Den Fælles Kapitalforvaltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Fælles Kapitalforvaltning"

Transkript

1 Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen, Erik Buch, Christen Østergaard, Jørgen Lundsberg, Eli Hagerup, Jørgen Nielsen, Niels Hørlyck og Jens Kirk. Fra sekretariatet: Jette Madsen, Pouli Pedersen og Bodil Abildgaard Fra Jyske Bank: Kapitalforvalter Jan Andersen Fra Jyske Invest: Administrator Finn Beck Fra Nykredit A/S: Kapitalforvalter Claus Jørgensen Fra Folkekirkeinfo: Ledende mediekonsulent Jesper Henning Pedersen Fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke: Kontorchef Klaus Kerrn-Jespersen Afbud fra: Der er ikke valgt et medlem fra Lolland Falster stift til dette møde. Ole Pagels fra Københavns stift har meldt afbud. Der kommer ingen suppleant Dagsorden til møde i Stifternes Kapitalforvaltning onsdag den 8. januar 2014 kl i Århus Bispegård, Århus Stift Mødet indledes med en præsentation. Ad 1: Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Ad 2: Beslutningspunkt: Valg af formand for 1 år Jørgen Nielsen blev valgt. Ad 3: Beslutningspunkt: Valg af næstformand for 1 år Århus Stift - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C. - Tlf.:

2 2 Jens Kirk og Niels Hørlyck blev foreslået. Efter skriftlig afstemning valgtes Niels Hørlyck. Ad 4: Beslutningspunkt: Valg af kasserer for 1 år Chresten Østergaard blev valgt. Ad 5: Orienteringspunkt. Orientering fra sekretariatet. a. Arbejdet i bestyrelsen Jette Madsen orienterede. Der holdes 4 ordinære årlige møder. Der udarbejdes beslutningsreferater og nyhedsbreve. b. Samarbejdet med administrator og kapitalforvaltere. Primært kontakt til sekretariatet, der formidler c. Hvor længe løber kontrakterne De udløber i denne bestyrelsesperiode og skal behandles på et senere møde d. Kontrakterne med Jyske Bank, Jyske Invest og Nykredit Bank. e. Investeringspolitik (Bilag 1 og 2) Ligger i materialet. Rente for Sekretariatet vil anbefale at forvalterne kommer med et forslag til rentefastsættelse indenfor en uge, som så kan sendes til stiftsrådene og til bestyrelsesmedlemmerne til stiftsrådenes videre behandling. Der var enighed om i denne situation at bruge denne model. Formanden gjorde opmærksom på at fagudtryk gerne vil blive forklaret

3 Ad 6: Orienteringspunkt: Orientering fra administrator Finn Beck oplyste, at han repræsentere administrator, der laver et set up til forvaltningen. Kapitalerne forvaltes af de to valgte forvaltere. Administrator holder øje med at forvalterne holder sig indenfor lovgivningen og de givne rammer og laver et regnskab. Finn Beck henviste til overbliksarket, som han gennemgik. Der kan forekomme ændringer, da det er lavet i forbindelse med en årsslutning. Erfaringsmæssigt sker der ikke de store ændringer. Nykredit gjorde opmærksom på, at de har et noteret et større afkast end angivet. Dette kan skyldes omkostninger. Pouli Pedersen henviste til at overbliksarket kun viser Der bør ses på en længere periode. Kirsten Vej Petersen henviste til forklaringsark fra sekretariatet. Disse vil komme igen fra næste gang. a. Ordinær generalforsamling i Fåmandsforeningen Jyske Invest Engros Finn Beck oplyste, at kapitalerne er en del af en Fåmandsforeningen. Foreningen skifter navn til Kapitalforeningen Jyske Invest. Der er tale om en formeld ændring. På den ordinære generalforsamling i marts 2014 vil han gerne om man vil tiltræde ved at underskrive fuldmagter. b. Årsrapport 2013 Fåmandsforeningen Jyske Invest Engros Årsrapporten er under udarbejdelse og vil blive sendt til bestyrelsens medlemmer elektronisk. Man kan altid maile til Finn Beck med spørgsmål. Ad 7: Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvaltere Claus Jørgensen gennemgik materialet fra Nykredit. Beregning af varigheden blev diskuteret. Finn Beck foreslog, at administrator beregner varigheden, så bestyrelsen kan sammenligne de to forvaltere. Nykredit forventer 2 % i rente de næste 12 måneder. Jan Andersen Jyske Bank gennemgik materialet fra Jyske Bank. Jyske Bank forventer 1 1,5% i rente for de næste 12 måneder. Ad 8: Beslutningspunkt: Vedtægter (bilag 3) a. Eventuel ændring af betalingsmåden for stifternes bidrag til sekretariatsbetjeningen.

4 4 Formanden henviste til budgettet for bestyrelsen bilag 2 B samt vedtægten 7 om fordelingen af disse udgifter. Den tidligere bestyrelse har drøftet dette på forskellige måder evt. med minimums beløb eller alle betaler lige. En ændring af fordelingen kræver en ændring af vedtægterne. Pouli Pedersen henviste til at Helsingør har været med meget billigt tidligere. Nu bidrager alle igen økonomisk. for andre. Chresten Østergaard henviste til at 2 til 3 stifter knap nok betaler. Altså - nogle betaler Kirsten Vej Petersen opfordrede til at vedtægten gennemgås og et forslag om ændring kommer med på næste møde. Jørgen Nielsen konkluderede, at der laves et forslag om ligedeling til næste møde med virkning fra Vedtægten gennemgås i øvrigt Ad 9: Orienteringspunkt: Ændring af investeringsmuligheder a. Mulighederne for en udvidelse af mulighederne for investering af stiftsmidlerne. Pouli Pedersen henviste til, at der er lavet et forarbejde og vil blive taget kontakt til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Benarbejdet skal laves herfra og efterfølgende sendes i høring af ministeriet. På forespørgsel oplyste Jan Andersen, at man måske vil anvende evt. nye muligheder og gennemgik nogle af de forskellige muligheder. Alt afhænger af udviklingen og investeringspolitikken. Etikken skal der også tages højde for. Jan Andersen henviste til retningslinjer fra den svenske kirke. Med udsendelsen af referatet vedlægges brev fra ministeriet og Nykredits notat samt notatet fra den svenske kirke. Ad 10: Beslutningspunkt: Flytning af kapitaler. a. Overvejelse en eventuel flytning af kapitaler fra den ene kapitalforvalter til den anden. Jørgen Nielsen henviste til at det tidligere er blevet drøftet. Kirsten Vej Petersen ser gerne, at man afventer det sædvanlige notat fra sekretariatet. Jørgen Nielsen konkludere at status quo bibeholdes. Ad 11: Beslutningspunkt: Økonomi. a. Regnskab 2013

5 Pouli Pedersen gennemgik dette. Regnskabet blev godkendt. b. Budget 2014 Pouli Pedersen gennemgik budgettet. Budgettet blev godkendt. c. Oversigt over kapitalernes størrelse i stifterne Omdelt og likviditeten drøftet. Ad 12: Eventuelt. a. Fastlæggelse af mødedatoer for Onsdag den 30. april kl Onsdag den 20. august kl Onsdag den 22. oktober kl Onsdag den 21. januar 2015 kl Kirsten Vej Petersen ser gerne, at bilagene kommer ud 7 dage før mødet som det fremgår af vedtægterne. Erik Buch forespurgte til om der kommer et øjebliksoverblik over papirerne. Dette fremgår af årsrapport og halvårsregnskab. Som referent: Bodil Abildgaard

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00 KOLLEGIEKONTORET I AARHUS 5. november 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00 Referat af møde

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Klaus Kerrn-Jespersen, Verner

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V København 21. januar 2014 Referat fra A/B Marguerittens ordinære generalforsamling torsdag den 16. januar 2014 klokken 19:00 i Vesterbro Kulturhus,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere