Videnskabslogik - Semmelweis Noter af Mogens Lilleør, 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnskabslogik - Semmelweis Noter af Mogens Lilleør, 1998"

Transkript

1 A Videnskabslogik - Semmelweis Noter af Mogens Lilleør, 1998 Semmelweis er læge. Wiensk hospital i 1840'erne. Unormal forekomst af barselsfeber. Semmelweis foretager en række undersøgelser af mulige årsager til barselsfeber. (I) Tesen: Epidemisk påvirkning er årsag til barselsfeber med høj dødelighed Sætningen (a): 'epidemi er årsag til barselsfeber', kan siges at udtrykke en art lovmæssighed: Hvis der er epidemi, så vil der alt andet lige også være barselsfeber. Epidemi er tilstrækkelig betingelse for barselsfeber. Semmelweis forudsætter dette når han forestiller sig, at 'epidemiske påvirkninger' kan være årsag til barselsfeberen. Men han er ikke interesseret i at teste om lovmæssigheden er sand. Hans fokus er ikke på den generelle sammenhæng mellem epidemi og barselsfeber. Semmelweis' er derimod interesseret i at undersøge om der faktisk er en epidemi i Wien eller på hospitalet, der kan forklare forekomsten af barselsfeber. Hans udgangspunkt er, at der er barselsfeber, og han vil finde årsagen til den. Det hævdes, at epidemiske påvirkninger er årsagen (en påstand der altså forudsætter sandheden af (a)). Konstateringen af barselsfeber medfører antagelsen, at der må være en epidemi. Det er denne antagelse, der skal testes. Hvis han kan udelukke eksistensen af en epidemi, har han fjernet en mulig forklaring på barselsfeber, han må så gå i gang med den næste mulige forklaring. Hvis han omvendt konstaterer en epidemi, så har han ikke logisk påvist den eneste årsag til barselsfeber, for selv om en epidemi er tilstrækkelig grund til barselsfeber er den ikke nødvendig grund, der kan også tænkes andre årsager. Men han har dog lov til foreløbig at antage epidemien som forklaring på forekomsten af barselsfeber. Man kan sige at epidemihypotesen er befæstet, men ikke at den er bekræftet. Semmelweis må altså undersøge om der er en epidemi. Hvis der ikke er en epidemi kan epidemisk påvirkning ikke være årsag. Der viser sig, at der er ingen epidemi. Semmelweis kan altså forkaste denne forklaring. Hvordan fastslår Semmelweis, at der ingen epidemi er? Han giver tre argumenter for dette: 1) Hvis der er en epidemi, vil 2.Afdeling også rammes. den rammes ikke. Ergo der er ingen epidemi. 2) Hvis der er en epidemi, vil ikke kun hospitalet rammes, men hele byen. byen rammes ikke. Ergo der er ingen epidemi. 3) Hvis der er en epidemi, vil kvinder der føder på gaden have samme dødelighed (eller større) som på hospitalet. det har de ikke, den er lavere. Ergo der er ingen epidemi. Alle argumenterne har formen modus tollens: H => I -I H

2 B (II) Tesen: Overbelægning er årsag til barselsfeber/høj dødelighed Dette betyder, at overbelægning er tilstrækkelig grund til barselsfeber. Men det betyder også, at hvis Semmelweis kan vise, at der er overbelægning samtidig med at der ikke er høj dødelighed, så er tesen falsk. Her ønsker han altså ikke at afgøre om der faktisk er overbelægning, for det er der, men at teste sammenhængen mellem overbelægning og sygdom: Hvis overbelægning medfører barselsfeber/høj dødelighed, så vil der være høj dødelighed i 2.Afd., hvor der er overbelægning. Der er ikke barselsfeber/høj dødelighed i 2.Afd Overbelægning medfører ikke høj dødelighed. Der er nok overbelægning på 1.Afdeling, men den er mindre end på 2.Afdeling. Den kan ikke være årsag til barselsfeber, fordi 2.Afdeling ikke har en problematisk høj dødelighed. Tilsvarende med 'kost' og 'pleje': Hvis kosten medfører barselsfeber/høj dødelighed i 1.Afd. så må der være barselsfeber/høj dødelighed i 2.Afd., hvor kosten er den samme. Der er ingen høj barselsfeber/høj dødelighed i 2.Afd Kosten medfører ikke barselsfeber/høj dødelighed i 1.Afd. Hvis plejen medfører barselsfeber/høj dødelighed i 1.Afd. så må der være barselsfeber/høj dødelighed i 2.Afd., hvor plejen er den samme. Der er ingen barselsfeber/høj dødelighed i 2.Afd Plejen medfører ikke barselsfeber/høj dødelighed i 1.Afd. III) Tesen: Grove undersøgelser er årsag til barselsfeber To argumenter imod: a) Naturlige sår fra selve fødslen er mere omfattende end sår fra grove undersøgelser, så sår fra undersøgelser kan ikke være årsag (feberen må skyldes de mere omfattende sår). b) Jordemødre undersøger på samme måde som medicinstuderende uden at der opstår barselsfeber, ergo undersøgelser kan ikke være årsag. I den test af hypotesen som Semmelweis foretager, ønsker han at undersøge sammenhængen mellem grove undersøgelser og sygdom, ikke om der er grove undersøgelser: Hvis grove undersøgelser er årsag til dødelighed, så må en minimering af grove undersøgelser medføre nedsat dødelighed Der er stigende dødelighed Grove undersøgelser medfører ikke nedsat dødelighed

3 C IV) Tesen: Præsten med klokken er årsag til barselsfeber Hvis præsten med klokke er årsag til barselsfeber/høj dødelighed, så må fravær af præst med klokke medføre fald i barselsfeber/høj dødelighed Der er uændret barselsfeber/høj dødelighed Præst med klokke medfører ikke barselsfeber/høj dødelighed V) Tesen: Fødestilling er årsag til barselsfeber I 2.Afd. er fødestillingen sideliggende, og der er der ingen markant barselsfeber/høj dødelighed. Hvis rygliggende fødestilling medfører barselsfeber/høj dødelighed, så må ændring f.eks. til sideliggende fødestilling medføre et fald i dødelighed Der er uændret dødelighed Rygliggende fødestilling medfører ikke barselsfeber/høj dødelighed Den logiske form for disse argumenter er som nævnt modus tollens. Denne form hænger sammen med grundformen modus ponens. Med symbolerne der almindeligvis bruges kan skemaet for modus ponens se sådan ud: p => q Skemaet skal forstås på den måde at implikationen p => q er skrevet to gange. p Stregen betyder det samme som =>. p hedder antecedensen, q hedder --- konsekvensen. q Der gælder en bestemt grundregel for dette skema: Der hævdes ikke mere i konklusionen end der allerede er sagt i præmisserne. Eller hvilket er det samme: Konklusionens sandhed er indeholdt i præmissernes. Eller: Hvis præmisserne er sande så er konklusionen også sand. Dette betyder at man ikke kan hævde præmisserne og samtidig benægte konklusionen uden at modsige sig selv. Og det betyder, at man kan overføre konklusionens falskhed til en eller flere af præmisserne.

4 D Dvs. når et gyldigt argument medfører, at hvis præmisserne er sande, så er konklusionen også sand, så betyder det at hvis konklusionen er falsk så er mindst en af præmisserne også falsk. Modus tollens: p => q (falsifikation) ~q ~p Denne logik anvendes som forskningslogik i videnskab, som vi har set det hos Semmelweis. Denne fallibilistiske tankegang kan illustreres yderligere: Visse påstande er universelle, dvs. de har uendeligt mange konsekvenser. Derfor kan man ikke endegyldigt fastslå, at en universel påstand er sand. Det ville svare til at bekræfte konsekvensen. Men man kan fastslå, at den er falsk, hvis blot ét modeksempel udpeges, dvs. dens sandhed kan testes indirekte. Eksempel: Hvis nogen hævder den universelle påstand at alle slanger lægger æg, vil det være uoverkommeligt at undersøge alle slangearter (hvordan ved man, at man har undersøgt dem alle?), men man kunne i stedet lede efter en art, som ikke lægger æg, men føder levende unger. Man skal blot finde én enkelt art. Dette gælder for visse videnskabelige teorier. De er universelle og må derfor efterprøves på en indirekte måde. Det sker ved hjælp af logikken at udlede konkrete konsekvenser fra de almene teorier, og derefter sammenligne dem med virkeligheden. Hvis konsekvenserne viser sig falske, må man konkludere at teorien er falsk eller delvis falsk. VI) Tesen: Blodforgiftning med ligmaterie er årsag til barselsfeber/høj dødelighed I H Hvis læger og studenter overfører ligmaterie på grund af dårlig håndhygiejne, så falder barselsfeber/høj dødelighed, hvis læger og studenter vasker hænder i kloropløsning. Læger og studenter vasker hænder i kloropløsning, og barselsfeber/høj dødelighed falder At læger og studenter overfører ligmaterie på grund af dårlig håndhygiejne kan være grunden til barselsfeber/høj dødelighed. Men det viser sig at også overførsel af 'rådden materie fra levende organismer' kan forårsage barselsfeber/høj dødelighed.

5 E Og vi kunne tilføje alle typer bakterie-kilder... Logisk kan vi ikke slutte fra en bekræftelse af (I) til hypotesens sandhed. Det ville være den fejlslutning, der kaldes at bekræfte konsekvensen. En falsk hypotese kunne også 'forklare' sygdommene, f.eks. tesen: Steriliserede (bakteriefri) instrumenter påfører lægens hænder bakterier, som er årsag til sygdommene: H=>I I Hvis lægen overfører bakterier fra steriliserede instrumenter på grund af dårlig Håndhygiejne, så falder barselsfeber/høj dødelighed, når lægen vasker hænder i kloropløsning. Lægen vasker hænder i kloropløsning, og barselsfeber/høj dødelighed falder H? At lægen overfører bakterier fra steriliserede (bakteriefri) instrumenter på grund af dårlig håndhygiejne kan være grunden til sygdommene Bekræfte konsekvensen? H=>I Hvis Hansen er dansker, så har han et personnummer I Hansen har et personnummer H? Men kan vi slutte at Hansen er dansker? H=>I Hvis Rifbjerg skrev Alice i Eventyrland, så skrev han en børnebog I Rifbjerg skrev en børnebog H? Men hvad kan vi slutte? Vi kan ikke slutte noget, der er ingen konklusion. Dette skyldes, at eksistensen af (I) hverken er nødvendig eller tilstrækkelig betingelse for (H). I Semmelweis-historien gælder det: p = Enten epidemi, overbelægning, grov behandling, kost, pleje, præst med klokke, fødestilling, ligmaterie og/eller rådden materie. q = Barselsfeber. p er tilstrækkelig betingelse for q, dvs. hver gang p optræder så følger q. -q er nødvendig betingelse for falskheden af p, dvs. hvis q, så er p nødvendigvis falsk. Men q er hverken tilstrækkelig eller nødvendig betingelse for p. Fordi q optræder, kan vi ikke slutte, at p er der, dvs. fra at der er barselsfeber, kan vi ikke logisk slutte, at den skyldes epidemi, for der er andre muligheder. Logisk er der uendeligt mange mulige forklaringer, i praksis selvfølgelig færre. Man kan sige, at Semmelweis afgrænser det logiske univers til de 9 ovenfor (p) og dernæst udelukker en række af dem ved systematisk test og falsifikation. Men da vi i dag ved, at årsagen er bakterieinfektion, betyder det at forklaringen på en konkret forekomst af barselsfeber kan være bakterieoverføring af en hvilken som helst slags. Man kan sige, at den videnskabelige forklaring består i at finde et eller flere tilstrækkelige sæt af betingelser for det fænomen, der skal forklares. Det kunne vi også kalde at angive årsagen eller årsagerne til fænomenet.

6 Fejlslutningen at bekræfte konsekvensen er en typisk fejlslutning, hvis hyppighed måske skyldes et psykologisk behov for bekræftelse og forudsigelighed, men som videnskabeligt er problematisk. Hvis jeg f.eks. hævder, at zoneterapi kan helbrede enuresis, og jeg gennemfører en behandling af en patient, og hans sygdom ophører, så slutter jeg rask væk (men fejlagtigt) at min behandling er årsagen, men hvordan udelukker jeg, at der er andre parallelvirkende årsager til at sygdommen forsvinder? Logisk er det muligt, at der er andre årsager på spil, og derfor er jeg nødt til i praksis at gennemføre min behandling som et forsøg under kontrollerede omstændigheder, som udelukker andre kilder til helbredelse. I praksis kunne helbredelse f.eks. komme i stand ved at patientens blære øger sin kapacitet samtidig med, men uafhængigt af, min behandling af ham, eller ved at han samtidig med, men uafhængigt af, min behandling begynder at producere det hormon, som om natten normalt sænker produktionen af urin. Disse to helbredelser skal jeg kunne udelukke. Jeg er altså nødt til i praksis at indskrænke det logiske univers og systematisk udelukke andre årsager til helbredelse. Dette er vanskeligt, når der er tale om behandling/helbredelse. Hvordan teste en konkret helbredelse? Det kan man ikke. Der er kun gode grunde til at antage en årsag, aldrig sikre beviser. Definition af implikationen (=>): Definition: (A=>B) =d -(A og -B), som læses: Det gælder ikke at A og ikke B. Med andre ord: Hvis non B så non A (modus tollens); hvis A så B (modus ponens). p q p=>q Sandhedstavlen ) Hvis p og q er sand, så er (=>) sand s s s 2) Hvis p er sand og q er falsk, så er (=>) falsk s f f (falsifikation) 3) Hvis p er falsk og q er sand, så er (=>) sand f s s 4) Hvis p og q er falsk, så er (=>) sand f f s F At bekræfte konsekvensen: Af tabellen kan vi se, at hvis q er sand, så er der to mulige situationer: I den ene er p sand og i den anden er p falsk. Vi kan altså ikke sige noget sikkert om p ud fra viden om q s sandhed. Der er ingen konklusion. Derfor er, at bekræfte konsekvensen, en fejlslutning. Eksempler på (1-4): s Alle mennesker er dødelige s Alle slanger lægger æg Sokrates er et menneske En vandslange er en slange s f s Sokrates er dødelig f En vandslange lægger æg f Alle træer bevæger sig i ellipser f Alle træer tager bad tidligt om morgenen Jorden er et træ Mogens Lilleør er et træ s s s Jorden bevæger sig i ellipse f Mogens Lilleør tager bad tidligt om morgenen Det er kun præmisser og konklusion, der kan være sande eller falske. Implikationens sandhed/falskhed angår ikke den logiske følge, men konsekvensens status sand/falsk. Hvis præmisserne er sande, så skal konklusionen

7 også være sand. Induktion er en slutten fra q til p (fra begrænset til ubegrænset). Omverdensproblemet opstår, fordi man ikke logisk kan slutte fra q til p (fra oplevelse til en ydre årsag til oplevelsen). G Det eneste der siges med implikationen er, at det er ugyldigt, hvis A og ikke-b optræder på samme tid (jf. def.). Det er dette vi udnytter i falsifikation (modus tollens). Semmelweis eksemplet igen: Wiensk hospital i 1840'erne. Unormal forekomst af barselsfeber. Hypotese: Præsten, som går igennem stuerne for at give de døende kvinder den sidste olie, fratager uintenderet de øvrige kvinder livsmodet, så de dør. Eksperiment: Lad præsten gå en anden vej. Forventet konsekvens: Ophør af unormal forekomst af barselsfeber. Faktisk konsekvens: Uændret forekomst af barselsfeber. Med andre ord: Hypotesen om præsten som årsag til barselsfeber er falsificeret. Konklusionens falskhed føres tilbage på præmissen. Testhypotesen: Hvis præsten er årsag til unormal forekomst af barselsfeber, så ophører unormal forekomst af barselsfeber, hvis præsten går en anden vej. p=>q Hvis præsten går en anden vej, så ophører unormal forekomst af barselsfeber. p Præsten går en anden vej ~q Forekomsten af barselsfeber er uændret ~p Præsten er ikke årsag til unormal forekomst af barselsfeber. Den sande årsag til den hyppige barselsfeber har siden vist sig at være bakterieinfektion, som skyldtes lægernes manglende håndvaskning mellem patientbesøgene, men kan vi bekræfte denne hypotese endegyldig? Hypotesen: Hvis bakterieinfektion via lægernes hænder er årsag til unormal forekomst af barselsfeber, så ophører unormal forekomst af barselsfeber, hvis lægerne vasker hænder mellem hvert sygebesøg.

8 H p=>q Hvis lægerne vasker hænder mellem hvert sygebesøg, så ophører unormal forekomst af barselsfeber. p Lægerne vasker hænder q Forekomsten af barselsfeber normaliseres ? Bakterieinfektion via lægernes hænder er mulig årsag til unormal forekomst af barselsfeber. Det er tilladt at antage manglende håndvask som årsag. Hypotesen er befæstet, men den er ikke bekræftet, for det ville være at bekræfte konsekvensen. Det er ikke hermed godtgjort, at hypotesen er sand, men da den heller ikke er vist at være falsk, har vi lov at antage den for sand indtil videre. Men den bør testes yderligere: Vi mangler f.eks. at påvise forekomsten af den samme type bakterier på lægernes hænder og i de døende patienter. Men uanset hvor mange tests, så kan hypotesen ikke verificeres endegyldigt, men kan kun befæstes. Hvis hypotesens konsekvens er falsk, kan vi slutte, at hypotesen er falsk eller delvis falsk. Hvis hypotesens konsekvens er sand, kan vi ikke slutte noget om hypotesens sandhed, men blot at den i hvert fald indtil nu har modstået falsifikationsforsøg og dermed befæstet. Der er med andre ord tale om en asymmetri mellem følgerne af afkræftelse og bekræftelse.

Matematiske metoder - Opgaver

Matematiske metoder - Opgaver Matematiske metoder - Opgaver Anders Friis, Anne Ryelund 25. oktober 2014 Logik Opgave 1 Find selv på tre udtalelser (gerne sproglige). To af dem skal være udsagn, mens det tredje ikke må være et udsagn.

Læs mere

Sygdomsbegreb og videnskabelig tænkning Nødvendig afhængighed Tilstrækkelig betingelse Både nødvendig og tilstrækkelig

Sygdomsbegreb og videnskabelig tænkning Nødvendig afhængighed Tilstrækkelig betingelse Både nødvendig og tilstrækkelig Videnskabelighed og videnskabelig begrundelse Kausalitetsproblemet Klinisk Kontrollerede undersøgelser? Kausale slutninger Kausale tolkninger Evidens hvad er det for noget? Er evidens det samme som sandhed?

Læs mere

Påske. Påsketest. Vidste du det om påsken? Hvad ved du om Jesus og påsken? ... ... ... ...

Påske. Påsketest. Vidste du det om påsken? Hvad ved du om Jesus og påsken? ... ... ... ... Påske Hvad ved du om Jesus og påsken? Påsketest Hvad plejer du at gøre til påske, nu eller da du var yngre? At få påskeæg med slik At være på skiferie At lave påskekyllinger med fjer At udsmykke æg At

Læs mere

Naturvidenskab. En fællesbetegnelse for videnskaberne om naturen, dvs. astronomi, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, biofysik, meteorologi, osv

Naturvidenskab. En fællesbetegnelse for videnskaberne om naturen, dvs. astronomi, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, biofysik, meteorologi, osv Naturvidenskab En fællesbetegnelse for videnskaberne om naturen, dvs. astronomi, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, biofysik, meteorologi, osv Naturvidenskab defineres som menneskelige aktiviteter, hvor

Læs mere

Maple 11 - Chi-i-anden test

Maple 11 - Chi-i-anden test Maple 11 - Chi-i-anden test Erik Vestergaard 2014 Indledning I dette dokument skal vi se hvordan Maple kan bruges til at løse opgaver indenfor χ 2 tests: χ 2 - Goodness of fit test samt χ 2 -uafhængighedstest.

Læs mere

nu været studeret i mere end to tusinde år, og litteraturen om det er meget stor.

nu været studeret i mere end to tusinde år, og litteraturen om det er meget stor. 7. Logik til hverdag Hvis et argument skal virke i en given situation, fordrer det ikke bare, at det er et logisk gyldigt argument. Gyldigheden skal også være indlysende. Argumentet skal være overbevisende.

Læs mere

AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5

AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5 AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5 1. 2. 3. 4. AT-1. Metodemæssig baggrund. Oktober 09. (NB: Til inspiration da disse papirer har været anvendt i gamle AT-forløb med

Læs mere

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING Fra Pernille Pinds hjemmeside: www.pindogbjerre.dk Kapitel 1 af min bog "Gode grublere og sikre strategier" Bogen kan købes i min online-butik, i boghandlere og kan lånes

Læs mere

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen:

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Elevbesvarelser svinger ikke overraskende i kvalitet - fra meget ufuldstændige besvarelser, hvor de fx glemmer at forklare hvad gåden går ud på, eller glemmer

Læs mere

Videnskabsteori - Logik og videnskabelig argumentation. Mette Dencker

Videnskabsteori - Logik og videnskabelig argumentation. Mette Dencker Videnskabsteori - Logik og videnskabelig argumentation Mette Dencker 1 Dagens program Logik Argumentation Toulmins argumentationsmodel Opgaver 2 Logik I hvad er logik? At tænke (ræsonnere) korrekt Vurdering

Læs mere

Falsifikation og paradigmer

Falsifikation og paradigmer Her ses det indre af en partikelaccelerator fra Lawrence Radiation Laboratory i 1957. dende med en grundlæggende forandring af videnskaben: fra et være et sæt af individuelle erkendelsesprojekter blev

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

Vi kalder nu antal prøverør blandt de 20, hvor der ikke ses vækst for X.

Vi kalder nu antal prøverør blandt de 20, hvor der ikke ses vækst for X. Opgave I I en undersøgelse af et potentielt antibiotikum har man dyrket en kultur af en bestemt mikroorganisme og tilført prøver af organismen til 20 prøverør med et vækstmedium og samtidig har man tilført

Læs mere

Om matematisk logik. Henning Christiansen, Troels Andreasen

Om matematisk logik. Henning Christiansen, Troels Andreasen Om matematisk logik Henning Christiansen, Troels Andreasen Contents 1 Indledning 3 2 Propositionel logik 5 2.1 Propositionelle logiksprog..................... 5 2.1.1 Syntaks...........................

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Epistemisk logik og kunstig intelligens

Epistemisk logik og kunstig intelligens Epistemisk logik og kunstig intelligens Thomas Bolander, DTU Informatik Gæsteforelæsning i Kognitionsforskning II, CST, KU, efteråret 2009 Thomas Bolander, Kognitionsforskning II 09 s. 1/22 Logik Logik

Læs mere

Anlæggelse, skift og fjernelse af JJ-kateter

Anlæggelse, skift og fjernelse af JJ-kateter Urologisk Afdeling - Fredericia Anlæggelse, skift og fjernelse af JJ-kateter Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Hvad er et JJ-kateter? Et JJ-kateter er et tyndt hult gummirør, der har en

Læs mere

Eksempel 2: Forløb med inddragelse af argumentation

Eksempel 2: Forløb med inddragelse af argumentation Eksempel 2: Forløb med inddragelse af Læringsmål i forhold til Analyse af (dansk, engelsk, kult) 1. Hvad er (evt. udgangspunkt i model) 2. Argumenter kommer i bølger 3. Evt. argumenttyper 4. God Kobling:

Læs mere

Skriftlig eksamen - med besvarelse Topologi I (MM508)

Skriftlig eksamen - med besvarelse Topologi I (MM508) INSTITUT FOR MATEMATIK OG DATALOGI SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE Skriftlig eksamen - med besvarelse Topologi I (MM508) Mandag d. 14. januar 2007 2 timer med alle sædvanlige hjælpemidler tilladt. Opgavesættet

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Matematik og magi. eller Næste stop Las Vegas. 14 Anvendt matematik. Rasmus Sylvester Bryder

Matematik og magi. eller Næste stop Las Vegas. 14 Anvendt matematik. Rasmus Sylvester Bryder 14 Anvendt matematik Matematik og magi eller Næste stop Las Vegas Rasmus Sylvester Bryder Da jeg var mindre, morede jeg mig ofte når min halvfætter Casper viste mig korttricks. Det trick han viste mig

Læs mere

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng?

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? NOTAT NP92-961b JKJ/BT-DGR 4. december 1997 Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? Revideret januar 1993 NOTAT NP92-961b 2 1. Om børnekræft I perioden fra 1945 og frem til i dag har udviklingen

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen

Det danske sundhedsvæsen Det danske sundhedsvæsen Undervisningsmateriale til sprogskoler Kapitel 3: Den praktiserende læge 3 Den praktiserende læge Hvad passer på praktiserende læge? Hvad passer på en praktiserende læge? Hvorfor

Læs mere

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune f Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Delrapport nummer 3 Uge 48-2013 Rostra Kommunikation & Research A/S Indhold Baggrund og formål... 4 Konklusioner... 5 Fordelingen på individuelle ruter... 6

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Logik. Af Peter Harremoës Niels Brock

Logik. Af Peter Harremoës Niels Brock Logik Af Peter Harremoës Niels Brock December 2009 1 Indledning Disse noter om matematisk logik er en videreudbygning af det, som står i bogen MAT A [1]. Vi vil her gå lidt mere systematisk frem og være

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Gode råd om at drikke lidt mindre

Gode råd om at drikke lidt mindre 4525/Gode råd om at drikke 21/08/02 13:16 Side 1 (1,1) Yderligere hjælp I nogle tilfælde er det ikke nok at arbejde med problemet selv. Der er så mulighed for at henvende dig et sted, hvor man har professionel

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

P2-projektforslag Kombinatorik: grafteori og optimering.

P2-projektforslag Kombinatorik: grafteori og optimering. P2-projektforslag Kombinatorik: grafteori og optimering. Vejledere: Leif K. Jørgensen, Diego Ruano 1. februar 2013 1 Indledning Temaet for projekter på 2. semester af matematik-studiet og matematikøkonomi-studiet

Læs mere

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Ældre medicinsk patienter (+65 år) udgør den største patientgruppe på de medicinske afdelinger i Danmark. De er karakteriserede

Læs mere

t a l e n t c a m p d k Matematik Intro Mads Friis, stud.scient 27. oktober 2014 Slide 1/25

t a l e n t c a m p d k Matematik Intro Mads Friis, stud.scient 27. oktober 2014 Slide 1/25 Slide 1/25 Indhold 1 2 3 4 5 6 7 8 Slide 2/25 Om undervisningen Hvorfor er vi her? Hvad kommer der til at ske? 1) Teoretisk gennemgang ved tavlen. 2) Instruktion i eksempler. 3) Opgaveregning. 4) Opsamling.

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Natarbejde og brystkræft

Natarbejde og brystkræft Natarbejde og brystkræft Fyraftensmøde, SVS, Torsdag den 30. maj SØREN DAHL OVERLÆGE ARBEJDSMEDICINSK AFDELING Plan Den forskningsmæssige baggrund mistanken om døgnrytmeforstyrrelser og kræft Hvor farligt

Læs mere

Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24

Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24 Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? I en calvinsk/reformert tradition opererer man med en dobbelt forudbestemmelse. Gud har suverænt og frit udvalgt nogle til frelse, og Gud har suverænt og frit udvalgt

Læs mere

SCIENTIA. Naturvidenskab vs. filosofisk relativisme. Gruppe 14. Ian L.S.Hegner. Vejleder Jørgen Larsen. 3 semester, efterår 2004.

SCIENTIA. Naturvidenskab vs. filosofisk relativisme. Gruppe 14. Ian L.S.Hegner. Vejleder Jørgen Larsen. 3 semester, efterår 2004. SCIENTIA Naturvidenskab vs. filosofisk relativisme Gruppe 14 Ian L.S.Hegner Vejleder Jørgen Larsen 3 semester, efterår 2004 Natbas RUC 1 Abstract: SCIENTIA, naturvidenskab vs. filosofisk relativisme I

Læs mere

t a l e n t c a m p d k Matematiske Metoder Anders Friis Anne Ryelund 25. oktober 2014 Slide 1/42

t a l e n t c a m p d k Matematiske Metoder Anders Friis Anne Ryelund 25. oktober 2014 Slide 1/42 Slide 1/42 Hvad er matematik? 1) Den matematiske metode 2) Hvad vil det sige at bevise noget? 3) Hvor begynder det hele? 4) Hvordan vælger man et sæt aksiomer? Slide 2/42 Indhold 1 2 3 4 Slide 3/42 Mængder

Læs mere

Studie 6 Skabelsen 37

Studie 6 Skabelsen 37 Studie 6 Skabelsen 37 Åbent spørgsmål Fortæl om en gang, hvor du var fuldstændigt overbevist om, at du havde ret, men hvor det viste sig, at du tog helt fejl. Hvordan var det? Åbningshistorie En otte-årig

