Dødskommunikation i krig - hvordan kan man snakke om død?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dødskommunikation i krig - hvordan kan man snakke om død?"

Transkript

1 - hvordan kan man snakke om død? Kandidatafhandling Cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse 4. semester Louise Mean Pedersen & Louise Vogdrup- Schmidt Satsenheder inkl. mellemrum: Vejleder: Niels Thyge Thygesen, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

2 Abstract This master thesis focuses on the possibilities of communicating how it is possible to communicate about death considering the fact that death is a rather inconvenient subject. Death communication is examined in a specific war context, namely the deaths of Danish soldiers in the Afghanistan conflict. The empirical basis is articles from 2010 published in leading national Danish newspapers. The reference point of the theoretical framework is Niklas Luhmann s system theory, and in addition to this, paradox theory from other political theorists are taking into consideration. The system theory provides the necessary tool box for analysing communication and the inherent paradoxes in communicating death. The main question of this thesis is how is it possible to communicate about something, which it is not possible to communicate about? The thesis shows that communication on death is possible, and that communicative attempts are made all the time. However, communication on death is not merely about death as a word or concept, but instead different forms of communication are used to deparadoxify the fact that death and non-death are two sides of the same communicative paradox. Several differences are discovered between the three types of communicative players, namely the Danish defence, the politicians and the media. Where the media is more than willing to communicate about death, the two other types of communicators rarely talk directly about death. Furthermore, the media puts a communicative dynamic pressure on the other actors that makes them produce even more death communication regarding non-death. The death communication offers a range of different ways of consolation for the Danish defence and the politicians to answer to the media pressure. The use of the form of consolation can be seen as a way to overcome the present by giving consolation in the past move on into the future. The pressure of the media is typically disguised in communicative terms such as responsibility and heroes, whereas the communicative response from the Danish defence and the politicians is consolation communication based on concepts of war materials, idolisation, disclaimers and a focus on the families and friends left behind. By combining the terms in which the communication communicates we have developed the following communication strategies for the three communicative players: The media: To showcase those who were responsible / to be the gravestone of the diseased The Danish defence: to be a hero generative military machine The politicians: to be idealizing idolization Based on this thesis the normative advice to strategic communication in the field of death communication is to welcome the paradox as a communicative pressure and use a creative imagination for consolidation communication when death occurs. 1

3 1. Motivation Man dør af at gå i krig Problemformulering Præsentation af de tre aktører Forsvaret Facilitator og formidler Politikere Ansvarlig og afhængig Medier Nyhedsskabende og nærgående Et spørgsmål om legitimitet Fra kommunikation til afparadoksering Antropologien om tabuer Læger, der ikke vil snakke om død Præsentation af delspørgsmål Analysestrategi Videnskabsteoretisk ståsted Niklas Luhmann og systemteorien Funktionssystemer og funktionel differentiering Iagttagelse Kommunikation Dødens paradoks Paradoks Laclau og Mouffes logikker Paradoksal repræsentation, tolerance og magt Paradokset som gave Gavens mulighed Luhmann og paradokset Det produktive paradoks Teubners paradoksforståelse Dødens paradoks som teoretisk udgangspunkt Strategi for analyse af dødskommunikationen Formanalyse Afparadoksering som analysemetode Paradokset i baggrunden Prioritering af paradoksets ene side Paradokset i forgrunden Afparadokseringens tre muligheder Empirikonstruktion døde soldater i Periode Aktører Udvælgelse af empirisk materiale Empirisortering og - kategorisering Analyse I: Formanalyse Ansvar ikke- ansvar Business as usual business as unusual Død for værdi død for krig De efterladte den døde

4 3.5 Helt almindelig soldat Delkonklusion Døden kommunikative forklædningsformer De fravalgte former Formernes anvendelse Analyse II: Det uløselige paradoks? Paradokset i baggrunden Døden i baggrunden hos forsvaret Døden i baggrunden hos politikerne Medierne glimrer ved deres fravær Opsummering Slet ikke at snakke om død Prioritering af paradoksets ene side Døden eller ikke- døden i forsvaret Politikernes prioritering af paradokset Mediernes prioritering Opsummering Uens prioritering Paradokset i forgrunden Forsvaret Variation i den vekselvirkende kommunikation Politikerne Nuanceret vekselvirkning i kommunikationen Medierne Manglende vekslen i kommunikationen Opsummering Paradokset viser sig frem Delkonklusion Kommunikationens ping- pong med paradokset Forsvaret Politikere Medier Lad os snakke om det, vi ikke kan snakke om Et tilbageblik på analysestrategien Refleksion Den mulige umulighed og den strategiske kommunikatør Mediernes pres Kommunikativ trøst Forsvarets trøst Politikernes trøst Den strategiske dødskommunikatør Forbedring af forsvarets dødskommunikation Forbedring af politikernes dødskommunikation At acceptere paradokset som forudsætning for dødskommunikation Konklusion Dødskommunikation Perspektivering Hvem er død? Død og politik Anvendelse af afhandlingen i andre kommunikationssammenhænge Et mikrosociologisk blik på dødskommunikationen Magten i dødskommunikationen

5 8. Litteratur

6 1. Motivation Man dør af at gå i krig Danmark er en krigsførende nation og har været det i snart ti år. Krigsindsatsen blev vedtaget i 2002 af et flertal i Folketinget bestående af alle partier på nær Enhedslisten og SF, der besluttede at sende danske tropper til det Taliban-dominerede Afghanistan. Danmark har ellers ikke været krigspart siden nederlaget til Tyskland i Danmark har siden da indtil 2002 kun fungeret som fredsbevarende styrke for eksempel på Balkan efter regionskrigen i 1990 erne. Med den danske deltagelse i Afghanistan kan man tale om et Danmark før krig og et Danmark i krig. Før Afghanistan havde danske familier ikke tidligere sendt sønner og døtre i krig, Danmark havde ikke brugt milliarder på forsvarsbudgettet, ligesom Danmark ikke havde fået soldater i ørkenuniform hjem i kister tidligere. Men nu er Danmark i Afghanistan og er på de seneste ti år gået fra at have ingen døde i krig til at have givet 42 danske soldaters liv i Afghanistan til, hvad der politisk bliver benævnt som et højere formål nemlig at skabe fred i det konfliktfyldte bjergland og slå ned på den internationale terrorisme. Danmark er med 42 dræbte det land af styrkerne i koalitionen, der har flest døde målt i forhold til indbyggerantal. Samtidig er Danmark det land, der har kortest erfaring med og tradition for at håndtere følgerne, når soldater dør i krig. Mens for eksempel USA, Canada og Storbritannien har rigelige erfaringer med de efterladtes tab, krigstraumer og krigsskader for hjemvendte soldater grundet deres tidligere medvirken i krig, har Danmark ikke førhen haft brug for et samfundsapparat, der er bygget til at tage sig af hjemvendte soldater. Hverken af dem, der er døde, eller dem, der er kraftigt amputerede på enten sjæl eller krop, når de kommer tilbage fra Green Zone, som er en af de hårdeste fronter for sammenstødende mellem Taliban og de vestlige styrker i Afghanistan. Det har vist sig i den offentlige debat i Danmark, hvor først krigens berettigelse men nu også i stigende grad erstatningsspørgsmål for efterladte, genoptræningsmuligheder for sårede soldater og manglende psykiatrisk ekspertise for soldater med posttraumatisk stresssyndrom og depression er stærkt kritiseret og omdiskuteret 1. 1 Debat om genoptræning af hjemvendte soldater rejses blandt andet af Dansk Folkeparti i begyndelsen af 2010 (e1dddaf3 1/2) og fortsætter henover foråret (e189b3f 4/3). Et andet eksempel på debatten er i Jyllands- Posten, hvor det under overskriften Hjemvendte soldater bliver aggressive tager problematikken om post traumatisk stress syndrom op (e1ee2b6f 19/3). Ligeledes bliver det diskuteret, hvor stor skadeserstatninger hjemvendte soldater skal have (e216b785 7/7). Disse er blot eksempler på en række debatter, der breder sig i forbindelse med krigsdeltagelsen. 5

7 Debatten afspejler, at Danmark ikke menes at have været gearet til krig eller den død, der er en risiko og usvigelig sikkert følger med krigsdeltagelse i så farlig en konflikt, som krigen i Afghanistan er. Det er man ved at lære nu både i forsvaret og på Christiansborg. En af måderne, som krigen og krigsindsatsen nu bliver håndteret på, er ved at oprette en national flagdag for soldaterne. Den 5. september er således blevet defineret som flagdag for Danmarks udsendte og veteraner, hvor formålet er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission for Danmark. Netop på flagdagen i 2011 blev monumentet for Danmarks Internationale Indsats indviet på Kastellet, som en del af markeringen af flagdagens aktiviteter (Forsvaret 2011). På dette monument findes en mindetavle for de danske soldater, der har mistet livet i Afghanistan; hver af dem står registreret med deres navn. Døden får en sten og et navn. Man kan vælge at se mindetavlen såvel som flagdagen som en manifestation af Danmarks evne og vilje til at gå i krig i Afghanistan, men det kommer samtidig til at stå i et tvetydigt skær. Når flaget hejses den 5. september, markeres det, at soldaterne har gjort en indsats, men samtidig er indsatsen ændret betydeligt. Blandt andet fordi det i 2010 blev besluttet at lukke den danske Budwan-base (tidligere Armadillo) (e23f04eb 17/10; e23f /10) 2, og fordi debatten om tilbagetrækning er fremherskende i de danske medier. Mens magten manifesteres på de indre fronter, trues den på ydre. Flagdagen og mindetavlen fremstår som en påmindelse ikke bare om de soldater, der har gjort en enorm indsats i Afghanistan, men også om dem, der gjorde det samme men som nu kun lever videre i form af deres navn på mindetavlen. Når de udsendte soldater hyldes på flagdagen, er der samtidig et tomrum, som fyldes usynligt ud af dem, der kom hjem fra krigen i kiste. Navnene på mindetavlen fremtvinger noget nyt at kommunikere om det bliver for eksempel intensivt dækket af medierne, at kongefamilien og repræsentanter fra regeringen gæstede indvielsen af den nye mindetavle d. 5. september. Man kan sige, at ligesom sygehusene har været nødsaget til at operere krigsskader, som de aldrig har set før, tvinger de døde soldater en ny type kommunikation frem forskellige steder i Danmark. En kommunikation som vi vælger at kalde dødskommunikation. 2 Vi henviser herefter til artikler på denne måde, hvor først artiklens nummer og dernæst datoen for artiklen er noteret. Se litteraturlisten i afsnit 8 for vejledning til, hvordan artiklerne findes i det vedlagte empiriske materiale. 6

8 I denne dødskommunikation kan de døde soldaters soldaterkammerater snakke om, at det samme kan ske for dem. De pårørende kan tale om den, der ikke er der mere. Politikerne bliver konfronteret med en død, de selv har tilladt ved at sende styrker til Afghanistan. Forsvaret skal fortælle, når nogen dør, fordi det selv har muliggjort soldaternes død. Og medierne kan, skal og gør døden til forsider både selv og ud fra de andre parters udsagn. Men kommunikationen er særlig, for den handler om død, hvilket generelt kan være særdeles svært for mange at sætte ord på. Med krigsdeltagelsen bliver det således nødvendigt at tale om det nye i Danmark nemlig død i krig. Hvordan det gøres, og hvordan de forskellige parter taler om døden, er afhandlingens fokus. Vi finder det bemærkelsesværdigt, hvorledes der kommunikeres om noget, det kan være uhyre følsomt at snakke om. Temaet for afhandlingen er derfor dødskommunikation, og ovenstående problem i form af en aktualisering af død i krig med Afghanistankrigen fører til afhandlingens problemformulering. 1.1 Problemformulering Hvordan kommunikeres om det, der ikke kan kommunikeres om? Problemformuleringens to sætninger er modsætningsfyldte. På den ene side antyder vi, at der kommunikeres om noget. På den anden side siger vi, at det, der kommunikeres om, kan der faktisk ikke kommunikeres om. Motoren for hele afhandlingen er denne modsætning. Vi vil undersøge en kommunikation om død, som virker umulig og besværlig, men som vi kan se umiddelbart ved at åbne avisen eller tænde for fjernsynet konstant foregår. Vi vil undersøge denne modsætning ved at se på, hvor kommunikationen optræder, og hvordan forskellige aktører synes at spille roller i kommunikationen om død, som det ikke synes muligt at kommunikere om. Vi vil efter en beskrivelse af disse aktører ridse op med tre underspørgsmål, hvordan vi mere præcist vil undersøge kommunikationen. 1.2 Præsentation af de tre aktører Vi har valgt at iagttage tre aktører, der alle indgår i kommunikationen om død i krig og dermed om det, det lader til, at man ikke kan kommunikere om men på tre vidt forskellige 7

9 måder. De tre aktører er henholdsvis forsvaret, politikere og medier. Vi har valgt netop disse tre aktører, fordi de alle skal forholde sig til at kommunikere om død og samtidig er det de aktører, der har indflydelse på, at kommunikationen opstår, da de har ansvar for krigen eller ansvar for at oplyse om den Forsvaret Facilitator og formidler Forsvaret er valgt som aktør, fordi det iscenesætter og muliggør døden. Uden forsvar ingen krig. Når forsvaret stiller materiel, mandskab og militære køretøjer til rådighed, muliggør det, at Danmark kan deltage i krigen i Afghanistan. Forsvaret er både den institution, der gør krigen aktuel, men også den, der skal rydde op efter den. Når der dør en soldat i krig, er forsvaret den første, der ved det og gatekeeper for den information, der kommer ud til resten af verden. Man kan sige, at forsvaret både er facilitator og formidler af døden. Forsvaret afgrænses til at være den formelle organisation af forsvaret det vil sige kommunikation, der udgår fra forsvaret som institution i form af for eksempel pressemeddelelser og fra forsvarets ansatte, som når en officer for eksempel udtaler sig om en af sine soldaters død Politikere Ansvarlig og afhængig Politikerne, forstået som det flertal i folketinget, der har fastlagt Danmarks krigsdeltagelse i Afghanistan, er valgt som aktør, fordi det er dem, der har vedtaget, at Danmark skal i krig. Dermed har de truffet beslutning om, at danske soldater skal på en mission, hvor det er muligt og en evig risiko, at soldater kan dø ved at forsøge at skabe fred i Afghanistan. Man kan sige, at politikerne både er ansvarlige for og afhængige af døden i Afghanistan. De er ansvarlige for, at soldater dør i Afghanistan, samtidig er de afhængige af, at for mange ikke dør, da det kan få stolen under dem til at vakle i form af vigende politisk opbakning fra befolkningen. Politikerne afgrænses altså til at være medlemmer af folketinget. Dermed udvælges dem, der har haft og fortsat har indflydelse på krigen i Afghanistan, da de med deres tryk på stemmeknapperne i folketinget kan afgøre liv og død i form af udsendelse af soldater til Afghanistan. Under folketingsmedlemmer hører også de ansvarlige ministre, som er dem, der især udtaler sig om krigsdeltagelsen nemlig forsvarsministeren og statsministeren. 8

10 1.2.3 Medier Nyhedsskabende og nærgående Medierne er valgt som aktør, fordi de står som formidler af, at soldater dør i Afghanistan, men medierne er uden indflydelse på, hverken om eller hvordan soldater sendes i krig. Samtidig er det traditionelt mediernes opgave og funktion at fortælle den historie, som magthaverne ikke nødvendigvis vil have fortalt. Medierne kan fortælle om at dø, uden at det får konsekvenser for dem selv, men det kan influere på både eksistensberettigelse og politisk magt. Omvendt lever de nærmest af, at soldater dør i krigen det sælger aviser. Man kan sige, at medierne er nyhedsskabende og nærgående, og der dermed er potentiale for, at de kan berette om død på en anderledes måde. Medierne afgrænses til at omfatte et udvalg af de største dagblade. Udvælgelsesprocessen beskrives i afsnittet om empirisk afgrænsning i analysestrategien. Aktørerne er alle kædet sammen omkring et legitimitetsspørgsmål, som vi vil beskrive nærmere herunder. 1.3 Et spørgsmål om legitimitet Vores afhandling bevæger sig om noget selvfølgeligt; hvis man går i krig, er der en risiko for at dø høj. Ved at gå i krig tilnærmer man sig noget dødsens farligt, som indtil videre (medio september 2011) har kostet 42 danske soldater livet. Det selvfølgelige altså at man dør i krig kan dårligt siges af politikerne og forsvaret, idet politikerne har besluttet, at Danmark har sendt soldater til Afghanistan, mens forsvaret har ansvaret for soldaterne, der er sendt i krig. Hvis disse to aktører betoner døden i kommunikationen, virker det snarere som om, de går ind for døden, så hvis det bliver sagt for højt, at man rent faktisk dør af at gå i krig, så kan det blive et spørgsmål om legitimitet, og derfor er kommunikationen besværlig. I den modsatte ende kan medierne snakke om at dø men kan have sværere ved at tale om, at man ikke dør i krig, for det er der ingen historie i. Politikerne og forsvaret skal holde krigen i live ved ikke at fortælle, hvad der sker, mens medierne lever af at fortælle om krigens voldsomste konsekvens nemlig at man dør i krig. Politikerne og forsvaret får sat spørgsmålstegn ved deres legitimitet, når soldater dør i krigen, men hvis man ser det fra den anden side, så får både politikerne og forsvaret lov til at blive siddende på deres poster, når soldater dør i krigen. 9

11 For politikerne resulterer det i, at de ikke har mulighed for at legitimere krigen. Politikerne graver så at sige deres egen grav, når de forsøger at kommunikere om soldaters død som følge af krigen, idet politikerne udfordrer spørgsmålet om legitimitet, fordi de er ansvarlige for, at Danmark har soldater udstationeret i Afghanistan. Der bliver stillet spørgsmål til legitimiteten af krigen gang på gang især i forbindelse med debat om tilbagetrækning af tropperne fra Afghanistan. De underliggende spørgsmål synes at være: har indsatsen været forgæves? Kan deltagelsen i så fald forklares? Forsvaret må kommunikere om død, fordi politikerne har valgt, at vi skal have soldater i Afghanistan. Forsvaret har en særlig rolle, da det både skal informere om døden og sørge for, at der bliver taget vare på de pårørende. Det stiller store krav til den information, som forsvaret udsender, da den ikke må støde de pårørende samtidig med, at den skal legitimere, hvordan døden kan finde sted på trods af forsvarets sikkerhedsforanstaltninger. Medierne har umiddelbart ikke noget problem i forhold til spørgsmålet om legitimitet. De behøver jo netop først at skrive, når der er noget at skrive om, mens politikerne også gerne vil i tale, når der ikke er nogen døde, for det er jo en sejr. Selv om medierne ikke udfordres legitimitetsmæssigt, er de en relevant aktør at medtage, idet de qua deres nyhedsformidling er medvirkende til at skabe grundlaget for befolkningens meningsdannelse om tilstedeværelsen i Afghanistan, idet både forsvaret og politikerne bruger medierne som kommunikationskanal. Man kan sige, at medierne får legitimitet ved at italesætte døden, fordi de derved gør, hvad de er sat i verden for nemlig at kommunikere om det aktuelle. Nedenfor vil vi tilgå problemformuleringen med en mere teoretisk formulering. 1.5 Fra kommunikation til afparadoksering Afhandlingens problemformulering er: Hvordan kommunikeres om det, der ikke kan kommunikeres om? Vi kan i et teoretisk retrospekt identificere en række forskningstemaer, der har forsøgt at se på det samme spørgsmål, som vi vil beskrive nedenfor Antropologien om tabuer Antropologien har med sit fokus på tabu beskæftiget sig med det tabuiserede det, man ikke kan snakke om. Tabu er oprindelig et polynesisk religiøst begreb, der betegner et forbud udstedt af nogen, som er mægtigere end en selv (Den Store Danske 2011a). Det eksemplificeres i antropologisk forskning, der beskriver, hvordan en indfødt i et 10

12 stammesamfund i Polynesien uforsætligt spiste høvdingens madrester. Problemet var bare, at alt hvad høvdingen havde rørt ved, var tabu. Derfor blev den indfødte meget syg, da han erfarede, hvad han havde gjort, og kort efter døde han. Denne ophøjelse af høvdingen var en del af den polynesiske kultur, men illustrerer ganske godt, at taburegler er elementære, hvorfor man ikke skal forsøge at gøre oprør mod disse. De strengeste tabuer opstår i forbindelse med religiøse ritualer og ceremonier samt i forhold til døden (ibid.). Tabu er et kollektivt forbud, der skal overholdes ubetinget og uden at stille spørgsmål, og netop derfor er tabuet interessant at fremhæve i forbindelse med døden. Og dermed i denne afhandling, for når der dør en dansk soldat i Afghanistan, må vores aktører italesætte døden hvad end den er tabu eller ej. I forskellige fora kan divergerende tabuer optræde; tabuer er ikke universelle. Et tabu om død i en kultur eller en gruppe mennesker, behøver således ikke at være gældende i andre forhold. Man kan på den måde også sige, at tabuer ikke er almengyldige moralske forbud, men derimod kulturbestemte diskretionshensyn Læger, der ikke vil snakke om død Et andet eksempel er danske læger, som også har et forhold til problematikken om det svære i at kommunikere om det, der ikke kan kommunikeres om. For hvordan fortæller man en patient, at der ikke er mere at gøre, eller informerer de pårørende om, at man ikke forsøger at genoplive patienter efter et hjertestop? Nogle læger vælger simpelthen at undlade at fortælle om beslutningen, selv om de har afgivet lægeløfte på, at patienten skal informeres om en sådan afgørelse. Overlæge Hans Henrik Bülow har følgende forklaring på, hvorfor lægerne undgår dødssnakken: Det er rigtig svært de første gange, man skal fortælle et menneske, at man ikke kan hjælpe ham hele vejen igennem. Derfor undgår nogle læger samtalen måske også af misforstået hensyn til patienten, fordi man ikke tror, de kan klare beskeden (Jyllandsposten 2011). Udfordringen for særligt de ældre læger ifølge sundhedssystemet er også, at de ikke har modtaget undervisning i, hvordan de skal håndtere sådanne samtaler, og derfor kan det være svært foreneligt med fagligheden, at den lægelige behandling ikke rækker længere. Alt andet lige er det ikke det samme at redde et liv, som at holde en døende patient i hånden vel vidende, at der ikke er andet, man kan gøre som læge. Ovenstående beskriver, hvordan det kan fremstå særdeles problemfyldt at snakke om død, selvom hele lægefagligheden er bygget op om forskellen på liv og død. Det giver os et praj i samme retning som vores antagelser om, at man kan forestille sig, at selv i en institution som forsvaret, der er bygget op om forskellen på krig og fred og dermed i høj grad også på død og 11

13 liv, kan være overordentligt vanskeligt at få kommunikationen om døden til at foregå og fungere. Vores teoretiske perspektiv bliver imidlertid et andet end de ovenfor beskrevne, hvorfor der nedenfor følger en beskrivelse af, hvorledes vi har tænkt os at besvare problemformuleringen ved hjælp af tre delspørgsmål Præsentation af delspørgsmål Empirisk har vi identificeret, at kommunikationen om død foregår, selvom det ikke er noget, som man ønsker at kommunikere om. Hvordan den foregår vælger vi at anskue med et luhmanniansk blik på kommunikation, og deraf følger, at vores teoretiske fokus bliver, hvordan kommunikationen benytter sig af en række måder til at afparadoksere kommunikation om død, så den ikke fremstår så synlig. Vores teoretiske blik vil kløve problemformuleringen i tre delspørgsmål: 1. Hvilke former trækker dødskommunikationen på? Vi ønsker med undersøgelsesspørgsmål at identificere, hvilke former, aktørerne gør brug af i deres kommunikation om døden. Formerne anskues som værende en hjælp til at kommunikere om det, man ikke kan kommunikere om, da de tilbyder et begrebsapparat, som kommunikationen kan trække på. 2. Hvordan anvendes de kommunikative former til afparadoksering af dødskommunikationen? Dette undersøgelsesspørgsmål har til formål at afdække, hvordan de former, som vi udledte i besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål 1, reelt hjælper kommunikationen til at afparadoksere kommunikationen om død. Det vil sige, hvordan kan formerne hjælpe til at bløde kommunikationen om død op. Omdrejningspunktet er ikke formerne men aktørernes kommunikation; altså hvordan håndterer kommunikationen de paradoksale kommunikative udfordringer, der opstår, når en dansk soldat dør? 12

14 3. Hvordan kan kommunikationen forbedres med udgangspunkt i de konstitutive konsekvenser, som afparadokseringerne får for kommunikationen? Et er, at aktørerne kommunikerer hver især, hvilket vi iagttog i besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål 2, men i kommunikationen påvirker deres kommunikation også hinanden. Med undersøgelsesspørgsmål 3 ønsker vi derfor at afklare, hvordan disse krydsfelter kommer til udtryk i kommunikationen. Besvarelsen af sidste del af dette spørgsmål vil derfor bære præg af en normativ tilgang til dødskommunikationen, idet vi vil være handlingsanvisende. Hvordan disse delspørgsmål besvares og dermed leder til en undersøgelse af, hvordan man kan tale om det, man ikke kan tale om, kræver en analysestrategi, som bliver afhandlingens næste kapitel. 13

15 2. Analysestrategi Analysestrategien er det kapitel i afhandlingen, som vil optegne, hvordan vi går fra vores problem og ide med hele afhandlingen til en konkret strategi for, hvordan analysen bestående af tre analyser skal udføres. Afhandlingen udspringer af en interesse i, hvordan det er muligt at kommunikere om døden, når det egentlig synes umuligt at kommunikere om den: Hvordan kommunikeres om det, der ikke kan kommunikeres om? Vi finder det interessant, at forskellige aktører må kommunikere om døden på divergerende måder netop fordi de er nødsagede til at leve op til den funktion, de har påtaget sig (Se afsnit 1.2 om aktørerne). Vi er interesserede i, hvorvidt dødskommunikationen blot er endnu en måde at kommunikere på, eller om den genererer helt nye måder at tænke kommunikation på. Afhandlingen har dermed også en teoretisk funderet ambition. Med udgangspunkt i Niklas Luhmanns 3 systemteori, som har som erklæret ambition at formulere en universel teori, hvor alle sociale sagsforhold kan forstås gennem systemteorien (Kneer og Nassehi 1997: 37), vil vi beskrive dødskommunikationen. For at anstrenge vores analytiske blik i afhandlingen har vi med Luhmanns ambition in mente valgt at holde os inden for systemteorien, og vi vil dermed forsøge at være tro mod Luhmanns systemteoretiske mål. Det systemteoretiske udgangspunkt vil vi gennem vores analyse af aktørernes dødskommunikation benytte til at forsøge at finde frem til, hvilke afparadokseringsstrategier, der trækkes på, og hvordan disse samvirker hos aktørerne, når talen falder på død eller ikke-død. Som beskrevet i motivationen har afhandlingen som ambition at besvare problemformuleringen, hvilket udfoldes ved hjælp af de tre delspørgsmål: 1. Hvilke former trækker dødskommunikationen på? 2. Hvordan anvendes de kommunikative former til afparadoksering af dødskommunikationen? 3. Hvordan kan kommunikationen forbedres med udgangspunkt i de konstitutive konsekvenser, som afparadokseringerne får for kommunikationen? Analysestrategien er vores redskab til at formulere svar på disse spørgsmål. I besvarelsen 3 Niklas Luhmann ( ) var en tysk sociolog og er ophavsmand til sin særlige version af systemteorien (Fuglsang 2005). 14

16 muliggøres granskning af de påvirkninger dødskommunikationen har for kommunikationen. Analysestrategien udfoldes i flere dele. Først en præsentation af Niklas Luhmanns systemteori i sammenhold med andre videnskabsteoretiske udgangspunkter, dernæst et fokus på paradoks som teoretisk figur. Derefter skifter vi til en mere konkret beskrivelse af, hvordan vi vil udarbejde analyserne, der udgøres af en formanalyse og en afparadokseringsanalyse. Slutteligt følger en beskrivelse af den empirikonstruktion, der er foretaget til udgangspunkt for analysen. 2.1 Videnskabsteoretisk ståsted Vores problemformulering baserer sig på død og kommunikation om denne; det vil sige dødskommunikation. Vores genstand for analysen er altså kommunikation og ikke eksempelvis samfundsforhold, økonomi eller personers følelser. Vi beskæftiger os udelukkende med kommunikation i form af det skrevne ord, hvilket vi endvidere vil begrunde senere i analysestrategien, og af al kommunikation er det kun den om død, vi fokuserer på. Vi er bevidste om, at vi altid kunne have iagttaget kommunikationen anderledes. Denne bevidsthed om kontingens i vores analytiske tilgang vidner om et konstruktivistisk blik på den viden, vi frembringer. Vi analyserer ved hjælp af en bestemt type analytik og ser på, hvordan kommunikationen synes at fungere i denne, men vi ved også, at der kunne være andre blikke at kaste på vores empiri og andre måder at spørge til, hvordan kommunikationen om død fungerer. Dermed udfordres den klassiske samfundsvidenskabs ide om frembringelse af sandhed, idet denne er interesseret i det, vi kan kalde for den ontologiske videnskabsteori. Retningen er interessant i forhold til dens tilgang til sandhedsbegrebet altså hvordan man gennem metoder og teorier kan fremsige, at og hvori virkeligheden består. Retningen er især inden for de seneste 50 år blevet udfordret af system- og diskursteoretiske teoretikere såsom Niklas Luhmann og Michel Foucault 4. Disse teoretikere repræsenterer en modpol til den ontologiske videnskabsteori, som kan kaldes for epistemologisk konstruktivistisk videnskabsteori. Dette nye paradigme arbejder med en tom 4 Michel Foucault var en fransk filosof og samfundstænker ( ), der især har dannet videnskabelig skole med sin diskursteoretiske og genealogiske analytik, som han blandt andet har benyttet i analyser af fængsler, skoler og sundhedsinstitutioner (Svendsen 2003: 9ff). 15

17 ontologi, og spørgsmålet om sandhed vendes om ved ikke at spørge til, hvad sandheden er, men hvordan sandheden konstrueres (Andersen 1999: 13f.). Vi bekender os i denne afhandling til en sådan søgen efter sandhed, hvorved vi tilslutter os til den epistemologiske videnskabsteori. Dette epistemologiske blik supplerer vi med en socialkonstruktivistisk tilgang, hvor alle fænomener ses som socialt konstrueret. Verden dukker op på bestemte måder, alt efter hvilket perspektiv individer eller organisationer iagttager deres omverden igennem. Konstruktionen af virkelighed afhænger derfor af, hvem der konstruerer den. Vi er i forbindelse med vores iagttagelse af aktørernes dødskommunikation bevidste om, at vores analysestrategiske valg altid vil skabe en bestemt konstruktion af aktørerne. Luhmann kaldes hverken konsekvent for socialkonstruktivist eller poststrukturalist men ligger med sin teori et sted midt i mellem. Teorien fremstår socialkonstruktivistisk jævnfør beskrivelsen ovenfor, men samtidig bevæger den sig mod poststrukturalismen, idet den forsøger at afdække en underliggende struktur, hvilken Luhmann dog også selv lidt ambivalent kritiserer. Hans opfattelse er, at sociale eller systemiske strukturer eksisterer, men netop kun i opfattelsen af dem som strukturer, hvilket han udtrykker i citatet: Strukturer er kun reale, når de bliver brugt. (Esmark et.al. 2005: 227f). Fra vores videnskabsteoretiske ståsted vælger vi at iagttage fra et luhmanniansk udgangspunkt, hvilket har en række implikationer for, hvorfra vi iagttager, og hvordan vi undersøger. Overordnet betyder det, at vores analytiske blik er baseret på en forskelstænkning, hvor enhver iagttagelse refererer til en bestemt forskel, der indikerer den ene af siderne. Vi vælger at inddrage Niklas Luhmann som hovedteoretiker i denne afhandling, fordi Luhmann præsenterer en stringent og konsekvent mulighed for at analysere kommunikation. Samtidig træffer vi valg om denne analytiske tilgang, fordi Luhmann opererer med et paradoksbegreb, som for os tilbyder den bedste måde at udfolde på, hvordan kommunikationen pludselig skifter retning og fokus, når talen falder på død. Den afparadokseringsanalytik, som Luhmann stiller til rådighed, og som vi i nedenstående selv vil udfolde, giver os mulighed for at iagttage kommunikationens kompleksitet og kontingens på en måde, som vi ikke genfinder hos andre teoretikere. 16

18 Det stringente i Luhmanns analytiske tilgang udpeges af Andersen (1999), der anfører, at en systemteoretiker som minimum må: 1. redegøre og begrunde valg af ledeforskel 2. redegøre for konditionering af ledeforskel 3. udpege og begrunde implikationerne ved netop dette iagttagelsespunkt; udpegningen af implikationerne sker ved angivelse af systemreference; altså hvilket udgangspunkt for hvilket system hvilke ting er omverden for Den grundlæggende problematik og ledeforskel i vores afhandling er dødskommunikation i form af distinktionen død ikke-død. Hvordan denne vælges, konditioneres og hvilke implikationer, det medfører, vil vi præsentere i det følgende. 2.2 Niklas Luhmann og systemteorien Luhmanns teori baserer sig på i forlængelse af blandt andet Talcott Parsons funktionalistiske systemteori 5 at skabe en ny samfundsteori. Men hvor Parsons anskuer systemer som værende egenskaber ved virkeligheden, er systemet i stedet et teoretisk begreb hos Luhmann. Systemet fungerer som en indgangsvinkel ud af flere mulige til at betragte virkeligheden (Fuglsang 2005: 131). Luhmann anskuer således alt i verden som systemer. Han opererer med levende, psykiske og sociale systemer. Det levende system er ikke interessant i denne forbindelse, da det beskriver kroppen og naturen; altså en slags ramme for liv. Det psykiske system er udtryk for bevidstheden. Bevidstheden består ikke af kommunikationselementer men af tanker og forestillinger, og derfor kan den heller ikke selv kommunikere. Men den kan derimod irritere selve kommunikationen forstået på den måde, at bevidstheden kan påvirke kommunikationen og have kausal indflydelse på denne (Kneer & Nassehi 1997: 61f), når tankerne og forestillingerne overtager magten. Endelig er der sociale systemer, som ikke består af mennesker eller ting, men af kommunikation, som skaber sin egen enhed (Luhmann 2003: 33). Ved sociale systemer forstår Luhmann således sammenhængen mellem sociale handlinger, der henviser til hinanden, i form af kommunikation. Det er denne form for systemer, vi vælger at beskæftige os med i afhandlingen. Alle systemer er autopoietiske og selvreferentielle, hvilket vil sige, at de skaber, opretholder og reproducerer sig selv (Luhmann 2003: 25). Det psykiske system er 5 Teorien kan beskrives som funktionel, fordi de sociale handlinger netop forklares ud fra den funktion, de har i forhold til helheden, som kaldes system (Fuglsang 2005: 120). 17

19 eksempelvis autopoietisk og selvreferentielt, idet bevidstheden kontinuerligt er beskæftiget med frembringelse af nye tanker (Kneer & Nassehi 1997: 63) Funktionssystemer og funktionel differentiering Vi vælger blandt andet Luhmann som hovedteoretiker i denne afhandling, fordi han er kommunikationsteoretiker. Ifølge Luhmann består samfundet af kommunikation og kun kommunikation. Samfundet er endvidere opdelt i forskellige funktionssystemer, der reproducerer sig selv gennem kommunikationen og lukker sig over for andre systemer (Andersen 2002: 27). Funktionssystemernes differentieringsform er bestemmende for samfundets type. Luhmann identificerer nutidens samfund som værende hovedsageligt funktionelt differentieret. Det funktionelt differentierede samfund adskiller sig ifølge Luhmann fra den segmentære og den stratifikatoriske differentieringsform, som ikke er typiske i vores type af samfund længere. I den segmentære differentieringsform, opdeles samfundet i ens dele, hvilket for eksempel ses i familier og stammesamfund. Den stratifikatoriske differentieringsform afgrænser derimod samfundet med udgangspunkt i social rang (Kneer & Nassehi 1997: 126ff). Funktionssystemer er sammen med organisationssystemer og interaktionssystemer de tre former, som sociale systemer kan antage (Seidl og Becker 2006: 22f.; Andersen 2002). Der er tilknyttet et symbolsk generaliseret medie til hvert funktionssystem, og igennem dette iagttager systemet verden gennem en systemspecifik binær kode. Disse medier er generelle i den forstand, at de kan være medie for en hvilken som helst form for kommunikation, og de er symbolske, fordi de er kondenserede om enkelte symboler. Når der tales om en binær kode, forstås en entydig dobbelt kode, hvor der skelnes mellem en positiv og negativ værdi (Andersen 2002). Koden kan variere og er også afhængig af systemets type. For eksempel består og reproducerer organisationssystemet og interaktionssystemet sig gennem specifikke former for kommunikation. Interaktionssystemer reproduceres gennem distinktionen nærværende fraværende. Det vil sige, at i kommunikationen tilkendegives deltagernes gensidige tilstedeværelse. Organisationssystemer kommunikerer gennem 18

20 beslutninger og iagttager gennem distinktionen medlem ikke-medlem (Seidl og Becker 2006: 24). Alt ses altså gennem denne distinktion. Som eksempel på et funktionssystem kan det pædagogiske system nævnes. Det har barnet som medie, og den dertilhørende binære kode er bedre dårligere. Når det pædagogiske system perciperer omverden, sker det gennem mediet barn og med en binær kode, der hele tiden vil iagttage fremskridt eller tilbageskridt i form af formens inderside bedre eller formens yderside dårligere. Et andet eksempel er det politiske system, der kommunikerer gennem mediet magt og dermed skelner med udgangspunkt i koden styrer styret i kommunikationen (Andersen & Born 2005: 171). Al kommunikation i dette system omhandler derfor, hvem der styrer, og hvem der bliver styret. Magt er et symbolsk generaliseret medie, fordi alt kan relateres til, hvem der besidder magten. Samtidig er de symbolsk generaliserede medier med til at etablere de binære koder, som afgrænser, hvad systemet kommunikerer om. Det politiske system kan kommunikere om alt via sit medie, men fordi mediet er magt, vil det altid ske gennem koden styrer styret og derfor altid være politisk kommunikation. Organisations- eller interaktionssystemer har ikke deres egne symbolsk generaliserede medier, og de tilbydes derfor at kommunikere med afsæt i funktionssystemernes medier; dette er systemernes kobling til hinanden. Fra funktionssystemer går vi nu til iagttagelse, som er konstituerende for hele forståelsen af, hvordan kommunikation kommunikerer Iagttagelse Som følge af vores socialkonstruktivistiske tilgang bliver begrebet iagttagelse væsentligt, da konstruktion af en genstand er afhængig af, hvordan den bliver iagttaget. Ydermere er Luhmanns iagttagelsesbegreb også centralt i hans måde at tænke forskelle på. En iagttagelse defineres som en indikation inden for rammen af en forskel (Andersen 1999: 119). Iagttagelse er derfor at se noget frem for noget andet; det vil sige at se den ene side af en forskel men ikke den anden (Luhmann 2003: 16). En iagttagelse består hermed af tre komponenter den markerede side, den umarkerede side og forskellen, hvilket kan illustreres således: markeret side umarkeret side 19

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Helheden som omverden - en iagttagelse af den meningsløse kommunikation om Helheden i barnets liv.

Helheden som omverden - en iagttagelse af den meningsløse kommunikation om Helheden i barnets liv. Helheden som omverden - en iagttagelse af den meningsløse kommunikation om Helheden i barnets liv. Nis Peter Nissen, MPA synopsis 2001 Umiddelbart lyder det som noget sludder. Hvordan kan en helhed være

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

- fra sandhed til overskud

- fra sandhed til overskud Nye veje mellem universiteter og erhvervsliv - fra sandhed til overskud Et projekt af Rasmus Bergmann & Peter Andersen Vejleder Rasmus Bie-Olsen Offentlig Administration (OA1) RUC Efterår 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kristoffer Max Baadsgaard Jensen Cand. soc. PKL Niels Thyge Thygesen Institut for Ledelse, Politik og Filosofi STU: 167,924 tegn = 73,8 normalsider

Kristoffer Max Baadsgaard Jensen Cand. soc. PKL Niels Thyge Thygesen Institut for Ledelse, Politik og Filosofi STU: 167,924 tegn = 73,8 normalsider Forandringsledelse i Udlændingeservice Kristoffer Max Baadsgaard Jensen Cand. soc. PKL Niels Thyge Thygesen Institut for Ledelse, Politik og Filosofi STU: 167,924 tegn = 73,8 normalsider Executive summary

Læs mere

Sammen hver for sig. En systemteoretisk analyse af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen. Kandidatafhandling Cand.soc.

Sammen hver for sig. En systemteoretisk analyse af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen. Kandidatafhandling Cand.soc. Sammen hver for sig En systemteoretisk analyse af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Kandidatafhandling Cand.soc.PKL CBS Rebecca Cabo Josefsen & Sofie Mark Vejleder: Holger Højlund

Læs mere

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning FTHF s efteruddannelseskursus 17.9.2015 1 Oplæg og dialog om centrale fokuspunkter og dilemmaer i rapportskrivning. Hvordan kan tale-hørelæreren forme sin rapport,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Strategisk formidling

Strategisk formidling Strategisk formidling En systemteoretisk dekonstruktion og genindførelse John Holmgaard Knudsen Larsen Speciale ved Danmarks Biblioteksskole Vejleder: Michael René Kristiansson Maj 2008 1 ABSTRACT Specialet

Læs mere

1 INDLEDNING: 3 2 ANALYSESTRATEGISKE OVERVEJELSER: 9 3 TEORI 13

1 INDLEDNING: 3 2 ANALYSESTRATEGISKE OVERVEJELSER: 9 3 TEORI 13 1 INDLEDNING: 3 1.1 PROBLEMSTILLING OG PROBLEMFORMULERING: 7 2 ANALYSESTRATEGISKE OVERVEJELSER: 9 2.1 IAGTTAGELSESPOSITION: 9 2.2 TEORETISKE OVERVEJELSER 10 2.3 EMPIRI 10 2.4 ANALYSESTRATEGISKE OVERVEJELSER

Læs mere

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Generelt: I denne opgave omhandler pensum generelt koblingen mellem IT-systemer, som et medium hvorved brugerne af disse systemer udfører sproghandlinger.

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

ABSTRACT... 5 1. INDLEDNING - NYE TIDER, NYE FORVENTNINGER TIL MEDARBEJDEREN... 6 2. LÆSEGUIDE... 9

ABSTRACT... 5 1. INDLEDNING - NYE TIDER, NYE FORVENTNINGER TIL MEDARBEJDEREN... 6 2. LÆSEGUIDE... 9 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 5 1. INDLEDNING - NYE TIDER, NYE FORVENTNINGER TIL MEDARBEJDEREN... 6 1.1. AFHANDLINGENS UDGANGSPUNKT: ORGANISATIONSÆNDRING GENNEM IT... 6 1.2. PROBLEMFORMULERING... 7 1.3.

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer

Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer - En analyse af FOA og LO s kommunikation i det polycentrerede samfund Medier Aftalesystemet Kærlighed Politik Økonomi Udvikling Af Martin Højkjær Larsen Kandidatafhandling

Læs mere

VETERANCENTRET ANERKENDELSENS BETYDNING. Rapport fra Veterancentret: Et kvalitativt indblik i danske veteraners mange forståelser af anerkendelse

VETERANCENTRET ANERKENDELSENS BETYDNING. Rapport fra Veterancentret: Et kvalitativt indblik i danske veteraners mange forståelser af anerkendelse VETERANCENTRET ANERKENDELSENS BETYDNING Rapport fra Veterancentret: Et kvalitativt indblik i danske veteraners mange forståelser af anerkendelse Forord Veteranområdet er et område med mange aktører. Politikere,

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, WORKSHOP PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER

SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, WORKSHOP PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER WORKSHOP EN UNDERSØGELSE AF KØNSKONSTRUKTIONER I NATURFAGENE PÅ MELLEMTRINNET 1 Mads Lund Andersen Kristina Helen Marie

Læs mere

Paradoksale vilkår i tværfaglig kommunikation

Paradoksale vilkår i tværfaglig kommunikation Paradoksale vilkår i tværfaglig kommunikation En systemteoretisk analyse af betydningen af forældres, fysioterapeuters, læreres og socialrådgiveres selvforståelse af deres rolleudøvelse i forhold til tværfagligt

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte Program d.19.4.2013 Kl. 10 Manchester tur- retur Velkommen og rammesætningen af dagen Inspirationer fra turen og hvad betyder det hjemme i de respektive kommuner Nye former for velfærdsledelse 11.20 Stemningsrapport

Læs mere

Indledning...2. Emneafgrænsning...3. Problemformulering...4. Teori og metode...4. Distinktion...6. Kommunikation...7. Individ og samfund...

Indledning...2. Emneafgrænsning...3. Problemformulering...4. Teori og metode...4. Distinktion...6. Kommunikation...7. Individ og samfund... Indledning...2 Emneafgrænsning...3 Problemformulering...4 Teori og metode...4 Distinktion...6 Kommunikation...7 Individ og samfund...8 Analyse...11 Debatfora som organiseret interaktionssystem...11 http://livsstil.jubii.dk/debat/

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Når medarbejdertilfredshed gøres til et ledelsesspørgsmål

Når medarbejdertilfredshed gøres til et ledelsesspørgsmål Når medarbejdertilfredshed gøres til et ledelsesspørgsmål Når En medarbejdertilfredshed analyse af en tilfredshedsundersøgelses gøres et implikationer ledelsesspørgsmål for i Danmarks Radio - En analyse

Læs mere

Bankmanden sidder på en betroet post, og må vise sig tilliden værdig.

Bankmanden sidder på en betroet post, og må vise sig tilliden værdig. Bankmanden sidder på en betroet post, og må vise sig tilliden værdig. Et speciale om Danske Bank s håndtering af finanskrisen set fra et kundeperspektiv. Skrevet af Marie Korsbakke Jensen xxxxxx-xxxx Cand.Soc.PKL

Læs mere

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel At sætte bevægelse i en organisation - 3 vektorer, der gør en forskel Af Christoffer Rude, Arbejdstilsynet juni 2009 Kan systemteori levere praktiske og konstruktive værktøjer til det komplekse kommunikationsarbejde?

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Individet i det senmoderne samfund

Individet i det senmoderne samfund Individet i det senmoderne samfund Antropologi vs. Systemteori Erkendelsens fremskridt betyder for samfundsvidenskaben, at der gøres fremskridt i erkendelsen af betingelserne for erkendelse. Pindsvinet

Læs mere

Elementerne udgør sammen en helhed hvis de står i en bestemt relation til hinanden. (23)

Elementerne udgør sammen en helhed hvis de står i en bestemt relation til hinanden. (23) Georg Kneer og Armin Nassehi Niklas Luhmann - introduktion til teorien om sociale systemer. Hans Reitzels Forlag, 1997 ISBN 8741229088 Af: Birgitte Michelsen og Torben Heikel Vinther Resume Niklas Luhmanns

Læs mere

Kandidatafhandling af Lasse Borum Lunding. Vejledt af Holger Højlund. Cand. Soc. Politisk Kommunikation og Ledelse, Copenhagen Business School 2014

Kandidatafhandling af Lasse Borum Lunding. Vejledt af Holger Højlund. Cand. Soc. Politisk Kommunikation og Ledelse, Copenhagen Business School 2014 Kandidatafhandling af Lasse Borum Lunding Vejledt af Holger Højlund Cand. Soc. Politisk Kommunikation og Ledelse, Copenhagen Business School 2014 Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Antal tegn og

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Abstract. 3. Problemfelt 9. Problemformulering 13. Analysestrategi og teori 15. Empiristrategi 41. Analyse indledning 49. Stress som begreb 53

Abstract. 3. Problemfelt 9. Problemformulering 13. Analysestrategi og teori 15. Empiristrategi 41. Analyse indledning 49. Stress som begreb 53 The theme of this thesis is the ongoing discussion of defining stress as a phenomenon. Throughout the last decade, a significant part of the debate has evolved around the issue of trying to establish some

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Fagforeningen i det senmoderne

Fagforeningen i det senmoderne Fagforeningen i det senmoderne - en analyse af 3F s og HK s selvfremstilling Kandidatafhandling i Politisk Kommunikation og Ledelse (Cand.soc.) Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Filosofi

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

TRE KOMMUNIKATIVE NIVEAUER

TRE KOMMUNIKATIVE NIVEAUER TRE KOMMUNIKATIVE NIVEAUER Kommunikation er helt grundlæggende er operationsform for sociale systemer, og består i tegnudveksling gennem en givent fysisk kanal. Selv tale kan beskrives som sådan i og med

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres. Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School

Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres. Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Fra velfærdsstat til velfærdssamfund Velfærdsmiks Velfærdspluralisme Big

Læs mere

Balance mellem arbejdsliv og familieliv belyst gennem en semantisk analysestrategi

Balance mellem arbejdsliv og familieliv belyst gennem en semantisk analysestrategi Balance mellem arbejdsliv og familieliv belyst gennem en semantisk analysestrategi Balance between work and family illustrated through a semantic analysis Tanja Vilhof Kandidatafhandling Aflevering d.

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb Mobning under lup Et mobbeoffer, en skurk, en næsepillende tilskuer og en uduelig leder. En stærk, en svag. Måske er diskursen og de mulige positioner i psykologernes tilgang til mobning ikke så konstruktive.

Læs mere

Det økonomiske menneske

Det økonomiske menneske Det økonomiske menneske Et filosofisk og systemteoretisk essay over Homo Economicus, markedsværdierne og den økonomiske rationalitet (udkommer 2015) Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Indhold Indledning

Læs mere

Baggrundsnote om logiske operatorer

Baggrundsnote om logiske operatorer Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

En systemteoretisk analyse af partnerskabsbegrebets muligheder

En systemteoretisk analyse af partnerskabsbegrebets muligheder En systemteoretisk analyse af partnerskabsbegrebets muligheder Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Roskilde Universitet 2011 / 2012 af Sofie Ustrup Christensen Vejledere: Boel Jørgensen

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Evaluering i natur og samfund

Evaluering i natur og samfund Evaluering i natur og samfund Ordet evaluering er hver mands eje. Alle evaluerer. Projekter, programmer, politikker, love, ledere, medarbejdere, elever evalueres. Vi har Danmarks Evalueringsinstitut og

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

AT VÆRE KØN ELLER IKKE AT VÆRE

AT VÆRE KØN ELLER IKKE AT VÆRE AT VÆRE KØN ELLER IKKE AT VÆRE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE BASISSTUDIUM HUS 19.1, 3. SEMESTER 2011 AFLEVERET 21-12-2011 GRUPPE 5: AF: JOSEFINE SKOVGAARD HANSEN, SEBASTIAN BRERUP, RONNI F. NORDSTRØM, MAJA

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Emergensen af den tredje sektor i Danmark

Emergensen af den tredje sektor i Danmark Emergensen af den tredje sektor i Danmark Birgit V. Lindberg, Ph.D. stipendiat Copenhagen Business School Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Disposition Introduktion Uafhængighedsstrategier i Frivillige

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

paradoks magt italesættelse kommunikation semantik magt styring etikette tillid repræsentation ledelsesrum Kriger/diplomat? kondenseret mening

paradoks magt italesættelse kommunikation semantik magt styring etikette tillid repræsentation ledelsesrum Kriger/diplomat? kondenseret mening semantik figuration etikette kondenseret mening tillid italesættelse Kriger/diplomat? En diagnose af lederen i det danske Forsvar teknologi magt kommunikation repræsentation paradoks hierarki styring iagttagelse

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Resumé Denne afhandling handler om social differentiering og kulturel praksis i gymnasiet, og om gymnasielevernes arbejde med at finde sig til rette i gymnasiet. Om relationen mellem social klasse og uddannelse,

Læs mere