DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011"

Transkript

1 DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 Årets begivenheder og projekter fulgt af nøgletal for lokalisering, arkivering & oparbejdning, udlevering & formidling samt personale resumeres i årsberetningen for Læseren inviteres til selv at bevæge sig rundt i beretning 2011 vha. links. Det er også muligt at udskrive beretning 2011 som ét dokument. Kommentarer til årsberetning 2011 rettes til Service for brugere af data om samfund og sundhed Nordisk samarbejde om sundhedsvidenskabelige data SFI på Inspirationsbibliotek på Online analyseværktøj Tilgængeliggørelse af registerdata og surveydata på tværs Udvikling af dansk forskningsinfrastruktur Roadmapprocessen Historiske kilder Internationalt samarbejde om folketællingsdata Etablering af kildeindtastningsgrupper Internationalt samarbejde CESSDA ERIC IASSIST 2011 CESSDA Expert Seminar 2011 DDI-L seminarer 2011 EDDI 2011 DDI-L for kvalitative data IT-udvikling IT-Strategi for DDA og Statens Arkiver Udvikling af DDI Editor Udgivelse af DdiEditor som Open Source software SCRUM som model for udviklingsarbejde Organisationsudvikling DDA wikier til videndeling Medarbejderudvikling forbedret trivsel Året 2011 i tal for lokalisering, oparbejdning og formidling Lokalisering Arkivering og oparbejdning Formidling Personale Der findes en særskilt DDA Sundhed Årsberetning: Nordisk samarbejde om sundhedsvidenskabelige forskningsdata DDA Sundhed havde i 2011 fokus på samarbejdet med SND (Svensk National Datatjeneste) om lokalisering og formidling af sundhedsvidenskabelige undersøgelser og data. SND er som DDA Sundhed blandt de få dataarkiver, der også arbejder inden for det sundhedsvidenskabelige område. Både SND og DDA Sundhed var med til NordicEpi 2011 (http://www.fltf.is/nordicepi/) et møde om de nordiske befolkningsregistre og epidemiologisk forskning. DDA Sundhed deltog med en poster-præsentation om bevaring og formidling af epidemiologiske data. Mange deltagere viste interesse. 1

2 I december 2011 mødtes IT-arkivarer fra DDA Sundhed og SND for at drøfte anvendelse af sundhedsvidenskabelige emne- og søgeord i studie- og datadokumentationen. Erfaringsudvekslingen vil medvirke til at gøre søgningen af sundhedsvidenskabelige datamaterialer bedre for brugere. Arbejdsmøderne tænkes udvidet til at opfatte alle de nordiske dataarkiver. SFI på DDA er arkiv for SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Størstedelen af SFI's forskningsdata bliver arkiveret hos DDA til gavn for DDA's brugere, der kan rekvirere data til nye analyser. SFI er det største danske forskningsmiljø på velfærdsområdet. SFI gennemfører jævnligt store undersøgelser, der ofte sætter dagsordenen i samfundsdebatten og i forskning. DDA har sat fokus på samarbejdet med SFI med et tema på hjemmesiden. Her kan man læse om SFI's forskning og finde eksempler på SFI-data, som kan rekvireres fra DDA. Se SFI på Inspirationsbibliotek på DDA har store mængder værdifulde samfundsbeskrivende forskningsdata med stort potentiale for nye analyser. Inspirationsbiblioteket er en måde at få indblik i andres arbejde med DDA-data. For nye brugere af DDA-data kan det virke overvældende og uoverskueligt at finde ud af, hvordan man kan gennemføre nye analyser af eksisterende data. DDA vil gerne vise nye brugere, hvad vores service kan bruges til i praksis. Det har vi valgt at gøre ved at vise, hvordan andre helt konkret har gjort. I DDA's inspirationsbibliotek har vi samlet eksempler på publikationer udarbejdet på baggrund af DDA-data. Nye brugere kan her se, hvordan andre har brugt DDA-data til sekundær analyse og lære af deres erfaringer. Besøg Inspirationsbiblioteket: Online analyseværktøj DDA har ønske om at gøre studierne, så let tilgængelige som muligt. Etablering af nesstar server til at tilgængeliggøre udvalgte studier skal gøre det muligt for brugerne at få adgang til data uden adgangskontrol. DDA kan nu tilbyde mulighed for direkte adgang til seks studier. Direkte adgang betyder adgang til data og datadokumentation med mulighed for online analyse og download. Studier med fri adgang til analyse og download: Den danske værdiundersøgelse, 2008 Etniske danskere i uddannelse og job, 2006 Sundhedsprofil for region Nordjylland og 11 nordjyske kommuner, Bornholmeres syn på kommunesammenlægning, 2001 Holdninger til ulandsbistand og miljøbistand,

3 Indvandrere i uddannelse og job, 2006 Der er fjernet enkelte variable i datamaterialerne af sikkerhedsmæssige hensyn. Se DDA s analyseværktøj: Tilgængeliggørelse af register- og surveydata på tværs I et samarbejde mellem Rigsarkivets Bevarings- og Kassationsafdeling og DDA blev der gennemført et udredningsprojekt om tilgængeliggørelse af register- og surveydata på tværs. Projektet leverede en rapport, der primært fokuserer på forskeres adgang til register- og surveydata. Rapporten belyser tre overordnede og centrale problemstillinger: 1. Har vi data, som forskerne efterspørger? 2. Kan forskerne finde de for dem relevante data? 3. Kan forskerne bruge de fundne data til analyse? Udfra disse problemstillinger kommer rapporten med en række anbefalinger for, hvordan Statens Arkivers register- og surveydata kan gøres mere tilgængelige for brugerne. Udvikling af dansk forskningsinfrastruktur Roadmapprocessen Styrelsen for Forskning og Innovation (tidl. Forsknings- og Innovationsstyrelsen) indkaldte forslag til udvikling af dansk forskningsinfrastruktur: Til udvikling af dansk forskningsinfrastruktur stillede DDA forslag om udvikling af en forskningsinfrastrukturresurse, forkortet FIR, til opbygning af metadata under forskningsprocessen til gavn for forskningen, for DDA og for andre aktører i dansk forskningsinfrastruktur. FIR-projektet vil udvikle software til opbygning af datadokumentation hos brugeren/forskeren. FIR vil også danne relationer mellem forskningsresurser internt/eksternt og understøtte dialog og samarbejde mellem brugere i løbet af forskningsprocessen, så kvalitet og synergi styrkes. Vha. FIR-software skal brugeren kun indtaste information et sted. Information skal kunne eksporteres og relateres til andre systemer og resurser samt indhentes af DDA s systemer og evt. andre bevarings- og formidlingsservices. Internationalt samarbejde om folketællingsdata DDA blev partner i et internationalt projekt om folketællinger: North Atlantic Population Project (NAPP). Øvrige projektdeltagere er de nordiske lande, Storbritannien, USA og Canada. Danmark/DDA bidrager med de komplet indtastede folketællinger fra 1787, 1801, 1845, 1880 og Data standardiseres og kodes til et fælles format. Det giver mulighed for sammenlignende befolkningsstudier fra perioden mellem de deltagende lande. 3

4 DDA s deltagelse finansieres af det amerikanske forskningsråd Læs om NAPP North Atlantic Population Project: IT-arkivar Nanna Floor Clausen deltager i NAPP-projektet. Etablering af grupper for kildeindtastere Arbejdet med at indtaste de historiske folketællinger og kirkebøger foretages af frivillige og engagerede personer. Det kan være et lidt ensomt arbejde. DDA begyndte i 2011 at arbejder for at etablere indtastningsgrupper, hvor de frivillige kan arbejde sammen eller blot mødes og diskutere fælles problemer. Det første skridt er taget ved at indrette rum eller områder i landsarkivernes læsesale på Fyn og i Jylland til grupperne. Grupperne bliver selvforvaltende, men med god kontakt til DDA. CESSDA ERIC - Ny europæisk infrastruktur Med CESSDA ERIC European Research Infrastructure Consortium skal udvekslingen af data mellem undervisnings- og forskningsmiljøer i de europæiske lande styrkes. CESSDA ERIC s styrekomite har hele 2011 arbejdet for etablering af infrastruktur mellem EUlandene samt Norge og Schweiz og evt. andre med henblik på udveksling af samfundsbeskrivende data. Arkivchef Steen Ousager deltager i styrekomiteen på Danmarks vegne. DDA arbejder for dansk medlemskab af CESSDA ERIC med DDA som service provider. Læs mere om CESSDA ERIC s målsætninger: IASSIST 2011, Vancouver 30. maj-4. juni 2011 Den årlige internationale konference om indhentning, bevaring og formidling af samfundsvidenskabelige, empiriske data blev afholdt i Vancouver, Canada, 30. maj-4. juni Kilde: 4

5 Konferencen bød bl.a. på ny viden om nye søgeservices, tilbud i forhold til datamanagement og arbejdet for at følge genbrug af datadatamateriale (inkl. citation). Fra DDA deltog dataarkivar Nanna Floor Clausen og projektleder Bodil Stenvig i IASSIST Nanna Floor Clausen præsenterede Research Data and Open Access. Læs abstract: Bodil Stenvig præsenterede Data archiving and cooperation with medical researchers - An example from Denmark. Læs abstract: Besøg ASSIST 2011 s hjemmeside: CESSDA Expert Seminar 2011, september 2011 Hvert år afholder CESSDA (Sammenslutningen af europæiske dataarkiver) et ekspertseminar, hvor 1-2 personer fra hvert dataarkiv deltager. Formålet med CESSDA Expert Seminar 2011 var at præsentere udviklingen indenfor question banks, på dansk spørgsmålsdatabaser, blandt CESSDA-medlemmerne. Ved seminaret blev afdækket muligheder for større integration mellem dataarkivernes spørgsmålsdatabaser. Se DDA s spørgsmålsdatabase: IT-arkivar Nanna Floor Clausen deltog i CESSDA Expert Seminar DDI seminar 2011, Dagstuhl, oktober 2011 DDIAlliance indbyder hvert år til kurser med træning i emner vedr. DDI-standarden målrettet dataarkivarer, datamanagere og forskere. DDI: Managing Metadata for Longitudinal Data: Kurset om longitudinelle undersøgelser omhandlede udfordringerne i at dokumentere longitudinelle undersøgelser, så det er let for brugere at søge i og genbruge undersøgelsesdata, der er indsamlet over tid. Projektleder Bodil Stenvig deltog i DDI-kurset om longitudinelle undersøgelser. Semantic Statistics for Social, Behavioural, and Economic Sciences: Leveraging the DDI Model for the Web: Kurset om DDI og semantisk web er motiveret af, at DDIAlliance har indledt arbejdet med at tilgængeliggøre DDI-Lifecycle og DDI-Codebook via Semantic Web Technology. DDA deltager i det indledende arbejde og vil følge udviklingen og gradvist implementere teknologien. IT-systemudvikler Jannik Vestergaard Jensen deltog i DDI-kurset om DDI og semantisk web. EDDI 2011 EDDI er en europæisk brugergruppekonference om DDI3-standarden. Konferencen blev afholdt december 2011 i Gøteborg. 5

6 Konferencens hovedtaler var professor i information management Bo Sundgren, der var blandt de første til at arbejde med standarder for datadokumentation hos Sveriges Statistik. Ved konferencen blev erfaringer med DDI-standarden delt med henblik på bedre udnyttelse af DDI-standarden og videreudvikling. Se Konferenceprogram med links til præsentationer: 27.htm. Jannik Vestergaard Jensen deltog i konferencen og præsenterede Future Roadmap for DDI- Lifecycle Development in DDA. Se præsentation: %20Jannik%20Jensen%20-%20Future%20Roadmap%20for%20DDI- Lifecycle%20in%20DDA.pdf. Kilde: DDI-L for kvalitative data I forlængelse af konferencen EDDI 2011 blev afholdt en workshop om udvikling af DDI-L dokumentation til kvalitative data december 2011 i Gøteborg, Sverige. Dataarkiver har behov for at dokumentere andre slags data end surveydata. En af den slags data er kvalitative data. Workshoppen om DDI-L for kvalitative data stillede forslag til en model for DDI-L dokumentation. Også udfordringerne i forhold til dokumentation af kvalitative data blev debatteret. Seniorforsker Anne Sofie Fink deltog i DDI-L for kvalitative data workshoppen. IT-strategi for DDA og for Statens Arkiver Både for DDA og Statens Arkiver som helhed er IT-udvikling centralt i forhold til udvikling af services for indhentning, bevaring, tilgængeliggørelse og formidling af data samt for intern administration. For alle dataarkiver står IT-udvikling centralt. For at sikre standarden for DDA s IT-udvikling på længere sigt formulerede DDA en IT-strategi med fokusområderne informationsstruktur, arbejdsprocesser og IT-platform. Principper for IT-udviklingsprojekter: Videnstyring Viden i DDA og Statens Arkiver udnyttes og deles internt og eksternt. Automatisering Arbejdsprocesser baseres på automatisk indhentning og deling af information. Projektorientering IT-udviklingsprocesser beskrives som projekter med mål, projektperiode, brugerinvolvering og løbende feedback. 6

7 Potentiale for samarbejde med andre enheder i SA og eksternt IT-udviklingen udnytter potentiale for samarbejde SA-internt og eksternt. Kvalitetssikring Der arbejdes synligt med sikring af kvalitet i projekter og produkter. Forbedret økonomi IT-resurser optimeres i forhold til egen IT-udvikling, indkøb af standard IT-løsninger, konsulentbistand samt best practices for udnyttelse af systemer og kompetencer. For Statens Arkiver som helhed står IT-udvikling også centralt. DDA deltog i arbejdet med formulering af en IT-strategi for Statens Arkiver. IT-strategien for Statens Arkiver skal danne rettesnor for udvikling af service for alle typer af arkivalier dvs. digitale, retro-digitaliserede og papirbårne arkivalier samt Statens Arkivers administration. IT-strategiens nøgleord er sammenhæng. IT-strategiske mål for Statens Arkiver er: 1. Sammenhængende it-understøttelse af interne og eksterne processer 2. Sammenhængende it-organisation 3. Sammenhængende it-infrastruktur Udvikling af DdiEditor til oparbejdning til DDI-Lifecycle Også i 2011 er der arbejdet intensivt med udvikling af DDA s DdiEditor. DDA s DdiEditor er del af det internationale udviklingsarbejde af DDI-baserede tools til implementering af DDI-Lifecycle-standarden. Med overgangen til DDI-L vil DDA kunne tilbyde dokumentation af bedre kvalitet og højere detaljeringsgrad til brugerne. Hermed vil DDA s dokumentation blive bedre til at spejle og komplementere forskningspraksis samt bygge endnu bedre service til søgning og genbrug. DdiEditor fremstår indtil videre som et værktøj til løsning af dataarkivopgaver dvs. oparbejdning af data. På længere sigt er det intentionen, at dataproducenter kan tilbydes en DdiEditor tilpasset deres behov. DdiEditor indgår i projektet OTD Oparbejdning til DDI-L. Læs mere om DDI-L-baseret udvikling i DDA: Kilde: 7

8 Udgivelse af DdiEditor som Open Source software DDA har som et IT-strategisk mål at udgive open source software. DdiEditor er foregangsprojekt for DDA s open source udgivelse. DdiEditor udgives som open source projekt under LGPL licensen. Der er etableret et projekt for DdiEditor på Google Code, hvorfra interesserede kan downloade DdiEditor samt diverse dokumentation af produktet. Vi ser frem til med udgivelsen at få feedback på produkt, kode og dokumentation. Besøg open source udgaven af DdiEditor: DdiEditor Kilde: DdiEditor is a DDI-Lifecycle Editing Framework developed by DDA Danish Data Archive. SCRUM som model for IT-udvikling November 2011 blev SCRUM implementeret som model for udviklingsarbejdet i OTD - Oparbejdning til DDI-L projektet. I OTD Oparbejdning til DDI-L- projektet har der løbende været arbejdet for at overgå til en agilt orienteret model for udviklingsarbejdet. Agilt orienteret IT-udvikling vil kort sagt sige, at fokus flyttes fra formel kravspecifikation først i projektperioden til beskrivelse af udviklingsopgaver løbende i projektet, fra levering af software ved projektperiodens udløb til frigivelse af færdigudviklet software løbende i projektperioden og dermed mulighed for tilpasning undervejs. Målet for SCRUM-projekter er at levere softwareprodukter, der har en høj kvalitet og er i overensstemmelse med brugernes ønsker til produktet. I den korte periode, der er arbejdet intensivt med SCRUM som projektmodel, er indhentet gode erfaringer. DDA wikier til videndeling Det en ambition for DDA, at viden deles mest og lettest - muligt blandt medarbejderne. En af måderne at dele viden på er ved hjælp af en wikipedia. DDA har en wiki specifikt for IT-udvikling og en wiki for viden af almen interesse. DDA s wikier skal medvirke til, at vi deler, hvad vi ved! DDA s udviklingswiki samler resurser om igangværende IT-udviklingsarbejde i DDA samt præsentationer af software-produkter hos andre aktører, der har interesse for DDA. DDA s wiki med tilnavnet Den Glade Wiki samler op på: 8

9 Idéer, der følges fra præsentation til implementering Resurser nye bøger, enheder og begreber Aktiviteter konferencer og kurser. Det har været en udfordring for alle at lære at skrive i DDA s wiki, fordi det kræver viden om wiki-syntaks. Men alle tog udfordringen op og fik det lært. DDA s wiki er indtil videre kun tilgængelig internt i DDA. Medarbejderudvikling forbedret trivsel i DDA I DDA har vi løbende arbejdet med at øge trivslen i medarbejdergruppen. I 2011 blev arbejdet konkretiseret i en handlingsplan med god effekt. Handlingsplanen for forbedret trivsel fremlagde følgende mål: Mere anerkendelse Bedre omgangsform baseret på større tolerance, bedre kommunikation og gensidig tillid Bedre Konflikthåndtering Større inddragelse Klare mål og strategier Opfølgning på projekter En af vejene til at nå målet var to sessioner med en kommunikationskonsulent, der hjalp os til at tage fat og finde nye veje i forhold til bl.a. personalemøder, notatteknik og faglige workshop. Handlingsplanen blev fulgt gennem DDA lokalisering 2011 Indsamling af datamaterialer, lokalisering, dækker arbejdet med at orientere sig om nye studier og kommunikere med forskerne vedr. arkivering af studier. En del nye studier får DDA viden om via forskningsrådssystemet, der ved støttetildeling betinger sig arkivering i DDA/DDA Sundhed. Tabel 1: Antal lokaliserede studier 2011 År Lokaliseringer Lokaliseringer for DDA Samfund: Lokaliseringer for DDA Sundhed: Lokaliseringer for DDA Historie: 86 studier 81 studier 3 studier DDA arkivering & oparbejdning 2011 Målet for en lokaliseringssag er, at DDA modtager det pågældende datamateriale, så det kan arkiveres i DDA. 9

10 Tabel 2: Antal arkiverede studier 2011 År Modtagelse Arkiveringer for DDA Samfund: 62 studier Arkiveringer for DDA Sundhed: 58 studier At bevare datamateriale indebærer, at data og dokumentation oparbejdes til et format, hvor det umiddelbart kan udleveres til og genbruges af forskere. Det forudsætter, at undersøgelsen er fuldt dokumenteret, og at data og dokumentation er overført til arkivformat. Det er DDA s mest ressourcekrævende enkeltaktivitet. Tabel 3: Oparbejdede studier 2011 År Oparbejdede studier Oparbejdede studier for DDA Samfund: Oparbejdede studier for DDA Sundhed: 30 studier 11 studier Den engelske emnesøgning giver adgang til engelsksproget studiebeskrivelse af det enkelte datamateriale. DDA har hele 2011 arbejdet på at få oversat studiebeskrivelser til engelsk. Efterhånden som arbejdet skrider frem bliver de oversatte beskrivelser gjort tilgængelige for søgning og læsning på hjemmesiden. Besøg DDA s engelske hjemmeside: DDA udlevering & formidling 2011 DDA s formidling omfatter udlevering, service og præsentation. Tabel 4: Formidling af studier 2011 År Antal udleveringer Antal servicesager Antal udleveringer tæller det antal studier, der er udleveret til reanalyse til forskere og studerende i året. Servicesager tæller hjælp til at fremfinde studier. Udleveringer DDA Samfund: Udleveringer DDA Sundhed: Udleveringer DDA Historie: 545 studier 40 studier 7 studier Aktiviteten knyttede sig overvejende til det samfundsvidenskabelige område, men fra 2010 begyndte udleveringer af sundhedsvidenskabelige data at vinde indsats. Den positive udvikling i anvendelse af DDA Sundheds samling fortsatte i Det tyder på, at flere og flere har fået øjnene op for de muligheder der er i at genanvende forskningsbaserede sundhedsvidenskabelige datamaterialer. En udvikling der bl.a. kan tilskrives DDA Sundheds opsøgende arbejde i forskningsmiljøer og på sundhedsuddannelserne. Se DDA Sundhed Årsberetning 2011 for omtale af den positive udvikling i udleveringer af sund- 10

11 hedsvidenskabelige data: For DDA Sundhed har det høj prioritet at levere undervisningsbidrag om datadokumentation og arkivering for forskere og studerende. DDA Sundhed besøgte: Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet Herning (forskere) Center for Integreret Rehabilitering af kræftpatienter (CIRE) Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU (forskere) Institut for Sygdomsforebyggelse (forskere) To kurser i GCP og forskerinitierede lægemiddelforsøg, Bispebjerg Hospitals GCP- enhed (forskere/ph.d. studerende) Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU (bachelorstuderende) Ved Institut for Folkesundhed, AAU afholdtes fem kurser fordelt over året i god datadokumentation og statistik. På kurserne deltog ca unge forskere. DDA Sundhed fremsendte såkaldte klassesæt med informationsmateriale om DDA Sundhed til alle kurser efter ønske fra kursuslederen, der deltager i DDA Sundheds arkiveringsnetværk. For DDA Samfund fordelte præsentationer og undervisning i løbet af 2011 sig ligeligt mellem dataproducenter og datagenbrugere. DDA Samfunds præsentationer for/møde med dataproducenter 2011: Institutledelse ved Institut for Statskundskab, SDU NFA Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (om arkivering og genbrug af kvalitative data) DDA Samfunds undervisning af datagenbrugere (studerende) 2011: Samfundsretning, RUC Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Projektet med at lade frivillige stå for indtastning af data fra folketællinger og kirkebøger kaldet KIP i Dansk Demografisk Database DDD opgøres her i antal lokaliseringer, der tæller modtagelse af nye indtastninger og salg af cd-rom er. Tabel 5: Tal for KIP År KIP- Lokaliseringer Salg af cd rom er Cd-rom-salget er under stærkt pres. Til gengæld er anvendelsen af Dansk Demografisk Database DDD på nettet stadig stigende. Databasen indeholder p.t. ca. 14 mio. indtastninger primært fra perioden 1789 til 1921, og den anvendes dagligt i gennemsnit af ca brugere spredt over hele verden, om end de danske brugere naturligvis udgør hovedparten. DDA Personale 2011 Saba Khalaj var ansat som studentermedhjælp 10. februar til 14. september Fra 15. september til 31. december 2011 var Saba ansat som AC-vikar i DDA Sundhed. 11

12 Stine Byberg blev ansat som it-arkivar i DDA Sundhed den 1. november Kita Thomsen og Stine Sjølund Skov blev ansat som studentermedhjælpere 2. maj

DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012

DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012 DDA 2012 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2012 Indhold Årsberetning for DDA 2012 begivenheder, projekter og drift... 3 DDA som dataleverandør for samfunds- og sundhedsvidenskab...

Læs mere

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Anne Sofie Fink, områdeleder for DDA Formidling af it-arkivalier og forskningsdata Rigsarkivet 14-10-2016 DeIC konference

Læs mere

Rigsarkivets rolle for forskningsdata

Rigsarkivets rolle for forskningsdata Rigsarkivets rolle for forskningsdata Anne Sofie Fink, Brugerservices og Formidling og Mette Hall-Andersen, Indsamling og Bevaring Når juraen spænder ben for forskningen 1 Vores oplæg Hvilken rolle har

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2011 1 Årsberetning 2011 for DDA Sundhed DDA Sundhed er en enhed under Dansk Data Arkiv (DDA) i Statens Arkiver (SA). DDA yder service til sundhedsvidenskabelige forskere og studerende

Læs mere

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015 Rigsarkivet DDA Sundhed Årsplan 2015 Indholdsfortegnelse 0. Om denne årsplan 1. DDA Sundheds opgaver og netværk 2. Personaleressourcer og deres fordeling på funktionsområder 3. Ressourceforbrug og produktionsmål

Læs mere

Visionen #2: Integrerede metadata

Visionen #2: Integrerede metadata >> Introduktion til metadata Møde i Forsknings-udvalget 14. maj 2013 Danmarks Statistik 1 Visionen #1 1. Statistik- og forskningsdata skal hjælpe brugerne i informations-havet et fyrtårn 2. Metadata skal

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2012 1 Årsberetning 2012 for DDA Sundhed Indledning DDA Sundhed er en enhed i Dansk Data Arkiv (DDA) og Statens Arkiver (SA). DDA Sundhed yder service til forskere og studerende

Læs mere

Registerforskning - 1991

Registerforskning - 1991 Registerforskning et rids af nogle nyere centrale udvalgsarbejder DeICkonference2014, 30. september2014. Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2012 1 Årsberetning 2012 for DDA Sundhed Indhold 1. Indledning... 3 1.1 DDA Sundheds etablering... 3 1.2 DDA Sundhed videreføres efter ekstern evaluering... 3 1.3 Året kort fortalt...

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Tal i tiden. percentil oparbejdning kodebog studiebes. median middelværdi gennemsnit outlier va 40 år med genbrug af forskningsdata

Tal i tiden. percentil oparbejdning kodebog studiebes. median middelværdi gennemsnit outlier va 40 år med genbrug af forskningsdata variabel database svarkategorier frekvens respondenter population survey stikprøve spørgsmål selektionmetode forskningsdes statistik formidling nøglefiler personhenfør sikkerhed langtidsbevaring genbrug

Læs mere

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2017

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2017 Rigsarkivet DDA Sundhed Årsplan 2017 Indholdsfortegnelse 0. Om denne årsplan 1. DDA Sundheds indsatser og rammer 2. Personaleressourcer og deres fordeling på funktionsområder 3. Ressourceforbrug og produktionsmål

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 for DDA Sundhed Indhold 1. Indledning... 3 1.1 DDA Sundheds etablering... 3 1.2 DDA Sundhed videreføres efter ekstern evaluering... 3 1.3 Året kort fortalt...

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2010

Årsberetning for DDA Sundhed 2010 Årsberetning for DDA Sundhed 2010 DDA Sundhed under Dansk Data Arkiv(DDA) i Statens Arkiver(SA) indhenter og arkiverer sundhedsvidenskabelige data for at kunne videreformidle forskningsdata til nye projekter.

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Data Management i praksis

Data Management i praksis Data Management i praksis Det Nationale Forum 26. oktober 2015 v/ Katrine Gasser Projektdeltagere Samarbejdspartnere Projektets rammer Projektdeltagere AUB, SB, DDA, SDUB, RUB, KB, DEFF, Det Nationale

Læs mere

Forskning med brug af tekster og tekstværktøjer

Forskning med brug af tekster og tekstværktøjer Forskning med brug af tekster og tekstværktøjer Lene Offersgaard, Center for Sprogteknologi, NFI, KU leneo@hum.ku.dk KU, 20. april 2015 DIGHUMLAB har tre søjler: Language-based materials and tools Research

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2005

Årsberetning for DDA Sundhed 2005 Årsberetning for DDA Sundhed 2005 Først på året modtog Statens Arkiver og Dansk Data Arkiv en bevilling fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til at etablere DDA Sundhed som en central

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2007

Årsberetning for DDA Sundhed 2007 Årsberetning for DDA Sundhed 2007 DDA Sundhed indhenter, bevarer og formidler elektroniske data fra sundhedsforskningen i Danmark. Enheden blev oprettet i 2005 på basis af en bevilling fra Ministeriet

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Årsrapport 2013 Statens Arkiver som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning

Årsrapport 2013 Statens Arkiver som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning Årsrapport 2013 Statens Arkiver som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning Å rsrapport 2013 STATENS ARKIVER som leverandør af data, service og vejledning

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Observationer

1 Bilag. 1.1 Observationer 1 Bilag 1.1 Observationer Workshoppene havde ofte en ensformig rutine. Derfor er det fravalgt, at gentage de forskellige handlinger og fremgangsmåder, som de øvede slægtsforskere tog i brug, når de skulle

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 for DDA Sundhed Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Bevilling til indsats for sundhedsvidenskabelige data... 3 1.2 DDA Sundheds indsatser og resultater... 3

Læs mere

Politik for opbevaring af primære materialer og data

Politik for opbevaring af primære materialer og data Politik for opbevaring af primære materialer og data 1. Præambel Danmarks Tekniske Universitet (DTU) skal være kendt og respekteret internationalt som et førende teknisk eliteuniversitet, som udfører excellent

Læs mere

Anvendelse af digitale ressourcer i dansk forskning!

Anvendelse af digitale ressourcer i dansk forskning! Anvendelse af digitale ressourcer i dansk forskning! [Midlertidige data] David Budtz Pedersen PhD!!!!!!!!Søren Brink Larsen! Co-Director & Research Fellow!!!!!!!Research Associate! Humanomics Research

Læs mere

DEFF Strategi og Open Science

DEFF Strategi og Open Science DEFF Strategi og Open Science Mogens Sandfær Medlem af DEFF s styregruppe 23-02-2015 DFFU Vinterintenat 2015, 27. februar 2015 1 Indhold i 5 små kapitler 1. Open Science og DEFF 2. Strategi og virkemidler

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 2 AAU Matchmaking Formål At mindske gabet mellem universitet og erhvervslivet Synliggøre samarbejdsmulighederne på AAU Universitetet

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver

Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver Lone Smith Jespersen Specialkonsulent, Statens Arkiver Emner Sofia-systemet grundlaget for at bruge

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2006

Årsberetning for DDA Sundhed 2006 Årsberetning for DDA Sundhed 2006 DDA Sundhed indhenter, bevarer og formidler elektroniske data fra sundhedsforskningen i Danmark. Enheden blev etableret i 2005 på grundlag af en bevilling fra Ministeriet

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Strategi for digital velfærd m.v.

Strategi for digital velfærd m.v. Strategi for digital velfærd m.v. Ralf Klitgaard Jensen, Forhandlings- og udviklingschef, KL KITA temadag den 6. marts 2014 www.kl.dk/gevinstrealisering 2 Baggrund for arbejde med digitalisering af

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Notat om rebudgettering, Pædagogik og formidlingstiltag Oktober 2015

Notat om rebudgettering, Pædagogik og formidlingstiltag Oktober 2015 Notat om rebudgettering, Pædagogik og formidlingstiltag Oktober 2015 Der er i DIGHUMLABs budget afsat midler til Pædagogik og formidlingstiltag (aktivitetsnr. 89516 'Pedagogical/learning employee' og 89518

Læs mere

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2012-13 FOU Alm.del Bilag 83, UPN Alm.del Bilag 113 Offentligt PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER,

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Larm Case Data Management Plan

Larm Case Data Management Plan Larm Case Data Management Plan 1 : Basisoplysninger om projektet 7. juni 2016 Projektnavn Projekt ID Bevillingsgiver Bevillingsnummer Projektbeskrivelse Varighed Primærforsker(e) Arkivering af brugerskabte

Læs mere

Perspektiver og ønsker for de private firmaers anvendelse af datasamlingen. v/jakob Bjerg Larsen, chefkonsulent, Lif LVS årsmøde 23.

Perspektiver og ønsker for de private firmaers anvendelse af datasamlingen. v/jakob Bjerg Larsen, chefkonsulent, Lif LVS årsmøde 23. Perspektiver og ønsker for de private firmaers anvendelse af datasamlingen v/jakob Bjerg Larsen, chefkonsulent, Lif LVS årsmøde 23. januar 2015 Industriens perspektiv Sundhedsdata er et værktøj, der kan

Læs mere

Digitalisering i Islands Nationalarkiv

Digitalisering i Islands Nationalarkiv Kære kolleger mine damer og herrer! Overskriften til denne konferense er Arkiven ut till folket. Digitalisering af arkivalier er en metode måske skulle jeg sige et forslag til en metode som vi kan bruge

Læs mere

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1 Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier 1. Samarbejde med udvalgte universiteter i Hovedstadsregionen

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Desuden: Allan Vestergaard, Rigsarkivet, Kristin Brøgger, Rigsarkivet og observatør på mødet

Desuden: Allan Vestergaard, Rigsarkivet, Kristin Brøgger, Rigsarkivet og observatør på mødet Kikkomiteen møde 12-04-2016 Deltagere: Nanna Floor Clausen (NC) referent, John Gregers Hvidkjær (JGH) Begge fra Rigsarkivet, Odense. Jens Karl Rasmussen (JKR) og Ove Kühn (OK) - for indtasterne, Svend

Læs mere

Å rsrapport 2014. Rigsarkivet som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds - og samfundsvidenskabelige forskning

Å rsrapport 2014. Rigsarkivet som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds - og samfundsvidenskabelige forskning Å rsrapport 2014 Rigsarkivet som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds - og samfundsvidenskabelige forskning Indhold Rigsarkivet en organisation i forandring... 3 Fra Statens Arkiver

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

Videncenter for Arbejdsmiljø

Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø - Nye metoder skal bidrage til bedre trivsel på offentlige arbejdspladser Præsentation ved centerchef Søren Jensen Hvad handler trivsel om? Eksemplet med det nye it-system

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

OPENs rolle i registerforskning ved OUH: Aktuelt og fremadrettet

OPENs rolle i registerforskning ved OUH: Aktuelt og fremadrettet OPENs rolle i registerforskning ved OUH: Aktuelt og fremadrettet Hvilke data og faciliteter er der til rådighed? Hvad kommer der ud af det? Perspektiver for fremtiden Er tiden inde til statistikertilknytning?

Læs mere

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense PDS og PU:RE Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense Kurt Bilde kub@sdu.dk Fuldmægtig i projektafdeling Hvorfor? Øget krav fra bevillingsgivere

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne. Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010

Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne. Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010 Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010 Working on a dream NæstvedArkivernes vision NæstvedArkiverne vil fremtræde som en

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Tine Curtis, Forskningschef Lars Lund, Konsulent Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning Hvorfor vil kommunen

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Tilgængelighed. Fælles bevidsthed Fælles indsats Fælles udbytte

Tilgængelighed. Fælles bevidsthed Fælles indsats Fælles udbytte Tilgængelighed Fælles bevidsthed Fælles indsats Fælles udbytte Indhold Masterafhandling ODA Årsmøde Vigtighed og behov Initiativgruppe og videre arbejde Introduktion Andreas Bille Brahe IT-arkivar på

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Personlig interaktiv hjemmeside

Personlig interaktiv hjemmeside 2012 Vision Ortopædkirurgisk Afdeling ESA 2 på Aarhus Universitetshospital ønsker at skabe et mere målrettet og personligt informations- og vejledningskoncept til patienter, som skal have nyt hofteled.

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

IT-arkitekturstyring i Syddjurs Kommune

IT-arkitekturstyring i Syddjurs Kommune IT-arkitekturstyring i Syddjurs Kommune Arkitekturprincipper 1. Skab sammenhængende digitale oplevelser for borgere og virksomheder 2. Forretningens behov skal drive og definere løsningerne 3. Understøt

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere og trives bedre.

Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere og trives bedre. Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere trives bedre. Dato: 19. januar 2016 Ref.: Henriette Frahm Direkte tlf.: 72 69 03 45 E-mail: hef@ucn.dk

Læs mere