DYBBØL Region Sønderjylland-Schleswig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DYBBØL 1864-2014. Region Sønderjylland-Schleswig"

Transkript

1 DYBBØL REGION S ØNDERJYLLAND - SCHLESWIG Region Sønderjylland-Schleswig

2 Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel Fax December 2013 Vi fraskriver os ethvert ansvar for fuldstændigheden af oplysningerne! ISBN.nr.:

3 Dybbøl Indledning Siden grundlæggelsen i 1997 har Region Sønderjylland-Schleswig arbejdet for et forbedret samarbejde mellem de grænsenære kommuner, for et grænseoverskridende arbejdsmarked, en sprogpolitik der støtter op omkring interessen for nabosproget og for en tættere kontakt borgerne imellem. De seneste år har vi udgivet en lille brochure i juletiden, der tog danske og tyske emner op f.eks. en fest- og helligdagsoversigt eller vores sanghæfte, der bruges flittigt til dansk-tyske arrangementer. I april 2014 vil det være 150 år siden, slaget ved Dybbøl fandt sted. Et slag mellem Danmark på den ene side, Preussen og Østrig på den anden. Det danske nederlag har som kun få andre begivenheder i nyere tid præget det Danmark, vi kender i dag. Formålet med den foreliggende publikation omkring 1864 er blandt andet, at give et kort overblik over Samtidigt vil vi fortælle om hvad 1864 betyder anno Man har således siden 1864 talt meget om småstatsmentalitet og en hang til at agere forsigtigt på den internationale scene. Samtidigt blev 1864 også starten på det moderne projekt, på demokratisering og parlamentarisme, en proces, der fik sit højdepunkt med Påskekrisen i 1920 * (se faktaboks) og indskrænkelsen af monarkens politiske indflydelse er, ved siden af besættelsestiden, det historiske emne, der er blevet udgivet flest bøger om i Danmark. På den tyske side indtager emnet på ingen måde samme plads i historieskrivningen ses her som den første ud af tre samlingskrige. Krigen mod Østrig i 1866 med slaget ved Königgrätz og især 1871 mod Frankrig har optaget sindene mere end krigen mod Danmark. Denne forskel ligger både begrundet i landenes størrelse og i de konsekvenser, krigen førte med sig på hver side. I Danmark bliver 150-års dagen for slaget ved Dybbøl markeret ikke alene på selve dagen. Allerede fra efteråret 2013, og især foråret 2014,

4 afholdes der diverse arrangementer. Der er planlagt udstillinger, konferencer og sammenkomster for unge. Man kan cykle langs med de gamle slagmarker og der udgives bøger og turguides. Nutidens historieinteresserede kan bevæge sig rundt i landskabet ved hjælp af mobilen og QR-koder, der linker op til lydfiler og baggrundsmateriale. Der er mange aktører på banen. De historiske foreninger og museerne er selvfølgeligt velrepræsenterede, men også i Region Syddanmarks og kommunernes regi gennemføres der diverse aktiviteter. Nogle aktører fremhæver, at 1864-markeringen anno 2014 er en dansktysk begivenhed, der primært skal fremhæve det, vi har til fælles. Man ønsker at se udover selve militærslaget og på det gode dansk-tyske samarbejde i dag og i fremtiden. Andre siger, at der nu engang er uforenelige aspekter i den dansk-tyske historie, og dette bør man acceptere. Der hersker dog enighed om, at de menneskelige tab på dansk og tysk side gør det til en helt central opgave at behandle emnet med respekt for de omkomne og deres familier. 150 året for Slaget ved Dybbøl skal ikke fejres, men markeres, fremhæves der i diskussionerne. Der sker meget i det kommende år og vi henviser til de hjemmesider, hvor man selv kan gå hen og finde flere informationer. Vi gør også opmærksom på bøger og hjemmesider med baggrundsinformation, som vi finder særligt relevante. Alle oversigter skal ses som et meget lille udpluk og forhåbentligt give lyst til at læse videre om Vi har lagt særlig vægt på at give informationer til vores tyske læsere, netop for at få 1864 ud til den tyske side. For det er det, vi er her for: Åbne op for en større forståelse mellem danskere og tyskere, ikke mindst igennem indblik i, hvad der rører sig på den anden side af grænsen. Og 1864-jubilæet er, for de sønderjyske kommuners vedkommende, et stort punkt på dagsordenen i Hvorfor det er sådan, vil vi gerne besvare i denne publikation. God læselyst!

5 Den 1. Slesvigske krig og de nationale strømninger siden 1830 erne Tanker om demokrati og nationernes selvbestemmelsesret bredte sig fra oplyste kredse i Frankrig, England og Amerika videre rundt i Europa. For den danske helstat, der indtil 1814 også omfattede Norge, betød dette, at der i hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg gradvist skete en politisering af større befolkningsdele. Uwe Jens Lornsen udsendte i 1831 sit skrift Ueber das Verfassungswerk in Schleswigholstein, hvor han krævede nogle juridiske reformer i helstaten og en større grad af selvstændighed for hertugdømmerne Slesvig og Holsten. En nationalliberal bevægelse dannedes i hertugdømmerne, og ideen om en selvstændig stat Slesvig-Holsten udbredtes. Mellem 1848 og 1851 kæmpede liberale, tysksindede slesvig-holstenere - med opbakning af nogle tyske stater for løsrivelse af Danmark og en selvstændig slesvig-holstensk stat. Den danske helstat stod dog stærkest i den 1. Slesvigske krig * idet stormagterne var mest interesserede i en uændret situation hvad angik hertugdømmernes tilhørsfold. De forfatningsretslige problemer var dermed langtfra løst. Den danske helstat blev mere og mere til en utidssvarende konstruktion. Den danske konge havde som hertug af Holsten sæde i Det tyske Forbund. Den danske konge havde forpligtet sig til en samlet forfatning for helstaten, uden dog yderligere at inkorporere hverken Slesvig eller Holsten. Det blev et problem i en tid, som blev mere og mere præget af den nationale stemning. Med Helstatsforfatningen fra 1855 forsøgte man at klare problemet, men den var, modsat den liberale Junigrundlov * fra 1849, meget konservativmonarkistisk præget. Holsten erklærede Helstatsforfatningen fra 1855 ugyldigt, hvilket medførte, at der reelt ikke var nogen aktuel lovgivning. Den danske regering vendte sig væk fra Holsten og Lauenburg og tilbage til ideen om Danmark til Ejderen, dvs. en reel indlemmelse af hertugdømmet Slesvig i Danmark. Novemberforfatningen * fra 1863 var

6 udtryk for denne holdning. Her blev der indført fælles rigsråd for Danmark og Slesvig. Dette blev opfattet som provokation i Europa og i modstrid med tidligere tilsagn om at lade hertugdømmernes status uantastet. Den 2. Slesvigske krig Blandt andet den stejle danske holdning med vedtagelsen af Novemberforfatningen førte til den 2. Slesvigske krig. Krigsudbruddet kan dog næppe koges ned til en enkelt udløser, men begrundes i et uheldigt sammentræf af flere årsager. Det uafklarede forfatningsspørgsmål, arvefølge-stridigheder og en politisk ledelse med begrænset diplomatisk sans og ikke mindst den nationalt ophedede stemning kan nævnes blandt de intern-danske udløsere. Samtidigt befandt Danmark sig i en international isoleret position hvor det goodwill, der havde været medvirkende til våbenhvilen efter 1. Slesvigske krig, ikke længere var til stede. Den danske sprogpolitik i hertugdømmerne i 1850erne havde ført til kraftig modstand i tysksprogede dele af befolkningen, og de nationale spændinger blev også set i udlandet. Staten Preussen, der tidligere kun havde været en mindre betydningsfuld tysk småstat, fik ambitioner om at samle de tysker stater under et samlet tag. Sammen med Østrig erklærede man et ultimatum overfor Danmark om at ophæve Novemberforfatningen, hvilket regeringen ikke gik ind på. Fra starten af februar 1864 indmarcherede tropperne i hertugdømmerne. Slaget ved Dybbøl 18. april 1864 Tidligt klokken fire om morgenen den 18. april 1864 var der stille. Så begyndte lærkerne at synge og helvede brød løs. Tom Buk-Swienty kommer i sin bog Slagtebænk Dybbøl så tæt på de involverede, som

7 overholdet muligt. Han fortæller om selve slaget, om dens politiske baggrund, og lader samtidigt soldaterne komme til orde via dagbøger, breve og andet materiale. Bogen danner basis for filmen 1864, den dyreste film, Danmarks Radio nogensinde har produceret, og som planlægges at få premiere i efteråret Om lærkerne virkeligt sang lige inden preusserne begyndte på deres bombardement af skanserne ved Dybbøl, er uklart. Buk-Swienty skriver, at der har været lignende fortællinger fra andre store militærslag, eksempelvis under 1. verdenskrig. Sikkert er dog, at danskerne var i en yderst svag position lige fra starten af. I februar 1864 blev de danske tropper nødt til at rømme Dannevirke ved Slesvig. Tropperne blev sendt op til Als, og de blev mødt af et trist billede. Skanserne var i dårlig stand idet der ikke var blevet gjort noget for vedligeholdelsen, og soldaterne skulle forberede skanserne så godt som de kunne. Fra marts af begyndt preusserne med deres offensiv mod skanserne ved Dybbøl, og om natten skulle soldaterne udbedre skanserne til det næste slag. Samtidigt rykkede preusserne fremad og gravede skyttegrave tættere og tættere på skanserne. Deres moderne våben havde en længere rækkevidde en de forældede danske. Frustrationen over at se fjenden rykke tættere på, men ikke at være i stand til at ramme, blandet med træthed grundet nattens skanse-oprydninger, gjorde sit til nederlaget. Dertil kom den talmæssigt langt overlegne preussiskøstrigske hær. Selve bombardementet varede til fra klokken fire til ti. Derefter kom der stormløb mod skanserne. Efter slaget havde Danmark tabt cirka mand, Preussen Der kurserer mange myter om Dybbøl. Det, der dog knækkede ryggen på den danske hær, var ikke bagladegeværet, men de politiske beslutningstageres overvejelser og beslutninger. Man forbød hæren at trække sig tilbage. Man forstod ikke at fjendens taktik gik ud på at udslette hæren og ikke at besætte geografisk område. Man mente, at en modig dansk kamp ville sikre bedre udgangsbetingelser ved fredskonferencen i London. Men ved fredskonferencen gjorde den usmidige danske holdning sig igen gældende, og efter at have afvist at få et delt hertugdømme Slesvig

8 lidt nord for den nuværende grænse, fortsatte krigen med det resultat, at Danmark helt mistede hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg. Betydningen af 1864-nederlaget op til i dag Efter nederlaget i 1864 havde Danmark reelt mistet en tredjedel af sit areal. Preussen derimod var kommet et afgørende skridt videre i sin plan om at samle de tyske stater, og krigen 1866 mod Østrig afgjorde, at det blev den lilletyske model uden Østrig. Der hersker enighed om, at 1864-nederlaget betød en omfattende ændring i den danske selvopfattelse. Man blev småstat og agerede som sådan på den internationale politiske scene. Derunder hører både neutralitetspolitikken under 1. verdenskrig, samarbejdspolitikken under 2. verdenskrig, men også den såkaldte fodnotepolitik i 1980erne. Småstatspolitikken havde også indflydelse på danskernes selvopfattelse. Samtidigt fik den også indflydelse på det syn man havde på Danmark udefra. Især i Tyskland efter 2. verdenskrig blev Danmark opfattet som drømmelandet par excellence lille, fredeligt, med landbrug frem for industri og et socialdemokratisk system med plads til alle. Hvad udad tabes, skal indad vindes. Med denne sætning, der oprindeligt havde en anden ordlyd, beskrives ofte det nationale projekt, som Danmark gik i gang med efter krigen. Med afståelsen af hertugdømmerne Holsten, Slesvig og Lauenburg kunne det nationale projekt for alvor tage fat. I kongeriget blev det danske fællesskab styrket, og ikke mindst sønderjydernes skæbne efter 1867 spillede med ind. Politisk aktive sønderjyder flygtede over Kongeå-grænsen og den preussiske sprogpolitik i hertugdømmerne efter 1867 fik sønderjyderne til at stejle og blive bevidst om deres nationale og sproglige tilhørsforhold til Danmark. Først efter tabet af hertugdømmerne tog det nationale projekt for alvor fat. Hedeopdyrkning og intensiveringen af landbruget, parlamentarisme og demokrati kan ses som to sider af samme sag, da Danmark først

