Sammenfatning af høringssvarene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenfatning af høringssvarene"

Transkript

1 Devoteam A/S Lyngbyvej 2 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel december 2014 Sammenfatning af høringssvarene Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget 12 høringssvar vedr. ny elprisportal, og takker for såvel disse svar som for drøftelserne på kick off-mødet for høringen den 6. november Dette notat sammenfatter høringssvarene, inkl. sekretariatets umiddelbare svar på høringssvarene. Hvem har afgivet høringssvar? Type af aktør Antal svar Andre myndigheder 1 Interesseorganisationer 3 Branchen, herunder 8 - Brancheorganisationer 1 - Elhandlere 6 - Mæglere / indkøbsforeninger 1 I alt 12 Ikrafttrædelse Ikrafttrædelse har ikke af Sekretariatet for Energitilsynet været fremhævet som et tema i høringen, men blev bragt op af deltagerne allerede på kick off-mødet for høringen den 6. november 2014 Svarene fra branchen peger på, at den nye portal bør sættes i kraft samtidig med engrosmodellen. Fem svar tilråder dette. Begrundelsen er, at engrosmodellen introducerer ny afregningsmodel over for forbrugerne, og nye indberetningskrav til elhandlere / netselskaber. Et enkelt høringssvar ønsker, at den nye prisportal skal træde i kraft 1/ , idet det er opfattelsen, at det er samme funktionalitet (prisoverblik og prissammenligninger) der skal anvendes på portalen før og efter engrosmodellen. VAT N DK PBS: Bank: Danske Bank, Branch N 4260, Account N IBAN: DK CVR N

2 2/6 Ikrafttrædelse overblik over interessenternes svar For at fastholde ikrafttrædelse 1 Ønsker at ikrafttrædelse skal være samtidig med engrosmodellen 5 Forholder sig ikke til ikrafttrædelsestidspunktet 6 App En række aktører peger på at en App er overflødig/unødvendig og at det er vigtigere/tilstrækkeligt at elprisportalen får en god browser og bliver en god, responsiv side, der er tilpasset visning på mobile enheder. Dong er dog positiv over for udarbejdelsen af en App. En enkelt aktør peger på, at en App, der blot leder hen Elprisportalen, kunne være hensigtsmæssig. App overblik over interessenternes svar App er overflødig 2 App bør overvejes nøje 2 App er ønskelig 1 Forholder sig ikke til App 7 Profil Der er enighed om, at profilen skal kunne vises / anvendes ved enten simple klik af prædefinerede felter (botype, antal personer i husstanden, el-varme ja/nej) og ved en detaljeret afkrydsning / indberetning af oplysninger. Der er enighed om, at mere detaljerede oplysninger skal kunne tastes af brugeren Der er enighed om, at det skal være valgfrit, om brugen vil tilgå datahub en via nemid og hente detaljerede forbrugsoplysninger. Faste produktkategorier Sekretariatet for Energitilsynet viste på kick off-mødet for høringen eksempler på to faste produktkategorier: 6 måneders fast og 6 måneders variable pris inkl. alle uundgåelige afgifter, abonnementer mv. Andre produkter kunne omregnes, så visningen ville svare til pris for 6 måneder. Der er ikke enighed om, hvorvidt det er en god idé eller ej, jf. at 4 er for og 3 imod.

3 3/6 Et enkelt høringssvar peger på, at elhandlerne også efter den nye portal har fuld frihed til at vælge, hvilke produkter de udbyder. Derfor bliver det nødvendigt at skalere elhandlernes produkter til den produktperiode, som der sammenlignes på Alle produkter samt deres tilbagefaldsprodukter hvor nødvendigt kan fx skaleres til den valgte produktperiode for sammenligning via en fælles sæsonprofil, som ejes af portalen. Faste produktkategorier overblik over interessenternes svar Faste produktkategorier er en fordel og fremmer gennemsigtighed 4 Faste produktkategorier hæmmer innovation 3 Forholder sig ikke til faste produktkategorier 5 Pris Der er et flertal for, at historiske priser skal vises, og at de bibringer forbrugeren en større forståelse for markedet. Historisk priser overblik over interessenternes svar Historiske priser skal vises 5 Historiske priser skal ikke vises / skaber ikke værdi 3 Forholder sig ikke til historiske priser 4 Der er meget stor men ikke total enighed om, at alle gebyrer skal inddrages, når prissen beregnes. Nuancerne i høringssvarene går på, hvilke gebyrer der medregnes og hvordan. Der er stor enighed om, at alle de gebyrer, der ikke kan undgås, skal medregnes i prisen. Der er meget stor men ikke total enighed om, at forbrugernes eksisterende pris ikke er relevant for at træffe et oplyst valg fremadrettet. Flere høringssvar peger på, at prisen (fremadrettet) ikke kan vises retvisende, da prisen netop vil variere. Det peger hen mod, at når forbrugeren vælger sammenlign produkter, så vises ikke besparelsen i fht. nuværende forbrug, men den mest sandsynlige prisforskel for en given tidsperiode for de pågældende valgte produkter, hvoraf et kan være forbrugerens nuværende produkt. Timebaserede produkter Der er enighed om, at portalen skal kunne vise det, når det bliver relevant. Enkelte høringssvar peger på, at portalen ikke bør koncentrere sig om denne funktionalitet fra start, da det ikke er relevant p.t. Flere høringssvar peger på, at timebaserede priser stiller øgede krav nøjagtigheden af forbrugerens bopæl.

4 4/6 Mæglere/indkøbsforeninger Hvorvidt mæglere/indkøbsforeningers priser skal vises har ikke været foreslået som høringstema. Blandt de svar, som forholder sig til det, er der ikke enighed. Sekretariatet for Energitilsynet har noteret sig svarene vedr. priser. Indberetning Der er enighed om i branchen, at engrosmodellen stiller større krav til indberetning af data, idet netafgiften kan udlignes over områder. Det giver større mulighed for fejl, idet der er flere data der skal indberettes. Der er derfor enighed i branchen om, at automatisk indberetning eller system til systemindberetning er en fordel, og at denne funktionalitet skal tilvejebringes så hurtigt som muligt, og gerne inden /samtidig med, at engrosmodellen træder i kraft. 7 ud af 12 svar fra branchen peger på dette. Et høringssvar peger på, at det vil være en fordel, at portalen kan hente de faktiske nettariffer fra datahub en. Derimod peger høringssvarene generelt set på, at det vurderes at være uforholdsmæssigt besværligt at give brugerne af elprisportalen mulighed for at indhente oplysninger om det nuværende produkt (priser og vilkår) fra Datahubben. Indberetning overblik over interessenternes svar Ønsker mulighed for automatisk indberetning via API fra start 7 Forholder sig ikke til automatisk indberetning 5 Klimaeffekt Der er stor, men ikke total, enighed om at følge branchedeklareringen. Flere høringssvar peger på, at deklarationen er opdateret, således at den gældende version er revideret 31. januar Klima overblik over interessenternes svar Branchedeklareringen bør følges 8 - Heraf branchedeklareringen bør udvides 3 Forholder sig ikke til klimaeffekt 4 Sekretariatet for Energitilsynet har noteret sig svarene, og bemærker, at hvis branchen bliver enige om at revidere branchedeklareringen, vil sekretariatet være positiv over for at lade den seneste version af branchedeklareringen ligge til grund for visningen af klimaeffekt på elprisportalen.

5 5/6 Service og kvalitet Der er stor men ikke total enighed om, at der ikke i dag findes anerkendte branchestandarder for service og kvalitet. Enkelte høringssvar peger på trustpilot og uafhængige tredjepartsundersøgelser. Hertil kommer, at Elreguleringsudvalget netop er kommet med anbefalinger, som enkelte høringssvar anbefaler, at Energitilsynet følger. Service og kvalitet overblik over interessenternes svar Ønsker visning af service og kvalitet i form af eksterne 2 undersøgelser, trustpilot o.lign. Ønsker ingen visning af service og kvalitet, før der evt. måtte 2 foreligge en branchestandard Peger på Energiudvalgets anbefalinger 1 Forholder sig ikke til visning af service og kvalitet 8 Sekretariatet for Energitilsynet har noteret sig svarene, og bemærker, at hvis branchen bliver enige om en standard for service og kvalitet, vil sekretariatet være positiv over for at lade den denne standard ligge til grund for visningen af service og kvalitet på elprisportalen. Bundling Der er meget stor men ikke total enig om, at bundlede produkter ikke skal vises på elprisportalen. Og hvis de bliver vist, at det så sker på en selvstændig side. Bundling overblik over interessenternes svar Bundlede produkter skal (som udgangspunkt) ikke vises 2 Bundlede produkter skal vises på selvstændig side, og værdien af 4 tilbundlede produkter skal ikke fraregnes prisen Bundlede produkter skal vises og rabatten (tilbundlede produkters 1 værdi) fratrækkes pris Forholder sig ikke til bundling 5 Følgegruppe og inddragelse i øvrigt Der er enighed om, at det er positivt, at Energitilsynet nedsætter en følgegruppe. Tre aktører har tilkendegivet, at de gerne deltager i en følgegruppe. Tre elhandlere tilkendegiver, at de gerne vil deltage i test af den automatiske indberetning. Der er enighed om, at det er godt, at portalen brugertestes.

6 6/6 Følgegruppe mv. overblik over interessenternes svar Ønsker at deltage i følgegruppe 3 Ønsker at deltage i test af API 3 Videregivelse af data til 3. mand (andre elprisportaler) Sekretariatet for Energitilsynet har ikke foreslået videregivelse af data til 3. mand (andre elprisportaler) som et tema i høringen. En række interessenter har selv bragt det op. Alle de tre høringssvar, der nævner emnet, ønsker, at det skal være muligt for en elhandler at undgå, at data videregives. Videregivelse af data til 3. mand overblik over interessenternes svar Ønsker, at det kræver aktivt samtykke fra elhandleren, før priser kan 3 videregives Forholder sig ikke til videregivelse af data 9 Kontrol af priser Sekretariatet for Energitilsynet har ikke foreslået kontrol af priser som et tema i høringen, men alene konstateret, at de almindelige markedsføringsregler gælder. De høringssvar, der forholder sig til dette, ønsker, at Sekretariatet for Energitilsynet har en vis kontrol med priserne. Kontrol af priser overblik over interessenternes svar ET skal føre en vis kontrol med priserne 3 Forholder sig ikke til kontrol af priser 9 Sekretariatet for Energitilsynet har noteret sig svarene og bemærker, at kontrol af priserne kan være et tema, der kan drøftes i en evt. følgegruppe. Såfremt der er enighed i branchen om, hvordan en priskontrol konkret skal udformes, vil Sekretariatet for Energitilsynet være positiv over for at lade det indgå i drøftelserne om videreudvikling af elprisportalen. Sammenligning med nuværende forbrug Der er generelt enighed blandt de afgivne høringssvar om, at sammenligning af nuværende forbrug med (fremtidige) elpriser ikke er relevant for forbrugernes fremadrettede valg af produkt.

Til Energitilsynet. Høringssvar fra OK a.m.b.a. vedrørende ny elprisportal. Behov for API til indrapportering af data. Ingen faste produkter

Til Energitilsynet. Høringssvar fra OK a.m.b.a. vedrørende ny elprisportal. Behov for API til indrapportering af data. Ingen faste produkter Til Energitilsynet Høringssvar vedrørende ny elprisportal Viby d. 27/11/2014 Høringssvar fra OK a.m.b.a. vedrørende ny elprisportal Hermed fremsendes OK s kommentarer til de områder, der i OK s øjne er

Læs mere

Fremtidens Elpristavle

Fremtidens Elpristavle Fremtidens Elpristavle En vej til flere aktive forbrugere, som er trygge ved at foretage elvalg 25-03- Udarbejdet af: Rune Brus Sirid Sif Bundgaard Vibeke Thyge Frandsen Nina Stokkendal Poulsen Mikael

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk, mih@mbbl.dk og pml@mbbl.dk J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt

Læs mere

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-989-7 0.02.13 Kort baggrund Det er på baggrund af EU-lovgivning forbudt af lagre og

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Systemer til indkøbsanalyser

Systemer til indkøbsanalyser UC Effektivíseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Version 1.0 Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009 Markedet for kontorsoftware Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder Konkurrenceanalyse 03/2009 August 2009 Markedet for kontorsoftware August 2009 Oplag 500 Pris: Kr. 200,00 inkl. Moms

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere