Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007"

Transkript

1 Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport, på slagterier og i besætninger med landbrugsdyr og heste Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen

2 1 Indledning Sammendrag og konklusion Sammendrag Konklusion Kontrol af dyrevelfærd Fordelingen af velfærdskontrolbesøg i Resultater af kontrolindsatsen Resultater af velfærdskontrollen i kvægbesætninger Resultater af velfærdskontrollen i svinebesætninger Resultater af velfærdskontrollen i fårebesætninger Resultater af velfærdskontrollen i gedebesætninger Resultater af velfærdskontrollen i pelsdyrbesætninger Resultater af velfærdskontrollen i hestebesætninger Resultater af velfærdskontrollen i fjerkræbesætninger Oversigt over antal besætninger uden anmærkninger eller med indskærpelser og/eller politianmeldelser i forbindelse med velfærdskontrollen i besætninger i Velfærdskontrol i forbindelse med transport af dyr Resultater af velfærdskontrol med dyr transporteret til slagtning Resultater af velfærdskontrol med dyr transporteret over samlesteder Resultater af velfærdskontrol med dyr udført direkte fra besætninger Resultater af velfærdskontrol på slagterier Kontrol af dyrevelfærd Fordelingen af velfærdskontrolbesøg i Resultater af kontrolindsatsen Resultater af velfærdskontrollen i kvægbesætninger Resultater af velfærdskontrollen i svinebesætninger Resultater af velfærdskontrollen i fårebesætninger Resultater af velfærdskontrollen i gedebesætninger Resultater af velfærdskontrollen i pelsdyrbesætninger Resultater af velfærdskontrollen i hestebesætninger Resultater af velfærdskontrollen i fjerkræbesætninger Oversigt over antal besætninger uden anmærkninger eller med indskærpelser og/eller politianmeldelser i forbindelse med velfærdskontrollen i besætninger i Velfærdskontrol i forbindelse med transport af dyr Resultater af velfærdskontrol med dyr transporteret til slagtning Resultater af velfærdskontrol med dyr transporteret over samlesteder Resultater af velfærdskontrol med dyr udført direkte fra besætninger Resultater af velfærdskontrol på slagterier...50

3 1 Indledning I denne rapport opgøres resultaterne af den kontrol med dyrevelfærd, som fødevareregionerne har udført i 2006 og Kontrolresultaterne angår dyrevelfærdskontrollen i besætninger og under transport, samt velfærdskontrollen på slagterier. I både 2006 og 2007 fik mindst 5 % af alle besætninger med mindst 10 landbrugsdyr eller heste, foretaget velfærdskontrol af en dyrlæge fra en af Fødevareregionernes kontrolafdelinger. I praksis blev følgende dyrearter kontrolleret: Kvæg, svin, får, geder, heste, mink, gæs, ænder, kalkuner, æglæggende høner og slagtekyllinger. De regler, der er blevet kontrolleret, er alle de dyrevelfærdsmæssige bestemmelser, som er fastsat af Justitsministeriet, og som finder anvendelse på den pågældende dyreart og besætning. Hertil kommer de EU-bestemmelser om dyrs velfærd, som finder direkte anvendelse i Danmark (p.t. Transportforordningen). På transportområdet kontrollerer fødevareregionerne dyrenes transportegnethed ved ankomst til slagterier og samlesteder, og ved udførsel direkte fra besætninger, ligesom regionerne foretager stikprøvekontroller af indladnings (pladskrav, indretning, dokumentkontrol m.v.). Desuden foretages kontrol med dyrevelfærden på slagterierne i forbindelse med fremdrivning, opstaldning, bedøvelse og afblødning af dyr. 1

4 2 Sammendrag og konklusion 2.1 Sammendrag Fødevarestyrelsen har i 2006 og 2007 gennemført henholdsvis og velfærdskontrolbesøg i besætninger med mere end 10 landbrugsdyr eller heste. Omkring 67 % af velfærdskontrollen blev gennemført i besætninger med kvæg eller svin. I 2006 blev der foretaget 814 besøg i kvægbesætninger og 611 besøg i svinebesætninger. For 2007 var de samme tal 753 og 569 besøg for henholdsvis kvæg og svin. Fordelingen af antallet af velfærdsbesøg på de enkelte dyrearter og kontrolafdelinger er vist i tabel 1 i afsnit 3.1 for 2006 og tabel 46 i afsnit 4.1 for Faldet i antallet af kontrollerede besætninger skyldes, at udviklingen på især kvæg- og svineområdet i de senere år er gået i retning af færre men større besætninger. Resultaterne af velfærdskontrollen i besætninger er gengivet i tabeller, hvis indhold relaterer sig til vedrørende personale, management, tilsyn og administrative, til bevægelsesfrihed og opstaldning, til bygningsmæssige, hygiejne og berigelse af dyrenes nærmiljø, til vedrørende foder og vand samt til operative indgreb. Resultaterne af velfærdskontrollen i 2006 findes i tabel 2 til 35 i afsnit 3.2 til 3.3, og resultaterne for 2007 findes i tabel 47 til 86 i afsnit 4.2 til 4.3. For kvægs vedkommende er i alt 498 blevet indskærpet i 2006 og 268 er blevet indskærpet i Den hyppigste årsag hertil var i 2006, at kalve over 2 uger ikke har permanent adgang til drikkevand. I 2007 var den hyppigste årsag, at kalve i enkeltbokse ikke kunne se og røre andre kalve. På dette område ligger antallet af indskærpelser på højde med niveauet i I alt 42 i kvægbesætninger blev meldt til politiet i 2006 mod 30 i De hyppigst anmeldte var i begge år relateret til opstaldning af kalve, hvor kalve i enkeltbokse ikke kunne se og røre andre kalve. I 2006 var der også hyppigt politianmeldt permanent opbundne kalve. I forbindelse med kontrollen i 2006 havde 524 kvægbesætninger ingen anmærkninger, hvilket svarer til 63,6 %. I 2007 havde 593 kvægbesætninger ingen anmærkninger, hvilket svarer til 77, 9 %. For svins vedkommende er i alt 996 blevet indskærpet i 2006 og 537 er blevet indskærpet i Den hyppigste årsag hertil var i begge år, at tildeling af rode- og beskæftigelsesmateriale manglede eller var mangelfuld. Den næsthyppigste årsag var i 2006, at syge og tilskadekomne dyr ikke blev passet forsvarligt, mens det i 2007 var utilstrækkeligt blødt leje i sygestier. I alt 129 i svinebesætninger blev meldt til politiet i 2006 og 37 blev meldt til politiet i Det hyppigst anmeldte var i 2006 skuldersår hos søer. I 2007 var det hyppigst anmeldte, at syge og tilskadekomne dyr ikke blev passet forsvarligt. I forbindelse med kontrollen i 2006 havde 270 svinebesætninger ingen anmærkninger, hvilket svarer til 44,2 %. I 2007 havde 328 svinebesætninger ingen anmærkninger, hvilket svarer til 56,8 %. Fordelingen af besætninger, der i 2006 og 2007 hhv. blev kontrolleret uden anmærkninger, fik én eller flere indskærpelser eller blev meldt til politiet, fremgår af oversigten nedenfor. 2

5 Dyreart %-del af besætninger uden anmærkning %-del af besætninger med indskærpelser %-del af besætninger, der er meldt til politiet %-del af besætninger uden anmærkning %-del af besætninger med indskærpelser %-del af besætninger, der er meldt til politiet Kvæg 63,6 34,1 2,3 77,9 20,2 1,8 Svin 44,2 48,9 6,9 56,8 39,7 3,5 Øvrige dyrearter 86,2 13,5 0,3 86,8 12,7 0,5 Procentvis fordeling af besætninger uden anmærkninger, besætninger, der har fået indskærpelser og besætninger, der er meldt til politiet, fordelt på kvægbesætninger, svinebesætninger og besætninger med de øvrige kontrollerede dyrearter i hhv og Politianmeldelserne inkluderer eventuelle anmeldelser af, som er blevet indskærpet i det foregående kontrolår, men som ved opfølgende kontrol har vist sig ikke at være rettet. Resultaterne af velfærdskontrollen i forbindelse med transport af dyr er opgjort i tabel i afsnit 3.4 for 2006 og i tabel i afsnit 4.4 for Ved velfærdskontrollen i forbindelse med transport af svin til slagteri blev der foretaget 453 anmeldelser til politiet for 739 i 2006 og 210 anmeldelser til politiet for 383 i Den hyppigste årsag til politianmeldelse var i 2006 skuldersår hos søer. Den hyppigste årsag til anmeldelser i 2007 var slagmærker på grisene. I til 2005 er der sket en kraftig stigning i anmeldelser af både skuldersår og slagmærker på grisene til Der ses i 2007 et fald i begge grupper, men niveauet ligger fortsat højt. I forbindelse med transport af kvæg til slagteri blev der foretaget 102 politianmeldelser for 114 i 2006 og 74 politianmeldelser for 75 i Den hyppigste årsag var i både 2006 og 2007 transport af højdrægtige dyr. Der er endvidere foretaget politianmeldelser i forbindelse med transport til slagteri af slagtekyllinger (3 anmeldelser i 2006 og 4 i 2007) og heste (én anmeldelse i 2007). Kontrollen på samlesteder resulterede i 16 politianmeldelser for 16 i 2006 og 22 anmeldelser for 36 i 2007 vedrørende svin. Den hyppigste årsag til politianmeldelse var i begge år skuldersår hos søer. Der blev foretaget én anmeldelse ved transport af kvæg over samlested i 2007 og ingen i Velfærdskontrollen med slagterier gav i 2006 anledning til syv politianmeldelser mod svineslagterier. Derudover blev der givet én anmeldelse til politiet mod et kreaturslagteri. I 2007 blev der foretaget politianmeldelse mod ét svineslagteri og ét kreaturslagteri. 2.2 Konklusion Resultaterne af velfærdskontrollen i kvægbesætninger i 2006 viser for indskærpelsernes vedkommende et stort set uændret niveau i til 2004 og 2005, når antal kontrollerede besætninger tages i betragtning. Resultaterne i 2007 viser derimod næsten en halvering i antallet af 3

6 indskærpelser, og udviklingen er således gået fra 0,60 indskærpelse pr. kontrolleret besætning i 2005 over 0,61 i 2006 til 0,34 indskærpelse pr. kontrolleret besætning i Faldet i indskærpelser fra 2006 til 2007 skyldes en betydelig nedgang i antallet af indskærpelser vedrørende 3 : Opbundne kalve, kalve, der ikke permanent har adgang til drikkevand og kalve, der holdes i enkeltboks uden dyrlægeattestation. Andelen af kvægbesætninger, som er blevet politianmeldt, har været faldende fra 3,3 % i 2005 til 2,3 % i 2006 og 1,8 % i Faldet i politianmeldelser fra 2006 til 2007 skyldes især et fald i antal anmeldelser af kalve i enkeltbokse, hvor de ikke kan se og røre andre kalve, samt et fald i antal anmeldte vedrørende opbundne kalve. Udviklingen kan forklares ved, at producenterne har fået større kendskab til reglerne. For svinebesætningers vedkommende var antallet af indskærpelser uændret fra 2005 til 2006, nemlig 1,63 indskærpelse pr. kontrolleret besætning. Fra 2006 til 2007 er der sket et væsentligt fald i antallet af indskærpelser, nemlig ned til 0,94 indskærpelser pr. kontrolleret besætning. Andelen af svinebesætninger, der er blevet politianmeldt har været faldende fra 7,1 % i 2005 til 6,9 % i 2006 og 3,5 % i I 2006 var der smæssigt mange anmeldelser vedrørende utilstrækkelig pasning af syge dyr, skuldersår samt manglende rodemateriale. Nedgangen i antallet af både indskærpelser og politianmeldelser fra 2006 til 2007 skyldes hovedsageligt færre søer med skuldersår, færre tilfælde af manglende behandling af syge dyr, færre tilfælde af manglende blødt underlag i sygestier og færre tilfælde med manglende adgang til rodemateriale. Der er dog stadig for disse et væsentligt antal af både indskærpelser og politianmeldelser. Det generelle fald i antallet af indskærpelser, der ses hos kvæg og svin genfindes hos dyrearterne ged, slagtekyllinger samt gæs, ænder og kalkuner. Hos hest og burhøns er niveauet stort set uændret siden 2005, og hos får, mink og alternative æglæggere er der sket en stigning i antallet af indskærpelser. Det er dog værd at holde sig for øje, at talmaterialet for disse dyrearter er noget mindre end for kvæg og svin, hvorfor der kan ses store procentvise udsving i tallene selv ved mindre ændringer i det totale antal indskærpelser. De, der er indskærpet hyppigt i kvæg- og svinebesætninger i 2006 og 2007 er ofte også indskærpet i De indskærpede eller, der især springer i øjnene for svins vedkommende, er i lighed med 2005 antallet af syge eller tilskadekomne dyr, der ikke passes forsvarligt eller udsættes for transport. I 2006 og 2007 er der fortsat mange indskærpelser vedrørende sygestier, dog ses en vis nedgang i antallet i til Dette kan skyldes, at reglerne for sygestier trådte i kraft i januar 2005, og at nogle landmænd endnu stadig ikke var blevet bevidste om kravene da kontrollen fandt sted. Hertil kommer, at der er et stort antal indskærpelser der vedrører mangel på permanent eller tilstrækkelig adgang til rodemateriale. For kvæg er det især opstaldning af kalve i enkeltbokse, hvor de ikke kan se eller røre andre kalve, der giver anledning til problemer, men der er også konstateret problemer med at kalve over 2 uger mangler permanent adgang til frisk drikkevand. På transportområdet gælder det, at antallet af højdrægtige kreaturer, der transporteres til slagtning fortsat er højt i 2007, men i til 2005 tegner der sig dog en nedadgående kurve i antallet af anmeldelser. Nedgangen skyldes sandsynligvis, at der er kommet større fokus på de regler, der blev indført på området i

7 En lignende udvikling ses i antallet af anmeldelser af søer med skuldersår, som er transporteret til slagteriet. I 2006 var antallet oppe på 337, og i 2007 var tallet reduceret til 132. Der findes ikke en entydig forklaring på det store fald, men øget opmærksomhed på problematikken med skuldersår har sandsynligvis også her spillet en rolle. Niveauet af skuldersår på slagteriet var dog i 2007 betydeligt højere end niveauet i 2005, hvor der kun var 25 skuldersår på slagteriet, hvilket viser at der fortsat er behov for forbedringer på området. I 2007 ser man et tydeligt fald i antallet af indskærpelser i besætningerne hos de store dyrearter kvæg og svin. Samtidig ses både i 2006 og 2007 et jævnt fald i andelen af besætninger med kvæg og svin, som er anmeldt til politiet. Dette er en positiv udvikling, men situationen er endnu ikke tilfredsstillende, idet der fortsat er et højt antal besætninger, der har fået indskærpelser eller er anmeldt til politiet. Derfor er der stadig brug for forbedringer og fokus på dyrevelfærd både i besætningerne og i forbindelse med transport af dyr. 5

8 3 Kontrol af dyrevelfærd 2006 De nedenstående afsnit omhandler resultaterne af velfærdskontrollen i besætninger samt i forbindelse med transport af dyr i I afsnit 3.1 findes en oversigt over fordelingen af velfærdskontrolbesøg på de enkelte kontrolafdelinger og dyrearter. Arten og antallet af de, der har givet anledning til indskærpelser eller anmeldelse til politiet i besætningerne er opgjort i afsnit 3.2 og 3.3. I afsnit 3.4 opgøres resultaterne af velfærdskontrollen i forbindelse med transport af dyr til slagteri eller over samlesteder, samt resultaterne af velfærdskontrollen på slagterier. 3.1 Fordelingen af velfærdskontrolbesøg i 2006 Dyreart Kontrolafd Sum pr. dyreart Svin Kvæg Får Geder Heste Mink Slagtekyllinger Ænder, gæs og kalkuner Æg-høner buranlæg Æg-høner alternativ Sum pr. kontrolafd Tabel 1. Fordeling af velfærdskontrolbesøg foretaget i besætninger i 2006 fordelt på dyreart og kontrolafdeling 1 1: Kontrolafdeling Aalborg 2: Kontrolafdeling Viborg 3: Kontrolafdeling Herning 4: Kontrolafdeling Århus 5: Kontrolafdeling Vejle 6: Kontrolafdeling Esbjerg 7: Kontrolafdeling Haderslev 8: Kontrolafdeling Odense 9: Kontrolafdeling Ringsted 10: Kontrolafdeling Rødovre 6

9 3.2 Resultater af kontrolindsatsen Resultater af velfærdskontrollen i kvægbesætninger 2006 Der blev i 2006 gennemført i alt 814 tilsyn med dyrevelfærd i kvægbesætninger, og resultatet af velfærdskontrollen i kvægbesætninger er opgjort i henholdsvis vedrørende kalve op til 6 måneder og vedrørende kvæg over 6 måneder. Der er i alt givet indskærpelser i 281 kvægbesætninger og 19 besætninger er meldt til politiet. I nogle besætninger er der givet indskærpelser og politianmeldt for både kalve op til 6 måneder og kvæg over 6 måneder Resultater af velfærdskontrollen for kalve op til 6 måneder I kvægbesætninger blev der i 2006 i alt indskærpet 436 for kalve under 6 måneder og 38 blev meldt til politiet. Indskærpelserne og politianmeldelserne fordeler sig som angivet i nedenstående fem tabeller. Der kan være besætninger, hvor flere er indskærpet eller meldt til politiet, og tallene er således ikke udtryk for antallet af besætninger, der har modtaget indskærpelse eller er blevet meldt til politiet. I alt er der givet indskærpelser i 260 besætninger vedrørende for kalve op til 6 måneder og 18 besætninger er meldt til politiet i 2006 for vedrørende kalve op til 6 måneder. Forhold vedrørende personale, management, tilsyn og administrative indskærpede Dyrene behandles ikke forsvarligt 5 0 Syge/tilskadekomne dyr får ikke den fornødne pleje/behandling 2 1 Dyr afblødes ikke efter anvendelse af boltpistol 9 1 Der findes ikke en funktionsdygtig boltpistol Det erhvervsmæssige dyrehold tilses ikke mindst én gang årligt af en dyrlæge Personalet har ikke den fornødne faglige viden og relevante 1 1 færdigheder og kvalifikationer Der føres ikke optegnelser over al medicinsk behandling og 38 2 antallet af døde dyr - disse optegnelser opbevares ikke i 3 år 5 0 Tabel 2., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende personale, management, tilsyn og administrative Det fremgår af tabel 2, at der i lighed med foregående år er en del landmænd, der undlader at afbløde de kalve, de afliver i besætningen, efter at dyret er bedøvet med boltpistol. Der kan dog ses en nedgang i antallet af både indskærpelser og politianmeldelser for dette i til niveauet i 2004 og Der er fortsat mange landmænd, der ikke fører optegnelser over al medicinsk behandling og antallet af døde dyr, men også her ses der en nedgang i antallet i til 2004 og

10 Forhold vedrørende bevægelsesfrihed og opstaldning indskærpede Dyrene har ikke den fornødne bevægelsesfrihed 1 1 Kalve over 8 uger holdes i enkeltboks, uden at der foreligger 53 1 dyrlægeattestation Arealkravene for flokvist opstaldede kalve er ikke opfyldt 5 0 Mindstemålene for enkeltbokse til kalve < 8 uger er ikke opfyldt 13 0 Enkeltbokse til kalve er ikke udformet, så kalvene har mulighed 53 7 for at se og røre hinanden Mindstemålene for enkeltbokse til isolering af syge kalve er ikke 2 0 opfyldt Kalve holdes permanent opbundne 34 7 Kalve i bindsler kan ikke ubesværet lægge sig og foretage hudpleje Kalve kan ikke ubesværet lægge sig, hvile, rejse sig og foretage hudpleje 4 1 Tabel 3., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende bevægelsesfrihed og opstaldning Tabel 3 viser, at der i lighed med tidligere år er problemer med, at kalve over 8 uger holdes i enkeltbokse, og at kalve i enkeltbokse ikke har mulighed for at se og røre hinanden. Sidstnævnte overtrædelse relaterer sig blandt andet til kalvehytter, der er indrettet på en måde, der ikke tillader kalve at se og røre andre kalve. Det konstateres fortsat, at en række besætninger har permanent opbundne kalve. Forhold vedrørende bygninger, materialer og hygiejne indskærpede Bygningernes materialer vurderes at være skadelige for dyrene 2 1 Rum og udstyr til fastgørelse af dyrene har skarpe kanter eller 6 1 fremspring, der kan være skadelige Materialer kan ikke rengøres og desinficeres effektivt Stalden holdes ikke ren og hygiejnisk i passende omfang 15 1 Staldklimaet vurderes at være skadeligt for dyrene Der findes ikke passende naturlig eller kunstig belysning i 6 2 dagtimerne (9-17) for dyr, der holdes indendørs Gødning, urin og spildfoder fjernes ikke så ofte, at tiltrækning af 14 1 fluer, rotter, mus og andre skadedyr forhindres Gulvene giver anledning til problemer 8 1 Udformning af udstyr til fodring og vanding giver risiko for 3 0 forurening af foder og vand Der findes ikke egnede arealer til isolation af syge dyr 3 1 Tabel 4., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende bygninger, materialer og hygiejne 8

11 Forhold vedrørende foder og vand indskærpede Fodring og vanding opfylder ikke fysiologiske og 4 0 sundhedsmæssige behov Nyfødte kalve tildeles ikke råmælk indenfor de første 6 levetimer Kalve over 2 uger har ikke adgang til vand til enhver tid Kalve over 2 uger tildeles ikke foder med fordøjelige fibre i 3 0 mængder, der opfylder bestemmelserne Kalve, der ikke fodres ved automat eller efter ædelyst, kan ikke alle æde samtidig Tabel 5., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende foder og vand I lighed med tidligere år er det, der i 2006 hyppigst indskærpes ved velfærdskontrollen hos kalve op til 6 måneder, at kalve over to uger mangler permanent adgang til drikkevand. Behovet for drikkevand er et fundamentalt behov også hos kalve. I mælkefodringsperioden har kalve også behov for vand, og alle kalve drikker vand, hvis det er tilgængeligt. I Danmark er opfattelsen, at mælkefodring eller fodring med mælkeerstatning ikke kan erstatte tildelingen af vand. Den tilsynsførende dyrlæge vurderer ud fra skålenes udseende på kontroltidspunktet og landmandens udsagn, om kalvene reelt har haft permanent adgang til drikkevand. I tvivlstilfælde observeres kalvens reaktion, når den tilbydes vand. Forhold vedrørende operative indgreb indskærpede Kalve afhornes uden forudgående bedøvelse 0 1 Kalve over 3 mdr. afhornes af producenten 1 1 Tabel 6., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende operative indgreb Tabel 6 viser, at det også i 2006 forekom i enkelte besætninger, at afhorning af kalve foretages uden bedøvelse, eller at producenten selv afhorner kalve over 3 måneder. 9

12 Resultater af velfærdskontrollen for kvæg over 6 måneder I kvægbesætninger blev der i 2006 i alt indskærpet 62 for kvæg over 6 måneder og 4 blev meldt til politiet. Indskærpelserne og politianmeldelserne fordeler sig som angivet i nedenstående fire tabeller. Der kan være besætninger, hvor flere er indskærpet eller meldt til politiet, og tallene er således ikke udtryk for antallet af besætninger, der har modtaget indskærpelse eller er blevet meldt til politiet Forhold vedrørende personale, management, tilsyn og administrative indskærpede Dyrene behandles ikke forsvarligt 5 3 Syge/tilskadekomne dyr får ikke den fornødne pleje/behandling 1 1 Det erhvervsmæssige dyrehold tilses ikke mindst én gang årligt af 2 0 en dyrlæge Dyrene passes ikke af et tilstrækkeligt antal personer Personalet har ikke den fornødne faglige viden og relevante færdigheder og kvalifikationer Der føres ikke optegnelser over al medicinsk behandling og 14 0 antallet af døde dyr - disse optegnelser opbevares ikke i 3 år 3 0 Tabel 7., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende personale, management, tilsyn og administrative I lighed med tidligere år er det, der indskærpes oftest i 2006 for kvæg over 6 måneder, at der skal føres optegnelser over al medicinsk behandling og antallet af døde dyr konstateret ved hvert tilsyn. Der er dog sket en nedgang i antallet i til 2004 og Der er sket en nedgang i antallet af indskærpelser for, at syge og tilskadekomne dyr ikke får den fornødne pleje og behandling. Forhold vedrørende bevægelsesfrihed og opstaldning indskærpede Dyrene har ikke den fornødne bevægelsesfrihed Udegående dyr kan ikke finde ly for vejr og vind Tabel 8., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende bevægelsesfrihed og opstaldning 10

13 Forhold vedrørende bygninger, materialer og hygiejne indskærpede Bygningernes materialer vurderes at være skadelige for dyrene 2 0 Rum og udstyr til fastgørelse af dyrene har skarpe kanter eller 2 0 fremspring, der kan være skadelige Materialer kan ikke rengøres og desinficeres effektivt 3 0 Stalden holdes ikke ren og hygiejnisk i passende omfang 3 0 Staldklimaet vurderes at være skadeligt for dyrene 2 0 Der findes ikke passende naturlig eller kunstig belysning i 5 0 dagtimerne (9-17) for dyr, der holdes indendørs Gødning, urin og spildfoder fjernes ikke så ofte, at tiltrækning af 3 0 fluer, rotter, mus og andre skadedyr forhindres Gulvene giver anledning til problemer Der findes ikke egnede arealer til isolation af syge dyr Udformning af udstyr til fodring og vanding giver risiko for 3 0 forurening af foder og vand Der er ikke installeret mekanisk ventilation - Der findes ikke et reservesystem og alarmsystem til mekanisk 2 0 ventilation - Alarmsystemet virkede ikke ved afprøvning Tabel 9., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende bygninger, materialer og hygiejne Forhold vedrørende foder og vand Fodring og vanding opfylder ikke fysiologiske og sundhedsmæssige behov indskærpede Tabel 10., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende foder og vand

14 3.2.2 Resultater af velfærdskontrollen i svinebesætninger 2006 Der blev i 2006 gennemført 611 tilsyn med dyrevelfærd i svinebesætninger, og der blev givet indskærpelser på 996. Der var 129 der blev anmeldt til politiet. De indskærpede og fordelte sig som angivet i nedenstående tabeller. Der kan være besætninger, hvor flere er indskærpet eller meldt til politiet, og tallene er således ikke udtryk for antallet af besætninger, der har modtaget indskærpelser eller er blevet meldt til politiet. På samme måde kan et givet være indskærpet flere gange i den samme besætning, hvis problemet fandtes i flere afdelinger/staldafsnit, f.eks. manglende rodemateriale hos både søer, i fravænningsstald og i slagtesvinestald. I alt er der givet indskærpelser i 298 besætninger, og 42 besætninger er meldt til politiet i Forhold vedrørende personale, management, tilsyn og administrative indskærpede Dyrene passes ikke af et tilstrækkeligt antal personer 2 0 Dyrene tilses ikke mindst én gang dagligt 0 1 Der tages ikke tilstrækkelig hånd om syge/tilskadekomne dyr Syge dyr isoleres ikke (ved flokvis opstaldede svin) 10 1 Der er søer med skuldersår Drægtige søer/gylte indsættes ikke rettidigt i drægtighedsstalden 2 0 Søer rengøres ikke inden anbringelse i farestald 3 0 Der foretages ikke afhjælpende foranstaltninger ved tegn på 8 3 aggressivitet hos fravænnede svin og slagtesvin Aggressive dyr isoleres ikke (ved flokvis opstaldede svin) 2 0 Der foretages unødig sammenblanding af fravænnede svin 2 1 Der er ikke tilstrækkelig mulighed for flugt/skjul ved 17 2 sammenblanding af fravænnede/slagtesvin Dyr afblødes ikke efter anvendelse af boltpistol 22 2 Der findes ikke en funktionsdygtig boltpistol 7 0 Der findes ikke en funktionsdygtig kniv 23 2 Der føres ikke optegnelser over al medicinsk behandling og 65 7 antallet af døde dyr - disse optegnelser opbevares ikke i 3 år 17 2 Tabel 11., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende personale, management, tilsyn og administrative Det fremgår af tabel 11, at der fortsat i 2006 er problemer med, at der ikke tages tilstrækkelig hånd om syge og tilskadekomne dyr, samtidig med, at der også findes en del søer med skuldersår i besætningerne. Når dyr bliver syge er det vigtigt, at der tages hånd om dem på en måde, så de beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe efter dyreværnslovens bestemmelser. Det kan betyde at dyret skal isoleres og gives særlig pleje og pasning, eller at dyret skal aflives, hvis der ikke er udsigt til helbredelse, eller der er tale om en smertefuld tilstand, hvor det ikke er forsvarligt at lade dyret leve. Ofte er det nødvendigt at sætte dyret i en sygesti, der er indrettet, så der tages særligt hensyn til det syge eller tilskadekomne dyrs særlige behov. Se også tabel 13. Det indskærpes i 2006 fortsat ofte, at der skal føres optegnelser over al medicinsk behandling og antallet af døde dyr konstateret ved hvert tilsyn. 12

15 Det ses fortsat i en del besætninger, at dyr, der aflives i besætningen, ikke afblødes, efter de er bedøvet med boltpistol og/eller at der ikke forefindes en funktionsdygtig kniv til formålet. Der er dog sket en nedgang i antallet af indskærpelser for manglende afblødning i til 2004 og Forhold vedrørende bevægelsesfrihed og opstaldning indskærpede Søer/gylte er opbundet 5 6 Søer/gyltes bindsler giver anledning til problemer Søer/gylte kan ikke lægge sig, hvile og rejse sig uden besvær 12 1 Der er mindre end 90 cm fast gulv fra krybbe i enkeltdyrsbokse hos søer/gylte Arealkravene for søer/gylte opstaldet i enkeltbokse er ikke opfyldt 4 0 Arealkravene for søer/gylte opstaldet i løsdriftsystem er ikke opfyldt Arealkravene i almindelige stier er ikke opfyldt for orner 8 1 Arealkravene til stier, der bruges til naturlig bedækning, er ikke 8 1 opfyldt Alle pattegrise kan ikke hvile samtidigt i et hvileareal adskilt fra 2 2 soen Der er ikke plads nok i fareboksen til at alle pattegrise kan die uden vanskelighed Arealkravene for flokopstaldede fravænnede/slagtesvin er ikke 16 2 opfyldt Alle fravænnede og slagtesvin kan ikke samtidigt ligge på et 18 5 drænet og rent leje Alle slagtesvin kan ikke æde samtidigt (hvor der ikke fodres ved automater) Arealkrav til sygestier er ikke opfyldt 29 2 Tabel 12., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende bevægelsesfrihed og opstaldning Det ses af tabel 12, at der fortsat er en del besætninger, hvor der konstateres problemer med overholdelse af arealkrav og bevægelsesfrihed. Dette gælder både vedrørende flokopstaldede svin, orner, søer og vedrørende sygestier. 13

16 Forhold vedrørende bygninger, materialer, hygiejne og berigelse af dyrenes nærmiljø indskærpede Rum/bokse/udstyr er skadelige for svinene 9 0 Der er skarpe kanter eller fremspring på rum eller udstyr til 3 1 fastgørelse af dyr Gulvene giver anledning til problemer hos søer, gylte eller polte 2 0 Hygiejnestandarden er ikke i orden 15 1 Gødning, urin og spildfoder fjernes ikke i tilstrækkelig grad 14 4 Lejet er ikke rent, veldrænet og bekvemt hos søer, gylte, polte 11 1 eller orner Staldklimaet er ikke tilfredsstillende 4 1 Der er ikke tilkoblet et passende reservesystem til den mekaniske ventilation (hvor dyrenes sundhed og velfærd afhænger af et mekanisk ventilationssystem) 14 1 Der er ikke tilkoblet et alarmsystem til den mekaniske ventilation (hvor dyrenes sundhed og velfærd afhænger af et mekanisk ventilationssystem) 39 0 Der findes ikke belysning med en intensitet på min. 40 lux i 17 1 mindst 8 timer pr. dag Det er ikke muligt at isolere syge/tilskadekomne dyr 5 0 Der er ikke et tilstrækkeligt antal sygestier 53 4 Dyrene kan ikke regulere deres kropstemperatur i sygestier 55 2 Mindre end 2/3 af det samlede gulvareal i sygestien er blødt 92 5 Der er ikke etableret overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning hos søer i løsdrift Der er ikke mulighed for overbrusning med vand hos svin >20 kg (fravænnede/slagtesvin) Søer/gylte har ikke permanent og tilstrækkelig adgang til rodemateriale Orner har ikke permanent og tilstrækkelig adgang til rodemateriale Søer har ikke adgang til redebygningsmateriale i den sidste uge før forventet faretidspunkt (ved gyllesystemer, hvor det teknisk kan lade sig gøre) Fravænnede svin og slagtesvin har ikke permanent og tilstrækkelig adgang til rodemateriale Tabel 13., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende bygninger, materialer, hygiejne og berigelse af dyrenes nærmiljø Det fremgår af tabel 13, at der fortsat i 2006 ses mange indskærpelser for, der vedrører sygestier. Disse dækker både over antallet og indretningen af sygestier. I januar 2005 blev der indført et krav om, at der skal etableres et tilstrækkeligt antal sygestier i svinebesætninger. Der skal altid være mindst én sygesti klar til brug i en given besætning. Desuden stilles der bestemte krav til indretningen af disse sygestier, så de tilgodeser de særlige behov som syge og tilskadekomne dyr har. I lighed med tidligere år er det, der indskærpes eller politianmeldes oftest ved velfærdskontrollen i svinebesætninger i 2006, at svinene ikke har tilstrækkelig og permanent adgang til rodemateriale. Der ses dog en nedgang i til 2004 og 2005, men antallet af 14

17 indskærpelser ligger fortsat meget højt. Svin er højt motiverede for at udføre rodeadfærd selv under produktions. Bestemmelserne siger, at svin skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelesesog rodemateriale. Materialet skal tildeles på gulvet, hvis det skal opfylde kravet om rodemateriale. Forhold vedrørende foder og vand indskærpede Søer/gylte har ikke mulighed for at æde sig mætte 10 1 Søer/gylte har ikke permanent adgang til vand 6 2 Orner har ikke permanent adgang til vand 3 0 Der er ikke permanent adgang til vand til pattegrise over 2 uger 3 1 Fravænnede svin og slagtesvin har ikke permanent adgang til vand Svinene fodres ikke efter alder, vægt, fysiologiske og adfærdsmæssige behov Tabel 14., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende foder og vand Forhold vedrørende operative indgreb indskærpede Halekupering sker før de 2 eller efter de 4 første levedøgn 6 0 Mere end halvdelen af halen kuperes 4 1 Der foretages rutinemæssig slibning af tænder hos pattegrise 7 0 Kastration foretages før de 2 eller efter de 7 første levedøgn 4 1 Kastration foretages ved overrivning af væv Tabel 15., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende operative indgreb 15

18 3.2.3 Resultater af velfærdskontrollen i fårebesætninger 2006 Der blev i 2006 gennemført 159 tilsyn med dyrevelfærd i besætninger med får, og i nedenstående tabeller angives antallet af gange i fårebesætninger gav anledning til indskærpelser eller anmeldelse til politiet i Der blev i alt givet 40 indskærpelser og 6 er anmeldt til politiet. Der kan være besætninger, hvor flere er indskærpet eller meldt til politiet, og tallene er således ikke udtryk for antallet af besætninger, der har modtaget indskærpelse eller meldt til politiet. I forbindelse med velfærdskontrollen i 2006 blev der i alt givet indskærpelser i 24 besætninger, og én besætning blev meldt til politiet. Forhold vedrørende personale, management, tilsyn og administrative indskærpede Fårene behandles ikke forsvarligt 1 1 Syge/tilskadekomne dyr får ikke den fornødne pleje/behandling 0 1 Dyr afblødes ikke efter anvendelse af boltpistol Der føres ikke optegnelser over al medicinsk behandling og 2 antallet af døde dyr - disse optegnelser opbevares ikke i 3 år 13 0 Tabel 16., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende personale, management, tilsyn og administrative Forhold vedrørende bevægelsesfrihed og opstaldning indskærpede Fårene har ikke den fornødne bevægelsesfrihed Tabel 17., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende bevægelsesfrihed og opstaldning Forhold vedrørende bygninger, materialer og hygiejne indskærpede Udegående dyr kan ikke finde ly for vejr og vind 1 1 Bygningernes materialer vurderes at være skadelige for dyrene 0 1 Rum og udstyr til fastgørelse af dyrene har skarpe kanter eller fremspring, der kan være skadelige Udformning af udstyr til fodring og vanding giver risiko for forurening af foder og vand 0 1 Tabel 18., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende bygninger, materialer og hygiejne Forhold vedrørende foder og vand Fodring og vanding opfylder ikke fysiologiske og sundhedsmæssige behov indskærpede Tabel 19., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende foder og vand

19 3.2.4 Resultater af velfærdskontrollen i gedebesætninger 2006 Der blev i 2006 gennemført 11 tilsyn med dyrevelfærd i besætninger med geder, hvilket resulterede i indskærpelse for ét enkelt, som fremgår af nedenstående tabel. Forhold vedrørende personale, management, tilsyn og administrative indskærpede Dyr afblødes ikke efter anvendelse af boltpistol Tabel 20., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende personale, management, tilsyn og administrative Resultater af velfærdskontrollen i pelsdyrbesætninger 2006 Kontrollen i 2006 var primært rettet mod minkbesætninger, da de udgør størstedelen af pelsdyrbesætningerne i Danmark, og der blev gennemført 85 tilsyn med dyrevelfærd i besætninger med mink. Der blev i alt givet indskærpelse for 19 og 2 blev meldt til politiet. De indskærpede og fordelte sig som angivet i nedenstående to tabeller. Der kan være besætninger, hvor flere er indskærpet eller meldt til politiet, og tallene er således ikke udtryk for antallet af besætninger, der har modtaget indskærpelser eller er meldt til politiet. I alt blev der i 2006 givet indskærpelser i 13 minkbesætninger og én besætning blev meldt til politiet. Forhold vedrørende personale, management, tilsyn og administrative indskærpede Dyrene behandles ikke forsvarligt 0 1 Syge/tilskadekomne dyr får ikke den fornødne pleje/behandling 0 1 Dyreholdet tilses ikke mindst én gang årligt af en dyrlæge 2 0 Ved aflivning med udstødningsgas sikres det ikke, at gassen er tilstrækkeligt afkølet, filtreret og fri for alle irriterende stoffer eller gasser Der føres ikke optegnelser over al medicinsk behandling og 7 0 antallet af døde dyr - disse optegnelser opbevares ikke i 3 år 7 0 Tabel 21., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende personale, management, tilsyn og administrative Forhold vedrørende bygninger, materialer og hygiejne indskærpede Der findes ikke passende naturlig eller kunstig belysning i dagtimerne for dyr, der holdes indendørs Der findes ikke egnede arealer til isolation af syge dyr Tabel 22., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende bygninger, materialer og hygiejne 17

20 3.2.6 Resultater af velfærdskontrollen i hestebesætninger 2006 Der blev i 2006 gennemført 257 tilsyn med dyrevelfærd i besætninger med heste. let af indskærpede i forbindelse med velfærdkontrollen i hestebesætninger i 2006 fremgår af nedenstående fire tabeller. Der blev i alt givet indskærpelse for 44, og ingen besætninger blev meldt til politiet. Der kan være besætninger, hvor flere er blevet indskærpet, og tallene er således ikke udtryk for antallet af besætninger, der har modtaget indskærpelse. I alt modtog 28 besætninger med heste indskærpelse i Forhold vedrørende personale, management, tilsyn og administrative indskærpede Dyrene behandles ikke forsvarligt 3 0 Der føres ikke optegnelser over al medicinsk behandling og 14 0 antallet af døde dyr - disse optegnelser opbevares ikke i 3 år 14 0 Tabel 23., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende personale, management, tilsyn og administrative Forhold vedrørende bevægelsesfrihed og opstaldning indskærpede Udegående dyr kan ikke finde ly for vejr og vind 2 0 Dyrene har ikke den fornødne bevægelsesfrihed Tabel 24., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende bevægelsesfrihed og opstaldning Forhold vedrørende bygninger, materialer og hygiejne indskærpede Bygningernes materialer vurderes at være skadelige for dyrene 2 0 Alarmsystem til mekanisk ventilationssystem virkede ikke ved afprøvning Tabel 25., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende bygninger, materialer og hygiejne Forhold vedrørende foder og vand Fodring og vanding opfylder ikke fysiologiske og sundhedsmæssige behov indskærpede Tabel 26., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende foder og vand

21 3.2.7 Resultater af velfærdskontrollen i fjerkræbesætninger Resultater af velfærdskontrollen med æglæggende høner i buranlæg Der blev i 2006 gennemført 57 tilsyn med dyrevelfærd i buranlæg til æglæggende høner, som medførte, at der blev givet indskærpelse for 16, og antallet fordelte sig som angivet i nedenstående tre tabeller. Der kan være besætninger, hvor flere er indskærpet, og tallene er således ikke udtryk for antallet af besætninger, det har modtaget indskærpelse. I 2006 blev der i alt givet indskærpelse i 10 besætninger med æglæggende høner i buranlæg. Ingen besætninger blev meldt til politiet. Forhold vedrørende personale, management, tilsyn og administrative Der føres ikke fortegnelser over den daglige produktion af æg (antal eller vægt) indskærpede 2 0 Tabel 27., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende personale, management, tilsyn og administrative Forhold vedrørende bevægelsesfrihed og opstaldning indskærpede Mindstemålene for bundareal i traditionelle bure er ikke opfyldt 2 0 Tabel 28., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende bevægelsesfrihed og opstaldning Forhold vedrørende bygninger, materialer, hygiejne og berigelse af dyrenes nærmiljø indskærpede Staldklimaet vurderes at være skadeligt for hønerne Der findes ikke passende belysning, så hønerne tydeligt kan se 2 0 hinanden Der findes ikke passende belysning til tilsyn af hønerne Vinduesåbningerne er ikke anbragt således, at lyset fordeler sig jævnt i rummet ved anvendelse af naturligt lys Hønerne sikres ikke en døgnrytme med 1/3 uafbrudt 3 0 mørkeperiode med tusmørkeovergangsperioder Burene er ikke forsynet med passende kloslidningsanordninger 4 0 Tabel 29., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende bygninger, materialer, hygiejne og berigelse af dyrenes nærmiljø 19

22 Resultater af velfærdskontrollen med æglæggende høner i alternative systemer let af indskærpede eller i alternative systemer med æglæggende høner fremgår af nedenstående to tabeller. Der blev i 2006 udført kontrol i 57 besætninger med alternativt hold af æglæggende høner, heraf 39 besætninger med mindst 350 æglæggende høner og 18 besætninger med under 350 æglæggende høner. Kun de besætninger, der har mindst 350 æglæggende høner, er omfattet af Justitsministeriets specifikke bestemmelser om beskyttelse af æglæggende høner. I besætninger med under 350 høner er de generelle dyreværnsmæssige bestemmelser kontrolleret. Der blev i alt indskærpet 5 i 5 besætninger i 2006, heraf 2 i besætninger med under 350 høner. Ingen besætninger blev meldt til politiet. Forhold vedrørende personale, management, tilsyn og administrative Dyr, der holdes udendørs, er ikke bedst muligt beskyttede mod rovdyr og smitterisici (i besætninger med under 350 høner) Der føres ikke optegnelser over al medicinsk behandling og antallet af døde dyr indskærpede 2 0 Tabel 30., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende personale, management, tilsyn og administrative Forhold vedrørende bygninger, materialer, hygiejne og berigelse af dyrenes nærmiljø indskærpede Der er ikke mindst mulig risiko for forurening af fodrings- og vandingsudstyr Burene er ikke forsynet med passende kloslidningsanordninger Tabel 31., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende bygninger, materialer, hygiejne og berigelse af dyrenes nærmiljø Resultater af velfærdskontrollen med slagtekyllinger I 2006 blev der gennemført 54 tilsyn med dyrevelfærd i besætninger med slagtekyllinger, og der blev givet indskærpelse i 8 besætninger i forbindelse med velfærdskontrollen. For tre af disse besætninger er indskærpelsen ikke nøjere specificeret. De øvrige 5 indskærpede fordeler sig som angivet i nedenstående to tabeller. Ingen besætninger modtog et påbud eller blev meldt til politiet. Forhold vedrørende bevægelsesfrihed og opstaldning Mindstekrav for beregnet belægningsgrad er ikke opfyldt Den gennemsnitlige maksimale belægningsgrad overskrides indskærpede påbud 0 0 Tabel 32., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende bevægelsesfrihed og opstaldning 20

23 Forhold vedrørende bygninger, materialer, hygiejne og berigelse af dyrenes nærmiljø indskærpede påbud Det krævede lysprogram følges ikke i løbet af 0 opdrætsperioden Mindstekrav til lysintensitet i lysperiode opfyldes ikke Tabel 33., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende bygninger, materialer, hygiejne og berigelse af dyrenes nærmiljø Resultater af velfærdskontrollen i besætninger med kalkuner, gæs og ænder Der blev i 2006 gennemført 10 tilsyn med dyrevelfærd i besætninger med kalkuner, gæs eller ænder, og der blev givet indskærpelser for i alt 6 i forbindelse med velfærdskontrollen. let fordeler sig som angivet i følgende tabel. Der kan være besætninger, hvor flere er indskærpet, og tallene er således ikke udtryk for antal besætninger, der har modtaget indskærpelse. Der blev i 2006 i alt givet indskærpelser i 4 besætninger, og ingen besætninger blev meldt til politiet. Forhold vedrørende personale, management, tilsyn og administrative indskærpede Det erhvervsmæssige dyrehold tilses ikke mindst én gang årligt af 2 0 en dyrlæge Der føres ikke optegnelser over al medicinsk behandling og 2 0 antallet af døde dyr - disse optegnelser opbevares ikke i 3 år 2 0 Tabel 34., der er indskærpet eller anmeldt til politiet vedrørende personale, management, tilsyn og administrative 21

24 3.3 Oversigt over antal besætninger uden anmærkninger eller med indskærpelser og/eller politianmeldelser i forbindelse med velfærdskontrollen i besætninger i 2006 Dyreart besætninger, uden anmærkninger besætninger, med indskærpelser besætninger, meldt til politiet Kvæg Svin Får Geder 10 Pelsdyr Heste Æglæggende høner, buranlæg Æglæggende høner, alternative systemer Slagtekyllinger Kalkuner, gæs, ænder I alt Tabel 35. Oversigt over antal besætninger uden anmærkninger eller med indskærpelser og/eller politianmeldelser i 2006 I kvægbesætninger blev der i alt givet 498 indskærpelser og 42 blev anmeldt til politiet. Der blev udført 814 besøg i kvægbesætninger. Dette svarer til, at der i gennemsnit blev givet 0,61 indskærpelse og politianmeldt 0,05 pr. kontrolleret kvægbesætning. I svinebesætninger blev der i alt givet 996 indskærpelser og 129 blev anmeldt til politiet. Der blev udført 611 besøg i svinebesætninger. Dette svarer til, at der i gennemsnit blev givet 1,63 indskærpelse og politianmeldt 0,21 pr. kontrolleret svinebesætning. Anmeldelse af til politiet er indgivet ved det ordinære velfærdsbesøg i de tilfælde, hvor der konstateres, som efter den tilsynsførende dyrlæges vurdering, må opfattes som groft uforsvarlig behandling af dyr, eller hvis der er tale om særlige tilfælde af uforsvarlig behandling af dyr. I andre tilfælde er der indgivet en politianmeldelse, når det ved et opfølgende kontrolbesøg blev konstateret, at et indskærpet ikke er rettet. Det opfølgende besøg aflægges efter en frist, der afhænger af ets karakter. Et antal af de indskærpelser, der er givet i slutningen af 2006, er der først fulgt op på ved et opfølgende besøg i 2007, og det kan derfor ikke udelukkes, at velfærdskontrollen i besætninger i 2006 har medført flere politianmeldelser end dem, der fremgår af oversigten, og at disse i stedet indgår i resultaterne for

25 3.4 Velfærdskontrol i forbindelse med transport af dyr Resultater af velfærdskontrol med dyr transporteret til slagtning Politianmeldelser I forbindelse med, at dyr transporteres til slagteri, har de tilsynsførende dyrlæger på slagteriet i 2006 i en række tilfælde konstateret, der gav anledning til, at besætningsejer, chauffør og/eller den ansvarlige for transportvirksomheden er blevet meldt til politiet. anmeldelser fordelt på dyreart fremgår af nedenstående tabel. Dyreart anmeldelser til politiet Svin Kvæg Slagtekyllinger 3 3 Tabel 36. anmeldelser til politiet og antal i forbindelse med transport til slagtning i 2006 Karakteren af de, der gav anledning til anmeldelser til politiet fremgår af tabel Der kan være indtil flere dyr på den samme transport, som udløser anmeldelser for det samme. Dette gør sig f.eks. ofte gældende i situationer med grise med slagmærker. Forhold Støttehalthed 41 Springhalthed 15 Knoglebrud 9 Sår på pung 1 Pungbrok 1 Skuldersår 337 El-støder 2 Navlebrok 9 Lyskebrok 3 Halebid 7 Halekupering 1 Slagmærker 267 Transport i varmt vejr resulterende i døde dyr 13 Overlæs på køretøj 7 Endetarmsprolaps 4 Bylder 1 Klovbyld 4 Tarmbetændelse cm flænge 1 Afmagret 4 Stiksår 1 Manglende rengøring 4 Klemt til døde i bagklap 4 Tabel 37., fordelt på årsag, der er meldt til politiet i forbindelse med transport af svin til slagtning i

26 For svin udgør skuldersår hos søer den største gruppe af, der er meldt til politiet fra slagterier i 2006, og der er sket en kraftig stigning i antallet i til de 25 skuldersår, der blev anmeldt i Søer med skuldersår har ligeledes givet anledning til anmeldelser i forbindelse med velfærdskontrollen i besætninger og på samlesteder. Det er skuldersår, der er bedømt som grad 3 eller 4, der er anmeldt. let af skuldersår indberettet fra dyr, der er transporteret til slagtning, inkluderer også afhelede skuldersår, som først er konstateret ved den slagtemæssige behandling. Et fuldt afhelet skuldersår betyder som regel ikke, at dyret ikke er transportegnet. Slagmærker udgør den næststørste gruppe af, der har forårsaget anmeldelse til politiet i I til situationen i 2005, hvor der blev anmeldt 10 tilfælde af slagmærker, er der også her sket en kraftig stigning i antallet af anmeldelser. Derudover er relateret til dyrenes bevægeapparat (e.g. haltheder og knoglebrud) på grisene også en hyppig årsag til anmeldelser i Forhold Støttehalthed 2 Springhalthed 3 Forvoksede klove 3 Deforme klove 1 Seneforkortelse 1 Lammelse 1 Kæbesvulst 3 Kæbebrud 1 Højdrægtig 79 Kronisk betændelse 1 Yverbetændelse 3 Afhorning 2 Indgroet horn 2 Afmagret 2 Tryksår 3 Stanget i stald 5 Vaginalprolaps 1 Overlæs 1 Tabel 38., fordelt på årsag, der er meldt til politiet i forbindelse med transport af kvæg til slagtning i 2006 I forbindelse med transport af kvæg til slagteri tegner transport af højdrægtige dyr sig for langt størstedelen af de, der er i Den 1. juli 2004 trådte en lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden i kraft. Samtidig trådte et forbud mod transport af de pågældende dyr i kraft, således at drægtige kreaturer ikke anses for transportegnede i de sidste 28 dage af drægtighedsperioden. I 2005 blev der anmeldt 144 tilfælde af transport af højdrægtigt kvæg til slagt, og der er således sket en halvering i antallet af tilfælde fra 2005 til Forhold Trædepudeskader 1 Overlæs resulterende i døde dyr 1 Manglende presenning resulterende i døde dyr 1 Tabel 39., fordelt på årsag, der er meldt til politiet i forbindelse med transport af fjerkræ til slagtning i

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. november

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2005

Kontrol af dyrevelfærd 2005 Kontrol af dyrevelfærd 25 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport, på slagterier og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyrevelfærd, kvalitet og markedsføring Kontrol

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger Bilag 1: Dagligt tilsyn og personale Dagligt tilsyn Tilses alle svin mindst én gang dagligt Personale Er der tilstrækkelig antal personer til pasningen Har personalet relevant uddannelse Har behandlende

Læs mere

Velfærdskontrol i besætninger 2008 og 2009 registrerede overtrædelser

Velfærdskontrol i besætninger 2008 og 2009 registrerede overtrædelser Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 361 Offentligt 1. oktober 2010 Velfærdskontrol i besætninger 2008 og 2009 registrerede overtrædelser For velfærdskontrollen i besætninger

Læs mere

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden.

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden. Vognmanden Landmanden B esætningsdyrlægen Slagteriet At gøre det rigtige Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer SEPTEMBER 2005 FORORD Dyrevelfærd

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010

Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010 KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010 BAGGRUND OG FORMÅL Aarhus universitet har i 2010 & 2011 gennemført

Læs mere

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion Fagligt Nyt Middelfart, 22. september 2015 DISPOSITION Topmødeerklæringen Dyrevelfærd i DK 2015, kontrol 2014 Status DANISH

Læs mere

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE OM VARETAGELSE AF SYGE OG TIL- SKADEKOMNE SVIN SAMT INDRETNING OG BRUG AF SYGESTIER

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2004

Kontrol af dyrevelfærd 2004 Kontrol af dyrevelfærd 4 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyreværn, veterinære lægemidler m.v. Kontrol af dyrevelfærd

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport

Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport Indlæg Videncenter for Dyrevelfærds konference 21 nov. 2012 i København v/ Stig Jessen Dyrlæge 1991 1991-2003 2003-2006 2006 2009 2009- Stig Jessen

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger

Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger Institut

Læs mere

Fakta om avl for større kuld og pattegrisedødelighed

Fakta om avl for større kuld og pattegrisedødelighed Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 286 Offentligt Dyrenes Beskyttelse 2. juni 2010 Sekretariatet Fakta om avl for større kuld og pattegrisedødelighed DR TV avisen satte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr 1) Bekendtgørelse nr. 1734 af 22. december 2006 Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr 1) I medfør af 4, 12 og 28, stk. 5 og 8, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 13. maj 2005, som ændret

Læs mere

Deres ref.: 2009-5430-0156 Vor ref.: Birthe Boisen Dok. nr.: D-211009-4433 Dato: 23. oktober 2009

Deres ref.: 2009-5430-0156 Vor ref.: Birthe Boisen Dok. nr.: D-211009-4433 Dato: 23. oktober 2009 Justitsministeriet Dyrevelfærdskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Cristina Gulisano Lyren1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail:

Læs mere

Best practice i drægtighedstalden

Best practice i drægtighedstalden Best practice i drægtighedstalden Kaj Vestergaard, VSP Årsmøde i Vet -Team 12. november 2013 Indhold Målet Dagligt tilsyn Socialisering Brug af sygesti Gruppering - indretning Huld og klove Strøelse FVST

Læs mere

Sundhedsmæssig vurdering af fem scenarier for Månegrisen

Sundhedsmæssig vurdering af fem scenarier for Månegrisen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sundhedsmæssig vurdering af fem scenarier for Månegrisen Evaluering af staldteknologiers indflydelse

Læs mere

Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde

Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde Krav til produktion af Sortbrogede Landrace Velfærdsgrise Krav til produktion af Velfærds Jersey Græskalv og Velfærds Jersey Ko Krav til produktion

Læs mere

Forslag. Lov om hold af slagtekalkuner

Forslag. Lov om hold af slagtekalkuner 2010/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-5400-0018 Fremsat den 13. oktober 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 05.12.2011 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i perioden fra august til oktober gennemført en målrettet kontrolkampagne

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af dyreværnsloven. (Strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure)

Forslag. Til. Lov om ændring af dyreværnsloven. (Strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure) Forslag Til Lov om ændring af dyreværnsloven (Strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure) I dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1150 af 12. september

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) 2009/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin. j.nr. 2009-5400-0015 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Anmeldelse vedr. to ponyer på * adresse anonym *

Anmeldelse vedr. to ponyer på * adresse anonym * 14. oktober 2009 Til Politiet Lokalstationen Viborg Rødevej 1 8800 Viborg Anne C. Abildgaard På vegne af Hesteinternatet af 1999 Rørbækvej 7-7323 Give www.hesteinternatet.dk Tlf.: 22 17 32 75 Anmeldelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) (Ændring af regler om belægningsgrad,

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr BEK nr 21 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden.

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. J. nr.: 2014-13-60-00073 Veterinær kontrolkampagne 28-05-2015 Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. I Danmark findes der mange mindre ammeko s besætninger, der opdrætter kødkvæg,

Læs mere

FLOW I SYGESTIERNE Dyrlæge Kirsten Pihl, SEGES Svineproduktion og Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, SEGES Svineproduktion

FLOW I SYGESTIERNE Dyrlæge Kirsten Pihl, SEGES Svineproduktion og Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, SEGES Svineproduktion FLOW I SYGESTIERNE Dyrlæge Kirsten Pihl, SEGES Svineproduktion og Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, SEGES Svineproduktion Kongressen 2017 Herning HVEM ER VI? Lisbeth Ulrich Hansen Chefforsker SEGES Svineproduktion

Læs mere

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark Roskilde Dyrskue Den 8. 10. juni 2007 Opgaveark Indledning: En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske befolkning i landbruget.

Læs mere

Dyreværnslov. Kapitel 1

Dyreværnslov. Kapitel 1 Dyreværnslov DSK nr 11131 af 18/08/1993 (Gældende) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: (Visse

Læs mere

Vedr.: Høring vedr. evaluering af klippekortsordningen for dyretransporter

Vedr.: Høring vedr. evaluering af klippekortsordningen for dyretransporter Att.: Fuldmægtig Marianne Marer Fødevarestyrelsen Dyresundhed Stationsparken 31-33 2600 Glostrup 26. januar 2015 Dok. Nr. D15-99709 Vedr.: Høring vedr. evaluering af klippekortsordningen for dyretransporter

Læs mere

KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I

KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I 2017 1 2017 DYREVELFÆRD I DANMARK - BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato:

Læs mere

Opfyldelsen af disse kompetencemål er et ansvar der påhviler skole og praktiksted i fællesskab.

Opfyldelsen af disse kompetencemål er et ansvar der påhviler skole og praktiksted i fællesskab. - 1 - Dette skema er til afklaring af hvilke kompetencer eleven har. Meningen er at elev og læremester udfylder skemaet i fællesskab, og derved får en drøftelse af på hvilke områder, der er behov for at

Læs mere

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Lovgivning - hvad er den til for? Fødevaresikkerhed Sporbarhed Sundhed hos dyr og mennesker Dyrevelfærd Image Antibiotikaforbrug Hvilke kontroller findes

Læs mere

PRODUKTIVE SMÅGRISE Hanne Maribo Chefforsker, Team Fodereffektivitet

PRODUKTIVE SMÅGRISE Hanne Maribo Chefforsker, Team Fodereffektivitet PRODUKTIVE SMÅGRISE Hanne Maribo Chefforsker, Team Fodereffektivitet Kongres for Svineproducenter, Herning 20-21/10 2015 KONSEKVENS OG SYSTEMATIK! Hav overblik over dit grise-flow Arbejdsglæde Orden og

Læs mere

Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer

Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer Fødevarestyrelsen VETERINÆRREJSEHOLDET Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer Veterinærrejseholdet har i perioden september-december 2010 gennemført 50 kontroller

Læs mere

Afgørelser til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyreværnssager vedrørende kvæg

Afgørelser til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyreværnssager vedrørende kvæg Afgørelser til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyreværnssager vedrørende kvæg Januar: Ingen afgørelser indkommet i januar 2012. Februar: 2011-20-052-00031 Skrivelse af 15. april 2011 fra Nordjyllands

Læs mere

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen februar 2012. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen februar 2012. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Egenkontrol med dyrevelfærd Godkendt af Fødevarestyrelsen februar 2012 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Denne branchekode er Videncenter for Svineproduktions vejledning om god produktionspraksis

Læs mere

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Egenkontrol med dyrevelfærd Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Denne branchekode er Videncenter for Svineproduktions vejledning om god produktionspraksis

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Elevsider Fag: Biologi Klassetrin: 7.-9. klasse Tema: Dyrevelfærd - Slagtesvin. Dyrevelfærd: Slagtesvin

Elevsider Fag: Biologi Klassetrin: 7.-9. klasse Tema: Dyrevelfærd - Slagtesvin. Dyrevelfærd: Slagtesvin Fag: Biologi Klassetrin: 7.-9. klasse 01 Dyrevelfærd: Slagtesvin 02 Til dig og din gruppe Tal med din gruppe om dyrevelfærd. Billeder og spørgsmål kan give jer inspiration. I skal ikke nødvendigvis blive

Læs mere

FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER. Kursus i dyrevelfærd 2017

FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER. Kursus i dyrevelfærd 2017 FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER Kursus i dyrevelfærd 2017 BOKSSTØRRELSE - HVILKE MULIGHEDER HAR DYRENE FOR NATURLIG ADFÆRD? BOKSDIMENSIONER Alle svin skal kunne rejse, lægge sig og hvile uden besvær Ok plads

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin VIDEN VÆKST BALANCE Godkendt af Fødevarestyrelsen oktober 2013 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Opfylder minimumskravet til et egenkontrolprogram Denne branchekode er Videncenter for

Læs mere

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Viden vækst balance Godkendt af Fødevarestyrelsen oktober 2013 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Opfylder minimumskravet til et egenkontrolprogram Denne branchekode er Videncenter for

Læs mere

Bilag 1. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 701 Offentligt

Bilag 1. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 701 Offentligt Bilag 1 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 701 Offentligt Bilag 2 Bilag 3 Notat Aktuel brug af beskæftigelses- og rodematerialer i dansk slagtesvineproduktion Dette notat

Læs mere

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger

Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger Branchekoden er godkendt af Fødevarestyrelsen den 1. juli.2010 Lovmæssige krav er markeret ved en firkantet parentes med henvisning til relevant

Læs mere

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve.

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve. 18-04-2016 J. nr.: 2014-11-60-00087 Veterinær kontrolkampagne Opstaldning og pasning af kalve i malkekvægsbesætninger Kalvedødeligheden er på ca. 8 % i malkekvægsbesætninger. Tallet er et gennemsnit for

Læs mere

Overvejelser ved etablering af nye slagtesvinestalde. Projektchef Torben Jensen

Overvejelser ved etablering af nye slagtesvinestalde. Projektchef Torben Jensen Overvejelser ved etablering af nye slagtesvinestalde Projektchef Torben Jensen Disposition Sektioneringsformer Antal sektioner Sektionsstørrelse Flokstørrelse Gulvudformning Sygestier Beskæftigelses- og

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Indretning af stalde til kvæg

Indretning af stalde til kvæg Indretning af stalde til kvæg Danske anbefalinger, 4. udgave, 2005 Tabel 2.1 Sammenhæng mellem alder og vægt for ungkvæg af malkerace. Vægt, kg Alder Stor race Jersey Mdr. Dage Kvier Tyre Kvier Tyre 0,5

Læs mere

Dyrevelfærd generelt Punkt 12 og 13. Fagligt Nyt Scandic i Kolding Den 22. september 2009 Gunner Sørensen Dansk Svineproduktion

Dyrevelfærd generelt Punkt 12 og 13. Fagligt Nyt Scandic i Kolding Den 22. september 2009 Gunner Sørensen Dansk Svineproduktion Dyrevelfærd generelt Punkt 12 og 13 Fagligt Nyt Scandic i Kolding Den 22. september 2009 Gunner Sørensen Dansk Svineproduktion Skuldersår Indhold. Alle projekterne er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet af husdyrgødning Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03

Læs mere

Veterinærrejseholdet

Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdets arbejdsopgaver: Tematiske kontroller i besætninger og på dyretransport området Vejkontroller med dyretransporter sammen med Rigspolitiet Kontrol og supervision

Læs mere

Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)*

Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)* Notat Landdistriktsprogram 2016 støtte til svineproduktion 1. version SEGES P/S Videncenter for Svineproduktion Ansvarlig bih Oprettet 31-08-2015 Dok.nr.: 20150055 Side 1 af 5 Landdistriktsprogram 2016

Læs mere

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov 15. juni 2013 Vejledning til den grønlandske dyreværnslov Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn. Lovens formål Lovens formål er at sikre dyr forsvarlig

Læs mere

Instruks for kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt

Instruks for kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt Instruks for kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt opdræt af strudsefugle Revideret oktober 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá = Kolofon Instruks for kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt

Læs mere

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen Introopgaver INTRO 1 Læringsmål: - Film At eleverne har fået et forhåndskendskab til landmandslivet. At eleverne er motiverede til det videre arbejde med Bedriften. At eleverne har stiftet bekendtskab

Læs mere

Staldren. Et produkt fra. J.N. Jorenku

Staldren. Et produkt fra. J.N. Jorenku Et produkt fra J.N. Jorenku Det effektive tørhygiejnemiddel er et Dansk produkt, gennemtestet af internationalt anerkendte laboratorier. Og bruges i dag som hygiejnemiddel verden over. er skånsom overfor

Læs mere

Gældende pr. 1. august 2012

Gældende pr. 1. august 2012 Gældende pr. 1. august 2012 Hanne Damgaard Poulsen (ed.): Normtal for husdyrgødning 2012, 33 sider. http://anis.au.dk/forskning/sektioner/husdyrernaering-og-miljoe/normtal/ NB: Udskillelsen af kvælstof

Læs mere

Gældende pr. 1. august 2013

Gældende pr. 1. august 2013 Gældende pr. 1. august 2013 Hanne Damgaard Poulsen (ed.): Normtal for husdyrgødning 2013, 33 sider. (Versionen er opdateret 1.oktober 2013). http://anis.au.dk/normtal/ NB: Udskillelsen af kvælstof (ab

Læs mere

DYREVELFÆRD I DANMARK MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN I 2014

DYREVELFÆRD I DANMARK MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN I 2014 2015 DYREVELFÆRD I DANMARK MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN I 2014 FORORD 3 1 VIDENCENTER FOR DYREVELFÆRD 2014 OG ET KIG IND I 2015 4 FAKTA ViDs konference 2014 6 FAKTA Sådan er ViD organiseret 8

Læs mere

Samlede dokumenter om GRISEN

Samlede dokumenter om GRISEN GRISEN Hvad ved dine elever? 1. Arbejdet med svin og gårdbesøg starter her. Lad denne powerpoint være udgangspunkt for, at I taler om grisen på klassen. I kan tale om grisen ud fra powerpointen, eller

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

Pressemeddelelse den 3. august 2012. Hesteværnsag i Farsø i Nordjylland

Pressemeddelelse den 3. august 2012. Hesteværnsag i Farsø i Nordjylland Pressemeddelelse den 3. august 2012 Hesteværnsag i Farsø i Nordjylland Der står 5 afmagrede heste hos en hesteejer i Farsø. Hesteejeren er blevet politianmeldt i sidste uge, og Preben Møller fra Aars politi

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger J. nr.: 2015-10-60-00116 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger INDLEDNING Fødevarestyrelsen

Læs mere

Teknik og Miljøforvaltningen 2008. Regulativ. for visse ikke erhvervsmæssige dyrehold i Slagelse Kommune

Teknik og Miljøforvaltningen 2008. Regulativ. for visse ikke erhvervsmæssige dyrehold i Slagelse Kommune Teknik og Miljøforvaltningen 2008 Regulativ for visse ikke erhvervsmæssige dyrehold i Slagelse Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger

vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger 5.1.10 Arealkrav, krav til gulve, flokopstaldning m.v. Minimumsarealkrav samt krav til gulve ved hold af svin findes i: 1. LBK nr. 255, 2013, om indendørs hold af drægtige søer og gylte 6, 7 og 7a (indtil

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger BEK nr 1112 af 21/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 08-0116-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 471 af 15/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

Spækscanning af søer inspiration til 2015

Spækscanning af søer inspiration til 2015 Spækscanning af søer inspiration til 2015 Årsmøde Svinepraksis.dk 2015 Jonas Würtz Midtgård jonas@go-gris.dk Tlf.: 40-840510 Disposition - Om Go-gris. - Baggrund for spækscanning. - Hvordan griber vi det

Læs mere

Rapport. Koncept til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen. Margit D. Aaslyng og Pia Brandt

Rapport. Koncept til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen. Margit D. Aaslyng og Pia Brandt Rapport Koncept til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen Margit D. Aaslyng og Pia Brandt 1. oktober 2015 Proj.nr. 2000265-15 Version 1 MDAG/PBT/MT Sammenfatning På slagtedagen udsættes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 1148 af 12/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00036 Senere

Læs mere

Elevsider Fag: Biologi Klassetrin: 7.-9. klasse Tema: Dyrevelfærd - Malkekvæg. Dyrevelfærd: Malkekvæg

Elevsider Fag: Biologi Klassetrin: 7.-9. klasse Tema: Dyrevelfærd - Malkekvæg. Dyrevelfærd: Malkekvæg Fag: Biologi Klassetrin: 7.-9. klasse 01 Dyrevelfærd: Malkekvæg 02 Til dig og din gruppe Tal med din gruppe om dyrevelfærd. Billeder og spørgsmål kan give jer inspiration. I skal ikke nødvendigvis blive

Læs mere

Byggemanagement. Byggemanagement Dato: 20 12 2012 1

Byggemanagement. Byggemanagement Dato: 20 12 2012 1 Byggemanagement Tjekliste udarbejdet af: Merete Studnitz, Torben Jensen, Jan Brochstedt Olsen, Joachim Gleerup Andersen, Josva Møller Jensen, Cathrine Margrethe Bak Pedersen og Laust Skov 1 2.4 Staldindretning

Læs mere

Tjekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger

Tjekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger Revideret marts 2011 jekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger Hjemmelgrundlag: Dyrevelfærd svin CHR nr. Besøgsdato: Ejer Adresse Besætningsoplysninger Hentes på www.glr-chr.dk Evt. afvigelser

Læs mere

DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011

DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011 VIDEN - VÆKST BALANCE DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011 - Uvildig kontrol af alle danske svineproducenter Ansvarlig for dyrevelfærden Dyrevelfærd er under konstant udvikling. Målet for vores

Læs mere

Etableringsomkostninger til frilands- og økologisk sohold. v/ole Lund cand. agro, LMO

Etableringsomkostninger til frilands- og økologisk sohold. v/ole Lund cand. agro, LMO Etableringsomkostninger til frilands- og økologisk sohold v/ole Lund cand. agro, LMO Krav til Dækningsbidrag pr. årsso Tommelfinger - regel Frilandsgris Sohold m 30 kg s gris det samme som konv. Økologisk

Læs mere

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE 2007 Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hestehold.

Læs mere

Velfungerende drægtighedsstalde til løse søer

Velfungerende drægtighedsstalde til løse søer Velfungerende drægtighedsstalde til løse søer Konsulent Preben Høj, Sv. Aa. Christiansen Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, VSP Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Seniorprojektleder Thomas L. Jensen,

Læs mere

PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE

PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE MEDDELELSE NR. 963 I det gennemførte projekt havde DLY-galtene bedre produktionsresultater end LYgaltene, og dermed en bedre produktionsøkonomi.

Læs mere

KRAV FOR SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE" 6

KRAV FOR SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE 6 Version 11 af 4. februar 2014 KRAV TIL MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 3 DB KONTROL... 4 MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 5 KRAV FOR SVINEPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET

Læs mere

Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner

Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Revideret oktober 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá = Kolofon Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner

Læs mere

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Vejledning om hestehold Version 1.1 Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Hurtige spørgsmål & svar nr 1 Spørgsmål Må jeg holde hest i byzone? Ja 2 Skal det anmeldes til kommunen hvis jeg har hestehold

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd

Kontrol af dyrevelfærd Kontrol af dyrevelfærd 2 Kontrol af dyrevelfærd Hvorfor kontrollere dyrevelfærd? Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under

Læs mere

Fleksibel overdækning af hvilearealet i svinestalde

Fleksibel overdækning af hvilearealet i svinestalde Husdyrbrug nr. 18 Juli 2000 Fleksibel overdækning af hvilearealet i svinestalde Finn Møller, Afd. for Jordbrugsteknik, Forskningscenter Bygholm AnnaMarie Dam Mortensen, Vejlby Landbrugsskole Jørgen Randbo,

Læs mere

Afgørelser til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyreværnssager vedrørende heste

Afgørelser til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyreværnssager vedrørende heste Afgørelser til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyreværnssager vedrørende heste Januar: Ingen afgørelser indkommet i januar 2012 Februar: Ingen afgørelser indkommet i februar 2012 Marts: 2011-20-051-00027

Læs mere

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013 FlexNyt Indhold Heste Folingssæson Handelsgødning til kløvergræs Frist for indberetning af gødningsregnskaber og sprøjteoplysninger udskydes Husk nye regler for udbringning af gødning Fødevarekædeoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1)

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1) BEK nr 307 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-6022-000002 Senere ændringer

Læs mere

Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Svin i Danmark i 2012

Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Svin i Danmark i 2012 Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Axeltorv 3, 3. sal, 1609 København V www.klassificeringskontrollen.dk Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Svin i Danmark i 2012

Læs mere

Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise

Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise Mellem Slagtesvineproducent Navn Tlf.nr. Adresse og Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted Version 14 Oktober 2012 1. Generelt Ved underskrift

Læs mere

31-05-2016. Dagens talere. LandboNord. Hvad vil det sige at blive økolog? Dagsorden. Hvad vil det sige at blive økolog? Husdyrhold

31-05-2016. Dagens talere. LandboNord. Hvad vil det sige at blive økolog? Dagsorden. Hvad vil det sige at blive økolog? Husdyrhold Dagens talere LandboNord Økologimøde den 26. maj 2016 Dagsorden Hvad vil det sige at blive økolog? Hvad vil det sige at blive økolog? Reglerne Planteavl Husdyrhold Afgræsning Hvad skal der ske i praksis?

Læs mere

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER Støttet af: TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER ERFARING NR. 1402 Antibiotika tildelt til foder skal opblandes, så alle grise i en sti får den tiltænkte dosis. Der er testet forskellige metoder

Læs mere