DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011"

Transkript

1 DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 Årets begivenheder og projekter fulgt af nøgletal for lokalisering, arkivering & oparbejdning, udlevering & formidling samt personale resumeres i årsberetningen for Læseren inviteres til selv at bevæge sig rundt i beretning 2011 vha. links. Det er også muligt at udskrive beretning 2011 som ét dokument. Kommentarer til årsberetning 2011 rettes til Service for brugere af data om samfund og sundhed Nordisk samarbejde om sundhedsvidenskabelige data SFI på Inspirationsbibliotek på Online analyseværktøj Tilgængeliggørelse af registerdata og surveydata på tværs Udvikling af dansk forskningsinfrastruktur Roadmapprocessen Historiske kilder Internationalt samarbejde om folketællingsdata Etablering af kildeindtastningsgrupper Internationalt samarbejde CESSDA ERIC IASSIST 2011 CESSDA Expert Seminar 2011 DDI-L seminarer 2011 EDDI 2011 DDI-L for kvalitative data IT-udvikling IT-Strategi for DDA og Statens Arkiver Udvikling af DDI Editor Udgivelse af DdiEditor som Open Source software SCRUM som model for udviklingsarbejde Organisationsudvikling DDA wikier til videndeling Medarbejderudvikling forbedret trivsel Året 2011 i tal for lokalisering, oparbejdning og formidling Lokalisering Arkivering og oparbejdning Formidling Personale Der findes en særskilt DDA Sundhed Årsberetning: Nordisk samarbejde om sundhedsvidenskabelige forskningsdata DDA Sundhed havde i 2011 fokus på samarbejdet med SND (Svensk National Datatjeneste) om lokalisering og formidling af sundhedsvidenskabelige undersøgelser og data. SND er som DDA Sundhed blandt de få dataarkiver, der også arbejder inden for det sundhedsvidenskabelige område. Både SND og DDA Sundhed var med til NordicEpi 2011 (http://www.fltf.is/nordicepi/) et møde om de nordiske befolkningsregistre og epidemiologisk forskning. DDA Sundhed deltog med en poster-præsentation om bevaring og formidling af epidemiologiske data. Mange deltagere viste interesse. 1

2 I december 2011 mødtes IT-arkivarer fra DDA Sundhed og SND for at drøfte anvendelse af sundhedsvidenskabelige emne- og søgeord i studie- og datadokumentationen. Erfaringsudvekslingen vil medvirke til at gøre søgningen af sundhedsvidenskabelige datamaterialer bedre for brugere. Arbejdsmøderne tænkes udvidet til at opfatte alle de nordiske dataarkiver. SFI på DDA er arkiv for SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Størstedelen af SFI's forskningsdata bliver arkiveret hos DDA til gavn for DDA's brugere, der kan rekvirere data til nye analyser. SFI er det største danske forskningsmiljø på velfærdsområdet. SFI gennemfører jævnligt store undersøgelser, der ofte sætter dagsordenen i samfundsdebatten og i forskning. DDA har sat fokus på samarbejdet med SFI med et tema på hjemmesiden. Her kan man læse om SFI's forskning og finde eksempler på SFI-data, som kan rekvireres fra DDA. Se SFI på Inspirationsbibliotek på DDA har store mængder værdifulde samfundsbeskrivende forskningsdata med stort potentiale for nye analyser. Inspirationsbiblioteket er en måde at få indblik i andres arbejde med DDA-data. For nye brugere af DDA-data kan det virke overvældende og uoverskueligt at finde ud af, hvordan man kan gennemføre nye analyser af eksisterende data. DDA vil gerne vise nye brugere, hvad vores service kan bruges til i praksis. Det har vi valgt at gøre ved at vise, hvordan andre helt konkret har gjort. I DDA's inspirationsbibliotek har vi samlet eksempler på publikationer udarbejdet på baggrund af DDA-data. Nye brugere kan her se, hvordan andre har brugt DDA-data til sekundær analyse og lære af deres erfaringer. Besøg Inspirationsbiblioteket: Online analyseværktøj DDA har ønske om at gøre studierne, så let tilgængelige som muligt. Etablering af nesstar server til at tilgængeliggøre udvalgte studier skal gøre det muligt for brugerne at få adgang til data uden adgangskontrol. DDA kan nu tilbyde mulighed for direkte adgang til seks studier. Direkte adgang betyder adgang til data og datadokumentation med mulighed for online analyse og download. Studier med fri adgang til analyse og download: Den danske værdiundersøgelse, 2008 Etniske danskere i uddannelse og job, 2006 Sundhedsprofil for region Nordjylland og 11 nordjyske kommuner, Bornholmeres syn på kommunesammenlægning, 2001 Holdninger til ulandsbistand og miljøbistand,

3 Indvandrere i uddannelse og job, 2006 Der er fjernet enkelte variable i datamaterialerne af sikkerhedsmæssige hensyn. Se DDA s analyseværktøj: Tilgængeliggørelse af register- og surveydata på tværs I et samarbejde mellem Rigsarkivets Bevarings- og Kassationsafdeling og DDA blev der gennemført et udredningsprojekt om tilgængeliggørelse af register- og surveydata på tværs. Projektet leverede en rapport, der primært fokuserer på forskeres adgang til register- og surveydata. Rapporten belyser tre overordnede og centrale problemstillinger: 1. Har vi data, som forskerne efterspørger? 2. Kan forskerne finde de for dem relevante data? 3. Kan forskerne bruge de fundne data til analyse? Udfra disse problemstillinger kommer rapporten med en række anbefalinger for, hvordan Statens Arkivers register- og surveydata kan gøres mere tilgængelige for brugerne. Udvikling af dansk forskningsinfrastruktur Roadmapprocessen Styrelsen for Forskning og Innovation (tidl. Forsknings- og Innovationsstyrelsen) indkaldte forslag til udvikling af dansk forskningsinfrastruktur: Til udvikling af dansk forskningsinfrastruktur stillede DDA forslag om udvikling af en forskningsinfrastrukturresurse, forkortet FIR, til opbygning af metadata under forskningsprocessen til gavn for forskningen, for DDA og for andre aktører i dansk forskningsinfrastruktur. FIR-projektet vil udvikle software til opbygning af datadokumentation hos brugeren/forskeren. FIR vil også danne relationer mellem forskningsresurser internt/eksternt og understøtte dialog og samarbejde mellem brugere i løbet af forskningsprocessen, så kvalitet og synergi styrkes. Vha. FIR-software skal brugeren kun indtaste information et sted. Information skal kunne eksporteres og relateres til andre systemer og resurser samt indhentes af DDA s systemer og evt. andre bevarings- og formidlingsservices. Internationalt samarbejde om folketællingsdata DDA blev partner i et internationalt projekt om folketællinger: North Atlantic Population Project (NAPP). Øvrige projektdeltagere er de nordiske lande, Storbritannien, USA og Canada. Danmark/DDA bidrager med de komplet indtastede folketællinger fra 1787, 1801, 1845, 1880 og Data standardiseres og kodes til et fælles format. Det giver mulighed for sammenlignende befolkningsstudier fra perioden mellem de deltagende lande. 3

4 DDA s deltagelse finansieres af det amerikanske forskningsråd Læs om NAPP North Atlantic Population Project: IT-arkivar Nanna Floor Clausen deltager i NAPP-projektet. Etablering af grupper for kildeindtastere Arbejdet med at indtaste de historiske folketællinger og kirkebøger foretages af frivillige og engagerede personer. Det kan være et lidt ensomt arbejde. DDA begyndte i 2011 at arbejder for at etablere indtastningsgrupper, hvor de frivillige kan arbejde sammen eller blot mødes og diskutere fælles problemer. Det første skridt er taget ved at indrette rum eller områder i landsarkivernes læsesale på Fyn og i Jylland til grupperne. Grupperne bliver selvforvaltende, men med god kontakt til DDA. CESSDA ERIC - Ny europæisk infrastruktur Med CESSDA ERIC European Research Infrastructure Consortium skal udvekslingen af data mellem undervisnings- og forskningsmiljøer i de europæiske lande styrkes. CESSDA ERIC s styrekomite har hele 2011 arbejdet for etablering af infrastruktur mellem EUlandene samt Norge og Schweiz og evt. andre med henblik på udveksling af samfundsbeskrivende data. Arkivchef Steen Ousager deltager i styrekomiteen på Danmarks vegne. DDA arbejder for dansk medlemskab af CESSDA ERIC med DDA som service provider. Læs mere om CESSDA ERIC s målsætninger: IASSIST 2011, Vancouver 30. maj-4. juni 2011 Den årlige internationale konference om indhentning, bevaring og formidling af samfundsvidenskabelige, empiriske data blev afholdt i Vancouver, Canada, 30. maj-4. juni Kilde: 4

5 Konferencen bød bl.a. på ny viden om nye søgeservices, tilbud i forhold til datamanagement og arbejdet for at følge genbrug af datadatamateriale (inkl. citation). Fra DDA deltog dataarkivar Nanna Floor Clausen og projektleder Bodil Stenvig i IASSIST Nanna Floor Clausen præsenterede Research Data and Open Access. Læs abstract: Bodil Stenvig præsenterede Data archiving and cooperation with medical researchers - An example from Denmark. Læs abstract: Besøg ASSIST 2011 s hjemmeside: CESSDA Expert Seminar 2011, september 2011 Hvert år afholder CESSDA (Sammenslutningen af europæiske dataarkiver) et ekspertseminar, hvor 1-2 personer fra hvert dataarkiv deltager. Formålet med CESSDA Expert Seminar 2011 var at præsentere udviklingen indenfor question banks, på dansk spørgsmålsdatabaser, blandt CESSDA-medlemmerne. Ved seminaret blev afdækket muligheder for større integration mellem dataarkivernes spørgsmålsdatabaser. Se DDA s spørgsmålsdatabase: IT-arkivar Nanna Floor Clausen deltog i CESSDA Expert Seminar DDI seminar 2011, Dagstuhl, oktober 2011 DDIAlliance indbyder hvert år til kurser med træning i emner vedr. DDI-standarden målrettet dataarkivarer, datamanagere og forskere. DDI: Managing Metadata for Longitudinal Data: Kurset om longitudinelle undersøgelser omhandlede udfordringerne i at dokumentere longitudinelle undersøgelser, så det er let for brugere at søge i og genbruge undersøgelsesdata, der er indsamlet over tid. Projektleder Bodil Stenvig deltog i DDI-kurset om longitudinelle undersøgelser. Semantic Statistics for Social, Behavioural, and Economic Sciences: Leveraging the DDI Model for the Web: Kurset om DDI og semantisk web er motiveret af, at DDIAlliance har indledt arbejdet med at tilgængeliggøre DDI-Lifecycle og DDI-Codebook via Semantic Web Technology. DDA deltager i det indledende arbejde og vil følge udviklingen og gradvist implementere teknologien. IT-systemudvikler Jannik Vestergaard Jensen deltog i DDI-kurset om DDI og semantisk web. EDDI 2011 EDDI er en europæisk brugergruppekonference om DDI3-standarden. Konferencen blev afholdt december 2011 i Gøteborg. 5

6 Konferencens hovedtaler var professor i information management Bo Sundgren, der var blandt de første til at arbejde med standarder for datadokumentation hos Sveriges Statistik. Ved konferencen blev erfaringer med DDI-standarden delt med henblik på bedre udnyttelse af DDI-standarden og videreudvikling. Se Konferenceprogram med links til præsentationer: 27.htm. Jannik Vestergaard Jensen deltog i konferencen og præsenterede Future Roadmap for DDI- Lifecycle Development in DDA. Se præsentation: %20Jannik%20Jensen%20-%20Future%20Roadmap%20for%20DDI- Lifecycle%20in%20DDA.pdf. Kilde: DDI-L for kvalitative data I forlængelse af konferencen EDDI 2011 blev afholdt en workshop om udvikling af DDI-L dokumentation til kvalitative data december 2011 i Gøteborg, Sverige. Dataarkiver har behov for at dokumentere andre slags data end surveydata. En af den slags data er kvalitative data. Workshoppen om DDI-L for kvalitative data stillede forslag til en model for DDI-L dokumentation. Også udfordringerne i forhold til dokumentation af kvalitative data blev debatteret. Seniorforsker Anne Sofie Fink deltog i DDI-L for kvalitative data workshoppen. IT-strategi for DDA og for Statens Arkiver Både for DDA og Statens Arkiver som helhed er IT-udvikling centralt i forhold til udvikling af services for indhentning, bevaring, tilgængeliggørelse og formidling af data samt for intern administration. For alle dataarkiver står IT-udvikling centralt. For at sikre standarden for DDA s IT-udvikling på længere sigt formulerede DDA en IT-strategi med fokusområderne informationsstruktur, arbejdsprocesser og IT-platform. Principper for IT-udviklingsprojekter: Videnstyring Viden i DDA og Statens Arkiver udnyttes og deles internt og eksternt. Automatisering Arbejdsprocesser baseres på automatisk indhentning og deling af information. Projektorientering IT-udviklingsprocesser beskrives som projekter med mål, projektperiode, brugerinvolvering og løbende feedback. 6

7 Potentiale for samarbejde med andre enheder i SA og eksternt IT-udviklingen udnytter potentiale for samarbejde SA-internt og eksternt. Kvalitetssikring Der arbejdes synligt med sikring af kvalitet i projekter og produkter. Forbedret økonomi IT-resurser optimeres i forhold til egen IT-udvikling, indkøb af standard IT-løsninger, konsulentbistand samt best practices for udnyttelse af systemer og kompetencer. For Statens Arkiver som helhed står IT-udvikling også centralt. DDA deltog i arbejdet med formulering af en IT-strategi for Statens Arkiver. IT-strategien for Statens Arkiver skal danne rettesnor for udvikling af service for alle typer af arkivalier dvs. digitale, retro-digitaliserede og papirbårne arkivalier samt Statens Arkivers administration. IT-strategiens nøgleord er sammenhæng. IT-strategiske mål for Statens Arkiver er: 1. Sammenhængende it-understøttelse af interne og eksterne processer 2. Sammenhængende it-organisation 3. Sammenhængende it-infrastruktur Udvikling af DdiEditor til oparbejdning til DDI-Lifecycle Også i 2011 er der arbejdet intensivt med udvikling af DDA s DdiEditor. DDA s DdiEditor er del af det internationale udviklingsarbejde af DDI-baserede tools til implementering af DDI-Lifecycle-standarden. Med overgangen til DDI-L vil DDA kunne tilbyde dokumentation af bedre kvalitet og højere detaljeringsgrad til brugerne. Hermed vil DDA s dokumentation blive bedre til at spejle og komplementere forskningspraksis samt bygge endnu bedre service til søgning og genbrug. DdiEditor fremstår indtil videre som et værktøj til løsning af dataarkivopgaver dvs. oparbejdning af data. På længere sigt er det intentionen, at dataproducenter kan tilbydes en DdiEditor tilpasset deres behov. DdiEditor indgår i projektet OTD Oparbejdning til DDI-L. Læs mere om DDI-L-baseret udvikling i DDA: Kilde: 7

8 Udgivelse af DdiEditor som Open Source software DDA har som et IT-strategisk mål at udgive open source software. DdiEditor er foregangsprojekt for DDA s open source udgivelse. DdiEditor udgives som open source projekt under LGPL licensen. Der er etableret et projekt for DdiEditor på Google Code, hvorfra interesserede kan downloade DdiEditor samt diverse dokumentation af produktet. Vi ser frem til med udgivelsen at få feedback på produkt, kode og dokumentation. Besøg open source udgaven af DdiEditor: DdiEditor Kilde: DdiEditor is a DDI-Lifecycle Editing Framework developed by DDA Danish Data Archive. SCRUM som model for IT-udvikling November 2011 blev SCRUM implementeret som model for udviklingsarbejdet i OTD - Oparbejdning til DDI-L projektet. I OTD Oparbejdning til DDI-L- projektet har der løbende været arbejdet for at overgå til en agilt orienteret model for udviklingsarbejdet. Agilt orienteret IT-udvikling vil kort sagt sige, at fokus flyttes fra formel kravspecifikation først i projektperioden til beskrivelse af udviklingsopgaver løbende i projektet, fra levering af software ved projektperiodens udløb til frigivelse af færdigudviklet software løbende i projektperioden og dermed mulighed for tilpasning undervejs. Målet for SCRUM-projekter er at levere softwareprodukter, der har en høj kvalitet og er i overensstemmelse med brugernes ønsker til produktet. I den korte periode, der er arbejdet intensivt med SCRUM som projektmodel, er indhentet gode erfaringer. DDA wikier til videndeling Det en ambition for DDA, at viden deles mest og lettest - muligt blandt medarbejderne. En af måderne at dele viden på er ved hjælp af en wikipedia. DDA har en wiki specifikt for IT-udvikling og en wiki for viden af almen interesse. DDA s wikier skal medvirke til, at vi deler, hvad vi ved! DDA s udviklingswiki samler resurser om igangværende IT-udviklingsarbejde i DDA samt præsentationer af software-produkter hos andre aktører, der har interesse for DDA. DDA s wiki med tilnavnet Den Glade Wiki samler op på: 8

9 Idéer, der følges fra præsentation til implementering Resurser nye bøger, enheder og begreber Aktiviteter konferencer og kurser. Det har været en udfordring for alle at lære at skrive i DDA s wiki, fordi det kræver viden om wiki-syntaks. Men alle tog udfordringen op og fik det lært. DDA s wiki er indtil videre kun tilgængelig internt i DDA. Medarbejderudvikling forbedret trivsel i DDA I DDA har vi løbende arbejdet med at øge trivslen i medarbejdergruppen. I 2011 blev arbejdet konkretiseret i en handlingsplan med god effekt. Handlingsplanen for forbedret trivsel fremlagde følgende mål: Mere anerkendelse Bedre omgangsform baseret på større tolerance, bedre kommunikation og gensidig tillid Bedre Konflikthåndtering Større inddragelse Klare mål og strategier Opfølgning på projekter En af vejene til at nå målet var to sessioner med en kommunikationskonsulent, der hjalp os til at tage fat og finde nye veje i forhold til bl.a. personalemøder, notatteknik og faglige workshop. Handlingsplanen blev fulgt gennem DDA lokalisering 2011 Indsamling af datamaterialer, lokalisering, dækker arbejdet med at orientere sig om nye studier og kommunikere med forskerne vedr. arkivering af studier. En del nye studier får DDA viden om via forskningsrådssystemet, der ved støttetildeling betinger sig arkivering i DDA/DDA Sundhed. Tabel 1: Antal lokaliserede studier 2011 År Lokaliseringer Lokaliseringer for DDA Samfund: Lokaliseringer for DDA Sundhed: Lokaliseringer for DDA Historie: 86 studier 81 studier 3 studier DDA arkivering & oparbejdning 2011 Målet for en lokaliseringssag er, at DDA modtager det pågældende datamateriale, så det kan arkiveres i DDA. 9

10 Tabel 2: Antal arkiverede studier 2011 År Modtagelse Arkiveringer for DDA Samfund: 62 studier Arkiveringer for DDA Sundhed: 58 studier At bevare datamateriale indebærer, at data og dokumentation oparbejdes til et format, hvor det umiddelbart kan udleveres til og genbruges af forskere. Det forudsætter, at undersøgelsen er fuldt dokumenteret, og at data og dokumentation er overført til arkivformat. Det er DDA s mest ressourcekrævende enkeltaktivitet. Tabel 3: Oparbejdede studier 2011 År Oparbejdede studier Oparbejdede studier for DDA Samfund: Oparbejdede studier for DDA Sundhed: 30 studier 11 studier Den engelske emnesøgning giver adgang til engelsksproget studiebeskrivelse af det enkelte datamateriale. DDA har hele 2011 arbejdet på at få oversat studiebeskrivelser til engelsk. Efterhånden som arbejdet skrider frem bliver de oversatte beskrivelser gjort tilgængelige for søgning og læsning på hjemmesiden. Besøg DDA s engelske hjemmeside: DDA udlevering & formidling 2011 DDA s formidling omfatter udlevering, service og præsentation. Tabel 4: Formidling af studier 2011 År Antal udleveringer Antal servicesager Antal udleveringer tæller det antal studier, der er udleveret til reanalyse til forskere og studerende i året. Servicesager tæller hjælp til at fremfinde studier. Udleveringer DDA Samfund: Udleveringer DDA Sundhed: Udleveringer DDA Historie: 545 studier 40 studier 7 studier Aktiviteten knyttede sig overvejende til det samfundsvidenskabelige område, men fra 2010 begyndte udleveringer af sundhedsvidenskabelige data at vinde indsats. Den positive udvikling i anvendelse af DDA Sundheds samling fortsatte i Det tyder på, at flere og flere har fået øjnene op for de muligheder der er i at genanvende forskningsbaserede sundhedsvidenskabelige datamaterialer. En udvikling der bl.a. kan tilskrives DDA Sundheds opsøgende arbejde i forskningsmiljøer og på sundhedsuddannelserne. Se DDA Sundhed Årsberetning 2011 for omtale af den positive udvikling i udleveringer af sund- 10

11 hedsvidenskabelige data: For DDA Sundhed har det høj prioritet at levere undervisningsbidrag om datadokumentation og arkivering for forskere og studerende. DDA Sundhed besøgte: Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet Herning (forskere) Center for Integreret Rehabilitering af kræftpatienter (CIRE) Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU (forskere) Institut for Sygdomsforebyggelse (forskere) To kurser i GCP og forskerinitierede lægemiddelforsøg, Bispebjerg Hospitals GCP- enhed (forskere/ph.d. studerende) Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU (bachelorstuderende) Ved Institut for Folkesundhed, AAU afholdtes fem kurser fordelt over året i god datadokumentation og statistik. På kurserne deltog ca unge forskere. DDA Sundhed fremsendte såkaldte klassesæt med informationsmateriale om DDA Sundhed til alle kurser efter ønske fra kursuslederen, der deltager i DDA Sundheds arkiveringsnetværk. For DDA Samfund fordelte præsentationer og undervisning i løbet af 2011 sig ligeligt mellem dataproducenter og datagenbrugere. DDA Samfunds præsentationer for/møde med dataproducenter 2011: Institutledelse ved Institut for Statskundskab, SDU NFA Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (om arkivering og genbrug af kvalitative data) DDA Samfunds undervisning af datagenbrugere (studerende) 2011: Samfundsretning, RUC Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Projektet med at lade frivillige stå for indtastning af data fra folketællinger og kirkebøger kaldet KIP i Dansk Demografisk Database DDD opgøres her i antal lokaliseringer, der tæller modtagelse af nye indtastninger og salg af cd-rom er. Tabel 5: Tal for KIP År KIP- Lokaliseringer Salg af cd rom er Cd-rom-salget er under stærkt pres. Til gengæld er anvendelsen af Dansk Demografisk Database DDD på nettet stadig stigende. Databasen indeholder p.t. ca. 14 mio. indtastninger primært fra perioden 1789 til 1921, og den anvendes dagligt i gennemsnit af ca brugere spredt over hele verden, om end de danske brugere naturligvis udgør hovedparten. DDA Personale 2011 Saba Khalaj var ansat som studentermedhjælp 10. februar til 14. september Fra 15. september til 31. december 2011 var Saba ansat som AC-vikar i DDA Sundhed. 11

12 Stine Byberg blev ansat som it-arkivar i DDA Sundhed den 1. november Kita Thomsen og Stine Sjølund Skov blev ansat som studentermedhjælpere 2. maj

DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012

DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012 DDA 2012 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2012 Indhold Årsberetning for DDA 2012 begivenheder, projekter og drift... 3 DDA som dataleverandør for samfunds- og sundhedsvidenskab...

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2011 1 Årsberetning 2011 for DDA Sundhed DDA Sundhed er en enhed under Dansk Data Arkiv (DDA) i Statens Arkiver (SA). DDA yder service til sundhedsvidenskabelige forskere og studerende

Læs mere

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015 Rigsarkivet DDA Sundhed Årsplan 2015 Indholdsfortegnelse 0. Om denne årsplan 1. DDA Sundheds opgaver og netværk 2. Personaleressourcer og deres fordeling på funktionsområder 3. Ressourceforbrug og produktionsmål

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2012 1 Årsberetning 2012 for DDA Sundhed Indledning DDA Sundhed er en enhed i Dansk Data Arkiv (DDA) og Statens Arkiver (SA). DDA Sundhed yder service til forskere og studerende

Læs mere

Tal i tiden. percentil oparbejdning kodebog studiebes. median middelværdi gennemsnit outlier va 40 år med genbrug af forskningsdata

Tal i tiden. percentil oparbejdning kodebog studiebes. median middelværdi gennemsnit outlier va 40 år med genbrug af forskningsdata variabel database svarkategorier frekvens respondenter population survey stikprøve spørgsmål selektionmetode forskningsdes statistik formidling nøglefiler personhenfør sikkerhed langtidsbevaring genbrug

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 for DDA Sundhed Indhold 1. Indledning... 3 1.1 DDA Sundheds etablering... 3 1.2 DDA Sundhed videreføres efter ekstern evaluering... 3 1.3 Året kort fortalt...

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2010

Årsberetning for DDA Sundhed 2010 Årsberetning for DDA Sundhed 2010 DDA Sundhed under Dansk Data Arkiv(DDA) i Statens Arkiver(SA) indhenter og arkiverer sundhedsvidenskabelige data for at kunne videreformidle forskningsdata til nye projekter.

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2005

Årsberetning for DDA Sundhed 2005 Årsberetning for DDA Sundhed 2005 Først på året modtog Statens Arkiver og Dansk Data Arkiv en bevilling fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til at etablere DDA Sundhed som en central

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Forskning med brug af tekster og tekstværktøjer

Forskning med brug af tekster og tekstværktøjer Forskning med brug af tekster og tekstværktøjer Lene Offersgaard, Center for Sprogteknologi, NFI, KU leneo@hum.ku.dk KU, 20. april 2015 DIGHUMLAB har tre søjler: Language-based materials and tools Research

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Å rsrapport 2014. Rigsarkivet som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds - og samfundsvidenskabelige forskning

Å rsrapport 2014. Rigsarkivet som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds - og samfundsvidenskabelige forskning Å rsrapport 2014 Rigsarkivet som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds - og samfundsvidenskabelige forskning Indhold Rigsarkivet en organisation i forandring... 3 Fra Statens Arkiver

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

CLARIN en europæisk forskningsinfrastruktur

CLARIN en europæisk forskningsinfrastruktur CLARIN en europæisk forskningsinfrastruktur Bente Maegaard Institutleder, Center for Sprogteknologi, KU Vice executive director CLARIN ERIC Medlem af ESFRI Social and Cultural Innovation Strategic Working

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Morten Ubbesen Projektleder Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltning Cand. Scient. Soc. Sociologisk samfundsanalyse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Videncenter for Arbejdsmiljø

Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø - Nye metoder skal bidrage til bedre trivsel på offentlige arbejdspladser Præsentation ved centerchef Søren Jensen Hvad handler trivsel om? Eksemplet med det nye it-system

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

DeIC escience komité møde

DeIC escience komité møde Bilag 1: Referat fra den 17. november 2014 Bilag 2: Udkast til handlings- og organisationsplan inkl. buget for Kompetencecentrets særlige indsatsområder (ved Lene) Bilag 3: Udkast til national escience

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Tine Curtis, Forskningschef Lars Lund, Konsulent Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning Hvorfor vil kommunen

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive)

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) Agenda Indledning og velkomst Tilgængelighed på SharePoint for internet, introduktion Bedre borgerkommunikation.

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

De 5 elementer i SEO. Sådan hænger det sammen. E-guide Af Jette Heine RelationME.dk

De 5 elementer i SEO. Sådan hænger det sammen. E-guide Af Jette Heine RelationME.dk De 5 elementer i SEO Sådan hænger det sammen E-guide Af Jette Heine RelationME.dk Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DE 5 ELEMENTER ELEMENT 1: META-DATA... Side 2... Side 3... Side

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil I denne guide finder I gode råd til, hvordan I kan gribe arbejdet med den lokale klimatilpasningsprofil an, og hvad I bør overveje i projektets faser:

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Refleksioner vedrørende spørgeskemaundersøgelse om Syddansk Universitets dimittenders jobsituation

Refleksioner vedrørende spørgeskemaundersøgelse om Syddansk Universitets dimittenders jobsituation Refleksioner vedrørende spørgeskemaundersøgelse om Syddansk Universitets dimittenders jobsituation Projekt Karrierestarteren er en del af et fælles projekt for Syddansk Universitet, Aalborg Universitet

Læs mere

Start Deadline Bemærkning -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny KTC server. -> Design:

Start Deadline Bemærkning -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny KTC server. -> Design: 11180 TYPO3 løsning til del 1 -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny server -> Design: 16.06.2009 24.06.2009 Udarbejdelse af design (4 skabeloner) 25.06.2009 25.06.2009 Godkendelse

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

FRIVILLIGHED I DANMARK

FRIVILLIGHED I DANMARK FRIVILLIGHED I DANMARK Hvem er de frivillige og hvorfor er de det? Torben Fridberg Frivilligrådets formiddagsseminar Fredag den 8. marts 2013. 01/10/13 1 Frivillighedsundersøgelsen 2004 Befolkningsundersøgelse,

Læs mere