samfundsansvar i 2014 Pakkussineq

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "samfundsansvar i 2014 Pakkussineq"

Transkript

1 Redegørelse om GrønlandsBANKENs samfundsansvar i 2014 Pakkussineq 1

2 Indholdsfortegnelse Forord Politik og strategi for samfundsansvar Aktiviteter og mål i Finansiel forståelse... 6 Bedre adgang til rådgivning og lånefinansiering... 8 Socialt og frivilligt engagement... 9 Kunderne Medarbejdere Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Miljø og bæredygtighed UN Global Compact-relaterede emner Evaluering af bankens arbejde med samfundsansvar Tabel over resultater og mål Feedback er velkommen

3 Forord GrønlandsBANKENs motivation til at arbejde med samfundsansvar udspringer af vores fremtrædende rolle i samfundet, vores indflydelse på den grønlandske økonomi og ikke mindst af overvejelser om, hvad banken og bankens medarbejdere kan skabe af merværdi for samfundet som et led i og ud over den daglige drift af banken. GrønlandsBANKENs grundlæggende samfundsansvar handler om med bankvirksomhed at sikre en balance mellem stabilitet og vækst i det grønlandske samfund. Vi vil kontinuerligt arbejde på at være med til at skabe bæredygtig vækst og samtidig undgå at sætte den økonomiske stabilitet over styr. (Uddrag af GrønlandsBANKENs politik for samfundsansvar). Med udgangspunkt i bankens værdisæt, strategiske mål og vores interessenters forventninger er der udvalgt tre fokusområder for bankens arbejde med CSR. De tre fokusområder er: 1) Finansiel forståelse. 2) Adgang til rådgivning og lånefinansiering uden for bankens primære markedsområde. 3) Socialt og frivilligt engagement. Ved tilslutningen til UN Global Compact i foråret 2013 har GrønlandsBANKEN også afgivet støtte til og løfte om at implementere FN s ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Banken vil derudover arbejde med frivillige initiativer, der bidrager til at fremme FN s mål om bæredygtig udvikling. Ud over at rapportere om bankens fremdrift i forhold til UN Global Compacts 10 principper er denne redegørelse også udarbejdet jf. regnskabsbekendtgørelsens 135 & 135a. Nuuk, 17. februar 2015 Martin Kviesgaard Bankdirektør 3

4 1. Politik og strategi for samfundsansvar GrønlandsBANKENs bestyrelse har vedtaget GrønlandsBANKENs strategi og politik for samfundsansvar. Den overordnede målsætning for bankens indsats er, at vi skal bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer for at skabe bæredygtig vækst i Grønland. Arbejdet med bankens samfundsansvar bygger på visionen om at være Grønlands bedste virksomhed, på bankens værdisæt (at vi er kompetente, ordentlige, engagerede og rummelige) og på ønsket om at anvende medarbejdernes kernekompetencer til at gøre en forskel i positiv retning. De forretningsmæssige mål med CSR-arbejdet består i at forbedre bankens omdømme som et troværdigt og stabilt pengeinstitut. Et sådant omdømme smitter også af på kundernes og medarbejdernes loyalitet og bidrager på den måde til at sikre et langsigtet tilfredsstillende økonomisk afkast. Interessentanalyser foretaget i forarbejdet til politikken, sammenholdt med bankens strategiske mål, ligger til grund for de tre fokusområder, banken koncentrerer sin samfundsindsats omkring: Finansiel forståelse i befolkningen for at hjælpe flere husholdninger til muligheden for at få en bedre privatøkonomi. Adgang til rådgivning og lånefinansiering også uden for bankens traditionelle markedsområde. At fremme medarbejdernes sociale og frivillige engagement ved at stille arbejdstid til rådighed for foreninger og projekter. GrønlandsBANKEN er Hele Grønlands BANK, hvilket også har været overskriften for mange af de aktiviteter, som er iværksat siden vedtagelsen af politikken for samfundsansvar. Figur 1 viser bankens politik for Figur 1: Politik og strategi for samfundsansvar. 4

5 samfundsansvar. Politikken er også offentligt tilgængelig på Der er nedsat arbejdsgrupper på tværs af banken for hvert af de tre strategiske fokusområder. Ud over de tre strategiske fokusområder, vil der løbende være fokus på miljø og bæredygtighed, kompetenceudvikling samt uddannelse af medarbejdere i banken. Emner, som ikke bliver håndteret særskilt af arbejdsgrupper, men er inkorporeret i den daglige drift. Det overordnede ansvar for bankens samfundsindsats varetages af Administrationsdirektøren, jvf. figur 2. Administrationsdirektøren orienterer løbende direktionen om arbejdets fremdrift. Administrationsdirektøren Overordnet ansvarlig for CSR CSR-styregruppe Ansvarlig for implementering af CSRpolitikken Arbejdsgruppe for Finansiel forståelse Arbejdsgruppe for Socialt og frivilligt engagement Arbejdsgruppe for Adgang til rådgivning og lånefinansiering Figur 2: Organisering af arbejdet med samfundsansvar. Implementeringen af bankens CSR-strategi er forankret i en overordnet styregruppe bestående af administrationsdirektøren, CSR-sekretæren, de hovedansvarlige for arbejdsgrupperne på de strategiske fokusområder, HR-chefen, lederen af kommunikations- og marketingteamet og en medarbejderrepræsentant. Pakkussineq omfavnelse er valgt af medarbejderne som navnet på arbejdet med samfundsansvar i GrønlandsBANKEN. GrønlandsBANKEN er medstifter og medlem af CSR Greenland. I marts 2013 tilsluttede GrønlandsBANKEN sig desuden UN Global Compact, som er FN s program for virksomheder og organisationers sociale ansvar. Programmet omfatter 10 principper, som medlemmerne forpligter sig til at efterleve. Principperne omhandler menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og miljø. Medlemmer skal hvert år foretage en årlig rapportering på fremdriften i deres bestræbelser på at overholde og efterleve de 10 5

6 principper. GrønlandsBANKENs første afrapportering skete i marts 2014, og anden afrapportering falder i marts Forud for tilslutningen til UN Global Compact blev der foretaget en gap-analyse af, hvor GrønlandsBANKEN stod i forhold til de 10 principper. Analysen viste, at GrønlandsBANKEN med en målrettet indsats på enkelte områder kunne opnå overensstemmelse (compliance) med de 10 principper. De væsentligste områder er: Politik for menneskerettigheder. Anti-korruptionspolitik. Ansvarlig leverandørstyring. Indkøbspolitik. Miljøpolitik og mål. I forlængelse af tilslutningen til UN Global Compact er der i 2014 blevet udarbejdet og vedtaget tre politikker om henholdsvis antikorruption, gaver og miljø. Tilsvarende er der i perioden igangsat initiativer, som retter sig mod arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder. Det er forventningen, at bankens politikker på disse områder bliver udarbejdet i Herefter rapporterer vi om implementering og resultater. 2. Aktiviteter og mål i 2014 I det efterfølgende vil der være fokus på CSR-initiativer, fremdrift og mål på de strategiske fokusområder og på de områder, der herudover er relevante i forhold til UN Global Compact. Finansiel forståelse Vi vil arbejde på at skabe en større finansiel forståelse i det grønlandske samfund for at øge den enkelte borgers økonomiske muligheder og derigennem afhjælpe sociale problemer og øge den generelle velstand. (Uddrag af GrønlandsBANKENs politik for samfundsansvar). Under navnet Qassit.gl stod GrønlandsBANKENs læringsunivers klar til brug i efteråret Platformen er målrettet folkeskolens ældste klassetrin ( klasse) og designet til at supplere matematik- og samfundsfagsundervisningen med et pensum om hverdagsøkonomi. Spillet er bygget op om de tre rammefortællinger Efterskole-drømme, Alene hjemme og En ny by med tilhørende opgaver. På den måde gør Qassit.gl økonomisk sans og regnefærdigheder til konkrete kompetencer, man kan bruge i hverdagen og til at realisere sine drømme og livsmål. 6

7 Udviklingen af Qassit.gl er sket i tæt samarbejde med Inerisaavik (Center for pædagogisk udvikling for folkeskolen under Ilisimatusarfiks Institut for Læring), Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, Serious Games Interactive, Deluxus Studio, Voice of Greenland og en konsulent med erfaring fra lignende projekter. Udvalgte lærere og elever fra skoler i Nuuk har desuden spillet en afgørende rolle i arbejdet med deres deltagelse i workshops, ekspertpaneler og brugertest. På den måde er Qassit.gl blevet afprøvet i forhold til den primære målgruppe og deres undervisere inden lanceringen. Selvstyrets læringsmål for matematik og samfundsfag er understøttet i Qassit.gl, og der følger en lærervejledning, et elevhæfte og et hæfte med supplerende regneopgaver med til platformen. Universet er udviklet som et browserbaseret onlinespil til pc og tablets, men det er også muligt at bruge det offline ved fx at downloade spillet som en applikation til pc eller dele det via en USB-nøgle. I 2014 er bankens undervisningskoncept til oplæg for folkeskolens ældste klassetrin desuden blevet moderniseret. Ambitionen var, at konceptet modsvarer de pædagogiske principper og de visuelle appeller, man finder på Qassit.gl. Det er der kommet tre nye vedkommende undervisningskoncepter ud af med en klar kobling mellem det indhold, der gennemgås i oplægget, og det virkelige liv. De nye koncepter handler om at spare op til efterskoleophold, en snescooter og at flytte hjemmefra. Banken opererer derudover fortsat med 3 øvrige undervisningskoncepter inden for finansiel forståelse: 1) Undervisning af studerende på kompetencegivende og videregående uddannelser, 2) undervisning af fiskere og fangere og 3) undervisning af fåreholdere. Med disse koncepter har bankens medarbejdere et værktøj til at give undervisning på bl.a. skoler i filialbyerne. Elever i virksomheder bliver også regelmæssigt undervist, herunder for eksempel Brugsenis elever i Nuuk og Sydgrønland. Som noget nyt i 2014 har bankens Erhvervsafdeling været med til at afholde Business Combat-arrangement i samarbejde med Deloitte og den lokale handelsskole i Nuuk. Business Combat er en venskabelig, faglig holdkonkurrence mellem lokale erhvervsfolk og handelsskoleelever, der skal styre en fiktiv virksomhed. Holdene skal på den baggrund træffe beslutninger om for eksempel pris, markedsføring, produktion og rationalisering. Efter en computer har lavet beregninger, får holdene kvartalsrapporter, og undervejs ændrer markedet sig for eksempel på grund af politiske beslutninger. Vinderen er holdet, der skaber det bedste akkumulererede nettoresultat. Det var første gang, at Business Combat blev afholdt i Grønland, men GrønlandsBANKEN bakker op om flere arrangementer af slagsen. Bankens Erhvervsafdeling har desuden fortsat en tæt dialog med iværksættere, som de også rådgiver. Konkret har afdelingen i 2014 hjulpet Sermersooq Business Council med at afholde en række foredragsarrangementer, hvor initiativtagere og iværksættere deltager. I 2014 er der blevet afholdt 127 timers rådgivning for iværksættere mod de forventede 125 timer. Dette niveau forventes opretholdt i Arbejdet med finansiel forståelse er organiseret i en arbejdsgruppe, som ledes af en medarbejder i Nuuk. 7

8 Bedre adgang til rådgivning og lånefinansiering Vi vil udvide tilgængeligheden af vores rådgivning og lånefinansiering uden for vores primære markedsområde (de største byer). Det handler om i højere grad at stille vores viden om økonomi og finansielle forhold såvel som lånefinansiering til rådighed for at kunne forbedre de økonomiske muligheder for befolkningen. (Uddrag af GrønlandsBANKENs politik for samfundsansvar). Den 6. december 2011 åbnede GrønlandsBANKEN kasseløs filial Appaaraq - i Aasiaat (cirka indbyggere). Dette initiativ gav folk i Aasiaat og omegn bedre adgang til rådgivning og lånefinansiering. Der var i første omgang tale om en forsøgsordning med åbent en uge om måneden, hvor effekt og økonomi skulle afgøre, hvorvidt en mere permanent kasseløs filial skulle oprettes. I november 2013 åbnede filialen på fuld tid, og i foråret 2014 kunne GrønlandsBANKEN flytte ind i sin nye filialbygning. Ud over bedre adgang til rådgivning og lånefinansiering i Aasiaat og omegn har GrønlandsBANKENs forretningsudvidelse og CSR-program også medført en øget aktivitet på østkysten i den største by Tasiilaq (cirka 1050 indbyggere), som GrønlandsBANKEN besøger to gange årligt. Besøgene i Tasiilaq er af cirka en uges varighed, og banken tilstræber at holde så mange rådgivningsmøder som muligt og et oplæg om finansiel forståelse eller selvbetjeningsløsninger på enten Tasiilaq Skole eller i forsamlingshuset, mens vi er i byen. GrønlandsBANKEN har fortsat aftale med Kommuneqarfik Sermersooq om Tasiilaq-borgeres mulighed for at låne kommunens videokonferenceudstyr, sådan at de kan kontakte deres rådgiver over videomøde og få en mere nærværende rådgivning end den, de kan få over telefonen eller en. Tilbuddet har dog ikke været anvendt i væsentlig grad. I 2015 vil tilgængeligheds-indsatserne fortsætte på samme høje niveau, dvs. med to årlige rejser til Tasiilaq. Det vil i løbet af 2015 blive vurderet, om banken skal udvide sine aktiviteter uden for filialnetværket med besøg til andre byer. I slutningen af 2013 etablerede banken Lync (videomøde) i Erhvervsafdelingen, der gør det muligt at holde videomøder med erhvervskunderne på kysten fra den enkelte rådgivers egen arbejdsplads. Denne ordning skaber endnu bedre adgang til rådgivning fra banken. På sigt er det forventningen, at Lync bliver en del af den samlede Office-pakke og dermed også kan rulles ud på alle medarbejderes pc ere. Arbejdet med at sikre en bedre adgang til rådgivning og lånefinansiering, ledes af GrønlandsBANKENs privatkundedirektør med primær hjælp fra erhvervs- og privatkunderådgivere samt bankens IT-afdeling og kommunikations- og marketingteam. 8

9 Socialt og frivilligt engagement Vores medarbejdere skal have mulighed for at arbejde for frivillige organisationer og projekter i arbejdstiden ( ). Vi vil fremme medarbejdernes engagement og skabe de rigtige rammer for, at vores medarbejdere bliver motiverede til at arbejde for et bedre samfund. Samtidig skal banken selv aktivt deltage i definerede CSR-projekter. (Uddrag af GrønlandsBANKENs politik for samfundsansvar). Arbejdsgruppen for socialt og frivilligt engagement har udarbejdet en frivillighedspolitik samt retningslinjer for det sociale og frivillige arbejde, som medarbejderne udfører på bankens vegne. GrønlandsBANKENs frivillighedspolitik bygger på, at GrønlandsBANKENs frivillige og sociale engagement er en investering i Grønlands fremtid og et vigtigt led i at sikre samfund en bæredygtig udvikling Det frivillige og sociale arbejde har i 2014 haft tildelt et timeantal på 1 % af alle bankens mandetimer, hvilket er en fortsættelse af niveauet i 2013 og svarer til, at mere end timer er afsat til at støtte grønlandske foreninger og projekter. I 2014 er bankens frivillighedspolitik blevet udbygget og suppleret med regler for og skema til registrering af CSR-timer uden for den ordinære arbejdstid. De primære områder, der er blevet givet timer til, er socialt og frivilligt engagement, der vedrører børn og unge, uddannelse, miljø, kultur og sport. Derudover er medarbejdernes engagement i CSR Greenland også blevet registreret. Aktiviteter med CSR-timer tildelt Marts 2014 deltog fire medarbejdere som frivillige under landsindsamlingen til fordel for Stop Kræften, hvor banken og personale samtidig kunne overrække en samlet donation på mere end kroner. I efteråret 2014 deltog seks medarbejdere under landsindsamlingen til fordel for foreningen Grønlandske Børn. Også her bidrog banken og medarbejdere med en donation på i alt kroner. GrønlandsBANKEN var for tredje år i træk hovedsponsor for sundheds- og aktivitetsprojektet Maaji Nuan i Nuuk. Flere medarbejdere bidrog her med frivilligt arbejde under åbningsløbet. I alt 12 medarbejdere deltog i Saligaatsoq Oprydningsdag i Nuuk og Sisimiut. Igen i år blev der indsamlet store mængder af affald, og i år blev konceptet desuden udvidet til også at omfatte Ilulissat. Her deltog yderligere 2 af bankens medarbejdere i projektet. Enkelte medarbejdere har haft foreningsarbejder som formand eller kasserer for bl.a. Kalaallit Røde Korsiat og Natteravnene. En medarbejder underviser og uddanner instruktører i førstehjælp og underviser i psykisk førstehjælp. 9

10 Endvidere er der brugt timer på rådgivning til iværksættere og aktiviteter i CSR Greenland-regi. Sidst, men ikke mindst er der blevet brugt timer til projektledelse og udvikling af læringsuniverset Qassit.gl. I bankens filialer er timerne først og fremmest brugt på skolebesøg, uddannelsesmesser og undervisning i finansiel forståelse. Derudover også på foreningsarbejde for blandt andet Sapiik-projektet (Foreningen Grønlandske Børn) og engagement i iværksætterevents som Start Up -eventen i Qaqortoq. Herudover lancerede GrønlandsBANKEN i foråret kampagnen 230 hjælpende hænder. Her var budskabet, at alle medarbejdere har mulighed for at udføre frivilligt arbejde i arbejdstiden, og at banken har afsat over mandetimer til at støtte grønlandske foreninger og projekter. Kampagnen affødte 13 nye henvendelser fra organisationer, der alle har fået assistance fra en eller flere af bankens medarbejdere. Alternativt har organisationerne fået tilsagn om samarbejde i 2015, når deres behov for hjælp bliver aktuelt. De 13 organisationer er: Nuummi Uumasut (foreningen bag Donnas Dyreklinik) Foreningen for grønlandske trommedansere Pisiu (Det Kriminalpræventive Råd) Natteravnene Red Barnet/Meeqqat Ikiortigit - Kalaallit Nunaat Røde Kors Nanubørn Nuuk Playground/Kommuneqarfik Sermersooq Mælkebøtten (og deres folkekøkkenprojekt) Børnerettigheds-organisationen MIO Neriuffik Kattuffiat i Nuuk NSP (langrendsskiklub i Nuuk) Som et led i kampagnen 230 hjælpende hænder holdt GrønlandsBANKEN i juni 2014 gå-hjem-møde, hvor 6 af de ansøgende foreninger fik lejlighed til at præsentere deres behov for hjælp ansigt-til-ansigt med bankens medarbejdere. I foråret 2014 indgik GrønlandsBANKEN en CSR-samarbejdsaftale med foreningen Natteravnene hjemmehørende i Nuuk og Sisimiut. Ud over at stille CSR-timer til rådighed for de medarbejdere, der går ture som Natteravn, stiller GrønlandsBANKEN lokale- og lagerplads til rådighed for Natteravnene. I efteråret 2014 blev samarbejdsaftalen med de aktive Natteravne fornyet og udvidet med tillægsaftale om et sponsorat af refleksbrikker, som Natteravnene kan dele ud på sine gåture, og sponsorat af forplejning under førstehjælpskurser i både Nuuk og Sisimiut. Målet for 2014 var at bruge mindst 1068 timer. Resultatet for 2014 blev et forbrug på 114 % (1.227,2 timer) af årsmålet. Til sammenligning var forbruget 67 % i 2013, 24 % i 2012 og 28 % i Mere end 62 medarbejdere har i 2014 udført frivilligt og socialt arbejde med bankens CSR-timer i ryggen (40 i 2013, 30 i 2012 & 34 i 2011). Over hele linjen konstaterer vi derfor en øget aktivitet. Det langsigtede mål er fortsat at opnå et forbrug svarende til 1 % af GrønlandsBANKENs samlede medarbejdertimetal. Målet for 2015 er et timeforbrug på i alt timer for bankens samlede CSR-aktiviteter. 10

11 Kunderne GrønlandsBANKEN er som bekendt Hele Grønlands BANK. I 2014 gav det sig blandt andet udslag i et nyt samarbejde mellem banken og Air Greenland, der skal gøre det billigere og nemmere at sende studerende på studietur. Initiativet er taget for at støtte unge mennesker i at rejse og opsøge globale input. GrønlandsBANKENs andel i samarbejdet består i en ny Studieturskonto, som giver skoleklasser og studiehold en favorabel rente på 1 % over diskontoen. Samarbejdet med Air Greenland kører indtil videre som en forsøgsordning til og med år Herudover tilbydes bankens kunder fortsat et årligt fokusmøde. Formålet med samtalen er at skabe et gensidigt tillidsforhold og afdække kundens nuværende og fremtidige ønsker og behov. Derudover giver samtalerne input til, hvordan banken kan forbedre specifikke områder, herunder bankens rolle i samfundet. Antallet af samtaler indgår som en del af bankens målstyring, men er også relevant i denne sammenhæng. I 2012 blev der holdt 2120 fokusmøder, mens tallet steg til mere end 2300 i I 2014 blev målgruppen for fokusmøder udvidet, og måltallet blev derfor hævet til Det ambitiøse mål blev næsten indfriet med i alt afholdte møder med privatkunder. 367 erhvervskunder har i løbet af 2014 fået besøg af deres rådgiver i virksomheden. Målet i 2014 var 325 besøg. Arbejdet med social ansvarlighed var i 2014 sat til at skulle give et resultatmål i bankens kundeundersøgelser på indeks 77,5. Resultatet blev indekstallet 75,5. Dette resultat ligger under målet, men er fortsat over Finanssektorens kundebarometers gennemsnit på 75. I 2015 er målet at vende tilbage til resultatet fra 2013 på indeks 77,5. Ud over kundetilfredshedsundersøgelserne har banken i 2010 og 2013 indbudt kunder i Nuuk og Sisimiut til at deltage i fokusgruppeinterviews og her komme med konstruktiv kritik om bankens samfundsmæssige rolle. I 2014 er der taget hul på de forberedelser, der skal til, for at fokusgruppeinterview også kan blive afviklet i efteråret GrønlandsBANKEN modtog 26 kundeklager i flere end i 2013 og niveauet i Af de 26 sager blev 7 klager imødekommet helt eller delvist, hvilket er to færre imødekomne klager end i Det er i bankens interesse at behandle alle relevante klagesager i henhold til gældende retningslinjerne og på en sådan måde, at kunderne forstår bankens begrundelser for afslag på lån og andre lignende dispositioner. Medarbejdere Medarbejderne er GrønlandsBANKENs ansigter udadtil, og det er medarbejderne, der i hverdagen skaber og fastholder det nære forhold til bankens kunder. I relation til bankens arbejde med samfundsansvar er det vigtigt at starte med at fremhæve, at samtlige medarbejdere via oplæg er blevet undervist i de nye gave- og anti-korruptionspolitikker (for uddybende tekst om gave- og antikorruptionspolitikkerne se afsnittet UN Global Compact-relaterede emner ). Alle bankens medarbejdere har ved denne lejlighed gennemgået cases og dilemma-øvelser, så de er rustede til 11

12 at handle i overensstemmelse med de to nye politikker eller alternativt gå til en leder for nødvendig sparring. GrønlandsBANKEN har derudover fortsat stor fokus på kompetenceudvikling via elevuddannelse, efteruddannelse, lederudvikling og ved on the job training. Uddannelse skal ses som en del af medarbejderens udvikling og karriereplanlægning og i sammenhæng med bankens behov for dels kvalificeret arbejdskraft og for dels at bidrage til uddannelsesstillinger i lokalsamfundet. For GrønlandsBANKEN er det blandt andet vigtigt at sikre rekruttering af bankfaglig arbejdskraft, og i 2014 optog banken derfor 8 elever, der følger den finansielle uddannelse ved Niuernermik Ilinniarfik i Nuuk. Fire elever har deres daglige gang i Nuuk, de fire resterende elever er tilknyttet bankens filialer på kysten. Eleverne forventes færdiguddannede sommeren Ud over selve elevuddannelsen har banken stor succes med oprettelse af traineé-stillinger til unge med en uddannelsesbaggrund som finansøkonom. Indtil nu er 4 traineés blevet uddannet til rådgivere igennem dette forløb. En overbygning til finansuddannelsen er den videregående 2-årige finansielle akademiuddannelse, hvor 4 af de studerende fra sidste års elevhold deltager. To medarbejdere er desuden tilmeldt HD-uddannelsen med base på Ilimmarfik. For at styrke lederudviklingen har nye filialledere gennemgået et lederudviklingsprogram. Her ud over benytter banken sig af en række eksterne tilbud om videreuddannelse på højt niveau. I 2014 startede banken for eksempel et toårigt samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter om et specialtilpasset uddannelsesprogram. Over en tredjedel af bankens medarbejdere (op mod 40) og samtlige ledere har som led i dette program modtaget undervisning i kunderådgivning og -service, ligesom der nu i hver filial sidder uddannede coaches, der kan supervisere kollegaer i forhold til faglige problemstillinger, der opstår i det daglige arbejde. Bankens Call Center og medarbejdere i ekspeditionen og Erhvervsafdelingen har desuden været på engelskkursus. De implicerede medarbejdere har via dette program modtaget i alt 28 undervisningslektioner af 45 minutters varighed. I 2015 bliver engelskundervisning også et tilbud for privatrådgiverne i Nuuk-afdelingen. Med de fortsatte investeringer i uddannelse forventer banken på længere sigt at højne det generelle kompetenceniveau blandt medarbejderne og højne trivslen. Medarbejdernes motivation og tilfredshed måles gennem årlige medarbejderundersøgelser, hvor den enkelte medarbejder vurderer den nærmeste leder, samarbejdsrelationer og arbejdsbetingelser i øvrigt. Medarbejdertilfredsheden blev i 2014 målt til at være på 79. Et resultat på 79 er et flot højt niveau, som ligger over brancheniveauet. Målet er at fast holde dette høje niveau fremover. I 2014 lykkedes det at holde 98,3 % af stillingerne i banken besat ved gennem aktivt HR-arbejde, jobansøgerportal på samt fokus på medarbejderudvikling. 12

13 Ved udgangen af 2014 var det samlede medarbejderantal 118. Gennemsnitsalderen var knap 44,2 år og gennemsnitsancienniteten 9 år og 5 mdr. Der var 82 kvinder og 36 mænd ansat. Af den samlede medarbejderstab havde 73 en finansiel eller længerevarende videregående uddannelse. Der er vedtaget en politik og måltal for det underrepræsenterede køn, der skal øge det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og i de øvrige ledelsesniveauer. GrønlandsBANKENs medarbejdere skal uanset køn opleve, at de har samme muligheder for karriere og lederstillinger. I politikken er der derfor fastsat følgende måltal for det underrepræsenterede køn og for den øvrige ledelse i banken: Det er bankens mål, at andelen af ledere med det underrepræsenterede køn til enhver tid skal fastholdes på mindst 40 %. (Uddrag af GrønlandsBANKENs politik for det underrepræsenterede køn). Fordelingen af ledere ultimo 2014 er 47 % kvinder og 53 % mænd. GrønlandsBANKEN ansætter ledere under den præmis, at den bedst egnede altid ansættes/udnævnes uanset køn. Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Et godt og sikkert arbejdsmiljø samt en sund dagligdag betyder, at både medarbejdere og kunder føler sig godt tilpasse i banken. I 2013 gennemførte GrønlandsBANKEN derfor en sundhedskampagne, der blandt andet bestod af sundere kantinemad, kontoryoga, massageordning i arbejdstiden og kontante tilskud til medarbejderes sportsaktiviteter. Fra og med 2014 blev disse tilbud gjort permanente. I 2014 deltog GrønlandsBANKENs desuden som eneste grønlandske virksomhed i forskningsprojektet Take a Stand. Mere konkret var det GrønlandsBANKENs medarbejdere i Nuuk og Sisimiut, der deltog i forsøget på at få kontoransatte til at gribe ind over for stillesiddende arbejdsvaner og rejse sig så meget som muligt fra skrivebordene. Formålet med Take a Stand-projektet var også at dokumentere den gavnlige effekt af opretstående arbejdsdage, hvorfor de medarbejdere, der indvilligede i forsøget, løbende er blevet målt, vejet og har haft en aktivitetsmåler monteret på låret. Rigtig mange af bankens medarbejdere oplevede en aktivitetsøgning i projektets forløb, ligesom nogle medarbejdere også oplevede vægttab eller bedring af gener som for eksempel musearm og kontorlænd. Antallet af anmeldelser af arbejdsskader var 31 i 2010, 5 i 2011, 4 i 2012 og 9 i Det høje antal i 2013 skyldes primært en skade med skimmelsvamp i en filial en skade som dog blev udbedret straks, og der synes ikke at være varige mén blandt filialens ansatte. I 2014 er der kun anmeldt 3 sager. Registreret sygefravær i GrønlandsBANKEN er lavere i 2014 (655) end i 2013 (719), hvilket delvist er begrundet i de 13

14 færre langtidssygemeldinger i Til sammenligning var sygefraværet 603 dage i 2012 og 1207 dage i Målet er fortsat at få reduceret antallet af sygefraværsdage til 500 dage. Banken har senest fået foretaget en arbejdspladsvurdering (APV) i I foråret 2015 vil der blive foretaget en ny arbejdspladsvurdering (APV). Miljø og bæredygtighed Vi vil løbende kortlægge og overvåge ressourceforbruget og de væsentligste miljøpåvirkninger i vores aktiviteter og udarbejde handlingsplaner med mål for forbedringer. Et systematisk miljøarbejde skal medvirke til at reducere omkostninger og ressourceforbrug, til at fastholde og tiltrække medarbejdere, kunder og investorer, og til at øge samarbejdet med myndigheder og leverandører. (Uddrag fra GrønlandsBANKENs miljøpolitik). GrønlandsBANKEN har i 2014 intensiveret arbejdet med at styrke og udbygge bankens miljøindsats. I foråret 2014 blev der således formuleret og vedtaget en overordnet miljøpolitik. GrønlandsBANKENs holdning til miljøansvar er funderet i bankens tilslutning til UN Global Compact og bankens øvrige CSRindsats. Det overordnede mål for GrønlandsBANKENs miljøansvar er til stadighed at være bevidste om at tænke bæredygtighed og miljøhensyn ind i vores aktiviteter på en forretningsmæssig og samfundsmæssig meningsfuld måde. Dette sikrer vi ved at identificere og overvåge de væsentligste miljøpåvirkninger, iværksætte procedurer til at begrænse ressourceforbrug, inddrage medarbejderne i miljøindsatsen, dele vores viden og erfaringer og fokusere på at give kunder og leverandører de bedste muligheder for at agere miljømæssigt ansvarligt. GrønlandsBANKENs miljøpolitik er offentligt tilgængelig på GrønlandsBANKEN arbejder fortsat for at gøre det muligt for sine kunder at foretage bæredygtige investeringer. Det gør vi blandt andet via vores miljølån Nutarsaaneq, hvor kunden efter almindelig kreditvurdering kan låne op til kroner på fordelagtige vilkår. Lånet kan bruges til energiforbedringer såsom udskiftning af gammelt oliefyr, bedre isolering, udskiftning af døre eller vinduer, nyt tag eller investering i solcelleanlæg m.m. I 2014 blev miljølånet Nutarsaaneq udvidet til også at omfatte miljømæssige forbedringer af erhvervsejendomme. Der arbejdes desuden på at udvikle endnu et miljølån særligt målrettet anskaffelse af store solcelleanlæg, der finansieringsmæssigt pt. ikke rummes af Nutarsaaneq-lånet med et loft på kroner. Ved årsafslutning 2014 var der i alt etableret 257 Nutarsaaneq-lån mod 189 i Bankens miljøbillån Minguik til anskaffelse af miljøvenlige biler i energiklasse A er i stigende grad populært med i alt 82 lån etableret ved årsafslutningen 2014 mod 31 i

15 GrønlandsBANKEN går selv foran med anvendelse af bæredygtige energiformer og har i 2014 opsat solcelleanlæg på bankbygningerne i Aasiaat og Maniitsoq og på hovedkontoret i Nuuk. Solcelleanlæggene forventes at kunne producere en væsentlig del af elforbruget i bankens kontorer i de tre nævnte byer. Bankbygningerne bliver desuden løbende renoveret og energioptimeret. I 2014 var filialen i Ilulissat færdigrenoveret, og filialen i Qaqortoq bliver som den næste renoveret i GrønlandsBANKEN er medlem af miljøgruppen Saligaatsoq Avantangiiserik, som er etableret af CSR Greenland med det formål at samle arbejdsgrupper, der kan koordinere miljøprojekter i Grønland på tværs af sektorer, faglighed mv. Under denne paraplyorganisation deltager GrønlandsBANKEN som én ud af 7 virksomheder i et 3-årigt samarbejde om strategisk miljøledelse. Projektet hedder Clean Greenland Green Companies og koordineres i et partnerskab mellem CSR Greenland og WWF Verdensnaturfonden. Herudover har GrønlandsBANKEN i Saligaatsoq-regi deltaget i den årlige Oprydningsdag, som i 2014 for første gang blev afviklet i både Sisimiut og Ilulissat ud over Nuuk, hvor projektet allerede har kørt i en årrække. Desuden er banken med i en projektgruppe, der har til formål at fremme fokus på hverdagens muligheder for ressourcebesparelser i kontormiljøer. Saligaatsoq-gruppen opnåede i 2014 at blive nomineret til Nordisk Råds Miljøpris. Den daglige miljøorganisation i GrønlandsBANKEN udgøres af en miljøkoordinator/teamleder og et team bestående af et bredt udvalg af medarbejdere med særlig interesse for miljøarbejde. Den bygningsansvarlige og den indkøbsansvarlige er faste medlemmer på teamet, da deres respektive ansvarsområder er fokusområder for miljøindsatsen. Alle bankens filialer er desuden repræsenterede på miljøteamet, som forestår implementeringen af Clean Greenland Green Companies-projektet samt planlægning og koordinering af øvrige miljøinitiativer i banken. Miljøteamet har i 2014 kortlagt bankens samlede miljøaftryk og etableret registrering og overvågning af ressourceforbruget. Datagrundlaget, en vurdering af de væsentligste miljøpåvirkninger og mulige indsatser og handlingsplan for konkrete reduktionsmål for 2015 indgår i en detaljeret miljøredegørelse. Nogle af initiativerne er allerede iværksat i 2014, herunder installation af solcelleanlæg, print- og papirløsninger og omlægning af lager- og indkøbsstyring. Det er forventningen, at de nye printløsninger, den strammere indkøbs- og lagerstyring og mere miljørigtige indkøb resulterer i et lavere forbrug af papir, kontorartikler mv. GrønlandsBANKEN stræber efter at indarbejde ressource-effektivitet og cirkulær tænkning i miljøindsatserne. Et eksempel herpå er udskiftningen af alle pc-skærme i hovedkontoret i Nuuk i foråret Over tyve brugte, men i øvrigt velfungerende pc-skærme blev doneret til Ukaliusaq-skolen, som delte donationen med Atuarfik Samuel Kleinschmidt. På den måde kom pc-skærmene skolerne til gavn frem for unødigt at belaste affaldsforbrændingsanlægget og miljøet. Et andet eksempel er den faste, daglige donation af overskudsmad fra hovedkontorets kantine, der går til Hjemløseherberget i Nuuk. Herberget har tilkendegivet, at der er stor nytteværdi af maden. Miljøteamet har derfor indstillet, at der ikke fastsættes et reduktionsmål for bankens madforbrug/madspild, da banken vurderer, at den sociale værdi ved donationen af overskudsmad er mere værdifuld end den potentielle miljøgevinst ved en reduktion af madspildet. GrønlandsBANKENs samlede CO2-forbrug er i ,29 tons. I 2013 var udledningen 145 tons mod 146,89 tons CO2 i Det skal i denne forbindelse bemærkes, at dette års samlede CO2-udledning afviger markant fra tidligere års rapporterede data, da banken i 2014 har skiftet til en udbygget 15

16 beregningsmodel leveret af WWF Verdensnaturfonden ifm. projektet Clean Greenland Green Companies. Den nye beregningsmodel omfatter såvel energi (varme), transport og indkøb og er den, der fremadrettet vil blive anvendt. UN Global Compact-relaterede emner I marts 2013 blev GrønlandsBANKEN som det andet grønlandske selskab medlem af UN Global Compact. Et medlemskab af UN Global Compact forpligter i forhold til 10 universelle principper inden for hovedområderne: Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Der blev udarbejdet en gap-analyse forud for bankens tilslutning til UN Global Compact, og denne konkluderede: at en vigtig indsats er at tilføje områder som menneskerettigheder, anti-korruption og ansvarlig leverandørstyring til den eksisterende CSR politik og strategi. Samtidig er der behov for en indkøbspolitik, der stiller CSR relaterede krav til leverandørerne. (Uddrag af gap-analysen, 2012). I 2014 er der blevet arbejdet med følgende områder: Menneskerettigheder: - Bankens politik for det underrepræsenterede køn er omtalt tidligere i rapporten under afsnittet Medarbejder. Området omfatter dog også den kønsmæssige fordeling blandt GrønlandsBANKENs generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som ultimo januar 2015 udgør 16,67 % kvinder og 83,33 % mænd. Det er bestyrelsens mål, at andelen af kvindelige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer over de næste fire år skal øges til 33 %. - Der er taget initiativ til at indarbejde menneskerettighedsprincipperne i leverandørkontrakterne for at fremme kendskabet og ansvaret for at opretholde FNs menneskerettigheder. I 2015 vil banken tage kontakt til de væsentligste leverandører for at igangsætte en opdatering af leverandørforholdene. - Bankens hjemmeside blev relanceret i februar 2014 og giver svagtseende mulighed for at gøre teksten større og dermed mere læsevenlig. - I øvrigt henviser vi til afsnittene om Socialt og frivilligt engagement, om Finansiel forståelse, om Kunder og om Medarbejdere. Arbejdstagerrettigheder: Miljø: - Der er udarbejdet en politik i forhold til sociale medier. Politikken er blandt andet udarbejdet med henblik på at give medarbejderne veldefinerede regler at forholde sig til på området og bliver præsenteret for bankens Sikkerheds- og Samarbejdsudvalg i foråret I samtlige medarbejderudviklingssamtaler bliver medarbejderne spurgt om deres sprogbehov (grønlandsk, dansk og / eller engelsk). - I øvrigt henvises der til afsnittene om medarbejdere og om Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed. 16

17 - Her henvises der til afsnittet om Miljø og bæredygtighed. Anti-korruption: - GrønlandsBANKEN har vedtaget en gavepolitik, som fastsætter regler for, hvilke gaver medarbejdere må modtage (og til hvilken værdi). Politikken fastlægger også retningslinjerne for, hvordan man for eksempel skal forholde sig til tjenester, hvor der kan opstå en forventning om en modydelse. - Banken har desuden vedtaget en anti-korruptionspolitik, som blandt andet foreskriver nultolerance over for interessekonflikter, bestikkelse, afpresning, bedrageri, underslæb, gavemisbrug og nepotisme. Som før nævnt er samtlige medarbejdere i GrønlandsBANKEN via oplæg blevet undervist i de nye antikorruptions- og gavepolitikker, som også til enhver tid er tilgængelige på bankens intranet. Alle bankens medarbejdere har ved samme lejlighed gennemgået cases og dilemma-øvelser, sådan så de er rustede til at handle i overensstemmelse med de to nye politikker eller gå til en leder for eventuel nødvendig sparring. I 2014 blev der formuleret klarere klageprocesser for ansatte i banken, der især går på klager over ledere, mobning, diskrimination, vold og chikane af enhver art. Beskrivelserne skal sikre værdighed på vores arbejdsplads og er offentliggjort sammen med den nyeste version af GrønlandsBANKENs personalehåndbog. Derudover er banken klar til at indføre en whistleblower-ordning på lige fod med danske pengeinstitutter. Desværre giver den grønlandske persondatalovgivning ikke mulighed for sådan en ordning, hvorfor banken indtil videre afventer lovgivningsarbejdet i Inatsisartut (Grønlands Landsting). Det er også et mål for 2015, at der skal udarbejdes en konkret menneskerettighedspolitik i banken. Denne politik skal på lige fod med anti-korruptions- og gavepolitikkerne implementeres med præsentation for og undervisning af alle bankens medarbejdere. 17

18 3. Evaluering af bankens arbejde med samfundsansvar Den overordnede målsætning for bankens CSR-indsats er at bidrage til at skabe bæredygtig vækst i samfundet. Som Hele Grønlands BANK er det vigtigt for GrønlandsBANKEN at bidrage med arbejdstimer og kernekompetencer til at gøre en positiv forskel, hvor det er muligt. Bankens arbejde med samfundsansvar har til dags dato haft så konkrete output som nye miljølåneprodukter (Nutarsaaneq og Minguik), en studietursopsparingskonto og for eksempel nye tjenester til undervisning og kontakt (Qassit.gl samt kontakt-app og videomøder). Tilstedeværelsen på den grønlandske kyst uden for det etablerede filialnetværk er blevet hyppigere, og kontaktfladen til banken er i årenes løb udvidet. Vi har et korps af hjælpende hænder, der står klar til at assistere foreninger og projekter med frivilligt arbejde og tilsvarende et korps af undervisere og rådgivere, der målrettet arbejder på at højne vores medborgeres forståelse for privatøkonomi og finansielle forhold. Internt i banken har arbejdet med samfundsansvar affødt nye måder at tænke service på. Vi arbejder under nye politikker, koncepter og stadig klarere og bedre beskrevne rammer for vores arbejde. Samtidig oplever vi styrkede samarbejder på tværs af bankens afdelinger og spillerum for medarbejdernes initiativer og ideer, hvilket højner loyaliteten og engagementet. Vi lægger vægt på at have en sikker hverdag og forsøger så vidt muligt at tænke sundhed ind i dagligdagen, ligesom vi fokuserer på fortsat at udvikle vores kompetencer og dygtiggøre os. Sidst, men ikke mindst forventer vi at kunne spare på både miljøet og energiregningen på baggrund blandt andet energirenoveringer og installation af solcelleanlæg. Bankens ambitionsniveau for CSR-indsatsen vil fortsat være højt i

19 4. Tabel over resultater og mål Nedenfor fremgår i resultater for 2011, 2012, 2013 og 2014 samt målene for Socialt og Frivilligt engagement Resultat Resultat Resultat Mål Resultat Mål CSR Greenland timer 59 % 36,9 % 120,1 % CSR for filialer timer 8 % 8,5 % 26,7 % CSR - Foreningsarbejde timer 9 % 2,4 % 57,4 % Reg.kode udgår CSR Socialt og frivilligt engagement CSR - Store arrangementer timer 91 % 3,4 % 217,0 % Reg.kode udgår CSR - Arctic Winter Games Reg.kode CSR - Værtsrolle timer 25 % 51,4 % 0 % udgår Diverse CSR-arbejder timer 36 % 63,7 % 104,2 % Mentorordningen timer 34 % 19,3 % 25,0 % 100 Nedlagt Nedlagt CSR Tilgængelighed timer CSR Finansiel forståelse timer Adgang til rådgivning og lånefinansiering timer i alt 28 % 24,0 % 66,9 % Aasiaat Appaaraq etableret 100 % Åbnet Gennemført Åbnet på permanet adresse Tasiilaq 2 årlige besøg antal etableret 100 % Finansiel forståelse Undervisning - skolebesøg Undervisning - pengespil Flere skolebesøg OK OK Projekt igangsat Ikke afsluttet Igangsat Fortsættelse af besøgskoncept Færdigt august Opdateret og gennemført Færdiggjor t n/a Fortsættelse af besøgskoncept Færdiggjort Iværksætterrådgivning timer Interessentdialog 75,5 Kunderne Er en social ansvarlig virksomhed index mål ,5 77,5 75,5 Kundetilfredshed samlet for privat index og erhverv mål 71,5 68, ,5 74,5 74,5 Medarbejdere Klagesager antal n/a 26 n/a index Faglig og personlig udvikling mål 73,67 73, /78 72/74 72/74 index Medarbejdertilfredshed mål Arbejdsmiljø og sikkerhed Klima /miljø Sygefravær dage , APV n/a Gennemført n/a n/a n/a Foretages i 2015 Anmeldelser af arbejdsskader antal (9) Energiforbrug i banken før 2014 n/a 146,89 t. CO2 145 t CO2 140 t CO2 - - Energiforbrug i banken fra ,29 t CO2 5 % reduktion af CO2- forbruget i 2014 Antal miljølån antal 68 stk / (257/82)

20 Feedback er velkommen Har du spørgsmål eller kommentarer til rapporten eller GrønlandsBANKENs arbejde med samfundsansvar? Du er altid velkommen til at kontakte os på eller: GrønlandsBANKEN Att.: CSR-styregruppen Imaneq 33 Postboks Nuuk 20

samfundsansvar i 2012 Pakkussineq

samfundsansvar i 2012 Pakkussineq Redegørelse om GrønlandsBANKENs samfundsansvar i 2012 Pakkussineq 1 Indholdsfortegnelse 1. Politik og strategi for samfundsansvar... 3 Fremtidige politik og strategi for GrønlandsBANKENs samfundsansvar...

Læs mere

samfundsansvar i 2015 Pakkussineq

samfundsansvar i 2015 Pakkussineq Redegørelse om GrønlandsBANKENs samfundsansvar i 2015 Pakkussineq 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Politik for samfundsansvar... 4 2. Primære aktiviteter og mål i 2015... 6 Finansiel forståelse...

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne redegørelse

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland

Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland CSR Greenland, Grønlands Erhverv og Kommuneqarfik Sermersooq inviterer til konference med fokus på grøn omstilling og nye muligheder for Grønland. Onsdag d.

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a 2013-14 De aktiviteter, Brunata International a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter.

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014 jf. 135 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Offentliggjort den 28. januar 2015 Nærværende redegørelse

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Politik for mangfoldighed, måltal og det underrepræsenterede køn i ledelsen

Politik for mangfoldighed, måltal og det underrepræsenterede køn i ledelsen Politik for mangfoldighed, måltal og det underrepræsenterede køn i ledelsen Politikken Det er Vestjysk Banks politik, at vi konstant stræber mod et højt kompetenceniveau hos både ledelse og medarbejdere.

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk CSR & Employer Branding Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk Oversigt! Hvad I ikke får med hjem?! Employer Branding?! Hvad betyder CSR?! Hvorfor kan CSR betale sig?!

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Strategiplan Tybjerg 20:20

Strategiplan Tybjerg 20:20 Strategiplan Tybjerg 20:20 Tybjerg Privatskole OPFØLGNING MARTS 2017 Tybjerg 20:20 Formål Det særlige Vision Værdier Mission Metoder og Dogmer 5 Indsatsmål Handlinger 2016 Handlinger 2017 Vision Vi står

Læs mere

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Indledning I Kommuneplan 2009 har Byrådet besluttet, at der skal handles på klimaområdet. Handling kan primært ske ved CO 2 reduktion og tilpasning

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER 01 Indhold Sammenfatning hvad lærte vi?...3 Beskrivelse af forsøget...4 Baggrunden for forsøget...4 Formålet med forsøget...5 Projektets aktiviteter...5

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2011-12 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. I indeværende regnskabsår har et særlig fokus

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

at bestyrelsen bemyndiger administrationen til at videreudvikle Movias strategi for anvendelse af sociale media baseret på facebook.

at bestyrelsen bemyndiger administrationen til at videreudvikle Movias strategi for anvendelse af sociale media baseret på facebook. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Stine Bay Michelsen 13 Bemyndigelse vedrørende Movias brug af sociale media Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Indledning Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område, som er vedtaget i efteråret 2014.

Læs mere