9 efter 1864 blev en egentlig nationalstat med en homogen befolkning. Også rent sprogligt betød afståelsen af hertugdømmerne meget idet tysk reelt ikke længere spillede nogen rolle. Som historikeren Uffe Østergaard skriver: Den tidligere udbredte flersprogethed gik i glemmebogen. Ich bin ein Däne. Ich will ein Däne sein, sang tysktalende, loyale underofficerer i skanserne på Dybbøl. Efter 1864 blev det at være dansker noget, man kun kunne være på dansk. Politisk, kulturelt og økonomisk markerede 1864 et skarpt skel (Jahnke, Fabricius Møller, Historiens lange skygger, side 39). For Danmark fik 1864 alt overvejende positive konsekvenser, skriver Østergaard: Det nationale projekt lykkedes, man fik en velfungerende, samlet nationalstat med sund økonomi og vækst. Østergaard trækker også nogle konklusioner i forhold til de konsekvenser, Dybbøl fik for Preussen / Tyskland. Han pointerer, at krigen for Tyskland på lang sigt fik dårlige konsekvenser. For Slesvig- Holsten ligger det på hånden, da man efter krigen var blevet til en marginaliseret provins i et stort tysk rige. For hele Tysklands vedkommende betød udfaldet af krigen og de efterfølgende i 1866 og 1871, at nationen samledes. Men, som han skriver, Tyskland blev Europas urolige centrum: Det lilletyske Stortyskland var en brovtende kæmpe, som var usikker på sig selv ( ). (Jahnke, Fabricius Møller, Historiens lange skygger, side 33). Denne storhed, blandet med usikkerhed, hørte med til udløserne af 1.verdenskrig. Versaillesfreden og reparationsbetalingerne i 1920erne resulterede igen i en indenrigspolitisk situation, der begunstigede Hitlers magtovertagelse. Østergaard skriver, uden 1864 ingen Hitler, kan man lidt tilspidset sige. (Jahnke, Fabricius Møller, Historiens lange skygger, side 34). Man behøver ikke at være enig i disse scenarier, men de er værd at tænke over.

10 Påskekrisen 1920: Dansk politisk krise, der opstod i slutningen af marts Krisen udløstes af uenighed om det sønderjyske grænsespørgsmål mellem den socialdemokratisk støttede radikale regering på den ene side og den borgerlige opposition i Folketinget og kongen, Christian 10., på den anden. Kilde: Læs mere: Tage Kaarsted, Påskekrisen Århus 1968 Den 1. Slesvigske krig eller Treårskrigen: Etableringen af den provisoriske regering i hertugdømmerne opfattedes fra dansk side som et forræderisk oprør, og den nationale konflikt i den danske helstat ændrede karakter. Det klare fjendebillede af tyskerne bidrog i høj grad til at befæste en national fællesskabsfølelse i den danske befolkning, og resultatet blev Treårskrigen (1. Slesvigske Krig). Den blev både en borgerkrig og en krig mellem Danmark og Det Tyske Forbund. Kilde: Junigrundloven: Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849, Danmarks første frie grundlov; markerer overgangen fra enevælde (iht. Kongeloven af 1665) til repræsentativt folkestyre. Den nugældende Grundlov af 1953 går i opbygning og indhold tilbage til Junigrundloven. Kilde: Novemberforfatningen: Grundlov for Danmarks og Slesvigs fællesanliggender ( ) afløste Helstatsforfatningen af Ved at gøre Slesvig til en del af kongeriget var loven udtryk for den ejderpolitiske linje, som regeringen C.C. Hall var slået ind på, efter at regeringens balancepolitik over for slesvig-holstenerne og de tyske magter var brudt sammen. Kilde:

11 Arrangementer omkring jubilæet Historiecenter Dybbøl Bankes side: Sønderborg Erhverv- og Turistcenter er tovholder for en række arrangementer i forbindelse med 150-årsdagen for krigen: (dansk, tysk og engelsk) Siden for Region Syddanmarks Interreg-projekt omkring Dybbøl 2014 med kalender for arrangementer: og (dansk og tysk) Se også dagspressen!

12 Bøger Bang, Herman: Tine. Originaludgave 1889 Bohn, Robert og Uwe Danker: Schleswig-Holstein. Geschichte auf den Punkt gebracht. Neumünster 2008 Buk-Swienty, Tom: Dommedag Als juni København 2010 Buk-Swienty, Tom: Schlachtbank Düppel: 18. April Die Geschichte einer Schlacht. Berlin 2011 Buk-Swienty, Tom: Slagtebænk Dybbøl. København 2008 Buk-Swienty, Tom: 1864 i billeder, København 2012 Fontane, Theodor: Der Schleswig-Holsteinische Krieg im Jahre Originaludgave 1866 Hansen, Hans-Ole / Historiecenter Dybbøl Banke (udg.): Guide til Rute Dybbøl 2012 Hansen, Hans Schultz, Lars N. Henningsen og Carsten Porskrog Rasmussen (red.): Sønderjyllands Historie Bind 1, Aabenraa 2009 Hansen, Hans Schultz og Henrik Becker-Christensen: Sønderjyllands Historie Bind 2, Aabenraa 2009 Jahnke, Carsten, Jes Fabricius Møller (udg.): 1864 og historiens lange skygger und der lange Schatten der Geschichte. Husum 2012 Lange, Ulrich (udg.): Geschichte Schleswig Holsteins. Von den Anfängen zur Gegenwart, 2. Auflage, Neumünster 2003 Sauntved, Jakob Kidde og Jakob Eberhardt: Jyllands Postens Forlag 2007 Sørensen, Erik Ingemann: En guide i krigens fodspor. København 2013

13 Informationer på nettet Bidrag i radioen / Norddeutscher Rundfunk. Aarhus Universitet driver siden. Der er mange sider om bl.a. slaget ved Dybbøl. Novemberforfatningen kan læses i sin fulde ordlyd. Der er oprettet temasider om 1864 i anledning af jubilæet. Næsten daglige opdateringer med historiske avisartikler fra 1863 og Dansk-tysk historieprojekt med historiefaglige artikler især af relevans for grænselandet. På dansk og tysk. Historisk Samfund for Sønderjylland: Historieforeningen byder på mange arrangementer, se hjemmesiden og foreningens facebook-profil. Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte: Den tyske regionalhistoriske forening for Schleswig-Holstein. Historiecenter Dybbøl Banke. Historiecentret informerer omkring arrangementer, se hjemmesiden og centrets facebook-profil.

nr. 200 marts 2014 tema: 1864

nr. 200 marts 2014 tema: 1864 nr. 200 marts 2014 tema: 1864 Indhold Nyt fra bestyrelsen... 3 Nyt fra fagkonsulenten... 5 Referat fra generalforsamling i november 2013... 7 Præsentation af artiklerne... 10 Inge Adriansen: Anden Slesvigske

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede.

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede. De Slesvigske Krige 1848 og 1864 Slægtshistorie De Slesvigske Krige 1848-1864 Sammenskrevet af Leif Christensen, 1. december 2010 I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark,

Læs mere

Første Slesvigske Krig 1848-1851

Første Slesvigske Krig 1848-1851 Inge Adriansen og Jens Ole Christensen Første Slesvigske Krig 1848-1851 Kort over den danske helstat efter Englandskrigene bestående af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Læs mere

hvem ejer den sønderjyske historie? magasin for mindretal, sprog og kultur Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne

hvem ejer den sønderjyske historie? magasin for mindretal, sprog og kultur Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne nr. 6 / december 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur hvem ejer den sønderjyske historie? Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne 2 nr. 6 / december 2011 indhold Hvem ejer den

Læs mere

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND nr. 6 / december 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur SSF: FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND MELLEM EJDEREN OG ELBEN. PÅ REJSE I DITMARSKEN 2 nr. 6 / december 2013 INDHOLD

Læs mere

Anette Warring HISTORIE, MAGT OG IDENTITET AARHUS UNIVERSITETSFORLAG GRU N D L O V S F E J R I N G E R GEN N E M 1 5 0 Å R

Anette Warring HISTORIE, MAGT OG IDENTITET AARHUS UNIVERSITETSFORLAG GRU N D L O V S F E J R I N G E R GEN N E M 1 5 0 Å R Anette Warring HISTORIE, MAGT OG IDENTITET GRU N D L O V S F E J R I N G E R GEN N E M 1 5 0 Å R AARHUS UNIVERSITETSFORLAG historie, magt og identitet Grundlovsfejringer gennem 150 år MAGTUDREDNINGEN Folketinget

Læs mere

DE SLESVIGSKE KRIGE. Frede Lauritsen

DE SLESVIGSKE KRIGE. Frede Lauritsen DE SLESVIGSKE KRIGE Frede Lauritsen 2 Indholdsfortegnelse: Titelblad Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord Side 3 Årene før Første Slesvigske Krig Side 4-5 Danmarks Riges Grundlov Side 6-7 Første Slesvigske

Læs mere

Gør Sydslesvig. Danmark større? F LKE VIRKE. Vi gør Danmark lidt større. At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive sig selv

Gør Sydslesvig. Danmark større? F LKE VIRKE. Vi gør Danmark lidt større. At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive sig selv Nr. 4 69. årgang F LKE Social, kulturel og politisk oplysning VIRKE Gør Sydslesvig Danmark større? November - December - Januar 2014 3 At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive

Læs mere

25 års Jubilæumshæfte

25 års Jubilæumshæfte 25 års Jubilæumshæfte Udgiver: Historiske Foredragsforening Odense Hjemmeside: http://www.foredragsforening.dk/ Tryk: CopyShop, Odense År: 2011 Oplag: 100 eksemplarer Bestyrelsen i 2011 Formand: cand.mag.

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

2. Nationalfølelse og fællessang I 1800-tallet begyndte forestillingen om nationen og det nationale fællesskab over hele Europa at få afgørende

2. Nationalfølelse og fællessang I 1800-tallet begyndte forestillingen om nationen og det nationale fællesskab over hele Europa at få afgørende 1. Indledning Den røde tråd for projektet er at undersøge, hvordan nationalfølelse kommer til udtryk i lyriske sangtekster fra den nationalromantiske periode under treårskrigen 1848-1850 og knap hundrede

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

nr. 5 / oktober 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur straffelejren lykke er et vi modersmålet i et grænseland

nr. 5 / oktober 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur straffelejren lykke er et vi modersmålet i et grænseland nr. 5 / oktober 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur straffelejren lykke er et vi modersmålet i et grænseland 2 nr. 5 / oktober 2011 indhold sprog og kultur STRAFFELEJREN Efter befrielsen

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring!

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring! Tid til forandring? Et nyt skoleår hvor tingene er, som de plejer at være; men samtidig et skoleår hvor vi skal forberede os på det nye og anderledes, som kommer næste år. 2005 byder på store forandringer,

Læs mere

Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45

Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Martin Bo Nørregård Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Nr. 61 Flensborg

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Interview med Stop krigen mod Libyen 09 Krigen i Libyen v. Isak Krab Koed 13 Duellen Kan liberalismen gradbøjes 18 Reportage fra Introkurset 20 Hvis jeg

Læs mere

Dansk-tyske relationer i grænselandet siden 1920. Region Sønderjylland - Schleswig

Dansk-tyske relationer i grænselandet siden 1920. Region Sønderjylland - Schleswig Dansk-tyske relationer i grænselandet siden 1920 Region Sønderjylland - Schleswig Ø Tak til Martin Klatt, Dansk Centralbibliotek og Grænseforeningen for hjælpen. Billederne i tidslinjen stammer fra Arkivet

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

Midt i alt det tunge og dystre

Midt i alt det tunge og dystre Midt i alt det tunge og dystre En undersøgelse af kriminalitetsbilledet i Køge, Næstved og Roskilde under den politiløse tid Forfattet af: Kristine Wiewiura Schmidt Lotte Kristine Dysted Ole Rasmus Bonnén

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

Den demokratiske udfordring. Grundtvig som politisk tænker Af Uffe Østergård, professor i europæisk historie, CBS

Den demokratiske udfordring. Grundtvig som politisk tænker Af Uffe Østergård, professor i europæisk historie, CBS TEMA: Den demokratiske udfordring Folkestyre under pres? Af Knud Andersen (V), tidl. amtsborgmester på Bornholm, medlem af Region Hovedstaden 3 Grundtvig som politisk tænker Af Uffe Østergård, professor

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere