Installationsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning"

Transkript

1 Installationsvejledning

2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Installation Montering af central Terminaltilslutning Opstart Programmering Programmeringsmuligheder Zoneprogrammering Udgangstilstand og -tid Indgangstid Klokketid og -forsinkelse Gentilkobling Lydgiver/lysgiver-alternativer Alarmrespons ved deltilkobling Outputvalg Nulstilling efter alarm Sikring mod falske alarmer...19 Tilslutningsdiagram Teknikerkode Softwareversion Total reset Teknikertest Returnér til bruger tilstand LOG Hændelser Alarm/sabotage hændelser Slet LOG Tekniske data Specifikationer Output muligheder Oversigtstabeller Fabriksindstillinger Timerfunktioner Specielle funktioner Testfunktioner Funktionsoversigt Displayoversigt Kodeoversigt Tilslutning af telefonstik Eksempel på tilslutning af udstyr Egne notater...39 Side Dato: Rev.:

3 Installationsmanual Side 3 1. Indledning er en mikroprocessor-baseret AIA-central, fortrinsvis til brug i mindre AIA-anlæg, såsom privatbolig og mindre erhverv. leveres i metalkabinet med tastatur og 7-segment display placeret i kabinetfronten. Kabinettet indeholder centralprint med terminaler for ind- og udgange til detektorer, signalgivere og telefonsender. Kabinettet har plads til en 12V / 2,0 Ah nødstrømsakkumulator, og plads til én af flere typer telefonsendere. programmeres og betjenes via tastaturet. Hvis det ønskes, kan til- og frakobling foretages via nøglekontakt. Betjening via tastaturet sker med programmérbare 4-cifrede koder. Programmeringen lagres i centralens hukommelse, og bevares selv ved totalt strømsvigt. Ved levering er forsynet med en komplet fabriksprogrammering.

4 Side 4 2. Installation leveres fabriksprogrammeret med en standard opsætning, således at centralen kan bruges straks, uden yderligere programmering. Kontrollér, om denne standardopsætning passer brugerens behov, før der programmeres. Centralen bør være placeret, så den ikke umiddelbart kan ses, men så der stadig er adgang til centralen for programmering og test. Slutbrugeren bør bekendtgøres med ind- og udgangsveje og andre systemfaciliteter, såsom dørklokke og overfald (PA). 2.1 Montering af central 1. Fjern de fire kabinetskruer, og fjern frontdækslet. 2. Fjern de fire skruer, som holder printkortet (PCB) fast til holderne (hvert sit hjørne). 3. Placér kabinettet, hvor det skal monteres, og afmærk det øverste monteringshul. 4. Bor eventuelt hul det afmærkede sted, samt monter rawlplug. 5. Skru en skrue i, og hæng kabinettet på denne ved at bruge "nøglehullet" øverst i midten af kabinettet. 6. Afmærk de to nederste huller, evt. ved brug af waterpas. 7. Bor eventuelt huller de afmærkede steder, samt montér rawlplugs. 8. Monter kabinettet, ved at skrue skruer i de to sidste huller. 9. Montér printkort igen. 10. Forbind kabler til de respektive terminaler (se diagram midtersiden, samt forklaring afsnit 3 side 5).

5 Installationsmanual Side 5 3. Terminaltilslutning Zoner (mærket circuits 1-7 på printet) forbindes som normalt lukkede kredse (NC) med alarmkontakterne i serie. Ikke benyttede zoner skal tildeles hovedfunktion 7 (permanent udkoblet)! Følgende oversigt refererer til fabriksopsætning: Zone 1: Benyttes normalt til magnetkontakt i adgangsdør. Vil starte indgangstiden, når zonen åbnes. Zone 2: Benyttes normalt til detektorer langs adgangsruten - zonen vil i dette tilfælde være undertrykt under ind- og udgangstiden. Zone 3-7: Benyttes til øvrige detektorer. PTS: Indgang for manuel kvittering. Sluttepuls til 0 Volt vil stoppe udgangstid. OUT: Udgang til Latch for indikering i detektorer. SPKR: Udgang for ekstern højttaler. Lydstyrke på udgangssignal kan justeres på printet (Vol 0. og Vol 1.). STR: Udgang for indvendig lydgiver eller blitz. 0 Volt ved alarm. BELL: Udgang for udvendig lydgiver. 0 Volt ved alarm. SABT: Kreds for systemsabotage. Kan benyttes som sabotagekreds for klokke, monteringsdåser, forbikobler o.lign. Har samme funktion som normal zone programmeret til sabotage. HO- : Benyttes til selvaktiverende klokke (ikke normalt i Danmark). HO+ HO- benyttes også til systemsabotage. Systemsabotage skal forbindes mellem SABT og HO- Benyttes disse ikke, skal de luses over! 12V: Udgang til forsyning af detektorer og andet eksternt udstyr. Key: Stik for ekstern lås. Benyttes lås med tre stillinger, kan der skiftes mellem FRA-kobling, Fuld TIL-kobling og TILkobling. Kontakt mellem terminal C og D giver TILkobling. Kontakt mellem terminal C og F giver Fuld TIL-kobling.

6 Side 6 4. Opstart Når centralen er monteret, og installationen er kontrolleret, tilsluttes spændingen. Først 230 VAC, derefter nødstrømsakkumulatoren (ekstra udstyr - skal monteres). Centralen vil nu udføre en selvtest. Er alt OK vil display et vise et "d" for dagstilling. Hvis den interne lydgiver udsender en pulserende lyd, er der en fejl i installationen. Tast fabriks-brugerkoden < 1234 > efterfulgt af < # >, for at stoppe lydgiveren. Display et vil nu vise en fejlstatus: F Display et skifter mellem F for fejl og et tal mellem 1 og 6, indikerende fejltypen: F - 1 F - 2 F - 3 betyder systemsabotage. betyder 230 VAC fejl. betyder lav systemspænding.

7 Installationsmanual Side 7 F - 4 F - 5 F - 6 betyder akkumulatorfejl. betyder telefonliniefejl. betyder system genopstart. Find og afhjælp fejlårsagen. Udfør derefter en ny opstart - centralen skal vise et "d" i display et for at være driftsklar. Centralen har nu følgende fabrikskoder: Brugerkode 1234 Masterkode 2222 Teknikerkode 1111 Bemærk: Centralen skal forsynes med nødstrømsakkumulator, hvis F-4 fejlmeddelelsen skal undgås!

8 Side 8 5. Programmering har brug for ganske få oplysninger, for at virke efter brugerens ønsker. Disse skal programmeres ind i centralens hukommelse. Planlæg hvilke funktioner skal have, før der fortsættes med at programmere centralen. Fabriksprogrammeringen gør centralen driftsklar, kun brugerkoder skal programmeres. 5.1 Programmeringsmuligheder For at programmere skal centralen være i programmeringstilstand. Tast < 1111 >, efterfulgt af < # >. Display et viser nu: P Under programmering har nogle af tasterne specielle funktioner: < # > Bekræfter valg og "stepper" gennem funktionerne. < > Afslutter programtrin, og returnerer til den overordnede programmeringstilstand (hvor display et viser "P"). < 0 > Skifter underfunktion mellem til- og frakoblet (blinkende og fast). Endvidere er det værd at bemærke at: Fast visning i display et betyder, at underfunktionen ikke er valgt. Blinkende visning i display et betyder, at underfunktionen er valgt. Blinkende rød prik betyder, at centralen venter på indtastning af data.

9 Installationsmanual Side 9 Funktionsoversigt: Hovedfunktioner Underfunktioner 0 Fuld overfaldsalarm 0 Kan ikke udkobles 1 Tavs overfaldsalarm 1 Dørklokkefunktion 2 24 timers sabotage 2 Under test 3 Indbrudsalarm 3 Ej ved deltilkobling 4 Udgangsdør/ forbikobler * 5 Ud- og indgangsvej * 6 Brand/teknikalarm 7 Permanent udkoblet *Bemærk: Hovedfunktion 4 bruges til zoner, der skal aktivere indgangstiden. Hovedfunktion 5 kan ikke bruges til at aktivere indgangstid. Hver zone kan tildeles én hovedfunktion og evt. én eller flere underfunktioner. Display et vil altid vise hovedfunktionen som første oplysning, når zonerne skal programmeres. Hvis man intet foretager sig under programmering, vil centralen hvert minut afgive en varslingslyd. Fabriksindstillinger: Fabriksindstilling. Programtrin Zone nr. Hovedfunktion Underfunktion

10 Side Zoneprogrammering leveres med fabriksindstilling, som beskrevet i foregående afsnit. Ønskes der ændringer, gøres følgende: P 7 Tast < 1 >, efterfulgt af zonenummer og < # >. Display et vil vise nuværende zone status. 4 0 Tast zonens hovedfunktion (se funktionsoversigt), efterfulgt af < # >. Zonens underfunktioner vil nu blive vist, startende med 0. underfunktionen vil være valgt, hvis tallet blinker, mens den ikke vil være valgt, hvis tallet er fast i display et.

11 Installationsmanual Side Udgangstilstand og -tid For at programmere 's udgangstilstand og -tid, gøres følgende: P t Tast < 21 >, efterfulgt af < # >. Display et vil vise nuværende tilstand. Blinkende "t" betyder timerudgang. Fast "t" betyder udgangtid stopper ved aktivering af dørkontakt eller PTS. t. Udgangstilstanden ændres ved at taste < 0 >. Tast < # > for at programmere tilstanden. Vælges fast t, returneres der til programmeringstilstand. Vælges blinkende t skifter display et til at vise den nuværende udgangstid i sekunder (skifter mellem to tal, hvis tiden er 2-cifret f.eks. 3 og 0 for 30). Mens display et viser et blinkende decimalpunktum, indtastes udgangstiden i sekunder, efterfulgt af < # >(der kan indtastes op til 3 cifre).

12 Side Indgangstid For at programmere 's indgangstid, gøres følgende: P 4 Tast < 22 >, efterfulgt af < # >. Display et vil vise nuværende indgangstid i sekunder (er indgangstiden 2 eller 3-cifret, skifter display et mellem cifrene, f.eks. 4 og 0 betyder 40 sekunder). Indtast ny indgangstid i sekunder. Tryk på < # > for at programmere indgangstiden (så centralen husker den).

13 Installationsmanual Side Klokketid og -forsinkelse For at programmere 's klokketid og -forsinkelse, gøres følgende: P 1 Tast < 23 >, efterfulgt af < # > for klokketid. Tast < 24 >, efterfulgt af < # > for klokkeforsinkelse. Display et vil vise nuværende tid i minutter. Bemærk, at cifrene vises på skift. 1 Indtast ny tid i minutter, f.eks. 15. Tryk på < # > for at programmere tiden (så centralen husker programmeringen).

14 Side Gentilkobling For at programmere det antal gange skal gentilkoble, efter en alarm, gøres følgende: P 3 Tast < 25 >, efterfulgt af < # > for gentilkobling. Display et vil vise nuværende antal gentilkoblinger. 4 4 Indtast nyt antal gange for gentilkobling. Tryk på < # > for at programmere tiden (så centralen husker programmeringen). Bemærk: Står zonen, der udløste alarmen, stadig åben når centralen gentilkobler, vil zonen automatisk blive udkoblet.

15 Installationsmanual Side Lydgiver/lysgiver-alternativer har følgende muligheder: Blitz (ca. 5 sekunder) for at bekræfte tilkobling. Intern lydgiver fortsætter efter klokketidens udløb. P 1 Tast < 31 >, efterfulgt af < # > for "Blitz for at bekræ...". Tast < 32 >, efterfulgt af < # > for "Intern lydgiver fort... Display et vil vise nuværende programmeringsmulighed. Blinkende "1" betyder mulighed valgt. Fast "1" betyder mulighed ikke valgt. 1 1 Tast < 0 > for at ændre valg. Tryk på < # > for at programmere (så centralen husker programmeringen).

16 Side Alarmrespons ved deltilkobling For at programmere 's alarmrespons ved deltilkobling, gøres følgende: P 1 Tast < 40 >, efterfulgt af < # >. Display et vil vise nuværende alarmresponsindstilling 2 2 Responsen kan ændres efter nedenstående tabel. Tryk på < # > for at programmere (så centralen husker programmeringen). Alarmrespons 1 Fuld alarm 2 Klokke, blitz og lydgiver 3 Kun intern lydgiver

17 Installationsmanual Side Outputvalg (vedrørende valgmuligheder, se side 29) For at programmere 's output, gøres følgende: P 1 Tast < 50 >, efterfulgt af < # >. Display et vil vise nuværende outputindstilling 3 3 Outputresponset kan ændres efter nedenstående tabel. Tryk på < # > for at programmere (så centralen husker programmeringen). Outputmuligheder 1 PIR latch (= selvhold), kan vendes 2 Viper nulstilling (rystekontakt) 3 Tilkoblet 4 Alarm

18 Side Nulstilling efter alarm For at programmere til enten at tekniker skal nulstille, eller bruger skal nulstille, efter en alarm, gøres følgende: P 1 Tast < 61 >, efterfulgt af < # >. Display et vil vise nuværende indstilling. Blinkende "1" betyder tekniker nulstilling. Fast "1" betyder bruger nulstilling. 1 Tryk på < 0 > for at ændre valg. Tryk på < # > for at programmere (så centralen husker programmeringen).

19 Installationsmanual Side Sikring mod falske alarmer For at programmere til at give en beskyttelse mod, at brugeren afviger fra indgangsruten, før centralen frakobles, gøres følgende: P 1 Tast < 62 >, efterfulgt af < # >. Display et vil vise nuværende indstilling. Blinkende "1" betyder sikring valgt. Fast "1" betyder sikring ikke valgt. 1 Tryk på < 0 > for at ændre valg. Tryk på < # > for at programmere (så centralen husker programmeringen).

20 CPU Tilslutningsdiagram zone zone zone zone zone zone zone PTS latch out SPKR STR bell klemme syst.sab. HO HO + 23 ekstern forsyn VDC VAC HO F 500 ma 0 GND F Sab-switch Buzzer 1 A sikring Dørklokke Ind/ud tone VOL 0 VOL 1 volume-justering VDC justering Externt Forbrug F 800 ma TRAFO * 0 # Akku F 1,25 A - + SORT RØD AKKU Reset-ben Hvis centralen er gået i "baglås" og display'et intet viser, kan man starte den igen ved at kortslutte reset-benene mens der er spænding på centralen. EEPROM Stik til telefonsender PIN1 Tlf-linie kontrol IND PIN 2 benyttes ej PIN VDC tlf-sender PIN 4 Sabotage PIN 5 Benyttes ej PIN 6 Brand /Teknik PIN 7 Indbrud PIN 8 Overfald PIN 9 0 VDC tlf-sender PIN 10 Tilkoblet BRUN RØD ORANGE GUL GRØN BLÅ LILLA GRÅ HVID SORT GND VAC Stik til ekstern nøgle F: Fuld tilkobl. D: Del tilkobl. C F D

21 Installationsmanual Side Teknikerkode Teknikerkoden på alle nye centraler er < 1111 >. Dette kan ændres på følgende måde: P. Tast < 63 >, efterfulgt af < # >. Display et vil vise decimalpunktummet. P Indtast den nye teknikerkoder. Display et vender tilbage til "P". Bemærk at, brugerkoderne indtastes under masterprogrammeringen (se brugermanualen).

22 Installationsmanual Side Softwareversion P 1 Tast < 64 >, efterfulgt af < # >. Display et vil vise softwarens versionsnummer, f.eks. 1.0, og skifter derefter til "P" Total reset Centralen kan, som en sidste udvej, nulstilles totalt. Dette benyttes f.eks. hvis centralen overtages, eller koderne på anden måde ikke er tilgængelige. Centralen vil herved miste sin programmering, og alle zoner vil få tildelt hovedfunktion 7, og ingen underfunktion. For at resette centralen totalt, gøres følgende: 1. Fjern 230 VAC spændingen fra centralen. 2. Afbryd evt. nødstrømsakkumulator. 3. Udtag E²-prom en, til højre for tastaturet, FORSIGTIGT. 4. Tilslut 230 VAC spænding til centralen igen. 5. Tilslut evt. nødstrømsakkumulator igen. 6. Sæt E²-prom en FORSIGTIGT tilbage igen. Bemærk retningen på E²-prom en. E²-prom en skal sættes i igen med samme retning!

23 Side Teknikertest Der er følgende tests tilgængelige under tekniker tilstand: Klokketest : < 71 # > Blitztest : < 72 # > Lydgivertest : < 73 # > Outputtest : < 74 # > Kommunikationstest : < 75 # > Inputtest : < 76 # > Gangtest : < 77 # > Outputtestene (1-5) aktiverer de respektive output, indtil der trykkes på jatasten - < # >. Kommunikationstesten aktiverer alle output samtidigt. Når inputtesten er valgt, vil display et vise et fast "1", som blinker når et af inputtene er "live". I gangtest tilstand, vil den interne lydgiver udsende en lyd, hver gang et kredsløb kortsluttes (også de udkoblede). Display et vil indikere zonenummeret, og, hvis mere end et kredsløb er kortsluttet, skifte mellem zonenumrene, for at teknikeren kan kontrollere kortslutningen, når han returnerer til centralen. Gangtesten afsluttes ved at trykke på < # >.

24 Installationsmanual Side Returnér til bruger tilstand P d Tast < >. Display et vil nu vise et "d", for at indikere, at centralen nu er i brugertilstand.

25 Side LOG Centralen har en indbygget hukommelse, kaldet en LOG, som kan huske 48 forskellige hændelser, såsom alarmer, sabotager og aktiveringer. Adgang til disse informationer, fås via master funktionerne - se brugermanualen for detaljer. 6.1 Hændelser Centralen kan huske følgende hændelser: Eller A : Aktivering. S : Tilkobling. U : Frakobling. Ciffer : Husker at centralen til- eller frakobles af: 0 = Nøglekontakt. 1,2,3 eller 4 = Brugerkodenummer. Hvis der er tale om en tilkobling, vil der efterfølgende vises: Eller F : Fuld tilkobling. P : Deltilkobling. o, efterfulgt af et ciffer : Viser hvilke zoner der er udkoblede (op til 6). : Indikerer stop på hændelsen - gå videre til næste hændelse med < # >, eller afbryd med < >. F.eks.: A S 2 F o 4 o 5. A for aktivering - systemet tilkobles (S), af brugerkodenummer 2 i Fuld tilkobling (F) og med udkoblede (o) zoner 4 og 5.

26 Installationsmanual Side 27 eller: A U 0. A for aktivering - systemet frakobles (U) via nøglekontakten (0). 6.2 Alarm/sabotage hændelser Følgende hændelser huskes: Eller Eller a : Alarm. t : Sabotage. Ciffer : Viser, hvilke zoner der udløste alarmen. F, skiftende med et ciffer : Indikerer at alarmen startede med en systemfejl: F - 1 betyder systemsabotage. F - 2 betyder 230 VAC fejl. F - 3 betyder lav systemspænding. F - 4 betyder akkumulatorfejl. F - 5 betyder telefonliniefejl. F - 6 betyder system genopstart. F.eks.: Eller Eller a 2 En alarm er udløst i zone 2. t 7 En sabotage (t) er opstået i zone 7, mens systemet har været frakoblet. t F-4 Akkumulatorfejl.

27 Side Slet LOG For at slette alle LOG informationer, gøres følgende: Tast < 80 >, efterfulgt af < # >. I display et vil decimalpunktummet blinke, mens LOG en slettes. BRUG DENNE FUNKTION MED OMTANKE!! Vær sikker på, at eventuelle fejl er blevet undersøgt inden LOG en slettes.

28 Installationsmanual Side Tekniske data 7.1 Specifikationer Systemspænding : 13,8 VDC. Strømforbrug i hvile : 40 ma. Strømforbrug i alarm : 120 ma. (Tilsluttes en 16 ohm højttaler, vil forbruget øges til ca. 250 ma). Sikringer: 230V AC : F 1 A / 25 mm. Akkumulator : F 1,25 A / 20 mm. 12V : F 800 ma / 20 mm. Hold Off : F 500 ma / 20 mm. Det er vigtigt, at sikringerne er rigtigt monteret, før fronten monteres igen! 7.2 Output muligheder Output muligheden programmeres som vist i afsnit 5.9. Centralens output kan trække 65 ma, både ved 0V og +12V. Der kan afgives følgende signaler: 1. PIR latch.

29 Side Viper 12V reset. 3. Tilkoblet. 4. Alarm.

30 Installationsmanual Side Oversigtstabeller 8.1 Fabriksindstillinger Fabriksindstilling. Programtrin Zone nr. Hovedfunktion Underfunktion Timerfunktioner Program- Funktion Fabriksindstilli Bemærkninger trin ng 21 Udgangstilstand Timet Timet eller kontakt. Blinkende "t" betyder Timet er valgt. Fast "t" betyder Timet ikke valgt - udgangstiden skal stoppes med PTSknap (forbikobler). 21 Udgangstid 30 sekunder Display et viser "3" "0" "." 22 Indgangstid 30 sekunder 23 Klokketid 3 minutter 24 Klokkeforsinkelse 0 minutter 25 Gentag tilkobling 3 gange

31 Side Specielle funktioner Program- Valgmulighed trin 31 Bekræft tilkobling med 5 sekunders flash 32 Intern lydgiver stop på klokketid 40 Alarmfunktion ved delvis tilkobling 50 Funktion af latch - out 61 Kun nulstilling af alarm med teknikerkode 63 Ændring af teknikerkode 80 Slet alt i alarm- LOG Fabriksindstilli ng Ja Ja Bemærkninger fast "1" = nej blinkende "1" = ja ændring med < 0 > fast "1" = nej blinkende "1" = ja ændring med < 0 > 1 - fuld 1= fuld alarm 2= lokal alarm 3= intern alarm 1 - normal 1= normal latch 2= reset latch 3= - ved tilkobling 4= - ved alarm Nej Fast "1" = nej. Blinkende "1" = ja Tast < 63 > efterfulgt af < # >. Rød prik blinker - tast ny 4- cifret kode. Display et viser "P" for accept.

32 Installationsmanual Side Testfunktioner Programtrin Testfunktion 71 Test klokke-udgang 72 Test blitz-udgang 73 Test intern lydgiver 74 Test latch-udgang 75 Test udgange, telefonsender 76 Test PTS indgang. 77 Test alarmzoner Bemærkninger: Start test ved at taste programtrin efterfulgt af tryk på < # >. Stop med tryk på < # >. Testen forlades ved tryk på < >.

33 Side Funktionsoversigt Hovedfunktioner Underfunktioner 0 Fuld overfaldsalarm 0 Kan ikke udkobles 1 Tavs overfaldsalarm 1 Dørklokkefunktion 2 24 timers sabotage 2 Under test 3 Indbrudsalarm 3 Ej ved deltilkobling 4 Udgangsdør/ forbikobler 5 Ud- og indgangsvej 6 Brand/teknikalarm 7 Permanent udkoblet

34 Installationsmanual Side Displayoversigt Normale meddelelser Fejlmeddelelser d Dagstilling (frakoblet) d (blinkende) Systemet venter på nulstilling af tekniker.. Tilkoblet cifrene 1-7 En alarm, eller en fejl er opstået i zonen. d. Dørklokkefunktion - (fast) Kode accepteret (fuld tilkobling) - (blinkende) Kode accepteret (deltilkobling) F - 1 (skiftende) F - 2 (skiftende) F - 3 (skiftende) F - 4 (skiftende) Sabotagefejl. Spændingsfejl. Lav systemspænding. Akkumulatorfejl. F - 5 (skiftende) F - 6 (skiftende) Telefonliniefejl. System genopstart.

35 Side Kodeoversigt Kode Bemærkninger Fabriksstilling Bruger Master Der kan programmeres 4 forskellige brugerkoder. Disse kan til- og frakoble systemet. Der kan programmeres én masterkode. Denne giver adgang til masterfaciliteterne - for at tillade f.eks. ændringer af koder Tekniker Der kan programmeres én teknikerkode. Denne giver adgang til at programmere systemet. 1111

36 Installationsmanual Side Tilslutning af telefonstik Det 5-polede stik skal være det første telefonstik i installationen. Derved vil telefonsenderen afbryde for alle efterfølgende telefoner, når der opstår en alarm.

37 Side Eksempel på tilslutning af udstyr alarmzone, f.eks. Systemsabotage strobe bell vdc PIR - + C N T T udendørs sirene (SEC 03) indendørs sirene PIR - + C N T T FS 100 tlf-sender hvid rød gul blå +12 VDC Sabotage Brand/Teknik Indbrud Overfald 0 VDC Tilkoblet orange gul grøn lilla grå hvid Evt. forbindelse til telefon, fax el.lign.. gul hvid ST1 ST2 ST3 ST4 ST+ 12V 0V A1 B1 B A blå S8440 E Forbindes til jord rød Forbindelse til by-linie Evt. forbindelse til telefon, fax eller lign. +12 VDC Sabotage Brand/Teknik Indbrud Overfald 0 VDC Tilkoblet gul hvid orange gul grøn lilla grå hvid Forbindelse til by-linie blå rød FS944 TLF IN TLF IN TLF OUT TLF OUT PROG PROG GND +12V INDGANG 1 INDGANG 1 INDGANG 2 INDGANG 2 INDGANG 3 INDGANG 3 INDGANG 4 INDGANG 4

38 Installationsmanual Side Egne notater

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

CT 2000. Installationsmanual TOP BORELÆRE CT 2000 BUND KABEL

CT 2000. Installationsmanual TOP BORELÆRE CT 2000 BUND KABEL TOP Bemærk, at støbningen evt. kan give mindre variationer, så kontrollér kablets placering før De borer kabelhullet! Ø, mm CT BORELÆRE CT CT Ø, x mm Installationsmanual Nye funktioner: KABEL Ø, mm Plug

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-240 V.2.5 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING -Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-5 Rev. 15.2.99. Dokument : RS-240b/FG 2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm Fire Fighter Communication system - FFK10 og FFP10 Kommunikationssystem for brandelevatorer i henhold til EN 81-72. Giver mulighed for kommunikation imellem elevatorstolen, motorrummet (FFP10) og indsatslederens

Læs mere

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000v.6 Manual DANjul13 Side 2 CT 1000 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator Betjeningsvejledning S18 - for systemadministrator Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur Henvisning For at undgå en manipulation af kompaktalarmeringen, skal produktet opsættes mindst 3 meter oppe. Vær også opmærksom på gældende lokale bestemmelser for udendørs sirener. I nogle europæiske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20 Betjeningsvejledning Alarmsystem S15/S20 Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S GALAXY Alarmcral Brugervejledning Version 2.xx DK Rev. 09/2002 - Solar A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse...1 Indledning...5 Information på betjeningspanelet...6 Tal-taster (0

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2 -1 og -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) SENSORKONSTRUKTION. Elektronik. B. Øvre kabinet med tætning.. Nedre hus med tætning.. dapterplade med pakning. E. Optisk røgsensor. F. Gummibøsning (kun til isolerede eller

Læs mere

CS 2600 & CS 2700. Installationsmanual. SKAFOR AIA 212.136 og SKAFOR AIA 212.137

CS 2600 & CS 2700. Installationsmanual. SKAFOR AIA 212.136 og SKAFOR AIA 212.137 CS 2600 & CS 2700 Installationsmanual SKAFOR AIA 212.136 og SKAFOR AIA 212.137 -se www.cs2800.dk for seneste opdatering af alt vedrørende CS 2600, CS 2700 og CS 2800. 230 V~ Alarm Sabotage Fejl Frakoblet

Læs mere

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION Software version 1.4.a Revision : November 2002 Aritech is a trademark owned by GE It l i COPYRIGHT 2002 GE-Interlogix BV. All rights reserved. GE-Interlogix

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Side 1 Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Side 2 Kort

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Kort programmerings

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere