Fagdage/fordybelsesdage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagdage/fordybelsesdage"

Transkript

1 Fagdage/fordybelsesdage På nogle folkeskoler ønsker man, at en bestemt dag i ugen anvendes som fagdag/fordybelsesdag. Forstået således, at en klasse én dag om ugen KUN har ét fag. I det næste tager vi udgangspunkt i, at der skal være 40 fagdage (det præcise antal fagdage inden for start- og slutdatoen for skoleåret på din skole, skal du selv tælle op). Derudover går vi udfra, at en fagdag er på 6 lektioner (du skal selvfølgelige anvende det lektionstal, der er gældende på din skole). Det kan godt lade sig gøre i Untis at oprette skemaet til fagdagene. Men det kræver, at du lægger 2 skemaer - uanset om du benytter modulet Kalender-Semesterskema eller ej. Det ene skema er et grundskema (for 4 dage), hvor fagdagen er spærret med -3 (det kan gøres på klasserne). Det andet skema er et fagdagsskema, hvor én ugelektion svarer til én fagdag. Fagdagene skal optimeres, så du sikrer, at der ikke kommer kollisioner i forhold til lærere og lokaler på de enkelte fagdage (skemapositioner). I fagdagsskemaet skal klasserne have det samme antal ugelektioner, som der er fagdage. OBS. Det er ikke umiddelbart muligt i Untis at optimere, så der bliver: Halve fagdage for nogen klasser og hele fagdage for andre. Kun fagdage i nogle uger og så grundskema de øvrige uger. Ønsker du at lægge 2 skemaer (et grundskema for 4 dage og et fagskema til 1dag), skal du i PULS oprette de skemabrikker/lektioner, du skal bruge henholdsvis i grundskemaet og i fagdagsskemaet. Sørg for at navngive fagene, så du nemt kan sortere skemabrikkerne/lektionerne i to grupper i Untis. På de næste sider, kan du se, hvordan du skal forholde dig afhængigt af, om du arbejder i I Untis Standard har du ikke mulighed for at placere fagdagene i grundskemaet. Fagdagene skal manuelt lægges ind i PULS. Se side 2-7. I Untis m. Kalender-Semesterskemaet kan du manuelt lægge dit fagdagsskema ind i grundskemaet i Untis, da det med Kalender-Semesterskemaet er muligt at skemalægge på specifikke datoer. Det betyder, at du kan se både grundskemaet og fagdagene i det samme skema. Se side Fagdage/fordybelsesdage - 1

2 UNTIS STANDARD Hvis du arbejder i Untis Standard 1. PULS planlægningsfasen I PULS skal du: oprette de lektioner, du skal bruge til dit grundskema (4 dage). og oprette lektionerne/skemabrikkerne til fagdagene, så én fagdag svarer til én skemabrik. Har du 3 fagdage med eng i 2a, skal du oprette en opgave med 3 lektioner/skemabrikker til 2a. I planlægningsfasen i PULS, vil det tælle som 3 lektioner * 40 = 120 lektioner (hvis skoleåret er på 40 uger). 2. Untis skemalægning I Untis bliver der importeret 3 ugelektioner fra PULS til 2a eng. For at kunne skelne dem fra øvrige lektioner til 2a s grundskema, er det vigtigt, at de er navngivet, så du kan genkende dem i Untis. Når du i Untis har optimeret fagdagen, har du en facitliste til, hvordan fagdagene skal placeres i PULS - uden at der opstår kollisioner. 3. PULS - indtastning af fagdagene Når du lægger fagdagene til 2a eng ind i PULS, vil du godt kunne lægge 6 lektioner ind på hver af de 3 fagdage (18 lektioner i alt) - selvom du kun oprettede 3 som udgangspunkt. I PULS vil du se, at du har brugt 15 mere end du oprettede, men PULS tæller korrekt på de 18 lektioner, du har placeret i skemaet, når du bruger funktionen "Faktisk optælling efter skema". 1. Når du har eksporteret dine data fra PULS til Untis, skal du STARTE med at gemme dine data i Untis vha. "Gem som". Det gør du to gange, så du dermed får to filer, der som udgangspunkt har samme indhold. Den ene fil kalder du grundskema og den anden fil fagdag. 2. Åbn filen grundskema. 3. Åbn menuen "Alle undervisninger". 4. Lav en sortering, så du kan skelne mellem de lektioner, der skal bruges i henholdsvis grundskemaet og i fagdagsskemaet. 5. Slet nu alle de undervisninger, der IKKE skal bruges i grundskemaet. 6. Gem grundskemaet. 7. Åbn nu fagskemaet. 8. Åbn menuen "Alle undervisninger". 9. Lav en sortering, så du kan skelne mellem de lektioner, der skal bruges i henholdsvis grundskemaet og i fagdagsskemaet. 10. Slet nu alle de undervisninger, der IKKE skal bruges i fagdagsskemaet. 11. Gem fagdagsskemaet. Fagdage/fordybelsesdage - 2

3 Grundskemaet Grundskema 4 dage Inden du lægger dit grundskema, skal du afspærre fagdagen med -3 for alle klasser. Hvis du har lærere, der har undervisning, uden der er tilknyttet en klasse, skal du huske også at spærre fagdagen for de lærere. Herefter lægger du grundskemaet på almindeligvis. Fagdagsskemaet Fagdagene Hver fagdag svarer til én lektion/skemabrik. Det betyder, at hvis der er 40 fagdage på et år, skal hver klasse have 40 ugelektioner. Tjek at tallene stemmer. Fagdage/fordybelsesdage - 3

4 Fagrepetition Hvis du ønsker at fagdagene skal fordele sig jævnt ud på de 40 uger, skal du oprette et ringtidssæt med 40 positioner over 7 ugedage (40 positioner = 40 fagdage). De 7 ugedage gør, at fagdagene bliver spredt bedst muligt. Hvis du ønsker fagene spredt endnu mere. Kan du i ringetidssættet markere henholdsvis formiddag og eftermiddag, og sætte prioriteringen "God fordeling af de enkelte fag på formiddag og eftermiddag" til ekstrem vigtigt (5). Se næste skærmdump. I menuen: Undervisning skal du nu sørge for at undgå fagrepetition. Fagdage/fordybelsesdage - 4

5 1. I diagnosen under fanebladet "Indtastede data" får du besked, hvis der er fagrepetition "Fag 1 gang pr. dag ikke muligt". 2. Det bør du ændre i menuen: Undervisning af hensyn til optimeringen. I eksemplet drejer det sig om undervisning nr. 39 og 49 med henholdsvis 22 lektioner dansk og 10 lektioner mat. Det er ikke muligt at fordele på 7 ugedage i skemaet. 3. For at kunne fordele undervisningen på de 7 undervisningsdage, er dansk i dette tilfælde blevet lagt i 5 blokke á 4 lektioner samt 2 enkelt lektioner. Det kan nu fordeles på 7 dage (5 blokke og 2 enkelt lektioner). Tilsvarende er matematik blevet lagt som 4 dobb.lektioner og 2 enkelt lektioner. I det næste kan du se lidt mere vedr. fagrepetiton. Fagdage/fordybelsesdage - 5

6 Her er et eksempel, hvor du kan se, hvordan du kan undgå fagrepetition ved at indtaste dobbeltlek. og/eller blokke. I ovenstående eksempel forekommer der IKKE fagrepetition, da der max er 7 enheder i et skema med 7 ugedage. En enhed er enten en enkelt lektion. dobbeltlek. blok. 1. Faget dansk har 22 lektioner. Der er noteret 5 blokke á 4 lektioner = 20 lektioner og de sidste 2 lektioner ("overskuet" 22-20=2) er altid enkelte lektioner, når de ikke er defineret som blok eller dobbeltlek. Det betyder, at der kan lægges 5 blokke på 5 skemadage og 2 enkeltlektioner på 2 skemadage. I alt 7 skemadage. 2. Faget dansk har 20 lektioner. Der er noteret 4 blokke á 4 lektioner = 16 lektioner, 1 dobbeltlek. = 2 lektioner og de sidste 2 lektioner ("overskuet" =2) er altid enkelte lektioner. Det betyder, at der kan lægges 4 blokke på 4 skemadage, 1 dobbeltlek. på 1 skemadag og 2 enkeltlektioner på 2 skemadage. I alt 7 skemadage. På tilsvarende vis er det i de næste eksempler (3-6) sikret, at der max. er 7 enheder, der kan fordeles på 7 skemadage. Har du valgt 7 skemadage til dit fagdagsskema, skal du gennemgå alle de fag, der har mere end 7 ugelektioner, så du sikrer, at de max. er opdelt i 7 enheder. Fagdage/fordybelsesdage - 6

7 "Facitlisten" Når du har optimeret dine fagdage, kan du åbne skemaet Klasseoversigt højformat (oversigtsskemaer), hvor du ser en "facitliste" over dine fagdages placering. Det er med denne i hånden, at du kan skemalægge fagdagene i PULS. Hver lektion svarer til en fagdag. Der er pga. ringetidsindstillingen 40 lektioner. Mandag 1. lektion svarer til 1. fagdag, mandag 2. lektion til 2. fagdag og så fremdeles. Som du kan se i eksemplet ovenover svarer onsdag i 2. lektion til den 14. fagdag. "Facitlisten" skal læses sådan: I den første fagdagsuge (mandag i 1. lektion) skal 1a have dan, 1b -dan, 2a-mat, 2b-dan, 3a-dan, 3b-dan, 4a-dan, 4b-dan, 5a-his, 5b-N/T, 6a-dan, 6b-eng, 7a-tys, 7b-geo, 8a-his, 8b-bio, 9a-tys og 9b-mat. På sammevis læses facitlisten for de øvrige fagdage, hvor 2. fagdagsuge er mandag i 2. lektion osv. Optimeringen i Untis sikrer, at der ikke er overlap af lærere og lokaler på de enkelte fagdage. Skriv skemaet med facitlisten ud, så du har det, når fagdagene skal lægges ind i PULS. Fagdage/fordybelsesdage - 7

8 KALENDER-SEMESTERSKEMA Hvis du arbejder i Untis med modulet: Kalender-Semesterskema I Untis med Kalender-Semesterskemaet kan du manuelt lægge dit fagdagsskema ind i grundskemaet i Untis, da det er muligt at skemalægge på specifikke datoer. Det betyder, at du kan se både grundskemaet og fagdagene i det samme skema. Du skal fortsat som udgangspunkt lægge henholdsvis et grundskema og et fagskema. 1. PULS planlægningsfasen I PULS skal du oprette de lektioner, du skal bruge til grundskemaet (4 dage) og oprette lektionerne/skemabrikkerne til fagdagene, så det stemmer med det antal, du skal bruge. Har du 3 fagdage med eng i 2a, skal du oprette en opgave med 3 lektioner/skemabrikker til 2a. I planlægningsfasen i PULS, vil det tælle som 3 lektioner * 40 = 120 lektioner (hvis skoleåret er på 40 uger). 2. Untis skemalægning Se i de næste afsnit, hvordan du håndterer grundskemaet og skemaet til fagdagen. 3. PULS - import af skemaet med fagdagene Når du overfører skemaet til PULS, som indeholder både grundskemaet (4 dage) og fagskemaet (1 dag), tæller PULS i forhold til de faktiske placeringer i skemaet, når du bruger funktionen "Faktisk optælling efter skema". 1. Når du har eksporteret dine data fra PULS til Untis, skal du STARTE med at gemme dine data i Untis vha. "Gem som". Det gør du to gange, så du dermed får to filer, der som udgangspunkt har samme indhold. Den ene fil kalder du grundskema og den anden fil fagdag. 2. Åbn nu grundskemaet. 3. Åbn undervisningsmenuen. I eksemplet er det 1a s undervisning du ser (du skal gøre det viste i eksemplet med alle dine klasser). 4. Lav en sortering, så du kan skelne mellem de lektioner, der skal bruges i henholdsvis grundskemaet og i fagdagsskemaet. 5. I kolonne (M) "Planlæg manuel" sætter du flueben ved alle undervisningerne til fagdagene. Se næste skærmdump Nu bliver undervisningen til fagdagene ikke taget med i optimeringen af grundskemaet. Du skal senere manuelt placere dem i grundskemaet, derfor skal de IKKE slettes. Fagdage/fordybelsesdage - 8

9 Grundskemaet Fagdage/fordybelsesdage - 9

10 Inden du lægger dit grundskema, skal du afspærre fagdagen med -3 for alle klasser. I dette eksempel skal grundskemaet ikke lægges tirsdag. Husk at kopiere til alle klasser. Hvis du har lærere, der har undervisning, uden der er tilknyttet en klasse, skal du huske også at spærre fagdagen for de lærere. Herefter skemalægger du grundskemaet på almindeligvis. Fagdagsskemaet 1. Åbn nu Fagskemaet 2. Åbn menuen "Alle undervisninger". 3. Lav en sortering, så du kan skelne mellem de lektioner, der skal bruges i henholdsvis grundskemaet og i fagdagsskemaet. 4. Slet alle de undervisninger, der IKKE skal bruges i fagdagsskemaet. 5. Gem fagdagsskemaet. Fagdage/fordybelsesdage - 10

11 Fagdagene Hver fagdag svarer til én lektion/skemabrik (ugelektion). Det betyder, at hvis der er 40 fagdage på et år, skal hver klasse have 40 ugelektioner. Tjek at tallene stemmer for alle klasser. Fagrepetition Hvis du ønsker at fagdagene skal fordele sig jævnt ud over de 40 uger, skal du oprette et ringtidssæt med 40 positioner over 7 ugedage (40 positioner = 40 fagdage). De 7 ugedage gør, at fagdagene bliver spredt bedst muligt. Fagdage/fordybelsesdage - 11

12 Hvis du ønsker fagene spredt endnu mere. Kan du i ringetidssættet markere henholdsvis formiddag og eftermiddag, og sætte prioriteringen "God fordeling af de enkelte fag på formiddag og eftermiddag" til ekstrem vigtigt (5). Se næste skærmdump. I menuen: Undervisning skal du nu sørge for at undgå fagrepetition. Se de næste skærmdump. Fagdage/fordybelsesdage - 12

13 1. I diagnosen under fanebladet "Indtastede data" får du besked, hvis der er fagrepetition "Fag 1 gang pr. dag ikke muligt". 2. Det bør du ændre i menuen: Undervisning af hensyn til optimeringen. I eksemplet drejer det sig om undervisning nr. 39 og 49 med henholdsvis 22 lektioner dansk og 10 lektioner mat. Det er ikke muligt at fordele på 7 ugedage i skemaet. 3. For at kunne fordele undervisningen på de 7 undervisningsdage, er dansk i dette tilfælde blevet lagt i 5 blokke á 4 lektioner samt 2 enkelt lektioner. Det kan nu fordeles på 7 dage (5 blokke og 2 enkelt lektioner). Tilsvarende er matematik blevet lagt som 4 dobb.lektioner og 2 enkelt lektioner. I det næste kan du se lidt mere vedr. fagrepetiton. Fagdage/fordybelsesdage - 13

14 Her er et eksempel, hvor du kan se, hvordan du kan undgå fagrepetition ved at indtaste dobbeltlek. og/eller blokke. I ovenstående eksempel forekommer der IKKE fagrepetition, da der max er 7 enheder i et skema med 7 ugedage. En enhed er enten en enkelt lektion. dobbeltlek. blok. 1. Faget dansk har 22 lektioner. Der er noteret 5 blokke á 4 lektioner = 20 lektioner og de sidste 2 lektioner ("overskuet" 22-20=2) er altid enkelte lektioner, når de ikke er defineret som blok eller dobbeltlek. Det betyder, at der kan lægges 5 blokke på 5 skemadage og 2 enkeltlektioner på 2 skemadage. I alt 7 skemadage. 2. Faget dansk har 20 lektioner. Der er noteret 4 blokke á 4 lektioner = 16 lektioner, 1 dobbeltlek. = 2 lektioner og de sidste 2 lektioner ("overskuet" =2) er altid enkelte lektioner. Det betyder, at der kan lægges 4 blokke på 4 skemadage, 1 dobbeltlek. på 1 skemadag og 2 enkeltlektioner på 2 skemadage. I alt 7 skemadage. På tilsvarende vis er det i de næste eksempler (3-6) sikret, at der max. er 7 enheder, der kan fordeles på 7 skemadage. Har du valgt 7 skemadage til dit fagdagsskema, skal du gennemgå alle de fag, der har mere end 7 ugelektioner, så du sikrer, at de max. er opdelt i 7 enheder. Fagdage/fordybelsesdage - 14

15 "Facitlisten" Når du har optimeret dine fagdage, kan du åbne skemaet Klasseoversigt højformat (oversigtsskemaer), hvor du ser en "facitliste" over dine fagdages placering. Det er med denne i hånden, at du kan skemalægge fagdagene i dit grundskema. Hver lektion svarer til en fagdag. Der er pga. ringetidsindstillingen 40 lektioner. Mandag 1. lektion svarer til 1. fagdag, mandag 2. lektion til 2. fagdag og så fremdeles. Som du kan se i eksemplet ovenover svarer onsdag i 2. lektion til den 14. fagdag. "Facitlisten" skal læses sådan: I den første fagdagsuge (mandag i 1. lektion) skal 1a have dan, 1b -dan, 2a-mat, 2b-dan, 3a-dan, 3b-dan, 4a-dan, 4b-dan, 5a-his, 5b-N/T, 6a-dan, 6b-eng, 7a-tys, 7b-geo, 8a-his, 8b-bio, 9a-tys og 9b-mat. På sammevis læses facitlisten for de øvrige fagdage, hvor 2. fagdagsuge er mandag i 2. lektion osv. Optimeringen i Untis sikrer, at der ikke er overlap af lærere og lokaler på de enkelte fagdage. Skriv skemaet med facitlisten ud. Fagdage/fordybelsesdage - 15

16 Fagdagene ind i Untis' grundskema Afhensyn til overskueligheden, vil du i det næste kun se, hvordan fagdagene kan lægges inde i grundskemaet for 1a. Med de øvrige klasser følger du samme fremgangsmåde. Når dit fagskema er skrevet ud, gemmer og lukker du fagskemaet. Åbn nu grundskemaet. I det næste skærmdump ser du undervisningen og skemaet for 1.a Start med at åbne undervisningen for en klasse. I dette eksempel 1a. 1. Klik på den lille blå pil, så skemaet åbnes til venstre for undervisningen. Gør skemaet lidt bredere ved at hive i venstre side af det. 2. Klik på den sorte pil øverst til venstre i skemaet, så du kan se, hvilken uge, du aktuelt er i. 3. Klik på pilen til højre for den lille kalender og sæt flueben ved "Tidsinterval: Uge". 4. Sorter på kolonnen "(M) Planlæg manuelt" i undervisningsvinduet. Nu ser du under hinanden de fagdagslektioner, som du nu skal manuelt skal skemalægge. Fagdage/fordybelsesdage - 16

17 5. Ugelektionerne skal omdannes til årslektioner. Se næste skærmdump. 6. Alt hvad der aktuelt står i kolonnerne "Dobbletlektioner" og "Blok" skal du fjerne. Derefter skal du indtaste de fagdagsblokke, som skal skemalægges. Se næste skærmdump Du skal kende længden på klassens fagdag. I dette eksempel går vi udfra, at en fagdag er på 6 lektioner. 5. Nu skal du lave ugelektionerne (som angiver antallet af fagdage) om til årslektioner. Når der står 22 i kolonnen UL skal du gange tallet med 6 og skrive det i kolonnen Årslektioner. Husk inden at slette det, der står i kolonnerne Dobbeltlek. og Blok (kun ud for fagdagsfagene). 22 UL --> 22*6= 132 årslektioner 10 UL --> 10*6= 60 årslektioner 4 UL --> 4*6= 24 årslektioner 3 UL --> 3*6= 18 årslektioner 1 UL --> 1*6= 6 årslektioner. 6. Når det er gjort skal du i kolonnen: Blok angive antallet af blokke med 6 lektioner. 132 årslektioner svarer til 22*6 blokke. Det skal skrives som 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 60 årslektioner svarer til 10*6 blokke. Det skal skrives som 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 24 årslektioner svarer til 4*6 blokke. Det skal skrives som 6,6,6,6 18 årslektioner svarer til 3*6 blokke. Det skal skrives som 6,6,6 6 årslektioner svarer til 1*6 blokke. Det skal skrives som 6. Fagdage/fordybelsesdage - 17

18 Nu er du klar til manuelt at lægge fagdagene ind i 1a' skema. I følge fagdags-facitlisten skal 1a i første fagsdagsuge (mandag i 1. lektion) have dan, i anden fagdagsuge dan,...osv. Se næste skærmdump. Når du er færdig med alle klasser kan du overføre skemaet til PULS. Når du i PULS bruger funktionen "Faktisk optælling efter skema", vil PULS tælle på konkrete skemabrikker i skemaet. Her er vist et enkelt klasseskema. Fagdage/fordybelsesdage - 18

19 Har du undervisingsvinduet åbent, kan du altid trække skemabrikker ind i alle typer af klasseskemaer. Du trækker med musen skemabrikkerne, ved at klikke på den lille hånd i kolonnen "Ej skemalagt". Se næste skærmdump. Når du har fat i den "lille hånd" har du mulighed for at skemalægge i henholdsvis "Oversigtsskemaer" og skemaer "Flere uger". Se de næste to skærmdump. Fagdage/fordybelsesdage - 19

20 I ovenstående skema kan du manuelt skemalægge alle 1a' s fagdage i ét skema. Når det er gjort skifter du til næste klasse osv. Det forudsætter, at din skærm er så stor (og opløsningen god), at du kan have både undervisningsvinduet og skemaet åbent samtidig. Fagdage/fordybelsesdage - 20

21 I dette skema kan du skemalægge alle klassers 1. fagdag i ét skema. Når du er færdig, skifter du til den næste fagdag osv. Fagdage/fordybelsesdage - 21

Fagdage/fordybelsesdage

Fagdage/fordybelsesdage Fagdage/fordybelsesdage På nogle folkeskoler ønsker man, at en bestemt dag i ugen anvendes som fagdag/fordybelsesdag. Forstået således, at en klasse én dag om ugen KUN har ét fag. I de næste eksempler

Læs mere

Untis ordbog. Reserverede ord i Units. Definition/forklaring. Afdeling/skole. Betegnelse. Blok

Untis ordbog. Reserverede ord i Units. Definition/forklaring. Afdeling/skole. Betegnelse. Blok Afdeling/skole Ordene afdeling og skole anvendes forskelligt i modulerne: Afdelinger og MultiUser. Modulet Afdeling Udgangspunktet er én skole, der lægger ét fællesskema. Denne skole kan bestå af en eller

Læs mere

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema KMD udsender i foråret 2016 nye licensoplysninger til nuværende bruger af KMD Educa Skema version 2015. Det er nemt at opgradere. Start med at indtaste de nye licensoplysninger

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Skemadialog. 1. Skemadialogen finder du i fanebladet "Planlægning".

Skemadialog. 1. Skemadialogen finder du i fanebladet Planlægning. Skemadialog Du kan bruge skemadialogen til manuel skemalægning. Men du kan også bruge skemadialogen i dit analyse arbejde i forb. med optimeringprocessen, hvor ikke alle lektioner er blevet placeret. Har

Læs mere

Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis?

Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis? Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis? Ja, du kan arbejde med rullende uger (A- og B-uger), hvis du har et af modulerne: Kalender-semesterskema Multiuge- og Periodeskema Rullende uger

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

I Untis har du mulighed for at sætte styrekoder på stamdataelementer og undervisninger.

I Untis har du mulighed for at sætte styrekoder på stamdataelementer og undervisninger. Styrekoder I Untis har du mulighed for at sætte styrekoder på stamdataelementer og undervisninger. Styrekoder kan hjælpe dig med at få de skemaer, du ønsker, når du anvender den automatiske skemaoptimering.

Læs mere

Fagrækkefølge mv. 1. Fagrækkefølger for fag og undervisninger

Fagrækkefølge mv. 1. Fagrækkefølger for fag og undervisninger Fagrækkefølge mv. Når du optimerer dit grundskema (ugelektioner), kan du på forskellige måder styre, hvordan Untis skemalægger fagene. I denne FAQ er der vist 3 forskellige måder: 1. Fagrækkefølge for

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 12 oktober 2015

Nyhedsbrev nr. 12 oktober 2015 Nyhedsbrev nr. 12 oktober 2015 Nyhedsbrev 12 Ny opbygning af FAQ'erne på vores hjemmeside untis.dk. Orientering om funktionen "Tildele/slette lokale". Rettelse vedr. manuel skemalægning og lokalegrupper

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning Læreraftale 08

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning Læreraftale 08 til Trio Vikardækning Læreraftale 08 Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6 Metode

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår?

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Et skoleår i Untis kan være på minimum 14 dage og maximum 365 dage. Vedr. eksport fra Untis til WebUntis Hvis du/i eksporterer fra Untis til WebUntis skal start- og

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner.

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. undervisningsgrupper] I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. Da det indimellem kan være svært at overskue, hvad der er hvad, vil du i de næste

Læs mere

Import af skemaskabeloner

Import af skemaskabeloner Import af skemaskabeloner Når du laver et nyt layout til et skema i Untis, gælder indstillingerne KUN på den pågældende computer. Du har mulighed for at eksportere en Untis skemaskabelon fra en computer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I Untis. 3 Skemapræsentation. 5 Flerugeskemaer. Sm arte felter: Størrelsesjustering. Tildel / slet lokale

Indholdsfortegnelse. I Untis. 3 Skemapræsentation. 5 Flerugeskemaer. Sm arte felter: Størrelsesjustering. Tildel / slet lokale 2 Indholdsfortegnelse I Untis 4 1 Generelle... ændringer 4 Kom m andolinjeparam... etre v. installation 4 PDF-eksport m... ed én fil per elem ent 4 Undv. rækkefølge:... om dan til koblinger 4 Visning af

Læs mere

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap.4 Tjenestetid Grundtid... Beregning af arbejdstid i Trio... Ændringer i grundtiden... 4 Bruttotidsfradrag...

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler

Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap. Tjenestetid Grundtid... Regulering af beskæftigelsesgrad... 3 Kap. Tjenestetid: De syv aktivitetskategorier... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trio Grunddata Side 1

Indholdsfortegnelse. Trio Grunddata Side 1 Trio Grunddata Indholdsfortegnelse Backup... Dan backup... Indlæs backup... Send backup til Tabulex... Genvejstaster mv.... 4 Forstørrelse af et vindue... 5 Skjul/vis kolonner... 5 Grunddata... 6 Kap

Læs mere

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår?

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Et skoleår i Untis kan være på minimum 14 dage. Vedr. eksport fra Untis til WebUntis Hvis du/i eksporterer fra Untis til WebUntis skal start- og slutdatoen i Untis

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

Når du arbejder i Untis, er det ligesom i alle andre programmer vigtigt, at du tager backup af dine data.

Når du arbejder i Untis, er det ligesom i alle andre programmer vigtigt, at du tager backup af dine data. Backup Når du arbejder i Untis, er det ligesom i alle andre programmer vigtigt, at du tager backup af dine data. Start med at oprette en backup-mappe til dine Untis-filer vha. stifinder i Windows. I menuen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015

Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015 Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015 I uge 45 vil Frey Software præsentere Untis version 2016. Møderne vil blive afholdt henholdsvis i Aarhus tirsdag den 3. november og København onsdag den 4. november 2015.

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Benyt Kviklink: Materialer og opgaver eller via et klik på læringselementets titel. Kopier til kuffert

Benyt Kviklink: Materialer og opgaver eller via et klik på læringselementets titel. Kopier til kuffert Hvad er en kuffert? (Et hurtigt overblik) 1 En kuffert består af: En undervisers mappe med undermapper. - Mapperne oprettes og navngives af underviser. - Underviseren kan også oprette mapper på skoleniveau.

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner.

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. undervisningsgrupper] I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. Da det indimellem kan være svært at overskue, hvad der er hvad, vil du i de næste

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Opgørelse af lærer

Vejledning. Vejledning til Trio Opgørelse af lærer til Trio Opgørelse af lærer Hvornår skal en lærer opgøres? Du kan have brug for at skulle opgøre en lærer, hvis vedkommende: stopper går på barsel uden løn fra skolen ændrer beskæftigelsesgrad. Skal en

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.:

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Kategoriseringer uden ABC-kategorier Krydstabel (trebenede) Beregnede og avancerede

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 januar 2016

Nyhedsbrev nr. 13 januar 2016 Nyhedsbrev nr. 13 januar 2016 Punkter i nyhedsbrevet 1. Sidste nye Untis version. 2. I Untis 2016 håndteres ændringer af et lokale i undervisninsvinduet, EFTER skemaet er lagt, lidt anderledes end tidligere.

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Untis 2016: Manuel skemalægning af dobb.lektioner og blokke er ændret

Untis 2016: Manuel skemalægning af dobb.lektioner og blokke er ændret Nyheder Untis 2016 Untis 2016: Manuel skemalægning af dobb.lektioner og blokke er ændret Fra Untis 2016 er det rammens placering, der afgør, hvor dobb.lektionen/blokken placeres i skemaet i forb. med manuel

Læs mere

Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper

Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper Når du eksporterer undervisning fra Untis til WebUntis er identificeringen af undervisningen baseret på en af kombination af kolonnerne KLASSE og FAG i Untis.

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.11

Nyt i SkoleIntra 5.11 Nyt i SkoleIntra 5.11 Sidst ændret den 26 02 2016 Ændringer i bookingsystemet Af hensyn til arbejdet med at udforme en ny og mere centralt placeret kalender i Det Nye Skoleintra, har vi lavet nogle ændringer

Læs mere

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger 2 Indhold Indledning... 4 Generelt... 4 Vælg Udskriftstype... 6 Normalskema... 6 Oversigtsskema... 7 Dagsbaseret... 9 Ressourceindstillinger...

Læs mere

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc Formler i Calc Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test Brugervejledning til testsystemet for de nationale test frivillige test Booking Version: 1-1-1-1 23-9-2010 side 1 INDLEDNING... 3 OM DENNE VEJLEDNING... 4 MÅLGRUPPER FOR VEJLEDNINGEN... 5 SUPPORT... 5

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, april 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Dansk Skoledata...

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

4 ARBEJDE MED SEKTIONER

4 ARBEJDE MED SEKTIONER 4 ARBEJDE MED SEKTIONER Sektioner er en ny måde at vise indhold på. I bund og grund handler det om, at vi opdeler en side i en eller flere sektioner, som kan vise indhold på en række forskellige måder.

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Opret fase og forureningsomfang

Opret fase og forureningsomfang JAR Øvelse nr. 12 Opret fase og forureningsomfang Regionsvejledning Øvelse ID: 12 Øvelsesemne: Oprettelse af faser og forureningsomfang Øvelsesbeskrivelse: At gøre dig i stand til oprette faser, forureningsomfang

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0 J. nr: 4004-V1288-09 Journal nr.. 4004-V1288-09 LUDUS Web version 2.10.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Login side 3. Upload af billeder side 8. Upload billeder via Drag&Drop side 14. Udfyld og indsæt valgfri side i playlisten side 17

Login side 3. Upload af billeder side 8. Upload billeder via Drag&Drop side 14. Udfyld og indsæt valgfri side i playlisten side 17 Indholdsfortegnelse: Login side 3 Opdater din crawl side 5 Upload af billeder side 8 Upload billeder via Drag&Drop side 14 Udfyld og indsæt valgfri side i playlisten side 17 Vælg en valgfri side i playlisten

Læs mere

Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen

Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen Brugervejledning til Webuntis for undervisere og administrationen Velkommen til Webuntis som er UCC Nordsjællands værktøj til at vise skemaer og lokaleoversigter i Campus Nordsjælland online. Webuntis

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK).

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). Krav til indtegningerne Formålet med indtegningen i IMK er først og

Læs mere

HåndOffice spiller ret og opret

HåndOffice spiller ret og opret HåndOffice spiller ret og opret For at kunne indtaste individuelle resultater for Liga og 1. divisions kampe skal spillere og officials være oprettet og placeret på et hold. Kvikguide. 1. Find Hold søg

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland Tabulex Trio Tjenestetid Grønland Trio Tjenestetid Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Kap 1. Tjenestetid... 4 Tjenestetid Grundtid... 4 Særlige aftaleforhold... 5 Regulering af beskæftigelsesgrad... 5

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016 Side 1 Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016 Side 2 Indhold Indledning... 4 Klargøring til nyt skoleår... 4 Kommende 0.-klasser... 4 Team... 4 Oprettelse af nyt team... 4 Massekopiering af team... 5

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Hvordan eksporterer jeg skemadata fra Untis til WebUntis?

Hvordan eksporterer jeg skemadata fra Untis til WebUntis? Hvordan eksporterer jeg skemadata fra Untis til WebUntis? Skoler med kun én afdeling (skemalægningsenhed/skole) kan springe det første trin over vedr. "Rigtig skole ID". Rigtig skole ID. Det første skridt

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen

Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen Vejledning Version 1.0 4. april 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Hvorfor rokort.dk?... 4 2. Web... 6 2.1. Adgang... 6 2.1.1. Ret din brugerprofil...

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

SkemaWeb nyhedsbrev, 12. marts -12

SkemaWeb nyhedsbrev, 12. marts -12 SkemaWeb nyhedsbrev, 12. marts -12 Denne gang har udviklingsarbejdet koncentreret sig om flere ting: - Nye funktioner i KontrolCentret. - En helt ny hjemmeside til I-Arkaden og Septimana, med bedre hjælp

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via central import 2. udgave, september 2010 UNI C 2010 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Hvem kan bruge denne vejledning?... 2 1.1 Hvordan

Læs mere

Nyheder Untis 2017 NYHEDER I UNTIS Untis 2017: Skemasammenligning

Nyheder Untis 2017 NYHEDER I UNTIS Untis 2017: Skemasammenligning Nyheder Untis 2017 NYHEDER I UNTIS 2017 Fra Untis 2017 er der ikke længere selvstændige lande-versioner. I stedet er der én version af Untis, hvor sproget kan tilpasses til den enkelte bruger. Når Untis

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Importer brugerdata... 4 2.1 Automatisk import... 4 2.2 Manuel import... 5 3 Når du har importeret, sker der følgende...

Læs mere

Gratis banebooking via BadmintonPeople

Gratis banebooking via BadmintonPeople Gratis banebooking via BadmintonPeople Med Banebooking via BadmintonPeople kan klubben nu nemt og effektivt udleje baner til klubbens medlemmer og motionister. Systemet giver fuld kontrol over hvilke baner,

Læs mere

En kort introduktion til de rapporter, du finder i menuen "Rapporter", hvis du har Untis standard.

En kort introduktion til de rapporter, du finder i menuen Rapporter, hvis du har Untis standard. Rapporter En kort introduktion til de rapporter, du finder i menuen "Rapporter", hvis du har Untis standard. Har du tilkøbt yderligere moduler til Untis, kan du måske se flere rapporter. Har du fx tilkøbt

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere www.pralemappen.dk v4 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til pralemappen.dk 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Indstillinger der gælder hele skolen...side 4 1.4

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN.

VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN. VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN. FOR AT LETTE PROCESSEN FOR DIG, DER SKAL TIL AT LÆGGE ARRANGEMENTER OP PÅ WWW.LUNGE.DK, HAR VI UDARBEJDET DENNE GUIDE. PÅ DEN MÅDE KAN DU

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu. Opret en side:

Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu. Opret en side: Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu Opret en side: Log dig ind på hjemmesiden og klik på Tilføj indhold og dernæst på Side. Flere ting skal være udfyldt, før du kan få lov

Læs mere

Guide til din private side på Netstambogen www.lgancce.com

Guide til din private side på Netstambogen www.lgancce.com Guide til din private side på Netstambogen www.lgancce.com Når du slår Netstambogen op på Internettet, får du dette billede: For dem, der ikke er velbevandret i spansk, så kan man vælge den engelske udgave.

Læs mere

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole SKOLEREFORM 2014 FILM OM SKOLEREFORMEN https://publisher.qbrick.com/embed.aspx?mid=9991a52e SKOLEREFORMENS FORMÅL Folkeskolereformen skal gøre en god folkeskole bedre. Vi skal bygge videre på folkeskolens

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Optimeret Ruteforslag

Optimeret Ruteforslag Optimeret Ruteforslag TechHouse.dk a/s 12/08/2015 Version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 6 OPSÆTNING AF OR... 7 Bruger opsætning... 7 1. Gruppe... 7 2. Vogn... 7 3. Opsamlings tid og type... 7 4. Afsætnings

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

Der er mange gode og smarte funktioner i Connections Cloud. Vi vil gennemgå nogle af de bedste funktioner for dig.

Der er mange gode og smarte funktioner i Connections Cloud. Vi vil gennemgå nogle af de bedste funktioner for dig. Tips og Tricks i Connections Cloud Der er mange gode og smarte funktioner i Connections Cloud. Vi vil gennemgå nogle af de bedste funktioner for dig. E-mail: Stavekontrollen i browseren. Da alt er browserbaseret

Læs mere

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Formål med regnearket At tilbyde et enkelt system til oprettelse af stævner og registrering af stamoplysninger og indtastning af data, samt til udskrift

Læs mere

Vejledning i brug af Golfbox

Vejledning i brug af Golfbox Vejledning i brug af Golfbox Golfens administrationssystem hedder Golfbox. Med dette system kan du reservere tider, se en oversigt over dine reservationer, tilmelde dig turneringer, se klubbens kalender

Læs mere

WebUntis: App til iphone og android - Untis Mobile

WebUntis: App til iphone og android - Untis Mobile WebUntis: App til iphone og android - Untis Mobile Untis Mobile Gruber og Petters i Østrig, der programmerer Untis og WebUntis har udarbejdet app'en Untis Mobile, der kan vise skemaer fra WebUntis på iphone

Læs mere

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Procedure 1. Lægepraksis tilmelder sig PROTECCT-M projektet via datafangst Når lægeklinikken giver tilsagn om deltagelse i projektet, sender

Læs mere

Journaler. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Journaler. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Journaler EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Hvordan importerer jeg stamdata?

Hvordan importerer jeg stamdata? Hvordan importerer jeg stamdata? I Untis har du mulighed for at importere stamdata fra menuen Filer. Stamdataene (Klasser, Lærere, Lokaler, Fag og Elever) skal importeres enkeltvis. Du vælger selv, hvilke

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere