Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Handelsskolen Minerva Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi A Inger Thybo Johansen Hhrb1153IØ Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel EU Den globale økonomi og Danmarks økonomi Produktion og indkomst Prisdannelse Verdenshandel og globalisering Husholdninger, virksomheder og arbejdsmarkedet Danmarks konkurrenceevne Danmarks handel Handelsteori, frihandel/protektionisme og handelssamarbejde Ulande og udvikling Betalingsbalance og valuta Makroøkonomisk landeanalyse Økonomiske skoler og modeller Offentlig sektor og finanspolitik. Velfærdsmodeller Side 1 af 20

2 14 Titel 15 Titel 16 Titel 17 Titel 18 Erhvervspolitik og Miljøøkonomi Finansiel sektor og pengepolitik Økonomiske politikker øvrige Inflation Side 2 af 20

3 Titel 1 EU Kurer og Lundgren: International økonomi A, kap. 29 og Afsnittene 7.5, 9.6, , 13.4, 15.5, 16.2, 17.5 og EU historisk - EU`s samarbejde og traktater - EU`s institutioner - Det indre markeds grundlag og betydning for de enkelte lande - Landbrugspolitikken - Regionalpolitikken - EU`s økonomiske politikker muligheder/begrænsninger - Danmark og euroen - ØMU - ECB - EU s budget - EU og fremtiden Avisartikler Internettet EU hjemmesider Dagsbesøg af: Roadshowet om EU-fonde Tv-udsendelse: DR1 film: Den dyre støtte Problematisering af Landbrugsstøtten Eurokrisen - Grækenland og øvrige PIIGS lande. Fokus på gældskrisen i EU Horisont: Gældskrise i Grækenland Foredrag v/mogens Ove Madsen professor Hvad er euroens fremtid?. Der fokuseres på EU s/ef s udvikling siden 1957 samt den økonomiske integration især siden Et særligt fokuspunkt er Det Indre Marked. Landbrugspolitikken perspektiveres i forhold til WTO forhandlingerne om liberaliseringer på dette område. Derudover skal eleverne kunne redegøre analyserer, analyserer og sammenligne forskellige grader af økonomisk integration herunder for det økonomiske samarbejde i EU Side 3 af 20

4 Titel 2 Den globale økonomi og Danmarks økonomi Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap Den globale økonomi - De samfundsøkonomiske mål - Balanceproblemer i dansk økonomi - Danmarks økonomiske udvikling - Makroøkonomiske nøgletal uddrag Aktuelle avisartikler om global og dansk økonomi Fokus på finanskrisen og den globale krise Tema global økonomisk krise og økonomiske politikker Målet med undervisningsforløbet er, at give eleverne indsigt i og forståelse for udviklingen i den globale og danske økonomi samt samspillet mellem disse. Kendskab til de samfundsøkonomiske mål og balanceproblemer i dansk økonomi. Eleverne arbejder selvstændigt i grupper med spørgsmål til kapitlerne. Opgaverne gennemgås og diskuteres på klassen. Side 4 af 20

5 Titel 3 Produktion og indkomst Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap. 3 - Det økonomiske kredsløb og produktion og indkomst - Forbrug og investering, årets priser og faste priser - Forsyningsbalancen og rådighedsbeløb samt multiplikatorvirkningen Projektforløb: Byg en bro Fokus Finanskrisen og offentliggældkrise Avisartikler Uddrag statistik Målet med undervisningsforløbet er, at give eleverne kendskab til den samfundsøkonomiske teori og samspillet mellem de forskellige delsektorer. Eleverne skal kunne analysere og vurdere de samfundsøkonomiske virkninger af økonomiske/politiske indgreb og begivenheder. Klasseundervisning med teorigennemgang og diskussion. Individuel og parvis opgaveløsning. Side 5 af 20

6 Titel 4 Prisdannelse Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap. 4 - Efterspørgselskurven - Udbudskurven - Prisdannelse - Indgreb i prisdannelsen Avisartikler om udviklingen i olie og råvarer priser Jyske bank tv Fokus på råvaremarkederne Målet med undervisningsforløbet er, at give eleverne kendskab til og forståelse for prisdannelsen i markedsøkonomien. Eleverne skal kunne analysere og vurdere konsekvenserne af politiske/økonomiske indgreb/begivenheder i prisdannelsen. Klasseundervisning med teorigennemgang og diskussion. Individuel opgaveløsning. Side 6 af 20

7 Titel 5 Verdenshandlen og globalisering Kurer og Lundgren: International økonomi A, kap Verdenshandelens udvikling og fordeling - Globaliseringen af verdensøkonomien Tv-udsendelser DR1: China Blue T-shirts travles TV2 Blod, sved og T-shirts Mit job flyttede til Indien Avisartikler Målet med undervisningsforløbet er, at give eleverne kendskab til verdenshandlens udvikling og globaliseringen af verdenshandlen. Eleverne skal kunne analysere og vurdere globaliseringens betydning for Danmark og den øvrige verdenshandel. Desuden skal eleverne kunne anvende viden om økonomisk vækst og globale vækstcentre til at analysere konjunktur-udviklingen i Danmark og den globale økonomi. Klasseundervisning med teorigennemgang og diskussion. Forud har eleverne besvaret arbejdsspørgsmål individuelt. Derefter arbejder eleverne selvstændigt i grupper med emnet. Gruppernes arbejde diskuteres. Side 7 af 20

8 Titel 6 Husholdninger, virksomheder, arbejdsmarkedet Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap Indkomster - Forbrug og opsparing - Indkomstfordeling - Den danske virksomhedsstruktur - Det danske arbejdsmarked - Løndannelsen - Årsager til arbejdsløshed Avisartikler om outsourcing mm Finanskrisen Jyske bank TV Dokumentar: Unge uden fremtid uddrag om forbrug og beskæftigelse/arbejdsmarked Målet med undervisningsforløbet er at give eleverne kendskab til den samfundsøkonomiske teori og samspillet mellem de forskellige delsektorer. Eleverne skal kunne analysere og vurdere de samfundsøkonomiske virkninger af økonomiskpolitiske indgreb og begivenheder. Desuden skal de kunne redegøre for og vurdere nationale og globale samfundsøkonomiske problemstillinger. Eleverne skal også kunne foretage simple beregninger i forbindelse med samfundsøkonomiske analyser. Klasseundervisning med teorigennemgang, diskussion og opgaveløsning (gruppe og individuel). Side 8 af 20

9 Titel 7 Danmarks konkurrenceevne HH 1 Grundforløbet Tema: Danmark i verden omhandlende Danmarks handel, konkurrenceevne HH2 Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap Priskonkurrenceevnen - Den strukturelle konkurrenceevne - Porters diamant Avisartikler Internettet til udformning Danmarks diamant Eleverne skal kunne analysere og vurdere globaliseringens betydning for Danmark og den øvrige verdenshandel. Desuden skal de kunne redegøre for og vurdere nationale og globale samfundsøkonomiske problemstillinger, samt analysere tabeller, diagrammer og tekst vedrørende et lands økonomi. De skal kunne analysere og vurdere udviklingen i konkurrenceevnen, og dens betydning for udviklingen i Danmarks udenrigshandel. Klasseundervisning med teorigennemgang, diskussion og opgaveløsning (gruppe og individuel). Side 9 af 20

10 Titel 8 Danmarks handel HH1 Grundforløbet Tema: Danmark i verden omhandlende Danmarks handel, konkurrenceevne HH2 Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap Danmarks handel fordelt på lande - Hvilke varer og tjenester handler Danmark med? - Faktorer der påvirker Danmarks udenrigshandel Uddrag fra udenrigsministeriet om dansk eksport Danmarks statistik Eleverne skal kunne redegøre for og vurdere nationale og globale samfundsøkonomiske problemstillinger. De skal kunne anvende viden om handelsteorier og det internationale økonomiske samarbejde til at analysere og vurdere udviklingen i Danmarks udenrigshandel, den globale handel og den internationale arbejdsdeling. HH1 Klasseundervisning med teorigennemgang, diskussion og opgaveløsning som oplæg til grundforløbstemaet Danmark i verden. HH2 Klasseundervisning med teorigennemgang, diskussion og opgaveløsning. Læreroplæg, tværfagligt projektarbejde i grupper med faget afsætning. Eleverne arbejder med Danmarks eksport af tøj (set for hele branchen) til Sydeuropa. Minirapport. Præsentation i grupper vha. PowerPoint, diskussion. Side 10 af 20

11 Titel 9 Handelsteori, frihandel/protektionisme og handelssamarbejde Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap Handelsteorier - Frihandel kontra protektionisme - WTO baggrund, formål og virke - Frihandelsområder baggrund, formål og virke - IMF og Verdensbanken baggrund, formål og virke Film: Battle in Seattle WTO forhandlingssammenbrud i 1999 TV-udsendelser: DR1 Den dyre støtte 2005 Projektforløb om de internationale organisationer Avisartikler om straftold mm. Internettet: Relevante hjemmesider fx WTO, Udenrigsministeriet, IMF og Verdensbanken Eleverne skal kunne analysere, vurdere og sammenligne forskellige grader af økonomisk integration. De skal kunne redegøre for og vurdere nationale og globale samfundsøkonomiske problemstillinger. De skal kunne anvende viden om handelsteorier og det internationale økonomiske samarbejde til at redegøre for udviklingen i den globale handel. Klasseundervisning med teorigennemgang, diskussion og opgaveløsning (gruppe og individuel). Side 11 af 20

12 Titel 10 Ulande og udvikling Kureer og Lundgren, International økonomi kap Ulandene i verdensøkonomien - Udviklingsteorier - Øvrige forklaringer på underudvikling - Ulandsbistand globalt - Bistandsstrategier - Danmarks udviklingsbistand - EU s udviklingsbistand - Udviklingsøkonomisk landeanalyse Foredrag v/mads Holm: Kina fra Mao til Money Tv-udsendelse på TV2 om mikrolån 2015 målene Horisont: Farvel til fattigdommen Horisont: Microlån Uddrag af statistik fra Human Development Report 2005 Eleverne har anvendt forskellige hjemmesider til projekt- og casearbejde, bl.a.: Artikler der problematiserer udlandsbistanden af bl.a. Martin Paldam og Christian Bjørnskov Eleverne skal kunne analysere og vurdere forskelle i levevilkår samt gøre rede for forskellige udviklingsteorier og former for udviklingsbistand. Eleverne skal kunne analysere, vurdere og sammenligne informationer vedrørende erhvervsstruktur, levevilkår, demografi og økonomisk udvikling i forskellige lande og regioner. Eleverne skal kunne redegøre for og vurdere nationale og globale samfundsøkonomiske problemstillinger. De skal kunne anvende viden om handelsteorier og det internationale økonomiske samarbejde til at redegøre for udviklingen i den globale handel. Klasseundervisning, opgaveløsning, gruppearbejde med udarbejdelse af rapport om selvvalgt udviklingsland, elevpræsentationer vha. powerpoint, diskussion Side 12 af 20

13 Titel 11 Betalingsbalance og valuta Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap. 10, s i kap. 11, kap Betalingsbalancebegrebet - Kapitalbalancen og Danmarks udlandsgæld - Danmarks internationale likviditet - Valutakurssystemer i historisk perspektiv siden Forhold, der påvirker valutakurserne - Valutakurssystemer - Valutasamarbejdet i EU, herunder ERM2-samarbejdet - Danmark og euroen - Den effektive kronekurs - Valutakurspolitik Avisartikler om Betalingsbalancens udvikling og valuta specielt dollar faldet og betydning deraf. Problematisering af valutaområder EU Foredrag v/mogens Ove Madsen professor Hvad er euroens fremtid Nationalbankens publikationer. Valuta og valutapolitik mm. Jyske bank TV Eleverne skal kunne anvende viden om økonomisk teori og metode til analyse af samfundsøkonomiske sammenhænge og af samspillet mellem de økonomiske delsektorer, med udgangspunkt i Danmarks handel og øvrige økonomiske transaktioner med udlandet. Eleverne skal kunne analysere og vurdere de samfundsøkonomiske virkninger af økonomisk-politiske indgreb og begivenheder. Desuden skal de kunne redegøre for og vurdere nationale og globale samfundsøkonomiske problemstillinger. Teorigennemgang ud fra arbejdsspørgsmål. Opgaveløsning og diskussion. Side 13 af 20

14 Titel 12 Makroøkonomisk landeanalyse Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap Makroøkonomiske nøgletal Fokus globale krise Mål: Eleverne skal analyserer og vurderer makroøkonomiske nøgletal og i den forbindelse kunne vurderer økonomiske balanceproblemer og dermed at tage temperaturen på et lands økonomi. Derudover vurderer hvilke økonomiske politikker der kan at tages i anvendelse for at løse disse balanceproblemer Teorigennemgang og opgaveløsning samt diskussion. Side 14 af 20

15 Titel 13 Økonomiske skoler og modeller Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap. 19 og 20 Merkantilisme Adam Smith og klassisk liberalisme Keynesianisme Monetarisme Indkomstdannelsesmodellen Økonomiske modeller i Danmark Internettet fx Cepos Avisartikler: Keynes comeback m fl. Der fokuseres på at sætte de økonomiske skoler ind i den rette historiske kontekst. Der perspektiveres til anvendelsen af finans- og pengepolitik gennem de seneste ca. 40 år. Fokus den globale krise. Indkomstdannelsesmodellen med fokus på det aktuelle arbejdsmarked og inflationen. De økonomiske modeller, specielt fokus på ADAM, DREAM og SMEC modellen Teorigennemgang og elevoplæg. Opgaveløsning samt klassediskussion. Side 15 af 20

16 Titel 14 Offentlig sektor og Finanspolitik. Velfærdsmodeller Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap. 7,8 og 9 - opgaver og omfanget af disse - indtægternes og udgifternes struktur - statsfinanserne og terminologi - statsfinansernes efterspørgselsvirkning - former for finanspolitik - finanspolitiske instrumenter og multiplikatorer - anvendelse og konsekvenser af finanspolitik - finanspolitikken i Danmark og international - Den skandinaviske velfærdsmodel - Den centraleuropæiske - Den liberale velfærdsmodel Finansministeriet finanslovforslaget og finanslov, diverse avisartikler. Fokus på finanskrisen og store budgetunderskud. Tema globalkrise og økonomisk politikker. Projekt forskellige velfærdsmodeller. Film: Michael Moore: Kapitalisme en kærlighedshistorie Film: Michael Moore: Sicko - Analyserer sammenhænge i overskud/underskud i den offentlige sektor, samt redegøre for afledte problemstillinger heri. - Analysere og vurdere sammenhængen i dansk økonomi ved brug af forskellige former for finanspolitik - Forklare hvorfor en ført finanspolitik rammer de enkelte befolkningsgrupper forskelligt - Analyserer, diskuterer og vurderer forskellige velfærdsmodeller Teorigennemgang. Projektarbejde, opgaveløsning samt klassediskussion. Side 16 af 20

17 Titel 15 Erhvervspolitik og Miljøøkonomi Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap.16 og 17 - Aktuelle miljøproblemer - Dansk miljøpolitik - International miljøpolitik - Typer af erhvervspolitik fokus på Porters erhvervspolitik - Erhvervspolitik i Danmark og EU Speciel Fokus på Dansk Erhvervspolitik Aktuelle avisartikler, Internettet, Jyske bank TV Kompetencer, læreplanens mål, progression Der fokuseres på sammenhængen mellem miljøproblemer og fremtidige levevilkår. Desuden fokuseres på den førte miljøpolitik i Danmark samt internationalt. Der er blevet perspektiveret til miljøtopmødet i København i december Derudover skal eleverne kunne analysere økonomiske balanceproblemer samt analysere, diskutere og vurdere de samfundsøkonomiske virkninger af økonomisk-politiske indgreb. Arbejdet i grupper samt individuel opgave løsning. Side 17 af 20

18 Titel 16 Finansielsektor og pengepolitik Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap.12 og 13 - Nationalbankens opgaver - Pengemængden størrelse og betydning - Rentestørrelser og rentestruktur - Obligationer og aktier - Pengepolitik og pengepolitiske instrumenter - Sådan bruges pengepolitikken i Danmark historisk og aktuel Nationalbankens publikationer og hjemmeside. Foredrag om finansiel sektor, den finansiel krise og pengepolitik ved gæsteforlæser fra Hadsten bank/århus bank Diverse avisartikler om den finansielle krise og økonomiske krise. Jyske bank TV Horisont DR 1 Udsendelser om Finanskrise/økonomiske krise i USA, EU og Danmark Tema global økonomisk krise og økonomiske politikker Kompetencer, læreplanens mål, progression - Redegøre for Nationalbankens opgaver i dansk økonomi og konsekvenser heraf - Analysere og redegøre for sammenhængen mellem renteniveauet og erhvervslivets investeringer og den enkelte forbrugers forbrug, samt den heraf afledte betydning for samfundsøkonomien - Forklare hvordan en ført finanspolitik kan have betydning for rentedannelsen i samfundet - Redegør for rentens betydning for valutakursens niveau Gæsteforlæser og klassediskussion Opsamling og individuel opgaveløsning Side 18 af 20

19 Titel 18 Inflation Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap. 18 Måling af inflation og inflation i historisk perspektiv Årsager til inflation Bekæmpelse af inflation Inflation i Danmark og udlandet Avisartikler Kompetencer, læreplanens mål, progression Der fokuseres på sammenhængen mellem inflation og konkurrenceevne, desuden skal eleverne have kendskab til inflationens påvirkning og indkomst- og formuefordelingen i samfundet. De skal kunne indse, at vedvarende høj inflation vil destabilisere samfundet og dermed forringe sammenhængskraften i samfundet. Eleverne skal kunne analysere dels, hvilke former for inflation, der er tale om, og dels hvilke former for økonomisk politik, der bør tages i anvendelse for at bekæmpe inflationen Teorigennemgang opgaveløsning og diskussion Side 19 af 20

20 Titel 17 Økonomisk politik øvrige - Arbejdsmarkedspolitik, Indkomstpolitik og Valutapolitik Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap. 14 og 15 - Valutapolitik - Valutapolitik i Danmark - Arbejdsmarkedspolitik - Arbejdsmarkedspolitik i Danmark - Arbejdsmarkedspolitiske problemstillinger i fremtiden - Indkomstpolitik - Arbejdsmarkedspolitikken i EU Nationalbankens publikationer. Avisartikler med vægt på problemområder på arbejdsmarkedet - flaskehalse og deraf lønstigninger mm. Udviklingen af den finansielle krise til en økonomisk krise og deraf nye problem områder på arbejdsmarkedet. Stigende ledighed og reduktion af lønkrav mm på arbejdsmarkedet. Tema global økonomisk krise og økonomiske politikker Jyske bank TV Kompetencer, læreplanens mål, progression Valutapolitik Indkomstpolitik Arbejdsmarkedspolitik (flexicurity-modellen) Eleverne skal kunne analysere økonomiske balanceproblemer samt analysere, diskutere og vurdere de samfundsøkonomiske virkninger af økonomisk-politiske indgreb. Tema Global krise og økonomiske politikker. Teorigennemgang opgaveløsning og klassediskussion Side 20 af 20

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Studieretningsprojekter

Studieretningsprojekter Studieretningsprojekter Opgaveformuleringer med International Økonomi indsamlet december 2007 IØ ENGELSK... 2 IØ - SPANSK... 18 IØ ENGELSK - KULTURFORSTÅELSE... 18 IØ - PSYKOLOGI... 18 IØ - FINANSIERING...

Læs mere

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Samfundsfag A Nicolai Lind

Læs mere

Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014.

Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014. Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014. IØ-mat Lav en oversigt over en række af de finansielle instrumenter der var i brug op til finanskrisen og for prisfastsættelsen

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A Projekt internet og eksamen Faglig udredning for faget international økonomi A Forord I forbindelse med projektet it og eksamen har en arbejdsgruppe gennemført en faglig udredning for hhx faget international

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik.

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik. P2-projekt udarbejdet af Gruppe 503c, storgruppe 5C Ålborg universitet Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse Tirsdag d. 13. januar 2004 Designfigur Indledning Historisk overblik op til kartoffelkuren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Samfundsfag A Stx Vejledning / Råd og vink

Samfundsfag A Stx Vejledning / Råd og vink Samfundsfag A Stx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Juni 2012 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Finansiering niveau

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014/2015 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Vejledende løsninger

Vejledende løsninger Arbejdshæfte til International økonomi A 2. udgave, 2010 Systime Henrik Kureer Vejledende løsninger Version 1.02 Copyright Henrik Kureer & Systime Side 1 Kære bruger af lærebogssystemet International økonomi

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Markedsøkonomi: En økonomi hvor priser og produktion bestemmes af udbud og efterspørgsel på

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 September Bind II: Fagbeskrivelser Finansielle virksomheder og markeder Vægt: 14 ECTS Placering: 1., 2. og 3.

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi Synopsis i studieområdet del 3 Tema: Globalisering Emne: Afrikas økonomiske udvikling Fag: Samtidshistorie og international økonomi X-købing Handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering...2

Læs mere

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.2 15.08.2014 1/39 Denne studieordning

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af dansk økonomi Efterspørgsels- eller konkurrenceevnekrise? Projektseminar/værkstedsseminar: PA-B1 Udarbejdet af (Navn(e)

Læs mere

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen ISBN-nummer: 978-87-87803-02-1 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2009 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 Menneskehandel

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Finansøkonom Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.3 Revideret 27.10.2014 e Fælles del 1. Studieordningens rammer... 2 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Studieordningen for finansøkonom 2014

Studieordningen for finansøkonom 2014 Studieordningen for finansøkonom 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management version 1.0 01 09 2014 (27 08 2014 EAL) FÆLLESDEL Denne

Læs mere

Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012

Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012 Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012 Hvad kan vi lære af finanskrisen? Finanskrisen har medvirket til at skabe et kraftigt økonomisk tilbageslag og en statsgældskrise i den

Læs mere