Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Handelsskolen Minerva Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi A Inger Thybo Johansen Hhrb1153IØ Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel EU Den globale økonomi og Danmarks økonomi Produktion og indkomst Prisdannelse Verdenshandel og globalisering Husholdninger, virksomheder og arbejdsmarkedet Danmarks konkurrenceevne Danmarks handel Handelsteori, frihandel/protektionisme og handelssamarbejde Ulande og udvikling Betalingsbalance og valuta Makroøkonomisk landeanalyse Økonomiske skoler og modeller Offentlig sektor og finanspolitik. Velfærdsmodeller Side 1 af 20

2 14 Titel 15 Titel 16 Titel 17 Titel 18 Erhvervspolitik og Miljøøkonomi Finansiel sektor og pengepolitik Økonomiske politikker øvrige Inflation Side 2 af 20

3 Titel 1 EU Kurer og Lundgren: International økonomi A, kap. 29 og Afsnittene 7.5, 9.6, , 13.4, 15.5, 16.2, 17.5 og EU historisk - EU`s samarbejde og traktater - EU`s institutioner - Det indre markeds grundlag og betydning for de enkelte lande - Landbrugspolitikken - Regionalpolitikken - EU`s økonomiske politikker muligheder/begrænsninger - Danmark og euroen - ØMU - ECB - EU s budget - EU og fremtiden Avisartikler Internettet EU hjemmesider Dagsbesøg af: Roadshowet om EU-fonde Tv-udsendelse: DR1 film: Den dyre støtte Problematisering af Landbrugsstøtten Eurokrisen - Grækenland og øvrige PIIGS lande. Fokus på gældskrisen i EU Horisont: Gældskrise i Grækenland Foredrag v/mogens Ove Madsen professor Hvad er euroens fremtid?. Der fokuseres på EU s/ef s udvikling siden 1957 samt den økonomiske integration især siden Et særligt fokuspunkt er Det Indre Marked. Landbrugspolitikken perspektiveres i forhold til WTO forhandlingerne om liberaliseringer på dette område. Derudover skal eleverne kunne redegøre analyserer, analyserer og sammenligne forskellige grader af økonomisk integration herunder for det økonomiske samarbejde i EU Side 3 af 20

4 Titel 2 Den globale økonomi og Danmarks økonomi Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap Den globale økonomi - De samfundsøkonomiske mål - Balanceproblemer i dansk økonomi - Danmarks økonomiske udvikling - Makroøkonomiske nøgletal uddrag Aktuelle avisartikler om global og dansk økonomi Fokus på finanskrisen og den globale krise Tema global økonomisk krise og økonomiske politikker Målet med undervisningsforløbet er, at give eleverne indsigt i og forståelse for udviklingen i den globale og danske økonomi samt samspillet mellem disse. Kendskab til de samfundsøkonomiske mål og balanceproblemer i dansk økonomi. Eleverne arbejder selvstændigt i grupper med spørgsmål til kapitlerne. Opgaverne gennemgås og diskuteres på klassen. Side 4 af 20

5 Titel 3 Produktion og indkomst Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap. 3 - Det økonomiske kredsløb og produktion og indkomst - Forbrug og investering, årets priser og faste priser - Forsyningsbalancen og rådighedsbeløb samt multiplikatorvirkningen Projektforløb: Byg en bro Fokus Finanskrisen og offentliggældkrise Avisartikler Uddrag statistik Målet med undervisningsforløbet er, at give eleverne kendskab til den samfundsøkonomiske teori og samspillet mellem de forskellige delsektorer. Eleverne skal kunne analysere og vurdere de samfundsøkonomiske virkninger af økonomiske/politiske indgreb og begivenheder. Klasseundervisning med teorigennemgang og diskussion. Individuel og parvis opgaveløsning. Side 5 af 20

6 Titel 4 Prisdannelse Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap. 4 - Efterspørgselskurven - Udbudskurven - Prisdannelse - Indgreb i prisdannelsen Avisartikler om udviklingen i olie og råvarer priser Jyske bank tv Fokus på råvaremarkederne Målet med undervisningsforløbet er, at give eleverne kendskab til og forståelse for prisdannelsen i markedsøkonomien. Eleverne skal kunne analysere og vurdere konsekvenserne af politiske/økonomiske indgreb/begivenheder i prisdannelsen. Klasseundervisning med teorigennemgang og diskussion. Individuel opgaveløsning. Side 6 af 20

7 Titel 5 Verdenshandlen og globalisering Kurer og Lundgren: International økonomi A, kap Verdenshandelens udvikling og fordeling - Globaliseringen af verdensøkonomien Tv-udsendelser DR1: China Blue T-shirts travles TV2 Blod, sved og T-shirts Mit job flyttede til Indien Avisartikler Målet med undervisningsforløbet er, at give eleverne kendskab til verdenshandlens udvikling og globaliseringen af verdenshandlen. Eleverne skal kunne analysere og vurdere globaliseringens betydning for Danmark og den øvrige verdenshandel. Desuden skal eleverne kunne anvende viden om økonomisk vækst og globale vækstcentre til at analysere konjunktur-udviklingen i Danmark og den globale økonomi. Klasseundervisning med teorigennemgang og diskussion. Forud har eleverne besvaret arbejdsspørgsmål individuelt. Derefter arbejder eleverne selvstændigt i grupper med emnet. Gruppernes arbejde diskuteres. Side 7 af 20

8 Titel 6 Husholdninger, virksomheder, arbejdsmarkedet Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap Indkomster - Forbrug og opsparing - Indkomstfordeling - Den danske virksomhedsstruktur - Det danske arbejdsmarked - Løndannelsen - Årsager til arbejdsløshed Avisartikler om outsourcing mm Finanskrisen Jyske bank TV Dokumentar: Unge uden fremtid uddrag om forbrug og beskæftigelse/arbejdsmarked Målet med undervisningsforløbet er at give eleverne kendskab til den samfundsøkonomiske teori og samspillet mellem de forskellige delsektorer. Eleverne skal kunne analysere og vurdere de samfundsøkonomiske virkninger af økonomiskpolitiske indgreb og begivenheder. Desuden skal de kunne redegøre for og vurdere nationale og globale samfundsøkonomiske problemstillinger. Eleverne skal også kunne foretage simple beregninger i forbindelse med samfundsøkonomiske analyser. Klasseundervisning med teorigennemgang, diskussion og opgaveløsning (gruppe og individuel). Side 8 af 20

9 Titel 7 Danmarks konkurrenceevne HH 1 Grundforløbet Tema: Danmark i verden omhandlende Danmarks handel, konkurrenceevne HH2 Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap Priskonkurrenceevnen - Den strukturelle konkurrenceevne - Porters diamant Avisartikler Internettet til udformning Danmarks diamant Eleverne skal kunne analysere og vurdere globaliseringens betydning for Danmark og den øvrige verdenshandel. Desuden skal de kunne redegøre for og vurdere nationale og globale samfundsøkonomiske problemstillinger, samt analysere tabeller, diagrammer og tekst vedrørende et lands økonomi. De skal kunne analysere og vurdere udviklingen i konkurrenceevnen, og dens betydning for udviklingen i Danmarks udenrigshandel. Klasseundervisning med teorigennemgang, diskussion og opgaveløsning (gruppe og individuel). Side 9 af 20

10 Titel 8 Danmarks handel HH1 Grundforløbet Tema: Danmark i verden omhandlende Danmarks handel, konkurrenceevne HH2 Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap Danmarks handel fordelt på lande - Hvilke varer og tjenester handler Danmark med? - Faktorer der påvirker Danmarks udenrigshandel Uddrag fra udenrigsministeriet om dansk eksport Danmarks statistik Eleverne skal kunne redegøre for og vurdere nationale og globale samfundsøkonomiske problemstillinger. De skal kunne anvende viden om handelsteorier og det internationale økonomiske samarbejde til at analysere og vurdere udviklingen i Danmarks udenrigshandel, den globale handel og den internationale arbejdsdeling. HH1 Klasseundervisning med teorigennemgang, diskussion og opgaveløsning som oplæg til grundforløbstemaet Danmark i verden. HH2 Klasseundervisning med teorigennemgang, diskussion og opgaveløsning. Læreroplæg, tværfagligt projektarbejde i grupper med faget afsætning. Eleverne arbejder med Danmarks eksport af tøj (set for hele branchen) til Sydeuropa. Minirapport. Præsentation i grupper vha. PowerPoint, diskussion. Side 10 af 20

11 Titel 9 Handelsteori, frihandel/protektionisme og handelssamarbejde Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap Handelsteorier - Frihandel kontra protektionisme - WTO baggrund, formål og virke - Frihandelsområder baggrund, formål og virke - IMF og Verdensbanken baggrund, formål og virke Film: Battle in Seattle WTO forhandlingssammenbrud i 1999 TV-udsendelser: DR1 Den dyre støtte 2005 Projektforløb om de internationale organisationer Avisartikler om straftold mm. Internettet: Relevante hjemmesider fx WTO, Udenrigsministeriet, IMF og Verdensbanken Eleverne skal kunne analysere, vurdere og sammenligne forskellige grader af økonomisk integration. De skal kunne redegøre for og vurdere nationale og globale samfundsøkonomiske problemstillinger. De skal kunne anvende viden om handelsteorier og det internationale økonomiske samarbejde til at redegøre for udviklingen i den globale handel. Klasseundervisning med teorigennemgang, diskussion og opgaveløsning (gruppe og individuel). Side 11 af 20

12 Titel 10 Ulande og udvikling Kureer og Lundgren, International økonomi kap Ulandene i verdensøkonomien - Udviklingsteorier - Øvrige forklaringer på underudvikling - Ulandsbistand globalt - Bistandsstrategier - Danmarks udviklingsbistand - EU s udviklingsbistand - Udviklingsøkonomisk landeanalyse Foredrag v/mads Holm: Kina fra Mao til Money Tv-udsendelse på TV2 om mikrolån 2015 målene Horisont: Farvel til fattigdommen Horisont: Microlån Uddrag af statistik fra Human Development Report 2005 Eleverne har anvendt forskellige hjemmesider til projekt- og casearbejde, bl.a.: Artikler der problematiserer udlandsbistanden af bl.a. Martin Paldam og Christian Bjørnskov Eleverne skal kunne analysere og vurdere forskelle i levevilkår samt gøre rede for forskellige udviklingsteorier og former for udviklingsbistand. Eleverne skal kunne analysere, vurdere og sammenligne informationer vedrørende erhvervsstruktur, levevilkår, demografi og økonomisk udvikling i forskellige lande og regioner. Eleverne skal kunne redegøre for og vurdere nationale og globale samfundsøkonomiske problemstillinger. De skal kunne anvende viden om handelsteorier og det internationale økonomiske samarbejde til at redegøre for udviklingen i den globale handel. Klasseundervisning, opgaveløsning, gruppearbejde med udarbejdelse af rapport om selvvalgt udviklingsland, elevpræsentationer vha. powerpoint, diskussion Side 12 af 20

13 Titel 11 Betalingsbalance og valuta Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap. 10, s i kap. 11, kap Betalingsbalancebegrebet - Kapitalbalancen og Danmarks udlandsgæld - Danmarks internationale likviditet - Valutakurssystemer i historisk perspektiv siden Forhold, der påvirker valutakurserne - Valutakurssystemer - Valutasamarbejdet i EU, herunder ERM2-samarbejdet - Danmark og euroen - Den effektive kronekurs - Valutakurspolitik Avisartikler om Betalingsbalancens udvikling og valuta specielt dollar faldet og betydning deraf. Problematisering af valutaområder EU Foredrag v/mogens Ove Madsen professor Hvad er euroens fremtid Nationalbankens publikationer. Valuta og valutapolitik mm. Jyske bank TV Eleverne skal kunne anvende viden om økonomisk teori og metode til analyse af samfundsøkonomiske sammenhænge og af samspillet mellem de økonomiske delsektorer, med udgangspunkt i Danmarks handel og øvrige økonomiske transaktioner med udlandet. Eleverne skal kunne analysere og vurdere de samfundsøkonomiske virkninger af økonomisk-politiske indgreb og begivenheder. Desuden skal de kunne redegøre for og vurdere nationale og globale samfundsøkonomiske problemstillinger. Teorigennemgang ud fra arbejdsspørgsmål. Opgaveløsning og diskussion. Side 13 af 20

14 Titel 12 Makroøkonomisk landeanalyse Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap Makroøkonomiske nøgletal Fokus globale krise Mål: Eleverne skal analyserer og vurderer makroøkonomiske nøgletal og i den forbindelse kunne vurderer økonomiske balanceproblemer og dermed at tage temperaturen på et lands økonomi. Derudover vurderer hvilke økonomiske politikker der kan at tages i anvendelse for at løse disse balanceproblemer Teorigennemgang og opgaveløsning samt diskussion. Side 14 af 20

15 Titel 13 Økonomiske skoler og modeller Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap. 19 og 20 Merkantilisme Adam Smith og klassisk liberalisme Keynesianisme Monetarisme Indkomstdannelsesmodellen Økonomiske modeller i Danmark Internettet fx Cepos Avisartikler: Keynes comeback m fl. Der fokuseres på at sætte de økonomiske skoler ind i den rette historiske kontekst. Der perspektiveres til anvendelsen af finans- og pengepolitik gennem de seneste ca. 40 år. Fokus den globale krise. Indkomstdannelsesmodellen med fokus på det aktuelle arbejdsmarked og inflationen. De økonomiske modeller, specielt fokus på ADAM, DREAM og SMEC modellen Teorigennemgang og elevoplæg. Opgaveløsning samt klassediskussion. Side 15 af 20

16 Titel 14 Offentlig sektor og Finanspolitik. Velfærdsmodeller Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap. 7,8 og 9 - opgaver og omfanget af disse - indtægternes og udgifternes struktur - statsfinanserne og terminologi - statsfinansernes efterspørgselsvirkning - former for finanspolitik - finanspolitiske instrumenter og multiplikatorer - anvendelse og konsekvenser af finanspolitik - finanspolitikken i Danmark og international - Den skandinaviske velfærdsmodel - Den centraleuropæiske - Den liberale velfærdsmodel Finansministeriet finanslovforslaget og finanslov, diverse avisartikler. Fokus på finanskrisen og store budgetunderskud. Tema globalkrise og økonomisk politikker. Projekt forskellige velfærdsmodeller. Film: Michael Moore: Kapitalisme en kærlighedshistorie Film: Michael Moore: Sicko - Analyserer sammenhænge i overskud/underskud i den offentlige sektor, samt redegøre for afledte problemstillinger heri. - Analysere og vurdere sammenhængen i dansk økonomi ved brug af forskellige former for finanspolitik - Forklare hvorfor en ført finanspolitik rammer de enkelte befolkningsgrupper forskelligt - Analyserer, diskuterer og vurderer forskellige velfærdsmodeller Teorigennemgang. Projektarbejde, opgaveløsning samt klassediskussion. Side 16 af 20

17 Titel 15 Erhvervspolitik og Miljøøkonomi Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap.16 og 17 - Aktuelle miljøproblemer - Dansk miljøpolitik - International miljøpolitik - Typer af erhvervspolitik fokus på Porters erhvervspolitik - Erhvervspolitik i Danmark og EU Speciel Fokus på Dansk Erhvervspolitik Aktuelle avisartikler, Internettet, Jyske bank TV Kompetencer, læreplanens mål, progression Der fokuseres på sammenhængen mellem miljøproblemer og fremtidige levevilkår. Desuden fokuseres på den førte miljøpolitik i Danmark samt internationalt. Der er blevet perspektiveret til miljøtopmødet i København i december Derudover skal eleverne kunne analysere økonomiske balanceproblemer samt analysere, diskutere og vurdere de samfundsøkonomiske virkninger af økonomisk-politiske indgreb. Arbejdet i grupper samt individuel opgave løsning. Side 17 af 20

18 Titel 16 Finansielsektor og pengepolitik Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap.12 og 13 - Nationalbankens opgaver - Pengemængden størrelse og betydning - Rentestørrelser og rentestruktur - Obligationer og aktier - Pengepolitik og pengepolitiske instrumenter - Sådan bruges pengepolitikken i Danmark historisk og aktuel Nationalbankens publikationer og hjemmeside. Foredrag om finansiel sektor, den finansiel krise og pengepolitik ved gæsteforlæser fra Hadsten bank/århus bank Diverse avisartikler om den finansielle krise og økonomiske krise. Jyske bank TV Horisont DR 1 Udsendelser om Finanskrise/økonomiske krise i USA, EU og Danmark Tema global økonomisk krise og økonomiske politikker Kompetencer, læreplanens mål, progression - Redegøre for Nationalbankens opgaver i dansk økonomi og konsekvenser heraf - Analysere og redegøre for sammenhængen mellem renteniveauet og erhvervslivets investeringer og den enkelte forbrugers forbrug, samt den heraf afledte betydning for samfundsøkonomien - Forklare hvordan en ført finanspolitik kan have betydning for rentedannelsen i samfundet - Redegør for rentens betydning for valutakursens niveau Gæsteforlæser og klassediskussion Opsamling og individuel opgaveløsning Side 18 af 20

19 Titel 18 Inflation Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap. 18 Måling af inflation og inflation i historisk perspektiv Årsager til inflation Bekæmpelse af inflation Inflation i Danmark og udlandet Avisartikler Kompetencer, læreplanens mål, progression Der fokuseres på sammenhængen mellem inflation og konkurrenceevne, desuden skal eleverne have kendskab til inflationens påvirkning og indkomst- og formuefordelingen i samfundet. De skal kunne indse, at vedvarende høj inflation vil destabilisere samfundet og dermed forringe sammenhængskraften i samfundet. Eleverne skal kunne analysere dels, hvilke former for inflation, der er tale om, og dels hvilke former for økonomisk politik, der bør tages i anvendelse for at bekæmpe inflationen Teorigennemgang opgaveløsning og diskussion Side 19 af 20

20 Titel 17 Økonomisk politik øvrige - Arbejdsmarkedspolitik, Indkomstpolitik og Valutapolitik Kureer og Lundgren, International økonomi A, kap. 14 og 15 - Valutapolitik - Valutapolitik i Danmark - Arbejdsmarkedspolitik - Arbejdsmarkedspolitik i Danmark - Arbejdsmarkedspolitiske problemstillinger i fremtiden - Indkomstpolitik - Arbejdsmarkedspolitikken i EU Nationalbankens publikationer. Avisartikler med vægt på problemområder på arbejdsmarkedet - flaskehalse og deraf lønstigninger mm. Udviklingen af den finansielle krise til en økonomisk krise og deraf nye problem områder på arbejdsmarkedet. Stigende ledighed og reduktion af lønkrav mm på arbejdsmarkedet. Tema global økonomisk krise og økonomiske politikker Jyske bank TV Kompetencer, læreplanens mål, progression Valutapolitik Indkomstpolitik Arbejdsmarkedspolitik (flexicurity-modellen) Eleverne skal kunne analysere økonomiske balanceproblemer samt analysere, diskutere og vurdere de samfundsøkonomiske virkninger af økonomisk-politiske indgreb. Tema Global krise og økonomiske politikker. Teorigennemgang opgaveløsning og klassediskussion Side 20 af 20

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College - Aabenraa HHX

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi B Heidi Høyer STU-InternationaløknBhh1114-F16-MAR

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold IBC Kolding Hhx International økonomi B

Læs mere

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse Termin 09/12 Institution ZBC-Vordingborg Uddannelse HHX Fag og niveau International økonomi, A Lærere Torben Jensen Hold International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Roskilde Handelsskole HHX International Økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Finansiering C Peter Christensen Hold Hold 50 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Finansiering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Tradium, Hobro afdeling, Kirketoften 7, 9500 Hobro tlf. 98 52 14 55 Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Paradigmatiske undervisningsforløb i International økonomi B

Paradigmatiske undervisningsforløb i International økonomi B Paradigmatiske undervisningsforløb i International økonomi B I de følgende afsnit gives eksempler på forskellige undervisningsforløb. Forløbene er medtaget i tilfældig orden, da undervisningen i faget,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2010 Institution Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin juni 2010 Institution UCH Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX International økonomi A Niels Bentsen HH3a10 Lærebog Kureer og Lundgreen / International økonomi A, bind

Læs mere

Eksamensspørgsmål. Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens

Eksamensspørgsmål. Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens Eksamensspørgsmål Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens Udviklingslinier Forklar hvad rentespændet er, samt beskriv kort udviklingen i rentespændet til Tyskland Hvad

Læs mere

Paradigmatiske undervisningsforløb i International økonomi A

Paradigmatiske undervisningsforløb i International økonomi A Paradigmatiske undervisningsforløb i International økonomi A I de følgende afsnit gives eksempler på forskellige undervisningsforløb. Forløbene er medtaget i tilfældig orden, da undervisningen i faget,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Finansiering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2010/2011 Institution Tradium, Hobro afdeling, Kirketoften 7, 9500 Hobro tlf. 98 52 14 55 Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2010 Institution Uddannelsescenter Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Finansiering C Ninna Nørtoft (nin) Finansb10 Oversigt over gennemførte

Læs mere

DIO (Det internationale område del 2)

DIO (Det internationale område del 2) Bilag til: HH DIO (Det internationale område del 2) Eksamen nr. 2 Se video: Intro Forbered opgaven Se video: Eksamen 2 Diskuter elevens præstation og giv en karakter Se video: Votering Konkluder hvad der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution International Business College, Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag C Lærer(e) Peter Hansen-Damm/

Læs mere

Økonomi. Studieleder: Lektor, cand.polit. Lise Lyck.

Økonomi. Studieleder: Lektor, cand.polit. Lise Lyck. Økonomi Studieleder: Lektor, cand.polit. Lise Lyck. Vi er alle økonomer - i den daglige hverdag. Alle kender til at måtte økonomisere, fordi ind-komsten ikke slår til over for alle de ting, vi har behov

Læs mere

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2009/2010 Institution Silkeborg Hnadelsskole Uddannelse HHx Fag og niveau Finansiering, niveau C.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Finansiering niveau C Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2013 Forår 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium Handelsgymnasiet, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Studieretningsprojekter - SRP

Studieretningsprojekter - SRP Studieretningsprojekter - SRP Opgaveformuleringer med International Økonomi.til inspiration. - Indsamles løbende af Jens Ditlev Hansen, fagkonsulent IØ MATEMATIK... 2 IØ FRANSK... 5 IØ ENGELSK... 6 IØ

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni, 2010/11 Silkeborg Handelsskole Hhx Finansiering,

Læs mere

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Markedsøkonomi: En økonomi hvor priser og produktion bestemmes af udbud og efterspørgsel på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2010 Institution Holstebro Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 13/14 IBC-Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi A Michael

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1G

Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/2014 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011/12 Institution Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 VUC

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

HGS FÆLLES KOMPETENCEMÅL

HGS FÆLLES KOMPETENCEMÅL Vi anbefaler, at der indgår mål fra alle følgende 6 kompetencer i grundforløbsprojektet på HGS. Hovedvægten af opgaven skal dog lægges på fagene IT, Erhvervsøkonomi samt Salg og service. Følgende beskrivelser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014/2015 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Samfundsfag

Læs mere

Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014.

Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014. Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014. IØ-mat Lav en oversigt over en række af de finansielle instrumenter der var i brug op til finanskrisen og for prisfastsættelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 2013/14 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole (Handelsgymnasium Grenaa og Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Skolens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx Finansiering - C Torkil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2012 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag C Jonas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Juni 2012 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Finansiering niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Samfundsfag C Stina Nissen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 10/11 Institution Tradium, Hobro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2012 Forår 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Erhvervsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Deltag i Jobbankens 6 ugers undervisningsforløb basisdelen. Vejen tilbage til arbejdsmarkedet

Deltag i Jobbankens 6 ugers undervisningsforløb basisdelen. Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Kommunikation IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Privatøkonomi Deltag i Jobbankens 6 ugers undervisningsforløb basisdelen Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted hhx Virksomhedsøkonomi B Michael Præstgård

Læs mere

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052426_Samfag-D 08/09/05 13:28 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Danmarks

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Netbrev om SRP afsætning VØ IØ

Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Indhold Hvorfor dette netbrev?... 2 SRP med udgangspunkt i emner eller temaer... 2 International økonomi fagets særtræk i SRP... 4 Virksomhedsøkonomi fagets særtræk i SRP...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Oktober 2013 maj 2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation C Mona

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - maj 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten

Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten Krisen i Asien, ATTAC og Tobin skatten Ved Christian Friis Bach, Lektor i International Økonomi ved Landbohøjskolen Tidl. formand for Mellemfolkeligt Samvirke http://www.flec.kvl.dk/cfb/ 1 Krisen i Asien:

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 12/13 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Velfærdssamfundet under afvikling?

Velfærdssamfundet under afvikling? Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag C Line Lee Horster vdh7sac Oversigt

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere