IMAGE, FORANDRINGER OG NYE STANDARDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMAGE, FORANDRINGER OG NYE STANDARDER"

Transkript

1 1 IMAGE, FORANDRINGER OG NYE STANDARDER - en analyse af Danske Banks tv-reklame Fahrudin Avdibegović

2 2 Indledning Ved brug af en reklame ønsker en virksomhed altid at sætte fokus på noget nyt. Reklamer og deres indhold skaber ofte en reaktion hos forbrugere, der kan påvirke en virksomheds image. Der er flere eksempler på reklamer, der har skabt kontroverser og ophedede debatter i medier og samfund, og Danske Banks nye kampagne, der har titel New standards, er det sidste nye skud på stammen, der har fremkaldt forskellige og meget stærke meninger i de danske medier. Formålet med denne opgave er: At analysere og fortolke den nye reklame for Danske Bank, Præsentere og inddrage relevante reklameteoretikere, samt argumentere for, hvilken type reklame det er, Perspektivere til, hvordan denne reklame er blevet modtaget på tværs af medier og har skabt røre i mediekredsløbet. Problemformulering Problemformuleringen for opgaven er: Hvilke konsekvenser har Danske Banks tv-reklame A new normal demands New Standards haft for virksomhedens image? Metode Jeg vil analysere Danske Banks tv-reklame vha. shot-to-shot analyse og belyse, hvordan den er modtaget i de danske medier, redegøre for semiologiens og semiotikkens begreber og definitioner, samt bruge Roman Jakobsons kommunikationsmodel til at analysere dele af tv-reklamen. Jeg vil diskutere Lennard Højbjergs genredefinitioner og begrebet subjektivitet i forhold til Danske Banks tv-reklame og ud fra dem argumentere for, hvilken type bankens reklame er. På grund af opgavens begrænsede omfang vil jeg kun inddrage nogle teoretikers individuelle teorier, der er relevante i henhold til opgavens problemformulering. Desuden vil jeg af den samme grund vælge fx receptionsanalyse og (billedets) modalitetsbegreb fra.

3 3 Reklameanalyse Den 30. oktober 2012 afslørede Danske Bank sin nye strategi, New Standards, med en række tiltag (Stubager 5), der skulle tilgodese kunderne og rette op på virksomhedens image, og samtidigt blev der lanceret en massiv reklamekampagne på samtlige medier og kommunikationskanaler. Som det fremgår af indledning, vil jeg analysere og fortolke Danske Banks tv-kampagne A new normal demands New Standards (Danske Bank 2012). Tv-reklamen er rettet mod tv-seere, Danske Banks nuværende og potentielle nye kunder. Medierådgiver Mikkel Skov Petersen skriver i Politiken i sit debatindlæg, at reklamens budskab er: [ ] at Danske Bank er en stor bank, der lytter til, og retter ind efter, kritik fra sine skarpeste modstandere, som implicit indrømmer at have fejlet, som har lært af fejlene og er modig nok til at omfavne sine kritikere. (7). Reklamen varer 50 sekunder og den indeholder i alt 36 indstillinger. Det er nondiegetiske lyd (stille og simpel rytmemusik), der dikterer klipperytmen og billedovergangen. Frem mod slutningen er der en sekvens (0:40-0:42) med meget hurtigt skiftende klip med menneskers ansigter, hvor det er mest tydeligt, at de er styret af musikkens rytme. I det første klip ser vi en mand løfte en brosten i slowmotion, mens en kordon af kampklædte politibetjente står stille i baggrunden. Derefter er der et par forholdsvis hurtige klip i halvnære billeder med en atlet, en blond kvinde, en asiatisk mand, som danser på hoved og en kinesisk industriarbejder. Så skiftes der til supertotal, hvor man ser en hel fabrikshal med hundredvis af pink-klædte industriarbejdere stå ved samlebånd. I det næste klip ser vi mennesker demonstrere med et græsk flag, dernæst et hurtigt nært billede af en kampklædt politibetjent og et totalt billede med en demonstrant med hvid maling i ansigtet slå på politibetjente, der står passivt i en kæde. Så skiftes der til to klip med et kollapset isbjerg og roterende vindmøller. Der ses en handicappet atlet løbe med kunstige ben, to kyssende lesbiske kvinder og et billede med en mand med en én dollarseddel tapet på over hans mund. Så skiftes der over til en parlamentarisk-forsamling, hvor en kvinde med et barn på skødet stemmer ved at løfte sin højre hånd. Dernæst ses manden fra det første klip kaste en sten (mod politiet), og efterfølgende ses en kort sekvens med tre drenge, der spiller et bilspil. Der skiftes over til Den Forbudte By i Beijing, hvor flere mennesker kigger på en dansende mand. Så ser vi igen den løbende atlet og en pige, der navigerer rundt på sin ipad. Dernæst ser vi flere robotter og den ovennævnte hurtigkørende

4 4 sekvens med menneskers ansigter. Reklamen afsluttes med teksten A new normal demands New Standards (skrevet med en grotesk skrifttype) og Danske Banks logo. Farvemæssigt er det kolde nuancer, der dominerer i tv-reklamen, selvom der også forefindes fx varme farver: pink (industrimedarbejdere) og gul (Occupy Wall Street-banner). Men for det meste ser det ud som om de fleste klip har fået en blålig/grålig farveeffekt på. Danske Banks officielle farve er blå, så det er ikke tilfældigt, at de er blå nuancer, der præger det meste af tv-reklamen. Billeder af vindmøller og et kollapsende isbjerg skulle få seeren til at indse, at Danske Bank forstår klimaudfordringer, og at virksomheden vil være med til at tage sin del af ansvaret. Brugen af billeder af den handicappede idrætsmand, børn og robotter bærer en konnotation af bankens vilje til at bidrage til samfundet og dets fremtidige udvikling. Klippet med kvinden, der stemmer (og er med til at bestemme), virker også stærkt manipulerende, når det er en kendsgerning, at Danske Bank ikke har nogle kvinder i sin direktion (Toft 8). Generelt bruges der ikke diegetiske lyde i reklamen. Dog er der tre undtagelser: vi hører lyde af den græske og OWS demonstrationer, samt lyde af biler i spillet som drenge spiller. Det kan være, at reklamefolk og Danske Bank ønskede at forstærke effekten med demonstrations- og spilbilleder, og skabe yderligere dramatik og muligvis kontrast til de ellers harmoniske billeder i resten af reklamen. Fig. 1 Tv-reklame A new normal demands New Standards Danske Bank, Mensch 2012 Reklamen er, æstetisk set, flot. Der bruges klip med naturbilleder, mennesker i slowmotion. Man kan se at formen er i orden, men indholdet er politisk, og det er dér folks meninger kommer ind i billedet. At bruge neutrale billeder eller scener in-

5 5 denfor bankverdenen ville de færreste have imod, men når Danske Bank vælger at bruge politiske billeder (fx OWS- og græske demonstrationer, samt miljøbilleder) bliver de et eventuelt diskussionsemne i medier. Semiologi og semiotik I dette kapitel vil jeg beskrive nogle af de teorier og metoder, der aktivt bruges i både udformningen og fortolkningen af tv-reklamer. Semiotik og semiologi har i lang tid haft en betydelig indflydelse på konceptualiseringen og udarbejdelsen af reklamer. Peter Larsen fremhæver i sin artikel Tegnlæsning Tegngivning. Bemærkninger om semiologi og markedsføring fra 1989: [ ] Markedsføring har [at] gøre med symbolske handlinger. Og falder som sådan inden for semiotikkens område og kan beskrives i semiotiske termer. (8). Senere i teksten konkluderer han, at de semiologiske udtryk kan navngive fornemmelserne og konkretisere betydninger i reklamer (19). Semiotik er læren om tegn og den beskæftiger sig med tegn i den bredeste betydning: billeder, skrift, tale osv. Den [ ] forsøger, at forstå kulturer i sin helhed, gennem forståelse af alle de delaspekter hvor mennesker gennem forskellige tegn skaber betydninger: i sprog, i billeder, [ ] i mad, i musik, i arkitektur, osv. (Drotner et al. 175). Denne næsten hermeneutiske 1 tilgang til fortolkningen og forståelsen af tegn har udgangspunktet i to hovedpersoner: den amerikanske filosof Charles S. Peirce ( ) og den schweiziske lingvist Ferdinand de Saussure ( ). Peirce identificerer tre typer tegn: et ikon, et symbol og et indeks (Peirce 100). Et ikon er det, der ligner et objekt (fx piktogram), et indeks er et tegn, der har en årsagsforbindelse, fx dyrespor i sneen. Et symbol er en arbitrær type af tegn, der er et resultat af sproglige konventioner (fx noder og sprog). De Saussure fokuserede primært på det sproglige tegn, hvor han mente, at et tegn grundlæggende består af udtryk (signifiant) og indhold (signifié). Udtrykket er den fysiske, sanselige del af tegnet, mens indholdet er det bevidsthedsmæssige begreb, den ide, som udtrykket er forbundet med i sprogsystemet. (Drotner et al. 183). Han mente, at relationen mellem de to dele er arbitrær, skabt af sociale konventioner. 1 Uden at gå i detaljer og forklaringen om disciplinens forskellige retninger, er hermeneutikken en filosofisk videnskabsteori om fortolkningen (Kjørup 63). Den hermeneutiske cirkel er et af de centrale begreber i disciplinen: enkelte dele af et indhold skal forstås ud fra helheden, mens helheden skal forstås ud fra delene.

6 6 Den franske semiolog og lingvist Roland Barthes ( ) har skrevet den berømte artikel i 1964: Rhetorique de l image (på dansk Billedets Retorik, overs. 1980), hvor han beskriver semiologiens og retorikkens virkemidler i reklamer. Barthes opererer med to begreber: digital, der svarer til de arbitrære tegn, og analog, som forestiller en udelelig og utvetydig artikulation (Fausing & Larsen 43, indledning til Barthes artikel). To andre betydelige Barthes begreber er denotation og konnotation. Denotation er den basale betydning af et tegn; Barthes taler om en slags oprindelig tilstand af billedet (51). Med andre ord, det denotative niveau er bogstavelig, indlysende betydning af et tegn, fx farven er rød. Konnotation er medbetydningen af et tegn, en symbolsk betydning, hvor rød også kan betyde fx kommunist. Barthes kaldte det konnoterede system for kynisk, hvor indholdet (signifié) er ideologisk (Larsen 18). Danske Banks tv-reklame A new normal demands New Standards indeholder begge disse niveauer. På det denotative niveau forstås tv-reklamen, som en samling af klip, der indeholder forskellige situationer, der ikke kræver en yderligere tolkning: et isbjerg, vindmøller, en løbende handicap idrætsmand, menneskers ansigter osv. Men en tv-reklame som denne indebærer i den grad det konnotative niveau, hvor det kollapsende isbjerg kan forstås som Jordens klimaændringer, vindmøller som en del af løsning på klimaudfordringer, og en løbende handicap idrætsmand (som en reference til den sydafrikanske OL-løber Oscar Pistorius), som et tegn på, at Danske Bank ønsker at sende et signal om samfundsansvarlighed og yde sit bidrag til dem i samfundet, der har brug for hjælp eller assistance. Jakobsons kommunikationsmodel Den russiske lingvist og litteraturteoretiker Roman Osipovič Jakobson ( ) skabte, i høj grad inspireret af Peirces semiotik, en kommunikationsmodel for at finde ud af hvilke elementer en kommunikation består af. I hans model indgår grundelementer som afsender, meddelelse og modtager, der i lidt mere kompleks opstilling udbygges med kontekst, kode og en fysisk kontakt/psykisk kanal. En afsender sender en besked til en modtager, men for at meddelelsen er forstået, kræver den en kontekst, en kode og en kontakt (Jakobson 150). Desuden tilføjer Jakobson disse elementer supplerende funktioner: afsenderfokuseret kommunikation har en følelsesbetonet (emotiv) funktion, kommunikation med budskabet i fokus har en poetisk funktion, modtagercentreret kommunikation har en konativ funktion, kon-

7 7 tekstfokuseret kommunikation har en referentiel funktion, kodefokuseret kommunikation har en metakommunikativ funktion, mens kanal/kontakt-fokuseret kommunikation har en fatisk funktion (Drotner, Mediehistorier 217). Ifølge Jakobson er afsenderens primær funktion at give udtryk for sine følelser og holdninger. Denne emotive funktion i Danske Banks tv-reklame A new normal kan forstås implicit, at virksomheden i kraft af brugen af en række symbolske billeder ønsker at sende et signal om forandring og ansvar. Meddelelsen har en poetisk funktion, som her kan ses i brugen af netop symbolske billeder som isbjerget eller den dansene kinesiske mand, der har en metaforisk betydning. Med andre ord skal billederne skabe en anden betydning end blot den denotative beskrivelse hos modtageren. På det konative plan forsøger tv-reklamen at få modtageren til at handle eller blive påvirket på en bestemt måde. Dette gøres via de æstetiske billeder og brugen af virkemidler som slowmotion og naturscener. Sloganet A new normal demands New Standards er direkte rettet mod modtageren, der skal forstå, at banken har intentioner om at lave et paradigmeskift i forhold til de gamle handlemåder overfor kunderne, finanssektoren og samfundet. På den referentielle plan kendes ikke konteksten lige fra begyndelsen af reklamen. Først efter en række poetiske sekvenser og hen mod slutningen er modtageren sikker på, at budskabet skal findes på det konnotative plan, altså at den ikke er implicit. Mening med budskabet er ikke at sælge bankprodukter, men skabe et bedre (og nyt) image.

8 8 Den fatiske funktion har til formål at søge kontakten mod modtageren (Jakobson 153), og den er ikke udpræget synlig i tv-reklamen der er hverken sproglige eller tekstuelle henvisninger men er eksplicit indbygget i andre funktioner. Den metasproglige funktion benyttes i tv-reklamen i kraft af anvendelsen af intertekstualiteten, ikke at der citeres andre reklamer, men at der refereres til andre begivenheder som fx Occupy Wall Street, demonstrationer, den handicappede løber osv. Modtageren skal føle, at Danske Bank anerkender forandringerne i verden og ønsker at være en del af dem. Reklamegenre og subjektivitet Lennard Højbjerg skriver i Fortælleteori 2. Musikvideo og reklamefilm (2000), at man kan inddele reklamefilm i to kategorier: [ ] hhv. lyriske og narrative reklamefilm. Den ene er præget af den klassiske montage (den lyriske) og den anden af fortællingen (den narrative). (55). Den narrative reklamefilm benytter sig af fortællerformer, som er opfundet af spillefilmen, hvor der i høj gøres brug af fx smagsoplevelser, flashback, fantasier og egentlig en historiefortælling med et handlingsforløb. Tv-reklamen A new normal demands New Standards hører under den lyriske reklamegenre, som ofte sammenlignes med lyriske virkemidler, der bruger i fx digte. I denne type reklamer er det følelser og sansning, der formidles. I modsætning til den narrative reklametype, er der her ikke en historie, der følger en eller flere fiktive personer, der handler ud fra sine egne mål og hensigter. Der skildres ikke et bestemt tidsforløb, og dermed eksisterer der ikke tid i reklamen. Det hele går ud på, at billederne og musikken i reklamen appellerer til seernes sanser og følelser. Det poetiske kædes sammen med den forandring i verden Danske Bank ønsker at være en del af. Der er en konstant underlægningsmusik og der gøres ikke brug af fx monologer, dialoger eller tekster (udover mottoet til sidst i reklamen). Der er også narrative elementer i tv-reklamen, gentagne klip med atleten, demonstranter og politibetjente. Tv-reklamen fortæller en historie om Danske Bank, som ønsker at starte forfra og være frontløbere. Men der mangler både tids- og handlingsforløb, da der er hverken start eller slutningen i historien. Med andre ord er der en udtalt mangel på begivenhedernes rækkefølge (Højbjerg 61), der er et af kendetegnene på den narrative reklamefilm. Vi ser blot en række montageklip med billeder af mennesker i forskellige situationer, og vi kan ikke placere disse handlin-

9 9 ger i tid (udover det kontekstuelle, at seeren faktisk ved, at demonstrationer i Grækenland og New York er samtidsbegivenheder). I tv-reklamen er der lagt vægt på helt andre kvaliteter i stedet for egentlige Danske Banks produkter. Vi ser hverken bankens lokaler eller ansatte, og der vises heller ikke bankens produkter eller pc-skærme med aktiehandel. Alt det vi normalt forbinder med en bank er skrottet, og i stedet bliver vi præsenteret for en række billeder, som vi kontekstuelt skulle forbinde med Danske Bank og dets værdier. Brugen er fx isbjerget og vindmøller i Danske Banks sammenhæng er hvad Højbjerg kalder metaforisk subjektivitet (76). Naturens (renhed, livet, bevarelse) og vindmøllernes symbolik (ren energi, miljø, fremtid) visualiseres og forbindes med Danske Banks værdier og mål på den konnotative plan. Tv-reklamens brug af fx demonstrationsbilleder og to kyssende lesbiske kvinder tyder på, at den benytter sig af intertekstuelle referencer (Højbjerg 56). Med andre ord, tv-reklamen referer til en begivenhed (Occupy Wall Street), som Danske Bank umiddelbart anerkender, at den er berettiget. At der vises to kyssende kvinder, refereres der til den samfundsudvikling, hvor alle seksuelle orienteringer accepteres og friheden (til at vælge) hyldes. Også her ønsker Danske Bank at være med og blive forbundet med progressivitet og fremadrettethed. Fig. 3 Tv-reklame A new normal demands New Standards Danske Bank, Mensch 2012 Perspektivering Danske Banks tv-reklame A new normal demands New Standards er blevet mødt med skepsis, kritik og vrede, klart udtrykt i flere danske landsdækkende medier. Baggrunden for skabelsen af tv-reklamen kan findes i Danske Banks gentagne forsøg på at forbedre sit image, som alle har lidt et nederlag siden begyndelsen af finanskrisen i Der blev lanceret flere kampagner: Gør det, du er bedst til

10 10 det gør vi i 2008, Mening- og Bedre bank-kampagner i 2009 og Stå stærkere i 2011 (Stubager 5). Men de har alle slået fejl på at skabe et bedre billede af banken i det danske samfund. Kommunikationsrådgiver Kresten S. Jørgensen påpeger, at bankens [ ] imagekrise bunder som bekendt i en udtalt fornemmelse af grådighed og manglende situationsfornemmelse (2). Befolkningen glemmer ikke nemt, hvordan bankerne lånte penge og investerede for penge, de reelt ikke havde (Turunen 7). Danske Banks chef for corporate branding, Camilla Dahl Hansen, har gentagne gange fortalt at formålet med den nye kampagne er at genskabe tilliden til banken efter finanskrisen (Toft 8) og at virksomheden ønskede at skabe opmærksomhed omkring vigtige budskaber (Mikkelsen 3, Petersen 7). Men spørgsmålet er, hvor ærlig og villig er Danske Bank til at ændre på sine visioner og forretningsmåder og er virksomhedens seneste tv-kampagne måske et forsøg på redwashing 2 (Toft 8), altså et træk, hvor den bilder forbrugere ind, at den er mere socialt ansvarlig, end banken egentlig er? Brugen af billeder fra Occupy Wall Street (OWS) og græske demonstrationer mod økonomiske reformer grundet finanskrisen i 2008 kan muligvis ses som Danske Banks indirekte indrømmelser om, at virksomheden har været med til at skabe finanskrisen. Dette kan ses i lyset af bankens forhenværende direktør Peter Straarup først benægtede ansvar og derefter erkendte, at [ ] banken har»et vist ansvar for det, der er sket«(stubager 4). Denne arrogante (og skiftende) holdning har været med til at skabe et billede i befolkning af en bank, der er kynisk, kalkulerende og uden følelse for samfundsansvarlighed. Den manglende ærlighed fra bankens topledelse har været med til at forringe virksomhedens image siden starten af finanskrisen (Otkjær 2). Jeg vurderer, at banken har undervurderet en stor del af befolkningens bevidsthed og mening om bankernes rolle i forhold til finanskrisen. De fleste borgere ved, at bankernes hovedformål er at tjene penge, og når man kan læse nyheder, at fx de fire største banker i Danmark har siden 2007 givet deres bankdirektører lønstigninger på 21 procent, mens de samme banker har haft et underskud på 77 procent (Turunen 8), vil mange opfatte bankernes handlinger som kyniske og ufølsomme. Desu- 2 Redwashing, et begreb, der blev introduceret af redaktør på KForum og ph.d. i sociale medier Timme Bisgaard Munk, som et modstykke til greenwashing, hvor virksomheder forsøger at virke som mere miljøbevidste, end de egentlig er. (Toft 8).

11 11 den er offentligheden stadig vidne til at folk sættes på gaden og at virksomheder fyrer medarbejdere. Da tv-reklamen blev lanceret i Danmark 3, skabte den en stor kontrovers og utilfredshed hos mange, og, som nogen af de første, citerede medierne en kritisk bruger på Danske Banks Facebookside: Hallo, banktyper, vil I have os til at tro, at I nu vil være en slags samfundsgavnlig institution frem for en indtjeningsfokuseret forretning? Og tror I, at vi allerede har glemt, at I som en del af bankvæsenet er en af überskurkene i den situation, verden befinder sig i nu? (Kjær 14). Det der fik kritikeres sind i kog er bankens new slogan A new normal demands New Standards, samt brugen af billeder af stenkastende unge, Occupy Wall Street demonstrationer og et smeltende isbjerg. Mange ser simpelthen ikke en sammenhæng mellem en stor bank, der altid har fremstået som en finansiel mastodont og arrogant (Stubager 4, Otkjær 2), og måden den ønsker at agere overfor omverdenen. Kunderne kan slet ikke genkende bankens formål med reklamen, og derfor er reaktionerne negative. Det kan jo være, at Danske Bank har ønsket at sætte fokus på forandringer i verden og har et ønske om selv at blive ændret (Kjær 14), men måden det er gjort på, har mange opfattet som utroværdig og nedladende. Siden bankerne har et stort medansvar i skabelsen af den nuværende finanskrise, føler mange, at en flot tv-reklame ikke er nok for at igen have tillid til en stor bank som Danske Bank. Der skal handlingen, oprigtighed og ikke mindst ydmyghed til. Som følge af den massive kritik har Danske Bank valgt at fjerne et klip af den unge mand, der har en dollarseddel tapet for munden, [ ] der referer til den venstreorienterede amerikanske Occupy Wall Street -bevægelse [ ] (Mikkelsen 3). Men ellers kører reklamekampagnen videre. Som en af bankens forsvarer, hævder Berlingskes erhvervskommentator Jens Chr. Hansen, at: Ved at justere, ændre eller helt annullere kampagnen risikerer banken at komme til at fremstå som ubeslutsom og vakkelvorn. (16). Frederik Preisler, direktøren i reklamebureauet Mensch, har angrebet kritikere af tv-reklamen, hvor han påpeger, at han ikke kan se det hykleriske, hvis billeder kampagnen fremstiller ikke harmonerer med det billede, offentligheden har af virksomheden (Toft 8). 3 Danske Banks nye reklamekampagne kører parallelt i ni lande (Kjær 14).

12 12 Noget tyder på, at virksomheden muligvis har undervurderet både (potentielle) kunder og betydningen af sociale medier, hvor et indlæg af en kritisk bruger på bankens Facebookside skabte en stor nyhed i de danske medier, og dermed også negativ omtale af virksomheden, der i den grad kæmper for sit image og rygte hos den danske befolkning 4. Derfor vurder jeg at, på grund af en stigende mediedemokratisering, hvor alle kan forholdsvis nemt komme til orde i det store medielandskab, ikke længere gælder den gamle al omtale er god omtale. Konklusion Denne opgave startede med en reklameanalyse af Danske Banks tv-reklame A new normal demands New Standards, hvor jeg gjorde rede for reklamens audiovisuelle karakteristika. Da semiotik og semiologien benyttes i reklameverdenen, har jeg kort beskrevet Peirce og de Saussures centrale elementer, og inddraget Barthes begreber denotation og konnotation i beskrivelsen af tv-reklamens visuelle karakter og intentioner. Ved brugen af Jakobsons kommunikationsmodel har jeg foretaget en granskning af tv-reklamen og defineret dens seks funktioner (emotiv, referentiel, poetisk, fatisk, metakommunikativ og konativ) via modellens elementer. Ved hjælp af Højbjergs reklamegenredefinitioner, har jeg placeret Danske Banks reklamefilm under den lyriske reklamegenre (med visse narrative træk) pga. et stærkt brug af lyriske virkemidler (symbolsk ladede billeder i slowmotion), samt formidlingen af følelser og sansninger (natur- og ansigtsbilleder). Til sidst har jeg perspektiveret over tv-reklamens modtagelse i de danske medier og konkluderet, at selvom banken ønskede at signalere nye toner og mere ydmyg profil, blev den via tv-reklamen alligevel opfattet som kynisk og arrogant, og har medført negative konsekvenser for virksomhedens image. Den forsøgte at udnytte billeder af fx natur- og samfundstendenser (det smeltende isbjerg og OSW), som normalt ikke er kohærente med Danske Banks virke og image. Dermed blev bankens stræben efter nye standarder opfattet som både manipulerende og uoprigtig. 4 Ifølge en måling i Børsen foretaget af YouGov er Danske Banks image blevet tydeligt forværret. 1. september 2008 lå bankens brandindeks på ca. 20, og 7. december 2012 var det faldet til minus 10. (Nielsen 4).

13 Litteraturliste Barthes, Roland. "Billedets retorik." Visuel kommunikation, bd. 1. Red. Bent & Peter Larsen Fausing. København: Medusa, 1980 (1964). Danske Bank. A new normal demands New Standards Video. 10. december <http://www.youtube.com/watch?v=n-pzj_cpbvw>. Drotner, Kirsten. Mediehistorier. København: Samfundslitteratur, Drotner, Kirsten, Klaus B. Jensen, Ib Poulsen, Kim Schrøder. "Semiotik: Mediernes tegn." Medier og kultur. København: Borgens Forlag, Hansen, Jens Chr. "Den nye normaltilstand." Berlingske, BusinessSøndag 2. december 2012: december Højbjerg, Lennard. "Reklamefilm." Fortælleteori 2. Musik og reklamefilm. København: Samfundslitteratur, Jakobson, Roman. "Closing Statement: Linguistics and Poetics." Semiotics: An Introductory Anthology. Red. Robert E. Innis. Bloomington: Indiana UP, 1985 (1960) Jørgensen, Kresten Schultz. "Danske Bank - new normal eller old standards." Berlingske, Business (2012): december Kjær, Jakob Sorgenfri. "Kampagne får bank på Facebook." Politiken 25. november 2012: december Kjørup, Søren. "Hermeneutikken." Menneskevidenskaberne, bind 2. København: Roskilde Universitetsforlag, Larsen, Peter. "Tegnlæsning - Tegngivning. Bemærkninger om semiologi og markedsføring." MedieKultur. Journal of media and communication research 5. august 1989: december <http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/804>. Mikkelsen, Morten. "Storbanks imageskifte i modvind." Kristeligt Dagblad 1. december 2012: december Nielsen, Thomas. "Her er årets værste tv-reklame." Søndagsavisen 14. december 2012: 4. Web. 16. december <http://sondagsavisen.dk/2012/50/her-er-aarets-vaerste-tv-reklame.aspx>. Otkjær, Tage. "Danske Bank pynter på sin historie under krisen." Politiken 29. november 2012: december Peirce, Charles Sanders.»Inddeling af tegn.«semiotik & Pragmatisme. København: Gyldendal, Petersen, Mikkel Skov. "Danske Banks tåbelige selvmål." Politiken 28. november 2012: december Stubager, Steffen. "En kæmpe på slingrekurs." Jyllands Posten, Karriere 11. november 2012: december Toft, Søren Berggreen. "'Man hverken må eller vil slippe af sted med at lyve i en reklame'." Information 5. december 2012: december Turunen, Emilie. "De syv banksynder." 3. december 2012: december

Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik

Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik 1. Beskriv teksten ved hjælp af Seymour Chatmans skel mellem kerne- og satellitbegivenheder. Derfor tabt, evigt tabt, hun, som havde svoret, at intet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder.

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame John Hansen Baunegårdsvej 73 Bredegrund 7, 3. tv 2900 Hellerup 2300 Sundby København den 9. september 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Tipstjeneste sendt på TV 2 John

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

Tv-reklamer en introduktion til retorik og genre

Tv-reklamer en introduktion til retorik og genre Tema: Fag: Målgruppe: Tv-reklamer Dansk 8. 9. klassetrin Reklamefilm er et væsentligt medie, bl.a. fordi reklamerne har til hensigt at påvirke forbrugerens købsadfærd i forhold til et bestemt produkt.

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Analyse af Visuelle Præsentationer

Analyse af Visuelle Præsentationer Analyse af Visuelle Præsentationer Evaluering af Studie- og Erhvervstræf 2007 Morten Christian Andersen Vejleder: Sine Carlsen Modul 2 Kommunikation E2007 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode...

Læs mere

Litteraturanalyse 3, 4. semester FS 08 Underviser: Jan Rosiek STRUKTURALISME

Litteraturanalyse 3, 4. semester FS 08 Underviser: Jan Rosiek STRUKTURALISME STRUKTURALISME Litteraturanalyse 3, 4. semester Strukturalisme kaldes en af de klassiske litteraturteorier. Få praktiserer den, mange tager afstand fra den, men alle forholder sig til den. Strukturalismen

Læs mere

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Strategisk brug af æstetisk kommunikation. En analyse af Tuborgs website

Strategisk brug af æstetisk kommunikation. En analyse af Tuborgs website Strategisk brug af æstetisk kommunikation En analyse af Tuborgs website INDLEDNING ÆSTETISK KOMMUNIKATION SKABER IMAGE Ifølge Lektor Lisbeth Thorlacius har der op gennem 1900- tallet været en stigende

Læs mere

MARKEDSFØRING AF EL- OG HYBRIDBILER. Et speciale om tilpasning af el- og hybrid-bilkampagner til en dansk kontekst

MARKEDSFØRING AF EL- OG HYBRIDBILER. Et speciale om tilpasning af el- og hybrid-bilkampagner til en dansk kontekst MARKEDSFØRING AF EL- OG HYBRIDBILER Et speciale om tilpasning af el- og hybrid-bilkampagner til en dansk kontekst Troels Kent Christensen CCG Aalborg Universitet Januar 2010 Markedsføring af el- og hybridbiler

Læs mere

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9 Kommunikation Hjemmeside 2 Intranet 3 Sociale medier 4 Reklamekampagner 5 Aktiviteter / events 8 360 graders kommunikation 9 Kontakt til pressen 10 damkjær & vesterager 1 Hjemmeside ECCOs hjemmeside har

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Det er cool med kondom i Hørsholm

Det er cool med kondom i Hørsholm Det er cool med kondom i Hørsholm Kampagne for seksuel sundhed efterår 2010 de unge i Hørsholm Kommune (15-18 årige) Theis fra Filmskolen og Hørsholms unge 13. september til 13. oktober 2010 Klamydia giver

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Sådan bruger du Facebook sider

Sådan bruger du Facebook sider Sådan bruger du Facebook sider Timeline designet er på samme måde som i de personlige profiler. Det giver mulighed for at lave en flot designet side for sin virksomhed, organisation eller forening. Siderne

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 Salgstaler på dåse I sidste kapitel foreslog jeg, at du gør op med dig selv, at du kan præstere meget mere, end du tror. Og at du opstiller dit idealbillede af en

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Jeg er amatør fotograf. En stor del af min fritid går med at tage billeder eller blive

Jeg er amatør fotograf. En stor del af min fritid går med at tage billeder eller blive Prolog Jeg er amatør fotograf. En stor del af min fritid går med at tage billeder eller blive klogere på hvad jeg gør når jeg tager billeder. Jeg tager eksempelvis masser af koncertbilleder, hvilket var

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 HTX

Læs mere

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Typografier: Typografier er er punkt inden for design, som omfatter skrifttyper, linjeafstand/opsætning og linjeafstand altså en hel masse inden for skrift eller

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

REKLAMER REKLAMEANALYSE

REKLAMER REKLAMEANALYSE REKLAMEANALYSE Præsentation af reklamen Hvem er afsenderen? o stort el. lille firma o dansk el. udenlandsk o hvilke produkter o slogan, logo Hvilket reklamebureau? Hvad reklameres der for? Hvilket medie

Læs mere

1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 2 1.2 Problemformulering... 4 1.2.1 Begrundelse af problemformulering... 4

1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 2 1.2 Problemformulering... 4 1.2.1 Begrundelse af problemformulering... 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 2 1.2 Problemformulering... 4 1.2.1 Begrundelse af problemformulering... 4 2. Teori... 4 2.1 Visuel og æstetisk kommunikationsmodel... 5 2.1.1

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over for tynde modeller i H&M reklamer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over for tynde modeller i H&M reklamer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 5. oktober 2011 Sagsnr: 2010-027129 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Analyse af Locobase reklamen

Analyse af Locobase reklamen Analyse af Locobase reklamen Genre Tekstens genre er sagprosa, hvilket vil sige, at teksten er nonfiktiv, altså er indholdet virkeligt. Man kan kende sagprosa på, at det har en afsender, et sagforhold

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse 30. oktober 2014 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: TV 2 Jura Klage

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere Fakta På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere uddybning. En faktatekst/sagtekst kan vurderes til enten at være informerende, meningstilkendegivende eller holdningspåvirkende

Læs mere

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten Faktion: kapitel om reklameanalyse Det skal bare sælge om at analysere reklamer Verden er fuld af reklamer. Der er reklamer i blade og aviser, på internettet og i fjernsynet. Når vi venter på en bus, er

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

HG/EUD. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Dansk. Niveau E. Indhold: Analyse af Hjemmeside. Elevstyret opgave - Portfolio

HG/EUD. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Dansk. Niveau E. Indhold: Analyse af Hjemmeside. Elevstyret opgave - Portfolio HG/EUD De merkantile Erhvervsuddannelser Casebaseret eksamen Dansk Niveau E Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Artikelanalyse Analyse af Hjemmeside Novelleanalyse Reklameanalyse

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Model til analyse af visuel kommunikation på websites

Model til analyse af visuel kommunikation på websites Model til analyse af visuel kommunikation på websites I det følgende introduceres en teoretisk funderet model til analyse af visuel kommunikation, som kan bruges til planlægning og analyse af den visuelle

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine 2.0 Mediedækning Der er skrevet rigtig meget om angst, og derfor har det været nødvendigt for os at afgrænse vores søgning om emnet virkelig meget for at kunne overskue materialet. Vi har taget udgangspunkt

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Om Arangutang: http://www.youtube.com/watch?v=lmidzb2mwmw Vejledningen er udarbejdet af pædagogisk konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Side 1 Arangutang handler

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

ER CORPORATE BRANDING PÅ BANKERS WEBSITES KULTURBETINGET? - En komparativ analyse af store danske og spanske bankers corporate websites

ER CORPORATE BRANDING PÅ BANKERS WEBSITES KULTURBETINGET? - En komparativ analyse af store danske og spanske bankers corporate websites ER CORPORATE BRANDING PÅ BANKERS WEBSITES KULTURBETINGET? - En komparativ analyse af store danske og spanske bankers corporate websites Forfattere: Vejleder: Ricard Højberg Alicja Beker (258827) Speciale

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Hvad vil I med jeres hjemmeside?

Hvad vil I med jeres hjemmeside? Hvad vil I med jeres hjemmeside? God historiefortælling på hjemmesiden kræver, at I først har tænkt grundigt igennem, hvad I egentlig vil fortælle og hvorfor. De historier, I vælger at fortælle på hjemmesiden,

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Ansvarlige Relationer

Ansvarlige Relationer 1 gør Corporate Responsibility til en del af kundens hverdag Målgruppe Forældre med børn på 5 7 år og folkeskole lærere der underviser børn på 5 7 år. Kampagnemål Et vigtigt initiativ i s Corporate Responsibility

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Eksamen

Indholdsfortegnelse. Eksamen Indholdsfortegnelse Indledning.side 2 Teoretisk ramme..side 3 Analyse.side 5 Diskussion/perspektivering.side 9 Konklusion..side 10 Litteraturliste side 11 1 Modeblogging som æstetisk markedskommunikation

Læs mere

Multimodal argumentation: når tekst og billeder passer sammen

Multimodal argumentation: når tekst og billeder passer sammen : når tekst og billeder passer sammen Billedet begrænser teksten betydning, mens teksten forankrer billedets betydning. Den viden kan bruges praktisk i al visuel kommunikation. af Niels Heie, Mediehøjskolen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0233 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere