2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er"

Transkript

1 Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition. 3. Terror er et omtvistet begreb. Giv eksempler på, hvad man har diskuteret. 4. Diskutér, hvordan film kan gøre det nemmere at diskutere samfundsfaglige problemstillinger inden for terrorisme. 5. Diskutér forholdet mellem kritik og politisering. Kapitel 2: USA s afghanske jihad om Rambo III 1. Find argumenter for og imod den amerikanske støtte til de afghanske oprørsbevægelser. Forsøg at undgå at inddrage nutidig viden, som man ikke kan have haft i USA, dengang beslutningen blev truffet. 2. Diskutér argumenterne fra spørgsmål 1 i forhold til krigen i Afghanistan i dag. 3. Diskutér, hvorvidt man kan sige, at USA selv er skyld i den internationale terrorisme, som en række vestlige lande nu er truet af? 4. Find forskelle og ligheder mellem den kolde krig og krigen mod terror. 5. Diskutér fordele og ulemper ved anvendelse af militære frem for politimæssige midler i bekæmpelsen af den globale terrorisme. Kapitel 3: Når netværkssamfundet løber løbsk om Fight Club 1. Definér, hvad der menes med netværkssamfundet. 2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er blevet et netværkssamfund.

2 3. Der kan være mange forskellige begrundelser for at udøve terror. Overvej, hvorfor der begås terror i det kapitalistiske netværkssamfund, og hvorvidt det er en naturlig reaktion mod netværkssamfundet. 4. Overvej, om terror altid er et middel til forandring, eller om terror i nogle tilfælde snarere er blevet et mål i sig selv. Diskutér problemerne i at sondre på baggrund af et eller flere selvvalgte eksempler. 5. Terrorhandlinger forsvares ofte med henvisning til, at de udføres for at forhindre noget endnu værre i at ske. Diskutér, hvordan man kan skelne mellem terrorister og frihedskæmpere, og overvej, hvilken betegnelse der bedst beskriver al Qaeda. Kapitel 4: Den totale krig om Starship Troopers 1. Redegør for de faktorer, der er afgørende for, at konflikten mellem føderationen og arachniderne udvikler sig til en total krig. Forklar desuden, hvad der kendetegner en total krig til forskel fra mere konventionelle krige. 2. Diskutér alternative løsninger til konflikten end midlet total krig. 3. Hvad kendetegner føderationens fjendebillede af arachniderne? 4. Diskutér de vigtigste ligheder og forskelle mellem fremstillingen af dette fjendebillede og Vestens fjendebilleder i krigen mod terror. 5. Opstil fordele og ulemper ved at benævne sin modstander menneskehedens fjende? Kapitel 5: Mellem demokrati og totalitarisme om Brazil 1. Redegør for de centrale problemstillinger, der fremsættes i filmen Brazil. 2. Forklar forskellen mellem demokrati og totalitarisme. 3. Søg på siderne: og Find ud fra debatindlæggene eksempler på totalitære træk i det danske samfund i dag. 4. Hvad er en fantasi, og hvilke betydninger kan fantasier have for samfundet?

3 5. Hvad menes der med kapitlets afsluttende konklusion om, at vi skal tænke kritisk? Og diskutér, hvad der menes med sætningen: Den egentlige frontlinje i kampen mellem demokrati og totalitarisme ligger i vores egen bevidsthed. Kapitel 6: Antiterror om The Siege 1. Redegør for henholdsvis Hubbards og Devereaux argumenter, opstil dem over for hinanden i et skema og vurdér kvaliteten af disse argumenter. 2. Gå ind på (Institut for Menneskerettigheder). Læs torturkonventionen og udvælg de tre væsentligste paragraffer. Argumentér for dine valg. 3. Overalt i verden findes der fortalere for, at det i specifikke situationer kan forsvares at anvende tortur. Forsøg at formulere en lov, der tillader tortur. Lovens tekst skal tage stilling til, hvordan torturen må tage sig ud, i hvilke situationer den må anvendes, hvem der må udøve den, og hvem der skal sørge for, at loven bliver overholdt. 4. Hvilke kriterier kan man opstille for, at en undtagelsestilstand synes nødvendig? 5. Diskutér, hvorledes samfundet som helhed kan kontrollere en undtagelsestilstand, så den ikke løber løbsk. Kapitel 7: Den præventive logik om Minority Report 1. Find andre eksempler end fra kapitlet på, at myndigheder eller stater foretager præventive anholdelser eller angreb. 2. Diskutér fordele og ulemper i forbindelse med en præventiv krig sammenholdt med en krig, hvor der er tale om forsvar mod direkte angreb. 3. Opstil tre eksempler, hvor det kan forsvares at foretage præventive anholdelser. Foretag det samme med præventive krige. 4. Lav et rollespil, hvor I får tildelt forskellige holdninger til det etiske i at foretage præventive anholdelser og føre præventive krige. Brug eksemplerne fra arbejdsspørgsmål

4 3. Diskutér herudfra, om det kan forsvares etisk og moralsk at foretage præventive anholdelser samt at føre præventive krige. 5. I Minority Report findes et meget avanceret sikkerhedssystem med overvågning overalt, fx ved hjælp af øjenscanninger. I vores samfund ser man også en stigning inden for overvågningsområdet. Diskutér fordele og ulemper ved dette fænomen. Kapitel 8: Imperiet under pres om Independence Day 1. Skriveøvelse: Opstil tre forskellige problemstillinger ud fra kapitlet. Beskriv, hvorfor de er interessante, og hvorfor de er fagligt relevante. 2. Redegør for, hvad der kendetegner et netværksbaseret imperium. 3. Redegør for, hvad begrebet asymmetrisk konflikt dækker over. 4. På hvilken måde kan man sige, at der er parallelitet imellem terrornetværk og netværksimperiet? 5. Find eksempler fra det internationale system på den amerikanske vision om en fælles civilisation, der behandles i kapitlet. Diskutér ud fra disse eksempler, hvorfor ikke alle deler de samme værdier. Kapitel 9: Frygt og angst om Alien. Den 8. passager 1. Beskriv forskellen mellem frygt og angst ud fra et perspektiv på henholdsvis objekt og subjekt. 2. Diskutér, hvorvidt vi i dag lever i en frygtkultur eller i en angstkultur. 3. Klik ind på Overvej med afsæt i skellet imellem frygt og angst argumenter for og imod hjemmesiden. 4. Find en artikel i Infomedia, som handler om frygt og/eller angst i Danmark. Forbered en fremlæggelse af artiklens præsentation af emnet. 5. Forklar, hvad en syndebuk er. Diskutér, hvilken funktion udvælgelsen af en syndebuk kan have for en gruppe/et samfund.

5 Kapitel 10: Terror og medier om Mad City 1. Analysér terrorangrebet mod World Trade Center den 11. september 2001 som en mediebegivenhed. 2. Analysér og sammenlign mediernes dækning af bomberne i London Brug TV2 s 22- nyheder og DR2 s Deadline. 3. Hvorfor handler moderne terrorisme ikke primært om den materielle skade, som angrebet forårsager? 4. Find eksempler på terrorangreb og beskriv, på hvilken måde terroristerne anvender symbolik! Forklar, hvorfor terrorister bruger symboler i deres handlinger. 5. Hvordan kan mediernes dækning af terrorisme føre til en bekræftelse af samfundets eksisterende værdier? Kan det udgøre et samfundsmæssigt problem? Kapitel 11: Forskansningens og overvågningens samfundsmæssige dilemmaer om The Truman Show 1. Klik ind på og diskutér med udgangspunkt i hjemmesiden og The Truman Show, hvilke tegn på forskansning og New Urbanism der kan ses i det danske samfund. 2. Diskutér, hvor langt kan man gå i forhold til overvågning i et liberalt demokratisk land for at opspore eventuelle terrorceller. 3. Diskutér, hvorvidt frygten for terrorisme har medført, at vi i vores trang til at føle os trygge er blevet mindre tolerante og dermed kommer til at undertrykke de individer eller grupper, der opleves som forskellige fra os. 4. Opstil forskellige scenarier for, hvorledes overvågning kan indrettes, så man undgår problemer med marginalisering og eksklusion. 5. Diskutér påstanden: I vores bekæmpelse af terror kommer vi let til at gå terroristernes ærinde.

6

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22 Dansk projekttitel: Control Orders vs. Menneskerettigheder Engelsk projekttitel: Control Orders vs. Human Rights Projektvejleder:

Læs mere

Jürgen Habermas og Jacques Derrida: Filosofi i terrorens tid. Samtaler med Giovanna Borradori

Jürgen Habermas og Jacques Derrida: Filosofi i terrorens tid. Samtaler med Giovanna Borradori RETFÆRD ÅRGANG 31 2008 NR. 3/122 91 Jürgen Habermas og Jacques Derrida: Filosofi i terrorens tid. Samtaler med Giovanna Borradori Informations Forlag, 208 sider ANMELDT AF OLE HAMMERSLEV, LEKTOR, SYDDANSK

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER?

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare

Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare Paper til Samhällets Diskurser i Stockholm, 18-21/10 2001 Arbejdsgruppe 2: Medier og politik Maja Horst mh.lpf@cbs.dk Institut

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Lunds universitet Sociologiska institutionen Vt 2014. Andethed. Diskurser om den anden i Mellemøsten og Vesten. Anne Sofie Ludvigsen

Lunds universitet Sociologiska institutionen Vt 2014. Andethed. Diskurser om den anden i Mellemøsten og Vesten. Anne Sofie Ludvigsen Lunds universitet SAN01 Sociologiska institutionen Vt 2014 Socialantropologi Vejleder: Ulf Johansson Dahre Andethed Diskurser om den anden i Mellemøsten og Vesten Anne Sofie Ludvigsen Abstract The purpose

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord...

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord... Indhold Om skriftlighed i samfundsfag... 2 Spørgeord og opgavetyper... 2 Redegørelse... 2 Spørgsmål med hv-ord... 2 Angiv og dokumentér... 3 Opstil hypoteser... 3 Eksempel på opgave og besvarelse... 4

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Terror og forsikring

Terror og forsikring NFT 4/2006 Terror og forsikring Synspunkter sammenfattet af Erik B. Johansen Erik B Johansen glebj@mail.dk NFT vil i dette og næstfølgende nummer belyse emnet terror fra forskellige synsvinkler. Vi starter

Læs mere

Brugen af film i undervisningssammenhæng handler ikke om at se film som en kilde til sandhed i

Brugen af film i undervisningssammenhæng handler ikke om at se film som en kilde til sandhed i Antologiens brug i undervisningssammenhæng Ved Kasper Vandborg Rasmussen Fiktion og fakta Brugen af film i undervisningssammenhæng handler ikke om at se film som en kilde til sandhed i klassisk forstand.

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract Abstract The focus of our project aims at describing the impact of the prohibition of cannabis in Denmark. We have chosen to focus on the problem of, respectively, democratic implications and social consequences.

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET?

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET? DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED?

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation, hvis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Navn: Klasse: Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Århus Akademi 2009 Redigeret af: Bjørn Christensen Kirsten Brink Lund Birte Schmidt Niels Teglskov Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Projektarbejdets

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere