ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:"

Transkript

1 ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.:

2 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring (EN 6.3/9.2) Stillads Arbejdets planlægning Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet (EN 2) Sikkerhed og last Stålkonstruktioner, generelt Stålkonstruktioner, udførelse Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Projektering Stål Mekaniske samlinger... 11

3 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Udførelse Demontering Stillads Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt Dokumentation Materialer og produkter (EN 5) Generelt (EN 5.1) Identifikation, inspektionsdokumenter og sporbarhed (EN 5.2) Produkter af konstruktionsstål (EN 5.3) Generelt (EN 5.3.1) Overfladebeskaffenhed (EN 5.3.3) Særlige egenskaber (EN 5.3.4) Stålstøbegods (EN 5.4) Tilsatsmaterialer (EN 5.5) Mekaniske samlinger (EN 5.6) Generelt (EN 5.6.1) Ikke-forspændte bolte (EN 5.6.3) Forspændte bolte (EN 5.6.4) Fundamentsbolte (EN 5.6.7) Låseanordninger (EN 5.6.8) Samlingselementer til tyndpladekomponenter (EN ) Specielle samlingselementer (EN ) Dybler (EN 5.7) Understøbningsmaterialer (EN 5.8) Udførelse Generelt (EN 4.1) Mål og tolerancer (EN 11) Generelt Grundlægende tolerancer (EN 11.2) Generelt (EN ) Fundamentsbolte og andre understøtninger (EN ) Kontakttryk (EN ) Funktionelle tolerancer (EN 11.3) Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Opretning Overfladebehandling Fremstilling og samling (EN 6) Generelt (EN 6.1) Identifikation (EN 6.2) Skæring (EN 6.4) Generelt (EN 6.4.1) Klipning og nipling (EN 6.4.2)... 15

4 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse Side : 3/ Termisk skæring (EN 6.4.3) Hårdhed af overflader på frie kanter (EN 6.4.4) Formgivning (EN 6.5) Generelt (EN 6.5.1) Varmformning (EN 6.5.2) Koldformning (EN 6.5.4) Huller (EN 6.6) Udskæringer (EN 6.7) Flader med fuld kontakttryk (EN 6.8) Samlinger (EN 6.9) Kontrol af samlinger (EN 6.10) Svejsning (EN 7) Generelt (EN 7.1) Svejseplan (EN 7.2) Svejseprocesser (EN 7.3) Kvalificering af svejseprocedure og svejsepersonale (EN 7.4) Generelt Svejsere og svejseoperatører (EN 7.4.2) Forberedelse og udførelse af svejsning (EN 7.5) Generelt Forvarmning (EN 7.5.5) Midlertidige beslag (EN 7.5.6) Andre typer af svejsninger (EN ) Godkendelseskriterier (EN 7.6) Svejsning af rustfri stål (EN 7.7) Generelt Ændringer af krav i DS/EN (EN 7.7.2) Mekaniske samlingsmetoder (EN 8) Generelt (EN 8.1) Brug af boltesamlinger (EN 8.2) Generelt (EN 8.2.1) Bolte (EN 8.2.2) Skiver (EN 8.2.4) Tilspænding af ikke forspændte bolte (EN 8.3) Bearbejdning af kontaktflader i friktionssamlinger (EN 8.4) Tilspænding af forspændte bolte (EN 8.5) Pasbolte (EN 8.6) Varmnitning (EN 8.7) Samling af tyndpladekomponenter (EN 8.8) Brug af specielle samlingselementer og samlingsmetoder (EN 8.9) Rivninger og friktionsskader i rustfrie stål (EN 8.10) Montage (EN 9) Generelt (EN 9.1) Montagemetode (EN 9.3) Opmåling (EN 9.4)... 17

5 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse Side : 4/ Understøtninger, forankring og lejer (EN 9.5) Generelt Afsætning og anvendelighed af understøtninger (EN 9.5.2) Midlertidige understøtninger (EN 9.5.4) Understøbning og forsegling (EN 9.5.5) Montage og arbejde på byggepladsen (EN 9.6) Generelt Prøvesamling (EN 9.6.4) Overfladebehandling (EN 10) Generelt (EN 10.1) Forbehandling af ståloverflade (EN 10.2) Korrosionstrægt stål (EN 10.3) Galvanisk korrosion (EN 10.4) Varmforzinkning (EN 10.5) Forsegling af hulrum (EN 10.6) Overflader i kontakt med beton (EN 10.7) Utilgængelige overflader (EN 10.8) Reparation efter skæring eller svejsning (EN 10.9) Rengøring efter montage (EN 10.10) Supplement til DS/EN anneks F Generelt Forbehandling af overflader af kulstofstål (EN anneks F.2) Svejsesømme og overflader, der skal svejses (EN anneks F.3) Maling (EN Anneks F.6.1) Sprøjtemetallisering (EN anneks F.6.2) Varmforzinkning (EN anneks F.6.3) Referenceområder (EN anneks F.7.3) Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Overdragelse Arbejdsmiljø Kontrol (EN 12) Generelt (EN 12.1) Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol (EN 12.2) Modtagekontrol Udførelseskontrol Generelt Fremstilling: geometriske dimensioner af præfabrikerede elementer (EN 12.3) Svejsning (EN 12.4) Generelt Kontrol før og under svejsning (EN ) 19

6 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse Side : 5/ Kontrolomfang (EN ) Mekaniske samlingselementer (EN 12.5) Overfladebehandling og korrosionsbeskyttelse (EN 12.6) Montage (EN 12.7) Generelt Opmålingsmetoder og nøjagtighed (EN ) Placering og hyppighed (EN ) Slutkontrol Bilag 1 Udbudskontrolplan... 21

7 1. Orientering Side : 6/26 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.250, Basisbeskrivelse stål er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

8 2. Omfang Side : 7/26 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Søjler for altanophæng Søjler og bjælker i boligerne og ved elevator skakt Stålophæng af den ny skalmur Stålprofil HE100B på dækket over elevatorskakt 2.3 Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende konstruktionsafsnit og/eller bygningsdele: Produktionstegninger for alle stålelementer. Arbejderne følger de øvrige renoveringsarbejder og der skal før et afsnit påbegyndes indsamles tilstrækkelig opmåling af de eksisterende forhold, så løsningerne kan afstemmes med de faktiske mål og forhold. Der skal derfor regnes med en løbende produktion af stålemnerne i takt med de øvrige renoveringsarbejder. Ved valg af betonankre og bolte skal der leveres dokumentation for bæreevnen i form af prøvninger og eller leverandørberegninger. 2.4 Byggeplads Der henvises til Fællesbetingelserne. 2.5 Sikkerhed og sundhed Der henvises til byggesagens fællesbetingelser. Den enkelte entreprenør er selv ansvarlig for personlige værnemidler Generelt Alle hjælpemidler til montage og midlertidige afstivninger er del af denne entreprise Midlertidige påvirkninger Påvirkninger ved svejsning. Svejsning anvendes kun i begrænset omfang, samlinger udføres som boltsamlinger Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Søjler til altaner monteres efter formuren er nedbrudt, bagmuren er på det tidspunkt svag og skal behandles med forsigtighed. Stød og anden utilsigtet påvirkninger skal undgås. Arbejderne skal tilrettelægges og koordineres i samarbejde med de øvrige entrepriser. 2.6 Omgivende miljø Kun tilgængelighedsboligerne er fraflyttede under arbejdernes udførelse. Der er derfor regler i fællesbetingelserne der skal overholdes.

9 2. Omfang Side : 8/ Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 10 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført Kontroldokumentation D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal leveres i 2 eksemplarer Autorisationsdokumentation Certificering af udførende svejsere skal dokumenteres 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 3 projektgennemgangsmøder. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i 2 eksemplarer: Leveranceprogram, produktionstegninger og montage Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i 2 eksemplarer: Montageplan Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens orientering i 2 eksemplarer: Montage/håndteringsanvisning Altanbeslagene leveres og monteres af altanleverandøren Undersøgelser Der skal udføres besigtigelse og evt. prøver før emnerne produceres så det sikres at der er tilstrækkelig tolerance til montage Prøver 2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 2.12 Rengøring Følgende udføres under andet arbejde: Brandinddækning udføres af tømrerentreprenøren.

10 3. Generelle specifikationer Side : 9/26 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Byggepladsen ledes af hovedentreprenøren Generelt Beskyttende foranstaltninger Ved evt. skæring skal der afdækkes så gnister ikke beskadiger andre bygningsdele Transport og oplagring (EN 6.3/9.2) Tilladelige belastninger på dæk: 2 kn/m 2 Materialer der leveres på pladsen skal opbevares tørt og afdækkede. På plant underlag Stillads Koordineres af hovedentreprenøren, der er fælles stilads Arbejdets planlægning Der er pligt til at deltage i projektgennemgangsmøder og byggemøder, som der indkaldes til. 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet (EN 2) Sikkerhed og last Ad stk. 1. DS/EN 1990:2007, Godkendt DS/EN 1990/A1:2006 DS/EN 1990/A1/AC:2010 Ad stk. 2. DS/EN 1990 DK NA:2010, DS/EN 1990 DK NA tillæg 1:2010. Ad stk. 3. a) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 b) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 c) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 d) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /A1:2010 DS/EN /AC:2010

11 3. Generelle specifikationer Side : 10/26 e) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2009 f) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2008 g) DS/EN :2007, Godkendt DS/EN /AC:2010 Ad stk. 4. a) DS/EN DK NA:2007 DS/EN DK NA:2007 tillæg 1:2010 b) DS/EN DK NA:2007 eller DS/EN DK NA:2011 c) DS/EN DK NA:2010 d) DS/EN DK NA:2010 DS/EN DK NA:2010 tillæg 1:2010 e) DS/EN DK NA:2007 DS/EN DK NA:2007 tillæg 1:2010 f) DS/EN DK NA:2007 g) DS/EN DK NA:2007 DS/EN DK NA:2007 tillæg 1: Stålkonstruktioner, generelt Ad stk. 1. a) DS/EN AC, Godkendt DS/EN /AC:2009 b) DS/EN AC, Godkendt DS/EN /AC:2009 c) DS/EN AC, Godkendt DS/EN /AC:2010 Ad stk. 2. a) DS/EN DK NA:2010, b) DS/EN DK NA:2010, c) DS/EN DK NA:2010, Stålkonstruktioner, udførelse Ad stk. 1. a) DS/EN :2011. b) DS/EN :2009. Ad stk. 2. AT-vejledning A.2.3. Maj Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Projektering Ad stk. 1.

12 3. Generelle specifikationer Side : 11/26 Bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) med senere ændringer: Bekendtgørelse nr af 29. november 2010 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr. 792 af 29. juni 2011 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr. 909 af 18. august 2011 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Ad stk. 2. SBi-anvisning 223, udgave Stål Ad stk. 1. a) DS/EN ISO :2007 Ad stk. 2. DS/EN 10160:2000 Ad stk. 3. a) DS/EN :2009 b) DS/EN :2010 c) DS/EN :2010 Ad stk. 4. DS/EN 10164:2011 Ad stk. 5. DS/EN :2004 a) DS/EN :2004 b) DS/EN :2004 c) DS/EN :2004 d) DS/EN :2004 e) DS/EN A1: Mekaniske samlinger Ad stk. 1. a) DS/EN AC Udførelse Ad stk. 1. a) DS/EN :2001DS/EN :2004/A1 Ad stk. 2. a) DS/EN ISO :2000 b) DS/EN ISO :2000 c) DS/EN ISO :2000 d) DS/EN ISO :2000

13 3. Generelle specifikationer Side : 12/26 e) DS/EN ISO :2007 f) DS/EN ISO :2000 g) DS/EN ISO :2000 h) DS/EN ISO :2000 Ad stk. 3. DS/EN 2063:2005 Ad stk. 4. DS/EN ISO 1461:2009 Ad stk. 5. a) DS/EN ISO : Demontering Ad stk. 1: Juli 2005 Ad stk. 6. a) DS/EN ISO :2004 b) DS/EN ISO :2003 c) DS/EN ISO :2004 d) DS/EN ISO :2003 e) DS/EN ISO :2003 f) DS/EN ISO :2007 g) DS/EN ISO :2003 h) DS/EN ISO :2005 i) DS/EN ISO :2004 Ad stk. 2: Juli 2009 Ad stk. 3: Juli Stillads Ad stk. 1: DS/EN 12812:2008 Ad stk. 2: DS 2427: Projektering Generelt Grundlag Konsekvensklasse: middel Kontrolklasse: Normal Dokumentationsklasse: middel Korrosionskategori:

14 3. Generelle specifikationer Side : 13/26 C1 konstruktioner som monteres inde i bygningen. C3 konstruktioner i hulmuren. Konstruktionsbeskrivelse Statisk virkemåde Stålkonstruktioner i bygningen kompenserer for de bærende skillevægge der fjernes i forbindelse med ombygning. Søjlerne til ophæng af altaner er del af ny altankonstruktion som erstatter de oprindelige altaner. Konsollerne til understøtning af skalmurene monteres for at øge breden på soklen i forbindelse med energirenovering. Laster Der henvises Erocodes 1. Last på konstruktioner. Funktionskrav Montage og montagesamlinger Der er i tegningsmaterialet angivet samlingsmetoder Dokumentation 3.4 Undersøgelser Generelt Dokumentation 3.5 Materialer og produkter (EN 5) Generelt (EN 5.1) Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Stålkvaliteten dokumenteres Korrosionsklasse dokumenteres Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 8 arbejdsdage fra modtagelsen Identifikation, inspektionsdokumenter og sporbarhed (EN 5.2) Produkter af konstruktionsstål (EN 5.3) Generelt (EN 5.3.1) Styrke: S235 Kvalitetsklasse: J2

15 3. Generelle specifikationer Side : 14/ Overfladebeskaffenhed (EN 5.3.3) Særlige egenskaber (EN 5.3.4) Stålstøbegods (EN 5.4) Tilsatsmaterialer (EN 5.5) Mekaniske samlinger (EN 5.6) Generelt (EN 5.6.1) Ikke-forspændte bolte (EN 5.6.3) Kategori: <A> Klasse til bolte: 8.8 Klasse til skruer: 8.8 Klasse til møtrikker: pc 8 Underlagsskiver: under møtrik Overfladebehandling: varmforzinket Forspændte bolte (EN 5.6.4) Fundamentsbolte (EN 5.6.7) Materiale: 8.8 Overfladebehandling: rustfri Låseanordninger (EN 5.6.8) Samlingselementer til tyndpladekomponenter (EN ) Specielle samlingselementer (EN ) Dybler (EN 5.7) Understøbningsmaterialer (EN 5.8) Anvendelse: understøbning af søjler Materiale: let ekspanderende epoxymørtel Trykstyrke: 50 MPa 3.6 Udførelse Generelt (EN 4.1) Følgende bygningsdele er henført til udførelsesklasse EXC2: Alle Konstruktionen er ikke udmattelsespåvirket. På forlangende af byggeledelsen, skal entreprenøren kontrolmåle og dokumentere størrelsen af nærmere angivne mål, hvis der opstår vanskeligheder med at overholde afledte mål ved montagen.

16 3. Generelle specifikationer Side : 15/ Mål og tolerancer (EN 11) Generelt Grundlægende tolerancer (EN 11.2) Generelt (EN ) Fundamentsbolte og andre understøtninger (EN ) Kontakttryk (EN ) Funktionelle tolerancer (EN 11.3) Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Opretning Overfladebehandling Fremstilling og samling (EN 6) Generelt (EN 6.1) Identifikation (EN 6.2) Skæring (EN 6.4) Generelt (EN 6.4.1) Klipning og nipling (EN 6.4.2) Termisk skæring (EN 6.4.3) Hårdhed af overflader på frie kanter (EN 6.4.4) Formgivning (EN 6.5) Generelt (EN 6.5.1) Varmformning (EN 6.5.2) Koldformning (EN 6.5.4) Huller (EN 6.6) Udskæringer (EN 6.7) Flader med fuld kontakttryk (EN 6.8) Samlinger (EN 6.9) Kontrol af samlinger (EN 6.10) Svejsning (EN 7) Generelt (EN 7.1) Svejseplan (EN 7.2)

17 3. Generelle specifikationer Side : 16/ Svejseprocesser (EN 7.3) Kvalificering af svejseprocedure og svejsepersonale (EN 7.4) Generelt Svejsere og svejseoperatører (EN 7.4.2) Forberedelse og udførelse af svejsning (EN 7.5) Generelt Ubenævnte svejsesømme er angivet som 4 mm kantsøm Forvarmning (EN 7.5.5) Midlertidige beslag (EN 7.5.6) Midlertidige beslag må ikke forringe korrosionsbeskyttelsen af bygningsdelen Andre typer af svejsninger (EN ) Godkendelseskriterier (EN 7.6) Svejsning af rustfri stål (EN 7.7) Generelt Ændringer af krav i DS/EN (EN 7.7.2) Mekaniske samlingsmetoder (EN 8) Generelt (EN 8.1) Brug af boltesamlinger (EN 8.2) Generelt (EN 8.2.1) Bolte (EN 8.2.2) Skiver (EN 8.2.4) Følgende boltesamlingstyper skal anvendes skive under møtrik eller boltehoved (den roterede del). Alle Følgende boltesamlingstyper skal anvende skive både under skruehoved og møtrik. Alle Tilspænding af ikke forspændte bolte (EN 8.3) Bearbejdning af kontaktflader i friktionssamlinger (EN 8.4) Tilspænding af forspændte bolte (EN 8.5) Bolte skal spændes til forspændingskraften: F p = 0,7 f ub A s

18 3. Generelle specifikationer Side : 17/ Pasbolte (EN 8.6) Varmnitning (EN 8.7) Samling af tyndpladekomponenter (EN 8.8) Brug af specielle samlingselementer og samlingsmetoder (EN 8.9) Rivninger og friktionsskader i rustfrie stål (EN 8.10) Montage (EN 9) Generelt (EN 9.1) Montagemetode (EN 9.3) Opmåling (EN 9.4) Understøtninger, forankring og lejer (EN 9.5) Generelt Afsætning og anvendelighed af understøtninger (EN 9.5.2) Midlertidige understøtninger (EN 9.5.4) Entreprenøren skal fjerne stålopklodsninger i forbindelse med understøbningen. De må ikke fjernes før understøbningens styrke er tilstrækkelig. Stålopklodsninger må efterlades og justérmøtrikker kræves ikke fjernet for følgende konstruktioner: Ingen Stålopklodsninger med polychloroprengummimellemlæg/plastmøtrikker/stålmøtrikker med polychloroprengummimellemlæg kan efterlades for følgende konstruktioner: ingen Understøbning og forsegling (EN 9.5.5) Montage og arbejde på byggepladsen (EN 9.6) Generelt Prøvesamling (EN 9.6.4) Overfladebehandling (EN 10) Generelt (EN 10.1) Bearbejdningskvalitet: P2 Der forudsættes følgende korrosionskategorier og forventede holdbarheder: Konstruktionsdel/ Korrosions- Forventet emne kategori holdbarhed Stål i facade C3 50 Indendørs bjælker og søjler C1 50

19 3. Generelle specifikationer Side : 18/26 Ophængsbeslag C Forbehandling af ståloverflade (EN 10.2) Korrosionstrægt stål (EN 10.3) Galvanisk korrosion (EN 10.4) Varmforzinkning (EN 10.5) Forsegling af hulrum (EN 10.6) Overflader i kontakt med beton (EN 10.7) Utilgængelige overflader (EN 10.8) Reparation efter skæring eller svejsning (EN 10.9) Rengøring efter montage (EN 10.10) Supplement til DS/EN anneks F Generelt Forbehandling af overflader af kulstofstål (EN anneks F.2) Svejsesømme og overflader, der skal svejses (EN anneks F.3) Maling (EN Anneks F.6.1) Sprøjtemetallisering (EN anneks F.6.2) Varmforzinkning (EN anneks F.6.3) Referenceområder (EN anneks F.7.3) 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: Nedbrydning Altaner Murerarbejder elevatorskakt Facadearbejde Sokkelarbejder

20 3. Generelle specifikationer Side : 19/ Overdragelse 3.8 Arbejdsmiljø 3.9 Kontrol (EN 12) Generelt (EN 12.1) Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol (EN 12.2) Modtagekontrol Udførelseskontrol Generelt Fremstilling: geometriske dimensioner af præfabrikerede elementer (EN 12.3) Svejsning (EN 12.4) Generelt Kontrol før og under svejsning (EN ) Kontrolomfang (EN ) Mekaniske samlingselementer (EN 12.5) Overfladebehandling og korrosionsbeskyttelse (EN 12.6) Montage (EN 12.7) Generelt Opmålingsmetoder og nøjagtighed (EN ) Placering og hyppighed (EN ) Slutkontrol

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/26 Paradigme for bygningsdelsbeskrivelser for stål

22 Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

23 Bilag 1 Udbudskontrolplan Paradigme for udbudskontrolplan for stål, generelt Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 0. Generelt 0.1 Udbudsprojekt ARB 2.8 Projektgranskning Hele projektet Før opstart af værtstedsarbejde Granskningskommentarer afklaret med byggeledelsen Projekteringskontrol 1.1 Statisk dokumentation ARB ARB ARB Afslutning for projektering SBI - anvisning 223, punkt Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol 3.1 Stålkvaliteter ARB kontrol af dokumentation 100 % Før udførelse EN Kontrol af overfladefejl ARB Visuel 100 % Før værkstedarbejder EN 5 indledes 3.3 Lagdeling ARB Kontrol af dokumentation 100 % Før værkstedarbejder EN indledes 3.4 Tilsatsmaterialer ARB Kontrol af dokumentation 100 % Før udførelse EN Boltevarer ARB Kontrol af dokumentation 100 % Før udførelse ARB Understøbningsmaterialer ARB Kontrol af dokumentation 100 % Før udførelse ARB Kontrol af udløbsdato ARB Kontrol af dokumentation 100 % Før udførelse Ikke overskredet

24 Bilag 1 Udbudskontrolplan 3.8 Dokumentation af udførte over- ARB Kontrol af dokumenta- 100 % hvor det skal DS/EN ensstemmelsesvurderinger DS/EN tion foretages 4 Modtagekontrol 4.1 Ankerbolte monteret af anden entreprenør Projekt Kontrolmåling 100 % Før montage Projekt 4.2 Komponenter, færdige fra værksted ARB Visuel 100 % Inden afsendelse fra Projekt Projekt værksted 4.3 Overfladefejl EN Visuel 100 % i områder, der Før overfladebehandling EN 5 kan være påvirket af fremstilling 4.4 Præfabrikerede komponenter ABR Kontrolmåling EN 12.3 Før anvendelse EN Udførelseskontrol 5.1 Generelt Arbejdstegninger ARB 2.8 Kontrol af tegninger 100 % Før værkstedarbejedr Overensstemmelse med indledes projekt Produktionsplanlægning ARB 2.8 Granskning 100 % Før værkstedarbejedr Udført indledes Dimensionskontrol af plader og profiler ARB Kontrolmåling Iht. Produktionsplan Iht. Produktionsplan EN Samling Tildannelse af emner til samling EN Visuel/måling 100 % Før svejsning EN EN Klipning og nipling ARB EN EN Efter udførelse / inden EN samling Termisk skæring ARB EN EN Efter udførelse / inden EN samling Hårdhed på frie kanter ARB EN EN Efter udførelse / inden EN samling Udførelse af huller ARB EN EN Efter udførelse / inden EN samling

25 Bilag 1 Udbudskontrolplan Planhed af flader med direkte kraftoverførsel ARB Kontrolmåling 100 % Før svejsning EN og EN tabel D Prøvesamling ARB Visuel 100 % På værksted Inden overfladebehandling Overensstemmelse med projekt Opmåling EN Kontrolmåling ARB På værksted Inden overfladebehandling Overensstemmelse med projekt Kontrol af samlinger ARB Visuel/måling ARB ARB ARB Svejsning Svejsekvalifikationer ARB Kontrol af dokumentation 100 % Før værkstedarbejedr EN indledes Svejseplan ARB EN % Før værkstedarbejedr EN 7.2 indledes Partiopdeling af svejsesømme ARB Kontrol af dokumentation 100 % Før værkstedarbejedr EN 7.2 indledes Produktionssvejseprøver ARB Visuel Kontrolplan Før værkstedarbejedr EN indledes Kontrol før og under svejsning ARB Svejseplan Svejseplan Før og under svejsning EN 7.6 EN Kontrol efter svejsning ARB Svejseplan Svejseplan Efter svejsning EN Kontrol af svejste dybler til kompositkonstruktioner ARB Visuel/NDT-kontrol Svejseplan Efter svejsning EN Midlertidige beslag ARB Visuel/NDT-kontrol 100 % Efter svejsning EN Kontrol af udført samling ARB Visuel/kontrolmåling ARB ARB EN 6.9 EN Mekaniske samlingselementer Boltesamlinger, ikke forspændte ARB Visuel/kontrolmåling 100 % Efter udførelse EN Boltesamlinger, forspændte ARB Visuel/kontrolmåling 100 % Efter udførelse EN Inspektion ARB Visuel 100 % Før og efter tilspænding EN Kontaktflader i friktionssamlinger ARB Visuel/kontrolmåling 100 % Før og efter tilspæn- EN

26 Bilag 1 Udbudskontrolplan ding Kontrol før tilspænding ARB Visuel EN Før og efter tilspænding EN Kontrol under og efter tilspænding ARB Visuel/kontrolmåling EN Før og efter tilspænding EN EN Tværplader i tværpladesamlinger ARB Kontrolmåling 100 % Før svejsning DS/EN 10106, klasse S Kontrol af udført samling ARB Visuel/kontrolmåling ARB ARB ARB EN Overfladebehandling Entreprenørens arbejdsinstruktion ARB Granskning Hvert system Før udførelse Overensstemmelse med projekt og produkcent specifikationer Reparationsprocedurer ARB Granskning Hvert system Før udførelse Overensstemmelse med projekt og produkcent specifikationer Ståloverflader, rustgrad og overfladefejl ARB Visuel Hver malingspåføring Før maling Overensstemmelse med projekt Klimakontrol, stål og luft DS/EN Kontrol af dokumentation Under udførelse Hver 3. time Overensstemmelse med Afsnit 5.2 producent specifikationer Mekanisk rensning, rensningsgrad ARB Visuel Hver malingspåføring Før maling EN 12.6 EN anneks F Mekanisk rensning, ruhed ARB Visuel Hver malingspåføring Før maling EN anneks F Afrunding af kanter ARB Visuel 100 % Før maling ARB Prøveplader ARB Arbejdsinstruktion ARB Før overfladebehandling EN Lagtykkelse af den færdige behandling ARB Elektromagnetisk tykkelsesmåling Kontrolplan Efter udførelse EN anneks F Kontrol af overfladebehandling ARB Visue/kontrol af dokumentation 100 % Efter udførelse EN 12.6 EN anneks F 5.6 Montage

27 Bilag 1 Udbudskontrolplan Kontrol af prøvemontage ARB Visuel ARB ARB EN 12.3 EN Afsætningskontrol EN Kontrolmåling 100 % Før montage Overensstemmelse med projekt Modtagekontrol af montage- sektion på pladsen ARB Visuel 100 % Før montage Overensstemmelse med projekt Interimsunderstøtninger Bygningdelsbeskrivelse Visuel 100 % Før montage Acceptable understøtniger Fundamentsbolte Placering EN Visuel/kontrolmåling 100 % Inden faststøbning Overensstemmelse med projekt Tilspænding ARB Visuel/kontrolmåling ARB Under tilspændning EN Sikring ARB Visuel 100 % Efter montage ARB Understøbning ARB Visuel 100 % Efter montage Fejlfri sikring Planhed af flader med direkte kraftoverførse ARB Visuel 100 % Før og efter udstøbning EN tabel D Kontrol af den monterede konstruktion incl. pilhøjde og knudepunkters geometriske placering mv. ARB Kontrolmåling EN % Efter montage ARB EN EN Montagesamlinger ARB Visuelt/kontrolmåling 100 % Efter montage EN 12.5 EN Slutkontrol 6.1 Geometri af færdigmonteret konstruktion ARB Visuel Hele kontruktion Efter montage EN Overfladebehandling af færdigmonteret konstruktion ARB Visuel Hele konstruktion Efter montage Ingen defekter

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Smedeentreprisen Arbejdsbeskrivelse G.250 Stålarbejder. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato :

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Smedeentreprisen Arbejdsbeskrivelse G.250 Stålarbejder. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Smedeentreprisen Arbejdsbeskrivelse G.250 Stålarbejder Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/38 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.15 Smedearbejde, konstruktion 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Smedearbejde. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Smedearbejde. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Smedearbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt:

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky /NKR Rev.: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A Note Bygherre - Boligkontoret Fredericia, AFD.601 Vesterbrogade 4, DK-7000 Fredericia

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Stålarbejde. Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 COWIsag A019647 Dokumentnr. 424.203 Udg. 1.

Arbejdsbeskrivelse Stålarbejde. Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 COWIsag A019647 Dokumentnr. 424.203 Udg. 1. Arbejdsbeskrivelse Stålarbejde Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWIsag A019647 Dokumentnr. 424.203 Udg. 1.0 Indholdsfortegnelse Side : 1/49 Udarbejdet: THS Kontrolleret: TGHA Godkendt:

Læs mere

Strækning: Entreprenør: Udgave: 1.0. Entreprise: Arbejde: Transparente støjskærmskassetter Dato: 22.04.2012. Hvornår kontrolleres og frekvens

Strækning: Entreprenør: Udgave: 1.0. Entreprise: Arbejde: Transparente støjskærmskassetter Dato: 22.04.2012. Hvornår kontrolleres og frekvens H437.03.45 Entreprise: Arbejde: : 22.04.2012 AAB/ Prøvnings 1. Alment 1. 1 + 2.4+ 3.2 Fremvisning af prototype af transparent aluminiumskassette. Visuel inspektion Sammenhæng med krav i og tegning H437-93-29514

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Dansk standard DS 2427 1. udgave 2011-02-24 Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Concrete execution Rules for application of EN 13670 in Denmark DS 2427 København

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Smedearbejdet A08. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Smedearbejdet A08. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: Rev. dato: Smedearbejdet A08 Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com NIRAS

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Procedure; Dokument nr.: P.05; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 31-08-2015

Procedure; Dokument nr.: P.05; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 31-08-2015 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling 1. Formål Formålet med proceduren er at sikre, at: forberedelse af produktionen sker under styrede og dokumenterede forhold gennemførsel af produktionen sker under styrede

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, leverance Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/23. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, leverance Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/23. Indholdsfortegnelse... 20 Indholdsfortegnelse Side : 1/23 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelseseksempel

Beskrivelseseksempel Bygningsdel Dato : -- Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, Plan 8 mm 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Hovedprojekt Side : 1/20 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Tagbeklædning med Harmoni:

Tagbeklædning med Harmoni: Tagbeklædning med : Tagbeklædning med bølgeplader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.9 - Betonelementer, montage 2013-11-14 Haderslev Andels Boligforening Blok

Læs mere

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato:

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: Kloakarbejdet A02 Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9100 Aalborg Tlf.

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Betonelement

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Betonelement ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS Betonelement Udført af: KA Arkitekter og Ingeniører Kastetvej 21A 9000 Aalborg Tlf.:70 27 11 31 Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, arbejder Rev.dato : Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, renovering R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, renovering R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.372 Døre, vinduer og porte, renovering R0.02 2016-12-16 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Dato: 04.02.2015 Rev.dato: A 23.03.2016 NATV3_K09_C08_02-Stål, generelt Udarbejdet:

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Ventilation, Vejledning 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning mellem den foreliggende

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer Jørgen Hagelund Dansk Standard Strukturen & de indbyrdes relationer BR 10 Eurocode 1993 +NA EN 1090-1/-2/-3 BR EN

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.2 VENTILATIONSARBEJDER Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

DS Montagevejledning DS Sigma stålåse Oktober 2013

DS Montagevejledning DS Sigma stålåse Oktober 2013 DS Montagevejledning DS Sigma stålåse Oktober 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Oktober 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. 3 DS Produktoversigt s. 4 DS Transport

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse Nybyg projekt Tag Finish Arbejdsbeskrivelse 03-01-2016 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

CCS Klasser af egenskaber

CCS Klasser af egenskaber CCS Klasser af egenskaber Oktober 2014 Kolofon 2014-10- 23 < Forrige side CCS Klasser af egenskaber Produktblad 2 Forord bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23

Læs mere

Svar: De øverste og nederste flanger skal jf. projektmaterialet udskæres uden knæk. Der er knæk pr. 1m på kroppladerne.

Svar: De øverste og nederste flanger skal jf. projektmaterialet udskæres uden knæk. Der er knæk pr. 1m på kroppladerne. Til de bydende Bropakke HN-2010-08, Bro 14-0-071 Udskiftning af stibro ved Jægersborg Station STIBRO VED JÆGERSBORG STATOIN. UDSENDELSE NR. 2 TIL DE BY- DENDE Hermed meddeles på vegne af bygherren, Vejdirektoratet,

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato :

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S Administration QC

Læs mere

Kørestrømsanlæg. SAB Master

Kørestrømsanlæg. SAB Master Dokument: Udg 02 Udgave: Udg 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Atkins Danmark Kørestrøm Pilestræde 58 1112 København K BWS LLA VPE Tlf. 8233 9000 Lokal 79626

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Udbudskontrolplaner fra Arkitektgruppen

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Udbudskontrolplaner fra Arkitektgruppen ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Udbudskontrolplaner fra Arkitektgruppen Dato : 16.05.2011 Østergade 51 Udbudskontrolplaner INDHOLD SIDE Kvalitetssikringsgrundlag...3 A - Byggemodningsentreprisen

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

SWT-ANVISNINGER. Anvisninger for projektering og montage af SWT-systemet. Version: 2.3 Senest revideret: 2016-02-25

SWT-ANVISNINGER. Anvisninger for projektering og montage af SWT-systemet. Version: 2.3 Senest revideret: 2016-02-25 -ANVISNINGER Anvisninger for projektering og montage af -systemet. Sprog: Dansk Version: 2.3 Senest revideret: 2016-02-25 SCANDINAVIAN WELDTECH GROUP, HOVEDKONTOR: Scandinavian WeldTech AB Box 853 781

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontaktinformation. Navn: Navn: Martin Nielsen. Morten Jensen. Stilling: Stilling: Bygningskonstruktør. Direktør. Tlf.: 60 68 53 63. Tlf.

Kontaktinformation. Navn: Navn: Martin Nielsen. Morten Jensen. Stilling: Stilling: Bygningskonstruktør. Direktør. Tlf.: 60 68 53 63. Tlf. Kontaktinformation Martin Nielsen Morten Jensen Direktør Bygningskonstruktør Tlf.: 60 68 53 63 Tlf.: 23 83 37 85 Mn@Bygcom.com Mj@Bygcom.com Jacob Levsen Olesen Inja Langanin Bygningskonstruktør Sælger

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - X BYGGESAGSBESKRIVELSE - MILJØSANERING DATO: 2015-04-01 REVISION: 2015-04-24 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret:

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere