31 Vietnamdebat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "31 Vietnamdebat 1965-1972"

Transkript

1 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 31 Vietnamdebat Umiddelbart efter anden verdenskrig erklærede lederen af den kommunistiske befrielsesbevægelse i Vietnam, Ho Chi Min, at Vietnam ville løsrive sig fra det franske kolonistyre. Frankrig afviste dette, og fra 1946 opstod der en krig mellem franske militære enheder og Ho Chi Mins bevægelse (Viet Mihn). Umiddelbart lykkedes det Frankrig at trænge Viet Mihn op i den nordlige del af landet. Skønt krigen var en konflikt mellem Frankrig og Viet Mihn, blev der hurtigt tale om en stedfortræderkrig. Fra 1950 støttede Sovjetunionen og Kina Ho Chi Min, medens USA ydede økonomiske subsidier til Frankrig. I 1954 indtraf der en begivenhed, der skulle få stor betydning for krigen. Viet Mihn tilføjede i maj de franske styrker et knusende nederlag i Dien-Bien-Phu, hvor de franske styrker havde deres hovedkvarter. Dette førte til fredsforhandlinger, der afsluttedes i Genève få måneder senere. Ifølge aftalen blev Vietnam delt ved den 17. breddegrad: Ho Chi Min etablerede Vietnams Demokratiske Republik i den nordlige del af landet, og Ngo Dinh Diem grundlagde republikken Sydvietnam. Fredsaftalen indeholdt et påbud om, at der inden to år skulle afholdes en folkeafstemning med det formål at genforene de to regioner. 1 Folkeafstemning blev ikke afholdt. Asien var i 1950erne én af kerneregionerne i den kolde krig. I 1949 var Kina blevet kommunistisk, og mellem 1950 og 1953 havde Koreakrigen fundet sted. I den vestlige verden eksisterede der en udbredt frygt for, at dele af Asien ville blive kommunistisk. Efter at Frankrig havde lidt nederlag i 1954, begyndte USA derfor at støtte Ngo Dinh Diems regering i Sydvietnam. I 1956 afviste Diem at afholde den aftalte folkeafstemning, og i de følgende år intensiveredes samarbejdet mellem den amerikanske regering og det sydvietnamesiske styre. I slutningen af 1950erne udtalte Diem interesse for en befrielse af Nordvietnam, og samtidig begyndte USA at sende militære rådgivere til Sydvietnam. Den sydlige del af landet befandt sig dog efterhånden i kaos. I 1963 blev Diem myrdet. Året efter indledte USA en række bombetogter mod Nordvietnam, hvorefter Sydvietnam blev ledet af forskellige vestligt orienterede regeringer. I 1960erne øgede USA sin militære tilstedeværelse i Sydvietnam. I begyndelsen af 1962 var der omkring amerikanske militære rådgivere i Vietnam. Under præsident John F. Kennedy (januar 1961-november 1963) øgedes dette antal til Det var dog første under Lyndon B. Johnson (november 1963-januar 1969), at USA officielt gik ind i krigen. Anledningen var et nordvietnamesisk angreb på to amerikanske destroyere. Den amerikanske administration fremstillede angrebet som et uprovokeret angreb på USA. 1 John W. Young, America, Russia and the Cold war, , 1999, s VIETNAMDEBAT

2 DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 2005 Kongressen gav derpå Johnson frie hænder til at håndtere situationen. I marts 1965 ankom de første egentlige militære kampenheder til regionen, hvorpå USA engagerede sig formelt i krigen. Da Nixon overtog præsidentembedet i 1969, havde USA mere end soldater i Vietnam-krigen. Først i 1973 blev der undertegnet en fredsaftale. To år senere måtte det sydvietnamesiske styre bukke under. USA havde tabt sin første krig. 2 Fra USA-sympati til Vietnambevægelse I Danmark opstod der lige som i den øvrige del af den vestlige verden hurtigt modstand mod USA s deltagelse i den sydøstasiatiske konflikt. Allerede i 1965 etableredes den såkaldte Vietnambevægelse, der dog splittedes i flere mindre bevægelser. De to vigtigste var De Danske Vietnamkomiteer og Vietnam 69. Førstnævnte stillede sig kritisk til den amerikanske krig og solidariserede samtidig sig med FNL, der var en betegnelse for den sydvietnamesiske befrielsesfront. Denne del af vietnambevægelsen var kommunistisk orienteret, og det var ikke tilfældigt, at vietnamkomiteerne støttede de såkaldte vietcong er, det vil sige de nordvietnamesiske, kommunistiske guerillaer i krigen mod de amerikanske styrker. I den forbindelse blev der brugt antiamerikanske vendinger. Vietnam 69 var i højere grad tværpolitisk. Således rummede den også personer med tilknytning til Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet. Fælles for De Danske Vietnamkomiteer og Vietnam 1969 var, at de arrangerede demonstrationer og protestmøder vendt mod krigen og USA s andel heri. Det nævnes ofte, at den samlede vietnambevægelse opnåede indflydelse på folketingspartiernes tiltagende kritik af den amerikanske krigsførelse. 3 Den kritik toppede med Folketingets anerkendelse af den nordvietnamesiske regering i efteråret 1972 (mere herom nedenfor). Vietnamkrigen fik ikke nogen direkte betydning for dansk sikkerhedspolitik. Imidlertid gav det amerikanske engagement i krigen anledning til en væsentlig dansk kritik af USA, som belastede det dansk-amerikanske forhold i sidste halvdel af 1960erne og begyndelsen af 1970erne. Nedenfor gives der eksempler på danske reaktioner på Vietnamkrigen. Som nævnt ovenfor var danskernes opfattelser af USA og Sovjetunionen og de to landes statsledere omskiftelige i 1960erne og 1970erne. Skønt det i sommeren 1964 var danskernes opfattelse, at Nikita Khrusjtjov og Lyndon B. 2 Se hertil T.G. Fraser and Donette Murray, America and the World since 1945, 2002, s. 116, 145, 184; John W. Young, America, Russia and the Cold war, , s Den vurdering fremgår af Claus Bryld, Vietnamkrigen i Den Store Danske Encyklopædi, bd. 20, 2001, s , se s. 157 sp. 2. Vietnambevægelsen er grundigt undersøgt i Johs. Nordentoft og Søren Hein Rasmussen, Kampagnen mod Atomvåben og Vietnambevægelsen , s DEL III DÉTENTE

3 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Johnson var lige fredelige, og at ingen af de to statsledere sigtede mod at påbegynde en kernevåbenkrig, mente hele 48 pct. af de adspurgte i oktober 1964, at Johnson gjorde mest for freden. 4 Som sådan var billedet af den amerikanske præsident ganske positivt i første halvdel af 1960erne. Vietnamkrigen betød imidlertid, at synet på USA skiftede. På spørgsmålet, om man var for eller imod den politik Amerika fører i Vietnam svarede 46 pct. i sommeren 1965, at de var imod, medens kun 13 pct. var for. 5 I 1966 var modstanden vokset til at omfatte 51 pct. af de adspurgte, medens tilhængerne var svundet til 10 pct.. Ifølge de to Gallup-undersøgelser var hhv. 49 og 53 pct. af de adspurgte af den opfattelse, at den amerikanske politik medførte en risiko for en ny verdenskrig. 6 Den amerikanske krig blev således betragtet med stor og stigende skepsis af den danske befolkning fra midten af 1960erne. Kritik af USA s tilstedeværelse i Vietnam De toneangivende synspunkter på den amerikanske politik fremgik blandt andet af en tv-høring arrangeret af Danmarks Radio i Den svenske forfatter Sara Lidman udtalte her, at hvis Vesten fremturer i at betragte Vietnams folk som dominobrikker, er der risiko for, at vietnameserne og alverdens fattige hører op med at betragte os vesterlændinge som medmennesker. Selv om Lidman fik en verbal overhaling af udenrigsminister Per Hækkerup, afspejlede hendes kritik formentlig en stor del af danskernes syn på den amerikanske politik. 7 Samme kritik kom til udtryk i Benny Andersens digt Kæmperne fra 1967 om en fattig vietnamesisk bondefamilie, hvis hus, rismarker og familiemedlemmer blev bombet af amerikanske fly, medens amerikanerne forklarede, at de beskyttede familien mod nogle slemme røvere. Andersen: Så kom de fremmede kæmper igen Nu er røverne ude på at bortføre din familie, sagde de til bonden. Men vi skal nok beskytte din familie. Så slog de familien ihjel. Pas nu godt på dig selv, sagde kæmperne til afsked. 4 Ugens Gallup nr. 36, 1964, Præsident Johnson fredens ivrigste forkæmper ; dk/ugens_gallup/pdf_doc/ug_1964_36.pdf. Offentliggjort 10. oktober Set 9. februar Ugens Gallup nr. 28, 1965, Modstand mod Amerikas politik i Vietnam, ugens_gallup/pdf_doc/ug_1965_28.pdf. Offentliggjort 17. juli Set 9. februar Sst., jf. Ugens Gallup nr. 10, 1966, Øget modvilje mod U.S.A. s Vietnam-politik, Offentliggjort 20. marts Set 9. februar Dette er skildret i Nikolaj Bøgh, Hækkerup, 2003, s VIETNAMDEBAT

4 DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 2005 Især må du passe på at røverne ikke kommer og henter dig. - Hvor er røverne, græd bonden. Derovre bag træerne, sagde kæmperne. Manden begravede sin familie. Nu havde han ikke mere at leve for så han lagde sig til at dø. Da han havde lagt sig hørte han en stemme råbe hans navn ovre fra skoven. Hvem er det, råbte bonden. Kan du ikke høre det er din lillebror, svarede stemmen. Jamen lillebror, du er da ikke nogen røver? Nej, lo lillebroderen, hvem har bildt dig det ind? Det har mine beskyttere, de fremmede kæmper. - Kære storbror, lo stemmen, tror du på den slags? Kan du ikke regne ud hvem røverne er? Det er da kæmperne!... Digtet slutter med, at kæmperne slog storebroderen ihjel, hvorpå lillebroderen sammen med sine mænd listede sig efter de fremmede kæmper. 8 Kritikere af krigen forsøgte at dokumentere, at den amerikanske krigsførelse eksempelvis brugen af fragmentationsbomber var i strid med internationale konventioner. Væsentlig var her det internationale Russell Tribunal. Russell Tribunalet, grundlagt i 1966, var et uformelt tribunal etableret på initiativ af den britiske filosof, matematiker og nobelpristager Bertrand Russell. Formålet var at undersøge og dokumentere, hvilke forbrydelser USA begik under Vietnam-krigen. Tribunalet opnåede betydelig international opmærksomhed, fordi det kunne dokumentere, at USA faktisk begik krigsforbrydelser, men også fordi tribunalets præsidium foruden Russell blandt andre bestod af den franske filosof Jean-Paul Sartre. 9 I Danmark var det umiddelbart det nye venstre, der i engagerede sig i tribunalet, og derfor blev det også i første omgang beskyldt for at være en forudsigelig venstrefløjskritik af USA. 10 Men Russell Tribunalet havde ret i en del af kritikken. USA førte en intens krig, og medierne i såvel Danmark som den vestlige verden dokumen- 8 Benny Andersen, Kæmperne, Benny Andersen, Jon Elster, Göran O. Eriksson, Uffe Harder m.fl. (red.), Ord om Vietnam. En international Antologi, 1967, s Juryens medlemmer var desuden blandt andre den franske forfatter Simone de Beauvoir og den eksilpolske historiker Isaac Deutscher, den italienske politiker Lelio Basso og den amerikanske borgerrettighedsforkæmper Stokely Carmichael. Se hertil Ebbe Kløvedal Reich, Efter krigen før freden. Tolv Mands-Minde-Foredrag, 2004, s ; samme, Revolten i Danmark, efterskrift i Mark Kurlansky, Året der rystede verden, 2004, s Således forsøgte statsminister Krag uden held at nedlægge forbud mod tribunal-møde i Roskilde i Ebbe Kløvedal Reich, Efter krigen før freden, s DEL III DÉTENTE

5 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Pentagon-marchen i oktober1967 mod krigen i Vietnam. (LBJ Library) terede gennem fotografier og filmklip de amerikanske krigsforbrydelser. 11 I 1971 fik kritikken af USA yderligere næring. I juni begyndte New York Times offentliggørelsen af en artikelserie baseret på interne rapporter fra det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. Det fremgik, at flere af de hændelser i Vietnamkrigen, der af den amerikanske regering var blevet fremstillet som nordvietnamesiske aggressioner mod amerikanske tropper, reelt havde været gensvar på amerikanske provokationer. Overhovedet blev det godtgjort, at den amerikanske administration før og under Vietnamkrigen havde misinformeret egne borgere og det internationale samfund, og at USA dermed havde ført sine allierede bag lyset, da det anmodede om støtte og sympatitilkendegivelser til de amerikanske krigshandlinger. 12 Den amerikanske regering forsøgte uden held at nedlægge forbud mod udgivelse af de kritiske afsløringer af den amerikanske Vietnampolitik. I Danmark valgte flere landsdækkende aviser at referere afsløringerne som forsidestof og kommentere dem i kritiske lederartikler. 13 Foranlediget af debatten i USA og den ny viden stillede Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti få dage senere forslag i Folketinget om dansk anerkendelse af den nordvietnamesiske regering. VKR-regeringen var afvisende, og Folketinget forkastede forslaget. 14 Umiddelbart efter viste en Gallupundersøgelse, at 31 pct. af de ad- 11 Jeremi Suri, Power and Protest. Global Revolution and the Rise of Detente, 2003, s Richard Crockatt, The Fifty Years War. The United States and the Soviet Union in World Politics, , 1996, s Fx Nixon fik avisserien stoppet (forside), Berlingske Tidende, 16. juni 1971; Retten til at vide det værste (leder), Berlingske Tidende, 16. juni 1971; Nixon og pressefriheden (leder), Berlingske Tidende, 20, juni 1971; Alt om Vietnam kommer frem, Berlingske Tidende, 23. juni 1971; Vil lukke munden på New York Times, Politiken, 16. juni 1971; Nixon kan ikke standse USA s stædige presse (forside), Politiken, 19. juni 1971; Kapløb om sandheden (forside), Politiken, 20. juni 1971; Ud af Vietnam nu! (leder), Politiken, 20. juni 1971; Proces mod New York Times for at standse afsløringer, Information, 16. juni 1971; USA s synderegister (leder), Information, 17. juni 1971, Dommer udsætter afgørelsen om udlevering af rapporten, Information, 18. juni 1971; Enevælde i USA (leder), Information, juni 1971; Baggrunden for de amerikanske bombardementer af Nordvietnam ifølge Pentagons hemmelige rapport, Information, 21. juni To-trinsraket fra oppositionen mod regeringens Vietnampolitik, Politiken, 22. juni 1971; Nordvietnam igen (leder), Berlingske Tidende, 22. juni 1971; Hartling siger nej til Krag om Hanoi, Berlingske Tidende 23. juni 1971; Nyt pres for dansk Hanoi-anerkendelse, Politiken, 21. juni 1971; K.B. Andersen: Poul Hartling er i mindretal i spørgsmålet om Hanoi, Information, 22. juni 1971; 46 folketingsmedlemmer kræver nu amerikansk tilbagetrækning, Information, 24. juni VIETNAMDEBAT

6 DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 2005 spurgte støttede forslaget. 51 pct. vidste ikke, hvad de skulle svare. Blot 18 pct. af de adspurgte var modstander af forslaget. 15 Efter regeringsskriftet få måneder senere vedtog Folketinget at oprette diplomatiske forbindelser med Nordvietnam. 16 I oktober udkom New York Times afsløringer af Pentagonrapporten i dansk oversættelse. 17 I Berlingske Tidende anbefalede den overbeviste NATO-tilhænger og sikkerhedspolitiske kommentator Niels Jørgen Haagerup interesserede læsere at sætte sig ind i og eje den danske udgave. 18 I sidste halvdel af december 1972 blev mange danskeres syn på USA s Vietnampolitik yderligere kritisk. De sidste to uger af året gennemførte USA et stort bombetogt over Hanoi og Haiphong i Nordvietnam. Det førte til en hidtil uset dansk kritik af den amerikanske krig. Hvor Information, Aktuelt og Politiken allerede i efter en massakre ved My Lai havde stillet sig kritisk til amerikansk politik, sluttede Berlingske Tidende sig nu til kritikerne. 19 Ekstra Bladet bragte 23. december 1972 en forside med et billede af Nixon, hvor overskriften lød: STOP DEN GALE MAND. Billedteksten lød: Mens bomberne regner over Vietnam, og har ufattelige lidelser i sit kølvand hos civilbefolkningen, holder præsident Nixon en fredelig jul med sin familie i Florida. Alle medlemmerne skal i kirke juledag. 20 I en nytårsudtalelse kritiserede socialdemokraten K.B. Andersen USA s totalt fejlslagne Vietnampolitik. Hans vurdering var, at krigen ikke kunne vindes militært, men at freden udelukkende kunne sikres gennem politiske forhandlinger. K.B. Andersen benyttede ikke denne kritik til at etablere et fjendebillede af USA, men som eksempelvis K. Helveg Petersen (jf. nedenfor), Bodil Koch 21 og Frode Jakobsen 22 stillede han sig alene afvisende over for USA s krig i Vietnam. Den USA-kritik der blev formuleret i midten af 15 Ugens Gallup nr. 28, 1971, Relativt flertal for diplomatisk anerkendelse af Hanoi-regeringen ; Offentliggjort 5. september Set 7. januar Erklæring af statsminister J.O. Krag, Folketingsårbog (1972), s , her s. 33; jf. Nikolaj Petersen, Europæisk og globalt engagement , s Pentagonrapporten som offentliggjort af NEW YORK TIMES, bd. I-III, Samleren, Niels Jørgen Haagerup, Pentagon-papirerne er kommet på dansk, Berlingske Tidende, 28. oktober 1971; jf. også Frede Madsens positive omtale USA i Vietnam, Politiken, 6. november Det første skridt (leder), Berlingske Tidende, 24. december Der var ikke tale om nogen fordømmelse af den amerikanske krigsførelse, men snarere en opfordring til USA om at udvise largesse. Dette og det ovenstående er i det væsentlige baseret på Kenneth Lund, Papirkrigerne: Pressens Vietnamkrig , Klaus Petersen & Nils Arne Sørensen (red.), Den kolde krig på hjemmefronten, 2004, s Ekstra Bladet (forside), 23. december Optrykt i Gregers Dirckinck-Holmsfeld, Hårde tider forude (Den nye Danmarkskrønike, bd. 1), 2001, s Vagn Dybdahl, Koch, Bodil, Dansk Biografisk Leksikon, bd. 8, 1981, s Svend Ove Gade, Frode Jakobsen. En biografi, 2004, eksempelvis s. 440, 448, 450. Om Frode Jakobsens syn på Vietnamkrigen og den amerikanske politik se erindringsbogen Jeg vil være en fugl før jeg dør, 1979, s DEL III DÉTENTE

7 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG dansk politik, og som fandt støtte i store dele af befolkningen, 23 var formodentlig udtryk for en skuffelse over, at Danmarks store alliancepartner overtrådte almindeligt vedtagne regler for konflikthåndtering og krigsførelse. 24 Skønt Danmark på samme tidspunkt støttede NATO s og USA s afspændingspolitik over for Sovjetunionen, markerer januar 1973 det absolutte lavpunkt i efterkrigstidens dansk-amerikanske forhold Ugens Gallup nr. 17, 1967, Hvem har skylden for Vietnam-krigens fortsættelse? ; Offentliggjort offentliggjort 21. maj Set 17. januar Ugens Gallup nr. 3, 1968, Hvem forhindrer forhandlingerne i Vietnam? ; Offentliggjort 21. januar Set 17. januar Ugens Gallup nr. 12, 1972, Ingen tro på USA s sag i Syd-Vietnam ; Offentliggjort 9. april Set 17. januar Jf. Humanitær Folkeret. Tekstsamling om humanitær folkeret under væbnede konflikter, Regeringens Røde Kors-udvalg, Nikolaj Petersen, Europæisk og globalt engagement , s. 153; jf. kapitel 56. VIETNAMDEBAT

8

35 Sammenfatning og perspektiver

35 Sammenfatning og perspektiver DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 35 Sammenfatning og perspektiver Hvor de sikkerhedspolitiske debatter i de første 15-17 år efter befrielsen især var foregået mellem et fåtal af folketingspolitikere, blev

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

67 USA og Sovjetunionen i den danske offentlighed (1979-1991)

67 USA og Sovjetunionen i den danske offentlighed (1979-1991) DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 67 USA og Sovjetunionen i den danske offentlighed (1979-1991) Hvordan betragtede danskerne USA og Sovjetunionen, og hvordan blev de amerikanske og sovjetiske statsledere opfattet?

Læs mere

Inddæmningspolitikken

Inddæmningspolitikken Historiefaget.dk: Inddæmningspolitikken Inddæmningspolitikken Under den kolde krig 1945-1991 modarbejdede det kapitalistiske, demokratiske USA fremstød i det kommunistiske etparti-styrede Sovjetunionen

Læs mere

Kriser og konflikter under den kolde krig

Kriser og konflikter under den kolde krig Historiefaget.dk: Kriser og konflikter under den kolde krig Kriser og konflikter under den kolde krig Under den kolde krig 1947-1991 var der flere alvorlige konflikter og kriser mellem supermagterne USA

Læs mere

Under overskriften Fagligt sjusk om venstrefløj

Under overskriften Fagligt sjusk om venstrefløj 82 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Herfra min verden går svar til Knud Holt Nielsen Af Rasmus Mariager Under overskriften Fagligt sjusk om venstrefløj og protestbevægelser under den kolde krig bragte Arbejderhistorie

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Vietnam-kronologi. Hvad rummer oversigten? Kronologisk oversigt

Vietnam-kronologi. Hvad rummer oversigten? Kronologisk oversigt Vietnam-kronologi Hvad rummer oversigten? Nedenstående kronologiske oversigt rummer en række vigtige begivenheder i Vietnams historie fra 1863, da Cambodia bliver fransk protektorat til USA og Vietnam

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Den kolde krigs afslutning

Den kolde krigs afslutning Historiefaget.dk: Den kolde krigs afslutning Den kolde krigs afslutning Den kolde krig sluttede i 1989 til 1991. Det er der forskellige forklaringer på. Nogle forklaringer lægger mest vægt på USA's vedvarende

Læs mere

Vietnam 1964 Mandag den 3. august 1964 Den 4. august 1964

Vietnam 1964 Mandag den 3. august 1964 Den 4. august 1964 Vietnam 1964 Mandag den 3. august 1964 Forside-artikel: Dybt alvorlig væbnet episode mødt med beherskelse i Det hvide Hus: Ildangreb på USA-krigsskib ved Hanoi Artiklen har som kilde Pearl Harbor, Hawai,

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

32 Danmarks fortsatte medlemskab af NATO 1965-1970

32 Danmarks fortsatte medlemskab af NATO 1965-1970 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 32 Danmarks fortsatte medlemskab af NATO 1965-1970 Danmark blev optaget i Atlantpagten i 1949 (fra 1950: NATO). Ifølge artikel 13 i Den Nordatlantiske Traktat kunne ethvert

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

64 Det Strategiske Forsvarsinitiativ, SDI (1983-1985)

64 Det Strategiske Forsvarsinitiativ, SDI (1983-1985) DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 64 Det Strategiske Forsvarsinitiativ, SDI (1983-1985) I 1983 påbegyndte USA udviklingen af et nyt rumbaseret missilforsvarsprogram kaldet Strategic Defense Initiative (herefter:

Læs mere

30 år efter. Vietnams uafhængighed 2/9 1945

30 år efter. Vietnams uafhængighed 2/9 1945 Vietnamkrigen 30 år efter Den 30. april 2005 er det 30 år siden at Vietnam-krigen sluttede. Krigen vakte enorm opmærksomhed i hele verden, og var overalt et politisk stridsemne. Dermed blev Vietnam et

Læs mere

Danmark og den kolde krig

Danmark og den kolde krig Historiefaget.dk: Danmark og den kolde krig Danmark og den kolde krig Efter 2. verdenskrig blev Europa delt i øst og vest. En væsentlig del af opdelingen skete på grund af supermagterne USA og Sovjetunionen.

Læs mere

USA og Vesten. Konflikten. Den ideologiske kamp. McCarthyisme. Vidste du, at... Atommagter. Fakta. Sovjetunionens sammenbrud

USA og Vesten. Konflikten. Den ideologiske kamp. McCarthyisme. Vidste du, at... Atommagter. Fakta. Sovjetunionens sammenbrud Historiefaget.dk: USA og Vesten USA og Vesten Den kolde krig i perioden 1945-1991 mellem USA og Sovjetunionen handlede ikke bare om at være den mest dominerende supermagt. Det var en kamp om ideologi og

Læs mere

Undervisningsplan: nyere politisk historie

Undervisningsplan: nyere politisk historie Undervisningsplan: nyere politisk historie Efter- og forårssemestret 2005/06 Efteråret 2005, tirsdage 14-16, U46 Undervisere: Klaus Petersen Træffetid? (Institut for historie, kultur & samfundsbeskrivelse)

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse.

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse. Kendelse afsagt den 19. april 2017 Sag nr. 17-70-01112 [Klager] mod Friedanskere.net [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Imod Frihed 3. december 2016 bragt på Frie Danskeres hjemmeside,

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Vietnam bevægelsen. i Danmark 1964-75. af Inger V. Johansen og Wilfred Gluud

Vietnam bevægelsen. i Danmark 1964-75. af Inger V. Johansen og Wilfred Gluud Vietnam bevægelsen i Danmark 1964-75 af Inger V. Johansen og Wilfred Gluud Inger V. Johansen og Wilfred Gluud: Vietnambevægelsen i Danmark 1964-1975 SIDE 1 Forfatterne Inger V. Johansen (1944), cand. mag,

Læs mere

Debat i Folketinget marts 2004

Debat i Folketinget marts 2004 Debat i Folketinget marts 2004 Folketinget Spm. nr. S 2916 - besvaret 24/03-2004 og debat november 2006 [Fra: Folketingets hjemmeside] Debatten i Folketinget 2004 6) Til statsministeren af: Keld Albrechtsen

Læs mere

33 Sikkerhed og samarbejde i Europa 1971-1975

33 Sikkerhed og samarbejde i Europa 1971-1975 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 33 Sikkerhed og samarbejde i Europa 1971-1975 Siden 1954 havde Sovjetunionen og de østlige lande flere gange stillet de vesteuropæiske lande forslag om afholdelse af en al-europæisk

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

58 Periodekonklusion 1963-1978

58 Periodekonklusion 1963-1978 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 58 Periodekonklusion 1963-1978 Den internationale situation (se kapitel 28). Under Cuba-krisen i oktober 1962 havde verden bevæget sig på randen af en atomkrig. Både Øst og

Læs mere

EU-note E 12 Offentligt

EU-note E 12 Offentligt 2012-13 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten og Folketingets repræsentant ved EU EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. december 2012 EU-Domstolen annullerer Europa-Parlamentets beslutninger

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN NOTAT HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Omkring en tredjedel af vælgerne er i tvivl om, hvad de vil stemme til

Læs mere

Glasnost og Perestrojka. Og sovjetunionens endeligt

Glasnost og Perestrojka. Og sovjetunionens endeligt Glasnost og Perestrojka Og sovjetunionens endeligt Gorbatjov vælges 1985: Michael Gorbatjov vælges til generalsekretær 1971: medlem af Centralkomitéen 1978: sovjetisk landbrugsminister 1980: Medlem af

Læs mere

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer?

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? ANALYSE November 2010 Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? Mehmet Ümit Necef Hvordan skal man f.eks. som forælder, som beboer eller blot som privat individ agere i forhold til de

Læs mere

Ind i Historien Bind 4 (9. klasse)

Ind i Historien Bind 4 (9. klasse) Ind i Historien Bind 4 (9. klasse) Fra to til én supermagt Fra energi til energikrise Fra national økonomi til global økonomi Fra borger til verdensborger Fra fælles fortid til multietnisk fremtid En mere

Læs mere

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Arbejderbevægelsens internationale demonstrationsdag i tekst og billeder 1890-1990 Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Redaktion: Gerd Callesen, Henning Grelle,

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013. Betænkning.

2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013. Betænkning. 2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Nr. 30 28. november 2002 Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter 1) 2) Efter indhentelse af Folketingets

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

3. VIETNAMBEVÆGELSEN 1965-1976

3. VIETNAMBEVÆGELSEN 1965-1976 3. VIETNAMBEVÆGELSEN 1965-1976 USA s krig i Vietnam USA s engagement i Vietnam begyndte for alvor i 1954, da Frankrig efter nederlaget til den kommunistiske oprørsbevægelse Vietminh ved Dien Bien Phu trak

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven Kulturudvalget L 38 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 38 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 1. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Læs mere

Amerikanernes bombardement af Nordvietnam december 1972 (kun uddrag fra ledere)

Amerikanernes bombardement af Nordvietnam december 1972 (kun uddrag fra ledere) Amerikanernes bombardement af Nordvietnam december 1972 (kun uddrag fra ledere) Onsdag den 20. december 1972 BT-leder: Tilbage til stenalderen hvori det hedder:»tilbage til stenalderen., Det er den skæbne,

Læs mere

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak af Tonny Brems Knudsen Politikens kronik 22.3.2003 Med støtte fra sine nærmeste allierede har USA igennem de seneste par måneder forsøgt at overtale FN s

Læs mere

Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 2007)

Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 2007) Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 0) Ugens Gallup, nr., 0 Side 1/ Sp1. Mener du, det var en rigtig beslutning, at Danmark deltog aktivt med soldater og materiel i krigen i Irak? Ja Nej

Læs mere

HADETS DANSKE PROFETER

HADETS DANSKE PROFETER HADETS DANSKE PROFETER I Danmark er der et antal personer, som har gjort det til deres levevej at sprede løgn og had mod NATOS hovedfjende: Rusland. Det kalder man for russofobi. Disse mennesker vil helst

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008 Public Metode Feltperiode: 6. 8. August 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

ULVE, FÅR OG VOGTERE 2

ULVE, FÅR OG VOGTERE 2 Bent Jensen ULVE, FÅR OG VOGTERE 2 DEN KOLDE KRIG I DANMARK 1945-1991 UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - Gyldendal Indhold 13. Danmarks militære forsvar - var det forsvarligt? 13 Tilbud

Læs mere

30 Atomvåbendebatten 1963-1967

30 Atomvåbendebatten 1963-1967 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 30 Atomvåbendebatten 1963-1967 Op gennem 1960erne videreførte kernevåbenmodstanderne kritikken af kernevåbnenes rolle i international politik. I Danmark var det Kampagnen mod

Læs mere

Information: Forside: Johnson sender sin rådgiver til Vietnam en RB-artikel om McGeorge Bundys delegationsbesøg i Sydvietnam.

Information: Forside: Johnson sender sin rådgiver til Vietnam en RB-artikel om McGeorge Bundys delegationsbesøg i Sydvietnam. Vietnam 1965 Tirsdag den 2. februar 1965 Ole Bernt Henriksen (tidligere medarbejder ved Information) skriver en undervejs -kommentar Kosygin til Hanoi, hvori han filosoferer over, hvad statsbesøget kan

Læs mere

Indfødsretsprøven af 2015

Indfødsretsprøven af 2015 Indfødsretsprøven af 2015 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Onsdag den 7. juni 2017 kl. 13.00-13.45 Indfødsretsprøven af 2015

Læs mere

Jyllands-Posten: Intet om sagen. Derimod er der en lille reportage på s.5 fra Det hvide Hus, hvor Nixons datter er blevet gift.

Jyllands-Posten: Intet om sagen. Derimod er der en lille reportage på s.5 fra Det hvide Hus, hvor Nixons datter er blevet gift. Vietnam 1971 Den 14. juni 1971 Stor forsiderubrik:usas fejlgreb i Sydvietnam afsløret. Artiklen er skrevet af avisens korrespondent i Washington, Bent Albrechtsen (med signaturen Al.), og referer den første

Læs mere

8 Fra alliancemedlemskab til kriserne i 1956

8 Fra alliancemedlemskab til kriserne i 1956 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 8 Fra alliancemedlemskab til kriserne i 1956 Koreakrigen (1950-1953) Nordkoreas overskridelse af den 38. breddegrad 26. juni 1950 markerede begyndelsen på Koreakrigen mellem

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 Det talte ord gælder Vi er samlet i dag for at fejre vores grundlov. Grundloven er rammen for den måde, vi i Danmark træffer beslutninger

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

65 Norden som atomvåbenfri zone (1981-1987)

65 Norden som atomvåbenfri zone (1981-1987) DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 65 Norden som atomvåbenfri zone (1981-1987) Spørgsmålet om atomvåbenfri zoner i Europa havde været en del af de sikkerhedspolitiske diskussioner mellem Øst og Vest i 1950erne

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998 Konflikter og på LO/DA-området 1933-1998 1933 Indgreb Forbud mod arbejdsstandsninger og 1-årig forlængelse af alle overenskomster ved lov. Arbejdsgiverne imod (Kanslergadeforliget). 1936 Konflikt/ 5 ugers

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

TALEPUNKTER. Samråd den 17. april 2008 om regeringens analyse om klyngeammunition

TALEPUNKTER. Samråd den 17. april 2008 om regeringens analyse om klyngeammunition TALEPUNKTER Til: Udenrigsministeren J.nr.: 6.B.42.a. Fra: Dato: 17. april 2008 Emne: Samråd den 17. april 2008 om regeringens analyse om klyngeammunition Folketingets udenrigsudvalgs samrådsspørgsmål C:

Læs mere

Formandsvalg hos Socialdemokraterne (april 2005)

Formandsvalg hos Socialdemokraterne (april 2005) Ugens Gallup, nr., 0 Side 1/ Formandsvalg hos Socialdemokraterne (april 0) Q1: Debatten om de socialdemokratiske formandskandidater, Frank Jensen og Helle Thorning-Schmidt, blussede op i påsken, da tidligere

Læs mere

Fjendebilleder: Propaganda

Fjendebilleder: Propaganda Roskilde Tekniske Gymnasium Dansk, Samfundsfag og Engelsk Fjendebilleder: Propaganda Af Henrik Breddam Skrevet: 2006-12-06 Længde: 9 sider Side 1 af 9 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Indledning... 3 Gammeldags

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen 2012/1 TBL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 3. juni 2013 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om offentlighed

Læs mere

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra organisationen Al- Qaeda et omfattende terrorangreb på USA. Det blev startskuddet til Vestens krig

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere