POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD"

Transkript

1 POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

2 DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint Find mere information på Vital under ( > About us > Business conduct > Acting responsibly) 2

3 Vores fælles ansvar Vi arbejder i et konkurrencepræget og udfordrende miljø. Det gælder i stigende grad, efterhånden som vi ekspanderer på nye markeder. Både som virksomhed og som individer møder vi finansielle, tekniske, kommercielle og menneskelige udfordringer hver dag. For at have vedvarende succes må vi håndtere disse udfordringer ærligt og oprigtigt i dialog med vores kunder, leverandører, agenter, kollegaer og andre stakeholdere. Jeg forpligter mig til dette, og jeg har tillid til, at du vil gøre det samme på grundlag af vores værdier om at være målrettet, ansvarlig og lydhør. DONG Energy har nul tolerance over for bestikkelse og korruption, og på de følgende sider har vi nærmere beskrevet den politik, der skal hjælpe os med i fællesskab at beskytte koncernen mod risici i relation til svindel, bestikkelse, korruption og andre former for upassende forretningsadfærd. Denne politik gælder for alle vores medarbejdere og alle koncernens forretningsforhold og i alle de lande, hvor vi driver virksomhed. Hvis du er i tvivl om eller betænkelig ved en konkret situation, så henvend dig til din chef, følg de procedurer eller kommunikationskanaler, der er beskrevet på de følgende sider, eller kom til mig. Min dør er altid åben. Med venlig hilsen Henrik Poulsen 3

4 Hvis du er i tvivl Spørg eller giv besked! Vi har alle en interesse i, at DONG Energy er en åben og troværdig virksomhed, og som led heri er vi forpligtede til at sørge for, at alle vores aktiviteter overholder alle relevante internationale, nationale og regionale love og regler. Det kan vi hver især bidrage til ved at efterleve vores værdier, have tillid til hinanden, være opmærksomme på uregelmæssigheder, og rejse spørgsmål eller gøre opmærksom på observationer, der kan være udtryk for upassende forretningsadfærd. Hvis du efter at have læst nedenstående politik har spørgsmål eller er betænkelig ved en aktivitet, transaktion, relation eller situation, som kan være udtryk for upassende forretningsadfærd, er det dit ansvar at gøre opmærksom på det. Ved at gøre det giver du ledelsen mulighed for at tage hånd om eventuelle problemer på et tidligt stadie. Vi har forståelse for, at medarbejdere nogle gange kan være tilbageholdende med at udtrykke betænkelighed ved en situation på grund af frygt for repressalier på arbejdspladsen. Det er imidlertid vores politik at beskytte medarbejdere, der rejser spørgsmål eller udtrykker betænkelighed ved en situation, mod negative reaktioner fra ledere eller kollegaer. Det udløser ingen repressalier fra selskabets side, når en medarbejder foretager en indberetning. Normalt vil det bedste være at du taler med din nærmeste chef eller en chef på et højere niveau, hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder. Hvis du er utryg ved at skulle henvende dig til en af disse personer, bør du rådføre dig med en af vores Compliance Officers, hvis telefonnumre og mailadresser ligger på Vital ( > About us > Business conduct > Acting responsibly > If you are unsure ). Du kan ringe anonymt, hvis du ønsker det. Hvert forretningsområde har sin egen Compliance Officer, men du kan kontakte en hvilken som helst af dem. Ønsker du at henvende dig anonymt direkte til bestyrelsen, kan du bruge whistleblower-kanalen på Vital ( > Services > Communication > Dialogue > Whistleblower) eller på vores hjemmeside ( Hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder, så gør opmærksom på det! Se efter i politik og procedurer Tal med din chef Tal med en Compliance Officer Brug whistleblowerkanalen 4

5 Indholdsfortegnelse Denne politik handler om god forretningsadfærd, og den indeholder nogle principper, der kan vejlede os, når vi skal træffe beslutninger. Beslutninger handler ofte om vores relationer til stakeholdere såsom kunder, leverandører, aktionærer og andre i vores omgivelser. De enkelte afsnit beskriver vores politik og krav på bestemte punkter. De rummer imidlertid ikke en udtømmende beskrivelse af alle de situationer, som du potentielt kan komme ud for. Brug spørgsmålene nedenfor til at hjælpe dig med at beslutte, hvordan du skal reagere: Har jeg taget mig tid til at tænke situationen igennem - vil det være i tråd med virksomhedens tre værdier om at være målrettet, ansvarlig og lydhør? Har jeg taget hensyn til alle stakeholdere hvordan vil min beslutning påvirke dem hver især? Har jeg rådført mig med mine kollegaer eller min chef? Hvordan ville min beslutning blive opfattet, hvis aviserne skrev om den? Er dette helt lovligt, eller er jeg i en grå zone? Bør jeg spørge en specialist til råds? Politikken indeholder en række scenarier, der minder om situationer, som du eller dine kollegaer kan komme ud for i virkeligheden. Scenarierne viser, at spørgsmål om god forretningsadfærd sjældent er sort/hvide, at vi må bruge vores sunde fornuft - og at vi skal spørge, hvis vi er i tvivl! På sidste side kan du finde nogle bud på de bedste svar. Specifikke emner: Efterlevelse af politik s. 6 Bestikkelse og politiske donationer s. 8 Gaver og arrangementer s. 10 Sponsorater og donationer i forbindelse med projekter s. 14 Facilitation payments s. 16 Samarbejdspartnere s. 18 Fair konkurrence s. 20 Personlig integritet og interessekonflikter s. 22 Intern kontrol og finansiel rapportering s. 24 Intern viden s. 26 5

6 EFTERLEVELSE AF POLITIK DONG Energy forventer, at alle virksomhedens medarbejdere efterlever denne politik i enhver situation. Alle medarbejdere skal bekræfte, at de har modtaget et eksemplar af denne politik, og skal gennemføre et obligatorisk e-learning kursus om indholdet heraf. Hvis du er leder, er du også ansvarlig for at: fremme god forretningsadfærd inden for dit ansvarsområde opfordre dine medarbejdere til at stille spørgsmål og sige til, hvis de er betænkelige ved en situation Enhver medarbejder, der ender op i en vanskelig situation eller går glip af en forretning som følge af at have efterlevet vores politik, vil have vores fulde opbakning. Vi ser alvorligt på tilfælde af manglende efterlevelse af denne politik. Enhver medarbejder, der ikke efterlever denne politik, risikerer disciplinære sanktioner, herunder i yderste fald afskedigelse med eller uden varsel. 6

7 7

8 Bestikkelse og politiske donationer Hvad er det og hvorfor er det vigtigt? Bestikkelse vil sige, at du tilbyder, betaler, anmoder om eller accepterer en betaling, gave eller anden fordel (af finansiel eller anden art) for på upassende vis at påvirke en beslutning eller transaktion, der berører vores virksomhed. Bestikkelse vil også sige at tilbyde, betale, anmode om eller acceptere en upassende fordel (af finansiel eller anden art), når du optræder på DONG Energy s vegne. Bestikkelse omfatter blandt andet såkaldt returkommission, hvor leverandører eller tjenesteydere betaler en del af deres honorar til en person, som derefter giver dem en kontrakt eller en fordel i en forretningstransaktion. Det at give eller modtage bestikkelse (eller forsøg herpå) er en alvorlig lovovertrædelse, der kan medføre fængselsstraf eller en betydelig bøde. Vores politik DONG Energy tillader ikke, at der hverken direkte eller indirekte tilbydes, gives eller modtages nogen form for bestikkelse. Retningslinjer Kontanter, varer, ydelser, rabatter, billetter til arrangementer, fri benyttelse af feriefaciliteter Alle disse kan potentielt være bestikkelse. Vi tilbyder, lover eller giver aldrig nogen finansielle (eller andre) fordele til danske, udenlandske eller internationale embedsmænd eller samarbejdspartnere, som kan blive opfattet som upassende eller som uretmæssig påvirkning af en beslutning eller udfaldet af en transaktion. Det er vigtigt at undgå enhver situation, hvor en fordel kan blive opfattet som et forsøg på at påvirke en beslutning med henblik på at få tildelt (eller beholde) en kontrakt. Er embedsmænd involveret skal der udvises særlig årvågenhed. Som hovedregel tilbyder, lover eller giver vi ikke nogen finansielle (eller andre) fordele til embedsmænd. En dansk, udenlandsk eller international embedsmand kan være: Enhver (valgt eller udpeget) person, der repræsenterer en parlamentarisk, administrativ eller retslig myndighed; enhver person, der bestrider et offentligt hverv i en afdeling af den nationale, lokale eller kommunale regeringsmyndighed; enhver person, der bestrider et offentligt hverv i et regeringsorgan eller en offentlig virksomhed, herunder enhver person, der bestrider et offentligt hverv i en statsejet virksomhed; enhver person, der arbejder som embedsmand eller agent for en statslig international organisation; eller en ansat i en privatiseret virksomhed eller en selvstændig person, der varetager en officiel funktion. Samarbejdspartnere kan være joint venture-partnere, agenter, leverandører, entreprenører eller andre mellemmænd. 8

9 1 Du tilbringer dagen med en leverandør for at diskutere nogle problemer med kvaliteten af deres seneste leverance. Efter at have spist frokost sammen på en lokal restaurant stopper I ved en forretning i nærheden, fordi du vil købe en fødselsdagsgave til et af dine børn. Da du skal til at betale for gaven, omkring 200 kroner, siger leverandøren: Lad mig betale for den, det vil jeg gerne. Hvad gør du? A Da beløbet er så lille, er det ok at lade leverandøren betale. B Du ringer til din chef for at høre, om du kan acceptere tilbuddet. C Du accepterer ikke tilbuddet. - ethvert bidrag vil selvfølgelig blive husket!! 9

10 Gaver og arrangementer Ingen dyre gaver eller overdrevne arrangementer Hvad er det og hvorfor er det vigtigt? I dialogen med kunder, leverandører, agenter og andre parter kan vi komme ud for situationer, hvor vi tilbyder eller modtager gaver eller invitationer. Det er vigtigt, at ingen af disse situationer har til formål at påvirke modtageren til at udføre sit job på upassende vis. Vores politik DONG Energy tillader ikke dyre gaver eller overdrevne arrangementer. Retningslinjer Tilbud om gaver eller arrangementer til embedsmænd er kun tilladt, hvis tilbuddet er i overensstemmelse med gældende love. Er du i tvivl, skal du spørge din lokale Compliance Officer til råds (se yderligere vejledning nedenfor). Vi må kun tilbyde og modtage gaver eller invitationer fra samarbejdspartnere inden for rimelighedens grænser. Vores værdi om ansvarlighed betyder, at vi går ind for professionelle og gennemsigtige relationer til vores omverden. Det kan disse principper hjælpe os til: Vi giver eller modtager ikke gaver for at efterkomme en anmodning. Tilbyder eller accepterer vi gaver, gør vi det på vegne af virksomheden. Arrangementer skal være relaterede til forretningsformål, uddannelse eller godkendte sponsorevents og skal være proportionelle i omkostninger og varighed. Vi betaler egne rejseomkostninger, når vi bliver inviteret til arrangementer, og beder som hovedregel andre om at gøre det samme, når det er os, der inviterer. Vi tilbyder eller modtager ingen gaver eller arrangementer, som vi ved er i modstrid med den pågældende parts politik. 10

11 Tommelfingerregler Normalt vil gaver til cirka 500 kr. og arrangementer op til cirka kr. pr. person ikke blive anset for upassende. Disse beløb kan variere, alt efter om de lokale skattemyndigheder sætter andre grænser eller vekselkursen er meget lav eller meget høj. Gaver med DONG Energy-logo må godt overstige det anførte beløb. Værdien er ikke den eneste faktor, der skal tages i betragtning. Du bør også undgå enhver situation, der kan blive opfattet som utilbørlig indflydelse, selv om gaven kun har en beskeden økonomisk værdi. Du bør også være opmærksom på den hyppighed, hvormed der udveksles gaver eller invitationer. Vi tilbyder ikke gaver eller arrangementer til embedsmænd, med mindre dette er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Er du i tvivl, skal du spørge din lokale Compliance Officer i DONG Energy til råds (find din lokale Compliance Officer på Vital). Hvis du gerne vil give eller modtage en gave eller deltage i et arrangement over ovennævnte beløbsgrænser, skal du informere din chef på forhånd hvis muligt - ellers efterfølgende. Enhver gave og ethvert arrangement, der overstiger ovennævnte beløb, skal indberettes. Som medarbejder er du ansvarlig for via Vital at underrette dit forretningsområdes finansafdeling om enhver sådan gave og ethvert arrangement ( > About us > Business conduct > Acting responsibly > Gifts and entertainment), således at de kan blive behørigt registreret. Etikkomitéen vil med jævne mellemrum vurdere, om niveauet er forsvarligt. Vær opmærksom på, at det i nogle situationer er upassende eller i strid med lovgivningen at give eller modtage noget som helst uanset hvordan det sker. Sådan er det for eksempel, under en igangværende udbudsproces. 11

12 Er embedsmænd involveret skal der udvises særlig årvågenhed: Lokale love kan sætte grænser for eller endog forbyde tilbud om gaver eller arrangementer til embedsmænd. Vi tilbyder ikke gaver til embedsmænd, med mindre der er tale om en særlig lejlighed, f.eks. en rund fødselsdag eller et jubilæum. Arrangementer skal være forretningsrelaterede og må ikke kun tilgodese embedsmandens private interesser. En frokost eller middag i forbindelse med et møde eller andet forretningsarrangement eller deltagelse i indvielsen af et DONG Energy-projekt vil som hovedregel være tilladt. Tilbud om gaver eller arrangementer til embedsmænd skal være af beskeden værdi. Er du i tvivl, skal du spørge din lokale Compliance Officer til råds. 2 Du er chef i Sales & Distribution. En sælger fra din afdeling vil gerne invitere flere af en vigtig kundes medarbejdere til middag på en dyr gourmetrestaurant. Formålet er at lære dem bedre at kende. Tilfældigvis får en af dine administrative medarbejdere samme dag en lignende invitation med helt samme formål fra en leverandør af konsulentydelser. Hvad gør du? A Godkender begge invitationer, da du synes, at det er vigtigt at netværke. B Godkender, at din sælger inviterer den vigtige kundes medarbejdere, hvis det ikke strider mod kundens politik. Du godkender ikke invitationen til den administrative medarbejder, da den ikke virker forretningsrelevant. C Godkender ingen af invitationerne. 12

13 - lige en lille ting inden vi begynder at snakke. Det er ikke noget særligt!! 13

14 Sponsorater og donationer i forbindelse med projekter Hvad er det og hvorfor er det vigtigt? For at støtte de lokalsamfund, som vi er en del af, kan vi sponsere en række aktiviteter relateret til sport, kultur, energi og humanitært arbejde. Sponsorater og andre donationer kan imidlertid blive anset for upassende og kan sågar udgøre bestikkelse. Vores politik Vi yder aldrig sponsorater eller andre donationer for at imødekomme lokale embedsmænds eller andre forhandlingspartneres private interesser. Vi giver aldrig penge eller gaver til politiske partier, foreninger eller kandidater. Vi er dog medlem af visse industriorganisationer, der kan beslutte at give sådanne donationer. Vi er åbne om, hvilke formål vi sponsorerer, og alle vores sponsorater er gennemsigtige og offentligt tilgængelige. Retningslinjer Vi er løbende involveret i udviklingsprojekter relateret til blandt andet vindmølleparker og kraftværker. Hvert projekt indebærer omfattende interaktion, samarbejde og forhandling med lokale embedsmænd og andre parter, som er ansvarlige for at fremme lokale interesser. Vi giver kun donationer til organisationer, der har et lovligt formål og som selv har høje standarder for gennemsigtighed og ansvarlighed. På samme måde som med vores samarbejdspartnere i øvrigt (se nedenfor) vil vi gennemføre den nødvendige due diligence undersøgelse inden vi indgår samarbejde med velgørende institutioner eller lokal organisationer. I nogle tilfælde er støtte til lokale initiativer et obligatorisk element i forhandlingsprocessen med lokale myndigheder. For at sikre, at vores bidrag i sådanne tilfælde er fuldstændigt transparente, stiller vi krav om, at alle aftaler er offentligt tilgængelige, så der ikke er nogen tvivl om, hvad bidragene går til, hvem der modtager dem, hvornår betalingen sker og på hvilke betingelser. Alle sponsorater og donationer i forbindelse med projekter kræver godkendelse fra Etikkomitéen. 14

15 3 Du er en del af ledelsesteamet, som har det overordnede ansvar for et nyt vindmølleprojekt. På et styregruppemøde diskuteres mulige sponsoraktiviteter. I pausen nævner en fra teamet, at en højtstående embedsmand i lokalsamfundet, som deltager i den løbende forhandlingsproces, også er bestyrelsesformand i den lokale ishockeyklub. Hvad gør du? A Ignorerer oplysningen. B Tager det op på mødet og gør det klart, at ishockeyklubben ikke kan modtage sponsorater under forhandlingsprocessen. C Gør det klart, at hvis ishockeyklubben skulle modtage et sponsorat, skal aftalen offentliggøres. 15

16 Facilitation payments Hvad er det og hvorfor er det vigtigt? Facilitation payments er mindre uofficielle kontantbetalinger, der har til hensigt at sikre eller fremskynde en rutinemæssig eller nødvendig handling, som betaleren er lovligt eller på anden måde berettiget til. I nogle situationer kan medarbejdere blive mødt med krav om at betale et lille ekstra honorar for at fremskynde en offentlig ydelse såsom en visum-udstedelse, licens eller fortoldning af varer. I mange lande anses facilitation payments for bestikkelse og er derfor forbudt. 16

17 Vores politik DONG Energy tillader ikke facilitation payments. Retningslinjer Hvis du bliver anmodet om en facilitation payment, eller du mener, at det er sandsynligt, at du vil blive anmodet herom, skal du underrette din nærmeste chef, således at vi kan formulere et svar. I mange tilfælde er det muligt at reducere risikoen for sådanne anmodninger gennem omhyggelig planlægning og god kommunikation. 4 Du modtager en last til et fragtskib, men får at vide af den lokale havneembedsmand, at på grund af trafikprop kan fragtskibet ikke få tilladelse til at sejle før om flere dage. Han siger, at en kontant betaling på kr. vil gøre det muligt for ham at løse problemet. Hvad gør du? A Underretter min nærmeste leder, så vi kan formulere et svar. B Prøver at overbevise havneembedsmanden om at løse problemet uden at skulle betale, men betaler hvis han insisterer herpå. C Betaler, hvis det er kutyme det pågældende sted. 17

18 samarbejdspartnere Hvad er det og hvorfor er det vigtigt? Samarbejdspartnere kan være joint venture-partnere, agenter, leverandører, entreprenører eller andre mellemmænd. Overholdelse af handelsregler udstedt af EU og FN kan for eksempel betyde, at vi skal undgå teknologier, der er underlagt handelsrestriktioner, at vi skal undgå samarbejdspartnere i bestemte lande, eller at der er lande, vi slet ikke bør handle med. I nogle lande kan vi blive gjort ansvarlige for bestikkelse tilbudt af samarbejdspartnere som på vores vegne forsøger at få tildelt eller beholde en kontrakt eller en fordel i en forretningstransaktion. Vores politik Vi opfordrer alle vores samarbejdspartnere til så vidt muligt at overholde denne politik og de dertil knyttede procedurer og til at overholde handelsregler udstedt af EU og FN. På basis af en risikovurdering gennemfører vi due diligence undersøgelser af vores samarbejdspartnere i forhold til god forretningsadfærd. Hvis der opstår problemer, prøver vi først at løse dem ved at bruge vores indflydelse. Hvor dette ikke er muligt, tager vi forretningsforholdet op til fornyet overvejelse. Retningslinjer Vi har et risikobaseret program for god forretningsadfærd hos vores samarbejdspartnere, som sikrer at vi gennemfører de nødvendige due diligence undersøgelser. Undersøgelserne kortlægger samarbejdspartnerens baggrund og historie, forretningsinteresser/ejerandele, omdømme, eventuelle forbindelser til embedsmænd og eventuel tidligere indblanding i kontroversielle sager. Programmet for undersøgelse af god forretningsadfærd hos vores samarbejdspartnere ligger på Vital. I vores joint ventures og de virksomheder, hvori vi har ejerandele, vil vi i størst muligt omfang gøre vores indflydelse gældende med henblik på at fremme vores høje standarder for forretningsadfærd. Dette gør vi blandt andet ved som minimum at sørge for, at vores samarbejdspartnere er bekendte med vores politik, og ved at opfordre dem til at vedtage en tilsvarende politik. 18

19 Vi vil gøre det klart for alle parter, der optræder på vores vegne (agenter og andre mellemmænd), at der gælder de samme politikker og procedurer for dem som for DONG Energy s egne medarbejdere. Hvis de ikke efterlever disse principper, forbeholder vi os ret til at ophæve kontrakten. Vi vil sikre, at indkøbsproceduren for valg af leverandører og entreprenører er åben, fair og gennemsigtig. Entreprenører vil blive valgt på baggrund af en vurdering af deres faglige kompetencer og ikke på basis af personlige anbefalinger. Leverandører kan underlægges de samme due diligence-procedurer som agenter og andre tredjeparter. Vi vil sikre, at vores leverandører og entreprenører er bekendte med vores politik, og gøre det klart, at vi forventer, at de overholder den, når de udfører arbejde på vores vegne. Hvis de ikke efterlever disse principper, forbeholder vi os ret til at ophæve kontrakten. Vores etiske regelsæt for leverandører og entreprenører, som nærmere beskriver vores forventninger til dem, ligger på Vital ( > Services > Procurement > Purchasing process). Har du betænkeligheder ved specifikke samarbejdspartnere, bør du underrette din chef eller en af de på Vital anførte Compliance Officers ( > About us > Business conduct > Acting responsibly > If you are unsure). 5 Du overvejer at udpege en agent til at bistå DONG Energy med at få tildelt en kontrakt med en udenlandsk regering. Agenten siger, at han kan sikre, at kontrakten går til DONG Energy, og anmoder om kommission i form af en procentdel af kontraktbeløbet. Hvad gør du? A Accepterer dette og indgår kontrakt med agenten. B Følger proceduren i programmet for undersøgelse af god forretningsadfærd hos vores samarbejdspartnere og indgår kun kontrakt med agenten, hvis du er sikker på, at han vil overholde vores politikker og procedurer. 19

20 Fair konkurrence Hvad er det og hvorfor er det vigtigt? Vi er stolte af at have en stærk position i Nordeuropa - men med det følger ansvar. Vi må ikke misbruge vores position i nogen sektor til at begrænse konkurrenternes markedsadgang eller på anden måde begrænse konkurrencen. Vores politik Vi støtter åbne og konkurrenceprægede markeder og overholder lovgivning herom i alle lande, hvor vi driver virksomhed. De priser, som kunderne betaler for vores produkter og serviceydelser, er fastsat af offentlig regulering eller frie markedskræfter. Vi vil aldrig gå i dialog eller samarbejde med konkurrenter eller have nogen anden kontakt, der har til formål at begrænse konkurrencen. Retningslinjer Find mere information om vores konkurrenceretlige compliance program på Vital ( > About us > Business conduct > Competition law). 6 En marketingkonsulent har fået adgang til fortrolig information fra en af vores konkurrenter om konkurrentens prisstrategi. Konsulenten tilbyder at sælge denne information til os. Hvordan skal vi reagere på konsulentens tilbud? A Vi kan købe og bruge informationen. B Vi bør ignorere tilbuddet. C Vi bør ignorere tilbuddet og informere konkurrenten om situationen. 20

21 21

22 Personlig Integritet OG INTERESSEKONFLIKTER Hvad er det og hvorfor er det vigtigt? Der foreligger en interessekonflikt, hvis en medarbejder søger at påvirke en beslutning til personlig vinding. Som medarbejdere har vi ansvar for at bruge vores fælles ressourcer i virksomhedens bedste interesse og at undgå interessekonflikter. Vores politik Vores værdi om ansvarlighed har betydning for den måde, vi omgås alt fra maskiner, bygninger, materialer og biler til it-systemer og fortrolig information. I vores dagligdag har vi hver især et ansvar for at bruge aktiver, information og andre ressourcer i virksomhedens bedste interesse, og i overensstemmelse med vores værdier. Det er også vores ansvar at undgå situationer, hvor vores personlige økonomiske interesser er i strid med vores rolle som medarbejdere. Retningslinjer Hvis du har beslutningskompetence og deltager i en aktivitet eller får en anden interesse eller loyalitet, der påvirker eller risikerer at påvirke din dømmekraft, har du pligt til at informere din leder. Sådanne situationer kan opstå på mange måder, men typiske eksempler er ansættelsesforhold eller tilhørsforhold uden for DONG Energy, navnlig hvor de vedrører nære private relationer eller finansielle investeringer. 7 HVILKEN AF DISSE SITUATIONER, HVIS NOGEN AF DEM, UDGØR EN POTENTIEL INTERESSEKONFLIKT? A Du arbejder som ingeniør og arbejder hovedsageligt med industrikunder. For nylig begyndte din bror i et nyt job som vedligeholdelsesingeniør hos en af dine industrikunder. B Du arbejder fuldtid i DONG Energy. En leverandør, som du jævnligt samarbejder med, tilbyder dig et bijob hver lørdag. C Du har et tæt samarbejde med virksomheder, som tilbyder serviceydelser til DONG Energy på timebasis. En af disse virksomheder, som sætter pris på dine råd, tilbyder dig en mulighed for at købe 2% af virksomhedens aktier og blive medlem af dens bestyrelse. 22

23 - jo, selvfølgelig kommer leverancen til tiden, Hansen! - tak skal De have, Hansen! Illu 23

24 Intern kontrol og finansiel rapportering Hvad er det og hvorfor er det vigtigt? Som en ansvarlig virksomhed skal vi sikre retvisende, nøjagtig og konsistent rapportering af finansielle resultater. Vores rapportering er baseret på konsolidering af mange af koncernens selskabers resultater. Hvert selskabs rapportering er resultatet af transaktioner og værdiansættelser, der er opgjort i overensstemmelse med anerkendte regnskabsprincipper. Regnskabspersonalet spiller en central rolle, men mange andre medarbejdere er også involverede. Hver timeseddel, faktura, værdiansættelse og beslutning påvirker koncernens resultater. Vores politik Vi er forpligtede til retvisende og nøjagtig rapportering af finansielle resultater, i overensstemmelse med EU- og nationale love samt god praksis. Retningslinjer Unøjagtig rapportering kan opstå som følge af fejl eller bevidst fejlinformation. Vi har fastlagt en række procedurer og kontroller, som skal reducere risikoen for fejl. Hvis disse overtrædes, kan det medføre svindel. Som medarbejder er det dit ansvar at være opmærksom på røde flag, der kan være tegn på svindel eller bestikkelse. Et rødt flag er noget, som er usædvanligt eller ikke stemmer overens med dokumentation, arrangementer eller adfærd, og som giver anledning til mistanke om svindel, bestikkelse eller upassende forretningsadfærd. Et rødt flag beviser ikke noget, men er en advarsel, som skal undersøges. Du kan hjælpe med at forhindre potentielle problemer ved at indberette sådanne advarselssignaler på et tidligt stadie. Der findes ikke en udtømmende liste over røde flag, men vi har anført nogle typiske eksempler nedenfor: Forskellig håndskrift eller skrifttyper i samme dokument Tallene i et dokument forekommer at være presset sammen som følge af, at der er foretaget ændringer Udbetalinger til ukendte parter Overdrevne honorarer og/eller salærer til mellemmænd 24

25 8 HVILKEN AF FØLGENDE SITUATIONER ER UDEN TVIVL ET RØDT FLAG? A En leverandørfaktura uden virksomhedsadresse, hvor betalingen skal ske til en bankkonto i et land med stærke regler om bankhemmelighed. B En medarbejder, som normalt tager på campingferier, tager i stedet familien på et cruise til Caribien. C Datamængden på computernetværket øges med 10% per måned uden en særlig stigning i virksomhedens aktiviteter. 25

26 Intern viden Hvad er det og hvorfor er det vigtigt? Som medarbejder i DONG Energy er du underlagt regler, der forbyder handel med energiprodukter på baggrund af intern viden. Intern viden er ikke-offentliggjorte oplysninger, som relaterer sig til køb, salg og transport af elektricitet og gas, og som kan påvirke prisen for sådanne energiprodukter. Der kan f.eks. være tale om intern viden, hvis du har oplysninger vedrørende kapaciteten og anvendelsen af faciliteter til produktion, oplagring, forbrug eller transmission af gas eller el. Overtrædelse af reglerne kan i yderste konsekvens medføre fængselsstraf. Vores politik I DONG Energy må vi ikke handle på baggrund af intern viden. Intern viden skal altid behandles fortroligt, og må ikke videregives til andre, hverken i eller uden for DONG Energy, medmindre særlige betingelser er opfyldt. Retningslinjer Det er vigtigt, at du behandler intern viden varsomt. Du må således ikke efterlade materiale, der indeholder intern viden, uafhentet i kopirum eller mødelokaler. Har du intern viden, bør du også overveje, om det er nødvendigt at bruge kodenavne eller andre anonyme betegnelser, når du omtaler sådanne oplysninger, og telefonsamtaler skal så vidt muligt finde sted i enrum. Kommer du i besiddelse af intern viden, er det derfor vigtigt, at du tager visse forholdsregler: Intern viden må aldrig sendes videre til andre i eller udenfor virksomheden, medmindre der er en legitim årsag, og der udtrykkeligt informeres om, at der videregives intern viden. Informationen må ikke videresendes til personer, som har adgang til at handle i markedet, medmindre det sker i henhold til godkendte procedurer. Er du i besiddelse af intern viden, må du ikke selv handle på baggrund af denne viden eller anbefale andre at gøre det. Er du i tvivl om du er i besiddelse af intern viden eller om, hvorvidt oplysninger må videregives, så spørg din leder eller din lokale Compliance Officer. Du kan finde de detaljerede retningslinjer mod insiderhandel på Vital. 26

27 9 Der er netop sket et nedbrud på et af DONG Energy s kraftværker. Rasmus er ingeniør på værket og har derfor kendskab til nedbruddet, som endnu ikke offentliggjort. Lige efter nedbruddet ringer Ramus gode ven, Søren, som arbejder i Energy Markets. Søren spørger hvordan Rasmus dag har været. HVAD SKAL RASMUS SVARE? A Rasmus fortæller om nedbruddet og, at der minimum vil gå en dag førend de får blokken op at køre igen. Rasmus skynder sig dog at fortælle Søren, at det han får at vide, er intern viden. B Rasmus fortæller om sin dag, uden at nævne noget om nedbruddet. C Rasmus fortæller, at der er sket noget virkeligt spændende med værket, men siger ikke hvad der er sket. Rasmus nævner dog, at det vil være en god ide at handle ekstra el. 27

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER GÆLDENDE I DANMARK

POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER GÆLDENDE I DANMARK POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER GÆLDENDE I DANMARK Version 1.0 10-07-2015 2 1. INTRODUKTION Hos Atea er vores vision at være «The Place to Be» mødestedet hvor

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere

Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere Indhold Koncernchefen om korruption og Gjensidige 3 Hvad er korruption egentlig? 4 Hvornår bør advarselslamperne

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

NEPCon Politik for anti-korruption

NEPCon Politik for anti-korruption NEPCon Politik for anti-korruption 1 Politikker for anti-korruption 13. september 2015 13. september 2015 1. Definitioner Svindel er en generel betegnelse for en uærlig, uetisk eller ulovlig handling eller

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER

POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER Version 2.2 10-01-2017 2 1. INTRODUKTION Hos Atea er vores vision at være «The Place to Be» mødestedet, hvor vores medarbejdere,

Læs mere

POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER

POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER Version 2.0 19-08-2016 2 1. INTRODUKTION Hos Atea er vores vision at være «The Place to Be» mødestedet hvor vores medarbejdere,

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

COMPLIANCE POLITIK Version

COMPLIANCE POLITIK Version COMPLIANCE POLITIK Version 3.1 08.11.2017 2 1. INTRODUKTION Hos Atea er vores vision at være «The Place to Be» mødestedet, hvor vores medarbejdere, kunder og partnere samarbejder for at bygge Danmark med

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Ballerup, den 11. Juni 2013 Kære Karen Binger Holm I forlængelse af ansøgning fra Danmark Bløderforening herefter benævnt Ansøgeren,

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Elopak Antikorruptionspolitik

Elopak Antikorruptionspolitik Elopak Antikorruptionspolitik Elopak Anti-korruptionspolitik Elopak har nultolerance over for bestikkelse og korruption. Samme gælder modtagelse af gæstfrihed, underholdning eller gaver, der kan skabe

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING OG DEFINITIONER 1.1. Indledning 1.2. Definitioner 2. KERNEPRINCIPPER FOR Applus+ 1 1 3 4 3. ETISKE RETNINGSLINJER FOR Applus+

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Flint Group Politik om gaver og underholdning

Flint Group Politik om gaver og underholdning Flint Group Politik om gaver og underholdning I FORMÅL Det er almindelig praksis i forretningsverdenen at give og modtage høfligheder (gaver, måltider, rejser og underholdning) for at opbygge relationer

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Kommunikation på sociale medier - Retningslinjer

Kommunikation på sociale medier - Retningslinjer 2015 Kommunikation på sociale medier - Retningslinjer Støvring svømmeklub PINGVINEN Side 1 af 6 Dokumenthistorik Version Dato Navn Ændring 1-0 2015-01-23 Helle Boyding Dokument oprettet 1-1 2015-01-23

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 1 Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 2 Nej, det er slet ikke sikkert, at I gør. Men, det kunne måske være en god ide, særligt hvis I: Ønsker at leve

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere