Slutrapport INDHOLDSFORTEGNELSE. Kontorer på Amager i front med energibesparelser. Projekttitel. Projekt-nummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport INDHOLDSFORTEGNELSE. Kontorer på Amager i front med energibesparelser. Projekttitel. Projekt-nummer 6604-003-33"

Transkript

1 Slutrapport Projekttitel Kontorer på Amager i front med energibesparelser Projekt-nummer Projektansvarlig virksomhed Miljøpunkt Amager tidl. Agendacenter Amager Jemtelandsgade 3, 2300 København S. CVR. nr INDHOLDSFORTEGNELSE Slutrapport 1 Projekttitel 1 Resumé af projektet/aktiviteten og dets resultater 2 Projektets forudsætninger 4 Projektets formål og mål 4 Projektets aktiviteter/gennemførelse 4 Indledning 4 Rekruttering af deltagende virksomheder 5 Energigennemgangene 6 Opfølgning på energigennemgange 6 Aflæsning af el-målere 6 Medarbejderaktivitet tiltag 1 7 Netværkmøde forår Medarbejderaktivitet tiltag 2 9 Netværksmøde forår Presseomtale 11 Projektets resultater 11 Status for samarbejde 12 Evaluering 13 Resultatanvendelse, offentliggørelse og formidling 14 Bilagsliste 15

2 Resumé af projektet/aktiviteten og dets resultater Formålet var at igangsætte og støtte arbejdet for energibesparelser i kontorvirksomheder i Miljøpunkt Amagers lokalområde mhp. at nedsætte virksomhedernes forbrug og danne erfaringsgrundlag for andre virksomheder. 14 virksomheder blev rekrutteret til at deltage i projektet i løbet af sommeren Med i projektet kom fem afdelinger af ejendomsmæglere fordelt på to kæder og otte afdelinger af banker samt Amagerbankens hovedkontor, fordelt på fire forskellige banker. Da hovedkontoret var markant større end en mellemstor virksomhed, valgte vi at nøjes med 14 virksomheder i stedet for de målsatte 15. Alle virksomheder modtog en energigennemgang ved projektstart, og alle har modtaget støtte og rådgivning til at implementere de ændringer, som blev foreslået ved energigennemgangen. Energigennemgangene blev foretaget i samarbejde med PlanMiljø, som også udarbejdede et notat fra hver af gennemgangen. I notatet blev påpeget adskillige energibesparelsespotentialer bl.a. inden for belysning, rationalisering af antallet af printere, fax og kopimaskiner og naturligvis tænd-sluk-vaner i virksomhederne. Virksomhedernes engagement har varieret meget, og det har derfor været forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor meget vi har kunnet støtte dem i deres energiindsats. Frontløbervirksomheden havde stort set gennemført samtlige tiltag i notatet fra energigennemgangen inden Miljøpunkt Amagers opfølgning to måneder senere. Amagerbanken valgte at køre projektet meget centralistisk, hvilket ikke har givet bedre udbytte. Ud over udskiftning af 80 glødepærer til energisparepærer i hovedkontoret er resultaterne meget begrænset. To andre virksomheder trak sig fra projektet i 2008 pga. manglende ressourcer, en tredje virksomhed (Danske Bank) valgte at forholde sig meget passivt til projektet pga. overlappende initiativer fra koncernside. Finanskrisen i slutningen af 2008 påvirkede ligeledes virksomhedernes deltagelse i en negativ retning. Virksomhederne har løbende foretaget aflæsninger af elmålere, dels for at vi kunne følge forbruget, og dels for at holde deres opmærksom fast på elforbrug. Ved sammenligning af årsforbrug 2007 og 2008 har virksomhederne opnået en samlet besparelse på kwh (i gennemsnit kwh). Der er dog store variationer virksomhederne iblandt. F.eks. har to virksomheder reduceret forbruget med hele 30 %, fem virksomheder har reduceret mellem 2 og 5 %, og to virksomheder har desværre øget sit forbrug i perioden med hhv. 3 % og 16 %. I gennemsnit har virksomhederne reduceret energiforbruget med 8 %. De beregnede besparelser er udelukkende baseret på årsforbrug 2007 og Der må tages forbehold for, at der kan være mange faktorer uden for dette projekt, som også påvirker forbruget det enkelte år. Ikke desto mindre må det betegnes som positivt, at virksomhederne samlet set har sparet på energien. De ansatte er blevet involveret gennem en medarbejderkonkurrence i april 2008 og klimaoplæg samt uddeling af energispareposer på personalemøder i november Den sidste aktivitet var klart mere succesfuld end den første. Energispareposerne med elspare-skinne, miljøvenlig bærepose, koldtvandsvaskepulver, en elsparepære, et dansk økologisk æble og et perlatorsæt vakte medarbejdernes interesse, og blev en icebreaker for dialogen. Alternativt kunne rækkefølgen på medarbejderaktiviteterne have været byttet 2

3 om, hvilket måske havde skabt større engagement i forårets medarbejderkonkurrence. Amagerbanken ønskede dog ikke at deltage i medarbejdertiltagene, men i stedet har vi forsøgt at samarbejde med dem om en energiquiz og artikel i medarbejderbladet. I maj 2008 gennemførtes et netværksmøde om energibesparelser i samarbejde med Grønne Erhverv 1, Københavns Kommune. Specielt case-oplægget af projektchef Henrik Gregersen fra De Gule Sider var meget motiverende for de 12 virksomhedsrepræsentanter som deltog i netværksmødet. På trods af en stor kommunikationsindsats fra vores side, tilmeldte kun få af vores virksomheder sig. Desværre udeblev de på grund af sygdom. Arrangementet var udbytterigt for de virksomhedsrepræsentanter som deltog. På grund af begrænset tilslutning til det første netværksmøde, valgte vi i stedet at samarbejde med Amager Erhvervsråd om nummer to netværksmøde. Det resulterede dog ikke i flere tilmeldinger, hvorfor vi valgte at aflyse arrangementet. Alt i alt har netværksmøderne ikke være noget tilløbsstykke, og det bør derfor ikke prioriteres en anden gang. Projektets erfaringer er ikke blevet spredt via netværksarrangementerne, men der har været en række artikler i lokalaviserne og flere af Amager Erhvervsråds bestyrelsesmedlemmer har været meget engagerede virksomhedsledere i deltagende virksomheder. Vi antager derfor, at erfaringer bliver spredt i Amager Erhvervsråds netværk. Ved en afsluttende gennemgang med virksomhederne i 1. kvartal 2009 har vi vurderet, hvilke konkrete indsatser de har gennemført i løbet af projektperioden. Det varierer fra virksomhed til virksomhed, men alle virksomheder er gået i gang med flere af anbefalingerne fra den indledende energigennemgang. Et par virksomheder har udskiftet deres glødepærer med el-spare-pærer. En virksomhed har ændret baggrundsbelysningen fra halogenspots til lysstofrør En ejendomsmæglerkæde har fået projekteret LED-belysning til sine tre afdelinger. Endelig er der foretaget tiltag til at reducere varme- og kølebehovet. Medarbejdernes tænd-sluk-vaner er i mange virksomheder blevet skærpet. Og sidst men ikke mindst fik en af bank-filialerne bragt deres erfaringer op på koncern-niveau, således at yderligere 20 filialer blev sat i gang med energibesparelser. En betragtelig synergieffekt af vores lille projekt. Det er tydeligt, at både virksomhedernes ledelse og ansatte har fået sat meget større fokus på energiforbrug, end de havde ved vores første kontakt. Ifølge udtalelser fra flere af virksomhederne, har vores projekt helt klart hjulpet dette på vej. I løbet af dette projekt blev det tydeligt, at der er behov for udvikling af en standardløsning for udendørsbelysning ved bankernes hæveautomater. Her benyttes i høj grad halogenspots med stort energiforbrug og spots ene er ofte svært tilgængelige for udskiftning; hvorfor LED-løsning ville være at foretrække. Dette er dog ikke en opgave for Miljøpunkt Amager. 1 Grønne Erhverv tidl. Københavns Miljønetværk 3

4 Projektet har givet Miljøpunkt Amager større indblik i virksomhedernes miljøarbejde, hvilket bidrager til en mere målrettet indsats fremover. Projektets forudsætninger At der er muligt at finde 15 virksomheder som vil deltage i projektet og som har mellem 5 og 50 ansatte. At det er muligt at finde 15 virksomheder i én eller få brancher, f.eks. ejendomsmæglere, banker, revisorer. At der ved energigennemgangen i virksomhederne kan findes markante energibesparelser. At virksomheder er robuste overfor eksterne faktorer. At Grønne Erhverv, Københavns Kommune forsat tilbyder netværksmøde for deres medlemmer. Projektets formål og mål Formålet var at igangsætte og støtte arbejdet for energibesparelser i kontorvirksomheder i Miljøpunkt Amagers lokalområde mhp. at nedsætte virksomhedernes forbrug og danne erfaringsgrundlag for andre virksomheder. Projektmål: At opstarte og gennemføre energibesparelser i 15 mellemstore kontorvirksomheder Energigennemgang udvælgelse af indsatsområde elforbruget følges løbende Erfaringerne fra kontorvirksomhederne bruges som case-stories og spredes til andre i Grønne Erhverv, Københavns Kommune De 15 lokale virksomheder fortsætter deres arbejde i Grønne Erhverv, Københavns Kommune Effektmål: Minimum 10 af de 15 virksomheder som får foretaget en energikortlægning, går aktivt ind i arbejdet og gennemfører mindst en af de anbefalede ændringer. Minimum 10 % energibesparelse blandt de aktive virksomheder Lokalt netværksmøde med min. 15 deltagere (kontorvirksomheder) Regionalt netværksmøde med min. 30 deltagere (kontorvirksomheder) 75 % af deltagerne til netværksmøderne (ikke vores lokale projektdeltagere) skal have fået inspiration med hjem Projektets aktiviteter/gennemførelse Indledning - Afholdelse af møde med Grønne Erhvervs medarbejdere: Mogens Hansen og Peter Danielsen om samarbejdet mellem Grønne Erhverv og Miljøpunkt Amager. Projektets virksomheder blev tilbudt gratis medlemskab af Grønne Erhverv, Københavns Kommune i projektperioden, samarbejde med 4

5 netværksarrangementer og forankring af virksomheder i Grønne Erhverv, Københavns Kommune var essensen af samarbejdet. - Udvælgelse af konsulentfirmaet Plan Miljø til energigennemgangene. Rekruttering af deltagende virksomheder Rekruttering af virksomheder henover sommeren 2007 var problemfyldt pga. ferie og at mange af ejendomsmælgerne har færre en 5 ansatte. Vi ringede virksomhederne op og præsenterede dem for projektet, fandt ud af om de tilhørte målgruppen (ml. 5 og 50 ansatte, og interesseret i energibesparelser), fremsendte skriftligt materiale om projektet. Herefter vendte vi tilbage igen pr. telefon, og lavede en aftale om deltagelse i projektet og opstartsmøde/energigennemgang. Følgende virksomheder kom med i projektet: Ejendomsfirmaet home Kastrupvej 89, st. Amagerbrogade 252, st. Ejendomsfirmaet Danbolig Sundbyvester Plads 2 Øresundsvej 124 Torvegade 52, 1400 Kbh. K. Forstædernes Bank A/S Amagerbrogade 38 Danske Bank Amagerbrogade 105 Spar Bank Amagerbrogade 82 Amagerbanken Hovedkontoret, Amagerbrogade 25 Afdelingerne: Islands Brygge afd., Islands Brygge 3 Sundby afd., Amagerbrogade 112 Søndre afd., Amagerbrogade 175 Amager Center afd., AmagerCentret 121 Field s afd., Fields 111 I alt 14 virksomheder, hvilket vi valgte, idet Amagerbankens hovedkontor er større (flere ansatte end 50 og ca. 900 m 2 ) og banken ønskede at deltage med så mange afdelinger som muligt. Af hensyn til vores bevilling fra Københavns Kommune var det dog kun muligt at medtage afdelinger i København S. og vi havde kun økonomi i 15 deltagende virksomheder. Desværre havde Afdelingsleder for Amagerbanken Ejendomme Henrik Blaabjerg ikke opbakning til projekt fra ledelsen, og vi havde derfor ikke lov til at kontakte filialdirektørerne direkte. 5

6 Energigennemgangene Sammen med PlanMiljø besøgte vi de enkelte virksomheder og PlanMiljø lavede energigennemgangeme. Med os rundt havde vi filialdirektøren eller afdelingslederen, dog ikke i Amagerbanken, hvor Ejendomsinspektør Dan Jørgensen deltog i stedet for. PlanMiljø udarbejdede på baggrund af gennemgange et notat for hver virksomhed, som indeholdt virksomhedens el-forbrug på baggrund af seneste el-regning, nøgletal for virksomheden, gennemgang af belysning, EDB- og kontorudstyr, Energistyring, Opvarmning, Diverse med konkret forslag til energivenlige alternativer og besparelse i kr. og øre pr. år. På baggrund af de 14 notater, er der energibesparelser at finde følgende steder: - Belysningen er nogle steder gammel og utidssvarende eller erstattet af spots; i begge tilfælde er der pæne besparelsespotentialer. - Ingen af virksomhederne bruger el-spare-skinner og medarbejderne slukker (ofte) ikke for deres it-udstyr, når de går hjem. - Mange små printere og fax- og kopi-maskiner i hver enkel afdeling, hvilket giver mange små bidrag af stand-by-forbrug. Nyt udstyr kommer ud i afdelinger fra centralt hold, men det gamle udstyr bliver stående, således vokser maskinparken. Flere steder er der næsten en printer pr. arbejdsstation. Her er et væsentligt potentiale i at reducere mængden af udstyr og indkøbe multimaskiner, som kan både printe, kopiere, scanne og fax e. - Ventilationsanlæggene er ofte ikke vedligeholdt eller decentralt styret og flere steder fungerer anlægget ikke tilfredsstillende for medarbejderne. En professionel gennemgang af anlæggene er nødvendig og kan givetvis give besparelser. - Til overvågningsanlæggene er ofte knytte en gammel PC-skærm som står tændt døgnets 24 timer. En udskiftning eller slukning af skærmen når ingen kigger på skærmen, er et betydeligt potentiale. - Nedbringelse af stand-by-forbrug i virksomhederne ved at slukke for udstyr efter endt arbejdsdag, f.eks. kunde-tv, kundenummeringsmaskine, musikanlæg i personalrum, kaffemaskine. - Tidsstyring af lysaviser og facade-belysning, nogle virksomheder gør det, andre ikke. - Generel stillingtagen til de fysiske rammer, f.eks. punkteret vinduer, indtrængning af fugt i kælder, træk fra indgangsparti. Opfølgning på energigennemgange Virksomhederne fik tilsendt notatet og Miljøpunkt Amagers medarbejdere fulgte op på notatet ved et besøg i virksomhederne, hvor der også blev talt om de kommende medarbejderkampagner og netværksmøder. Et ekstra notat blev udarbejdet til Amagerbankens ejendomsmanager med yderligere beregninger. Alle virksomhederne har valgt at iværksætte tiltag på baggrund af notatet. Tiltag som spænder vidt, f.eks. udskiftning af glødepærer til elsparepærer, opsætning af LED i to ejendomsmæglerafdelinger, installation af bevægelsesfølere og tænd-sluk-ure. Aflæsning af el-målere Virksomhederne er blevet kontaktet en gang i kvartalet for at få aflæst deres elmålere, for på den måde at sikre god kontakt til virksomhederne, påvirke virksomhederne til at aflæse 6

7 deres elmålere hyppigere, og endelig et forsøg på at dokumentere eventuelle energibesparelser. Der er i 2008 blevet aflæst fire gange (jan., april, juni, okt.) og en gang i Aflæsningerne er blevet samlet i et regneark. Vi har beregnet årsforbrug og forbrug pr. m2 for 2008 og sammenlignet med tallene for 2007 for hver virksomhed. Det har generelt set været en større opgave end forventet at få foretaget måleraflæsninger. En del af virksomhederne har været meget hurtige til at levere tallene, mens andre har skullet rykkes flere gange ved hver aflæsning. En enkelt gang (april 08) er aflæsningerne hos Amagerbanken trods gentagne henvendelser ikke foretaget. Det har også været en stor opgave at få tal for årsforbrug 2007 og areal. Tallene for de virksomheder som sprang fra i løbet af projektet er mangelfulde. Se vedlagte bilag 1 for forbrugsudvikling. Ved afslutningen af projektet (januar 2009) interviewede vi virksomhedslederne i forbindelse med den afsluttende måler-aflæsning om virksomhedens udbytte af projektet og deres planer for fremtiden hvad angår yderligere energispareindsatser. Se under resultater. Medarbejderaktivitet tiltag 1 Den første medarbejderaktivitet bestod af en intern konkurrence om gode elspare-vaner i den enkelte virksomhed. Det var ret sparsomt med deltagelsen blandt medarbejderne, men vi fik dog præmieret et vinderforslag i hver virksomhed. Præmien bestod i en købmandskurv med økologiske lækkerier. Vi havde lagt en stor indsats i kommunikation omkring konkurrencen. Medarbejderne modtog både inden og under konkurrencen flere mails fra ledelsen med opfordring til at deltage. Der blev også hængt plakater op og lagt flyere ud på alle skriveborde inden konkurrencen. Flyer til kontorerne (bilag 3) De energispare-ideer som kom ind fra medarbejderne ifbm. konkurrencen blev samlet på en plakat, som blev hængt op i de forskellige virksomheder efter præmieoverrækkelsen. Senere har vi erfaret at disse plakater stadig hænger fremme, og at ledelsen bruger dem til løbende at minde medarbejderne om god energiadfærd. Se kopi af plakaten i bilag 2. 7

8 Flyer til kontorerne (bilag 4) Blot 7 af de 14 virksomheder deltog i denne aktivitet, hvilket skyldes, at hverken Amagerbankens seks kontorer eller Danske Bank deltog. Vores kontaktperson i Amagerbanken har ikke kunnet overbevise ledelsen om, at det var en god ide at involvere medarbejderne aktivt i indsatsen for energibesparelser. Danske Bank har valgt at holde sig uden for projektets medarbejderaktiviteter, da virksomheden samtidig kører et stort koncernprojekt omkring energibesparelser. Amagerfilialen har derfor fokuseret sine kræfter på dette. Netværkmøde forår 2008 Den 6. maj 2008 blev afholdt et netværksmøde for de deltagende virksomheder, samt medlemmer af Grønne Erhverv, Københavns Kommune og andre kontorvirksomheder i Københavns Kommune. Vores lokale virksomheder blev naturligvis inviteret direkte, der blev sendt mails til Grønne Erhverv, Københavns Kommunes medlemmer, og desuden blev der sendt ca invitationer ud pr. post (kopi af invitation i bilag 5). Der blev også skrevet foromtale af mødet i Bryggebladet. Miljøpunkt Amager havde planlagt indholdet sammen med konsulenter (hyret af Center for Miljø, Københavns Kommune). Mødet blev afholdt hos Center for Miljø på Kalvebod Brygge. Desværre var der kun få af vores lokale virksomheder, som havde mulighed for at deltage, og de som havde tilmeldt sig endte med at måtte melde afbud i sidste øjeblik pga. sygdom. I alt deltog ca. 12 virksomheder på netværksmødet. Den oprindelige plan havde været at samarbejde med Grønne Erhverv om et mindre møde for vores lokale virksomheder i foråret 2008 og et større netværksmøde for alle Grønne Erhvervs medlemmer i efteråret Grønne Erhverv havde dog primo 2008 besluttet, at man ikke længere ville afholde mindre arrangementer, og man ønskede derfor at forårets arrangement skulle være af en vis størrelse. Hvorfor de valgte konsulenter til at planlægge arrangementet i samarbejde med Miljøpunkt Amager, hvilket gav en del flere arbejdstimer til Miljøpunkt Amager i planlægning og afvikling af arrangementet end forventet 8

9 Arrangementet var udbytterigt for de virksomheder som deltog. Der blev ikke lavet en systematisk evaluering blandt deltagerne, men spørgelysten under selve mødet og enkelte tilkendegivelser efter mødet tydede på, at det havde været godt og relevant for de tilstedeværende. Medarbejderaktivitet tiltag 2 Grundet medarbejdernes begrænsede interesse i forårets medarbejderkonkurrence ændrede vi planer. Oprindeligt var det meningen, at de lokale virksomheder skulle konkurrere mod hinanden, det ændrede vi til, at Miljøpunkt Amager i stedet holdt oplæg for medarbejderne ved personalemøder og delte Energi-spareposer ud til medarbejderne, for at give medarbejderne redskaber til at spare på energien i eget hjem. Poserne indeholdte en miljørigtig bærepose (Envirosax), en elspareskinne, en pose koldtvandsvaskepulver, en elsparepære, et dansk øko-æble og og et perlatorsæt (hovedparten af produkterne er sponsoreret, se bilag 6). Der blev desuden vedlagt forskellige foldere om energibesparelser og klimaforandringer. Poserne blev uddelt på personalemøder i 9

10 fem virksomheder, hvor Miljøpunkt Amagers projektleder holdt et kort oplæg om energi og klima. Der blev uddelt i alt ca. 70 poser. Hidtil har fokus været, hvordan medarbejderne kunne spare på energien på arbejdspladsen, men i denne aktivitet søgte vi at give medarbejderne viden og redskaber til at spare på energien i hjemmet. Der var stor tilslutning til møderne og medarbejderne virkede interesserede og spørgelystne. Energispare-poserne vakte tydelig begejstring blandt alle, og uddelingen af poserne gav mulighed for at snakke med medarbejderne på et meget konkret plan om energibesparelser. I Amagerbanken ønskede man lige som tidligere ikke at deltage i medarbejderaktiviteten. For at nå medarbejderne i Amagerbanken har vi derfor arbejdet sammen med deres kommunikationsafdeling om en artikel om energibesparelser i personalebladet Ajour. Til artiklen har vi lavet en energi-quiz for medarbejderne, og der udloddes et antal energispareposer blandt de rigtige svar. Det har pga. langtidssygdom hos de konkrete personer i Amagerbanken ikke været muligt at få artikel og quiz trykt inden årsskiftet. Vi forsøger stadigvæk, men det bliver mindre og mindre sandsynligt. Netværksmøde forår 2009 Grundet begrænset succes med netværksmødet i foråret 2008 i Center for Miljø valgte vi i stedet at samarbejde med Amager Erhvervsråd, den lokale organisering af virksomheder på Amager heriblandt nogle af de deltagende banker og ejendomsmæglere. Program Velkomst og indledning v/ Jes König, udviklingsdirektør i R98 og næstformand i Amager Erhvervsråd Hvorfor skal virksomhederne spare på energien og hvorfor skal de tænke på klimaet? Hvad får din virksomhed ud af at spare på energien? Hvordan kommer man i gang? v/ Sigurd Bunk Lauritsen, chefrådgiver fra Grontmij/Carl Bro. Erfaringer fra en national frontløber. Hør hvordan Danisco sparer på energien og tager hensyn til klimaet. v/ Søren Vogelsang, bæredygtighedsdirektør i Danisco A/S. Erfaringer fra en lokal frontløber. Hør om hvordan Forstædernes Bank på Amager har skåret i energiforbruget. v/ Kurt Juul, centerdirektør i Forstædernes Bank A/S. Paneldiskussion. Buffet v/ Amager Erhvervsråd. Netværksmødet havde kun 12 forhåndstilmeldinger på trods af ca udsendte invitationer (bilag 7), og vi valgte derfor at aflyse arrangementet. Arrangementet skulle have været afholdt den 21. april

11 Presseomtale Projektet har været omtalt i lokale aviser (Holmbladet, Amager Bladet, Lokalavisen Amager og Bryggebladet bilag 8) seks gange og der har desuden været sendt invitationer ud til mange virksomheder i forbindelsen med netværksmøderne. Desuden er projektet beskrevet på Miljøpunkt Amagers hjemmeside og nyhedsbreve. Projektets resultater Virksomhedernes engagement har varieret meget, og det har derfor været forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor meget vi har kunnet støtte dem i deres energiindsats. To virksomheder trak sig fra projektet i 2008 pga. manglende ressourcer. Det var Spar Bank og home på Amagerbrogade. En tredje virksomhed (Danske Bank) valgte at forholde sig meget passivt til projektet pga. overlappende initiativer fra koncernside. Danske Bank på Amagerbrogade ønsker ikke at henvende sig til personalet med to forskellige koncepter. Amagerbankens deltagelse blev kun delvis idet ejendomsmanageren ikke opnåede opbakning fra ledelsen til at involvere medarbejderne. Danbolig med tre afdelinger, home på Kastrupvej og Forstædernes Bank har absolut de mest engagerede blandt de deltagende virksomheder. Ved sammenligning af årsforbrug 2007 og 2008 har virksomhederne opnået en samlet besparelse på kwh (i gennemsnit kwh). Der er dog store variationer virksomhederne iblandt. F.eks. har to virksomheder reduceret forbruget med hele 30 %, fem virksomheder har reduceret mellem 2 og 5 %, og to virksomheder har desværre øget sit forbrug i perioden med hhv. 3 % og 16 %. 2 I gennemsnit har virksomhederne reduceret energiforbruget med 8 % 3. De beregnede besparelser er udelukkende baseret på årsforbrug 2007 og Der må tages forbehold for, at der kan være mange faktorer uden for dette projekt, som også påvirker forbruget det enkelte år. Ikke desto mindre må det betegnes som positivt, at virksomhederne samlet set har sparet på energien. (bilag 1) De ansatte er blevet involveret gennem en medarbejderkonkurrence i april 2008 og klimaoplæg samt uddeling af energispareposer på personalemøder i november Amagerbanken ønskede dog ikke at deltage i dette, men i stedet har vi samarbejdet med dem om en energiquiz og artikel i medarbejderbladet, som endnu ikke er realiseret. I maj 2008 gennemførtes et netværksmøde om energibesparelser i samarbejde med Grønne Erhverv, Københavns Kommune centralt hos Center for Miljø på Kalvebod Brygge. Pga. begrænset tilslutning til det første netværksmøde, valgte vi at samarbejde med Amager Erhvervsråd om det andet netværksmøde. Det resulterede dog ikke i flere tilmeldinger, hvorfor vi valgte at aflyse arrangementet. 2 En enkelt virksomhed har næsten fordoblet sit forbrug, men det er misvisende, da det efter al sandsynlighed skyldes, at virksomheden startede op ultimo 2006 og frem mod 2008 er vokset betydeligt. Denne virksomhed er derfor udeladt fra den samlede besparelse ovenfor. 3 To virksomheder har efter gentagne henvendelser hverken foretaget den sidste måleraflæsning eller oplyst sit forbrug To andre virksomheder har ikke oplyst årsforbrug for Disse er derfor ikke med i beregningen af den samlede besparelse. 11

12 Netværksmøderne er altså ikke måden, hvorpå vi har fået spredt erfaringerne fra virksomheder. Til gengæld har vi haft en case-story i Amager Bladet, og vi formoder at Amager Erhvervsråds medlemmer uformelt deler erfaringerne. Ved en afsluttende gennemgang med virksomhederne i 1. kvartal 2009 har vi vurderet, hvilke konkrete indsatser de har gennemført i løbet af projektperioden. Det varierer fra virksomhed til virksomhed, men alle virksomheder er gået i gang med flere af anbefalingerne fra den indledende energigennemgang (bilag 9). Nogle nævnes her: Udskiftning af glødepærer til elsparepærer (4 stk. i en bankafdeling og ca. 80 stk. i et hovedkontor) Udskiftning af halogenspots til baggrundsbelysning med lysstofrør (en afdeling) Udarbejdelse af plan for udskiftning af belysning til LED (tre afdelinger) Installation af bevægelsesfølere til garderobe og toiletter (en afdeling) Udskiftning af punkteret termoruder (1 afdeling) Installation af behovsstyrede markiser (1 afdeling) Eftersyn af aircondition-enheder og afbrydning af gammelt anlæg (1 afdeling) Montering af tænd-sluk-ur på el-radiatorer i frokoststuen (1 afdeling) Indstilling af PC til nedlukning og udskiftning til bærbare (2 afdelinger) Forbedring af medarbejdernes energi-vaner (slukning ved fyraften m.m. 5 afdelinger) Øget opmærksomhed fra personalets side på energiforbruget (5 afdelinger) En filial fik bragt deres egne erfaringer op på koncern-niveau, således er yderligere 20 filialer blevet sat i gang med at spare på energien (1 afdeling) Det er tydeligt, at både virksomhedernes ledelse og ansatte har fået sat meget større fokus på energiforbrug, end de havde ved vores første kontakt. Ifølge udtalelser fra flere af virksomhederne, har vores projekt helt klart hjulpet dette på vej. De deltagende virksomheder vil i en afslutningshilsen blive introduceret til Grønne Erhverv, som de vil have en mulighed for at tilslutte sig efterfølgende. Status for samarbejde Forud for projektet aftalte vi et samarbejde med Grønne Erhverv, Københavns Kommune primært omkring netværksarrangementerne, men også i forhold til medlemskab af Grønne Erhverv. Grønne Erhverv ændrede dog deres koncept med netværksarrangementer. Vi kunne således ikke blot koble os på et eller flere passende arrangementer. Men Grønne Erhverv valgte at arrangere et særskilt arrangement for vores målgruppe. Desværre var fremmødet lille og Miljøpunkt Amagers projektleder måtte deltage i mere planlægning og afvikling end forventet. Undervejs i projektet blev aftalt et samarbejde omkring netværksmøde nummer to med Amager Erhvervsråd. Samarbejdet forløb fint, men deltagelsen i netværksmødet blev ikke større af den grund. Desuden var Amager Erhvervsråds bestyrelsesmedlemmer og 12

13 deltagerne i projektet presset af finanskrisen i vinteren 2008/2009, hvilket udskød afholdelsen af netværksmødet fra efteråret 2008 til april Samarbejdet med konsulentfirmaet PlanMiljø og virksomhederne har fungeret godt, naturligvis med den fornødne respekt for virksomhedernes fokus på deres virksomhedsdrift. Finanskrisen påvirkede vores virksomheder meget. For nogle betød det meget hårdt arbejdspres og heraf ingen tid til andre projekter end kerneprojekter og for andre betød det mere tid til omkostningsminimering; men det var primært den først situation som var den fremherskende. I 2007 var situationen den, at hovedkontorer oprettede fem nye arbejdspladser hver måned og i 2009 er situationen vendt 180 grader. Evaluering Samarbejdet med 14 lokale virksomheder om energibesparelse med udgangspunkt i en energigennemgang, kvartalsvis aflæsninger af el-målere og medarbejderkampagner har været en god metode, som der i fem af virksomhederne er opnået gode resultater med. Samarbejdet med Amagerbanken via deres centrale ejendomsmanager gav ikke noget godt resultat. Ejendomsmanageren forsøgte at få ledelsens opbakning til inddragelse af medarbejderne, men da det ikke lykkedes har projektet fået meget ringe indflydelse i Amagerbanken, hovedkontoret samt fem filialer. Al viden om projektet blev holdt centralt og fik derfor ringe effekt, med undtagelse af nogle få tiltag i hovedkontoret, som ejendomsinspektøren for hovedkontoret selv sørgede for. Ejendomsinspektøren deltog selv i energigennemgangene og var engageret i energibesparelserne, men der var klare grænser for hvor meget han selv kunne gennemføre uden opbakning fra ejendomsmanageren. I 2007 da projektet startede op, var det sværere at få virksomheder til at forpligtige og engagere sig i energibesparelser, end det er i dag; hvor klima og CO2-reduktioner er buzz words i virksomhedsmiljøerne. I dag havde vi nok bedre kunne stille krav til virksomhederne om aktiv deltagelse inden for alle områder af projektet. I vores projekt gav det størst udbytte at arbejde sammen med en filial og via filialdirektøren sprede idéerne til resten af koncernen, end at samarbejde med ejendomsmanagerne i en koncern i håb om at han kunne sprede idéerne til hele koncernen. Men dette er naturligvis meget personafhængigt. Netværksmøderne fungerede ikke og det er der flere årsager til. Begge møder lå for sent i foråret, hhv. den 21. april og den 6. maj, hvor mange har et stort behov for sol og udendørs aktiviteter i deres sparsomme fritid. Men datoerne blev valgt af samarbejdsparterne Grønne Erhverv og Amager Erhvervsråd pga. manglende tid i en fælles kalender. Hvilket siger noget om meget travle kalendere for alle, som er endnu en årsag til det manglende fremmøde til netværksarrangementerne. Den sidst årsag er manglende interesse fra virksomhederne. Det er simpelthen ikke højt nok oppe på deres prioriteringsliste, heller ikke selvom de deltog i vores projekt. Medarbejderkampagnen i efteråret 2008 med oplæg i virksomhederne og uddeling af energispareposer fungerede langt bedre en medarbejderkonkurrence i foråret. Idet 13

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet

Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet Evalueringsrapport Marts 2006 Mette Hemmingsen Hulegården Indledning... 4 Projektet: Udviklingshæmmede og misbrug, Københavnsområdet... 4 Delprojekt

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne JAg ten På den JAg ten gemte På Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde! Guide til adfærdskampagne Indhold 1Få ledelsens opbakning side 4 2Sæt mål Side 5 Spar penge med gode vaner! Spar 5-10

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Flere grønne job. Et inspirationskatalog til grøn omstilling og flere arbejdspladser gennem medarbejderinddragelse og lokalt samarbejde

Flere grønne job. Et inspirationskatalog til grøn omstilling og flere arbejdspladser gennem medarbejderinddragelse og lokalt samarbejde 1 Flere grønne job Et inspirationskatalog til grøn omstilling og flere arbejdspladser gennem medarbejderinddragelse og lokalt samarbejde Del 1 2 Flere grønne job. Et inspirationskatalog til grøn omstilling

Læs mere

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere

Citation for published version (APA): Dirckinck-Holmfeld, K. (2013). Carbon 20 Moniteringsrapport for 2012. Carbon20.

Citation for published version (APA): Dirckinck-Holmfeld, K. (2013). Carbon 20 Moniteringsrapport for 2012. Carbon20. Aalborg Universitet Carbon 20 Moniteringsrapport for 2012 Dirckinck-Holmfeld, Kasper Publication date: 2013 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Styregruppe bestod af: Peter Weldingh, Lokal Energi; Preben Munter, SEAS; Hans Andersen, TI; Kristine Lauridsen, Addup og Jutta Prip, Enervision.

Styregruppe bestod af: Peter Weldingh, Lokal Energi; Preben Munter, SEAS; Hans Andersen, TI; Kristine Lauridsen, Addup og Jutta Prip, Enervision. FORORD Projektets udgangspunkt er adfærdsændringer set ud fra et bredt udgangspunkt. Adfærd opfatter vi i dette projekt ikke kun, som konkret menneskelig adfærd, som i energirådgivningsregi har betegnelsen

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

EVALUERING AF PILOTPROJEKT

EVALUERING AF PILOTPROJEKT November 2014 En app til fælles beslutninger og recovery i Region Hovedstadens Psykiatri EVALUERING AF PILOTPROJEKT Esben Sandvik Tønder og Lisa Korsbek, PC Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering

Læs mere