Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning

2 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her

3 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 3

4 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af betjeningsdelen 2 Tast, tænd/sluk apparatet, lydfrakobling (Mute) af apparatet 3 Volumenknap 4 Softkeys, funktionen af Softkeys er afhængig af displayets pågældende indhold 5 OK-tast, til kvittering af menupunkter og til at forlade menuen 6 DEQ-tast til valg af equalizermenuen 7 Multifunktionsvippe 8 MENU-tast, valg af menuerne for grundindstillingerne 9 AUD-tast, indstilling af bas, diskant, balance, fader og loudness : DIS-tast, skift af displayindhold ; Display < CD-tast, til start af CD-afspilning = CDC-tast, til start af Multi CD-afspilning (kun hvis tilsluttet) eller afspilning af en ekstern lydkilde (kun hvis tilsluttet) > TUNE-tast, til start af radiodrift Valg af radio-funktionsmenuen (kun mulig ved radiodrift) ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 229

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Henvisninger og tilbehør Trafiksikkerhed Montering Tilbehør Tyverisikringssystem KeyCard. 232 Tænd/sluk Indstilling af lydstyrke Klang og lydstyrkeforhold Indstilling af bas Indstilling af diskant Loudness Indstilling af lydstyrkeforhold højre/ venstre (balance) Indstilling af lydstyrkeforhold foran/ bagved (fader) TA-SOUND Indstilling af display Radiodrift Tænd radiodrift RDS-komfortfunktion (AF, REG) Valg af bølgeområde/hukommelsesniveau Indstilling af stationer Indstilling af stationssøgerens følsomhed Gemme stationer Automatisk lagring af stationer (Travelstore) Valg af radiostationer fra hukommelsen 240 Skanning af stationer Indstilling af skanningstid (Scantime) Programtype (PTY) Optimering af radiomodtagning Omskiftning af stereo/mono Skift af displayvisning Trafikradio CD-drift Start af CD-drift, isætning af CD Fjernelse af CD Valg af musiknumre Hurtig søgning (hørbar) Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Skanning af musiknumre (SCAN) Gentagelse af musiknumre (REPEAT). 245 Skift af displayvisning Trafikmeldinger i løbet af CD-drift MP3-drift Forberedelse af MP3-CD Start af MP3-drift Valg af bibliotek Valg af musiknumre Hurtig søgning (hørbar) Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Skanning af musiknumre (SCAN) Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette biblioteker (REPEAT) Indstilling af displayvisning Indstilling af løbetekst Multi CD-drift (option) Start af Multi CD-drift Valg af CD Valg af musiknumre Hurtig søgning (hørbar) Skift af displayvisning Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette CD'er (REPEAT) Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Skanning af alle musiknumre på alle CD'er (SCAN) Klokkeslæt Equalizer Indstillingshenvisninger Tænd/sluk equalizer Indstilling af equalizer Indstilling af filterets kvalitetsfaktor Valg af klangforindstillinger (Preset) Indstilling af niveaumåler Indstillingshjælp til equalizeren Eksterne lydkilder Forforstærker/SUBOUT Tekniske data Garanti Monteringsvejledning

6 HENVISNINGER OG TILBEHØR Henvisninger Det glæder os, at du har valgt et Blaupunktprodukt. Vi ønsker dig god fornøjelse med dit nye apparat. Før den første igangsætning bedes du læse denne betjeningsvejledning. Blaupunkt-redaktørerne arbejder permanent på at gøre betjeningsvejledningerne overskuelige og nemme at forstå. Hvis du dog alligevel har spørgsmål angående betjeningen, så kontakt din specialforretning eller telefon-hotline for dit land. Telefonnummeret finder du på bagsiden af denne vejledning. Trafiksikkerhed Trafiksikkerheden kommer altid i første række. Bilradioen må kun betjenes, når den aktuelle trafiksituation tillader det. Gør dig kendt med apparatet før det anvendes i bilen. Advarselssignaler fra f.eks. politi, brandværn og redningstjeneste skal kunne registreres i tide i bilen. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at lytte til programmer i en passende lydstyrke under kørslen. Montering Hvis du selv vil montere bilradioen, bør du ubetinget læse monterings- og tilslutningshenvisningerne bagerst i brugsanvisningen, inden du går i gang. Tilbehør Benyt kun tilbehør, der er godkendt af Blaupunkt. Fjernbetjening Fjernbetjeningen RC 08, RC 10 eller RC 10H, der kan fås som ekstra tilbehør, muliggør sikker betjening af de vigtigste funktioner fra rattet. Forstærker Alle Blaupunkt- og Velocity-forstærkere kan anvendes. Multi CD (Changer) Følgende Multi CD-apparater fra Blaupunkt kan tilsluttes: CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 og IDC A 09. Via et adapterkabel (Blaupunkt-nr.: ) kan Multi CD-apparaterne CDC A 05 og CDC A 071 tilsluttes ekstra. Microdrive Player For at kunne have tilgang til yderligere MP3- musiknumre, kan du alternativt til Multi CD'en tilslutte Compact Drive MP3. Hos Compact Drive MP3 lagres MP3-numrene først med en computer på Microdrive -harddisken af Compact Drive MP3 og kan, når Compact Drive MP3 er tilsluttet bilradioen, afspilles som normale CD-numre. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 231

7 TYVERISIKRING Tyverisikringssystem KeyCard Leveringen af bilradioen omfatter et KeyCard. Til bilradioen kan man imidlertid også benytte et andet KeyCard. Hvis et KeyCard går tabt eller beskadiges, kan du købe et reservekort hos din Blaupunktforhandler. Hvis du anvender to KeyCard, overtager det andet KeyCard grundindstillingerne for det første KeyCard. Du har dog mulighed for at gemme følgende funktioner individuelt i hukommelsen: Belægning af stationstaster, indstilling af bas, diskant (treble), balance og fader, loudness, lydstyrke af trafikmeldinger, BEEP-lydstyrke og indstilling af equalizer. Desuden bliver den sidst indstillede værdi for bølgeområde, stationsindstilling, trafikmeldinger, stationssøgerens følsomhed, startlydstyrke og SHARX gemt i hukommelsen. Du vender altså altid tilbage til din valgte grundindstilling, når du indfører KeyCard. Indføring af KeyCard Tryk på tasten 1. Betjeningsdelen åbnes. Indfør KeyCard med nedadvendte kontaktflader, som vist på billedet (pil 1). 3 2 Skub KeyCard med slæden i pilens retning (2) forsigtigt til stoppet. Luk betjeningsdelen (pil 3). 1 Hvis der indføres et fremmed kort, f.eks. et kreditkort, vises "WRONG KC" på displayet. Tag det forkerte kort ud og indfør et Key- Card, som bilradioen kan identificere. Fjernelse af KeyCard For at åbne betjeningsdelen, tryk på tasten 1. Betjeningsdelen åbnes. Skub kortet med "slæden" mod højre til stoppet. Træk kortet ud af betjeningsdelen. Luk betjeningsdelen. Når bilen forlades, fjern KeyCard og lad betjeningsdelen være åben til beskyttelse mod tyveri. Betjeningsdelen skal af sikkerhedsårsager altid være lukket under kørsel. "Tilpasning" af andet KeyCard Et ekstra KeyCard kan "tilpasses" som supplerende kort, når bilradioen er i drift med det første KeyCard. Hvis du vil "tilpasse" et ekstra KeyCard, så indfør det første KeyCard og tænd for bilradioen. Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil "LEARN KC" vises på displayet. Tryk på tasten 7. På displayet vises "CHANGE". Fjern det første KeyCard. Sæt det nye KeyCard i. På displayet vises "LEARN OK". 232

8 For at forlade KeyCard-menuen, tryk på tasten Nu kan bilradioen også anvendes med det nye KeyCard. Hvert apparat kan maksimalt anvendes med to KeyCards. Hvis der "tilpasses" et tredje KeyCard, når der allerede findes to KeyCards til apparatet, kan bilradioen ikke mere anvendes med kortet, der ikke blevet anvendt ved tilpasningen. Tabt eller ødelagt KeyCard Når alle KeyCards, der hører til apparatet, er beskadigede eller mistes, kan du "tilpasse" et nyt KeyCard. Det nye KeyCard kan købes hos specialisten. For at kunne anvende det nye KeyCard, har du brug for bilradioens Mastercode, der fremgår af apparatets radiopas. Tilpasning af et nyt KeyCard beskrives i afsnittet "Tilpasning af et nyt KeyCard". Opbevar radiopasset på et sikkert sted, men aldrig i bilen. Tilpasning af et nyt KeyCard/Indtastning af Mastercode Hvis du ikke mere har et gyldigt KeyCard til dit apparat og vil tilpasse et nyt KeyCard: Indfør det nye KeyCard, som apparatet ikke kender. Luk betjeningsdelen. Sluk i givet fald for apparatet. Tryk samtidigt på tasterne TUNE > og ST1 4. Tænd for bilradioen med tasten 2. På displayet vises "0000". Indtast den firecifrede Mastercode fra radiopasset på følgende måde: TYVERISIKRING Indtast Mastercodes enkelte cifre med tasterne / 7. Tryk hertil så mange gange på tasterne, indtil det ønskede ciffer vises på displayet. Indkodepositionen forandres med tasterne 7. Tryk på tasten OK 5, når den korrekte Mastercode vises. Det nye KeyCard er accepteret, når apparatet skifter til afspilning. Optisk visning af tyverisikring (LED) Når apparatet er slukket og KeyCard er fjernet, kan starttasten og drevskaktens belysning blinke som tyverisikring. Hertil skal indstillingen "LED" stilles på "ON" i menuen. Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil "LED ON" hhv. "LED OFF" vises på displayet. Tryk på tasten eller 7 for at vælge mellem indstillingen ON (tændt) og OFF (slukket). For at forlade KeyCard-menuen, Læs radiopas-data Du kan læse radiopassets data såsom apparatnavn, typenummer (7 6...) og apparatnummer på displayet ved hjælp af det leverede KeyCard. Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil "READ KC" vises på displayet. Tryk på tasten 7. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 233

9 TYVERISIKRING På displayet vises radiopas-data som løbetekst. tryk på tasten OK 5 eller Vedligeholdelse af KeyCard En upåklagelig funktion af KeyCard er garanteret, når kontakterne er frie for fremmedpartikler. Undgå direkte berøring af kontakterne med huden. Kontakterne af KeyCard rengøres om nødvendigt med en fnugfri klud, der er fugtet med alkohol. Tænd/sluk For at tænde eller slukke for apparatet findes der flere muligheder. Tænd/sluk med tasten 2 TÆND/SLUK Tryk på tasten 2 for at tænde. Apparatet tændes. Tryk længere end to sekunder på tasten 2 for at slukke. Apparatet slukkes. Tænd/sluk via bilens tænding Hvis apparatet er korrekt forbundet med bilens tænding og det ikke er blevet slukket med tasten 2, kan det tændes og slukkes via bilens tænding. Du kan også tænde for apparatet med afbrudt tænding. Tryk hertil på tasten 2. Efter en spilletid på en time, slukkes automatisk for bilradioen ved afbrudt tænding for at skåne bilbatteriet. Tænd/sluk med KeyCard Bilradioen kan også tændes og slukkes ved at indføre eller fjerne KeyCard, når apparatet ikke er blevet slukket med tasten 2 forinden. Læs kapitel "Tyverisikringssystem Key- Card" angående indføring/fjernelse af Key- Card. 234

10 Indstilling af lydstyrke Lydstyrken kan indstilles i skridt fra 0 (off) til 66 (maks.). For at forøge lydstyrken, drej volumenknappen til højre. For at reducere lydstyrken, drej volumenknappen til venstre. Indstilling af startlydstyrke Lydstyrken, med hvilken apparatet tændes, kan indstilles. Tryk så mange gange på tasten 7, indtil "ON VOL" vises på displayet. Indstil startlydstyrken med -tasterne 7 eller volumenknappen. Når du indstiller lydstyrken under værdien "1", vises "LAST VOL" på displayet. Det betyder, at lydstyrken, som radioen spillede i før frakoblingen, igen aktiveres efter indkoblingen. Fare for alvorlige kvæstelser! Når værdien for startlydstyrken er indstillet på maksimum, kan lydstyrken ved indkoblingen være meget høj. Når lydstyrken har været indstillet på maksimum før frakoblingen og værdien for startlydstyrken er stillet på "LAST VOL", kan lydstyrken ved indkoblingen være meget høj. I begge tilfælde kan det medføre alvorlige skader med hensyn til hørelsen. LYDSTYRKE Lydfrakobling (Mute) Lydstyrken kan dæmpes lynhurtigt (Mute). Tryk kort på tasten 2. "MUTE" vises på displayet. Ophævelse af lydfrakobling (Mute) Tryk kort på tasten 2. eller drej volumenknappen 3. Lydfrakobling i løbet af telefondrift Hvis bilradioen er forbundet med en mobiltelefon, kan lyden af bilradioen frakobles, når "røret løftes". Hertil skal mobiltelefonen være tilsluttet bilradioen, som beskrevet i monteringsvejledningen. Når der i løbet af telefonsamtaler modtages trafikmeldinger og trafikradio-førsteret er aktiveret, sendes trafikmeldingen. Læs hertil kapitlet "Trafikradio". Indstilling af signaltonens (BEEP) lydstyrke Når der ved nogle funktioner trykkes længere på en tast end 2 sekunder, f.eks. til lagring af en station på en stationstast, høres en signaltone (BEEP-lyd). BEEP-lydens lydstyrke kan indstilles. Tryk så mange gange på tasten 7, indtil "BEEP" vises på displayet. Indstil lydstyrken med tasterne 7 eller volumenknappen. 0 betyder inaktiveret BEEP-lyd, "9" betyder maksimal BEEP-lydstyrke. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 235

11 KLANG OG LYDSTYRKEFORHOLD Klang og lydstyrkeforhold Indstillingerne af bas, diskant og loudness kan foretages separat for hver lydkilde. Indstilling af bas Tryk på tasten AUD 9. "BASS" vises på displayet. Tryk på tasten eller 7 for at indstille bastonerne. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten AUD 9. Indstilling af diskant Tryk på tasten AUD 9. "BASS" vises på displayet. Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil "TREBLE" vises på displayet. For at indstille diskanttonerne, tryk på tasten eller 7. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten AUD 9. Loudness Loudness betyder den rigtige forøgelse af bastonerne ved lav lydstyrke. Tryk på tasten AUD 9. "BASS" vises på displayet. Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil "LOUD" vises på displayet. For at indstille loudness, tryk på tasten eller 7. "LOUD OFF" betyder ingen loudness, "LOUD 6" betyder maksimal forøgelse af loudness. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten AUD 9. Indstilling af lydstyrkeforhold højre/venstre (balance) For at indstille balance, tryk på tasten AUD 9. "BASS" vises på displayet. Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil "BAL" vises på displayet. For at indstille lydstyrkefordelingen højre/venstre, tryk på tasten eller 7. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten AUD 9. Indstilling af lydstyrkeforhold foran/bagved (fader) For at indstille fader, tryk på tasten AUD 9. "BASS" vises på displayet. Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil "FADER" vises på displayet. For at indstille lydstyrkefordelingen foran/bagved, tryk på tasten eller 7. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten AUD 9. TA-SOUND Indstilling af klang og lydstyrkeforhold for trafikmeldinger kan foretages separat. Tryk længere end 2 sekunder på softkey 4 med displayfunktionen "TA". "TA-SOUND" vises på displayet. Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil den ønskede parameter vises på displayet. Indstillingerne foretages med tasten eller 7. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten AUD

12 Indstilling af display Displayet kan tilpasses til monteringspositionen i bilen og dine behov. Indstilling af læsevinkel Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil "ANGLE" vises på displayet. Indstil læsevinklen med tasterne eller 7. Indstilling af displayets lysstyrke Når bilradioen er tilsluttet, som beskrevet i monteringsvejledningen, skifter displayets lysstyrke alt efter indstillet belysning. Displayets lysstyrke kan indstilles separat for nat og dag i trin på 1-9. Displayets lysstyrke om dagen Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil "DIM DAY" vises på displayet. Indstil lysstyrken med tasterne 7. Displayets lysstyrke om natten DISPLAY Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil "DIM NGHT" vises på displayet. Indstil lysstyrken med tasterne 7. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 237

13 RADIODRIFT Radiodrift Dette apparat har en RDS-radiomodtager. Mange af FM-stationerne, der kan modtages, sender et signal, der ved siden af programmet også indeholder informationer som f.eks. stationsnavn og programtype (PTY). Stationens navn vises på displayet, så snart den kan modtages. Programtypen kan også lades vise. Læs hertil afsnittet "Programtype (PTY)". Tænd radiodrift Når apparatet er i en anden driftsart, tryk på tasten TUNE >. RDS-komfortfunktion (AF, REG) Med RDS-komfortfunktionen AF (alternativ frekvens) og REG (regional) har du endnu flere muligheder med din bilradio (kun ved FM-drift). AF. Når RDS-komfortfunktionen er aktiveret, søger apparatet automatisk den bedste modtagerfrekvens for den aktuelle station i baggrunden. REG. Nogle stationer inddeler til bestemte tider deres program i regionalprogrammer med forskelligt indhold. Med REG-funktionen undgås det, at bilradioen skifter til alternative frekvenser, der har et andet regionalt programindhold. REG skal aktiveres/inaktiveres særskilt i radiofunktionsmenuen. Tænd/sluk RDS-komfortfunktion For at bruge RDS-komfortfunktionerne AF og REG, tryk på tasten TUNE > ved radiodrift. Radio-funktionsmenuen vises på displayet. Tryk på softkey 4 med displayfunktionen "RDS". RDS-komfortfunktionerne er aktive, når RDS vises inverst på displayet. Ved ind- hhv. frakobling af RDS-komfortfunktionen vises kort "REG ON" hhv. "REG OFF". For at komme tilbage til radio-funktionsmenuen, tryk på tasten TUNE > eller vent 8 sekunder. Tænd/sluk REG For at bruge RDS-komfortfunktionen REG, tryk på tasten TUNE > ved radiodrift. Radio-funktionsmenuen vises på displayet. Tryk på softkey 4 med displayfunktionen "REG". Når der tændes eller slukkes for REG-funktionen, vises "REG ON" hhv. "REG OFF" et øjeblik på displayet. For at komme tilbage til radio-funktionsmenuen, tryk på tasten TUNE > eller vent 8 sekunder. Valg af bølgeområde/ hukommelsesniveau Med dette apparat kan du modtage programmer fra frekvensbåndene VHF (FM) og MB. For bølgeområdet FM er der tre hukommelsesniveauer til rådighed og bølgeområdet MB har et yderligere hukommelsesniveau. På hvert hukommelsesniveau kan der lagres seks stationer. Valg af FM-hukommelsesniveau For at skifte mellem FM-hukommelsesniveauerne, tryk så mange gange på softkey 4 med displayfunktionen "NEXT", indtil det ønskede hukommelsesniveau vises på displayet. 238

14 Hukommelsesniveauerne vælges i rækkefølgen FM I, FM II og FMT. Valg af bølgeområde For at vælge en af bølgeområderne FM eller MB, tryk ved radiodrift på tasten TUNE >. Radio-funktionsmenuen vises på displayet. Tryk så mange gange på softkey 4 med displayfunktionen "BND", indtil det ønskede bølgeområde vises på displayet. For at komme tilbage til radio-grundmenuen, tryk på tasten TUNE > eller vent 8 sekunder. Indstilling af stationer Der findes flere muligheder for at indstille stationer. Automatisk stationssøgning Tryk på tasten eller 7. Den næste station, der kan modtages, indstilles. Manuel indstilling af stationer Stationerne kan også indstilles manuelt. Tryk på tasten eller 7. Den manuelle indstilling af stationer er kun mulig, når RDS-komfortfunktionen ikke er aktiveret. Gennemblade stationskæderne (kun FM) Hvis en station sender flere programmer, kan man gennemblade denne såkaldte "stationskæde". For at skifte til stationskædens næste program, tryk på tasten eller 7. For at kunne bruge denne funktion, skal RDS-komfortfunktionen være aktiveret. På denne måde kan du kun skifte til stationer, som du har modtaget før. Anvend hertil Scan- eller Travelstore-funktionen. Indstilling af stationssøgerens følsomhed Du kan vælge, om kun kraftige eller også svage stationer skal indstilles. Tryk så mange på tasten eller 7, indtil "FM-SENS" vises på displayet. På displayet vises den aktuelle værdi for følsomheden. "SENS 6" betyder den højeste følsomhed. "SENS 1" den laveste. Indstil den ønskede følsomhed med -tasterne 7. Gemme stationer RADIODRIFT Manuel lagring af stationer Vælg det ønskede hukommelsesniveau FM I, FM II, FMT eller bølgeområdet MB. Indstil den ønskede station, som beskrevet i afsnit "Indstilling af stationer". Tryk længere end 2 sekunder på softkey 4 med displayfunktionen "ST1" - "ST6", hvor stationen skal gemmes. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 239

15 RADIODRIFT Automatisk lagring af stationer (Travelstore) De seks kraftigste stationer i regionen kan gemmes automatisk (kun FM). Lagringen foretages på hukommelsesniveau FMT. Stationer, der forinden er blevet gemt på dette niveau, slettes. For at kunne anvende Travelstore-funktionen, tryk ved radiodrift på tasten TUNE >. Radio-funktionsmenuen vises på displayet. Tryk på softkey 4 med displayfunktionen "TS". Lagringen starter. På displayet vises "T- STORE". Når processen er afsluttet, spilles stationen på stationsplads 1 på niveauet FMT. Valg af radiostationer fra hukommelsen Vælg hukommelsesniveauet hhv. bølgeområdet. Tryk på en af softkeys 4 med displayfunktionen "ST1" - "ST6" af den ønskede station. Skanning af stationer Skanning af stationer, der kan modtages (Radio-SCAN) Du kan kort tune ind på alle stationer, der kan modtages. Skanningstiden kan indstilles fra 5 til 30 sekunder i menuen. Start af Radio-SCAN For at starte Radio-Scan, tryk ved radiodrift på tasten TUNE >. Radio-funktionsmenuen vises på displayet. Tryk på softkey 4 med displayfunktionen "SCA". Skanningen starter. "SCAN" vises et øjeblik på displayet, og derefter vises det aktuelle stationsnavn eller frekvensen blinkende. Skanning af gemte stationer (Preset Scan) Du kan kort tune ind på alle gemte stationer på hukommelsesniveauerne, der for tiden kan modtages. Skanningstiden kan indstilles fra 5 til 30 sekunder i menuen. Start af Preset-SCAN For at starte Preset Scan, tryk ved radiodrift på tasten TUNE >. Radio-funktionsmenuen vises på displayet. Tryk længere end 1 sekund på softkey 4 med displayfunktionen "SCA". Skanningen starter. "SCAN" vises et øjeblik på displayet. Hukommelsesniveauerne "skannes" efter hinanden. Den pågældende skannede lagerplads "ST1" - "ST6" vises inverst. Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til station Tryk igen på softkey 4 med displayfunktionen "SCA". Skanningen afbrydes og den sidste skannede station forbliver aktiv. Indstilling af skanningstid (Scantime) Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil "SCANTIME" vises på displayet. Indstil den ønskede skanningstid med -tasterne 7. Når indstillingen er færdig, Den indstillede skanningstid gælder også for skanningen ved CD-, kassette-, MiniDisc- og Multi CD-drift (alt efter bilradioens udførelse). 240

16 Programtype (PTY) Ved siden af stationens navn sender nogle FM-stationer også informationer om typen af deres program. Disse informationer kan modtages og vises af denne bilradio. Sådanne programtyper kan f.eks. være: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS Med PTY-funktionen kan man direkte vælge stationer med en bestemt programtype. PTY-EON Når programtypen er blevet valgt og søgningen startet, skifter apparatet fra den aktuelle station til en station med den valgte programtype. Hvis der ikke findes en station med den valgte programart, høres en BEEP-lyd og på displayet vises "NO PTY" et øjeblik. Den sidste modtagne station indstilles igen. Når den indstillede eller en anden station fra stationskæden sender den ønskede programtype på et senere tidspunkt, skifter apparatet automatisk fra den aktuelle station hhv. fra CD- eller Multi CD-drift til stationen med den ønskede programtype. Tænd/sluk PTY For at anvende PTY-funktionen, tryk på tasten TUNE >. Radio-funktionsmenuen vises på displayet. Tryk på softkey 4 med displayfunktionen "PTY". Når PTY aktiveres, vises den sidste valgte programtype et øjeblik på displayet. PTY lyser på displayet. RADIODRIFT For at vende tilbage til radio-grundmenuen, tryk på tasten TUNE > eller vent 8 sekunder. Valg af programtype og start af søgning Tryk på tasten eller 7. Den aktuelle programtype vises på displayet. Når du vil vælge en anden programtype, tryk så mange gange på en af tasterne eller 7, indtil den ønskede programtype vises eller for at vælge en gemt programtype, tryk på en af softkeys 4 med displayfunktionen "ST1" - "ST6". Den valgte programtype vises et øjeblik. For at starte søgningen, tryk på tasten eller 7. Den næste station med den valgte programtype indstilles. Lagring af programtype på stationstaster Vælg en programtype med tasten eller 7. For at lagre en programtype, tryk længere end 1 sekund på en af softkeys 4 med displayfunktionen "ST1" - "ST6". Programtypen er lagret på den valgte plads. Indstilling af PTY-sprog Sproget, på hvilket programtyperne skal vises, kan indstilles. Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil "PTY LANG" vises på displayet. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 241

17 RADIODRIFT For vælge mellem sprogene tysk, engelsk og fransk, tryk på tasten eller 7. Når det ønskede sprog vises på displayet, Optimering af radiomodtagning Støjafhængig dæmpning af diskant (HICUT) HiCut-funktionen bevirker en klangforbedring ved dårlig radiomodtagning. I tilfælde af forstyrrelser i modtagningen, dæmpes diskanttonerne og dermed også støjniveauet automatisk. Indstilling af HICUT Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil "HICUT" vises på displayet. Tryk på tasten eller 7 for at indstille HICUT. "NO HICUT" betyder ingen, "HICUT 3" betyder automatisk dæmpning af diskant og støjniveauet. Støjafhængig omstilling af båndbredde (SHARX) Med SHARX-funktionen er det vidtgående muligt at udelukke forstyrrelser gennem nabostationer. Tænd for SHARX-funktionen, når der findes mange stationer. Tænd/sluk SHARX Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil "SHARX" vises på displayet. For at tænde hhv. slukke, tryk på tasten eller 7. "NO SHARX" betyder ingen, "SHARX ON betyder automatisk omstilling af båndbredden. Omskiftning af stereo/mono Ved dårlig radiomodtagning kan man vælge at indstille radioen på mono. Omskiftningen fra stereo til mono sker glidende, og efter indkobling af apparatet spiller radioen i stereo. Indstillingen af stereo/mono foretages i menuen. Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil "STEREO" hhv. "MONO" vises på displayet. For at vælge mellem stereo og mono, tryk på tasten eller 7. Skift af displayvisning Du kan vælge, hvad der skal vises på displayet. I den øverste displaylinie (første linie) kan der skiftes mellem visning af stationsnavn, frekvens og programtype. I den nederste displaylinie (DOT-felt) kan der skiftes mellem klokkeslæt og hukommelsesniveau. 242

18 RADIODRIFT Skift af første linie Tryk så mange gange på tasten DIS :, indtil de ønskede informationer om stationsnavn, frekvens eller programtype vises i den første linie. Skift af DOT-felt Tryk længere end 1 sekund på tasten DIS :. Displayet skiftes mellem klokkeslæt og hukommelsesniveau. Trafikradio TRAFIKRADIO Dette apparat er forsynet med en RDS-EONmodtager. Under EON (Enhanced Other Network) forstås transmissionen af stationsinformationer inden for en stationskæde. I tilfælde af en trafikmelding (TA) skiftes der automatisk fra en station uden trafikradio til en tilsvarende station med trafikradio inden for stationskæden. Efter trafikmeldingen skiftes igen tilbage til det før hørte program. Tænd/sluk trafikradio-førsteret Tryk på softkey 4 med displayfunktionen "TA". Trafikradio-førsteret er aktiveret, når "TA" vises inverst på displayet. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO Du hører en signaltone, når du forlader dækningsområdet for trafikradiostationen, som du lige lytter til. når du forlader dækningsområdet for den indstillet trafikradiostation, mens du lytter til CD, kassette eller MiniDisc (alt efter bilradioens udførelse) og den derefter følgende automatiske søgning ikke finder en ny trafikradiostation. når du skifter fra en trafikradiostation til en station uden trafikradio. Sluk her enten for trafikradio-førsteret eller skift til en station med trafikradio. NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 243

19 TRAFIKRADIO Indstilling af lydstyrke på trafikradio Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil "TA VOLUME" vises på displayet. Indstil den ønskede lydstyrke med tasterne 7. CD-drift CD-DRIFT Til dette apparat kan man anvende normale CD'er med en diameter på 12 cm. Ud over CD'er med lyddata, kan du med Los Angeles MP7 også afspille CD'er med MP3-data. Læs hertil kapitel "MP3-drift" efter dette kapitel. Såkaldte CD-Rs ("selvbrændte" CD'er) kan som regel anvendes. På grund af den varierende CD-kvalitet kan Blaupunkt ikke overtage noget ansvar for upåklagelig funktion. Hvis der skulle opstå problemer med selvbrændte CD'er, bør du skifte typen af CD-plader med hensyn til producent eller til en anden farve af CD-pladerne. De bedste resultater opnås med CD-plader med en spilletid på 74 minutter. CD'er (CD-RWs), der kan "overskrives", kan som regel ikke anvendes! Fare for ødelæggelse af CD-drevet! Single-CD'er med en diameter på 8 cm og CD'er med kontur (Shape-CDs) må ikke anvendes. For beskadigelser af CD-drevet på grund af uegnede CD'er overtages intet ansvar. Start af CD-drift, isætning af CD Når der ikke er nogen CD i drevet, tryk på -tasten 1. Betjeningsdelen åbnes. Skub CD'en med teksten opadvendt uden anvendelse af magt ind i drevet, indtil du møder modstand. CD'en trækkes automatisk ind i drevet. Når CD'en trækkes ind, må dette ikke hindres eller understøttes. Luk betjeningsdelen med et let tryk, indtil den mærkbart kommer i indgreb. CD-menuen vises, CD-afspilningen starter. Når der allerede er en CD i drevet, tryk på tasten CD <. 244

20 CD-menuen vises, afspilningen starter på det punkt, hvor den blev afbrudt. Fjernelse af CD Tryk på tasten 1. Betjeningsdelen åbnes fremadtil. Tryk på tasten på den åbne betjeningsdel. CD'en skubbes ud. Fjern forsigtigt CD'en. Hvis CD'en ikke fjernes inden for 30 sekunder, trækkes den ind i drevet igen. Valg af musiknumre Tryk så mange gange på en tast på piletastblokken 7, indtil nummeret på det ønskede musiknummer vises på displayet. Ved at trykke én gang på tasten eller 7 startes det aktuelle musiknummer igen. Hurtig søgning (hørbar) For en hurtig søgning tilbage hhv. fremad, tryk på en af tasterne eller / 7, indtil den hurtige søgning tilbage eller fremad starter. Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Tryk på softkey 4 med displayfunktionen "MIX". "MIX CD" vises et øjeblik på displayet. Det næste, tilfældigt valgte musiknummer spilles. Afbrydelse af MIX Tryk igen på softkey 4 med displayfunktionen "MIX". "MIX OFF" vises et øjeblik på displayet. CD-DRIFT Skanning af musiknumre (SCAN) Alle musiknumre på en CD kan skannes et øjeblik. Tryk på softkey 4 med displayfunktionen "SCA". På displayet vises "SCAN". Musiknumrene på CD'en skannes i opadstigende rækkefølge. Skanningstiden kan indstilles. Læs om indstillingen af skanningstid i afsnittet "Indstilling af skanningstid" i kapitel "Radiodrift". Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til musiknummer Tryk igen på softkey 4 med displayfunktionen "SCA". Det aktuelle musiknummer spilles videre. Gentagelse af musiknumre (REPEAT) Tryk på softkey 4 med displayfunktionen "RPT". Musiknummeret gentages, indtil RPT inaktiveres. Afbrydelse af REPEAT Tryk igen på softkey 4 med displayfunktionen "RPT". Afspilningen fortsættes normalt. Skift af displayvisning Du kan vælge mellem forskellige displayvisninger under CD-drift: Visning af musiknummer og klokkeslæt. Visning af musiknummer og spilletid. For at skifte mellem de forskellige displayvisninger, tryk så mange gange på tasten DIS :, indtil de ønskede informationer vises på displayet. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 245

21 CD-DRIFT Trafikmeldinger i løbet af CD-drift Når du vil modtage trafikmeldinger i løbet af CD-drift, tryk på softkey 4 med displayfunktionen "TA". Trafikradio-førsteret er aktiveret, når TA vises inverst på displayet. Læs hertil kapitel "Trafikradio". MP3-drift MP3-DRIFT Med Los Angeles MP71 kun du også afspille CD-Rs med MP3-musikdata. MP3 er en metode, der er blevet udviklet af Fraunhofer-instituttet, til komprimering af CDlyddata. Komprimeringen muliggør en reducering af datamængden, så den kun fylder ca. 10% af det oprindelige uden hørbar forringelse af kvaliteten (ved en bithastighed på 128 Kbit/s). Hvis der ved koderingen af CDlyddata til MP3 anvendes lavere bithastigheder, er mindre filer mulige, men dog kun med forringelse af kvaliteten. Forberedelse af MP3-CD Gennem kombinationen af CD-brænder, CDbrændersoftware og CD-plade kan der opstå problemer med hensyn til CD'ernes afspilningsevne. Hvis der skulle opstå problemer med selvbrændte CD'er, bør du skifte typen af CD-plader med hensyn til producent eller til en anden farve af CD-pladerne. De bedste resultater opnås med CD-plader med en spilletid på 74 minutter. CD'ens format skal svare til ISO 9660 level 1 eller level 2. Alle andre formater kan ikke afspilles upåklageligt. Undgå multisessioner. Hvis du skriver flere end en session på CD'en, registreres kun den første session. For at undgå en lang tilgangstid, bør du indrette max. 20 biblioteker (directories) på en MP3-CD til anvendelse med Los Angeles MP71. Højest 127 biblioteker er teknisk mulige. Disse biblioteker kan vælges enkeltvis med Los Angeles MP71. I hvert bibliotek kan der være op til 254 enkelte musiknumre (tracks) og underbiblioteker, der kan vælges enkeltvis. Biblioteket må højest indeholde 8 niveauer. 246

22 Ill. 1 Ill. 2 D01 D02 D03 T001 T002 T003 T004 T005 D05 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 D04 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 T008 T009 T010 T011 D01 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 T008 T009 T010 T011 Da der med bestemt brændersoftware kan forekomme uoverensstemmelser i nummereringen, bør du enten kun optage underbibilioteker med musiknumre (ill. 1) eller kun musiknumre (ill. 2) i hovedbiblioteket. Hvert bibliotek kan navngives med PC'en. Bibliotekets navn kan vises på displayet af Los Angeles MP71. Foretag navngivningen af bibliotekerne og musiknumre svarende til CD-brændersoftwaren. Henvisninger hertil fremgår af softwarevejledningen. Ved navngivningen af biblioteker og musiknumre bør æ, ø, å og specialtegn ikke anvendes. Hvis du sætter pris på en korrekt rækkefølge af dine filer, skal du anvende brændersoftware, som sorterer filerne i alfanumerisk rækkefølge. MP3-DRIFT Hvis din software ikke har denne funktion, kan du sortere filerne manuelt. Hertil skal du indsætte et nummer, f.eks. "001", "002" osv., foran hvert filnavn. Herved skal de førende nuller også indtastes. Hvert musiknummer kan forsynes med et navn (ID-tag). Musiknumrets navn kan ligeledes vises på displayet. Ved fremstillingen (kodering) af MP3-filer af lydfiler bør der anvendes bithastigheder op til max. 256 kb/sek. Til anvendelse af MP3-filer i Los Angeles MP71 skal MP3-filerne have endelsen ".MP3". For at sikre en fejlfri afspilning, forsøg ikke at forsyne og afspille andre filer end MP3-filer med endelsen ".MP3"! anvend ingen "blandede" CD'er med ikke-mp3-data og -MP3-musiknumre. anvend ingen Mix-Mode-CD'er med musiknumre og MP3-numre. Start af MP3-drift MP3-drift startes lige som den normale CDdrift. Læs hertil afsnittet "Start af CD-drift/Isætning af CD" i kapitel "CD-drift". Valg af bibliotek For at undgå en lang tilgangstid, bør du højest anvende 20 biblioteker. For at skifte til et andet bibliotek i opad- eller nedadgående retning, tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil det ønskede biblioteks nummer vises bag "D" på displayet. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 247

23 MP3-DRIFT Alle biblioteker, der ikke indeholder MP3-filer, overspringes automatisk. Hvis du f.eks. hører musiknumre fra biblioteket D01 og vælger det næste bibliotek med tasten 7, overspringes biblioteket D02 og D03 afspilles. Visningen på displayet skifter derefter automatisk fra "D02" til "D03". Valg af musiknumre For at skifte til et andet musiknummer i opadeller nedadgående retning i det aktuelle bibliotek, tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil det ønskede musiknummers nummer vises på displayet. Når tasten 7 trykkes én gang, startes det aktuelle musiknummer på ny. Hurtigvalg af musiknumre Med hurtigvalg af musiknumre kan du hurtigt vælge musiknumre i store biblioteker. Med hurtigvalg af musiknumre vælges musiknumrene i 10er-trin. For et hurtigvalg af musiknumre tilbage hhv. fremad, tryk på en af -tasterne 7, indtil hurtigvalg af musiknumre tilbage eller fremad starter. Hurtig søgning (hørbar) For en hurtig søgning tilbage hhv. fremad, tryk på en af tasterne / 7, indtil den hurtige søgning tilbage eller fremad starter. Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Tryk på softkey 4 med displayfunktionen "MIX". "MIX CD" vises kort på displayet. Det næste musiknummer der spilles, vælges tilfældigt. Afbrydelse af MIX Tryk igen på softkey 4 med displayfunktionen "MIX". "MIX OFF" vises et øjeblik på displayet og apparatet spiller track 1 i det aktuelle bibliotek. Skanning af musiknumre (SCAN) Alle musiknumre på en CD kan skannes et øjeblik. Tryk på softkey 4 med displayfunktionen "SCA". På displayet vises "SCAN". Alle musiknumre på CD'en spilles et øjeblik i opadstigende rækkefølge. Skanningstiden kan indstilles. Læs angående indstilling af skanningstiden afsnittet "Indstilling af skanningstid" i kapitel "Radiodrift". Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til musiknummer Tryk igen på softkey 4 med displayfunktionen "SCA". Det aktuelt skannede musiknummer spilles videre. 248

24 Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette biblioteker (REPEAT) Tryk på softkey 4 med displayfunktionen "RPT". På displayet vises "RPT TRCK" et øjeblik. For at afspille hele biblioteket gentagne gange, tryk igen på softkey 4 med displayfunktionen "RPT". På displayet vises "RPT DIR" et øjeblik. Afbrydelse af REPEAT For at afbryde gentagelsen af det aktuelle musiknummer hhv. det aktuelle bibliotek, tryk så mange gange på softkey 4 med displayfunktionen "RPT", indtil "RPT OFF" vises et øjeblik på displayet. Indstilling af displayvisning Der findes flere muligheder for at lade sig vise navnet på kunstneren, musiknumret, biblioteket og filen. Visning af bibliotekets navn og ID-TAG (kunstner- og musiknummernavn) For at lade sig vise navnet på biblioteket samt på kunstneren og musiknummeret, vælg "TAG ON" i menuen. Visning af bibliotekets navn og filnavn For at lade sig vise navnet på biblioteket og filen, vælg "TAG OFF" i menuen. Indstilling af TAG Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil "TAG ON" hhv. "TAG OFF" vises på displayet. Vælg mellem indstillingerne med tasterne 7. tryk på tasten OK 5 eller Indstilling af løbetekst MP3-DRIFT Du kan vælge, om visningen, som du har indstillet under "TAG ON/OFF", skal vises som løbetekst ("SCRL ON") eller kun en enkelt gang ("SCRL OFF") på displayet. Indstilling af SCROLL Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil "SCRL ON" hhv. "SCRL OFF" vises på displayet. Vælg mellem indstillingerne med tasterne 7. tryk på tasten OK 5 eller Når du har valgt "SCRL OFF", kan du lade dig vise løbeteksten en enkelt gang: Tryk hertil kort på tasten DIS :. Når du har valgt "SCRL ON", kan du lade dig vise nummeret af biblioteket og musiknummer et øjeblik. Tryk hertil kort på tasten DIS :. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 249

25 MULTI CD-DRIFT Multi CD-drift (option) Hvilke Multi CD-apparater du kan anvende med denne bilradio, erfarer du på side 231 i denne vejledning eller hos din Blaupunkt-forhandler. Henvisninger: Informationer om omgang med CD'er, isætning af CD'er og håndtering af Multi CD-apparatet fremgår af betjeningsvejledningen for Multi CD-apparatet. Start af Multi CD-drift Tryk på tasten CDC =. Multi CD-menuen vises, afspilningen starter på det punkt, hvor den blev afbrudt. Hvis magasinet er blevet fjernet fra Multi CD'en og sat i igen, begynder afspilningen med det første musiknummer på den første CD, som Multi CD'en registrerer. Valg af CD For at skifte opad eller nedad til en anden CD, tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil nummeret på den ønskede CD vises på displayet. Valg af musiknumre For at skifte opad eller nedad til et andet musiknummer på den aktuelle CD, tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil cifret for det ønskede musiknummer vises på displayet. Når tasten 7 trykkes én gang, startes det aktuelle musiknummer igen. Hurtig søgning (hørbar) For en hurtig søgning tilbage hhv. fremad, tryk så længe på en af tasterne / 7, indtil den hurtige søgning tilbage eller fremad starter. 250 Skift af displayvisning Du kan vælge mellem forskellige displayvisninger under Multi CD-drift: Visning af CD-nummer, musiknummer og klokkeslæt. Visning af CD-nummer, musiknummer og spilletid. For at skifte mellem de forskellige displayvisninger, tryk så mange gange på tasten DIS :, indtil de ønskede informationer vises på displayet. Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette CD'er (REPEAT) Tryk på softkey 4 med displayfunktionen "RPT". På displayet vises "RPT TRCK" et øjeblik. For at gentage hele CD'en, tryk igen på softkey 4 med displayfunktionen "RPT". På displayet vises "RPT DISC" et øjeblik. Afbrydelse af REPEAT For at afbryde gentagelsen af det aktuelle musiknummer hhv. den aktuelle CD, tryk så mange gange på softkey 4 med displayfunktionen "RPT", indtil "RPT OFF" vises et øjeblik på displayet. Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) For at afspille musiknumrene på den aktuelle CD i tilfældig rækkefølge, tryk på softkey 4 med displayfunktionen "MIX". På displayet vises "MIX CD" et øjeblik. For at spille alle musiknumrene på alle ilagte CD'er i tilfældig rækkefølge, tryk igen på softkey 4 med displayfunktionen "MIX". På displayet vises "MIX MAG" et øjeblik.

26 MULTI CD-DRIFT Ved CDC A 08 og IDC A 09 vælges alle CD'er og musiknumre i Multi CD-apparatet tilfældigt. Ved alle andre Multi CDapparater spilles først alle musiknumre på en CD i tilfældig rækkefølge, og derefter afspilles den næste CD i Multi CDapparatet. Afbrydelse af MIX Tryk så mange gange på softkey 4 med displayfunktionen "MIX", indtil "MIX OFF" vises et øjeblik. Skanning af alle musiknumre på alle CD'er (SCAN) For at skanne alle musiknumre et øjeblik på alle isatte CD'er i opadstigende rækkefølge, tryk på softkey 4 med displayfunktionen "SCA". På displayet vises "SCAN". Afbrydelse af SCAN For at afbryde skanningen, tryk igen på softkey 4 med displayfunktionen "SCA". Det aktuelt skannede musiknummer spilles videre. Skanningstiden kan indstilles. Læs hertil afsnittet "Indstilling af skanningstid" i kapitlet "Radiodrift". Klokkeslæt KLOKKESLÆT Indstilling af klokkeslæt Klokkeslættet kan indstilles automatisk via RDS-signalet. Hvis der ikke kan modtages nogen RDS-station eller hvis RDS-stationen, der lyttes til, ikke understøtter denne funktion, kan klokkeslættet også indstilles manuelt. Automatisk indstilling af klokkeslæt For at indstille klokkeslættet automatisk, tryk på tasten Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil "CLK MAN" vises på displayet. Når "CLK AUTO" vises, er den automatiske indstilling af klokkeslættet allerede aktiveret. Tryk på tasten 7, indtil "CLK AUTO" vises på displayet. Når "CLK AUTO" er valgt og der modtages en station med RDS-klokkeslætfunktion (RDS-CT), indstilles klokkeslættet automatisk. Manuel indstilling af klokkeslæt For at indstille klokkeslættet, tryk på tasten Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil "CLOCKSET" vises på displayet. Tryk på tasten eller 7. Klokkeslættet vises på displayet. Timerne blinker og kan indstilles. Indstil timerne med tasterne / 7. Når timerne er indstillet, tryk på tasten 7. Minutterne blinker. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 251

27 KLOKKESLÆT Indstil minutterne med tasterne / 7. Valg af 12- eller 24-timers mode Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil "24 H MODE" hhv. "12 H MODE" vises på displayet. Tryk på tasten eller 7 for at skifte moden. Permanent visning af klokkeslæt ved frakoblet bilradio og indkoblet tænding For at se på klokkeslættet, når bilradioen er koblet fra og tændingen er indkoblet, tryk på tasten Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil "CLK OFF" hhv. "CLK ON" vises på displayet. Tryk på tasten eller 7 for at skifte visningen mellem ON (tændt) eller OFF (slukket). Equalizer EQUALIZER Dette apparat har en parametrisk digital-equalizer. Parametrisk betyder i dette tilfælde, at der for hvert af de tre filtre individuelt kan hæves eller dæmpes ét frekvensområde (GAIN +8 til -8 db). Følgende filtre er til rådighed: LOW EQ Hz MID EQ Hz HIGH EQ Hz Disse filtre kan indstilles uden måleinstrumenter. Således kan klangbilleder i bilen påvirkes betydeligt. Indstillingshenvisninger Vi anbefaler at anvende en CD, som du kender. Inden indstilling af equalizeren skal indstillingerne for klang og lydstyrkeforhold stilles på nul og loudness inaktiveres. Læs hertil kapitlet "Klang- og lydstyrkeforhold". Lyt til en CD, kassette eller MiniDisc (alt efter bilradioens udførelse). Bestem klangen efter dine egne forestillinger. Læs derefter teksten under "Klangindtryk" i tabellen "Indstillingshjælp til equalizer". Indstil værdierne for equalizeren som beskrevet under "Foranstaltning". Tænd/sluk equalizer Tryk på tasten DEQ 6 for at tænde for equalizeren. "LOW EQ" vises på displayet. Tryk på tasten DEQ 6 for at slukke for equalizeren, indtil "DEQ OFF" vises et øjeblik. 252

28 Indstilling af equalizer Tryk på tasten DEQ 6. Vælg filteret "LOW EQ", "MID EQ" eller "HIGH EQ" med tasten eller 7. For at vælge frekvensen, tryk på tasten eller 7. Indstil niveauet med tasten eller 7. For at vælge det næste filter, tryk først på tasten OK 5 og derefter på tasten eller 7. Når alle indstillinger er færdige, tryk på tasten DEQ 6. Indstilling af filterets kvalitetsfaktor Tryk på tasten DEQ 6. Vælg indstillingerne for kvalitetsfaktoren for de enkelte filtre "LO-Q-FAC", "MI-Q- FAC" eller "HI-Q-FAC" med tasten eller 7. For at indstille filterkvaliteten, tryk på tasten eller 7. For at vælge det næste filter, tryk først på tasten OK 5, derefter tasten eller 7. Når du er færdig med alle indstillinger, tryk på tasten DEQ 6. Valg af klangforindstillinger (Preset) Der kan vælges klangforindstillinger til følgende musikretninger. ROCK DISCO JAZZ CLASSIC VOCAL EQUALIZER Indstillingerne for disse musikarter er allerede forprogrammerede. Tryk på tasten DEQ 6. Vælg "PRESET" med tasten eller 7. For at vælge forindstillingen af klangen, tryk på tasten eller 7. Tryk på tasten OK 5. Når du er færdig med alle indstillinger, tryk på tasten DEQ 6. Indstilling af niveaumåler Under indstillingen viser niveaumåleren (spektrometer) på displayet kortvarigt symbolsk lydstyrken, indstillingerne af klangen og equalizeren. Når ingen indstillinger foretages, viser spektrometret bilradioens udgangsniveau. Tænd/sluk spektrometer På displayet vises "MENU". Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil "PEAK ON" hhv. "PEAK OFF" vises på displayet. For at tænde hhv. slukke spektrometeret, tryk på tasten eller 7. tryk på tasten OK 5 eller tasten MENU 8. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 253

29 EQUALIZER Indstillingshjælp til equalizeren Klangindtryk/problem Basgengivelse for svag Uren bas Afspilning drøner Ubehageligt tryk på ørerne Klang for meget i forgrunden, aggressiv, ingen stereoeffekt Hul gengivelse For lidt transparens Ingen glans i instrumenterne Foranstaltning Hævning af bas med filter "LOW EQ" Frekvens: 50 til 100 Hz Niveau: +4 til +6 db Laveste midterlyde dæmpes med filter "LOW EQ", "MID EQ" Frekvens: 125 til 400 Hz Niveau: ca. -4 db Midterlyde dæmpes med filter: "MID EQ", "HIGH EQ" Frekvens: til Hz Niveau: -4 til -6 db Diskantområdet hæves med filter: "HIGH EQ" Frekvens: ca Hz Niveau: +2 til +4 db 254

30 EKSTERNE LYDKILDER Eksterne lydkilder I stedet for en Multi CD kan du også tilslutte en anden ekstern lydkilde via Line-udgangen. Sådanne kilder kan f.eks. være mobile CD-, MiniDisc- eller MP3-afspillere. I menuen skal AUX-indgangen være frikoblet. For at tilslutte en ekstern lydkilde, har du brug for et adapterkabel. Dette kabel kan du købe hos en Blaupunkt-forhandler. Tænd/sluk AUX-indgang Tryk så mange gange på tasten 7, indtil "AUX OFF" hhv. "AUX ON" vises på displayet. Når "AUX ON" vises, er indgangen allerede aktiveret. Tryk på tasten eller 7 for at tænde eller slukke for AUX. tryk på tasten OK 5 eller Når AUX-indgangen er aktiveret, kan den vælges med tasten CDC =. FORFORSTÆRKER/SUBOUT Forforstærker/SUBOUT Via bilradioens tilsvarende tilslutninger kan du tilslutte eksterne forforstærkere eller en Subwoofer. Vi anbefaler at anvende passende produkter fra Blaupunkt- eller Velocity-produktrækken. Startforsinkelse for ekstern forforstærker Du kan indstille en startforsinkelse for forstærkeren, der er tilsluttet Pre-amp Out-udgangen. Den maksimale forsinkelse er på 4 sekunder. Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil "AMP DLAY" vises på displayet. For at indstille startforsinkelsen, tryk på tasten eller 7 "DLAY OFF betyder ingen startforskinelse, "DELAY 1" til "DELAY 4" betyder startforsinkelsestiden i sekunder. tryk på tasten OK 5 eller DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS DANSK 255

31 TEKNISKE DATA Tekniske data (uddrag) Forstærker Udgangsydelse: 4 x 25 watt sinus i h.t. DIN ved 14,4 V 4 x 47 watt maks. power Tuner Bølgeområder: VHF (FM) : 87,5 108 MHz MB : khz FM - Frekvensrespons: Hz CD Frekvensrespons: Hz Garanti GARANTI Omfanget af garantien retter sig efter de lovlige bestemmelser i landet, hvor apparatet er købt. Hvis dit apparat skulle have mangler, kontakt din forhandler og fremvis kvitteringen. Når den lovlige garanti i dit land er på mindre end 12 måneder, yder Blaupunkt dog en 12 måneders producentgaranti. Undtaget fra denne garanti er skader på grund af slitage, usagkyndig brug eller industriel brug. For at anvende producentgarantien, som Blaupunkt yder, skal det fejlagtige apparat sendes sammen med kvitteringen til den centrale Blaupunkt-kundeservice i dit land. Den nærmeste adresse får du at vide på telefonhotline på bagsiden af denne vejledning. Blaupunkt forbeholder sig at yde udbedring eller erstatning. Pre-amp Out 4 kanaler: 4 V AUX-indgang Indgangsfølsomhed: 1,2 V / 10 kohm Ret til ændringer forbeholdes! 256

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning 2 Åbn her PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 2 1 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning. Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD San Francisco CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ITALIANO SVENSKA PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 14 13 12 11 10 9 8 7 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Betjeningsvejledning PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Los Angeles MP Toronto MP

Los Angeles MP Toronto MP Radio / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

San Francisco RDM 169

San Francisco RDM 169 Radio / CD San Francisco RDM 169 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 21 16 17 20 2 1 23 22 3 19 18 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion...

Læs mere

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 19 14 15 18 Option / tilbehør 2 1 21 20 3 17 16 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Fjernbetjening RC 08 (option)...

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning Radio / CD Viking TMC 148 Betjeningsvejledning Forklaring af de enkelte positionsnumre, se den korte oversigt 18 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning.

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning. DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD Woodstock DAB 53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS ITALIANO 16 SVENSKA

Læs mere

Casablanca CD

Casablanca CD Radio / CD Casablanca CD52 7 642 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Istanbul C

Istanbul C Radyo / Kasetçalar - Radio / Cassette Istanbul C73 7 643 815 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH TÜRKÇE 1 2

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning Radio / CD München RDM 126 Betjeningsvejledning 3 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Hvad du absolut bør læse... 9 Trafiksikkerhed... 9 Montering... 9 Telefon-Mute... 9

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Cleveland DJ A Cleveland DJ I

Cleveland DJ A Cleveland DJ I Radio / Cassette Cleveland DJ A Cleveland DJ I Betjeningsvejledning 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse...

Læs mere

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Betjeningsvejledning Oversigt over apparatet 170 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Oversigt over apparatet 1 Open-taste, åbner betjeningsdelen. 2 Volumenkontrol.

Læs mere

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem

Læs mere

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt 226 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13

Læs mere

MMC Driver. MMC-Driver 01. Betjeningsvejledning

MMC Driver. MMC-Driver 01. Betjeningsvejledning MMC Driver MMC-Driver 01 Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Alment... 99 Installation af system... 99 Systemforudsætninger... 99 Tilslutning af MMC-driver... 99 Tilpasning af BIOS... 100 Software-installation...

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

Lausanne RD 148 Nevada RD 148

Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Radio / CD Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Betjeningsvejledning 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Nyttig læsning... 9 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Heidelberg CD

Heidelberg CD Radio / CD Heidelberg CD52 7 642 280 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Sydney RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montering... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning Radiophone Antares T60 Betjeningsvejledning APPARATOVERSIGT 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 APPARATOVERSIGT 1 Volumenknap, tænd-/slukknap 2 SRC-tast, kildevalg mellem radio, Multi CD (hvis tilsluttet)

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TravelPilot DX-R4 / RNS4

TravelPilot DX-R4 / RNS4 TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R4 / RNS4 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt 222 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15

Læs mere

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 12 13 14 13 12 11 10 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Travel Entertainment Video unit TEV-501

Travel Entertainment Video unit TEV-501 VIDEO Travel Entertainment Video unit TEV-501 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna här Por

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Kingston MP47 7 647 603 310 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrucciones de manejo Instruções

Læs mere

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Radio / Kassette Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 Display Displayet har 3 visningsområder. Visningerne skifter

Læs mere

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning phone Helsinki RTM 127 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 7 (PAC) 8 9 10 18 17 16 15 14 13 12 11 1 11 Fjernbetjening RCT 07 (tilbehør) 15 16 4 3 2 Indholdsfortegnelse,

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Brugsanvisning.................................... 2 Vigtige informationer..............................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-420 4 (1-3) 4 (4-6) 3 9 2 16 17 18 15 21 20 19 14 10 1 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 7 6 12 RDS 8 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG

Læs mere

MP3-Player / DSP VDP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3-Player / DSP VDP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3-Player / DSP VDP 01-MP3 Betjeningsvejledning CODE CARD D Bitte die Code Card herausnehmen und sicher, keinesfalls im Fahrzeug, aufbewahren. GB Please take out the Code Card and keep it in a safe place

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Swing Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-381 BLUETOOTH 11 1 2 3 15 14 12 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 13 RDS 4 (1-6) FRONT AUX INDGANG Bluetooth Funktion til Mobiltelefon AFTAGELIGT

Læs mere

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. B E O S O U N D 9 0 0 0 1 BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst.

Læs mere

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning Radio / Kassette / Changer Pasadena DJ I Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør vide... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning...

Læs mere

Car Radio SD USB MP3 WMA

Car Radio SD USB MP3 WMA Car Radio SD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Brisbane SD48 7 648 000 310 Victoria SD48 7 648 001 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 29 CD-afspiller... 45 AUX-indgang... 51 USB-port... 53 Digital billedramme... 57 Navigation... 60 Talegenkendelse... 106 Telefon... 121

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ODA SURROUND 2 5.1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3311738

Din brugermanual BLAUPUNKT ODA SURROUND 2 5.1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3311738 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere