BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 3. DECEMBER FEBRUAR 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 3. DECEMBER 2013-12. FEBRUAR 2014"

Transkript

1 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 3. DECEMBER FEBRUAR 2014 Sportslige resultater Side 1 af 10 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Placeringspoint er beregnet på baggrund af Team Danmark støttede atleter, der har placeret sig fra plads til VM eller OL i olympiske discipliner. De år, hvor der både afholdes VM og OL i en given disciplin tildeles den pågældende disciplin alene placeringspoint ved OL. Antallet af medaljer i ikke OL-discipliner inkluderer samtlige medaljer opnået til VM og EM i discipliner, der ikke finder sted til OL. Derudover opgøres antallet af EM-medaljer i olympiske discipliner. Der er vedlagt en oversigt over vundne medaljer i 2014, samt top 8 placeringer i OL-disciplinerne. Du kan endvidere følge resultatudviklingen dag for dag på I 2013 er der opnået: 135 placeringspoint i olympiske discipliner 12 VM medaljer i olympiske discipliner 8 EM medaljer i olympiske discipliner 18 VM medaljer i ikke-olympiske discipliner 23 EM medaljer i ikke-olympiske discipliner I 2009 blev der til sammenligning opnået: 133 placeringspoint i olympiske discipliner 10 VM medaljer i olympiske discipliner 5 EM medaljer i olympiske discipliner 20 VM medaljer i ikke-olympiske discipliner Mål fra støttekoncept samt Rammeaftale med Kulturministeriet Team Danmark støttede forbund skal opnå bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL, samtidigt skal Danmark som minimum fastholde sin position på nationsranglister

2 28 EM medaljer i ikke-olympiske discipliner Forsknings- og udviklingsprojekter, herunder teknologi Sportslige begivenheder I 2014 er der pr. 12.februar 2014 opnået: 1 EM medalje i olympiske discipliner I 2010 blev der til sammenligning opnået: 64 placeringspoint i olympiske discipliner 3 VM medaljer i olympiske discipliner 15 EM medaljer i olympiske discipliner 28 VM medaljer i ikke-olympiske discipliner 24 EM medaljer i ikke-olympiske discipliner Der er igangsat 8 forsknings- og udviklingsprojekter i perioden fra 1. januar Team Danmarks forskningsudvalg har afholdt møde den 16. december 2013 (referat vedlagt). Udvalgets næste møde er den 26. februar Michael Andersen har den 13. december 2013 været til stede ved EM i svømning (Herning, Danmark). Michael Andersen har den 18. januar (Danmark-Spanien), den 24. januar (Danmark-Kroatien) og den 26. januar 2014 (Danmark-Frankrig) været til stede ved EM i håndbold (Herning, Danmark). Michael Andersen har den 4. februar 2014 været til stede ved 6-dagesløb (Ballerup Super Arena) og i den forbindelse holdt møde med DCU s bestyrelse. Der skal iværksættes mindst 10 forsknings- eller udviklingsprojekter i løbet af perioden De involverede forbund oplever, at forsknings- og udviklingsprojekterne har bidraget med viden, der har haft positiv effekt på den sportslige udvikling og den generelle kompetenceudvikling i forbundet. I arbejder udvalgte forbund herunder Verdensklasseforbund - med teknologi, der analyserer relevante præstationsfaktorer i træning og konkurrence. I 2014 er der etableret mindst ét teknologiudviklingsprojekt mellem Team Danmark, forbund og relevante eksterne partnere. Side 2 af 10

3 Sociale og samfundsmæssige faktorer (job- og uddannelsesområde) Tilfredshedsundersøgelsen blandt de Team Danmark støttede atleter fra december 2013 viste, at atleterne oplever, at der er bedre muligheder for kombinere uddannelse og elitesport end job og elitesport. På 7-punktskalaen, hvor 7 udtrykker den største tilfredshed, var gennemsnittet 3,76 på spørgsmålet Hvordan oplever du generelt mulighederne for at kombinere job med elitesportskarrieren?. Til sammenligning var det gennemsnitlige svar 4,82 på spørgsmålet Hvordan oplever du generelt mulighederne for at kombinere uddannelse med elitesportskarrieren?". I forhold til atleternes oplevelser af om økonomien sætter begrænsninger for udviklingen af den sportslige karriere, så er gennemsnitsværdien 3,98 i brugerundersøgelsen på spørgsmålet I hvilken grad har du et økonomisk råderum, der sikrer fokus på din eliteidrætskarriere. Tilfredsheden med tilbuddene på job og uddannelsesområdet skal være stigende i perioden blandt atleterne. De bedste atleter skal i 2016 opleve, at de har et økonomisk råderum, der sikrer fokus på sportskarrieren. Der er i 2014 etableret vejledningsordninger på minimum to universiteter og minimum to professionshøjskoler ud over de ordninger, der er etableret i Frank Jensen, Michael Andersen og Nicolaj Holmboe har den 17. december 2013 holdt møde med Københavns Universitet (prorektor Lykke Friis) med henblik på at drøfte etableringen af en særlig vejledningsordning for atleter på KU. Nicolaj Holmboe har den 15. januar 2014 afholdt møde med samarbejdspartnere i de øvrige nordiske lande vedr. uddannelse og karriere. Nicolaj Holmboe har den 5. februar 2014 afholdt workshop vedr. flere atleter i erhvervsuddannelserne. Arrangement blev afholdt i samarbejde med Dansk Erhverv og Danske Erhvervsskoler Lederne (bilag vedlagt) Samarbejde med Elitekommunerne Michael Andersen har den 3. december 2014 deltaget i bestyrelsesmøde i Team Copenhagen. Lars Green Bach har 4. december 2013 deltaget i bestyrelsesmøde i Holstebro Elitesport, og efterfølgende Talentkonference i Holstebro den 5. december 2013 arrangeret af Holstebro Elitesport og Dansk Talentakademi. Hanne Pedersen har den 16. december 2013 deltaget i Eliterådsmøde i Vejle Michael Andersen og Lars Green Bach har den 19. december 2013 deltaget i arrangement i Helsingør Kommune i forbindelse med underskrift af samarbejdsaftale mellem Helsingør Kommune og Team Danmark Side 3 af 10

4 Forbedret talentudvikling Michael Andersen har den 2. januar 2014 deltaget i reception for rådmand Mads Duedahl, Aalborg Kommune. Michael Andersen og Lars Green Bach har den 10. januar 2014 deltaget i Idrætsfest 2013 i Holstebro Kommune. Michael Andersen har den 11. januar 2014 deltaget i Sportslørdag (Odense Kommune). Michael Andersen har den 25. januar 2014 deltaget i arrangement i Silkeborg Kommune i forbindelse med underskrift af samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Team Danmark (Voel-hallen). Michael Andersen har den 29. januar 2014 deltaget i arrangement i Viborg Kommune i forbindelse med underskrift af samarbejdsaftale mellem Viborg Kommune og Team Danmark (Viborg Stadionhal). Michael Andersen har den 1. februar 2014 deltaget i Sportsgalla 2013 i Randers Kommune. Lars Green Bach har den 4. februar 2014 deltaget i 6-dages løbet i Ballerup sammen med Ballerup Kommune og Team Ballerup. Team Danmark har i samarbejde med DIF, DIF s specialforbund og Elitekommunerne udarbejdet et værdisæt for talentudvikling i dansk idræt. Værdisættet er godkendt af DIF og Team Danmarks bestyrelse (december 2013). Der er den januar 2014 afholdt seminar for talenterne i Team Danmarks talentprogram (Motivation og Lifeskills) med deltagelse af diverse medarbejdere fra team Talent- og kompetenceudvikling samt ekspertteams. Aldersrelateret træning i Automobilsport, brydning, skydning og tennis er blevet godkendt, og bøgerne publiceres i løbet af første kvartal I forlængelse heraf er der blevet bevilget økonomisk støtte til en treårig projektperiode for implementering af aldersrelateret træning i forbundenes talentudvikling, forbundenes træneruddannelser og i udvalgte klubber. Team Danmark har indgået rammeaftale med UC Lillebælt og VIA UC om uddannelse af lærere i aldersrelateret træning og vejledningsordning for eliteatleter. Team Danmark har den 30. januar 2014 i samarbejde med Danmarks I 2013 skal Team Danmark i samarbejde med relevante partnere have udarbejdet et værdisæt for talentudvikling i dansk idræt. Verdensklasseforbund og Internationale eliteforbund skal i 2014 have en talentudviklingsstrategi, hvor det overordnede værdisæt er indarbejdet. I 2016 skal mindst 50 % af talenterne fra programmet være Verdensklasseatleter eller Eliteatleter. Side 4 af 10

5 Faciliteter Idrætsforbund - afholdt seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt. Seminaret indeholdt oplæg om værdier og implementering heraf fra Siemens A/S, Det Danske Spejderkorps og konsulentfirmaet Etikos (Bilag vedlagt). Lars Green Bach har den 9. februar 2014 deltaget i DASU kartseminar om præsentation og implementering af aldersrelateret træning i automobilsport. Tilfredshedsundersøgelsen blandt de Team Danmark støttede atleter fra december 2013 viste, at atleterne overordnet er tilfredse med adgangen og kvaliteten af deres daglige træningsfaciliteter. Isoleret set udtrykker atleterne en høj grad af tilfredshed med adgangen til faciliteterne. Størstedelen erklærer sig noget eller meget enige i udsagnet I min dagligdag har jeg nem adgang til mine træningsfaciliteter? og gennemsnitsværdien er på 5,77 for dette spørgsmål. Tilsvarende er gennemsnitsværdien 5,61 på skalaen fra 1-7 på spørgsmålet Hvor tilfreds er du med kvaliteten af de træningsfaciliteter, du benytter i dagligdagen?. Tilfredsheden med adgangen til og kvaliteten af træningsfaciliteterne skal stige i gennem perioden i de sportsgrene, hvor Team Danmark foretager en prioriteret indsats. I 2016 har Team Danmark realiseret visionen om et nationalt elitesportscenter. Gladsaxens redaktion (v. John Damm Sørensen) har pr. mail af 21. juni 2013 anmodet om aktindsigt i sag om rostadion på Bagsværd Sø. Team Danmark har efterfølgende besvaret henvendelsen gennem mails pr. 25. juni 2013, 4. juli Gladsaxens redaktion har pr. mail af 11. december 2013 rettet henvendelse til Folketingets Ombudsmand vedr. Team Danmarks svar. Efterfølgende har Team Danmark pr. mail af 17. december 2013 besvaret henvendelse fra Gladsaxens redaktion. Folketingets Ombudsmand har med skrivelser af 17. december 2013, 30. januar 2014 og 7. februar 2014 kommenteret sagen (vedlagt). Af skrivelse pr. 7. februar 2014 fremgår det, at Folketingets Ombudsmand har besluttet ikke at indlede en undersøgelse i anledning af klagen. Det forventes, at visionsprojektet om rostadion på Bagsværd Sø, der udarbejdes i et samarbejde mellem Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Tårbæk Kommune, Dansk Forening for Rosport, Dansk Kano- og Kajak Forbund og Team Danmark, færdiggøres i løbet af kort tid. Ekspertområder Tilfredshedsundersøgelsen blandt de Team Danmark støttede atleter fra december 2013 viste, at verdensklasse og elite-atleterne i overvejende grad er Side 5 af 10 Tilfredsheden med adgangen til og kvaliteten af ekspertydelserne blandt elite- og

6 Side 6 af 10 godt tilfredse med både adgangen og kvaliteten af Team Danmarks ekspertbistand. De sportslige ekspertydelser (fx skadesforebyggelse og - behandling, fysioterapi, fysiologisk vejledning mv.) bliver vurderet positivt af både verdensklasse- og eliteatleter, og gennemsnitsværdien på spørgsmålene om både kvalitet og tilgængelighed ligger på omkring 6 på 7- trinsskalaen i brugerundersøgelsen. Michael Ries Dünweber har i perioden den december 2013 været fysioterapeut ved EM i svømning (Herning, Danmark). Michael Ries Dünweber har i perioden den januar 2014 været fysioterapeut ved Badminton Danmark, Super Series (Korea og Malaysia). Der er den 30. januar 2014 afholdt seminar for landstrænere om restitution med deltagelse af diverse medarbejdere fra de tre ekspertteams samt talentog kompetenceudvikling (Odense). Gitte Karlshøj, Connie Linnebjerg, Martin Baun og Morten Storgaard har den 31. januar og 1. februar 2014 deltaget på DIMS Sportskongres 2014 (Kolding). Kim Larsen deltager i perioden den februar 2014, som fysioterapeut ved vinter-ol 2014 (Sochi, Rusland). Jakob Hansen deltager i perioden den februar 2014, som sportspsykologisk konsulent ved vinter-ol (Sochi, Rusland). Jakob Hansen har den 25. januar 2014 færdiggjort 1-årig videreuddannelse i ACT (Acceptance and Commitment Training/therapy). Sportsfysiolog Peter Møller Christensen har den februar 2014 deltaget ved træningsturnering i ishockey med henblik på at afdække relevans og indhold i et eventuelt forskningsprojekt. Diætist Lene Bundgaard er den februar 2014 med orienteringslandsholdet på træningslejr med henblik på at optimere orienteringsløbernes restitutionsstrategier (Portugal). Der er afholdt følgende fyraftensmøder med oplæg fra sportsfysiologisk team og sportspsykologisk team: Højdetræning og Opvarmningsstrategier (9. januar 2014), Vægtreduktion med henblik på præstationsoptimering (11. februar 2014) og Håndtering af modstand (12. februar 2014). Oplæg verdensklasseatleter skal være højere i 2016 end i Team Danmarks eksperter skal være mere til stede ved træning og konkurrencer i verdensklasseforbund sammenlignet med perioden Alle landstrænere og sportschefer i Verdensklasseforbund og International eliteforbund har senest i 2014 en personlig udviklingsplan. Der skal i 2016 være en høj grad af tilfredshed hos landstrænere, sportschefer og talentansvarlige med de tematiske studieture og nye fora.

7 Kommunikation, dokumentation og analyser kan ses på De to vakante stillinger som henholdsvis Sportsfysiolog og Sportspsykologisk konsulent forventes besat pr. 1. april Team Danmark har siden 15. juli 2013 suppleret de eksisterende kommunikationskanaler med Facebook. Erfaringerne er indtil nu positive, og der har været god respons og engagement fra både gruppen af Team Danmark-støttede atleter, de sportsinteresserede danskere på Team Danmarks side, samt internt blandt Team Danmarks medarbejdere. Der er i øjeblikket 550 af de Team Danmark støttede atleter i den lukkede gruppe samt følgere på Team Danmarks side. Den fælles OL-kommunikation med DIF under vinter- OL 2014 (Sochi, Rusland) forløber godt, og der er stor interesse for vinter-ol. På OL.dk får brugerne daglige nyheder om de danske deltagere og fotos fra Sochi mv. Derudover er Danmark til OL på Facebook den væsentligste fælles kommunikationskanal, og også her er der stigende interesse og engagement. Der er følgere af Danmark til OL på Facebook. Team Danmark producerede 17 nyheder i perioden fra den 3. december 2013 til den 12. februar 2014, heraf var to på bloggen Michael mening. Infomedia registrerede 322 presseklip om Team Danmark fra den 3. december 2013 til 12. februar 2014 Periodens største enkeltstående historier ud over historier relateret til OL i Sochi: december 2013: 5 mio. kroner til udvikling af optimalt udstyr (DR, TV2, TV2 news samt diverse skrevne og elektroniske medier) januar 2014: Historisk stor donation til eliteidrætten (DR, JP og POL) januar 2014: Talenter roser eliteklasser Undervisningsministeren besøger Sønderbroskolen i Ålborg (DR, TV2 Nord samt diverse skrevne medier) - 5. februar 2014: Eliteklasser hjælper eleverne fagligt (TV2 nyhederne) Side 7 af 10 Idrættens medieudvalg har pr ansat en kommunikationskonsulent, som på konsulentbasis skal hjælpe specialforbundene med at løse kommunikationsopgaver og etablere idrættens kommunikationstjene-

8 ste. Valget faldt på Berit Hjort Bek (38 år, cand.scient.soc. i PR og virksomhedskommunikation), der kommer fra en stilling som konsulent i kommunikationsbureauet Discus Communikations A/S. Berit har en fortid som eliteidrætsudøver (softball) og formand/bestyrelsesmedlem i Ballerup Baseball Softball Klub. Berit sidder sammen med DIF Kommunikation og har formelt DIF s kommunikationschef som leder. I løbet af sin første uge er hun blevet booket til tre 360 graders kommunikationstjek af tre forbund. Søren Willeberg deltog i ansættelsesudvalget til den nye stilling sammen med bl.a. DIF s kommunikationschef. Berit vil i dagligdagen indgå i DIF s kommunikationsafdeling og referere til DIF s kommunikationschef. Åbenhed Der er 27 disciplinanalyser på de Team Danmark støttede forbund, som i øjeblikket ligger på Administration Michael Andersen har den 6. december 2013 deltaget i komitemøde vedr. Årets fund (Politiken, DIF og Team Danmark). Derudover deltog Michael Andersen og Per Boldt Jørgensen den 29. december 2013 i arrangementet vedr. Årets fund (Politikens Hus). Michael Andersen og Per Boldt Jørgensen har den december 2013 deltaget i studietur vedr. OL 2016 (Rio de Janeiro, Brasilien). Michael Andersen har den 18. december 2014 deltaget i bestyrelsesmøde i Sport One Danmark. Michael Andersen, Martin E. Petersen, Søren Willeberg og Christian Blomgren har den 13. januar 2014 deltaget i pressemøde vedr. vinter-ol 2014 og donation fra Dansk Supermarked A/S vedr. olympisk partnerskab (Hvidovre Skøjtehal) bilag vedlagt. Michael Andersen, Jens Meibom og Knud Skadborg har den 22. januar 2014 deltaget i Dansk Motor Award (Cirkusbygningen, København). Der er den 22. januar 2014 afholdt internt medarbejderseminar om revision af Personalepolitik for Team Danmarks medarbejdere. Direktøren afholder i perioden den 6. januar 7. marts 2014 medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med alle fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere. Michael Andersen har den 23. januar 2014 deltaget i arrangementet Årets Side 8 af 10

9 talent 2013 på Lolland-Falster (Maribo Kajakklub). Michael Andersen, Knud Skadborg og Søren Willeberg har den 29. januar 2014 deltaget i seminaret: Idrættens politiske og kulturelle betydning i Danmark (Institut for Idræt og Biomekanik, SDU). Kulturstyrelsen har pr. mail af 31. januar 2014 godkendt det af Team Danmark fremsendte reviderede budget for 2014, og den aftalte nedbringelse af egenkapitalen fra 2014 til Der er ikke truffet en politisk beslutning om hvorvidt der skal bevilges midler til Team Danmarks talentudviklingsarbejde i 2015 og Ministeriet må derfor indtil videre tage forbehold for denne indtægt i de to nævnte år. Uanset udfaldet af en politisk beslutning herom forudsætter ministeriet, at Team Danmark nedbringer egenkapitalen vil det aftalte niveau i Michael Andersen har den 30. januar 2014 deltaget i undervisningsminister Christine Antorinis besøg på Sønderbroskolen i Aalborg. I samme forbindelse blev rapporten Plads til idrætstalenter i den danske folkeskole idrætselevers erfaringer med idrætsklasser (Jens Christian Nielsen og Jesper Stilling Olesen, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, januar 2014) offentliggjort. Søren Willeberg har den 6. februar 2014 deltaget i møde i Kulturministeriet om EU-arbejdsplanen om sport for Bestyrelsesmedlemmernes møde- og aktivitetsdeltagelse Side 9 af 10 Siden sidste bestyrelsesrapport har bestyrelsesmedlemmerne rapporteret, at de har deltaget i følgende møder og aktiviteter: Frank Jensen og Michael Andersen har den 6. december 2013 deltaget i komitemøde vedr. Årets sportsnavn 2013 (DIF og Jyllands-Posten). Frank Jensen deltog den 17. december 2013 i møde med Lykke Friis om Team Danmark studerendes vilkår på KU. Frank Jensen, Else Trangbæk, Susan Roulund, Britta Riis og Michael Andersen deltog den 4. januar 2014 i Sport 2013 (Jyske Bank Box, Herning). Frank Jensen og Michael Andersen har den 7. januar 2014 holdt møde med Aktivkomiteens formandskab Rasmus Henning og Jonas Høgh- Christensen (Københavns Rådhus).

10 Frank Jensen, Else Trangbæk og Michael Andersen holdt møde den 8. januar 2014 (Københavns Rådhus). Niels-Christian Levin Hansen var den 16. januar 2014 til EM i håndbold (Jyske Bank Box, Herning). Britta Riis og Søren Willeberg har den 23. januar 2014 været til møde i Idrættens Medieudvalg. Camilla Andersen og Morten Storgaard har den 23. januar 2014 deltaget i bestyrelsesmøde for Anti Doping Danmark (Idrættens Hus, Brøndby). Frank Jensen og Michael Andersen holdt møde den 23. januar 2014 med DIF s formand og direktør (Københavns Rådhus). Frank Jensen overværede den 26. januar 2014 EM-finalerne i håndbold (Jyske Bank Box, Herning). Jens Klarskov deltog den 8. februar 2014 som dirigent ved Dansk Bord Tennis Unions ekstraordinære årsmøde (Odense). Side 10 af 10

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 Sportslige resultater Side 1 af 6 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint.

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 13. MARTS 18. JUNI 2010

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 13. MARTS 18. JUNI 2010 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 13. MARTS 18. JUNI 2010 Sportslige resultater De sportslige resultater er opgjort på følgende måde: Placeringspoint er beregnet på baggrund af Team Danmark støttede atleter,

Læs mere

Team Danmark. Årsrapport 2012

Team Danmark. Årsrapport 2012 Denne årsrapport indeholder 26 sider TD Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Om virksomheden 5 Beretning 6 13 Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt...3 1.2 Baggrundsmateriale for støttekonceptet 2009-2012...3 1.3 Team Danmarks støttekoncept

Læs mere

Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder

Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder Evaluering af handlingsplan for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark Maj 2011 Rapport Rapportens anvendelse Denne rapport er udarbejdet af Deloitte

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Årsrapport. Flæsketorvet 68, 2. sal 1711 København V. Fonden Team Copenhagen. info@teamcopenhagen.dk www.teamcopenhagen.dk

Årsrapport. Flæsketorvet 68, 2. sal 1711 København V. Fonden Team Copenhagen. info@teamcopenhagen.dk www.teamcopenhagen.dk Fonden Team Copenhagen Flæsketorvet 68, 2. sal 1711 København V T +45 3366 3982 F +45 3366 7062 info@teamcopenhagen.dk www.teamcopenhagen.dk Årsrapport 06 2006 et flot år Team Copenhagen skal gennem et

Læs mere

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus

Læs mere

Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december. TimeOut

Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december. TimeOut Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december 2008 TimeOut s Eliteidræt og uddannelse stås sådan, at man kun fokuserer halvhjertet på sin uddannelse. Derimod skal det forstås sådan,

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Elitesportsmiljøet i Danmark 2012

Elitesportsmiljøet i Danmark 2012 Elitesportsmiljøet i Danmark 2012 Analyse af det danske eliteidrætsmiljø baseret på undersøgelsen Sport Policy Factors Leading to International Sporting Success (SPLISS) Rasmus K. Storm og Lau Tofft-Jørgensen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Personaleoversigt Direktør Christian Jacobsen. Tlf.: 4326 2099 christian.jacobsen@kano-kajak.dk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes Bueskydning Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk E mail: info@bueskydningdanmark.dk DAGSORDEN Forbundsmøde

Læs mere

DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD

DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD ANALYSE FAKTA HOLDNING IDRÆTSP OLITISK NYHEDSBREV FRA DANMARKS IDRÆTSFORBUND DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD Danskerne svigter Lotto-spillet. Det betyder stærkt faldende indtægter til de

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 7. oktober 2005 1/14 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 7. oktober 2005 1/14 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 7. oktober 2005 1/14 Nummer 6, 13. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 2. november 2005 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Formandens Skriftlige Beretning 2015

Formandens Skriftlige Beretning 2015 Formandens Skriftlige Beretning 2015 Februar 2015 en del af noget større Året 2014 var et særligt år i DBU på mange måder. Først og fremmest var det året, hvor DBU fyldte 125 år og markerede et stort jubilæum

Læs mere

OL til Danmark - Potentialer og barrierer. Rapport. Februar 2006. Knowledge creating results---

OL til Danmark - Potentialer og barrierer. Rapport. Februar 2006. Knowledge creating results--- OL til Danmark - Potentialer og barrierer Rapport Februar 2006 Knowledge creating results--- OL til Danmark - Potentialer og barrierer Rapport Februar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning I 1. Status 1

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Materiale til FFD s generalforsamling og årsmøde 28. - 29. maj 2015 Nørgaards Højskole

Materiale til FFD s generalforsamling og årsmøde 28. - 29. maj 2015 Nørgaards Højskole Materiale til FFD s generalforsamling og årsmøde 28. - 29. maj 2015 Nørgaards Højskole 1 Indhold Program...3 Dagsorden...4 Workshops...5 Beretning 2014-2015...6 Handlingsplan 2015/16... 14 Regnskab 2014...

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere