Svenskekrigene og Fyn. Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svenskekrigene og Fyn. Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november"

Transkript

1 Svenskekrigene og Fyn Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november Nyborg Museum 2008

2 Skolemateriale Slagets Dag 14. november 1659 I samarbejde med 5. klasser fra skolerne i Nyborg kommune arrangeres en udstilling i riddersalen på Nyborg Slot over udvalgte temaer fra svenskekrigene med udgangspunkt i Slagets Dag 14. november Dette historiehæfte er tænkt som en hjælp til elevernes arbejde med denne begivenhedsrige periode i Danmarkshistorien. Bagerst i hæftet findes en litteraturliste, hvor man kan finde yderligere oplysninger om perioden samt romaner, der omhandler svenskekrigene. Meget af teksten i dette hæfte er omskrivninger fra andre bøger. En del oplysninger kan derfor optræde flere gange. Billedet på forsiden viser én af de dristigste militæraktioner i krigshistorien: Svenskernes march over de tilfrosne bælter i januar og februar (Kilde: Danmarkshistoriens Hvem Hvad og Hvornår, Politikens Forlag,1996, s. 143) 2

3 Indhold 1. Om Slagets Dag: Emne og ideer 2. Arvefjenderne om Danmark og Sverige 3. Frederik III af Danmark 4. Karl 10. Gustav af Sverige 5. Karl-Gustav-krigene 6. Den svenske besættelse om at leve i en belejret by 7. Efter Slaget 8. Illustrationer og billeder 9. Historisk årstalsliste 10. Litteraturliste 3

4 1. Slagets Dag 2008: Tema og gode ideer Til udstillingen i november plejer vi at lægge op til at eleverne arbejder efter nogle temaer, og i år har vi valgt emnet Krig i 1600-tallet. Der er mange emner, man kan tage fat på: - Hvordan førte man krig for 400 år siden? - Svenskernes march over isen. - Hvilke våben havde man? - Hvad skete der med de sårede og de døde? - Hvordan forsvarede man en by? - Hvad spiste soldaterne? - Hvordan var livet for den store flok mennesker, der altid fulgte med en hær på vandring? (tjenere, heste-passere, kogekoner, soldaterkoner, tiggere ) - Også i dag er Danmark i krig. Kan I finde på forskelle og ligheder mellem krig i dag og krig for 350 år siden? Måske kan eleverne finde på flere emner? Det er naturligvis helt op til eleverne, hvordan de vil vise, hvad Krig i 1600-tallet handler om. Vi glæder os i hvert fald til at se, hvad I finder på! Som inspiration kan I bruge bogen Stand den satans krig af Svend Erik Sørensen, eller tv-serien Gøngehøvdingen. 4

5 2. Arvefjenderne om Danmark og Sverige Arvefjenderne er de blevet kaldt, de to skandinaviske lande, Danmark og Sverige. Op gennem middelalderen havde vi perioder med fælles konge eller dronning: Kalmarunionen forbandt de tre nordiske riger i perioden Erik af Pommern var den første fælles konge for Danmark, Norge og Sverige. Men det var en periode med uro landene imellem. Danmark og Sverige kom mange gange siden i krig med hinanden. I dansk historie taler man om svenskekrigene der var en lang række krige udkæmpet mellem de to riger Danmark-Norge og Sverige-Finland. En stor del af den dansk-svenske strid handlede om magten over Østersøen og ikke mindst den økonomisk meget indbringende Øresundstold. Den Nordiske Syvårskrig handlede om, at Sverige ønskede at åbne søvejen via Øresund, mens Danmark ønskede at genoprette Kalmarunionen. Krigen sluttede med en Freden i Stettin i 1570, hvor stort set alle erobringer fra begge sider skulle tilbagegives. Så stor var Kalmarunionen! (Kilde: Tacitus.nu) Kalmarunionen sluttede med svensk oprør efter Det Stockholmske Blodbad i 1520, hvor kongen, Christian 2., henrettede mange svenske adels- og kirkemænd. Oprøret endte med at Sverige løsrev sig fra Danmark, og den svenske oprørsleder Gustav Vasa blev kronet til konge af Sverige i Sverige har løsrevet sig fra Kalmarunionen (Kilde: Tacitus.nu) Kalmarkrigen udkæmpedes i årene Det endte med dansk sejr og ved Freden i Knäröd skulle Sverige betale en stor erstatning til Danmark. Det blev dog reelt også sidste gang Danmark kunne opretholde sin stilling som Nordens førende magt. De efterfølgende krige viste svenskernes overlegenhed i krigskunsten og Sverige indtog stillingen som den førende magt i Østersøområdet. Torstenssonkrigen er opkaldt efter den svenske feltherre Lennart Torstensson. I januar 1643 erobrede Torstenssons hær hele Jylland ved en overrumplingskrig. Senere gik en anden svensk hær ind i Skåne, som dengang hørte til Danmark. Ved søslaget på Kolberger Heide 1. juli 1644 mistede den danske konge Christian 4. sit ene øje. Men det endte med en kneben dansk sejr. Den 13. oktober samme år led danskerne endeligt nederlag i et søslag mod en forenet svensknederlandsk flåde i farvandet mellem Lolland og Femern. Ved Brömsebrofreden i 1645 måtte Danmark-Norge afstå store landområder for en periode på 30 år. Derudover måtte danskerne sænke den ellers så givtige Øresundstold. 5

6 Torstenssonkrigen og dens resultater blev den direkte anledning til Karl Gustav Krigene i årene Karl Gustav Krigene er den krig eller i virkeligheden de krige som denne historie handler om. Så den vil jeg fortælle mere om senere i teksten. de europæiske krige i renæssancen. For at forhindre fjenden i at få gavn af afgrøder og husdyr, blev landsbyer og marker brændt af. Skåne var et ødelagt land. Krigen sluttede med Freden i Lund Men intet ændredes ved Roskildefredens bestemmelser; Skåne forblev svensk. Den Store Nordiske Krig markerede, at også Sveriges dage som den store Østersømagt var forbi. I denne krig indgik mange store slag med forskellige nationer, og både Danmark, Sverige, Norge, Rusland og Polen indgik i krigen med forskellige resultater. Det lykkedes aldrig Danmark at generobre Skåne: Til gengæld fik danskerne lov at beholde en del af Slesvig. Sverige derimod mistede store landområder. Den Store nordiske Krig var reelt den sidste svenskekrig. De røde områder mistede Danmark i 1658 (Kilde: Aftenposten.no) Skånske Krig Danmark ønskede Skåne tilbage til Danmark. Dette gamle danske område var faldet til Sverige ved freden i Den danske konge Christian den 5. stillede derfor velforberedt med en stor hær, der skulle tilbageerobre hele Skåne. Faktaboks Krige mellem Danmark og Sverige: Unionskrigene Den Nordiske Syvårskrig Kalmar Krigen Torstensson Krigen Karl Gustav krigene Skånske Krig Store Nordiske Krig Ved Slaget ved Lund d. 4. december 1676 blev den danske hær dog slået af den Karl 9. Slaget blev forfærdeligt blodigt med op mod faldne, heraf de fleste danske. Den danske flåde med admiral Niels Juel i spidsen vandt dog Slaget i Køge Bugt den 1. juli Den store taber i denne krig var utvivlsomt den almindelige skåning. Både svenskere og danskere anvendte den brændte jords taktik. Et krigskneb, der for alvor blev anvendt ved 6

7 3. Frederik den 3. af Danmark (Kilder: Den Store Danske Encyclopædi, Gyldendal, Frederik 3. blev født i 1609 og døde i Han var næstældste søn af Christian 4. og dronning Anna Kathrine. Da Christian 4.s ældste søn, prins Christian, døde i 1647, blev det Frederik 3., der fik til opgave at blive konge efter sin far, når han engang døde. Dengang skulle en tronfølger nemlig vælges af rigsrådet. Kongen døde allerede 1648, og da blev Frederik konge. Ved sin kroning skulle han underskrive en meget streng håndfæstning, der gav rigsrådet stor magt. Men det ændrede sig lidt efter lidt: Kongen fik nemlig jaget sine halvsøstre og deres ægtemænd ud af landet, fordi de havde styret det magtfulde rigsråd.??? Håndfæstning: Det var et dokument, kongen skulle underskrive ved sin kroning. I dokumentet stod der, hvad kongen måtte, og især hvad han ikke måtte. Rigsrådet: Et råd af Danmarks mest magtfulde mænd. Rådet bestod frem til enevældens indførelse i Enevælde: Det betyder, at der ikke længere er valg ved en konges død. Hans efterfølger er automatisk hans nærmeste slægtning, typisk hans ældste søn. Rigsrådets myndighed nedlægges, og kongen får uindskrænket magt. Men Frederik 3. havde undervurderet Sverige. Svenskekongen erobrede hele Danmark med undtagelse af København. For at få fred måtte Frederik 3. indgå Roskilde-freden i 1658, hvorved han mistede Skånelandene. Den svenske konge Karl 10. Gustav forsøgte derpå forgæves i en ny krig at erobre hele Danmark. Det lykkedes ham ikke, men krigene, der sluttede i 1660, blev alligevel en katastrofe for Danmark. Den danske konge følte sig ladt i stikken af adelen og rigsrådet: I 1660 indførte Frederik 3. derfor enevælden ved at erklære håndfæstningen for ugyldig. Adelen mistede derved deres magt: Kongen var blevet enevældig, dvs. han måtte bestemme det hele selv! For fremtiden skulle kongen heller ikke vælges mere: Kongetitlen gik automatisk i arv fra far til søn. Faktaboks Frederik den 3., konge af Danmark (Frederik 3. Kilde: Kongen ville have revanche for Torstenssonkrigen i 1645, hvor Danmark havde mistet så store landarealer til Sverige. I 1657 erklærede Frederik 3. derfor krig, og det blev starten på de to Karl-Gustav-krige-krige. Søn af Christian den 4. og dronning Anna Kathrine. Frederik den 3. må underskrive en hård håndfæstning, men løsriver sig siden fra Rigsrådets og adelens indflydelse ved at indføre enevælden i Under Frederik 3. mister Danmark store landbesiddelser efter krigene med Sverige. 7

8 4. Karl 10. Gustav (Kilde: Den Store Danske Encyclopædi, Gyldendal) Karl Gustav var opdraget i Sverige, hvor hans far, en tysk greve, var gift med den svenske konges søster. Årene tilbragte han ved de svenske hære i Tyskland. Efter denne svenske sejr mistede Danmark store landområder, bl.a. Skåne, Halland og Blekinge. Men i sensommeren 1658 fik Karl 10. Gustav den idé, at han ville erobre hele Danmark. Så han gik til angreb! Men denne gang gik det ikke godt for svenskekongen: de svenske hære led store tab. Stormen på København i februar 1659 mislykkedes, og også Slaget ved Nyborg den betød et nederlag for svenskerne. Måtte Karl 10. Gustav nu opgive de landområder, han havde vundet fra Danmark i 1658? Det havde kongen absolut ikke tænkt sig. Derfor indkaldte han Rigsdagen i Sverige, der skulle give tilladelse til at kongen fortsatte krigen mod Danmark. Men midt under Rigsdagen døde han! Hans søn var for ung til at overtage kronen efter sin far, og så der blev sluttet fred med Danmark. Karl 10. Gustav (Kilde:www.oresundstid.dk) Mange havde troet, at Karl Gustav skulle have været gift med sin kusine, den svenske dronning Kristina. Men hun ville slet ikke giftes! I stedet bestemte hun, at Karl Gustav skulle vælges til svensk tronfølger. Da Kristina nogle år senere ikke ville være dronning mere, blev Karl Gustav derfor konge. Karl 10. Gustav var kun konge i seks år, og han førte krig i næsten hele sin regeringstid. Han var soldat til fingerspidserne og en meget dygtig og dristig hærfører. Han førte blandt andet krig i Polen, hvor han erobrede store landområder. Faktaboks Karl 10. Gustav Konge af Sverige Han var nevø af den svenske konge Gustav II Adolf og blev udnævnt til tronfølger i frasagde Dronning Kristina sig tronen og Karl X Gustav blev konge af Sverige. Han var som sin forgænger Gustav II Adolf først og fremmest krigsfører, og førte Sverige ind i flere krige. Under hans ledelse var Danmark tæt på at blive erobret. Han døde af lungebetændelse 13. februar Efter Danmark havde erklæret Sverige krig i 1557, vandt den svenske konge 1658 sin store sejr over Danmark. Det var i løbet af denne første Karl Gustav Krig, at det lykkedes den svenske konge at føre de svenske hære over Lillebælt og Storebælt, der var frosset til! 8

9 5. Karl-Gustav-krigene (Kort fortalt en meget lille sammenfatning af Aage Fasmer Blombergs Fyns vilkår under svenskekrigene fra 1973) Karl-Gustav-krigene var to krige mellem Danmark og Sverige, der fandt sted i og igen i De er opkaldt efter den svenske konge Karl 10. Gustav. Faktaboks Karl-Gustav-krigene Den første krig: juni: Frederik III erklærer Sverige krig Sep.-okt.: Karl X Gustav besætter Jylland 24. oktober: Karl X Gustav erobrer fæstningen Frederiksodde (Fredericia). Den danske rigsmarsk Anders Bille dør senere af sine sår januar: den svenske hær marcherer over det tilfrosne Lillebælt. Fyn erobres på få dage. 8. februar: den svenske hær når Lolland over isen ved Langeland. 11. februar: den svenske hær går i land på Sjælland. 26. februar: Roskildefreden Den svenske hær stormede Frederiksodde 24. oktober 1657, hvor flere tusinde mand blev fanget eller faldt. Den danske hærfører, rigsmarsk Anders Bille, døde kort efter af sine sår. Krigen gik derefter i stå, idet den danske flåde hindrede en svensk overgang til Fyn. Den stærke frost i vinteren ændrede imidlertid billedet. Den 30. januar 1658 gik den svenske hær over isen, og de danske styrker på Fyn blev slået i en træfning på Lillebælts is. Karl Gustav fortsatte med hæren over Langeland, Lolland og Falster til Sjælland, hvor krigen blev afsluttet ved Roskildefreden 26. februar Danmark måtte afstå Skåne, Halland, Blekinge og Bornholm, mens Norge mistede Bohuslen og Trondheim len. Marchen over isen står som en af de helt store bedrifter i europæisk krigshistorie. Selvom andre hære tidligere havde foretaget lignende manøvrer, var det første gang at en så stor hær gik over isen på et så bredt og farefuldt stræde som Lillebælt. At den svenske hær gentog manøvren kort tid efter ved at marchere over isen til Sjælland, markerer denne hærs styrke og krigserfaring. Efter en betydelig oprustning erklærede Frederik 3. Sverige krig i juni Hensigten var at udnytte Sveriges fastkørte krig i Polen til at genvinde tabene fra Torstenssonfejden. Den danske hær havde ingen fremgang ved Skånes grænse, men erobrede en del af de svenske besiddelser i Tyskland. Karl 10. Gustav afbrød imidlertid krigen i Polen og drog mod Danmark med sin hovedstyrke på ca mand. Denne hær blev yderligere forstærket med general Wrangels pommerske tropper. I september havde overlegne svenske styrker besat den jyske halvø undtagen fæstningerne Glückstadt og Krempe ved Elben samt Frederiksodde (Fredericia). Overgangen over de tilfrosne bælter i vinteren 1658 (http://lightning.prohosting.com/~stormakt/balt.jpg) Karl 10. Gustav besluttede imidlertid at gå i krig igen for helt at erobre Danmark og Norge. I august 1658 besatte han derfor Sjælland og indledte en belejring af København. Allerede i september blev den svenske hær dog trængt bort fra Jylland af polske og brandenburgske tropper, som var Danmarks 9

10 allierede, og i oktober slog hollænderne den svenske flåde i Øresund og bragte tropper til forstærkning af København. I Norge blev de svenske tropper drevet ud af Trøndelag i december Samtidig bragte en opstand Bornholm tilbage til Danmark, og stormen på København den februar 1659 endte i et blodigt svensk nederlag. Bevæbnede friskarer (snaphaner) svækkede svenskernes stilling i de besatte lande. Især har skildringen af Svend Poulsen Gønge, Gøngehøvdingen, gjort de sjællandske snaphaner berømte, men der var væbnet modstand mange steder. Det lykkedes dog ikke for danskerne at få fodfæste i Skåne med støtte fra modstandskredse. Den svenske hær på Fyn blev angrebet af en dansk-polsk-brandenburgsk hær fra Jylland under Ernst Albrecht von Eberstein og en dansk-hollandsk hær fra København under Hans Schack. Svenskerne blev slået ved Nyborg 14. november 1659 og tvunget til overgivelse. I februar 1660 døde Karl Gustav efter kort tids sygdom, hvorefter det svenske formynderstyre meddelte, at man ønskede en afslutning på krigen. Med udgangspunkt i aftaler mellem England, Frankrig og Nederlandene tilkendtes Danmark ved Freden i København i maj 1660 formelt Bornholm og Trondheim len, mens de skånske provinser forblev svenske. Faktaboks Ernst Albrecht von Eberstein Den danske hær manglede erfarne officerer. Rigsrådet begyndte derfor i november 1657 forhandlinger med udenlandske officerer. Faktaboks Karl Gustav krigene Den anden krig: juli: det svenske rigsråd erklærer Danmark krig 8. august: Karl X Gustav går i land i Korsør 29. oktober: hollandsk hjælpeflåde når ind til København og ophæver dermed den svenske flådes belejring af byen februar: Stormen på København. Den svenske hær lider afgørende nederlag i forsøget på at erobre den danske hovedstad. Februar: svenskerne fordrives fra Jylland af danske allierede; en hær primært bestående af polske og brandenburgske enheder. Feb.-apr.: Svenskerne erobrer Langeland, Falster og Lolland maj: svenskerne rømmer endeligt Frederiksodde 8. august: størstedelen af den brandenburgske hær forlader igen Jylland for at vende sig mod svenske styrker i Pommern. Den resterende del af hæren sættes under kommando af feltmarskal Eberstein. 24. august: forsøg på fredsforhandliner slår fejl 12. oktober: en dansk-hollandsk konvoj (flåde) ankommer til Kiel 31. oktober: feltmarskal Schacks korps af danske og hollandske enheder gør landgang ved Kerteminde 4. november: Ebersteins hær sætter over Lillebælt. De to hære mødes. 14. november: Slaget ved Nyborg. Den svenske hær besejres feb.: Karl X Gustav dør 27. maj 1660: Fred I slutningen af november fik man truffet aftale med to højtstående tyske officerer: generalmajor Hans Schack og den kejserlige feltmarskal von Eberstein. Det var disse to hærførere, der ledede den danske og allierede hær i Slaget ved Nyborg den 14. november

11 Samtidige fortællinger Der findes en hel del skriftlige kilder fra perioden. Her kan I læse om ting, der er blevet sagt eller skrevet under krigene. Januar 1658 Karl X Gustav sidder utålmodigt i Odense og venter på at høre nyt om isens tykkelse. Vil det lykkes at få hele den svenske hær over til Sjælland på samme måde, som den gik over Lillebælt. Eller sidder hæren pludselig fast på Fyn? Da kommer Erik Dahlberg (svensk officer) ridende, og fortæller, at han har redet på isen over til Langeland. Karl X Gustav springer op i begejstring og råber: Nu, bror Friederich, skole wij tales medh på godh swänska (nu, bror Frederik, skal vi tales ved på godt svensk). Tryggelev Præstegård på Langeland, hvor det hedder, at i 1661 var de så meget brøstfærdig (ødelagt), at det ikke kan vides, når de ligger i stykker over hovedet på præsten, præstegården er ganske fordærvet af fjenderne og ruineret. Derudover var præsten blevet fuldstændigt udplyndret; der var ingen skov til præstegården, så præsten måtte købe alt, hvad han skulle bruge af brænde og træ. Gårde og præstegårde omkring Nyborg har næppe været i bedre forfatning. Overalt i landet klages over ødelagte marker, ødegårde og skove, der er forsvundet. Selv kirkerne var blevet plyndret godt og grundigt under krigen. Rynkeby Kirke blev synet i 1664, og her opdagede man at kirkens østlige del var revnet fra øverst til nederst, og at der manglede 300 tagsten februar 1659 Før angrebet på København var der en kort tid blevet forhandlet om fred. En svensk officer sagde til de danske forhandlere: I har ved jeres krig forårsaget vores konge så stort tidsspilde, at selv ikke Gud kan erstatte ham det. Nu vil vi bemægtige os landet og siden beslutte, hvad der skal ske. Gud er den, som giver og tager rigerne, og det er klart, at Danmarks sidste time er kommet. For øvrigt kan det jo være jer det samme, om jeres konge hedder Karl eller Frederik, når bare i redder jer selv fra undergang Efter krigen: Efter 1660 blev der afholdt syn på præstegårdene, dvs. deres skader blev vurderet. De fleste var ret forfaldne, og det ville koste mange penge at renovere dem. F.eks. 11

12 6. Den svenske besættelse - om at leve i en belejret by Fyn var blevet besat af svenskerne efter deres overgang over Lillebælts is den 30. januar Den 31. januar 1658 kom den svenske general Wrangel til Nyborg. Han slog sig ned i Korsbrødregården, der på dette tidspunkt tilhørte en rådmand, der hed Jens Madsen Rosenberg. Nyborg Slot blev straks besat, og den danske rigsråd Otte Krag og flere andre danske officerer blev her taget til fange. Alle slottets bygninger blev fyldt med de mange heste den svenske hær medbragte. De stod endda under og ovenpå kongens og lensmandens gemakker. Ikke så mærkeligt, at man efter svenskekrigenes ophør stort set opgav at anvende Slottet som kongelige beboelse. Karl 10. Gustav kom til Nyborg nogle dage efter. Han slog sig også ned i Korsbrødregården. Måske heller ikke han brød sig om at dele bolig med hærens heste??? Roskildefreden d. 26. februar 1658 betød ikke, at svenskerne forlod de områder, de allerede havde besat. De svenske tropper blev i landet, og opholdt sig bl.a. i Nyborg. Karl 10. Gustav besluttede at forsøge at erobre hele Danmark og der udbrød atter krig d. 7. august Karl 10. Gustavs fredsbrud i sommeren 1658 fik også betydning for Fyn. For Nyborg blev det en hård tid, da mange af de svenske soldater opholdt sig i byen, mens de ventede på at blive overført til Sjælland. I mange uger camperede soldaterne i Nyborg, og det på et tidspunkt, hvor afgrøderne stod i fuldt flor og noget af det nyligt var høstet. En stor del af disse afgrøder blev enten spist eller ødelagt af svenskerne. Nyborg var i sommeren 1658 spækket med svenske soldater. Tilværelsen må have været besværlig, for byens borgmester og råd sendte d. 23. juli rådmand Knud Wulff til Odense for at klage over forholdene. I svensk tjeneste Den svenske konge lod i flere tilfælde tilfangetagne danske soldater indsætte i svenske regimenter, og derefter gøre krigstjeneste for Sverige. En almindelig praksis ved 1600tallets krige. Straks efter fredsbruddet i august 1658 genoptog Karl 10. Gustav udskrivninger: af de fem fynske len skulle udskrives 853 fodsoldater. Der blev også udskrevet mandskab til den svenske flåde, særligt blandt danskere i Nyborg og Århus. De udskrevne fodsoldater fra Fyn blev samlet i et regiment, der hutigst muligt skulle sendes til Riga. Det var fogederne på kronens og adelens godser, der skulle sørge for at det udskrevne mandskab blev leveret. Men da bønderne forståeligt nok var ret uvillige, blev de hentet med magt, og derefter overgivet til svenskerne. Det udskrevne fynske og langelandske mandskab kom til Pommern, Riga og Kalmar, hvor mange døde af sult og de elendige forhold der i det hele taget var i hærene. Lokal modstand I Polen havde den svenske hær mødt en stærk modstandsbevægelse. Helt så stærk var modstanden i Danmark ikke. Men der var dog især i Jylland en hel del uroligheder. 12

13 På Fyn er der kun svage spor af en modstandsbevægelse, hvilket bl.a. kan skyldes, at øen var meget stærkt besat. Der er ikke spor efter nogen organiseret kamp mod svenskerne. Beskyttelse Salvegarden spillede en stor rolle i dagligdagen. Det var en gruppe af svenske soldater, der skulle beskytte befolkningen mod udplyndring og vold. Det var farligt at færdes på landevejene uden beskyttelse. Gang på gang må borgmestre og byråd henvende sig til de svenske myndigheder i håb om at få lettet noget af byrden. I al den tid svenskerne var indkvarteret i Nyborg, arbejdede de på at forstærke byens fæstning, især på vest- og nordsiden. Det havde medført at slottets ladegård samt en del stalde og lader uden for Landporten blev brudt ned. Der er flere eksempler på indbyggere, der er blevet dræbt af omflakkende plyndringsbander. Beskyttelsen var dog ikke gratis, da garderen selvfølgelig skulle have betaling for sit arbejde. I mange tilfælde opstod der dog et godt forhold mellem befolkning og salvegarder. Der er flere eksempler på lokale piger, der blev gift med svenske soldater eller salvegardere. Der var også piger, der fik barn med en fremmed soldat uden at være blevet gift. Indkvartering Hvis et regiment lå indkvarteret samme sted i lang tid kunne der opstå et tåleligt, ja måske endda venskabeligt forhold mellem soldater og lokalbefolkning. Men besættelsen har alligevel ført mange ulemper med sig, og var en forstyrrelse i det daglige liv. Indkvarteringen var i særlig grad en byrde, efter at svenskerne var blevet fordrevet fra Jylland. Mange danskere blev bragt til tiggerstaven. Det kunne også fremkalde en masse strid mellem borgere, bl.a. med klager over, at byrden var alt for ulige fordelt. Mange måtte flygte fra hus og hjem. 13

14 7. Efter Slaget Freden i København den 26. maj 1660 blev modtaget med stor glæde af langt de fleste. Efter 3 års sult, udplyndringer og voldsomme sygdomsudbrud længtes befolkningen efter at vende tilbage til normale forhold. Krigstrætheden var stor hos alle. De, der havde frygtet, at krigen ville føre til Danmarks totale udslettelse, kunne dog glæde sig over, at så galt gik det trods alt ikke. Men tabet var stort: Hele det gamle landområde øst for Øresund var gået tabt, og den svenske militærmagt var stadig stor og magtfuld. Fremtiden var heller ikke særlig lys, for rigets pengekasse var tom, og under krigen havde staten pådraget sig en kæmpegæld (bl.a. til betaling af soldaterne). Hæren skulle selvfølgelig gøres mindre, men inden da skulle soldaterne have deres løn. Resultatet måtte blive store skatter på en befolkning, der i forvejen var hårdt ramt. Fred på Fyn Da freden sluttedes, håbede man på Fyn at slippe for indkvartering og underhold af soldater til de kunne sendes hjem: Som nævnt vakte det stor utilfredshed at freden i den henseende ikke medførte nogen lettelse. Krigen var ikke kun hård for befolkningen men også for slottene og herregårdene på Fyn. Også Slottet i Nyborg var medtaget: Her havde svenskerne opholdt sig under krigen med store ødelæggelser til følge. Efter 1660 blev Nyborg en garnisonsby og skaderne blev udbedret. Krigen havde medført udskrivninger af soldater, indkvarteringer og stigende skatter samt svækkede handelsforbindelser. Alt sammen bidrog det til at ødelægge den velhavende borgerstands økonomi og førte til manges ruin. For den fattigste del af befolkningen blev den yderste fattigdom en følge af krigen. Eftersom mange bønder i foråret og sommeren 1660 ikke havde korn nok til at bage det daglige brød af, måtte mange tigge for at få noget at leve af. Fattigdom og armod Krigen havde ramt Danmark hårdt. Landets hovederhverv, landbruget, var i store vanskeligheder: Megen jord lå i 1660 udyrket hen, der var mangel på kreaturer og såsæd, og mange gårde lå øde hen. Handel og håndværk var gået i stå og der skulle genopbygges meget. Kun langsomt kom det danske samfund sig over krigens virkninger. I sommeren 1660 var penge en mangelvare i Danmark både for staten og den enkelte borger. Derfor blev der givet ordre til, at nu hvor der var fred, måtte der ikke uddeles penge eller korn. Men tropperne på Fyn skulle dog have underhold, men da freden nu var kommet, viste det sig, at befolkningen var meget uvillig til at yde mere til hæren. 14

15 Historiehæfte/skolemateriale til Slagets Dag 14. november Illustrationer og billeder Feltmarskal Ernst Albrecht von Eberstein ( ) var en tysk officer, der deltog i Trediveårskrigen og i 1657 gik i dansk tjeneste. Det var i høj grad hans fortjeneste, at det lykkedes at nedkæmpe den svenske hær ved Nyborg og generobre Fyn. (Kilde: Gengivet efter H.C. Bjerg og O.L. Frantzen: Danmark i krig, 2005, s.138) Feltmarskal Hans Schack ( ) var officer under Christian 4. Efter udenlandsk tjeneste trådte han i 1658 atter i dansk tjeneste og skabte sig et navn som en af Danmarks store feltherrer ved sin indsats under stormen på København 11. februar 1659 og slaget ved Nyborg 14. november samme år. Han erhvervede 1661 det nuværende Schackenborg (der blev overdraget Prins Joachim 1978). (Tekst: H.C. Bjerg og O.L. Frantzen: Danmark i krig, 2005, billede: 15

16 Man ved faktisk ikke præcist, hvordan Slaget ved Nyborg den fandt sted. Men dette kort giver et forsigtigt bud på slagopstillingen. (Kilde: H.C. Bjerg og O.L. Frantzen: Danmark i krig, 2005, s.137) Forbedringer af krudtet i 1400-tallet muliggjorde en forøgelse af kanonernes ildkraft. Dette medførte, at bronzekanoner blev foretrukket. De modstod høje belastninger og tålte således de kraftigere krudtladninger. Samtidig erstattede jernkugler senmiddelalderens stenkugler. Dette forøgede effekten af kanonernes beskydning voldsomt. Bronzens kostbarhed satte naturlige grænser for, hvor mange bronzekanoner de europæiske fyrster havde mulighed for at anskaffe. Introduktionen af støbejernskanoner i 1500-tallet ændrede dette. Støbejernskanonerne havde en tendens til at sprænge ved overbelastning. De var imidlertid billigere end bronzekanonerne og kunne derfor anskaffes i langt højere antal. Fyrsternes ildkraft blev således dramatisk forøget. Tekst og billede fra Tøjhusmuseet (www.thm.dk) Frederiksborghest. Fra Resens Atlas (Kilde: 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 9. Historisk årstalsliste Listen med årstal har især fokus på forholdet mellem de tre nordiske kongeriger Norge, Sverige og Danmark i perioden fra Kalmarunionens indgåelse 1397 og til dens 600 års jubilæum. Som det klart bemærkes er det især Danmark-Norge og Sverige-Finland som strides Kalmarunionen mellem de tre kongeriger Norge, Sverige og Danmark. Sverige frigør sig flere gange med krig og uro mellem Danmark-Norge som følge Nederlag til Danmark ved Brunkeborg udenfor Stockholm i forsøg på at fastholde svenskerne i trestatsunionen Christian 2. angriber Sverige sejrer og hyldes 4. november som arvekonge Gennemfører Det Stockholmske Blodbad 7. november Sveriges endelige brud med Kalmarunionen. Gustav 1. Eriksson Vasa krones til Sveriges konge Den Nordiske Syvårskrig, sluttes med freden i Stettin Kalmarkrigen mellem Sverige og Danmark, afsluttes med freden i Knærød Torstenssonfejden, slutter med freden i Brömsebro Frederik 3. får opbakning af rigsrådet til at forberede en krig mod Sverige Karl Gustav-krigene Efter rigsrådets tilladelse erklærer Frederik 3. Sverige krig 1. juni. Sverige sidder fast i en krig i Polen og ser derfor krigserklæringen som en oplagt chance for at trække sig ud af krigen med Polen og tropperne marcherer mod Danmarks sydlige grænse. Svenskerne besætter hele Jylland i efteråret Hård frost får bælterne til at fryse til. Svenskerne går over isen til Fyn, og via Langeland og Lolland når de Sjælland. 15. februar står svenskerne 20 km fra København. - Roskildefreden den 26. februar betyder Danmarks afståelse af Skåne, Halland, Blekinge, Bornholm og Bohus len og Trondhjem len til Sverige. 7. august går svenske tropper i land i Korsør - Karl Gustav vil erobre København og altså knuse Danmark. I stedet for at storme København belejrer Karl Gustav byen som har forskanset sig til tænderne. Nederlandene griber ind i krigen på dansk side Jylland besættes af tropper fra Brandenburg og Polen Det svenske erobringsforsøg 11. februar mislykkes. Det store slag ved Nyborg 14. november 1660 I Haag har England, Frankrig og Nederlandene forhandlet og er blevet enige om at standse krigen på grundlag af Roskildefreden Danmark mister alle østlige landområde 21

Svenskekrigene og Fyn Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november

Svenskekrigene og Fyn Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november Historiehæfte Svenskekrigene og Fyn Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november Nyborg og Omegns Museer 2006 Skolemateriale Slagets Dag 14. november 1659 I samarbejde med 5.

Læs mere

Svenskekrigene og Fyn Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november

Svenskekrigene og Fyn Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november Historiehæfte Svenskekrigene og Fyn Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november Nyborg Museum 2007 Skolemateriale Slagets Dag 14. november 1659 I samarbejde med 5. klasser fra

Læs mere

Svenskerne på Østfyn

Svenskerne på Østfyn Svenskerne på Østfyn Materialesamling til Landgangen ved Kerteminde og Slaget ved Nyborg 1659 Østfyns Museer 2009 Svenskerne på Østfyn 31. oktober 1659 gik danskere og hollændere i land ved Kerteminde,

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta.

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta. Historiefaget.dk: Den Store Nordiske Krig Den Store Nordiske Krig foto Den Store Nordiske Krig var den sidste af svenskekrige i danmarkshistorien. Danmark stod denne gang på vindernes side, men kunne dog

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper.

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper. Fag: Historie Klasse: 6. klasse OpgaveSæt: Hvem var Christian d. 4.? Vikar-Guide 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Christian d. 4. og tag en snak med dem om det. Fortæl evt. hvad du ved

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

Torstenssonkrigen. Årsager. fakta. Fakta. Øresundstolden. Beslutningen tages. Invasion. kort. Modoffensiv. Koldberger Heide. vidste. Vidste du, at...

Torstenssonkrigen. Årsager. fakta. Fakta. Øresundstolden. Beslutningen tages. Invasion. kort. Modoffensiv. Koldberger Heide. vidste. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Historisk Bibliotek. Christian den 4. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Christian den 4. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Christian den 4. Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Lars Groth Serieredaktør: Henning Brinckmann & Lars Groth Læs

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT,

KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT, HISTORIEDETEKTIVEN: TEMA: KANONBÅDSKRIGEN KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT, KAPERE OG KANONBÅDE 1807-1814 Historiedetektiven i Nyborg. Tema: Kanonbådskrigen i Storebælt Tekst om Kanonbådskrigen

Læs mere

Vejledning til underviseren

Vejledning til underviseren Vejledning til underviseren Der er i alt 6 undervisningsforløb, som henvender sig til 7.-9. klasse. Undervisningsforløbene kan bruges direkte som de står, eller underviseren kan tilføje/plukke i dem efter

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks.

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. følgende: At vi alle har en forståelse og indsigt i, hvordan vores forfædre

Læs mere

SVENSKEKRIGE OG ENEVOLDSMAGT

SVENSKEKRIGE OG ENEVOLDSMAGT Palle Lauring SVENSKEKRIGE OG ENEVOLDSMAGT (1648-1683) FOTOGRAFIER AF LENNART LARSEN OG INGA MED FLERE AISTRUP DET SCHØNBERGSKE FORLAG KØBENHAVN 1970 INDHOLD Christian IV dør 5 Otto Sperlings skildring

Læs mere

Danefæ Skatte fra den danske muld

Danefæ Skatte fra den danske muld Danefæ Skatte fra den danske muld Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. Nationalmuseet Gyldendal Skatten fra Munkebo Af Poul Grinder-Hansen Stål og sølv var et makkerpar i 1500-, 1600- og 1700-tallets

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham?

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham? Kopiside 8 Break 8 - Ridderløfte eller blodsbånd? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Bellisande, Oliver og Helgi Helgi huskede Belas ord om, at hævn binder mens tilgivelse sætter fri. Et dybt ønske om,

Læs mere

Europa 1695. Tidlig enevælde. Kongeloven. Krig og skatter. Fakta. Adelens magt svækkes. Danmarks størrelse. Fornuften vinder frem. Vidste du...

Europa 1695. Tidlig enevælde. Kongeloven. Krig og skatter. Fakta. Adelens magt svækkes. Danmarks størrelse. Fornuften vinder frem. Vidste du... Historiefaget.dk: Tidlig enevælde Tidlig enevælde Europa 1695 I Danmark indførtes enevælden omkring 1660. Den nye styreform gjorde Frederik 3. og hans slægt til evige herskere over Danmark. De var sat

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

Formål: at»vække«kursisternes interesse og ordforråd gennem interaktion.

Formål: at»vække«kursisternes interesse og ordforråd gennem interaktion. 1 I starten af forløbet/før læsning: Mix-par-svar Formål: at»vække«kursisternes interesse og ordforråd gennem interaktion. Læreren siger»mix«, og kursisterne cirkulerer imellem hinanden. Læreren siger»find

Læs mere

KAMPEN OM ØSTERSØEN. Et bidrag til nordisk søkrigshistorie på Carl X Gustafs tid Af FINN ASKGAARD

KAMPEN OM ØSTERSØEN. Et bidrag til nordisk søkrigshistorie på Carl X Gustafs tid Af FINN ASKGAARD KAMPEN OM ØSTERSØEN Et bidrag til nordisk søkrigshistorie på Carl X Gustafs tid 1654-60 Af FINN ASKGAARD Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck København 1974 Indholdsfortegnelse Fortale. 5 Forfatterens forord

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig Historie synopsis 2 2. verdenskrig I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den 2. verdenskrig. Mere konkret spørgsmålet om årsagerne til krigen. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

Kongeriget. Opgaver til. frederik 4. Hvor gammel var frederik 4. da. Hvor blev frederik 4. Han blev gift:... Født: [F]... Gift: [G]...

Kongeriget. Opgaver til. frederik 4. Hvor gammel var frederik 4. da. Hvor blev frederik 4. Han blev gift:... Født: [F]... Gift: [G]... Opgaver til Kongeriget FAMILIE Søn af Christian 5. af Danmark-Norge (1646-1699) og Charlotte Amalie af Hessen-Kassel (1650-1714). Gift 1. gang i 1695 med den 4 år ældre Louise af Mecklenburg-Güstrow (1667-1721)

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Absalon 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Absalon. Det kan være de kender noget til ham fra julekalenderen "Absalons hemmelighed".

Læs mere

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta Historiefaget.dk: Versaillestraktaten Versaillestraktaten 1. verdenskrig stoppede 11. november 1918 kl. 11. Fredstraktaten blev underskrevet i Versailles i 1919. Krigsafslutningen Krigens afslutning regnes

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Skriv dagbog fra fronten, som om du var en dansksindet soldat i tysk tjeneste under 1. verdenskrig. Baggrund Da Danmark tabte den 2. Slesvigske Krig

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Oprøret ved Kalø. et rollespil om magt i middelalderen. I Jylland er bondeoprøret slået ned. Bønderne er vendt desillusionerede hjem til Djursland,

Oprøret ved Kalø. et rollespil om magt i middelalderen. I Jylland er bondeoprøret slået ned. Bønderne er vendt desillusionerede hjem til Djursland, Oprøret ved Kalø et rollespil om magt i middelalderen I Jylland er bondeoprøret slået ned. Bønderne er vendt desillusionerede hjem til Djursland, bekymrede for deres fremtid og den straf, der er pålagt

Læs mere

1864 Lærervejledning og aktiviteter

1864 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

De enevældige konger

De enevældige konger A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Hvorfor måtte Danmark afstå Norge til Sverige i 1814? Michael Bregnsbo

Hvorfor måtte Danmark afstå Norge til Sverige i 1814? Michael Bregnsbo Hvorfor måtte Danmark afstå Norge til Sverige i 1814? Michael Bregnsbo Dansketideneller 400-årsnatten 1380-1814 Union 1380: Valdemar Atterdag, konge af Danmark, død 1375. Valdemars datter: Margrethe, gift

Læs mere

Den danske konges riger omfattede Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten, af hvilke Slesvig fra gammel tid var dansk, mens Holsten altid havde

Den danske konges riger omfattede Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten, af hvilke Slesvig fra gammel tid var dansk, mens Holsten altid havde Da spaniolerne kom Årene efter Den Franske Revolution i 1789 var en urolig tid for Europa, og også de neutrale lande blev ramt af følgerne. I 1800 indgik Danmark-Norge et væbnet neutralitetssamarbejde

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden.

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. HARK OLUF Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. 1 Danmark for 300 år siden Det Danmark, som fandtes for 300 år siden, er meget forskelligt fra det land, vi kender

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand?

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? At han var konge, havde stor magt, var en dygtig kriger, klog og gjorde danerne kristne. Hvem fik den store Jellingsten til Jelling?

Læs mere

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag.

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag. Opgaver til Borgen 1. Konge og tigger Se på tegningen side 5 øverst til højre. Skriv i pyramiden, hvem du mener, der er de øverste i samfundet i dag, og hvem der ligger i bunden. 2. Er det bedst hos far

Læs mere

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne.

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Vikingetiden 1. Fælles gennemgang: Start med at spørge eleverne hvad de ved om vikingetiden. De har helt sikkert hørt en del om den før. Du kan evt.

Læs mere

Arbejdsopgaver til reformationen, klasse. https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/789792/reformationen/

Arbejdsopgaver til reformationen, klasse. https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/789792/reformationen/ Arbejdsopgaver til reformationen, 5. - 6. klasse Til underviseren: Disse arbejdsopgaver er lavet til brug i klasseværelset. De er tilknyttet Det Nationalhistoriske Museums digitale reformationstidslinje,

Læs mere

Helsingør 1657 SVENSKEKRIGENE. Besøg på Kronborg. Institut Sankt Joseph

Helsingør 1657 SVENSKEKRIGENE. Besøg på Kronborg. Institut Sankt Joseph Helsingør 1657 SVENSKEKRIGENE Besøg på Kronborg Institut Sankt Joseph Navn Gruppe klasse Program 11/12/16 kib 8.10 Introduktion ca. 9.00 Afgang fra skolen til Østerport St. 10.00 ankomst Helsingør 11.00

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 5. - 6. klasse Absalon 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Absalon. Det kan være de kender noget til ham fra julekalenderen "Absalons hemmelighed".

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første frie forfatning blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Lærervejledning. Mit Østfyn. Danehoffets by - Nyborg. Historien om middelalderens Christiansborg

Lærervejledning. Mit Østfyn. Danehoffets by - Nyborg. Historien om middelalderens Christiansborg Lærervejledning Mit Østfyn Danehoffets by - Nyborg Historien om middelalderens Christiansborg Mit Østfyn Et samarbejde mellem museer, skoler og kommuner på Østfyn om formidling af egnens kulturarv. Målet

Læs mere

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia.

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kære medlem Du og din ledsager inviteres hermed til foreningens arrangement i Fredericia. Med følgende program: LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kl.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

I Jomfruspringets fodspor

I Jomfruspringets fodspor I Jomfruspringets fodspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor myten om Jomfruspringet udspiller sig, og vi ser også nærmere på den tid, som myten fortæller om, nemlig renæssancens Odense. Turen

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Vi var kun 9 Veteraner, der tog af sted fra Udbygade klokken 9:00 i dag, og så var vi hele 4 voksne med på turen. Vi gik ned ad Sjællandsgade for at

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet.

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet. CHRISTIAN DEN 4. PÅ KOLDINGHUS Når du kommer ind på det gamle kongeslot Koldinghus, vil du opdage, at der på slottets vægge hænger masser af malerier. Mange af dem er portrætter. Men hvad er portrætter

Læs mere

3. De lavede alt selv Beboerne i Sædding lavede næsten alle ting selv. Men hvor fik man det fra. Træk streger mellem det, der passer.

3. De lavede alt selv Beboerne i Sædding lavede næsten alle ting selv. Men hvor fik man det fra. Træk streger mellem det, der passer. Opgaver til Angrebet 1. Vikingerne plyndrer Hvorfor ville vikingerne plyndre Sædding? _ 2. Trælle Bues familie havde trælle. Man kan også kalde dem slaver. I Danmark havde vi slaver endnu helt op i 1200-tallet.

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen?

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Kopiside 4 Break 3 - Historisk baggrund Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Josefine Ottesens roman om Helgi Daner er ikke bare ren fantasi. Flere af hovedpersonerne er kendt som

Læs mere

Napoleons historie fortalt med mønter

Napoleons historie fortalt med mønter Napoleons historie fortalt med mønter Af Franck Petersson. rigs mest kendte konge, Louis XIV. Napoleons far var af lavadelen, og Napoleon var nr. 4 i en børnefl ok på 11, hvoraf tre døde som små. Heraf

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016 3.-4. klasse: Christian 4. og kongerigets første koloni, Trankebar (40 spørgsmål) Barndom 1) Hvornår levede Christian 4.? Han lever endnu For 400 år siden* For 1500 år siden 2) Hvorfor havde Frederik 2.,

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

Opgaver til Kongeriget

Opgaver til Kongeriget Født i 1577 på Frederiksborg Slot død i 1648 på Rosenborg Slot. Konge af Danmark-Norge 1588-1648. FAMILIE Søn af Frederik 2. af Danmark-Norge (1534-1588) og Sophie af Mecklenburg (1557-1631). Gift 1. gang

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIENS REGENTER 1384-1419 Philip den Dristige Philip den Dristige var født den 17.jan 1342 som den yngste

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

4) Nordisk union Dronning Margrethe d. 1 og Kalmarunionen.

4) Nordisk union Dronning Margrethe d. 1 og Kalmarunionen. Fortællingen om Danmarks historie Vi følger den eventyrlige Danmarkshistorie fra de ældste tider til nutiden i 20 fortællinger hver med sit tema. De væsentligste emner i Danmarks lange historie forbindes

Læs mere