øje:blikjanuar/februar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "øje:blikjanuar/februar"

Transkript

1 2012 øje:blikjanuar/februar - glimt fra Baptistkirken i Roskilde I krig for fred

2 Hvad er en Baptist? En baptist er først og fremmest en kristen, en person som tror på Gud og forsøger at erfare mere om Gud gennem Bibelen og bønnen. Som kristen er man frelst ved troen på Jesus Kristus; Guds søn, som døde for alles synd, men genopstod og lever i dag. Baptistkirken i Danmark er Danmarks første frikirke. Den består af 50 menigheder fordelt over hele landet og har ca medlemmer. Baptistkirken praktiserer alene bekendelsesdåb (ikke barnedåb) og er meget aktiv i samarbejdet med andre kristne kirker. Baptistkirken i Danmark er involveret i internationalt hjælpearbejde i den tredje verden. I Roskilde Baptistkirke er der ca. 270 medlemmer. Der er i ugens løb mange aktiviteter i kirkecentret for både børn, unge, familier og ældre. Alle er velkomne til at besøge menigheden gennem disse aktiviteter. Lige et øje:blik Kan og skal man bede for soldater i krig? Som mor til en udsendt soldat, betød det meget for mig, at jeg hver dag kunne lægge min søn i Guds hænder og bede for hans og hans kammeraters liv og helbred. Samtidig var det svært at bede om, at andre i kirken ville tage ham med i deres forbøn, for nu drog han jo i en fredsskabende mission og det indebar, at han skulle bære våben og ville komme i situationer, hvor det skulle bruges mod andre mennesker. Og uanset de menneskers moral og holdninger til andre mennesker, så er de jo også en del af Guds skaberværk. Derfor betød det uendelig meget for mig, at der blev bedt for Morten inden han rejste ud, og at folk spurgte til ham og fortalte, at de bad for ham. I folkekirken var der for nogle år siden en diskussion om, hvorvidt man kunne og skulle bede for soldaterne og på et bispemøde i Nyborg, i april 2009, vedtog biskopperne at udsende et forslag til, hvordan præster kan inddrage udsendte soldater og deres pårørende i kirkebønnen ved søndagens højmesse. Præsten kan vælge at inddrage teksten i den bøn, som også indeholder bønnen for Dronningen og anden øvrighed. Det er frivilligt for præsterne, om de vil bruge den, og de kan også frit ændre ordlyden. Forslaget blev til i et samarbejde mellem de tre værnsprovster og Københavns Stifts biskop, Erik Norman Svendsen. Bønnen lyder således: Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og al dets øvrighed. Vær hos vore væbnede styrker og alle, der gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning. Vær hos deres kære, som må bære bekymringens byrde og hos dem, der har mistet og som bærer sorg og savn. Anne Dorthe Johannsen Daglig ledelse: Præst Claus Bækgaard Menighedsrådsformand Jan Johannsen Menighedsrådsnæstformand Ulla Kusk Redaktion: Gitte Prøhl (ansvarsh.) Martin Dahl Layout og sats: Anne Dorthe Johannsen Martin Dahl Tryk: Eget tryk Oplag: 500 eksemplarer Foto: Simon Skårhøj Indlæg til redaktionen: Mrk: Bladet øje:blik Vindingevej Roskilde Eftertryk tilladt, efter aftale med ansv. Deadline: Næste deadline er 25. januar 2012 Privat annonce: 100,- kr. på giro mærket Privat annonce Kirkens sekretær: Jane Daugaard Træffes på tlf:

3 Vores søn har været dansk soldat i Afghanistan Af Gitte Prøhl Den 27. januar 2011 tog Anne Dorthe og Jan Johannsen afsked med deres ældste søn, Morten, i Tune lufthavn for at sende ham til Afghanistan som soldat. Afskeden var personlig. Der var kun de pårørende tilstede. Vi kunne få lov til at følge ham næsten hele vejen og se ham stige ombord på flyet. Det var en god måde, selvom det var hårdt, siger Anne Dorthe og fortsætter; jeg havde en klump i halsen og kæmpede med tårerne. For Mortens skyld ville jeg ikke græde, for han skulle ikke bekymre sig. Jeg var også stolt af min søn. Jeg var stolt over, at han havde taget en beslutning om at ville ud og gøre en indsats og hjælpe. Jeg var stolt over at se, at det han havde trænet målrettet til, såvel fysisk som mentalt, de forgående 9 måneder nu skulle prøves af. Han var parat og vi måtte lade ham gå. Efter tre måneders værnepligt blev Morten ligesom alle andre værnepligtige stillet over for et valg, om han ville lade sig uddanne til soldatertjeneste i Afghanistan, eller om han ville afslutte værnepligten på normal vis. Hvis man skal ud som soldat er det vigtigt med familiens opbakning, for det er den bedste støtte, man kan have. Inden Morten besluttede sig for, hvad han ville, havde han mange samtaler med Anne Dorthe og Jan. Vi snakkede mange ting igennem og meget om det etiske aspekt ved opgaven - det at man evt. skulle kunne tage livet af en anden person. Men han fik vores opbakning og støtte, siger Jan. De 9 måneder, hvor Morten var under uddannelse og træning til sin tjeneste, var også en slags forberedelsestid for os som familie, siger Anne Dorthe. Som en del af uddannelsen hører også, at man som soldat skal skrive afskedsbreve til sine pårørende, i tilfælde af, at man ikke kommer hjem igen. Der skal også skrives testamente og tages stilling til, hvordan man vil begraves. Det virkede helt surrealistisk, da vi sad og snakkede det hele igennem om, hvordan han ønskede hans begravelse skulle foregå, siger Anne Dorthe og Jan fortsætter: det satte også nogle tanker i gang hos os, hvor meget vi selv er afklaret omkring det hele, for ingen ved, hvornår vi skal dø. Mens Morten var i Afghanistan blev der næsten hele tiden tjekket nyheder i familien Johannsens hjem. Som pårørende kan man på computeren gå ind på soldaterportalen eller HOKS (hærens operative kommando) hjemmeside for at tjekke nyheder fra Afghanistan, på den måde fik vi nyhederne, før de kom i medierne, siger Jan. I begyndelsen gik vi rundt med en uro og klump i maven, men det gik over, for man kan ikke holde til at leve i angst hele tiden, siger Anne Dorthe. Men vi fulgte intenst med i, hvad der foregik derovre. Hvis telefonen en sen aften pludselig ringede eller, hvis der uventet blev ringet på døren sad nerverne uden på tøjet og vi frygtede det værste. Vi var nok lidt mere anspændte, end man umiddelbart skulle tro, tilføjer Anne Dorthe og fortsætter: enkelte gange vågnede jeg op midt op natten, hvor min første tanke var Morten. Jeg følte, jeg skulle bede til Gud for ham. Bagefter kunne jeg lægge mig til at sove igen. De gange det skete, havde han været i svære situationer og bla. under beskydning. Mens Morten var afsted, blev der i Holstebro, hvor han var udsendt fra, arrangeret pårørendedage. Der blev der taget hånd om os og vi mødte andre pårørende. Vi fik nyheder, undervisning og der blev vist film fra området i Afghanistan, hvor de var. Det var rigtig godt og meget betænktsomt, konstaterer Jan. Fortsættes side 7 3 ind:tryk

4 ind:tryk Soldat i Afghanistan Interview med Morten Johannsen, soldat i Afghanistan fra januar til august 2011 af Gitte Prøhl Hvad fik dig til at beslutte dig for at tage til Afghanistan? Min beslutning om at drage i krig i Afghanistan tog jeg under min værnepligt. Jeg kunne lide den fysiske og psykiske hårde arbejdsform, som jeg fik prøvet som værnepligtig på Antvorskov kaserne i Slagelse. Her besluttede jeg, at jeg ville prøve mere, jeg ville prøve at være rigtig soldat. Herfra var der ikke så mange veje at gå, Kosovo var ikke en mulighed, det var Libanon heller ikke - da man ikke uddannede nye folk til de opgaver. Den eneste vej jeg kunne gå, hvis jeg ville udsendes, var Afghanistan. Det var egentlig også det, jeg ville, for noget af det, der også drev mig var spændingen, der følger med som kampsoldat. Det var rigtig svært at tage afsted første gang. Ikke mindst at skulle sige farvel til familie, venner og bekendte, men det bliver nok heller aldrig let at sige farvel, for så at drage i krig. Det var måske ikke nemmere at tage derned igen efter min tre ugers orlov i april, men nu vidste jeg, hvad jeg skulle tilbage til. Kan man forberede sig fuldt ud til det man ser og oplever derovre? Var det svært at tage af sted første gang? Gennem uddannelsen, 3 måneders værnepligt og 9 måneders Reaktions Styrke Uddannelse, havde jeg gjort mig en masse forestillinger om, hvordan det ville være dernede og hvordan det ville gå mig. Men det er klart, at jo tættere på udsendelsesdatoen jeg kom, des mere tænkte jeg over faren ved at tage afsted, men havde også en spændt følelse - nu havde vi trænet så meget til det, så nu skulle vi endelig derned og rent faktisk prøve det af! Hmm, nej det kan man ikke... Nogle personer kan må- Morten i fuld uniform ske håndtere en presset situation bedre end andre. Jeg kan da huske, hvordan jeg under klargøring til en patrulje kunne gøre alt 100 procent klar, få styr på ruten, på fjenden - hvad forventer vi han gør, og vi kunne endda til tider få forskellige advarselstegn før taleban skød på os - og alligevel var jeg aldrig helt forberedt på det når kuglerne endelig fløj over hovedet på mig. På patrulje Blev du så overrasket da du kom derned? Afghanistan er meget langt væk fra Danmark, dette gælder også Afghansk kultur. Vi havde fået en masse indtryk herhjemme, fået undervisning i deres kultur, en lille smule sproglære og historier fra forrige hold. Så vi havde da en ide om, hvordan det var, før vi stod der, så overrasket vil jeg ikke sige jeg blev. Landet er egentlig utrolig smukt, selvom der er meget ørken og så lige en én kilometer bred zone 4

5 med grønt område (Green Zone), hvor de lokale dyrker afgrøder, heriblandt en hel del opiumsvalmuer. Jeg husker tilbage på nogle smukke solopgange over ørkenen med bjergene i baggrunden der er nogle helt specielle farver i landskabet. Jeg husker også masser af sand og støv. Det var dejligt at komme hjem og kunne spise Prøv at beskrive en almindelig hverdag En normal dag for os konstabler dernede gik med at sidde på vagt i sangartårnet (et vagttårn). I perioder havde vi rigtig mange vagttjenester og det kunne variere fra 3 timer til 3 gange 3-timers vagt på 24 timer. Få gange var jeg uheldig og fik i alt 12 timers vagt på et døgn. Ellers var der hverdagens små opgaver som oprydning, madlavning, vedligeholdelse både af materiel/våben og én selv, vi havde også rimelig gode muligheder for at træne. Derudover gik vi også patruljer i Green Zone som omslutter 2½ af de 4 lejre vi boede i. Her var det vores opgave at vise tilstedeværelse overfor de lokale, snakke med dem om financering til projekter som brønde til landsbyer, skoler og så videre. Så var der selvfølgelig også kamppatruljerne, hvor vores mål var at få taleban til at engagere os (angribe os), og så nedkæmpe dem. Det er taleban, der skal skyde først vi måtte ikke bare angribe dem. ind:tryk Morten på vagt i sangartårnet uden først at skulle fjerne sand fra gryder og tallerkner. Og så var der varmt! Nu kan jeg rigtig godt lide varmt vejr, men der er da udfordringer i at gå patrulje med fuld uniform, støvler, knæbeskyttere, fragmentationsvest på ca. 6 kg, og en ca. 40 kg oppakning i form af bælte med udstyr og patroner, rygsæk med mere udstyr og 7 liter vand til en fire timers patrulje, hjelm og ikke mindst et letmaskingevær på 13 kg i armene i 50 graders varme - i skyggen. Et udsnit af lejren med toiletskure og sovetelte Udsigt fra vagttårnet Hvordan påvirkede det dig, da en soldat blev dræbt og andre blev sårede? En tidlig morgen hørte vi en eksplosion som så ofte før. Indenfor 5 minutter blev der råbt fra sangartårnet, at en anden deling fra vort kompagni havde en dræbt. På sådan et tidspunkt løber tankerne gennem hovedet. Hvem er det? Hvordan er det sket? Er der andre sårede? Hvad skal vi gøre nu? Herefter må man bare bearbejde og acceptere, at sådan en hændelse finder sted. Inden vi rejser derned ved vi jo godt, at det kan ske. På den anden sidste patrulje vi skulle gå, blev vi pludselig beskudt af taleban. Alting gik pludselig stærkt. Under et ophold i skudvekslingen meldte vi rundt over radioen til hinanden om alle var OK. Vi fik nu at vide, at 2 var sårede men stabile. I denne situation handlede det om at sikre området, så vi kunne få en helikopter ind og få Fortsættes side 7 5

6 ind:sigt Feltpræst i Afghanistan Men en typisk dag i lejren, kunne være at stå op kl for at være lidt i god tid i bade- og toiletcontainere og spise morgenmad i cookhouse (spiseteltet) inden hovedparten af de 4000 andre, man deler teltet med, stiller sig i kø for at udsøge sig lækkerierne i morgenmåltidet. Af Frank Bjørn Christensen Man spiser godt og varieret, selv om mange danskere i Egentlig er jeg orlogspræst, det vil sige præst i Søværnet, men da Hæren pludseligt manglede en præst, blev cialiteter som rugbrød og müsli. Det gælder i øvrigt også længden begynder at spejde forgæves efter danske spe- jeg udlånt i fire måneder til tjeneste i lejren Camp Bastion i Helmand provinsen i Afghanistan med få måneders rigelige mængder afstemt efter de mange nationalite- de andre måltider, hvor der altid er 2-3 hovedretter i varsel. Perioden var januar 2010 til maj Hvordan ter og trosretninger, der spiser sammen. Men det siger forbereder man sig til sådan en opgave? For mit vedkommende blev det mest til det praktiske som forskel- kæles for maden, når det skal tilberedes i så store også sig selv, at det er begrænset, hvor meget der kan lige forberedende øvelser og obligatoriske kurser, men portioner. Morgenappel kl i de enkelte sektioner det kan da ikke nægtes, at udfærdigelse af Den sidste og briefing kl i den lokale kommandocentral, hvor vilje, satte nogle tanker i gang. Alle udsendte skal udfylde et skema med deres ønsker om, hvad der skal ske, hvis de bliver dræbt under udsendelsen. Det er alt lige fra hvem, der skal underrettes, til om man ønsker en bisættelse eller begravelse, offentlig eller privat ceremoni, kirkelig eller borgerlig, hvilken musik, der skal spilles og inskriptionen på gravstenen. Og ikke mindst det brev til ens efterladte, som man også opfordres til at skrive, krævede mange overvejelser. Menigheden Camp Bastion er en meget stor engelsk base, faktisk den største englænderne har oprettet siden 2. verdenskrig. Der bor mennesker i lejren, der har egen flyveplads, dyrehospital, pizzaria og butikker. Og ikke at forglemme et meget velfungerende felthospital. I tilknytning til lejren ligger en afghansk lejr, Camp Shorabak, og en amerikansk, Camp Leatherneck. Og midt i alt det her ligger en lille dansk lejr, kaldet Camp Viking med 150 danske soldater. Fortrinsvis består menigheden af mekanikere og forsyningsfolk, men også af lastbilchauffører og eskortefolk, der bringer forsyninger og bemanding ud til de andre danske lejre i Helmand. Alle forsyninger og alt personel kommer ind og ud via Camp Bastion. Det var således en broget skare af dels folk, der fast var i Camp Bastion og dels folk på gennemrejse, der udgjorde menigheden. Hertil kom andre danske lejre i Afghanistan. Der var to andre præster til at betjene danskerne, en i Camp Price, og en i lejren Budwan (tidligere kaldet Armadillo), mens de danskere, der var stationeret i Kabul, Kandahar, Lashkar Gah og Chagcharan hørte under mine vinger. Hverdagen Ligesom arbejdet som præst herhjemme og som udsendt til soldaterne på mange måder ligner hinanden, så ligner hverdagene også hinanden. Nemlig totalt uforudsigelige! 6 gårsdagens og nattens begivenheder blev gennemgået, og den kommende dags program blev fremlagt. Hvis der var sårede på felthospitalet, blev de derefter besøgt, og ellers var der rundture til de forskellige værksteder, lagre og kontorer. Dels for at få en snak med folk, og dels for at få klaret de mange praktiske opgaver som aftaler om gudstjenester, planlægning af rejser til de forskellige lejre, forsøg på at få aircondition-anlægget til at virke, lapning af en cykel, få ordnet internet og intranet forbindelse, og hvad der ellers måtte være. Efter frokost ville det tit og ofte være en videreførelse af ovennævnte store og små vigtige opgaver. Man kunne også presse træning ind i programmet enten med en løbetur inden for lejrens hegn eller i motionsteltet. Derudover kom der næsten hver uge en såkaldt vigil service, en mindehøjtidelighed for faldne soldater. Vi var så heldige ikke at miste nogen soldater i de fire måneder, jeg var i Afghanistan, mens englænderne mistede fra 1-5 om ugen. Vi støttede selvfølgelig op og viste vores deltagelse, ligesom jeg også har deltaget i de natlige ramp ceremoni, højtideligheden, hvor kisterne blev båret ombord på flyene og fløjet hjem. Ellers blev aftenerne som regel brugt

7 samme tid blev bragt ind på hospitalet. Felthospitalet er et utroligt veludstyret hospital med de dygtigste eksperter indenfor de relevante områder. På det tidspunkt blev det drevet af skotter og amerikanere og tidligere har danskerne stået for bemandingen. Vi skulle ikke som sådan deltage i behandlingen, men var der dels for at kunne rapportere tilbage til de danske militære myndigheder om skadernes omfang, men først og fremmest for soldaternes skyld. Vi var med i hele forløbet og kunne som regel nå at veksle et par ord med dem inden de kom på operationsbordet og sige til dem: Vi er her for dig nu, og vi er her også når du vågner op efter operationen. Noget andet det gjaldt om, var hurtigst muligt at få de sårede til at ringe hjem til deres pårørende. Lynhurtigt ville episoden komme til pressens kendskab, og inden det blev offentliggjort gjaldt det om, at de pårørende havde fået meddelelsen fra den sårede selv, hvis det overhovedet var muligt. Vi prøvede at være så meget på hospitalet som muligt, indtil de sårede enten blev fløjet til Danmark eller i lettere tilfælde udskrevet til lejren. Begge dele skete som regel inden for et par døgn. ind:sigt på en aftenandagt på Kuffen, KFUM s soldaterhjem, og hyggesnak inden man gik forholdsvis tidlig i seng. Men i virkeligheden var der ingen dage, der så sådan ud. Særlig hændelse Det, der kunne vælte alle planlagte aktiviteter, og få de implicerede til at smide, hvad de havde i hænderne, var en særlig hændelse. Bag det lidt kryptiske udtryk gemmer sig meddelelsen om en såret eller dræbt soldat. Felthospitalet, hvor alle danskere blev bragt til, ligger som tidligere nævnt i Camp Bastion, og når vi fik besked om, at noget var under opsejling, tog de danske sygeplejersker og sanitetspersonel, MP erne og feltpræsten af sted til hospitalet, og selv om det lå i den anden ende af lejren, nåede vi som regel der hen, inden helikopteren landede og den sårede eller som oftest flere sårede på Gudstjenester Præsten er altid på arbejde. Naturligvis beskæftiget med at planlægge og forberede den ugentlige gudstjeneste, men enhver tilsyneladende nok så ligegyldig samtale kan lynhurtigt komme til at dreje sig om dybe eksistentielle emner. Om tro og liv og død. Det går op for de unge mennesker, når de er i krigszonen, at der er en reel mulighed for, at de kan miste livet. Men langt de fleste vender heldigvis uskadte hjem med et beriget syn på tilværelsen. Fortsat fra side 3 Vores søn har været... Den 9. august stod familien igen i Tune lufthavn. Denne gang for at hente deres søn hjem. Selvom de ligner hinanden, når de kommer i deres uniformer, kunne jeg med det samme spotte ham og jeg tænkte, dér er min søn, siger Anne Dorthe med et smil. Jan fortæller, at han flere gange følelsesmæssigt har været i et dilemma, fordi hans søn kom helskindet hjem mens andre forældres sønner ikke gjorde. De, der ikke kom hjem helskindet, har også haft pårørende, der har bedt for dem, så hvorfor bevarede Gud så vores søn? Jeg har ingen ret til at kræve, at Gud passer bedre på min søn end på andres; det har jeg haft det lidt svært ved, siger Jan. Jeg er dybt taknemmelig for, at han har det godt både fysisk og psykisk. For mig personligt har Mortens tjeneste i Afghanistan påvirket mig på den måde, at jeg er mere opmærksom på, hvor privilegeret vi er i Danmark. Jeg er dybt taknemmelig for livet og min familie; endda når børnene skændes, kan jeg føle en taknemmelighed over det og måske føle en større glæde end tidligere, smiler Jan. Fortsat fra side 5 Soldat i Afghanistan dem fløjet til Camp Bastion. Da vi nåede tilbage til vores lejr fik vi relativt hurtigt besked om, at de begge var stabile og efter omstændighederne i god behold. Den største følelse for mig var lettelse over, at de ikke mistede lemmer og at de var i så god behold, som de var. Har du været glad for at have været afsted? Nu er jeg kommet hjem igen, og har det så været det værd? Jeg er personligt rigtig glad for at have været afsted. Jeg har fået nogle oplevelser, følelser og erfaringer som de færreste har prøvet. Jeg ved, at jeg kan handle i pressede situationer og at jeg kan fuldføre en opgave, selvom det ikke er sjovt mere og mange andre helst ville give op. 7

8 ind:sigt Samtale med en krigerpræst Jesus siger klart i Matt at vi ikke må begå drab, ja, at man ikke engang må blive vred på sin bror! Hvordan skal man forholde sig til det? Her er der tale om personlig moral - ikke samfundsmoral. Af Ole Bækgaard Dette er ikke skrevet mod dem, der udfører solda- terhvervet eller polititjeneste, men til det enkelte menneske Danmark, dette lille fredelige land højt mod Nord, beboet om sin holdning overfor andre. Soldaten har ikke af verdens lykkeligste folk er faktisk en reel krigernation noget personligt forhold overfor den fjende, han står og har sine soldater kæmpende mange steder i overfor, den fjendtlige soldat er et redskab og repræ- verden. sentant for en fjendtlig magt, hvis indflydelse og aktiviteter Et er, at det kan være svært for mange at forstå, hvad soldaten er sat til at bekæmpe for at beskytte det der får danskerne til at blande sig i andre landes stridigheder, samfund, han er sat til at forsvare. men særligt vanskeligt bliver det at få det til at harmonere med kristne menneskers livsholdning og Kan man gå i krig og regne med, at man ikke kommer til at dræbe nogen? Nej, det skal man ikke regne med, men dertil skal siges, at der er så mange funktioner i Forsvaret, som ikke er deciderede kamp-opgaver, og soldater, der udfører disse opgaver vil sjældent komme ansigt til ansigt med fjenden. bibelens klare bud om ikke at slå ihjel, en reel risiko, må man vel sige, hvis man vælger at være soldat! øje:blik har prøvet at bore lidt i de mange store spørgsmål omkring dette emne og har haft en samtale med Sven Straarup, officer i forsvaret med rang af oberstløjtnant og samtidig teolog og præst i Kristent Fællesskab i Rødovre. Som præst og bibellærer er du formidler af Jesu lære og livsholdning. Hvad fortæller du de unge, der leder efter svar på de store spørgsmål, herunder: skal jeg være soldat og risikere at skulle slå ihjel, når jeg er i tvivl på grund af budet om ikke at slå ihjel? Det er sjældent, at nogen spørger så direkte, det er fortrinsvis spørgsmål vedr. karrierevalg i Forsvaret, men skulle der være en, der stiller det spørgsmål, ville mit svar være følgende: En soldats funktion er at udføre samfundets krav til beskyttelse af sine borgere. I sidste 8

9 ende kan dette betyde at anvende våben. Hvis man i sin samvittighed kan klare dette, og man i øvrigt kan stå inde for sit samfunds normer, f.eks. dets syn på menneskerettigheder, demokratiske styreform, sociale omsorg etc. og synes, at disse værdier er værd at forsvare, så skal man gennemtænke, hvordan dette kan lade sig gøre. Som soldat bemyndiges man til at anvende væbnet magt, men kun til at udføre lovlige givne ordre, så ens moralske sans skal stadig aktiveres. Med hensynet til buddet om ikke at slå ihjel, er det ord, der bliver brugt på hebraisk Ratsach, bedst oversat med, at du må ikke myrde, dvs. dræbe med ond hensigt. Som soldat har man ikke noget personligt forhold overfor sin fjende, og derfor ser man i Det Gamle Testamente, at dette bud ikke generelt møntes på hverken soldater, eller bødler som eksekverer dødsstraf på samfundets vegne. Hvorfor skal en dansker føle ansvar for at kæmpe i fremmede lande i det hele taget? Siden Murens fald i 1989 og enden på den kolde krig, har Danmark og dets allierede ændret deres militære styrker fra at fokusere på territorial forsvar til mere at anvendes i bredere sikkerheds opgaver. Det vil sige, at Danmark nu søger at beskytte sit folk og sine strategiske interesser imod trusler fra terrororganisationer og fjendtlig sindede grupper. Det kunne være grupper som Al Qaida og somaliske pirater, som ikke nødvendigvis truer dansk jord, men alligevel truer dansk samfundsorden, dets borgere og virksomheder. Derudover fordi Danmark er et rigt og velfungerende land, har de fleste af Folketingets partier valgt at bruge danske militære ressourcer til fredsbevarende og fredsskabende opgaver i lande, der trues af krig eller borgerkrig. Dette er blevet en art samfunds næstekærlighed og passer meget godt med de samfundsnormer, de fleste borgere i Danmark står inde for. En undersøgelse siger, at en soldat i dag har lettere ved at slå ihjel i krig, end man havde under anden verdenskrig, næsten ingen føler dårlig samvittighed! Er verdenssamfundet blevet mere råt eller er det bare realisme? Jeg genkender ikke denne tendens. Min mors familie, der er australiere og brittere, var stolte soldater i første og anden verdenskrig og påtog sig et klart ansvar for væbnet kamp. Jeg tror, de fleste soldater ikke opfatter fjenden på en personlig måde, men som en samfundsmodstander og derved en trussel som skal overvindes. Der er desværre tilfælde, hvor mennesker i afstumpet affekt overtræder de humane love, som også gælder i krig og udfører overgreb på krigsfanger, sårede soldater, og civile, men disse vil i det danske militære system blive retsforfulgt og straffet. Jeg tror, det er op til den enkelte soldat at lytte og følge sin samvittighed. Militære ledere har også ansvaret for at sikre, at ingen nedværdigende holdninger eller ulovlige tendenser udvikler sig blandt soldaterne, en udfordrende opgave specielt når følelser er i kog efter man har lidt tab af kammerater, men samtidig en meget nødvendig ledelsesopgave. Er det ansvarsløst, at en kristen nægter at være med til at forsvare sine kære, vore værdier og vort land? Det kommer an på, hvad man mener med at forsvare? Jeg har venner, der er pacifister, det vil sige mennesker som af samvittighedsgrunde ikke vil bære eller anvende våben, men som er gode samfundsborgere og vil gøre hvad de kan, med de muligheder de har for at beskytte deres kære, og forsvare de værdier, der opretholder vort samfund. Jeg kan f.eks. nævne, at Frelsens Hær som også går ind for pacifisme var meget engageret i at yde materiel hjælp, åndelig støtte og førstehjælp til soldater og sårede kombattanter i første og anden verdenskrig, og de var højt respekteret og værdsat af kampsoldaterne de tjente i blandt. Er der i bibelen overhovedet hjemmel for at gå i krig og i hvilke sammenhænge? Læs Israels historie i Det Gamle Testamente og i det Nye Testamente se på Jesu, Johannes Døber og Apostlenes holdninger overfor soldater. Johannes Døbers svar til soldater, der spurgte ham, om hvordan de skulle omvende sig for at forberede sig på Messias komme, var ikke: bliv pacifister, men at de ikke skulle misbruge deres magtmuligheder til egen vinding (Luk.3:14). Har du personlig været nødt til at dræbe et menneske i krig? Nej, det har jeg ikke, men jeg har gjort op med mig selv, at det vil jeg gøre, hvis det er nødvendigt for at gennemføre den opgave, jeg er blevet befalet til at udføre og til at beskytte mine kammerater, sårede, krigsfanger eller civile, som jeg har fået ansvar for. Er der forskel på præsten og soldaten Sven Straarup i måden at leve på. Gør uniform og militær myndighed en forskel? Det håber jeg virkelig ikke, når der er tale om holdninger og moral. Men det er der, når der er tale om funktion. Som præst bruger jeg min stilling som Jesu repræsentant som myndigheden bag mit virke. Som officer bruger jeg samfundets myndighed. De skulle dog begge præges af den samme Jesu discipel, der i alle ting søger at genspejle sin Mester i holdninger, tale og handlinger. Må Gud give mig kraft til netop at gøre det. ind:sigt 9

10 ind:blik Fællesskab - også for dig! Der inviteres til inspirationsaften omkring fællesskab/ eller nytårskur. Lave herrehygge, walk & talk, fodboldsaftener med chips og cola, singlehygge eller cocktails. events og nye ideer til kirken mandag d. 9. januar 2012 kl. 19:00 i kirkens fællessal. Arrangere computerhjælp, tøjbytteaften, fællesudflugt, hvor der lejes en bus eller debataftener osv. Vores ønske/vision er at få et endnu stærkere fællesskab med hinanden i kirken, hvor kærligheden til hinanden gror og udvikles. At vi må mærke Guds kærlighed Nina Ettrup og Winnie Hansen gennem fællesskabet og at man ikke er ensom og udenfor. Eksempelvis kunne vi mødes en søndag om måneden efter gudstjenesten med medbragt mad og egen service og drikkevarer til arrangementer i kirken eller andre steder, alt efter antal personer, som vil deltage. Ideer til arrangementer kan være: skov-, cafe- eller biografture. Filmaften, strikkecafe, lektiehjælp eller snapsebryg undervisning. Naturvandring/byvandring, badedag strand/svømmehal, kano/kajakture eller kreative udfoldelser. Lave etnisk mad, brunch, kagehygge, luksuskaffe og chai-te, sund buffet, pizzaer Julepakkeprojekt Flere planlægningsmøder, mange ansøgningsbreve sendt til butikker, foreninger og fonde, ufattelig mange skridt rundt til butikkerne for at følge op på brevene har resulteret i, at vi har været i stand til at pakke 128 julepakker og derved hjælpe 279 personer i Roskilde til at få en hyggelig jul med mad og gaver. Tak til alle frivillige fra kirken og gospelkoret, der utrætteligt har hjulpet med både at skaffe varer, indkøbe varer, pakke julegaver ind, bage lækre kager og stået for underholdning til uddelingsarrangementet. Tak også til jer, der brugte tid på at tale med de mange mennesker da de kom for at hente deres julepakke og fordi I var villige til at hjælpe dem hjem, der selv havde svært ved at komme hjem med den store kasse. Tak til alle jer, der villigt har givet penge så vi havde mulighed for at gøre lidt ekstra ud af julepakkerne. 10

11 Januar 2012 Februar 2012 on 4. kl. 14:00 Seniorkredsen v/peter Wiik fr 6. kl. 18:00 Middag for nytilkomne. Tilmelding lø 7. kl. 11:00 Aglow sø 8. kl. 10:30 Nadvergudstjeneste v/claus Bækgaard kl. 12:00 Nytårsreception i Cafeen ma 9. kl. 19:00 Inspirationsmøde om fællesskab on 11. kl. 09:00 Team-Aktiv kl. 16:30 Jakobsgudstjeneste v/henrik Friberg sø 15. kl. 10:30 Gudstjeneste v/ole Bækgaard on 18. kl. 14:00 Seniorkredsen v/erik Kristiansen sø 22. kl. 10:30 Gudstjeneste v/lars Mortensen on 25. kl. 16:30 Jakobsgudstjeneste v/henrik Friberg sø 29. kl. 10:30 Cafegudstjeneste v/claus Bækgaard on 1. kl. 14:00 Seniorkredsen v/flemming Baungaard Thomsen sø 5. kl. 10:30 Nadvergudstjeneste v/ole Bækgaard on 8. kl. 09:00 Team-Aktiv kl. 16:30 Jakobsgudstjeneste v/henrik Friberg lø 11. kl. 11:00 Aglow sø 12. kl. 10:30 Gudstjeneste v/claus Bækgaard og Way-Out on 15. kl. 14:00 Seniorkredsen v/henrik Friberg sø 19. kl. 10:30 Gudstjeneste v/jan Johannsen on 22. kl. 16:30 Jakobsgudstjeneste v/henrik Friberg sø 26. kl. 10:30 Gudstjeneste v/ulla Kusk over:blik Familiespejd Søndag 8. januar kl. 10:00 for de 3-6 årige og deres forældre. Se mere på facebook under Baptistspejder i Roskilde Middag for nytilkomne Fredag 6. januar kl. 18:00 Alle, der er begyndt at komme i kirken eller i en af kirkens aktiviteter inden for det sidste år, er velkomne til denne info-aften. Tilmelding nødvendig. Kontakt menighedens præst, hvis du ønsker at deltage. Nytårsreception Efter gudstjenesten søndag 8. januar 2012 vil der være hyggeligt samvær i cafeen, hvor vi vil ønske hinanden glædeligt nytår. Bøn for mænd flytter i det nye år fra onsdag til torsdage kl. 16:30-17:30 i kirkens mødelokale. Alle mænd er velkomne Ny adresse? Menighedsmedlemmer, der har skiftet adresse, -adresse eller fået nyt telefonnummer, bedes hurtigst muligt og senest 10. januar give besked til Jane Daugaard på med henblik på at få korrekte oplysninger med i det nye årsskrift. Gospelkoret Efter en velfortjent juleferie starter gospelkoret op igen tirsdag d. 24. januar kl. 17:00. Faste ugentlige aktiviteter Tirsdag: Gospelkor: 1. kor øver kl. 17:00-19:00 og 2. kor øver kl. 19:30-21:30 Spejder: kl. 18:00 Torsdag: Way Out: kl. 19:00 - samling for unge fra klasse Fredag: Bøn: kl. 10:15-11:30 i kirkens bibliotek Aglow: samling for kvinder C.A.R: Christians Are Repairing - bilværksted åbent for alle - kontakt Alpha/Beta og Mønsterbrydningskurser: kræver tilmelding Ændringer i programmet kan forekomme - se opdateret program på 11

12 Nytter det at bede? Hvis du spørger os, er svaret ja! To grupper har i et par år ugentligt været sammen for at bede specielt for vore egne børn. Det er meget opløftende at dele sorger og glæder med de forældre, som er i samme båd. Vi går hjem med nyt mod og tro på, at Gud har omsorg for vore børn. Ofte får vi svar på det vi beder om - ikke altid hvad vi forventer. Men vi ser, at Gud hjælper. Det er vi dybt taknemmelige for. Har du lyst til at være i en sådan gruppe, så kontakt Grethe Mørup Pedersen Tlf: Familien Kirk

øje:blik - glimt fra Baptistkirken i Roskilde Der er super sjovt i børnekirken side 3 Hvad giver vi vore børn? side 4 og 5 september/ oktober 2009

øje:blik - glimt fra Baptistkirken i Roskilde Der er super sjovt i børnekirken side 3 Hvad giver vi vore børn? side 4 og 5 september/ oktober 2009 øje:blik september/ - glimt fra Baptistkirken i Roskilde oktober 2009 Der er super sjovt i børnekirken side 3 Hvad giver vi vore børn? side 4 og 5 Hvad er en Baptist? En baptist er først og fremmest en

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

øje:blik Gud i cyberspace - findes han der? - glimt fra Baptistkirken i Roskilde november/ december 2011

øje:blik Gud i cyberspace - findes han der? - glimt fra Baptistkirken i Roskilde november/ december 2011 øje:blik november/ december 2011 - glimt fra Baptistkirken i Roskilde Gud i cyberspace - findes han der? Hvad er en Baptist? En baptist er først og fremmest en kristen, en person som tror på Gud og forsøger

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

øje:blik Fra mørket ud i lyset - glimt fra Baptistkirken i Roskilde september/ oktober 2010

øje:blik Fra mørket ud i lyset - glimt fra Baptistkirken i Roskilde september/ oktober 2010 øje:blik september/ oktober 2010 - glimt fra Baptistkirken i Roskilde Fra mørket ud i lyset Hvad er en Baptist? En baptist er først og fremmest en kristen, en person som tror på Gud og forsøger at erfare

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Marts 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hilsen fra Australien YWAM Perth er allerede et kæmpe vendepunkt i mit liv! Jeg har lavet den absolut bedste investering,

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2006 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Søndag den 15. januar har vi menighedsmøde efter gudstjenesten. Vi vil bl.a. tale om menighedslejr, budget og praktiske

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

øje:blikmaj/juni 2011

øje:blikmaj/juni 2011 øje:blikmaj/juni 2011 - glimt fra Baptistkirken i Roskilde Forandring eller forvandling Hvad er en Baptist? En baptist er først og fremmest en kristen, en person som tror på Gud og forsøger at erfare mere

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

S(anne) Søndergaard: Hell man, Gyldendal, 2012

S(anne) Søndergaard: Hell man, Gyldendal, 2012 S(anne) Søndergaard: Hell man, Gyldendal, 2012 Vejledningen er udarbejdet af pædagogisk konsulent Kurt Thybo VIACFU Side 1 Unge danskere i krig Hell man er romanen om danskere i krig i Afghanistan. Hell

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere