PRINCE2 - et strategisk valg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRINCE2 - et strategisk valg"

Transkript

1 PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus

2 Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer man sig med PRINCE2? - Snitflader til ITIL og SCRUM Mere IT og krav om tilpasninger til et skiftende marked har øget kravene til succesfulde projekter i JP/Politikens Hus. - Hvilke metoder virker og hvilke gør ikke?

3 Hvem er vi.. JP/Politikens Hus A/S opstod den Vore aktiviteter omfatter 1. januar 2003 som en fusion også: mellem Politikens Hus og Jyllands-Posten A/S Lokalaviser i Danmark og Sverige Hovedformålet er at formidle nyheder, debat og underholdning Koncernen er en af Danmarks førende medievirksomheder inden for trykte, digitale og mobile udgivelser Tre landsdækkende dagblade Ekstra Bladet, Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken Opgjort per 31. december 2008 er der samlet 2900 ansatte i JP/Politikens Hus. Bogforlag Drift og udvikling af en række digitale aktiviteter Tryk- og distributionsvirksomhed

4 ..og vores organisatoriske forudsætninger 3 ben i huset med 3 forretninger med hver sin Forretningsstrategi IT udvikling Måde at køre projekter på Fælles IT (KIT) og økonomi afdeling på koncernniveau JP/POL KIT JP EB Pol

5 Udfordringer Efter fusion imellem JP og Politikens Hus blev der i 2004 oprettet et IT projektkontor til varetagelse af alle IT projekter i koncernen Mål efter fusionen var at få alle forretninger på samme IT platforme, hvilket medførte mange nye IT projekter Udfordringer Vi manglede ensartethed i gennemførsel af projekter Projektgennemførsel var ofte leverandør bestemt Vi arbejdede d ikke med Business case Vi havde svært ved at styre projekterne på tid og økonomi Vi stoppede ikke projekter, selvom de skred i tid og pris

6 Koncern IT - vores indsats Bevidst indsats i KIT på flere områder Indførende af ITIL Indførende af Prince2 JP/POL KIT Mål: Få en fælles håndtering af IT processer og IT projekter på koncernniveau. Kompetenceløft og fælles metoder! JP/Pol KIT JP EB Pol JP EB Pol

7 Hvordan greb vi det an? ITIL kørte som et egentligt projekt Prince 2 har mere været en proces, hvor vi løbende har tilpasset arbejdsformer og ensrettet skabeloner Certificeringer Alle i IT blev ITIL certificeret Alle IT projektledere blev Prince 2 certificeret En ting er at få alle certificeret det lange træk er at få det implementeret i hverdagen

8 Projekttyper i KIT Koncern IT projekter Projekter der dækker 2 eller flere aviser, dvs. store dele af koncernen Anvendelse af Prince2, SCRUM og ITIL IT Projekter Projekter der involverer én avis Anvendelse af Prince2, SCRUM og ITIL RFC Mindre opgaver der gennemføres i.f.t. ITIL Forretning Der køres separate forretningsprojekter i hver avis, men så snart der kræves IT leverance involveres KIT (og dermed Prince2 og ITIL) Projekter uden IT involvering kører efter hver avis interne model

9 Projektlederens Prince2 roller i IT Koncernprojekter Projektlederen udarbejder projektgrundlag, projektfremgangsmåde og PID-dokument i SP-fasen og IP-fasen efter fast skabelon Alle styregruppe- og statusmøder har altid samme agenda punkter efter fast skabelon. Projektlederen skal via Prince2 metoder være garanten for at typisk større projekter eksekveres på en ensartet måde projekter funderes på en fælles forståelse af, hvorledes større projekter eksekveres

10 Projektlederens Prince2 rolle ved leverance I dialog med teamlederen aftales arbejdspakker. Overordnet ses to forskellige fremgangsmåde: Ved anvendelse SCRUM hos den interne forretningsenhed ser vi selvdrevne Product Owners som teamleder, der aftaler indhold i sprints uden projektlederens direkte assistance. Product Owner er den person, der modtager et færdigt sprint fra sit team. I projekter med eksterne leverandører aftaler projektleder arbejdspakker i samarbejde med ekstern teamleder. Her ses direkte udførelse fra projektlederen. Her er det projektlederen, der modtager arbejdspakken

11 Snitflader til ITIL og Scrum

12 ITIL Snitflade Udfyldelse l af initial i i RFC er en opgave i projektinitiering i i i Service Strategy og Design er bygget ind i RFC en Konsultation af f.eks. Availability Management og andre. Undtagelsen er Portfolio Management, som er (eller bør være) gatekeeper for projekt kommissorier. Undervejs i projektet er projektlederen ansvarlig for at der foreligger korrekt udfyldte RFC er i forbindelse med produktleverancer.

13 Projekter og ITIL opstart og godkendelse Ved opstart af projektet sendes projektkommissoriet til Service Portfolio Management, hvis der er tale om en ny service eller en væsentlig ændring i en eksisterende. Godkendelsen d fra Portfolio Management er startskuddet til at påbegynde første Prince2-proces. Projekt kommissorium Service Portfolio Management Start af et projekt

14 Projekter og ITIL implementation og leverance Al interaktion med Service Strategy og Design formaliseres gennem den initielle RFC, som udfyldes i løbet af projektinitieringen. Herunder indhentes input og godkendelser fra Capacity Management m.fl. Undervejs i projektet interagerer Prince2 med ITIL vha. RFC er for de enkelte produktleverancer. Service Transition inkluderes i disse løbende RFC er, men mindre formaliseret det vil være et fremtidigt indsatspunkt. Service Strategy Service Design Initiering af et projekt Initiel RFC Change Management Styring af en produktleverance RFC for den enkelte produktleverance

15 Roller: Prince2 og Scrum Senior Bruger deltager i Scrum møder Team Manager afleverer checkpoint reports efter hver Sprint Review Estimering og planlægning l foregår ift antal Storypoints og Releases

16 Leverancer: Prince2 + Scrum Hovedleverancer er defineret i Produktnedbrydnings -diagram Produktnedbrydningsdiagram Findetaljering af hovedleverancerne foregår i Sprint Planning møder Product Backlog Arbejdspakker registreret som Issues i Product Backlog

17 Hvad har virket? Certificeringen i en nødvendighed - Prince 2 er et enormt rammeværk, som man ikke effektivt kan tilegne sig ved selvstudie Sende flere på kursus sammen Det styrker den fælles referenceramme at tilegne sig viden sammen Bruge tid på at tilpasse og skalere Prince 2 til behov Positivt Vi er blevet betydeligt bedre til opstart af projekter og arbejdet med Business cases Forretningen har gennem Prince2 rammeværk ubevist fået en fælles referenceramme til IT Have fortsat fokus på Prince 2 - så det ikke fortsætter i alle retninger, når man bliver indhentet af hverdagen

18 Hvad arbejder vi fortsat med? Vi kigger på at indarbejde kvalitetsprocessen i Prince2 Vi arbejder fortsat med at afmystificere Prince2 i koncernen Vi skal have større fokus på projektafslutning Vi skal lære os at skalere af projekter bedre Daglig fokus Prince2 og ITIL er en løbende proces der kræver daglig fokus på alle områder, også de der allerede er implementerede Næste ITIL indsatsområde kunne blive Service Transition.

19 Organisering: Oga g KAM agee agerer i spændings-feltet etet mellem forretning og IT Ekstern påvirkning i KAM Forretning Ny teknologi alene skaber i sig selv ingen værdi Ønsker under givne rammer Understøtter og påvirker IT Koncernen har valgt nogle fælles løsninger og dermed en logik Optimal udnyttelse af IT kan kun ske ved meget tæt interaktion ( Alignment ) mellem forretningen og IT. Forretningen inddrages og skal tage ansvaret for, at IT bedst muligt understøtter IT Projekt strategier & og målsætninger. På den anden side skal IT være faglig rådgiver omkring IT og sikre forretningskendskab til muligheder og begrænsninger på IT området.

20 KAM som bindeled mellem forretning og IT IT ledelse Projektchef ->PL og ressourcer KAM -> Aftalestyring m.v. Produktchefer -> specialistrolle IT- Indkøb KAM IT projekt- ledelse IT-service- desk IT- udvikling IT-drift Prince2 Scrum ITIL ITIL Brugerne

21 Prince2 processen til reference Ledelse af et Projekt LP 4 LP 1 LP 2 LP 3 LP 5 Ledelse af en Fase overgang(lf) Projekt Kommissorium Start t af et Projekt (SP) Initiering af et Projekt (IP) Styring af en Fase (SF) Afslutning af et Projekt (AP) Ledelse af et Projekt Styring af Produktlevera nce (SL)

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE APRIL 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE APRIL 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE APRIL 2005 Kære læser! De fleste organisationer arbejder i dag projektorienteret. Det stiller store krav til ledelsen. Artiklen i dette nummer handler om lederens udfordringer som

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL Om denne vejledning EPM Groups undervisere har gennemført kurset for mange tusinde PRINCE2-kursister. Flere af vores undervisere har undervist på de første PRINCE2- kurser i Danmark fra 2002. EPM Groups

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Service ITIL. Effektiv. ITIL Best Practice PRINCE2. Service & Support Læring gennem leg KURSER. Apollo 13 MALC. CSM-Pro. Effektiv IT Support

Service ITIL. Effektiv. ITIL Best Practice PRINCE2. Service & Support Læring gennem leg KURSER. Apollo 13 MALC. CSM-Pro. Effektiv IT Support 3 Service Strategy Effektiv Forandring & Forankring WORKSHOPs Release, Control and Validation Design Transition Operation PRINCE2 Certificering ITIL Best Practice IT Erfa Service ManagementRally Effektiv

Læs mere

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke:

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: - Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: Charlotte Gall, Digitaliseringsstyrelsen Dan Sten Rexen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelsen: Læringsformer nyt eller status quo? August 2010

Resultater af spørgeskemaundersøgelsen: Læringsformer nyt eller status quo? August 2010 Resultater af spørgeskemaundersøgelsen: Læringsformer nyt eller status quo? August 2010 Datarapport Datarapport Resultater fra spørgeskemaundersøgelse vedrørende Effektive læringsformer, der skaber bedre

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen

Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen MINIRAPPORT OM Af Michael Ehlers, Jesper Krøyer Lind og Alexander Strange, Implement Consulting Group Implement Consulting Group har for anden gang

Læs mere