Interessebaseret forhandling og gode resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interessebaseret forhandling og gode resultater"

Transkript

1 og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring, står vi i forhandlingssituationer mange gange dagligt. Det gælder både i arbejdssituationen og med familie og venner. Hver gang der skal samarbejdes om en hensigtsmæssig løsning, hvor parternes interesser er forskellige er der tale om en forhandling. Så det gælder mødeaftalen på arbejdet, løsningen på en arbejdsmæssig problemstilling eller måske aftalen om aftensmad i hjemmet eller målet for sommerferien. Faktisk er vi alle sammen ekstremt godt trænet i interessebaseret forhandling og bruger det hele tiden. Dog er der en tendens til vi lader de kompetencer ligge, når vi skal ind i en professionel forhandlings-situation. Forhandlingens begreber Indledningsvist kan man sige, at en god forhandling er kendetegnet ved et fornuftigt resultat opnået på en effektiv måde med bevarelse af gode varige relationer. I det følgende gennemgås en række centrale begreber i forhandlinger: Standpunkter er udtryk for de krav man går ind i forhandlingen med og som man ønsker modparten skal acceptere. Standpunkter er ultimative og inviterer ikke til samarbejde. Et standpunkt er forhandlernes udtryk for de problemer han ønsker at løse og standpunktet er ofte alene udtryk for en løsning på problemerne. Bag et standpunkt ligger mindst én bevidst eller ubevidst interesse, som man ønsker løst via standpunktet. Et standpunkt afslører ikke de bagvedliggende overvejelser og afslører alene hvordan forhandleren ønske at nå sit mål. En standpunktforhandling kan ofte give resultater og naturligvis også bedre resultater end ingen forhandling. Problemet er dog at parterne i forhandlingen ikke ser, at der er bedre alternativer til forhandlingsløsningen. Standpunkter dækker oftest over de mest modstridende interesser i en forhandling, og er kendetegnet ved kun at anvise en løsning i forhandlingssituationen, oftest uden hensyn til modpartens interesser. Standpunktsforhandlinger repræsenterer som udgangspunkt den klassiske forhandlingsforståelse og vil typisk kun ende i enten eller Win Loose situation Loose Win situation Hvilket normalt ikke vil til gode se en god forhandling som beskrevet i dette afsnits indledning. Interesser er centrale i forhandlingen og er udtryk for det, en forhandler søger løst i form af modpartens ressourcer. Interesser peger altid på de behov, ønsker, bekymringer, frygt og andet som en forhandler søger

2 afdækket og håndteret før en forhandlingsaftale kan indgås. En interesse kan altid tilgodeses på flere måder og beskæftiger sig alene med hvad der er der ønskes løst og ikke hvordan som standpunktet handlede om. Når man udtrykker interesse inviteres til dialog og samarbejde. Interesser kan inddeles i tre kategorier: 1. Fælles interesser, som er kendetegnet ved, at de kan tilgodeses med fordel for begge forhandlingens parter. Fælles interesser kræver som oftest ikke megen forhandling, men de er stadig utrolige vigtige for en god forhandling, da de fælles interesser bidrager til følelsen af enighed og samarbejde. I traditionel forhandlingsforståelse bliver fælles interesser ofte udeladt, da de ikke har direkte relevans for løsningen. De fælles interesser skal søges så tidligt som muligt i forhandlingen. 2. Hverken eller interesser er umiddelbart fordelagtige for den ene part i forhandlingen, og koster ikke noget for den anden part. De er uden betydning for den ene part mens de forbedrer løsningen for den anden part. Parterne kan med fordel bruge meget energi på hverken - eller interesserne, da de bidrager til forståelse af hinanden og mange gange medvirker til at gøre betydningen af de modstridende interesser mindre. Derfor er hverken eller interesserne ofte en effektiv nøgle til gode løsninger. Herunder er det også væsentligt, at synliggøre hverken eller interesserne, da de ellers nemt kan virke som modstridende, når de ikke er udtalte og diskuteret. Hverken eller interesserne er en meget overset dimension i forhandling, da mange forhandlere kun arbejder med fælles og modstridende interesser som centrale. Ofte kommer alt der ikke er i fælles interesse til at fremstå som modstridende, hvilket ikke er tilfældet. Det giver gode resultater at hjælpe modparten i forhandlinger til at finde sine hverken eller interesser, selv om det ofte kan være et vanskeligt arbejde. 3. Modstridende interesser er interesser, der hvis de tilgodeses umiddelbart kun er til fordel for den ene part og til skade for den anden part. Normalt er det også sådan at jo bedre interessen tilgodeses for den ene part, jo dårligere bliver resultatet for den anden part. De modstridende interesser er normalt uundgåelige i forhandling, men mængden af dem er ofte mindre end man først antager. Det er afgørende, at bruge objektive kriterier (se nedenfor) til løsning af de modstridende interesser, hvor det er muligt. BAF udtrykker bedste alternativ til en forhandlingsløsning og er en central størrelse i forberedelse af en forhandling. Når man forbereder sig, skal man gøre sig klart hvad der er det bedste alternativ, hvis en forhandlingsløsning 2

3 ikke kan findes. Altså, hvad har jeg at tabe/vinde? Hvis dette ikke er klart kan man ikke styre sin egen indsats i forhandlingen og man er ikke bevidst om sit ståsted. BAF er det håndtag man trækker i når alle andre muligheder for dialog og samarbejde i forhandlingen er brugt op. Aktiv lytning og præcis kommunikation bruges for at få mest muligt ud af samtalen - kommunikationen med din forhandlingspartner. Til daglig lytter vi selvfølgelig også til de mennesker, vi taler med, men ofte uden at trænge ind bag ordene og prøve at forstå baggrunden og meningen med dem. Ved aktiv lytning skal begge parter engagere sig i samtalen og prøve at forstå baggrunden for og meningen med det, der bliver sagt. Aktiv lytning kan være med til at skabe en mere åben holdning under forhandlinger. Forhandlingsklimaet bliver mere trygt og det bliver lettere at fremlægge meninger, tanker og følelser. Man får mere at vide, hvis man lytter aktivt og ens egne holdninger bliver lettere suppleret eller revideret. Præcis kommunikation handler om ikke at arbejde med skjult budskaber, dagsordner og lege gætteleg. Som forhandler skal man udtrykke sine interesser klart og søge at afklare modpartens interesser også. Det er nemt at komme til at virke utroværdig, hvis ikke man kommunikerer i overensstemmelse med sine reelle interesser. Objektive kriterier skal så vidt muligt bruges til at finde en forhandlingsløsning på de modstridende interesser. Derfor kræver forberedelsen til forhandlingen, at man skaber sig et godt overblik over de objektive kriterier i forhold til emnet. Det vil sige at man anvender statistik, lovgivning, prislister, historiske data, branchenormer etc. Nogle gange kan der give uenighed at afgøre hvilke objektive kriterier der skal lægges til grund for forhandlingsløsningen og i de tilfælde bør man ikke lave magtkampe på det, men søge en løsning, hvor de relevante objektive kriterier tages i betragtning. Hvis et kriterium afvises af modparten, er det stadig muligt at nå en god løsning via de øvrige kriterier. Interesse baseret forhandling handler om at afdække de forskellige interesser der ligger bag parternes ønsker og arbejde med disse som vejene til gode forhandlingsløsninger. Det er en udbredt opfattelse at kagen har en vis størrelse og at den således i forhandlingen skal fordeles. Faktisk er det ikke altid tilfældet, idet forhandlingen kan medvirke til at kagen rent faktisk bliver større end først antaget. Det er det der giver muligheder for win win situationer. er således ikke et udtryk for bedste kompromis, hvor man mødes på midten, men et udtryk for en form, hvor man søger at understøtte de fælles interesser og give modparten mulighed for at få glæde af sine hverken - eller interesser, for så til sidst at finde gode og dialogbaserede løsninger på de modstridende interesser. Figuren her under viser, hvordan den interessebaserede forhandlinger kan give løsninger der tilgodeser begge parter ved at give mere end halvdelen af kagen til hver part. 3

4 Fig. 1. Dine interesser Hård eller Blød forhandler Mine interesser Win-win løsning Det er muligt at skabe større værdier i en forhandling, hvis man samarbejder om det og hvor forhandlingsresultatet flyttes ud af en ny akse, hvor begge parter får mere med hjem end de havde regnet med. Metoden er, at man i stedet for at fokusere på positioner og standpunkter skal forsøge at fokusere på interesser og målsætninger. Risikoen er, at man kan virke for eftergivende ift. målet på at nå en win-win og dermed gå på kompromis uden at modparten gør det. Hold person og problem adskilt I forhandlingen findes en række positioner, som en forhandler skal kende og kunne håndtere. For det første skal bevidstheden om egen position naturligvis være til stede og man skal holde fast på egne rettigheder og interesser. Det er nedenfor beskrevet som 1. position. Ofte tales der om bløde og hårde forhandlere. Faktisk er det sådan, at den gode forhandler indeholder begge dele. Den bløde side handler om at være god i dialogen, skabe tillid og gode relationer, for at sikre et godt udgangspunkt i forhandlingen. Man kan sige, at det hører til forhandlingens personlige plan. Samtidig skal man være hård i forhold til sine interesser, behov og ønsker. Ikke så man står stejlt på dem, men udtrykker dem klart og tydeligt og ikke lader sig overrumple af modpartens måske ufine tricks. Det vil sige at man er hård i forhold til forhandlingens saglige plan. 2. og 3. position illustrerer hvordan den gode forhandler også magter at se modpartens situation dels fra modpartens side, men også fra en neutral side, som man kan kalde det objektive eller omverdenens syn på sagen. Den gode forhandler udtrykker forståelse og anerkender modpartens interesser, hvilket ikke er det samme som at give efter eller udtrykke enighed. 4

5 Fig position NEUTRAL 1. position JEG 2. position DIG Afslutning Forhandlingssituationer er nødvendige og uundgåelige og den gode forhandler, er den der kan håndtere og forstå elementerne som beskrevet i denne artikel. Hvis man som afslutning kigger på forhandlingsmulighederne skal man være bevidst om at de bedste resultater findes i den daglige dialog (de daglige forhandlinger). Når vi når til de formelle forhandlingssituationer er vores muligheder faktisk dårligere for gode løsninger. Så diplomatiet foregår bedst i korridorerne, således at der ikke skal for meget ind på de formelle forhandlingsborde. Litteratur Camp, J.:Start with no, Crown Publishing Group 2004 Fisher, Roger og Ury, William: Få "JA" når du forhandler, Borgen 1992 Ury, W.: Gør nej til ja når du forhandler, Borgen

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet!

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du vil gerne være bedre til at kommunikere med dine arbejdskollegaer. Du vil gerne tages seriøst, når du siger noget, og du vil

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man Børn opfører sig ordentligt, hvis de kan Voksne skal vise respekt overfor de eksplosive børn, samarbejde og sammen finde holdbare løsninger. Udgangspunktet er, at børnene ikke selv vælger at være umedgørlige.

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere