Slutrapport INDHOLDSFORTEGNELSE. Kontorer på Amager i front med energibesparelser. Projekttitel. Projekt-nummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport INDHOLDSFORTEGNELSE. Kontorer på Amager i front med energibesparelser. Projekttitel. Projekt-nummer 6604-003-33"

Transkript

1 Slutrapport Projekttitel Kontorer på Amager i front med energibesparelser Projekt-nummer Projektansvarlig virksomhed Miljøpunkt Amager tidl. Agendacenter Amager Jemtelandsgade 3, 2300 København S. CVR. nr INDHOLDSFORTEGNELSE Slutrapport 1 Projekttitel 1 Resumé af projektet/aktiviteten og dets resultater 2 Projektets forudsætninger 4 Projektets formål og mål 4 Projektets aktiviteter/gennemførelse 4 Indledning 4 Rekruttering af deltagende virksomheder 5 Energigennemgangene 6 Opfølgning på energigennemgange 6 Aflæsning af el-målere 6 Medarbejderaktivitet tiltag 1 7 Netværkmøde forår Medarbejderaktivitet tiltag 2 9 Netværksmøde forår Presseomtale 11 Projektets resultater 11 Status for samarbejde 12 Evaluering 13 Resultatanvendelse, offentliggørelse og formidling 14 Bilagsliste 15

2 Resumé af projektet/aktiviteten og dets resultater Formålet var at igangsætte og støtte arbejdet for energibesparelser i kontorvirksomheder i Miljøpunkt Amagers lokalområde mhp. at nedsætte virksomhedernes forbrug og danne erfaringsgrundlag for andre virksomheder. 14 virksomheder blev rekrutteret til at deltage i projektet i løbet af sommeren Med i projektet kom fem afdelinger af ejendomsmæglere fordelt på to kæder og otte afdelinger af banker samt Amagerbankens hovedkontor, fordelt på fire forskellige banker. Da hovedkontoret var markant større end en mellemstor virksomhed, valgte vi at nøjes med 14 virksomheder i stedet for de målsatte 15. Alle virksomheder modtog en energigennemgang ved projektstart, og alle har modtaget støtte og rådgivning til at implementere de ændringer, som blev foreslået ved energigennemgangen. Energigennemgangene blev foretaget i samarbejde med PlanMiljø, som også udarbejdede et notat fra hver af gennemgangen. I notatet blev påpeget adskillige energibesparelsespotentialer bl.a. inden for belysning, rationalisering af antallet af printere, fax og kopimaskiner og naturligvis tænd-sluk-vaner i virksomhederne. Virksomhedernes engagement har varieret meget, og det har derfor været forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor meget vi har kunnet støtte dem i deres energiindsats. Frontløbervirksomheden havde stort set gennemført samtlige tiltag i notatet fra energigennemgangen inden Miljøpunkt Amagers opfølgning to måneder senere. Amagerbanken valgte at køre projektet meget centralistisk, hvilket ikke har givet bedre udbytte. Ud over udskiftning af 80 glødepærer til energisparepærer i hovedkontoret er resultaterne meget begrænset. To andre virksomheder trak sig fra projektet i 2008 pga. manglende ressourcer, en tredje virksomhed (Danske Bank) valgte at forholde sig meget passivt til projektet pga. overlappende initiativer fra koncernside. Finanskrisen i slutningen af 2008 påvirkede ligeledes virksomhedernes deltagelse i en negativ retning. Virksomhederne har løbende foretaget aflæsninger af elmålere, dels for at vi kunne følge forbruget, og dels for at holde deres opmærksom fast på elforbrug. Ved sammenligning af årsforbrug 2007 og 2008 har virksomhederne opnået en samlet besparelse på kwh (i gennemsnit kwh). Der er dog store variationer virksomhederne iblandt. F.eks. har to virksomheder reduceret forbruget med hele 30 %, fem virksomheder har reduceret mellem 2 og 5 %, og to virksomheder har desværre øget sit forbrug i perioden med hhv. 3 % og 16 %. I gennemsnit har virksomhederne reduceret energiforbruget med 8 %. De beregnede besparelser er udelukkende baseret på årsforbrug 2007 og Der må tages forbehold for, at der kan være mange faktorer uden for dette projekt, som også påvirker forbruget det enkelte år. Ikke desto mindre må det betegnes som positivt, at virksomhederne samlet set har sparet på energien. De ansatte er blevet involveret gennem en medarbejderkonkurrence i april 2008 og klimaoplæg samt uddeling af energispareposer på personalemøder i november Den sidste aktivitet var klart mere succesfuld end den første. Energispareposerne med elspare-skinne, miljøvenlig bærepose, koldtvandsvaskepulver, en elsparepære, et dansk økologisk æble og et perlatorsæt vakte medarbejdernes interesse, og blev en icebreaker for dialogen. Alternativt kunne rækkefølgen på medarbejderaktiviteterne have været byttet 2

3 om, hvilket måske havde skabt større engagement i forårets medarbejderkonkurrence. Amagerbanken ønskede dog ikke at deltage i medarbejdertiltagene, men i stedet har vi forsøgt at samarbejde med dem om en energiquiz og artikel i medarbejderbladet. I maj 2008 gennemførtes et netværksmøde om energibesparelser i samarbejde med Grønne Erhverv 1, Københavns Kommune. Specielt case-oplægget af projektchef Henrik Gregersen fra De Gule Sider var meget motiverende for de 12 virksomhedsrepræsentanter som deltog i netværksmødet. På trods af en stor kommunikationsindsats fra vores side, tilmeldte kun få af vores virksomheder sig. Desværre udeblev de på grund af sygdom. Arrangementet var udbytterigt for de virksomhedsrepræsentanter som deltog. På grund af begrænset tilslutning til det første netværksmøde, valgte vi i stedet at samarbejde med Amager Erhvervsråd om nummer to netværksmøde. Det resulterede dog ikke i flere tilmeldinger, hvorfor vi valgte at aflyse arrangementet. Alt i alt har netværksmøderne ikke være noget tilløbsstykke, og det bør derfor ikke prioriteres en anden gang. Projektets erfaringer er ikke blevet spredt via netværksarrangementerne, men der har været en række artikler i lokalaviserne og flere af Amager Erhvervsråds bestyrelsesmedlemmer har været meget engagerede virksomhedsledere i deltagende virksomheder. Vi antager derfor, at erfaringer bliver spredt i Amager Erhvervsråds netværk. Ved en afsluttende gennemgang med virksomhederne i 1. kvartal 2009 har vi vurderet, hvilke konkrete indsatser de har gennemført i løbet af projektperioden. Det varierer fra virksomhed til virksomhed, men alle virksomheder er gået i gang med flere af anbefalingerne fra den indledende energigennemgang. Et par virksomheder har udskiftet deres glødepærer med el-spare-pærer. En virksomhed har ændret baggrundsbelysningen fra halogenspots til lysstofrør En ejendomsmæglerkæde har fået projekteret LED-belysning til sine tre afdelinger. Endelig er der foretaget tiltag til at reducere varme- og kølebehovet. Medarbejdernes tænd-sluk-vaner er i mange virksomheder blevet skærpet. Og sidst men ikke mindst fik en af bank-filialerne bragt deres erfaringer op på koncern-niveau, således at yderligere 20 filialer blev sat i gang med energibesparelser. En betragtelig synergieffekt af vores lille projekt. Det er tydeligt, at både virksomhedernes ledelse og ansatte har fået sat meget større fokus på energiforbrug, end de havde ved vores første kontakt. Ifølge udtalelser fra flere af virksomhederne, har vores projekt helt klart hjulpet dette på vej. I løbet af dette projekt blev det tydeligt, at der er behov for udvikling af en standardløsning for udendørsbelysning ved bankernes hæveautomater. Her benyttes i høj grad halogenspots med stort energiforbrug og spots ene er ofte svært tilgængelige for udskiftning; hvorfor LED-løsning ville være at foretrække. Dette er dog ikke en opgave for Miljøpunkt Amager. 1 Grønne Erhverv tidl. Københavns Miljønetværk 3

4 Projektet har givet Miljøpunkt Amager større indblik i virksomhedernes miljøarbejde, hvilket bidrager til en mere målrettet indsats fremover. Projektets forudsætninger At der er muligt at finde 15 virksomheder som vil deltage i projektet og som har mellem 5 og 50 ansatte. At det er muligt at finde 15 virksomheder i én eller få brancher, f.eks. ejendomsmæglere, banker, revisorer. At der ved energigennemgangen i virksomhederne kan findes markante energibesparelser. At virksomheder er robuste overfor eksterne faktorer. At Grønne Erhverv, Københavns Kommune forsat tilbyder netværksmøde for deres medlemmer. Projektets formål og mål Formålet var at igangsætte og støtte arbejdet for energibesparelser i kontorvirksomheder i Miljøpunkt Amagers lokalområde mhp. at nedsætte virksomhedernes forbrug og danne erfaringsgrundlag for andre virksomheder. Projektmål: At opstarte og gennemføre energibesparelser i 15 mellemstore kontorvirksomheder Energigennemgang udvælgelse af indsatsområde elforbruget følges løbende Erfaringerne fra kontorvirksomhederne bruges som case-stories og spredes til andre i Grønne Erhverv, Københavns Kommune De 15 lokale virksomheder fortsætter deres arbejde i Grønne Erhverv, Københavns Kommune Effektmål: Minimum 10 af de 15 virksomheder som får foretaget en energikortlægning, går aktivt ind i arbejdet og gennemfører mindst en af de anbefalede ændringer. Minimum 10 % energibesparelse blandt de aktive virksomheder Lokalt netværksmøde med min. 15 deltagere (kontorvirksomheder) Regionalt netværksmøde med min. 30 deltagere (kontorvirksomheder) 75 % af deltagerne til netværksmøderne (ikke vores lokale projektdeltagere) skal have fået inspiration med hjem Projektets aktiviteter/gennemførelse Indledning - Afholdelse af møde med Grønne Erhvervs medarbejdere: Mogens Hansen og Peter Danielsen om samarbejdet mellem Grønne Erhverv og Miljøpunkt Amager. Projektets virksomheder blev tilbudt gratis medlemskab af Grønne Erhverv, Københavns Kommune i projektperioden, samarbejde med 4

5 netværksarrangementer og forankring af virksomheder i Grønne Erhverv, Københavns Kommune var essensen af samarbejdet. - Udvælgelse af konsulentfirmaet Plan Miljø til energigennemgangene. Rekruttering af deltagende virksomheder Rekruttering af virksomheder henover sommeren 2007 var problemfyldt pga. ferie og at mange af ejendomsmælgerne har færre en 5 ansatte. Vi ringede virksomhederne op og præsenterede dem for projektet, fandt ud af om de tilhørte målgruppen (ml. 5 og 50 ansatte, og interesseret i energibesparelser), fremsendte skriftligt materiale om projektet. Herefter vendte vi tilbage igen pr. telefon, og lavede en aftale om deltagelse i projektet og opstartsmøde/energigennemgang. Følgende virksomheder kom med i projektet: Ejendomsfirmaet home Kastrupvej 89, st. Amagerbrogade 252, st. Ejendomsfirmaet Danbolig Sundbyvester Plads 2 Øresundsvej 124 Torvegade 52, 1400 Kbh. K. Forstædernes Bank A/S Amagerbrogade 38 Danske Bank Amagerbrogade 105 Spar Bank Amagerbrogade 82 Amagerbanken Hovedkontoret, Amagerbrogade 25 Afdelingerne: Islands Brygge afd., Islands Brygge 3 Sundby afd., Amagerbrogade 112 Søndre afd., Amagerbrogade 175 Amager Center afd., AmagerCentret 121 Field s afd., Fields 111 I alt 14 virksomheder, hvilket vi valgte, idet Amagerbankens hovedkontor er større (flere ansatte end 50 og ca. 900 m 2 ) og banken ønskede at deltage med så mange afdelinger som muligt. Af hensyn til vores bevilling fra Københavns Kommune var det dog kun muligt at medtage afdelinger i København S. og vi havde kun økonomi i 15 deltagende virksomheder. Desværre havde Afdelingsleder for Amagerbanken Ejendomme Henrik Blaabjerg ikke opbakning til projekt fra ledelsen, og vi havde derfor ikke lov til at kontakte filialdirektørerne direkte. 5

6 Energigennemgangene Sammen med PlanMiljø besøgte vi de enkelte virksomheder og PlanMiljø lavede energigennemgangeme. Med os rundt havde vi filialdirektøren eller afdelingslederen, dog ikke i Amagerbanken, hvor Ejendomsinspektør Dan Jørgensen deltog i stedet for. PlanMiljø udarbejdede på baggrund af gennemgange et notat for hver virksomhed, som indeholdt virksomhedens el-forbrug på baggrund af seneste el-regning, nøgletal for virksomheden, gennemgang af belysning, EDB- og kontorudstyr, Energistyring, Opvarmning, Diverse med konkret forslag til energivenlige alternativer og besparelse i kr. og øre pr. år. På baggrund af de 14 notater, er der energibesparelser at finde følgende steder: - Belysningen er nogle steder gammel og utidssvarende eller erstattet af spots; i begge tilfælde er der pæne besparelsespotentialer. - Ingen af virksomhederne bruger el-spare-skinner og medarbejderne slukker (ofte) ikke for deres it-udstyr, når de går hjem. - Mange små printere og fax- og kopi-maskiner i hver enkel afdeling, hvilket giver mange små bidrag af stand-by-forbrug. Nyt udstyr kommer ud i afdelinger fra centralt hold, men det gamle udstyr bliver stående, således vokser maskinparken. Flere steder er der næsten en printer pr. arbejdsstation. Her er et væsentligt potentiale i at reducere mængden af udstyr og indkøbe multimaskiner, som kan både printe, kopiere, scanne og fax e. - Ventilationsanlæggene er ofte ikke vedligeholdt eller decentralt styret og flere steder fungerer anlægget ikke tilfredsstillende for medarbejderne. En professionel gennemgang af anlæggene er nødvendig og kan givetvis give besparelser. - Til overvågningsanlæggene er ofte knytte en gammel PC-skærm som står tændt døgnets 24 timer. En udskiftning eller slukning af skærmen når ingen kigger på skærmen, er et betydeligt potentiale. - Nedbringelse af stand-by-forbrug i virksomhederne ved at slukke for udstyr efter endt arbejdsdag, f.eks. kunde-tv, kundenummeringsmaskine, musikanlæg i personalrum, kaffemaskine. - Tidsstyring af lysaviser og facade-belysning, nogle virksomheder gør det, andre ikke. - Generel stillingtagen til de fysiske rammer, f.eks. punkteret vinduer, indtrængning af fugt i kælder, træk fra indgangsparti. Opfølgning på energigennemgange Virksomhederne fik tilsendt notatet og Miljøpunkt Amagers medarbejdere fulgte op på notatet ved et besøg i virksomhederne, hvor der også blev talt om de kommende medarbejderkampagner og netværksmøder. Et ekstra notat blev udarbejdet til Amagerbankens ejendomsmanager med yderligere beregninger. Alle virksomhederne har valgt at iværksætte tiltag på baggrund af notatet. Tiltag som spænder vidt, f.eks. udskiftning af glødepærer til elsparepærer, opsætning af LED i to ejendomsmæglerafdelinger, installation af bevægelsesfølere og tænd-sluk-ure. Aflæsning af el-målere Virksomhederne er blevet kontaktet en gang i kvartalet for at få aflæst deres elmålere, for på den måde at sikre god kontakt til virksomhederne, påvirke virksomhederne til at aflæse 6

7 deres elmålere hyppigere, og endelig et forsøg på at dokumentere eventuelle energibesparelser. Der er i 2008 blevet aflæst fire gange (jan., april, juni, okt.) og en gang i Aflæsningerne er blevet samlet i et regneark. Vi har beregnet årsforbrug og forbrug pr. m2 for 2008 og sammenlignet med tallene for 2007 for hver virksomhed. Det har generelt set været en større opgave end forventet at få foretaget måleraflæsninger. En del af virksomhederne har været meget hurtige til at levere tallene, mens andre har skullet rykkes flere gange ved hver aflæsning. En enkelt gang (april 08) er aflæsningerne hos Amagerbanken trods gentagne henvendelser ikke foretaget. Det har også været en stor opgave at få tal for årsforbrug 2007 og areal. Tallene for de virksomheder som sprang fra i løbet af projektet er mangelfulde. Se vedlagte bilag 1 for forbrugsudvikling. Ved afslutningen af projektet (januar 2009) interviewede vi virksomhedslederne i forbindelse med den afsluttende måler-aflæsning om virksomhedens udbytte af projektet og deres planer for fremtiden hvad angår yderligere energispareindsatser. Se under resultater. Medarbejderaktivitet tiltag 1 Den første medarbejderaktivitet bestod af en intern konkurrence om gode elspare-vaner i den enkelte virksomhed. Det var ret sparsomt med deltagelsen blandt medarbejderne, men vi fik dog præmieret et vinderforslag i hver virksomhed. Præmien bestod i en købmandskurv med økologiske lækkerier. Vi havde lagt en stor indsats i kommunikation omkring konkurrencen. Medarbejderne modtog både inden og under konkurrencen flere mails fra ledelsen med opfordring til at deltage. Der blev også hængt plakater op og lagt flyere ud på alle skriveborde inden konkurrencen. Flyer til kontorerne (bilag 3) De energispare-ideer som kom ind fra medarbejderne ifbm. konkurrencen blev samlet på en plakat, som blev hængt op i de forskellige virksomheder efter præmieoverrækkelsen. Senere har vi erfaret at disse plakater stadig hænger fremme, og at ledelsen bruger dem til løbende at minde medarbejderne om god energiadfærd. Se kopi af plakaten i bilag 2. 7

8 Flyer til kontorerne (bilag 4) Blot 7 af de 14 virksomheder deltog i denne aktivitet, hvilket skyldes, at hverken Amagerbankens seks kontorer eller Danske Bank deltog. Vores kontaktperson i Amagerbanken har ikke kunnet overbevise ledelsen om, at det var en god ide at involvere medarbejderne aktivt i indsatsen for energibesparelser. Danske Bank har valgt at holde sig uden for projektets medarbejderaktiviteter, da virksomheden samtidig kører et stort koncernprojekt omkring energibesparelser. Amagerfilialen har derfor fokuseret sine kræfter på dette. Netværkmøde forår 2008 Den 6. maj 2008 blev afholdt et netværksmøde for de deltagende virksomheder, samt medlemmer af Grønne Erhverv, Københavns Kommune og andre kontorvirksomheder i Københavns Kommune. Vores lokale virksomheder blev naturligvis inviteret direkte, der blev sendt mails til Grønne Erhverv, Københavns Kommunes medlemmer, og desuden blev der sendt ca invitationer ud pr. post (kopi af invitation i bilag 5). Der blev også skrevet foromtale af mødet i Bryggebladet. Miljøpunkt Amager havde planlagt indholdet sammen med konsulenter (hyret af Center for Miljø, Københavns Kommune). Mødet blev afholdt hos Center for Miljø på Kalvebod Brygge. Desværre var der kun få af vores lokale virksomheder, som havde mulighed for at deltage, og de som havde tilmeldt sig endte med at måtte melde afbud i sidste øjeblik pga. sygdom. I alt deltog ca. 12 virksomheder på netværksmødet. Den oprindelige plan havde været at samarbejde med Grønne Erhverv om et mindre møde for vores lokale virksomheder i foråret 2008 og et større netværksmøde for alle Grønne Erhvervs medlemmer i efteråret Grønne Erhverv havde dog primo 2008 besluttet, at man ikke længere ville afholde mindre arrangementer, og man ønskede derfor at forårets arrangement skulle være af en vis størrelse. Hvorfor de valgte konsulenter til at planlægge arrangementet i samarbejde med Miljøpunkt Amager, hvilket gav en del flere arbejdstimer til Miljøpunkt Amager i planlægning og afvikling af arrangementet end forventet 8

9 Arrangementet var udbytterigt for de virksomheder som deltog. Der blev ikke lavet en systematisk evaluering blandt deltagerne, men spørgelysten under selve mødet og enkelte tilkendegivelser efter mødet tydede på, at det havde været godt og relevant for de tilstedeværende. Medarbejderaktivitet tiltag 2 Grundet medarbejdernes begrænsede interesse i forårets medarbejderkonkurrence ændrede vi planer. Oprindeligt var det meningen, at de lokale virksomheder skulle konkurrere mod hinanden, det ændrede vi til, at Miljøpunkt Amager i stedet holdt oplæg for medarbejderne ved personalemøder og delte Energi-spareposer ud til medarbejderne, for at give medarbejderne redskaber til at spare på energien i eget hjem. Poserne indeholdte en miljørigtig bærepose (Envirosax), en elspareskinne, en pose koldtvandsvaskepulver, en elsparepære, et dansk øko-æble og og et perlatorsæt (hovedparten af produkterne er sponsoreret, se bilag 6). Der blev desuden vedlagt forskellige foldere om energibesparelser og klimaforandringer. Poserne blev uddelt på personalemøder i 9

10 fem virksomheder, hvor Miljøpunkt Amagers projektleder holdt et kort oplæg om energi og klima. Der blev uddelt i alt ca. 70 poser. Hidtil har fokus været, hvordan medarbejderne kunne spare på energien på arbejdspladsen, men i denne aktivitet søgte vi at give medarbejderne viden og redskaber til at spare på energien i hjemmet. Der var stor tilslutning til møderne og medarbejderne virkede interesserede og spørgelystne. Energispare-poserne vakte tydelig begejstring blandt alle, og uddelingen af poserne gav mulighed for at snakke med medarbejderne på et meget konkret plan om energibesparelser. I Amagerbanken ønskede man lige som tidligere ikke at deltage i medarbejderaktiviteten. For at nå medarbejderne i Amagerbanken har vi derfor arbejdet sammen med deres kommunikationsafdeling om en artikel om energibesparelser i personalebladet Ajour. Til artiklen har vi lavet en energi-quiz for medarbejderne, og der udloddes et antal energispareposer blandt de rigtige svar. Det har pga. langtidssygdom hos de konkrete personer i Amagerbanken ikke været muligt at få artikel og quiz trykt inden årsskiftet. Vi forsøger stadigvæk, men det bliver mindre og mindre sandsynligt. Netværksmøde forår 2009 Grundet begrænset succes med netværksmødet i foråret 2008 i Center for Miljø valgte vi i stedet at samarbejde med Amager Erhvervsråd, den lokale organisering af virksomheder på Amager heriblandt nogle af de deltagende banker og ejendomsmæglere. Program Velkomst og indledning v/ Jes König, udviklingsdirektør i R98 og næstformand i Amager Erhvervsråd Hvorfor skal virksomhederne spare på energien og hvorfor skal de tænke på klimaet? Hvad får din virksomhed ud af at spare på energien? Hvordan kommer man i gang? v/ Sigurd Bunk Lauritsen, chefrådgiver fra Grontmij/Carl Bro. Erfaringer fra en national frontløber. Hør hvordan Danisco sparer på energien og tager hensyn til klimaet. v/ Søren Vogelsang, bæredygtighedsdirektør i Danisco A/S. Erfaringer fra en lokal frontløber. Hør om hvordan Forstædernes Bank på Amager har skåret i energiforbruget. v/ Kurt Juul, centerdirektør i Forstædernes Bank A/S. Paneldiskussion. Buffet v/ Amager Erhvervsråd. Netværksmødet havde kun 12 forhåndstilmeldinger på trods af ca udsendte invitationer (bilag 7), og vi valgte derfor at aflyse arrangementet. Arrangementet skulle have været afholdt den 21. april

11 Presseomtale Projektet har været omtalt i lokale aviser (Holmbladet, Amager Bladet, Lokalavisen Amager og Bryggebladet bilag 8) seks gange og der har desuden været sendt invitationer ud til mange virksomheder i forbindelsen med netværksmøderne. Desuden er projektet beskrevet på Miljøpunkt Amagers hjemmeside og nyhedsbreve. Projektets resultater Virksomhedernes engagement har varieret meget, og det har derfor været forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor meget vi har kunnet støtte dem i deres energiindsats. To virksomheder trak sig fra projektet i 2008 pga. manglende ressourcer. Det var Spar Bank og home på Amagerbrogade. En tredje virksomhed (Danske Bank) valgte at forholde sig meget passivt til projektet pga. overlappende initiativer fra koncernside. Danske Bank på Amagerbrogade ønsker ikke at henvende sig til personalet med to forskellige koncepter. Amagerbankens deltagelse blev kun delvis idet ejendomsmanageren ikke opnåede opbakning fra ledelsen til at involvere medarbejderne. Danbolig med tre afdelinger, home på Kastrupvej og Forstædernes Bank har absolut de mest engagerede blandt de deltagende virksomheder. Ved sammenligning af årsforbrug 2007 og 2008 har virksomhederne opnået en samlet besparelse på kwh (i gennemsnit kwh). Der er dog store variationer virksomhederne iblandt. F.eks. har to virksomheder reduceret forbruget med hele 30 %, fem virksomheder har reduceret mellem 2 og 5 %, og to virksomheder har desværre øget sit forbrug i perioden med hhv. 3 % og 16 %. 2 I gennemsnit har virksomhederne reduceret energiforbruget med 8 % 3. De beregnede besparelser er udelukkende baseret på årsforbrug 2007 og Der må tages forbehold for, at der kan være mange faktorer uden for dette projekt, som også påvirker forbruget det enkelte år. Ikke desto mindre må det betegnes som positivt, at virksomhederne samlet set har sparet på energien. (bilag 1) De ansatte er blevet involveret gennem en medarbejderkonkurrence i april 2008 og klimaoplæg samt uddeling af energispareposer på personalemøder i november Amagerbanken ønskede dog ikke at deltage i dette, men i stedet har vi samarbejdet med dem om en energiquiz og artikel i medarbejderbladet, som endnu ikke er realiseret. I maj 2008 gennemførtes et netværksmøde om energibesparelser i samarbejde med Grønne Erhverv, Københavns Kommune centralt hos Center for Miljø på Kalvebod Brygge. Pga. begrænset tilslutning til det første netværksmøde, valgte vi at samarbejde med Amager Erhvervsråd om det andet netværksmøde. Det resulterede dog ikke i flere tilmeldinger, hvorfor vi valgte at aflyse arrangementet. 2 En enkelt virksomhed har næsten fordoblet sit forbrug, men det er misvisende, da det efter al sandsynlighed skyldes, at virksomheden startede op ultimo 2006 og frem mod 2008 er vokset betydeligt. Denne virksomhed er derfor udeladt fra den samlede besparelse ovenfor. 3 To virksomheder har efter gentagne henvendelser hverken foretaget den sidste måleraflæsning eller oplyst sit forbrug To andre virksomheder har ikke oplyst årsforbrug for Disse er derfor ikke med i beregningen af den samlede besparelse. 11

12 Netværksmøderne er altså ikke måden, hvorpå vi har fået spredt erfaringerne fra virksomheder. Til gengæld har vi haft en case-story i Amager Bladet, og vi formoder at Amager Erhvervsråds medlemmer uformelt deler erfaringerne. Ved en afsluttende gennemgang med virksomhederne i 1. kvartal 2009 har vi vurderet, hvilke konkrete indsatser de har gennemført i løbet af projektperioden. Det varierer fra virksomhed til virksomhed, men alle virksomheder er gået i gang med flere af anbefalingerne fra den indledende energigennemgang (bilag 9). Nogle nævnes her: Udskiftning af glødepærer til elsparepærer (4 stk. i en bankafdeling og ca. 80 stk. i et hovedkontor) Udskiftning af halogenspots til baggrundsbelysning med lysstofrør (en afdeling) Udarbejdelse af plan for udskiftning af belysning til LED (tre afdelinger) Installation af bevægelsesfølere til garderobe og toiletter (en afdeling) Udskiftning af punkteret termoruder (1 afdeling) Installation af behovsstyrede markiser (1 afdeling) Eftersyn af aircondition-enheder og afbrydning af gammelt anlæg (1 afdeling) Montering af tænd-sluk-ur på el-radiatorer i frokoststuen (1 afdeling) Indstilling af PC til nedlukning og udskiftning til bærbare (2 afdelinger) Forbedring af medarbejdernes energi-vaner (slukning ved fyraften m.m. 5 afdelinger) Øget opmærksomhed fra personalets side på energiforbruget (5 afdelinger) En filial fik bragt deres egne erfaringer op på koncern-niveau, således er yderligere 20 filialer blevet sat i gang med at spare på energien (1 afdeling) Det er tydeligt, at både virksomhedernes ledelse og ansatte har fået sat meget større fokus på energiforbrug, end de havde ved vores første kontakt. Ifølge udtalelser fra flere af virksomhederne, har vores projekt helt klart hjulpet dette på vej. De deltagende virksomheder vil i en afslutningshilsen blive introduceret til Grønne Erhverv, som de vil have en mulighed for at tilslutte sig efterfølgende. Status for samarbejde Forud for projektet aftalte vi et samarbejde med Grønne Erhverv, Københavns Kommune primært omkring netværksarrangementerne, men også i forhold til medlemskab af Grønne Erhverv. Grønne Erhverv ændrede dog deres koncept med netværksarrangementer. Vi kunne således ikke blot koble os på et eller flere passende arrangementer. Men Grønne Erhverv valgte at arrangere et særskilt arrangement for vores målgruppe. Desværre var fremmødet lille og Miljøpunkt Amagers projektleder måtte deltage i mere planlægning og afvikling end forventet. Undervejs i projektet blev aftalt et samarbejde omkring netværksmøde nummer to med Amager Erhvervsråd. Samarbejdet forløb fint, men deltagelsen i netværksmødet blev ikke større af den grund. Desuden var Amager Erhvervsråds bestyrelsesmedlemmer og 12

13 deltagerne i projektet presset af finanskrisen i vinteren 2008/2009, hvilket udskød afholdelsen af netværksmødet fra efteråret 2008 til april Samarbejdet med konsulentfirmaet PlanMiljø og virksomhederne har fungeret godt, naturligvis med den fornødne respekt for virksomhedernes fokus på deres virksomhedsdrift. Finanskrisen påvirkede vores virksomheder meget. For nogle betød det meget hårdt arbejdspres og heraf ingen tid til andre projekter end kerneprojekter og for andre betød det mere tid til omkostningsminimering; men det var primært den først situation som var den fremherskende. I 2007 var situationen den, at hovedkontorer oprettede fem nye arbejdspladser hver måned og i 2009 er situationen vendt 180 grader. Evaluering Samarbejdet med 14 lokale virksomheder om energibesparelse med udgangspunkt i en energigennemgang, kvartalsvis aflæsninger af el-målere og medarbejderkampagner har været en god metode, som der i fem af virksomhederne er opnået gode resultater med. Samarbejdet med Amagerbanken via deres centrale ejendomsmanager gav ikke noget godt resultat. Ejendomsmanageren forsøgte at få ledelsens opbakning til inddragelse af medarbejderne, men da det ikke lykkedes har projektet fået meget ringe indflydelse i Amagerbanken, hovedkontoret samt fem filialer. Al viden om projektet blev holdt centralt og fik derfor ringe effekt, med undtagelse af nogle få tiltag i hovedkontoret, som ejendomsinspektøren for hovedkontoret selv sørgede for. Ejendomsinspektøren deltog selv i energigennemgangene og var engageret i energibesparelserne, men der var klare grænser for hvor meget han selv kunne gennemføre uden opbakning fra ejendomsmanageren. I 2007 da projektet startede op, var det sværere at få virksomheder til at forpligtige og engagere sig i energibesparelser, end det er i dag; hvor klima og CO2-reduktioner er buzz words i virksomhedsmiljøerne. I dag havde vi nok bedre kunne stille krav til virksomhederne om aktiv deltagelse inden for alle områder af projektet. I vores projekt gav det størst udbytte at arbejde sammen med en filial og via filialdirektøren sprede idéerne til resten af koncernen, end at samarbejde med ejendomsmanagerne i en koncern i håb om at han kunne sprede idéerne til hele koncernen. Men dette er naturligvis meget personafhængigt. Netværksmøderne fungerede ikke og det er der flere årsager til. Begge møder lå for sent i foråret, hhv. den 21. april og den 6. maj, hvor mange har et stort behov for sol og udendørs aktiviteter i deres sparsomme fritid. Men datoerne blev valgt af samarbejdsparterne Grønne Erhverv og Amager Erhvervsråd pga. manglende tid i en fælles kalender. Hvilket siger noget om meget travle kalendere for alle, som er endnu en årsag til det manglende fremmøde til netværksarrangementerne. Den sidst årsag er manglende interesse fra virksomhederne. Det er simpelthen ikke højt nok oppe på deres prioriteringsliste, heller ikke selvom de deltog i vores projekt. Medarbejderkampagnen i efteråret 2008 med oplæg i virksomhederne og uddeling af energispareposer fungerede langt bedre en medarbejderkonkurrence i foråret. Idet 13

14 indholdet i poserne satte dialogen i gang og gjorde den meget konkret. Posen blev en icebreaker. Havde vi byttet om på rækkefølgen, havde konkurrence måske fungeret bedre. Havde medarbejderne først afprøvet el-spare-skinnen i eget hjem, testet megaman s elsparepærer, installeret perlatorer og vasket tøj på kun 20 grader celsius, havde de nok siden hen været mere engageret i at komme med forslag til elbesparelser i virksomheden. Indtænkt i projektet var en forankring i Grønne Erhverv, men da Grønne Erhverv har ændret fokus fra brancher til KLIMA og netværksarrangementer ikke havde deltagelse af vores lokale virksomheder, er denne del ikke lykkedes. Resultatanvendelse, offentliggørelse og formidling Flere lokale virksomheder har fået øget kendskab til Miljøpunkt Amager og energibesparelser. Fem af de 14 virksomheder har engageret sig i energibesparelser og har et ønske om at gå videre efter dette projekts afslutning. Miljøpunkt Amager vil løbende holde dem informeret om muligheder for yderligere miljøtiltag. Da det lokale netværksmøde ikke blev afholdt, hvor centerdirektør for Forstædernes Bank skulle have fortalt om deres erfaringer, skrives efterfølgende en case-artikel som formidles lokalt og nationalt. Der er stadigvæk brug for projekter som dette til at skubbe flere virksomheder i gang. Men der er også brug for koordination af lignende projektet så flere projekter ikke falder over hinanden. Vores lille projekt kom først i gang og siden besluttede Danske Bank koncernen at de ville arbejde med klima, hvilket kostede vores lokale filials deltagelse i vores projekt. Mindst to fremtidige projekter er udsprunget af dette projekt. Det er: behovet for udvikling af en standard løsning for udendørs belysning ved hæveautomater (hvis det ikke allerede findes). Der benyttes i høj grad halogen spots, som kræver ofte udskiftning og har højt energiforbrug. Det burde oplagt med en LED-løsning. Et muligt udviklingsprojekt for ELFORSK eller Elsparefonden. Et projekt som arkitektstuderende Karima Andersen har udviklet og som muligvis bliver præsenteret på efterårets bæredygtighedsudstilling i Dansk Design Center. Miljøpunkt Amager vil desuden formidle resultaterne til de otte andre miljøpunkter i København, Grønne Erhverv, Energitjenesten og Key2Green. 14

15 Bilagsliste Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Regneark med el-målinger Plakat Det er en GOD VANE at slukke for lyset Flyer GOD VANE Flyer GOD IDÈ Kopi af invitation til netværksmøde i Grønne Erhverv Hvad er der i posen Kopi af invitation til netværksmøde med Amager Erhvervsråd Kopier af avisomtaler Opsamlinger for afsluttende interview med virksomhederne 15

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energigennemgang af Café Retro

Energigennemgang af Café Retro 1 Energigennemgang af Café Retro Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling

Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling www.elspareportalen.bl.dk Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling Foto: Colourbox Kaysergården. Foto: Boligforeningen 3B Kaysergården sparer år efter år Kaysergården i København har de sidste

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik

Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik (Revideret maj 2010) Formål Formålet med det landsdækkende koncept Grøn Butik er at motivere butikker til et større fokus på miljø og energiforbrug

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Tjekliste til boligen

Tjekliste til boligen Tjekliste til boligen Køkken Belysning Energieffektiv belysning (A-pærer, Halogen) Afskaffelse af sparepærer på genbrugsstation El Standby-forbrug i køkkenet (ex. Mikroovn) SparOmeter Opvask Opvaskemaskine:

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V. 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen

L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V. 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Energigennemgang L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Indhold Formål:... 3 Generelt:... 3 Generelle besparelsesområder:... 4 STAND-BY FORBRUG... 4 Belysning:...

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget

Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget Sp.1) Fordelingen af besvarelser fra hhv. Tranehaven og Tranevænget

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 3 Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-015746 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Europamester i at spare energi

Europamester i at spare energi Europamester i at spare energi Kan du se din virksomhed som en frontløber for energibesparelser? Kunne du tænke dig europæisk anerkendelse for resultaterne? Så deltag i energisparekonkurrencen European

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Fødevareministeriets energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN SKIFT TIL LED OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN OPNÅ STORE BESPARELSER MED LED Det er et faktum,

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Grøn Adfærd i Post Danmark DFM 12.06.2012

Grøn Adfærd i Post Danmark DFM 12.06.2012 Grøn Adfærd i Post Danmark DFM 12.06.2012 Postnord Omsætning 39.400mio. DKK Ebit 1.571 mio. DKK BESTYRELSE Antal ansatte 40.000 INTERN REVISION Antal m2 1.650.000 KONCERNCHEF FINANS / ØKONOMI BIS KOMMUNIKATION

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4.

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4. Notat Emne Til Kopi til Statusnotat for rengøring i med særligt fokus på udbud af rengøring udvalget Nis Schultz Den 4. februar 2010 Århus Kommune I er rengøring af skoler, dagtilbud, specialtilbud og

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ny belysning i boligen Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energivejleder Energitjek i boliger, mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-036259 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015

MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 REVIDERET SEPTEMBER 2014 Miljøhandlingsplanen for Vridsløselille Andelsboligforening indeholder projektbeskrivelser for de tiltag, som bestyrelsen i VA ønsker gennemført for

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.7 MWh Fjernvarme, 0.7 kasse rummeter Brænde

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.7 MWh Fjernvarme, 0.7 kasse rummeter Brænde SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Københavnsvej 21 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-059260 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Råd til mere med gode råd om elbesparelser

Råd til mere med gode råd om elbesparelser KOM GODT I GANG GODE RÅD Råd til mere med gode råd om elbesparelser På elspareportalen.bl.dk findes en masse gode råd og værktøjer til hvordan man kommer i gang med elbesparelser. Dette dokument samler

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme vand og el Marts Normalår Graddag Aflæste forbrug + Besparelse Summeret Aflæste forbrug måned Budget Korr.budget Forbrug pr. VKO- - Merforbrug Korr.budg.

Læs mere

TRIVSELSFREMME DER VIRKER. Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats

TRIVSELSFREMME DER VIRKER. Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats TRIVSELSFREMME DER VIRKER Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats TRIVSELSREMME OG FOKUS PÅ NEDSÆTTELSE AF SYGEFRAVÆR Projektet Trivsel som forebyggende indsats er forløbet over

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

EMC Program DMU`s elektroniske tilmeldings- og registrering program

EMC Program DMU`s elektroniske tilmeldings- og registrering program EMC Program DMU`s elektroniske tilmeldings- og registrering program Danmarks Motor Union har i 2013 udviklet et elektronisk tilmeldings- og registreringsprogram, som et værktøj til klubberne. Programmet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på BedreBolig-ordningen, herunder udrulning i de 9 kommuner 3. Gennemgang og drøftelse af BedreBolig-planen, herunder

Læs mere

Fløng 24. marts 2010 (rettelser/ændringer tilføjet 11.04.2010 jf. kommentarer på generalforsamlingen)

Fløng 24. marts 2010 (rettelser/ændringer tilføjet 11.04.2010 jf. kommentarer på generalforsamlingen) Fløng 24. marts 2010 (rettelser/ændringer tilføjet 11.04.2010 jf. kommentarer på generalforsamlingen) Fløng Klimaforening Bestyrelsens beretning 4.2009 til 3.2010 Det er et spændende og meget interessant

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Der var afbud fra Høyensgade og Wiedeweltsgade. Jørgen Hansen og Ingolf Ibus deltog fra

Læs mere