Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010"

Transkript

1 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august % 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau Priser om 1 år 22% 10% 3% 5% 1% 1% Lavere Meget lavere Ved ikke Priser om 5 år Version 1 Side 1 af 14

2 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den spørgeskemaundersøgelse, som Boligøkonomisk Videncenter har fået gennemført af Danmarks Statistik i perioden fra 1. til 16. august Formålet med dette notat er at give en fuld beskrivelse af de svar der er givet i spørgeskemaundersøgelsen. Derudover er der for nogle spørgsmål udarbejdet krydstabeller hvor svarene er fordelt på udvalgte baggrundsvariable. Konklusioner fra undersøgelsen er desuden optrykt i nyhedsbrev nr. 3, oktober 2010 Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Danmarks Statistiks Omnibusundersøgelse i august måned personer blevet kontaktet, af dem er der gennemført interview med 914 personer, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 64. Generelt er der dog en lidt lavere svarprocent for aldersgruppen mellem 20 og 29 år. Sammenlignet med den forrige undersøgelse i maj 2010 er der umiddelbart færre som angiver, at de tror på højere boligpriser på kort sigt i denne undersøgelse fra august måned. Årsagen til prisforventningerne lader dog til ikke at have ændret sig fra forrige undersøgelse til denne undersøgelse, flest danskere lægger stadig udviklingen i boligpriserne de seneste 6 måneder til grund når de danner forventningen til boligpriserne om et år. I denne undersøgelse er der igen inkluderet spørgsmål om økonomiske kriser. 72 procent af de adspurgte tror at krisen kan gentage sig indenfor de efterfølgende 10 år (det er en stigning fra undersøgelsen i maj måned), og 59 procent af de over 40 årrige angiver at de i høj eller nogen grad kan huske krisen efter Kartoffelkuren i 1986 (samme andel som i maj måned). Lige som sidste måned (maj) svarer 7 procent af beboere i ejerboliger eller andelsboliger at gælden i deres bolig overstiger en mulig salgspris, hvilket vil sige at de er teknisk insolvente. 22 procent af respondenterne har i løbet af de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig, i forrige undersøgelse var det 19 procent af respondenterne som havde gjort det. 45 procent af respondenterne har undersøgt priser på boliger i Danmark, det er en lille stigning i forhold til forrige undersøgelse. Side 2 af 14

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 Hovedkonklusioner fra undersøgelsen...2 Figur- og tabeloversigt Undersøgelsen og respondenterne Forventning til boligprisernes udvikling Krisen Teknisk insolvent Overvejer køb og salg af bolig...12 Handlinger i forbindelse med overvejelse af køb eller salg...13 Figur- og tabeloversigt Tabel 2.1 Besvarelsesprocent...4 Tabel 3.1 Fordeling af svar på forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper...6 Tabel 3.2 Ændring i nettotal for forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper...7 Tabel 3.3 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...7 Tabel 3.4 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...7 Tabel 3.5 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...7 Tabel 3.6 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...8 Tabel 3.7 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...8 Tabel 3.8 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...8 Tabel 3.9 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...8 Tabel 3.10 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:...8 Tabel 4.1 Når den nuværende krise er overstået, tror du så at en lignende krise kan ske indenfor de efterfølgende 10 år?...10 Tabel 4.2 Kan du huske krisen efter "Kartoffelkuren"?...10 Tabel 5.1 Oplever du at gælden i din bolig er højere end en mulig salgspris?...11 Tabel 6.1 Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark?...12 Tabel 6.2 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende. Fået din egen (andels) bolig vurderet...12 Tabel 6.3 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende. Fået din egen (ejer) bolig vurderet...12 Tabel 6.4 Har du inden for de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig?...12 Tabel 6.5 Kontaktet en ejendomsmægler i forbindelse med køb eller salg af bolig?...13 Tabel 6.6 Kontaktet et realkreditinstitut i forbindelse med køb eller salg af bolig?...13 Tabel 6.7 Kontaktet en bank i forbindelse med køb eller salg af bolig?...13 Tabel 6.8 Søgt efter bolig på internettet?...13 Tabel 6.9 Søgt efter bolig i avis?...14 Figur 2.1 Svarprocent for aldersgrupperne...4 Figur 3.1 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et år, sammenlignet med i dag?...5 Figur 3.2 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om fem år, sammenlignet med i dag?...6 Figur 3.3 Hvad tænker danskerne på når de udtaler sig om deres forventninger til huspriserne om et år, maj og januar...9 Side 3 af 14

4 2. Undersøgelsen og respondenterne I Forventningsundersøgelsen nr. III august 2010 er personer blevet kontaktet, af dem er der gennemført interview med 914 personer. Det svarer til en besvarelsesprocent på 64. Tabel 2.1 Besvarelsesprocent Besvarelsesprocent og bortfald Antal Procent Interview % Intet svar 130 9% Nægter % Øvrigt bortfald % Ikke fundet telefonnummer 119 8% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse III august 2010 Ligesom i de foregående Forventningsundersøgelser er der en lavere svarprocent for aldersgruppen mellem 20 og 29 år. Figur 2.1 Svarprocent for aldersgrupperne 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% år år år år år år Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse III august 2010 Side 4 af 14

5 3. Forventning til boligprisernes udvikling På kort sigt (1 år) forventer danskerne i august måned overordnet højere priser eller priser på samme niveau som nu. I forrige undersøgelse fra maj måned 2010 var der flere personer som troede på højere priser, mens der var færre personer som troede at priserne ville være uændrede eller på samme niveau. Dette giver sig også udslag i at nettotallet for prisforventningerne på 1 års sigt i maj måned var 13,63, mens det i august måned kun er 5,67. Figur 3.1 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et år, sammenlignet med i dag? 50% 45% 40% 35% 30% 33% 44% 41% 36% 25% 20% 15% 22% 14% 10% 5% 0% 0% 1% Meget højere Højere På samme niveau August 2010 Maj % 2% 3% 4% Lavere Meget lavere Ved ikke Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse II maj 2010 og Forventningsundersøgelse III august 2010 Spørgsmål A1 Side 5 af 14

6 Figur 3.2 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om fem år, sammenlignet med i dag? 70% 60% 61% 62% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 4% 19% 14% Meget højere Højere På samme niveau 10% 8% 5% 6% 1% 1% Lavere Meget lavere Ved ikke August 2010 Maj 2010 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse II maj 2010 og Forventningsundersøgelse III august 2010 Spørgsmål A10 På længere sigt (5 år) forventer et flertal af befolkningen at prisen på et almindeligt parcelhus er højere end i dag. Fordelingen af svar kan ses i ovenstående figurer. Der lader ikke til at være stor forskel på respondenternes forventninger til priserne om fem år i undersøgelsen fra august sammenlignet med undersøgelsen fra maj, dog var der i maj måned lidt flere som mente at priserne om fem år ville være meget højere, og lidt færre som mente at priserne om fem år ville være på samme niveau eller lavere. Dette kan også ses i nettotallet for prisforventningerne om fem år, i maj måned var det 34,15, i august måned er det 28,44. Tabel 3.1 Fordeling af svar på forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper Holdning til boligpriser om et år / Alder Meget højere Højere På samme niveau Lavere Meget lavere Ved ikke I alt Nettotal år 0% 5% 4% 3% 0% 0% 12% 9, år 0% 6% 9% 2% 0% 1% 18% 8, år 0% 6% 10% 5% 0% 1% 22% 0, år 0% 7% 8% 5% 0% 1% 22% 4, år 0% 7% 8% 4% 0% 1% 20% 6, år 0% 3% 2% 1% 0% 0% 6% 9,48 Alle 0% 33% 41% 22% 1% 3% 100% 5,67 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse III august 2010 Spørgsmål A1 Alle aldersgrupper undtagen aldersgruppen mellem 20 og 29 år er blevet lidt mindre optimistiske med hensyn til boligpriserne om et år siden sidste forventningsundersøgelse i maj måned Det ses i nedenstående tabel hvor nettotallene for prisforventningen om et år fordelt på aldersgrupper er Side 6 af 14

7 sammenlignet mellem Forventningsundersøgelse II maj 2010 og Forventningsundersøgelse III august Tabel 3.2 Ændring i nettotal for forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper Holdning til boligpriser om et år / Alder Nettotal august 2010 Nettotal maj 2010 ændring år 9,46 7,73 1, år 8,23 12,60-4, år 0,74 10,66-9, år 4,29 13,56-9, år 6,83 19,39-12, år 9,48 17,24-7,76 Alle 5,67 13,63-7,96 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse III august 2010 og Forventningsundersøgelse III august 2010 Spørgsmål A1 Men hvad bygger befolkningen så deres forventninger til de fremtidige boligpriser på? De fleste danskere bygger deres forventninger på prisudviklingen for boliger det seneste halve år. Dette er også kendt som adaptive forventninger. En stor gruppe lægger også Danmarks økonomiske situation til grund, mens de færreste bygger deres forventninger på udtalelser fra banker, ejendomsmæglere eller realkreditinstitutter. Tabel 3.3 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Prisudviklingen det seneste halve år Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 11 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse III august 2010 Spørgsmål A2 Tabel 3.4 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Renteudviklingen Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 10 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse III august 2010 Spørgsmål A3 Tabel 3.5 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Danmarks økonomiske situation? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 12 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse III august 2010 Spørgsmål A4 Side 7 af 14

8 Tabel 3.6 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Økonomiske eksperters udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 12 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse III august 2010 Spørgsmål A5 Tabel 3.7 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Familie/Venner/Bekendtes udtalelser om boligpriser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 6 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse III august 2010 Spørgsmål A6 Tabel 3.8 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Din bank/bankrådgivers breve og/eller udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 7 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse III august 2010 Spørgsmål A7 Tabel 3.9 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Din ejendomsmæglers annoncer og udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 7 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse III august 2010 Spørgsmål A8 Tabel 3.10 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Realkreditinstitutters annoncer eller udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 10 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse III august 2010 Spørgsmål A9 Det har været muligt at angive mere end en kilde. Ved den forrige undersøgelse var fordelingen af begrundelser nogenlunde den samme som i august måned. Side 8 af 14

9 Figur 3.3 Hvad tænker danskerne på når de udtaler sig om deres forventninger til huspriserne om et år, maj og januar 90% 80% 70% 60% 75% 76% 67% 67% 50% 40% 30% 20% 44% 45% 35% 36% 30% 25% 13% 15% 23% 22% 21% 21% 10% 0% Prisudviklingen det seneste halve år Renteudviklingen Danmarks økonomiske situation? August Økonomiske eksperters udtalelser? Familie/Venner/Bekendtes udtalelser om boligpriser? Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse II maj 2010 og III august 2010 Spørgsmål A2-A9 Din bank/bankrådgivers breve og/eller udtalelser? Din ejendomsmæglers annoncer og udtalelser? Maj Realkreditinstitutters annoncer eller udtalelser Side 9 af 14

10 4. Krisen Boligøkonomisk Videncenter har også i denne forventningsundersøgelse inkluderet spørgsmål om økonomiske kriser. For det første er der spurgt ind til, om respondenten kan forestille sig at en lignende krise vil kunne ske igen (Når den nuværende kriser er overstået, tror du så at en lignende krise kan ske indenfor de efterfølgende 10 år?). Tabel 4.1 Når den nuværende krise er overstået, tror du så at en lignende krise kan ske indenfor de efterfølgende 10 år? Kan krisen gentage sig? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 28 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse III august Spørgsmål A11 Det lader til at danskerne i overvejende grad regner med at krisen kan gentage sig engang i fremtiden. I undersøgelsen fra maj måned var det kun 66 procent af respondenterne som troede at en lignende krise kunne ske indenfor de efterfølgende 10 år. For at undersøge hvor lang tid en krise har effekt i befolkningens bevidsthed er der spurgt ind til hvorvidt krisen efter Kartoffelkuren huskes. Tabel 4.2 Kan du huske krisen efter "Kartoffelkuren"? Kan du huske krisen efter "Kartoffelkuren"? Antal Procent I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 65 10% Ved ikke 9 1% I alt % Anm.: Spørgsmålet er stillet til respondenter over 40 år. Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse III august Spørgsmål A12 Befolkningen over 40 år har ikke glemt krisen efter Kartoffelkuren i 1986, i alt 58 procent angiver at de i høj eller nogen grad kan huske den krise. Det er næsten samme andel som i undersøgelsen fra maj måned Side 10 af 14

11 5. Teknisk insolvent Et andet nyt tiltag i den anden og den tredje forventningsundersøgelse er spørgsmål til beboere i andels- eller ejerboliger angående om de er teknisk insolvente. Spørgsmålet er formuleret således: Oplever du at gælden i din bolig er højere end en mulig salgspris? Tabel 5.1 Oplever du at gælden i din bolig er højere end en mulig salgspris? Teknisk insolvent Antal procent Ja 52 7% Nej % Nægter at svare 1 0% Ved ikke 11 2% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse III august Spørgsmål B0 Ud af de 663 respondenter i andels- eller ejerbolig er der 52 som angiver at deres gæld i boligen er højere end salgsprisen, det svarer til 7 procent, samme procent som i Forventningsundersøgelsen i maj måned Side 11 af 14

12 6. Overvejer køb og salg af bolig Forventningerne til boligmarkedets udvikling kan også have betydning for hvornår befolkningen overvejer at købe eller sælge bolig. Specielt førstegangskøberne er vigtige i den forbindelse, da de ofte kan udsætte købet hvis priserne er faldende, eller hvis priserne har nået et så højt niveau at det ikke er muligt for dem at købe en ejerbolig. Hele 45 procent har indenfor de seneste tre måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark, blandt ejere af andelsbolig har 17 procent fået deres bolig vurderet indenfor de seneste 3 måneder, for ejerboliger er tallet 14 procent. Tabel 6.1 Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark? Undersøgt priser Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse III august 2010 Spørgsmål B.1 I forrige forventningsundersøgelse var der til sammenligning 42 procent som indenfor de seneste 3 måneder havde undersøgt priserne for boliger i Danmark. Tabel 6.2 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende. Fået din egen (andels) bolig vurderet Fået andelsbolig vurderet Antal Procent Ja 9 17% Nej 44 83% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse III august 2010 Spørgsmål B.2 I forrige forventningsundersøgelse var der til sammenligning 16 procent som havde fået deres andelsbolig vurderet, og 15 procent som havde fået deres ejerbolig vurderet i løbet af de seneste 3 måneder. Tabel 6.3 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende. Fået din egen (ejer) bolig vurderet Fået ejerbolig vurderet Antal Procent Ja 88 14% Nej % Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse III august 2010 Spørgsmål B.2a Tabel 6.4 Har du inden for de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig? Overvejet køb eller salg Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse III august 2010 Spørgsmål B.3a Side 12 af 14

13 22 procent af respondenterne har indenfor de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig. I forrige forventningsundersøgelse fra mej 2010 var der 19 procent som havde overvejet køb eller salg indenfor de seneste 3 måneder. Handlinger i forbindelse med overvejelse af køb eller salg Blandt de respondenter som overvejer køb eller salg er der 46 procent som har kontaktet en ejendomsmægler, mens 35 procent har kontaktet en bank i forbindelse med køb eller salg. Kun 17 procent har kontaktet et realkreditinstitut. Tabel 6.5 Kontaktet en ejendomsmægler i forbindelse med køb eller salg af bolig? Kontaktet ejendomsmægler Antal Procent Ja 89 46% Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse II maj 2010 Spørgsmål B.3 Tabel 6.6 Kontaktet et realkreditinstitut i forbindelse med køb eller salg af bolig? Kontaktet realkreditinstitut Antal Procent Ja 33 17% Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse II maj 2010 Spørgsmål B.4 Tabel 6.7 Kontaktet en bank i forbindelse med køb eller salg af bolig? Kontaktet bank Antal Procent Ja 68 35% Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse II maj 2010 Spørgsmål B.5 Tabel 6.8 Søgt efter bolig på internettet? Søgt efter bolig på internettet Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 2 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse II maj 2010 Spørgsmål B.6 28 procent af respondenterne har indenfor de seneste tre måneder søgt efter bolig på internettet, mens 23 procent har søgt efter bolig i aviser. Side 13 af 14

14 Tabel 6.9 Søgt efter bolig i avis? Søgt efter bolig i avis? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse II maj 2010 Spørgsmål B.7 I forrige forventningsundersøgelse var der til sammenligning 44 procent af de responder der overvejede køb eller salg som havde kontaktet en ejendomsmægler. 14 procent havde kontaktet et realkreditinstitut, 31 procent havde kontaktet en bank, 23 procent havde søgt efter bolig på internettet og 21 procent havde søgt efter bolig i avis. Side 14 af 14

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Krisen sidder dybt i danskerne

Krisen sidder dybt i danskerne Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV juni 2010 Krisen sidder dybt i danskerne Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009-2012 skal skabe bedre overblik

Læs mere

Boligpriserne. holder. Danskerne: Fokus på det private udlejningsmarked. Balladen om CIBOR-renten koster troværdighed LÆS SIDE 6

Boligpriserne. holder. Danskerne: Fokus på det private udlejningsmarked. Balladen om CIBOR-renten koster troværdighed LÆS SIDE 6 Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV Oktober 2012 Danskerne: Boligpriserne holder Nu er der flere, der tror på, at boligpriserne stiger frem for at falde. Men et flertal, 54 pct., vurderer, at priserne

Læs mere

Danske husholdninger på dybt vand

Danske husholdninger på dybt vand Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse blandt 2.386 husholdninger Morten Skak og Gintautas Bloze Februar 2013 Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Skeptiske danskere. Højere boligpriser om fem år! Boligøkonomisk Videncenter. Bankrådgiverne får oprejsning NYHEDSBREV. Nyt samarbejde.

Skeptiske danskere. Højere boligpriser om fem år! Boligøkonomisk Videncenter. Bankrådgiverne får oprejsning NYHEDSBREV. Nyt samarbejde. Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV APRIL 2010 Skeptiske danskere Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009-2012 skal skabe bedre overblik over, indsigt

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet 23. december 2003 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet Udarbejdet af Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater...2

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere