlægget ved Billeshave og arbejdet på havnen og ledningen kostede ifølge Svend West Hansen, DLO, knap 100 millioner kr. Den 11

11 oplagrede olie udskiftes ifølge Ib Laursen med visse mellemrum, der kan variere fra et til op til 10 år efter oliens kvalitet. Det sker for at sikre, at olien hele tiden er fuldt brugbar. Så løb olien den anden vej ned til Strib Havn, hvor den blev pumpet på en tanker. Et nyt skib kom med frisk olie, der blev pumpet til den tomme tank på lageret. Olielageret ved Billeshave er ikke blevet brugt i nogen krisesituation. Selv den store forsyningskrise i 1973, hvor der var bilfrie søndage, blev klaret uden, at olie og benzin fra nogen danske lagre kom i brug. Ifølge direktør Svend West Hansen er der kun brugt olie og benzin fra danske beredskabslagre i forbindelse med internationale kriser to gange: Golf-krigen i 1991 og Katrina-orkanen i USA i Ude ved Billeshave voksede grantræer og buske op og skjulte lageret. Intet skilt fortalte, hvad der gemte sig bag stål- og pigtråd og den stedsegrønne bevoksning. Men lokal-befolkningen vidste udmærket, hvad det var. Som tilflytter kunne man hos naboer og bekendte få at vide, hvad det var. Men det lå i luftet, at det skulle man ikke snakke for meget om, erfarede denne artikels forfatter sidst i 1970 erne. Koldkrigslageret blev det kaldt. Under oliekrisen i 1973 sparede man på forbruget af olie og benzin med flere bilfrie søndage. En enkelt cyklist har her hele det ellers stærkt trafikerede strøg, Hans Mulesgade i Odense, for sig selv. I Danmark klarede vi også den krise uden at gøre brug af beholdningerne i beredskabslagrene. (Foto fra Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Odense Stadsarkiv) 12

12 Krigstruslen forsvandt I løbet af 1980 erne begyndte Nordsøolien og -gassen at brænde i danskernes fyr og motorer. Danmark blev i det store og hele selvforsynende og mindre afhængig af Mellemøsten, hvor uro og konflikter dog fortsat påvirkede oliepriserne og den globale forsyning. Da Berlinmuren faldt i efteråret 1988, og Sovjetunionen derefter gik i opløsning, stoppede den kolde krig. Det fjendebillede, som havde været herskende siden Anden Verdenskrig, var væk. Også den teknologiske og logistiske udvikling fik betydning for, hvordan fremtidens beredskabslagre skulle indrettes og placeres. For eksempel var det langt billigere og mere praktisk i driften at placere dem tæt ved et olieraffinaderi. Beredskabslageret ved Billeshave blev taget ud af drift i Den væsentligste grund var, at transportomkostningerne var store, da kun mindre tankskibe kunde anløbe Strib Havn. For sidste gang løb olien tilbage til Strib Havn, og lastbiler hentede de mange 200 liters tromler fra bunkeren. Tankene blev renset, men olieledningen til Strib Havn blev bevaret indtil videre. I 2006 blev anlægget udbudt til salg. Flere bød på det. Entreprenørfirmaet Davidsen og Partners, Fredericia, var højestbydende. Det udviklede et boligprojekt, Oliedepotet, som blev præsenteret i Der skulle bygges boliger oven på de syv tanke, som skulle indrettes til parkeringskældre. Også rækkehuse og en børnehave var der plads til. I Den sidste olie fra beredskabslageret blev hentet af tankeren Vitta Theresa i maj En ledning førte olie fra brønden på havnen via lejderen op i skibets tank, der kunne rumme ca tons, så det tog nogen tid at tømme lageret. (Foto: Knud Mathiesen) 13

13 ning, er der ingen restriktioner som følge af, at der har været olielager på grunden. Også den begrænsning, at der ikke må bygges mindre end 300 meter fra risikovirksomheden olieberedskabslageret er ophævet. Brønden ved Strib Havn oktober Oprindelig lå den ved det nuværende klubhus, men blev flyttet et par hundrede meter mod fyret. Her er dysser, så man kan føre olie fra et tankskib gennem den ca. tre km lange rørledning til oliedepotet ved Billeshave - og omvendt. Brønden er nu fjernet og olieledningen forseglet i begge ender. (Foto: Poul Christensen) alt mellem 80 og 110 boliger. Men den økonomiske krise satte en stopper for byggeplanerne. Entreprenørfirmaet gik konkurs, og FDO ejer fortsat beredskabslageret. I vinteren blev det sidste arbejde med at demontere lageret afsluttet. Rørledningen blev renset med en rensegris en skumgummiagtig børste der flere gange blev kørt gennem ledningen, der blev forseglet i begge ender. Brønden på havnen blev fjernet. Olieberedskabslageret ved Billeshave er en saga blot. FDO har sat arealet med installationer til salg. Ifølge plan- og byggechef Jørgen Knudsen, Middelfart Kommune, er arealet udlagt til boligområde, men det forslag til lokalplan, der skulle muliggøre byggeprojektet i 2008, blev stillet i bero. Da depotet er nedlagt, og da kommunen kun er bekendt med en mindre olieforure- Kilder: Forslag til Lov om det civile beredskab, fremsat den 11. marts 1969, med bemærkninger. Bekendtgørelse nr. 21 om beredskabslagre af mineralolieprodukter. b-oliekriser FDO s jubilæumsskrift Knud Warming, Strib. Tidligere sognerådsformand Aage Warmings papirer om sagen. Teknisk Forvaltning, Middelfart Kommune: Byggesagen fra Artikler i Middelfart Venstreblad. Tingbogsoplysninger. Koldkrigsmuseum Langelandsfortet. Strib Vandværk i 100 år, Driftsmester Ib Laursen, FDO, som også har vist rundt på lageret i oktober Direktør Svend West Hansen, FDO, og pensioneret driftsmester Knud Mathiesen, FDO. 14

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk Program Temadage 4. maj 8. maj 2013 Valg 1 Den kolde krig Fra 1945 til starten af 90 erne levede verden med frygten for

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

OPLÆG TIL STUDIERETNINGSPROJEKT I MATEMATIK-HISTORIE OM CUBA-KRISEN OG MATEMATISKE SPIL

OPLÆG TIL STUDIERETNINGSPROJEKT I MATEMATIK-HISTORIE OM CUBA-KRISEN OG MATEMATISKE SPIL OPLÆG TIL STUDIERETNINGSPROJEKT I MATEMATIK-HISTORIE OM CUBA-KRISEN OG MATEMATISKE SPIL Indledning Den kolde krig er betegnelsen for perioden 1948 til 1989, hvor USA og USSR i kølvandet på anden verdenskrig

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

NORDLANGELANDSHALLEN - SNØDE

NORDLANGELANDSHALLEN - SNØDE www.stoense-havn.dk info@stoense-havn.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stoense Havn lørdag den 21. april 2012 i NORDLANGELANDSHALLEN - SNØDE Bestyrelsen i Grundejerforeningen

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Det blev alligevel jul med bil

Det blev alligevel jul med bil [Juleessay 2009 publiceret på www.teknologihistorie.dk 8. november 2009] Det blev alligevel jul med bil Af lektor, dr.phil., Michael F. Wagner, Aalborg Universitet Yom Kippur krigen mellem Israel og de

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af Side 9 manden Navn: Bopæl: Jørgen Bak Hvidovre Alder: 67 Start i branchen: 1979 Tillidshverv: 1920 Fanebærer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af StilladsInformation: - Allerførst vil vi ile med et stort

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-2009.

Bestyrelsens beretning 2008-2009. Bestyrelsens beretning 2008-2009. Så er der igen generalforsamling i Skovby Vandværk. I beretningen vil jeg komme ind på hvilke aktiviteter, der har været hen igennem året, og samtidig indvi jer i nogle

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58

ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58 ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58 Marts Nyhedsbrev 2012 Indhold Velkommen til St. Sjørup by... 2 Udskiftning af borerørspumper m.v.... 2 Udskiftning af vandmålere... 3 Måleraflæsning...

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Omsætninger af længdemål

Omsætninger af længdemål > Indhold Kapitel 1 Faglig regning msætning af længdemål Målforhold Arealberegning Spørgsmål Skråningsanlæg (grøftesider) Beregning af overbredde B Rumfangsberegning Nivelleringsopgave Koteopgave (kælder)

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

November 2012. 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel

November 2012. 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel November 2012 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel Vi starter med lidt opfølgning fra sidste måneds skriv om oliemarkedet, hvor fokus var lidt på Canada. Det Canadiske oliesand

Læs mere

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen Til beboerne i afdeling Borupgård I Helsingør, 23. januar 2002 Referat af ordinært afdelingsmøde om regnskab MANDAG DEN 14. JANUAR 2002. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1

Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Til bestyrelsen i Christiansgave 1 Kikkertundersøgelse

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965 Højstrupposten Jubilæums udgave maj 2015 Højstrupparken 50 år Højstrupparken februar 1965 Højstrupparken maj 2015 1 Det første almene byggeri i Vallensbæk kommune. I det daværende sogneråd i Vallensbæk

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Tjek din olietank. Nye regler 2005

Tjek din olietank. Nye regler 2005 Tjek din olietank Nye regler 2005 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6000 liter? Kender du de nye regler, der er vedtaget i sommeren 2005? Er du i tvivl Så

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere