Copenhagen Jazz Festival Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse"

Transkript

1 Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004

2 Indhold 1. Sammenfatning Baggrund for analysen Hvorfor undersøge jazzfestivalen? Publikumsundersøgelse på spillestederne Hvor mange deltog egentlig? Resultater af undersøgelsen på spillestederne Kort om publikumsundersøgelsens størrelse og sammensætning Mange kom til København udelukkende for jazzen Koncertgæsterne var mere end tilfredse med jazzfestivalen Stort forhåndskendskab til festivalen og gæsterne kommer igen Hvordan overnattede de tilrejsende koncertgæster? Hvordan var de tilrejsende gæsters forbrug? Festivalens omfang og økonomiske betydning Tilskuere og turister Overnatninger Omsætning Bag undersøgelsen Bilagstabeller Interview i stikprøven fordelt på spillested og land Interview i stikprøven fordelt på køn og land Interview i stikprøven fordelt på land/område Tilrejsende i stikprøven fordelt på land og formål med besøg Tilfredshed fordelt på tilfredshedsgrad og formål med besøg Tilfredshed fordelt efter land og formål med besøg Interview i stikprøven fordelt på antal besøg og formål med besøg Besøg fordelt efter land og formål med besøg Overnatningsform for tilrejsende fordelt på land og formål med besøg Kendskab til jazzfestival fordelt på land og formål med besøg Gruppeforbrug i Kbh. for alle tilrejsende fordelt på land og formål Gruppeforbrug i Kbh. for tilrejsende med overnatning fordelt på land og formål Gruppeforbrug i Kbh. for tilrejsende uden overnatning fordelt på land og formål Døgnforbrug i Kbh. for alle tilrejsende fordelt på land og formål Døgnforbrug i Kbh. for tilrejsende med overnatning fordelt på land og formål Døgnforbrug i Kbh. for tilrejsende uden overnatning fordelt på land og formål

3 1. Sammenfatning Copenhagen Jazz Festival 2004 trak godt tilskuere til mere end 700 koncerter rundt om i København. Hovedparten af koncertpublikum var lokale københavnere, men festivalen tiltrak også mange besøgende udefra. Næsten personer kom til København med det ene formål at besøge jazzfestivalen (jazzentusiasterne), mens mere end besøgte byen med jazzfestivalen som en medvirkende årsag. Mere end udenlandske turister besøgte København, helt eller delvist, pga. jazzfestivalen. Jazzfestivalen bidrog, helt eller delvist, med hotelovernatninger. Det svarer til ca. 1,5 pct. af de københavnske hotelovernatninger i juli. Udenlandske turister stod for hovedparten af disse hotelnætter. Hotel var den hyppigste overnatningsform blandt udenlandske gæster, mens de tilrejsende danske gæster i meget høj grad overnattede privat hos familie eller venner. Udlændinges forbrug i København var generelt højere end de tilrejsende danskeres. Det skyldtes primært et større forbrug på overnatning, men også udgifterne til jazzkoncerter og andet forbrug var højere. Jazzentusiasterne brugte generelt flere penge end de mindre jazzinteresserede. Udlændinge der udelukkende var i København pga. af jazzfestivalen brugte omkring kr. i døgnet pr. person, mens døgnforbruget for danske jazzentusiaster var omkring det halve. Turistomsætningen fra de tilrejsende gæster var på knap 28 mio. kr. i løbet af de 10 dage jazzfestivalen varede. Halvdelen kan tilskrives jazzfestivalen alene, fordi det var forbrug, der blev lagt af turister, der ellers ikke ville have været i byen. Koncertpublikum var generelt mere end tilfredse med de overværede koncerter. På en tilfredshedsskala fra 1-5 lå den gennemsnitlige tilfredshed på 4,2. Jazzfestivalen har et trofast publikum. Den gennemsnitlige danske jazzentusiast, der udelukkende var byen for jazzens skyld, besøgte festivalen for 7. gang. Også mange udenlandske turister har besøgt jazzfestivalen flere gange. For de norske og svenske jazzentusiaster var det i gennemsnit det 6. besøg. Dette er nogle af hovedresultaterne af en omfattende analyse af Copenhagen Jazz Festival 2004 foretaget af Danmarks Turistråd. Undersøgelsen blev gennemført i et samarbejde mellem Danmarks Turistråd og Copenhagen Jazz Festival sekretariatet (CJF). En publikumsundersøgelse med mere end 700 interview på spillestederne blev gennemført i perioden juli Desuden blev der foretaget en systematisk gennemgang af tilskuertal på alle festivalens koncerter. 3

4 2. Baggrund for analysen 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen? I starten af 2004 besluttede Danmarks Turistråd og CJF at gennemføre en analyse af årets jazzfestival i København. Analysen skulle måle festivalens publikumsmæssige størrelse og økonomiske omfang, set ud fra en event- og turismemæssig vinkel Publikumsundersøgelse på spillestederne I løbet af de 10 dage jazzfestivalen varede ( juli 2004), blev der gennemført mere end 700 interview på en række af de største og vigtigste spillesteder rundt om i København. Formålet med interviewundersøgelsen var at skaffe viden om publikum på to områder. - En kvalitativ del, der vedrørte publikums opfattelse af selve jazzfestivalen - En økonomisk del, der vedrørte forbrug mv. under opholdet i København. Denne analyse bygger på 711 interview foretaget på en række spillesteder - både gratiskoncerter og betalingsarrangementer. Undersøgelsen repræsenterer såvel indendørs- som udendørs koncerter. De centrale interviewsteder fremgår af bilag 6.1. Der blev i undersøgelsen sondret mellem lokale og tilrejsende koncertgæster. Lokale koncertgæster blev afgrænset som københavnere 1, mens tilrejsende var enten danskere (udenfor Storkøbenhavn), eller udlændinge. Tilrejsende koncertgæster blev interviewet mere i dybden end lokale, fordi analysen primært fokuserede på de tilrejsende gæster. Tilrejsende blev interviewet om både kvalitative og økonomiske temaer. Lokale blev kun udspurgt om den kvalitative del Hvor mange deltog egentlig? En del af analysen bestod i at vurdere festivalens størrelse målt i antal tilskuere og personer. Eftersom mange overværede flere koncerter, var antallet af personer mindre end det samlede tilskuertal. Tilskuertallet (det samlede publikum til koncerterne) blev beregnet på baggrund af en vurdering af publikum på hvert spillested, opdelt på hhv. lokale, tilrejsende danske og udenlandske. Antallet af tilrejsende personer blev beregnet v.hj.a. tilskuertal samt publikumsundersøgelsens oplysninger om antal koncertbesøg og rejsegruppestørrelse. 1 Lokale københavnere er personer med bopæl i Storkøbenhavn, dvs. Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune eller Københavns Amt. 4

5 Oversigt over undersøgelsen hovedbegreber. Type publikum til besøg i Kbh. Lokale Tilrejsende storkøbenhavnere danskere udlændinge Kun pga. jazzfestivalen Delvis pga. jazzfestivalen Ikke pga. jazzfestivalen 1. Jazzentusiaster 2. Mellemgruppe 3. Spontane jazzgæster Kvalitativ del Kvalitativ del Økonomisk del Direkte: + Indirekte: Turistomsætning i København = Samlet generelt turistomsætning Jazzentusiasters samlede forbrug Mellemgruppens samlede forbrug Spontane jazzgæsters forbrug til jazzkonce 5

6 3. Resultater af undersøgelsen på spillestederne 3.0 Kort om publikumsundersøgelsens størrelse og sammensætning I alt 711 interview kunne anvendes til analysen. Stikprøven fordelte sig således: 302 kvinder og 409 mænd 525 danskere og 186 udlændinge 394 lokale københavnere og 131 tilrejsende danskere Blandt de tilrejsende danskere kom 54 fra øvrige Sjælland, 52 fra Jylland, 24 fra Fyn, og 3 fra øvrige Danmark. Tabel 1. Fordeling af interview i publikumsundersøgelsen Land Kvinde Mand I alt Heraf tilrejsende Heraf lokale Danmark Norge Sverige USA Tyskland Andre lande I alt Mange kom til København udelukkende for jazzen For at vurdere festivalens attraktionskraft blev de 317 tilrejsende koncertgæster spurgt, i hvor høj grad deres besøg i København 2 skyldtes jazzfestivalen. På baggrund af undersøgelsen kunne koncertgæsterne opdeles i tre grupper. 1. Gæster, der udelukkende var i København pga. af jazzfestivalen, jazzentusiasterne. 2. Gæster, hvis ophold i København delvis var begrundet i jazzfestivalen. 3. Gæster, hvis ophold i København ikke havde noget med jazzfestivalen at gøre. Undersøgelsen viste, at knap 45 pct. af koncertgæsterne var i byen udelukkende pga. jazzen, og at næsten 75 pct. havde jazzfestivalen som helt eller delvist motiv bag besøget i København. For tilrejsende danske koncertgæster var andelen af jazzentusiaster meget høj, idet næsten 2/3 angav jazzfestivalen som årsag til besøget i byen. Blandt udlændinge var den tilsvarende andel ca. 1/3. Blandt de udenlandske koncertgæster var godt 1/3 spontane jazzgæster, dvs. de traf beslutningen om at høre jazz, efter at de var kommet til København. 2 Afgrænset som Storkøbenhavn, dvs. Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune eller Københavns Amt. 6

7 Figur 1. Jazzfestivalens attraktionskraft, alle tilrejsende (n=317) Tilrejsende koncertgæster i København Ikke pga. jazz 24,9% Ved ikke 0,9% Kun pga. jazz 44,8% Delvis pga. jazz 29,3% Figur 2. Jazzfestivalens attraktionskraft, danske tilrejsende (n=131) Tilrejsende danske koncertgæster i København Ikke pga. jazz 11,5% Ved ikke 0,8% Delvis pga. jazz 25,2% Kun pga. jazz 62,6% Figur 3. Jazzfestivalens attraktionskraft, udenlandske tilrejsende (n=186) Tilrejsende udenlandske koncertgæster i København Ikke pga. jazz 34,4% Ved ikke 1,1% Kun pga. jazz 32,3% Delvis pga. jazz 32,3% 7

8 3.2. Koncertgæsterne var mere end tilfredse med jazzfestivalen Publikums tilfredshed med jazzfestivalens koncerter blev undersøgt. I alt 680 koncertgæster, både tilrejsende og lokale, svarede på spørgsmålet om tilfredsheden. Det generelle billede i undersøgelsen viste, at gæsterne var mere end tilfredse med de jazzkoncerter, de havde hørt i løbet af festivalen. Den gennemsnitlige tilfredshed var 4,2 på en skala fra 1-5. Som det ses af figur 4, var tilfredshedsgraden hos jazzentusiasterne ganske høj blandt både tilrejsende danske og udenlandske gæster (hhv. 4,3 og 4,2). Undersøgelsen viste også, at de lokale københavneres erfaringer med festivalens koncerter var meget positiv. Figur 4. Tilfredshed med de overværede koncerter (n=680) Danskere I Kbh. kun pga. jazz I Kbh. uden jazz som årsag Udlændinge I Kbh. delvis pga. jazz Bor i Kbh. Anm.: 1= Meget utilfreds, 2=Utilfreds, 3=Neutral, 4=Tilfreds, 5=Meget tilfreds 3.3. Stort forhåndskendskab til festivalen og gæsterne kommer igen Publikumsundersøgelsen viste, at langt de fleste koncertgæster kendte jazzfestivalen på forhånd, og pegede på dette kendskab som den primære opmærksomhedskilde. Forhåndskendskabet til festivalen var, ikke overraskende, størst blandt danskere, men også en stor del af de udenlandske gæster kendte jazzfestivalen på forhånd (mere end 2/3 af de udenlandske jazzentusiaster ). Koncertgæsternes trofasthed overfor jazzfestivalen blev også undersøgt. Lokale københavnere var den gruppe, der havde besøgt jazzfestivalen flest gange - i gennemsnit 8,5 gange. Den danske jazzentusiast besøgte festivalen for 7. gang, mens den gennemsnitlige udenlandske jazzentusiast deltog i festivalen for mere end 4. gang. 8

9 Figur 5. Antal besøg på jazzfestivalen (n=691 ) Danmark I Kbh. kun pga. jazz I Kbh. uden jazz som årsag Udlændinge I Kbh. delvis pga. jazz Bor i Kbh Hvordan overnattede de tilrejsende koncertgæster? Publikumsundersøgelsen viste, at 85 pct. af de tilrejsende koncertgæster overnattede i København. Resten var enten én-dagsturister, eller overnattede andre steder i landet. I alt 266 tilrejsende koncertgæster svarede på spørgsmålet om, hvor de overnattede under opholdet i København. Heraf var 95 danskere og 171 udlændinge. En stor del, knap ¾, af de tilrejsende overnattende danskere boede privat hos familie eller venner. Knap ¼ overnattede på hotel, vandrerhjem, campingplads eller i lejet hus eller lejlighed. Fordelingen på de tre typer koncertgæster fremgår af figur 6. Blandt de udenlandske gæster var hotel den hyppigste overnatningsform. Godt halvdelen af udlændingene overnattede på hotel, jf. figur 7. Figur 6. Tilrejsende danskeres overnatningsformer (n=95 ) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kun Jazz Delvis Jazz Ikke Jazz Hotel Vandrerhjem Lejet hus/lejlighed Camping Familie/venner Andet Anm.: Visse overnatningsformer bygger på få interview. 9

10 Figur 7. Tilrejsende udlændinges overnatningsformer (n=171 ) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kun Jazz Delvis Jazz Ikke Jazz Hotel Vandrerhjem Lejet hus/lejlighed Camping Familie/venner Andet Anm.: Visse overnatningsformer bygger på få interview Hvordan var de tilrejsende gæsters forbrug? I alt 314 tilrejsende koncertgæster svarede, at de brugte penge i København under opholdet. Undersøgelsen pegede på betydelig variation i forbruget mellem de forskellige publikumstyper. Figur 8 og 9 viser rejsegruppeforbruget - dvs. rejsegruppens samlede forbrug under hele opholdet i København 3. Figurerne viser, at jazzentusiasterne generelt brugte flere penge end de mindre jazzinteresserede. Ikke overraskende brugte jazzentusiasterne flere penge på koncerter, men også udgifterne til overnatning og andet forbrug var typisk højere. Udlændinges forbrug var generelt højere end de tilrejsende danskeres. Det skyldtes primært et væsentligt større forbrug på overnatning, men også udgifterne til jazzkoncerter og andet forbrug var højere. Udlændinge der udelukkende var i København pga. af jazzfestivalen, jazzentusiasterne, brugte i gennemsnit knap kr. under opholdet pr. rejsegruppe. Det svarer til et døgnforbrug 4 på godt kr. pr. person i rejsegruppen. Danskere, der udelukkende var i København pga. af jazzfestivalen, brugte i gennemsnit næsten kr. pr. rejsegruppe. Døgnforbruget var knap 450 kr. Til sammenligning 5 bruger den gennemsnitlige udenlandske krydstogtturist omkring 900 kr. i døgnet, og hotelturisten knap kr. Døgnforbruget for danske turister i København er omkring 700 kr. Ser man isoleret på danske turister, der besøger familie eller venner i København er gennemsnitsforbruget på ca. 400 kr. 3 Rejsegruppens forbrug inkluderer alle uanset om alle i rejsegruppen har overværet koncerter eller ej. 4 Døgnforbrug er forbrug pr. person pr. døgn uanset om personen har overværet koncerter eller blot rejser i samme (personlige/økonomiske) rejsegruppe som en koncertgæst. 5 Sammenligning baseret på gennemsnitligt døgnforbrug fra Danmarks Turistråds generelle turistundersøgelser (TØBBE). 10

11 Figur 8. Tilrejsende udlændinges forbrug i København under hele opholdet (n=184) Kun Jazz Delvis Jazz Ikke Jazz Overnatningsudgift Jazzudgift Udgifter til andet Figur 9. Tilrejsende danskeres forbrug i København under hele opholdet (n=130) Kun Jazz Delvis Jazz Ikke Jazz Overnatningsudgift Jazzudgift Udgifter til andet Hovedparten af de tilrejsende overnattede i København. Overnattende gæsters døgnforbrug var gennemgående højere end de ikke-overnattende gæsters. Tabel viser døgnforbruget for kernegruppen af jazzentusiaster. Tabel 2. Tilrejsende jazzentusiasters døgnforbrug (n=142) Kr. Overnattende Ikke-overnattende Alle Danskere Udlændinge Anm.: Forbrug for ikke-overnattende udlændige bygger på få (7) interview. For de danske gæster svarede overnatningsudgiften stort set til hele forskellen mellem de overnattendes og de ikke-overnattendes døgnforbrug. Forbruget på øvrige forbrugskomponenter var næsten identisk. For udlændinge var forskellen mindre, idet ikke-overnattende gæster generelt havde et højere døgnforbrug til andet forbrug. 11

12 4. Festivalens omfang og økonomiske betydning Publikumsundersøgelsen gav et billede af de tilrejsende koncertgæsters adfærd i København, deres opfattelse af jazzfestivalen osv. Et andet vigtigt formål med undersøgelsen var at tilvejebringe information, der kunne muliggøre en vurdering af festivalens publikumsmæssige størrelse og økonomiske omfang. Resultaterne af publikumsundersøgelsen blev derfor kombineret med det estimerede antal tilrejsende personer Tilskuere og turister Copenhagen Jazz Festival anslås at have haft omkring tilskuere til de godt 700 koncerter rundt om i byen. Vurderingen bygger tilskuertal pr. koncert for samtlige spillesteder, samt et skøn over fordelingen mellem lokale og tilrejsende tilskuere på spillestederne 7. Hovedparten af tilskuerne var lokale, men der var ikke desto mindre tilrejsende tilskuere til koncerterne, jf. tabel 3. Tabel 3. Tilskuere til koncerter i løbet af Copenhagen Jazz Festival 2004 Koncerter Tilskuere Lokale Tilrejsende danske Tilrejsende udenlandske I alt % 21% 14% 100% På baggrund af interviewundersøgelsen anslås det, at de tilrejsende tilskuere svarede til tilrejsende personer/turister, jf. tabel 4. Af dem var i København udelukkende pga. jazzfestivalen, mens var i byen delvis pga. af jazzen. Jazzfestivalen tiltrak, helt eller delvist, mere end udenlandske turister. Hovedparten af de tilrejsende ( personer), ville dog have været i byen under alle omstændigheder. Tabel 4. Tilrejsende personer/turister Kun Jazz Delvis Jazz Ikke Jazz I alt Danske Udenlandske I alt Tilrejsende personer, der overværede mindst én koncert, eller var i rejsegruppe med en koncertgæst Antallet af turister blev beregnet ud fra tilskuertallet og publikumsundersøgelsens oplysninger om, hvor mange koncerter en tilrejsende koncertgæst i gennemsnit 8 overværede i løbet af festivalen samt den gennemsnitlige rejsegruppestørrelse. 6 Stikprøven blev opregnet og vægtet med totalpopulationen. 7 Vurderingen bygger dels på en grundig rundspørge på spillesteder, der var en del af det officielle program dvs. både betalings- og gratis koncertsteder. Dels bygger den på et estimat over tilskuere ved spillesteder med gratis koncerter som f.eks. i Kongens Have. 8 Gennemsnit beregnet for hvert spillested opdelt på nationalitet og årsag. Spillesteder dækket af stikprøven fremgår af bilagstabel

13 4.2. Overnatninger De tilrejsende havde i alt overnatninger i København, svarende til 2,6 overnatning pr. turist. Til sammenligning havde en gennemsnitlig hotelgæst på ferie i København typisk 2,9 overnatninger. Lokale københavneres eventuelle overnatninger i København udenfor eget hjem indgår ikke. Af de overnatninger kunne knap nætter helt tilskrives jazzfestivalen, og yderligere godt overnatninger skyldtes delvis jazzfestivalen. Figur 10 og 11 viser antallet overnatninger på hoteller, campingpladser, vandrerhjem og i lejet hus eller lejlighed. Kernegruppen af jazzentusiaster skabte knap hotelovernatninger, hvoraf de fleste var udenlandske. Gæster med jazz som delvis årsag havde overnatninger. I alt havde disse to grupper knap overnatninger, svarende til 1,5 pct. af hotelovernatningerne på de københavnske hoteller i juli. Figur 10. Tilrejsendes overnatninger i København, årsag kun jazz (n=55). Overnatninger i København afledt af jazzfestivalen (ex. privat overnatning) Camping Hotel Vandrerhjem Lejet hus/lejlighed Danskere Udlændinge Anm.: Visse overnatningsformer bygger på få interview. Figur 11. Tilrejsendes overnatninger i København, årsag delvis jazz (n=45). Overnatninger i København delvis afledt af jazzfestivalen (ex. privat overnatning) Camping Hotel Vandrerhjem Lejet hus/lejlighed Danskere Udlændinge Anm.: Visse overnatningsformer bygger på få interview. 13

14 4.3. Omsætning Turistomsætning i forbindelse med Copenhagen Jazz Festival var på 27,8 mio. kr. Omsætningen afspejler de tilrejsende gæsters samlede forbrug i København i løbet af de 10 dage, festivalen varede. En del af denne omsætning kunne direkte tilskrives jazzfestivalen - den direkte turistomsætning. Direkte turistomsætning: Det forbrug, der blev lagt i København af tilrejsende gæster, som udelukkende besøgte byen pga. jazzfestivalen. Jazzfestivalens direkte turistomsætning var på godt 13,7 mio. kr. Heraf lagde de tilrejsende danske turister 7,0 mio., mens udenlandske turister lagde 6,7 mio. Hertil kom omsætning som delvis kunne henføres til jazzfestivalen, den indirekte omsætning. Indirekte omsætning: Det forbrug, der blev lagt af tilrejsende, der var i byen delvis pga. jazzfestivalen + jazzforbruget for de tilrejsende, der ikke var i København pga. jazzen. Den indirekte turistomsætning var på 14 mio. kr. Figur 12 viser den direkte samt den generelle omsætning (= direkte + indirekte) skabt af hhv. danske og udenlandske turister. Figur 12. Turistomsætning i forbindelse med Copenhagen Jazz Festival, mio. kr Direkte Generel Danskere Udlændinge 14

15 Den generelle turistomsætning afdækker kun en del af økonomien omkring Copenhagen Jazz Festival, nemlig den del der blev skabt af tilrejsende med festivalen som helt eller delvist formål for besøget. Analysen indeholder ikke lokale københavneres forbrug. Omsætningen fra de tilrejsende musikere og andre aktører 9 indgår heller ikke. Desuden indgår alene jazzudgiften for personer, der har overværet koncerter, men ikke har angivet jazzfestivalen som årsag til besøget i København. Figur 13 viser, hvordan den direkte turistomsætning var fordelt på udgiftsformer for hhv. danskere og udlændinge. Turistomsætningen på overnatninger gav 3,9 mio., heraf 2,9 fra udlændinge. Turistomsætningen til jazzkoncerter gav 3 mio., heraf 1 fra udlændinge. Anden omsætning gav 6,9 mio., heraf 2,8 fra udlændinge. Figur 13. Direkte turistomsætning i forbindelse med Copenhagen Jazz Festival Overnatning Jazz Andet Danskere Udlændinge 9 Det vurderes, at denne gruppe repræsenterer et par hundrede overnatninger. 15

16 5. Bag undersøgelsen Undersøgelsen af Copenhagen Jazz festival er gennemført i et samarbejde mellem CJF og Danmarks Turistråd. For yderligere information om Copenhagen Jazz Festival og undersøgelsen: Generelt om Copenhagen Jazz Festival Signe Lopdrup, Festivalleder, Copenhagen Jazz Festival Telefon: Nytorv København K Om publikumsundersøgelsen på spillestederne Anna Jacobsen, Projektansat Copenhagen Jazz Festival Telefon: Nytorv København K Generelt om events Lars Blicher-Hansen, Eventturismechef Danmarks Turistråd Telefon: Islands Brygge 43, København S Om analysen Robin Rich, Analysekonsulent Danmarks Turistråd Telefon: Islands Brygge 43, København S

17 6. Bilagstabeller 6.1. Interview i stikprøven fordelt på spillested og land Antal interview Land Interviewsted Danmark Norge Sverige Tyskland USA Andre I alt Kongens Have Plænen Islands Brygge Glassalen Nytorv Borups Højskole Cph. Jazzhouse Konsistoriegården Øksnehallen Nyhavn Kgl. Teater Gråbrødretorv Haveselskabet Vandkunsten Jazzcup 1 1 Plan B - Huset 1 1 Studenterhuset 1 1 Andre steder I alt Interview i stikprøven fordelt på køn og land Antal interview Køn Land Kvinde Mand I alt Danmark Norge Sverige USA Tyskland Andre I alt Interview i stikprøven fordelt på land/område Antal interview I alt København 394 Øvrige Sjælland 52 Fyn 24 Jylland 52 Øvrige Danmark 3 Udlændinge 186 Hovedtotal

18 6.4. Tilrejsende i stikprøven fordelt på land og formål med besøg Antal interview Land Kun Jazz Delvis Jazz Ikke Jazz Ikke svaret I alt Danmark Norge Sverige Tyskland USA Andre I alt Tilfredshed fordelt på tilfredshedsgrad og formål med besøg Antal interview Tilrejsende Lokale Tilfredshed Kun Jazz Delvis Jazz Ikke Jazz x I alt 1 = meget utilfreds = utilfreds = neutral = tilfreds = meget tilfreds I alt Tilfredshed fordelt efter land og formål med besøg Antal interview Tilrejsende Lokale Land Kun Jazz Delvis Jazz Ikke Jazz x I alt Danmark Norge Sverige Tyskland USA Andre I alt Gnms. tilfredshed Tilrejsende Lokale Land Kun Jazz Delvis Jazz Ikke Jazz x Gnms. alle Danmark 4,3 4,5 3,6 4,2 4,2 Norge 4,7 4,5 3,5 4,4 Sverige 4,3 4,5 3,8 4,3 Tyskland 4,7 4,1 4,0 4,3 USA 4,0 4,7 4,1 4,3 Andre 4,3 4,2 4,2 4,2 Gnms. alle 4,3 4,4 4,0 4,2 4,2 18

19 6.7. Interview i stikprøven fordelt på antal besøg og formål med besøg Antal interview Tilrejsende Lokale Tidligere besøg Kun Jazz Delvis Jazz Ikke Jazz x I alt I alt Besøg fordelt efter land og formål med besøg Antal interview Tilrejsende Lokale Land Kun Jazz Delvis Jazz Ikke Jazz x I alt Danmark Norge Sverige Tyskland USA Andre I alt Gnms. af Besøg Tilrejsende Lokale Land Kun Jazz Delvis Jazz Ikke Jazz x Gnms. alle Danmark 7,0 5,4 3,7 8,5 7,9 Norge 6,1 3,0 1,8 4,3 Sverige 6,3 4,5 1,6 4,9 Tyskland 2,7 2,0 1,7 2,2 USA 2,3 1,7 0,8 1,4 Andre 2,4 2,5 1,6 2,0 Gnms. alle 5,9 3,8 1,9 8,5 6,6 19

20 6.9. Overnatningsform for tilrejsende fordelt på land og formål med besøg Antal interview DK/UDL Overnatningsform Kun Jazz Delvis Jazz Ikke Jazz I alt Fra Danmark Camping 1 1 Familie/venner Hotel Lejet hus/lejlighed Vandrerhjem Andet Fra Danmark i alt Fra Udland Camping Familie/venner Hotel Lejet hus/lejlighed Vandrerhjem Andet Fra Udland i alt I alt Kendskab til jazzfestival fordelt på land og formål med besøg Antal interview Tilrejsende Lokale DK/UDL Opmærksom Kun Jazz Delvis Jazz Ikke Jazz Hovedtotal Fra Danmark Andet Avis Kendte allerede Plakat Postkort Radio Tryk CJF-program TV 5 5 Fra Danmark i alt Fra Udland Andet Avis Kendte allerede Plakat Radio 1 1 Tryk CJF-program TV Fra Udland I alt I alt

21 6.11. Gruppeforbrug i Kbh. for alle tilrejsende fordelt på land og formål Antal interview DK/UDL Delvis Jazz Ikke Jazz Kun Jazz Fra Danmark Fra Udland Gnms. forbrug DK/UDL Forbrugstype Delvis Jazz Ikke Jazz Kun Jazz Fra Danmark Overnatningsudgift Jazzudgift Andre udgifter Fra Udland Overnatningsudgift Jazzudgift Andre udgifter Gruppeforbrug i Kbh. for tilrejsende med overnatning fordelt på land og formål Antal interview DK/UDL Delvis Jazz Ikke Jazz Kun Jazz Fra Danmark Fra Udland Gnms. forbrug DK/UDL Forbrugstype Delvis Jazz Ikke Jazz Kun Jazz Fra Danmark Overnatningsudgift Jazzudgift Andre udgifter Fra Udland Overnatningsudgift Jazzudgift Andre udgifter Gruppeforbrug i Kbh. for tilrejsende uden overnatning fordelt på land og formål Antal interview DK/UDL Delvis Jazz Ikke Jazz Kun Jazz Fra Danmark Fra Udland Gnms. forbrug DK/UDL Forbrugstype Delvis Jazz Ikke Jazz Kun Jazz Fra Danmark Overnatningsudgift Jazzudgift Andre udgifter Fra Udland Overnatningsudgift Jazzudgift Andre udgifter Anm.: Bygger på få observationer 21

22 6.14. Døgnforbrug i Kbh. for alle tilrejsende fordelt på land og formål Gnms. forbrug DK/UDL Forbrugstype Delvis Jazz Ikke Jazz Kun Jazz Fra Danmark Overnatningsudgift Jazzudgift Andre udgifter Fra Udland Overnatningsudgift Jazzudgift Andre udgifter Døgnforbrug i Kbh. for tilrejsende med overnatning fordelt på land og formål Gnms. forbrug DK/UDL Forbrugstype Delvis Jazz Ikke Jazz Kun Jazz Fra Danmark Overnatningsudgift Jazzudgift Andre udgifter Fra Udland Overnatningsudgift Jazzudgift Andre udgifter Døgnforbrug i Kbh. for tilrejsende uden overnatning fordelt på land og formål Gnms. forbrug DK/UDL Forbrugstype Delvis Jazz Ikke Jazz Kun Jazz Fra Danmark Overnatningsudgift Jazzudgift Andre udgifter Fra Udland Overnatningsudgift Jazzudgift Andre udgifter

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015. Odense&Co investerer derfor hvert år i oplevelsesevents, der er med til at sætte Odense på landkortet.

ÅRSRAPPORT 2015. Odense&Co investerer derfor hvert år i oplevelsesevents, der er med til at sætte Odense på landkortet. 0. PERSPEKTIVERING Odense skal være kendt som en dynamisk og attraktiv by, der tiltrækker og udvikler nationale og internationale sports-, kultur- og vidensevents, da det medvirker til at fastholde og

Læs mere

VM i kvindehåndbold 2015

VM i kvindehåndbold 2015 VM i kvindehåndbold 2015 Tilskueroplevelse og turismeøkonomiske effekter VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse VM i kvindehåndbold 2015 Forord Den 5. til 20. december 2015 blev VM i kvindehåndbold afviklet

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.04 Juli 2000 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT x Ultimo juli 1999 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:9 14. juli 2009 Ferie- og forretningsrejser. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Frankrig mens Region Midtjylland

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS - December & Total 2014 - Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2000

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2001 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2000 x Ultimo juli 2000 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.06 December 1999 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Ultimo juli 1998 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000 Overnatninger Jan - August 215 Total Camping Hotel Sejlere Total 21 176.537 116.964 25.763 319.264 211 171.31 12.31 21.362 312.973 212 153.615 124.333 21.832 299.78 213 156.975 122.313 18.677 297.965 214

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme Juli 2012 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Denmark

Læs mere

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK L O N E A L L E T O R P C A L L A R D, H E A D O F R E S E A R C H, W O N D E R F U L C O P E N H A G E N AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK Analyse under Culture Plus af turisternes

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2011. Publikumsanalyse

Copenhagen Jazz Festival 2011. Publikumsanalyse Copenhagen Jazz Festival 2011 Publikumsanalyse Indledning Copenhagen Jazz Festival Hvert år siden 1979 har Copenhagen Jazz Festival sat jazzen på dagsordenen i en udstrækning, som genren ikke oplever på

Læs mere

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS - December & Total 2013 - Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre

Læs mere

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland Center for Analyse og Erhvervsfremme Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland 2010 SÆRKØRSEL: FERIEGÆSTERNES MOBILITET I OG UDEN FOR REGION MIDTJYLLAND HOVEDDELE ARBEJDSRAPPORTER + HOVEDRAPPORT DEL

Læs mere

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning Turisme 21:2 Turismen 26-29 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 29 Figur 1. Hermed offentliggøres tallene for fly- og krydstogtpassagerstatistik. Publikationen indeholder et estimat over

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne Økonomisk analyse fra HORESTA Juni 2013 Hotelåret 2012 Aldrig har så mange overnattet på de danske hoteller, kroer og konferencecentre som i 2012 og de danske hoteller er langsomt ved at finde vej ud af

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV BRUUN KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 OVERSIGTSTABELLER... 2 Oversigtstabel 1. Roskilde, 2014... 2 Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2014... 2 SEKTION

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

OVERNATNINGSSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSSTATISTIKKER FOR RANDERS OKTOBER 2014 Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre byer og hele

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra Udviklingen fra til overnatninger på Fyn Ekskl. Feriehuse Udv Udv% 2.365.536 2.43.533 64.997 2,75 1.93.813 1.951.781 47.968 2,52 457.314 478.754 21.44 4,69 Tyskland 233.957 236.675 2.718 1,16 Holland 61.41

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser 2009. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2009. Antal rejser. Ferierejser i alt 100

Ferie- og forretningsrejser 2009. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2009. Antal rejser. Ferierejser i alt 100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2010:9 14. juli 2010 Ferie- og forretningsrejser 2009 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Italien, mens Region Nordjylland og Region Midtjylland

Læs mere

Originale oplevelser skaber værdier i Holbæk. Videns- og erfaringsopsamling Træskibsfestival i Holbæk 2013

Originale oplevelser skaber værdier i Holbæk. Videns- og erfaringsopsamling Træskibsfestival i Holbæk 2013 Originale oplevelser skaber værdier i Holbæk Videns- og erfaringsopsamling Træskibsfestival i Holbæk 2013 24. juni 2013 Originale oplevelser skaber værdier i Holbæk Når Holbæk de seneste år har haft en

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 NOTAT LARS BENJAMINSEN ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 Der er i Århus kommune i alt registreret 337 hjemløse i hjemløsetællingen, uge 6 2007, svarende til 0,11 % af

Læs mere

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA oktober 2011 Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Om analysen HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2011 gennemført en omfattende undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campinganalyse 2006 En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campingrådet juni 2007 1 Dansk camping 2006 1. Sammenfatning Dansk

Læs mere