Kresten Cæsar Torp Supplerende materiale til Biokemibogen liv, funktion, molekyle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kresten Cæsar Torp Supplerende materiale til Biokemibogen liv, funktion, molekyle"

Transkript

1 BIOINFORMATIK Kresten Cæsar Torp Supplerende materiale til Biokemibogen liv, funktion, molekyle indhold DNA 2 Hvilke databaser skal man vælge? 2 Søgning på en nukleotidsekvens 2 Proteiner 4 Søgning på aminosyresekvenser 4 Søgning på proteiners 3-D-struktur 5 Søgning på baggrund af aminosyresekvens 5 Søgning på baggrund af navn, art el. lign. 5 Søgning på baggrund af PDB ID 5 Undersøgelse af proteinets tredimensionelle struktur 5 Søg videre 6 Proteiner fra kapitel 3 7 Proteiner fra kapitel 4 7 Proteiner fra kapitel 5 7 Proteiner fra kapitel 6 8 Proteiner fra kapitel 7 8 BIOINFORMATIK Supplerende materiale til Biokemibogen liv, funktion, molekyle Kresten Cæsar Torp og Nucleus Forlag ApS Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for aftalens begrænsninger.

2 DNA DNA s struktur og metoderne til sekventering af DNA er beskrevet i Biokemibogen side På side 51 opsummeres nogle af de vigtigste problemer man kan behandle vha. www-baserede databaser: Søge efter bestemte sekvenser eller gener. Sammenligne sekvenser af ønskede gener (alignment). Søge efter homologe sekvenser, dvs. sekvenser der går igen i gener fra forskellige arter. Søge efter hvor et bestemt gen kan klippes med bestemte enzymer. Søge på oversættelser af generne til protein. Her er en praktisk vejledning til hvordan man kan prøve nogle af disse funktioner af. Hvilke databaser skal man vælge? DNA-sekvenser ligger på tre primære databaser, EMBL (Europa), GenBank (USA) og DDJB (Japan), som opdateres dagligt. Her ud over findes der et antal særlige databaser som letter specielle former for søgning. Non-redundant (nr)-databaser er omfattende databaser som har den fordel at man kan undgå flere udgaver af samme resultat. De mindre databaser, fx expressed sequence tags (EST) har flere referencer og kommentarer til søgeresultatet. Fra databaserne er der adgang til forskellige søgeprogrammer og hjælpeværktøjer. Her starter vi på GenBank, Det kan være en god ide først at orientere sig på siden. Under fanerne for oven på siden er der adgang til forskellige databaser og søgeprogrammer der går på tværs af disse. Der er også adgang til artikelsamlinger som dog kræver registrering. Se fx på kromosomkortene som du finder under Entrez, Human Genome og Browse Genome. Tryk på kromosomerne og se om du kan finde gener du kender fra Biokemibogen. Søgning på en nukleotidsekvens Vi har en nukleotidsekvens: TTAATAATGTATTCCAGAGTGAAGCAGATATGTAGAGAAGATGGGCACACATATGTTGAAGTGAATGACTTAACTTTGAC ATTGTCAAATCATTTGTCATTTCATGCTGCTTCAGAGTCTCTGAAGTTTTTGAAGGATATTGGTGTGGTGACATATGAGA AGTCCTGTGTCTTCCCTTATGACCTTTACCATGCTGAAAGAGCCATGGCCTTTTCAATTTGTGACCTGATGAAGAAACCT CCTTGGCATTTATGTGTCGATGTCGTAAAGGTGCTTGCCTCTATTCACACCACAAAACCTGAGAATTCAAGCGATGATGC ATTGAATGAGAGCAAACCTGATGAATTAAGATTAGAAAATCCTGTGGATGTTGTGGACACACAGGACAATGGTGACCATA TTTGGACTAATGGTGAAAAT Hvor i det menneskelige genom hører den hjemme? For at finde ud af det laver vi en homologisøgning med søgeprogrammet BLAST (Basic Local Alignment Search Tool). Homologi, enslydende, refererer egentlig til en antagelse om at to gener er evolutionært beslægtede fordi de stammer fra beslægtede organismer. Her anvendes det dog om i hvor høj grad nukleotiderne i to sekvenser stemmer overens, slægtskab eller ej. 1. Vælg BLAST i menuen. Herfra vil der være forskellige muligheder for søgning. Man kan vælge hvilken art man ønsker at søge på, om man vil søge på nukleotidsekvenser, proteiner eller oversættelser mellem nukleotider og aminosyrer. Søg i det menneskelige genom ved at vælge human. 2. Sæt sekvensen ind i søgefeltet (Enter an accession). Kopier ovenstående sekvens og sæt den ind.

3 3. Herefter er der flere muligheder: a. Set subsequence: Her kan man udvælge dele af sekvensen for søgningen. b. Database: Her kan man vælge mellem forskellige databaser. I dette tilfælde vælges genome (all assemblies) hvorved søgningen sker i forskelllige sekventerede genomer. c. Program: Her vælger man om man vil sammenligne med andre nukleotidsekvenser, med proteinsekvenser som kan være resultat af oversættelse af nukleotidsekvensen eller med andre arters genom. Vælg megablast. d. Expect: Dette tal angiver sandsynligheden for at den fundne sekvens stemmer overens med den indtastede ved et tilfælde. 0,01 angiver således at det vil kunne forventes i 1 ud af 100 gange. Ofte sættes værdien til 10 i første søgning. Resultater med en højere sandsynlighed end den angivne vises ikke. e. Filter: Her kan man aktivere et filter som frasorterer visse sekvenser som går igen mange steder på genomet. f. Descriptions og alignments: Her vælger man antallet af korte beskrivelser og sekvenser man ønsker at se. De sorteres efter hvilke der passer bedst med den indtastede, så selvom der vises mange, vil de først viste være dem der passer bedst 4. Begin search bringer næste side frem hvor man kan foretage yderligere valg for at begrænse søgningen. Her kan man bl.a. med flueben i graphical overview få en farveindikation for hvor sekvensen passer bedst med de fundne (alignment score). 5. Tryk på view report og se resultatet. a. Øverst vises i hvilken database matchene er fundet. Ved søgning i genomer kan man med Genome View se placeringen af sekvensen i genomet. På hvilket kromosom befinder sekvensen sig? Vælger du Genome view kan du blive nødt til at søge igen fordi siden forældes. b. Herefter følger en grafisk gengivelse af hvor godt de fundne sekvenser matcher. Hvad viser farven? Passer de fundne sekvenser godt med den indtastede? c. Referencen nedenunder virker som et direkte link til den database hvor sekvensen er fundet. Under referencen er evt. beskrevet features, dvs. egenskaber, for denne del af genomet. Hvilket gen stammer denne sekvens fra? Slå navnet efter i Biokemibogen, og find ud af hvilken funktion det har i cellen. d. Herefter følger en direkte sammenligning af baserne mellem Query, den indtastede forespørgsel, og Sbjct, den tilbageleverede sekvens. Er der fuld overensstemmelse? Er der baser som ikke stemmer overens? (De angives ved at der ikke er streger imellem dem). 6. Prøv nu at gå tilbage og lav en ny søgning på en mindre del af sekvensen. Gå tilbage og vælg fx set subsequence til a. Hvor høj er alignmentscoren nu? Hvorfor kan man ikke have så stor tillid til resultatet når sekvensen bliver kortere? 7. For meget korte sekvenser skal man bruge andre søgeprogrammer. Prøv fx at sammenligne en sekvens på 30 nukleotider. 8. Lav mutationer i sekvensen. Byt baser ud, søg og se hvad der sker. Prøv også at indsætte eller fjerne baser. Hvordan gengives disse huller eller gaps? Hvad kalder man disse typer af mutationer? Se Biokemibogen side 61. Har andre arter gener for helikase der minder om vores? Gå tilbage til BLAST-startsiden, hvor du kan vælge at søge i andre arters genom. Ud over menneske, mus og rotte, anvendes arternes latinske navne. Vælg evt. søgeprogrammet blastn i stedet for megablast, idet det tager flere sekvenser med og reguler evt. på expect. Hvor finders tilsvarende sekvenser?

4 Proteiner Søgning på aminosyresekvenser Søgning på aminosyresekvenser kan også foretages vha. BLAST. I databaser som disse gengives aminosyrernes navne normalt med ét-bogstav-forkortelser, i stedet for de tre som er brugt i Biokemibogen, side 72: Aminosyre Forkortelser Alanin Ala A Arginin Arg R Asparagin Asn N Aspartat Asp D Cystein Cys C Glutamat Glu E Glutamin Gln Q Glycin Gly G Histidin His H Isoleucin Ile I Leucin Leu L Lysin Lys K Methionin Met M Phenylalanin Phe F Prolin Pro P Serin Ser S Threonin Thr T Tryptofan Trp W Tyrosin Tyr Y Valin Val V Hvor stammer følgende aminosyresekvens fra? TTSDVVVAGEFDQGSSSEKIQKLKIAKVFKNSKYNSLTINNDITLLKLSTAASFSQTV Har du allerede prøvet at søge på nukleotidsekvenser, kan du også her bruge Genbank på adressen www. ncbi.nlm.nih.gov. 1. Vælg BLAST i menuen. Vælg derefter protein blast under Basic BLAST 2. Aminosyresekvensen kopieres til søgefeltet. 3. I databasen kan man vælge mellem flere muligheder. Både pdb (Protein Data Bank) og Swissprot er databaser hvor proteinerne er godt annoterede, og det er let at arbejde videre med deres tredimensionelle strukturer. Vælg non-redundant protein sequences (nr). 4. Tryk BLAST og vurder resultatet. a. Først vises referencer til søgningen, og hvor mange sekvenser der er fundet. b. Dernæst vises med en farvekode hvor sandsynligt det er at de fundne sekvenser matcher den indtastede (Query). Sammenlign farverne med farveskalaen (alignment scores). Hvor godt stemmer de overens? c. Herefter følger referencer til databaser og artikler for de fundne sekvenser. Øverst vises de sekvenser der matcher bedst. Se de øverste titler igennem. Giver de et hint om hvilket protein der er tale om? Find proteinet i Biokemibogen. Hvad er det for et protein? d. Se listen over søgeresultater igennem. Hvilke arter kan du finde referencer til? Hvad fortæller det om proteinet at sekvenserne er forholdsvis ens? Sammenlign evt. afstanden mellem sekvenserne vha. distance tree of results. e. Søgningen finder også et andet protein, som du kan finde i Biokemibogen (se fx side 80-81). Er det overraskende at begge proteiner matcher sekvensen? Det kan alternativt være en god ide at søge i en database med mere fyldestgørende beskrivelser af proteinerne. Gå fx tilbage, indsæt sekvensen og vælg i stedet Protein Data Bank, pdb. Hvordan ser søgeresultaterne nu ud? Koden til venstre (fx pdb 1GCT A) er molekylets PDB ID. 1GCT kan således bruges til at søge videre på proteinets struktur, bl.a. på den følgende database.

5 Søgning på proteiners 3-D-struktur Nogle databaser indeholder lettilgængelig information om proteiners tredimensionelle struktur, både strukturer bestemt eksperimentelt og teoretisk beregnede modeller, se Biokemibogen side 78. Her bruger vi Orienter dig på hjemmesiden. Under General education og Educational resources er der fx gode animationer, posters, flash tutorials (vejledninger til databasen), vejledninger til at bygge fysiske modeller af proteinerne o.l. Udskriv fx posteren Molecular Machinery: A Tour of the Protein Data Bank og hæng den op i klasselokalet. Hvem kan forsyne flest af molekylerne med sidehenvisninger til bogen? Søgning på baggrund af aminosyresekvens I det følgende ser vi nærmere på et af bogens molekyler. 1. Vælg search. 2. Starter man med en aminosyresekvens, vælges sequence, og sekvensen kopiers til søgefeltet. Marker feltet use sequence. 3. Tryk search og vurder resultatet. Antallet af søgeresultater kan indsnævres ved at justere Expect-værdien (Her hedder den: E cut off) ned til fx Til venstre for hvert søgeresultat er en lille molekyltegning. Aktiveres linket kommer molekyltegningen frem i højre side. Under tegningen er der links til forskellige hjælpeprogrammer som kan bruges til at undersøge og arbejde videre med strukturen. Søgning på baggrund af navn, art el. lign. Da mange af molekylerne i databasen er modificerede i forbindelse med de forsøg de stammer fra, kan dette være vanskeligt. 1. Vælg search i venstre side Dette giver forskellige muligheder for søgninger. 2. Vælg advanced search. 3. Under Choose a query type vælges fx molecule name. 4. Skriv molekylets engelske navn i søgefeltet og tryk på evaluate subquery. Du kan nu se hvor mange resultater du får. 5. Vælg evt. at indsnævre søgningen ved at trykke på Vælg fx hvilken organisme, Source Organism du søger indenfor. 7. Tryk evaluate query. Du får nu de fundne molekyler. Søgning på baggrund af PDB ID De molekyler som indrapporteres til databasen forsynes med et PDB ID. Med PDB ID kan man søge på molekylet, dels i søgebjælken for oven på hjemmesiden, dels via de øvrige søgemuligheder. PDB ID for de vigtigste af Biokemibogens proteiner er gengivet i tabellen under Søg videre nedenfor. 1. Skriv fx PDB ID for Carboxypeptidase, 1M4L i søgefeltet. Tryk Site Search. 2. Hvilke oplysninger får man om proteinet? Undersøgelse af proteinets tredimensionelle struktur Under tegningen til højre er der links til forskellige hjælpeprogrammer som kan bruges til at undersøge og arbejde videre med strukturen. Vælg fx MBT ProteinWorkshop. Flere af programmerne kræver at java er installeret på computeren. Det kan downloades gratis her. 1. Drej molekylet med musen ved at holde venstre museknap nede, og trække i molekylet. Ved at holde shift nede samtidig, kan der zoomes ud og ind. Sammenlign med Biokemibogen figur 87. Identificer zink-ionen, den hydrofobe grube og lukkearmen. 2. Programmet giver mulighed for at fremhæve egenskaber ved molekylet, og ændre i det. a. Vælg shortcuts. Giv proteinet farve efter hvor hydrofobe aminosyrerne er (Hydrophobicity). Sammenlign med Biokemibogens s. 76. Er der også en tendens til at hydrofobe aminosyrer vender indad og hydrofile vender udad på dette molekyle? Hvad betyder det for molekylet? Er den hydrofobe grube hydrofob? b. Farvelæg på baggrund af sekundærstruktur (Conformation Type). Hvor mange helix er og foldeblade, strands, kan du tælle? 3. Hvor sidder de tre aktive aminosyrer i det aktive område? a. Vælg Tools og Colors.

6 b. Vælg Ribbons. Dette giver mulighed for at ændre farverne på enkelte aminosyrer og større afsnit. c. Marker farvefeltet, og vælg en markant aktiv farve fra farveskemaet. d. Marker herefter de aktive aminosyrer, 145 arg, 248 tyr og 270 glu. Åben først A-kæden, Chain A ved at trykke på +. Herved bliver de enkelte aminosyrer synlige. Derefter markeres de udvalgte aminosyrer. 4. De pågældende aminosyrers radikaler kan tilsvarende gøres synlige. a. Vælg Tools og Visibility. b. Marker Atoms and Bonds. c. Åben A-kæden som før, og marker aminosyrerne. Hvordan sidder de tre aminosyrers radikaler i forhold til hinanden? hvad er biokemi? Find tilsvarende forstadiet til carboxypeptidase, Procarboxypeptidase, 1AYE. Sammenlign de to molekylers tredimensionelle struktur. 1. Hvad er der sket ved aktiveringen af molekylet? 2. Hvilken type enzym skal der bruges for at aktivere enzymet på den måde? Hvilken type binding skal det kunne spalte? Sammenlign med Biokemibogen side 89. Søg videre Andre af Biokemibogen s proteiner kan tilsvarende findes vha. deres PDB ID og undersøges nærmere. Suppler bogens informationer med oplysninger om molekylet fra andre kilder, fx ved en Google-søgning. Du kan finde molekylernes engelske stavemåde i bogens stikordsregister. Forklar hvordan molekylet virker for klassen. Gengiv molekylets vinkel, farver osv., på den måde der bedst viser de vigtige pointer. Brug ideerne ovenfor. Flere af molekylerne er symmetriske idet de består af flere ens underenheder. Ved flere af modellerne kan man skifte mellem hele komplekset og underenheden, den asymmetriske enhed. Nogle filer er store og kræver lidt tålmodighed.

7 Proteiner fra kapitel 3 DNA-polymerase I enzymkomplekset består af mange underenheder. Her ses den DNA-bindende del. Side i Biokemibogen PDB ID 45 1D8Y RNA-polymerase med en DNA-streng der deles. 54 1I6H RISC s binding til dsrna 69 1ytu Proteiner fra kapitel 4 Insulin 74 IB2F Hæmoglobin /Hemoglobin A3N Kymotrypsin /Chymotrypsin GCT Kymotrypsinogen /Chymotrypsinogen 89 1CHG Elastase (her med bundet kulhydrat). Sammenlign med de øvrige proteaser i Biokemibogen, særlig kymotrypsin og trypsin. Marker evt. den ladede asp 189 i gruben. Er denne grube hydrofob? Trypsin. Sammenlign med kymotrypsin og elastase. Marker evt. val 190 og val 216 som fylder op i den hydrofobe grube. Pepsin. Pepsin afsondres i maven og virker ikke i tolvfingertarmen hvor de øvrige proteaser tilsættes føden. Hvorfor kan vi ikke bruge det samme enzym begge steder? Læs evt. mere side eller i en fysiologibog BOF PTP 87 3PSG P-loop ATP-ase I6I og 1I5S Myosin (kan du finde P-loop ATP-asen?) 90, DFL Aktin-figuren viser en af monomererne, underenhederne i aktinfilamentet. Sammenlign med gengivelsen i bogen. 90, ATN Kinesin 94 1I6I K + -kanal K4C Na + /K + -pumpe SV4 ABC-transporter /ATP Binding Casette-protein. Modellen viser Casettedelen, hvor ATP bindes og spaltes. Sammenlign med P-loop ATP-asen s Antistof. Identificer de lette og tunge kæder, de konstante og de variable dele. Hvor er det præcist at antigenet bindes? Sammenlign med figuren i bogen. Proteiner fra kapitel F3O 102 1IGT Fotosystem I 115 1JBO Fotosystem II 114 1S5L Cytokromer er oxidoreduktaser, dvs. enzymer som kan optage og afgive elektroner, de reduceres og oxideres. De indeholder oftest hæm-gruppen som en prostetisk gruppe. Her følger henvisninger for cytokrom bf fra kloroplasternes og elektrontransportkædens enzymkompleks III og IV (cytokrom bc og cytokrom c-oxidase). Sammenlign deres funktioner vha. Biokemibogen side 115 og 128.

8 Cytokrom bf /cytochrome bf er et kompleks bestående bl.a. af tre cytokromer, af cytokrom b-typen og cytokrom f, som er et c-type kromosom. Her er cytokrom f. Bemærk hæm-gruppen, som optræder i alle cytokromerne. Cytokrom bc. Elektrontransportkædens enzymkompleks III, minder i opbygning om cytokrom bf, og består ligeledes af to asymmetriske enheder. Filen viser en asymmetrisk enhed. Farvelæg den efter polaritet (shortcuts og hydrophobicity). Molekylet er indlejret i mitokondriemembranen ved at midterafsnittet består af hydrofobe helixer som når gennem membranen. Passer det med farverne? Forklar princippet ud fra cellemembranens opbygning. Sammenlign med andre proteiner i cellemembranen, som optræder i Biokemibogen. Cytokrom c-oxidase, elektrontransportkædens enzymkompleks IV. Orienter dig i forhold til de parallelle helixer, som er indlejret i membranen. Elektroner overføres mellem kompleks III og IV af Cytokrom c, som kan bindes i gruben dannet af parallelle β-foldeblade. Cytokrom c. Molekylets struktur er stort set ens i alle organismer som respirerer CTM BCC 128 2OCC 128 3CYT Nitratreduktase 135 1R27 Proteiner fra kapitel 6 Nitrogenase består af to dele, reduktasen og nitrogenasen. Reduktasen. Find det kubiske Fe-S-kompleks. Her binder molekylet elektroner. Find også ATP-bindingsstederne. Disse bindingssteder er specialiserede P-loop ATP-aser. Når de spaltes ændrer reduktasen facon, FeS-komplekset bevæges ned til nitrogenasen og afleverer elektronerne. Processen er altså energikrævende. Nitrogenasen. Find cofaktoren i det aktive område, et kompleks som består af ni sulfider bundet til seks omkringliggende cystein-aminosyrer, syv jernatomer og et molybdænatom. Det er her N 2 modtager elektroner og reduceres. Leghæmoglobin. Identificer hæmgruppen, og sammenlign molekylet med myoglobin og hæmoglobin N2C 1M1N 154 1BIN Proteiner fra kapitel 7 Fosforylase a og b. Identificer de to asymmetriske enheder og ATP s bindingssteder. Sammenlign med bogens figur. Hvilke forskelle er der på de to former. Hvad er der sket med ATP? HGH /human growth hormone /somatotropin. Sammenlign med figur 209, side 185 i Biokemibogen GPA og 1NOJ 185 1HGU

Protein identifikation ved hjælp af Matrix- Assisted Laser Desorption Masse Spektrometri (MALDI-MS).

Protein identifikation ved hjælp af Matrix- Assisted Laser Desorption Masse Spektrometri (MALDI-MS). Teori til elevforløb på Institut for Biokemi og Molekylærbiologi på Syddansk Universitet: Protein identifikation ved hjælp af Matrix- Assisted Laser Desorption Masse Spektrometri (MALDI-MS). Peter Windfeldt

Læs mere

27611 Eksamen Sommer 2007

27611 Eksamen Sommer 2007 - Side 1 af 10-27611 Eksamen Sommer 2007 Dette sæt indeholder 4 opgaver. En online version af opgavesættet vil være tilgængeligt fra kursets lektionsplan, under selve eksamen (25. Maj 2007 klokken 9:00

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Webdesign med WordPress 3

Webdesign med WordPress 3 Webdesign med WordPress 3 Til webdesign har jeg valgt at bruge det gratis program WordPress i stedet for Microsofts programmer. WordPress er lettere at bruge, og samtidig er det lettere at lave flotte

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Konjugering af Alexa Fluor 488 til Insulin

Konjugering af Alexa Fluor 488 til Insulin Konjugering af Alexa Fluor 488 til Insulin Modul 2 Projekt i Kemi Institut for Natur, Systemer og Modeller Roskilde Universitetscenter Juni 2007 Skrevet af: Simon Hockenhull Vejleder: Søren Hvidt Abstract

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Søgning i patentlitteraturen

Søgning i patentlitteraturen Søgning i patentlitteraturen Espacenet Espacenet er en international patentdatabase, der indeholder informationer om 50 mio. patentskrifter og litteraturreferencer helt tilbage til 1920. Vil du vide mere

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

TYPO3 bruger kursus. Sdr. Felding byportal. 2009 Typovizion (www.typovizion.com)

TYPO3 bruger kursus. Sdr. Felding byportal. 2009 Typovizion (www.typovizion.com) TYPO3 bruger kursus Sdr. Felding byportal 2009 Typovizion (www.typovizion.com) TYPO3 bruger kursus Sdr. Felding byportal 2009 Lars Jørgen Hansen, Typovizion Indhold 1 Til kursisten...1 2 Dagsplan...2 3

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Brug internettet optimalt

Brug internettet optimalt 38,- Søg rigtigt og du skal finde Brug internettet optimalt * Find breve i en nyhedsgruppe * Hent programmer * Din egen bibliotekar * Find en e-mail adresse * Design din egen hjemmeside * Postlister, radio

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Hjemmesidehåndbog. for Norddjurs Kommune

Hjemmesidehåndbog. for Norddjurs Kommune Hjemmesidehåndbog for Norddjurs Kommune I denne vejledning kan du læse om, hvordan du skriver til nettet. Det er en vejledning i at lægge indhold på Norddjurs Kommunes hjemmesider, så brugerne kan læse

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere