Softwaretest når det er bedst 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Softwaretest når det er bedst 2009"

Transkript

1 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst o g 9. J U N I T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og agile udvikligsforløb Software til tide med 0 fejl - test fra dag 1 med 100 % coverage De perfekte test case - optimal avedelse af testtekikker Såda forbedrer du di testmodehed fra iveau 1 til 4 på ku 3 år Feauture Drive Developmet, fejl-/årsagsaalyse såda optimerer du teste Mød bladt adre: Mette Bruh-Pederse, Seior Test Maager SaxoBak Nia Keey, Director of Leadership Stephe Covey Istitute Fabia Scarao, Pricipal Cosultat PA Cosultig Group Klaus Olse, Testrådgiver Gitte Ottose, Program Test Maager Systematic Software Egieerig Thomas Axe, IT-kompetecechef? Ka 1 tester følge med 10 udviklere? Få svaret på koferece og hør også om de 7 gode vaer for højtydede og effektive testere

2 Madag de 8. jui :45 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:15 Softwaretest år det er bedst 2009 Rolle som softwaretester har de seeste år udergået e professioaliserig, og der er u mere ed certificerede testerer på ISTQB(ISEB) Foudatio iveau på verdespla. Heraf over i Damark. Næste iveau, Advaced iveauet, er u tilgægelig i e opdateret udgave der fører til certificerig i 3 områder: Test Maager, Test Aalytiker samt Tekisk Test Aalytiker. ISTQB er herefter gået i gag med at udvikle e certificerig på ekspert iveau, hvor områdere Improvig the Testig Process, Test Maagemet og Test Automatio er de tre første hvor der vil blive et pesum klar, med efterfølgede eksame. Klaus Olse, testrådgiver 10:00 Kaffe, te og frugt 10:20 Såda forbedrer du di testmodehed fra iveau 1 til iveau 4 på ku 3 år! E case om, hvorda Saxotech forbedrede si testmodehed og implemeterede Scrum. Hør; hvorda ma får geemført foradriger hvorda ma opår højere kvalitet hvorfor Agility kræver modehed Torbe var tidligere Vice Presidet for Corporate Quality Assurace i Saxotech, me har u stiftet sit eget firma Software-Pro hvor ha arbejder med foradriger og hele software-udvikligsprocesse. Torbe Hoelgaard, Kosulet, CEO Software-Pro ApS 11:10 Test fra dag 1 med coverage på 100 % og 0 fejl i produktio Jakob Øjvid Nielse har arbejdet som tester, testmaager og testautomatiserigsspecialist, så da ha skulle have udviklet software til sit eget firma var der krav til test fra dag 1 i projektet, samt målsætig om 100 % kodeliiedækig i kompoetteste. Resultatet blev software til tide med 0 fejl efter de første 3 uger i produktio! Jakob Øjvid Nielse, Etrepreeur ad ower Morga Roderick, Web developer Rojabo ApS 12:00 Frokost 13:00 7 gode vaer for Highly Effective testere Gode vaer gør det komplicerede forståeligt, gør det muligt for dig at få ryddet op i gamle hadlemåder og beskriver ye vaer, som gør dig i stad til at skabe e aderledes og mere effektiv måde at tæke, hadle og tale på. Nia Keey itroducerer dig til 7 gode vaer, der gør dig i stad til at å mere på kortere tid. Få bladt adet idblik i, hvorda ma: Bryder med ieffektiv adfærd og dårlige workshop vaer Fokuserer på det mest væsetlige, dvs. det, der er vigtigt, me ikke ødvedigvis haster Kommuikerer effektivt og skaber wi-wi situatioer Praktiserer e løbede persolig udviklig Nia Keey, Director of Leadership Stephe Covey Istitute 14:30 Kaffe, te, frugt og kage

3 Tirsdag de 9. jui :50 Walk ad talk Udyt mulighede for at debattere etop det faglige eme, du er iteresseret i med de øvrige deltagere og talere. 15:20 Ka 1 tester følge med 10 udviklere? Hurtig udviklig og høj omsætig af it produkter er e cocktail, der ormalt kræver et stort testteam. Hør, hvorda é tester i SaxoBak ka å at teste de software som 10 udviklere leverer. Hør erfarigere fra e af de mest succesfulde o-lie ivesterigs firmaer. Ja Hase, Seior Test Egieer & Mette Bruh-Pederse, Seior Test Maager SaxoBak 16:20 Før middage afrudig af kofereces første dag 17:00 Middag husk at krydse af i tilmeldigsblakette 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Fejl-/årsagsaalyse e vigtig kilde til forbedriger i teste Hør om fejl-/årsagsaalyse workshops som løftestag for procesforbedriger. afprøver et kocept for fejl/årsagsaalyse, hvor der fokuseres på idetifikatio af forbedrigstiltag ud fra e aalyse af årsager på udvalgte defects Bag om koceptet og geemførelse af 3 pilotafprøviger Aalyse i praksis orgaiserig og geem førelse af workshops De fremadrettede avedelse af aalyse Perille Radløv Schmidt, IT metodespecialist 10:00 Kaffe, te og frugt Vælg mellem spor 1 og spor 2 Kofereceleder: Klaus Olse er stifter af firmaet som fokusere r på råd giv ig, uddaelse og kosulet ydelser ide for test af software. Ha er forfatter til boge Softwaretest - kom godt i gag samme med Poul Staal Vije, og har side 1986 arbejdet med IT. Fra 1993 har hovedfokus været på softwaretest, og side april 2000 har Klaus fastholdt dette fokus via si virksomhed. Klaus repræseterer Damark, via DKTB, i orgaisatioe Iteratioal Software Testig Qualificatios Board, ISTQB. IST QB defierer de iteratioale certificerig idefor softwaretest, og Klaus har via dette arbejde et etværk til testere i 40 lade på verdes pla. Klaus er bestyrelsesmedlem i o-profit orgaisatioe TMMi Foudatio, der som e iteratioal orgaisatio arbejder for at videreudvikle og sprede kedskabet til Test Maturity Model og de opdaterede udgave, TMMi. Klaus har talt på kofere cer om test i Sa Fracisco, Yokohama, Sydey, Seoul, New Delhi, Müche, De Haag, Amsterdam, Stockholm og Købehav. SOFTWARETEST - år det bedst 2009

4 SPOR 1 Forbedrig af teste: 10:20 Agility ad Process Maturity, Of Course They Mix! Er proces modehed eller agile fremtide for software udviklig og test? Mage påstår at agile og proces modehed er som olie og vad - de ka ikke blades. Vi har bevist, at dee påstad ikke er rigtig. Gitte Ottose fortæller om metode Feauture Drive Developmet, der er workshop baseret på UML, SCRUM og LEAN, der foreer det bedste fra de agile verde og itegrerer det i et CMMI miljø. Præsetatio af de største testudfordriger i e agil udvikligsproces Opå markate kvalitetsforbedriger ved at rykke test fremad Gitte Ottose, Program Test Maager Systematic Software Egieerig A/S 11:10 Såda kommuikerer du med di ledelse på deres eget sprog Test som fuktiosområde er i dag e itegreret del af de samlede udvikligsproces og dermed uderlagt de samme forretigsmæssige vilkår som alle adre. Professioaliserig af testområdet betyder også, at testledelse bliver mødt med forretigsmæssige forvetiger og krav. I dette idlæg fokuserer Thomas Axe på, hvorda du tilpasser di kommuikatio til topledelses krav og forvetiger. Ledelse på flere iveauer - hvem kommuikerer du med, og hvilke iformatio har de behov for? Afstemig af forvetiger Matrixorgaisatioes idflydelse på di kommuikatio Thomas Axe, IT-Kompetecechef Test og CM SPOR 2 Workshop med testtekikker: 10:20 Få de bedste Test Case brug de optimale testtekikker På dee workshop får du e guidet tur igeem det brogede ladskab af testtekikker, der i sidste ede skal føre til de optimale Test Case. Klaus giver dig overblikket over, hvilke tekikker du med fordel skal avede i bestemte tilfælde og hvorda du fider frem til de optimale tekik. På workshoppe vil der blive geemgået følge tekikker: Specifikatiosbaserede og heruder: Ækvivalesklaser, Græseværdiaalyse, Beslutigstabeller, Tilstadsdiagram og Brugsmøstre Klaus Olse, Testrådgiver workshop Workshop med testtekikker fortsat Workshoppe forsætter med e guidet tur igeem det brogede ladskab af testtekikker. På dee del af workshoppe vil der blive geemgået følge tekikker: Strukturbaserede: Istruktios-, Beslutigs-, Betigelses- og Stidækig Erfarigsbaserede: Fejlgætig, Udforskede og Agreb Bug Hutig Klaus Olse, Testrådgiver 12:00 Frokost 13:00 Koflikthådterig ved koflikter til kostruktiv samarbejde Som tester ka du hurtigt befide dig i orkaes øje, alee fordi du har gjort det du skal! Du keder situatioe - de sidste test afslører grudlæggede fejl, som det vil tage lag tid at rette, me deadlie og bud get er allerede overskredet pr. automatik rettes frustratioere mod dig som budbriger af det dårlige budskab.

5 I dee workshop går Kari Jesse tæt på, hvorda du tackler koflikter og veder dem til kostruktivt samarbejde. Hvad kedeteger e koflikt? Udgå at udgå koflikter - latete og uløste koflikter giver stress og i værste fald sygdom Klar kofliktere år de opstår, der hvor de hører hjemme - og slip for at tage dem med hjem Kari Jesse, parter PS4 A/S 14:30 Kaffe, te, frugt og kage 14:50 Forbered dit team til fremtide Kravet til hurtig udviklig er over os, performace skal være hurtigere og bedre: Vi er ødt til at blive top-performere som idivider og aktivt bidrage til at gøre vores team mere effektivt og resultatorieteret. For at kue å dette mål skal tekisk kue og e høj IQ uderstøttes af fleksibilitet i arbejdet, teamkreativitet og adre persolige og sociale færdigheder. Forståelse af vores følelsesmæssige kompetecer styrker vores persolige ydelse, og giver vores teams større succes. Følelsesmæssige kompetecer er ok relevate i dag, me i fremtide vil de blive stregt ødvedige for ethvert testteam, der stræber efter toppræstatioer. Få redskaber til at arbejde mod bedre performace, produktivitet og avedelse af følelsesmæssige færdigheder Fabia Scarao, Pricipal Cosultat PA Cosultig Group 15:40 Afrudig og perspektiverig Klaus Olse, Testrådgiver 16:00 Tak for dee gag - på gesy Tilmeldig til Softwaretest - år det er bedst 2009 Madag de 8. og tirsdag de 9. maj, 2009 Tekologisk Istitut, Taastrup Pris for hele koferece er kr pr. deltager (plus moms). o Jeg deltager i middage, pris kr. 300,- Firma Firmaets CVR-r. Firma tlf. r. Adresse For offetlige virksomheder: EAN-r.: Postr./by 1. Nav Stillig Afdelig 2. Nav Stillig Afdelig 3. Nav Stillig Afdelig Evt. bemærkiger Jeg øsker at modtage iformatio vedr. koferece pr. o o post Tekologisk Istitut må gere sede relevate tilbud og yheder om adre koferecer, semiarer og kurser til dee adresse: o Jeg ka desværre ikke deltage på koferece, me jeg øsker at få tilsedt iformatio om fremtidige arragemeter.

6 Testrådgiver Klaus Olse Director of Leadership Nia Keey Stephe Covey Istitute Parter Kari Jesse PS4 A/S Web developer Morga Roderick Rojabo ApS mød talere: IT-kompetecechef - Test og CM Thomas Axe Etrepreeur & Ower Jakob Øjvid Nielse Rojabo ApS Kosulet, CEO Torbe Hoelgaard Software-Pro ApS Program Test Maager Gitte Ottose Systematic Software Egieerig Seior Test Maager Mette Bruh-Pederse Saxo Bak Seior Test Egieer Ja Hase SaxoBak IT-specialist, metode - Test og CM Perille R. Schmidt Pricipal Cosultat Fabiá Scarao PA Cosultig Group Sedes ufrakeret Tekologisk Istitut betaler portoe Tekologisk Istitut Att.: Call Ceter Gregersesvej Taastrup

7 praktiske oplysiger Koferece heveder sig til Alle som arbejder med softwaretest, beslutigstagere og asatte ide for systemudviklig, projektledere, testere på alle iveauer, testasvarlige, QA Maagers, kvalitetschefer, tekiske chefer, IT-chefer, kuder som køber software og adre som arbejder med udviklig og test af software og kvalitetssikrig af IT-systemer. Tid Madag de 8. og tirsdag de 9. jui Sted Tekologisk Istitut Gregersesvej, 2630Taastrup Telefo Pris For hele koferece er kr pr. deltager (plus moms) Prise ikluderer forplejig og koferecemappe Faktura og bekræftelse sedes efter modtagelse af tilmeldig. Pris for middag kr. 300,-. Rabat Ved tre eller flere samtidige tilmeldiger fra samme virksomhed opår I 10 % rabat på de samlede faktura. Hvorda tilmelder du dig lettest Telefo Sed tilmeldigsblakette NB! Tilmeldig er bidede Afbestilligsbetigelser Afbestillig skal ske skriftligt. Ved afbestillig idtil 14 dage før afholdelse betales 15 % af kofereceafgifte. Fra dette tidspukt betales det fulde beløb. Bliver du forhidret i at deltage, er du velkomme til at give di plads til e kollega. Forbehold Tekologisk Istitut tager forbehold for evetuelle ædriger i program, tid og sted. Yderligere oplysiger Projektleder Jakob Dahl Wedel, Tekologisk Istitut 2009 Ceter for Uddaelse Der tages forbehold for trykfejl og ædriger i programmet Evetuelle programædriger ka ses på vores hjemmeside: Grafisk produktio: oe2oe

8 Softwaretest år det er bedst 2009! Kære deltager Softwaretest er i dag e uvurderlig del af udvikligsprocesse, der heldigvis prioriteres højere og højere. Me fagområdet er stadig i udviklig og hele tide dukker ye tekikker og metoder frem. Hastighede og kravet til ul-fejl i udvikligsprojektere øges kostat og udfordrer de måde test orgaiseres og udføres på. På dee koferece får du de faglige opdaterig, der er et must for at di virksomhed hurtigere og mere effektivt ka levere fremtides software til tide og af de højeste kvalitet. Du får idblik i, hvorda og med hvilke metoder du løbede ka forbedre, tilrettelægge og eksekvere test i forhold til agile udvikligsprocesser, tackle koflikter i testprocesse og løfte fagområdet test til et professioelt iveau i di virksomhed. Få del i erfariger og het ispiratio fra førede virksomheder og eksperter. Hør, bladt adet om: Hvorda har udført fejl-/årsagsaalyse e vigtig kilde til forbedriger i teste Test fra dag 1 med coverage på 100 % og 0 fejl i produktio efter 3 uger Hvorda du kommuikerer med di ledelse på deres eget sprog Få svar på: Hvorda Saxotech kue løftede deres modehed fra TMM iveau 1 til 4 på 3 år Om 1 tester ka følge med 10 udviklere hos SaxoBak Om Agility ad Process Maturity ka fugere på samme tid hos Systematic Deltag i workshops om: Hvorda du tackler koflikter og veder dem til kostruktivt samarbejde 7 gode vaer for Highly Effective testere, med taler fra Stephe Covey Istitute Testtekikker og metoder til udviklig af de bedste test case Klaus Olse fra vil som diriget sørge for, at det faglige iveau holdes højt og at du får værktøjer til fortsat at være på forkat med udviklige. Vel mødt og velkomme på Tekologisk Istitut de 8. og 9. jui 2009.

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Service Desk 2009. - understøt forretningen med værdiskabende it-support. Mød blandt andre:

Service Desk 2009. - understøt forretningen med værdiskabende it-support. Mød blandt andre: Service Desk 2009 - understøt forretningen med værdiskabende it-support Den 22.-23. april 2009 Taastrup Hør om fremtidens krav til supportmedarbejderen høj service, kompetent sparring og professionalisme

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Klar til Stafet For Livet

Klar til Stafet For Livet Få dages deal på di mobil hver morge. Uge 33 Lørdag 15. august 2015 Tilmeld dig gratis på deal.dk WEEKEND 18. årgag Klar til Stafet For Livet Foto: Ja Jese VASK BIL I NÆSTVED SYD! Køb e værdiøgle og få

Læs mere

LeanDagen 2010/2011 Forankring og videreudvikling af lean i hele organisationen

LeanDagen 2010/2011 Forankring og videreudvikling af lean i hele organisationen LeanDagen 2010/2011 Forankring og videreudvikling af lean i hele organisationen T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p t o r s d a g d e n 2 8. o k t o b e r 2 0 1 0 T e k n o l o g i s

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Marketingkoordinatoren

Marketingkoordinatoren Marketingkoordinatoren - faglig og personlig udvikling 6. - 7. m a j 2 0 0 8 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Udnyt synergien mellem kommunikation, marketing og salg! Fra massemarketing

Læs mere

- årets konference for personlige assistenter

- årets konference for personlige assistenter PA 2009 - årets konference for personlige assistenter 2 6. - 2 7. f e b r u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Personal Assistants, Direktionsassistent, Management Assistants,

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog Projekt 0.3 Galois-legemere GF é ëp û - et værktøj til fejlrettede QR-koder Idhold De karakteristiske egeskaber ved de tre mest almidelige talsystemer, og... De kommutative, associative og distributive

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Torsdag den 16. april 2009

Torsdag den 16. april 2009 Torsdag den 16. april 2009 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Åbning af konferencen Tommy Krabbe Andersen, projektleder 09:05 Indledning ved dirigenten Charlotte Støvring, partner Støvring+Woodward

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Er dit lager klar til fremtiden?

Er dit lager klar til fremtiden? Er dit lager klar til fremtiden? KONFERENCE OG WORKSHOPS Den 9. og 10. marts 2009 Teknologisk Institut TAASTRUP Ordrepluk! Sådan effektiviserer du den dyreste og væsentligste aktivitet på dit lager Voice-Pick

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

KoNFERENcE FoR. 24. maj 2011 TEKNoloGIsK INsTITuT TAAsTRuP. Sebastian Nybo. Tania ellis. finn lund Andersen. kjeld fredens

KoNFERENcE FoR. 24. maj 2011 TEKNoloGIsK INsTITuT TAAsTRuP. Sebastian Nybo. Tania ellis. finn lund Andersen. kjeld fredens hr-dagen 2011 24. maj 2011 TEKNoloGIsK INsTITuT TAAsTRuP Gitte Mandrup Torben Andersen Sebastian Nybo kim Møller Tania ellis finn lund Andersen årets KoNFERENcE FoR hr-professionelle kjeld fredens inge

Læs mere

Program. Tilmeld dig på www.teknologisk.dk/k72269 08:30 11:30. 11:30 Frokost. Indtjekning og morgenbuffet 09:00

Program. Tilmeld dig på www.teknologisk.dk/k72269 08:30 11:30. 11:30 Frokost. Indtjekning og morgenbuffet 09:00 Program 08:30 Indtjekning og morgenbuffet 11:30 11:30 Frokost 09:00 09:10 09:50 10:10 10:50 Velkommen til konferencen v. Anne Kristine Busch, projektleder Teknologisk Institut Produktchefens udfordringer

Læs mere