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Drikker du for meget? Det synes du måske ikke selv. Men brug alligevel nogle minutter til at svare på de følgende 10 spørgsmål. Så får du en idé om, hvorvidt

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 65 Åbningshistorie Hver gang jeg køber noget større, gør jeg to ting: (1) jeg køber en udvidet garanti og (2) jeg beder. Jeg beder, fordi hvis det går i stykker, så

Læs mere

Matematisk Metode. Jesper Lützen og Ian Kiming

Matematisk Metode. Jesper Lützen og Ian Kiming Matematisk Metode Jesper Lützen og Ian Kiming 17. oktober 2008 ii Contents Introduktion. Den aksiomatisk-deduktive metode ix 1 Logik 1 1.1 Udsagn og prædikater........................ 1 1.2 Sammensatte

Læs mere

De fire beviser for sjælens udødelighed. i Platons Faidon

De fire beviser for sjælens udødelighed. i Platons Faidon De fire beviser for sjælens udødelighed i Platons Faidon Af: Anders Binggeli-Winter Årskortnr.: 19990311 Afleveringsdato: 2. juni 2003 Eksaminator: Erik Ostenfeld Indholdsfortegnelse: Indledning:...3 Dialogformen:...3

Læs mere

Uendelige rækker og Taylor-rækker

Uendelige rækker og Taylor-rækker Uendelige rækker og Taylor-rækker Thomas Bolander, DTU Informatik Matematik: Videnskaben om det uendelige Folkeuniversitetet i København, efteråret 200 Thomas Bolander, FUKBH 0 s. /24 Forhold mellem endelighed

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Jeg siger det der står på næste side. (Sideskift er angivet ved større linjeafstand og opgaveskift er angivet ved at de første ord er understreget)

Jeg siger det der står på næste side. (Sideskift er angivet ved større linjeafstand og opgaveskift er angivet ved at de første ord er understreget) Kære underviser Når børnene har gået i skole i mellem en og to uger, laver jeg denne test, for at se hvor gode hvert barn er er til at omsætte det de får at vide til en tegning. Den er inspireret af den

Læs mere

Tinnitus. Hvad er tinnitus?

Tinnitus. Hvad er tinnitus? Tinnitus Hvad er tinnitus? Tinnitus er en oplevelse af indre lyd lokaliseret til ørerne eller mere diffust inde i hovedet. Lyden høres kun af personen selv og er ikke forårsaget af kilder fra omgivelserne

Læs mere

Argumentationsteori, Logik og Sprogfilosofi Eksamensopgave 15

Argumentationsteori, Logik og Sprogfilosofi Eksamensopgave 15 Argumentationsteori, Logik og Sprogfilosofi Eksamensopgave 15 Aske Mottelson Clausen - 01.01.1990 ngp388@alumni.ku.dk Tilvalg Antal anslag: 17.203 12. juni 2012 a) Argumentationsteori I en leder præsenterer

Læs mere

x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium

x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium VIDENSKABSTEORI (STATISTIK) EKSPERIMENTELT ARBEJDE x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VIDENSKABSTEORI... 4 DEDUKTION OG INDUKTION...

Læs mere

De målrettede, de kritiske og de resignerende

De målrettede, de kritiske og de resignerende De målrettede, de kritiske og de resignerende Portræt af generation målrettet Lektor og udviklingsleder Camilla Hutters Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus universitet www.cefu.dk Målrettethed oplevet

Læs mere

Et udtryk på formena n kaldes en potens med grundtal a og eksponent n. Vi vil kun betragte potenser hvor grundtallet er positivt, altså a>0.

Et udtryk på formena n kaldes en potens med grundtal a og eksponent n. Vi vil kun betragte potenser hvor grundtallet er positivt, altså a>0. Konkrete funktioner Potenser Som udgangspunkt er brugen af potenser blot en forkortelse for at gange et tal med sig selv et antal gange. Hvis a Rskriver vi a 2 for a a a 3 for a a a a 4 for a a a a (1).

Læs mere

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium Deskriptiv (beskrivende) statistik er den disciplin, der trækker de væsentligste oplysninger ud af et ofte uoverskueligt materiale. Det sker f.eks. ved at konstruere forskellige deskriptorer, d.v.s. regnestørrelser,

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Note til styrkefunktionen

Note til styrkefunktionen Teoretisk Statistik. årsprøve Note til styrkefunktionen Først er det vigtigt at gøre sig klart, at når man laver statistiske test, så kan man begå to forskellige typer af fejl: Type fejl: At forkaste H

Læs mere

Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason

Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason Vi anbefaler dig medicinsk behandling af din kræftsygdom og håber, at denne pjece kan være en hjælp til at få et overblik over behandlingen. Pjecen

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

18. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang

18. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 1 18. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 731 Nu står der skum fra bølgetop Henning Wellejus 49 Ingen er så tryg i fare 292 Kærligheds og sandheds ånd 367 Vi rækker vore hænder frem 439 O, du Guds lam Nadververs

Læs mere

Unges mentale helbred - hvor er det galt? KL s sundhedskonference Kolding 26. januar 2016

Unges mentale helbred - hvor er det galt? KL s sundhedskonference Kolding 26. januar 2016 Unges mentale helbred - hvor er det galt? KL s sundhedskonference Kolding 26. januar 2016 Pernille Due Statens InsEtut for Folkesundhed Syddansk Universitet Psykiske lidelser er hyppigere blandt unge end

Læs mere

LUPUS og GRAVIDITET. "Pregnancy and Lupus" Artikel af Michael D. Lockshin, M.D. publiceret i 1996 20209-E/11-96

LUPUS og GRAVIDITET. Pregnancy and Lupus Artikel af Michael D. Lockshin, M.D. publiceret i 1996 20209-E/11-96 Oversættelse 1999 - Hanne Hønnicke, 8800 Viborg Side 1 LUPUS og GRAVIDITET "Pregnancy and Lupus" Artikel af Michael D. Lockshin, M.D. publiceret i 1996 20209-E/11-96 Eftersom lupus (SLE) først og fremmest

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Hanne Andersen Afd. for Medicinsk Videnskabsteori e mail: h.andersen@medphil.ku.dk Kopi af PowerPoint på hjemmesiden www.pubhealth.ku.dk/~haan orienter Jer i tentamensmaterialet i

Læs mere

NYT KORSBÅND PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - BOOKING@SKOERPING.

NYT KORSBÅND PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - BOOKING@SKOERPING. PATIENTINFORMATION NYT KORSBÅND PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - BOOKING@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

Shamanisme. Shamaners Veje. Ildledning. At stige i Grad. At bruge shamankræfter. Riter til galder. Genvinding af galder. Galder og Gradpriser

Shamanisme. Shamaners Veje. Ildledning. At stige i Grad. At bruge shamankræfter. Riter til galder. Genvinding af galder. Galder og Gradpriser Shamanisme Ildledning Shamaner er åndetilbedere som typisk kommer fra Treagonn-Sletten. De trækker på ånderne og deres kræfter og har lange hellige og spirituelle traditioner som gør dem i stand til at

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd og Den Danske Præsteforening. Præsteboligfaktagruppen. Præsteboligfakta 2008 Delrapport 3

Landsforeningen af Menighedsråd og Den Danske Præsteforening. Præsteboligfaktagruppen. Præsteboligfakta 2008 Delrapport 3 2008 Landsforeningen af Menighedsråd og Den Danske Præsteforening Præsteboligfaktagruppen Præsteboligfakta 2008 Delrapport 3 Analyse af ulemper ved indretningen og konkluderende anbefalinger I januar 2008

Læs mere

Ud med Valde. Bølle-Bob er på vej hen til Valde Underbid. Han går gennem byen ned mod losse-pladsen. Her bor Valde i sin gamle vogn.

Ud med Valde. Bølle-Bob er på vej hen til Valde Underbid. Han går gennem byen ned mod losse-pladsen. Her bor Valde i sin gamle vogn. 1. Ud med Valde Bølle-Bob er på vej hen til Valde Underbid. Han går gennem byen ned mod losse-pladsen. Her bor Valde i sin gamle vogn. Så møder han Sara.»Har du hørt det?«siger hun. 5 »Hørt hvad?de har

Læs mere

Lineære ligningssystemer

Lineære ligningssystemer enote 2 1 enote 2 Lineære ligningssystemer Denne enote handler om lineære ligningssystemer, om metoder til at beskrive dem og løse dem, og om hvordan man kan få overblik over løsningsmængdernes struktur.

Læs mere

80 min omkring adfærdsændringer - og en invitation til et nyt mindset!

80 min omkring adfærdsændringer - og en invitation til et nyt mindset! 80 min omkring adfærdsændringer - og en invitation til et nyt mindset! Hvorfor står jeg her idag? Learning - design af værdifuld kundeadfærd Løsninger der fremmer ønsket adfærd uden brug af pisk, gulerod

Læs mere

Enhedsvidenskab Videnskaben skal funderes på et samlet grundlag med en metode (Efter Jacob Birkler: Videnskabsteori. 2005)

Enhedsvidenskab Videnskaben skal funderes på et samlet grundlag med en metode (Efter Jacob Birkler: Videnskabsteori. 2005) Logisk positivisme Videnskabens ideal Videnskabens sprog Intersubjektivitet Verifikation Værdifrihed Forholde sig til det positive, det der kan observeres Logik og matematik Vi skal være i stand til at

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 24,15-28

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 24,15-28 1 25. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 17. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 732/4324/574/338//273/439/319/279 Uddelingssalme: se ovenfor: 319 Åbningshilsen Det er blevet meget mere efterår og

Læs mere

Menighedens ledelse og valg til ledelsen I

Menighedens ledelse og valg til ledelsen I Menighedens ledelse og valg til ledelsen I Når vi skal tale om menighedens ledelse, er det naturligt at begynde med at tale om det almene præstedømme Det lyder til alle kristne kvinder og mænd: Men dere

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE [Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE Kære læser Pjecen, du her sidder med, er lavet i samarbejde mellem Patienterstatningen og BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende. Vi er i stigende omfang blevet

Læs mere

Urologisk Afdeling - Fredericia Fjernelse af en nyre og urinleder ved kikkertoperation Vejledning til patienter

Urologisk Afdeling - Fredericia Fjernelse af en nyre og urinleder ved kikkertoperation Vejledning til patienter Urologisk Afdeling - Fredericia Fjernelse af en nyre og urinleder ved kikkertoperation Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Indlæggelse på Urologisk Afdeling Du skal have fjernet din ene nyre

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Øvelse 10. Tobias Markeprand. 11. november 2008

Øvelse 10. Tobias Markeprand. 11. november 2008 Øvelse 10 Tobias Markeprand 11. november 2008 Kapitel 10 i Blanchard omhandler vækst, dvs. økonomien på det lange sigt. For at kunne foretage analyser af vækst og dets årsager må man kunne sammenligne

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 7: Kapitel 7 og 8: Statistik for to gennemsnit, (7.7-7.8,8.1-8.5) Per Bruun Brockhoff

Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 7: Kapitel 7 og 8: Statistik for to gennemsnit, (7.7-7.8,8.1-8.5) Per Bruun Brockhoff Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 7: Kapitel 7 og 8: Statistik for to gennemsnit, (7.7-7.8,8.1-8.5) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Syv tegn på at du får for lidt søvn

Syv tegn på at du får for lidt søvn Syv tegn på at du får for lidt søvn 1. Du er afhængig af et vækkeur. 2. Du bliver døsig og træt når du kører bil. 3. Du er afhængig af kaffe. 4. Du laver fejl. 5. Du er glemsom. 6. Du er i dårligt humør

Læs mere

Lidt biologisk historik

Lidt biologisk historik Lidt biologisk historik Som indledning til AT-forløbet om Tro og viden forsøger jeg mig med en oversigt over vigtige begivenheder inden for biologien sit i historisk lys det følger nedenfor Men først lidt

Læs mere

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede?

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? Synopsis i Etik, Normativitet og Dannelse. Modul 4 kan. pæd. fil. DPU. AU. - Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? 1 Indhold: Indledning side 3 Indhold

Læs mere

Naturvidenskabelig metode

Naturvidenskabelig metode Naturvidenskabelig metode Introduktion til naturvidenskab Naturvidenskab er en betegnelse for de videnskaber der studerer naturen gennem observationer. Blandt sådanne videnskaber kan nævnes astronomi,

Læs mere

Magt & Etik når målet kan hellige midlet Mette Kaas Holt Team 5

Magt & Etik når målet kan hellige midlet Mette Kaas Holt Team 5 Magt & Etik når målet kan hellige midlet Mette Kaas Holt Team 5 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Problemformulering 3 Metodeafsnit 4 Definitionen af Det Gode Liv 4 Direkte, Indirekte

Læs mere

5 TIP FRA EN TVIVLER

5 TIP FRA EN TVIVLER 5 TIP FRA EN TVIVLER 5 TIP FRA EN TVIVLER MANUEL VIGILIUS Credo Forlag København 2007 5 TIP FRA EN TVIVLER 1. udgave, 1. oplag Copyright Credo Forlag 2007 Forfatter: Manuel Vigilius Omslag: Jacob Friis

Læs mere

Gode råd om. Købeloven. Reklamationer kan koste dyrt - sådan håndterer du reklamationer bedst muligt! Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Købeloven. Reklamationer kan koste dyrt - sådan håndterer du reklamationer bedst muligt! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Købeloven Reklamationer kan koste dyrt - sådan håndterer du reklamationer bedst muligt! Udgivet af Dansk Handel & Service Købeloven Nr. 2-2004 Kend reglerne for reklamation De nye og skrappere

Læs mere

3 x 1 times danseprogram til brug i skolen - et begyndermateriale

3 x 1 times danseprogram til brug i skolen - et begyndermateriale Forord I skolerne hersker der nok ingen tvivl om, at man for at tilgodese trinmål i såvel idræt som musik har brug for at inddrage dans i undervisningen. Der er nok heller ingen tvivl om det gavnlige ved

Læs mere

Sygeplejersker og stikskader

Sygeplejersker og stikskader Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Sygeplejersker og stikskader - Hver tyvende sygeplejerske stikker sig årligt på en forurenet kanyle. Det estimeres, at 2.900 sygeplejersker årligt pådrager sig stikskader

Læs mere

1 Beregnelighed. 1.1 Disposition. 1.2 Præsentation. Def. TM. Def. RE/R. Def. 5 egenskaber for RE/R. Def. NSA. Bevis. NSA!RE. Def. SA. Bevis. SA!

1 Beregnelighed. 1.1 Disposition. 1.2 Præsentation. Def. TM. Def. RE/R. Def. 5 egenskaber for RE/R. Def. NSA. Bevis. NSA!RE. Def. SA. Bevis. SA! 1 Beregnelighed 1.1 Disposition Def. TM Def. RE/R Def. 5 egenskaber for RE/R Def. NSA Bevis. NSA!RE Def. SA Bevis. SA!R Bevis. SA RE Def. Beslutningsproblem Arg. Self-Accepting er uløselig 1.2 Præsentation

Læs mere

bedre end sit rygte Den naturlige overgangsalder

bedre end sit rygte Den naturlige overgangsalder Vi kommer alle ud for spørgsmål omkring overgangsalderen, som har mange facetter. Når den sniger sig ind på kvinderne, føler nogle at der er noget unormalt ved deres krop, hvilket giver anledning til uro

Læs mere

Substitutions- og indkomsteffekt ved prisændringer

Substitutions- og indkomsteffekt ved prisændringer Substitutions- og indkomsteffekt ved prisændringer Erik Bennike 14. november 2009 Denne note giver en beskrivelse af de relevante begreber omkring substitutions- og indkomsteffekter i mikroøkonomi. 1 Introduktion

Læs mere

Børneeksem / Gode råd

Børneeksem / Gode råd Patientinformation Børneeksem / Gode råd Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Børne- og ungeklinikken Almen viden om tør hud /børneeksem Fakta om børneeksem Tør hud klør. 15-20%

Læs mere

Thomas Nielsen. Frydenlund

Thomas Nielsen. Frydenlund Thomas Nielsen Thomas Nielsen Frydenlund Sundhedspsykologi Frydenlund 2006 1. oplag, 1. udgave ISBN 87-7887-404-1 ISBN 978-87-7887-404-7 Grafisk tilrettelægning: Jan Gralle Grafisk produktion: Pozkal,

Læs mere

ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 6: Hypotesetest 1

ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 6: Hypotesetest 1 ! ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 6: Hypotesetest 1 Eksempel 1 TEST AF MIDDELVÆRDI FRA ÉN STIKPRØVE (ukendt varians) En producent af tyggegummi påstår at en pakke tyggegummi i gennemsnit vejer

Læs mere

Videnskabelige metoder

Videnskabelige metoder Videnskabelige metoder Metoder o Deduktive slutninger eller den deduktive metode. o Induktive slutninger eller den empirisk-induktive metode. Et lille indlæg vedrørende induktionsproblemet. o Den hypotetisk-deduktive

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

1 < 2 og 1 > 2 (2.1) er begge udsagn. Det første er sandt det andet er falsk. Derimod er

1 < 2 og 1 > 2 (2.1) er begge udsagn. Det første er sandt det andet er falsk. Derimod er Kapitel 2 Logik Dette kapitel omhandler matematiske udsagn og prædikater. I et formelt kursus om logik opstiller man helt præcise regler for hvilke tegnstrenge, der kan tillades i opbygningen af udsagn

Læs mere