IMAGE, FORANDRINGER OG NYE STANDARDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMAGE, FORANDRINGER OG NYE STANDARDER"

Transkript

1 1 IMAGE, FORANDRINGER OG NYE STANDARDER - en analyse af Danske Banks tv-reklame Fahrudin Avdibegović

2 2 Indledning Ved brug af en reklame ønsker en virksomhed altid at sætte fokus på noget nyt. Reklamer og deres indhold skaber ofte en reaktion hos forbrugere, der kan påvirke en virksomheds image. Der er flere eksempler på reklamer, der har skabt kontroverser og ophedede debatter i medier og samfund, og Danske Banks nye kampagne, der har titel New standards, er det sidste nye skud på stammen, der har fremkaldt forskellige og meget stærke meninger i de danske medier. Formålet med denne opgave er: At analysere og fortolke den nye reklame for Danske Bank, Præsentere og inddrage relevante reklameteoretikere, samt argumentere for, hvilken type reklame det er, Perspektivere til, hvordan denne reklame er blevet modtaget på tværs af medier og har skabt røre i mediekredsløbet. Problemformulering Problemformuleringen for opgaven er: Hvilke konsekvenser har Danske Banks tv-reklame A new normal demands New Standards haft for virksomhedens image? Metode Jeg vil analysere Danske Banks tv-reklame vha. shot-to-shot analyse og belyse, hvordan den er modtaget i de danske medier, redegøre for semiologiens og semiotikkens begreber og definitioner, samt bruge Roman Jakobsons kommunikationsmodel til at analysere dele af tv-reklamen. Jeg vil diskutere Lennard Højbjergs genredefinitioner og begrebet subjektivitet i forhold til Danske Banks tv-reklame og ud fra dem argumentere for, hvilken type bankens reklame er. På grund af opgavens begrænsede omfang vil jeg kun inddrage nogle teoretikers individuelle teorier, der er relevante i henhold til opgavens problemformulering. Desuden vil jeg af den samme grund vælge fx receptionsanalyse og (billedets) modalitetsbegreb fra.

3 3 Reklameanalyse Den 30. oktober 2012 afslørede Danske Bank sin nye strategi, New Standards, med en række tiltag (Stubager 5), der skulle tilgodese kunderne og rette op på virksomhedens image, og samtidigt blev der lanceret en massiv reklamekampagne på samtlige medier og kommunikationskanaler. Som det fremgår af indledning, vil jeg analysere og fortolke Danske Banks tv-kampagne A new normal demands New Standards (Danske Bank 2012). Tv-reklamen er rettet mod tv-seere, Danske Banks nuværende og potentielle nye kunder. Medierådgiver Mikkel Skov Petersen skriver i Politiken i sit debatindlæg, at reklamens budskab er: [ ] at Danske Bank er en stor bank, der lytter til, og retter ind efter, kritik fra sine skarpeste modstandere, som implicit indrømmer at have fejlet, som har lært af fejlene og er modig nok til at omfavne sine kritikere. (7). Reklamen varer 50 sekunder og den indeholder i alt 36 indstillinger. Det er nondiegetiske lyd (stille og simpel rytmemusik), der dikterer klipperytmen og billedovergangen. Frem mod slutningen er der en sekvens (0:40-0:42) med meget hurtigt skiftende klip med menneskers ansigter, hvor det er mest tydeligt, at de er styret af musikkens rytme. I det første klip ser vi en mand løfte en brosten i slowmotion, mens en kordon af kampklædte politibetjente står stille i baggrunden. Derefter er der et par forholdsvis hurtige klip i halvnære billeder med en atlet, en blond kvinde, en asiatisk mand, som danser på hoved og en kinesisk industriarbejder. Så skiftes der til supertotal, hvor man ser en hel fabrikshal med hundredvis af pink-klædte industriarbejdere stå ved samlebånd. I det næste klip ser vi mennesker demonstrere med et græsk flag, dernæst et hurtigt nært billede af en kampklædt politibetjent og et totalt billede med en demonstrant med hvid maling i ansigtet slå på politibetjente, der står passivt i en kæde. Så skiftes der til to klip med et kollapset isbjerg og roterende vindmøller. Der ses en handicappet atlet løbe med kunstige ben, to kyssende lesbiske kvinder og et billede med en mand med en én dollarseddel tapet på over hans mund. Så skiftes der over til en parlamentarisk-forsamling, hvor en kvinde med et barn på skødet stemmer ved at løfte sin højre hånd. Dernæst ses manden fra det første klip kaste en sten (mod politiet), og efterfølgende ses en kort sekvens med tre drenge, der spiller et bilspil. Der skiftes over til Den Forbudte By i Beijing, hvor flere mennesker kigger på en dansende mand. Så ser vi igen den løbende atlet og en pige, der navigerer rundt på sin ipad. Dernæst ser vi flere robotter og den ovennævnte hurtigkørende

4 4 sekvens med menneskers ansigter. Reklamen afsluttes med teksten A new normal demands New Standards (skrevet med en grotesk skrifttype) og Danske Banks logo. Farvemæssigt er det kolde nuancer, der dominerer i tv-reklamen, selvom der også forefindes fx varme farver: pink (industrimedarbejdere) og gul (Occupy Wall Street-banner). Men for det meste ser det ud som om de fleste klip har fået en blålig/grålig farveeffekt på. Danske Banks officielle farve er blå, så det er ikke tilfældigt, at de er blå nuancer, der præger det meste af tv-reklamen. Billeder af vindmøller og et kollapsende isbjerg skulle få seeren til at indse, at Danske Bank forstår klimaudfordringer, og at virksomheden vil være med til at tage sin del af ansvaret. Brugen af billeder af den handicappede idrætsmand, børn og robotter bærer en konnotation af bankens vilje til at bidrage til samfundet og dets fremtidige udvikling. Klippet med kvinden, der stemmer (og er med til at bestemme), virker også stærkt manipulerende, når det er en kendsgerning, at Danske Bank ikke har nogle kvinder i sin direktion (Toft 8). Generelt bruges der ikke diegetiske lyde i reklamen. Dog er der tre undtagelser: vi hører lyde af den græske og OWS demonstrationer, samt lyde af biler i spillet som drenge spiller. Det kan være, at reklamefolk og Danske Bank ønskede at forstærke effekten med demonstrations- og spilbilleder, og skabe yderligere dramatik og muligvis kontrast til de ellers harmoniske billeder i resten af reklamen. Fig. 1 Tv-reklame A new normal demands New Standards Danske Bank, Mensch 2012 Reklamen er, æstetisk set, flot. Der bruges klip med naturbilleder, mennesker i slowmotion. Man kan se at formen er i orden, men indholdet er politisk, og det er dér folks meninger kommer ind i billedet. At bruge neutrale billeder eller scener in-

5 5 denfor bankverdenen ville de færreste have imod, men når Danske Bank vælger at bruge politiske billeder (fx OWS- og græske demonstrationer, samt miljøbilleder) bliver de et eventuelt diskussionsemne i medier. Semiologi og semiotik I dette kapitel vil jeg beskrive nogle af de teorier og metoder, der aktivt bruges i både udformningen og fortolkningen af tv-reklamer. Semiotik og semiologi har i lang tid haft en betydelig indflydelse på konceptualiseringen og udarbejdelsen af reklamer. Peter Larsen fremhæver i sin artikel Tegnlæsning Tegngivning. Bemærkninger om semiologi og markedsføring fra 1989: [ ] Markedsføring har [at] gøre med symbolske handlinger. Og falder som sådan inden for semiotikkens område og kan beskrives i semiotiske termer. (8). Senere i teksten konkluderer han, at de semiologiske udtryk kan navngive fornemmelserne og konkretisere betydninger i reklamer (19). Semiotik er læren om tegn og den beskæftiger sig med tegn i den bredeste betydning: billeder, skrift, tale osv. Den [ ] forsøger, at forstå kulturer i sin helhed, gennem forståelse af alle de delaspekter hvor mennesker gennem forskellige tegn skaber betydninger: i sprog, i billeder, [ ] i mad, i musik, i arkitektur, osv. (Drotner et al. 175). Denne næsten hermeneutiske 1 tilgang til fortolkningen og forståelsen af tegn har udgangspunktet i to hovedpersoner: den amerikanske filosof Charles S. Peirce ( ) og den schweiziske lingvist Ferdinand de Saussure ( ). Peirce identificerer tre typer tegn: et ikon, et symbol og et indeks (Peirce 100). Et ikon er det, der ligner et objekt (fx piktogram), et indeks er et tegn, der har en årsagsforbindelse, fx dyrespor i sneen. Et symbol er en arbitrær type af tegn, der er et resultat af sproglige konventioner (fx noder og sprog). De Saussure fokuserede primært på det sproglige tegn, hvor han mente, at et tegn grundlæggende består af udtryk (signifiant) og indhold (signifié). Udtrykket er den fysiske, sanselige del af tegnet, mens indholdet er det bevidsthedsmæssige begreb, den ide, som udtrykket er forbundet med i sprogsystemet. (Drotner et al. 183). Han mente, at relationen mellem de to dele er arbitrær, skabt af sociale konventioner. 1 Uden at gå i detaljer og forklaringen om disciplinens forskellige retninger, er hermeneutikken en filosofisk videnskabsteori om fortolkningen (Kjørup 63). Den hermeneutiske cirkel er et af de centrale begreber i disciplinen: enkelte dele af et indhold skal forstås ud fra helheden, mens helheden skal forstås ud fra delene.

6 6 Den franske semiolog og lingvist Roland Barthes ( ) har skrevet den berømte artikel i 1964: Rhetorique de l image (på dansk Billedets Retorik, overs. 1980), hvor han beskriver semiologiens og retorikkens virkemidler i reklamer. Barthes opererer med to begreber: digital, der svarer til de arbitrære tegn, og analog, som forestiller en udelelig og utvetydig artikulation (Fausing & Larsen 43, indledning til Barthes artikel). To andre betydelige Barthes begreber er denotation og konnotation. Denotation er den basale betydning af et tegn; Barthes taler om en slags oprindelig tilstand af billedet (51). Med andre ord, det denotative niveau er bogstavelig, indlysende betydning af et tegn, fx farven er rød. Konnotation er medbetydningen af et tegn, en symbolsk betydning, hvor rød også kan betyde fx kommunist. Barthes kaldte det konnoterede system for kynisk, hvor indholdet (signifié) er ideologisk (Larsen 18). Danske Banks tv-reklame A new normal demands New Standards indeholder begge disse niveauer. På det denotative niveau forstås tv-reklamen, som en samling af klip, der indeholder forskellige situationer, der ikke kræver en yderligere tolkning: et isbjerg, vindmøller, en løbende handicap idrætsmand, menneskers ansigter osv. Men en tv-reklame som denne indebærer i den grad det konnotative niveau, hvor det kollapsende isbjerg kan forstås som Jordens klimaændringer, vindmøller som en del af løsning på klimaudfordringer, og en løbende handicap idrætsmand (som en reference til den sydafrikanske OL-løber Oscar Pistorius), som et tegn på, at Danske Bank ønsker at sende et signal om samfundsansvarlighed og yde sit bidrag til dem i samfundet, der har brug for hjælp eller assistance. Jakobsons kommunikationsmodel Den russiske lingvist og litteraturteoretiker Roman Osipovič Jakobson ( ) skabte, i høj grad inspireret af Peirces semiotik, en kommunikationsmodel for at finde ud af hvilke elementer en kommunikation består af. I hans model indgår grundelementer som afsender, meddelelse og modtager, der i lidt mere kompleks opstilling udbygges med kontekst, kode og en fysisk kontakt/psykisk kanal. En afsender sender en besked til en modtager, men for at meddelelsen er forstået, kræver den en kontekst, en kode og en kontakt (Jakobson 150). Desuden tilføjer Jakobson disse elementer supplerende funktioner: afsenderfokuseret kommunikation har en følelsesbetonet (emotiv) funktion, kommunikation med budskabet i fokus har en poetisk funktion, modtagercentreret kommunikation har en konativ funktion, kon-

7 7 tekstfokuseret kommunikation har en referentiel funktion, kodefokuseret kommunikation har en metakommunikativ funktion, mens kanal/kontakt-fokuseret kommunikation har en fatisk funktion (Drotner, Mediehistorier 217). Ifølge Jakobson er afsenderens primær funktion at give udtryk for sine følelser og holdninger. Denne emotive funktion i Danske Banks tv-reklame A new normal kan forstås implicit, at virksomheden i kraft af brugen af en række symbolske billeder ønsker at sende et signal om forandring og ansvar. Meddelelsen har en poetisk funktion, som her kan ses i brugen af netop symbolske billeder som isbjerget eller den dansene kinesiske mand, der har en metaforisk betydning. Med andre ord skal billederne skabe en anden betydning end blot den denotative beskrivelse hos modtageren. På det konative plan forsøger tv-reklamen at få modtageren til at handle eller blive påvirket på en bestemt måde. Dette gøres via de æstetiske billeder og brugen af virkemidler som slowmotion og naturscener. Sloganet A new normal demands New Standards er direkte rettet mod modtageren, der skal forstå, at banken har intentioner om at lave et paradigmeskift i forhold til de gamle handlemåder overfor kunderne, finanssektoren og samfundet. På den referentielle plan kendes ikke konteksten lige fra begyndelsen af reklamen. Først efter en række poetiske sekvenser og hen mod slutningen er modtageren sikker på, at budskabet skal findes på det konnotative plan, altså at den ikke er implicit. Mening med budskabet er ikke at sælge bankprodukter, men skabe et bedre (og nyt) image.

8 8 Den fatiske funktion har til formål at søge kontakten mod modtageren (Jakobson 153), og den er ikke udpræget synlig i tv-reklamen der er hverken sproglige eller tekstuelle henvisninger men er eksplicit indbygget i andre funktioner. Den metasproglige funktion benyttes i tv-reklamen i kraft af anvendelsen af intertekstualiteten, ikke at der citeres andre reklamer, men at der refereres til andre begivenheder som fx Occupy Wall Street, demonstrationer, den handicappede løber osv. Modtageren skal føle, at Danske Bank anerkender forandringerne i verden og ønsker at være en del af dem. Reklamegenre og subjektivitet Lennard Højbjerg skriver i Fortælleteori 2. Musikvideo og reklamefilm (2000), at man kan inddele reklamefilm i to kategorier: [ ] hhv. lyriske og narrative reklamefilm. Den ene er præget af den klassiske montage (den lyriske) og den anden af fortællingen (den narrative). (55). Den narrative reklamefilm benytter sig af fortællerformer, som er opfundet af spillefilmen, hvor der i høj gøres brug af fx smagsoplevelser, flashback, fantasier og egentlig en historiefortælling med et handlingsforløb. Tv-reklamen A new normal demands New Standards hører under den lyriske reklamegenre, som ofte sammenlignes med lyriske virkemidler, der bruger i fx digte. I denne type reklamer er det følelser og sansning, der formidles. I modsætning til den narrative reklametype, er der her ikke en historie, der følger en eller flere fiktive personer, der handler ud fra sine egne mål og hensigter. Der skildres ikke et bestemt tidsforløb, og dermed eksisterer der ikke tid i reklamen. Det hele går ud på, at billederne og musikken i reklamen appellerer til seernes sanser og følelser. Det poetiske kædes sammen med den forandring i verden Danske Bank ønsker at være en del af. Der er en konstant underlægningsmusik og der gøres ikke brug af fx monologer, dialoger eller tekster (udover mottoet til sidst i reklamen). Der er også narrative elementer i tv-reklamen, gentagne klip med atleten, demonstranter og politibetjente. Tv-reklamen fortæller en historie om Danske Bank, som ønsker at starte forfra og være frontløbere. Men der mangler både tids- og handlingsforløb, da der er hverken start eller slutningen i historien. Med andre ord er der en udtalt mangel på begivenhedernes rækkefølge (Højbjerg 61), der er et af kendetegnene på den narrative reklamefilm. Vi ser blot en række montageklip med billeder af mennesker i forskellige situationer, og vi kan ikke placere disse handlin-

9 9 ger i tid (udover det kontekstuelle, at seeren faktisk ved, at demonstrationer i Grækenland og New York er samtidsbegivenheder). I tv-reklamen er der lagt vægt på helt andre kvaliteter i stedet for egentlige Danske Banks produkter. Vi ser hverken bankens lokaler eller ansatte, og der vises heller ikke bankens produkter eller pc-skærme med aktiehandel. Alt det vi normalt forbinder med en bank er skrottet, og i stedet bliver vi præsenteret for en række billeder, som vi kontekstuelt skulle forbinde med Danske Bank og dets værdier. Brugen er fx isbjerget og vindmøller i Danske Banks sammenhæng er hvad Højbjerg kalder metaforisk subjektivitet (76). Naturens (renhed, livet, bevarelse) og vindmøllernes symbolik (ren energi, miljø, fremtid) visualiseres og forbindes med Danske Banks værdier og mål på den konnotative plan. Tv-reklamens brug af fx demonstrationsbilleder og to kyssende lesbiske kvinder tyder på, at den benytter sig af intertekstuelle referencer (Højbjerg 56). Med andre ord, tv-reklamen referer til en begivenhed (Occupy Wall Street), som Danske Bank umiddelbart anerkender, at den er berettiget. At der vises to kyssende kvinder, refereres der til den samfundsudvikling, hvor alle seksuelle orienteringer accepteres og friheden (til at vælge) hyldes. Også her ønsker Danske Bank at være med og blive forbundet med progressivitet og fremadrettethed. Fig. 3 Tv-reklame A new normal demands New Standards Danske Bank, Mensch 2012 Perspektivering Danske Banks tv-reklame A new normal demands New Standards er blevet mødt med skepsis, kritik og vrede, klart udtrykt i flere danske landsdækkende medier. Baggrunden for skabelsen af tv-reklamen kan findes i Danske Banks gentagne forsøg på at forbedre sit image, som alle har lidt et nederlag siden begyndelsen af finanskrisen i Der blev lanceret flere kampagner: Gør det, du er bedst til

10 10 det gør vi i 2008, Mening- og Bedre bank-kampagner i 2009 og Stå stærkere i 2011 (Stubager 5). Men de har alle slået fejl på at skabe et bedre billede af banken i det danske samfund. Kommunikationsrådgiver Kresten S. Jørgensen påpeger, at bankens [ ] imagekrise bunder som bekendt i en udtalt fornemmelse af grådighed og manglende situationsfornemmelse (2). Befolkningen glemmer ikke nemt, hvordan bankerne lånte penge og investerede for penge, de reelt ikke havde (Turunen 7). Danske Banks chef for corporate branding, Camilla Dahl Hansen, har gentagne gange fortalt at formålet med den nye kampagne er at genskabe tilliden til banken efter finanskrisen (Toft 8) og at virksomheden ønskede at skabe opmærksomhed omkring vigtige budskaber (Mikkelsen 3, Petersen 7). Men spørgsmålet er, hvor ærlig og villig er Danske Bank til at ændre på sine visioner og forretningsmåder og er virksomhedens seneste tv-kampagne måske et forsøg på redwashing 2 (Toft 8), altså et træk, hvor den bilder forbrugere ind, at den er mere socialt ansvarlig, end banken egentlig er? Brugen af billeder fra Occupy Wall Street (OWS) og græske demonstrationer mod økonomiske reformer grundet finanskrisen i 2008 kan muligvis ses som Danske Banks indirekte indrømmelser om, at virksomheden har været med til at skabe finanskrisen. Dette kan ses i lyset af bankens forhenværende direktør Peter Straarup først benægtede ansvar og derefter erkendte, at [ ] banken har»et vist ansvar for det, der er sket«(stubager 4). Denne arrogante (og skiftende) holdning har været med til at skabe et billede i befolkning af en bank, der er kynisk, kalkulerende og uden følelse for samfundsansvarlighed. Den manglende ærlighed fra bankens topledelse har været med til at forringe virksomhedens image siden starten af finanskrisen (Otkjær 2). Jeg vurderer, at banken har undervurderet en stor del af befolkningens bevidsthed og mening om bankernes rolle i forhold til finanskrisen. De fleste borgere ved, at bankernes hovedformål er at tjene penge, og når man kan læse nyheder, at fx de fire største banker i Danmark har siden 2007 givet deres bankdirektører lønstigninger på 21 procent, mens de samme banker har haft et underskud på 77 procent (Turunen 8), vil mange opfatte bankernes handlinger som kyniske og ufølsomme. Desu- 2 Redwashing, et begreb, der blev introduceret af redaktør på KForum og ph.d. i sociale medier Timme Bisgaard Munk, som et modstykke til greenwashing, hvor virksomheder forsøger at virke som mere miljøbevidste, end de egentlig er. (Toft 8).

11 11 den er offentligheden stadig vidne til at folk sættes på gaden og at virksomheder fyrer medarbejdere. Da tv-reklamen blev lanceret i Danmark 3, skabte den en stor kontrovers og utilfredshed hos mange, og, som nogen af de første, citerede medierne en kritisk bruger på Danske Banks Facebookside: Hallo, banktyper, vil I have os til at tro, at I nu vil være en slags samfundsgavnlig institution frem for en indtjeningsfokuseret forretning? Og tror I, at vi allerede har glemt, at I som en del af bankvæsenet er en af überskurkene i den situation, verden befinder sig i nu? (Kjær 14). Det der fik kritikeres sind i kog er bankens new slogan A new normal demands New Standards, samt brugen af billeder af stenkastende unge, Occupy Wall Street demonstrationer og et smeltende isbjerg. Mange ser simpelthen ikke en sammenhæng mellem en stor bank, der altid har fremstået som en finansiel mastodont og arrogant (Stubager 4, Otkjær 2), og måden den ønsker at agere overfor omverdenen. Kunderne kan slet ikke genkende bankens formål med reklamen, og derfor er reaktionerne negative. Det kan jo være, at Danske Bank har ønsket at sætte fokus på forandringer i verden og har et ønske om selv at blive ændret (Kjær 14), men måden det er gjort på, har mange opfattet som utroværdig og nedladende. Siden bankerne har et stort medansvar i skabelsen af den nuværende finanskrise, føler mange, at en flot tv-reklame ikke er nok for at igen have tillid til en stor bank som Danske Bank. Der skal handlingen, oprigtighed og ikke mindst ydmyghed til. Som følge af den massive kritik har Danske Bank valgt at fjerne et klip af den unge mand, der har en dollarseddel tapet for munden, [ ] der referer til den venstreorienterede amerikanske Occupy Wall Street -bevægelse [ ] (Mikkelsen 3). Men ellers kører reklamekampagnen videre. Som en af bankens forsvarer, hævder Berlingskes erhvervskommentator Jens Chr. Hansen, at: Ved at justere, ændre eller helt annullere kampagnen risikerer banken at komme til at fremstå som ubeslutsom og vakkelvorn. (16). Frederik Preisler, direktøren i reklamebureauet Mensch, har angrebet kritikere af tv-reklamen, hvor han påpeger, at han ikke kan se det hykleriske, hvis billeder kampagnen fremstiller ikke harmonerer med det billede, offentligheden har af virksomheden (Toft 8). 3 Danske Banks nye reklamekampagne kører parallelt i ni lande (Kjær 14).

12 12 Noget tyder på, at virksomheden muligvis har undervurderet både (potentielle) kunder og betydningen af sociale medier, hvor et indlæg af en kritisk bruger på bankens Facebookside skabte en stor nyhed i de danske medier, og dermed også negativ omtale af virksomheden, der i den grad kæmper for sit image og rygte hos den danske befolkning 4. Derfor vurder jeg at, på grund af en stigende mediedemokratisering, hvor alle kan forholdsvis nemt komme til orde i det store medielandskab, ikke længere gælder den gamle al omtale er god omtale. Konklusion Denne opgave startede med en reklameanalyse af Danske Banks tv-reklame A new normal demands New Standards, hvor jeg gjorde rede for reklamens audiovisuelle karakteristika. Da semiotik og semiologien benyttes i reklameverdenen, har jeg kort beskrevet Peirce og de Saussures centrale elementer, og inddraget Barthes begreber denotation og konnotation i beskrivelsen af tv-reklamens visuelle karakter og intentioner. Ved brugen af Jakobsons kommunikationsmodel har jeg foretaget en granskning af tv-reklamen og defineret dens seks funktioner (emotiv, referentiel, poetisk, fatisk, metakommunikativ og konativ) via modellens elementer. Ved hjælp af Højbjergs reklamegenredefinitioner, har jeg placeret Danske Banks reklamefilm under den lyriske reklamegenre (med visse narrative træk) pga. et stærkt brug af lyriske virkemidler (symbolsk ladede billeder i slowmotion), samt formidlingen af følelser og sansninger (natur- og ansigtsbilleder). Til sidst har jeg perspektiveret over tv-reklamens modtagelse i de danske medier og konkluderet, at selvom banken ønskede at signalere nye toner og mere ydmyg profil, blev den via tv-reklamen alligevel opfattet som kynisk og arrogant, og har medført negative konsekvenser for virksomhedens image. Den forsøgte at udnytte billeder af fx natur- og samfundstendenser (det smeltende isbjerg og OSW), som normalt ikke er kohærente med Danske Banks virke og image. Dermed blev bankens stræben efter nye standarder opfattet som både manipulerende og uoprigtig. 4 Ifølge en måling i Børsen foretaget af YouGov er Danske Banks image blevet tydeligt forværret. 1. september 2008 lå bankens brandindeks på ca. 20, og 7. december 2012 var det faldet til minus 10. (Nielsen 4).

13 Litteraturliste Barthes, Roland. "Billedets retorik." Visuel kommunikation, bd. 1. Red. Bent & Peter Larsen Fausing. København: Medusa, 1980 (1964). Danske Bank. A new normal demands New Standards Video. 10. december <http://www.youtube.com/watch?v=n-pzj_cpbvw>. Drotner, Kirsten. Mediehistorier. København: Samfundslitteratur, Drotner, Kirsten, Klaus B. Jensen, Ib Poulsen, Kim Schrøder. "Semiotik: Mediernes tegn." Medier og kultur. København: Borgens Forlag, Hansen, Jens Chr. "Den nye normaltilstand." Berlingske, BusinessSøndag 2. december 2012: december Højbjerg, Lennard. "Reklamefilm." Fortælleteori 2. Musik og reklamefilm. København: Samfundslitteratur, Jakobson, Roman. "Closing Statement: Linguistics and Poetics." Semiotics: An Introductory Anthology. Red. Robert E. Innis. Bloomington: Indiana UP, 1985 (1960) Jørgensen, Kresten Schultz. "Danske Bank - new normal eller old standards." Berlingske, Business (2012): december Kjær, Jakob Sorgenfri. "Kampagne får bank på Facebook." Politiken 25. november 2012: december Kjørup, Søren. "Hermeneutikken." Menneskevidenskaberne, bind 2. København: Roskilde Universitetsforlag, Larsen, Peter. "Tegnlæsning - Tegngivning. Bemærkninger om semiologi og markedsføring." MedieKultur. Journal of media and communication research 5. august 1989: december <http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/804>. Mikkelsen, Morten. "Storbanks imageskifte i modvind." Kristeligt Dagblad 1. december 2012: december Nielsen, Thomas. "Her er årets værste tv-reklame." Søndagsavisen 14. december 2012: 4. Web. 16. december <http://sondagsavisen.dk/2012/50/her-er-aarets-vaerste-tv-reklame.aspx>. Otkjær, Tage. "Danske Bank pynter på sin historie under krisen." Politiken 29. november 2012: december Peirce, Charles Sanders.»Inddeling af tegn.«semiotik & Pragmatisme. København: Gyldendal, Petersen, Mikkel Skov. "Danske Banks tåbelige selvmål." Politiken 28. november 2012: december Stubager, Steffen. "En kæmpe på slingrekurs." Jyllands Posten, Karriere 11. november 2012: december Toft, Søren Berggreen. "'Man hverken må eller vil slippe af sted med at lyve i en reklame'." Information 5. december 2012: december Turunen, Emilie. "De syv banksynder." 3. december 2012: december

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

Musikvideo I undervisningen

Musikvideo I undervisningen Musikvideo I undervisningen Definition af musikvideoen Man kan ikke uden videre karakterisere billedsidens stil efter den ledsagende rockmusiks stilart. Det skyldes at visuel stil er noget ganske andet

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster.

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Hvad er en litterær artikel? Litterær artikel I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Du skal formidle din forståelse af teksten. Dvs., at du påstår noget om,

Læs mere

Skriftlig opgave. Reklamefilm

Skriftlig opgave. Reklamefilm Skriftlig opgave Reklamefilm Materiale Tekst 1. Thomas Nielsen: Her er årets værste tv-reklamer, Søndags-Avisen 16.-18. december 2011. Tekst 2. Thomas Nielsen: Søren Fauli: Had er ikke dårligt, Søndags-Avisen

Læs mere

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling Bechmann Petersen: Hvad er formålet med Danmarksindsamlingen? At indsamle penge til børn på flugt syd for Sahara Placer Danmarksindsamlingen i figur 8, s. 31 i På tværs af medierne, ud fra jeres nuværende

Læs mere

FAKTION: REKLAMEANALYSE

FAKTION: REKLAMEANALYSE FAKTION: REKLAMEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Dette er en analyse af en reklame for produktet Naturcreme, der er en rynkecreme. Se reklamen ovenfor. Reklamen er fra maj 2011. GENRE 1 Denne

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi RADIO- OG TV-NÆVNET 7. december 2011 Sagsnr: 2010-018591 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Tegnet kommunikerer REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK

Tegnet kommunikerer REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK Introduktion til værktøjet 1. Tegnet og repræsentationen: Tegn som repræsentative via semiotik 2. Den rigtige verden og tegnet: Repræsentation og mening 3. Tegnets natur:

Læs mere

Analyse af Sloggi - reklame

Analyse af Sloggi - reklame Analyse af Sloggi - reklame Genre: Genren er sagprosa. Det er en masseproduceret reklame, som kommer ud til mange mennesker. Medium: Reklamen er trykt i ugebladet Femina nr. 40 fra 1999. Afsenderen: Afsenderen

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Kultur- og kommunikationsteori

Kultur- og kommunikationsteori 1 Just, Sine Nørhom; Burø, Thomas: "Fra Auschwitz til Anders And - kultur som ideologi" 1 Kilde: Kultur- og kommunikationsteori. En introduktion Hans Reitzels Forlag, 2010 ISBN: 9788776757953 2 Meyrowitz,

Læs mere

26. august 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

26. august 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 26. august 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Danskbogen til social og sundhedselever

Danskbogen til social og sundhedselever Tillæg til Danskbogen til social og sundhedselever Reklameanalyse (maj 2011) Af Lisbeth Bjerrum Jensen Gads Forlag Reklameanalyse Overblik over teksten Præsentation Dette er en analyse af en reklame for

Læs mere

Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik

Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik 1. Beskriv teksten ved hjælp af Seymour Chatmans skel mellem kerne- og satellitbegivenheder. Derfor tabt, evigt tabt, hun, som havde svoret, at intet

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 16. marts 2005 Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 Birgit Kornum har ved mail af 4. januar

Læs mere

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL ESSAY GENEREL BESKRIVELSE MODEL PROCES - MODEL ESSAY KOMMUNIKATIONSMODEL PENTAGON OM TÆNKE- OG SKRIVEPROCESSEN GENERELT OVERVEJELSER - REFLEKSION MODEL TJEKLISTE EKSEMPLER GENEREL BESKRIVELSE - MODEL Essay-genrens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Stik fingeren i jorden! Tal med dine medarbejdere om forandringerne. Hør hvad der optager dem. Og kommunikér ud fra, hvad situationen

Læs mere

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser.

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser. Synopsis Flugten fra DDR til BRD Synopsis handler om flugten fra DDR til BRD, samt hvilke forhold DDR har levet under. Det er derfor også interessant at undersøge forholdende efter Berlinmurens fald. Jeg

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr: 2012-012574 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning Event Formål: Navne: Carina, Heise, Peter Vores formål var at bygge et sammenhold i afdelingen samt at lave et markedsføringsprojekt for uddannelse HTX. Grunden til

Læs mere

PORTEFØLJEOPGAVE 1 Brugsdesign. Digital Design 1. semester Bui (Kasper), Victor, Amanda og Christina. 30. September 2015 Uge 40. Anslag: 12.

PORTEFØLJEOPGAVE 1 Brugsdesign. Digital Design 1. semester Bui (Kasper), Victor, Amanda og Christina. 30. September 2015 Uge 40. Anslag: 12. PORTEFØLJEOPGAVE 1 Brugsdesign Digital Design 1. semester Bui (Kasper), Victor, Amanda og Christina 30. September 2015 Uge 40 Anslag: 12. 860 Indholdsfortegnelse Indledning Analyse af Stiftens skærm Nutids-

Læs mere

Gruppe 1 begreber om kommunikation, community og brugerinvolvering

Gruppe 1 begreber om kommunikation, community og brugerinvolvering Gruppe 1 begreber om kommunikation, community og brugerinvolvering Med udgangspunkt i Lego's website vil vi analysere graden af brugerinvolvering og communitydannelse, som Lego.com lægger op til. Herunder

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Analyse af og undervisning i og med filmen

Analyse af og undervisning i og med filmen Analyse af og undervisning i og med filmen 1. Arbejde i teams omkring analyse af filmen CL-strukturen ekspert-puslespil 2. Genren ungdomsfilm definition i forhold til Supervoksen 3. Teamdrøftelse af undervisningsmaterialet

Læs mere

Kompetenceudvikling i mødet med det fiktive. Rasmus Fink Lorentzen lektor, ph.d.-stip.

Kompetenceudvikling i mødet med det fiktive. Rasmus Fink Lorentzen lektor, ph.d.-stip. Kompetenceudvikling i mødet med det fiktive Rasmus Fink Lorentzen lektor, ph.d.-stip. ralo@via.dk Program Teori Baggrund for kompetencetilgangen De seks kompetencer Synet på litteratur Didaktik Eksempler

Læs mere

Mundtlighedens genrer

Mundtlighedens genrer Mundtlighedens genrer Debat Diskussion Samtale Fortælling Foredrag Tale Tydelige indlæg,... At have forskellige synspunkter,... Få personer, spontanitet,... Mundtlig fremstilling af fx et eventyr eller

Læs mere

REKLAMERNES MAGT LÆRINGSMÅL PÅ FORLØBSNIVEAU

REKLAMERNES MAGT LÆRINGSMÅL PÅ FORLØBSNIVEAU REKLAMERNES MAGT LÆRINGSMÅL PÅ FORLØBSNIVEAU Eleverne lærer at forstå reklamer, og hvordan tobaksreklamer har haft betydning for rygningen gennem tiden. Forløbet munder ud i, at eleverne hver især udarbejder

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

5 gode råd om storytelling & branding. wort.dk / Lasse Juhl Nielsen

5 gode råd om storytelling & branding. wort.dk / Lasse Juhl Nielsen 5 gode råd om storytelling & branding wort.dk / Lasse Juhl Nielsen wort.dk / Lasse Juhl Nielsen 5 gode råd om storytelling & branding Jeg er humanist cand. mag. i litteraturhistorie, og på mange måder

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame

Gode råd til bloggere om skjult reklame Gode råd til bloggere om skjult reklame Bloggeres omtale af produkter og virksomheder kan være reklame. En blog er typisk en hjemmeside, som løbende opdateres med indlæg fra bloggeren, eksempelvis om de

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

Vi angriber analysen pragmatisk, men vedkender os overordnet Peirces tilgang, da vi kan tilslutte os at en fortolkning afhænger af fortolkeren,.

Vi angriber analysen pragmatisk, men vedkender os overordnet Peirces tilgang, da vi kan tilslutte os at en fortolkning afhænger af fortolkeren,. Forholdet mellem det forestillede og det tekstlige SAS - En semiotisk analyse af SAS website Internettet og websider er et forholdsvist nyt medie for virksomheder set i forhold til de mere traditionelle

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

The Witness. The Witness. Lars Lykke Tornbjerg Gruppe

The Witness. The Witness. Lars Lykke Tornbjerg Gruppe The Witness Denne opgave er en analyse af computerspillet The Witness. Computerspil har altid været mere end bare underholdning for mig og dermed er formålet med denne opgave at se hvordan man kan analysere

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Vildledning er mere end bare er løgn

Vildledning er mere end bare er løgn Vildledning er mere end bare er løgn Fake News, alternative fakta, det postfaktuelle samfund. Vildledning, snyd og bedrag fylder mere og mere i nyhedsbilledet. Både i form af decideret falske nyhedshistorier

Læs mere

Sådan bruger du Facebook sider

Sådan bruger du Facebook sider Sådan bruger du Facebook sider Timeline designet er på samme måde som i de personlige profiler. Det giver mulighed for at lave en flot designet side for sin virksomhed, organisation eller forening. Siderne

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Ledelse og relationer

Ledelse og relationer Ledelse og relationer 4 K A P I T E L 1. Relationer i organisationer Ledelse og relationer 3. Ledelse og organisationskultur Vores kultur er speciel... Vi har vores fælles værdier, erfaringer og... Kommunikative

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 25. marts 2011 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Indledning. 9.semesteropgave: Semiotik som metode

Indledning. 9.semesteropgave: Semiotik som metode Indledning Dette er mit sidste almindelige semesterprojekt og dermed den sidste mulighed for for alvor at fordybe mig i et enkelt emne inden påbegyndelsen af specialeskrivning. For både at udfordre mig

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder.

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame John Hansen Baunegårdsvej 73 Bredegrund 7, 3. tv 2900 Hellerup 2300 Sundby København den 9. september 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Tipstjeneste sendt på TV 2 John

Læs mere

Op- og nedtrappende adfærd

Op- og nedtrappende adfærd Op- og nedtrappende adfærd Konflikthåndteringsstile Høj Grad af egen interesse/ Interesse for sig selv Lav 1. Konkurrerende Konfronterende 2. Undvigende (Undertrykker modsætninger) 5. Kompromis (Begge

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

HTX BUBBLEFUN EVENT

HTX BUBBLEFUN EVENT HTX BUBBLEFUN EVENT - 2015 PLAKAT RAPPORT VIDEO Lavet af: Andreas Heise, Mathias Larsen Indledning Denne rapport er delt op i 2 dele. Da den er udarbejdet fælles i klassen og internt i grupper. Del 1 er

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

Eftermiddagen i dag Feedback og kommunikation pause undervejs. AKON AS - Tlf.:

Eftermiddagen i dag Feedback og kommunikation pause undervejs. AKON AS - Tlf.: Eftermiddagen i dag 14.15-16.00 Feedback og kommunikation pause undervejs Har I tænkt over at ord er magt? Hvordan får jeg det bedste ud af AM møder? Hvordan lykkes jeg med at kommunikere, så mit budskab

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Brugervejledning Kære bruger Her præsenteres et filmisk casebaseret undervisningsmateriale om mobning og trivsel i skolen. De to film er blevet til på baggrund af virkelige historier og hændelser, som

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

TEST - VAK læringsstil

TEST - VAK læringsstil TEST - VAK læringsstil Marker det svar, som repræsenterer hvordan du generelt opfører dig. 1. Når jeg skal arbejde med nyt udstyr plejer jeg generelt at: a) læse instruktionerne først b) lytte til en forklaring

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for KiMs A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for KiMs A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. januar 2014 Sagsnr. 2013-020435 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Indhold Indledning... 3 Budskab... 3 Målgruppe... 4 Medie... 4 Kommunikationsmodel... 5 Produkt... 6

Læs mere

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Indhold Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Del I Eksperimentet 16 Kapitel 1 Forudsætninger for fællesskab 17 Kapitel 2 Et spørgsmål om metode 31 Kapitel 3 Fællesskabets tavse stemme

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

HG/EUD. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Dansk. Niveau E. Indhold: Analyse af Hjemmeside. Elevstyret opgave - Portfolio

HG/EUD. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Dansk. Niveau E. Indhold: Analyse af Hjemmeside. Elevstyret opgave - Portfolio HG/EUD De merkantile Erhvervsuddannelser Casebaseret eksamen Dansk Niveau E Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Artikelanalyse Analyse af Hjemmeside Novelleanalyse Reklameanalyse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1) Titel. 6) Produktion. 2) Konceptet. 7) Visuel udformning. 8) Opsætning. 3) Forløb. 4) Målgruppen. 9) Facebook.

Indholdsfortegnelse. 1) Titel. 6) Produktion. 2) Konceptet. 7) Visuel udformning. 8) Opsætning. 3) Forløb. 4) Målgruppen. 9) Facebook. Konceptbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1) Titel 6) Produktion 2) Konceptet 7) Visuel udformning 3) Forløb 8) Opsætning 4) Målgruppen 9) Facebook 5) Påstanden 10) Brugskontekst Titel Titlen for konceptet

Læs mere

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året Tro og etik Omsorg Målgruppe: Spejder Årstid: Hele året Varighed: 4 trin + et engagement Omsorg - niveau 3 - trin for trin Omdrejningspunktet for mærket Omsorg er i høj grad sladder. Idéen med at beskæftige

Læs mere

Rejseholdet. Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller

Rejseholdet. Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller Rejseholdet Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller Den blinde plet Hvad der tæller, er ikke kun hvad ledere gør eller hvordan de gør det, men den indre tilstand, det indre sted, hvorfra

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Karmakonti? Hvad er det her pædagogiske værktøj...? Vi elsker at swipe, multitaske mens vi er online - altid..! Hvornår har vi fri?

Karmakonti? Hvad er det her pædagogiske værktøj...? Vi elsker at swipe, multitaske mens vi er online - altid..! Hvornår har vi fri? Karmakonti? Vi elsker at swipe, multitaske mens vi er online - altid..! Hvornår har vi fri? Vores ipad og synkroniserede smartphone er livliner. Vi har private mails og apps der hjælper os med ugens tilbudsaviser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08-09 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Kevin Matin Teis Nielsen

Kevin Matin Teis Nielsen Kevin Matin Teis Nielsen 11-05-2015 Hvem Afsenderen i dette projekt er Kevin Matin og Teis Nielsen som begge er 1 års elever i klasse 1.1 på Roskilde Tekniske Gymnasium. Hvad Det budskab som vi prøver

Læs mere

Billedretorik 1.7. Tekst og billede: Forankring og begrænsning. Teksten kan have to funktioner i forhold til billedet: Forankring og afløsning

Billedretorik 1.7. Tekst og billede: Forankring og begrænsning. Teksten kan have to funktioner i forhold til billedet: Forankring og afløsning 1.7 Billedretorik Tekst og billede: Forankring og begrænsning Teksten kan have to funktioner i forhold til billedet: Forankring og afløsning Rhétorique de l image billedets retorik er titlen på den franske

Læs mere