31 Vietnamdebat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "31 Vietnamdebat 1965-1972"

Transkript

1 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 31 Vietnamdebat Umiddelbart efter anden verdenskrig erklærede lederen af den kommunistiske befrielsesbevægelse i Vietnam, Ho Chi Min, at Vietnam ville løsrive sig fra det franske kolonistyre. Frankrig afviste dette, og fra 1946 opstod der en krig mellem franske militære enheder og Ho Chi Mins bevægelse (Viet Mihn). Umiddelbart lykkedes det Frankrig at trænge Viet Mihn op i den nordlige del af landet. Skønt krigen var en konflikt mellem Frankrig og Viet Mihn, blev der hurtigt tale om en stedfortræderkrig. Fra 1950 støttede Sovjetunionen og Kina Ho Chi Min, medens USA ydede økonomiske subsidier til Frankrig. I 1954 indtraf der en begivenhed, der skulle få stor betydning for krigen. Viet Mihn tilføjede i maj de franske styrker et knusende nederlag i Dien-Bien-Phu, hvor de franske styrker havde deres hovedkvarter. Dette førte til fredsforhandlinger, der afsluttedes i Genève få måneder senere. Ifølge aftalen blev Vietnam delt ved den 17. breddegrad: Ho Chi Min etablerede Vietnams Demokratiske Republik i den nordlige del af landet, og Ngo Dinh Diem grundlagde republikken Sydvietnam. Fredsaftalen indeholdt et påbud om, at der inden to år skulle afholdes en folkeafstemning med det formål at genforene de to regioner. 1 Folkeafstemning blev ikke afholdt. Asien var i 1950erne én af kerneregionerne i den kolde krig. I 1949 var Kina blevet kommunistisk, og mellem 1950 og 1953 havde Koreakrigen fundet sted. I den vestlige verden eksisterede der en udbredt frygt for, at dele af Asien ville blive kommunistisk. Efter at Frankrig havde lidt nederlag i 1954, begyndte USA derfor at støtte Ngo Dinh Diems regering i Sydvietnam. I 1956 afviste Diem at afholde den aftalte folkeafstemning, og i de følgende år intensiveredes samarbejdet mellem den amerikanske regering og det sydvietnamesiske styre. I slutningen af 1950erne udtalte Diem interesse for en befrielse af Nordvietnam, og samtidig begyndte USA at sende militære rådgivere til Sydvietnam. Den sydlige del af landet befandt sig dog efterhånden i kaos. I 1963 blev Diem myrdet. Året efter indledte USA en række bombetogter mod Nordvietnam, hvorefter Sydvietnam blev ledet af forskellige vestligt orienterede regeringer. I 1960erne øgede USA sin militære tilstedeværelse i Sydvietnam. I begyndelsen af 1962 var der omkring amerikanske militære rådgivere i Vietnam. Under præsident John F. Kennedy (januar 1961-november 1963) øgedes dette antal til Det var dog første under Lyndon B. Johnson (november 1963-januar 1969), at USA officielt gik ind i krigen. Anledningen var et nordvietnamesisk angreb på to amerikanske destroyere. Den amerikanske administration fremstillede angrebet som et uprovokeret angreb på USA. 1 John W. Young, America, Russia and the Cold war, , 1999, s VIETNAMDEBAT

2 DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 2005 Kongressen gav derpå Johnson frie hænder til at håndtere situationen. I marts 1965 ankom de første egentlige militære kampenheder til regionen, hvorpå USA engagerede sig formelt i krigen. Da Nixon overtog præsidentembedet i 1969, havde USA mere end soldater i Vietnam-krigen. Først i 1973 blev der undertegnet en fredsaftale. To år senere måtte det sydvietnamesiske styre bukke under. USA havde tabt sin første krig. 2 Fra USA-sympati til Vietnambevægelse I Danmark opstod der lige som i den øvrige del af den vestlige verden hurtigt modstand mod USA s deltagelse i den sydøstasiatiske konflikt. Allerede i 1965 etableredes den såkaldte Vietnambevægelse, der dog splittedes i flere mindre bevægelser. De to vigtigste var De Danske Vietnamkomiteer og Vietnam 69. Førstnævnte stillede sig kritisk til den amerikanske krig og solidariserede samtidig sig med FNL, der var en betegnelse for den sydvietnamesiske befrielsesfront. Denne del af vietnambevægelsen var kommunistisk orienteret, og det var ikke tilfældigt, at vietnamkomiteerne støttede de såkaldte vietcong er, det vil sige de nordvietnamesiske, kommunistiske guerillaer i krigen mod de amerikanske styrker. I den forbindelse blev der brugt antiamerikanske vendinger. Vietnam 69 var i højere grad tværpolitisk. Således rummede den også personer med tilknytning til Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet. Fælles for De Danske Vietnamkomiteer og Vietnam 1969 var, at de arrangerede demonstrationer og protestmøder vendt mod krigen og USA s andel heri. Det nævnes ofte, at den samlede vietnambevægelse opnåede indflydelse på folketingspartiernes tiltagende kritik af den amerikanske krigsførelse. 3 Den kritik toppede med Folketingets anerkendelse af den nordvietnamesiske regering i efteråret 1972 (mere herom nedenfor). Vietnamkrigen fik ikke nogen direkte betydning for dansk sikkerhedspolitik. Imidlertid gav det amerikanske engagement i krigen anledning til en væsentlig dansk kritik af USA, som belastede det dansk-amerikanske forhold i sidste halvdel af 1960erne og begyndelsen af 1970erne. Nedenfor gives der eksempler på danske reaktioner på Vietnamkrigen. Som nævnt ovenfor var danskernes opfattelser af USA og Sovjetunionen og de to landes statsledere omskiftelige i 1960erne og 1970erne. Skønt det i sommeren 1964 var danskernes opfattelse, at Nikita Khrusjtjov og Lyndon B. 2 Se hertil T.G. Fraser and Donette Murray, America and the World since 1945, 2002, s. 116, 145, 184; John W. Young, America, Russia and the Cold war, , s Den vurdering fremgår af Claus Bryld, Vietnamkrigen i Den Store Danske Encyklopædi, bd. 20, 2001, s , se s. 157 sp. 2. Vietnambevægelsen er grundigt undersøgt i Johs. Nordentoft og Søren Hein Rasmussen, Kampagnen mod Atomvåben og Vietnambevægelsen , s DEL III DÉTENTE

3 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Johnson var lige fredelige, og at ingen af de to statsledere sigtede mod at påbegynde en kernevåbenkrig, mente hele 48 pct. af de adspurgte i oktober 1964, at Johnson gjorde mest for freden. 4 Som sådan var billedet af den amerikanske præsident ganske positivt i første halvdel af 1960erne. Vietnamkrigen betød imidlertid, at synet på USA skiftede. På spørgsmålet, om man var for eller imod den politik Amerika fører i Vietnam svarede 46 pct. i sommeren 1965, at de var imod, medens kun 13 pct. var for. 5 I 1966 var modstanden vokset til at omfatte 51 pct. af de adspurgte, medens tilhængerne var svundet til 10 pct.. Ifølge de to Gallup-undersøgelser var hhv. 49 og 53 pct. af de adspurgte af den opfattelse, at den amerikanske politik medførte en risiko for en ny verdenskrig. 6 Den amerikanske krig blev således betragtet med stor og stigende skepsis af den danske befolkning fra midten af 1960erne. Kritik af USA s tilstedeværelse i Vietnam De toneangivende synspunkter på den amerikanske politik fremgik blandt andet af en tv-høring arrangeret af Danmarks Radio i Den svenske forfatter Sara Lidman udtalte her, at hvis Vesten fremturer i at betragte Vietnams folk som dominobrikker, er der risiko for, at vietnameserne og alverdens fattige hører op med at betragte os vesterlændinge som medmennesker. Selv om Lidman fik en verbal overhaling af udenrigsminister Per Hækkerup, afspejlede hendes kritik formentlig en stor del af danskernes syn på den amerikanske politik. 7 Samme kritik kom til udtryk i Benny Andersens digt Kæmperne fra 1967 om en fattig vietnamesisk bondefamilie, hvis hus, rismarker og familiemedlemmer blev bombet af amerikanske fly, medens amerikanerne forklarede, at de beskyttede familien mod nogle slemme røvere. Andersen: Så kom de fremmede kæmper igen Nu er røverne ude på at bortføre din familie, sagde de til bonden. Men vi skal nok beskytte din familie. Så slog de familien ihjel. Pas nu godt på dig selv, sagde kæmperne til afsked. 4 Ugens Gallup nr. 36, 1964, Præsident Johnson fredens ivrigste forkæmper ; dk/ugens_gallup/pdf_doc/ug_1964_36.pdf. Offentliggjort 10. oktober Set 9. februar Ugens Gallup nr. 28, 1965, Modstand mod Amerikas politik i Vietnam, ugens_gallup/pdf_doc/ug_1965_28.pdf. Offentliggjort 17. juli Set 9. februar Sst., jf. Ugens Gallup nr. 10, 1966, Øget modvilje mod U.S.A. s Vietnam-politik, Offentliggjort 20. marts Set 9. februar Dette er skildret i Nikolaj Bøgh, Hækkerup, 2003, s VIETNAMDEBAT

4 DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 2005 Især må du passe på at røverne ikke kommer og henter dig. - Hvor er røverne, græd bonden. Derovre bag træerne, sagde kæmperne. Manden begravede sin familie. Nu havde han ikke mere at leve for så han lagde sig til at dø. Da han havde lagt sig hørte han en stemme råbe hans navn ovre fra skoven. Hvem er det, råbte bonden. Kan du ikke høre det er din lillebror, svarede stemmen. Jamen lillebror, du er da ikke nogen røver? Nej, lo lillebroderen, hvem har bildt dig det ind? Det har mine beskyttere, de fremmede kæmper. - Kære storbror, lo stemmen, tror du på den slags? Kan du ikke regne ud hvem røverne er? Det er da kæmperne!... Digtet slutter med, at kæmperne slog storebroderen ihjel, hvorpå lillebroderen sammen med sine mænd listede sig efter de fremmede kæmper. 8 Kritikere af krigen forsøgte at dokumentere, at den amerikanske krigsførelse eksempelvis brugen af fragmentationsbomber var i strid med internationale konventioner. Væsentlig var her det internationale Russell Tribunal. Russell Tribunalet, grundlagt i 1966, var et uformelt tribunal etableret på initiativ af den britiske filosof, matematiker og nobelpristager Bertrand Russell. Formålet var at undersøge og dokumentere, hvilke forbrydelser USA begik under Vietnam-krigen. Tribunalet opnåede betydelig international opmærksomhed, fordi det kunne dokumentere, at USA faktisk begik krigsforbrydelser, men også fordi tribunalets præsidium foruden Russell blandt andre bestod af den franske filosof Jean-Paul Sartre. 9 I Danmark var det umiddelbart det nye venstre, der i engagerede sig i tribunalet, og derfor blev det også i første omgang beskyldt for at være en forudsigelig venstrefløjskritik af USA. 10 Men Russell Tribunalet havde ret i en del af kritikken. USA førte en intens krig, og medierne i såvel Danmark som den vestlige verden dokumen- 8 Benny Andersen, Kæmperne, Benny Andersen, Jon Elster, Göran O. Eriksson, Uffe Harder m.fl. (red.), Ord om Vietnam. En international Antologi, 1967, s Juryens medlemmer var desuden blandt andre den franske forfatter Simone de Beauvoir og den eksilpolske historiker Isaac Deutscher, den italienske politiker Lelio Basso og den amerikanske borgerrettighedsforkæmper Stokely Carmichael. Se hertil Ebbe Kløvedal Reich, Efter krigen før freden. Tolv Mands-Minde-Foredrag, 2004, s ; samme, Revolten i Danmark, efterskrift i Mark Kurlansky, Året der rystede verden, 2004, s Således forsøgte statsminister Krag uden held at nedlægge forbud mod tribunal-møde i Roskilde i Ebbe Kløvedal Reich, Efter krigen før freden, s DEL III DÉTENTE

5 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Pentagon-marchen i oktober1967 mod krigen i Vietnam. (LBJ Library) terede gennem fotografier og filmklip de amerikanske krigsforbrydelser. 11 I 1971 fik kritikken af USA yderligere næring. I juni begyndte New York Times offentliggørelsen af en artikelserie baseret på interne rapporter fra det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. Det fremgik, at flere af de hændelser i Vietnamkrigen, der af den amerikanske regering var blevet fremstillet som nordvietnamesiske aggressioner mod amerikanske tropper, reelt havde været gensvar på amerikanske provokationer. Overhovedet blev det godtgjort, at den amerikanske administration før og under Vietnamkrigen havde misinformeret egne borgere og det internationale samfund, og at USA dermed havde ført sine allierede bag lyset, da det anmodede om støtte og sympatitilkendegivelser til de amerikanske krigshandlinger. 12 Den amerikanske regering forsøgte uden held at nedlægge forbud mod udgivelse af de kritiske afsløringer af den amerikanske Vietnampolitik. I Danmark valgte flere landsdækkende aviser at referere afsløringerne som forsidestof og kommentere dem i kritiske lederartikler. 13 Foranlediget af debatten i USA og den ny viden stillede Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti få dage senere forslag i Folketinget om dansk anerkendelse af den nordvietnamesiske regering. VKR-regeringen var afvisende, og Folketinget forkastede forslaget. 14 Umiddelbart efter viste en Gallupundersøgelse, at 31 pct. af de ad- 11 Jeremi Suri, Power and Protest. Global Revolution and the Rise of Detente, 2003, s Richard Crockatt, The Fifty Years War. The United States and the Soviet Union in World Politics, , 1996, s Fx Nixon fik avisserien stoppet (forside), Berlingske Tidende, 16. juni 1971; Retten til at vide det værste (leder), Berlingske Tidende, 16. juni 1971; Nixon og pressefriheden (leder), Berlingske Tidende, 20, juni 1971; Alt om Vietnam kommer frem, Berlingske Tidende, 23. juni 1971; Vil lukke munden på New York Times, Politiken, 16. juni 1971; Nixon kan ikke standse USA s stædige presse (forside), Politiken, 19. juni 1971; Kapløb om sandheden (forside), Politiken, 20. juni 1971; Ud af Vietnam nu! (leder), Politiken, 20. juni 1971; Proces mod New York Times for at standse afsløringer, Information, 16. juni 1971; USA s synderegister (leder), Information, 17. juni 1971, Dommer udsætter afgørelsen om udlevering af rapporten, Information, 18. juni 1971; Enevælde i USA (leder), Information, juni 1971; Baggrunden for de amerikanske bombardementer af Nordvietnam ifølge Pentagons hemmelige rapport, Information, 21. juni To-trinsraket fra oppositionen mod regeringens Vietnampolitik, Politiken, 22. juni 1971; Nordvietnam igen (leder), Berlingske Tidende, 22. juni 1971; Hartling siger nej til Krag om Hanoi, Berlingske Tidende 23. juni 1971; Nyt pres for dansk Hanoi-anerkendelse, Politiken, 21. juni 1971; K.B. Andersen: Poul Hartling er i mindretal i spørgsmålet om Hanoi, Information, 22. juni 1971; 46 folketingsmedlemmer kræver nu amerikansk tilbagetrækning, Information, 24. juni VIETNAMDEBAT

6 DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 2005 spurgte støttede forslaget. 51 pct. vidste ikke, hvad de skulle svare. Blot 18 pct. af de adspurgte var modstander af forslaget. 15 Efter regeringsskriftet få måneder senere vedtog Folketinget at oprette diplomatiske forbindelser med Nordvietnam. 16 I oktober udkom New York Times afsløringer af Pentagonrapporten i dansk oversættelse. 17 I Berlingske Tidende anbefalede den overbeviste NATO-tilhænger og sikkerhedspolitiske kommentator Niels Jørgen Haagerup interesserede læsere at sætte sig ind i og eje den danske udgave. 18 I sidste halvdel af december 1972 blev mange danskeres syn på USA s Vietnampolitik yderligere kritisk. De sidste to uger af året gennemførte USA et stort bombetogt over Hanoi og Haiphong i Nordvietnam. Det førte til en hidtil uset dansk kritik af den amerikanske krig. Hvor Information, Aktuelt og Politiken allerede i efter en massakre ved My Lai havde stillet sig kritisk til amerikansk politik, sluttede Berlingske Tidende sig nu til kritikerne. 19 Ekstra Bladet bragte 23. december 1972 en forside med et billede af Nixon, hvor overskriften lød: STOP DEN GALE MAND. Billedteksten lød: Mens bomberne regner over Vietnam, og har ufattelige lidelser i sit kølvand hos civilbefolkningen, holder præsident Nixon en fredelig jul med sin familie i Florida. Alle medlemmerne skal i kirke juledag. 20 I en nytårsudtalelse kritiserede socialdemokraten K.B. Andersen USA s totalt fejlslagne Vietnampolitik. Hans vurdering var, at krigen ikke kunne vindes militært, men at freden udelukkende kunne sikres gennem politiske forhandlinger. K.B. Andersen benyttede ikke denne kritik til at etablere et fjendebillede af USA, men som eksempelvis K. Helveg Petersen (jf. nedenfor), Bodil Koch 21 og Frode Jakobsen 22 stillede han sig alene afvisende over for USA s krig i Vietnam. Den USA-kritik der blev formuleret i midten af 15 Ugens Gallup nr. 28, 1971, Relativt flertal for diplomatisk anerkendelse af Hanoi-regeringen ; Offentliggjort 5. september Set 7. januar Erklæring af statsminister J.O. Krag, Folketingsårbog (1972), s , her s. 33; jf. Nikolaj Petersen, Europæisk og globalt engagement , s Pentagonrapporten som offentliggjort af NEW YORK TIMES, bd. I-III, Samleren, Niels Jørgen Haagerup, Pentagon-papirerne er kommet på dansk, Berlingske Tidende, 28. oktober 1971; jf. også Frede Madsens positive omtale USA i Vietnam, Politiken, 6. november Det første skridt (leder), Berlingske Tidende, 24. december Der var ikke tale om nogen fordømmelse af den amerikanske krigsførelse, men snarere en opfordring til USA om at udvise largesse. Dette og det ovenstående er i det væsentlige baseret på Kenneth Lund, Papirkrigerne: Pressens Vietnamkrig , Klaus Petersen & Nils Arne Sørensen (red.), Den kolde krig på hjemmefronten, 2004, s Ekstra Bladet (forside), 23. december Optrykt i Gregers Dirckinck-Holmsfeld, Hårde tider forude (Den nye Danmarkskrønike, bd. 1), 2001, s Vagn Dybdahl, Koch, Bodil, Dansk Biografisk Leksikon, bd. 8, 1981, s Svend Ove Gade, Frode Jakobsen. En biografi, 2004, eksempelvis s. 440, 448, 450. Om Frode Jakobsens syn på Vietnamkrigen og den amerikanske politik se erindringsbogen Jeg vil være en fugl før jeg dør, 1979, s DEL III DÉTENTE

7 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG dansk politik, og som fandt støtte i store dele af befolkningen, 23 var formodentlig udtryk for en skuffelse over, at Danmarks store alliancepartner overtrådte almindeligt vedtagne regler for konflikthåndtering og krigsførelse. 24 Skønt Danmark på samme tidspunkt støttede NATO s og USA s afspændingspolitik over for Sovjetunionen, markerer januar 1973 det absolutte lavpunkt i efterkrigstidens dansk-amerikanske forhold Ugens Gallup nr. 17, 1967, Hvem har skylden for Vietnam-krigens fortsættelse? ; Offentliggjort offentliggjort 21. maj Set 17. januar Ugens Gallup nr. 3, 1968, Hvem forhindrer forhandlingerne i Vietnam? ; Offentliggjort 21. januar Set 17. januar Ugens Gallup nr. 12, 1972, Ingen tro på USA s sag i Syd-Vietnam ; Offentliggjort 9. april Set 17. januar Jf. Humanitær Folkeret. Tekstsamling om humanitær folkeret under væbnede konflikter, Regeringens Røde Kors-udvalg, Nikolaj Petersen, Europæisk og globalt engagement , s. 153; jf. kapitel 56. VIETNAMDEBAT

8

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

Uncle Sam, John Bull og Bjørnen

Uncle Sam, John Bull og Bjørnen Uncle Sam, John Bull og Bjørnen En analyse af stormagternes politik overfor Danmark samt disses indflydelse på dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik 1945-1955. Speciale udarbejdet af: Kim Drejer Nielsen

Læs mere

Dansk sikkerhedspolitik 1979-1991 Den sikkerhedspolitiske debat

Dansk sikkerhedspolitik 1979-1991 Den sikkerhedspolitiske debat DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Dansk sikkerhedspolitik 1979-1991 Den sikkerhedspolitiske debat 61 Baggrund Sikkerhedspolitikken fik en mere fremtrædende placering i den offentlige debat i 1980erne, end tilfældet

Læs mere

60 ÅRSDAG FOR SEJR I KOREAKRIGEN 60 ÅR MED VÅBENHVILE - UDEN FRED

60 ÅRSDAG FOR SEJR I KOREAKRIGEN 60 ÅR MED VÅBENHVILE - UDEN FRED AUGUST 2013 60 ÅRSDAG FOR SEJR I KOREAKRIGEN 60 ÅR MED VÅBENHVILE - UDEN FRED 1 Særligt Arirang show vises i disse dage på 1. maj stadion i Pyongyang i anledning af 60-årsdagen for våbenhvilen og DDF Koreas

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

I1950 erne og 60 erne var Jan-bøgerne en af de mange ting, der satte skel

I1950 erne og 60 erne var Jan-bøgerne en af de mange ting, der satte skel Den kolde krig på hjemmefronten. En indledning Af Klaus Petersen & Nils Arne Sørensen I1950 erne og 60 erne var Jan-bøgerne en af de mange ting, der satte skel mellem lærere og elever i danske skoler.

Læs mere

Pro Memoria: Atombomben er vor ven

Pro Memoria: Atombomben er vor ven Pro Memoria: Atombomben er vor ven DEN DANSKE REGERINGS STILLINGTAGEN TIL OG REAKTIONER PÅ ATOMVÅBNENES INTEGRATION I NATOS FORSVARSSTRATEGI 1949-1956 AF JONATHAN SØBORG AGGER OG LASSE WOLSGÅRD En af de

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Havnearbejdere i Strassbourg 16. januar 2005 EUROPAS ARBEJDERE SLÅR TILBAGE Nr. 2 10. årg. 2006 20. januar - 2. februar Støttepris 12 kr. TEMA: ANTIKOMMUNISME Den store parlamentariske

Læs mere

Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres

Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres INTERSOL NR. 117 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY December 2013 Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres Ingen arbejdere i Pakistan er så groft udbyttede som de, der arbejder

Læs mere

Iraks fremtid - er fred en mulighed?

Iraks fremtid - er fred en mulighed? Iraks fremtid - er fred en mulighed? Besøg af irakisk delegation i Danmark 27.-31. august 2007 Hvem er min fjende? Det menneske, hvis historie jeg endnu ikke har hørt ( Longfellow, citeret af Canon Andrew

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Efter valget hvad nu?

Efter valget hvad nu? d e c e m b e r 2 0 07. n r. 2 2 3. 2 5. Å R G A N G Efter valget hvad nu? L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R f r a n k r i g c i v i l u ly d i g h e d m o d s p r o gt e s t a f g h a n i s ta n s

Læs mere

Den 31. juli 1961 fremlagde Jens Otto

Den 31. juli 1961 fremlagde Jens Otto 60 Et overnationalt Europa Valget havde ikke været let, fordi det var et valg mellem følelser og forstand. De europæiske Fællesskaber var 25. marts 1957 blevet etableret af Benelux-landene, Frankrig, Tyskland

Læs mere

NATO SIKRER FREDEN. 16. december 1950 mødtes en gruppe. Atlantsammenslutningens. oprettelse og tidlige virke. Af Sarah von Essen

NATO SIKRER FREDEN. 16. december 1950 mødtes en gruppe. Atlantsammenslutningens. oprettelse og tidlige virke. Af Sarah von Essen 38 NATO SIKRER FREDEN 16. december 1950 mødtes en gruppe tidligere modstandsfolk i København for at stifte Sammenslutningen til Oplysning om Atlantpagt og Demokrati. De havde alle været samlet til et møde

Læs mere

STOP GLOBAL OPVARMNING

STOP GLOBAL OPVARMNING [Nummer 294. 14. januar, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STOP GLOBAL OPVARMNING HVORFOR MÅ VI GERNE SLÅ AFGHANERE IHJEL? Krig og racisme hænger uløseligt sammen. Fra Vestens

Læs mere

En ny tysk politik. Af Lorenz Knorr2 [1964]

En ny tysk politik. Af Lorenz Knorr2 [1964] Dette er en antologi af samtidige i Danmark udgivne artikler om Vesttyskland under den iskolde kolde krig samlet af Holger Terp 1. Den oprindelige skrivemåde er bevaret, men der er skred i satsen på grund

Læs mere

FOR FOLKET KLIMATOPMØDE LØMMEL EN TEST FOR VENSTREFLØJEN KRISEN ER IKKE SLUT AFGHANISTAN: BEGRUNDELSERNE FOR KRIGEN FALDER SAMMEN WWW.SOCIALISTER.

FOR FOLKET KLIMATOPMØDE LØMMEL EN TEST FOR VENSTREFLØJEN KRISEN ER IKKE SLUT AFGHANISTAN: BEGRUNDELSERNE FOR KRIGEN FALDER SAMMEN WWW.SOCIALISTER. [Nummer 291. 18. september 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK KLIMATOPMØDE FOR FOLKET LØMMEL Justits-Brian er i gavehumør og har lanceret en ny pakke lømmel-pakken. Jesper Juul

Læs mere

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Nr. 9 1990 Statssamfund og ufrihed Redaktionen Parlamentarisme Timm Jeppesen U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Om anarkokapitalisme og libertarianisme David Friedman Om statslig uetisk etik

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

SOCIALISTISK STANDPUNKT

SOCIALISTISK STANDPUNKT SOCIALISTISK STANDPUNKT HVEM VI ER SOCIALISTISK STANDPUNKT udgives af en gruppe marxistiske arbejdere og unge, der er aktive i arbejderbevægelsen. Vi mener, at kapitalismen ikke længere kan tilbyde andet

Læs mere

5. Læren fra direkte demokrati i praksis

5. Læren fra direkte demokrati i praksis 5. Læren fra direkte demokrati i praksis Schweiz Schweiz er det eneste land, ud over den lillebitte fyrstestat Liechtenstein, som har et gennemført system for direkte demokrati på nationalt niveau. Et

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

Nyhedsbrev AMK - Nummer. 1 --- Februar 2011 side

Nyhedsbrev AMK - Nummer. 1 --- Februar 2011 side Nyhedsbrev AMK - Nummer. 1 --- Februar 2011 side 1 Nyhedsbrev AMK ALDRIG MERE KRIG Klik stiftet på tekst 17. oktober 1926 Dansk sektion af War Resisters International I D (Krigsmodstandernes internationale

Læs mere

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 43. møde Onsdag den 19. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger (hasteforespørgsel). Af

Læs mere

Det militære EU. et freds- eller stormagtsprojekt?

Det militære EU. et freds- eller stormagtsprojekt? Det militære EU et freds- eller stormagtsprojekt? 13 påstande og svar om EU s militære udvikling og et bonusudsagn, som EU-tilhængerne aldrig ville komme med. Folkebevægelsen mod EU s delegation i GUE/NGL

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Temaartikler

Indholdsfortegnelse. Temaartikler Indholdsfortegnelse Temaartikler Forord 151 Efter Muhammed: Handlerummet for den borgerlige udenrigspolitik Nikolaj Petersen 153 Den ufuldendte strategiske aktør: Danmark og sikkerhedspolitikken siden

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Revolutionær bevidsthed

Revolutionær bevidsthed Revolutionær bevidsthed HÅNDBOG FOR AKTIVISTER Tommy FalkeØje Revolutionær bevidsthed. Håndbog for aktivister. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen

Læs mere

Den ublodige revolution. Leif E. Jensen 2004

Den ublodige revolution. Leif E. Jensen 2004 Den ublodige revolution Leif E. Jensen 2004 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 AFGRÆNSNING 2 KRIGEN I AFGHANISTAN 3 FØRST FALDT DEN YDRE RING 4 POLENS TRÆNGSELSÅR 6 DEN POLSKE KRISE

Læs mere