Svenskekrigene og Fyn. Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svenskekrigene og Fyn. Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november"

Transkript

1 Svenskekrigene og Fyn Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november Nyborg Museum 2008

2 Skolemateriale Slagets Dag 14. november 1659 I samarbejde med 5. klasser fra skolerne i Nyborg kommune arrangeres en udstilling i riddersalen på Nyborg Slot over udvalgte temaer fra svenskekrigene med udgangspunkt i Slagets Dag 14. november Dette historiehæfte er tænkt som en hjælp til elevernes arbejde med denne begivenhedsrige periode i Danmarkshistorien. Bagerst i hæftet findes en litteraturliste, hvor man kan finde yderligere oplysninger om perioden samt romaner, der omhandler svenskekrigene. Meget af teksten i dette hæfte er omskrivninger fra andre bøger. En del oplysninger kan derfor optræde flere gange. Billedet på forsiden viser én af de dristigste militæraktioner i krigshistorien: Svenskernes march over de tilfrosne bælter i januar og februar (Kilde: Danmarkshistoriens Hvem Hvad og Hvornår, Politikens Forlag,1996, s. 143) 2

3 Indhold 1. Om Slagets Dag: Emne og ideer 2. Arvefjenderne om Danmark og Sverige 3. Frederik III af Danmark 4. Karl 10. Gustav af Sverige 5. Karl-Gustav-krigene 6. Den svenske besættelse om at leve i en belejret by 7. Efter Slaget 8. Illustrationer og billeder 9. Historisk årstalsliste 10. Litteraturliste 3

4 1. Slagets Dag 2008: Tema og gode ideer Til udstillingen i november plejer vi at lægge op til at eleverne arbejder efter nogle temaer, og i år har vi valgt emnet Krig i 1600-tallet. Der er mange emner, man kan tage fat på: - Hvordan førte man krig for 400 år siden? - Svenskernes march over isen. - Hvilke våben havde man? - Hvad skete der med de sårede og de døde? - Hvordan forsvarede man en by? - Hvad spiste soldaterne? - Hvordan var livet for den store flok mennesker, der altid fulgte med en hær på vandring? (tjenere, heste-passere, kogekoner, soldaterkoner, tiggere ) - Også i dag er Danmark i krig. Kan I finde på forskelle og ligheder mellem krig i dag og krig for 350 år siden? Måske kan eleverne finde på flere emner? Det er naturligvis helt op til eleverne, hvordan de vil vise, hvad Krig i 1600-tallet handler om. Vi glæder os i hvert fald til at se, hvad I finder på! Som inspiration kan I bruge bogen Stand den satans krig af Svend Erik Sørensen, eller tv-serien Gøngehøvdingen. 4

5 2. Arvefjenderne om Danmark og Sverige Arvefjenderne er de blevet kaldt, de to skandinaviske lande, Danmark og Sverige. Op gennem middelalderen havde vi perioder med fælles konge eller dronning: Kalmarunionen forbandt de tre nordiske riger i perioden Erik af Pommern var den første fælles konge for Danmark, Norge og Sverige. Men det var en periode med uro landene imellem. Danmark og Sverige kom mange gange siden i krig med hinanden. I dansk historie taler man om svenskekrigene der var en lang række krige udkæmpet mellem de to riger Danmark-Norge og Sverige-Finland. En stor del af den dansk-svenske strid handlede om magten over Østersøen og ikke mindst den økonomisk meget indbringende Øresundstold. Den Nordiske Syvårskrig handlede om, at Sverige ønskede at åbne søvejen via Øresund, mens Danmark ønskede at genoprette Kalmarunionen. Krigen sluttede med en Freden i Stettin i 1570, hvor stort set alle erobringer fra begge sider skulle tilbagegives. Så stor var Kalmarunionen! (Kilde: Tacitus.nu) Kalmarunionen sluttede med svensk oprør efter Det Stockholmske Blodbad i 1520, hvor kongen, Christian 2., henrettede mange svenske adels- og kirkemænd. Oprøret endte med at Sverige løsrev sig fra Danmark, og den svenske oprørsleder Gustav Vasa blev kronet til konge af Sverige i Sverige har løsrevet sig fra Kalmarunionen (Kilde: Tacitus.nu) Kalmarkrigen udkæmpedes i årene Det endte med dansk sejr og ved Freden i Knäröd skulle Sverige betale en stor erstatning til Danmark. Det blev dog reelt også sidste gang Danmark kunne opretholde sin stilling som Nordens førende magt. De efterfølgende krige viste svenskernes overlegenhed i krigskunsten og Sverige indtog stillingen som den førende magt i Østersøområdet. Torstenssonkrigen er opkaldt efter den svenske feltherre Lennart Torstensson. I januar 1643 erobrede Torstenssons hær hele Jylland ved en overrumplingskrig. Senere gik en anden svensk hær ind i Skåne, som dengang hørte til Danmark. Ved søslaget på Kolberger Heide 1. juli 1644 mistede den danske konge Christian 4. sit ene øje. Men det endte med en kneben dansk sejr. Den 13. oktober samme år led danskerne endeligt nederlag i et søslag mod en forenet svensknederlandsk flåde i farvandet mellem Lolland og Femern. Ved Brömsebrofreden i 1645 måtte Danmark-Norge afstå store landområder for en periode på 30 år. Derudover måtte danskerne sænke den ellers så givtige Øresundstold. 5

6 Torstenssonkrigen og dens resultater blev den direkte anledning til Karl Gustav Krigene i årene Karl Gustav Krigene er den krig eller i virkeligheden de krige som denne historie handler om. Så den vil jeg fortælle mere om senere i teksten. de europæiske krige i renæssancen. For at forhindre fjenden i at få gavn af afgrøder og husdyr, blev landsbyer og marker brændt af. Skåne var et ødelagt land. Krigen sluttede med Freden i Lund Men intet ændredes ved Roskildefredens bestemmelser; Skåne forblev svensk. Den Store Nordiske Krig markerede, at også Sveriges dage som den store Østersømagt var forbi. I denne krig indgik mange store slag med forskellige nationer, og både Danmark, Sverige, Norge, Rusland og Polen indgik i krigen med forskellige resultater. Det lykkedes aldrig Danmark at generobre Skåne: Til gengæld fik danskerne lov at beholde en del af Slesvig. Sverige derimod mistede store landområder. Den Store nordiske Krig var reelt den sidste svenskekrig. De røde områder mistede Danmark i 1658 (Kilde: Aftenposten.no) Skånske Krig Danmark ønskede Skåne tilbage til Danmark. Dette gamle danske område var faldet til Sverige ved freden i Den danske konge Christian den 5. stillede derfor velforberedt med en stor hær, der skulle tilbageerobre hele Skåne. Faktaboks Krige mellem Danmark og Sverige: Unionskrigene Den Nordiske Syvårskrig Kalmar Krigen Torstensson Krigen Karl Gustav krigene Skånske Krig Store Nordiske Krig Ved Slaget ved Lund d. 4. december 1676 blev den danske hær dog slået af den Karl 9. Slaget blev forfærdeligt blodigt med op mod faldne, heraf de fleste danske. Den danske flåde med admiral Niels Juel i spidsen vandt dog Slaget i Køge Bugt den 1. juli Den store taber i denne krig var utvivlsomt den almindelige skåning. Både svenskere og danskere anvendte den brændte jords taktik. Et krigskneb, der for alvor blev anvendt ved 6

7 3. Frederik den 3. af Danmark (Kilder: Den Store Danske Encyclopædi, Gyldendal, Frederik 3. blev født i 1609 og døde i Han var næstældste søn af Christian 4. og dronning Anna Kathrine. Da Christian 4.s ældste søn, prins Christian, døde i 1647, blev det Frederik 3., der fik til opgave at blive konge efter sin far, når han engang døde. Dengang skulle en tronfølger nemlig vælges af rigsrådet. Kongen døde allerede 1648, og da blev Frederik konge. Ved sin kroning skulle han underskrive en meget streng håndfæstning, der gav rigsrådet stor magt. Men det ændrede sig lidt efter lidt: Kongen fik nemlig jaget sine halvsøstre og deres ægtemænd ud af landet, fordi de havde styret det magtfulde rigsråd.??? Håndfæstning: Det var et dokument, kongen skulle underskrive ved sin kroning. I dokumentet stod der, hvad kongen måtte, og især hvad han ikke måtte. Rigsrådet: Et råd af Danmarks mest magtfulde mænd. Rådet bestod frem til enevældens indførelse i Enevælde: Det betyder, at der ikke længere er valg ved en konges død. Hans efterfølger er automatisk hans nærmeste slægtning, typisk hans ældste søn. Rigsrådets myndighed nedlægges, og kongen får uindskrænket magt. Men Frederik 3. havde undervurderet Sverige. Svenskekongen erobrede hele Danmark med undtagelse af København. For at få fred måtte Frederik 3. indgå Roskilde-freden i 1658, hvorved han mistede Skånelandene. Den svenske konge Karl 10. Gustav forsøgte derpå forgæves i en ny krig at erobre hele Danmark. Det lykkedes ham ikke, men krigene, der sluttede i 1660, blev alligevel en katastrofe for Danmark. Den danske konge følte sig ladt i stikken af adelen og rigsrådet: I 1660 indførte Frederik 3. derfor enevælden ved at erklære håndfæstningen for ugyldig. Adelen mistede derved deres magt: Kongen var blevet enevældig, dvs. han måtte bestemme det hele selv! For fremtiden skulle kongen heller ikke vælges mere: Kongetitlen gik automatisk i arv fra far til søn. Faktaboks Frederik den 3., konge af Danmark (Frederik 3. Kilde: Kongen ville have revanche for Torstenssonkrigen i 1645, hvor Danmark havde mistet så store landarealer til Sverige. I 1657 erklærede Frederik 3. derfor krig, og det blev starten på de to Karl-Gustav-krige-krige. Søn af Christian den 4. og dronning Anna Kathrine. Frederik den 3. må underskrive en hård håndfæstning, men løsriver sig siden fra Rigsrådets og adelens indflydelse ved at indføre enevælden i Under Frederik 3. mister Danmark store landbesiddelser efter krigene med Sverige. 7

8 4. Karl 10. Gustav (Kilde: Den Store Danske Encyclopædi, Gyldendal) Karl Gustav var opdraget i Sverige, hvor hans far, en tysk greve, var gift med den svenske konges søster. Årene tilbragte han ved de svenske hære i Tyskland. Efter denne svenske sejr mistede Danmark store landområder, bl.a. Skåne, Halland og Blekinge. Men i sensommeren 1658 fik Karl 10. Gustav den idé, at han ville erobre hele Danmark. Så han gik til angreb! Men denne gang gik det ikke godt for svenskekongen: de svenske hære led store tab. Stormen på København i februar 1659 mislykkedes, og også Slaget ved Nyborg den betød et nederlag for svenskerne. Måtte Karl 10. Gustav nu opgive de landområder, han havde vundet fra Danmark i 1658? Det havde kongen absolut ikke tænkt sig. Derfor indkaldte han Rigsdagen i Sverige, der skulle give tilladelse til at kongen fortsatte krigen mod Danmark. Men midt under Rigsdagen døde han! Hans søn var for ung til at overtage kronen efter sin far, og så der blev sluttet fred med Danmark. Karl 10. Gustav (Kilde:www.oresundstid.dk) Mange havde troet, at Karl Gustav skulle have været gift med sin kusine, den svenske dronning Kristina. Men hun ville slet ikke giftes! I stedet bestemte hun, at Karl Gustav skulle vælges til svensk tronfølger. Da Kristina nogle år senere ikke ville være dronning mere, blev Karl Gustav derfor konge. Karl 10. Gustav var kun konge i seks år, og han førte krig i næsten hele sin regeringstid. Han var soldat til fingerspidserne og en meget dygtig og dristig hærfører. Han førte blandt andet krig i Polen, hvor han erobrede store landområder. Faktaboks Karl 10. Gustav Konge af Sverige Han var nevø af den svenske konge Gustav II Adolf og blev udnævnt til tronfølger i frasagde Dronning Kristina sig tronen og Karl X Gustav blev konge af Sverige. Han var som sin forgænger Gustav II Adolf først og fremmest krigsfører, og førte Sverige ind i flere krige. Under hans ledelse var Danmark tæt på at blive erobret. Han døde af lungebetændelse 13. februar Efter Danmark havde erklæret Sverige krig i 1557, vandt den svenske konge 1658 sin store sejr over Danmark. Det var i løbet af denne første Karl Gustav Krig, at det lykkedes den svenske konge at føre de svenske hære over Lillebælt og Storebælt, der var frosset til! 8

9 5. Karl-Gustav-krigene (Kort fortalt en meget lille sammenfatning af Aage Fasmer Blombergs Fyns vilkår under svenskekrigene fra 1973) Karl-Gustav-krigene var to krige mellem Danmark og Sverige, der fandt sted i og igen i De er opkaldt efter den svenske konge Karl 10. Gustav. Faktaboks Karl-Gustav-krigene Den første krig: juni: Frederik III erklærer Sverige krig Sep.-okt.: Karl X Gustav besætter Jylland 24. oktober: Karl X Gustav erobrer fæstningen Frederiksodde (Fredericia). Den danske rigsmarsk Anders Bille dør senere af sine sår januar: den svenske hær marcherer over det tilfrosne Lillebælt. Fyn erobres på få dage. 8. februar: den svenske hær når Lolland over isen ved Langeland. 11. februar: den svenske hær går i land på Sjælland. 26. februar: Roskildefreden Den svenske hær stormede Frederiksodde 24. oktober 1657, hvor flere tusinde mand blev fanget eller faldt. Den danske hærfører, rigsmarsk Anders Bille, døde kort efter af sine sår. Krigen gik derefter i stå, idet den danske flåde hindrede en svensk overgang til Fyn. Den stærke frost i vinteren ændrede imidlertid billedet. Den 30. januar 1658 gik den svenske hær over isen, og de danske styrker på Fyn blev slået i en træfning på Lillebælts is. Karl Gustav fortsatte med hæren over Langeland, Lolland og Falster til Sjælland, hvor krigen blev afsluttet ved Roskildefreden 26. februar Danmark måtte afstå Skåne, Halland, Blekinge og Bornholm, mens Norge mistede Bohuslen og Trondheim len. Marchen over isen står som en af de helt store bedrifter i europæisk krigshistorie. Selvom andre hære tidligere havde foretaget lignende manøvrer, var det første gang at en så stor hær gik over isen på et så bredt og farefuldt stræde som Lillebælt. At den svenske hær gentog manøvren kort tid efter ved at marchere over isen til Sjælland, markerer denne hærs styrke og krigserfaring. Efter en betydelig oprustning erklærede Frederik 3. Sverige krig i juni Hensigten var at udnytte Sveriges fastkørte krig i Polen til at genvinde tabene fra Torstenssonfejden. Den danske hær havde ingen fremgang ved Skånes grænse, men erobrede en del af de svenske besiddelser i Tyskland. Karl 10. Gustav afbrød imidlertid krigen i Polen og drog mod Danmark med sin hovedstyrke på ca mand. Denne hær blev yderligere forstærket med general Wrangels pommerske tropper. I september havde overlegne svenske styrker besat den jyske halvø undtagen fæstningerne Glückstadt og Krempe ved Elben samt Frederiksodde (Fredericia). Overgangen over de tilfrosne bælter i vinteren 1658 (http://lightning.prohosting.com/~stormakt/balt.jpg) Karl 10. Gustav besluttede imidlertid at gå i krig igen for helt at erobre Danmark og Norge. I august 1658 besatte han derfor Sjælland og indledte en belejring af København. Allerede i september blev den svenske hær dog trængt bort fra Jylland af polske og brandenburgske tropper, som var Danmarks 9

10 allierede, og i oktober slog hollænderne den svenske flåde i Øresund og bragte tropper til forstærkning af København. I Norge blev de svenske tropper drevet ud af Trøndelag i december Samtidig bragte en opstand Bornholm tilbage til Danmark, og stormen på København den februar 1659 endte i et blodigt svensk nederlag. Bevæbnede friskarer (snaphaner) svækkede svenskernes stilling i de besatte lande. Især har skildringen af Svend Poulsen Gønge, Gøngehøvdingen, gjort de sjællandske snaphaner berømte, men der var væbnet modstand mange steder. Det lykkedes dog ikke for danskerne at få fodfæste i Skåne med støtte fra modstandskredse. Den svenske hær på Fyn blev angrebet af en dansk-polsk-brandenburgsk hær fra Jylland under Ernst Albrecht von Eberstein og en dansk-hollandsk hær fra København under Hans Schack. Svenskerne blev slået ved Nyborg 14. november 1659 og tvunget til overgivelse. I februar 1660 døde Karl Gustav efter kort tids sygdom, hvorefter det svenske formynderstyre meddelte, at man ønskede en afslutning på krigen. Med udgangspunkt i aftaler mellem England, Frankrig og Nederlandene tilkendtes Danmark ved Freden i København i maj 1660 formelt Bornholm og Trondheim len, mens de skånske provinser forblev svenske. Faktaboks Ernst Albrecht von Eberstein Den danske hær manglede erfarne officerer. Rigsrådet begyndte derfor i november 1657 forhandlinger med udenlandske officerer. Faktaboks Karl Gustav krigene Den anden krig: juli: det svenske rigsråd erklærer Danmark krig 8. august: Karl X Gustav går i land i Korsør 29. oktober: hollandsk hjælpeflåde når ind til København og ophæver dermed den svenske flådes belejring af byen februar: Stormen på København. Den svenske hær lider afgørende nederlag i forsøget på at erobre den danske hovedstad. Februar: svenskerne fordrives fra Jylland af danske allierede; en hær primært bestående af polske og brandenburgske enheder. Feb.-apr.: Svenskerne erobrer Langeland, Falster og Lolland maj: svenskerne rømmer endeligt Frederiksodde 8. august: størstedelen af den brandenburgske hær forlader igen Jylland for at vende sig mod svenske styrker i Pommern. Den resterende del af hæren sættes under kommando af feltmarskal Eberstein. 24. august: forsøg på fredsforhandliner slår fejl 12. oktober: en dansk-hollandsk konvoj (flåde) ankommer til Kiel 31. oktober: feltmarskal Schacks korps af danske og hollandske enheder gør landgang ved Kerteminde 4. november: Ebersteins hær sætter over Lillebælt. De to hære mødes. 14. november: Slaget ved Nyborg. Den svenske hær besejres feb.: Karl X Gustav dør 27. maj 1660: Fred I slutningen af november fik man truffet aftale med to højtstående tyske officerer: generalmajor Hans Schack og den kejserlige feltmarskal von Eberstein. Det var disse to hærførere, der ledede den danske og allierede hær i Slaget ved Nyborg den 14. november

11 Samtidige fortællinger Der findes en hel del skriftlige kilder fra perioden. Her kan I læse om ting, der er blevet sagt eller skrevet under krigene. Januar 1658 Karl X Gustav sidder utålmodigt i Odense og venter på at høre nyt om isens tykkelse. Vil det lykkes at få hele den svenske hær over til Sjælland på samme måde, som den gik over Lillebælt. Eller sidder hæren pludselig fast på Fyn? Da kommer Erik Dahlberg (svensk officer) ridende, og fortæller, at han har redet på isen over til Langeland. Karl X Gustav springer op i begejstring og råber: Nu, bror Friederich, skole wij tales medh på godh swänska (nu, bror Frederik, skal vi tales ved på godt svensk). Tryggelev Præstegård på Langeland, hvor det hedder, at i 1661 var de så meget brøstfærdig (ødelagt), at det ikke kan vides, når de ligger i stykker over hovedet på præsten, præstegården er ganske fordærvet af fjenderne og ruineret. Derudover var præsten blevet fuldstændigt udplyndret; der var ingen skov til præstegården, så præsten måtte købe alt, hvad han skulle bruge af brænde og træ. Gårde og præstegårde omkring Nyborg har næppe været i bedre forfatning. Overalt i landet klages over ødelagte marker, ødegårde og skove, der er forsvundet. Selv kirkerne var blevet plyndret godt og grundigt under krigen. Rynkeby Kirke blev synet i 1664, og her opdagede man at kirkens østlige del var revnet fra øverst til nederst, og at der manglede 300 tagsten februar 1659 Før angrebet på København var der en kort tid blevet forhandlet om fred. En svensk officer sagde til de danske forhandlere: I har ved jeres krig forårsaget vores konge så stort tidsspilde, at selv ikke Gud kan erstatte ham det. Nu vil vi bemægtige os landet og siden beslutte, hvad der skal ske. Gud er den, som giver og tager rigerne, og det er klart, at Danmarks sidste time er kommet. For øvrigt kan det jo være jer det samme, om jeres konge hedder Karl eller Frederik, når bare i redder jer selv fra undergang Efter krigen: Efter 1660 blev der afholdt syn på præstegårdene, dvs. deres skader blev vurderet. De fleste var ret forfaldne, og det ville koste mange penge at renovere dem. F.eks. 11

12 6. Den svenske besættelse - om at leve i en belejret by Fyn var blevet besat af svenskerne efter deres overgang over Lillebælts is den 30. januar Den 31. januar 1658 kom den svenske general Wrangel til Nyborg. Han slog sig ned i Korsbrødregården, der på dette tidspunkt tilhørte en rådmand, der hed Jens Madsen Rosenberg. Nyborg Slot blev straks besat, og den danske rigsråd Otte Krag og flere andre danske officerer blev her taget til fange. Alle slottets bygninger blev fyldt med de mange heste den svenske hær medbragte. De stod endda under og ovenpå kongens og lensmandens gemakker. Ikke så mærkeligt, at man efter svenskekrigenes ophør stort set opgav at anvende Slottet som kongelige beboelse. Karl 10. Gustav kom til Nyborg nogle dage efter. Han slog sig også ned i Korsbrødregården. Måske heller ikke han brød sig om at dele bolig med hærens heste??? Roskildefreden d. 26. februar 1658 betød ikke, at svenskerne forlod de områder, de allerede havde besat. De svenske tropper blev i landet, og opholdt sig bl.a. i Nyborg. Karl 10. Gustav besluttede at forsøge at erobre hele Danmark og der udbrød atter krig d. 7. august Karl 10. Gustavs fredsbrud i sommeren 1658 fik også betydning for Fyn. For Nyborg blev det en hård tid, da mange af de svenske soldater opholdt sig i byen, mens de ventede på at blive overført til Sjælland. I mange uger camperede soldaterne i Nyborg, og det på et tidspunkt, hvor afgrøderne stod i fuldt flor og noget af det nyligt var høstet. En stor del af disse afgrøder blev enten spist eller ødelagt af svenskerne. Nyborg var i sommeren 1658 spækket med svenske soldater. Tilværelsen må have været besværlig, for byens borgmester og råd sendte d. 23. juli rådmand Knud Wulff til Odense for at klage over forholdene. I svensk tjeneste Den svenske konge lod i flere tilfælde tilfangetagne danske soldater indsætte i svenske regimenter, og derefter gøre krigstjeneste for Sverige. En almindelig praksis ved 1600tallets krige. Straks efter fredsbruddet i august 1658 genoptog Karl 10. Gustav udskrivninger: af de fem fynske len skulle udskrives 853 fodsoldater. Der blev også udskrevet mandskab til den svenske flåde, særligt blandt danskere i Nyborg og Århus. De udskrevne fodsoldater fra Fyn blev samlet i et regiment, der hutigst muligt skulle sendes til Riga. Det var fogederne på kronens og adelens godser, der skulle sørge for at det udskrevne mandskab blev leveret. Men da bønderne forståeligt nok var ret uvillige, blev de hentet med magt, og derefter overgivet til svenskerne. Det udskrevne fynske og langelandske mandskab kom til Pommern, Riga og Kalmar, hvor mange døde af sult og de elendige forhold der i det hele taget var i hærene. Lokal modstand I Polen havde den svenske hær mødt en stærk modstandsbevægelse. Helt så stærk var modstanden i Danmark ikke. Men der var dog især i Jylland en hel del uroligheder. 12

13 På Fyn er der kun svage spor af en modstandsbevægelse, hvilket bl.a. kan skyldes, at øen var meget stærkt besat. Der er ikke spor efter nogen organiseret kamp mod svenskerne. Beskyttelse Salvegarden spillede en stor rolle i dagligdagen. Det var en gruppe af svenske soldater, der skulle beskytte befolkningen mod udplyndring og vold. Det var farligt at færdes på landevejene uden beskyttelse. Gang på gang må borgmestre og byråd henvende sig til de svenske myndigheder i håb om at få lettet noget af byrden. I al den tid svenskerne var indkvarteret i Nyborg, arbejdede de på at forstærke byens fæstning, især på vest- og nordsiden. Det havde medført at slottets ladegård samt en del stalde og lader uden for Landporten blev brudt ned. Der er flere eksempler på indbyggere, der er blevet dræbt af omflakkende plyndringsbander. Beskyttelsen var dog ikke gratis, da garderen selvfølgelig skulle have betaling for sit arbejde. I mange tilfælde opstod der dog et godt forhold mellem befolkning og salvegarder. Der er flere eksempler på lokale piger, der blev gift med svenske soldater eller salvegardere. Der var også piger, der fik barn med en fremmed soldat uden at være blevet gift. Indkvartering Hvis et regiment lå indkvarteret samme sted i lang tid kunne der opstå et tåleligt, ja måske endda venskabeligt forhold mellem soldater og lokalbefolkning. Men besættelsen har alligevel ført mange ulemper med sig, og var en forstyrrelse i det daglige liv. Indkvarteringen var i særlig grad en byrde, efter at svenskerne var blevet fordrevet fra Jylland. Mange danskere blev bragt til tiggerstaven. Det kunne også fremkalde en masse strid mellem borgere, bl.a. med klager over, at byrden var alt for ulige fordelt. Mange måtte flygte fra hus og hjem. 13

14 7. Efter Slaget Freden i København den 26. maj 1660 blev modtaget med stor glæde af langt de fleste. Efter 3 års sult, udplyndringer og voldsomme sygdomsudbrud længtes befolkningen efter at vende tilbage til normale forhold. Krigstrætheden var stor hos alle. De, der havde frygtet, at krigen ville føre til Danmarks totale udslettelse, kunne dog glæde sig over, at så galt gik det trods alt ikke. Men tabet var stort: Hele det gamle landområde øst for Øresund var gået tabt, og den svenske militærmagt var stadig stor og magtfuld. Fremtiden var heller ikke særlig lys, for rigets pengekasse var tom, og under krigen havde staten pådraget sig en kæmpegæld (bl.a. til betaling af soldaterne). Hæren skulle selvfølgelig gøres mindre, men inden da skulle soldaterne have deres løn. Resultatet måtte blive store skatter på en befolkning, der i forvejen var hårdt ramt. Fred på Fyn Da freden sluttedes, håbede man på Fyn at slippe for indkvartering og underhold af soldater til de kunne sendes hjem: Som nævnt vakte det stor utilfredshed at freden i den henseende ikke medførte nogen lettelse. Krigen var ikke kun hård for befolkningen men også for slottene og herregårdene på Fyn. Også Slottet i Nyborg var medtaget: Her havde svenskerne opholdt sig under krigen med store ødelæggelser til følge. Efter 1660 blev Nyborg en garnisonsby og skaderne blev udbedret. Krigen havde medført udskrivninger af soldater, indkvarteringer og stigende skatter samt svækkede handelsforbindelser. Alt sammen bidrog det til at ødelægge den velhavende borgerstands økonomi og førte til manges ruin. For den fattigste del af befolkningen blev den yderste fattigdom en følge af krigen. Eftersom mange bønder i foråret og sommeren 1660 ikke havde korn nok til at bage det daglige brød af, måtte mange tigge for at få noget at leve af. Fattigdom og armod Krigen havde ramt Danmark hårdt. Landets hovederhverv, landbruget, var i store vanskeligheder: Megen jord lå i 1660 udyrket hen, der var mangel på kreaturer og såsæd, og mange gårde lå øde hen. Handel og håndværk var gået i stå og der skulle genopbygges meget. Kun langsomt kom det danske samfund sig over krigens virkninger. I sommeren 1660 var penge en mangelvare i Danmark både for staten og den enkelte borger. Derfor blev der givet ordre til, at nu hvor der var fred, måtte der ikke uddeles penge eller korn. Men tropperne på Fyn skulle dog have underhold, men da freden nu var kommet, viste det sig, at befolkningen var meget uvillig til at yde mere til hæren. 14

15 Historiehæfte/skolemateriale til Slagets Dag 14. november Illustrationer og billeder Feltmarskal Ernst Albrecht von Eberstein ( ) var en tysk officer, der deltog i Trediveårskrigen og i 1657 gik i dansk tjeneste. Det var i høj grad hans fortjeneste, at det lykkedes at nedkæmpe den svenske hær ved Nyborg og generobre Fyn. (Kilde: Gengivet efter H.C. Bjerg og O.L. Frantzen: Danmark i krig, 2005, s.138) Feltmarskal Hans Schack ( ) var officer under Christian 4. Efter udenlandsk tjeneste trådte han i 1658 atter i dansk tjeneste og skabte sig et navn som en af Danmarks store feltherrer ved sin indsats under stormen på København 11. februar 1659 og slaget ved Nyborg 14. november samme år. Han erhvervede 1661 det nuværende Schackenborg (der blev overdraget Prins Joachim 1978). (Tekst: H.C. Bjerg og O.L. Frantzen: Danmark i krig, 2005, billede: 15

16 Man ved faktisk ikke præcist, hvordan Slaget ved Nyborg den fandt sted. Men dette kort giver et forsigtigt bud på slagopstillingen. (Kilde: H.C. Bjerg og O.L. Frantzen: Danmark i krig, 2005, s.137) Forbedringer af krudtet i 1400-tallet muliggjorde en forøgelse af kanonernes ildkraft. Dette medførte, at bronzekanoner blev foretrukket. De modstod høje belastninger og tålte således de kraftigere krudtladninger. Samtidig erstattede jernkugler senmiddelalderens stenkugler. Dette forøgede effekten af kanonernes beskydning voldsomt. Bronzens kostbarhed satte naturlige grænser for, hvor mange bronzekanoner de europæiske fyrster havde mulighed for at anskaffe. Introduktionen af støbejernskanoner i 1500-tallet ændrede dette. Støbejernskanonerne havde en tendens til at sprænge ved overbelastning. De var imidlertid billigere end bronzekanonerne og kunne derfor anskaffes i langt højere antal. Fyrsternes ildkraft blev således dramatisk forøget. Tekst og billede fra Tøjhusmuseet (www.thm.dk) Frederiksborghest. Fra Resens Atlas (Kilde: 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 9. Historisk årstalsliste Listen med årstal har især fokus på forholdet mellem de tre nordiske kongeriger Norge, Sverige og Danmark i perioden fra Kalmarunionens indgåelse 1397 og til dens 600 års jubilæum. Som det klart bemærkes er det især Danmark-Norge og Sverige-Finland som strides Kalmarunionen mellem de tre kongeriger Norge, Sverige og Danmark. Sverige frigør sig flere gange med krig og uro mellem Danmark-Norge som følge Nederlag til Danmark ved Brunkeborg udenfor Stockholm i forsøg på at fastholde svenskerne i trestatsunionen Christian 2. angriber Sverige sejrer og hyldes 4. november som arvekonge Gennemfører Det Stockholmske Blodbad 7. november Sveriges endelige brud med Kalmarunionen. Gustav 1. Eriksson Vasa krones til Sveriges konge Den Nordiske Syvårskrig, sluttes med freden i Stettin Kalmarkrigen mellem Sverige og Danmark, afsluttes med freden i Knærød Torstenssonfejden, slutter med freden i Brömsebro Frederik 3. får opbakning af rigsrådet til at forberede en krig mod Sverige Karl Gustav-krigene Efter rigsrådets tilladelse erklærer Frederik 3. Sverige krig 1. juni. Sverige sidder fast i en krig i Polen og ser derfor krigserklæringen som en oplagt chance for at trække sig ud af krigen med Polen og tropperne marcherer mod Danmarks sydlige grænse. Svenskerne besætter hele Jylland i efteråret Hård frost får bælterne til at fryse til. Svenskerne går over isen til Fyn, og via Langeland og Lolland når de Sjælland. 15. februar står svenskerne 20 km fra København. - Roskildefreden den 26. februar betyder Danmarks afståelse af Skåne, Halland, Blekinge, Bornholm og Bohus len og Trondhjem len til Sverige. 7. august går svenske tropper i land i Korsør - Karl Gustav vil erobre København og altså knuse Danmark. I stedet for at storme København belejrer Karl Gustav byen som har forskanset sig til tænderne. Nederlandene griber ind i krigen på dansk side Jylland besættes af tropper fra Brandenburg og Polen Det svenske erobringsforsøg 11. februar mislykkes. Det store slag ved Nyborg 14. november 1660 I Haag har England, Frankrig og Nederlandene forhandlet og er blevet enige om at standse krigen på grundlag af Roskildefreden Danmark mister alle østlige landområde 21

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Første Slesvigske Krig 1848-1851

Første Slesvigske Krig 1848-1851 Inge Adriansen og Jens Ole Christensen Første Slesvigske Krig 1848-1851 Kort over den danske helstat efter Englandskrigene bestående af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Copyright Det Historiske Hus ApS Indhold: Briterne kommer! Side 3 København belejres Side 6 Forhandling Side 9 Bombardement Side 12 Rygende Ruiner Side

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg Hindsgavl Slot Udgivet af Realdania Byg Bygninger er en del af vores kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vores forfædre har givet videre, og som vi er forpligtet til at værne om. Realdania Byg A/S er

Læs mere

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede.

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede. De Slesvigske Krige 1848 og 1864 Slægtshistorie De Slesvigske Krige 1848-1864 Sammenskrevet af Leif Christensen, 1. december 2010 I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark,

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

PETER DEN STORES BESØG I DANMARK

PETER DEN STORES BESØG I DANMARK 1 PETER DEN STORES BESØG I DANMARK Det gik ikke stille for sig, da zar Peter den Store og zarina Katarina besøgte København i begyndelsen af 1700-tallet. Artikel af Thomas Lyngby, museumsinspektør på Det

Læs mere

DE SLESVIGSKE KRIGE. Frede Lauritsen

DE SLESVIGSKE KRIGE. Frede Lauritsen DE SLESVIGSKE KRIGE Frede Lauritsen 2 Indholdsfortegnelse: Titelblad Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord Side 3 Årene før Første Slesvigske Krig Side 4-5 Danmarks Riges Grundlov Side 6-7 Første Slesvigske

Læs mere

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE Historien om Polen Indhold: Introduktion til Polens historie 3 De første polakker 4 Polakkernes levevilkår 5 Polen i en brydningstid 6 Polens parlament Sejmen 7 Polen støtter Europa 7 Polens tre delinger

Læs mere

Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig

Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig Sigurd Kloppenborg Skrumsager i Rusland 1916. Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig 1 Forord Sigurd er min morbror. Jeg har skrevet hans

Læs mere

3u s udveksling med Island 2012

3u s udveksling med Island 2012 3u s udveksling med Island 2012 3u var så heldig i 2012, at få Nordplus støtte (dvs. støtte fra Nordisk Råd) til en udveksling september oktober 2012 med Reykjavik gymnasiet Menntaskólinn við Sund. Islændingenes

Læs mere

Chakoten. Dansk Militærhistorisk Selskab. September 2011 66. årgang nr. 3

Chakoten. Dansk Militærhistorisk Selskab. September 2011 66. årgang nr. 3 Chakoten Dansk Militærhistorisk Selskab September 2011 66. årgang nr. 3 De frivillige danskere i allieret krigstjeneste har levet en skyggetilværelse i Danmark og fylder ikke meget i den historiske faglitteratur,

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

Hæren. Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Å R. 1614 Hæren gennem 400 år 2014

Hæren. Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Å R. 1614 Hæren gennem 400 år 2014 Hæren H Æ R E N 1614 2014 4 0 0 Å R 1614 Hæren gennem 400 år 2014 Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Indhold 2014 4 0 0 Å R Hilsen og forord... side 3-4 Resumé: Hæren gennem

Læs mere

Oversigter. Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY LARS B. STRUWE

Oversigter. Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY LARS B. STRUWE Oversigter Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY AF LARS B. STRUWE Udskrivningen af karle til den forhadte landmilits og stavnsbåndet har i

Læs mere

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0 I S B N 978-87-02-07161-0 9 77683_om_historie 8.indd 1 788702 071610 8 HISTORIE HISTORIE ê 8 ê Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL 7/29/09 8:41:35

Læs mere

De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN

De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN EFTER REFORMATIONEN inddrog kong Christian III det store kirkegods under kronen, og her kom han ikke mindst i Vestervig i besiddelse af meget

Læs mere

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel Rødding - Askov Cornelius Appel og Ludvig Schrøder Af Jacob Appel I 1944 fyldte Rødding højskole 100 år, og for første gang i skolens historie kunne man markere et jubilæum, mens skolen fungerede i fuldt

Læs mere

Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS

Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS DE BEFRIEDE OS Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS Udgivet af Folk & Forsvar 2005 Udgivet i 2005 i anledning af 60-årsdagen for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 af Folk & Forsvar Trommesalen

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

I medmenneskelighedens tjeneste

I medmenneskelighedens tjeneste I medmenneskelighedens tjeneste rødekors.dk INDHOLD 1 Henry Dunant 4 Charles van de Velde 7 August Christian Price 11 Lena Tideman 15 Carl Krebs 17 Jakob Raft 21 Holger Reedtz Funder 25 Dagmar Hanghøj

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr. Undervisningsmateriale til Øhavsmuseet

Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr. Undervisningsmateriale til Øhavsmuseet Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr Undervisningsmateriale til Øhavsmuseet Kim Linnet, Kulturregion Fyn Foråret 2014 Introduktion til læreren Velkommen til Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr. Dette lærermateriale

Læs mere