DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ"

Transkript

1 DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Kirkebladet nr. 2 nr. 2015, årgang Den såkaldte reformationsmur i Bastionsparken i Genève blev påbegyndt i 1909, som var 400-året for Jean Calvins fødsel. I murens midterparti ses fra venstre Guillaume Farel, der var Calvins forgænger som evangelisk prædikant i Genève, dernæst Jean Calvin selv og hans efterfølger Théodore de Bèze, samt Skotlands reformator John Knox yderst til til højre. 1

2 Jean Calvins eftermæle Théodore de Bèze skrev efter Calvins død følgende: Han var middelhøj og bleg med øjne, der strålede lige til det sidste og viste hans åndfuldhed. Han var altid pæn i tøjet om end beskeden. Han spiste kun lidt og sov meget lidt. Han havde en så enestående hukommelse, at han aldrig glemte et ansigt, selvom han ikke havde set vedkommende i årevis. Når han dikterede og, som så ofte, blev afbrudt, kunne han selv efter mange timer tage tråden op med det samme.. Hans dømmekraft var altid sikker og pålidelig., jeg kan ikke huske, at nogen har gjort forkert, som har fulgt hans råd. Han brød sig ikke om ordgyderi og fattede sig i korthed, men var en meget omhyggelig skribent. Skønt han var en alvorlig natur, var han altid behagelig at omgås. Han bar sine smerter og sygdom med tålmod. Han kunne være brysk, og det så meget mere som han ofte var under hårdt pres. Men Herrens ånd havde lært ham at beherske sin vrede, så han altid var høflig. Citeret efter Merete Nielsen, "Til Guds ære. Calvins liv og virke", Side 93f. Forlaget Anis Jean Calvin døde den 27. maj 1564, kort før han blev 55 år gammel. Han blev begravet på kirkegården Plainpalais, også kaldet le Cimetière des Rois, i Genève. 2

3 Den protestantiske Kirke i Genève Den Protestantiske Kirke i Genève blev grundlagt med antagelsen af den protestantiske reformation den 21. maj Jean Calvin, fransk jurist og humanist på 27 år, blev under en gennemrejse holdt tilbage i Genève af Guillaume Farel for at organisere reformationen. Begyndelsen var meget svær og endte med et nederlag. Nogle år senere kom Calvin tilbage, og i La Fusterie-kirken oprettede han i Genève den kirke, som vi er arvtagerne af i dag. Det gør ham til en af de største reformatorer i historien. Det protestantiske Rom I flere århundreder blev Genève et af centrene for den vestlige kristendom. Calvin har ikke blot opbygget kirkens struktur, men han har også haft stor indflydelse på det civile samfund og dets sociale forhold. Han tiltrak et be- Jeg er født i Monaco af en dansk, luthersk mor og en italiensk, romersk-katolsk far, og jeg blev døbt i Monaco af den daværende præst Henrik Christensen fra Den danske Kirke i Nice. Jeg er derfor opvokset i kirker med forskellige liturgiske traditioner, og jeg er præget af alle deres rigdomme. Da jeg var tre år, flyttede mine forældre til Genève. Det er her jeg har haft hele mit skoleliv og fra mit sjette år har fulgt religionsundervisningen i den Protestantiske Kirke i Genève sammen med mine skolekammerater. Og det er i denne kirke, jeg i dag er præst. Carolina Costa betydeligt antal flygtninge fra hele Europa, hvilket har påvirket byen kulturelt og har givet Genève rang af "det protestantiske Rom". Man kaldte for øvrigt byen 3

4 "La ville Refuge", hvilket vil sige "Tilflugtsbyen". Senere byggede man i 1715 Temple Fusterie til de reformerte, som kom fra Frankrig (kaldet huguenotterne). Hvis man besøger kirken i dag, vil man se den samme lysglobe, som står i Vor Frue Kirke i København. Den blev i 1989 lavet i Rumænien til Folkekirkens Nødhjælp, og når besøgende tænder et lys i lysgloben og lægger et bidrag i indsamlingsbøssen, går pengene via Folkekirkens Nødhjælp til at sikre organisationens arbejde blandt Bukarests flere tusinde gadebørn. I 1559 stiftede Calvin Akademiet, som blev et uddannelses- Cathédrale St. Pierre i Genève er en middelalderkirke, som er blevet hovedkirken i "det protestantiske Rom". sted for calvinistiske teologer. Akademiet er oprindelsen til universitetet i Genève, hvor jeg har fulgt mine studier på det selvstyrende teologiske, protestantiske fakultet. På universitetet bliver der hver uge holdt en lille gudstjeneste for de studerende, og stor var min overraskelse, da jeg den første gang pludselig sad i "vores" lille danske kirke i Rue St. Léger. Den har tidligere fungeret som universitetskirke, men i dag bliver gudstjenesterne holdt på selve universitetet. Det var sjovt at sidde dér i kapellet, hvor jeg som barn har siddet og sunget med på alle de danske salmer af Kingo, Brorson og Grundtvig. I 1907 afskaffede Genèves politikere tilskuddet til gudstjenesterne for at gøre en ende på de finansielle stridigheder mellem de forskellige kirker. Det betød reelt en adskillelse af stat og kirke. Staten blev til en verdslig stat, og kirkerne måtte derfor udelukkende leve af donationer fra deres trofaste støtter. Tilpasning til tiden Kirkens indre liv er tilsvarende blevet ændret og tilpasset den tid, som den lever i. I dag er kirken organiseret omkring kirkerådet (konsistorium), som er sammensat af præster og diakoner, men flertallet udgøres dog af repræsentanter fra hver menighed. Det er kirkerådet, der fastlægger, hvad der er de væsentligste opgaver og tiltag i vores kirke. Kirken skal kunne rumme 4

5 mangfoldigheden, det vil sige den skal ikke være bundet af én trosbekendelse eller underlagt religiøse dogmer, som er fastlagt én gang for alle. Det skal være en kirke, hvor hver enkelt troende er frit stillet til at fortolke sin tro ifølge sin egen samvittighed, sin personlige overbevisning og livserfaring. Da jeg som 15-årig i to år fulg- Diskussionslystne "Gudsdukker". te min konfirmationsforberedelse i den Protestantiske Kirke i Genève hos en præst med baggrund i den argentinske modstandsbevægelse, blev dette møde for mig personligt afgørende for min fremtid. Vores undervisning mandag aften foregik i menighedslokalet ved siden af, hvor jeg boede. Præsten fortalte os om en revolutionerende Jesus, fuld af kærlighed, og dette gav genklang dybt i mit ungdomshjerte. Jeg var i den grad så fascineret af Jesus som person, at jeg gik hjem og læste evangelierne. Men eftersom jeg ikke forstod det hele, og da mange passager optog mig, kom jeg tilbage til præstens undervisning med alle mine spørgsmål. Det blev til oplivende aftener. Dette billede er forankret i mig indtil den dag i dag: Kirken er et sted, hvor vi møder Jesus, den er et sted, hvor jeg kan udveksle mine tanker med andre og dele mine spørgsmål. Kirken er et sted, hvor svarene aldrig er definitive, men altid åbne, så man hele tiden kan bevæge sig videre, mens man stadig nærmer sig mysteriet. Individualiseringen Kirken gennemgår i vore dage en periode med store forandringer ligesom resten af Europa. Kirkegangen er gået tilbage siden 1960'erne, hvilket påvirker det kirkelige liv meget. Dette er en følge af individualiseringen og selvoptagetheden i samfundet, hvor jeg vælger det arbejde, jeg vil udrette, hvor jeg vælger den person, med hvem jeg vil have frie seksuelle relationer, og hvor jeg i bunken af religiøse, spirituelle og filosofiske muligheder vælger den trosretning, som skal 5

6 være min. Den videregivelse af tro og tradition, som tidligere fandt sted fra forældre til børn, er pludselig blevet afbrudt af ønsket om individuel frihed. For at bruge et udtryk af præsten Stuart Murray: "Vi er trådt ind i en efterkristen tidsalder. Kirken er gået fra at være noget centralt og bestemmende i borgernes liv, til at være en marginaliseret minoritetskirke." Dette paradigmeskift i samfundet er sket så hurtigt, at kirken bogstaveligt talt er blevet overrumplet. Finanskrisen, som har ramt samfundet i de seneste år, har også anbragt os i en skrøbelig situation, præget af en opgivenhed næsten uden fortilfælde. Vi har måttet lære at give afkald på kirkens tilstedeværelse i flere dele af byen, så der ikke mere er gudstjenester hver søndag i alle kirkerne, og der ansættes færre præster og diakoner. Dette giver anledning til en frustration og modløshed i lighed med den, der ramte det hebræiske folk, da det blev tvunget i eksil, sådan som de hellige skrifter bevidner. Og dog! Midt i dette eksil bliver vi kastet ud i en fantastisk udfordring: Vi skal finde nye måder at møde vore samtidige på, når de leder efter en mening med livet og længes efter at få opfyldt deres behov for kærlighed, retfærdighed og fred. Vi er i den samme situation, som da de første disciple fik pålagt at gå ud på gader og stræder for at forkynde evangeliet. Som et pust af fornyelse er der i vores kirke opstået et fænomen som "Les Theopopettes", som er marionetter, der deler spørgsmål om livet med børn. Og med støtte fra de andre kirker i Canton de Vaud og Neuchâtel har vi lance- Fra webserien "Min kone er præst". ret en humoristisk webserie «Min kone er præst» (www.mafemmeestpasteure.ch), hvori jeg selv deltager sammen med min mand. Det er et forsøg på at børste støvet af det dystre og strenge billede af kirken, som ofte præger folks opfattelse af den. Vore gudstjenester rummer et mere varieret udbud af liturgiske, mediterende og dristige udtryksformer. Det er klart, der er stadig meget at gøre, men jeg er dybt forankret i håbet og troen på den levende Gud, som trofast følger og ledsager sit folk igennem alle dets mange prøvelser. Carolina Costa 6

7 Valg Ikke to mennesker er ens. Derfor får du ikke en standardløsning du får en løsning, der er tilpasset dine behov. jyskebank.ch/hvorforjbpb JYSKE BANK (SCHWEIZ) AG Private Banking Jyske Bank (Schweiz) AG er et datterselskab af Jyske Bank A/S, CVR-nr Services og produkter tilbydes ikke alle, f.eks. ikke til personer med bopæl i Danmark. Jyske Bank (Schweiz) AG er under tilsyn af det schweiziske finanstilsyn, FINMA, 7

8 Dit familiehotel midt i Geneve Familien Gangsted Værelser Lejligheder Danskejet familiehotel midt i centrum af Genève og 3 minuter fra søen. Alle værelser, store eller små lejligheder med fjernsyn, DVD spiller og gratis wifi hotspot. Klimaanlæg i nogle værelser og lejligheder. Continental morgenmad serveret på værelset og moms er inkluderet i alle priser. Ring bare og spørg efter Christine eller Erik Gangsted. Hôtel Central 2, rue de la Rôtisserie CH-1204 Genève Tél (0) Fax + 41 (0) HotelCentral an A5 vertical quad :29:32

9 Kirkens påståede elendighed Jeg har nu været præst i mere end 45 år, når man lægger det hele sammen. Jeg blev ordineret i maj Siden er det gået tilbage for folkekirken i al fald hvis man skal tro journalistikken. Jeg har i årenes løb talt med en hel del journalister om kirkelige forhold. Udgangspunktet har næsten hver gang været noget med den ringe kirkegang og alle de tomme kirker. Jeg har ofte spurgt journalisten om, hvornår vedkommende selv sidst har set en tom kirke i gudstjenestetiden. Det giver et øjebliks tavshed på telefonlinjen. Men selvfølgelig er der nogle statistiske opgørelser som ikke lader sig modsige. Medlemsprocenten er faldet. Da jeg var barn, lærte jeg, at 97% af befolkningen var medlemmer af folkekirken. Nu er det snarere 77%. Hvis man beregner medlemsprocenten på den del af befolkningen, som har dansk som modersmål, vil tallet blive en hel del højere. Men en nedgang er der under alle omstændigheder. Dåbsprocenten er faldende, procenten af børn, som bliver konfirmeret, er faldende, antallet af kirkelige vielser er faldende, og antallet af kirkelige begravelser er også faldet en del. Så det går tilbage. I min studietid engang i 1960'erne var jeg i selskab med en præst, som var i færd med at forlade sit embede for at blive gymnasielærer i stedet. Han ville forlade "den synkende skude" i tide, sagde han. Men sådan er det ikke gået. Kirkeskibet er stadig flydende. Forbindelsen mellem folk og kirke er i Danmark tættere, end det er tilfældet i Norge og Sverige. Hvis man sammenligner med resten af Europa, vil jeg mene, at Danmark må være noget i retning af et kirkeligt "smørhul". Faktisk ser folkekirken på ingen måde døende ud. Jeg kan heller ikke se, at kirkegangen er så ringe, som det påstås. Rundt omkring i sognene udfoldes der en livlighed, som ikke er set før. Der er en rig variation af gudstjenesteformer. Samtidig er der kommet et varieret udbud af kirkelig undervisning til børn og voksne. Hvis man tænker kirkens tilskud til den kulturelle virksomhed væk, ville Danmark kulturelt set være et fattigt land. I det seneste halve århundrede har samfundet forandret sig drastisk. Det har kirken derfor også. Med den elendige medieomtale, kirken har fået i den samme periode, kan man undre sig over, at den overhovedet er til. Det er et mirakel! Man skulle næsten tro, at det er Gud selv, der står bag. KD 9

10 Kirkens vedtægter Bortset fra formandens og præstens årsberetninger, som i forkortet form kan læses i dette nummer af kirkebladet, var det eneste væsentlige punkt på dagsordenen på årsmødet i Bern den 7. marts 2015 spørgsmålet, om kirken skulle have nye vedtægter. Menighedsrådets forslag til ændrede vedtægter har kunnet læses på kirkens hjemmeside. I øvrigt er det fyldigt omtalt i kirkebladet nr Samtlige arbejdspapirer har kunnet rekvireres hos præsten. Forslaget, som havde til hensigt at gøre vedtægterne mere tidssvarende, kan sammenfattes i følgende punkter: Der etableres ligestilling mellem de byer i Schweiz, som har regelmæssige danske gudstjenester, således at hver by har sin kirkekomité, som er skrevet ind i kirkens vedtægter. Der etableres et overordnet udvalg med en repræsentant for hver kirkekomité. Dette udvalg har ansvar for kirkens samlede økonomi samt for valg af præst. Lokalt kan de enkelte kirkekomitéer etablere pengekasser med eget regnskab og budget til at finansiere kirke- og lokaleleje samt lokale arrangementer. For at der ikke skulle kunne drages uhensigtsmæssige paralleller til folkekirken, opgav man undervejs i forløbet helt at bruge ordet "menighedsråd" og i stedet holde sig til betegnelsen "kirkekomitéer". Til årsmødet i Bern var der mødt 36 stemmeberettigede, som afgav følgende stemmer: 25 for forslaget, 3 imod og 8 blanke eller ugyldige. Ifølge de nugældende regler skal et vedtægtsforslag sættes til afstemning på to på hinanden følgende årsmøder. Det skete så på et ekstraordinært årsmøde i Zürich den 12. april, hvor der mødte 24 stemmeberettige op i Martin Luther Kirche. De afgav 12 stemmer for og 12 stemmer imod forslaget. Dermed var forslaget bortfaldet. Menighedsrådets vedtægtsforslag blev ikke diskuteret i særlig høj grad. Til gengæld var der en del debat om proceduren, idet man mente, at menighedsrådet havde begået flere fejl i forløbet. Desuden ville man have defineret spørgsmålet om stemmeberettigelse samt have en anden afstemningsform med mulighed for at afgive stemme pr. brev eller pr. fuldmagt. At ændre afstemningsformen kræver i sig selv en ændring af ved- 10

11 tægterne, hvilket kun kan finde sted med anvendelse af de regler, der findes i de nugældende vedtægter. Da der åbenbart var en form for enighed om, at der er et behov for at modernisere kirkens vedtægter, blev der - uden at punktet var sat på dagsordenen - af en gruppe tilstedeværende taget initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et nyt forslag til nye vedtægter. Denne arbejdsgruppe har Kirsten Chvojka som koordinator, desuden består den af Niels Lunau og Charlotte Lind Hansen. Arbejdsgruppen vil supplere sig med deltagere fra de øvrige byer. Mødet i Zürich fik et noget kaotisk forløb, hvilket hænger sammen med, at det ikke var muligt at finde en ordstyrer, så det måtte jeg som formand derfor selv tage mig af, samtidig med at jeg måtte stå på mål for menighedsrådet under debatten. Man må håbe, at den nye arbejdsgruppe når frem til et resultat, der kan fremsættes som forslag til vedtægtsændring på kommende årsmøder. I den proces bliver menighedsrådet som forslagsstiller til det forkastede forslag nødt til at stå noget på sidelinjen som iagttager. Der er stadig behov for, at kirkekomitéerne bliver skrevet ind i et nyt vedtægtsforslag, eftersom de slet ikke er nævnt i de nugældende vedtægter og derfor ikke eksisterer i juridisk forstand. I betragtning af det begrænsede fremmøde på årsmødet er der også behov for en anden afstemningsform med mulighed for at brevstemme eller stemme pr. fuldmagt. Det bliver spændende at se, hvad der kommer fra den nye arbejdsgruppe. Per Johs, formand Det nye vedtægtsudvalg: Proceduren med at nedfælde nye vedtægter, som alle kan bakke op om, har været i gang siden april Menighedsrådets forslag blev præsenteret i Kirkebladet nr Dette forslag blev vedtaget på årsmødet den 7. marts 2015, men forkastet på det ekstraordinære årsmøde den 12. april På den baggrund ville vi danne et udvalg helst med repræsentanter fra de forskellige byer. Desværre har interessen i at deltage været lille, så vi er bare tre personer, som arbejder på højtryk for at komme med et nyt forslag. De tre er Niels Lunau, Charlotte Lind Hansen og Kirsten Chvojka. Vi håber at have et udkast færdigt til forelæggelse for formanden i starten af efteråret. Kirsten Chvojka 11

12 Formandens årsmødeberetning : Mødeaktivitet Der har i 2014 været holdt 11 menighedsrådsmøder, hvoraf ét møde var fællesmøde med kirkekomitéerne i byerne. Derudover har der været familielørdage, præstegårdsaftener, en påskekoncert, Sankt Hansaften med båltale, en musikcafé samt et besøg af de danske biskopper og Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Disse arrangementer har løbende været omtalt i kirkebladet. Endelig har jeg som formand sammen med præsteparret deltaget i Danske Sømands- og Udlandskirkers medarbejder- og repræsentantskabsmøde i Nyborg i august, hvilket har været interessant, fordi man til fælles inspiration dér møder folk fra de andre danske kirker rundt om i verden. Uddybende kommentarer Familielørdag var et initiativ, der afløste onsdagsklubben, som havde lidt under mangelfulde lokaleforhold og derfor havde fået ringere tilslutning. Der har været større tilslutning til familielørdagene, som er blevet holdt på det økumeniske center. Signe Woye har i den forbindelse gjort et meget stort arbejde, som vi skylder at sige tak for. Når man ser på arrangementer ved fastelavn, Sankt Hans og advent, har der været rigtig mange børn med, hvilket fortæller, at der både er et grundlag og et behov. Men vi mangler at finde en passende form til at opfylde det. Præstegårdsaftenerne i Genève har haft så stor tilslutning, at vi har været tæt på at have pladsmangel. Der har været nævnt et ønske om at have lignende møder i Zürich og Basel. Det skal overvejes. I 2014 har præsten i disse nordlige byer holdt 3 foredrag med et indhold som en præstegårdsaften. Vi havde en fin Sankt Hans aften med gudstjeneste og fremragende båltale ved Anita Bay Bundegaard. Desværre havde vi deltagermæssigt fået konkurrence fra VM i fodbold (Schweiz-Frankrig 2-5). Formanden læser teksten over præstekonen 12

13 Biskopperne og Folkekirkens mellemkirkelige Råd var på besøg i november. På ankomstdagen var hele forsamlingen inviteret til aftenbuffet hos FN-ambassadør Carsten Staur, hvor jeg også deltog. Dagen efter var vi til et lignende arrangement hos præsteparret, hvor hele menighedsrådet deltog. Søndagsgudstjenesten var af pladshensyn henlagt til Chapelle des Macchabées. Efter gudstjenesten inviterede det mellemkirkelige råd på frokost. Men det gik ikke bare ud på at spise. Undervejs var der mange gode møder og samtaler, som bidrager til at vedligeholde vores forbindelse med folkekirken i Danmark. Julestuerne Præsteparret har allerede i kirkebladet nr refereret fra julestuerne. Her skal jeg blot tilføje nogle mere kontante overvejelser. Julestuerne bidrager i høj grad til at vedligeholde kirkens økonomi. Med en samlet omsætning på knap CHF blev det økonomiske resultat godt CHF. Så de mange kræfter, der lægges i det, er bestemt ikke spildte. Alligevel er julestuerne ved at overstige vore kræfter. Målt på vægten håndterede menighedsrådet i Geneve 976 kg varer fra Danmark i I 2014 var vægten blevet mere end fordoblet til kg. Det var lige i overkanten af, hvad vi magtede. En tredjedel blev fragtet til Bern, Zürich og Basel, hvor kirkekomitéerne tog sig af det. Vi fik et større restlager, som vi måtte sælge ud af til "januar-priser". Det skal helst ikke ske til næste år, så vi må overveje vores juleindkøb. Desuden må vi også overveje, hvad der er meningen med vore julestuer. Det kan jo ikke være meningen, at de bare skal være pengemaskiner i den danske kirkes økonomi. Vi skal nok prøve at lægge lidt mere vægt på det, som julefesten egentlig går ud på. Til slut Den danske Kirke i Schweiz har det godt, vi har en fornuftig økonomi, hvad vi ikke mindst kan takke vore sponsorer for. Også en stor tak til alle dem, der undervejs har hjulpet med både det ene og det andet. I sidste nummer af kirkebladet har jeg allerede sagt tak til de afgåede medlemmer af menighedsråd og kirkekomitéer. Jeg vil her begrænse mig til at give udtryk for min glæde over, at der her ved årsmødet ser ud til at komme nye kræfter til, så vi kan erfare det gamle ord, der siger: "For de gamle, som faldt, er der ny over alt". Tak for det! 13 Per Johs, formand

14 Præstens årsmødeberetning : Gudstjenester I året 2014 har jeg holdt i alt 27 gudstjenester, som er nogenlunde ligeligt fordelt mellem den nordlige og den sydlige del af Schweiz. Af disse gudstjenester er seks relateret til julen, og tre gudstjenester har været konfirmationsgudstjenester. Det vil sige, at en tredjedel af alle gudstjenester er forbundet med en særlig anledning, hvilket er forklaringen på, at det gennemsnitlige antal kirkegængere har været så højt som 43. Som noget nyt har jeg holdt gudstjeneste i Châtel-St-Denis samt en julegudstjeneste i Lugano. Jeg håber, at det kan fortsætte. Jeg ville også gerne have haft en andel i den fællesnordiske gudstjeneste i forbindelse med Nordisk Klubs årlige stævne i oktober. Dette arrangement har imidlertid været placeret på søndage, hvor jeg har haft faste gudstjenester andre steder. Ikke desto mindre har jeg fået tilsendt klager over, at jeg i de to sidste år ikke har deltaget i Nordisk Klubs stævne. Det er vist nok første gang, at nogle skriftligt har klaget over, at jeg har passet mit arbejde. Konfirmandundervisning I har jeg forberedt 23 unge mennesker til konfirmation, hvoraf de atten er blevet konfirmeret i Schweiz, og fem i Danmark. Derudover har jeg haft en konfirmation af en voksen. I har jeg i alt atten konfirmander. Kirkelige velsignelse (bryllupper) Der har i 2014 har været to kirkelige velsignelser, en i Zürich og en i Basel. Begravelser har der ikke været nogle af. Foredragsvirksomhed I 2014 har jeg i Zürich holdt to folkelige foredrag, et om "Finurligheder i sproget" og et om "Mig og Grundtvig". I Basel har jeg holdt et foredrag om om "Fynsk spiritualitet". I 2015 har jeg i Châtel-St-Denis holdt et foredrag om hulekirker i Tyrkiet. Ved alle fire lejligheder har der været pænt besat på tilhørerpladserne med deltagere. Til sidst skal jeg tilføje, at Inger Merete og jeg bliver her et år mere. 14 Kresten Drejergaard

15 Præst, menighedsråd og lokale kontaktpersoner Præst Kresten Drejergaard 2, chemin Taverney, 1218 Grand Saconnex Tlf.: Mobil: Menighedsrådet Formand: Per Johs, tlf Næstformand: Kirsten Bendixen, tlf Kasserer: Helle Husum, tlf Sekretær: Charlotte Warakaulle, tlf Postmester: Susanne Nygaard, tlf. +33 (0) Julestue: Aino Askgaard, tlf Lotteri: Sofie H. Flensborg, tlf Kommunikation: Sofie H. Flensborg, tlf Michala Nyborg, tlf Kontakt til Lørdagsklubben: Signe Woye, tlf Lokale kontaktpersoner Basel: Mette Moser, tlf Zürich: Kirsten Chvojka, tlf Bitten Lotinga, tlf Charlotte Lind Hansen, tlf Lene Eskemose, tlf Bern: Rikke Berger, tlf Annie Danvold, tlf Kirsten Hübener-Sternberg, tlf Karen Marie Schürch, tlf Lausanne-Montreux: Annelise Lerche, tlf

16 Gudstjenester og arrangementer september til november 2015 September Søndag d. 6. kl Gudstjeneste i Niklauskapelle, Basel Søndag d. 13. kl Gudstjeneste i Martin Luther Kirche, Zürich Onsdag d. 16. kl Morgenkaffe i præstegården Fredag d. 18. kl Gudstjeneste i St. Ursula Kirke Bern Søndag d. 20. kl Gudstjeneste i Chapelle St. Léger, Genève Oktober Torsdag d. 1. kl Præste(gårds)aften v/ IM. og K. Drejergaard i Martin Luther Kirche, Zürich Lørdag d. 3. kl Konfirmander i Zürich Tirsdag d. 6. kl Litteraturaften i præstegården Onsdag d. 14. kl Morgenkaffe i præstegården Lørdag d. 17. kl Konfirmander i Genève Søndag d. 18. kl Gudstjeneste i Chapelle St. Léger, Genève November Torsdag d. 5. kl Præstegårdsaften (se kirkens hjemmeside!) Lørdag d. 7. kl Konfirmander i Zürich Søndag d. 8. kl Gudstjeneste i Châtel-St-Denis Onsdag d. 11. kl Morgenkaffe i præstegården Lørdag d. 14. kl Konfirmander i Genève Søndag d. 15. kl Gudstjeneste i Chapelle St. Léger, Genéve Søndag d. 22. kl Adventsgudstjeneste og julestue i Coppet Lørdag d. 28. kl Konfirmander i Zürich Søndag d. 29. kl Julegudstjeneste i Kornfeldkirche, Riehen Konfirmandundervisningen Konfirmandundervisningen begynder med gudstjenester i alle "vore" byer i september måned. I Basel den 6., i Zürich den 13., i Bern den 18. og i Genève den 20. september. Efter gudstjenesten vil jeg orientere konfirmander og forældre om konfirmationsforberedelsens indhold og form. Tilmeldingen finder lettest sted på den måde, at man sender mig en mail på med en meddelelse om, at man har et barn, som gerne vil gå til præst. Derefter besvarer jeg mailen og vedhæfter en liste over den kommende sæsons undervisningslørdage samt en tilmeldingsblanket, som skal udfyldes og returneres til mig sammen med en kopi af barnets dåbsattest. Kresten Drejergaard 16

17 Præste(gårds)aften i Zürich Torsdag den 1. oktober 2015 kl i Martin Luther Kirche Der har af og til været ytret ønske om, at man kunne holde "præstegårdsaftener" i andre byer end Genève, hvor "præstegården" ligger. Vi kan selvfølgelig ikke tage præstegården med, men vi kan tage os selv med. Og det gør vi så den 1. oktober, hvor vi i Martin Luther Kirche, Kurvenstrasse 39, 8006 Zürich vil fortælle om indtryk fra vore rejser i Sydøstasien. Det bliver under overskriften: Med rygsæk blandt stammefolk i Laos Foredraget bliver ledsaget af lysbilleder. Der vil være en lettere servering med snacks + vin, øl og sodavand, men ingen kaffe. Tilmelding senest mandag den 28. september til Lene Eskemose, tlf eller på IM. og K. Drejergaard Præstegårdsaften i Genève Torsdag den 5. november 2015 kl For første gang melder vi ud med en præstegårdsaften uden at kunne omtale hverken foredragsholder eller emne. Det skyldes, at vi ikke har kunnet få de aftaler i hus, som vi gerne vil have. Aftenens foredragsholder Det bliver derfor nødvendigt at fortælle noget mere om præstegårdsaftenen, når vi nærmer os. Det vil ske på Facebook og på kirkens hjemmeside: Det værste, der kan ske, er at vi igen kommer til at høre på præsten. Vi glæder os under alle omstændigheder til at se jer til en gemytlig aften i præstegården. Der vil som sædvanlig blive serveret små lækre retter samt udskænket vin af en god kvalitet. Tilmelding senest mandag den 2. november til tlf eller på Menighedsrådet 17

18 Kontante informationer Betaling for kirkelige handlinger i Schweiz Barnedåb i forbindelse med gudstjeneste CHF 200 Barnedåb uden for gudstjeneste CHF 400 Bisættelse/begravelse CHF 400 Konfirmationsundervisning og konfirmation CHF 800 Velsignelse af borgerlig vielse CHF 800 Annoncering i kirkebladet Kontaktperson til annoncering 1/1 side i tre numre CHF 1200 Kirsten Chvojka 1/2 side i tre numre CHF 600 tlf / Indstik (helside) pr. gang CHF 800 E-bank oplysninger IBAN no.: CH Navn: Eglise Danoise en Suisse BIC: POFICHBEXXX Bank: Post Finance SA, 1200 Genève Kontonummer: Her holder vi vore faste gudstjenester Genève: Chapelle Saint-Léger, 20 rue Saint-Léger, 1204 Genève. Kommer man med bus nr. 3 eller 5, kører man til stop Palais Eynard. Se efter dannebrogsflaget ved døren. Basel: Niklauskapelle er en del af Münster, Münsterplatz, 4051 Basel, der ligger centralt i byens midte. Kommer man med sporvogn, kører man til Barfüsserplatz og går op ad Münsterberg. Kommer man med bil, parkerer man bedst i Parkhaus Storchen. Der kan ikke parkeres ved kirken. Bern: St. Ursula, Jubiläumsplatz 2, 3005 Bern, er den engelske kirke. Med sporvogn fra stationen: linierne 6, 7 og 8 ad Thunstrasse til stop Luisenstrasse for enden af hvilken, man kan se kirken. Zürich: Martin Luther Kirche, Kurvenstrasse 39, 8006 Zürich. Med sporvogn 7 (Stettbach) fra Bahnhofstrasse til Ottikerstrasse og så gå ned til kirken eller med sporvogn 11 (Messe Oerlikon) eller 14 (Seebach) fra Bahnhofquai til Beckenhof og op gennem parken til kirken. Châtel-St.-Denis: Den evangelisk-reformerte kirke, Le Gottau 9, 1618 Châtel-St.-Denis. Kirken ligger vest for motorvej A12 ca. 12 km. nord for Vevey i retning mod Fribourg. Det er lettest at bruge GPS. 18

19 Kirkens årsregnskab for 2014 Det er blevet mig forundt at være stand-in som kasserer, efter at Christina Buxtorf trak sig tilbage på grund af sit nye arbejde. Hun har gjort en stor indsats med at få styr på kirkens regnskaber, som hun har sat op i en overskuelig, logisk og moderne regnskabsform, som jeg så har kunnet arbejde videre i. Det har været spændende i nogle måneder at være nede i maskinrummet og se, hvordan Den danske Kirke i Schweiz er en lille virksomhed, hvor man konstant må være på udkig efter besparelser og nye muligheder for indtægter for at holde kirken i gang. Kirken har i årets løb modtaget gode gaver samt helt ekstraordinært en stor arv. Desuden har præst, menighedsråd og kirkekomitéer lagt megen energi og tid i at holde sammen på det hele. Og det er lykkedes! Kirken er kommet ud af året 2014 med et pænt overskud og en stigende formue. Udgifterne er faldet med 11 %. Kollekterne er steget med næsten 70 %, de almindelige bidrag med 43 %, sponsorater med 1,6 % og sluttelig udgjorde indtægterne fra diverse arrangementer, herunder julestuerne, en stigning på 37 %. Alt i alt har der været indtægter på CHF og udgifter på CHF, hvilket giver et overskud på CHF. Tusind tak til alle dem, der har bidraget til dette fine resultat!!! Som noget nyt blev det i år foreslået, at man skulle kunne give et øremærket bidrag til kirkebladet. Dette forslag blev godt modtaget med et samlet bidrag på CHF. Rigtig mange har givet meget mere end de CHF 20 som var foreslået. Jeg tror, at det kan være en god idé at give mulighed for at give øremærkede bidrag, da det fortæller menighedsrådet lidt om, hvilke sider af kirkens virksomhed, folk sætter pris på. Selv i en elektronisk tidsalder, viser det sig, at folk åbenbart sætter pris på et trykt kirkeblad ved siden af hjemmeside og Facebook. Det er alt i alt et særdeles positivt resultat, vi har fået i Vore sponsorer og øvrige bidragydere skal have en stor tak. Deres bidrag hjælper ikke blot på økonomien, men de viser også, at der er solid opbakning til vores kirke. Et mere detaljeret regnskab, revideret af firmaet "Baker, Tilly, Spiess" den 6. marts, kan læses på kirkens hjemmeside. 19 Karsten Hartmann

20 Sammenhængende tid I vores husstand har vi fået foræret TV-serien Borgen. Inden for en periode på fjorten dage lykkedes det os faktisk at se alle 30 afsnit. Det ville ikke have kunnet lade sig gøre tidligere. Faktisk kan jeg ikke huske, at vi nogensinde har set en TV-serie. For vi skulle altid noget andet. Egentlig har det været lidt af en chokerende opdagelse at konstatere, at vi næsten aldrig har haft noget, der ligner sammenhængende tid. Evig og altid skulle vi noget andet. Det er en livsstil. Det er fint at have travlt, og der er status ved at skulle sidde i møde. Når man under mødet når dertil, at man skal have aftalt det næste møde, giver det yderligere status, når man i jagten på at finde en mulig mødedato den ene gang efter den anden må afgive meldingen: Nej, det kan jeg ikke, jeg skal noget andet den dag! Under en sådan seance, hvor vi var kommet et halvt år frem i kalenderen uden at kunne finde en mødedato, faldt jeg for fristelsen til at meddele de tilstedeværende: Nej, den dag kan jeg ikke. Da skal jeg have en begravelse! Det tog man straks ad notam uden at bemærke det absurde i min melding. Så vi fortravlede fortsatte uanfægtet jagten på en mulig mødedato. Tid er altid tid til noget. Sådan har det i al fald været. Og så må det tage den tid, der skal til. Men for mange mennesker er det ikke sådan mere. Tiden er den målbare tid fra kl. dit til kl. dat, hvor man skal have passet sine gøremål ind. Armbåndsuret er blevet til en slavelænke. Dagene skrumper ind til at være notater i en Time Manager eller en ipad, som mest af alt er en dokumentation for, hvor fragmenteret tiden kan blive. Den sammenhængende tid er det tabte Paradis, som knap nok er til i erindringen. Lykken ved at være blevet pensionist er at genopdage den sammenhængende tid, hvor tiden igen bliver tid til noget. Tid til at læse en bog. Tid til at se en TV-serie. Tid til at skrive breve. Eller tid til at skrive en klumme. Tid til at gå en tur. Det er mærkeligt, at man har givet alle andre lov til at bruge ens tid. De kunne jo lige så godt have brugt deres egen tid i stedet for min. KD 20

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Treenigheden Abrahams gæstebud og den hellige treenighed Kirken har som bekendt sin egen kalender, som er en festkalender, der begynder og slutter med advent. I løbet af kirkeåret

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1. Logo: DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 2. Logo Noir et blanc : DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 1 Se blandt andet inde i bladet: Vores præstepar siger farvel. Det nye præstepar fortæller om sig selv. Julestuen

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr. 2 Sommer 2007 DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ 60 - ARS JUBILÆUM Inde i bladet bl.a. indbydelse til 60 års jubilæumsfest Lise Arends Olsen skriver om danskere i Schweiz i 18. og

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.1 Forår 2009 Tulipaner i vase hos Karen Blixen på Rungstedlund Biskop Jan Lindhardt prædikede i Bolligen Luciapiger DET NYE ÅR Vi er allerede godt i gang med et nyt år, men

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr. 3 Vinter 2005/06 Inde i bladet bl.a. Når naturen går amok - En historie og en salme af H.C.Andersen Kirkens julearrangementer Siden sidst i billeder Benny Andersen kommer

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer På folkekirkens grundlag... - hvad betyder det? Menighedspleje på landet - ni sogne i flok og

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ

DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ DEN DANSKE KIRKE I SCHWEIZ Nr.3 Vinter 2009 Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler; alt flygted storken over strand, ham følger viltre svaler. Carl Bjarkam, Kirsten Barfod, Jens Barfod,

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN PH POLITISK HORISONT NR. 01 MARTS 2014 INTERVIEW/EP-FOKUS BENDT BENDTSEN Passer på Danmark i EU sådan kan du hjælpe TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU TEMA GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Nr. 5 2009 156. årgang

Nr. 5 2009 156. årgang Nr. 5 2009 156. årgang [ ] Per Bækgaard Det er»pay-back time«[ ] [ ] Lone Møller-Hansen Det er ikke nemt at være missionær i Danmark. Det kan Tony tale med om. Han har nu været her i ti år og har fået

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Børn sang om Guds rustning

Børn sang om Guds rustning 05 inspiration nærvær holdning 9. marts 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Bæredygtig Ham, der opfandt ordet bæredygtig, burde have en straf. Det bruges nu om alt muligt; men det betyder ikke noget. Det er

Læs mere

Foredrag / oplæg på konferencen Folkekirkens fremtid(er)

Foredrag / oplæg på konferencen Folkekirkens fremtid(er) Foredrag / oplæg på konferencen Folkekirkens fremtid(er) den 27. august 2007 Indhold Chief Imagination Officer Rolf Jensen: Folkekirkens fremtider - i fremtidsforskerens perspektiv...3 Professor, dr. theol.

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx Helsingør Stiftsbog 09 xxxxxxx 1 Helsingør Stiftsbog 2009 Her går det godt! REdaktion: Claus Bjerregaard Jan Ulrik Dyrkjøb Kirsten Grønbech Steffen Ravn Jørgensen Ove Kollerup Lise Lotte Rebel Rebecca

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Nr. 12 november 2007 154. årgang. Det meningsfulde liv. [ ] Per Bækgaard

Nr. 12 november 2007 154. årgang. Det meningsfulde liv. [ ] Per Bækgaard Nr. 12 november 2007 154. årgang Det meningsfulde liv [ ] Per Bækgaard Som at sætte dækstole frem på [ ] Jan Kornholt og Lone Møller-Hansen [ ] Collage: Ole Steen Pedersen Baptistkirken i Danmark kommer

Læs mere

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund LEDERDAG I AARHUS Kirkens kropssprog Etik tak - og bibelsnak Ung missionær Nye tider på Father s Home Dåb i Osted Volontør i Osted

Læs mere

Anbragt og uddannet. Socialpædagogen. Fra han var 10 boede Thomas på døgninstitution og uden den havde han aldrig fået en uddannelse, siger han i dag

Anbragt og uddannet. Socialpædagogen. Fra han var 10 boede Thomas på døgninstitution og uden den havde han aldrig fået en uddannelse, siger han i dag 15. februar 70. årgang Socialpædagogen Anbragt og uddannet Fra han var 10 boede Thomas på døgninstitution og uden den havde han aldrig fået en uddannelse, siger han i dag 18 04 09 13 2 Socialpædagogen

Læs mere

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL Organet for Dansk Afholdsbevægelse - 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2015 Lars Løkke bør stoppe - - Servitut, der forbyder spiritusudskænkning brydes i Lemvig Foto fra Google Lars Løkke bør stoppe med alkohol!

Læs mere