Slutrapport INDHOLDSFORTEGNELSE. Kontorer på Amager i front med energibesparelser. Projekttitel. Projekt-nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport INDHOLDSFORTEGNELSE. Kontorer på Amager i front med energibesparelser. Projekttitel. Projekt-nummer 6604-003-33"

Transkript

1 Slutrapport Projekttitel Kontorer på Amager i front med energibesparelser Projekt-nummer Projektansvarlig virksomhed Miljøpunkt Amager tidl. Agendacenter Amager Jemtelandsgade 3, 2300 København S. CVR. nr INDHOLDSFORTEGNELSE Slutrapport 1 Projekttitel 1 Resumé af projektet/aktiviteten og dets resultater 2 Projektets forudsætninger 4 Projektets formål og mål 4 Projektets aktiviteter/gennemførelse 4 Indledning 4 Rekruttering af deltagende virksomheder 5 Energigennemgangene 6 Opfølgning på energigennemgange 6 Aflæsning af el-målere 6 Medarbejderaktivitet tiltag 1 7 Netværkmøde forår Medarbejderaktivitet tiltag 2 9 Netværksmøde forår Presseomtale 11 Projektets resultater 11 Status for samarbejde 12 Evaluering 13 Resultatanvendelse, offentliggørelse og formidling 14 Bilagsliste 15

2 Resumé af projektet/aktiviteten og dets resultater Formålet var at igangsætte og støtte arbejdet for energibesparelser i kontorvirksomheder i Miljøpunkt Amagers lokalområde mhp. at nedsætte virksomhedernes forbrug og danne erfaringsgrundlag for andre virksomheder. 14 virksomheder blev rekrutteret til at deltage i projektet i løbet af sommeren Med i projektet kom fem afdelinger af ejendomsmæglere fordelt på to kæder og otte afdelinger af banker samt Amagerbankens hovedkontor, fordelt på fire forskellige banker. Da hovedkontoret var markant større end en mellemstor virksomhed, valgte vi at nøjes med 14 virksomheder i stedet for de målsatte 15. Alle virksomheder modtog en energigennemgang ved projektstart, og alle har modtaget støtte og rådgivning til at implementere de ændringer, som blev foreslået ved energigennemgangen. Energigennemgangene blev foretaget i samarbejde med PlanMiljø, som også udarbejdede et notat fra hver af gennemgangen. I notatet blev påpeget adskillige energibesparelsespotentialer bl.a. inden for belysning, rationalisering af antallet af printere, fax og kopimaskiner og naturligvis tænd-sluk-vaner i virksomhederne. Virksomhedernes engagement har varieret meget, og det har derfor været forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor meget vi har kunnet støtte dem i deres energiindsats. Frontløbervirksomheden havde stort set gennemført samtlige tiltag i notatet fra energigennemgangen inden Miljøpunkt Amagers opfølgning to måneder senere. Amagerbanken valgte at køre projektet meget centralistisk, hvilket ikke har givet bedre udbytte. Ud over udskiftning af 80 glødepærer til energisparepærer i hovedkontoret er resultaterne meget begrænset. To andre virksomheder trak sig fra projektet i 2008 pga. manglende ressourcer, en tredje virksomhed (Danske Bank) valgte at forholde sig meget passivt til projektet pga. overlappende initiativer fra koncernside. Finanskrisen i slutningen af 2008 påvirkede ligeledes virksomhedernes deltagelse i en negativ retning. Virksomhederne har løbende foretaget aflæsninger af elmålere, dels for at vi kunne følge forbruget, og dels for at holde deres opmærksom fast på elforbrug. Ved sammenligning af årsforbrug 2007 og 2008 har virksomhederne opnået en samlet besparelse på kwh (i gennemsnit kwh). Der er dog store variationer virksomhederne iblandt. F.eks. har to virksomheder reduceret forbruget med hele 30 %, fem virksomheder har reduceret mellem 2 og 5 %, og to virksomheder har desværre øget sit forbrug i perioden med hhv. 3 % og 16 %. I gennemsnit har virksomhederne reduceret energiforbruget med 8 %. De beregnede besparelser er udelukkende baseret på årsforbrug 2007 og Der må tages forbehold for, at der kan være mange faktorer uden for dette projekt, som også påvirker forbruget det enkelte år. Ikke desto mindre må det betegnes som positivt, at virksomhederne samlet set har sparet på energien. De ansatte er blevet involveret gennem en medarbejderkonkurrence i april 2008 og klimaoplæg samt uddeling af energispareposer på personalemøder i november Den sidste aktivitet var klart mere succesfuld end den første. Energispareposerne med elspare-skinne, miljøvenlig bærepose, koldtvandsvaskepulver, en elsparepære, et dansk økologisk æble og et perlatorsæt vakte medarbejdernes interesse, og blev en icebreaker for dialogen. Alternativt kunne rækkefølgen på medarbejderaktiviteterne have været byttet 2

3 om, hvilket måske havde skabt større engagement i forårets medarbejderkonkurrence. Amagerbanken ønskede dog ikke at deltage i medarbejdertiltagene, men i stedet har vi forsøgt at samarbejde med dem om en energiquiz og artikel i medarbejderbladet. I maj 2008 gennemførtes et netværksmøde om energibesparelser i samarbejde med Grønne Erhverv 1, Københavns Kommune. Specielt case-oplægget af projektchef Henrik Gregersen fra De Gule Sider var meget motiverende for de 12 virksomhedsrepræsentanter som deltog i netværksmødet. På trods af en stor kommunikationsindsats fra vores side, tilmeldte kun få af vores virksomheder sig. Desværre udeblev de på grund af sygdom. Arrangementet var udbytterigt for de virksomhedsrepræsentanter som deltog. På grund af begrænset tilslutning til det første netværksmøde, valgte vi i stedet at samarbejde med Amager Erhvervsråd om nummer to netværksmøde. Det resulterede dog ikke i flere tilmeldinger, hvorfor vi valgte at aflyse arrangementet. Alt i alt har netværksmøderne ikke være noget tilløbsstykke, og det bør derfor ikke prioriteres en anden gang. Projektets erfaringer er ikke blevet spredt via netværksarrangementerne, men der har været en række artikler i lokalaviserne og flere af Amager Erhvervsråds bestyrelsesmedlemmer har været meget engagerede virksomhedsledere i deltagende virksomheder. Vi antager derfor, at erfaringer bliver spredt i Amager Erhvervsråds netværk. Ved en afsluttende gennemgang med virksomhederne i 1. kvartal 2009 har vi vurderet, hvilke konkrete indsatser de har gennemført i løbet af projektperioden. Det varierer fra virksomhed til virksomhed, men alle virksomheder er gået i gang med flere af anbefalingerne fra den indledende energigennemgang. Et par virksomheder har udskiftet deres glødepærer med el-spare-pærer. En virksomhed har ændret baggrundsbelysningen fra halogenspots til lysstofrør En ejendomsmæglerkæde har fået projekteret LED-belysning til sine tre afdelinger. Endelig er der foretaget tiltag til at reducere varme- og kølebehovet. Medarbejdernes tænd-sluk-vaner er i mange virksomheder blevet skærpet. Og sidst men ikke mindst fik en af bank-filialerne bragt deres erfaringer op på koncern-niveau, således at yderligere 20 filialer blev sat i gang med energibesparelser. En betragtelig synergieffekt af vores lille projekt. Det er tydeligt, at både virksomhedernes ledelse og ansatte har fået sat meget større fokus på energiforbrug, end de havde ved vores første kontakt. Ifølge udtalelser fra flere af virksomhederne, har vores projekt helt klart hjulpet dette på vej. I løbet af dette projekt blev det tydeligt, at der er behov for udvikling af en standardløsning for udendørsbelysning ved bankernes hæveautomater. Her benyttes i høj grad halogenspots med stort energiforbrug og spots ene er ofte svært tilgængelige for udskiftning; hvorfor LED-løsning ville være at foretrække. Dette er dog ikke en opgave for Miljøpunkt Amager. 1 Grønne Erhverv tidl. Københavns Miljønetværk 3

4 Projektet har givet Miljøpunkt Amager større indblik i virksomhedernes miljøarbejde, hvilket bidrager til en mere målrettet indsats fremover. Projektets forudsætninger At der er muligt at finde 15 virksomheder som vil deltage i projektet og som har mellem 5 og 50 ansatte. At det er muligt at finde 15 virksomheder i én eller få brancher, f.eks. ejendomsmæglere, banker, revisorer. At der ved energigennemgangen i virksomhederne kan findes markante energibesparelser. At virksomheder er robuste overfor eksterne faktorer. At Grønne Erhverv, Københavns Kommune forsat tilbyder netværksmøde for deres medlemmer. Projektets formål og mål Formålet var at igangsætte og støtte arbejdet for energibesparelser i kontorvirksomheder i Miljøpunkt Amagers lokalområde mhp. at nedsætte virksomhedernes forbrug og danne erfaringsgrundlag for andre virksomheder. Projektmål: At opstarte og gennemføre energibesparelser i 15 mellemstore kontorvirksomheder Energigennemgang udvælgelse af indsatsområde elforbruget følges løbende Erfaringerne fra kontorvirksomhederne bruges som case-stories og spredes til andre i Grønne Erhverv, Københavns Kommune De 15 lokale virksomheder fortsætter deres arbejde i Grønne Erhverv, Københavns Kommune Effektmål: Minimum 10 af de 15 virksomheder som får foretaget en energikortlægning, går aktivt ind i arbejdet og gennemfører mindst en af de anbefalede ændringer. Minimum 10 % energibesparelse blandt de aktive virksomheder Lokalt netværksmøde med min. 15 deltagere (kontorvirksomheder) Regionalt netværksmøde med min. 30 deltagere (kontorvirksomheder) 75 % af deltagerne til netværksmøderne (ikke vores lokale projektdeltagere) skal have fået inspiration med hjem Projektets aktiviteter/gennemførelse Indledning - Afholdelse af møde med Grønne Erhvervs medarbejdere: Mogens Hansen og Peter Danielsen om samarbejdet mellem Grønne Erhverv og Miljøpunkt Amager. Projektets virksomheder blev tilbudt gratis medlemskab af Grønne Erhverv, Københavns Kommune i projektperioden, samarbejde med 4

5 netværksarrangementer og forankring af virksomheder i Grønne Erhverv, Københavns Kommune var essensen af samarbejdet. - Udvælgelse af konsulentfirmaet Plan Miljø til energigennemgangene. Rekruttering af deltagende virksomheder Rekruttering af virksomheder henover sommeren 2007 var problemfyldt pga. ferie og at mange af ejendomsmælgerne har færre en 5 ansatte. Vi ringede virksomhederne op og præsenterede dem for projektet, fandt ud af om de tilhørte målgruppen (ml. 5 og 50 ansatte, og interesseret i energibesparelser), fremsendte skriftligt materiale om projektet. Herefter vendte vi tilbage igen pr. telefon, og lavede en aftale om deltagelse i projektet og opstartsmøde/energigennemgang. Følgende virksomheder kom med i projektet: Ejendomsfirmaet home Kastrupvej 89, st. Amagerbrogade 252, st. Ejendomsfirmaet Danbolig Sundbyvester Plads 2 Øresundsvej 124 Torvegade 52, 1400 Kbh. K. Forstædernes Bank A/S Amagerbrogade 38 Danske Bank Amagerbrogade 105 Spar Bank Amagerbrogade 82 Amagerbanken Hovedkontoret, Amagerbrogade 25 Afdelingerne: Islands Brygge afd., Islands Brygge 3 Sundby afd., Amagerbrogade 112 Søndre afd., Amagerbrogade 175 Amager Center afd., AmagerCentret 121 Field s afd., Fields 111 I alt 14 virksomheder, hvilket vi valgte, idet Amagerbankens hovedkontor er større (flere ansatte end 50 og ca. 900 m 2 ) og banken ønskede at deltage med så mange afdelinger som muligt. Af hensyn til vores bevilling fra Københavns Kommune var det dog kun muligt at medtage afdelinger i København S. og vi havde kun økonomi i 15 deltagende virksomheder. Desværre havde Afdelingsleder for Amagerbanken Ejendomme Henrik Blaabjerg ikke opbakning til projekt fra ledelsen, og vi havde derfor ikke lov til at kontakte filialdirektørerne direkte. 5

6 Energigennemgangene Sammen med PlanMiljø besøgte vi de enkelte virksomheder og PlanMiljø lavede energigennemgangeme. Med os rundt havde vi filialdirektøren eller afdelingslederen, dog ikke i Amagerbanken, hvor Ejendomsinspektør Dan Jørgensen deltog i stedet for. PlanMiljø udarbejdede på baggrund af gennemgange et notat for hver virksomhed, som indeholdt virksomhedens el-forbrug på baggrund af seneste el-regning, nøgletal for virksomheden, gennemgang af belysning, EDB- og kontorudstyr, Energistyring, Opvarmning, Diverse med konkret forslag til energivenlige alternativer og besparelse i kr. og øre pr. år. På baggrund af de 14 notater, er der energibesparelser at finde følgende steder: - Belysningen er nogle steder gammel og utidssvarende eller erstattet af spots; i begge tilfælde er der pæne besparelsespotentialer. - Ingen af virksomhederne bruger el-spare-skinner og medarbejderne slukker (ofte) ikke for deres it-udstyr, når de går hjem. - Mange små printere og fax- og kopi-maskiner i hver enkel afdeling, hvilket giver mange små bidrag af stand-by-forbrug. Nyt udstyr kommer ud i afdelinger fra centralt hold, men det gamle udstyr bliver stående, således vokser maskinparken. Flere steder er der næsten en printer pr. arbejdsstation. Her er et væsentligt potentiale i at reducere mængden af udstyr og indkøbe multimaskiner, som kan både printe, kopiere, scanne og fax e. - Ventilationsanlæggene er ofte ikke vedligeholdt eller decentralt styret og flere steder fungerer anlægget ikke tilfredsstillende for medarbejderne. En professionel gennemgang af anlæggene er nødvendig og kan givetvis give besparelser. - Til overvågningsanlæggene er ofte knytte en gammel PC-skærm som står tændt døgnets 24 timer. En udskiftning eller slukning af skærmen når ingen kigger på skærmen, er et betydeligt potentiale. - Nedbringelse af stand-by-forbrug i virksomhederne ved at slukke for udstyr efter endt arbejdsdag, f.eks. kunde-tv, kundenummeringsmaskine, musikanlæg i personalrum, kaffemaskine. - Tidsstyring af lysaviser og facade-belysning, nogle virksomheder gør det, andre ikke. - Generel stillingtagen til de fysiske rammer, f.eks. punkteret vinduer, indtrængning af fugt i kælder, træk fra indgangsparti. Opfølgning på energigennemgange Virksomhederne fik tilsendt notatet og Miljøpunkt Amagers medarbejdere fulgte op på notatet ved et besøg i virksomhederne, hvor der også blev talt om de kommende medarbejderkampagner og netværksmøder. Et ekstra notat blev udarbejdet til Amagerbankens ejendomsmanager med yderligere beregninger. Alle virksomhederne har valgt at iværksætte tiltag på baggrund af notatet. Tiltag som spænder vidt, f.eks. udskiftning af glødepærer til elsparepærer, opsætning af LED i to ejendomsmæglerafdelinger, installation af bevægelsesfølere og tænd-sluk-ure. Aflæsning af el-målere Virksomhederne er blevet kontaktet en gang i kvartalet for at få aflæst deres elmålere, for på den måde at sikre god kontakt til virksomhederne, påvirke virksomhederne til at aflæse 6

7 deres elmålere hyppigere, og endelig et forsøg på at dokumentere eventuelle energibesparelser. Der er i 2008 blevet aflæst fire gange (jan., april, juni, okt.) og en gang i Aflæsningerne er blevet samlet i et regneark. Vi har beregnet årsforbrug og forbrug pr. m2 for 2008 og sammenlignet med tallene for 2007 for hver virksomhed. Det har generelt set været en større opgave end forventet at få foretaget måleraflæsninger. En del af virksomhederne har været meget hurtige til at levere tallene, mens andre har skullet rykkes flere gange ved hver aflæsning. En enkelt gang (april 08) er aflæsningerne hos Amagerbanken trods gentagne henvendelser ikke foretaget. Det har også været en stor opgave at få tal for årsforbrug 2007 og areal. Tallene for de virksomheder som sprang fra i løbet af projektet er mangelfulde. Se vedlagte bilag 1 for forbrugsudvikling. Ved afslutningen af projektet (januar 2009) interviewede vi virksomhedslederne i forbindelse med den afsluttende måler-aflæsning om virksomhedens udbytte af projektet og deres planer for fremtiden hvad angår yderligere energispareindsatser. Se under resultater. Medarbejderaktivitet tiltag 1 Den første medarbejderaktivitet bestod af en intern konkurrence om gode elspare-vaner i den enkelte virksomhed. Det var ret sparsomt med deltagelsen blandt medarbejderne, men vi fik dog præmieret et vinderforslag i hver virksomhed. Præmien bestod i en købmandskurv med økologiske lækkerier. Vi havde lagt en stor indsats i kommunikation omkring konkurrencen. Medarbejderne modtog både inden og under konkurrencen flere mails fra ledelsen med opfordring til at deltage. Der blev også hængt plakater op og lagt flyere ud på alle skriveborde inden konkurrencen. Flyer til kontorerne (bilag 3) De energispare-ideer som kom ind fra medarbejderne ifbm. konkurrencen blev samlet på en plakat, som blev hængt op i de forskellige virksomheder efter præmieoverrækkelsen. Senere har vi erfaret at disse plakater stadig hænger fremme, og at ledelsen bruger dem til løbende at minde medarbejderne om god energiadfærd. Se kopi af plakaten i bilag 2. 7

8 Flyer til kontorerne (bilag 4) Blot 7 af de 14 virksomheder deltog i denne aktivitet, hvilket skyldes, at hverken Amagerbankens seks kontorer eller Danske Bank deltog. Vores kontaktperson i Amagerbanken har ikke kunnet overbevise ledelsen om, at det var en god ide at involvere medarbejderne aktivt i indsatsen for energibesparelser. Danske Bank har valgt at holde sig uden for projektets medarbejderaktiviteter, da virksomheden samtidig kører et stort koncernprojekt omkring energibesparelser. Amagerfilialen har derfor fokuseret sine kræfter på dette. Netværkmøde forår 2008 Den 6. maj 2008 blev afholdt et netværksmøde for de deltagende virksomheder, samt medlemmer af Grønne Erhverv, Københavns Kommune og andre kontorvirksomheder i Københavns Kommune. Vores lokale virksomheder blev naturligvis inviteret direkte, der blev sendt mails til Grønne Erhverv, Københavns Kommunes medlemmer, og desuden blev der sendt ca invitationer ud pr. post (kopi af invitation i bilag 5). Der blev også skrevet foromtale af mødet i Bryggebladet. Miljøpunkt Amager havde planlagt indholdet sammen med konsulenter (hyret af Center for Miljø, Københavns Kommune). Mødet blev afholdt hos Center for Miljø på Kalvebod Brygge. Desværre var der kun få af vores lokale virksomheder, som havde mulighed for at deltage, og de som havde tilmeldt sig endte med at måtte melde afbud i sidste øjeblik pga. sygdom. I alt deltog ca. 12 virksomheder på netværksmødet. Den oprindelige plan havde været at samarbejde med Grønne Erhverv om et mindre møde for vores lokale virksomheder i foråret 2008 og et større netværksmøde for alle Grønne Erhvervs medlemmer i efteråret Grønne Erhverv havde dog primo 2008 besluttet, at man ikke længere ville afholde mindre arrangementer, og man ønskede derfor at forårets arrangement skulle være af en vis størrelse. Hvorfor de valgte konsulenter til at planlægge arrangementet i samarbejde med Miljøpunkt Amager, hvilket gav en del flere arbejdstimer til Miljøpunkt Amager i planlægning og afvikling af arrangementet end forventet 8

9 Arrangementet var udbytterigt for de virksomheder som deltog. Der blev ikke lavet en systematisk evaluering blandt deltagerne, men spørgelysten under selve mødet og enkelte tilkendegivelser efter mødet tydede på, at det havde været godt og relevant for de tilstedeværende. Medarbejderaktivitet tiltag 2 Grundet medarbejdernes begrænsede interesse i forårets medarbejderkonkurrence ændrede vi planer. Oprindeligt var det meningen, at de lokale virksomheder skulle konkurrere mod hinanden, det ændrede vi til, at Miljøpunkt Amager i stedet holdt oplæg for medarbejderne ved personalemøder og delte Energi-spareposer ud til medarbejderne, for at give medarbejderne redskaber til at spare på energien i eget hjem. Poserne indeholdte en miljørigtig bærepose (Envirosax), en elspareskinne, en pose koldtvandsvaskepulver, en elsparepære, et dansk øko-æble og og et perlatorsæt (hovedparten af produkterne er sponsoreret, se bilag 6). Der blev desuden vedlagt forskellige foldere om energibesparelser og klimaforandringer. Poserne blev uddelt på personalemøder i 9

10 fem virksomheder, hvor Miljøpunkt Amagers projektleder holdt et kort oplæg om energi og klima. Der blev uddelt i alt ca. 70 poser. Hidtil har fokus været, hvordan medarbejderne kunne spare på energien på arbejdspladsen, men i denne aktivitet søgte vi at give medarbejderne viden og redskaber til at spare på energien i hjemmet. Der var stor tilslutning til møderne og medarbejderne virkede interesserede og spørgelystne. Energispare-poserne vakte tydelig begejstring blandt alle, og uddelingen af poserne gav mulighed for at snakke med medarbejderne på et meget konkret plan om energibesparelser. I Amagerbanken ønskede man lige som tidligere ikke at deltage i medarbejderaktiviteten. For at nå medarbejderne i Amagerbanken har vi derfor arbejdet sammen med deres kommunikationsafdeling om en artikel om energibesparelser i personalebladet Ajour. Til artiklen har vi lavet en energi-quiz for medarbejderne, og der udloddes et antal energispareposer blandt de rigtige svar. Det har pga. langtidssygdom hos de konkrete personer i Amagerbanken ikke været muligt at få artikel og quiz trykt inden årsskiftet. Vi forsøger stadigvæk, men det bliver mindre og mindre sandsynligt. Netværksmøde forår 2009 Grundet begrænset succes med netværksmødet i foråret 2008 i Center for Miljø valgte vi i stedet at samarbejde med Amager Erhvervsråd, den lokale organisering af virksomheder på Amager heriblandt nogle af de deltagende banker og ejendomsmæglere. Program Velkomst og indledning v/ Jes König, udviklingsdirektør i R98 og næstformand i Amager Erhvervsråd Hvorfor skal virksomhederne spare på energien og hvorfor skal de tænke på klimaet? Hvad får din virksomhed ud af at spare på energien? Hvordan kommer man i gang? v/ Sigurd Bunk Lauritsen, chefrådgiver fra Grontmij/Carl Bro. Erfaringer fra en national frontløber. Hør hvordan Danisco sparer på energien og tager hensyn til klimaet. v/ Søren Vogelsang, bæredygtighedsdirektør i Danisco A/S. Erfaringer fra en lokal frontløber. Hør om hvordan Forstædernes Bank på Amager har skåret i energiforbruget. v/ Kurt Juul, centerdirektør i Forstædernes Bank A/S. Paneldiskussion. Buffet v/ Amager Erhvervsråd. Netværksmødet havde kun 12 forhåndstilmeldinger på trods af ca udsendte invitationer (bilag 7), og vi valgte derfor at aflyse arrangementet. Arrangementet skulle have været afholdt den 21. april

11 Presseomtale Projektet har været omtalt i lokale aviser (Holmbladet, Amager Bladet, Lokalavisen Amager og Bryggebladet bilag 8) seks gange og der har desuden været sendt invitationer ud til mange virksomheder i forbindelsen med netværksmøderne. Desuden er projektet beskrevet på Miljøpunkt Amagers hjemmeside og nyhedsbreve. Projektets resultater Virksomhedernes engagement har varieret meget, og det har derfor været forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor meget vi har kunnet støtte dem i deres energiindsats. To virksomheder trak sig fra projektet i 2008 pga. manglende ressourcer. Det var Spar Bank og home på Amagerbrogade. En tredje virksomhed (Danske Bank) valgte at forholde sig meget passivt til projektet pga. overlappende initiativer fra koncernside. Danske Bank på Amagerbrogade ønsker ikke at henvende sig til personalet med to forskellige koncepter. Amagerbankens deltagelse blev kun delvis idet ejendomsmanageren ikke opnåede opbakning fra ledelsen til at involvere medarbejderne. Danbolig med tre afdelinger, home på Kastrupvej og Forstædernes Bank har absolut de mest engagerede blandt de deltagende virksomheder. Ved sammenligning af årsforbrug 2007 og 2008 har virksomhederne opnået en samlet besparelse på kwh (i gennemsnit kwh). Der er dog store variationer virksomhederne iblandt. F.eks. har to virksomheder reduceret forbruget med hele 30 %, fem virksomheder har reduceret mellem 2 og 5 %, og to virksomheder har desværre øget sit forbrug i perioden med hhv. 3 % og 16 %. 2 I gennemsnit har virksomhederne reduceret energiforbruget med 8 % 3. De beregnede besparelser er udelukkende baseret på årsforbrug 2007 og Der må tages forbehold for, at der kan være mange faktorer uden for dette projekt, som også påvirker forbruget det enkelte år. Ikke desto mindre må det betegnes som positivt, at virksomhederne samlet set har sparet på energien. (bilag 1) De ansatte er blevet involveret gennem en medarbejderkonkurrence i april 2008 og klimaoplæg samt uddeling af energispareposer på personalemøder i november Amagerbanken ønskede dog ikke at deltage i dette, men i stedet har vi samarbejdet med dem om en energiquiz og artikel i medarbejderbladet, som endnu ikke er realiseret. I maj 2008 gennemførtes et netværksmøde om energibesparelser i samarbejde med Grønne Erhverv, Københavns Kommune centralt hos Center for Miljø på Kalvebod Brygge. Pga. begrænset tilslutning til det første netværksmøde, valgte vi at samarbejde med Amager Erhvervsråd om det andet netværksmøde. Det resulterede dog ikke i flere tilmeldinger, hvorfor vi valgte at aflyse arrangementet. 2 En enkelt virksomhed har næsten fordoblet sit forbrug, men det er misvisende, da det efter al sandsynlighed skyldes, at virksomheden startede op ultimo 2006 og frem mod 2008 er vokset betydeligt. Denne virksomhed er derfor udeladt fra den samlede besparelse ovenfor. 3 To virksomheder har efter gentagne henvendelser hverken foretaget den sidste måleraflæsning eller oplyst sit forbrug To andre virksomheder har ikke oplyst årsforbrug for Disse er derfor ikke med i beregningen af den samlede besparelse. 11

12 Netværksmøderne er altså ikke måden, hvorpå vi har fået spredt erfaringerne fra virksomheder. Til gengæld har vi haft en case-story i Amager Bladet, og vi formoder at Amager Erhvervsråds medlemmer uformelt deler erfaringerne. Ved en afsluttende gennemgang med virksomhederne i 1. kvartal 2009 har vi vurderet, hvilke konkrete indsatser de har gennemført i løbet af projektperioden. Det varierer fra virksomhed til virksomhed, men alle virksomheder er gået i gang med flere af anbefalingerne fra den indledende energigennemgang (bilag 9). Nogle nævnes her: Udskiftning af glødepærer til elsparepærer (4 stk. i en bankafdeling og ca. 80 stk. i et hovedkontor) Udskiftning af halogenspots til baggrundsbelysning med lysstofrør (en afdeling) Udarbejdelse af plan for udskiftning af belysning til LED (tre afdelinger) Installation af bevægelsesfølere til garderobe og toiletter (en afdeling) Udskiftning af punkteret termoruder (1 afdeling) Installation af behovsstyrede markiser (1 afdeling) Eftersyn af aircondition-enheder og afbrydning af gammelt anlæg (1 afdeling) Montering af tænd-sluk-ur på el-radiatorer i frokoststuen (1 afdeling) Indstilling af PC til nedlukning og udskiftning til bærbare (2 afdelinger) Forbedring af medarbejdernes energi-vaner (slukning ved fyraften m.m. 5 afdelinger) Øget opmærksomhed fra personalets side på energiforbruget (5 afdelinger) En filial fik bragt deres egne erfaringer op på koncern-niveau, således er yderligere 20 filialer blevet sat i gang med at spare på energien (1 afdeling) Det er tydeligt, at både virksomhedernes ledelse og ansatte har fået sat meget større fokus på energiforbrug, end de havde ved vores første kontakt. Ifølge udtalelser fra flere af virksomhederne, har vores projekt helt klart hjulpet dette på vej. De deltagende virksomheder vil i en afslutningshilsen blive introduceret til Grønne Erhverv, som de vil have en mulighed for at tilslutte sig efterfølgende. Status for samarbejde Forud for projektet aftalte vi et samarbejde med Grønne Erhverv, Københavns Kommune primært omkring netværksarrangementerne, men også i forhold til medlemskab af Grønne Erhverv. Grønne Erhverv ændrede dog deres koncept med netværksarrangementer. Vi kunne således ikke blot koble os på et eller flere passende arrangementer. Men Grønne Erhverv valgte at arrangere et særskilt arrangement for vores målgruppe. Desværre var fremmødet lille og Miljøpunkt Amagers projektleder måtte deltage i mere planlægning og afvikling end forventet. Undervejs i projektet blev aftalt et samarbejde omkring netværksmøde nummer to med Amager Erhvervsråd. Samarbejdet forløb fint, men deltagelsen i netværksmødet blev ikke større af den grund. Desuden var Amager Erhvervsråds bestyrelsesmedlemmer og 12

13 deltagerne i projektet presset af finanskrisen i vinteren 2008/2009, hvilket udskød afholdelsen af netværksmødet fra efteråret 2008 til april Samarbejdet med konsulentfirmaet PlanMiljø og virksomhederne har fungeret godt, naturligvis med den fornødne respekt for virksomhedernes fokus på deres virksomhedsdrift. Finanskrisen påvirkede vores virksomheder meget. For nogle betød det meget hårdt arbejdspres og heraf ingen tid til andre projekter end kerneprojekter og for andre betød det mere tid til omkostningsminimering; men det var primært den først situation som var den fremherskende. I 2007 var situationen den, at hovedkontorer oprettede fem nye arbejdspladser hver måned og i 2009 er situationen vendt 180 grader. Evaluering Samarbejdet med 14 lokale virksomheder om energibesparelse med udgangspunkt i en energigennemgang, kvartalsvis aflæsninger af el-målere og medarbejderkampagner har været en god metode, som der i fem af virksomhederne er opnået gode resultater med. Samarbejdet med Amagerbanken via deres centrale ejendomsmanager gav ikke noget godt resultat. Ejendomsmanageren forsøgte at få ledelsens opbakning til inddragelse af medarbejderne, men da det ikke lykkedes har projektet fået meget ringe indflydelse i Amagerbanken, hovedkontoret samt fem filialer. Al viden om projektet blev holdt centralt og fik derfor ringe effekt, med undtagelse af nogle få tiltag i hovedkontoret, som ejendomsinspektøren for hovedkontoret selv sørgede for. Ejendomsinspektøren deltog selv i energigennemgangene og var engageret i energibesparelserne, men der var klare grænser for hvor meget han selv kunne gennemføre uden opbakning fra ejendomsmanageren. I 2007 da projektet startede op, var det sværere at få virksomheder til at forpligtige og engagere sig i energibesparelser, end det er i dag; hvor klima og CO2-reduktioner er buzz words i virksomhedsmiljøerne. I dag havde vi nok bedre kunne stille krav til virksomhederne om aktiv deltagelse inden for alle områder af projektet. I vores projekt gav det størst udbytte at arbejde sammen med en filial og via filialdirektøren sprede idéerne til resten af koncernen, end at samarbejde med ejendomsmanagerne i en koncern i håb om at han kunne sprede idéerne til hele koncernen. Men dette er naturligvis meget personafhængigt. Netværksmøderne fungerede ikke og det er der flere årsager til. Begge møder lå for sent i foråret, hhv. den 21. april og den 6. maj, hvor mange har et stort behov for sol og udendørs aktiviteter i deres sparsomme fritid. Men datoerne blev valgt af samarbejdsparterne Grønne Erhverv og Amager Erhvervsråd pga. manglende tid i en fælles kalender. Hvilket siger noget om meget travle kalendere for alle, som er endnu en årsag til det manglende fremmøde til netværksarrangementerne. Den sidst årsag er manglende interesse fra virksomhederne. Det er simpelthen ikke højt nok oppe på deres prioriteringsliste, heller ikke selvom de deltog i vores projekt. Medarbejderkampagnen i efteråret 2008 med oplæg i virksomhederne og uddeling af energispareposer fungerede langt bedre en medarbejderkonkurrence i foråret. Idet 13

14 indholdet i poserne satte dialogen i gang og gjorde den meget konkret. Posen blev en icebreaker. Havde vi byttet om på rækkefølgen, havde konkurrence måske fungeret bedre. Havde medarbejderne først afprøvet el-spare-skinnen i eget hjem, testet megaman s elsparepærer, installeret perlatorer og vasket tøj på kun 20 grader celsius, havde de nok siden hen været mere engageret i at komme med forslag til elbesparelser i virksomheden. Indtænkt i projektet var en forankring i Grønne Erhverv, men da Grønne Erhverv har ændret fokus fra brancher til KLIMA og netværksarrangementer ikke havde deltagelse af vores lokale virksomheder, er denne del ikke lykkedes. Resultatanvendelse, offentliggørelse og formidling Flere lokale virksomheder har fået øget kendskab til Miljøpunkt Amager og energibesparelser. Fem af de 14 virksomheder har engageret sig i energibesparelser og har et ønske om at gå videre efter dette projekts afslutning. Miljøpunkt Amager vil løbende holde dem informeret om muligheder for yderligere miljøtiltag. Da det lokale netværksmøde ikke blev afholdt, hvor centerdirektør for Forstædernes Bank skulle have fortalt om deres erfaringer, skrives efterfølgende en case-artikel som formidles lokalt og nationalt. Der er stadigvæk brug for projekter som dette til at skubbe flere virksomheder i gang. Men der er også brug for koordination af lignende projektet så flere projekter ikke falder over hinanden. Vores lille projekt kom først i gang og siden besluttede Danske Bank koncernen at de ville arbejde med klima, hvilket kostede vores lokale filials deltagelse i vores projekt. Mindst to fremtidige projekter er udsprunget af dette projekt. Det er: behovet for udvikling af en standard løsning for udendørs belysning ved hæveautomater (hvis det ikke allerede findes). Der benyttes i høj grad halogen spots, som kræver ofte udskiftning og har højt energiforbrug. Det burde oplagt med en LED-løsning. Et muligt udviklingsprojekt for ELFORSK eller Elsparefonden. Et projekt som arkitektstuderende Karima Andersen har udviklet og som muligvis bliver præsenteret på efterårets bæredygtighedsudstilling i Dansk Design Center. Miljøpunkt Amager vil desuden formidle resultaterne til de otte andre miljøpunkter i København, Grønne Erhverv, Energitjenesten og Key2Green. 14

15 Bilagsliste Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Regneark med el-målinger Plakat Det er en GOD VANE at slukke for lyset Flyer GOD VANE Flyer GOD IDÈ Kopi af invitation til netværksmøde i Grønne Erhverv Hvad er der i posen Kopi af invitation til netværksmøde med Amager Erhvervsråd Kopier af avisomtaler Opsamlinger for afsluttende interview med virksomhederne 15

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn 1 Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især

Læs mere

Energigennemgang af Harders Boghandel

Energigennemgang af Harders Boghandel 0 Energigennemgang af Harders Boghandel Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energigennemgang af Matas, Amagercentret

Energigennemgang af Matas, Amagercentret 0 Energigennemgang af Matas, Amagercentret Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Energibesparelser i SMV er

Energibesparelser i SMV er Energibesparelser i SMV er - sådan kommer du i gang! Kåre Press-Kristensen Don t tell it show it! www.showit.dk Don t tell it show it TV-Bella har udført finansieret af Dansk Energi. Seks små film om energibesparelser

Læs mere

Energigennemgang af Café Retro

Energigennemgang af Café Retro 1 Energigennemgang af Café Retro Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Energigennemgang af Souranatural

Energigennemgang af Souranatural 0 Energigennemgang af Souranatural Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energigennemgang af Würtzen Ortopædi A/S

Energigennemgang af Würtzen Ortopædi A/S 0 Energigennemgang af Würtzen Ortopædi A/S Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA Godt på vej - Klimaresultater i PFA Forord I PFA er ansvaret overfor kunderne og samfundet en vigtig del af fundamentet. Det ansvar er vi bevidste om, både når vi driver forretning, og når vi ser på vores

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Viden. om kurveknækkeraftalen

Viden. om kurveknækkeraftalen Viden om kurveknækkeraftalen Her har du lidt ekstra viden! Som energiansvarlig kan det være rart at blive lidt klogere på el. Derfor giver vi dig i denne bog svar på de mest stillede spørgsmål om kurveknækkeraftalen.

Læs mere

Energigennemgang af Den Glade Gris

Energigennemgang af Den Glade Gris 0 Energigennemgang af Den Glade Gris Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling

Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling www.elspareportalen.bl.dk Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling Foto: Colourbox Kaysergården. Foto: Boligforeningen 3B Kaysergården sparer år efter år Kaysergården i København har de sidste

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder

Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder ELSPAREPORTAL Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder Idéen med kortlægning af strømforbruget er at indkredse de store elforbrug i afdelingen og finde de områder hvor der kunne være

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

Energigennemgang af Onur Frugt

Energigennemgang af Onur Frugt Energigennemgang af Onur Frugt Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Center for Miljø Københavns miljønetværk Kalvebod Brygge 45, Postboks 259, 1502 København K, 3366 5800

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Butikker som formidlere af energispareråd. - tekstilprojektet i Vanløse

Butikker som formidlere af energispareråd. - tekstilprojektet i Vanløse Butikker som formidlere af energispareråd - tekstilprojektet i Vanløse Butikker som formidlere af energispareråd tekstilbutikker i Vanløse Kommuner kan i samarbejde med den lokale detailhandel få formidlet

Læs mere

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden Dagsorden til ledelsens gennemgang af miljøledelsessystemet på Thorupgården den 10. juni 2008 Miljøledelsesstandarden ISO 14.001 stiller en række minimumskrav til, hvad der skal behandles på ledelsens

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Energigennemgang af Conditori La Glace

Energigennemgang af Conditori La Glace 0 Energigennemgang af Conditori La Glace Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN SKIFT TIL LED OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN OPNÅ STORE BESPARELSER MED LED Det er et faktum,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S > HR & KOMMUNIKATION / HR & COMMUNICATIONS DT Group a/s Gladsaxe Møllevej 5 P.O. Box 210 2860 Søborg Denmark www.dtgroup.dk Phone +45

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Europamester i at spare energi

Europamester i at spare energi Europamester i at spare energi Kan du se din virksomhed som en frontløber for energibesparelser? Kunne du tænke dig europæisk anerkendelse for resultaterne? Så deltag i energisparekonkurrencen European

Læs mere

Råd til det sjove. Til daginstitutioner: Energibesparelser i daginstitutioner

Råd til det sjove. Til daginstitutioner: Energibesparelser i daginstitutioner Til daginstitutioner: Råd til det sjove Energibesparelser i daginstitutioner Børneinstitutionen Stenen i Hvidovre Kommune havde i marts 2004 sparet 43 % på elregningen og ca. 16 % på varmeregningen i forhold

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Har vi et problem? En ond cirkel

Har vi et problem? En ond cirkel Ugeskr Læger 2006;168(50):4452 Synlighed gør det nemmere at rekruttere Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for at løfte det lokale Yngre Læge-arbejde. Læs hvad Yngre Lægers TR-projekt siger om fremtidens

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 22.04.10 kl. 18:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere!

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! TTEAM - Tema 35 43 13. februar 6. april 2016 2017 Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! Det ambulante område i Region

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe)

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Titel: Your GAM3 Formål: at inspirere unge til en fysisk aktiv livsstil at fremme de unges personlige udvikling, styrke deres

Læs mere

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage i Det Midtjyske Netværk

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage i Det Midtjyske Netværk EVALUERING Kursusdage i Det Midtjyske Netværk December 2003 Indhold Deltagerne 3 1. kursusforløb 3 2. kursusforløb 4 Ressourceforbruget 5 Deltagernes evaluering 5 Tovholders erfaring 7 Rekruttering...

Læs mere

Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K. 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen

Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K. 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Energigennemgang Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Indhold Formål:... 3 Generelt:... 3 Generelle besparelsesområder:... 4 STAND-BY

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

Produktbeskrivelse 1. juni 2016

Produktbeskrivelse 1. juni 2016 Produktbeskrivelse 2 Indhold Indledning 3 Formål 4 Målgruppen 4 Forberedelse 5 Pris på energitjek 6 Tilskud 6 Opstart af Energitjek 7 Brochure, flyer og opslag 7 Tjeklisten til Energitjek i boligen 8 Fane

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008 200 service i Randers Kommune Maj 2008 Jørgen Mogensen JMO Consult Indhold Rapport vedr. 200 service i Randers Kommune 13. til 16. Maj 2008.... 3 Indledning... 3 Resume.... 4 Lokalnumrenes reaktion....

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursussted Dato, år 1 Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursusprogram Work-shops! Om Energitjenesten Introduktion til kursus og drejebogen Formålet

Læs mere

Energigennemgang af Solspejlet

Energigennemgang af Solspejlet 0 Energigennemgang af Solspejlet Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 8 til mødet i Teknik- og miljøudvalget 2014-17 den 19. april 2016 kl. 13:00 i Faaborg Side 2 af 8 Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen Mads Holdgaard

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Nu med AKTIV styring!

Nu med AKTIV styring! Introduktion til MinEnergi I/O Siden 1998 markedsleder inden for internetbaseret energistyring - spar op til 40 % på energiforbruget... med besparelsesgaranti! Nu med AKTIV styring! Sidste skud på stammen

Læs mere

Beretning fra Valgkampsgruppen ifm. kommunalvalget 2009 Bilag 2

Beretning fra Valgkampsgruppen ifm. kommunalvalget 2009 Bilag 2 Beretning fra Valgkampsgruppen ifm. kommunalvalget 2009 Bilag 2 Opstart: På medlemsmødet d. 22. september 2009 blev der fundet en valgkampskoordinator, Rasmus. Han organiserede et fællesmøde d. 29. september

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Arbejdsskadestyrelsens forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Indholdfortegnelse Til gavn for både kommuner og virksomheder De gode argumenter vinder Byg jeres indsats på data En metode til at effektivisere

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning.

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning. Årsberetning 2011 Med denne årsberetning 2011, ønsker FrivillighedsRådet at give et overblik over nogle af de aktiviteter rådet har haft i løbet af 2011, og sige tak for et godt samarbejde og dialog til

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen CPH:DOX for Børn og Unge på Amager Dato for projektets afholdelse? 16. til 26. marts 2017 Ansøgt beløb: 35.000 DKK Bevilget beløb: 35.000 DKK Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

KURVEKNÆKKERKURSER 2009

KURVEKNÆKKERKURSER 2009 KURVEKNÆKKERKURSER 2009 Et nyt år mange nye muligheder Det er en stor fornøjelse at præsentere vores nye kursuskatalog 2009. Her fínder du nye kurser med masser af information og inspiration til at komme

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere