Antal henvendelser per kvartal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antal henvendelser per kvartal"

Transkript

1 Statistik for Kirkens Korshær Kompasset andet kvartal 214 Tal trukket den 1.juli 214 Kompasset er nu gået ind i det andet kvartal i Kompassets andet år. Der har været 216 åbningsdage tre dage ugentligt. Seks kvartaler, januar 21 juni 214, danner grundlag for denne opgørelse. Der har siden Kompassets åbning i januar 21 været en konstant stigning i antallet af henvendelser fra hjemløse migranter. Sjette kvartal vidner om en markant øget brugertilgang med 26 henvendelser pr. åbningsdag, en gennemsnitlig stigning på 5 henvendelser i sammenligning med sidste kvartal. 1 Antal henvendelser per kvartal kvartal 2. kvartal. kvartal 4. kvartal 5. kvartal 6. kvartal Fig. 1 Statistikken er udført på baggrund af et journaliseringssystem, hvor hver bruger bliver oprettet på et stamkort med enkle data: Fornavn, nationalitet, alder, køn og sprog. I forbindelse med hver henvendelse fra brugeren, registreres det hvilke emner der spørges ind til, samt hvilken hjælp Kompasset yder. Journalsystemet bliver brugt af ca. 26 forskellige medarbejdere i Kompasset, hvorfor registreringen aldrig bliver helt konsistent. Fejlregistreringer og unøjagtigheder kan altså forekomme. Antal henvendelser per åbningsdag Fig kvartal 2. kvartal. kvartal 4. kvartal 5. kvartal 6. kvartal 1

2 Antal forskellige brugere tilgangen af nye brugere I sjette kvartal (april, maj og juni) er tilgangen af nye brugere steget i sammenligning med de foregående kvartaler. Dette kan skyldes flere faktorer, fx lader det til at flere hjemløse migranter opholder sig i Danmark i de varmere måneder, hvor der kan være mere arbejde og penge at tjene (flaskesamling, sæsonarbejde). Tilgangen af nye brugere indenfor samme periode sidste år (2. kvartal) var også her højere end de andre kvartaler. Antallet af henvendelser er fortsat langt større end tilgangen af brugere, da mange af de samme brugere kommer gentagne gange i Kompasset, mens der fortsat er relativ stor udskiftning i brugergruppen Fig. Antal nye brugere 1. kvartal 2. kvartal. kvartal 4. kvartal 5. kvartal 6. kvartal Antallet af forskellige brugere er opgjort på antallet af stamkort. Der er d.d. 726 stamkort, dvs. at mindst 726 forskellige mennesker har været i kontakt med Kompasset siden åbningen. De brugere, som har ønsket at være anonyme, eller som af andre grunde ikke har givet deres samtykke til registrering, er ikke talt med. Dermed er antallet af forskellige brugere underregistreret. Dog er selve henvendelsen registreret. Der har været anonyme henvendelser i hele perioden, men vi ved ikke hvor mange forskellige brugere dette tal dækker. Emner og ydelser Det samlede antal henvendelser er 54 fordelt på de 726 forskellige brugere, samt anonyme brugere. Mange har haft flere forskellige spørgsmål, der berører flere emner, som er forekommet ved samme henvendelse. Derfor er det samlede antal af registrerede emner større end det samlede antal henvendelser. Samtidig har nogle brugere henvendt sig flere gange om det samme emne. Det kan derfor ikke konkluderes at 6 forskellige brugere har henvendt sig vedrørende hjælp til registrering, men at vi har fået 6 henvendelser om dette emne, somme tider flere fra den samme person henover en periode. 2

3 Emner Emne for henvendelsen Brug af Kompassets faciliteter (c/o adresse, opbevaringsbokse, telefon, computer, jobtavle, printer, osv.) Jobmuligheder/ rettigheder (EUborgere) Generel rådgivning om Danmark (overnatning, basale behov, sprogkurser ol.) Hjælp til registrering i Danmark (EU-borgere) Jobmuligheder/rettighe der (. landsborgere) Ønsker hjælp til at kontakte myndigheder Hjælp til hjemrejse (økonomisk eller booking af billet*) Antal og procent af henvendelserne 1.kvt. (169) 2. kvt. (91). kvt. (66) 4. kvt. (64) 5. kvt. () (7 57 (4 29 (17 11 (29 14 (4 5 (15-54 (14 2 (19 26 (15 (5 72 (1 15 (4 1 ( 11 ( (4 (9 7 ( 4 (5 6 (6 (5 (5 191 ( (14 (9 1 ( 2 (4 1 (5 4 (5 19 (24 97 ( 91 (11 17 (2 1 (4 4 (5 6. kvt. (911) ( (1 7 ( (9 4 (4 47 (5 2 (4 Alle 6 kvt. (54) 129 ( (27 42 (11 6 (1 27 (6 1 (5 154 (4 Hjælp til at finde bolig 1** ( 17 (4 24 (4 17 ( (, 1 (1 7 (2 Åbning af bankkonto 7 (4 11 ( 24 (4 9 (1 (2 6 (4 99 ( Udnyttelse/Arbejdsretlige krænkelser 7 (4 (1 2 ( 1 (2 22 ( 2 (,2 7 (2 Offer for forbrydelse/klage over- 4 (2 2 (,5 22 ( 19 ( 22 ( 2 ( 97 ( /chikane fra politiet*** Generhvervelse af mistede ID-dokumenter (5 9 (2 7 (1 11 (2 (2 (1 (2 Sundhed 4 (2 1 (,5 (1 1 (2 (, (1 4 (1 Andet**** 1 (6 52 (1 7 (11 (9 6 (11 64 (7 45 (1 *bruger har selv kontanter men intet kreditkort, hvorfor vi assisterer med vores Mastercard. **i 1. kvartal defineret som opholdstilladelse/adresse *** først i. kvartal er klage over -/chikane fra politiet indlemmet i denne kategori. ****fx rejse videre, gennemgang af jobkontrakt, uddannelse, opholdsafslag fra Udlændingestyrelsen.

4 Emne for henvendelsen % % 2% % 2% 1% 2% 1% 52% Brug af Kompassets faciliteter Jobmuligheder/rettigheder (EU-borgere) Generel rådgivning om Danmark Hjælp til registrering i Danmark (EU-borgere) 5% Jobmuligheder/rettigheder (. landsborgere) Hjælp til at kontakte myndigheder 6% Hjælp til hjemrejse Hjælp til at finde bolig 1% Åbning af bankkonto Udnyttelse/Arbejdsretlige krænkelser 11% 27% Offer for forbrydelse/klage over-/chikane fra politiet Generhvervelse af mistede ID-dokumenter Sundhed Andet Fig. 4 Kompassets ydelser Ydelsens karakter % 5% 4% % 2% 1% % Fig.5 *fx klage over annullerede flybilletter og metrobøder 4

5 Udviklingen i henvendelser og ydelser Udviklingen indenfor nogle af Kompassets henvendelsestyper kan formentlig skyldes kategorijustering men også noget inkonsistens i selve registreringen. Det er værd at fremhæve følgende: Der har i Kompassets sidste kvartal været en mindre stigning i henvendelser fra. landsborgere med opholdstilladelse i et andet EU-land vedr. jobmuligheder/rettigheder i Danmark. Vi informerer dem om, at opholdstilladelsen ikke giver ret til arbejde i Danmark. I det udgående rådgivningsarbejde på varmestuerne oplever vi ofte, at de fleste tredjelandsborgere allerede ved, at mulighederne for at opnå en arbejdstilladelse er yderst begrænsede og derfor kun i meget begrænset omfang søger til Kompasset. Der har været færre henvendelser fra. landsborgere om hjælp til hjemrejse. Dog kan nogle hjemrejser være registreret inkonsistent under kategorien Andet, der bredt kan dække rejser, ligesom at disse kan forekomme under brug af Kompassets faciliteter. Vi assisterer ofte tredjelandsborgere med at bestille flybilletter, primært til Italien og Spanien, hvor mange har opholdstilladelse. Endvidere har der i sjette kvartal været efterspørgsel på bestilling af billetter til Roskilde Festival grundet indtjeningsmuligheder fra flaskepant. Brugerne har kontanter til billet men ikke noget betalingskort til onlinebookinger, hvorfor vi assisterer. I Kompasset hjælper vi fortsat med jobsøgning og udformning af CV, da Kompassets brugere erfarer ikke at kunne få hjælp til dette hos kommunernes jobcentre og i International House. Flere bruger selv Kompassets faciliteter (opslagstavle m/ jobopslag, computer) til at søge arbejde. Det er meget svært at sige, hvor mange får hul igennem til det danske arbejdsmarked. Nogle modtager Kompassets hjælp til registrering, når de har fået en jobkontrakt, og andre ser vi ikke igen. Antallet af henvendelser fra EU-borgere omhandlende arbejdssøgning er de sidste to kvartaler faldet i procentandel. Dette kan blandt andet skyldes, at der er sket en markant stigning i henvendelser omhandlende brug af Kompassets faciliteter. Denne kategori dækker bredt over brug af Kompassets computere og opbevaringsbokse, som i stigende grad er efterspurgte og derfor oftest optagede, bestilling af flybilletter, brug af Kompassets som varmestue samt uddeling af soveposer. Sidstnævnte har i sjette kvartal været i høj kurs, muligvis pga de mange nytilkomne hjemløse migranter, og på blot en enkelt åbningsdag uddelte Kompasset 5 donerede soveposer. Mange brugere er siden gået forgæves. Et jævnt antal EU-borgere henvender sig fortsat om hjælp til at blive registreret i Danmark. Vi forsøger at skabe overblik over den noget uoverskuelige proces fra jobkontrakt til cprnummer i udlevering af Kompassets egen step-by-step guide, der er oversat til relevante sprog. Vi henviser de mest ressourcestærke til selv at opsøge rette instanser. De fleste banker beder om CPR-nummer for oprettelse af bankkonto. Kompasset har i skrivende stund kun kendskab til en enkelt bank, som optager nye kunder ved fremvisning af ID og en forskudsopgørelse fra SKAT. I sjette kvartal er enkelte brugere blevet afvist af denne bank, når de har ansøgt om åbning af bankkonto grundet skærpede sikkerhedsprocedurer. Efter henvendelse fra Kompasset har banken nu udstedt retningslinjer for åbning af bankkonto, så Kompassets brugere fremover ikke går forgæves. Bankernes afvisning af kunder, der ikke er i besiddelse af et CPR-nummer er problematisk og følger ikke Finanstilsynets indskærpelser på området. Mange EU-borgere indgår i den forbindelse i længere forløb hos Kompasset og det gælder også de brugere, som har fået CPR-nummer og oplever vanskeligheder med NemId etc. 5

6 Antallet af henvendelser fra brugere som har været offer for forbrydelse, ønsker at klage eller har oplevet chikane fra politiet er i sidste kvartal steget en smule. Stigningen kan skyldes en enkelt sag omhandlende bødeforlæg, udvisning- og frihedsberøvelse af en hjemløs bruger, som har strakt sig over en længere periode. Brugernes karakteristika De følgende data er udledt på baggrund af 726 registrerede forskellige brugere. Nationaliteter (EU/EØS og Non-EU/EØS): Nationaliteter % 1% EU/EØS-borgere 26% 65%. landsborgere m opholdstilladelse i et andet EU-land. landsborgere u/ opholdstilladelse i et andet EU-land Nationalitet ikke registreret Fig.6 Fordeling på statsborgerskab % 11 % 7% 7% 6% 4% % 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% % 9% 1% Fig. 7 6

7 65 % af Kompasset brugere er EU-borgere, flest fra Rumænien, Spanien, Polen og Bulgarien, et fald på % ift. femte kvartal. 2 % er tredjelandsborgere med opholdstilladelse i et andet EU-land, oftest i Spanien eller Italien. De har primært statsborgerskab i de vestafrikanske lande Nigeria, Ghana, Senegal og Gambia. Der er sket en mindre stigning i tredjelandsborgere, uden opholdstilladelse i et andet EU-land, som udgør 6 % af Kompassets brugere. Hvad angår udviklingen i nationaliteter er den procentvise fordeling nogenlunde konstant. Der har indenfor det sidste kvartal været et fald i procentandelen af brugere fra Spanien, som nu ligger på % i sammenligning med sidste kvartals 15 %. Det er fortsat rumænere, som udgør størstedelen af Kompasset brugere med 29 %, en lille stigning på 2 procentpoint i sammenligning med sidste kvartal. Kompasset er meget afhængig af vore rumænsk-, spanskog italiensktalende frivilligrådgivere. Køn Køn Alder Mand 25 2 Kvinde 15 Stamkort til registrering af anonyme henvendelser + en transkønnet Fig. Fig.9 Der er ingen ændring i, at det fortsat er jobsøgende mænd i den arbejdsdygtige alder, som er den typiske bruger af Kompasset. De få kvindelige rådsøgende næsten alle EU-borgere - henvender sig også hovedsageligt om jobsøgning. I uge 25 og 26 (5 åbningsdage) udførte Kompassets rådgivere en stikprøve over uddannelsesniveauet blandt Kompassets brugere. Ud af 66 adspurgte svarede 61 brugere at de havde en uddannelse. Størstedelen af disse havde blot gennemført folkeskolen, mens nogle havde korte fagspecifikke uddannelser, såsom teknisk skole (landbrug, mekaniker m.v.). 5 havde ingen uddannelse og havde aldrig gået i skole. 7

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN HJEMLØSHED I DANMARK 2011 National kortlægning 11:45 Heidi Hesselberg Lauritzen Bence Boje-Kovacs Lars Benjaminsen 11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Mangel på arbejdskraft

Mangel på arbejdskraft 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Mangel på arbejdskraft 1.1 Sammenfatning... side 35 1.2 Arbejdskraftmangel koster dyrt... side 36 1.3 Virksomhedernes rekrutteringsformer... side 46 1.4 Rekruttering af udenlandsk

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

RAPPORT. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter 24. AUG. 2011 31. DEC. 2014 15. APRIL 2015

RAPPORT. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter 24. AUG. 2011 31. DEC. 2014 15. APRIL 2015 RAPPORT 2. AUG. 211 31. DEC. 21 15. APRIL 215 Sundhedsklinik for udokumenterede migranter Klinikken drives af Røde Kors i samarbejde med Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp rødekors.dk Forord Der er

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Hjemløs i Grønland - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Departementet for Familie og Sundhed november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund for undersøgelsen af hjemløse...3 Undersøgelse

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Evalueringsrapport om østeuropæiske hjemløse i København

Evalueringsrapport om østeuropæiske hjemløse i København Evalueringsrapport om østeuropæiske hjemløse i København Kofoeds Skole November 2011 Af: Louise Christensen og Marketa Kubickova Projektet er finansieret med midler fra Villum Fonden Evalueringsrapport

Læs mere