DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011"

Transkript

1 DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 Årets begivenheder og projekter fulgt af nøgletal for lokalisering, arkivering & oparbejdning, udlevering & formidling samt personale resumeres i årsberetningen for Læseren inviteres til selv at bevæge sig rundt i beretning 2011 vha. links. Det er også muligt at udskrive beretning 2011 som ét dokument. Kommentarer til årsberetning 2011 rettes til Service for brugere af data om samfund og sundhed Nordisk samarbejde om sundhedsvidenskabelige data SFI på Inspirationsbibliotek på Online analyseværktøj Tilgængeliggørelse af registerdata og surveydata på tværs Udvikling af dansk forskningsinfrastruktur Roadmapprocessen Historiske kilder Internationalt samarbejde om folketællingsdata Etablering af kildeindtastningsgrupper Internationalt samarbejde CESSDA ERIC IASSIST 2011 CESSDA Expert Seminar 2011 DDI-L seminarer 2011 EDDI 2011 DDI-L for kvalitative data IT-udvikling IT-Strategi for DDA og Statens Arkiver Udvikling af DDI Editor Udgivelse af DdiEditor som Open Source software SCRUM som model for udviklingsarbejde Organisationsudvikling DDA wikier til videndeling Medarbejderudvikling forbedret trivsel Året 2011 i tal for lokalisering, oparbejdning og formidling Lokalisering Arkivering og oparbejdning Formidling Personale Der findes en særskilt DDA Sundhed Årsberetning: Nordisk samarbejde om sundhedsvidenskabelige forskningsdata DDA Sundhed havde i 2011 fokus på samarbejdet med SND (Svensk National Datatjeneste) om lokalisering og formidling af sundhedsvidenskabelige undersøgelser og data. SND er som DDA Sundhed blandt de få dataarkiver, der også arbejder inden for det sundhedsvidenskabelige område. Både SND og DDA Sundhed var med til NordicEpi 2011 (http://www.fltf.is/nordicepi/) et møde om de nordiske befolkningsregistre og epidemiologisk forskning. DDA Sundhed deltog med en poster-præsentation om bevaring og formidling af epidemiologiske data. Mange deltagere viste interesse. 1

2 I december 2011 mødtes IT-arkivarer fra DDA Sundhed og SND for at drøfte anvendelse af sundhedsvidenskabelige emne- og søgeord i studie- og datadokumentationen. Erfaringsudvekslingen vil medvirke til at gøre søgningen af sundhedsvidenskabelige datamaterialer bedre for brugere. Arbejdsmøderne tænkes udvidet til at opfatte alle de nordiske dataarkiver. SFI på DDA er arkiv for SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Størstedelen af SFI's forskningsdata bliver arkiveret hos DDA til gavn for DDA's brugere, der kan rekvirere data til nye analyser. SFI er det største danske forskningsmiljø på velfærdsområdet. SFI gennemfører jævnligt store undersøgelser, der ofte sætter dagsordenen i samfundsdebatten og i forskning. DDA har sat fokus på samarbejdet med SFI med et tema på hjemmesiden. Her kan man læse om SFI's forskning og finde eksempler på SFI-data, som kan rekvireres fra DDA. Se SFI på Inspirationsbibliotek på DDA har store mængder værdifulde samfundsbeskrivende forskningsdata med stort potentiale for nye analyser. Inspirationsbiblioteket er en måde at få indblik i andres arbejde med DDA-data. For nye brugere af DDA-data kan det virke overvældende og uoverskueligt at finde ud af, hvordan man kan gennemføre nye analyser af eksisterende data. DDA vil gerne vise nye brugere, hvad vores service kan bruges til i praksis. Det har vi valgt at gøre ved at vise, hvordan andre helt konkret har gjort. I DDA's inspirationsbibliotek har vi samlet eksempler på publikationer udarbejdet på baggrund af DDA-data. Nye brugere kan her se, hvordan andre har brugt DDA-data til sekundær analyse og lære af deres erfaringer. Besøg Inspirationsbiblioteket: Online analyseværktøj DDA har ønske om at gøre studierne, så let tilgængelige som muligt. Etablering af nesstar server til at tilgængeliggøre udvalgte studier skal gøre det muligt for brugerne at få adgang til data uden adgangskontrol. DDA kan nu tilbyde mulighed for direkte adgang til seks studier. Direkte adgang betyder adgang til data og datadokumentation med mulighed for online analyse og download. Studier med fri adgang til analyse og download: Den danske værdiundersøgelse, 2008 Etniske danskere i uddannelse og job, 2006 Sundhedsprofil for region Nordjylland og 11 nordjyske kommuner, Bornholmeres syn på kommunesammenlægning, 2001 Holdninger til ulandsbistand og miljøbistand,

3 Indvandrere i uddannelse og job, 2006 Der er fjernet enkelte variable i datamaterialerne af sikkerhedsmæssige hensyn. Se DDA s analyseværktøj: Tilgængeliggørelse af register- og surveydata på tværs I et samarbejde mellem Rigsarkivets Bevarings- og Kassationsafdeling og DDA blev der gennemført et udredningsprojekt om tilgængeliggørelse af register- og surveydata på tværs. Projektet leverede en rapport, der primært fokuserer på forskeres adgang til register- og surveydata. Rapporten belyser tre overordnede og centrale problemstillinger: 1. Har vi data, som forskerne efterspørger? 2. Kan forskerne finde de for dem relevante data? 3. Kan forskerne bruge de fundne data til analyse? Udfra disse problemstillinger kommer rapporten med en række anbefalinger for, hvordan Statens Arkivers register- og surveydata kan gøres mere tilgængelige for brugerne. Udvikling af dansk forskningsinfrastruktur Roadmapprocessen Styrelsen for Forskning og Innovation (tidl. Forsknings- og Innovationsstyrelsen) indkaldte forslag til udvikling af dansk forskningsinfrastruktur: Til udvikling af dansk forskningsinfrastruktur stillede DDA forslag om udvikling af en forskningsinfrastrukturresurse, forkortet FIR, til opbygning af metadata under forskningsprocessen til gavn for forskningen, for DDA og for andre aktører i dansk forskningsinfrastruktur. FIR-projektet vil udvikle software til opbygning af datadokumentation hos brugeren/forskeren. FIR vil også danne relationer mellem forskningsresurser internt/eksternt og understøtte dialog og samarbejde mellem brugere i løbet af forskningsprocessen, så kvalitet og synergi styrkes. Vha. FIR-software skal brugeren kun indtaste information et sted. Information skal kunne eksporteres og relateres til andre systemer og resurser samt indhentes af DDA s systemer og evt. andre bevarings- og formidlingsservices. Internationalt samarbejde om folketællingsdata DDA blev partner i et internationalt projekt om folketællinger: North Atlantic Population Project (NAPP). Øvrige projektdeltagere er de nordiske lande, Storbritannien, USA og Canada. Danmark/DDA bidrager med de komplet indtastede folketællinger fra 1787, 1801, 1845, 1880 og Data standardiseres og kodes til et fælles format. Det giver mulighed for sammenlignende befolkningsstudier fra perioden mellem de deltagende lande. 3

4 DDA s deltagelse finansieres af det amerikanske forskningsråd Læs om NAPP North Atlantic Population Project: IT-arkivar Nanna Floor Clausen deltager i NAPP-projektet. Etablering af grupper for kildeindtastere Arbejdet med at indtaste de historiske folketællinger og kirkebøger foretages af frivillige og engagerede personer. Det kan være et lidt ensomt arbejde. DDA begyndte i 2011 at arbejder for at etablere indtastningsgrupper, hvor de frivillige kan arbejde sammen eller blot mødes og diskutere fælles problemer. Det første skridt er taget ved at indrette rum eller områder i landsarkivernes læsesale på Fyn og i Jylland til grupperne. Grupperne bliver selvforvaltende, men med god kontakt til DDA. CESSDA ERIC - Ny europæisk infrastruktur Med CESSDA ERIC European Research Infrastructure Consortium skal udvekslingen af data mellem undervisnings- og forskningsmiljøer i de europæiske lande styrkes. CESSDA ERIC s styrekomite har hele 2011 arbejdet for etablering af infrastruktur mellem EUlandene samt Norge og Schweiz og evt. andre med henblik på udveksling af samfundsbeskrivende data. Arkivchef Steen Ousager deltager i styrekomiteen på Danmarks vegne. DDA arbejder for dansk medlemskab af CESSDA ERIC med DDA som service provider. Læs mere om CESSDA ERIC s målsætninger: IASSIST 2011, Vancouver 30. maj-4. juni 2011 Den årlige internationale konference om indhentning, bevaring og formidling af samfundsvidenskabelige, empiriske data blev afholdt i Vancouver, Canada, 30. maj-4. juni Kilde: 4

5 Konferencen bød bl.a. på ny viden om nye søgeservices, tilbud i forhold til datamanagement og arbejdet for at følge genbrug af datadatamateriale (inkl. citation). Fra DDA deltog dataarkivar Nanna Floor Clausen og projektleder Bodil Stenvig i IASSIST Nanna Floor Clausen præsenterede Research Data and Open Access. Læs abstract: Bodil Stenvig præsenterede Data archiving and cooperation with medical researchers - An example from Denmark. Læs abstract: Besøg ASSIST 2011 s hjemmeside: CESSDA Expert Seminar 2011, september 2011 Hvert år afholder CESSDA (Sammenslutningen af europæiske dataarkiver) et ekspertseminar, hvor 1-2 personer fra hvert dataarkiv deltager. Formålet med CESSDA Expert Seminar 2011 var at præsentere udviklingen indenfor question banks, på dansk spørgsmålsdatabaser, blandt CESSDA-medlemmerne. Ved seminaret blev afdækket muligheder for større integration mellem dataarkivernes spørgsmålsdatabaser. Se DDA s spørgsmålsdatabase: IT-arkivar Nanna Floor Clausen deltog i CESSDA Expert Seminar DDI seminar 2011, Dagstuhl, oktober 2011 DDIAlliance indbyder hvert år til kurser med træning i emner vedr. DDI-standarden målrettet dataarkivarer, datamanagere og forskere. DDI: Managing Metadata for Longitudinal Data: Kurset om longitudinelle undersøgelser omhandlede udfordringerne i at dokumentere longitudinelle undersøgelser, så det er let for brugere at søge i og genbruge undersøgelsesdata, der er indsamlet over tid. Projektleder Bodil Stenvig deltog i DDI-kurset om longitudinelle undersøgelser. Semantic Statistics for Social, Behavioural, and Economic Sciences: Leveraging the DDI Model for the Web: Kurset om DDI og semantisk web er motiveret af, at DDIAlliance har indledt arbejdet med at tilgængeliggøre DDI-Lifecycle og DDI-Codebook via Semantic Web Technology. DDA deltager i det indledende arbejde og vil følge udviklingen og gradvist implementere teknologien. IT-systemudvikler Jannik Vestergaard Jensen deltog i DDI-kurset om DDI og semantisk web. EDDI 2011 EDDI er en europæisk brugergruppekonference om DDI3-standarden. Konferencen blev afholdt december 2011 i Gøteborg. 5

6 Konferencens hovedtaler var professor i information management Bo Sundgren, der var blandt de første til at arbejde med standarder for datadokumentation hos Sveriges Statistik. Ved konferencen blev erfaringer med DDI-standarden delt med henblik på bedre udnyttelse af DDI-standarden og videreudvikling. Se Konferenceprogram med links til præsentationer: 27.htm. Jannik Vestergaard Jensen deltog i konferencen og præsenterede Future Roadmap for DDI- Lifecycle Development in DDA. Se præsentation: %20Jannik%20Jensen%20-%20Future%20Roadmap%20for%20DDI- Lifecycle%20in%20DDA.pdf. Kilde: DDI-L for kvalitative data I forlængelse af konferencen EDDI 2011 blev afholdt en workshop om udvikling af DDI-L dokumentation til kvalitative data december 2011 i Gøteborg, Sverige. Dataarkiver har behov for at dokumentere andre slags data end surveydata. En af den slags data er kvalitative data. Workshoppen om DDI-L for kvalitative data stillede forslag til en model for DDI-L dokumentation. Også udfordringerne i forhold til dokumentation af kvalitative data blev debatteret. Seniorforsker Anne Sofie Fink deltog i DDI-L for kvalitative data workshoppen. IT-strategi for DDA og for Statens Arkiver Både for DDA og Statens Arkiver som helhed er IT-udvikling centralt i forhold til udvikling af services for indhentning, bevaring, tilgængeliggørelse og formidling af data samt for intern administration. For alle dataarkiver står IT-udvikling centralt. For at sikre standarden for DDA s IT-udvikling på længere sigt formulerede DDA en IT-strategi med fokusområderne informationsstruktur, arbejdsprocesser og IT-platform. Principper for IT-udviklingsprojekter: Videnstyring Viden i DDA og Statens Arkiver udnyttes og deles internt og eksternt. Automatisering Arbejdsprocesser baseres på automatisk indhentning og deling af information. Projektorientering IT-udviklingsprocesser beskrives som projekter med mål, projektperiode, brugerinvolvering og løbende feedback. 6

7 Potentiale for samarbejde med andre enheder i SA og eksternt IT-udviklingen udnytter potentiale for samarbejde SA-internt og eksternt. Kvalitetssikring Der arbejdes synligt med sikring af kvalitet i projekter og produkter. Forbedret økonomi IT-resurser optimeres i forhold til egen IT-udvikling, indkøb af standard IT-løsninger, konsulentbistand samt best practices for udnyttelse af systemer og kompetencer. For Statens Arkiver som helhed står IT-udvikling også centralt. DDA deltog i arbejdet med formulering af en IT-strategi for Statens Arkiver. IT-strategien for Statens Arkiver skal danne rettesnor for udvikling af service for alle typer af arkivalier dvs. digitale, retro-digitaliserede og papirbårne arkivalier samt Statens Arkivers administration. IT-strategiens nøgleord er sammenhæng. IT-strategiske mål for Statens Arkiver er: 1. Sammenhængende it-understøttelse af interne og eksterne processer 2. Sammenhængende it-organisation 3. Sammenhængende it-infrastruktur Udvikling af DdiEditor til oparbejdning til DDI-Lifecycle Også i 2011 er der arbejdet intensivt med udvikling af DDA s DdiEditor. DDA s DdiEditor er del af det internationale udviklingsarbejde af DDI-baserede tools til implementering af DDI-Lifecycle-standarden. Med overgangen til DDI-L vil DDA kunne tilbyde dokumentation af bedre kvalitet og højere detaljeringsgrad til brugerne. Hermed vil DDA s dokumentation blive bedre til at spejle og komplementere forskningspraksis samt bygge endnu bedre service til søgning og genbrug. DdiEditor fremstår indtil videre som et værktøj til løsning af dataarkivopgaver dvs. oparbejdning af data. På længere sigt er det intentionen, at dataproducenter kan tilbydes en DdiEditor tilpasset deres behov. DdiEditor indgår i projektet OTD Oparbejdning til DDI-L. Læs mere om DDI-L-baseret udvikling i DDA: Kilde: 7

8 Udgivelse af DdiEditor som Open Source software DDA har som et IT-strategisk mål at udgive open source software. DdiEditor er foregangsprojekt for DDA s open source udgivelse. DdiEditor udgives som open source projekt under LGPL licensen. Der er etableret et projekt for DdiEditor på Google Code, hvorfra interesserede kan downloade DdiEditor samt diverse dokumentation af produktet. Vi ser frem til med udgivelsen at få feedback på produkt, kode og dokumentation. Besøg open source udgaven af DdiEditor: DdiEditor Kilde: DdiEditor is a DDI-Lifecycle Editing Framework developed by DDA Danish Data Archive. SCRUM som model for IT-udvikling November 2011 blev SCRUM implementeret som model for udviklingsarbejdet i OTD - Oparbejdning til DDI-L projektet. I OTD Oparbejdning til DDI-L- projektet har der løbende været arbejdet for at overgå til en agilt orienteret model for udviklingsarbejdet. Agilt orienteret IT-udvikling vil kort sagt sige, at fokus flyttes fra formel kravspecifikation først i projektperioden til beskrivelse af udviklingsopgaver løbende i projektet, fra levering af software ved projektperiodens udløb til frigivelse af færdigudviklet software løbende i projektperioden og dermed mulighed for tilpasning undervejs. Målet for SCRUM-projekter er at levere softwareprodukter, der har en høj kvalitet og er i overensstemmelse med brugernes ønsker til produktet. I den korte periode, der er arbejdet intensivt med SCRUM som projektmodel, er indhentet gode erfaringer. DDA wikier til videndeling Det en ambition for DDA, at viden deles mest og lettest - muligt blandt medarbejderne. En af måderne at dele viden på er ved hjælp af en wikipedia. DDA har en wiki specifikt for IT-udvikling og en wiki for viden af almen interesse. DDA s wikier skal medvirke til, at vi deler, hvad vi ved! DDA s udviklingswiki samler resurser om igangværende IT-udviklingsarbejde i DDA samt præsentationer af software-produkter hos andre aktører, der har interesse for DDA. DDA s wiki med tilnavnet Den Glade Wiki samler op på: 8

9 Idéer, der følges fra præsentation til implementering Resurser nye bøger, enheder og begreber Aktiviteter konferencer og kurser. Det har været en udfordring for alle at lære at skrive i DDA s wiki, fordi det kræver viden om wiki-syntaks. Men alle tog udfordringen op og fik det lært. DDA s wiki er indtil videre kun tilgængelig internt i DDA. Medarbejderudvikling forbedret trivsel i DDA I DDA har vi løbende arbejdet med at øge trivslen i medarbejdergruppen. I 2011 blev arbejdet konkretiseret i en handlingsplan med god effekt. Handlingsplanen for forbedret trivsel fremlagde følgende mål: Mere anerkendelse Bedre omgangsform baseret på større tolerance, bedre kommunikation og gensidig tillid Bedre Konflikthåndtering Større inddragelse Klare mål og strategier Opfølgning på projekter En af vejene til at nå målet var to sessioner med en kommunikationskonsulent, der hjalp os til at tage fat og finde nye veje i forhold til bl.a. personalemøder, notatteknik og faglige workshop. Handlingsplanen blev fulgt gennem DDA lokalisering 2011 Indsamling af datamaterialer, lokalisering, dækker arbejdet med at orientere sig om nye studier og kommunikere med forskerne vedr. arkivering af studier. En del nye studier får DDA viden om via forskningsrådssystemet, der ved støttetildeling betinger sig arkivering i DDA/DDA Sundhed. Tabel 1: Antal lokaliserede studier 2011 År Lokaliseringer Lokaliseringer for DDA Samfund: Lokaliseringer for DDA Sundhed: Lokaliseringer for DDA Historie: 86 studier 81 studier 3 studier DDA arkivering & oparbejdning 2011 Målet for en lokaliseringssag er, at DDA modtager det pågældende datamateriale, så det kan arkiveres i DDA. 9

10 Tabel 2: Antal arkiverede studier 2011 År Modtagelse Arkiveringer for DDA Samfund: 62 studier Arkiveringer for DDA Sundhed: 58 studier At bevare datamateriale indebærer, at data og dokumentation oparbejdes til et format, hvor det umiddelbart kan udleveres til og genbruges af forskere. Det forudsætter, at undersøgelsen er fuldt dokumenteret, og at data og dokumentation er overført til arkivformat. Det er DDA s mest ressourcekrævende enkeltaktivitet. Tabel 3: Oparbejdede studier 2011 År Oparbejdede studier Oparbejdede studier for DDA Samfund: Oparbejdede studier for DDA Sundhed: 30 studier 11 studier Den engelske emnesøgning giver adgang til engelsksproget studiebeskrivelse af det enkelte datamateriale. DDA har hele 2011 arbejdet på at få oversat studiebeskrivelser til engelsk. Efterhånden som arbejdet skrider frem bliver de oversatte beskrivelser gjort tilgængelige for søgning og læsning på hjemmesiden. Besøg DDA s engelske hjemmeside: DDA udlevering & formidling 2011 DDA s formidling omfatter udlevering, service og præsentation. Tabel 4: Formidling af studier 2011 År Antal udleveringer Antal servicesager Antal udleveringer tæller det antal studier, der er udleveret til reanalyse til forskere og studerende i året. Servicesager tæller hjælp til at fremfinde studier. Udleveringer DDA Samfund: Udleveringer DDA Sundhed: Udleveringer DDA Historie: 545 studier 40 studier 7 studier Aktiviteten knyttede sig overvejende til det samfundsvidenskabelige område, men fra 2010 begyndte udleveringer af sundhedsvidenskabelige data at vinde indsats. Den positive udvikling i anvendelse af DDA Sundheds samling fortsatte i Det tyder på, at flere og flere har fået øjnene op for de muligheder der er i at genanvende forskningsbaserede sundhedsvidenskabelige datamaterialer. En udvikling der bl.a. kan tilskrives DDA Sundheds opsøgende arbejde i forskningsmiljøer og på sundhedsuddannelserne. Se DDA Sundhed Årsberetning 2011 for omtale af den positive udvikling i udleveringer af sund- 10

11 hedsvidenskabelige data: For DDA Sundhed har det høj prioritet at levere undervisningsbidrag om datadokumentation og arkivering for forskere og studerende. DDA Sundhed besøgte: Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet Herning (forskere) Center for Integreret Rehabilitering af kræftpatienter (CIRE) Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU (forskere) Institut for Sygdomsforebyggelse (forskere) To kurser i GCP og forskerinitierede lægemiddelforsøg, Bispebjerg Hospitals GCP- enhed (forskere/ph.d. studerende) Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU (bachelorstuderende) Ved Institut for Folkesundhed, AAU afholdtes fem kurser fordelt over året i god datadokumentation og statistik. På kurserne deltog ca unge forskere. DDA Sundhed fremsendte såkaldte klassesæt med informationsmateriale om DDA Sundhed til alle kurser efter ønske fra kursuslederen, der deltager i DDA Sundheds arkiveringsnetværk. For DDA Samfund fordelte præsentationer og undervisning i løbet af 2011 sig ligeligt mellem dataproducenter og datagenbrugere. DDA Samfunds præsentationer for/møde med dataproducenter 2011: Institutledelse ved Institut for Statskundskab, SDU NFA Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (om arkivering og genbrug af kvalitative data) DDA Samfunds undervisning af datagenbrugere (studerende) 2011: Samfundsretning, RUC Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Projektet med at lade frivillige stå for indtastning af data fra folketællinger og kirkebøger kaldet KIP i Dansk Demografisk Database DDD opgøres her i antal lokaliseringer, der tæller modtagelse af nye indtastninger og salg af cd-rom er. Tabel 5: Tal for KIP År KIP- Lokaliseringer Salg af cd rom er Cd-rom-salget er under stærkt pres. Til gengæld er anvendelsen af Dansk Demografisk Database DDD på nettet stadig stigende. Databasen indeholder p.t. ca. 14 mio. indtastninger primært fra perioden 1789 til 1921, og den anvendes dagligt i gennemsnit af ca brugere spredt over hele verden, om end de danske brugere naturligvis udgør hovedparten. DDA Personale 2011 Saba Khalaj var ansat som studentermedhjælp 10. februar til 14. september Fra 15. september til 31. december 2011 var Saba ansat som AC-vikar i DDA Sundhed. 11

12 Stine Byberg blev ansat som it-arkivar i DDA Sundhed den 1. november Kita Thomsen og Stine Sjølund Skov blev ansat som studentermedhjælpere 2. maj

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2011 1 Årsberetning 2011 for DDA Sundhed DDA Sundhed er en enhed under Dansk Data Arkiv (DDA) i Statens Arkiver (SA). DDA yder service til sundhedsvidenskabelige forskere og studerende

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2012 1 Årsberetning 2012 for DDA Sundhed Indledning DDA Sundhed er en enhed i Dansk Data Arkiv (DDA) og Statens Arkiver (SA). DDA Sundhed yder service til forskere og studerende

Læs mere

Samfundsvidenskabelige Primærdata

Samfundsvidenskabelige Primærdata Samfundsvidenskabelige Primærdata af Projektgruppe bestående af: Sten Barfort 1, Anders Sparre Conrad 5, Søren Bertil Fabricius Dorch 2, Katja Guldbæk 5, Asger Væring Larsen 2, Jens Ludvigsen 3, Sigfrid

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

SOMMERMAGASIN. TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering.

SOMMERMAGASIN. TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering og -evaluering i Norge og Holland TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark ACE Denmarks SOMMERMAGASIN ACE Denmarks Sommermagasin

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere