DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ"

Transkript

1 DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Kirkebladet nr. 2 nr. 2015, årgang Den såkaldte reformationsmur i Bastionsparken i Genève blev påbegyndt i 1909, som var 400-året for Jean Calvins fødsel. I murens midterparti ses fra venstre Guillaume Farel, der var Calvins forgænger som evangelisk prædikant i Genève, dernæst Jean Calvin selv og hans efterfølger Théodore de Bèze, samt Skotlands reformator John Knox yderst til til højre. 1

2 Jean Calvins eftermæle Théodore de Bèze skrev efter Calvins død følgende: Han var middelhøj og bleg med øjne, der strålede lige til det sidste og viste hans åndfuldhed. Han var altid pæn i tøjet om end beskeden. Han spiste kun lidt og sov meget lidt. Han havde en så enestående hukommelse, at han aldrig glemte et ansigt, selvom han ikke havde set vedkommende i årevis. Når han dikterede og, som så ofte, blev afbrudt, kunne han selv efter mange timer tage tråden op med det samme.. Hans dømmekraft var altid sikker og pålidelig., jeg kan ikke huske, at nogen har gjort forkert, som har fulgt hans råd. Han brød sig ikke om ordgyderi og fattede sig i korthed, men var en meget omhyggelig skribent. Skønt han var en alvorlig natur, var han altid behagelig at omgås. Han bar sine smerter og sygdom med tålmod. Han kunne være brysk, og det så meget mere som han ofte var under hårdt pres. Men Herrens ånd havde lært ham at beherske sin vrede, så han altid var høflig. Citeret efter Merete Nielsen, "Til Guds ære. Calvins liv og virke", Side 93f. Forlaget Anis Jean Calvin døde den 27. maj 1564, kort før han blev 55 år gammel. Han blev begravet på kirkegården Plainpalais, også kaldet le Cimetière des Rois, i Genève. 2

3 Den protestantiske Kirke i Genève Den Protestantiske Kirke i Genève blev grundlagt med antagelsen af den protestantiske reformation den 21. maj Jean Calvin, fransk jurist og humanist på 27 år, blev under en gennemrejse holdt tilbage i Genève af Guillaume Farel for at organisere reformationen. Begyndelsen var meget svær og endte med et nederlag. Nogle år senere kom Calvin tilbage, og i La Fusterie-kirken oprettede han i Genève den kirke, som vi er arvtagerne af i dag. Det gør ham til en af de største reformatorer i historien. Det protestantiske Rom I flere århundreder blev Genève et af centrene for den vestlige kristendom. Calvin har ikke blot opbygget kirkens struktur, men han har også haft stor indflydelse på det civile samfund og dets sociale forhold. Han tiltrak et be- Jeg er født i Monaco af en dansk, luthersk mor og en italiensk, romersk-katolsk far, og jeg blev døbt i Monaco af den daværende præst Henrik Christensen fra Den danske Kirke i Nice. Jeg er derfor opvokset i kirker med forskellige liturgiske traditioner, og jeg er præget af alle deres rigdomme. Da jeg var tre år, flyttede mine forældre til Genève. Det er her jeg har haft hele mit skoleliv og fra mit sjette år har fulgt religionsundervisningen i den Protestantiske Kirke i Genève sammen med mine skolekammerater. Og det er i denne kirke, jeg i dag er præst. Carolina Costa betydeligt antal flygtninge fra hele Europa, hvilket har påvirket byen kulturelt og har givet Genève rang af "det protestantiske Rom". Man kaldte for øvrigt byen 3

4 "La ville Refuge", hvilket vil sige "Tilflugtsbyen". Senere byggede man i 1715 Temple Fusterie til de reformerte, som kom fra Frankrig (kaldet huguenotterne). Hvis man besøger kirken i dag, vil man se den samme lysglobe, som står i Vor Frue Kirke i København. Den blev i 1989 lavet i Rumænien til Folkekirkens Nødhjælp, og når besøgende tænder et lys i lysgloben og lægger et bidrag i indsamlingsbøssen, går pengene via Folkekirkens Nødhjælp til at sikre organisationens arbejde blandt Bukarests flere tusinde gadebørn. I 1559 stiftede Calvin Akademiet, som blev et uddannelses- Cathédrale St. Pierre i Genève er en middelalderkirke, som er blevet hovedkirken i "det protestantiske Rom". sted for calvinistiske teologer. Akademiet er oprindelsen til universitetet i Genève, hvor jeg har fulgt mine studier på det selvstyrende teologiske, protestantiske fakultet. På universitetet bliver der hver uge holdt en lille gudstjeneste for de studerende, og stor var min overraskelse, da jeg den første gang pludselig sad i "vores" lille danske kirke i Rue St. Léger. Den har tidligere fungeret som universitetskirke, men i dag bliver gudstjenesterne holdt på selve universitetet. Det var sjovt at sidde dér i kapellet, hvor jeg som barn har siddet og sunget med på alle de danske salmer af Kingo, Brorson og Grundtvig. I 1907 afskaffede Genèves politikere tilskuddet til gudstjenesterne for at gøre en ende på de finansielle stridigheder mellem de forskellige kirker. Det betød reelt en adskillelse af stat og kirke. Staten blev til en verdslig stat, og kirkerne måtte derfor udelukkende leve af donationer fra deres trofaste støtter. Tilpasning til tiden Kirkens indre liv er tilsvarende blevet ændret og tilpasset den tid, som den lever i. I dag er kirken organiseret omkring kirkerådet (konsistorium), som er sammensat af præster og diakoner, men flertallet udgøres dog af repræsentanter fra hver menighed. Det er kirkerådet, der fastlægger, hvad der er de væsentligste opgaver og tiltag i vores kirke. Kirken skal kunne rumme 4

5 mangfoldigheden, det vil sige den skal ikke være bundet af én trosbekendelse eller underlagt religiøse dogmer, som er fastlagt én gang for alle. Det skal være en kirke, hvor hver enkelt troende er frit stillet til at fortolke sin tro ifølge sin egen samvittighed, sin personlige overbevisning og livserfaring. Da jeg som 15-årig i to år fulg- Diskussionslystne "Gudsdukker". te min konfirmationsforberedelse i den Protestantiske Kirke i Genève hos en præst med baggrund i den argentinske modstandsbevægelse, blev dette møde for mig personligt afgørende for min fremtid. Vores undervisning mandag aften foregik i menighedslokalet ved siden af, hvor jeg boede. Præsten fortalte os om en revolutionerende Jesus, fuld af kærlighed, og dette gav genklang dybt i mit ungdomshjerte. Jeg var i den grad så fascineret af Jesus som person, at jeg gik hjem og læste evangelierne. Men eftersom jeg ikke forstod det hele, og da mange passager optog mig, kom jeg tilbage til præstens undervisning med alle mine spørgsmål. Det blev til oplivende aftener. Dette billede er forankret i mig indtil den dag i dag: Kirken er et sted, hvor vi møder Jesus, den er et sted, hvor jeg kan udveksle mine tanker med andre og dele mine spørgsmål. Kirken er et sted, hvor svarene aldrig er definitive, men altid åbne, så man hele tiden kan bevæge sig videre, mens man stadig nærmer sig mysteriet. Individualiseringen Kirken gennemgår i vore dage en periode med store forandringer ligesom resten af Europa. Kirkegangen er gået tilbage siden 1960'erne, hvilket påvirker det kirkelige liv meget. Dette er en følge af individualiseringen og selvoptagetheden i samfundet, hvor jeg vælger det arbejde, jeg vil udrette, hvor jeg vælger den person, med hvem jeg vil have frie seksuelle relationer, og hvor jeg i bunken af religiøse, spirituelle og filosofiske muligheder vælger den trosretning, som skal 5

6 være min. Den videregivelse af tro og tradition, som tidligere fandt sted fra forældre til børn, er pludselig blevet afbrudt af ønsket om individuel frihed. For at bruge et udtryk af præsten Stuart Murray: "Vi er trådt ind i en efterkristen tidsalder. Kirken er gået fra at være noget centralt og bestemmende i borgernes liv, til at være en marginaliseret minoritetskirke." Dette paradigmeskift i samfundet er sket så hurtigt, at kirken bogstaveligt talt er blevet overrumplet. Finanskrisen, som har ramt samfundet i de seneste år, har også anbragt os i en skrøbelig situation, præget af en opgivenhed næsten uden fortilfælde. Vi har måttet lære at give afkald på kirkens tilstedeværelse i flere dele af byen, så der ikke mere er gudstjenester hver søndag i alle kirkerne, og der ansættes færre præster og diakoner. Dette giver anledning til en frustration og modløshed i lighed med den, der ramte det hebræiske folk, da det blev tvunget i eksil, sådan som de hellige skrifter bevidner. Og dog! Midt i dette eksil bliver vi kastet ud i en fantastisk udfordring: Vi skal finde nye måder at møde vore samtidige på, når de leder efter en mening med livet og længes efter at få opfyldt deres behov for kærlighed, retfærdighed og fred. Vi er i den samme situation, som da de første disciple fik pålagt at gå ud på gader og stræder for at forkynde evangeliet. Som et pust af fornyelse er der i vores kirke opstået et fænomen som "Les Theopopettes", som er marionetter, der deler spørgsmål om livet med børn. Og med støtte fra de andre kirker i Canton de Vaud og Neuchâtel har vi lance- Fra webserien "Min kone er præst". ret en humoristisk webserie «Min kone er præst» (www.mafemmeestpasteure.ch), hvori jeg selv deltager sammen med min mand. Det er et forsøg på at børste støvet af det dystre og strenge billede af kirken, som ofte præger folks opfattelse af den. Vore gudstjenester rummer et mere varieret udbud af liturgiske, mediterende og dristige udtryksformer. Det er klart, der er stadig meget at gøre, men jeg er dybt forankret i håbet og troen på den levende Gud, som trofast følger og ledsager sit folk igennem alle dets mange prøvelser. Carolina Costa 6

7 Valg Ikke to mennesker er ens. Derfor får du ikke en standardløsning du får en løsning, der er tilpasset dine behov. jyskebank.ch/hvorforjbpb JYSKE BANK (SCHWEIZ) AG Private Banking Jyske Bank (Schweiz) AG er et datterselskab af Jyske Bank A/S, CVR-nr Services og produkter tilbydes ikke alle, f.eks. ikke til personer med bopæl i Danmark. Jyske Bank (Schweiz) AG er under tilsyn af det schweiziske finanstilsyn, FINMA, 7

8 Dit familiehotel midt i Geneve Familien Gangsted Værelser Lejligheder Danskejet familiehotel midt i centrum af Genève og 3 minuter fra søen. Alle værelser, store eller små lejligheder med fjernsyn, DVD spiller og gratis wifi hotspot. Klimaanlæg i nogle værelser og lejligheder. Continental morgenmad serveret på værelset og moms er inkluderet i alle priser. Ring bare og spørg efter Christine eller Erik Gangsted. Hôtel Central 2, rue de la Rôtisserie CH-1204 Genève Tél (0) Fax + 41 (0) HotelCentral an A5 vertical quad :29:32

9 Kirkens påståede elendighed Jeg har nu været præst i mere end 45 år, når man lægger det hele sammen. Jeg blev ordineret i maj Siden er det gået tilbage for folkekirken i al fald hvis man skal tro journalistikken. Jeg har i årenes løb talt med en hel del journalister om kirkelige forhold. Udgangspunktet har næsten hver gang været noget med den ringe kirkegang og alle de tomme kirker. Jeg har ofte spurgt journalisten om, hvornår vedkommende selv sidst har set en tom kirke i gudstjenestetiden. Det giver et øjebliks tavshed på telefonlinjen. Men selvfølgelig er der nogle statistiske opgørelser som ikke lader sig modsige. Medlemsprocenten er faldet. Da jeg var barn, lærte jeg, at 97% af befolkningen var medlemmer af folkekirken. Nu er det snarere 77%. Hvis man beregner medlemsprocenten på den del af befolkningen, som har dansk som modersmål, vil tallet blive en hel del højere. Men en nedgang er der under alle omstændigheder. Dåbsprocenten er faldende, procenten af børn, som bliver konfirmeret, er faldende, antallet af kirkelige vielser er faldende, og antallet af kirkelige begravelser er også faldet en del. Så det går tilbage. I min studietid engang i 1960'erne var jeg i selskab med en præst, som var i færd med at forlade sit embede for at blive gymnasielærer i stedet. Han ville forlade "den synkende skude" i tide, sagde han. Men sådan er det ikke gået. Kirkeskibet er stadig flydende. Forbindelsen mellem folk og kirke er i Danmark tættere, end det er tilfældet i Norge og Sverige. Hvis man sammenligner med resten af Europa, vil jeg mene, at Danmark må være noget i retning af et kirkeligt "smørhul". Faktisk ser folkekirken på ingen måde døende ud. Jeg kan heller ikke se, at kirkegangen er så ringe, som det påstås. Rundt omkring i sognene udfoldes der en livlighed, som ikke er set før. Der er en rig variation af gudstjenesteformer. Samtidig er der kommet et varieret udbud af kirkelig undervisning til børn og voksne. Hvis man tænker kirkens tilskud til den kulturelle virksomhed væk, ville Danmark kulturelt set være et fattigt land. I det seneste halve århundrede har samfundet forandret sig drastisk. Det har kirken derfor også. Med den elendige medieomtale, kirken har fået i den samme periode, kan man undre sig over, at den overhovedet er til. Det er et mirakel! Man skulle næsten tro, at det er Gud selv, der står bag. KD 9

10 Kirkens vedtægter Bortset fra formandens og præstens årsberetninger, som i forkortet form kan læses i dette nummer af kirkebladet, var det eneste væsentlige punkt på dagsordenen på årsmødet i Bern den 7. marts 2015 spørgsmålet, om kirken skulle have nye vedtægter. Menighedsrådets forslag til ændrede vedtægter har kunnet læses på kirkens hjemmeside. I øvrigt er det fyldigt omtalt i kirkebladet nr Samtlige arbejdspapirer har kunnet rekvireres hos præsten. Forslaget, som havde til hensigt at gøre vedtægterne mere tidssvarende, kan sammenfattes i følgende punkter: Der etableres ligestilling mellem de byer i Schweiz, som har regelmæssige danske gudstjenester, således at hver by har sin kirkekomité, som er skrevet ind i kirkens vedtægter. Der etableres et overordnet udvalg med en repræsentant for hver kirkekomité. Dette udvalg har ansvar for kirkens samlede økonomi samt for valg af præst. Lokalt kan de enkelte kirkekomitéer etablere pengekasser med eget regnskab og budget til at finansiere kirke- og lokaleleje samt lokale arrangementer. For at der ikke skulle kunne drages uhensigtsmæssige paralleller til folkekirken, opgav man undervejs i forløbet helt at bruge ordet "menighedsråd" og i stedet holde sig til betegnelsen "kirkekomitéer". Til årsmødet i Bern var der mødt 36 stemmeberettigede, som afgav følgende stemmer: 25 for forslaget, 3 imod og 8 blanke eller ugyldige. Ifølge de nugældende regler skal et vedtægtsforslag sættes til afstemning på to på hinanden følgende årsmøder. Det skete så på et ekstraordinært årsmøde i Zürich den 12. april, hvor der mødte 24 stemmeberettige op i Martin Luther Kirche. De afgav 12 stemmer for og 12 stemmer imod forslaget. Dermed var forslaget bortfaldet. Menighedsrådets vedtægtsforslag blev ikke diskuteret i særlig høj grad. Til gengæld var der en del debat om proceduren, idet man mente, at menighedsrådet havde begået flere fejl i forløbet. Desuden ville man have defineret spørgsmålet om stemmeberettigelse samt have en anden afstemningsform med mulighed for at afgive stemme pr. brev eller pr. fuldmagt. At ændre afstemningsformen kræver i sig selv en ændring af ved- 10

11 tægterne, hvilket kun kan finde sted med anvendelse af de regler, der findes i de nugældende vedtægter. Da der åbenbart var en form for enighed om, at der er et behov for at modernisere kirkens vedtægter, blev der - uden at punktet var sat på dagsordenen - af en gruppe tilstedeværende taget initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et nyt forslag til nye vedtægter. Denne arbejdsgruppe har Kirsten Chvojka som koordinator, desuden består den af Niels Lunau og Charlotte Lind Hansen. Arbejdsgruppen vil supplere sig med deltagere fra de øvrige byer. Mødet i Zürich fik et noget kaotisk forløb, hvilket hænger sammen med, at det ikke var muligt at finde en ordstyrer, så det måtte jeg som formand derfor selv tage mig af, samtidig med at jeg måtte stå på mål for menighedsrådet under debatten. Man må håbe, at den nye arbejdsgruppe når frem til et resultat, der kan fremsættes som forslag til vedtægtsændring på kommende årsmøder. I den proces bliver menighedsrådet som forslagsstiller til det forkastede forslag nødt til at stå noget på sidelinjen som iagttager. Der er stadig behov for, at kirkekomitéerne bliver skrevet ind i et nyt vedtægtsforslag, eftersom de slet ikke er nævnt i de nugældende vedtægter og derfor ikke eksisterer i juridisk forstand. I betragtning af det begrænsede fremmøde på årsmødet er der også behov for en anden afstemningsform med mulighed for at brevstemme eller stemme pr. fuldmagt. Det bliver spændende at se, hvad der kommer fra den nye arbejdsgruppe. Per Johs, formand Det nye vedtægtsudvalg: Proceduren med at nedfælde nye vedtægter, som alle kan bakke op om, har været i gang siden april Menighedsrådets forslag blev præsenteret i Kirkebladet nr Dette forslag blev vedtaget på årsmødet den 7. marts 2015, men forkastet på det ekstraordinære årsmøde den 12. april På den baggrund ville vi danne et udvalg helst med repræsentanter fra de forskellige byer. Desværre har interessen i at deltage været lille, så vi er bare tre personer, som arbejder på højtryk for at komme med et nyt forslag. De tre er Niels Lunau, Charlotte Lind Hansen og Kirsten Chvojka. Vi håber at have et udkast færdigt til forelæggelse for formanden i starten af efteråret. Kirsten Chvojka 11

12 Formandens årsmødeberetning : Mødeaktivitet Der har i 2014 været holdt 11 menighedsrådsmøder, hvoraf ét møde var fællesmøde med kirkekomitéerne i byerne. Derudover har der været familielørdage, præstegårdsaftener, en påskekoncert, Sankt Hansaften med båltale, en musikcafé samt et besøg af de danske biskopper og Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Disse arrangementer har løbende været omtalt i kirkebladet. Endelig har jeg som formand sammen med præsteparret deltaget i Danske Sømands- og Udlandskirkers medarbejder- og repræsentantskabsmøde i Nyborg i august, hvilket har været interessant, fordi man til fælles inspiration dér møder folk fra de andre danske kirker rundt om i verden. Uddybende kommentarer Familielørdag var et initiativ, der afløste onsdagsklubben, som havde lidt under mangelfulde lokaleforhold og derfor havde fået ringere tilslutning. Der har været større tilslutning til familielørdagene, som er blevet holdt på det økumeniske center. Signe Woye har i den forbindelse gjort et meget stort arbejde, som vi skylder at sige tak for. Når man ser på arrangementer ved fastelavn, Sankt Hans og advent, har der været rigtig mange børn med, hvilket fortæller, at der både er et grundlag og et behov. Men vi mangler at finde en passende form til at opfylde det. Præstegårdsaftenerne i Genève har haft så stor tilslutning, at vi har været tæt på at have pladsmangel. Der har været nævnt et ønske om at have lignende møder i Zürich og Basel. Det skal overvejes. I 2014 har præsten i disse nordlige byer holdt 3 foredrag med et indhold som en præstegårdsaften. Vi havde en fin Sankt Hans aften med gudstjeneste og fremragende båltale ved Anita Bay Bundegaard. Desværre havde vi deltagermæssigt fået konkurrence fra VM i fodbold (Schweiz-Frankrig 2-5). Formanden læser teksten over præstekonen 12

13 Biskopperne og Folkekirkens mellemkirkelige Råd var på besøg i november. På ankomstdagen var hele forsamlingen inviteret til aftenbuffet hos FN-ambassadør Carsten Staur, hvor jeg også deltog. Dagen efter var vi til et lignende arrangement hos præsteparret, hvor hele menighedsrådet deltog. Søndagsgudstjenesten var af pladshensyn henlagt til Chapelle des Macchabées. Efter gudstjenesten inviterede det mellemkirkelige råd på frokost. Men det gik ikke bare ud på at spise. Undervejs var der mange gode møder og samtaler, som bidrager til at vedligeholde vores forbindelse med folkekirken i Danmark. Julestuerne Præsteparret har allerede i kirkebladet nr refereret fra julestuerne. Her skal jeg blot tilføje nogle mere kontante overvejelser. Julestuerne bidrager i høj grad til at vedligeholde kirkens økonomi. Med en samlet omsætning på knap CHF blev det økonomiske resultat godt CHF. Så de mange kræfter, der lægges i det, er bestemt ikke spildte. Alligevel er julestuerne ved at overstige vore kræfter. Målt på vægten håndterede menighedsrådet i Geneve 976 kg varer fra Danmark i I 2014 var vægten blevet mere end fordoblet til kg. Det var lige i overkanten af, hvad vi magtede. En tredjedel blev fragtet til Bern, Zürich og Basel, hvor kirkekomitéerne tog sig af det. Vi fik et større restlager, som vi måtte sælge ud af til "januar-priser". Det skal helst ikke ske til næste år, så vi må overveje vores juleindkøb. Desuden må vi også overveje, hvad der er meningen med vore julestuer. Det kan jo ikke være meningen, at de bare skal være pengemaskiner i den danske kirkes økonomi. Vi skal nok prøve at lægge lidt mere vægt på det, som julefesten egentlig går ud på. Til slut Den danske Kirke i Schweiz har det godt, vi har en fornuftig økonomi, hvad vi ikke mindst kan takke vore sponsorer for. Også en stor tak til alle dem, der undervejs har hjulpet med både det ene og det andet. I sidste nummer af kirkebladet har jeg allerede sagt tak til de afgåede medlemmer af menighedsråd og kirkekomitéer. Jeg vil her begrænse mig til at give udtryk for min glæde over, at der her ved årsmødet ser ud til at komme nye kræfter til, så vi kan erfare det gamle ord, der siger: "For de gamle, som faldt, er der ny over alt". Tak for det! 13 Per Johs, formand

14 Præstens årsmødeberetning : Gudstjenester I året 2014 har jeg holdt i alt 27 gudstjenester, som er nogenlunde ligeligt fordelt mellem den nordlige og den sydlige del af Schweiz. Af disse gudstjenester er seks relateret til julen, og tre gudstjenester har været konfirmationsgudstjenester. Det vil sige, at en tredjedel af alle gudstjenester er forbundet med en særlig anledning, hvilket er forklaringen på, at det gennemsnitlige antal kirkegængere har været så højt som 43. Som noget nyt har jeg holdt gudstjeneste i Châtel-St-Denis samt en julegudstjeneste i Lugano. Jeg håber, at det kan fortsætte. Jeg ville også gerne have haft en andel i den fællesnordiske gudstjeneste i forbindelse med Nordisk Klubs årlige stævne i oktober. Dette arrangement har imidlertid været placeret på søndage, hvor jeg har haft faste gudstjenester andre steder. Ikke desto mindre har jeg fået tilsendt klager over, at jeg i de to sidste år ikke har deltaget i Nordisk Klubs stævne. Det er vist nok første gang, at nogle skriftligt har klaget over, at jeg har passet mit arbejde. Konfirmandundervisning I har jeg forberedt 23 unge mennesker til konfirmation, hvoraf de atten er blevet konfirmeret i Schweiz, og fem i Danmark. Derudover har jeg haft en konfirmation af en voksen. I har jeg i alt atten konfirmander. Kirkelige velsignelse (bryllupper) Der har i 2014 har været to kirkelige velsignelser, en i Zürich og en i Basel. Begravelser har der ikke været nogle af. Foredragsvirksomhed I 2014 har jeg i Zürich holdt to folkelige foredrag, et om "Finurligheder i sproget" og et om "Mig og Grundtvig". I Basel har jeg holdt et foredrag om om "Fynsk spiritualitet". I 2015 har jeg i Châtel-St-Denis holdt et foredrag om hulekirker i Tyrkiet. Ved alle fire lejligheder har der været pænt besat på tilhørerpladserne med deltagere. Til sidst skal jeg tilføje, at Inger Merete og jeg bliver her et år mere. 14 Kresten Drejergaard

15 Præst, menighedsråd og lokale kontaktpersoner Præst Kresten Drejergaard 2, chemin Taverney, 1218 Grand Saconnex Tlf.: Mobil: Menighedsrådet Formand: Per Johs, tlf Næstformand: Kirsten Bendixen, tlf Kasserer: Helle Husum, tlf Sekretær: Charlotte Warakaulle, tlf Postmester: Susanne Nygaard, tlf. +33 (0) Julestue: Aino Askgaard, tlf Lotteri: Sofie H. Flensborg, tlf Kommunikation: Sofie H. Flensborg, tlf Michala Nyborg, tlf Kontakt til Lørdagsklubben: Signe Woye, tlf Lokale kontaktpersoner Basel: Mette Moser, tlf Zürich: Kirsten Chvojka, tlf Bitten Lotinga, tlf Charlotte Lind Hansen, tlf Lene Eskemose, tlf Bern: Rikke Berger, tlf Annie Danvold, tlf Kirsten Hübener-Sternberg, tlf Karen Marie Schürch, tlf Lausanne-Montreux: Annelise Lerche, tlf

16 Gudstjenester og arrangementer september til november 2015 September Søndag d. 6. kl Gudstjeneste i Niklauskapelle, Basel Søndag d. 13. kl Gudstjeneste i Martin Luther Kirche, Zürich Onsdag d. 16. kl Morgenkaffe i præstegården Fredag d. 18. kl Gudstjeneste i St. Ursula Kirke Bern Søndag d. 20. kl Gudstjeneste i Chapelle St. Léger, Genève Oktober Torsdag d. 1. kl Præste(gårds)aften v/ IM. og K. Drejergaard i Martin Luther Kirche, Zürich Lørdag d. 3. kl Konfirmander i Zürich Tirsdag d. 6. kl Litteraturaften i præstegården Onsdag d. 14. kl Morgenkaffe i præstegården Lørdag d. 17. kl Konfirmander i Genève Søndag d. 18. kl Gudstjeneste i Chapelle St. Léger, Genève November Torsdag d. 5. kl Præstegårdsaften (se kirkens hjemmeside!) Lørdag d. 7. kl Konfirmander i Zürich Søndag d. 8. kl Gudstjeneste i Châtel-St-Denis Onsdag d. 11. kl Morgenkaffe i præstegården Lørdag d. 14. kl Konfirmander i Genève Søndag d. 15. kl Gudstjeneste i Chapelle St. Léger, Genéve Søndag d. 22. kl Adventsgudstjeneste og julestue i Coppet Lørdag d. 28. kl Konfirmander i Zürich Søndag d. 29. kl Julegudstjeneste i Kornfeldkirche, Riehen Konfirmandundervisningen Konfirmandundervisningen begynder med gudstjenester i alle "vore" byer i september måned. I Basel den 6., i Zürich den 13., i Bern den 18. og i Genève den 20. september. Efter gudstjenesten vil jeg orientere konfirmander og forældre om konfirmationsforberedelsens indhold og form. Tilmeldingen finder lettest sted på den måde, at man sender mig en mail på med en meddelelse om, at man har et barn, som gerne vil gå til præst. Derefter besvarer jeg mailen og vedhæfter en liste over den kommende sæsons undervisningslørdage samt en tilmeldingsblanket, som skal udfyldes og returneres til mig sammen med en kopi af barnets dåbsattest. Kresten Drejergaard 16

17 Præste(gårds)aften i Zürich Torsdag den 1. oktober 2015 kl i Martin Luther Kirche Der har af og til været ytret ønske om, at man kunne holde "præstegårdsaftener" i andre byer end Genève, hvor "præstegården" ligger. Vi kan selvfølgelig ikke tage præstegården med, men vi kan tage os selv med. Og det gør vi så den 1. oktober, hvor vi i Martin Luther Kirche, Kurvenstrasse 39, 8006 Zürich vil fortælle om indtryk fra vore rejser i Sydøstasien. Det bliver under overskriften: Med rygsæk blandt stammefolk i Laos Foredraget bliver ledsaget af lysbilleder. Der vil være en lettere servering med snacks + vin, øl og sodavand, men ingen kaffe. Tilmelding senest mandag den 28. september til Lene Eskemose, tlf eller på IM. og K. Drejergaard Præstegårdsaften i Genève Torsdag den 5. november 2015 kl For første gang melder vi ud med en præstegårdsaften uden at kunne omtale hverken foredragsholder eller emne. Det skyldes, at vi ikke har kunnet få de aftaler i hus, som vi gerne vil have. Aftenens foredragsholder Det bliver derfor nødvendigt at fortælle noget mere om præstegårdsaftenen, når vi nærmer os. Det vil ske på Facebook og på kirkens hjemmeside: Det værste, der kan ske, er at vi igen kommer til at høre på præsten. Vi glæder os under alle omstændigheder til at se jer til en gemytlig aften i præstegården. Der vil som sædvanlig blive serveret små lækre retter samt udskænket vin af en god kvalitet. Tilmelding senest mandag den 2. november til tlf eller på Menighedsrådet 17

18 Kontante informationer Betaling for kirkelige handlinger i Schweiz Barnedåb i forbindelse med gudstjeneste CHF 200 Barnedåb uden for gudstjeneste CHF 400 Bisættelse/begravelse CHF 400 Konfirmationsundervisning og konfirmation CHF 800 Velsignelse af borgerlig vielse CHF 800 Annoncering i kirkebladet Kontaktperson til annoncering 1/1 side i tre numre CHF 1200 Kirsten Chvojka 1/2 side i tre numre CHF 600 tlf / Indstik (helside) pr. gang CHF 800 E-bank oplysninger IBAN no.: CH Navn: Eglise Danoise en Suisse BIC: POFICHBEXXX Bank: Post Finance SA, 1200 Genève Kontonummer: Her holder vi vore faste gudstjenester Genève: Chapelle Saint-Léger, 20 rue Saint-Léger, 1204 Genève. Kommer man med bus nr. 3 eller 5, kører man til stop Palais Eynard. Se efter dannebrogsflaget ved døren. Basel: Niklauskapelle er en del af Münster, Münsterplatz, 4051 Basel, der ligger centralt i byens midte. Kommer man med sporvogn, kører man til Barfüsserplatz og går op ad Münsterberg. Kommer man med bil, parkerer man bedst i Parkhaus Storchen. Der kan ikke parkeres ved kirken. Bern: St. Ursula, Jubiläumsplatz 2, 3005 Bern, er den engelske kirke. Med sporvogn fra stationen: linierne 6, 7 og 8 ad Thunstrasse til stop Luisenstrasse for enden af hvilken, man kan se kirken. Zürich: Martin Luther Kirche, Kurvenstrasse 39, 8006 Zürich. Med sporvogn 7 (Stettbach) fra Bahnhofstrasse til Ottikerstrasse og så gå ned til kirken eller med sporvogn 11 (Messe Oerlikon) eller 14 (Seebach) fra Bahnhofquai til Beckenhof og op gennem parken til kirken. Châtel-St.-Denis: Den evangelisk-reformerte kirke, Le Gottau 9, 1618 Châtel-St.-Denis. Kirken ligger vest for motorvej A12 ca. 12 km. nord for Vevey i retning mod Fribourg. Det er lettest at bruge GPS. 18

19 Kirkens årsregnskab for 2014 Det er blevet mig forundt at være stand-in som kasserer, efter at Christina Buxtorf trak sig tilbage på grund af sit nye arbejde. Hun har gjort en stor indsats med at få styr på kirkens regnskaber, som hun har sat op i en overskuelig, logisk og moderne regnskabsform, som jeg så har kunnet arbejde videre i. Det har været spændende i nogle måneder at være nede i maskinrummet og se, hvordan Den danske Kirke i Schweiz er en lille virksomhed, hvor man konstant må være på udkig efter besparelser og nye muligheder for indtægter for at holde kirken i gang. Kirken har i årets løb modtaget gode gaver samt helt ekstraordinært en stor arv. Desuden har præst, menighedsråd og kirkekomitéer lagt megen energi og tid i at holde sammen på det hele. Og det er lykkedes! Kirken er kommet ud af året 2014 med et pænt overskud og en stigende formue. Udgifterne er faldet med 11 %. Kollekterne er steget med næsten 70 %, de almindelige bidrag med 43 %, sponsorater med 1,6 % og sluttelig udgjorde indtægterne fra diverse arrangementer, herunder julestuerne, en stigning på 37 %. Alt i alt har der været indtægter på CHF og udgifter på CHF, hvilket giver et overskud på CHF. Tusind tak til alle dem, der har bidraget til dette fine resultat!!! Som noget nyt blev det i år foreslået, at man skulle kunne give et øremærket bidrag til kirkebladet. Dette forslag blev godt modtaget med et samlet bidrag på CHF. Rigtig mange har givet meget mere end de CHF 20 som var foreslået. Jeg tror, at det kan være en god idé at give mulighed for at give øremærkede bidrag, da det fortæller menighedsrådet lidt om, hvilke sider af kirkens virksomhed, folk sætter pris på. Selv i en elektronisk tidsalder, viser det sig, at folk åbenbart sætter pris på et trykt kirkeblad ved siden af hjemmeside og Facebook. Det er alt i alt et særdeles positivt resultat, vi har fået i Vore sponsorer og øvrige bidragydere skal have en stor tak. Deres bidrag hjælper ikke blot på økonomien, men de viser også, at der er solid opbakning til vores kirke. Et mere detaljeret regnskab, revideret af firmaet "Baker, Tilly, Spiess" den 6. marts, kan læses på kirkens hjemmeside. 19 Karsten Hartmann

20 Sammenhængende tid I vores husstand har vi fået foræret TV-serien Borgen. Inden for en periode på fjorten dage lykkedes det os faktisk at se alle 30 afsnit. Det ville ikke have kunnet lade sig gøre tidligere. Faktisk kan jeg ikke huske, at vi nogensinde har set en TV-serie. For vi skulle altid noget andet. Egentlig har det været lidt af en chokerende opdagelse at konstatere, at vi næsten aldrig har haft noget, der ligner sammenhængende tid. Evig og altid skulle vi noget andet. Det er en livsstil. Det er fint at have travlt, og der er status ved at skulle sidde i møde. Når man under mødet når dertil, at man skal have aftalt det næste møde, giver det yderligere status, når man i jagten på at finde en mulig mødedato den ene gang efter den anden må afgive meldingen: Nej, det kan jeg ikke, jeg skal noget andet den dag! Under en sådan seance, hvor vi var kommet et halvt år frem i kalenderen uden at kunne finde en mødedato, faldt jeg for fristelsen til at meddele de tilstedeværende: Nej, den dag kan jeg ikke. Da skal jeg have en begravelse! Det tog man straks ad notam uden at bemærke det absurde i min melding. Så vi fortravlede fortsatte uanfægtet jagten på en mulig mødedato. Tid er altid tid til noget. Sådan har det i al fald været. Og så må det tage den tid, der skal til. Men for mange mennesker er det ikke sådan mere. Tiden er den målbare tid fra kl. dit til kl. dat, hvor man skal have passet sine gøremål ind. Armbåndsuret er blevet til en slavelænke. Dagene skrumper ind til at være notater i en Time Manager eller en ipad, som mest af alt er en dokumentation for, hvor fragmenteret tiden kan blive. Den sammenhængende tid er det tabte Paradis, som knap nok er til i erindringen. Lykken ved at være blevet pensionist er at genopdage den sammenhængende tid, hvor tiden igen bliver tid til noget. Tid til at læse en bog. Tid til at se en TV-serie. Tid til at skrive breve. Eller tid til at skrive en klumme. Tid til at gå en tur. Det er mærkeligt, at man har givet alle andre lov til at bruge ens tid. De kunne jo lige så godt have brugt deres egen tid i stedet for min. KD 20

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1. Logo: DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 2. Logo Noir et blanc : DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1 Se blandt andet inde i bladet: Vores præstepar siger farvel. Det nye præstepar fortæller om sig selv. Julestuen

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Treenigheden Abrahams gæstebud og den hellige treenighed Kirken har som bekendt sin egen kalender, som er en festkalender, der begynder og slutter med advent. I løbet af kirkeåret

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.2 Efterår 2011 Münster i Basel Konfirmation i Genève, fra venstre ses Cæcilie, Jeppe, Mikkel, Joachim og Christina. Konfirmation i Ascona afoliver Konfirmation i Zürich af

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.2 Efterår 2010 Jet d Eau, Genève Domorganist Flemming Dreissig ved orglet og fløjtenist Mogens Friis ved koncerten i Eglise Luthérienne i Genève. Dåb af Valentin Buxtorf.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Michelangelos Pietà Julens gennemtrængende smerte Julen er ikke blot glæde. Julen er også smerte. Man har derfor sagt, at krybben i Betlehem og korset på Golgata er lavet af

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.3 Vinter 2009 Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler; alt flygted storken over strand, ham følger viltre svaler. Carl Bjarkam, Kirsten Barfod, Jens Barfod,

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække.

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. juli 2013 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. Salmer. DDS 749 I østen stiger solen op DDS 448 Fyldt af

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING side 1 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Herning er: (_Navn_). Den har hjemsted i Herning kommune. 2. Grundlag Menigheden bygger

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere