øje:blikjanuar/februar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "øje:blikjanuar/februar"

Transkript

1 2012 øje:blikjanuar/februar - glimt fra Baptistkirken i Roskilde I krig for fred

2 Hvad er en Baptist? En baptist er først og fremmest en kristen, en person som tror på Gud og forsøger at erfare mere om Gud gennem Bibelen og bønnen. Som kristen er man frelst ved troen på Jesus Kristus; Guds søn, som døde for alles synd, men genopstod og lever i dag. Baptistkirken i Danmark er Danmarks første frikirke. Den består af 50 menigheder fordelt over hele landet og har ca medlemmer. Baptistkirken praktiserer alene bekendelsesdåb (ikke barnedåb) og er meget aktiv i samarbejdet med andre kristne kirker. Baptistkirken i Danmark er involveret i internationalt hjælpearbejde i den tredje verden. I Roskilde Baptistkirke er der ca. 270 medlemmer. Der er i ugens løb mange aktiviteter i kirkecentret for både børn, unge, familier og ældre. Alle er velkomne til at besøge menigheden gennem disse aktiviteter. Lige et øje:blik Kan og skal man bede for soldater i krig? Som mor til en udsendt soldat, betød det meget for mig, at jeg hver dag kunne lægge min søn i Guds hænder og bede for hans og hans kammeraters liv og helbred. Samtidig var det svært at bede om, at andre i kirken ville tage ham med i deres forbøn, for nu drog han jo i en fredsskabende mission og det indebar, at han skulle bære våben og ville komme i situationer, hvor det skulle bruges mod andre mennesker. Og uanset de menneskers moral og holdninger til andre mennesker, så er de jo også en del af Guds skaberværk. Derfor betød det uendelig meget for mig, at der blev bedt for Morten inden han rejste ud, og at folk spurgte til ham og fortalte, at de bad for ham. I folkekirken var der for nogle år siden en diskussion om, hvorvidt man kunne og skulle bede for soldaterne og på et bispemøde i Nyborg, i april 2009, vedtog biskopperne at udsende et forslag til, hvordan præster kan inddrage udsendte soldater og deres pårørende i kirkebønnen ved søndagens højmesse. Præsten kan vælge at inddrage teksten i den bøn, som også indeholder bønnen for Dronningen og anden øvrighed. Det er frivilligt for præsterne, om de vil bruge den, og de kan også frit ændre ordlyden. Forslaget blev til i et samarbejde mellem de tre værnsprovster og Københavns Stifts biskop, Erik Norman Svendsen. Bønnen lyder således: Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og al dets øvrighed. Vær hos vore væbnede styrker og alle, der gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning. Vær hos deres kære, som må bære bekymringens byrde og hos dem, der har mistet og som bærer sorg og savn. Anne Dorthe Johannsen Daglig ledelse: Præst Claus Bækgaard Menighedsrådsformand Jan Johannsen Menighedsrådsnæstformand Ulla Kusk Redaktion: Gitte Prøhl (ansvarsh.) Martin Dahl Layout og sats: Anne Dorthe Johannsen Martin Dahl Tryk: Eget tryk Oplag: 500 eksemplarer Foto: Simon Skårhøj Indlæg til redaktionen: Mrk: Bladet øje:blik Vindingevej Roskilde Eftertryk tilladt, efter aftale med ansv. Deadline: Næste deadline er 25. januar 2012 Privat annonce: 100,- kr. på giro mærket Privat annonce Kirkens sekretær: Jane Daugaard Træffes på tlf:

3 Vores søn har været dansk soldat i Afghanistan Af Gitte Prøhl Den 27. januar 2011 tog Anne Dorthe og Jan Johannsen afsked med deres ældste søn, Morten, i Tune lufthavn for at sende ham til Afghanistan som soldat. Afskeden var personlig. Der var kun de pårørende tilstede. Vi kunne få lov til at følge ham næsten hele vejen og se ham stige ombord på flyet. Det var en god måde, selvom det var hårdt, siger Anne Dorthe og fortsætter; jeg havde en klump i halsen og kæmpede med tårerne. For Mortens skyld ville jeg ikke græde, for han skulle ikke bekymre sig. Jeg var også stolt af min søn. Jeg var stolt over, at han havde taget en beslutning om at ville ud og gøre en indsats og hjælpe. Jeg var stolt over at se, at det han havde trænet målrettet til, såvel fysisk som mentalt, de forgående 9 måneder nu skulle prøves af. Han var parat og vi måtte lade ham gå. Efter tre måneders værnepligt blev Morten ligesom alle andre værnepligtige stillet over for et valg, om han ville lade sig uddanne til soldatertjeneste i Afghanistan, eller om han ville afslutte værnepligten på normal vis. Hvis man skal ud som soldat er det vigtigt med familiens opbakning, for det er den bedste støtte, man kan have. Inden Morten besluttede sig for, hvad han ville, havde han mange samtaler med Anne Dorthe og Jan. Vi snakkede mange ting igennem og meget om det etiske aspekt ved opgaven - det at man evt. skulle kunne tage livet af en anden person. Men han fik vores opbakning og støtte, siger Jan. De 9 måneder, hvor Morten var under uddannelse og træning til sin tjeneste, var også en slags forberedelsestid for os som familie, siger Anne Dorthe. Som en del af uddannelsen hører også, at man som soldat skal skrive afskedsbreve til sine pårørende, i tilfælde af, at man ikke kommer hjem igen. Der skal også skrives testamente og tages stilling til, hvordan man vil begraves. Det virkede helt surrealistisk, da vi sad og snakkede det hele igennem om, hvordan han ønskede hans begravelse skulle foregå, siger Anne Dorthe og Jan fortsætter: det satte også nogle tanker i gang hos os, hvor meget vi selv er afklaret omkring det hele, for ingen ved, hvornår vi skal dø. Mens Morten var i Afghanistan blev der næsten hele tiden tjekket nyheder i familien Johannsens hjem. Som pårørende kan man på computeren gå ind på soldaterportalen eller HOKS (hærens operative kommando) hjemmeside for at tjekke nyheder fra Afghanistan, på den måde fik vi nyhederne, før de kom i medierne, siger Jan. I begyndelsen gik vi rundt med en uro og klump i maven, men det gik over, for man kan ikke holde til at leve i angst hele tiden, siger Anne Dorthe. Men vi fulgte intenst med i, hvad der foregik derovre. Hvis telefonen en sen aften pludselig ringede eller, hvis der uventet blev ringet på døren sad nerverne uden på tøjet og vi frygtede det værste. Vi var nok lidt mere anspændte, end man umiddelbart skulle tro, tilføjer Anne Dorthe og fortsætter: enkelte gange vågnede jeg op midt op natten, hvor min første tanke var Morten. Jeg følte, jeg skulle bede til Gud for ham. Bagefter kunne jeg lægge mig til at sove igen. De gange det skete, havde han været i svære situationer og bla. under beskydning. Mens Morten var afsted, blev der i Holstebro, hvor han var udsendt fra, arrangeret pårørendedage. Der blev der taget hånd om os og vi mødte andre pårørende. Vi fik nyheder, undervisning og der blev vist film fra området i Afghanistan, hvor de var. Det var rigtig godt og meget betænktsomt, konstaterer Jan. Fortsættes side 7 3 ind:tryk

4 ind:tryk Soldat i Afghanistan Interview med Morten Johannsen, soldat i Afghanistan fra januar til august 2011 af Gitte Prøhl Hvad fik dig til at beslutte dig for at tage til Afghanistan? Min beslutning om at drage i krig i Afghanistan tog jeg under min værnepligt. Jeg kunne lide den fysiske og psykiske hårde arbejdsform, som jeg fik prøvet som værnepligtig på Antvorskov kaserne i Slagelse. Her besluttede jeg, at jeg ville prøve mere, jeg ville prøve at være rigtig soldat. Herfra var der ikke så mange veje at gå, Kosovo var ikke en mulighed, det var Libanon heller ikke - da man ikke uddannede nye folk til de opgaver. Den eneste vej jeg kunne gå, hvis jeg ville udsendes, var Afghanistan. Det var egentlig også det, jeg ville, for noget af det, der også drev mig var spændingen, der følger med som kampsoldat. Det var rigtig svært at tage afsted første gang. Ikke mindst at skulle sige farvel til familie, venner og bekendte, men det bliver nok heller aldrig let at sige farvel, for så at drage i krig. Det var måske ikke nemmere at tage derned igen efter min tre ugers orlov i april, men nu vidste jeg, hvad jeg skulle tilbage til. Kan man forberede sig fuldt ud til det man ser og oplever derovre? Var det svært at tage af sted første gang? Gennem uddannelsen, 3 måneders værnepligt og 9 måneders Reaktions Styrke Uddannelse, havde jeg gjort mig en masse forestillinger om, hvordan det ville være dernede og hvordan det ville gå mig. Men det er klart, at jo tættere på udsendelsesdatoen jeg kom, des mere tænkte jeg over faren ved at tage afsted, men havde også en spændt følelse - nu havde vi trænet så meget til det, så nu skulle vi endelig derned og rent faktisk prøve det af! Hmm, nej det kan man ikke... Nogle personer kan må- Morten i fuld uniform ske håndtere en presset situation bedre end andre. Jeg kan da huske, hvordan jeg under klargøring til en patrulje kunne gøre alt 100 procent klar, få styr på ruten, på fjenden - hvad forventer vi han gør, og vi kunne endda til tider få forskellige advarselstegn før taleban skød på os - og alligevel var jeg aldrig helt forberedt på det når kuglerne endelig fløj over hovedet på mig. På patrulje Blev du så overrasket da du kom derned? Afghanistan er meget langt væk fra Danmark, dette gælder også Afghansk kultur. Vi havde fået en masse indtryk herhjemme, fået undervisning i deres kultur, en lille smule sproglære og historier fra forrige hold. Så vi havde da en ide om, hvordan det var, før vi stod der, så overrasket vil jeg ikke sige jeg blev. Landet er egentlig utrolig smukt, selvom der er meget ørken og så lige en én kilometer bred zone 4

5 med grønt område (Green Zone), hvor de lokale dyrker afgrøder, heriblandt en hel del opiumsvalmuer. Jeg husker tilbage på nogle smukke solopgange over ørkenen med bjergene i baggrunden der er nogle helt specielle farver i landskabet. Jeg husker også masser af sand og støv. Det var dejligt at komme hjem og kunne spise Prøv at beskrive en almindelig hverdag En normal dag for os konstabler dernede gik med at sidde på vagt i sangartårnet (et vagttårn). I perioder havde vi rigtig mange vagttjenester og det kunne variere fra 3 timer til 3 gange 3-timers vagt på 24 timer. Få gange var jeg uheldig og fik i alt 12 timers vagt på et døgn. Ellers var der hverdagens små opgaver som oprydning, madlavning, vedligeholdelse både af materiel/våben og én selv, vi havde også rimelig gode muligheder for at træne. Derudover gik vi også patruljer i Green Zone som omslutter 2½ af de 4 lejre vi boede i. Her var det vores opgave at vise tilstedeværelse overfor de lokale, snakke med dem om financering til projekter som brønde til landsbyer, skoler og så videre. Så var der selvfølgelig også kamppatruljerne, hvor vores mål var at få taleban til at engagere os (angribe os), og så nedkæmpe dem. Det er taleban, der skal skyde først vi måtte ikke bare angribe dem. ind:tryk Morten på vagt i sangartårnet uden først at skulle fjerne sand fra gryder og tallerkner. Og så var der varmt! Nu kan jeg rigtig godt lide varmt vejr, men der er da udfordringer i at gå patrulje med fuld uniform, støvler, knæbeskyttere, fragmentationsvest på ca. 6 kg, og en ca. 40 kg oppakning i form af bælte med udstyr og patroner, rygsæk med mere udstyr og 7 liter vand til en fire timers patrulje, hjelm og ikke mindst et letmaskingevær på 13 kg i armene i 50 graders varme - i skyggen. Et udsnit af lejren med toiletskure og sovetelte Udsigt fra vagttårnet Hvordan påvirkede det dig, da en soldat blev dræbt og andre blev sårede? En tidlig morgen hørte vi en eksplosion som så ofte før. Indenfor 5 minutter blev der råbt fra sangartårnet, at en anden deling fra vort kompagni havde en dræbt. På sådan et tidspunkt løber tankerne gennem hovedet. Hvem er det? Hvordan er det sket? Er der andre sårede? Hvad skal vi gøre nu? Herefter må man bare bearbejde og acceptere, at sådan en hændelse finder sted. Inden vi rejser derned ved vi jo godt, at det kan ske. På den anden sidste patrulje vi skulle gå, blev vi pludselig beskudt af taleban. Alting gik pludselig stærkt. Under et ophold i skudvekslingen meldte vi rundt over radioen til hinanden om alle var OK. Vi fik nu at vide, at 2 var sårede men stabile. I denne situation handlede det om at sikre området, så vi kunne få en helikopter ind og få Fortsættes side 7 5

6 ind:sigt Feltpræst i Afghanistan Men en typisk dag i lejren, kunne være at stå op kl for at være lidt i god tid i bade- og toiletcontainere og spise morgenmad i cookhouse (spiseteltet) inden hovedparten af de 4000 andre, man deler teltet med, stiller sig i kø for at udsøge sig lækkerierne i morgenmåltidet. Af Frank Bjørn Christensen Man spiser godt og varieret, selv om mange danskere i Egentlig er jeg orlogspræst, det vil sige præst i Søværnet, men da Hæren pludseligt manglede en præst, blev cialiteter som rugbrød og müsli. Det gælder i øvrigt også længden begynder at spejde forgæves efter danske spe- jeg udlånt i fire måneder til tjeneste i lejren Camp Bastion i Helmand provinsen i Afghanistan med få måneders rigelige mængder afstemt efter de mange nationalite- de andre måltider, hvor der altid er 2-3 hovedretter i varsel. Perioden var januar 2010 til maj Hvordan ter og trosretninger, der spiser sammen. Men det siger forbereder man sig til sådan en opgave? For mit vedkommende blev det mest til det praktiske som forskel- kæles for maden, når det skal tilberedes i så store også sig selv, at det er begrænset, hvor meget der kan lige forberedende øvelser og obligatoriske kurser, men portioner. Morgenappel kl i de enkelte sektioner det kan da ikke nægtes, at udfærdigelse af Den sidste og briefing kl i den lokale kommandocentral, hvor vilje, satte nogle tanker i gang. Alle udsendte skal udfylde et skema med deres ønsker om, hvad der skal ske, hvis de bliver dræbt under udsendelsen. Det er alt lige fra hvem, der skal underrettes, til om man ønsker en bisættelse eller begravelse, offentlig eller privat ceremoni, kirkelig eller borgerlig, hvilken musik, der skal spilles og inskriptionen på gravstenen. Og ikke mindst det brev til ens efterladte, som man også opfordres til at skrive, krævede mange overvejelser. Menigheden Camp Bastion er en meget stor engelsk base, faktisk den største englænderne har oprettet siden 2. verdenskrig. Der bor mennesker i lejren, der har egen flyveplads, dyrehospital, pizzaria og butikker. Og ikke at forglemme et meget velfungerende felthospital. I tilknytning til lejren ligger en afghansk lejr, Camp Shorabak, og en amerikansk, Camp Leatherneck. Og midt i alt det her ligger en lille dansk lejr, kaldet Camp Viking med 150 danske soldater. Fortrinsvis består menigheden af mekanikere og forsyningsfolk, men også af lastbilchauffører og eskortefolk, der bringer forsyninger og bemanding ud til de andre danske lejre i Helmand. Alle forsyninger og alt personel kommer ind og ud via Camp Bastion. Det var således en broget skare af dels folk, der fast var i Camp Bastion og dels folk på gennemrejse, der udgjorde menigheden. Hertil kom andre danske lejre i Afghanistan. Der var to andre præster til at betjene danskerne, en i Camp Price, og en i lejren Budwan (tidligere kaldet Armadillo), mens de danskere, der var stationeret i Kabul, Kandahar, Lashkar Gah og Chagcharan hørte under mine vinger. Hverdagen Ligesom arbejdet som præst herhjemme og som udsendt til soldaterne på mange måder ligner hinanden, så ligner hverdagene også hinanden. Nemlig totalt uforudsigelige! 6 gårsdagens og nattens begivenheder blev gennemgået, og den kommende dags program blev fremlagt. Hvis der var sårede på felthospitalet, blev de derefter besøgt, og ellers var der rundture til de forskellige værksteder, lagre og kontorer. Dels for at få en snak med folk, og dels for at få klaret de mange praktiske opgaver som aftaler om gudstjenester, planlægning af rejser til de forskellige lejre, forsøg på at få aircondition-anlægget til at virke, lapning af en cykel, få ordnet internet og intranet forbindelse, og hvad der ellers måtte være. Efter frokost ville det tit og ofte være en videreførelse af ovennævnte store og små vigtige opgaver. Man kunne også presse træning ind i programmet enten med en løbetur inden for lejrens hegn eller i motionsteltet. Derudover kom der næsten hver uge en såkaldt vigil service, en mindehøjtidelighed for faldne soldater. Vi var så heldige ikke at miste nogen soldater i de fire måneder, jeg var i Afghanistan, mens englænderne mistede fra 1-5 om ugen. Vi støttede selvfølgelig op og viste vores deltagelse, ligesom jeg også har deltaget i de natlige ramp ceremoni, højtideligheden, hvor kisterne blev båret ombord på flyene og fløjet hjem. Ellers blev aftenerne som regel brugt

7 samme tid blev bragt ind på hospitalet. Felthospitalet er et utroligt veludstyret hospital med de dygtigste eksperter indenfor de relevante områder. På det tidspunkt blev det drevet af skotter og amerikanere og tidligere har danskerne stået for bemandingen. Vi skulle ikke som sådan deltage i behandlingen, men var der dels for at kunne rapportere tilbage til de danske militære myndigheder om skadernes omfang, men først og fremmest for soldaternes skyld. Vi var med i hele forløbet og kunne som regel nå at veksle et par ord med dem inden de kom på operationsbordet og sige til dem: Vi er her for dig nu, og vi er her også når du vågner op efter operationen. Noget andet det gjaldt om, var hurtigst muligt at få de sårede til at ringe hjem til deres pårørende. Lynhurtigt ville episoden komme til pressens kendskab, og inden det blev offentliggjort gjaldt det om, at de pårørende havde fået meddelelsen fra den sårede selv, hvis det overhovedet var muligt. Vi prøvede at være så meget på hospitalet som muligt, indtil de sårede enten blev fløjet til Danmark eller i lettere tilfælde udskrevet til lejren. Begge dele skete som regel inden for et par døgn. ind:sigt på en aftenandagt på Kuffen, KFUM s soldaterhjem, og hyggesnak inden man gik forholdsvis tidlig i seng. Men i virkeligheden var der ingen dage, der så sådan ud. Særlig hændelse Det, der kunne vælte alle planlagte aktiviteter, og få de implicerede til at smide, hvad de havde i hænderne, var en særlig hændelse. Bag det lidt kryptiske udtryk gemmer sig meddelelsen om en såret eller dræbt soldat. Felthospitalet, hvor alle danskere blev bragt til, ligger som tidligere nævnt i Camp Bastion, og når vi fik besked om, at noget var under opsejling, tog de danske sygeplejersker og sanitetspersonel, MP erne og feltpræsten af sted til hospitalet, og selv om det lå i den anden ende af lejren, nåede vi som regel der hen, inden helikopteren landede og den sårede eller som oftest flere sårede på Gudstjenester Præsten er altid på arbejde. Naturligvis beskæftiget med at planlægge og forberede den ugentlige gudstjeneste, men enhver tilsyneladende nok så ligegyldig samtale kan lynhurtigt komme til at dreje sig om dybe eksistentielle emner. Om tro og liv og død. Det går op for de unge mennesker, når de er i krigszonen, at der er en reel mulighed for, at de kan miste livet. Men langt de fleste vender heldigvis uskadte hjem med et beriget syn på tilværelsen. Fortsat fra side 3 Vores søn har været... Den 9. august stod familien igen i Tune lufthavn. Denne gang for at hente deres søn hjem. Selvom de ligner hinanden, når de kommer i deres uniformer, kunne jeg med det samme spotte ham og jeg tænkte, dér er min søn, siger Anne Dorthe med et smil. Jan fortæller, at han flere gange følelsesmæssigt har været i et dilemma, fordi hans søn kom helskindet hjem mens andre forældres sønner ikke gjorde. De, der ikke kom hjem helskindet, har også haft pårørende, der har bedt for dem, så hvorfor bevarede Gud så vores søn? Jeg har ingen ret til at kræve, at Gud passer bedre på min søn end på andres; det har jeg haft det lidt svært ved, siger Jan. Jeg er dybt taknemmelig for, at han har det godt både fysisk og psykisk. For mig personligt har Mortens tjeneste i Afghanistan påvirket mig på den måde, at jeg er mere opmærksom på, hvor privilegeret vi er i Danmark. Jeg er dybt taknemmelig for livet og min familie; endda når børnene skændes, kan jeg føle en taknemmelighed over det og måske føle en større glæde end tidligere, smiler Jan. Fortsat fra side 5 Soldat i Afghanistan dem fløjet til Camp Bastion. Da vi nåede tilbage til vores lejr fik vi relativt hurtigt besked om, at de begge var stabile og efter omstændighederne i god behold. Den største følelse for mig var lettelse over, at de ikke mistede lemmer og at de var i så god behold, som de var. Har du været glad for at have været afsted? Nu er jeg kommet hjem igen, og har det så været det værd? Jeg er personligt rigtig glad for at have været afsted. Jeg har fået nogle oplevelser, følelser og erfaringer som de færreste har prøvet. Jeg ved, at jeg kan handle i pressede situationer og at jeg kan fuldføre en opgave, selvom det ikke er sjovt mere og mange andre helst ville give op. 7

8 ind:sigt Samtale med en krigerpræst Jesus siger klart i Matt at vi ikke må begå drab, ja, at man ikke engang må blive vred på sin bror! Hvordan skal man forholde sig til det? Her er der tale om personlig moral - ikke samfundsmoral. Af Ole Bækgaard Dette er ikke skrevet mod dem, der udfører solda- terhvervet eller polititjeneste, men til det enkelte menneske Danmark, dette lille fredelige land højt mod Nord, beboet om sin holdning overfor andre. Soldaten har ikke af verdens lykkeligste folk er faktisk en reel krigernation noget personligt forhold overfor den fjende, han står og har sine soldater kæmpende mange steder i overfor, den fjendtlige soldat er et redskab og repræ- verden. sentant for en fjendtlig magt, hvis indflydelse og aktiviteter Et er, at det kan være svært for mange at forstå, hvad soldaten er sat til at bekæmpe for at beskytte det der får danskerne til at blande sig i andre landes stridigheder, samfund, han er sat til at forsvare. men særligt vanskeligt bliver det at få det til at harmonere med kristne menneskers livsholdning og Kan man gå i krig og regne med, at man ikke kommer til at dræbe nogen? Nej, det skal man ikke regne med, men dertil skal siges, at der er så mange funktioner i Forsvaret, som ikke er deciderede kamp-opgaver, og soldater, der udfører disse opgaver vil sjældent komme ansigt til ansigt med fjenden. bibelens klare bud om ikke at slå ihjel, en reel risiko, må man vel sige, hvis man vælger at være soldat! øje:blik har prøvet at bore lidt i de mange store spørgsmål omkring dette emne og har haft en samtale med Sven Straarup, officer i forsvaret med rang af oberstløjtnant og samtidig teolog og præst i Kristent Fællesskab i Rødovre. Som præst og bibellærer er du formidler af Jesu lære og livsholdning. Hvad fortæller du de unge, der leder efter svar på de store spørgsmål, herunder: skal jeg være soldat og risikere at skulle slå ihjel, når jeg er i tvivl på grund af budet om ikke at slå ihjel? Det er sjældent, at nogen spørger så direkte, det er fortrinsvis spørgsmål vedr. karrierevalg i Forsvaret, men skulle der være en, der stiller det spørgsmål, ville mit svar være følgende: En soldats funktion er at udføre samfundets krav til beskyttelse af sine borgere. I sidste 8

9 ende kan dette betyde at anvende våben. Hvis man i sin samvittighed kan klare dette, og man i øvrigt kan stå inde for sit samfunds normer, f.eks. dets syn på menneskerettigheder, demokratiske styreform, sociale omsorg etc. og synes, at disse værdier er værd at forsvare, så skal man gennemtænke, hvordan dette kan lade sig gøre. Som soldat bemyndiges man til at anvende væbnet magt, men kun til at udføre lovlige givne ordre, så ens moralske sans skal stadig aktiveres. Med hensynet til buddet om ikke at slå ihjel, er det ord, der bliver brugt på hebraisk Ratsach, bedst oversat med, at du må ikke myrde, dvs. dræbe med ond hensigt. Som soldat har man ikke noget personligt forhold overfor sin fjende, og derfor ser man i Det Gamle Testamente, at dette bud ikke generelt møntes på hverken soldater, eller bødler som eksekverer dødsstraf på samfundets vegne. Hvorfor skal en dansker føle ansvar for at kæmpe i fremmede lande i det hele taget? Siden Murens fald i 1989 og enden på den kolde krig, har Danmark og dets allierede ændret deres militære styrker fra at fokusere på territorial forsvar til mere at anvendes i bredere sikkerheds opgaver. Det vil sige, at Danmark nu søger at beskytte sit folk og sine strategiske interesser imod trusler fra terrororganisationer og fjendtlig sindede grupper. Det kunne være grupper som Al Qaida og somaliske pirater, som ikke nødvendigvis truer dansk jord, men alligevel truer dansk samfundsorden, dets borgere og virksomheder. Derudover fordi Danmark er et rigt og velfungerende land, har de fleste af Folketingets partier valgt at bruge danske militære ressourcer til fredsbevarende og fredsskabende opgaver i lande, der trues af krig eller borgerkrig. Dette er blevet en art samfunds næstekærlighed og passer meget godt med de samfundsnormer, de fleste borgere i Danmark står inde for. En undersøgelse siger, at en soldat i dag har lettere ved at slå ihjel i krig, end man havde under anden verdenskrig, næsten ingen føler dårlig samvittighed! Er verdenssamfundet blevet mere råt eller er det bare realisme? Jeg genkender ikke denne tendens. Min mors familie, der er australiere og brittere, var stolte soldater i første og anden verdenskrig og påtog sig et klart ansvar for væbnet kamp. Jeg tror, de fleste soldater ikke opfatter fjenden på en personlig måde, men som en samfundsmodstander og derved en trussel som skal overvindes. Der er desværre tilfælde, hvor mennesker i afstumpet affekt overtræder de humane love, som også gælder i krig og udfører overgreb på krigsfanger, sårede soldater, og civile, men disse vil i det danske militære system blive retsforfulgt og straffet. Jeg tror, det er op til den enkelte soldat at lytte og følge sin samvittighed. Militære ledere har også ansvaret for at sikre, at ingen nedværdigende holdninger eller ulovlige tendenser udvikler sig blandt soldaterne, en udfordrende opgave specielt når følelser er i kog efter man har lidt tab af kammerater, men samtidig en meget nødvendig ledelsesopgave. Er det ansvarsløst, at en kristen nægter at være med til at forsvare sine kære, vore værdier og vort land? Det kommer an på, hvad man mener med at forsvare? Jeg har venner, der er pacifister, det vil sige mennesker som af samvittighedsgrunde ikke vil bære eller anvende våben, men som er gode samfundsborgere og vil gøre hvad de kan, med de muligheder de har for at beskytte deres kære, og forsvare de værdier, der opretholder vort samfund. Jeg kan f.eks. nævne, at Frelsens Hær som også går ind for pacifisme var meget engageret i at yde materiel hjælp, åndelig støtte og førstehjælp til soldater og sårede kombattanter i første og anden verdenskrig, og de var højt respekteret og værdsat af kampsoldaterne de tjente i blandt. Er der i bibelen overhovedet hjemmel for at gå i krig og i hvilke sammenhænge? Læs Israels historie i Det Gamle Testamente og i det Nye Testamente se på Jesu, Johannes Døber og Apostlenes holdninger overfor soldater. Johannes Døbers svar til soldater, der spurgte ham, om hvordan de skulle omvende sig for at forberede sig på Messias komme, var ikke: bliv pacifister, men at de ikke skulle misbruge deres magtmuligheder til egen vinding (Luk.3:14). Har du personlig været nødt til at dræbe et menneske i krig? Nej, det har jeg ikke, men jeg har gjort op med mig selv, at det vil jeg gøre, hvis det er nødvendigt for at gennemføre den opgave, jeg er blevet befalet til at udføre og til at beskytte mine kammerater, sårede, krigsfanger eller civile, som jeg har fået ansvar for. Er der forskel på præsten og soldaten Sven Straarup i måden at leve på. Gør uniform og militær myndighed en forskel? Det håber jeg virkelig ikke, når der er tale om holdninger og moral. Men det er der, når der er tale om funktion. Som præst bruger jeg min stilling som Jesu repræsentant som myndigheden bag mit virke. Som officer bruger jeg samfundets myndighed. De skulle dog begge præges af den samme Jesu discipel, der i alle ting søger at genspejle sin Mester i holdninger, tale og handlinger. Må Gud give mig kraft til netop at gøre det. ind:sigt 9

10 ind:blik Fællesskab - også for dig! Der inviteres til inspirationsaften omkring fællesskab/ eller nytårskur. Lave herrehygge, walk & talk, fodboldsaftener med chips og cola, singlehygge eller cocktails. events og nye ideer til kirken mandag d. 9. januar 2012 kl. 19:00 i kirkens fællessal. Arrangere computerhjælp, tøjbytteaften, fællesudflugt, hvor der lejes en bus eller debataftener osv. Vores ønske/vision er at få et endnu stærkere fællesskab med hinanden i kirken, hvor kærligheden til hinanden gror og udvikles. At vi må mærke Guds kærlighed Nina Ettrup og Winnie Hansen gennem fællesskabet og at man ikke er ensom og udenfor. Eksempelvis kunne vi mødes en søndag om måneden efter gudstjenesten med medbragt mad og egen service og drikkevarer til arrangementer i kirken eller andre steder, alt efter antal personer, som vil deltage. Ideer til arrangementer kan være: skov-, cafe- eller biografture. Filmaften, strikkecafe, lektiehjælp eller snapsebryg undervisning. Naturvandring/byvandring, badedag strand/svømmehal, kano/kajakture eller kreative udfoldelser. Lave etnisk mad, brunch, kagehygge, luksuskaffe og chai-te, sund buffet, pizzaer Julepakkeprojekt Flere planlægningsmøder, mange ansøgningsbreve sendt til butikker, foreninger og fonde, ufattelig mange skridt rundt til butikkerne for at følge op på brevene har resulteret i, at vi har været i stand til at pakke 128 julepakker og derved hjælpe 279 personer i Roskilde til at få en hyggelig jul med mad og gaver. Tak til alle frivillige fra kirken og gospelkoret, der utrætteligt har hjulpet med både at skaffe varer, indkøbe varer, pakke julegaver ind, bage lækre kager og stået for underholdning til uddelingsarrangementet. Tak også til jer, der brugte tid på at tale med de mange mennesker da de kom for at hente deres julepakke og fordi I var villige til at hjælpe dem hjem, der selv havde svært ved at komme hjem med den store kasse. Tak til alle jer, der villigt har givet penge så vi havde mulighed for at gøre lidt ekstra ud af julepakkerne. 10

øje:blikseptember/ Præsentation af det nye menighedsråd - glimt fra Baptistkirken i Roskilde oktober 2011

øje:blikseptember/ Præsentation af det nye menighedsråd - glimt fra Baptistkirken i Roskilde oktober 2011 øje:blikseptember/ oktober 2011 - glimt fra Baptistkirken i Roskilde Præsentation af det nye menighedsråd Hvad er en Baptist? En baptist er først og fremmest en kristen, en person som tror på Gud og forsøger

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

SØVÆRNET 3-2011. Printvenlig PDF

SØVÆRNET 3-2011. Printvenlig PDF SØVÆRNET 3-2011 Printvenlig PDF LEDER Cirklen er sluttet I januar 2005 kunne vi hejse kommando på det nye støtteskib ABSALON. Begivenheden blev starten på en markant ændring af den danske flåde. En ændring,

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Støtte og hjælp i sorgen

Støtte og hjælp i sorgen DETTE NUMMERS TEMA Landsforeningens tilbud Støtte og hjælp i sorgen Midt i sorgen over at have mistet sit spædbarn, kan det være meget vanskeligt at få overblik over, hvilke forskellige tilbud om støtte

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund LEDERDAG I AARHUS Kirkens kropssprog Etik tak - og bibelsnak Ung missionær Nye tider på Father s Home Dåb i Osted Volontør i Osted

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Psykisk syg og isoleret

Psykisk syg og isoleret Psykisk syg og isoleret Isolationens betydning - udstødelse eller fravalg? Et praksisforskningsprojekt. Støtte- og kontaktpersonordningen Odense Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen Side 1

Læs mere

BETANIA NYT April - Juni 2008 : 17. årgang : Nr. 96

BETANIA NYT April - Juni 2008 : 17. årgang : Nr. 96 GRATIS MAGASIN BETANIA NYT April - Juni 2008 : 17. årgang : Nr. 96 Hvad kan vi bruge dét til? Den nye teknik - kort fortalt Side 6-7 Manden bag KKR/TV Side 8-9 Betanias TV vision Side 14-15 LÆS OGSÅ OM:

Læs mere

magasinet På vej til Afghanistan Veldrevet og professionelt Skærpet profil i 33 hjemmeværnet De frivilliges bud 34 på næste forlig

magasinet På vej til Afghanistan Veldrevet og professionelt Skærpet profil i 33 hjemmeværnet De frivilliges bud 34 på næste forlig magasinet NR. 3 /SEPTEMBER 2008 Skærpet profil i 33 hjemmeværnet De frivilliges bud 34 på næste forlig 40 46 Terror bekæmpes af de stille helte Jubilæum og plakatkunst På vej til Afghanistan Veldrevet

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere