OTTO DIX KRIGENS MALER August 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OTTO DIX KRIGENS MALER August 2014"

Transkript

1 OTTO DIX KRIGENS MALER August er 100 året for Den første Verdenskrigs udbrud dbruddet af Den første Verdenskrig står som en skelsættende hændelse i rækken af begivenheder i starten af det 20. århundrede og tiltrækker sig stor opmærksomhed og megen forskning. Krigen har en tendens til at skygge for andre vigtige og betydningsfulde ændringer i tiden. Forandringerne i den menneskelige tankegang i denne periode har i virkeligheden været af større og af mere varig betydning end selve krigen. Mange videnskabelige, filosofiske, politiske og religiøse strømninger brydes i disse år, ligesom krigen satte sig uudslettelige spor langt ind i kunsternes rækker. Hvis jeg kort skulle opsummere det 20. århundrede, ville jeg sige, at det gav anledning til de største forhåbninger, menneskeheden nogensinde har turdet nære, og nedbrød alle illusioner og idealer. Udgivet af Forlaget Herredagen 2014 Yehudi Menuhin, engelsk musiker. Citat fra Ekstremernes århundrede (Hobsbawm, 1997, originalen 1994). Krigen rev stykker af fortiden fra os, noget der skulle have tilhørt os. Den forkortede noget og forlængede andet som et stearinlys forkorter og forlænger skygger på væggen. Krigen bragte verden op i en ny hastighed, og krigen udgjorde en ond baggrund for vores liv, over for hvilket alt syntes på én gang tragisk og meningsløs. Nikolai Punin ( ), russisk avant-garde kunstner, som mindedes Den første Verdenskrig som en påvirkning der ramte alle kunstnere. Citat fra Imagining the Unimaginable World War, Modern Art, and the Politics of Public Culture in Russia, , af Aaron J. Cohen (Cohen, 2008). Denne lille publikation skal handle om den tyske maler Otto Dix. Kunstneren Otto Dix Otto Dix (2. december juli 1969) var en tysk maler og grafiker. Han er mest kendt for sine brutale, men ærlige fremstillinger af 1. verdenskrigs grusomheder og den borgerlige dekadence i mellemkrigstidens Weimarrepublik. Han regnes for en af de vigtigste malere i den Den nye saglighed (Die neue Sachlichkeit). Kilde: Wikipedia I denne publikation kan du læse om: Den første Verdenskrig og efterkrigsrtiden Ny malerstil: Den nye saglighed (Die Neue Sachlichkeit) Triptykon-maleriet: Der Krieg Analyse af billedet Der Krieg Udstilling 2014 i Dresden Entartete kunst Kilder

2 Otto Dix og Krig Den første Verdenskrig og efterkrigstiden Otto Dix var 22 år gammel da Den første Verdenskrig brød ud. Han studerede på det tidspunkt ved Dresdens kunstakademi og malede i begyndelsen skiftevis landskabsbilleder og bybilleder. Krigen blev den begivenhed som ændrede Otto Dix og hans valg af motiver. Otto Dix blev krigens maler. Da krigen brød ud meldte Otto Dix sig som frivillig til den tyske hær, og han blev tilsluttet en artillerihærafdeling med hjemsted i Dresden. Det var starten, men hurtigt blev han overflyttet til en maskingeværenhed, hvor han tjente som officer på Vestfronten og deltog bl.a. i slaget ved Somme, ligesom han var med i tyskernes sidste store forårsoffensiv i Flandern i Otto Dix blev såret under krigen, som han deltog i indtil han blev hjemsendt i december Han blev dekoreret med Jernkorset for sin indsats. Otto Dix har således oplevet krigen på tæt hold. Og det satte sig traumatiske spor i den unge kunstner, og erindringen blev til en kilde han øste af hele livet. Han tegnede og malede mange krigssituationer, som fortalte i utilslørede vendinger om krigens rædsler til en omverden af civile, som næppe evnede at Otto Dix s billede af Stormtroppers angreb under gasdække, 1924 forestille sig, hvad billederne dokumenterede. En af hans mest berømte værker består af 50 krigstegninger, som han fik udgivet i 1924 under titlen Der Krieg. Kort forinden i 1923 havde han malet et billede med titlen Der Schützengraben (Skyttegraven) til et kunstmuseum i Køln. Billedet havde det samme motiv, som senere kom til at indgå i hans berømte triptykon-maleri Der Krieg. Det udstillede døde soldater i hel eller delvis opløsning. Kun en enkelt soldat, der er iført en gasmaske, har overlevet slaget og vender ansigtet mod betragteren. Billedet blev mødt af raseri fra publikum, og billedet blev til sidst dækket til inden det i 1925 blev fjernet og bestillingen af billedet annulleret og museumsdirektøren fyret af Kølns borgmester. Borgmesteren hed Conrad Adenauer. I den første tid efter krigen var det således næsten umuligt at gengive krigens grusomheder i tekst eller på lærred. Men i slutningen af 1920 erne kunne kunstnerne igen tegne og male et billeder af krigen og dens ofre. Anti-krigsromanen Intet nyt fra Vestfronten blev første gang udgivet i 1929 i Tyskland og den fik en enorm udbredelse i hele verden. Krigen var kommet lidt mere på afstand, og litteratur og billeder måtte nu godt vise krigens sande ansigt. Tidligere tiders krigspropaganda og tiden hvor man forbigik krigen i tavshed var forbi, og krigens virkeligheder kunne beskrives. Forherligelsen af krig var forbi, men den ventede i kulissen på en tilbagekomst i forbindelse med den næste krig. Otto Dix vendte tilbage til Dresden efter krigen. Han gennemførte sin kunstuddannelse på Hochschule für Bildende Künste Dresden. Sammen med en række medstuderende eksperimenterede han med forskellige stilarter som fx dadaismen og ekspressionismen, men det var den nye kunstretning, der går under navnet Neue Sachlichkeit (Den nye saglighed), som for alvor satte tyske malere på verdenskortet..

3 Neue Sachlichkeit Den nye saglighed (Die Neue Sachlichkeit) Den nye saglighed var en kunstretning, som udviklede sig i Tyskland i mellemkrigsårene. Den nye saglighed var en reaktion mod tidligere tiders avantgardistiske epoker. Målet var at vende tilbage til det figurative, og billederne skulle afspejle realisme - gerne social kritisk - og skulle males faktuelt korrekt og virkelighedstro. Blandt kunstnerne kan nævnes George Grosz, Otto Dix, Conrad Felixmüller og Rudolf Schlichter. Nogle af kunstnerne benyttede den nye kunstretning til at skabe en stærk politisk satire over et falleret samfund, som havde bragt så megen lidelse over befolkningen. George Grosz er med sine malerier af samfundets støtter i groteske situationer blevet den store samfundsrevser. Hans malerier er nærmest karikaturtegninger af mennesketyper og samfundsklasser. George Grosz, som selv havde været soldat under krigen, brød mentalt sammen og måtte indlægges på et militærhospital. Krigserindringerne og hans afsky for tidens herskende klasser blev omsat en hudfletning af profitjægerne, som levede godt af krigen og som sammen med politikerne og præsterne levede i borgerskabets selvtilfredse og syndige liv uden hensyn til den omkringværende fattigdom og elendighed. Han udstillede ikke kun krigens ofre men også ofrenes gerningsmænd. Otto Dix s malerstil var præget af de gamle mestres maleteknik. Otto Dix beundrede deres tekniske perfektion og deres maleteknik, som prægede hans malerier i 1920 erne og 1930 erne. Motiverne fandt han i krigen og en eftertid, hvor krigens overlevende ofte måtte leve et yderst nedværdigende liv. Otto Dix har i modsætning til Georg Grosz en mere refererende og dokumenterende gengivelse af begivenhederne end en politisk afstandstagen fra krigen og dens ulyksaligheder. Dix har udtalt Nej, kunstnere skal ikke forbedre eller omvende. De er alt for ringe, kun bevidne skal de. Det mest politiske i hans gengivelser var nok, at han ikke underlagde sig det heroiske billede af krigen, som havde været så udpræget før og under krigen. Han gengav virkeligheden, som fortidens krønikeskrivere. Otto Dix var ikke kun optaget af krigen, men også af tidens dekadence. Den ureflekterede hengiven sig til det søde liv med opløsning og åndeligt, kulturelt og moralsk forfald. Tiden blev kaldt "de brølende tyvere" med Otto Dix: Drei Weiber (1926) cabareter, restauranter og luksusbutikker eller det syndige liv udstillet ved bordellerne og de prostituerede på gaderne. Otto Dix valgte forfaldet som motiv.

4 Otto Dix og billedet Der Krieg Der Krieg (Otto Dix) Et af Otto Dix mest berømte malerier er billedet Krigen ( Der Krieg ). Billedet er malet i perioden 1929 til Det er et oliemaleri malet på træ. Maleriet er opbygget som et triptykon med predella (se ordforklaringen i rammen). Den midterste del af maleriet måler 204x204 cm, de to sidefløje måler 204x102 cm (den halve størrelse af midterpartiet). Predellaen måler 204x60 cm. Billedet befinder sig i dag i Galerie Neue Meister, Dresden. Billedet fortæller om menneskets ødelæggelse af naturen, kulturen og mennesket selv.

5 Billedkomposition 1. Soldater i fuld udrustning på vej til fronten 2. Soldaterne ved fronten 3. Soldater på vej tilbage fra fronten 4. Soldater der ligger tæt sammen. Det er ikke til at afgøre om de sover eller er døde Triptykon Ordet triptykon er græsk og betyder tredelt eller trefløjet. Ordet anvendes normalt om et kunstværk, fx en altertavles specielle udformning bestående af et midterparti og to bevægelige, halvt så brede sidefløje, der som døre kan lukkes foran midterpartiet Kilde: Efter Den danske ordbog og Wikipedia Predélla Ordet pedrella er græsk og betyder en skammel eller et trin. Særlig betyder predélla det fodstykke, som hæver den egentlig altertavle et stykke op over det murede alterbord. Predellaen kan bestå af udskårne figurer; men hyppigt er den dog et glat bræt med malede billeder. Kilde: Efter Den danske ordbog og Wikipedia

6 Otto Dix og billedet Der Krieg Billedet Der Krieg er malet over temaet Den første Verdenskrig. Otto Dix var selv soldat under krigen og billedet afspejler Otto Dix egne erfaringer fra hans deltagelse i krigen. Billedet blev malet ca 10 år efter våbenstilstand og fredsaftalens indgåelse. Billedet henter inspiration fra de gamle kunstmalere. Det gælder også i valget af motiv, hvor mange detaljer kan genses i malerier om Kristi lidelseshistorie. Krigen er skabt som en altertavle. Krigen er skabt som en altertavle. Maleriet viser vor tids Langfredag. Så gudsforladt som Jesu korsfæstelse. Men ganske uden det håb om den forløsning, som de kristne kirkefædre siden lagde i deres opstandelsesbudskab. Hos Dix er der ingen redning. Det er en lang solformørkelse. Citat fra Politiken, 27. april 2014 Maleteknikken baseres på en skitse af motivet og så gentagen overmalinger indtil motiv og form finder hinanden i det endelige resultat. Maleriet Der Krieg blev først færdiggjort efter mere end tre års arbejde, hvor hans billedsprog og billed-idé ændrede sig flere gange under arbejdet. På triptykon et ser vi soldaterne på vej til fronten. Vi kommer midt ind i soldaterkolonnen og ser ryggen af dem, som går foran os, og vi ser ansigtet af dem, som er bag os. Dernæst er vi ved fronten på det store billede efter at slaget er overstået, og vi ser resultatet - lig, der er gået i forrådnelse, naturen der ligger øde hen og kun en enkelt overlevende soldat iført gasmaske og stålhjelm. Og på det sidste billede bærer vi vore sårede kammerater hjem fra fronten. Endelig er der gengivelsen på predellaen for neden, hvor vi betragter sovende eller døde soldater. Motivet her kan være taget fra et berømt maleri af Kristus i en kiste. På billedet til venstre har Otto Dix indsat et selvportræt, hvor han ser i retning af betragteren med et traumatiseret ansigtsudtryk og med den totale ødelæggelse som baggrund.

7 Udstilling Se Youtube-præsentation af Otto Dix-udstilling i Dresden 2014 Otto Dix udstilling Staatliche Kunstsammlungen Dresden har begået en flot udstilling af Otto Dix s billeder i anledning af 100 året for Den første Versdenskrigs udbrud. I den forbindelse udarbejdede museet en youtube video, hvor Otto Dix s tegninger fra kamppladsen kommenteres, ligesom videoen gennemgår et af hans hovedværker - Der Krieg. Videoen fortæller bl.a. om hvordan billedets tilblivelse er blevet studeret ved hjælp af røntgengennemlysning, hvorved Otto Dix s maleteknik kunne afdækkes lag for lag. Videoen er ledsaget af musik skrevet af Alban Berg. Se videoen ved at QR-skanne koden ovenfor.

8 Entartete kunst Otto Dix og Entartete kunst (degenereret kunst) Otto Dix var nok en stor og anerkendt kunstner, som skabte omdiskuterede billeder, der ikke alle steder faldt i folks smag, men han kunne dog male frit og fik også bestillinger på sin kunst. Men i begyndelse af 1930 erne ændres stemningen i de kunstneriske miljøer mærkbart. Nationalsocialisterne - eller nazisterne - var modstandere af al kunst, som ikke lå i forlængelse af den nazistiske ideologi og afspejlede den tyske folkesjæl. Kunsten skulle opbygge, og kunst som var for avanceret, eller som ikke havde de rette motiver blev karakteriseret som Entartete kunst eller degenereret kunst. Mange af Otto Dix s malerier fik betegnelsen Entartete kunst. Et af Otto Dix s malerier viser en krigsveteran fra Den første Verdenskrig. Han er blevet krøbling, har mistet begge ben og sit syn. Nu sidder han på fortovet og sælger tændstikker. Det ser ikke ud til, at de forbipasserende værdiger ham megen opmærksomhed. Den eneste opmærksomhed, han får, er fra en gravhund, som tisser på hans benstumper. Dette maleri blev konfiskeret og sandsynligvis brændt efter at det sammen med mange andre malerier var blevet vist på en udstilling som Entartete kunst. Billedet blev betegnet som bagvaskelse af de tyske helte fra Verdenskrigen." Billedet er blevet rekonstrueret efter et fotografi.

9 Kilder Bogen Dix af Eva Karcher Bogen Neue Sachlichkeit und Magischer Realismus in Deutschland af Wieland Schmied Bogen Ekspressionisterne fra Serge Sabarsky Samlingen Otto Dix. DER KRIEG ("WAR") The Dresden Triptych: 1932#supersized-artistPaintings Youtube: Otto Dix udstilling i Dresden: https://www.youtube.com/watch?v=9pxvzui0gtk Otto Dix Museum: Wikipedia: WikiQuote: Maleriet Der krieg : Otto Dix projekt: Triptykon beskrivelse: Forfattere Publikationen er skrevet af Sven Thygesen, Søren Hansen og Flemming Petersen og udgivet på forlaget Herredagen, august Publikationen kan frit downloades i pdf-format fra forlagets hjemmeside. Besøg forlagets hjemmeside: QR-kode:

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse EN BARNEDÅB - Af skagensmaleren Michael Ancher Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse Michael Ancher (1849-1927): En barnedåb, 1883-1888. Ribe Kunstmuseum Undervisningsmateriale til En barnedåb af Michael

Læs mere

pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 1 Dobbeltportræt

pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 1 Dobbeltportræt pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 1 Dobbeltportræt pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 2 Af samme forfatter: 500 års verdenskunst. (Redigeret s.m. Holger Reenberg),

Læs mere

MODERSOHN- BECKER Den tyske maler har

MODERSOHN- BECKER Den tyske maler har »Og nu ved jeg ikke engang, hvordan jeg skal skrive mit navn. Jeg er ikke Modersohn, og jeg er heller ikke længere Paula Becker. Jeg er mig, og det håber jeg at blive mere og mere.«paula Modersohn-Becker

Læs mere

Sognenyt. Hvidbjerg Ørum Lodbjerg. Gudstjenester. februar. marts. maj. april. Februar Marts. Maj

Sognenyt. Hvidbjerg Ørum Lodbjerg. Gudstjenester. februar. marts. maj. april. Februar Marts. Maj Sognenyt Hvidbjerg Ørum Lodbjerg Gudstjenester februar Søndag den 9.: Ørum - 10.30 Søndag den 16.: Hvidbjerg V. Aa - 9.30 Jens F. Munksgaard Søndag den 23. februar: Lodbjerg - 14.00 Claus Nybo marts Søndag

Læs mere

VidarNyt Maj/Juni 2001. Maj/Juni 2001 no 0 7/8. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte

VidarNyt Maj/Juni 2001. Maj/Juni 2001 no 0 7/8. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte Maj/Juni 2001 no 0 7/8 VidarNyt Maj/Juni 2001 VidarNyt Skolebladet for Vidar Skolen Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte 1 Kære læser Vi klarede det næsten. Syv ud af ni VidarNyt

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

Paradokser i tidsrejsefilm

Paradokser i tidsrejsefilm Paradokser i tidsrejsefilm Af Michael Cramer Andersen, Christianshavns Gymnasium Et af de fysiktemaer, der hyppigt optræder i science fiction film, er tidsrejser. Vi skal her se på nogle film, hvor tidsrejser

Læs mere

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt,

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, Blæksprutten, 1914 ISBN 978-87-92994-00-4 Udgivet november

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

som klarsynet ironiker

som klarsynet ironiker Vilhelm Lundstrøm som klarsynet ironiker Præsentation og fortolkning af Lundstrøms maleri, Manden der ser alt il i z a b u r m e i s t e r k a a r i n g juni 2008 købte Statens Museum for Kunst en af Vilhelm

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Oversigter. Første Verdenskrig som brutaliserende erfaring THOMAS EKMAN JØRGENSEN

Oversigter. Første Verdenskrig som brutaliserende erfaring THOMAS EKMAN JØRGENSEN Oversigter Første Verdenskrig som brutaliserende erfaring AF THOMAS EKMAN JØRGENSEN Tiden efter Første Verdenskrig hører til de mest brutale i et århundrede, der ellers ikke har manglet brutalitet: Den

Læs mere

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer september 2007 LARS H.U.G. om klicheer Mød malerne bag værkerne kunst er sgu en personlig sag vind kunst for kr. 50.000,- Vind et maleri efter eget valg til en værdi af 50.000 kr. Se mere på www.hellerupkunsthandel.dk,

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere

En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere En rejse tilbage i tiden en lære for fremtiden Håndbog for lærere Denne bog dækker de fleste artikler, som er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, især rettighederne

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

Projekt næstekærligheden

Projekt næstekærligheden Projekt næstekærligheden Undervisningsmaterialet Beskrivelse: Projekt næstekærligheden er et anderledes tværfagligt projekt, hvor fagene Håndværk/design, Dansk, kristendomskundskab, samfundsfag, og billedkunst

Læs mere

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch MAKSIMAL ENTROPI Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch Indhold Dette scenarie består af: En forside Denne side (Som muligvis er bagsiden

Læs mere

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til Bilagshæfte til Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier Side 2 Side 6 Side 8 Side 9 Side 19 Side 28 Side 29 Side 47 Side 49 Side 50 Side 62 Side 71 Side 72 Side

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

KRIGENS AFTRYK J. F. WILLUMSEN OG JAN GRARUP. Inspirations- og forberedelsesmateriale for 7.-10. klasse og ungdomsuddannelser.

KRIGENS AFTRYK J. F. WILLUMSEN OG JAN GRARUP. Inspirations- og forberedelsesmateriale for 7.-10. klasse og ungdomsuddannelser. KRIGENS AFTRYK J. F. WILLUMSEN OG JAN GRARUP Inspirations- og forberedelsesmateriale for 7.-10. klasse og ungdomsuddannelser. -2- Krigens Aftryk Krigen sætter aftryk. Om man er fjende, allieret eller blot

Læs mere

Tyske medaljer 1935 1945

Tyske medaljer 1935 1945 Jeg samler på Tyske medaljer 1935 1945 1 Medaljesamleren At samle på medaljer, ordner og dekorationer givet af en stat, land, konge eller præsident, som tak for god tjeneste, heroisme i militæret eller

Læs mere

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 + Billedanalyse. Lidt om Laurits Tuxen Maleren Laurits Tuxen blev

Læs mere

3 Highlights på Museer: Heerup Museet

3 Highlights på Museer: Heerup Museet Da Rødovre Kommune i 1995 sagde ja tak til en større donation af Heerup værker og personlige genstande fra kunstnerens enke Marion Heerup stod det klart, at det ikke var muligt at oprette et museum i det,

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere