OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk"

Transkript

1 OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

2 Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage virksomheden 3. Virksomhedernes forberedelse 4. Virksomhedsejerne er overvejende sikre på, at virksomhederne kan sælges 5. For de fleste virksomheder er det vigtigst, at det er den rette person, der overtager virksomheden - også vigtigere end at få en god pris 6. De fleste virksomheder er startet fra bunden - men yngre virksomhedsejere køber i højere grad deres virksomhed 7. Det er svært at finde det rette tidspunkt at starte virksomhedsoverdragelsesprocessen 8. Mange ejere er afhængige af et godt provenu fra salget af virksomheden 9. Der er god økonomi blandt de virksomheder, der snart skal overdrages 10. Karakteristik af de deltagende virksomheder 11. Metode Rapporten er udarbejdet i april 2006 af Erik Nørgaard og Søren Nicolaisen, Håndværksrådet, samt Peter Dalkiær, match-online.dk. Rapporten må frit anvendes med kildehenvisning til Håndværksrådet og match-online.dk 2

3 1. RESUME OG KONKLUSION Mange virksomhedsejere står over for at skulle overdrage virksomheden. I nærværende undersøgelse, som indeholder svar fra knap 800 af Håndværksrådets medlemsvirksomheder, er det over halvdelen, der skal overdrages inden for de næste 10 år. Inden for de brancher, som Håndværksrådets medlemsvirksomheder repræsenterer, svarer det til, at godt virksomheder skal overdrages i løbet af 10 år. De fleste af disse virksomhedsejere er i gang med forberedelserne til virksomhedsoverdragelsen - dette gælder specielt ejere, hvor provenuet fra salg af virksomheden skal bidrage væsentligt til pensionisttilværelsen. Men der er stadig en gruppe virksomhedsejere, der forventer at overdrage virksomheden i løbet af de næste 3 år, og som slet ikke er i gang med forberedelserne. De fleste virksomhedsejere forventer, at deres virksomhed kan sælges. Dog er ejerne af de større virksomheder mere sikre på salg end ejerne af de mindre virksomheder ligesom ejere, der forventer at sælge til familiemedlemmer eller nuværende medarbejdere er mere sikre på salg. For de fleste virksomhedsejere er det vigtigere at sælge til den rette person end at få en god pris for virksomheden. Der er altså blandt ejerne et følelsesmæssigt forhold til virksomheden, som gør, at ikke hvem som helst kan få lov til at overtage virksomheden specielt blandt de mindre virksomheder. Tidligere blev størstedelen af virksomhederne startet fra bunden. Men resultater fra denne undersøgelse antyder, at overdragelser fremover bliver mere almindelige, og at overdragelse til tredje part - altså personer, der ikke er i familie med den nuværende ejer eller er medarbejder i virksomheden - fremover vil blive hyppigere end overdragelse til familiemedlem eller medarbejder. Der er øjensynligt brug for at gøre det nemmere at overdrage virksomheder til tredje part, da knap halvdelen af virksomhederne forventer at overdrage denne vej. Man bør bl.a. udbrede det budskab til iværksættere, at de frem for at starte selv kan vælge at købe en eksisterende virksomhed og videreudvikle denne. Mange virksomhedsejere har svært ved at finde det rette tidspunkt at starte overdragelsesprocessen på. Dette gør sig specielt gældende for ejere, der forventer at overdrage internt altså til et familiemedlem eller en medarbejder. I disse tilfælde vil den nuværende ejer og den kommende ejer ofte arbejde sammen i en årrække, og det kan derfor være svært at blive enige om, hvornår overdragelsen skal finde sted. Desuden kan der ofte være tidsmæssig forskel på den kapital- og den ledelsesmæssige overdragelse. For en stor gruppe af virksomhedsejerne skal provenuet fra virksomhedsoverdragelsen bidrage til pensionisttilværelsen. For dem er det naturligvis ekstra vigtigt at få et godt provenu ved salg af virksomheden. Mange selvstændige forventer, at salgssummen for virksomheden kan give et tilstrækkeligt provenu til at sikre pensionen. Desværre viser det sig ofte, at virksomheden ikke indbringer det ventede provenu, og så mangler pensionen. Derfor er det vigtigt at komme i gang med forberedelserne for den gruppe af virksomhedsejere, som er afhængige af et godt provenu, og som kun har kort tid tilbage til virksomhedsoverdragelsen. En godt forberedt virksomhedsoverdragelse højner chancerne for at få et godt provenu. De fleste af de virksomheder, der skal overdrages i løbet af de næste 3 år, har en meget sund økonomi. Der er således ikke blot overskud i langt hovedparten af dem, men også stigende indtjening. Den gunstige situation kan dog også hænge sammen med den meget positive konjunkturudvikling, der har været de sidste par år. Men virksomhederne viser på ingen måde tegn på at drosle ned for aktiviteten op til en overdragelse - tværtimod. Så der er mange gode virksomheder at overtage. Håndværksrådet og match-online.dk maj

4 2. MANGE VIRKSOMHEDSEJERE STÅR UMIDDELBART OVER FOR AT SKULLE OVERDRAGE VIRKSOMHEDEN Der er mange selvstændige erhvervsdrivende, der står så tæt på en overdragelse af virksomheden, at de bør være godt i gang med at planlægge, hvordan det skal ske og til hvem. Mange undersøgelser og institutioner er de senere år kommet med bud på, hvor mange virksomheder, der skal generationsskiftes eller overdrages i de kommende år. Vækstfonden mener, at der er tale om virksomheder i perioden 2002 til Andre bud har været virksomheder indenfor 10 år baseret på, at de selvstændige erhvervsdrivende i Danmark i gennemsnit er midt i 50 erne. De brancher, som Håndværksrådets medlemmer kommer fra, tæller i alt ca virksomheder i Danmark. Det er byggevirksomheder, mindre industrivirksomheder, håndværksprægede butiksfag som fx bagere og slagere samt servicefag som fx autoreparatører, frisører, mindre rengøringsvirksomheder mv. Branchefordelingen i nærværende undersøgelse er ikke lig branchefordelingen blandt de virksomheder, idet der er en overrepræsentation af byggevirksomheder og en underrepræsentation af butikker. Som man kan se i Figur 1 skal knap 15 % af virksomhederne i undersøgelsen overdrages inden for 3 år, og godt halvdelen inden for 10 år. Billedet er ikke helt ens i alle brancher. Således er det hver fjerde af de nævnte butikker, der skal overdrages inden for 3 år, mens det kun er 12% af servicevirksomhederne. Ser man på overdragelse inden for de kommende 10 år, ligger alle brancher dog på omkring 50 %. Hvis man vægter tallene efter branchefordelingen blandt de virksomheder, viser Håndværksrådets undersøgelse, at godt virksomheder skal overdrages inden 3 år og knap virksomheder inden 10 år. Figur 1. Antal år til virksomhedsoverdragelse blandt undersøgelsens virksomheder (antal svar: 691) 35% 3 25% 15% 1 5% < 3 år 4 til 10 år 11 til 25 år > 25 år Ukendt Det er primært de ældre ejere, der forventer at overdrage virksomheden snart, som det fremgår af Figur 2. Kun 5 % af dem under 50 år forventer at overdrage virksomheden inden for 3 år. Overdragelse inden for 10 år er noget, som 20 % af denne gruppe forventer. Disse 20 % forven- 4

5 ter dermed at afvikle virksomheden inden sædvanlig pensionsalder, men det store flertal af virksomhedsejerne vil beholde virksomheden, indtil de skal pensioneres. Figur 2. Hvor lang tid er der iflg. ejeren til salg/overdragelse af virksomheden (antal svar: hhv.134, 221, 248, 78) <3 år 4 til 10 år 11 til 25 år >25 år Ved ikke Yngre end 40 år år år Over 60 år Dette afspejles også i ejerens forventede aktivitet, når virksomheden er solgt til andre. 67 % forventer at gå på pension eller efterløn. Men mange vil også gerne fortsætte arbejdslivet i et eller andet omfang, måske på nedsat blus gennem lønarbejde eller bestyrelsesarbejde. 14 % angiver, at de vil starte en anden virksomhed. Men når man beder respondenterne nævne den vigtigste grund til, at de vil overdrage virksomheden (frem for tabellen nedenfor, hvor de kunne angive flere ting), er det kun 1 % der nævner, at de gør det for at starte en anden virksomhed. Tabel 1. Hvad forventer ejeren at lave, efter at virksomheden er solgt, overdraget eller lukket (n=681) Aktivitet Procent At gå på pension/efterløn 67% At deltage i bestyrelsesarbejde 18% At blive ansat i virksomheden At blive ansat i anden virksomhed 1 At blive virksomhedskonsulent 13% At købe/starte anden virksomhed 14% Andet 8% Anm.: Virksomhederne havde mulighed for at angive mere end ét svar Håndværksrådet og match-online.dk maj

6 3. VIRKSOMHEDERNES FORBEREDELSE Der er altså tale om en relativt stor del af virksomhederne, der på nuværende tidspunkt bør være i gang med forberedelserne til et generationsskifte. Spørgsmålet er så, om man i virksomheden reelt er i gang med forberedelserne? I mange tilfælde er virksomhedsejerne godt i gang, og jo tættere på dagen for overdragelsen, des mere har ejerne overvejet, hvad der skal ske. Som Figur 3 viser, har over 50 % af dem, der skal overdrage virksomheden om mindre end 3 år, talt med familie og rådgivere om det. Figur 3. Virksomhedsejernes overvejelser omkring overdragelse af virksomheden (antal svar: hhv. 700, 99, 344) Det er ikke relevant på nuværende tidspunkt Jeg har gjort mine egne overvejelser. Jeg har talt med rådgiver(e) om det. Jeg har talt med min familie om det. Alle Mindre end 3 år til overdragelse Mindre end 10 år til overdragelse Anm.: Uddrag blandt flere svarmuligheder. Virksomhederne kunne angive mere end ét svar. Der kan være mange grunde til, at ikke alle virksomhedsejerne er i gang med overvejelser omkring overdragelsen - bl.a. finder mange virksomhedsejere det svært at finde det rigtige tidspunkt at starte overdragelsesprocessen - et element, der behandles i et senere afsnit. Som Figur 4 viser, spiller virksomhedens størrelse også ind på forberedelsen af en virksomhedsoverdragelse. Figuren viser virksomheder, der skal overdrages inden for 10 år fordelt på virksomheder med over og under 10 ansatte. Ejere af mindre virksomheder er generelt ikke så godt forberedte som ejere af større virksomheder. Der er således flere mindre virksomheder, hvor ejeren mener, at det på nuværende tidspunkt ikke er relevant at forberede en virksomhedsoverdragelse, ligesom der er flere større virksomheder, hvor ejeren har talt med både rådgivere og familie om overdragelsen. 6

7 Figur 4. Virksomhedsejeres overvejelser omkring overdragelse af virksomheden (antal svar: hhv. 224, 117) Det er ikke relevant på nuværende tidspunkt Jeg har gjort mine egne overvejelser. Jeg har talt med rådgiver(e) om det. Jeg har talt med min familie om det. 10 ansatte eller mindre Over 10 ansatte Anm.: Kun svar fra ejere, der skal overdrage virksomheden inden for 10 år er medtaget. Uddrag blandt flere svarmuligheder. Virksomhederne kunne angive mere end ét svar. Det er ikke overraskende, at ejere af større virksomheder er bedre forberedt end ejere af mindre virksomheder, men det er dog bemærkelsesværdigt, at så få ejere af mindre virksomheder er i gang. Nok er det væsentligt mere kompliceret at overdrage en større virksomhed, men omvendt kan det tage længere tid for ejeren af en lille virksomhed at finde en interesseret køber. Butiksejerne er på flere punkter bedre i gang end ejerne i de andre brancher, hvis man ser på den gruppe af virksomheder, der skal overdrages inden for 10 år. Som man kan se i Figur 5, har over halvdelen af butiksejerne snakket med en rådgiver om virksomhedsoverdragelsen, ligesom en stor gruppe har indarbejdet det i den løbende planlægning. En del af forklaringen er, jf. tidligere, at flere butikker er tæt på overdragelsestidspunktet. Men butiksbranchen inddrager på trods af det ikke de ansatte i beslutningerne i samme omfang som andre brancher. Figur 5. Virksomhedsejernes overvejelser omkring overdragelse af virksomheden (antal svar: hhv. 150, 76, 80, 39) Jeg har gjort mine egne overvejelser. Jeg har talt med rådgiver(e) om det. Jeg har talt med ansatte om det. Jeg har indarbejdet det i løbende planlægning. Byggeri Industri Service Butik Anm.: Kun virksomheder, der skal overdrages inden for 10 år er medregnet. Uddrag blandt flere svarmuligheder. Virksomhederne kunne angive mere end ét svar. Håndværksrådet og match-online.dk maj

8 Mange virksomheder står altså umiddelbart over for en overdragelse, og blandt dem er en stor gruppe af ejerne i gang med forberedelse af overdragelsen - specielt blandt de større virksomheder og blandt butikkerne. 4. VIRKSOMHEDSEJERNE ER OVERVEJENDE SIKRE PÅ, AT VIRKSOMHEDERNE KAN SÆLGES Der er en udbredt tro blandt virksomhedsejerne på, at virksomheden kan sælges eller videreføres, når det på et tidspunkt bliver aktuelt. Som Figur 6 viser, er 1/3 af virksomhederne helt sikre på, at dette er tilfældet. 4/5 af virksomhederne er mere end 50 % sikre på, at de kan sælges. Der er mindre brancheforskelle på svarene i dette spørgsmål. Generelt er ejere fra industri- og butiksbranchen mest sikre på, at virksomheden kan sælges. Figur 6. Hvor sikker (i procent) er respondenten på, at virksomheden kan sælges eller videreføres (antal svar: 727) 35% 3 25% 15% % % % % 1-24 % 0 % 5% Der er stor forskel på svarene, hvis man opgør dem på virksomhedsstørrelse. Således er 93 % af virksomhederne med over 10 ansatte mere end 50 % sikre på salg, mens det tilsvarende tal for virksomheder med 10 eller færre ansatte kun er 73 %. Endnu større er forskellen, når man ser på virksomheder, der er 100 % sikre på salg. Det er cirka halvdelen af de større virksomheder, mens det kun er cirka 1/4 af de mindre, jf. Tabel 2. Tabel 2. Sikkerhed på salg krydset med virksomhedsstørrelse n=203, n=487) Over 10 ansatte 10 sikker på salg 51% 27% Mere end 5 sikker på salg 93% 73% Mindre end 5 sikker på salg 6% 26% Maks. 10 ansatte 8

9 Det er ikke overraskende, at ejere i mindre virksomheder forventer, det bliver svært at sælge virksomheden. Knap halvdelen af alle ejere - også af de små virksomheder forventer at sælge virksomheden til en tredje part - altså hverken et familiemedlem eller en medarbejder. Mange ejere (knap 25 % af ejerne af de mindre virksomheder med 10 eller færre ansatte) forventer samtidig, at det bliver svært at skabe kontakt til mulige købere. For 41 % af ejerne i de mindre virksomheder er det vigtigt, at det er den rette person, der overtager - også vigtigere end at få en god pris. Men de mangler øjensynligt redskaber til at finde egnede eksterne købere. Der er en tendens til, at ejere af virksomheder, der snart skal overdrages, er lidt mere sikre på, at den kan sælges. Ser man alene på virksomhedsejere, der er 100 % sikre på at kunne sælge, er tendensen mere klar. 50 % af de virksomhedsejere, der skal overdrage inden for 3 år og 42 % af de virksomhedsejere, der skal overdrage inden for 10 år er helt sikre på salg mod 33 % generelt. Virksomhedsejerne finder eksterne købere Som det fremgår af Figur 7, forventer de fleste virksomhedsejere at finde en køber, der hverken er et familiemedlem eller en medarbejder. 46 % af virksomhederne bliver således (forventeligt) solgt til en udefrakommende person eller en anden virksomhed - tallet er stort set det samme for både større og mindre virksomheder, men der er en brancheforskel. Det er mere udbredt i byggeriet at overdrage internt end det er i de andre brancher. Der er dog stadig mange virksomheder, som på nuværende tidspunkt ikke har overblik over, hvem der forventes at overtage virksomheden. Det drejer sig om mere end hver 6. virksomhed. Det er dog typisk virksomheder med lang tid til overdragelsen. Blandt virksomheder med mindre end 3 år til overdragelsen er det således kun 3 %, der endnu ikke har overblik over, hvem der forventes at overtage. Når en virksomhedsejer forventer intern overdragelse - altså til et familiemedlem eller en medarbejder - er der større tro på et salg. I denne gruppe er det således 88 % af virksomhedsejerne, der er mere end 50 % sikre på at kunne sælge i modsætning til 79 % blandt dem, der forventer ekstern overdragelse. Og det er hele 46 % af dem, der skal overdrage internt, som er 100 % sikre på at kunne sælge - frem for 30 % blandt dem, der forventer ekstern overdragelse. Figur 7. Hvem skal sandsynligvis overtage virksomheden, når den bliver overdraget (antal svar: 691) 5% 1 15% 25% Et eller flere familiemedlemmer Medarbejder(e) Udefrakommende person Virksomhed indenfor beslægtet område Anden virksomhed Ved ikke Andre Håndværksrådet og match-online.dk maj

10 5. FOR DE FLESTE VIRKSOMHEDER ER DET VIGTIGST, AT DET ER DEN RETTE PERSON, DER OVERTAGER VIRKSOMHEDEN - OGSÅ VIGTIGERE END AT FÅ EN GOD PRIS Mange virksomhedsejere angiver naturligvis, at prisen er det væsentligste succeskriterium ved virksomhedsoverdragelsen, jf. Figur 8. Men en endnu større gruppe mener, at det er vigtigere, at den rette person overtager virksomheden. Når det er et familiemedlem, der skal overtage virksomheden - hvilket forventes i 20 % af virksomhederne - så er det helt ventet mindre vigtigt for virksomhedsejeren at få en god pris. Kun 8 % blandt disse virksomheder betragter det som det vigtigste. Det siger næsten sig selv, at det for denne gruppe er vigtigere at sikre virksomheden, og at det er den rette person, der overtager jobbet. Stik omvendt forholder det sig, hvis virksomheden forventes købt af en anden virksomhed. Blandt disse virksomheder er der stor fokus på pris og mindre fokus på virksomhedens fremtid. Som hovedregel forholder det sig således, at jo mindre nærtstående køber er, des mere fokus har virksomhedsejeren på at få en god pris. Figur 8. Det væsentligste for virksomhederne ved en overdragelse (antal svar: 691) 5% 1 15% 25% 3 35% At få en god pris. At det er den rette person, der overtager. At sikre virksomheden/mit livsværk. At sikre medarbejdernes arbejdsplads. Ved ikke. Andet Figur 9 næste side viser virksomhedsejernes svar fordelt på størrelse. Som det fremgår, er forskellen primært, at de større virksomheders ejere går mere op i at sikre deres livsværk, mens de mindre virksomhedsejere i højere grad går op i, at det er den rette person, der overtager. I praksis må man dog forvente, at livsværket sikres bedst ved, at det er den rette person, der overtager - de to kategorier er derfor til en vis grad sammenhørende. 10

11 Figur 9. Det væsentligste for virksomhederne ved en overdragelse fordelt på virksomhedsstørrelse (antal svar: hhv. 464, 203). 5% 1 15% 25% 3 35% 45% At få en god pris. At det er den rette person, der overtager. At sikre virksomheden/mit livsværk. At sikre medarbejdernes arbejdsplads. Ved ikke. Andet: 10 ansatte eller mindre Over 10 ansatte Hvis man i stedet fordeler svarene på, hvor lang tid den nuværende ejer(gruppe) har drevet virksomheden, ser man tydeligt, at jo længere tid, man har drevet sin virksomhed, des mere går man op i at sikre virksomheden, og at det er den rette person, der overtager (se Figur 10). Prisen har mindre betydning for gruppen af virksomheder, der har haft samme ejer(e) i mere end 25 år. Prisen betyder heller ikke så meget for ejere af helt nystartede virksomheder. Det kan hænge sammen med, at man på dette tidspunkt især har fokus på det løbende afkast fra virksomheden, og ikke endnu kan overskue, hvor meget man har behov for, efter virksomheden bliver overdraget til andre. Figur 10. Det væsentligste for virksomhederne ved en overdragelse fordelt på længde af ejerskab (antal svar: hhv. 43, 203, 270, 165) At få en god pris. At det er den rette person, der overtager. At sikre virksomheden/mit livsværk. At sikre medarbejdernes arbejdsplads. Ved ikke. Andet: Under 3 år Mellem 3 og 10 år Mellem 11 og 25 år Mere end 25 år Håndværksrådet og match-online.dk maj

12 6. DE FLESTE VIRKSOMHEDER ER STARTET FRA BUNDEN - MEN YNGRE VIRKSOMHEDSEJERE KØBER I HØJERE GRAD DERES VIRKSOMHED De fleste virksomheder i denne undersøgelse er personligt ejede eller familieejede virksomheder, som er startet fra bunden. Som Figur 11 viser, har 61 % af ejerne således startet virksomheden op fra bunden. Yderligere 28 % har overtaget fra et familiemedlem eller har tidligere været medarbejder på virksomheden. Kun 11 % har købt virksomheden af tredje part. Figur 11. Hvordan er ejeren startet med sin nuværende virksomhed (antal svar: 711) Startet fra bunden. Har overtaget virksomheden fra familie. Har tidligere været medarbejder i virksom heden. Har købt virksomheden af tredje part. Andet Som Figur 12 nedenfor viser, er der visse branchemæssige forskelle i den måde, virksomheden er startet på. I byggebranchen og i servicebranchen er den altovervejende metode til virksomhedsstart at bygge op fra bunden, mens det i butiksbranchen kun er omkring en tredjedel af virksomhederne, der er startet fra bunden. I butiksbranchen er det relativt almindeligt at overtage virksomheden fra tredje part eller fra sin tidligere chef i butikken - i begge tilfælde ca. dobbelt så almindeligt som i de andre brancher. Det er i øvrigt interessant, at der blandt de brancher, hvor det er normalt at overtage virksomheden frem for at starte fra bunden (industri- og butiksbrancherne), er den største forventning til mulighederne for videresalg af virksomheden. Når virksomheder i byggebranchen og servicebranchen er lidt mindre sikre på mulighederne for videresalg, kan det således skyldes branchetraditioner, hvor det normale er, at man starter fra bunden frem for at købe en allerede eksisterende virksomhed. Traditionen for overtagelse i butiksbranchen kan desuden hænge sammen med, at nye butikker ofte overtager et butikslokale fra en anden butik. Der er dermed et marked for butikslokaler, og det kan medføre en afsmittende effekt på markedet for butiksvirksomheder. 12

13 Figur 12. Hvordan er ejeren startet med sin nuværende virksomhed (antal svar: hhv. 335, 137, 155, 67) Startet fra bunden. Har overtaget virksomheden fra familie. Har tidligere været medarbejder i virksomheden. Har købt virksomheden af tredje part. Andet Byggeri Industri Service Butik Aldersmæssigt er der en tendens til, at de ældre ejere har startet virksomheden op fra bunden. 77 % af de årige har startet virksomhed på denne måde, mens det kun er 53 % af dem, der er yngre end 40 år. Det betyder, at overdragelser er blevet stadig mere almindelige. Der er stor forskel på, hvordan virksomhederne er startet, og hvordan ejerne regner med, at den bliver videreført. Knap halvdelen af virksomhedsejerne regner med at sælge til tredje part, når de skal overdrage virksomheden, som det fremgår af Tabel 3. Tallene kan ikke sammenlignes direkte med tallene fra Figur 11, idet der er en gruppe virksomheder, der er startet fra bunden, og som naturligvis også skal overdrages, når tiden er til det. I Tabel 3 er virksomheder, der er startet fra bunden, derfor udeladt i den venstre kolonne, så man kun ser på data fra virksomheder, der har været igennem en overdragelse. Blandt virksomheder, der tidligere har været overdraget, er det kun 27 %, der er overtaget fra tredje part. Indfries virksomhedsejernes forventninger om salg, vil salg til tredje part altså blive hyppigere end tidligere. Dermed understreges behovet for at smidiggøre virksomhedsejernes muligheder for at sælge virksomheden eksternt. Tabel 3. Ejerens erhvervelse af virksomheden i forhold til videreførelsen (n=277, n=691). Da virksomheden blev erhvervet Familie 44 % 20 % Medarbejder 27 % 15 % Tredje part 27 % 46 % Andet/ved ikke 2 % 18 % Når virksomheden skal overdrages Anm.: I kolonnen da virksomheden blev erhvervet er de virksomheder fjernet, som er startet fra bunden. Håndværksrådet og match-online.dk maj

14 7. DET ER SVÆRT AT FINDE DET RETTE TIDSPUNKT AT STARTE VIRKSOMHEDS- OVERDRAGELSESPROCESSEN Det sværeste ved en virksomhedsoverdragelse er at finde det rigtige tidspunkt at igangsætte processen, som det fremgår af Figur 13. Men virksomhederne har også problemer med andre elementer, såsom kontakten til mulige købere. Der er små forskelle i de problemer, som hhv. mindre og større virksomheder oplever. Virksomhedsejerne er uanset virksomhedens størrelse fælles om problemerne med at finde det rette tidspunkt for overdragelsen, men det er sværere for den lille virksomhed at få skabt kontakt til den rette køber. Det kan skyldes, at en større virksomhed er kendt i bredere kredse, eller at den større virksomhed i en periode kan afsætte flere ressourcer til at finde den rette køber. Mæglerbranchen og andre konsulenter er formentlig også mere interesseret i at hjælpe den større virksomhed til at finde et match. Omvendt betragter flere større virksomheder det som et problem, hvorvidt køber kan skaffe finansiering. Figur 13. Elementer i en virksomhedsoverdragelse, virksomhederne finder svære - fordelt på virksomhedernes størrelse (antal svar: hhv. 464, 203) At finde det rette tidspunkt at starte "processen" på. At få skabt kontakt til mulige købere. 5% 1 15% 25% 3 35% At få den ønskede pris. At køber kan skaffe den nødvendige finansiering. At finde kompetente rådgivere. 10 ansatte eller mindre Over 10 ansatte Anm.: Uddrag blandt flere svarmuligheder. Virksomhederne kunne angive 2 svar. De virksomhedsejere, der forventer at overdrage internt - altså til en medarbejder eller et familiemedlem - har sværere ved at finde det rette tidspunkt at starte processen på end dem, der overdrager eksternt (se Figur 14). Det er bemærkelsesværdigt, at forskellen er så stor. Men det kan hænge sammen med, at der ved et generationsskifte sagtens kan gå en lang årrække, hvor både køber og sælger arbejder i virksomheden, og hvor det hele tiden er aftalt, at køber skal overtage virksomheden. I løbet af denne årrække kan det være svært at igangsætte en løbende ansvarsoverdragelse på det rigtige tidspunkt. Til gengæld har virksomhedsejere, der overdrager internt, i sagens natur væsentligt lettere ved at skabe kontakt til en mulig køber. 14

15 Figur 14. Elementer i en virksomhedsoverdragelse, virksomhederne finder svære - fordelt på intern/ekstern overdragelse (n=242, n=312) At finde det rette tidspunkt at starte "processen" på. At få skabt kontakt til mulige købere. At få den ønskede pris. At køber kan skaffe den nødvendige finansiering. At finde kompetente rådgivere. Intern overdragelse Ekstern overdragelse Anm.: Intern overdragelse omfatter de svar, hvor ejeren angiver, at den sandsynlige aftager er et familiemedlem eller en medarbejder. Ekstern overdragelse omfatter de svar, hvor ejeren angiver, at det sandsynligvis er en tredje part, der skal overtage virksomheden. Uddrag blandt flere svarmuligheder. Virksomhederne kunne angive 2 svar. De forskellige brancher angiver i store træk de samme problemer ved en overdragelse. Dog er der tegn på, at ejere i butiks- og industribranchen forventer, at det bliver sværere for køber at finde den nødvendige finansiering, hvilket kan hænge sammen med, at disse to brancher generelt indeholder de største virksomheder i undersøgelsen (målt på antal ansatte). 8. MANGE EJERE ER AFHÆNGIGE AF ET GODT PROVENU FRA SALGET AF VIRKSOMHEDEN Over halvdelen af virksomhedsejerne angiver, at provenuet fra salget af virksomheden skal bidrage væsentligt til deres pensionisttilværelse, jf. Figur 15. Knap 20 % betragter desuden provenuet fra lukning af virksomheden som en væsentlig kilde. En stor del har dog også foretaget løbende indbetalinger til pensionsopsparinger og har desuden andre kilder til pensionen. Men for mange er det altså væsentligt at få et godt provenu fra salg eller lukning af virksomheden. Det er ofte set, at ihærdige selvstændige satser 100 % på virksomheden i den tro, at salgssummen fra den kan sikre hendes eller hans pension. Desværre sker det nogle gange, at virksomheden ikke indbringer så meget som forventet eller måske slet ikke kan sælges. Og så er det skidt, hvis pensionen falder bort. En måde til at øge chancerne for et godt provenu er at sætte gang i overdragelsesprocessen i god tid. Derfor er det relevant at undersøge niveauet af forberedelse blandt de virksomhedsejere, der angiver, at provenuet fra salg eller lukning af virksomheden skal bidrage væsentligt til deres pensionisttilværelse. Håndværksrådet og match-online.dk maj

16 Figur 15. Væsentlige bidrag til ejerens pensionisttilværelse (antal svar: 709) Provenu fra salg af virksomheden. Provenu fra salg af bygninger, maskiner, inventar mv. ved lukning af virksomheden. Løbende pensionsopsparing/arbejdsmarkedspension fra tidligere lønmodtagerjob. Løbende pensionsindbetalinger fra tiden som selvstændig. Egne investeringer i værdipapirer (aktier, obligationer, mv.). Egne køb af fast ejendom. Friværdi i bolig. Arv Ved ikke. Anm.: Virksomhederne kunne angive mere end ét svar. I Figur 16 nedenfor er niveauet af forberedelse blandt virksomheder, hvor provenuet fra salg/ lukning skal bidrage væsentligt til ejerens pensionisttilværelse, sammenlignet med data for samtlige virksomheder. 20 % af virksomhedsejerne, der er afhængige af et godt provenu, og hvor der er mindre end 10 år til virksomhedsoverdragelsen, mener, at det ikke er relevant at overveje overdragelsen endnu. Det samme mener 4 % af dem, der skal overdrage inden for 3 år. Det er væsentligt færre end blandt alle virksomheder. Men en godt forberedt virksomhedsoverdragelse kan være med til at give ejeren det provenu, som er nødvendigt for pensionisttilværelsen. Derfor er det vigtigt at nå ud til den gruppe, der mener, at der stadig er tid nok. Figuren viser samtidig, at mange af de virksomhedsejere, der skal overdrage inden for kort tid, er godt i gang. Gruppen af virksomhedsejere, der skal overdrage inden for 3 år, er ikke overraskende væsentligt bedre forberedt end dem, som skal overdrage inden for 10 år, som igen er bedre forberedt end de øvrige. Hvis man derudover sammenligner data fra Figur 16 med data fra Figur 3, viser det sig, at virksomhedsejere, der er afhængig af et godt provenu, er bedre forberedt end virksomhedsejere, hvor dette ikke er tilfældet. Afhængighed af et godt provenu medfører altså et vist incitament til at påbegynde forberedelserne tidligere. 16

17 Figur 16. Overvejelser i forbindelse med virksomhedsoverdragelse (antal svar: hhv. 700, 55, 222) Det er ikke relevant på nuværende tidspunkt Jeg har talt med rådgiver(e) om det. Jeg har talt med ansatte om det. Jeg har talt med min familie om det. Jeg har kontakt med en mulig aftager. Jeg har med sikkerhed fundet en aftager. Alle Afhængig af provenu, <3 til overdragelse Afhængig af provenu, <10 år til overdragelse Anm.: Når det angives, at virksomhederne er afhængig af provenu, betyder det, at virksomhedsejerne har angivet, at provenu fra salg/lukning af virksomheden skal bidrage væsentligt til deres pensionisttilværelse. Uddrag blandt flere svarmuligheder. Virksomhederne kunne angive mere end ét svar. 9. DER ER GOD ØKONOMI BLANDT DE VIRKSOMHEDER, DER SNART SKAL OVERDRAGES Hvis man ser på den økonomiske situation i de virksomheder, der skal overdrages inden for de næste 3 år, tegner der sig et billede af en gruppe virksomheder med en meget sund økonomi. I Figur 17 viser det sig fx, at langt hovedparten af virksomhederne havde overskud i seneste regnskabsår. Tilmed havde en tredjedel af virksomhederne med egne ord et stort overskud. Håndværksrådet og match-online.dk maj

18 Figur 17. Resultatet i seneste regnskabsår blandt de virksomheder, der skal overdrages inden for 3 år (antal svar: 99) Stort overskud Beskedent overskud Beskedent underskud Stort underskud Ved ikke I Figur 18 nedenfor illustreres udviklingen i indtjening de sidste 3 år blandt virksomheder, der skal overdrages inden for 3 år. Udviklingen her er også positiv, idet over halvdelen af virksomhederne har oplevet stigende indtjening, mens kun omkring 15 % har oplevet faldende indtjening. Samlet set er der derfor tale om en meget sund pulje af virksomheder, der står umiddelbart over for overdragelse. Udviklingen skal dog sættes i forbindelse med samfundets samlede konjunkturudvikling, der de sidste par år har været særdeles gunstig. Disse virksomheder klarer sig derfor sandsynligvis ikke bedre end andre virksomheder. Men samtidig er der ikke belæg for at hævde, at virksomhederne over en bred kam har droslet ned i perioden op til virksomhedsoverdragelsen. Figur 18. Udvikling i indtjeningen de sidste 3 år blandt de virksomheder, der skal overdrages inden for 3 år (antal svar: 98) Stigende indtjening Uændret indtjening Faldende indtjening 18

19 10. KARAKTERISTIK AF DE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER Håndværksrådets medlemsvirksomheder er ikke repræsentative for virksomheder som helhed i Danmark. Derfor er der herunder en ganske kort karakteristik af de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen. Hovedbranchen blandt de deltagende virksomheder er byggebranchen, som står for knap halvdelen af medlemmerne i undersøgelsesgruppen, servicebranchen bidrager med knap en fjerdedel, mens andelen for industri- og butiksbranchen er hhv. ca. 20 og 10 %, jf. Figur 19. Figur 19. Andelen af de forskellige brancher blandt alle deltagende virksomheder (antal svar: 794) 5 45% 35% 3 25% 15% 1 5% Byggeri Industri Service Butik Der er en god spredning af virksomheder, hvis man ser på, hvornår virksomheden blev startet. Som det kan ses i Figur 20 er der både nye og ældre virksomheder blandt medlemmerne i undersøgelsesgruppen. Figur 20. Hvor længe ejeren har drevet sin nuværende virksomhed (antal svar: 708) 45% 35% 3 25% 15% 1 5% < 3 år 3 til 10 år 11 til 25 år > 25 år Håndværksrådet og match-online.dk maj

20 For de fleste af de deltagende virksomheder (79 %) er der mere end 3 år til overdragelsen skal finde sted. For 42 % er der mere end 10 år se endvidere Figur 21. Figur 21. Antal år til virksomhedsoverdragelse blandt undersøgelsens virksomheder (antal svar: 691) 35% 3 25% 15% 1 5% Indenfor 3 år Indenfor 4 til 10 år Indenfor 11 til 25 år Om mere end 25 år Ved ikke De deltagende virksomheder repræsenterer både personligt ejede virksomheder og selskaber, jf. Figur 22. Figur 22. Andel af virksomhederne, der drives som hhv. selskab eller anden ejerform (antal svar: 685) Selskabsform Andet Det er kun personer, der har indflydelse på en kommende virksomhedsoverdragelse, der har deltaget i undersøgelsen - i de fleste tilfælde vil respondenten derfor være ejeren. Undersøgelsesgruppens alder er derfor også en indikator på, hvor lang tid der er til overdragelsen. I Figur 23 ses en fordeling af respondenternes alder, og her ser man nogenlunde den samme fordeling som i Figur 21. Således er knap 15 % af respondenterne over 60 - samme andel som regner med at overdrage virksomheden inden for 3 år. 20

21 Figur 23. Respondenternes alder (antal svar: 708) 35% 3 25% 15% 1 5% Yngre end 40 år år år år 71 år eller ældre Der er en overvægt af små virksomheder i undersøgelsen. Således har knap halvdelen af virksomhederne under 5 ansatte, og næsten ¾ har under 10 ansatte, jf. Figur 24. Kun en ganske lille del har mere end 50 ansatte. Figur 24. Antal ansatte i de deltagende virksomheder (antal svar: 707) 5 45% 35% 3 25% 15% 1 5% < 5 ansatte 6-10 ansatte ansatte ansatte 50+ ansatte Håndværksrådet og match-online.dk maj

22 11. METODE Match-online.dk undersøgelsen er gennemført blandt medlemmer af Håndværksrådets faste analysepanel i februar Vi har indhentet svar fra i alt 794 virksomheder fra brancherne byggeri, industri, service og butik. Det svarer til knap 60 % af medlemmerne af Håndværksrådets faste analysepanel og knap 4 % af Håndværksrådets samtlige medlemmer. Virksomhederne er blevet kontaktet 2 gange pr. mail med mulighed for at udfylde spørgeskemaet via internettet. Dette er den sædvanlige procedure for undersøgelser i Håndværksrådets analysepanel og kan give en skævvridning af resultaterne, da der er omkring 20 % af medlemmerne, der ikke bruger internettet i arbejdsrelaterede sammenhænge, og således ikke har mulighed for at deltage i undersøgelser af denne art. Omvendt er det ikke en undersøgelse, hvor det skønnes at brugen af IT har nogen indflydelse på holdningen, og derfor betragtes resultatet som validt. For at gøre undersøgelsen yderligere valid er de spørgsmål, der omhandler virksomhedens forberedelser på generationsskifte, kun blevet besvaret, hvis respondenten har angivet, at vedkommende har indflydelse på et generationsskifte (det drejer sig om langt de fleste af besvarelserne - 94 %). I hovedparten af tilfældene vil det dreje sig om virksomhedens ejer eller en medarbejdende ægtefælle. 22

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

BANKERNE STRAMMER GREBET

BANKERNE STRAMMER GREBET BANKERNE STRAMMER GREBET Denne analyse af knap 1.000 mindre virksomheders kassekreditrente omkring 1. maj 2008 viser, at der er store forskelle på, hvad virksomhederne betaler for kassekreditten. Kassekreditrenten

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Spørgsmål til refleksion. Læs mere. Bestyrelse

Spørgsmål til refleksion. Læs mere. Bestyrelse Spørgsmål til refleksion 1. Savner du en sparringpartner at diskutere din virksomheds strategiske og ledelsesmæssige udfordringer med? 2. Mangler du tid til at udvikle og implementere mere langsigtede

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Supplerende notat om kommunale kontrakter

Supplerende notat om kommunale kontrakter Supplerende notat om kommunale kontrakter En sammenligning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter og institutionskontrakter KREVI Dette notat indeholder en kortlægning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Danskerne regner med rigt pensionistliv men sparer ikke op

Danskerne regner med rigt pensionistliv men sparer ikke op Danskerne regner med rigt pensionistliv men sparer ikke op Danskerne regner med et aktivt liv som pensionister med gode økonomiske forudsætninger for rejser, restaurantbesøg og shopping. Samtidig sparer

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge?

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Dansk Byggeri uddannelsesudvalg sætter fokus på, hvorfor en del af medlemsvirksomhederne ikke har lærlinge. I den forbindelse er medlemsvirksomheder,

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

1033 medlemsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne er indsamlet i uge 3 og 4 2015.

1033 medlemsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne er indsamlet i uge 3 og 4 2015. Flertallet af de mindre virksomheder har svært ved at ane lyset i horisonten, når man spørger til deres økonomiske forventninger inden for de næste tre måneder. Ase har i en måling spurgt medlemsvirksomhederne

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private ABAF NYT 18/2011 november 2011 Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private HUSK AT SØGE OM REFUSION FRA DA-BARSEL DER ER PENGE AT HENTE En undersøgelse viser, at mange virksomheder

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

EJERLEDELSE I DANMARK

EJERLEDELSE I DANMARK EJERLEDELSE I DANMARK Rapport 3: Ejerlederne og ejerskiftet Morten Bennedsen Andre and Rosalie Hoffmann Chaired Professor of Family Enterprise Director of INSEAD Family Business Activities Director of

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

boligform Fordelingen mellem lejligheder og hus/rækkehus svarer ganske godt til landsgennemsnittet, samt forventningen til Hørsholm Kommune specifikt.

boligform Fordelingen mellem lejligheder og hus/rækkehus svarer ganske godt til landsgennemsnittet, samt forventningen til Hørsholm Kommune specifikt. Boligform Lejlighed el lign. 31% Anden boligform 1% Fordelingen mellem lejligheder og hus/rækkehus svarer ganske godt til landsgennemsnittet, samt forventningen til Hørsholm Kommune specifikt. Vi kombinerer

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Små og mellemstore virksomheders rente på kassekreditten er faldet med 2 %-point de seneste 2,5 år. Det er positivt, men det er fortsat bemærkelsesværdigt,

Læs mere

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig Vil ledere være e? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå Ledernes Hovedorganisation September 2007 Indledning I august 2007 lancerede regeringen programmet Mod nye mål Danmark 2015. Det

Læs mere

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 29. mar. 2016. Sommerhusejere er ældre og vælger mere risiko på realkreditlånet Påsken har netop passeret, og traditionen tro er påsken sæsonåbner for årets bolighandler, da de fleste boliger handles fra

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER Frivilligrådet Juni 2010 Copyright Frivilligrådet 2010 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Erhvervsøkonomi 3. delprøve

Erhvervsøkonomi 3. delprøve Syddansk Universitet HD-studierne Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1.del Ordinær eksamen, vinteren 2008/09 Gruppebaseret case i faget Erhvervsøkonomi 3. delprøve Udleveres: Mandag den 17. november

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde.

Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde. Barske finansieringsvilkår for små og mellemstore virksomheder Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde. For yderligere oplysninger kontakt: Adm. direktør

Læs mere

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform,

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Notat 1. marts 2011 Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Vi kan jo ikke låne os til velfærd Til det udspil til en tilbagetrækningsreform, der blev præsenteret

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? 29. april 216 Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? Af Michael Drescher, Jesper Grunnet-Lauridsen, Thomas Thorsen og Laust Hvas Mortensen I 211 blev

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

Notat. Analysenotat. Grænsehandel i stor stil

Notat. Analysenotat. Grænsehandel i stor stil Notat Analysenotat Til: Beile Grünbaum, JP Fra: Dansk Erhverv Grænsehandel i stor stil Hver anden dansker har grænsehandlet inden for de seneste 12 måneder, og omkring hver tredje husstand får dækket mindst

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2015 (Ordinær)... 4 28.05.2015 (Ordinær)... 5 22.05.2015 (Netadgang)... 6 28.05.2015

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 Del: En undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter hos 3F afslører,

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Sådan bruger du Spor. Schultz

Sådan bruger du Spor. Schultz Sådan bruger du Spor Schultz Hvad kan jeg bruge Spor til? Spor hjælper dig, når du skal vælge uddannelse og job. Først skal du svare på, hvad du vil, og hvad du kan. Resultatet er en liste med job, der

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid Madkulturen - Madindeks 2015 81 5. Idealer om det gode aftensmåltid 82 Madkulturen - Madindeks 2015 5. Idealer om det gode aftensmåltid Madkultur handler både om, hvad danskerne spiser, men også om hvilke

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2012

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2012 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, KVARTAL BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Flygtninge er oftere selvstændige end danskere

Flygtninge er oftere selvstændige end danskere 21. marts 2016 ARTIKEL Af Kristian Stokholm Flygtninge er oftere selvstændige end danskere 11 procent af flygtninge i beskæftigelse er selvstændige, mens tallet for etniske danskere blot er 6 procent.

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Sådan vælger du den rette bil

Sådan vælger du den rette bil Når du skal finde dig en bil der passer til dit og familiens kørselsbehov, er det en god ide at starte din research hjemmefra. Her kan du sammenligne bilernes kvalifikationer og prisniveau online for at

Læs mere