Curriculum Vitae. Claus Nielsen. Adresse: Kildemosen Bagsværd. Tlf.: Fødselsdato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum Vitae. Claus Nielsen. Adresse: Kildemosen 19 2880 Bagsværd. Tlf.: 51 94 62 93. Fødselsdato: 28.08.69"

Transkript

1 Curriculum Vitae Navn: Claus Nielsen Adresse: Kildemosen Bagsværd Tlf.: Fødselsdato: Civilstand: Samlevende, 1 barn Erhvervserfaring: November 2008 i dag: Steria A/S Titel: Løsningsarkitekt Hos steria har jeg varetaget flere forskellige roller i mange forskellige udviklings projekter, og sideløbende har jeg arbejdet med at forbedre vores udviklingsmetoder og værktøjer. Her er nogle af de projekter jeg har været involveret i: FKIT: API Gateway (2014) Rolle: Arkitekt og lead-developer. Gatewayløsning baseret på Axway API Gateway og Axiomatics Policy Server. Projektet er midlertidig stoppet pga. ressourcemangel i FKIT. Skat: Vedligehold af toldsystemer ( ) Fejlretning og implementering af ændringer i Skats toldsystemer Import og e- Export. Begge er komplekse JEE baserede systemer med Swing-baserede frontends. Cypern: Platformsopgradering ( ) Rolle: Arkitekt og lead developer Steria har for år tilbage leveret et import told-system til de cypriotiske toldmyndigheder. I dette projekt opgraderede vi systemet til at køre på en mere tidssvarende platform (migrering fra BEA WebLogic 5 til Oracle WebLogic Server 12c) og løftede en mindre portefølje af relaterede systemer til at køre på nyere hardware, operativsystemer og databaser m.v. Steria: Udviklingsmodel ( ) Udarbejdelse af en Steria projekt- og udviklingsmodel baseret primært på PRINCE2 og Scrum. Jeg har hovedsageligt bidraget til den Scrum-baserede udviklingsmodel. Skat: Platformsanalyse (2012) Rolle: Arkitekt

2 Projektet udarbejdede en rapport der beskriver en samlet opgradering af en portefølje af systemer hos SKAT, omfattende både en modernisering af applikationer og opgradering til en moderne og ensartet driftsplatform. Rapporten blev udarbejdet af et team af enterprise- og løsningsarkitekter. Min rolle var primært at opstille en plan for opgradering og konsolidering af infrastruktur komponenter (applikationsservere og servicebusser) herunder at analysere hvordan opgraderingen vil påvirke applikationerne. Vejdirektoratet: Sign Logic Module ( ) Rolle: Arkitekt og lead developer Sign Logic Module (SLM) er et system til styring af variable hastigheds-, advarsels- og informationstavler på motorveje. Systemet modtager data fra følere i vejen samt andre af vejdirektoratets systemer, og vælger så hvad tavlerne skal vise for at få en så smidig trafikafvikling som muligt. Det inde holder funktioner som uhelds-, spøgelsesbilist- og kødetektering, rejsetidsberegning, banelukning og meget andet. Systemet blev i første omgang benyttet i og omkring limfjordstunellen, men eferfølgende er det også taget i brug på en række andre motorvejsstrækninger. Rent teknisk er systemets opbygning meget utraditionelt for et Java baseret system. Der bruges i vid udstrækning actors og immutable data - altså ideer lånt fra funktionelle sprog. Benyttede værktøjer m.v.: Spring Source Tool Suite, Roo, Spring, AspectJ, Akka, Atomikos, XMLBeans, JUnit, mockito, Tomcat, Maven, Jenkins. Skat: System for Exchange of Excise Data (SEED) (2010) SEED bruges til at udveksle data importører, eksportører og afgifter mellem EU landene. Min opgave har været at implementere mindre ændringer og at få koden restruktureret for at gøre den mere testbar og for at få fjernet de bindinger der var til Workshop for WebLogic. Benyttede værktøjer m.v.: Workshop for Weblogic, Eclipse, Maven, XMLBeans, WebLogic server, OpenEJB Skat: Tinglysning af fast ejendom ( ) Domstolsstyrelsens tinglysningssystem leverer oplysninger om afsluttede tinglysninger til Skat, og jeg har været med til at udvikle et system til at modtage disse data og distribuere dem til relevante systemer os Skat. Løsningen er baseret på en XML database (Tamino). I øvrigt benyttes Eclipse, Maven, xquery, xslt, XMLBeans, Axis, Tomcat, AquaLogic Service Bus Vejdirektoratet: M3 permanentliggørelse (2008) Steria har leveret et system der opsamler data fra detektorer og styrer hastigheds- og informationstavler på nogle af vore motorveje, og i fb.m. Udvidelsen af motorring 3 var jeg med til at lave en række mindre tilpasninger og udvidelser til dette system. Benyttede værktøjer m.v.: JBuilder, Java, Maven, XMLBeans Ud over disse projekter har jeg gennem hele ansættelsesperioden deltaget i vedligeholdelsen af Skat's toldsystemer Import og Export. Begge disse er

3 hvad jeg vil betegne som klassiske J2EE applikationer med EJB'er og fede swing-baserede klienter. Benyttede værktøjer m.v.: MyEclipse, Ant, WebLogic server. August 2007 august 2008 : Selvstændig konsulent Titel: Konsulent Maj 2008 august 2008 : Skandinavisk Data Center A/S (gennem 7N) Projekt: Alle ombord Rolle: Java udvikler Projektet havde til formål at rette fejl og lave mindre forbedringer i SDC s medarbejderportal (det system som medarbejdere hos SDC s kunder benytter). August 2007 april 2008 : Skandinavisk Data Center A/S (gennem 7N) Projekt: Digital tinglysning Rolle: Java og C# udvikler Projektet skulle gøre det muligt for SDC s banker at foretage elektronisk tinglysning af fast ejendom. Systemet var baseret på en Service Orienteret Arkitektur (SOA), hvor de væsentligste komponenter var: Front-end i form af Portlets skrevet i Java. ESB programmeret i C# og MS WorkflowFoundation. Backend på mainframe. Eksterne systemer (Domstolsstyrelsen m.fl.). Komponenterne kommunikerede ved hjælp af Webservices. Jeg udviklede især portletter i Java og lavede orkestrering i C#. Endvidere udviklede jeg et dokumentationsværktøj, der med udgangspunkt i servicekontrakter i form af WSDL filer, servicedokumentation i et til formålet udarbejdet XML format, og anden projektdokumentation, kunne generere Javadoc-lignende servicedokumentation i HTML format. Dette værktøj blev implementeret ved hjælp af XMLBeans, xpath og XSLT. Marts 2002 juli 2007 : Bonnier Magazine Data A/S. Titel: Systemkonsulent Udarbejdelse af systemarkitektur og implementering af Javabaserede løsninger. Drift af linuxservere til udvikling og drift af Javabaserede løsninger. Jeg blev i første omgang ansat til at deltage i vedligeholdelse og videreudvikling af Bonnier's abonnementsystem, som er udviklet i COOL:2E (aka. Synon, Advantage:2E, AllFusion:2E m.m.) på AS/400. Dette var hovedopgaven det første års tid, men siden da er langt den overvejende del af min tid gået med Java udvikling. Jeg lavede sammen med konsulenter fra Mærsk Data / IBM i første omgang et kundeservice website baseret på Struts, J2EE SessionBeans og JDBC. Denne applikation er efterfølgende omskrevet et par gange. Først til at stille samme funktionalitet til rådighed som webservices, så funktionaliteten kunne integreres på de enkelte magasiners sites, og efterfølgende til at være baseret på Spring og Hibernate for at lette integrationen til abonnementsystemet, og for at lette fremtidig vedligehold og udvidelse af systemet. I den forbindelse har jeg udviklet en generator, der kan lave Hibernate mappings m.m. for de ting der allerede er defineret i Synon modellen. Denne generator er nu et open source projekt. Den hedder synon2hbm, og kan findes

4 på SourceForge. Der ud over er der udviklet nye services til at understøtte loyalitetsprogrammer og telemarketing m.m. Endelig har jeg sørget for installation og drift af linux servere til at understøtte udvikling og drift af Java applikationer. Det drejer sig om servere til source repositories (CVS på Debian og senere Subversion på Ubuntu), continuous integration (Continuum på Ubuntu) og drift (WebSphere på Windows og OS/400 og senere Tomcat på RedHat og Ubuntu). Juni 2001 februar 2002 : J.C. Hempel s skibsfarve-fabrik A/S. Titel: AS/400 Systemudvikler Vedligehold og videreudvikling af AS/400 baserede systemer, som for hovedpartens vedkommende var tæt integreret med produktionsstyringssystemet PRISM. Blandt mange andre opgaver kan nævnes: Færdiggørelse af interface til Trotters Contrex system til udskrivning af transportpapirer for farligt gods. Udvikling af godsregistrerings system med on-line forbindelse til Told & Skat. System til registrering af kontrolmålinger på råvarer (kvalitetsstyring og sporing). Interface til Scala (økonomi system) og Lotus Notes baserede systemer. Utallige små modifikationer til PRISM. Selv om jeg først blev ansat hos Hempel i 2001, startede jeg reelt i På det tidspunkt som konsulent, ansat i TPL software ApS. Efter TPL's konkurs i maj 2001, blev jeg ansat hos Hempel. November 1995 maj 2001 : TPL software ApS Titel: Konsulent Hovedsageligt RPG og CL programmering på AS/400. De sidste 2 år arbejde jeg dog også meget med udvikling i C, Python, Java og PostScript under linux. Sideløbende med andre opgaver arbejdede jeg meget på TELE/400 gennem hele ansættelsesperioden. TELE/400 er et standardsystem til afsendelse af fax, telex og fra AS/400, og det var også i forbindelse med TELE/400, at jeg begyndte at beskæftige mig med linux, idet vi begyndte at benytte linux bokse som servere i forbindelse med dette system. De første år udførte jeg desuden mange mindre programmeringsopgaver for vore kunder oftest i forbindelse med TELE/400, og endelig var jeg i perioder udstationeret hos kunder i forbindelse med forskellige projekter på AS/400. I 1998 blev jeg udstationeret hos J.C. Hempel s skibsfarve-fabrik A/S, hvor jeg efterfølgende blev ansat se beskrivelsen her over. April 1992 oktober 1995 : DanCenter A/S Titel: Systemudvikler / programmør Udvikling og vedligehold af firmaets internt udviklede systemer, som alle var skrevet i RPG. Desuden gik en del tid med bruger-support. DanCenter benyttede, ud over internt udviklede systemer, også finans- og debitor- / kreditor system m.v. fra EDB-Gruppen.

5 December 1990 marts 1992 : Allan Østergaard Data Systemer Titel: Programmør Udvikling og vedligehold af AS/400 systemer til sommerhusudlejning for Dansk Familieferie, Novasol og DanSommer.

6 Uddannelse, kurser og konferencer: 2014 JDK-IO (1 dags konference om Java 8 og JEE 7) 2013 GOTO Aarhus (3 dages konference) 2013 GR8Conf Europe (2 dage Groovy og Grails konference) 2013 M101J - MongoDB for Java Developers (7 ugers online kursus) 2012 GOTO Aarhus (3 dages konference) 2011 Core Spring (4 dages kursus) 2011 OPN Oracle SOA Suite 11g Implementation Boot Camp Ed 1 PRV (3 dage) 2009 JAOO (3 dages konference) dages JPA kursus v/lund & Bendsen 2008 JAOO (3 dages konference) 2006 The Spring Experince Javagruppens årskonference (2 dages konference) 2006 Eclipse Rich Client Platform (2 dages kursus / workshop) 2005 Javagruppens årskonference (2 dages konference) 2005 JAOO (3 dages konference) 2005 EJB kursus hos 7N (3 dages kursus) Datanom modul Sproglære på Niels Brock i København Datanom modul Objektorienteret programmering på Niels Brock Datanom modul Programkonstruktion på Esbjerg Handelsskole Datanom moduler: Operativsystemer og Databasesystemer på Århus Købmandsskole /2 årig edb-assistentuddannelse på Esbjerg Handelsskole EFG på Grindsted Handelsskole klasse på Grejsdalens Ungdomsskole ved Vejle og 9. klasse på Sydvestjyllands Efterskole i Bramming Certificeringer 2012 SpringSource Certified Spring Professional 2011 Oracle SOA Infrastructure Implementation Certified Expert

Konsulenten har deltaget i flere store SOA projekter (Oracle Weblogic/AquaLogic), der involverer systemer fra forskellige leverandører.

Konsulenten har deltaget i flere store SOA projekter (Oracle Weblogic/AquaLogic), der involverer systemer fra forskellige leverandører. Navn: David Taxgaard (f. 1979) Profil: DT er en erfaren Java/J2EE systemudvikler og systemdesigner med solid erfaring med SOA, web og client-server løsninger samt web sikkerhed (SAML). Konsulenten har

Læs mere

Finn Rosenkilde Rasmussen

Finn Rosenkilde Rasmussen Finn Rosenkilde Rasmussen Erfaren # J2EE # Java # PHP # Web udvikler linkedin@hvepseeksperten.dk Kort beskrivelse Jeg er en senior java udvikler med mere end 35 års erhvervs erfaring hvoraf 6 af årene

Læs mere

Knud. Can do og. Lang. Leadership. Roller DBA. Bilag. ansættelser

Knud. Can do og. Lang. Leadership. Roller DBA. Bilag. ansættelser Curriculum vitae dansk 06 28 Side 1/3 Knud Bjarne Jensen Knud Jensen har arbejdett med webapplikationer og SOA arkitekturer på Javaa Enterprise platformen (J2EE, Java EE) siden år og har en solidd og omfattende

Læs mere

Profil: Jeppe Cramon. Profil for Jeppe Cramon. Personlig profil. IT erfaring: Siden 1994. Kontakt tlf: 26 20 25 65 Kontakt email: jeppe@cramon.

Profil: Jeppe Cramon. Profil for Jeppe Cramon. Personlig profil. IT erfaring: Siden 1994. Kontakt tlf: 26 20 25 65 Kontakt email: jeppe@cramon. Profil for Jeppe Cramon Navn: Jeppe Cramon Stilling: IT Arkitekt/Udvikler Alder: 38 år Bopæl: Nordsjælland IT erfaring: Siden 1994 Kontakt tlf: 26 20 25 65 Kontakt email: jeppe@cramon.dk Personlig profil

Læs mere

Kjeld Ingemann Poulsen

Kjeld Ingemann Poulsen Stamoplysninger Navn Kjeld Ingemann Poulsen Født 20 Januar 1964 Ægtestand Gift med Berit Poulsen Børn David 20 år, Ida 18 år Bopæl Carl Møllers Allé 38 2860 Søborg Uddannelse Cand. Merc. Handelshøjskolen

Læs mere

Erhvervserfaring 2000 - Senior IT Specialist, IBM 1995 2000 Systemudvikler, Dan Net 1987 1995 Systemudvikler, KMD

Erhvervserfaring 2000 - Senior IT Specialist, IBM 1995 2000 Systemudvikler, Dan Net 1987 1995 Systemudvikler, KMD Personlige data Navn: Kurt Koch Nielsen Adresse: Holmeås 8, 2670 Greve Telefon hjem: +45 43 90 50 75 Telefon mobil: +45 28 80 94 17 E-mail: kurt@kochnielsen.dk Fødselsdato: 19-02-1967 Civilstand: Gift,

Læs mere

Udvikler på diverse web-baserede systemer der anvender teknologier som: Servlets, JSP, Ajax, XMLBeans, XML, XSL, CSS, HTML, JQuery, JavaScript.

Udvikler på diverse web-baserede systemer der anvender teknologier som: Servlets, JSP, Ajax, XMLBeans, XML, XSL, CSS, HTML, JQuery, JavaScript. CURRICULUM VITAE Michael Balieu 46 år Profil Java J2EE udvikler med lang erfaring i web og client-server applikationer. Udvikler på diverse web-baserede systemer der anvender teknologier som: Servlets,

Læs mere

Michael Willer Arkitekt, udvikler, projektleder

Michael Willer Arkitekt, udvikler, projektleder Michael Willer Arkitekt, udvikler, projektleder 1/9 Navn Michael Willer Født 07091967 Nationalitet Dansk Sprog Dansk (modersmål), Engelsk (i skrift og tale), Skandinavisk Til rådighed (fastansat med standard

Læs mere

Som person stræber Hendrik mod at være målrettet, kvalitetsbevidst, ansvarsbevidst, konstruktiv og imødekommende.

Som person stræber Hendrik mod at være målrettet, kvalitetsbevidst, ansvarsbevidst, konstruktiv og imødekommende. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Hendrik er en senior Microsoft.NET/C# systemudvikler og systemdesigner med nutidig fokus på systemintegration og servicebaserede systemer (REST, SOA, WCF/webservices,

Læs mere

Paw Hermansen Erfaren og Alsidig Softwareudvikler, Scrum Master, Projektleder Datalog

Paw Hermansen Erfaren og Alsidig Softwareudvikler, Scrum Master, Projektleder Datalog Kronologi Kontakt Drømmejob 2014-04 - 2099-12 2013-08 - 2014-03 2011-02 - 2013-07 2007-07 - 2010-12 2005-08 - 2007-06 2005-02 - 2005-06 1999-09 - 2005-08 1996-11 - 1999-08 1991-12 - 1996-11 1982-08 - 1991-12

Læs mere

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet.

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet. Preben Josefsen Hasselvej 9 6705 Esbjerg Ø Telefon 7518 0380 Mobil 3031 8103 e-mail: preben@josefsen.net Generelt Født 1967 IT-erfaring Siden 1999 Personprofil Teknisk IT projektleder, Prince2 og Scrum

Læs mere

2004 2009 HD(o), Strategisk Ledelse og Virksomhedsudvikling, Copenhagen Business School 2008 2009 Chefarkitekt, SAP PI, Segmenta A/S

2004 2009 HD(o), Strategisk Ledelse og Virksomhedsudvikling, Copenhagen Business School 2008 2009 Chefarkitekt, SAP PI, Segmenta A/S Curriculum Vitae Teddy K. Nielsen Mobil: +45 2144 1533 E-mail: teddy@nielsen.dk Web: www.teddynielsen.dk Bopæl: Amager, København S Fødselsdag: 19. juni 1978 Civilstatus: Bor sammen med frk. Bandy Børn:

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Konsulent resume. Referencer Svend Holm Henriksen IT-udviklingschef Region Syddanmark +45/76631169 svend.holm.henriksen@regionsyddanmark.

Konsulent resume. Referencer Svend Holm Henriksen IT-udviklingschef Region Syddanmark +45/76631169 svend.holm.henriksen@regionsyddanmark. Konsulent resume Navn: Adresse: Kemal Pajevic Klingstrupvænget 105, 2-tv 5230 Odense M Telefon: 29726221 / 63130411 Email: kemal@pajevic.dk Født: 31.07.1982 Civilstand: Gift Jeg er en meget åben og udadvendt

Læs mere

Curriculum Vitae. Jens Elbæk. for. pr. 26. februar 2015. tlf: +45 3120 9966. jens.elbaek@z os.dk. http://www.z os.dk CVR: 26052106

Curriculum Vitae. Jens Elbæk. for. pr. 26. februar 2015. tlf: +45 3120 9966. jens.elbaek@z os.dk. http://www.z os.dk CVR: 26052106 Curriculum Vitae for Jens Elbæk pr. 26. februar 2015 tlf: +45 3120 9966 jens.elbaek@z os.dk CVR: 26052106 Kvalifikationer Jeg er en meget erfaren z/os specialist og arkitekt. Jeg har arbejdet som systemprogrammør

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere

NYT KONSULENT. Er du klædt på til fremtiden?

NYT KONSULENT. Er du klædt på til fremtiden? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.15 / 2008 KONSULENT NYT Er du klædt på til fremtiden? Læs hvad René Løhde, Microsoft Peter Laier, Oracle n Schoubo, BEA Systems Ole Conradsen, IBM har at fortælle om 2008

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

KOMMUNERNES IT MAGASIN

KOMMUNERNES IT MAGASIN KOMMUNERNES IT MAGASIN Nr. 03 juni 09 ISSN 1399-7947 TEMA : Drift: Din, min og vores Ballerup indfører interaktive skoletavler KMD fastholder sit jerngreb UNDERSØGELSE: Økonomisystemer Nr.03_ juni09_ side

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware - samt mellem kontorsoftware og andre produkter 24. maj 2009 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter

Læs mere

Stjerneæble have 4 5210 Odense NV.

Stjerneæble have 4 5210 Odense NV. Jan Larsen Personlige data Adresse Kontakt Nationalitet: Dansk Ægteskabelig status: Forlovet Født: 23. oktober 1965 Ikke ryger Stjerneæble have 4 5210 Odense NV. Tlf. 22836677 Mail: jan@grok.dk Resume

Læs mere

HPKOMPETENCE CENTER MØD HP TEAMET >>

HPKOMPETENCE CENTER MØD HP TEAMET >> MØD HP TEAMET >> Seeing is believing Leder Kære kunder og samarbejdspartnere, Da jeg skulle skrive denne leder til dette nye HP kompetence magasin, var jeg ikke i tvivl om hvad den skulle handle om. I

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW 24 APP FOR PRESIDENTS INSTITUTE Jeg arbejder til dagligt hos Presidents Institute og i den forbindelse fungerer jeg som projektleder på vores App som vi ønskede det. Der er blevet taget en masse nye beslutninger

Læs mere

CV for Jens Bay Clausen

CV for Jens Bay Clausen CV for Jens Bay Clausen Stilling: Arkitekt / Teknisk projektleder Fødselsår: 1960 Ledelseserfaring: Siden 1996 Uddannelse: 2005-2009 HD i Økonomistyring og Procesledelse 1977-1982 Elektroniktekniker Kontakt:

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Personlige data. Uddannelser. Min IT profil. Min personlige profil

Personlige data. Uddannelser. Min IT profil. Min personlige profil Personlige data navn Ulla Sprogøe født 14. november 1956 adresse Azaleagangen 12, 2300 København S. telefon 2731 4150 email sprogoe@privat.dk barn Sofie, født oktober 1996 Uddannelser 1982 edb-assistent

Læs mere

Sprog: dansk, engelsk, tysk (bør opfriskes), fransk (bør opfriskes)

Sprog: dansk, engelsk, tysk (bør opfriskes), fransk (bør opfriskes) CV Profil: Speciale er at programmere, konfigurere og integrere - med intens fokus på forretnings værdi for kunden/projektet! Arbejdet i mange roller. Forsøger virkelig at være en flink person og have

Læs mere

Huan Minh Vuong. Curriculum Vitae 2015. Født 22.02.1971

Huan Minh Vuong. Curriculum Vitae 2015. Født 22.02.1971 Huan Minh Vuong Curriculum Vitae 2015 Født 22.02.1971 CV seneste opdatering 23-05-2015 Curriculum Vitae Huan Minh Vuong Født d. 22-02-1971 Frederikssundsvej 333 st.th. DK-2700 Brønshøj Mobil: 50 51 88

Læs mere